KM3D-HANKE: KOHTI 3D- KAUPUNKIMALLIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KM3D-HANKE: KOHTI 3D- KAUPUNKIMALLIA"

Transkriptio

1 KM3D-HANKE: KOHTI 3D- KAUPUNKIMALLIA Paikkatietoseminaari Anssi Savisalo, arkkitehti SAFA, johtava konsultti, FCG bsf kaupunkisuunnitteluryhmän pj

2 ESITYKSEN RAKENNE KPY ja bsf yhdistävät voimansa - KM3D-hankkeen kuulumiset ja tavoitteet Mitä kuntiin kuuluu? - kaupunkimallikysely 6/2014 Miten muualla? - Kansainvälinen benchmarkkausselvitys

3 1/3 KPY JA BSF YHDISTÄVÄT VOIMANSA: KM3D-HANKKEEN KUULUMISET JA TAVOITTEET

4 KM3D: MIKÄ IHMEEN KAUPUNKIMALLINNUS? Kaupunkimallinnus = (kaupunki)ympäristön tietosisältöjen järjestynyttä keräämistä, hallinnointia ja hyödyntämistä. sopimuspohjaisia kysymyksiä kuten kiinteistöjä, rakennusoikeuksia, kaavoja ja erilaisia muita koskeva tieto; luonnonympäristöä kuten maaperää, vesiolosuhteita jne koskeva tieto yhdyskunnan rakennusten, rakenteiden ja infrastruktuurin geometriaa ja laadullisia ominaisuuksia koskeva tieto; Rakennetun ympäristön prosesseja kuten lupamenettelyä, kaavoitusta ja ylläpitoa koskeva tieto.

5 KM3D: MIKÄ IHMEEN KAUPUNKIMALLINNUS? Kaupunkimallinnus = (kaupunki)ympäristön tietosisältöjen järjestynyttä keräämistä, hallinnointia ja hyödyntämistä. sopimuspohjaisia kysymyksiä kuten kiinteistöjä, rakennusoikeuksia, kaavoja ja erilaisia muita koskeva tieto luonnonympäristöä kuten maaperää, vesiolosuhteita jne koskeva tieto yhdyskunnan rakennusten, rakenteiden ja infrastruktuurin geometriaa ja laadullisia ominaisuuksia koskeva tieto. Rakennetun ympäristön prosesseja kuten lupamenettelyä, kaavoitusta ja ylläpitoa koskeva tieto. BIM Rakennukset Infra PROSESSIT Suunnittelu Lupaprosessit Seuranta ja ylläpito Budjetointi jne

6 TIEDONSIIRTO Rakennusten liittymäpisteet Perustusrakenteiden ulkomitat 3D Verkostojen 3D-geometria verkostojen ja liikenneväylien liittymäpisteet ja kapasiteetit (sähkö, lämpö, vesi, kadut, tietoliikenne) 3D-ulkovaippa ja julkisivutekstuurit Kunnallistekniikan ja katujen edellyttämät 2D-tilavaraukset Asemakaavan rakennusalat (2D) ja mahdolliset rakennuskorkeutta ohjaavat määräykset (3D) Muut korttelialueita ja rakennusaloja koskevat asemakaavamääräykset ominaisuustietona Asemakaavarasitteiden 2D-tilavaraukset, tontit ja korttelialueet Korttelialojen pääkäyttötarkoitukset ja 2D-rajaukset Infra Katujen ja verkostojen suunnitelma- ja toteumatieto Asemakaavan seurantalomaketiedot Rakennuksen sijainti keskipisteenä x,y,z tai 2D-pohja-alana Rakennuksen attribuuttitiedot (RHR): kerrosala, energiankulutus ym as built, as observed as designed Alueidenkäytön ja rakentamisen seurantatieto: kerrosala käyttötarkoituksittain, rakennukset ym Kaupunki Olevan ympäristön paikka- ja kiinteistötieto as agreed, as observed Maankäytön suunnitelmatieto as planned Yleiskaavan kaavamääräykset ja aluevaraukset Tilastokeskuksen ja maanmittauslaitoksen Talo GIS-materiaalit Seudullinen selvitys- ja inventointitieto Ympäristötieto Maisemarakenne Taitorakenteiden suunnitelma- ja toteumatieto as built, Maakuntakaavan kaavamääräykset ja aluevaraukset as designed Tilastokeskuksen ja maanmittauslaitoksen GIS-materiaalit (maastotietokanta, laserkeilaus, tilastoaineistot, RHR ym) Seudullinen selvitys- ja inventointitieto Seudullinen ympäristöhallinnon ympäristötieto, maisemarakenne, maaperätieto ym (Oiva, YKR) Kaavio: PRE BIMCity / Savisalo 2013

