ILMAJOEN KUNNAN KULTTUURISTRATEGIA - KULTTUURIA LÄPI ELÄMÄN, ILMAJOELLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAJOEN KUNNAN KULTTUURISTRATEGIA - KULTTUURIA LÄPI ELÄMÄN, ILMAJOELLA"

Transkriptio

1 ILMAJOEN KUNNAN KULTTUURISTRATEGIA - KULTTUURIA LÄPI ELÄMÄN, ILMAJOELLA Pl 23 Ilkantie Ilmajoki Puhelinvaihde (06)

2 ILMAJOEN KUNNAN KULTTUURISTRATEGIA - KULTTUURIA LÄPI ELÄMÄN, ILMAJOELLA SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE JOHDANTO KUNNAN KULTTUURIPALVELUT Yleinen kulttuuritoimi Kirjasto Ilmajoki-opisto Lasten ja nuorten kulttuuri Kulttuuripalveluista tiedottaminen ja uusien kuntalaisten huomioiminen Seudullinen yhteistyö TILAT JA ALUEET KULTTUURILAITOKSET Museotoiminta Ilmajoella toimivat kulttuurialan oppilaitokset KULTTUURIYMPÄRISTÖ JÄRJESTÖTYÖ LUOVIEN ALOJEN YRITTÄJYYS KULTTUURISTRATEGIAN SEURANTA JA ARVIOINTI... 16

3 ARVOISA LUKIJA Kädessäsi on Ilmajoen kunnan kulttuuristrategia, laajan keskustelun pohjalta koottu ja huolella laadittu. Olen erittäin iloinen, että strategia on nyt valmis. Mielestäni siitä tuli ilmajokisten näköinen ja perinteitä kunnioittava, mutta samalla tuore ja raikas teksti, joka ottaa huomioon kasvavan kunnan ja tulevaisuuden haasteet. Kulttuuristrategian tekeminen lähti Ilmajoella liikkeelle jo keväällä 2010, jolloin Etelä-Pohjanmaan liitosta innostettiin alueen kuntia kirjoittamaan omia kulttuuristrategioitaan. Liitto näytti kunnille mallia, sillä se oli juuri päivittänyt oman maakunnallisten kulttuuristrategiansa. Kun Ilmajoella strategian kirjoittamiseen ryhdyttiin, on vauhti ollut reipas. Erityisen hienoa on todeta, että tätä strategiaa ei ole valmisteltu kokoushuoneiden suljettujen ovien takana, vaan tavoitteena on ollut nimenomaan saada työhön mukaan mahdollisimman paljon erilaisia ihmisiä eri puolilta Ilmajokea. Oma tärkeä panoksensa on ollut myös jo tällä hetkellä kulttuurialalla toimivilla yrittäjillä ja veturina asiassa on ollut Kulttuuri kohenoo -hanke. Kaikille avoimet yleisötilaisuudet ovat keränneet hyvin innostunutta ja kulttuurista kiinnostunutta väkeä. Tämä on erittäin hyvä pohja lähteä toteuttamaan nyt käsissämme olevaa strategiaa. Oikeastaan jo pelkästään kulttuuristrategian laatimisprosessin aikana on tapahtunut paljon kulttuurin elävöittämiseksi. Eri kulttuurin sektoreilla toimivat ihmiset ovat tulleet tutuiksi, antaneet oman panoksensa koko kunnan kulttuurielämän kohentamiselle, kulttuuri on näkynyt paikallislehden sivuilla ja onpa meille jo perustettu oma kulttuuriyhdistyskin ja tätä kirjoittaessani taidenäyttelyt piristävät kulttuurisyksyä parhaillaan. Niinpä voikin jo nyt todeta, että paljon saamme aikaan, kun hyödynnämme oman kunnan laajaa osaamista. Käsissämme on nyt hyvä tiekartta siihen, miten ilmajokista kulttuuria levitetään yhä useamman saataville. Tästä on hyvä jatkaa! Tulevaisuudessa kulttuuri on entistä enemmän myös ammatti ja toimeentulo. Kulttuurialan yritykset nimenomaan voivat olla suuri mahdollisuus myös maaseudulla. Tutkimusten mukaan myös yhä useammin suomalainen vientiyritys on luovan alan yritys. Siksi kulttuuriin ja luovuuteen kannattaa myös kunnassa panostaa. Tässä strategiassa on tiiviisti nivottu yhteen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden näkökulma, mikä sopii luontevasti pohjalaiselle yrittäjähenkiselle kunnalle. Kulukoon kulttuuristrategia käsissämme! syksyllä 2011, Ilmajoella Terhi Pirilä-Porvali Ilmajoen kunnanvaltuuston puheenjohtaja 3

4 2. JOHDANTO Ilmajoen kunnanhallituksen asettama poikkihallinnollinen viranhaltijatyöryhmä sai lokakuussa 2010 tehtäväkseen laatia pitkän tähtäimen suunnitelman, kulttuuristrategian. Strategiaesityksen tuli olla valmis syyskuussa Kulttuuristrategian avulla Ilmajoen kunta voi - ohjata toimintaa yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi, (vastata siihen, mitä halutaan säilyttää, tallentaa ja edistää myös maakunnallisella tasolla) - vahvistaa paikallistason kulttuuritoimintaa - kohdentaa kunnallisten kulttuuripalvelujen resursseja - edesauttaa henkisten voimavarojen ja taloudellisen kasvun välistä yhteyttä mm. työpaikkojen muodossa. Kulttuuristrategian laatimisessa hyödynnettiin kuntalaisten näkemyksiä Ilmajoen kunnan vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista. Vahvuuksina nähtiin itsenäinen kunta, vahva liikuntaperinne, musiikkiopisto ja -juhlat, kattava museoverkosto, pohjalaistalojen rakennuskulttuuri, kulttuurialojen koulutus, vireä yhdistysja kylätoiminta, teatteri ja ooppera, omaleimainen historia, hyvät liikenneyhteydet, monialaiset ja - tasoiset oppilaitokset, sijainti sekä tilat. Kulttuurin edistämisen mahdollisuuksina mainittiin lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen matalan kynnyksen keinoin, taiteen perusopetuksen (tanssi, kuvataide, käsityö, musiikki) kehittäminen, kunnan markkinointi väkimäärän lisäämiseksi, Seinäjoen kulttuuritarjonta, Kalajaisjärven hyödyntäminen ja musiikkitapahtuman laajentaminen sekä yhteistyön tiivistäminen kyläyhdistysten kanssa. Kulttuuritoiminnan heikkouksina ja uhkina todettiin kulttuurin sirpaleisuus, heikko tiedon saanti ja toiminnasta vastaavien tavoitettavuus, täysipäiväisen kulttuurisihteerin puute ja toimijoiden hiipuva yhteistyö. Lisäksi huolenaiheina nähtiin vapaaehtoistyöntekijöiden väsyminen ja väheneminen, kilpailu vapaa-ajasta, talous sekä väkiluvun mahdollinen supistuminen. Kuntalaisten mielipiteitä kerättiin tammikuussa 2011 järjestetyssä yleisötilaisuudessa sekä mm. kunnan internet-sivujen ja työryhmän jäsenten välityksellä. Strategian valmistelussa huomioitiin myös kunnan lautakunnista ja johtokunnista saadut lausunnot. Kulttuurilla on eri yhteyksissä monia vaihtelevia määritelmiä. Tässä kulttuuristrategiassa kulttuuri nähdään jokaista koskettavana, jokapäiväiseen elämiseen ja hyvinvointiin vaikuttavina asioina. Myös liikunnalla ja elinkeinotoiminnalla on vahva sijansa Ilmajoella, joten ne sisältyvät strategiaan sitä tukevina osina. Neljän vuoden välein päivitettävän kulttuuristrategian visiona on: Kulttuuria läpi elämän, Ilmajoella. 4

5 3. KUNNAN KULTTUURI- PALVELUT 3.1. Yleinen kulttuuritoimi Kunnan kulttuuritoimi myöntää hakemuksesta avustuksia Ilmajoella toimiville rekisteröidyille yhdistyksille. Tarvittaessa on avustettu Ilmajokea hyödyttäviä erityistapahtumia. Kulttuuritehtävien hoito kuuluu kirjastotoimenjohtajan toimenkuvaan. Kulttuuritoimi järjestää vuosittain itsenäisyyspäiväjuhlan, tukee veteraanipäivän juhlallisuuksia sekä kahta lastennäytelmätapahtumaa. - kulttuurisihteerin työnkuvan laajentaminen kulttuurin kehittämistyöhön - kulttuurisihteerin näkyvyyden parantaminen - kulttuurisihteerin helppo tavoitettavuus - eri kulttuuritahojen yhteistyön kehittäminen - erilaisista tapahtumista ja mahdollisuuksista tiedottaminen tehokkaasti - avustusten myöntäminen sekä yhdistyksille että yksityishenkilöille, jotka tuottavat Ilmajokea palvelevaa kulttuuritarjontaa - kulttuuriavustusten koordinoiminen nykyistä yhtenäisemmin. - kulttuuritehtävien hoitoon panostetaan sisällyttämällä kulttuuriasiat viranhaltijan tehtävänkuvaan ja nimikkeeseen nykyistä selkeämmin - tavoitteena on, että kunnassa on kokoaikainen kulttuurisihteeri - kirjastovirkailijoiden määrä nostetaan 4,5 henkilöstä viiteen eli vuoden 2009 tasolle - perustetaan kulttuurikalenteri tapahtumien ja yhteystietojen kokoamiseksi - perustetaan kunnan kulttuuritiimi, jonka koollekutsuja ja esittelijä on kulttuurisihteeri - toimitaan yhteistyössä paikkakunnan kulttuurialan taitajien ja yhdistysten kanssa. Muut kulttuuritoimijat ja niiden tukeminen - Kunnallisen kulttuurielämän rikastuttamiseksi kulttuuriavustusten jakamista laajennetaan muillekin kuin rekisteröidyille yhdistyksille. - Ikäihmisille, erityisryhmille ja laitoksissa asuville tarjotaan kulttuuria ja mahdollisuus osallistua kulttuurin tekemiseen tuomalla heidän ulottuvilleen kuntalaisten tekemää taidetta vaihtuvine näyttelyineen ilman pääsymaksuja tai muita kuluja. Päivähoito- ja koululaisryhmien yhteistyötä vanhainkotien, museoiden ja muiden laitosten kanssa lisätään. Koulut ja päiväkodit sisällyttävät työsuunnitelmiinsa toimeksiantoja ja vierailuja erilaisissa organisaatioissa, kuten palvelulaitoksissa Kirjasto Kirjasto tarjoaa yleissivistäviä, tiedollisia, käytännöllisiä ja viihdyttäviä kulttuuripalveluja kirjallisuuden, audiovisuaalisuuden aineiston ja tapahtumien muodossa. Ammattitaitoinen henkilöstö takaa palveluiden laadun ja tavoitettavuuden. - laadukkaan kirja- ja muun tarjonnan ylläpitä- 5

6 minen - kirjaston, oppilaitosten, päiväkotien ja yhdistysten välisen yhteistyön edistäminen - palvelun tehostaminen ja yhteistoiminnan lisääminen ympäristökuntien kanssa - kirjastoauton palveleminen tasapuolisesti kunnan eri alueilla ja laitoksissa - kirjaston toimintaympäristön parantaminen. - riittävien ja laadukkaiden henkilöstö- ja aineellisten resurssien turvaaminen kasvavan kunnan vuotuisissa rahoitusratkaisuissa - oppilaitosten, päiväkotien ja yhdistysten tarpeiden huomioiminen järjestämällä kirjastokäyntejä, kirjavinkkausta, siirtokokoelmia ja kirjastoautopalvelun kohdentaminen näiden tahojen tarpeisiin - uuden kirjastojärjestelmän hankkiminen tehostamaan palvelua ja aikaansaamaan järkevää yhteistoimintaa ympäristökuntien kanssa - kirjastoauton toiminnan kohdentaminen entistä tarkemmin kysynnän mukaisesti - kirjaston tilasuunnitelman tekeminen Ilmajoki-opisto Kansalaisopisto, musiikkiopisto ja taiteen perusopetus toimivat yhdistettynä antaen kuntalaisille monipuolista ja edullista opetusta sekä harrastusmahdollisuuksia kulttuurin eri aloilta. Opisto pyrkii järjestämään opetusta kunnassa toimiville järjestöille ja yhdistyksille tukien heidän omaa harrastusrintamaansa (esim. musiikki, esittävä taide, kuva- ja käsityötaide). - Ilmajoki-opiston toiminnan kehittäminen ajan vaatimusten mukaisesti - kunnan eri alueiden ja kylien elämän rikastuttaminen harrastusmahdollisuuksia lisäämällä - yhteistyön toteuttaminen yhä laajenevan 6

7 sidosryhmäverkoston kanssa huomioiden erityisesti kunnan asukkaiden ikärakenteen muutokset sekä opiskelija- että oppilaitosyhteistyön - kunnan sisäisen henkilöstökoulutuksen laajentaminen opiston toimesta. - ammattitaitoisen henkilökunnan lisääminen tuntimäärän kasvaessa - kurssien järjestäminen kysynnän mukaan - opettajien koulutusmahdollisuuksien kehittäminen heidän ammattitaitonsa ylläpitämiseksi - toimitilojen riittävyyden takaaminen. nuorisotilan harrastetiloihin - bändi-iltojen järjestäminen ja aloittelevien bändien bändikilpailu Marrasrockin toteuttaminen Ilmajoki-hallilla - paikallisista ja seudullisista kulttuuritapahtumista tiedottaminen - tarjotaan kouluille mahdollisuutta osallistua muun muassa teatteriesitykseen - nuorten järjestämien tapahtumien tukeminen ja järjestelyihin osallistuminen - lapsia ja nuoria tuetaan yhteistyössä muiden 3.4. Lasten ja nuorten kulttuuri Nuorisotoimen peruspalveluihin kuuluu vahvasti kulttuurinen nuorisotyö. - monipuolisten kulttuuritoimintojen ja -tapahtumien järjestäminen lapsille ja nuorille - eri puolilla kuntaa olevien nuorisotilojen osallistuminen ohjattuun luovaan toimintaan ja yhdessä tekemiseen - kulttuuritarjonnan kehittäminen lasten ja nuorten toiveiden suuntaisesti - lasten ja nuorten kannustaminen ja auttaminen erilaisten kulttuuritoimintojen tai -tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa - harrastetilojen tarjoaminen lasten ja nuorten kulttuuriryhmille - nuorisoyhdistysten sekä nuorten itsensä järjestämän toiminnan tukeminen jakamalla perus- ja kohdeavustuksia - kulttuuripalveluiden tuottaminen yhteistyössä muiden kulttuurista nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. - käyttövuorojen jakaminen keskustan uuden 7

8 toimijoiden kanssa löytämään itselleen mieluisa harrastus Kulttuuripalveluista tiedottaminen ja uusien kuntalaisten huomioiminen Kulttuuritoimintaan panostetaan kehittämällä kuntalaiset tavoittava kulttuurikalenteri. Kulttuurikalenteri löytyy Ilmajoen kunnan www-sivuilta. Kulttuurikalenterin ylläpidosta vastaa vuosien ajan Etelä-Pohjanmaan Opiston 3.6. Seudullinen yhteistyö Seudullista yhteistyötä tehdään hyödyntämällä maakunnallisia kulttuuripalveluja ja tarjoamalla kunnan omaa kulttuuriosaamista laajalti kunnan ulkopuolelle. Ilmajoen kulttuuritapahtumat ja -katselmukset ovat merkittäviä paitsi maakunnallisesti, myös valtakunnallisesti. hallinnoima Kulttuuri kohenoo hanke. Vuodesta 2013 alkaen kulttuurikalenterin vastuutoimija pyritään saamaan sivistystoimesta. Kunnan oman kulttuurikalenterin lisäksi maakunnallista kulttuurikalenteria hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Kulttuuritapahtumista painatetaan myös esite vuoden 2012 kuluessa yhteistyössä Kulttuuri kohenoo -hankkeen kanssa. Uudet ilmajokelaiset huomioidaan tilaamalla heille kolmeksi kuukaudeksi Ilmajoki-lehti. Lisäksi uusille kuntalaisille järjestetään kuntaa ja kulttuuritoimintaa esittelevä tilaisuus kerran vuodessa syksyllä. Järjestävinä vastuutahoina ovat Ilmajoen kunnan sosiaali-, sivistys-, vapaa-aika- ja tekninen toimi. Mukaan pyritään saamaan myös mm. Ilmajoen seurakunta ja JIK ky. Seudullisia hankkeita hyödynnetään mm. musiikin ja taiteen perusopetuksen parissa. Kansainvälistä yhteistyötä ylläpidetään ystävyyskuntien kesken vierailuilla ja kulttuuritarjontaan tutustumalla. - kunnan kulttuurityöstä vastaavilla on laaja tieto seudullisista kulttuuripalveluista - rakennetaan ja vahvistetaan seudullista yhteistyötä kulttuurin eri alueilla - seudullista yhteistyötä koordinoi vastuuhenkilö, joka toimii yhdyshenkilönä kumpaankin suuntaan - järjestetään kulttuurialan koulutuksia kunnan 8

9 omille työntekijöille - osallistutaan seudullisiin hankkeisiin, jotka sopivat ilmajokelaisille. - kunnan kulttuurityöstä vastaavien tulee tutustua seudun erilaisiin kulttuuritoimijoihin ja - tapahtumiin - osallistutaan seudullisiin ja maakunnallisiin kulttuurivastaavien tapaamisiin ja opintomatkoihin - seudulliseen yhteistyöhön nimetään henkilö, joka tuo ajankohtaista tietoa alueen kulttuurielämästä - yhdyshenkilö luo alueemme ulkopuolisille kulttuuritoimijoille mahdollisuuden tuoda palvelujaan Ilmajoelle, esim. näyttelytilojen järjestäjänä, sekä vastaavasti Ilmajoen kulttuuripalveluille mahdollisuuksia viedä tietotaitoaan muille. 4. TILAT JA ALUEET Ilmajoen kunta omistaa useita rakennuksia ja puistoalueita, jotka mahdollistavat merkittävienkin kulttuuritapahtumien järjestämisen. Erisuuruisiin tapahtumiin soveltuvat lähes kaikki kunnan omistamat tilat, joista parhaimpina esimerkkeinä ovat Herrala, Ilmajoki-halli, Ilkan kenttä ja Ooppera-areena. Yritysten, järjestöjen ja yksityishenkilöiden omistuksessa on myös runsaasti kulttuuritilaisuuksiin sopivia tiloja. - kirjaston tiloja parannetaan - Herralan ja Ooppera-areenan käyttöä tehostetaan - näyttelytiloja kehitetään - tilojen ja alueiden markkinointia edistetään - tilankäytöllistä yhteistyötä lisätään muiden kiinteistönomistajien kanssa. 9

10 - kunta tekee kirjastotoimen johdolla selvityksen kirjaston tilatarpeesta ja tilojen kehittämisestä ennakkoluulottomiakin ratkaisuja etsien - kulttuuritiimi tekee yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ohjelman Herralan ja Ooppera-areenan käytön tehostamistoimista - rakennusten peruskorjausten yhteydessä huomioidaan soveltuvin osin tilojen osoittaminen näyttelytoimintaan - kunnan nettisivuille tuotetaan Kulttuuri kohenoo -hankkeen toimesta kulttuuritoimijoiden käyttöön rekisteri kunnan ja muiden toimijoiden omistamista kulttuuriaktiviteetteihin soveltuvista tiloista, jotta olemassa olevat resurssit tulevat tehokkaaseen käyttöön. 5. KULTTUURILAITOKSET 5.1. Museotoiminta Yli-Lauroselan talomuseo Yli-Lauroselan talomuseo on Museoviraston omistuksessa ja kuuluu Suomen kansallismuseon Erikoismuseot ja linnat -yksikköön. Kaksifooninkinen päärakennus on peräisin vuodelta 1848 ja sitä pidetään eräänä merkittävimmistä suomalaisen talonpoikaisarkkitehtuurin muistomerkeistä. Ilmajoen museo Ilmajoen museota ylläpitää Ilmajoen Museoja Maamiesseura ry. Sen juuret juontavat aina vuoteen 1803, jolloin perustettiin Ilmajoen Maamiesseura, lajissaan maamme ensimmäinen luvun alussa seura keskittyi museotoimintaan ja museorakennus, joka on Ilmajoen toisen kirkon mallinen, valmistui Museoalueelle on vuosien varrella siirretty tuulimylly, vilja-aitta, seurakunnan vanha siunauskappeli ja Aallon patteriston perinnetalo. Museon tiloissa on myös kotiseutuarkisto. Museoyhdistyksen omistukseen kuuluu lisäksi Antti Laurosen rahakokoelma, jota säilytetään Nordea-pankissa. Ilmajoen Musiikkijuhlien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, sillä sekä ooppera-areena että oheistoiminnot sijaitsevat museon alueella. Museon toiminta on vapaaehtoisen työn varassa ja kohde on avoinna ainoastaan kesäaikana. Haasteena on, ettei avustusten määrä vastaa käyttökustannuksia ja pakollisia korjauksia. Muut museot Koskenkorva museon näyttely on koottu 2008 ja se esittelee kylän ja sen viinatehtaan sekä alkoholipolitiikan historiaa. Vuonna 2007 perustettu Ilmajoen puhelinmuseo on Anvian omistama ja se sijaitsee ns. vanhassa säästöpankin tiloissa Ilmajoen keskustassa. Kokoelmiin kuuluu puhelinja teletoimintaan liittyvää esineistöä yli sadan vuoden ajalta. Lisäksi Ilmajoella on Ilmajoki-Seuran omistamia museokohteita kuten Perälän mäkitupa ja Alajoki-sauna viljelylakeudella. - museotoimintaa elävöitetään erilaisin tapahtumin, työpajoin ja näyttelyin - kunta näkee Yli-Lauroselan talomuseon olemassaolon ja kehittämisen tärkeänä Ilmajoella - kunta pyrkii turvaamaan Ilmajoki-museon toimintaedellytykset paikkakunnalla. - tapahtumien järjestämisessä tehdään yhteistyötä Ilmajoki-opiston ja kirjaston sekä muiden kulttuuritoimijoiden kanssa - Ilmajoen kunnan ja museoiden välistä yhteistyötä tehostetaan kulttuurimatkailun ja paremman valtakunnallisen näkyvyyden osalta mm. kehittämällä hanketoimintaa - varataan yhteisilmoitus Etelä-Pohjanmaan lii- 10

11 ton kulttuuriesitteeseen, joka ilmestyy kerran vuodessa - hankitaan opastaulu, joka kertoo alueen museoista ja muistomerkeistä - toimitaan yhteistyössä Museoviraston kanssa - museo-opetus kirjataan kunnan perusopetuksen opetussuunnitelmaan Ilmajoella toimivat kulttuurialan oppilaitokset Kunnan omistaman Ilmajoki-opiston ohella Ilmajoki tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet kulttuuriopintoihin ja kulttuurialan ammatilliseen koulutukseen. Ilmajoen luokattomassa lukiossa on mahdollisuus opiskella yleislinjan lisäksi liikunta- tai ilmaisulinjalla, joka toimii yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Opiston kanssa. Opiston tarjontaan kuuluvat avoimen yliopiston opintojen lisäksi päätoimisesti opiskeltavat lukuvuoden mittaiset kulttuuriopiston opintolinjat. Seinäjoen koulutuskuntayhtymään kuuluvan Koulutuskeskus Sedun perustehtävänä on kouluttaa kulttuurialan osaajia alueen työelämän tarpeisiin. Ilmajoella toimii lisäksi yksityinen, kansainvälinen Laulukoulu. - kunta edistää kulttuuriin liittyviä elinkeinoja ja innostaa eri ikäluokkia hakeutumaan kulttuuriopintojen pariin - oppilaitosten säilyminen ja yhteistyön lisääminen kunnan kanssa - kulttuurialan opiskelijoiden taitotiedon hyö- 11

12 dyntäminen ja heidän työllistymisensä paikkakunnalle. - kunta tarjoaa opiskelijoille koulutusta vastaavia työharjoittelupaikkoja ja kesätyöllistymismahdollisuuksia. 6. KULTTUURIYMPÄRISTÖ Ilmajoen rakennusperintö on rikasta. Kunnan alueella sijaitsevat valtakunnallisesti tärkeä Alajoen maisema-alue, maakunnallisesti merkittävät Kyrönjoen kulttuuriympäristöt sekä suuri määrä valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti keskeisiä, kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Ilmajoella on kiinnitetty huomiota uudisrakentamisen tasoon. Erityisesti julkinen rakentaminen on kaunista ja laadultaan korkeatasoista. - Ilmajoen kunta edistää olemassa olevan kulttuuriympäristön suojelua ja säilymistä omaleimaisena ja rikkaana - kunta kehittää uuden kulttuurimaiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön muodostumista vaihtelevaksi ja kauniiksi. - maankäytön suunnittelussa ja rakennusvalvonnassa jatketaan rakennusperinnön inventointia ja arvottamista - arvottamisen perusteella esitetään alueita ja kohteita suojeltaviksi ja säilytettäviksi - tuetaan kaikilla kunnan käytettävissä olevilla keinoilla kulttuuriympäristöön sisältyvien arvojen säilymistä - arvokas ympäristö otetaan huomioon aluesuunnittelussa ja rakennuslupaharkinnassa - julkisissa rakennushankkeissa käytetään ammattitaitoisia suunnittelijoita. 12

13 7. JÄRJESTÖTYÖ Ilmajoen vahvuutena ovat järjestötyön pitkät perinteet ja monipuolinen toimijakenttä. Yhdistyksien, seurojen ja erilaisten ryhmien toiminta perustuu pääsääntöisesti vapaaehtoiseen työhön. Kunta tukee määrärahoin järjestötoimintaa tilojen ja toiminnan osalta. Haasteena on saada järjestötoimintaan uusia henkilöitä jakamaan työpanosta sekä jatkamaan arvokkaita perinteitä. Järjestötoiminta tukee vahvasti kuntalaisten hyvinvointia ja sosiaalisuutta omilla toiminnoillaan, erilaisilla tapahtumilla ja tilaisuuksilla. - yhteistyön tehostaminen eri toimijoiden kesken - luodaan kulttuurialan toimijoita tukeva yhteistyöverkosto sekä tuetaan kulttuuriyhdistysten toimintaa - järjestöjen keskinäisellä, yli perinteisten rajojen ylittävällä yhteistyöllä tarjotaan erilais- ten tapahtumien yhteydessä monipuolista kulttuuria, esimerkkinä liikuntatapahtumassa taidenäyttely tai konsertti - verkostoitumalla lisätään toimijoiden aktiivisuutta keskinäisessä yhteydenpidossa ja yhteistyössä sekä pyritään välttämään tilaisuuksien ja tapahtumien päällekkäisyyksiä - toimijoiden jaksamista tuetaan ja kulttuurintekijöitä huomioidaan siten, että he saavat vastinetta ja kannustusta omalle toiminnalleen - järjestöissä vastuuta kierrätetään, jotta sitoutuminen kohdistuu yhdelle henkilölle vain tietyksi ajaksi. - luodaan yhteinen esimerkinomainen toimintamalli järjestöille, millä toimijoiden vastuuvuorot pyritään porrastamaan lyhyihin periodeihin - Ilmajoen kunta kannustaa ja auttaa Ilmajoen kulttuuriyhdistystä ja muita kulttuurin alalla toimivia yhdistyksiä mm. yhteystietojen, kokoontumispaikkojen ja tiedottamisen osalta. 13

14 8. LUOVIEN ALOJEN YRITTÄJYYS Ilmajoella toimii useita luoviin aloihin kytkeytyvää yrityksiä, joista osa on valtakunnallisesti tunnettuja. Ilmajoella on myös matkailutoimialaan kytkeytyvää luovien alojen yrittäjyyttä, kuten osaavia kädentaitajia. Yritykset tekevät yhteistyötä mm. markkinoinnin saralla. Luovat alat voivat nykyään kytkeytyä kiinteästi myös kaupallisiin palveluihin, teolliseen tuotantoon sekä ohjelmistotuotantoon esimerkiksi teollisen muotoilun ja muun toimialarajat ylittävän yhteistyön kautta. - luovien alojen edistämisessä keskitytään kolmeen teemaan, jotka ovat yrittäjyyskoulutus, keskitetty tuotteiden tarjonta ja yhteismarkkinointi - Ilmajoen luovien alojen yrittäjyyskoulutuksen aloittamista kehitetään yhteistyössä ilmajokelaisten oppilaitosten kanssa 14

15 - yrittäjyyskoulutuksen tavoitteena on taidetuotteiden markkinoinnin ja myynnin erityispiirteisiin keskittyvä (kurssimuotoinen) opetus sekä kulttuurin ja taideosaamisen tuotteistamisen yritysten kilpailutekijäksi - taidetuotteiden myynnin edistämiseksi selvitellään yhteisen myynti- ja näyttelytilan perustamista - tutkitaan luoville aloille suuntautuvan yrityshautomotoiminnan aloittamista - edistetään taidetuotteiden yhteismarkkinointia, osaajarekisterin tekemistä ja ylläpitoa sekä laaja-alaista tiedottamista. - luovien alojen yrittäjyyskoulutuksen käynnistämiseksi tehdään selvitys, joka kattaa yrittäjien halukkuuden ja tarpeet koulutukseen sekä Ilmajoella toimivien oppilaitosten mahdollisuudet koulutuksen järjestämiseksi - myynti- ja näyttelytilat kartoitetaan Kulttuuri kohenoo -hankkeessa, jonka jälkeen tehdään ehdotukset tilojen vuokraamiseksi, kiinnostavan /myyvän ja kustannustehokkaan konseptin luomiseksi - kunnan nettisivuille laaditaan osaajarekisteri - yhteismarkkinoinnin tueksi perustetaan vapaamuotoisia työryhmiä ideoimaan ja toteuttamaan tapahtumia, kuten asiakasretkiä paikkakunnan taidetuotteiden myyntitiloihin - järjestetään luovien alojen aamukahvitilaisuuksia ja osaajien näyttely - aktivoidaan luovien alojen opiskelijoita osallistumaan yrityksen perustamiskoulutuksiin (Startti-info) - aktivoidaan kaupallisten palveluiden, teollisen tuotannon sekä esimerkiksi ohjelmistokehityksen ja luovien alojen yrittäjien keskinäistä yhteistyötä. 15

16 9. KULTTUURISTRATEGIAN SEURANTA JA ARVIOINTI Jokaisen hallinnonalan esimiehet tiedottavat omille sektoreilleen kulttuuristrategian kaikista toimenpiteistä. Henkilöstöä sitoutetaan toimintaan kunkin yksikön työsuunnitelman ja henkilökohtaisten kehityskeskustelujen avulla. Lisäksi kullakin toimialalla on talousarviossa ja -suunnitelmissa sitova tavoite kulttuuristrategian toteuttamisen osalta. Kulttuuristrategian toteutumista seurataan valtuustokausittain. 16

Jalasjärven kulttuuristrategia 2012-2016

Jalasjärven kulttuuristrategia 2012-2016 Jalasjärven kulttuuristrategia 2012-2016 Vapaa-ajan lautakunta 10.4.2012 1 SISÄLLYS Johdanto... 2 Kunnallinen kulttuuritoiminta... 3 Kansalaisopisto... 4 Kirjasto... 5 Kulttuuritapahtumat... 6 Musiikkiopisto...

Lisätiedot

KULTTUURIN VERKKOJA KOKEMASSA. Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteinen kulttuuriohjelma vuosille 2010 2015

KULTTUURIN VERKKOJA KOKEMASSA. Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteinen kulttuuriohjelma vuosille 2010 2015 KULTTUURIN VERKKOJA KOKEMASSA Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteinen kulttuuriohjelma vuosille 2010 2015 Sisällysluettelo Lukijalle 4 1 Kehittämisvisiot ja tavoitteet 5 1 Meidän kuntamme 5 2 Hyvinvoivat

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Lapuan kaupungin kulttuuristrategiasta 2012-2020. Sivistyslautakunnan päätös 20.11.2011 5 liitteineen

Lausuntopyyntö Lapuan kaupungin kulttuuristrategiasta 2012-2020. Sivistyslautakunnan päätös 20.11.2011 5 liitteineen LAPUAN KAUPUNGIN SIVISTYSKESKUS HALLINTOYKSIKKÖ Valtuustontie 8, 62100 Lapua Puh 06-438 4111, Fax 06-438 4320 Sähköposti: Etunimi.Sukunimi@lapua.fi http:://www.lapua.fi Lausuntopyyntö Lapuan kaupungin

Lisätiedot

Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020. Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12.

Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020. Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12. Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020 Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 93 LAPPAJÄRVEN KUNNAN VAPAA-AIKATOIMEN STRATEGIA 2014-2020

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN KULTTUURISTRATEGIA 2011-2016

KAJAANIN KAUPUNGIN KULTTUURISTRATEGIA 2011-2016 Luonnos 1 KAJAANIN KAUPUNGIN KULTTUURISTRATEGIA 2011-2016 Liite 3 Kajaanin kaupungin kulttuuristrategian tavoitteena on selkeyttää kulttuurin merkitys kuntalaisten hyvinvoinnin sekä alueen osaamisen edistäjänä.

Lisätiedot

1. Vahva varsinaissuomalainen kulttuuritoimijoiden ääni (Esipuhe Henri Terho)

1. Vahva varsinaissuomalainen kulttuuritoimijoiden ääni (Esipuhe Henri Terho) Luonnos 28.1.2015 2 1. Vahva varsinaissuomalainen kulttuuritoimijoiden ääni (Esipuhe Henri Terho) Varsinais-Suomen kulttuuristrategia 2015-2025 2015 ISBN 978-952-320-002-9 Varsinais-Suomen liitto PL 273

Lisätiedot

Kittilän kulttuuristrategia 2015-2020 naseva lausahdusluonnos

Kittilän kulttuuristrategia 2015-2020 naseva lausahdusluonnos Kittilän kulttuuristrategia 2015-2020 naseva lausahdusluonnos Sisällys: 11. Tausta-aineisto 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kulttuuritilat ja välineistö 2.2. Kulttuurin talous/ resurssit 2.3. Kulttuuriavustukset

Lisätiedot

KULT TUURIPERINTÖ JA -YMPÄRISTÖ MATKALLA PORVOON KAUPUNGIN KULTTUURIOHJELMA VUOSILLE 2007 2015

KULT TUURIPERINTÖ JA -YMPÄRISTÖ MATKALLA PORVOON KAUPUNGIN KULTTUURIOHJELMA VUOSILLE 2007 2015 KULT TUURIPERINTÖ JA -YMPÄRISTÖ MATKALLA PORVOON KAUPUNGIN KULTTUURIOHJELMA VUOSILLE 2007 2015 PORVOO 2007 MATKALLA PORVOO 2007 2015 KULTTUURIOHJELMAN LAADINTAPROSESSI porvoon kaupungin kulttuuritoimi

Lisätiedot

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus!

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus! Viivi Seirala Eläköön taidekasvatus! TEKIJÄ Viivi Seirala KUVAT Tommi Anttonen, Heli Sorjonen, Futureimagebank.fi ja Comma Image 1. painos ISBN 978-952-213-870-5 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012

Lisätiedot

Henki on aikaa myöten osoittautuva voimakkaammaksi kuin aine Alvar Aalto

Henki on aikaa myöten osoittautuva voimakkaammaksi kuin aine Alvar Aalto 1 Henki on aikaa myöten osoittautuva voimakkaammaksi kuin aine Alvar Aalto ISBN 952-5132-81-0 2 3 kulttuuri Sisällys Alkusanat 3 Johdanto 5 1. Kulttuuri käymistilassa 6 1.1. Kansainväliset suuntaukset

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0

HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0 HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0 17.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHTIA... 4 1.1 KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET... 4 1.2 HELSINGIN KULTTUURIPOLIITTISET PERIAATTEET...

Lisätiedot

KULTTUURIN KULMAKIVET

KULTTUURIN KULMAKIVET TUTU-JULKAISUJA 3/2005 KULTTUURIN KULMAKIVET Varsinaissuomalaisia kulttuuristrategioita Niina Helander Anna Kirveennummi Maria Merikanto Anita Rubin Katriina Siivonen Niina Helander Suunnittelija, FM Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.2.2014 Liite 3 HAMINAN KULTTUURIOHJELMA

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.2.2014 Liite 3 HAMINAN KULTTUURIOHJELMA HAMINAN KULTTUURIOHJELMA 2014-2017 1. JOHDANNOKSI Haminan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan 20.3.2013, että Haminalle ryhdytään laatimaan kulttuuriohjelmaa. Ohjelman tarpeellisuutta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN MUSEOPALVELUIDEN PEDAGOGINEN STRATEGIA VUOTEEN 2016 1 ESIPUHE Viimeisen 20 vuoden ajan on keskustelussa museoiden merkityksestä ja tehtävästä painotettu museoiden tarvetta kehittää

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020

MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020 MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020 Mäntsälän kunta/ Taija Lehtinen SISÄLLYS Sisällys... 2 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmatyöskentely... 4 3 Yksiköiden tilanne ja tulevaisuuden

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Suuremmat kokonaisuudet vahvoilla aloilla yhteistyöllä ja rajapintoja ylittämällä A:36 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Esiselvitysraportti. Musiikki elämään osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön. alueellinen kehityshanke. Sonja Munter-Mäkeläinen

Esiselvitysraportti. Musiikki elämään osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön. alueellinen kehityshanke. Sonja Munter-Mäkeläinen Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuri ja luova ala 2010 Esiselvitysraportti Musiikki elämään osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehityshanke Sonja Munter-Mäkeläinen Sisällysluettelo

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 12.5.2014 1 Vanhusneuvosto Perusturvalautakunta 21.5.2014 liite nro VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kuva Js-media "Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän

Yhdessä vielä enemmän Varsin Hyvä ry Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhteystiedot: Varsin Hyvä ry Liedon vanha kunnantalo Kirkkotie 11, PL 24 21421 Lieto www.varsinhyva.fi Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1 Johdanto 3 2 Toiminta-alue ja väestö 3 2.1 Elinympäristö 4 2.2 Oulu ja kaupungin läheinen maaseutu 4 2.3 Harvaan asuttu maaseutu

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 HYVINVOINTIPALVELUT... 3 2 KANSALAISOPISTOTOIMINTA... 14 3 KIRJASTOPALVELUT... 19 4 TAPAHTUMAPALVELUT... 23 2 1 HYVINVOINTIPALVELUT A. Nykyinen

Lisätiedot

Kutkan Kuntakierros. Raportti heinäkuu 2011. Talka Anu

Kutkan Kuntakierros. Raportti heinäkuu 2011. Talka Anu Kutkan Kuntakierros Raportti heinäkuu 2011 Talka Anu 1 Sisällysluettelo TAUSTAA... 2 TOTEUTUS... 2 TULOKSIA... 3 Mitä hyvää on Etelä-Karjalassa?... 4 Mitä toivotaan lisää?... 6 Miten toivotut asiat voidaan

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 27.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 27.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 27.08.2014 Kokoustiedot Aika 27.08.2014 Keskiviikko klo 17:00-20:13 Paikka Kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien

Lisätiedot

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 SUOMUSSALMI PUOLANKA HYRYNSALMI VAALA RISTIJÄRVI PALTAMO KAJAANI SOTKAMO KUHMO KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Asta Komulainen

Lisätiedot

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi Kotiseutukasvatus Esiselvitys Pohjois-Savon koulujen kotiseutukasvatuksen lisäämiseksi ja kotiseutuyhdistyksillä olevan tiedon saattamiseksi nykyistä paremmin koulujen käyttöön. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA 201 VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA 202 203 16 VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN LAUTAKUNTA KAIKKI YHTEENSÄ Vastuuhenkilö: Heidi Nygren Toimielin: Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunta Puheenjohtaja:

Lisätiedot