Jyväskylän kaupungin ja EduClusterfinland Oy:n välinen sopimus Yhdistyneet Arabiemiraatit (Abu Dhabi ja Al Ain) helmi-huhtikuussa 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän kaupungin ja EduClusterfinland Oy:n välinen sopimus Yhdistyneet Arabiemiraatit (Abu Dhabi ja Al Ain) helmi-huhtikuussa 2012"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Innovaatiopalvelut Raportti KANSAINVÄLINEN HENKILÖSTÖVAIHTO Tuija Rasinen Jyväskylän kaupungin ja EduClusterfinland Oy:n välinen sopimus Yhdistyneet Arabiemiraatit (Abu Dhabi ja Al Ain) helmi-huhtikuussa Tavoitteet Olen aina tuntenut kiinnostusta työskentelyyn ja asumiseen ulkomailla, myös haastavissa ja eurooppalaisesta kulttuurista poikkeavissa olosuhteissa. Kansainväliseen henkilöstövaihtoon hakiessani toivoin erityisesti saavani mahdollisuuden tutustua innovatiivisen liiketoimintaidean käytännön toteuttamiseen ulkomailla ja ennen kaikkea työskennellä käynnissä olevassa kansainvälisessä hankkeessa. Toivoin jyväskyläläislähtöisen koulutusvientihankkeen toiminnassa mukanaolon perehdyttävän ja antavan tietoa uudenlaisten, palveluja sisältävien tuotteiden kehittämisestä ja viennistä ulkomaille. Lisäksi arvioin kansainvälisen projektin toteuttamisen eri vaiheiden ja haasteiden näkemisen tuovan omaan kehittämistyöhöni uudenlaista näkökulmaa. Julkisen sektorin palvelujen tuotteistaminen ja vieminen ulkomaille tullee tulevaisuudessa laajenemaan ja koen, että tätä tulisi myös kuntatyössä harjoitella. Näiden tavoitteiden ja lähtömotiivien lisäksi oli hyvin kiinnostavaa päästä kokemaan elämää itselleni täysin vieraassa ympäristössä ja kulttuurissa. Kansainvälisen henkilöstövaihdon toivotaan vahvistavan kulttuurien välisen toiminnan ja vuorovaikutuksen osaamista kaupunkiorganisaatiossamme. Nyt, vaihtokokemukseni jälkeen, tiedän kansainvälisen henkilöstövaihtokohteeni tarjonneen siihen aivan oivallisen mahdollisuuden. Arabikulttuurin ja eurooppalaisen toimintakulttuurin yhteensovittamisen kokeminen tarjosi hyvän eri kulttuurien välisen toiminnan oppimistilanteen. Kilpisenkatu 1 PL 341, Jyväskylä Puhelinvaihde ( )

2 Kansainvälinen henkilöstövaihto on kaksisuuntainen prosessi. Näin ollen henkilöstövaihdon kohdeorganisaation näkökulmasta asiantuntemukseni vieraskielisestä opetuksesta ja oppimisesta (Content and Language Integrated Learning, CLIL), opettajankoulutuksesta sekä henkilöstön kehittämis- ja innovointiprosessityöskentelystä tarjosi asiantuntijuuteni hyödyntämis- ja oppimismahdollisuuden. Myös vieraan kielen (englanti) käyttäminen päivittäisenä työkielenä oli hieno asia. Toivoin kvvaihtojaksollani myös mahdollisuutta tutustua arabian kielen alkeisiin. Harmittelin vaihtoon lähtiessäni ja edelleenkin sitä etten syksyllä 2011 mahtunut kansalaisopiston arabian kielen kurssille se oli ilmiselvästi ollut muidenkin mielestä mielenkiintoinen kurssi. Arabiankieliset arkitervehdykset kyllä sujuvat, mutta laajempi kommunikointi ei valitettavasti vielä tällä harjoittelulla onnistu. Esimiehen kanssa asetetut tavoitteet kansanväliselle henkilöstövaihtojaksolleni olivat luonnollisesti edellä mainittuja asioita. Erityisesti uusien kokemuksien karttumisen vieraassa kulttuurissa ja vieraassa organisaatiossa myötä odotettiin tuovan uusia näkökulmia nykyisen työtehtävän hoitamiseen. Ajateltiin myös, että innovatiivisen liikeidean käytännön toteutuksen seuraaminen sinänsä tulisi olemaan antoisaa ja opettavaista. Pohdittiin myös, että parhaimmillaan kaupungin kansainvälinen henkilöstövaihto voisi innoittaa jyväskyläläisten liiketoimintaideoiden ja kaupunkiorganisaation välisen toiminnan rikastumiseen. 2. Vaihtokohdeorganisaatio ja vientihanke EduCluster Finland Oy (ECF) on uudenlainen koulutuksen ja kehittämisen asiantuntijaorganisaatio. ECF tekee yhteistyötä yksityishenkilöiden ja organisaatioiden osaamisen kehittämiseksi sekä erilaisten koulutuksen järjestäjien kanssa. ECF rakentaa asiakaslähtöisiä ratkaisuja Suomessa ja ulkomailla. EduCluster Finland Oy on Suomen merkittävimpiä koulutusvientiyrityksiä. EduCluster Finland Oy on osa Jyväskylän yliopiston konsernia ja se on perustettu vuonna ECF Oy:llä on kaksi toimipistettä Suomessa (Jyväskylä ja Helsinki). ECF Oy:n toiminta jakaantuu kotimaan toimintoihin ja kansainvälisiin toimintoihin (Global operations). Keski-Suomen kauppakamari myönsi vuonna 2011 Maineteko maailmalla -palkintonsa Edu- Cluster Finland Oy:lle. Palkinto myönnetään henkilöille tai yhteisöille, jotka ovat erityisellä tavalla näyttäneet kykynsä markkinoinnin huippuammattilaisina, kansainvälistäneet keskisuomalaista yritystoimintaa, avanneet uusia vientimarkkinoita tai vieneet Keski-Suomea muutoin maailmankartalle