7 KM3D-HANKEKOKONAISUUS Hankekokonaisuutta vetävät bsf kaupunkisuunnitteluryhmä ja Kuntien paikkatiedon yhteistyöryhmä yhdessä Vastuuhenkilöt Anssi Savisalo (bsf) ja Matti Holopainen (Kuntaliitto) Kokonaisbudjetti n Rahoittajina suuret ja keskisuuret kaupungit, alan yritykset

8 KM3D: KÄYNNISSÄ OLEVIA OSATEHTÄVIÄ 1. Kysely: kaupunkimalliin kohdistuvien vaatimusten ja toiveiden kokoaminen (Kuntaliitto, valmis 6/2014) 2. state-of-the-art ulkomaisten hyvien käytäntöjen kokoaminen, erityisesti Hollannin ja Saksan toimintatavat (FCG, tekeillä) 3. Kaupunkien tietomallinnuksen sanaston kokoaminen infrasuunnittelun vastaavan sanaston perusteella (Sito, valmis 10/2014) 4. Infrasuunnittelun lähtötietomallin laajentamistarpeet kaupunkisuunnittelun näkökulmasta (Petri Kokko, tekeillä) tähtäimessä kaupunkien tietomallinnuksen kansallisten sisältövaatimusten määrittäminen v 2015 loppuun mennessä

9 2/3 MITÄ KUNTIIN KUULUU? KUNTALIITON KAUPUNKIMALLIKYSELY 6/2014

10 KAUPUNKIMALLINNUS SUOMESSA Kuntaliiton kysely 6/ vastaajaa n. 40 kaupungista ja kunnasta 21 maankäytön tai kaavoituksen asiantuntijaa 19 paikkatietoasiantuntijaa Yli 80 kaupunkimallia käytössä tai hankittu, miksi?

11 MIHIN MALLEJA KÄYTETÄÄN?

12 ODOTUKSIA Mallinnus tulisi voida kytkeä kunnan perusaineistoihin ja rekistereihin ilman kaksin -tai kolminkertaista ylläpitoa. Kaupunkimalli on tulevaisuuden kanta/pohjakartta. Myös kansalaiset ovat kiinnostuneita 3D-malleista ja omatoimisesta kaupunkiympäristön tarkasteluista ja vertailuista, josta seuraa tarve jakaa data avoimena datana. Osana arkipäivää, suunnittelua, vuorovaikutusta, palvelua kuntalaisille 3d-internetin osana. Nyt olisi hyvä määrittää suuntaviivat siten, että kaupunkimallien käyttö nyt luoduilla malleilla on mahdollisimman laajaa myös tulevaisuudessa. Ettei rajoitettaisi tulevaisuuden käyttötarkoituksia. Tulevaisuuden työväline!

13 HAASTEITA Mallinnuksen tarpeet ovat hyvin erilaiset ja yleispätevän toimintatavan löytäminen voi olla haastavaa. Kuntien kaupunkisuunnittelun pitäisi saada valmiita tuotteita käytettäväksi ilman valtavaa säätämistä ja epävarmuutta. Myös osaavaa henkilöstöä tarvitaan. Mallin tuottamisen ja ylläpidon kustannukset on saatava kohtuullisiksi. Suurin pullonkaula on tiedonkeruun rahoitus.

14 MIHIN KUNNAN KOLMIULOTTEISEEN KAUPUNKIMALLIIN LIITTYVÄÄN TOIMINTAAN TARVITTAISIIN YHTEISIÄ KANSALLISIA PELISÄÄNTÖJÄ? Miten mallin jakelu ulkopuolisille järjestetään?

15 CITYGML KANSALLISEKSI KAUPUNKIMALLISTANDARDIKSI?

16 3/3 MITEN MUUALLA? KANSAINVÄLINEN BENCHMARK-TARKASTELU

17 TARKASTELLUT MAAT Saksan liittotasavalta Alankomaat Iso-Britannia

18 SAKSAN LIITTOTASAVALTA CityGML-standardin kehitys saksalaisjohtoista yliopistojen ja kaupunkien vuorovaikutuksena Kansallinen standardi ALKIS <-> CityGML CityGML <-> INSPIRE

