Tilitoimiston sähköinen asiointi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilitoimiston sähköinen asiointi"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPPAKAMARI HELSINGFORS HANDELSKAMMARE 1 Tietoteknisten-, sähköisten palveluiden ja ratkaisujen toteutus Tilitoimiston sähköinen asiointi Sähköisten palveluiden käytettävyys ja tietoteknisten ratkaisujen toteutus 4 Laitteiden, ohjelmistojen, järjestelmien ja teknisen atk-tuen ulkoistaminen ja hankkiminen Viranomaisten sähköiset palvelut Sähköisen liiketoiminnan lainsäädäntö ja normisto Kansainvälistyminen ja verkostuminen 1 1

2 Tietotekniikasta ja tietojärjestelmistä saadaan paras hyöty irti silloin, kun niillä tuetaan mahdollisimman montaa yrityksen toimintaprosessia. Talous- ja henkilöstöohjaus ovat luonteeltaan sellaisia liiketoiminnan osa-alueita, joissa kannattaa arvioida kaikki kehittämistarpeet, vaikka kaikkia ei heti toteutettaisikaan. Erityisen tärkeää on ottaa huomioon ratkaisujen hyvä integroituvuus tilitoimiston tietojärjestelmiin (katso kuva 1). Tässä esitteessä kuva- taan sähköistä asiointia ja ilmoittamista tilitoimiston näkökulmasta. Mitä tarkoittaa sähköinen asiointi? Sähköisessä asioinnissa yritys käyttää tietoverkkoja ja soveltuvaa tietotekniikkaa mm. tehokkaaseen viranomaisasiointiin. Sähköinen asiointi voi olla yksinkertaisimmillaan Internet-lomakkeen täyttämistä, tiedusteluja sähköpostitse tai viranomaisten tietopalvelujen hyödyntämistä. Tilitoimiston kannalta haasteellisempi ja samalla eniten sisäisiä toimintamalleja tehostava sähköisen asioinnin osa-alue on yrityksen tietojärjestelmistä tuotettavat ja lähetettävät ilmoitukset. TYVI (tietovirrat yritysten ja viranomaisten välillä) on valtiovarainministeriön vuonna 1996 käynnistämä sähköisen asioinnin hanke. TYVI-järjestelmä tarjoaa yrityksille yhdenmukaisen tavan ilmoittaa tietoja sähköisesti viranomaisille. TYVI-järjestelmän tavoitteena on helpottaa tietojen ilmoittamista ja vähentää viranomaisten ja yritysten työmäärää. Tietojen ilmoittaminen viranomaisille ja viranomaistehtäviä hoitaville tahoille tapahtuu TYVI-operaattorien välityksellä. Ilmoittaja toimittaa tiedot operaattorilleen, joka välittää ilmoittajan kaikki viranomaisilmoitukset eteenpäin lopulliselle vastaanottajalle. TYVI-operaattorit välittävät tietoja eri viranomaisille. Palvelurajapinta laajenee jatkuvasti mm. TYVI-operaattoreiden ja viranomaisten keskinäisin neuvotteluin (katso kuva 2). TYVI-operaattoreista ja tiedon vastaanottajista sekä henkilöstö- ja talousohjausjärjestelmien toimittajista löytyy tietoa osoitteesta 2

3 Miten sähköisen ilmoittamisen voi aloittaa? Tilitoimisto valitsee sähköisen ilmoittamisen aloittaessaan TYVI-operaattorin ja tekee sopimuksen ilmoitusten välittämisestä. Tämän jälkeen tilitoimisto saa oikeuden käyttää palvelua. Tietojen lähettäminen on nopeaa, tapahtuupa se Internet-lomakkeiden tai tietojärjestelmästä haetun tiedoston avulla. Lähettäjä saa kuittauksen lähettämistään aineistoista, minkä jälkeen vastuu aineistosta siirtyy operaattorille. TYVI-operaattoreiden ja muiden palveluntuottajien hinnoittelukäytännöt vaihtelevat riippuen tarjottavista tuotteista ja niihin liittyvistä lisäarvopalveluista. Mitä hyötyä tilitoimistolle on sähköisestä ilmoittamisesta? Pienemmät kustannukset ja ilmoittamisen nopeus Eri viranomaisilmoitusten toimittaminen yhtä kanavaa pitkin Tallennusvirheiden väheneminen Etätyön helpottuminen Manuaalisten työvaiheiden väheneminen Virheellisten ilmoitusten väheneminen (esim. automaattiset oikeellisuustarkistukset) Työn mielekkyyden lisääntyminen rutiinitöiden vähentyessä Henkilöstön taitojen uudistuminen ja kehittyminen Yrityksen tietojärjestelmäintegraation edistyminen Ajan säästyminen asiantuntijapalveluihin Imagoarvon nouseminen Sähköinen arkistointi 3 3

