Jyväskylän kaupungin ja EduClusterfinland Oy:n välinen sopimus Yhdistyneet Arabiemiraatit (Abu Dhabi ja Al Ain) helmi-huhtikuussa 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän kaupungin ja EduClusterfinland Oy:n välinen sopimus Yhdistyneet Arabiemiraatit (Abu Dhabi ja Al Ain) helmi-huhtikuussa 2012"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Innovaatiopalvelut Raportti KANSAINVÄLINEN HENKILÖSTÖVAIHTO Tuija Rasinen Jyväskylän kaupungin ja EduClusterfinland Oy:n välinen sopimus Yhdistyneet Arabiemiraatit (Abu Dhabi ja Al Ain) helmi-huhtikuussa Tavoitteet Olen aina tuntenut kiinnostusta työskentelyyn ja asumiseen ulkomailla, myös haastavissa ja eurooppalaisesta kulttuurista poikkeavissa olosuhteissa. Kansainväliseen henkilöstövaihtoon hakiessani toivoin erityisesti saavani mahdollisuuden tutustua innovatiivisen liiketoimintaidean käytännön toteuttamiseen ulkomailla ja ennen kaikkea työskennellä käynnissä olevassa kansainvälisessä hankkeessa. Toivoin jyväskyläläislähtöisen koulutusvientihankkeen toiminnassa mukanaolon perehdyttävän ja antavan tietoa uudenlaisten, palveluja sisältävien tuotteiden kehittämisestä ja viennistä ulkomaille. Lisäksi arvioin kansainvälisen projektin toteuttamisen eri vaiheiden ja haasteiden näkemisen tuovan omaan kehittämistyöhöni uudenlaista näkökulmaa. Julkisen sektorin palvelujen tuotteistaminen ja vieminen ulkomaille tullee tulevaisuudessa laajenemaan ja koen, että tätä tulisi myös kuntatyössä harjoitella. Näiden tavoitteiden ja lähtömotiivien lisäksi oli hyvin kiinnostavaa päästä kokemaan elämää itselleni täysin vieraassa ympäristössä ja kulttuurissa. Kansainvälisen henkilöstövaihdon toivotaan vahvistavan kulttuurien välisen toiminnan ja vuorovaikutuksen osaamista kaupunkiorganisaatiossamme. Nyt, vaihtokokemukseni jälkeen, tiedän kansainvälisen henkilöstövaihtokohteeni tarjonneen siihen aivan oivallisen mahdollisuuden. Arabikulttuurin ja eurooppalaisen toimintakulttuurin yhteensovittamisen kokeminen tarjosi hyvän eri kulttuurien välisen toiminnan oppimistilanteen. Kilpisenkatu 1 PL 341, Jyväskylä Puhelinvaihde ( )

2 Kansainvälinen henkilöstövaihto on kaksisuuntainen prosessi. Näin ollen henkilöstövaihdon kohdeorganisaation näkökulmasta asiantuntemukseni vieraskielisestä opetuksesta ja oppimisesta (Content and Language Integrated Learning, CLIL), opettajankoulutuksesta sekä henkilöstön kehittämis- ja innovointiprosessityöskentelystä tarjosi asiantuntijuuteni hyödyntämis- ja oppimismahdollisuuden. Myös vieraan kielen (englanti) käyttäminen päivittäisenä työkielenä oli hieno asia. Toivoin kvvaihtojaksollani myös mahdollisuutta tutustua arabian kielen alkeisiin. Harmittelin vaihtoon lähtiessäni ja edelleenkin sitä etten syksyllä 2011 mahtunut kansalaisopiston arabian kielen kurssille se oli ilmiselvästi ollut muidenkin mielestä mielenkiintoinen kurssi. Arabiankieliset arkitervehdykset kyllä sujuvat, mutta laajempi kommunikointi ei valitettavasti vielä tällä harjoittelulla onnistu. Esimiehen kanssa asetetut tavoitteet kansanväliselle henkilöstövaihtojaksolleni olivat luonnollisesti edellä mainittuja asioita. Erityisesti uusien kokemuksien karttumisen vieraassa kulttuurissa ja vieraassa organisaatiossa myötä odotettiin tuovan uusia näkökulmia nykyisen työtehtävän hoitamiseen. Ajateltiin myös, että innovatiivisen liikeidean käytännön toteutuksen seuraaminen sinänsä tulisi olemaan antoisaa ja opettavaista. Pohdittiin myös, että parhaimmillaan kaupungin kansainvälinen henkilöstövaihto voisi innoittaa jyväskyläläisten liiketoimintaideoiden ja kaupunkiorganisaation välisen toiminnan rikastumiseen. 2. Vaihtokohdeorganisaatio ja vientihanke EduCluster Finland Oy (ECF) on uudenlainen koulutuksen ja kehittämisen asiantuntijaorganisaatio. ECF tekee yhteistyötä yksityishenkilöiden ja organisaatioiden osaamisen kehittämiseksi sekä erilaisten koulutuksen järjestäjien kanssa. ECF rakentaa asiakaslähtöisiä ratkaisuja Suomessa ja ulkomailla. EduCluster Finland Oy on Suomen merkittävimpiä koulutusvientiyrityksiä. EduCluster Finland Oy on osa Jyväskylän yliopiston konsernia ja se on perustettu vuonna ECF Oy:llä on kaksi toimipistettä Suomessa (Jyväskylä ja Helsinki). ECF Oy:n toiminta jakaantuu kotimaan toimintoihin ja kansainvälisiin toimintoihin (Global operations). Keski-Suomen kauppakamari myönsi vuonna 2011 Maineteko maailmalla -palkintonsa Edu- Cluster Finland Oy:lle. Palkinto myönnetään henkilöille tai yhteisöille, jotka ovat erityisellä tavalla näyttäneet kykynsä markkinoinnin huippuammattilaisina, kansainvälistäneet keskisuomalaista yritystoimintaa, avanneet uusia vientimarkkinoita tai vieneet Keski-Suomea muutoin maailmankartalle