19 SAKSA: HAVAINTOJA SUOMEN MALLITYÖHÖN mittakaavaero: toimijoiden määrän, aineistojen laajuuden ja toimintaympäristön kannalta on relevantimpaa tehdä vertailua yksittäisiin osavaltioihin ja kaupunkeihin kuin koko liittovaltioon. GML-tiedon osalta tiivis yhteys kiinteistö- ja mittaustoimeen. Kaupunkien BIMaineistojen osalta ei ole tiedossa kansallista järjestäytymistä. huomattava, että saksalaiset kaupungit ovat CityGML:n kehitystarpeiden suhteen yhteydessä suoraan SIG3D-työryhmään. Mikäli CityGML saisi Suomessa merkittävän kansallisen aseman, pitäisi luoda mekanismi, jolla Suomessa havaitut kehitystarpeet saadaan ketterästi SIG3D:n tietoon ja käsiteltäväksi. osavaltioiden ja kaupunkien sovittu työnjako kulkee tarkkuustasojen mukaisesti. Suomen toimintaympäristössä rakennus- ja mittaustiedon yhdistäminen muuhun ympäristötiedon hallintaan on paremmin mahdollista, Saksassa toiminta on hyvin sektoroitunutta. Nykyisen CityGML 2.0:n hyödyntämisalue vaikuttaa Saksassa suppealta. Suomen olisi tarpeen olla aktiivinen osallistuja 3.0-version kehitystyössä, jotta voidaan varmistaa mm. infrasuunnittelun tietojen sujuva siirtyminen ja muut Suomelle tärkeät kansalliset tarpeet ja intressit. Jatkotyönä olisi hyödyllistä selvittää rakentamisen tietomallinnuksen (BIM) ohjeistusten tilanne Saksassa.

20 ALANKOMAAT Useita kansallisia standardeja rakennetun ympäristön tietomallinnukselle Kaupunkimallinnuksen kannalta tärkein standardi IMGeo 2D kiinteistötiedon standardi, vrt Kunta GML 3D-laajennus on toteutettu CityGML-muotoisena Tekeillä oleva IMGeo 3.0 tulee sisältämään myös 3D-elementtejä Vastuullisena toimijana valtiollisten toimijoiden rahoittama Geonovum-säätiö Vuosibudjetti n 4 M, josta 25 % budjettirahaa ja 75 % projektirahoitusta n. 25 työntekijää Vastaa keskitetysti Hollannin valtion rakennettua ympäristöä koskevan standardoinnin valmistelusta V 2015 perustetaan Geonovumia vastaava säätiö BIM Loket koordinoimaan tietomallinnuksen standardointityötä

21 ALANKOMAAT: HAVAINTOJA SUOMEN MALLITYÖHÖN käytäntöjen valmistelussa ja jalkautuksessa hyväksi havaittuja toimintatapoja Hollannin prosessissa: laaja eri toimijoiden vuorovaikutus jalkautuksessa ja eri asiantuntijoiden avoin kommunikointi teknisistä kysymyksistä olemassa olevien (2D-)aineistojen integroiminen 3D-kokonaisuuteen kansallisten organisaatioiden aktiivinen prosessia johtava rooli Kansallinen yhteisymmärrys avoimesta 3D-standardeihin perustuvasta toimintatavasta vähentää yksittäisten organisaatioiden investointiriskiä. Inframodel kehitystyön ansiosta Suomessa on jo kansallinen näkemys ja vakiintunut käytäntö maanalaisten rakenteiden mallintamiselle, mikä puuttuu Hollannista vielä kokonaan. Suomen kehitystyössä yhtenä kriittisenä tekijänä on tämän valmiin edistysaskelen sisällyttäminen kaupunkimallinnuksen käytäntöihin.

22 ISO-BRITANNIA Britanniassa kaupunkimallinnuksen parissa tapahtuva kehitystyö kietoutuu infrarakentamisen kautta rakennusalan tietomallinnuksen kehitykseen. Hallituksen BIM-strategia jäsentyy kolmeen keskeiseen osaan: IDM Common dictionary (yhtenäinen sanasto) IFC Common data (yhtenäinen tietomuoto) IFD Common processes (yhtenäiset prosessit). rakentamisen ja infrasuunnittelun tietomallinnuksen määrittely lähtee prosessien ja niiden tietotarpeiden pikemminkin kuin itse mallien rakenteen tai tietosisällön määrittelystä. Vastuullinen toimija: pääministeriön kanslian suoraan rahoittama BIM Task Group

23 ISO-BRITANNIA: HAVAINTOJA SUOMEN MALLITYÖHÖN Tarkkuustasoajattelun (LOD) rinnalla pitäisi kuljettaa käsitettä tiedon kypsyyden taso (Level of Required Maturity LRM), joka palvelee tietoa hyödyntäviä prosesseja pelkkää tarkkuustasoa täsmällisemmin. Kaupunkimallien teknisen rakenteen ja tietosisältöjen määrittelyn rinnalla kannattaisi kuljettaa kaupunkimalleihin perustuvien prosessien määrittelytyötä, jotta voidaan tunnistaa kaupunkimalliin kohdistuvat tietotarpeet prosessin eri vaiheissa.