4 Kuva 1. Digitaalinen tilitoimisto. Kuva 2. Sähköisen ilmoittamisen malli. YRITYKSET ILMOITTAVAT TILITOIMISTO OPERAATTORIT VÄLITTÄVÄT TYVIoperaattori A TYVIoperaattori B TYVIoperaattori C Verohallitus Tullihallitus Tilastokeskus Työeläkeyhtiöt LEL-työeläkekassa Työmarkkinajärjestöt Tapaturmavakuutusyhtiöt TYVIoperaattori D TIETOJEN KERÄÄJÄT Kirkkohallitus 4

5 Kuva 3. Esimerkki tilinpäätösaineiston sähköisestä välittämisestä. 5 5

6 Sähköisen ilmoittamisen edellyttämä tietotekniikka Sähköiseen asiointiin riittää yleensä tilitoimiston käytössä oleva perustietotekniikka. Sähköisen ilmoittamisen palvelut on rakennettu siten, että niiden käyttöönotto on tehty mahdollisimman helpoksi ja itseohjaavaksi. Tietotekniset minimivaatimukset ovat: Työasema - Internet-yhteys Tilitoimisto tarvitsee sähköisen varmenteen lähettäessään esimerkiksi asiakkaiden tilinpäätös- tai veroilmoitustietoja. Muu sähköinen ilmoittaminen ei tarvitse varmenteita. Tunniste- ja varmennekäytännöt vaihtelevat operaattoreittain. Lisätietoja varmenteista ja kunkin operaattorin teknisistä vaatimuksista saa TYVI-operaattoreilta. Tilitoimiston ja asiakkaan yhteistyö sähköisessä ilmoittamisessa Tänä päivänä tilitoimisto tehostaa ensisijaisesti omia prosessejaan sähköisen ilmoittamisen avulla. Tilitoimistot hoitavat ilmoittamisen sähköisesti asiakkaan puolesta. Asiakashyödyt tulevat lähinnä tämän tehostamisen kautta ja asiakkaan allekirjoitusvaateen vähentymisenä, sillä sähköinen ilmoittaminen voidaan hoitaa asiakkaan puolesta. Tulevaisuudessa tilitoimistot tulevat olemaan avainasemassa sähköisen palveluverkoston luojina omaan asiakaskuntaansa. Tilitoimiston rooli muuttuu ja palvelutarjonta laajenee - esimerkkeinä sähköisten laskutuspalveluiden ja sähköisen arkiston hoitaminen asiakkaan puolesta. Yleistyvä sähköinen arkistointi mahdollistaa tositteiden ja dokumenttien nopean käsittelyn ja siirtämisen tietojärjestelmästä toiseen. Tämä näkyy käytännössä tilitoimistopalveluiden reaaliaikaisuutena. 6

7 Miten aktiivisia sähköisiä ilmoittajia pk-yritykset ovat? Suomessa on noin yritystä, joista yli 80 prosentilla on käytössään Internet-yhteys. Arvioiden mukaan noin yritystä käyttää TYVI-palveluita. Aktiivisimpia hyödyntäjiä ovat rakennusalan ja palvelualan pkyritykset. Sähköisen asioinnin odotetaan lisääntyvän tulevina vuosina. Sähköisen asioinnin olennaiset lait ja ohjeet - Laki tietoyhteiskunnan palveluista (ns. sähköisen kaupankäynnin laki) - Laki sähköisestä allekirjoituksesta - Laki sähköisestä asioinnista hallinnossa - Luottolaitoslaki - sähköinen raha - Laki tietosuojasta työelämässä - Henkilötietolaki - Laki viranomaistoiminnan julkisuudesta Sähköistä ilmoittamista säätelevät monet lait. TYVI-operaattorit huolehtivat tilitoimistojen puolesta sähköisen ilmoittamisen lainmukaisuudesta esimerkiksi sähköisen allekirjoituksen ja tietosuojan osalta. 7 7

8 Kirjanpitotoimisto J. Castrén Oy Olemme olleet TYVI-käyttäjiä noin 2 vuotta ja olemme pyrkineet ottamaan kaikki sähköiset viranomaisilmoitukset käyttöön sitä mukaan kun ne ovat olleet mahdollisia. Erityisen tyytyväisiä olemme olleet sähköisten veroilmoitusten tuomiin hyötyihin. Toimitusjohtaja Jarmo Castrén Tilitoimisto Plusmiinus Oy Toimitusjohtaja Matti Ahopelto Tilitoimisto Plusmiinus Oy:ssä koemme, että kaikkien toimintojen jatkuva kehittäminen ja tehokkaampien menetelmien käyttäminen koituu viime kädessä asiakkaan hyödyksi. Taloushallinnon henkilöstön aikaa vapautuu perinteisistä rutiineista uusien ja innostavampien asioiden oppimiseen ja asiakkaiden entistä parempaan palveluun. Lisäksi uudet sähköiset palvelut säästävät luontoa, aikaa ja kustannuksia sekä luovat tilitoimistollemme myönteistä yrityskuvaa. Helsingin kauppakamari, Projektipäällikkö Markku Lahtinen, puh. (09) , Kirjanpitotoimistojen liitto, Toimistopäällikkö Sirpa Airola, puh. (09) TietoEnator Resource Management, Markkinointipäällikkö Ulla Koret, puh. (09) Valtiovarainministeriö, w ww.vm.fi Neuvotteleva virkamies Seppo Kurkinen, puh. (09) , 8 Lisätietoa sähköisestä asioinnista ja TYVI-palvelusta w w w.tyvi.org 2002