3 Kansainvälistä henkilöstövaihtojaksoani koskeva sopimus allekirjoitettiin Jyväskylän kaupungin kansainvälisen toiminnan ja EduClusterfinland Oy:n Global operations- liiketoiminnnan välillä. Henkilöstövaihtojaksoni tehtäväkokonaisuus liittyi EduCluster Finland Oy:n EPA (Educational Partnership Programme ) ohjelmaan Abu Dhabissa, josta seuraavassa yhtiön oma kuvaus. EduCluster Finland Ltd. has formed an expert consortium to develop the education system model in two flagship schools in Abu Dhabi. This concept builds on a combination of the core pillars of the Finnish primary (cycle 1) curriculum considered specific to teaching and learning through the new curriculum in Abu Dhabi. Background The Emirate of Abu Dhabi has set renewing its role in the global market as its long-term strategic goal for This calls for significant renewal of the structures of industry and services. This vision brings forth the need for knowledge of innovation and technology, which in detail call for the creative use of skills in language, mathematics and information technology. The education system, school network, public-private cooperation and international collaboration support the continuing renewal and development in the country. Goal The partnership programme sets out to develop a class teacher model by which to nurture child-focused learning; to create learner-centered environments; to employ integrated technologies for teaching and learning; to foster school, home and community stakeholder relationships; to maximise access to learning for children with differing abilities; and to embed language-supportive techniques in subject learning taught through English in the Emirate of Abu Dhabi. (EduCluster Finland Oy verkkosivun teksti) 3. Suunnitelma työtehtävistä ja sen toteuttaminen Kun olin saanut tiedon kansainväliseen henkilöstövaihtovalinnnastani, alkoi työtehtäväsuunnittelu EduCluster Finland Oy:n kanssa. Seuraavassa englanninkielinen suunnitelma tehtävästä: Description of Post (mandate)/title: Advisor Description: To operate in the Emirate of Abu Dhabi in two locations (Abu Dhabi and AL Ain) providing additional professional support for the Abu Dhabi and Finland EPA expert team through EduCluster Finland. The work would provide both professional support for the EPA Team, and opportunities for professional competence-building through activities and tasks. These will principally concern:

4 Profiling the intercultural adaptability qualities and challenges specific to Finnish educational staff who take up residence and employment in a non-finnish environment such as Abu Dhabi Advising on steps that can be taken to enhance the professional learning communities in each school, with specific regard to professional fusion between Emirati and Finnish staff. Examining the integration of language and content found in teaching practice in Grades 1-3 (Cycle 1), and advising on possible future action accordingly Examining the attributes and capabilities optimal for achieving quality teaching and school leadership, and use of communication actions in this context of emergent processes and change management. Exploring options for extending e-learning All of these are within the context of the Value Driver process which has been started in both schools (September 2011). Reporting to Elise Tarvainen (EduCluster Finland ltd), the Advisor will be instrumental in identifying and critically appraising the Value Driver Report which is due for spring (ECF Oy:ssa valmisteltu työtehtäväsuunnitelma marraskuussa 2011) Kansainvälisen vaihtojaksoni yhteyshenkilönä ja toimeksiantajana EduClusterfinland Oy:n puolelta toimi liiketoimintajohtaja Elise Tarvainen ja ECF/EPA-ohjelman projektijohtaja Jussi Kainulainen (ECF, Abu Dhabi). Lisäksi työtehtävään liittyvinä muina yhteyshenkilöinä toimivat Jyväskylän yliopiston EPA(PD)-ohjelman koulutuspäällikkö Pasi Ikonen sekä ECF Oy:n lead expert (PD-ohjelma) Riitta Hänninen. Hoidin monitahoista työtehtäväkokonaisuuttani Abu Dhabin emiraatissa kahdella paikkakunnalla, Al Ainissa ja Abu Dhabissa. Kansainvälisen vaihtojaksoni mielenkiintoinen yksityiskohta oli myös se, että matkustin emiraattiopettajaryhmän mukana Abu Dhabista Jyväskylään ja takaisin sekä osallistuin heidän opintovierailunsa ohjelmaan Jyväskylässä. Tämän vierailun osana oli myös tutustumiskohteita Jyväskylän kaupungin eri toimintayksiköissä. Olin järjestämässä myös kaupungin vastaanottotilaisuutta Tietotalolla yhdessä kansainvälisen toiminnan, lakipalvelujen, sivistyspalvelujen sekä kaupunkirakennepalvelujen kanssa. Vuorovaikutteisessa ja lämminhenkisessä tilaisuudessa kuultiin monipuoliset jyväskyläläisesitykset ja lopuksi istahdettiin jutustelemaan keskustelupiireihin. Emiraattiopettajat suorittavat Jyväskylän yliopistoon Professional Development- opintoja (60 op), joiden yhtenä osakokonaisuutena oli Jyväskylän opintovierailu sisältäen monipuolisen

5 opiskeluohjelman Jyväskylän yliopiston sekä mm. kaupungin opetuspalvelujen henkilöstön toteuttamana. Kaiken kaikkiaan vaihtojaksoni työkokonaisuudessa merkittävänä osana oli toiminta emiraattiopettajien PD-ohjelman opinnoissa ohjaajan ja asiantuntijakouluttajan roolissa. Erityisesti PD-opintojakso 3 teeman Bilingual school, every child matters kuluessa toimin asiantuntijana/kouluttajana CLIL (Content and Language Integrated Learning) - opetukseen liittyvässä aihekokonaisuudessa niin Abu Dhabissa kuin Al Ainissakin. Abu Dhabin emiraatissa vuonna 2009 alkaneessa koulureformissa kaksikielisen opetuksen tematiikka on merkittävässä asemassa ja näin ollen oman kaksikielistä perusopetusta käsitelleen väitöstutkimukseni sisällöstä oli apua emiraatti-suomalaisten kouluyhteisöjen kehittämistyössä. Bilingual Education-teeman lisäksi olin mukana myös muiden opintojaksojen teemojen käsittelyssä (arviointi, opetussuunnitelmat, erityinen tuki, erityisopetus). Koulutustaustani ja pitkä työkokemus niin perusopetuksessa kuin opettajankoulutuksessakin olivat merkittäväksi hyödyksi sekä opintotuokioissa että opintotehtävien ohjauksessa (eri aihealueiden tehtävät sekä PD-ohjelman lopputyö). PD-opiskelijoiden opintosuorituksiin kuului myös toisten opettajien (kollegojen) oppituntien seuraaminen ja niistä palautekeskustelun käyminen. Olin mukana myös näissä observointituntien palautekeskusteluissa. Työskentelyni PDopiskelijoiden kanssa tapahtui yksilö-, pari- ja ryhmätilanteissa englannin kielellä. Työtehtäväkokonaisuuteeni kuului myös työskentely EPA-koulujen hallintohenkilöstön kanssa. Koulujen rehtorit toivoivat mukanaoloani ja konsultointiakin muutamilla koulun tehtäväalueilla. Pääsin mukaan koulujen hallinnollisten sekä pedagogisten työryhmien työskentelyyn (Advisory committee, Administrative team, Curriculum- team, CLIL- team, KPI-team). Toteutimme myös EduClusterfinland Oy:n Elise Tarvaisen ja Jussi Kainulaisen kanssa Innovation workshopit (3 kpl), joissa EPA-koulujen opetushenkilöstö arvioi ja tuotti kehittämisideoita EPA-hankkeen toteuttamiseen liittyen. EduClusterfinland oy:n viisivuotinen partneriohjelma Abu Dhabi Education Councilin kanssa on ollut käynnissä melkein kaksi vuotta. Vientikauppana se on ollut Suomelle ja erityisesti Keski-Suomelle huomattava. Sain tilaisuuden tutustua ja seurata tämän hankkeen toteuttamista sekä hallinnoimista niin kohdeympäristössä Abu Dhabin emiraatissa kuin Suomessakin. Se oli opettavaista ja mielenkiintoista. Suomessa kunta- tai valtiovetoisen, perinteisesti julkisesti tuotetun palvelun tuotteistaminen on vaativaa. Tässä tapauksessa pitkän historiallisen ja yhteiskunnallisen kehityksen tuotoksena syntyneen perusopetusjärjestelmän tuotteistaminen edes joiltakin osin on haasteellista.