24 TIEDON KYPSYESSÄ EPÄVARMAT JA SELVITETTÄVÄT ASIAT RAJAUTUVAT SUPPEAMMIKSI

25 VOIDAANKO JONKIN MAAN OHJEISTUSTA SOVELTAA SUORAAN SUOMEN OLOISSA? Minkään tarkastellun maan ohjeistusta ei voida suoraan omaksua Suomen käytännöksi erilaisista lähtökohdista, vanhastaan olemassa olevista rakenteista ja toimintaympäristöstä johtuen. Niiltä osin, kun CityGML on perusteltua omaksua käyttöön Suomessa, tulisi mahdollisimman pitkälle pyrkiä käyttämään suoraan sen perusmuotoa. Mahdolliset kansalliset laajennukset (ADE) tulisi laatia selvästi rajattuina ja siten, että ne voidaan dokumentoituna esittää SIG3D:lle liitettäväksi perusformaattiin.

26 MINNE SEURAAVAKSI? Kaupunkitiedon mallimuotoinen käsittely korvaa dokumenttipohjaisen työskentelyn Työskentelyn läpinäkyvyys, luotettavuus ja tehokkuus kasvaa Visuaalisuus tuo suunnittelun lähemmäs kansalaisia ja päätöksentekijöitä MITÄ TARVITAAN: Kansallinen tahtotila ja resurssi kaupunkien tietomallinnuksen kehittämiseen Tiivis vuoropuhelu rakennusten, infran ja kaupunkiympäristön tietomallinnuksen kehityksessä Järjestäytynyt osallistuminen kansainvälisten standardien kehittämiseen

27

Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan ammattikorkeakoulu

Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan ammattikorkeakoulu Virtuaalinen rakennettu ympäristö Rakennetun ympäristön digitaalisten mallien käyttömahdollisuudet Rakennetun ympäristön haasteet ja mahdollisuudet-luentosarja Saimaan amk, 18.3.2015 Lehtori Timo Lehtoviita,

Lisätiedot

Kaupunkien tietomallinnuksen sanasto

Kaupunkien tietomallinnuksen sanasto Petri Kokko, Jarkko Kukkola, Juhana Rautiainen, Olli Jokinen LUONNOS 15.9.2014 15.9.2014 1 (14) SISÄLTÖ TYÖN TAVOITE... 2 TIETOMALLIEN TAUSTAA... 2 Lähtötietomalli... 2 Tietomallin yleinen rakenne... 3

Lisätiedot

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Esipuhe Täydennysrakentamiseen ja sen käytäntöjen kehittämiseen liittyy monia mielenkiintoisia ulottuvuuksia ja näkökulmia. Täydennysrakentaminen

Lisätiedot

Tehokas kuntatason paikkatietojen hyväksikäyttö on kunnan tietohallinnon väline parempaan ympäristöön

Tehokas kuntatason paikkatietojen hyväksikäyttö on kunnan tietohallinnon väline parempaan ympäristöön Tehokas kuntatason paikkatietojen hyväksikäyttö on kunnan tietohallinnon väline parempaan ympäristöön Pohjoismainen selvitys paikkatietojärjestelmistä kunnissa vuonna 2004 Kuntien paikkatietopalvelu hanke

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 2 Yleiset mallinnusvaatimukset Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtö-tietojen hankinta ja harmoni-sointi Infra-mallintaminen Tekniikkalajien yhteensovittaminen

Lisätiedot

KymppiMoni Raportti Tampereen pilotista

KymppiMoni Raportti Tampereen pilotista KymppiMoni Raportti Tampereen pilotista Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu Marja Uusivuori, 2013 2 SISÄLTÖ Pilotoinnin tavoitteet ja toteutus 4 Kaavavaranto 6 Ajoitus

Lisätiedot

Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008

Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008 Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008 Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008 Tiehallinto Helsinki

Lisätiedot

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04729-10 InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist Luottamuksellinen 2 (63) Raportin