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Loppuraportti Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Palvelut 2020 1 Sisältö

Lisätiedot

Sähköinen hallinto ja sen toteutuminen kuntalaisten näkökulmasta: Case Oulun kaupungin OmaAsiointi-palvelu

Sähköinen hallinto ja sen toteutuminen kuntalaisten näkökulmasta: Case Oulun kaupungin OmaAsiointi-palvelu Sähköinen hallinto ja sen toteutuminen kuntalaisten näkökulmasta: Case Oulun kaupungin OmaAsiointi-palvelu Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Kristiina Horneman 21.5.2014

Lisätiedot

Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN

Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomi Tietojenkäsittely 29.4.2012 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusalaa Luonnontiede

Lisätiedot

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194 Henkilöstön tietoturvaohjeet Johtokunta 7.12.2009 194 Sisällys: 1. Johdanto 3 1.1. Mitä tietoturvallisuudella tarkoitetaan? 3 1.2. Miksi tietoturvallisuus on tärkeää? 4 1.3. Lainsäädäntö tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

Puolustusvoimat hyvä kumppani viranomaiselle s. 4 11. Kouvolan perusturvapalvelut hankki VIRVEt s. 12 STUK valvoo koko ajan s. 15

Puolustusvoimat hyvä kumppani viranomaiselle s. 4 11. Kouvolan perusturvapalvelut hankki VIRVEt s. 12 STUK valvoo koko ajan s. 15 Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/0 Puolustusvoimat hyvä kumppani viranomaiselle s. 4 11 Kouvolan perusturvapalvelut hankki VIRVEt s. 12 STUK valvoo koko ajan s. 15 VIRVE-verkkoa kehitetään koko

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Päätelaitteiden tietoturvaohje SUOJAKOODI: ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 5/2013 VAHTI Päätelaitteiden tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2014 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

ISO 9001 Laatukäsikirja

ISO 9001 Laatukäsikirja 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 ALKUSANAT 2 1. PERUSTIEDOT 1.1 Laatupolitiikka ja tavoitteet 3 1.2 Laatuvastuut 4 1.3 Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2. YLLÄPITO 2.1 Palaute 6 2.2 Laadun varmistus ja laatuarvioinnit

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka opetussektorilla parempaa palvelutasoa innovatiivisilla toimintatavoilla

Tieto- ja viestintätekniikka opetussektorilla parempaa palvelutasoa innovatiivisilla toimintatavoilla Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (Toim.): Avauksia yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimukseen, 2013. Virpi Britschgi, Raine Hautala, Risto Öörni & Pekka Leviäkangas Tieto- ja viestintätekniikka

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Kauppakamari. -lehti. Satakunnan. Satakuntalaisen talouselämän ykköslehti! 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä

Kauppakamari. -lehti. Satakunnan. Satakuntalaisen talouselämän ykköslehti! 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä Satakunnan 1 2014 Kauppakamari -lehti 6 Pöytä on katettu, kelpaako tarjonta vieläkään? 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä Mainoseurot uusjaossa Luontoisedut osa palkkaa Satakuntalaisen talouselämän

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ

KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI 1 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi.

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. OPAS 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. Sisältö Lukijalle 1. Milloin toiminnanohjausjärjestelmä kannattaa

Lisätiedot

Daisy Net palvelun käyttöehdot

Daisy Net palvelun käyttöehdot Daisy Net palvelun käyttöehdot 1 Daisy Net palvelun käytön osapuolet Daisy Net palvelu on Oulun kaupungin hallinnoima ja ylläpitämä varhaiskasvatuksen palvelu- ja viestintäkanava. Yhteystiedot: Oulun kaupunki

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2012 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012 Mobiilit Internet-yhteydet ahkerassa käytössä yrityksissä Mobiilit Internet-yhteydet ovat käytössä hyvin yleisesti vähintään

Lisätiedot

SKVL:n syystiedote 2012

SKVL:n syystiedote 2012 SKVL:n syystiedote 2012 Syksy 2012 1 Sisältö Toimitusjohtajan palsta... 4 Ensi tunnelmat laatuvalmennuksesta valmentajana... 6 Nappaa laatujärjestelmän hyödyt käyttöösi... 8 Asuntoportaalien kuopus Jokakoti.fi

Lisätiedot