6 Koulutus-/asiantuntijuusvientihankkeissa onkin elintärkeää, että kohdeympäristö (konteksti), tunnetaan todella hyvin. Tuotteen adaptoituminen kohdeympäristöön (maahan) tulee onnistua, jotta hanke säilyy elinvoimaisena. Kansainvälisen kaupankäynnin pelisäännöt ja myös tähän liittyvät kohdemaan kulttuuriset määritteet täytyy vientityötä tekevän organisaation asiantuntevasti hallita. Kansainvälisen henkilöstövaihtojaksoni aikana sain tilaisuuden seurata em. asioiden konkreettista toteutumista. 4. Henkilöstövaihtokohteena Yhdistyneet Arabiemiraatit (United Arab Emirates) Maatietoa Valtiosta käytetään useita nimityksiä: Arabiemiirikuntien liitto, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat, Yhdistyneet Arabiemiraatit. Arabiemiirikuntien liitto on pääosin autiomaan peittämä valtio (97 % maan pinta-alasta) Arabian niemimaan koillisosassa, Persianlahden rannikolla. Yhdistyneissä arabiemiraateissa ei puhuta eikä kartoissa näy nimitystä Persianlahti vaan Arabian Gulf eli Arabianlahti. Yhdistyneiden arabiemiraattien suuret kaupungit ovat sanamukaisesti nousseet hiekasta hämmästyttävän lyhyessä ajassa noin 30 vuoden kuluessa. Yhdistyneet Arabiemiraatit koostuu seitsemästä emiirikunnasta, joista Abu Dhabin emiraatti on pinta-alaltaan suurin. Koko valtion pinta-ala on noin km². Noin 85 prosenttia väestöstä asuu tiiviisti rakennetuissa kaupungeissa, joista suurimmat ovat Dubai (34 % väestöstä), pääkaupunki Abu Dhabi (33 % väestöstä) ja Sharjah (19 % väestöstä). Muut emiraatit ovat Ajman(5 % väestöstä), Ras al-khaimah (5 % väestöstä), Fujairah (3 % väestöstä) ja Umm al-qaiwain (1 % väestöstä). Yhdistyneiden arabiemiraattien pääkaupunki on Abu Dhabi (City). Rajanaapurivaltiot ovat Oman ja Saudi-Arabia. Yhdistyneiden Arabiemiraattien liiton kansallispäivä on 2. joulukuuta ja maa itsenäistyi vuonna Suomi tunnusti Arabiemiraattien liiton ja diplomaattisuhteet solmittiin Maan rahayksikkö on (Arabiemiraattien) dirham (AED). Ilmasto Abu Dhabissa on subtrooppinen ilmasto. Lämpötilat vaihtelevat talven lämpimistä kesän kuumiin lämpötiloihin. Sateita Abu Dhabissa on niukasti ja taivas onkin kirkkaan sininen lähes ympäri vuoden. Tosin hiekkamyrskyjen noustessa taivas on harmaa ja näkyvyys voi olla todella heikko. Hiekka tekee myös ajoradat liukkaiksi, aivan kuten meillä musta jää. Abu Dhabin lämpötilat ovat matalimmillaan joulu- maaliskuun aikana, keskilämpötila noin + 20 C. Tammikuu on tilastollisesti viilein kuukausi. Huhtikuussa lämpötila alkaa selvästi kohota ja keskilämpötila on huhtikuussa noin + 26 C. Kohti elokuuta mentäessä lämpötila muuttuu entistä kuumemmaksi ja heinä-elokuussa keskilämpötila nousee jo +35 C, joten tuolloin

7 esimerkiksi ulkona oleilu ja liikkuminen on tuskallisen hikistä. Elokuu on Yhdistyneissä Arabiemiraateissa kuumin kuukausi. Syyskuussa lämpötilat alkavat hiljalleen laskea kohti viileintä aikaa, joka on tammikuussa. Tammikuu ja maaliskuu ovat tilastollisesti vuoden sateisimpia kuukausia, mutta sateita tulee tuolloinkin hyvin satunnaisesti, jos lainkaan! Ajanjaksona, jonka itse vietin Abu Dhabissa lämpötilat vaihtelivat viileimpien helmikuun aamujen +12 C huhtikuun kuumimpien iltapäivien +44 C. Ainoastaan kaksi kertaa koin hyvin hennon vesisadekuuron. Sää oli helmi-maaliskuussa suomalaiselle aivan ihanteellinen, huhtikuussa täytyi sitten jo hieman huhhutella. Valtiomuoto Yhdistyneet Arabiemiraatit on liittovaltio, joka muodostuu seitsemästä emiirikunnasta. Kussakin emiirikunnassa valtaa pitävät perinteiset, heimotaustaiset hallitsijasuvut. Tärkeimmät päätökset tehdään emiirikuntien hallitsijoiden neuvostossa. Liittovaltion presidenttinä toimii suurimman emiirikunnan Abu Dhabin hallitsija ja pääministerinä Dubain hallitsija, joka on samalla varapresidentti. Jokainen emiirikunta on itsenäinen niillä alueilla, joilla valtaa ei ole annettu liittovaltiotasolle. Itsenäisesti emiirikunnat hallitsevat muun muassa luonnonvarojaan ja omia vero- ja muita tulojaan. Liittovaltion talouden kannalta keskeinen emiirikunta on Abu Dhabi, jonka hallinnassa ovat ylivoimaisesti suurimmat öljy- ja kaasuvarat. Tärkeä öljypolitiikasta päättävä elin Supreme Petroleum Council on vain Abu Dhabin emiraatin alainen. Abu Dhabin emiirikunta vastaa suurelta osin koko liittovaltion budjetista ja muun muassa armeijan menoista. Hallinto Liittovaltiota johtaa presidentti, jonka hallitsijoiden neuvosto valitsee keskuudestaan joka viides vuosi. Tähän mennessä presidentiksi on aina valittu pinta-alaltaan suurimman sekä öljy- ja kaasuvarannoiltaan rikkaimman emiirikunnan Abu Dhabin emiiri ja käytäntö jatkunee tulevaisuudessa. Liittovaltion perustamisesta vuodesta 1971 alkaen liittovaltiota johti presidentti Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan (Abu Dhabin emiirinä vuodesta 1966), jota pidetään maan isänä. Emiraatit suhtautuvat häneen edelleen valtavalla kunnioituksella ja hänestä puhuttaessa ihmiset vieläkin liikuttuivat. Maan isän, presidentti Zayedin kuoltua marraskuussa 2004, presidenttinä on ollut hänen poikansa Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Kun kerroin, että Suomessa oli juuri vaihtunut presidentti, oli välitön kysymys se, tuliko presidentiksi edellisen presidentin poika. Hämmästystä herätti se, että kansalaiset valitsevat maamme presidentin. Jossain määrin kummastelua herätti myös se, että edellinen Suomen presidentti oli nainen. Hallitsijoiden neuvosto (Supreme Council of Rulers) käyttää liittovaltion korkeinta päätösvaltaa. Jäseninä ovat kaikkien seitsemän emiraatin hallitsijat. Tämän hallintoelimen tehtävänä on päättää liittovaltion politiikasta, valita presidentti (perinteisesti Abu Dhabin hallitsija) ja hä-