Lisätiedot

TILASTOTOIMEN SELVITYSHANKE. Tilastotoimen selvityshankkeen loppuraportti

TILASTOTOIMEN SELVITYSHANKE. Tilastotoimen selvityshankkeen loppuraportti TILASTOTOIMEN SELVITYSHANKE Tilastotoimen selvityshankkeen loppuraportti 4.11.2008 2 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...4 2. Tiivistelmä...5 3. Selvityshenkilöiden ehdotukset...6 4. Johdanto...12 5. Toimeksianto

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

INFRA-TUOTEMALLIN HYÖDYT

INFRA-TUOTEMALLIN HYÖDYT INFRA-TUOTEMALLIN HYÖDYT Luonnos 19.11.2008 Juha Liukas Sito Oy Jari Niskanen Vianova Systems Finland Oy Esityksen sisältö OSA 1: Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne - esimerkkinä suunnittelu ja

Lisätiedot

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖI- SEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖI- SEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Örninkatu 15 24100 Salo, Finland Y-tunnus: 2133874-8 www.dimenteq.fi ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖI- SEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Versio:

Lisätiedot

Ympäristön seurannan ja raportoinnin kehittäminen

Ympäristön seurannan ja raportoinnin kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 18 2008 Ympäristön seurannan ja raportoinnin kehittäminen Ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman hanke Loppuraportti YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN

Lisätiedot

Julkisjohtoinen alue- ja projektikehitysyhtiö. Loppuraportti 1.9.2011

Julkisjohtoinen alue- ja projektikehitysyhtiö. Loppuraportti 1.9.2011 Julkisjohtoinen alue- ja projektikehitysyhtiö Loppuraportti 1.9.2011 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 Esipuhe...4 Tausta...5 Osallistujat ja toteutus...6 Tehtävänanto...6 Kotimainen vertailu...7 Suurpelto...

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia 2016. Paikkatiedon paikka

Kansallinen paikkatietostrategia 2016. Paikkatiedon paikka Kansallinen paikkatietostrategia 2016 Paikkatiedon paikka 2 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 4/2014 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö Paikkatietoverkosto ja Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Lisätiedot

MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ AJANKOHTAISTA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ AJANKOHTAISTA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA M A A N M I T T A U S P Ä I V Ä T ESPOO 16. 17.3.2000 MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Luennossa viitataan ensiksi maanjakojen ja omistusoikeuden väliseen yhteyteen sekä

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK 1.6.2007 31.12.2007 II-vaiheen loppuraportti 1. Hankkeen taustaa...3 2. Hankkeen toimijat, keskeinen toiminta ja tavoitteet...3 3. Keskeinen toiminta

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous Opas päätöksentekijöille ja valmistelijoille Oppaan sivuilla seikkailevat ILMI ja ATSO. He ovat kuntapäättäjiä ja joutuvat tehtävissään tarkastelemaan monipuolisesti

Lisätiedot

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus Sähköinen asunto-osakerekisteri -projekti Selvitys Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Tiivistelmä Tämä raportti kuvaa sähköistä asunto-osakerekisteriä

Lisätiedot

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu 1 (107) Infra & Energy 16.6.2010 Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu Sisältö Tämä asiakirja sisältää määrittelyn kunnan sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisusta. Laatijat Tekla Oyj Laatimispäivämäärä16.6.2010

Lisätiedot

Murroksista strategisiin valintoihin

Murroksista strategisiin valintoihin Murroksista strategisiin valintoihin RAKLIn strategiatyön pohjaksi on tehty laaja tulevaisuuden ennakointityö. Tuloksena syntyi murroskartta, joka kuvaa eri näkökulmista yhteiskuntaan sekä kiinteistö-

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010. Sijainti yhdistää

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010. Sijainti yhdistää Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010 Sijainti yhdistää Kansallinen paikkatietostrategia 2010 2015 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 14.10.2013 Versio: 1.00 Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 14.10.2013 2 (98) Sisällys Dokumentin versiohistoria... 3 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PAIKKATIETOSTRATEGIA. Suunnittelukeskus Oy Turku

SÄKYLÄN KUNTA PAIKKATIETOSTRATEGIA. Suunnittelukeskus Oy Turku SÄKYLÄN KUNTA PAIKKATIETOSTRATEGIA 2000 Suunnittelukeskus Oy Turku SUUNNITTELUKESKUS OY Säkylän kunta 1(19) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Nykytila... 4 2.1 Laitekanta... 4 2.2 Ohjelmisto... 4 2.3 Paikkatietoaineistot...

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot