Asiakaslähtöisyys ja luova yhteiskehittely kunnan toiminnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakaslähtöisyys ja luova yhteiskehittely kunnan toiminnassa"

Transkriptio

1 Asiakaslähtöisyys ja luova yhteiskehittely kunnan toiminnassa WSP / Muotoilujohtaja Mari Siikonen Ajatuksia koonnut tiimi, johon kuuluvat myös: Sosiologi Jani Päivänen Arkkitehti Terhi Tikkanen-Lindström

2 Ydinpalvelualueet Ympäristö ja arkkitehtuuri (56 henkilöä) Liikenne ja infra (74) Sillat ja pohjarakennus (73) Teollisuusrakentaminen (53) Talorakentaminen (61) WSP - Palkittua suunnittelua monialaisesti Toimistot Helsinki, Oulu, Tampere ja Jyväskylä toimipisteet Turussa ja Rovaniemellä

3 Teollisia muotoilijoita Valaistussuunnittelijoita Graafisia suunnittelijoita Kuvanveistäjä

4 Muotoilukonseptit, tuotesuunnittelu, palvelumuotoilu Käytettävyys, esteettömyys Graafinen suunnittelu, brändit, viestintä Designmanuaalit Julkisen taiteen konsultointi Vuorovaikutteiset suunnittelumenetelmät, workshopit Liikenteen, kaupunkien ja alueiden identiteetti Kaupunkikuvan kehittäminen Valaistussuunnittelu

5 Mitä on asiakaslähtöisyys kunnan toiminnassa?

6 Mitä on asiakaslähtöisyys kunnan toiminnassa? asukkaiden kannalta esim. Miten kunta houkuttelee aktiivisia asukkaita? Ottaako kunta asukkaiden aloitteista kopin? ja yritysten kannalta esim. Miten kunta houkuttelee uutta luovia yrityksiä? Ottaako kunta yritysten asian omakseen?

7 Miksi yhteissuunnittelua? Tuottajan ja käyttäjän raja on hälvennyt: Asukkaat ovat myös asumisensa kehittäjiä, tuunaajia Tuotteiden käyttäjät ovat myös niiden aktiivisia (mukana)kehittäjiä => käyttäjätuottajia Tietoyhteiskunnan kansalaiset ovat monen asian asiantuntijoita Yksittäisellä suunnittelijalla ei edes voi olla riittävää viisautta

8 Miksi yhteissuunnittelua? Tuottajan ja käyttäjän raja on hälvennyt: Asukkaat ovat myös asumisensa kehittäjiä, tuunaajia Tuotteiden käyttäjät ovat myös niiden aktiivisia (mukana)kehittäjiä => käyttäjätuottajia Tietoyhteiskunnan kansalaiset ovat monen asian asiantuntijoita Yksittäisellä suunnittelijalla ei edes voi olla riittävää viisautta On totuttu ajatukseen, että kunnat kilpailevat hyvistä veronmaksajista Tulevaisuudessa kunnat ja alueet kilpailevat myös idearikkaista uuden kehittäjistä

9 Muuten Miksi asukkaita ei saada osallistumaan? vs. Miksi ne aina vastustavat tai kritisoivat hankkeita? Kun samaan aikaan osallistuminen on kaikkialla mahdollista! Haasteena on luoda kanavia, joilla asukkaat/käyttäjät voivat osallistua suunnitteluun ja päätöksentekoon tai esimerkiksi julkisiin hankintoihin harrastuksen, ammatin, kiinnostuksenaiheiden mukaan. Ammennetaan asukkaiden sosiaalisesta pääomasta ja samalla kasvatetaan sitä; saadaan se kunnan kehittämisen käyttöön! Sosiaalinen media tekee sosiaalisen pääoman näkyväksi Olemme siirtyneet maineyhteiskunnan myötä vahvojen tunteiden aikakauteen, jossa myös organisaatioita kohtaan tunnetaan syvästi, sekä vihaa että rakkautta. (Vilma Luoma-aho, Jyväskylän yliopisto)

10 Vuorovaikutuksen hyötyjä 1 parempi luottamus toimielimiin parempi tiedonsaanti vuoropuhelu yhteisön kanssa, toimivaltaa yhteisölle demokratian oppiminen, yhteisö kehittyy hyvä tilaisuus erityis- ja vähemmistöryhmille päästä osallisiksi jaetut päätökset ja vastuu, vallitsevien arvojen huomioiminen päätöksenteossa monien eri näkökulmien yhdistyminen Lähde: Demeter, 2012

11 Vuorovaikutuksen hyötyjä 2 vahvempi sitoutuminen alueeseen ja paikallis- Identiteetti piilevän potentiaalin esiintulo halukkuus vapaaehtoistyöhön ja kansalaisaktivismiin alueella yhteisymmärrys ristiriitatilanteissa luovien ratkaisujen ja ideoiden edistäminen ennustettavissa olevia investointimahdollisuuksia sijoittajille miellyttävä ja käyttäjäystävällinen ympäristö todellisiin tarpeisiin perustuva suunnittelu ja kehittäminen Lähde: Demeter, 2012

12 ja se on antoisaa!

13 ja hauskaa! Hauskin työpäivä virkamiesurani aikana! Kaupungininsinööri Keski-Suomesta Mielikuvakorttipaja Samankaltaisuuskaavio yleisön mielipiteistä Future headline -tehtävä Junamatkan palvelupolku tuokio tuokiolta

14 Esim. Keski-Pasila 2030 työpajan priorisointipaja On sijoittamispäätösten aika Tehtävä 3: Houkuttelevuus sijoittajan näkökulmasta. Keski-Pasilan uudistamisen johtolangaksi on esitetty oheisia erottumistekijöitä ja niistä johdettuja palveluja, asumista, liikennettä tai kaupunkiympäristöä. Tehtävänne on arvioida vetovoimatekijöiden strategista uskottavuutta ja sijoittaa oheiset kolikot eri visioihin haluamallanne tavalla jakamalla. Kirjatkaa oheiseen kenttään, tyyli on vapaa!

15 Käyttämiämme vuorovaikutusmenetelmiä Brändätty Ideointitapahtuma: Ideoiden ilta, Visioiden virtaa Käyttäjäroolit Charretteyhteissuunnitteluviikko tai -päivä S Y V Y Y S Asukaskävely Mielikuvakollaasi Strategian suppilo Open Air -työpaja Tulevaisuuden otsikot Future Headlines Budjettipaja L A A J U U S

16 Käyttäjänäkökulmia Sidosryhmä, asiantuntijat

17 Käyttäjänäkökulmia Sidosryhmä, asiantuntijat Käyttäjät

18 Käyttäjänäkökulmia Sidosryhmä, asiantuntijat Käyttäjät Kuvitellut käyttäjät

19 Prosesseja Mielikuvatavoitteista strategiaksi

20 Prosesseja Mielikuvatavoitteista strategiaksi Strategiasta täytäntöönpanoon

21 Prosesseja Mielikuvatavoitteista strategiaksi Strategiasta täytäntöönpanoon Mood board suunnittelun pohjaksi

22 Eri yhdistelmät mahdollisia Sidosryhmä, asiantuntijat Mielikuvatavoitteista strategiaksi Käyttäjät Strategiasta täytäntöönpanoon Kuvitellut käyttäjät Mood board suunnittelun pohjaksi

23 Eri yhdistelmät mahdollisia Sidosryhmä, asiantuntijat Mielikuvatavoitteista strategiaksi Käyttäjät Strategiasta täytäntöönpanoon Kuvitellut käyttäjät Mood board suunnittelun pohjaksi

24 Käyttäjänäkökulmat vs. prosessit Sidosryhmä, asiantuntijat Käyttäjät Kuvitellut käyttäjät Yhteinen näkemys + sitoutuminen Mielikuvatavoitteiden luominen visualisoimalla Mitkä ovat vahvuutemme ja erottumistekijämme? Meidän keskusta on suomen vetovoimaisin Vision tai strategian konkreettiseksi tekeminen Miten strategia käytännössä näkyy? Kunnan palvelupisteissä on aina kahvitarjoilu Ilmanvaihtojärjestelmiemme energiatehokkuutta mitataan Mood board, tyylivalinnat suunnittelun pohjaksi Minkälaisilla suunnitteluratkaisuilla strategia toteutuu? Myymälän ilme muistuttaa Boulangerieta Taloyhtiön asuntojen ulko-ovet sävytetään hehkuvan oranssin eri asteilla

25 Esimerkki Uudenlaisista toimintamalleista vuorovaikutuksen ja osallisuuden lisäämiseksi yhteistyön, vapaaehtoistyön ja yhteissuunnittelun kehittämiseksi ja edistämiseksi

26 Finnoo, visiosta katusuunnitelmaan

27 Finnoo Kaitaa visio toiminnot, maankäyttö, miljööt ja energia Kokonaisala 330 ha, tavoitteet asukasta ja 6000 työpaikkaa M Matinkylä Finnoo Kaitaa M M Soukka Maankäyttö ja rakentaminen Asuminen Rakennetun miljöön visiot Liikkuminen ja pysäköinti Palvelut ja työpaikat Virkistysalueet Vesijärjestelmä Energiavisio

28 Tavoitteet Visiotyötä ohjasivat kaupunginhallituksen hyväksymät Finnoon osayleiskaavan tavoitteet: Alue on ilmastonmuutoksen torjunnan esimerkkialue. Tavoitteena on hiilineutraali metron käyttöön perustuva maisemallisesti erottuva korkeiden kerrostalojen kaupunginosa, jolla on omaleimainen merellinen identiteetti osana pääkaupunkiseutua. Yhteinen visio - tavoitetta konkretisoitiin visiotyön asukas- ja sidosryhmätyöryhmissä, Espoon kaupungin ja Fortumin välisessä energiavisiotyössä sekä konsulttien toimesta Pääpaino kasvihuonekaasupäästöjen ja hiilineutraalin tavoitteen osalta energiakysymyksissä Aikataulu!

29

30 Finnoon metrokeskus konseptisuunnittelu sidosryhmien kanssa

31 Finnoon keskuksen asemakaava-aineisto ja kaavaluonnos Asuminen k-m2 / asukkaita 5300, liike- ja toimistorakentaminen k-m2

32 Esimerkkejä tuloshakuisuuden vahvistamisesta

33 Turun maankäytön strateginen ohjaus ja toimintamalli, Ongelma: Maankäytön strategisen ohjausjärjestelmän ja toimijoiden yhteisen tavoitteellisen toimintamallin puute. - Riski: Palveluiden laadun heikkous ja organisaation alisuoritus. Alentunut toiminnan vaikuttavuus ja kaupungin kilpailukyky. - Tavoite: Ohjausjärjestelmän määrittely ja kuvaus, toimintamallin luominen ja kuvaus, henkilöstön valmennus - Menetelmät: Haastattelut, osallistavat työpajat ja yhteiskehittelymenetelmät, hyvien käytäntöjen benchmarking, esimies- ja avainhenkilövalmennukset, henkilöstötyöpajoja, henkilöstön ja luottamusmiesten infotilaisuudet, henkilöstön palautekanavat. - Osatehtävät: Lähtötilannekartoitus, ohjausjärjestelmän kuvaus, ohjausjärjestelmän suhde kaupungin johtamisjärjestelmään, toimintamallin kuvaus, valmennus, viestintä, sidosryhmäpajat

34 Mänttä-Vilppulan taidekaupunki Taidekaupunki Taidetta, arkkitehtuuria ja kiehtovaa teollisuuspatruunoiden historiaa WSP laati opastusjärjestelmän, joka toteutetaan 2014 Opastusjärjestelmän tavoitteena vahvistaa taidekaupungin imagoa ja luoda edellytyksiä keskusta-alueen käveltävyydelle Järjestelmän luominen aloitettiin yhteissuunnittelulla, mukana paikalliset yrittäjät ja kulttuuriväkeä Kesäksi 2014 avataan myös Serlachius-museo Gösta n. viisi kertaa aiempaa suurempana. Laajennusosasta järjestetty yleinen suunnittelukilpailu Siitä tuli osallistujamäärältään suurin, joka Suomessa on koskaan järjestetty. Uudesta museosta saatiin kaikkiaan 579 ehdotusta 42 maasta, kilpailun voitti portugalilainen ryhmä MX_SI architectural studio. Työ saanut jo nyt tunnustusta myös Espanjassa. Mäntän kuvataideviikot Kesän suurin suomalaisen nykytaiteen katselmus - tarjoaa vuosittain vaihtuvan kuraattorin johdolla ajankohtaisen näköalapaikan Suomen kuvataiteeseen. Mäntän musiikkijuhlat

35 Opastus on yrittäjille elintärkeää!

36 Paikallisen taiteilijan teokset, kuvia tunnetuista paikalliskohteista

37 Referenssejä: Helsingin kokonaisvaltaisen liikkumisen kehittämisohjelma Ongelma: Liikkumisen strategiat siiloutuneet kulkumuodoittain ja irrallaan toisistaan. Liikennesuunnittelijat jatkuvasti valintatilanteen edessä, mutta ohjeistus puuttuu. Yhteinen kokonaisnäkemys puuttuu (mm priorisoinnit). - Riski: Liikkumisessa kokonaisuus unohtuu ja priorisointi vaikeutuu, kokonaisuuden tilankäyttö vastuutonta. - Tavoite: Liikennesuunnittelijalle valintatilanteeseen apua, päättäjille päätöksentekoon tukea, kokonaisuus priorisoinnissa haltuun. - Menetelmät: Tiivis yhteistyö tilaajan ja konsultin kesken (viikkotapaamiset). Laaja-alainen vuorovaikutus, jolla pyrittiin vähentämään lausuntojen määrää loppuvaiheessa ja sitoutumista kaupungin sisällä. - Osatehtävät: Nykytilanne ja trendit sekä näiden SWOTanalyysi, Toimintaympäristön muutokset, Kaupungin tavoitteet liikennejärjestelmälle sekä näiden seuranta ja mittaristo, Toimintalinjaukset ja näiden vaikutukset.

38 Tavoitteena nyt kulttuurinmuutos?

39 Esimerkki: Mäntsälän yrityspolitiikka - päätös, jossa keskeinen rooli oli kunnan ja sähköyhtiön yhdessä omistamalla kehitysyhtiöllä Rexam avasi tuotantolinjan Mäntsälään vuosi sitten, kunnalla oli tarjota tilat vanhasta valaisintehtaasta Lähiajan tavoitteena tuotanto 800 miljoonaa juomatölkkiä / v,

40 Samaan aikaan Venäjän suurinta hakukonetta pyörittävä Yandex rakentaa omaa tietokonehalliaan juuri Mäntsälään. Molemmat investoinnit n. 80 M Yksityiset ihmiset usein kertovat että on pompoteltu luukulta luukulle. Meitä ei pompoteltu! Kun itsellä ja tiimillä on kaikki työ saada tätä toimintaa eteenpäin, on hyvä että apu on lähellä ja nimenomaan yhden luukun takana. (Jussi Parkkali, Rexam Mäntsälä) ja kysyntää riittää edelleen, tätä selittää kunnan notkea kaavoitusja elinkeinopolitiikka ja yhden luukun periaate (Yle Uutiset, )

41 Vuorovaikutteinen suunnittelu Tulevaisuuden suunnittelusuuntaus Luontevaa, että kaikki pääsevät muokkaamaan Kaikkien yhteistä ympäristöä Kukaan paremmin tietävä ei tee yksin Myös ympäristö koetaan intuitiivisesti

42 Yhteissuunnittelu eli co-design Kysytään monelta > saadaan laaja näkemys ja toisiinsa reagoivia näkemyksiä Vaaditaan systemaattista menettelyä Tavoitteena on ollut tehdä vuorovaikutteisesta suunnittelusta tehokasta (vrt. kokoukset) Vuorovaikutus onnistuu systemaattisuuden avulla: mielipidevaikuttajille yhtä paljon puheaikaa kuin muut (vrt. asukastilaisuudet)

43 Kiitos!

SIBBESBORG Seminaarit ja työpajat vuonna 2013 Kooste

SIBBESBORG Seminaarit ja työpajat vuonna 2013 Kooste SIBBESBORG Seminaarit ja työpajat vuonna 2013 Kooste 2 (52) Sisällys Johdanto... 5 Hankkeen tausta... 7 Keskusteleva tapa suunnitella... 8 Seminaarit... 9 Sibbesborgin osayleiskaavan avajaisseminaari 31.tammikuuta

Lisätiedot

DESIGN STUDIO PORTFOLIO 2.0

DESIGN STUDIO PORTFOLIO 2.0 DESIGN STUDIO PORTFOLIO 2.0 Copyright Design Studio 2014 Kuvat: WSP, Design Studio, Koskilinjat Oy, Valtteri Kantanen, Esko Keskioja, Tiia Ettala Kannen kuva: detalji Myllysillan erikoisvalaistuksesta,

Lisätiedot

Kestävä maankäyttö. Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja

Kestävä maankäyttö. Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja Kestävä maankäyttö Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja ISBN 978-952-457-557-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Piirrokset: Janne Harju Kuvat: Eriksson Arkkitehdit Oy,

Lisätiedot

WORLD DESIGN CAPITAL HELSINKI 2012. WDC HELSinki 2012

WORLD DESIGN CAPITAL HELSINKI 2012. WDC HELSinki 2012 WDC HELSinki 2012 KAUPUNKIraportti Viisi kaupunkia paremman SIVU 2 kaupungin asialla Maailman designpääkaupungin ytimessä ovat kaupungit. Koko designpääkaupungin ajatus on syntynyt maailman kaupungistumisesta

Lisätiedot

Karhula-Jumalniemi ja Haminan keskusta - kauppa ja kansainväliset investoinnit yritysvuorovaikutustyöpaja 13.2.2014

Karhula-Jumalniemi ja Haminan keskusta - kauppa ja kansainväliset investoinnit yritysvuorovaikutustyöpaja 13.2.2014 Karhula-Jumalniemi ja Haminan keskusta - kauppa ja kansainväliset investoinnit yritysvuorovaikutustyöpaja 13.2.2014 Paikka: Cursor Oy, Kotka Osallistujat: Kts. liite 1. Muistio: Timo Hämäläinen, Marja

Lisätiedot

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Esipuhe Lahden keskustan radanvarren kehittämiseen liittyy

Lisätiedot

Sidosryhmätyö kestävän kaupunkiliikenteen SUMP-ohjelman laadinnassa

Sidosryhmätyö kestävän kaupunkiliikenteen SUMP-ohjelman laadinnassa 2015 TERHI LUUKKONEN TUULI RANTALA Sidosryhmätyö kestävän kaupunkiliikenteen SUMP-ohjelman laadinnassa HAVAINTOJA HYVINKÄÄLTÄ JA MAAILMALTA Terhi Luukkonen, Tuuli Rantala Sidosryhmätyö kestävän kaupunkiliikenteen