8 nen varamiehensä (perinteisesti Dubain hallitsija), hyväksyä uudet jäsenet liittovaltioon sekä valita ja erottaa liittovaltion pääministeri (perinteisesti Dubain hallitsija tai hänen nimeämänsä) ja korkeimman oikeuden tuomarit. Hallitsijoiden neuvosto myös lopullisesti hyväksyy hallituksen kokoonpanon ja liittovaltion yhteiset lait. Abu Dhabin, Dubain ja vähintään kolmen muun emiraatin on hyväksyttävä lait, jotta ne tulevat voimaan. Hallitsijoiden neuvosto kokoontuu virallisesti kerran vuodessa, joskin epävirallisia kokoontumisia on useammin. Varsinainen hallitus (ministerit) puolestaan valmistelee kaikki asiat ja päättää muista kuin keskeisistä poliittisista linjakysymyksistä. Emiirikuntien hallitsijat päättävät ministeripaikoista ja vaihtavat ministereitä tarvittaessa. Tärkeimmät ministeritehtävät kuuluvat Abu Dhabin ja Dubain hallitsijasuvuille. Kuitenkin kaikilla emiraateilla on vähintään yhden ministerin salkku. Hallitsija, varamiehensä, pääministeri ja hallitus valitaan kerrallaan aina viideksi vuodeksi. Käytännössä hallitus istuu niin kauan kuin hallitsijat päättävät. Hallitusta muutettiin viimeksi helmikuussa Ero suomalaiseen edustukselliseen demokratiaan, hallintoon ja päätöksentekojärjestelmään on siis melkoinen. Liittovaltion hallituksen ministeritehtävät jakautuvat emiirikuntien kesken väestömäärän ja muun painoarvon mukaisesti. Kokonsa puolesta Abu Dhabilla ja Dubailla on suuri rooli liittovaltion sisäpolitiikassa. Varsinkin talouteen ja budjettiin liittyvissä kysymyksissä Abu Dhabi tukee koko liittovaltiota (muita emiirikuntia) esimerkiksi viime vuosina Abu Dhabi on tukenut velkakriisistä kärsivää Dubaita. Yhdistyneissä arabiemiraateissa poliittisia puolueita ei ole, erilaiset mielipiteet ja kannat kanavoituvat muilla tavoin päätöksentekoon. Parlamentin toiminnan ohella kansalaisia kuullaan päätöksenteossa "majlis"-perinteen mukaisesti hallitsijoiden ja päättäjien viikoittaisissa avoimissa istunnoissa. Henkilökohtaiset suhteet, vuorovaikutus sekä yhteydenotto suoraan päättäjiin lienee huomattavasti tavanomaisempaa UAE:ssa kuin Suomessa. Ennen lähtöäni Abu Dhabiin olin työskennellyt kiinteästi kansalaisraatimenetelmän käyttöönottamisen parissa Jyväskylässä. Suomessa edustuksellisen demokratian rinnalle nousseet toiminnallisen demokratian muodot saattaisivat jopa toimia hyvinkin erilaisessa yhteiskunnassa kuin meillä täällä Suomessa on. Ei-edustuksellisen demokratian tavat (kansalaisten osallisuus ja vaikuttaminen) kun keskittyvät usein ihan muihin asioihin kuin politikointiin. Väestö Maan väkilukuarvio vaihtelee eri lähteitten mukaan. Vuoden 2005 väestönlaskennan arvio oli 4,8 miljoonaa (mihin sisältyi lähteiden mukaan huomattavasti suurempi arvio maahanmuutosta kuin aiempiin arvioihin) ja 5,6 miljoonaa asukasta vuoden 2008 lopussa. Julkisuudessa on esitetty jopa 8 miljoonan arviota! Väestöstä alle 20 prosenttia on maan kansalaisia, muut ovat ulkomaisia työntekijöitä, joiden tarkka määrä ei ole tiedossa. Emiraattien arabeja on väestöstä (vain) 19 %, muita arabeja ja iranilaisia 23%, etelä-aasialaisia 50% ja

9 muita ulkomaalaisia (sisältäen länsimaalaiset ja itä-aasialaiset) 8%. Ulkomaalaisista eniten on intialaisia (ehkä 2 miljoonaa), pakistanilaisia ja afgaaneja (toista miljoonaa). Muita suuria ryhmiä ovat filippiiniläiset, kiinalaiset, nepalit, srilankalaiset, libanonilaiset sekä muut arabit. Keskimääräinen elinikä vuonna 2009 oli 76 vuotta ja huomioitavaa on, että se oli vuonna 1975 vain 62 vuotta. Aikuisväestön lukutaito vuonna 2009 oli 78 % kun se vuonna 1975 oli ainoastaan 43 % prosenttia). Vuonna 2009 naisten lukutaito oli 82 %. Huom! Edellä mainitut luvut liittynevät siis vain emiraattiväestöön. (Lähteet: Suomen ulkoministeriön maasivut sekä CIA The World Factbook, Economist Intelligence Unit (EIU) Uskonto Arabiemiraattien virallinen uskonto on islam, jonka tunnustajia on valtaosa väestöstä. Useimmat ovat sunnimuslimeja, mutta on olemassa myös shiiojen vähemmistö. CIA:n arvion mukaan maan omista kansalaisista muslimeja on 96 % (sunneja 80% ja shiioja 16%), hinduja, kristittyjä ja muita yhtensä 4 %. Maassa asuvat ulkomaalaiset ovat pääosin hinduja, buddhalaisia ja kristittyjä. Uskontoa saavat vapaasti harjoittaa muslimit, kristityt ja juutalaiset, mutta lähetystyötä ei sallita. Sekä Abu Dhabissa että Dubaissa on runsaasti kristillisiä kirkkoja sekä myös muiden uskontokuntien hartaudenharjoituspaikkoja. Islamin usko näkyy (ja kuuluu) jokaisen maassa asuvan ja vierailevan arjessa päivittäin. Uskonnon vaikutus koko yhteiskunnan toimintaan ja tapoihin on moninainen. Minareeteista viisi kertaa päivässä kajahtava rukouskutsu on konkreettinen muistutus uskonnon harjoittamisesta ja koraanin oppien noudattamisesta. Moskeijoita minareetteineen on maassa valtava määrä. Mitä rikkaampi seutu, sen komeampi moskeija ja vähävaraisemmillakin tienoilla moskeijoita on tiuhassa. Rukoustilat (moskeijat) kuuluvat luonnollisesti myös julkisiin rakennuksiin ja esimerkiksi liikekeskuksiin. Pääsääntöisesti moskeijoiden rukoushetkiin osallistuvat miehet. Naiset ja tytöt pitävät rukoushetkensä kodeissa, työpaikoilla ja kouluissa. Abu Dhabissa sijaitsee hyvin vaikuttava uskonnollinen ja kansallinen maamerkki - Sheikh Zayed Grande Mosque. Tuleepa melkein silmiä hieraisseeksi kun tuo satumainen valkoinen moskeija avautuu silmien eteen lentokentältä kaupunkiin ajettaessa. Aivan uskomaton näky niin ulkoapäin kuin sisältäkin. Kielet Virallinen kieli ja paikallisten asukkaiden äidinkieli on arabia. Englanti, jota lähes kaikki jossain määrin puhuvat, on yleisesti käytössä etenkin liike-elämässä. Koulu-uudistuksen myötä opetuskielinä julkisissa kouluissa (public schools) on englanti ja arabia aina kindergartentasolta lähtien. Jonkin verran maassa puhutaan myös farsia. Ulkomaiset työntekijät, joista suuri osa on intialaisia ja pakistanilaisia maahanmuuttajia, puhuvat hindiä ja urdua sekä muita kieliä. Päivittäinen kielellinen haasteeni olikin päästä taksinkuljettajien kanssa yhteisymmärrykseen siitä, mihin ja miten löydetään reitti toivomaani kohteeseen. Taksinkuljettajat, joiden palveluita päivittäin oli käytettävä, eivät usein englannin kieltä juurikaan taitaneet ja

10 paikallistuntemuskin oli aika usein taksimatkustajan vastuulla. Useimmiten perille kuitenkin löydettiin. Koulu- ja opetusjärjestelmä Viime vuosina koulutuksen kehittäminen on ollut enenevässä määrin Arabiemiraattien prioriteetti. Koulunkäynti ei ole pakollista, mutta kaikki lapset koetetaan saada kouluun. Arabiemiraattien koulujärjestelmässä kindergarten-vaihe kestää kaksi (2) vuotta, alakoulu kolme (3) vuotta ja (ylempi) kouluvaihe kuusi (6) vuotta. Julkisen koululaitoksen lisäksi yksityisten koulujen kirjo on laaja - useille maassa asuville eri kansallisuuksille löytyy oman maan järjestelmän mukainen koulu. Emiraattilapset käyvät pääosin julkisia kouluja. Abu Dhabin emiraatissa ylin kouluviranomainen on Abu Dhabi Educational Council (ADEC). Viime aikoina maahan on perustettu yhä enemmän ulkomaisia yliopistoja ja niiden etäkampuksia Pariisin Sorbonnen yliopiston kampus perustettiin Abu Dhabiin toukokuussa 2006 ja New York University aloitti toimintansa syksyn 2010 aikana. Kaksi emiraattisuomalaista (ala)koulua aloitti toimintansa syksyllä 2010 (Abu Dhabissa ja Al Ainissa). Kulttuuri Arabiemiraatit on monen kulttuurin kohtauspaikka. Ei liene montaa maata, jossa yli 80 prosenttia väestöstä olisi ulkomaalaisia. Paikallinen väestö on monesti hyvin uskonnollista ja noudattaa tarkoin islamilaista elämäntapaa. Erityisesti nuorempi väestö on kuitenkin käynyt kouluja ulkomailla esim. Yhdysvalloissa ja Euroopassa ja noudattaa siten jo hyvinkin länsimaista elämäntapaa. Abu Dhabia ja Al Ainia vertailtaessa näkyi selkeä ero kulttuurisissa asioissa Al Ain on huomattavasti Abu Dhabia konservatiivisempi ja tämä näkyi esim. pukeutumisetiketissä. Perinteinen asu paikallisella väestöllä on edelleenkin miehillä pitkä valkoinen kaapu (khandoura) sekä päähuivi (ghutra), jota pitää paikoillaan musta panta (iqal) ja naisilla musta kaapu (abbaya) sekä hiukset peittävä huivi (sheyla). Kotien ulkopuolella hunnutettujen naisten määrä on edelleen suuri vaikka hunnutuksen kerrotaan olevan osittain väistymässä. Muista kulttuureista tulevat pukeutuvat yleensä omien vaatetustottumustensa mukaisesti, joten katukuvassa näkyy paljon esimerkiksi intialaisittain ja pakistanilaisittain pukeutuneita. Eurooppalaiset miehet voivat käyttää vapaa-ajalla jopa shortsejakin, mutta naisten on hyvä pukeutua myös ei-muodollisissa tilanteissa konservatiivisemmin eli peittää olkapäät, kyynärvarret ja polvet sekä välttää avonaisten, läpinäkyvien ja ihonmyötäisten yläosien käyttöä. Huivin käyttäminen asusteena on länsimaalaiselle kohtelias ja käytännöllinen tapaa noudattaa pukeutumisetikettiä. Paastokuukauden (Ramadan) aikana juominen, syöminen ja tupakointi ovat päiväsaikaan julkisilla paikoilla kaikilta kielletty. Ravintolat ovatkin päiväsaikaan Ramadanin aikana kiinni.

11 Islaminuskon mukaan porsaanlihan nauttiminen ei ole sallittua ja muuta lihaakin tulee nauttia vain, jos se on halal-valmistettu. Alkoholin nauttiminen on muslimeilta kielletty. 5. Kansainvälisen vaihdon merkitys ja ammatillinen kehittyminen Olen todella kiitollinen saamastani mahdollisuudesta osallistua kaupungin henkilöstön kansainväliseen vaihto-ohjelmaan. Abu Dhabissa ja Al Ainissa viettämäni aika oli sekä työtehtävien että kulttuurisen oppimisen kannalta erittäin mielenkiintoista. Työtehtävien osalta sain todella kokea tekeväni aidosti minulle vastuutettuja tehtäviä. Substanssina kasvatustieteen, kouluyhteisöjen, opettajien täydennyskouluttamisen, englanninkielisen opetuksen sekä kehittämisen tehtävät olivat minulle aivan nappi juttu! Työtehtävissäni pääsin käyttämään osaamistani ja asiantuntijuuttani uudessa ympäristössä ja yhteisöissä. Englanninkielinen työskentely oli miellyttävää ja erityisesti hallinnollinen kieli ja suullinen kielitaito virkistyivät noin kolmessa kuukaudessa kummasti. Kaupunkihan myös kielikouluttaa vaihtoon lähtijät ja tämä 10 tunnin kielikoulutus on todella hieno panostus. Minulla oli ilo työskennellä mahtavien, erilaisten ihmisten kanssa erityisesti emiraattiopettajien välittömyys ja ihmisten huomioimisen taito oli häkellyttävää. Joka-aamuiset, sydämellisen iloiset tervehdykset olivat oppimisen arvoisia tilanteita. Tämä ihmisten kohtaamisen sekä kohteliaan ja vieraanvaraisen käyttäytymisen taito on kyllä aivan muulla tasolla tuolla hiekkamailla kuin täällä järvi-suomessa. Oman organisaation ja maan ulkopuolella työskenteleminen antaa tuoretta näkökulmaa suhtautumisessa tuttuun työarkeen ja kotimaan olosuhteisiin. Kokemukset virittävät joissain asioissa kriittiseen tarkasteluun ja toisaalta myös lisäävät arvostusta tiettyjä asioita ja olosuhteita kohtaan. Monet itsestäänselvyytenä pitämäni asiat nousivat aivan erilaiseen arvoon. Suurista asioista luonnollisesti monitahoiset demokratian ja tasa-arvon kysymykset nousivat pintaan. Toisaalta esim. tiettyjä infrastruktuuriin ja hallinnolliseen rakentumiseen liittyviä asioita arvostaa nyt aivan eri tavoin. On helpompi toimia ja elää kun sopimuksia, sääntöjä ja aikatauluja todella noudatetaan, ei kompuroida hierarkisessa byrokratiarakenteissa, liikennejärjestelyissä huomioidaan kaikkien liikkujien turvallisuus ja että, esim. kaduilla on nimet. On myös tosi hienoa, että meillä todella toimii tasavertainen ja laadukas peruskoulutus kaikkialla Suomessa! Kiitän myös todella paljon EduClusterfinland oy:n henkilöstöä saamastani työtehtäväkokonaisuudesta, perehdyttämisestä ja käytännön asioiden järjestelemisestä! Ahamdulillah!

Koulutusvienti - Suomen uusi aluevaltaus? Jan-Markus Holm, Toimitusjohtaja, FT

Koulutusvienti - Suomen uusi aluevaltaus? Jan-Markus Holm, Toimitusjohtaja, FT Koulutusvienti - Suomen uusi aluevaltaus? Jan-Markus Holm, Toimitusjohtaja, FT Mitä tapahtuu juuri tällä hetkellä? Uunituoreet OECD:n PISA-tutkimuksen tulokset Suomen putoaminen kärjestä Suomen kuvalehti

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Ilkka Mäntyvaara. Dubai, esitys lounaskokouksessa 19.1.2015

Ilkka Mäntyvaara. Dubai, esitys lounaskokouksessa 19.1.2015 Ilkka Mäntyvaara Dubai, esitys lounaskokouksessa 19.1.2015 Tämä esitys perustuu käyntiin Dubaissa marraskuussa 2014. Dubai on yksi Yhdistyneiden Arabiemiraattien seitsemästä emiraatista. Se sijaitsee Persian

Lisätiedot

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Marja-Kaisa Pihko, Virpi Bursiewicz Varhennettua kielenopetusta, kielisuihkuttelua, CLIL-opetusta Alakoulun luokkien 1 6 vieraiden

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä. Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere 12.5.

Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä. Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere 12.5. Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere Mikä Diakonia-ammattikorkeakoulu? Osa eurooppalaisten diakonia-alan korkeakoulujen

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto

Naisjärjestöjen Keskusliitto Naisjärjestöjen Keskusliitto CEDAW SOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO VAMMAISTEN NAISTEN KANNALTA Leena Ruusuvuori 17.10.2013 CEDAW = Convention on the Elimination of All Kinds of Discrimination Against Women New

Lisätiedot

Kansainvälistyvä Keski-Suomi

Kansainvälistyvä Keski-Suomi Kansainvälistyvä Keski-Suomi 18.4.2008 Ritva Nirkkonen toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Osuus, % Keski-Suomen teollisuuden

Lisätiedot

Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa. TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015

Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa. TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015 Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015 Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät 2015-2020 1. Edistää kansallista, alueellista ja paikallista tieto-, neuvonta-

Lisätiedot

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Lapin ammattikorkeakoulussa 13.-14.11.2014

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Project SIerra, A Family and a Future

Project SIerra, A Family and a Future Project SIerra, A Family and a Future Soroptimist International ja Hope and Homes for Children -järjestöjen nelivuotinen yhteistyöprojekti 2007 2011. Sierra Leone perustietoja Pinta-ala: 71 740 km² Asukasluku:

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Piilotettu Osaaminen - tunnistammeko kansainvälisen kokemuksen kautta saavutettua osaamista? Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustettu 1991 Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017 Teematyöpaja III Opetushallitus 22.1.2016 TEEMATYÖPAJAN 22.1.2016 OHJELMA / PROGRAM 9.30 10.00 Ilmoittautuminen ja kahvi/ Anmälan och kaffe, Monitoimisalin aula

Lisätiedot

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Korkeakoulujen kv-kevätpäivät toukokuu 2014 Tampere Sari Höylä Lehtori, kansainväliset

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille

Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän vastuuopettajapäivät 30.1.2014 Anne Siltala, CIMO anne.siltala@cimo.fi 2/2009 Erasmus+ -ohjelma Erasmus+ kattaa kaikki

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2016

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2016 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2016 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

SUOMALAINEN KOULU ULKOMAILLA SYNTYNEEN OPETTAJAN SILMIN. Samran Khezri Turun iltalukio

SUOMALAINEN KOULU ULKOMAILLA SYNTYNEEN OPETTAJAN SILMIN. Samran Khezri Turun iltalukio SUOMALAINEN KOULU ULKOMAILLA SYNTYNEEN OPETTAJAN SILMIN Samran Khezri Turun iltalukio 8.11.2013 TAUSTATIETOJA Olen kurdi Iranista Olen syntynyt Mahabadissa Luoteis-Iranissa Karkotetuksi joutuminen perheen

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä. Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen

Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä. Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen Perusopetuksen tulosalueen taustatietoja Perustehtävä: perusopetuslain mukaisen

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Verkkokoulutus ja uuden oppimiskulttuurin luominen. TieVie-kouluttajakoulutus Helsinki Pirjo Ståhle