3 Kansainvälistä henkilöstövaihtojaksoani koskeva sopimus allekirjoitettiin Jyväskylän kaupungin kansainvälisen toiminnan ja EduClusterfinland Oy:n Global operations- liiketoiminnnan välillä. Henkilöstövaihtojaksoni tehtäväkokonaisuus liittyi EduCluster Finland Oy:n EPA (Educational Partnership Programme ) ohjelmaan Abu Dhabissa, josta seuraavassa yhtiön oma kuvaus. EduCluster Finland Ltd. has formed an expert consortium to develop the education system model in two flagship schools in Abu Dhabi. This concept builds on a combination of the core pillars of the Finnish primary (cycle 1) curriculum considered specific to teaching and learning through the new curriculum in Abu Dhabi. Background The Emirate of Abu Dhabi has set renewing its role in the global market as its long-term strategic goal for This calls for significant renewal of the structures of industry and services. This vision brings forth the need for knowledge of innovation and technology, which in detail call for the creative use of skills in language, mathematics and information technology. The education system, school network, public-private cooperation and international collaboration support the continuing renewal and development in the country. Goal The partnership programme sets out to develop a class teacher model by which to nurture child-focused learning; to create learner-centered environments; to employ integrated technologies for teaching and learning; to foster school, home and community stakeholder relationships; to maximise access to learning for children with differing abilities; and to embed language-supportive techniques in subject learning taught through English in the Emirate of Abu Dhabi. (EduCluster Finland Oy verkkosivun teksti) 3. Suunnitelma työtehtävistä ja sen toteuttaminen Kun olin saanut tiedon kansainväliseen henkilöstövaihtovalinnnastani, alkoi työtehtäväsuunnittelu EduCluster Finland Oy:n kanssa. Seuraavassa englanninkielinen suunnitelma tehtävästä: Description of Post (mandate)/title: Advisor Description: To operate in the Emirate of Abu Dhabi in two locations (Abu Dhabi and AL Ain) providing additional professional support for the Abu Dhabi and Finland EPA expert team through EduCluster Finland. The work would provide both professional support for the EPA Team, and opportunities for professional competence-building through activities and tasks. These will principally concern:

4 Profiling the intercultural adaptability qualities and challenges specific to Finnish educational staff who take up residence and employment in a non-finnish environment such as Abu Dhabi Advising on steps that can be taken to enhance the professional learning communities in each school, with specific regard to professional fusion between Emirati and Finnish staff. Examining the integration of language and content found in teaching practice in Grades 1-3 (Cycle 1), and advising on possible future action accordingly Examining the attributes and capabilities optimal for achieving quality teaching and school leadership, and use of communication actions in this context of emergent processes and change management. Exploring options for extending e-learning All of these are within the context of the Value Driver process which has been started in both schools (September 2011). Reporting to Elise Tarvainen (EduCluster Finland ltd), the Advisor will be instrumental in identifying and critically appraising the Value Driver Report which is due for spring (ECF Oy:ssa valmisteltu työtehtäväsuunnitelma marraskuussa 2011) Kansainvälisen vaihtojaksoni yhteyshenkilönä ja toimeksiantajana EduClusterfinland Oy:n puolelta toimi liiketoimintajohtaja Elise Tarvainen ja ECF/EPA-ohjelman projektijohtaja Jussi Kainulainen (ECF, Abu Dhabi). Lisäksi työtehtävään liittyvinä muina yhteyshenkilöinä toimivat Jyväskylän yliopiston EPA(PD)-ohjelman koulutuspäällikkö Pasi Ikonen sekä ECF Oy:n lead expert (PD-ohjelma) Riitta Hänninen. Hoidin monitahoista työtehtäväkokonaisuuttani Abu Dhabin emiraatissa kahdella paikkakunnalla, Al Ainissa ja Abu Dhabissa. Kansainvälisen vaihtojaksoni mielenkiintoinen yksityiskohta oli myös se, että matkustin emiraattiopettajaryhmän mukana Abu Dhabista Jyväskylään ja takaisin sekä osallistuin heidän opintovierailunsa ohjelmaan Jyväskylässä. Tämän vierailun osana oli myös tutustumiskohteita Jyväskylän kaupungin eri toimintayksiköissä. Olin järjestämässä myös kaupungin vastaanottotilaisuutta Tietotalolla yhdessä kansainvälisen toiminnan, lakipalvelujen, sivistyspalvelujen sekä kaupunkirakennepalvelujen kanssa. Vuorovaikutteisessa ja lämminhenkisessä tilaisuudessa kuultiin monipuoliset jyväskyläläisesitykset ja lopuksi istahdettiin jutustelemaan keskustelupiireihin. Emiraattiopettajat suorittavat Jyväskylän yliopistoon Professional Development- opintoja (60 op), joiden yhtenä osakokonaisuutena oli Jyväskylän opintovierailu sisältäen monipuolisen

5 opiskeluohjelman Jyväskylän yliopiston sekä mm. kaupungin opetuspalvelujen henkilöstön toteuttamana. Kaiken kaikkiaan vaihtojaksoni työkokonaisuudessa merkittävänä osana oli toiminta emiraattiopettajien PD-ohjelman opinnoissa ohjaajan ja asiantuntijakouluttajan roolissa. Erityisesti PD-opintojakso 3 teeman Bilingual school, every child matters kuluessa toimin asiantuntijana/kouluttajana CLIL (Content and Language Integrated Learning) - opetukseen liittyvässä aihekokonaisuudessa niin Abu Dhabissa kuin Al Ainissakin. Abu Dhabin emiraatissa vuonna 2009 alkaneessa koulureformissa kaksikielisen opetuksen tematiikka on merkittävässä asemassa ja näin ollen oman kaksikielistä perusopetusta käsitelleen väitöstutkimukseni sisällöstä oli apua emiraatti-suomalaisten kouluyhteisöjen kehittämistyössä. Bilingual Education-teeman lisäksi olin mukana myös muiden opintojaksojen teemojen käsittelyssä (arviointi, opetussuunnitelmat, erityinen tuki, erityisopetus). Koulutustaustani ja pitkä työkokemus niin perusopetuksessa kuin opettajankoulutuksessakin olivat merkittäväksi hyödyksi sekä opintotuokioissa että opintotehtävien ohjauksessa (eri aihealueiden tehtävät sekä PD-ohjelman lopputyö). PD-opiskelijoiden opintosuorituksiin kuului myös toisten opettajien (kollegojen) oppituntien seuraaminen ja niistä palautekeskustelun käyminen. Olin mukana myös näissä observointituntien palautekeskusteluissa. Työskentelyni PDopiskelijoiden kanssa tapahtui yksilö-, pari- ja ryhmätilanteissa englannin kielellä. Työtehtäväkokonaisuuteeni kuului myös työskentely EPA-koulujen hallintohenkilöstön kanssa. Koulujen rehtorit toivoivat mukanaoloani ja konsultointiakin muutamilla koulun tehtäväalueilla. Pääsin mukaan koulujen hallinnollisten sekä pedagogisten työryhmien työskentelyyn (Advisory committee, Administrative team, Curriculum- team, CLIL- team, KPI-team). Toteutimme myös EduClusterfinland Oy:n Elise Tarvaisen ja Jussi Kainulaisen kanssa Innovation workshopit (3 kpl), joissa EPA-koulujen opetushenkilöstö arvioi ja tuotti kehittämisideoita EPA-hankkeen toteuttamiseen liittyen. EduClusterfinland oy:n viisivuotinen partneriohjelma Abu Dhabi Education Councilin kanssa on ollut käynnissä melkein kaksi vuotta. Vientikauppana se on ollut Suomelle ja erityisesti Keski-Suomelle huomattava. Sain tilaisuuden tutustua ja seurata tämän hankkeen toteuttamista sekä hallinnoimista niin kohdeympäristössä Abu Dhabin emiraatissa kuin Suomessakin. Se oli opettavaista ja mielenkiintoista. Suomessa kunta- tai valtiovetoisen, perinteisesti julkisesti tuotetun palvelun tuotteistaminen on vaativaa. Tässä tapauksessa pitkän historiallisen ja yhteiskunnallisen kehityksen tuotoksena syntyneen perusopetusjärjestelmän tuotteistaminen edes joiltakin osin on haasteellista.

6 Koulutus-/asiantuntijuusvientihankkeissa onkin elintärkeää, että kohdeympäristö (konteksti), tunnetaan todella hyvin. Tuotteen adaptoituminen kohdeympäristöön (maahan) tulee onnistua, jotta hanke säilyy elinvoimaisena. Kansainvälisen kaupankäynnin pelisäännöt ja myös tähän liittyvät kohdemaan kulttuuriset määritteet täytyy vientityötä tekevän organisaation asiantuntevasti hallita. Kansainvälisen henkilöstövaihtojaksoni aikana sain tilaisuuden seurata em. asioiden konkreettista toteutumista. 4. Henkilöstövaihtokohteena Yhdistyneet Arabiemiraatit (United Arab Emirates) Maatietoa Valtiosta käytetään useita nimityksiä: Arabiemiirikuntien liitto, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat, Yhdistyneet Arabiemiraatit. Arabiemiirikuntien liitto on pääosin autiomaan peittämä valtio (97 % maan pinta-alasta) Arabian niemimaan koillisosassa, Persianlahden rannikolla. Yhdistyneissä arabiemiraateissa ei puhuta eikä kartoissa näy nimitystä Persianlahti vaan Arabian Gulf eli Arabianlahti. Yhdistyneiden arabiemiraattien suuret kaupungit ovat sanamukaisesti nousseet hiekasta hämmästyttävän lyhyessä ajassa noin 30 vuoden kuluessa. Yhdistyneet Arabiemiraatit koostuu seitsemästä emiirikunnasta, joista Abu Dhabin emiraatti on pinta-alaltaan suurin. Koko valtion pinta-ala on noin km². Noin 85 prosenttia väestöstä asuu tiiviisti rakennetuissa kaupungeissa, joista suurimmat ovat Dubai (34 % väestöstä), pääkaupunki Abu Dhabi (33 % väestöstä) ja Sharjah (19 % väestöstä). Muut emiraatit ovat Ajman(5 % väestöstä), Ras al-khaimah (5 % väestöstä), Fujairah (3 % väestöstä) ja Umm al-qaiwain (1 % väestöstä). Yhdistyneiden arabiemiraattien pääkaupunki on Abu Dhabi (City). Rajanaapurivaltiot ovat Oman ja Saudi-Arabia. Yhdistyneiden Arabiemiraattien liiton kansallispäivä on 2. joulukuuta ja maa itsenäistyi vuonna Suomi tunnusti Arabiemiraattien liiton ja diplomaattisuhteet solmittiin Maan rahayksikkö on (Arabiemiraattien) dirham (AED). Ilmasto Abu Dhabissa on subtrooppinen ilmasto. Lämpötilat vaihtelevat talven lämpimistä kesän kuumiin lämpötiloihin. Sateita Abu Dhabissa on niukasti ja taivas onkin kirkkaan sininen lähes ympäri vuoden. Tosin hiekkamyrskyjen noustessa taivas on harmaa ja näkyvyys voi olla todella heikko. Hiekka tekee myös ajoradat liukkaiksi, aivan kuten meillä musta jää. Abu Dhabin lämpötilat ovat matalimmillaan joulu- maaliskuun aikana, keskilämpötila noin + 20 C. Tammikuu on tilastollisesti viilein kuukausi. Huhtikuussa lämpötila alkaa selvästi kohota ja keskilämpötila on huhtikuussa noin + 26 C. Kohti elokuuta mentäessä lämpötila muuttuu entistä kuumemmaksi ja heinä-elokuussa keskilämpötila nousee jo +35 C, joten tuolloin

7 esimerkiksi ulkona oleilu ja liikkuminen on tuskallisen hikistä. Elokuu on Yhdistyneissä Arabiemiraateissa kuumin kuukausi. Syyskuussa lämpötilat alkavat hiljalleen laskea kohti viileintä aikaa, joka on tammikuussa. Tammikuu ja maaliskuu ovat tilastollisesti vuoden sateisimpia kuukausia, mutta sateita tulee tuolloinkin hyvin satunnaisesti, jos lainkaan! Ajanjaksona, jonka itse vietin Abu Dhabissa lämpötilat vaihtelivat viileimpien helmikuun aamujen +12 C huhtikuun kuumimpien iltapäivien +44 C. Ainoastaan kaksi kertaa koin hyvin hennon vesisadekuuron. Sää oli helmi-maaliskuussa suomalaiselle aivan ihanteellinen, huhtikuussa täytyi sitten jo hieman huhhutella. Valtiomuoto Yhdistyneet Arabiemiraatit on liittovaltio, joka muodostuu seitsemästä emiirikunnasta. Kussakin emiirikunnassa valtaa pitävät perinteiset, heimotaustaiset hallitsijasuvut. Tärkeimmät päätökset tehdään emiirikuntien hallitsijoiden neuvostossa. Liittovaltion presidenttinä toimii suurimman emiirikunnan Abu Dhabin hallitsija ja pääministerinä Dubain hallitsija, joka on samalla varapresidentti. Jokainen emiirikunta on itsenäinen niillä alueilla, joilla valtaa ei ole annettu liittovaltiotasolle. Itsenäisesti emiirikunnat hallitsevat muun muassa luonnonvarojaan ja omia vero- ja muita tulojaan. Liittovaltion talouden kannalta keskeinen emiirikunta on Abu Dhabi, jonka hallinnassa ovat ylivoimaisesti suurimmat öljy- ja kaasuvarat. Tärkeä öljypolitiikasta päättävä elin Supreme Petroleum Council on vain Abu Dhabin emiraatin alainen. Abu Dhabin emiirikunta vastaa suurelta osin koko liittovaltion budjetista ja muun muassa armeijan menoista. Hallinto Liittovaltiota johtaa presidentti, jonka hallitsijoiden neuvosto valitsee keskuudestaan joka viides vuosi. Tähän mennessä presidentiksi on aina valittu pinta-alaltaan suurimman sekä öljy- ja kaasuvarannoiltaan rikkaimman emiirikunnan Abu Dhabin emiiri ja käytäntö jatkunee tulevaisuudessa. Liittovaltion perustamisesta vuodesta 1971 alkaen liittovaltiota johti presidentti Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan (Abu Dhabin emiirinä vuodesta 1966), jota pidetään maan isänä. Emiraatit suhtautuvat häneen edelleen valtavalla kunnioituksella ja hänestä puhuttaessa ihmiset vieläkin liikuttuivat. Maan isän, presidentti Zayedin kuoltua marraskuussa 2004, presidenttinä on ollut hänen poikansa Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Kun kerroin, että Suomessa oli juuri vaihtunut presidentti, oli välitön kysymys se, tuliko presidentiksi edellisen presidentin poika. Hämmästystä herätti se, että kansalaiset valitsevat maamme presidentin. Jossain määrin kummastelua herätti myös se, että edellinen Suomen presidentti oli nainen. Hallitsijoiden neuvosto (Supreme Council of Rulers) käyttää liittovaltion korkeinta päätösvaltaa. Jäseninä ovat kaikkien seitsemän emiraatin hallitsijat. Tämän hallintoelimen tehtävänä on päättää liittovaltion politiikasta, valita presidentti (perinteisesti Abu Dhabin hallitsija) ja hä-