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän

Yhdessä vielä enemmän Varsin Hyvä ry Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhteystiedot: Varsin Hyvä ry Liedon vanha kunnantalo Kirkkotie 11, PL 24 21421 Lieto www.varsinhyva.fi Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Moniäänisyydestä yhteinen sävel. Näkökulmia johtamiseen

Moniäänisyydestä yhteinen sävel. Näkökulmia johtamiseen Moniäänisyydestä yhteinen sävel Näkökulmia johtamiseen 1 Moniäänisyydestä yhteinen sävel Näkökulmia johtamiseen Toimittaneet Pirita Tolvanen, Kristine Matilainen & Silja Suntola 2014 Toimitusassistentti

Lisätiedot

1 SURE. Osallistavan suunnittelun työkalupakki

1 SURE. Osallistavan suunnittelun työkalupakki 1 SURE Osallistavan suunnittelun työkalupakki 2 JOHDANTO Alkuperäisteos: SURE Toolkit on Participative Planning Tekijä: Anna Demeter, yhteissuunnittelun asiantuntija (SURE hankkeen ulkopuolinen asiantuntija),

Lisätiedot

Tulevaisuus on saavutettava

Tulevaisuus on saavutettava Tulevaisuus on saavutettava Toimittanut Päivi Tahkokallio Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Suomen DfA-verkosto Tulevaisuus on saavutettava Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Suomen DfA-verkosto

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous Opas päätöksentekijöille ja valmistelijoille Oppaan sivuilla seikkailevat ILMI ja ATSO. He ovat kuntapäättäjiä ja joutuvat tehtävissään tarkastelemaan monipuolisesti

Lisätiedot

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista s Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista Ekologinen ja taloudellinen arviointi Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Pikaraitiotietä koskeva selvitys on ensimmäinen konkreettinen

Lisätiedot

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama v Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama liikenne- ja viestintäministeriö t yö- ja elinkeinoministeriö valtiovarainministeriö ympäristöministeriö sitra liikennevirasto trafi tivit oy rym oy v a l l a n

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ / MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 LUONNOS 27.1.2014 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Sisällysluettelo

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013 Haminan kaupunki Viestintästrategia 2013-2016 Kaupunginhallitus 14.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia 2 1.1 Haminan kaupungin visio 2 1.2 Haminan

Lisätiedot

yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa

yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa kauppa ja kansainväliset investoinnit kotkan haminan seutu arkkitehtitoimisto livady mal-verkosto cursor oy kotkan kaupunki haminan kaupunki Tekijät:

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Mikko Mäenpää, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK: Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen == Ensin muutama kommentti

Lisätiedot

Palvelumuotoilu saapuu verkostojen kaupunkiin

Palvelumuotoilu saapuu verkostojen kaupunkiin Annukka Jyrämä ja Tuuli Mattelmäki (toim.) Palvelumuotoilu saapuu verkostojen kaupunkiin Verkosto- ja muotoilunäkökulmia kaupungin palvelujen kehittämiseen Palvelumuotoilu saapuu verkostojen kaupunkiin

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansalliset kehittämispäivät 4.-6.10.2010. Raportti

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansalliset kehittämispäivät 4.-6.10.2010. Raportti 0 Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansalliset kehittämispäivät 4.-6.10.2010 Raportti 0 1 SISÄLLYS 1. Alkusanat... 1 2. Seminaarin avaus: Sosiaaliset verkot ja hankepyydykset... 2 3. Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

Yhteenveto: Aluerakentamisen organisointi

Yhteenveto: Aluerakentamisen organisointi Yhteenveto: Aluerakentamisen organisointi ja prosessit KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Anniina Tuomi ja Satu Åkerblom Tausta Aluerakentamisprosessit

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti Kerrostalojen korjaaminen -klinikka Tulosraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Tausta 3 1.2 Tavoitteet 4 1.3 KOy Jyrkkälänpolku 4 2. Klinikkatyöskentely 5 2.1 Klinikan toimintaperiaatteet 5 2.2 Klinikan

Lisätiedot