Verkkokoulutus ja uuden oppimiskulttuurin luominen. TieVie-kouluttajakoulutus Helsinki Pirjo Ståhle Verkkokoulutus ja uuden oppimiskulttuurin luominen TieVie-kouluttajakoulutus Helsinki 8.11.2002 Pirjo Ståhle Organisaation tieto- ja toimintaympäristöt Suhteet avoin tiedonvaihto mekaaninen orgaaninen

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI JA LAADUNHALLINTA HAAPAJÄRVEN KÄYTÄNTEITÄ. Sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki

ITSEARVIOINTI JA LAADUNHALLINTA HAAPAJÄRVEN KÄYTÄNTEITÄ. Sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki ITSEARVIOINTI JA LAADUNHALLINTA HAAPAJÄRVEN KÄYTÄNTEITÄ Sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki HAAPAJÄRVEN LUKIO Lukiolaiset vastaavat asiakastyytyväisyyskyselyyn joulukuussa ja toukokuussa. Kyselyyn on yhdistetty

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013 World Alliance for Low Carbon Cities 10. huhtikuuta WALCC Finland 10.4. 13.00 Tilaisuuden avaus, Johan Wallin, WALCC 13.10 Mitä yritykset ovat tekemässä? WALCC tilannepäivitys 4-6 yrityspuheenvuoroa +

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma

Elinikäisen oppimisen ohjelma Elinikäisen oppimisen ohjelma GRUNDTVIG Liikkuvuustoiminnot 2013 Grundtvig-liikkuvuustoiminnot Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuus Täydennyskoulutusapurahat Vierailut ja vaihdot Asiantuntijavaihdot (Assistantships)

Lisätiedot

CIMO Osallisuus-työpaja

CIMO Osallisuus-työpaja This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for anyuse which may be made

Lisätiedot

OPINTOVIERAILUJEN JÄRJESTÄMINEN. Tiedotustilaisuus, Helsinki Paula Tyrväinen/CIMO

OPINTOVIERAILUJEN JÄRJESTÄMINEN. Tiedotustilaisuus, Helsinki Paula Tyrväinen/CIMO OPINTOVIERAILUJEN JÄRJESTÄMINEN Tiedotustilaisuus, Helsinki 7.9.2009 Paula Tyrväinen/CIMO Miksi järjestää opintovierailu? Opintovierailun järjestäminen mahdollistaa: verkostoitumisen eurooppalaisten kollegojen

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO EU:N STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n toiminnan suuntaviivat ja poliittiset painopisteet.

Lisätiedot

Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä

Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä PAAVO KEVÄTSEMINAARI 2014 Teema: Tutkimus ja käytäntö vuoropuhelussa 21.3.2014 Tutkija Riikka Haahtela, Tampereen yliopisto Esityksessäni vastaan

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Kielellinen selviytyminen

Kielellinen selviytyminen BILBAO Kulttuurit kohtaavat Bilbaossa ollessani havaitsin täysin erilaisen päivärytmin. Päivät ovat todella pitkiä, sillä ihmiset viihtyvät myöhään ulkona viettäen aikaa perheen ja ystäviensä kanssa. Myös

Lisätiedot

Muuttuva opettajuus 3 pointtia

Muuttuva opettajuus 3 pointtia Muuttuva opettajuus 3 pointtia Toimitusjohtaja Petri Lempinen Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry @LempinenPetri #ammatillinenkoulutus #amke www.amke.fi 1. Ympäristön muuttuessa koulutus uudistuu

Lisätiedot

Yhteinen arki Islam ja suomalainen kulttuuri. 3.11.2011 muslimit Suomessa 1

Yhteinen arki Islam ja suomalainen kulttuuri. 3.11.2011 muslimit Suomessa 1 Yhteinen arki Islam ja suomalainen kulttuuri 3.11.2011 muslimit Suomessa 1 Islam ja muslimit Islam 600-luvulla Arabian niemimaalla syntynyt monoteistinen uskonto Seuraajia, muslimeja, n. 1,5 miljardia

Lisätiedot

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Olavi Mertanen, Tuija Laurén Johdannoksi Globaalia liiketoimintaa; johtavia maita USA, Iso-Britannia, Australia ja Uusi-Seelanti (valmiiksi englanninkieliset

Lisätiedot

Heinolan vastaanottokeskuksen Vaikuttamiskahvila / Yhteenveto tuloksista

Heinolan vastaanottokeskuksen Vaikuttamiskahvila / Yhteenveto tuloksista TAPAHTUMAN TAUSTA JA TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN Viittakivi ja Setlementtiliitto järjestivät Heinolan vastaanottokeskuksessa 21.4.2016 kertaluontoisen Hyvä yhteinen arki -vaikuttamiskahvilan. Tapahtumassa vastaanottokeskuksen

Lisätiedot

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Paikalliset opetussuunnitelmat Voidaan ottaa käyttöön 1.8.2015, on viimeistään otettava käyttöön 1.8.2016. Paikallisten opetussuunnitelmien

Lisätiedot

Monikulttuurinen kouluyhteisö. Satu Kekki Perusopetuksen rehtori Turun normaalikoulu

Monikulttuurinen kouluyhteisö. Satu Kekki Perusopetuksen rehtori Turun normaalikoulu Monikulttuurinen kouluyhteisö Satu Kekki Perusopetuksen rehtori Turun normaalikoulu Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) L2 Kulttuuristen merkitysten tunnistaminen, arvostaminen Oman kulttuuri-identiteetin

Lisätiedot

Global Mindedness -kysely

Global Mindedness -kysely Global Mindedness -kysely Kuinka korkeakouluopiskelijat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko suhtautuminen ulkomaanjakson aikana? Tuloksia syksyn 2015 aineistosta CIMO, Irma Garam, joulukuu

Lisätiedot

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Opetushallitus 15.1.2016 Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki KIIKARISSA KIINA JA JAPANI 9:30 Seminaarin avaus Eira Kasper, Vaskivuoren

Lisätiedot

SUOMALAINEN OPETTAJUUS ja KOULUTUSVIENTI

SUOMALAINEN OPETTAJUUS ja KOULUTUSVIENTI Tulevaisuuden koulu vuonna 2030/Boahtevuođa skuvlla jagis 2030 SUOMALAINEN OPETTAJUUS ja KOULUTUSVIENTI Anne Ervast, KM & Eija Valanne, KT Osaava Forum 2014 Tiedekeskus Arktikum 12.11.2014 Anne Ervast

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

ELO Keski-Suomessa. TNO-asiantuntijoiden koulutus 4.11.2013 Salmia. Marja Pudas, Keski-Suomen ELY-keskus

ELO Keski-Suomessa. TNO-asiantuntijoiden koulutus 4.11.2013 Salmia. Marja Pudas, Keski-Suomen ELY-keskus ELO Keski-Suomessa TNO-asiantuntijoiden koulutus 4.11.2013 Salmia Marja Pudas, Keski-Suomen ELY-keskus Keski-Suomen ELO - mistä lähdettiin liikkeelle? Ohjauksen alueellista kehittämis- ja yhteistyötä on

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Opintovierailun järjestäminen Suomessa Tiedotustilaisuus Helsinki Paula Tyrväinen/CIMO

Opintovierailun järjestäminen Suomessa Tiedotustilaisuus Helsinki Paula Tyrväinen/CIMO Opintovierailun järjestäminen Suomessa 2012-2013 Tiedotustilaisuus Helsinki 1.9.2011 Paula Tyrväinen/CIMO Miksi järjestää opintovierailu? Vierailu mahdollistaa verkostoitumisen eurooppalaisten kollegojen

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Aasian ja Afrikan kielet tulivat lukion opsperusteisiin. Mitä muita muutoksia päivitys tuo mukanaan?