8 nen varamiehensä (perinteisesti Dubain hallitsija), hyväksyä uudet jäsenet liittovaltioon sekä valita ja erottaa liittovaltion pääministeri (perinteisesti Dubain hallitsija tai hänen nimeämänsä) ja korkeimman oikeuden tuomarit. Hallitsijoiden neuvosto myös lopullisesti hyväksyy hallituksen kokoonpanon ja liittovaltion yhteiset lait. Abu Dhabin, Dubain ja vähintään kolmen muun emiraatin on hyväksyttävä lait, jotta ne tulevat voimaan. Hallitsijoiden neuvosto kokoontuu virallisesti kerran vuodessa, joskin epävirallisia kokoontumisia on useammin. Varsinainen hallitus (ministerit) puolestaan valmistelee kaikki asiat ja päättää muista kuin keskeisistä poliittisista linjakysymyksistä. Emiirikuntien hallitsijat päättävät ministeripaikoista ja vaihtavat ministereitä tarvittaessa. Tärkeimmät ministeritehtävät kuuluvat Abu Dhabin ja Dubain hallitsijasuvuille. Kuitenkin kaikilla emiraateilla on vähintään yhden ministerin salkku. Hallitsija, varamiehensä, pääministeri ja hallitus valitaan kerrallaan aina viideksi vuodeksi. Käytännössä hallitus istuu niin kauan kuin hallitsijat päättävät. Hallitusta muutettiin viimeksi helmikuussa Ero suomalaiseen edustukselliseen demokratiaan, hallintoon ja päätöksentekojärjestelmään on siis melkoinen. Liittovaltion hallituksen ministeritehtävät jakautuvat emiirikuntien kesken väestömäärän ja muun painoarvon mukaisesti. Kokonsa puolesta Abu Dhabilla ja Dubailla on suuri rooli liittovaltion sisäpolitiikassa. Varsinkin talouteen ja budjettiin liittyvissä kysymyksissä Abu Dhabi tukee koko liittovaltiota (muita emiirikuntia) esimerkiksi viime vuosina Abu Dhabi on tukenut velkakriisistä kärsivää Dubaita. Yhdistyneissä arabiemiraateissa poliittisia puolueita ei ole, erilaiset mielipiteet ja kannat kanavoituvat muilla tavoin päätöksentekoon. Parlamentin toiminnan ohella kansalaisia kuullaan päätöksenteossa "majlis"-perinteen mukaisesti hallitsijoiden ja päättäjien viikoittaisissa avoimissa istunnoissa. Henkilökohtaiset suhteet, vuorovaikutus sekä yhteydenotto suoraan päättäjiin lienee huomattavasti tavanomaisempaa UAE:ssa kuin Suomessa. Ennen lähtöäni Abu Dhabiin olin työskennellyt kiinteästi kansalaisraatimenetelmän käyttöönottamisen parissa Jyväskylässä. Suomessa edustuksellisen demokratian rinnalle nousseet toiminnallisen demokratian muodot saattaisivat jopa toimia hyvinkin erilaisessa yhteiskunnassa kuin meillä täällä Suomessa on. Ei-edustuksellisen demokratian tavat (kansalaisten osallisuus ja vaikuttaminen) kun keskittyvät usein ihan muihin asioihin kuin politikointiin. Väestö Maan väkilukuarvio vaihtelee eri lähteitten mukaan. Vuoden 2005 väestönlaskennan arvio oli 4,8 miljoonaa (mihin sisältyi lähteiden mukaan huomattavasti suurempi arvio maahanmuutosta kuin aiempiin arvioihin) ja 5,6 miljoonaa asukasta vuoden 2008 lopussa. Julkisuudessa on esitetty jopa 8 miljoonan arviota! Väestöstä alle 20 prosenttia on maan kansalaisia, muut ovat ulkomaisia työntekijöitä, joiden tarkka määrä ei ole tiedossa. Emiraattien arabeja on väestöstä (vain) 19 %, muita arabeja ja iranilaisia 23%, etelä-aasialaisia 50% ja

9 muita ulkomaalaisia (sisältäen länsimaalaiset ja itä-aasialaiset) 8%. Ulkomaalaisista eniten on intialaisia (ehkä 2 miljoonaa), pakistanilaisia ja afgaaneja (toista miljoonaa). Muita suuria ryhmiä ovat filippiiniläiset, kiinalaiset, nepalit, srilankalaiset, libanonilaiset sekä muut arabit. Keskimääräinen elinikä vuonna 2009 oli 76 vuotta ja huomioitavaa on, että se oli vuonna 1975 vain 62 vuotta. Aikuisväestön lukutaito vuonna 2009 oli 78 % kun se vuonna 1975 oli ainoastaan 43 % prosenttia). Vuonna 2009 naisten lukutaito oli 82 %. Huom! Edellä mainitut luvut liittynevät siis vain emiraattiväestöön. (Lähteet: Suomen ulkoministeriön maasivut sekä CIA The World Factbook, Economist Intelligence Unit (EIU) Uskonto Arabiemiraattien virallinen uskonto on islam, jonka tunnustajia on valtaosa väestöstä. Useimmat ovat sunnimuslimeja, mutta on olemassa myös shiiojen vähemmistö. CIA:n arvion mukaan maan omista kansalaisista muslimeja on 96 % (sunneja 80% ja shiioja 16%), hinduja, kristittyjä ja muita yhtensä 4 %. Maassa asuvat ulkomaalaiset ovat pääosin hinduja, buddhalaisia ja kristittyjä. Uskontoa saavat vapaasti harjoittaa muslimit, kristityt ja juutalaiset, mutta lähetystyötä ei sallita. Sekä Abu Dhabissa että Dubaissa on runsaasti kristillisiä kirkkoja sekä myös muiden uskontokuntien hartaudenharjoituspaikkoja. Islamin usko näkyy (ja kuuluu) jokaisen maassa asuvan ja vierailevan arjessa päivittäin. Uskonnon vaikutus koko yhteiskunnan toimintaan ja tapoihin on moninainen. Minareeteista viisi kertaa päivässä kajahtava rukouskutsu on konkreettinen muistutus uskonnon harjoittamisesta ja koraanin oppien noudattamisesta. Moskeijoita minareetteineen on maassa valtava määrä. Mitä rikkaampi seutu, sen komeampi moskeija ja vähävaraisemmillakin tienoilla moskeijoita on tiuhassa. Rukoustilat (moskeijat) kuuluvat luonnollisesti myös julkisiin rakennuksiin ja esimerkiksi liikekeskuksiin. Pääsääntöisesti moskeijoiden rukoushetkiin osallistuvat miehet. Naiset ja tytöt pitävät rukoushetkensä kodeissa, työpaikoilla ja kouluissa. Abu Dhabissa sijaitsee hyvin vaikuttava uskonnollinen ja kansallinen maamerkki - Sheikh Zayed Grande Mosque. Tuleepa melkein silmiä hieraisseeksi kun tuo satumainen valkoinen moskeija avautuu silmien eteen lentokentältä kaupunkiin ajettaessa. Aivan uskomaton näky niin ulkoapäin kuin sisältäkin. Kielet Virallinen kieli ja paikallisten asukkaiden äidinkieli on arabia. Englanti, jota lähes kaikki jossain määrin puhuvat, on yleisesti käytössä etenkin liike-elämässä. Koulu-uudistuksen myötä opetuskielinä julkisissa kouluissa (public schools) on englanti ja arabia aina kindergartentasolta lähtien. Jonkin verran maassa puhutaan myös farsia. Ulkomaiset työntekijät, joista suuri osa on intialaisia ja pakistanilaisia maahanmuuttajia, puhuvat hindiä ja urdua sekä muita kieliä. Päivittäinen kielellinen haasteeni olikin päästä taksinkuljettajien kanssa yhteisymmärrykseen siitä, mihin ja miten löydetään reitti toivomaani kohteeseen. Taksinkuljettajat, joiden palveluita päivittäin oli käytettävä, eivät usein englannin kieltä juurikaan taitaneet ja

10 paikallistuntemuskin oli aika usein taksimatkustajan vastuulla. Useimmiten perille kuitenkin löydettiin. Koulu- ja opetusjärjestelmä Viime vuosina koulutuksen kehittäminen on ollut enenevässä määrin Arabiemiraattien prioriteetti. Koulunkäynti ei ole pakollista, mutta kaikki lapset koetetaan saada kouluun. Arabiemiraattien koulujärjestelmässä kindergarten-vaihe kestää kaksi (2) vuotta, alakoulu kolme (3) vuotta ja (ylempi) kouluvaihe kuusi (6) vuotta. Julkisen koululaitoksen lisäksi yksityisten koulujen kirjo on laaja - useille maassa asuville eri kansallisuuksille löytyy oman maan järjestelmän mukainen koulu. Emiraattilapset käyvät pääosin julkisia kouluja. Abu Dhabin emiraatissa ylin kouluviranomainen on Abu Dhabi Educational Council (ADEC). Viime aikoina maahan on perustettu yhä enemmän ulkomaisia yliopistoja ja niiden etäkampuksia Pariisin Sorbonnen yliopiston kampus perustettiin Abu Dhabiin toukokuussa 2006 ja New York University aloitti toimintansa syksyn 2010 aikana. Kaksi emiraattisuomalaista (ala)koulua aloitti toimintansa syksyllä 2010 (Abu Dhabissa ja Al Ainissa). Kulttuuri Arabiemiraatit on monen kulttuurin kohtauspaikka. Ei liene montaa maata, jossa yli 80 prosenttia väestöstä olisi ulkomaalaisia. Paikallinen väestö on monesti hyvin uskonnollista ja noudattaa tarkoin islamilaista elämäntapaa. Erityisesti nuorempi väestö on kuitenkin käynyt kouluja ulkomailla esim. Yhdysvalloissa ja Euroopassa ja noudattaa siten jo hyvinkin länsimaista elämäntapaa. Abu Dhabia ja Al Ainia vertailtaessa näkyi selkeä ero kulttuurisissa asioissa Al Ain on huomattavasti Abu Dhabia konservatiivisempi ja tämä näkyi esim. pukeutumisetiketissä. Perinteinen asu paikallisella väestöllä on edelleenkin miehillä pitkä valkoinen kaapu (khandoura) sekä päähuivi (ghutra), jota pitää paikoillaan musta panta (iqal) ja naisilla musta kaapu (abbaya) sekä hiukset peittävä huivi (sheyla). Kotien ulkopuolella hunnutettujen naisten määrä on edelleen suuri vaikka hunnutuksen kerrotaan olevan osittain väistymässä. Muista kulttuureista tulevat pukeutuvat yleensä omien vaatetustottumustensa mukaisesti, joten katukuvassa näkyy paljon esimerkiksi intialaisittain ja pakistanilaisittain pukeutuneita. Eurooppalaiset miehet voivat käyttää vapaa-ajalla jopa shortsejakin, mutta naisten on hyvä pukeutua myös ei-muodollisissa tilanteissa konservatiivisemmin eli peittää olkapäät, kyynärvarret ja polvet sekä välttää avonaisten, läpinäkyvien ja ihonmyötäisten yläosien käyttöä. Huivin käyttäminen asusteena on länsimaalaiselle kohtelias ja käytännöllinen tapaa noudattaa pukeutumisetikettiä. Paastokuukauden (Ramadan) aikana juominen, syöminen ja tupakointi ovat päiväsaikaan julkisilla paikoilla kaikilta kielletty. Ravintolat ovatkin päiväsaikaan Ramadanin aikana kiinni.

11 Islaminuskon mukaan porsaanlihan nauttiminen ei ole sallittua ja muuta lihaakin tulee nauttia vain, jos se on halal-valmistettu. Alkoholin nauttiminen on muslimeilta kielletty. 5. Kansainvälisen vaihdon merkitys ja ammatillinen kehittyminen Olen todella kiitollinen saamastani mahdollisuudesta osallistua kaupungin henkilöstön kansainväliseen vaihto-ohjelmaan. Abu Dhabissa ja Al Ainissa viettämäni aika oli sekä työtehtävien että kulttuurisen oppimisen kannalta erittäin mielenkiintoista. Työtehtävien osalta sain todella kokea tekeväni aidosti minulle vastuutettuja tehtäviä. Substanssina kasvatustieteen, kouluyhteisöjen, opettajien täydennyskouluttamisen, englanninkielisen opetuksen sekä kehittämisen tehtävät olivat minulle aivan nappi juttu! Työtehtävissäni pääsin käyttämään osaamistani ja asiantuntijuuttani uudessa ympäristössä ja yhteisöissä. Englanninkielinen työskentely oli miellyttävää ja erityisesti hallinnollinen kieli ja suullinen kielitaito virkistyivät noin kolmessa kuukaudessa kummasti. Kaupunkihan myös kielikouluttaa vaihtoon lähtijät ja tämä 10 tunnin kielikoulutus on todella hieno panostus. Minulla oli ilo työskennellä mahtavien, erilaisten ihmisten kanssa erityisesti emiraattiopettajien välittömyys ja ihmisten huomioimisen taito oli häkellyttävää. Joka-aamuiset, sydämellisen iloiset tervehdykset olivat oppimisen arvoisia tilanteita. Tämä ihmisten kohtaamisen sekä kohteliaan ja vieraanvaraisen käyttäytymisen taito on kyllä aivan muulla tasolla tuolla hiekkamailla kuin täällä järvi-suomessa. Oman organisaation ja maan ulkopuolella työskenteleminen antaa tuoretta näkökulmaa suhtautumisessa tuttuun työarkeen ja kotimaan olosuhteisiin. Kokemukset virittävät joissain asioissa kriittiseen tarkasteluun ja toisaalta myös lisäävät arvostusta tiettyjä asioita ja olosuhteita kohtaan. Monet itsestäänselvyytenä pitämäni asiat nousivat aivan erilaiseen arvoon. Suurista asioista luonnollisesti monitahoiset demokratian ja tasa-arvon kysymykset nousivat pintaan. Toisaalta esim. tiettyjä infrastruktuuriin ja hallinnolliseen rakentumiseen liittyviä asioita arvostaa nyt aivan eri tavoin. On helpompi toimia ja elää kun sopimuksia, sääntöjä ja aikatauluja todella noudatetaan, ei kompuroida hierarkisessa byrokratiarakenteissa, liikennejärjestelyissä huomioidaan kaikkien liikkujien turvallisuus ja että, esim. kaduilla on nimet. On myös tosi hienoa, että meillä todella toimii tasavertainen ja laadukas peruskoulutus kaikkialla Suomessa! Kiitän myös todella paljon EduClusterfinland oy:n henkilöstöä saamastani työtehtäväkokonaisuudesta, perehdyttämisestä ja käytännön asioiden järjestelemisestä! Ahamdulillah!

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Opetusteknologia koulun arjessa Opetusteknologia koulun arjessa Toimittanut Marja Kankaanranta JULKAISUN MYYNTI: Koulutuksen tutkimuslaitos Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Se on kompromissin tulos

Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian yhteisrahoitteiset tutkimusohjelmat neuvotteluina: Rahoittajien näkökulma Laura Valkeasuo Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

Calgary, Alberta, Kanada 13.9. 1.12.2010 Tiina Saarenketo, erityisopettaja

Calgary, Alberta, Kanada 13.9. 1.12.2010 Tiina Saarenketo, erityisopettaja Matkaraportti Calgary, Alberta, Kanada 13.9. 1.12.2010 Tiina Saarenketo, erityisopettaja Yhteenveto Vietin syksyllä 2010 noin 2,5 kk Kanadassa perheeni kanssa tutustuen paikalliseen elämänmenoon ja koulukulttuuriin.

Lisätiedot

VÄHEMMISTÖT SUOMEN KANSALLISET. Kulttuurien ja. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto

VÄHEMMISTÖT SUOMEN KANSALLISET. Kulttuurien ja. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto SUOMEN KANSALLISET VÄHEMMISTÖT Kulttuurien ja kielten rikkaut ta Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto Minority Rights Group Finland Minority Rights Group

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä TK-Eval Selvitysraportti 31.12.2013 1 Alkuperäisestä versiosta lyhennetty

Lisätiedot

KOHTAAMASSA UUTTA! Moniaistinen tila sosiokulttuurisen innostamisen mahdollistajana

KOHTAAMASSA UUTTA! Moniaistinen tila sosiokulttuurisen innostamisen mahdollistajana KOHTAAMASSA UUTTA! Moniaistinen tila sosiokulttuurisen innostamisen mahdollistajana Paavola, Katri & Pennanen, Katri 2012 TIKKURILA Laurea ammattikorkeakoulu Tikkurila KOHTAAMASSA UUTTA! Moniaistinen tila

Lisätiedot

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen Ne vaan mut tänne toi - asiantuntijana ikäihminen? Opinnäytetyö Syksy 2014 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

THE FINNISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE SUOMEN KIELI DIGITAALISELLA AIKAKAUDELLA

THE FINNISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE SUOMEN KIELI DIGITAALISELLA AIKAKAUDELLA White Paper Series Valkoiset kirjat THE FINNISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE SUOMEN KIELI DIGITAALISELLA AIKAKAUDELLA Kimmo Koskenniemi Krister Lindén Lauri Carlson Martti Vainio Antti Arppe Mietta Lennes

Lisätiedot

Imaamit Suomessa. Imaamikoulutusselvitys 2013

Imaamit Suomessa. Imaamikoulutusselvitys 2013 Suomessa on viime vuosina julkisuudessa vedottu kotimaassa tapahtuvan imaamikoulutuksen puolesta. Muslimiyhteisön ja kansalaisvaikuttajien aloitteesta Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry kokosi vuosina

Lisätiedot

Oma kieli kullan kallis

Oma kieli kullan kallis Oma kieli kullan kallis Opas oman äidinkielen opetukseen Sirkku Latomaa (toim.) Opetushallitus ja tekijät Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN 978-952-13-3234-0 (nid.) ISBN 978-952-13-3235-7

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT?

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT? S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 86 Ulla Härkönen MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS

Lisätiedot

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN Nuorten toiveita seurakunnan auttamistoiminnasta Elise Kyttä Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonia

Lisätiedot

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa 2/2011 TASAPAINO 6 Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi 12 Hengailu voi pelastaa projektin 18 Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa 28 Ota laatuäly käyttöön 46 Epävarmuus hallintaan

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

- Karel Capek Salamanteri sota.

- Karel Capek Salamanteri sota. Mutta eikö ole sääli ihmiskuntaa? Herran tähden, anna minun jo olla. Mitä voin tehdä? Ihmiset itse tahtoivat niin. Kaikki tahtoivat salamantereja, kauppa, teollisuus ja tekniikka, valtiomiehet ja sotilashenkilöt,

Lisätiedot

Saila Korhonen ja Mali Soininen (toim.) Yksilöllisesti vaan ei yksin kohtaamisia ja keskusteluja vammaisuudesta

Saila Korhonen ja Mali Soininen (toim.) Yksilöllisesti vaan ei yksin kohtaamisia ja keskusteluja vammaisuudesta Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 29 Saila Korhonen ja Mali Soininen (toim.) Yksilöllisesti vaan ei yksin kohtaamisia ja keskusteluja vammaisuudesta Saila Korhonen ja Mali Soininen

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Artikkelissa tarkastellaan. kehittävät ammatillista kielitaitoaan?

Artikkelissa tarkastellaan. kehittävät ammatillista kielitaitoaan? Missä ja miten maahanmuuttajat kehittävät ammatillista kielitaitoaan? Minna Suni Tutkijatohtori, FT Jyväskylän yliopisto, Kielten laitos minna.suni@jyu.fi Artikkeli on läpikäynyt referee-menettelyn Abstrakti

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

Kielitaito on kilpailuetu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Kielitaito on kilpailuetu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 441 895 Painolaitos Mikä on henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK kartoittaa joka vuosi jäsenyritystensä

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin muu kuin venäläinen. Venäläisten maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumisesta Joensuun seudulla Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

99 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA ILO 169 SOPIMUKSESTA

99 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA ILO 169 SOPIMUKSESTA 99 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA ILO 169 SOPIMUKSESTA Vähemmistövaltuutettu 2014 Vähemmistövaltuutettu taitto: Kopijyvä Oy, 2014 2 Sisällys Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet'n alkusanat...9 I. Yleistä tietoa

Lisätiedot