Aasian ja Afrikan kielet tulivat lukion opsperusteisiin. Mitä muita muutoksia päivitys tuo mukanaan? Aasian ja Afrikan kielet tulivat lukion opsperusteisiin. Mitä muita muutoksia päivitys tuo mukanaan? Paula Mattila, opetusneuvos (Anu Halvaria mukaillen) Opetushallitus Mitä tässä esityksessä: Miten tähän

Lisätiedot

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN ESIMIES Toimenkuva ja tehtävät YHTEISKUNNALLINEN JA ASIAKASVAIKUTTAVUUS ARVOT Kestäväkehitys

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO EU:n strategiaelin EUROOPPA-NEUVOSTO STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n suunnan ja poliittiset prioriteetit.

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Valmistava opetus Oulussa. Suunnittelija, vs. kulttuuriryhmien palveluiden koordinaattori Antti Koistinen

Valmistava opetus Oulussa. Suunnittelija, vs. kulttuuriryhmien palveluiden koordinaattori Antti Koistinen Valmistava opetus Oulussa Suunnittelija, vs. kulttuuriryhmien palveluiden koordinaattori Antti Koistinen Turvapaikanhakija Turvapaikanhakija= Turvapaikanhakija on henkilö, joka on kotimaassaan joutunut

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Kasvustrategia-hanke Strategy and Board Initiative (SBI)

Kasvustrategia-hanke Strategy and Board Initiative (SBI) Kasvustrategia-hanke Strategy and Board Initiative (SBI) Workshop 2 Jyrki Kontio, Ph.D. www.jyrkikontio.fi Agenda 10:00 Hankkeen tilannekatsaus Jyrki Kontio, SBI coordinator, R&D-Ware Oy 10:20 Ulkopuolisen

Lisätiedot

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori Kotouttamisen ABC Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet 11.5.2016 Aluekoordinaattori Seinäjoki Kotona Suomessa -hanke Käsitteet käyttöön Maahanmuuttaja

Lisätiedot

EUproVET. EU Amke Perustettu AOC/Englanti, Iveta/Irlanti MBO Raad/Hollanti, Amke/Suomi/pj

EUproVET. EU Amke Perustettu AOC/Englanti, Iveta/Irlanti MBO Raad/Hollanti, Amke/Suomi/pj EUproVET EU Amke Perustettu 2008-2009 AOC/Englanti, Iveta/Irlanti MBO Raad/Hollanti, Amke/Suomi/pj EUproVET Aktiivimaita lisäksi Ranska Espanja Latvia (Tanska) Unkari?. EUproVET Lähtökohtana oli maakohtainen

Lisätiedot

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Tarkastusvaliokunnat ja hallituksen

Lisätiedot

AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala. Pasi Ollikainen

AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala. Pasi Ollikainen AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala Pasi Ollikainen 8.9.2016 Amiedu yli 40 vuoden kokemus koulutuksesta Vuonna 2015 yli 22 000 opiskelijaa 300 aikuiskoulutuksen asiantuntijaa ja laaja yhteistyöverkosto

Lisätiedot

Matkakertomus, World Future Energy Summit messut 15.1.-17.1.2013, Abu Dhabi

Matkakertomus, World Future Energy Summit messut 15.1.-17.1.2013, Abu Dhabi Matkakertomus, World Future Energy Summit messut 15.1.-17.1.2013, Abu Dhabi Matkalla ENY projektipäällikkö Jonna Haapamäki-Syrjälä, IS-Technics Oy Raimo Keskitalo sekä Dubaissa toimistoa pitävä Exigo Finland

Lisätiedot

Missä mennään Lapin maahanmuuttostrategian valmistelussa?

Missä mennään Lapin maahanmuuttostrategian valmistelussa? Missä mennään Lapin maahanmuuttostrategian valmistelussa? VAIKO-projekti, Lapin ELY-keskus Mirva Petäjämaa MAKO-verkostojen kokoukset 12. - 13.9.2012 Strategian rakenneluonnos Esipuhe NYKYTILA *Lappi maahanmuuton

Lisätiedot

DS-tunnusten haku - verkkoneuvonta Yleisiä huomioita DS kohta kohdalta

DS-tunnusten haku - verkkoneuvonta Yleisiä huomioita DS kohta kohdalta DS Workshop This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 26. helmikuuta 2013 Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013 Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4.

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4. 1 Mervi Matinlauri Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö RAPORTTI 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA Paikka Veszprém, Unkari Aika 18.3. 12.4.2007 1. Taustatyö ja kohteen kuvaus Tavoitteenani

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on peruskoulun kuudensille luokille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden opintokokonaisuus. Yrityskylä-opintokokonaisuus muodostuu opettajien koulutuksesta,

Lisätiedot

Pääkaupungin turvakoti ry Turvakoti. Minna Remes-Sievänen, vastaava sosiaalityöntekijä

Pääkaupungin turvakoti ry Turvakoti. Minna Remes-Sievänen, vastaava sosiaalityöntekijä Pääkaupungin turvakoti ry Turvakoti Minna Remes-Sievänen, vastaava sosiaalityöntekijä 2.6.2016 Turvakoti Pääkaupungin turvakoti ry:n turvakoti Avoinna 24 h/7 ympärivuotisesti Mahdollisuus hakeutua itse

Lisätiedot

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Matkaraportti Malta 4.1.-13.2.2013 Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Johdanto Anniina oli miettinyt jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien ulkomailla työssäoppimista ja viime hetkellä sai myös Iidan

Lisätiedot

Aamukahvit à la Moniheli. to klo

Aamukahvit à la Moniheli. to klo Aamukahvit à la Moniheli to 6.3. 14 klo 9.00 11.30 Kerro minulle ja minä unohdan, opeta minulle ja minä muistan, osallista minua ja minä opin. Benjamin Franklin OTA MUT MUKAAN! KUUNTELETKO? Eurovaaleissa

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot