ILMAJOEN KUNNAN KULTTUURISTRATEGIA - KULTTUURIA LÄPI ELÄMÄN, ILMAJOELLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAJOEN KUNNAN KULTTUURISTRATEGIA - KULTTUURIA LÄPI ELÄMÄN, ILMAJOELLA"

Transkriptio

1 ILMAJOEN KUNNAN KULTTUURISTRATEGIA - KULTTUURIA LÄPI ELÄMÄN, ILMAJOELLA Pl 23 Ilkantie Ilmajoki Puhelinvaihde (06)

2 ILMAJOEN KUNNAN KULTTUURISTRATEGIA - KULTTUURIA LÄPI ELÄMÄN, ILMAJOELLA SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE JOHDANTO KUNNAN KULTTUURIPALVELUT Yleinen kulttuuritoimi Kirjasto Ilmajoki-opisto Lasten ja nuorten kulttuuri Kulttuuripalveluista tiedottaminen ja uusien kuntalaisten huomioiminen Seudullinen yhteistyö TILAT JA ALUEET KULTTUURILAITOKSET Museotoiminta Ilmajoella toimivat kulttuurialan oppilaitokset KULTTUURIYMPÄRISTÖ JÄRJESTÖTYÖ LUOVIEN ALOJEN YRITTÄJYYS KULTTUURISTRATEGIAN SEURANTA JA ARVIOINTI... 16

3 ARVOISA LUKIJA Kädessäsi on Ilmajoen kunnan kulttuuristrategia, laajan keskustelun pohjalta koottu ja huolella laadittu. Olen erittäin iloinen, että strategia on nyt valmis. Mielestäni siitä tuli ilmajokisten näköinen ja perinteitä kunnioittava, mutta samalla tuore ja raikas teksti, joka ottaa huomioon kasvavan kunnan ja tulevaisuuden haasteet. Kulttuuristrategian tekeminen lähti Ilmajoella liikkeelle jo keväällä 2010, jolloin Etelä-Pohjanmaan liitosta innostettiin alueen kuntia kirjoittamaan omia kulttuuristrategioitaan. Liitto näytti kunnille mallia, sillä se oli juuri päivittänyt oman maakunnallisten kulttuuristrategiansa. Kun Ilmajoella strategian kirjoittamiseen ryhdyttiin, on vauhti ollut reipas. Erityisen hienoa on todeta, että tätä strategiaa ei ole valmisteltu kokoushuoneiden suljettujen ovien takana, vaan tavoitteena on ollut nimenomaan saada työhön mukaan mahdollisimman paljon erilaisia ihmisiä eri puolilta Ilmajokea. Oma tärkeä panoksensa on ollut myös jo tällä hetkellä kulttuurialalla toimivilla yrittäjillä ja veturina asiassa on ollut Kulttuuri kohenoo -hanke. Kaikille avoimet yleisötilaisuudet ovat keränneet hyvin innostunutta ja kulttuurista kiinnostunutta väkeä. Tämä on erittäin hyvä pohja lähteä toteuttamaan nyt käsissämme olevaa strategiaa. Oikeastaan jo pelkästään kulttuuristrategian laatimisprosessin aikana on tapahtunut paljon kulttuurin elävöittämiseksi. Eri kulttuurin sektoreilla toimivat ihmiset ovat tulleet tutuiksi, antaneet oman panoksensa koko kunnan kulttuurielämän kohentamiselle, kulttuuri on näkynyt paikallislehden sivuilla ja onpa meille jo perustettu oma kulttuuriyhdistyskin ja tätä kirjoittaessani taidenäyttelyt piristävät kulttuurisyksyä parhaillaan. Niinpä voikin jo nyt todeta, että paljon saamme aikaan, kun hyödynnämme oman kunnan laajaa osaamista. Käsissämme on nyt hyvä tiekartta siihen, miten ilmajokista kulttuuria levitetään yhä useamman saataville. Tästä on hyvä jatkaa! Tulevaisuudessa kulttuuri on entistä enemmän myös ammatti ja toimeentulo. Kulttuurialan yritykset nimenomaan voivat olla suuri mahdollisuus myös maaseudulla. Tutkimusten mukaan myös yhä useammin suomalainen vientiyritys on luovan alan yritys. Siksi kulttuuriin ja luovuuteen kannattaa myös kunnassa panostaa. Tässä strategiassa on tiiviisti nivottu yhteen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden näkökulma, mikä sopii luontevasti pohjalaiselle yrittäjähenkiselle kunnalle. Kulukoon kulttuuristrategia käsissämme! syksyllä 2011, Ilmajoella Terhi Pirilä-Porvali Ilmajoen kunnanvaltuuston puheenjohtaja 3

4 2. JOHDANTO Ilmajoen kunnanhallituksen asettama poikkihallinnollinen viranhaltijatyöryhmä sai lokakuussa 2010 tehtäväkseen laatia pitkän tähtäimen suunnitelman, kulttuuristrategian. Strategiaesityksen tuli olla valmis syyskuussa Kulttuuristrategian avulla Ilmajoen kunta voi - ohjata toimintaa yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi, (vastata siihen, mitä halutaan säilyttää, tallentaa ja edistää myös maakunnallisella tasolla) - vahvistaa paikallistason kulttuuritoimintaa - kohdentaa kunnallisten kulttuuripalvelujen resursseja - edesauttaa henkisten voimavarojen ja taloudellisen kasvun välistä yhteyttä mm. työpaikkojen muodossa. Kulttuuristrategian laatimisessa hyödynnettiin kuntalaisten näkemyksiä Ilmajoen kunnan vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista. Vahvuuksina nähtiin itsenäinen kunta, vahva liikuntaperinne, musiikkiopisto ja -juhlat, kattava museoverkosto, pohjalaistalojen rakennuskulttuuri, kulttuurialojen koulutus, vireä yhdistysja kylätoiminta, teatteri ja ooppera, omaleimainen historia, hyvät liikenneyhteydet, monialaiset ja - tasoiset oppilaitokset, sijainti sekä tilat. Kulttuurin edistämisen mahdollisuuksina mainittiin lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen matalan kynnyksen keinoin, taiteen perusopetuksen (tanssi, kuvataide, käsityö, musiikki) kehittäminen, kunnan markkinointi väkimäärän lisäämiseksi, Seinäjoen kulttuuritarjonta, Kalajaisjärven hyödyntäminen ja musiikkitapahtuman laajentaminen sekä yhteistyön tiivistäminen kyläyhdistysten kanssa. Kulttuuritoiminnan heikkouksina ja uhkina todettiin kulttuurin sirpaleisuus, heikko tiedon saanti ja toiminnasta vastaavien tavoitettavuus, täysipäiväisen kulttuurisihteerin puute ja toimijoiden hiipuva yhteistyö. Lisäksi huolenaiheina nähtiin vapaaehtoistyöntekijöiden väsyminen ja väheneminen, kilpailu vapaa-ajasta, talous sekä väkiluvun mahdollinen supistuminen. Kuntalaisten mielipiteitä kerättiin tammikuussa 2011 järjestetyssä yleisötilaisuudessa sekä mm. kunnan internet-sivujen ja työryhmän jäsenten välityksellä. Strategian valmistelussa huomioitiin myös kunnan lautakunnista ja johtokunnista saadut lausunnot. Kulttuurilla on eri yhteyksissä monia vaihtelevia määritelmiä. Tässä kulttuuristrategiassa kulttuuri nähdään jokaista koskettavana, jokapäiväiseen elämiseen ja hyvinvointiin vaikuttavina asioina. Myös liikunnalla ja elinkeinotoiminnalla on vahva sijansa Ilmajoella, joten ne sisältyvät strategiaan sitä tukevina osina. Neljän vuoden välein päivitettävän kulttuuristrategian visiona on: Kulttuuria läpi elämän, Ilmajoella. 4

5 3. KUNNAN KULTTUURI- PALVELUT 3.1. Yleinen kulttuuritoimi Kunnan kulttuuritoimi myöntää hakemuksesta avustuksia Ilmajoella toimiville rekisteröidyille yhdistyksille. Tarvittaessa on avustettu Ilmajokea hyödyttäviä erityistapahtumia. Kulttuuritehtävien hoito kuuluu kirjastotoimenjohtajan toimenkuvaan. Kulttuuritoimi järjestää vuosittain itsenäisyyspäiväjuhlan, tukee veteraanipäivän juhlallisuuksia sekä kahta lastennäytelmätapahtumaa. - kulttuurisihteerin työnkuvan laajentaminen kulttuurin kehittämistyöhön - kulttuurisihteerin näkyvyyden parantaminen - kulttuurisihteerin helppo tavoitettavuus - eri kulttuuritahojen yhteistyön kehittäminen - erilaisista tapahtumista ja mahdollisuuksista tiedottaminen tehokkaasti - avustusten myöntäminen sekä yhdistyksille että yksityishenkilöille, jotka tuottavat Ilmajokea palvelevaa kulttuuritarjontaa - kulttuuriavustusten koordinoiminen nykyistä yhtenäisemmin. - kulttuuritehtävien hoitoon panostetaan sisällyttämällä kulttuuriasiat viranhaltijan tehtävänkuvaan ja nimikkeeseen nykyistä selkeämmin - tavoitteena on, että kunnassa on kokoaikainen kulttuurisihteeri - kirjastovirkailijoiden määrä nostetaan 4,5 henkilöstä viiteen eli vuoden 2009 tasolle - perustetaan kulttuurikalenteri tapahtumien ja yhteystietojen kokoamiseksi - perustetaan kunnan kulttuuritiimi, jonka koollekutsuja ja esittelijä on kulttuurisihteeri - toimitaan yhteistyössä paikkakunnan kulttuurialan taitajien ja yhdistysten kanssa. Muut kulttuuritoimijat ja niiden tukeminen - Kunnallisen kulttuurielämän rikastuttamiseksi kulttuuriavustusten jakamista laajennetaan muillekin kuin rekisteröidyille yhdistyksille. - Ikäihmisille, erityisryhmille ja laitoksissa asuville tarjotaan kulttuuria ja mahdollisuus osallistua kulttuurin tekemiseen tuomalla heidän ulottuvilleen kuntalaisten tekemää taidetta vaihtuvine näyttelyineen ilman pääsymaksuja tai muita kuluja. Päivähoito- ja koululaisryhmien yhteistyötä vanhainkotien, museoiden ja muiden laitosten kanssa lisätään. Koulut ja päiväkodit sisällyttävät työsuunnitelmiinsa toimeksiantoja ja vierailuja erilaisissa organisaatioissa, kuten palvelulaitoksissa Kirjasto Kirjasto tarjoaa yleissivistäviä, tiedollisia, käytännöllisiä ja viihdyttäviä kulttuuripalveluja kirjallisuuden, audiovisuaalisuuden aineiston ja tapahtumien muodossa. Ammattitaitoinen henkilöstö takaa palveluiden laadun ja tavoitettavuuden. - laadukkaan kirja- ja muun tarjonnan ylläpitä- 5

6 minen - kirjaston, oppilaitosten, päiväkotien ja yhdistysten välisen yhteistyön edistäminen - palvelun tehostaminen ja yhteistoiminnan lisääminen ympäristökuntien kanssa - kirjastoauton palveleminen tasapuolisesti kunnan eri alueilla ja laitoksissa - kirjaston toimintaympäristön parantaminen. - riittävien ja laadukkaiden henkilöstö- ja aineellisten resurssien turvaaminen kasvavan kunnan vuotuisissa rahoitusratkaisuissa - oppilaitosten, päiväkotien ja yhdistysten tarpeiden huomioiminen järjestämällä kirjastokäyntejä, kirjavinkkausta, siirtokokoelmia ja kirjastoautopalvelun kohdentaminen näiden tahojen tarpeisiin - uuden kirjastojärjestelmän hankkiminen tehostamaan palvelua ja aikaansaamaan järkevää yhteistoimintaa ympäristökuntien kanssa - kirjastoauton toiminnan kohdentaminen entistä tarkemmin kysynnän mukaisesti - kirjaston tilasuunnitelman tekeminen Ilmajoki-opisto Kansalaisopisto, musiikkiopisto ja taiteen perusopetus toimivat yhdistettynä antaen kuntalaisille monipuolista ja edullista opetusta sekä harrastusmahdollisuuksia kulttuurin eri aloilta. Opisto pyrkii järjestämään opetusta kunnassa toimiville järjestöille ja yhdistyksille tukien heidän omaa harrastusrintamaansa (esim. musiikki, esittävä taide, kuva- ja käsityötaide). - Ilmajoki-opiston toiminnan kehittäminen ajan vaatimusten mukaisesti - kunnan eri alueiden ja kylien elämän rikastuttaminen harrastusmahdollisuuksia lisäämällä - yhteistyön toteuttaminen yhä laajenevan 6

7 sidosryhmäverkoston kanssa huomioiden erityisesti kunnan asukkaiden ikärakenteen muutokset sekä opiskelija- että oppilaitosyhteistyön - kunnan sisäisen henkilöstökoulutuksen laajentaminen opiston toimesta. - ammattitaitoisen henkilökunnan lisääminen tuntimäärän kasvaessa - kurssien järjestäminen kysynnän mukaan - opettajien koulutusmahdollisuuksien kehittäminen heidän ammattitaitonsa ylläpitämiseksi - toimitilojen riittävyyden takaaminen. nuorisotilan harrastetiloihin - bändi-iltojen järjestäminen ja aloittelevien bändien bändikilpailu Marrasrockin toteuttaminen Ilmajoki-hallilla - paikallisista ja seudullisista kulttuuritapahtumista tiedottaminen - tarjotaan kouluille mahdollisuutta osallistua muun muassa teatteriesitykseen - nuorten järjestämien tapahtumien tukeminen ja järjestelyihin osallistuminen - lapsia ja nuoria tuetaan yhteistyössä muiden 3.4. Lasten ja nuorten kulttuuri Nuorisotoimen peruspalveluihin kuuluu vahvasti kulttuurinen nuorisotyö. - monipuolisten kulttuuritoimintojen ja -tapahtumien järjestäminen lapsille ja nuorille - eri puolilla kuntaa olevien nuorisotilojen osallistuminen ohjattuun luovaan toimintaan ja yhdessä tekemiseen - kulttuuritarjonnan kehittäminen lasten ja nuorten toiveiden suuntaisesti - lasten ja nuorten kannustaminen ja auttaminen erilaisten kulttuuritoimintojen tai -tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa - harrastetilojen tarjoaminen lasten ja nuorten kulttuuriryhmille - nuorisoyhdistysten sekä nuorten itsensä järjestämän toiminnan tukeminen jakamalla perus- ja kohdeavustuksia - kulttuuripalveluiden tuottaminen yhteistyössä muiden kulttuurista nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. - käyttövuorojen jakaminen keskustan uuden 7

8 toimijoiden kanssa löytämään itselleen mieluisa harrastus Kulttuuripalveluista tiedottaminen ja uusien kuntalaisten huomioiminen Kulttuuritoimintaan panostetaan kehittämällä kuntalaiset tavoittava kulttuurikalenteri. Kulttuurikalenteri löytyy Ilmajoen kunnan www-sivuilta. Kulttuurikalenterin ylläpidosta vastaa vuosien ajan Etelä-Pohjanmaan Opiston 3.6. Seudullinen yhteistyö Seudullista yhteistyötä tehdään hyödyntämällä maakunnallisia kulttuuripalveluja ja tarjoamalla kunnan omaa kulttuuriosaamista laajalti kunnan ulkopuolelle. Ilmajoen kulttuuritapahtumat ja -katselmukset ovat merkittäviä paitsi maakunnallisesti, myös valtakunnallisesti. hallinnoima Kulttuuri kohenoo hanke. Vuodesta 2013 alkaen kulttuurikalenterin vastuutoimija pyritään saamaan sivistystoimesta. Kunnan oman kulttuurikalenterin lisäksi maakunnallista kulttuurikalenteria hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Kulttuuritapahtumista painatetaan myös esite vuoden 2012 kuluessa yhteistyössä Kulttuuri kohenoo -hankkeen kanssa. Uudet ilmajokelaiset huomioidaan tilaamalla heille kolmeksi kuukaudeksi Ilmajoki-lehti. Lisäksi uusille kuntalaisille järjestetään kuntaa ja kulttuuritoimintaa esittelevä tilaisuus kerran vuodessa syksyllä. Järjestävinä vastuutahoina ovat Ilmajoen kunnan sosiaali-, sivistys-, vapaa-aika- ja tekninen toimi. Mukaan pyritään saamaan myös mm. Ilmajoen seurakunta ja JIK ky. Seudullisia hankkeita hyödynnetään mm. musiikin ja taiteen perusopetuksen parissa. Kansainvälistä yhteistyötä ylläpidetään ystävyyskuntien kesken vierailuilla ja kulttuuritarjontaan tutustumalla. - kunnan kulttuurityöstä vastaavilla on laaja tieto seudullisista kulttuuripalveluista - rakennetaan ja vahvistetaan seudullista yhteistyötä kulttuurin eri alueilla - seudullista yhteistyötä koordinoi vastuuhenkilö, joka toimii yhdyshenkilönä kumpaankin suuntaan - järjestetään kulttuurialan koulutuksia kunnan 8

9 omille työntekijöille - osallistutaan seudullisiin hankkeisiin, jotka sopivat ilmajokelaisille. - kunnan kulttuurityöstä vastaavien tulee tutustua seudun erilaisiin kulttuuritoimijoihin ja - tapahtumiin - osallistutaan seudullisiin ja maakunnallisiin kulttuurivastaavien tapaamisiin ja opintomatkoihin - seudulliseen yhteistyöhön nimetään henkilö, joka tuo ajankohtaista tietoa alueen kulttuurielämästä - yhdyshenkilö luo alueemme ulkopuolisille kulttuuritoimijoille mahdollisuuden tuoda palvelujaan Ilmajoelle, esim. näyttelytilojen järjestäjänä, sekä vastaavasti Ilmajoen kulttuuripalveluille mahdollisuuksia viedä tietotaitoaan muille. 4. TILAT JA ALUEET Ilmajoen kunta omistaa useita rakennuksia ja puistoalueita, jotka mahdollistavat merkittävienkin kulttuuritapahtumien järjestämisen. Erisuuruisiin tapahtumiin soveltuvat lähes kaikki kunnan omistamat tilat, joista parhaimpina esimerkkeinä ovat Herrala, Ilmajoki-halli, Ilkan kenttä ja Ooppera-areena. Yritysten, järjestöjen ja yksityishenkilöiden omistuksessa on myös runsaasti kulttuuritilaisuuksiin sopivia tiloja. - kirjaston tiloja parannetaan - Herralan ja Ooppera-areenan käyttöä tehostetaan - näyttelytiloja kehitetään - tilojen ja alueiden markkinointia edistetään - tilankäytöllistä yhteistyötä lisätään muiden kiinteistönomistajien kanssa. 9

10 - kunta tekee kirjastotoimen johdolla selvityksen kirjaston tilatarpeesta ja tilojen kehittämisestä ennakkoluulottomiakin ratkaisuja etsien - kulttuuritiimi tekee yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ohjelman Herralan ja Ooppera-areenan käytön tehostamistoimista - rakennusten peruskorjausten yhteydessä huomioidaan soveltuvin osin tilojen osoittaminen näyttelytoimintaan - kunnan nettisivuille tuotetaan Kulttuuri kohenoo -hankkeen toimesta kulttuuritoimijoiden käyttöön rekisteri kunnan ja muiden toimijoiden omistamista kulttuuriaktiviteetteihin soveltuvista tiloista, jotta olemassa olevat resurssit tulevat tehokkaaseen käyttöön. 5. KULTTUURILAITOKSET 5.1. Museotoiminta Yli-Lauroselan talomuseo Yli-Lauroselan talomuseo on Museoviraston omistuksessa ja kuuluu Suomen kansallismuseon Erikoismuseot ja linnat -yksikköön. Kaksifooninkinen päärakennus on peräisin vuodelta 1848 ja sitä pidetään eräänä merkittävimmistä suomalaisen talonpoikaisarkkitehtuurin muistomerkeistä. Ilmajoen museo Ilmajoen museota ylläpitää Ilmajoen Museoja Maamiesseura ry. Sen juuret juontavat aina vuoteen 1803, jolloin perustettiin Ilmajoen Maamiesseura, lajissaan maamme ensimmäinen luvun alussa seura keskittyi museotoimintaan ja museorakennus, joka on Ilmajoen toisen kirkon mallinen, valmistui Museoalueelle on vuosien varrella siirretty tuulimylly, vilja-aitta, seurakunnan vanha siunauskappeli ja Aallon patteriston perinnetalo. Museon tiloissa on myös kotiseutuarkisto. Museoyhdistyksen omistukseen kuuluu lisäksi Antti Laurosen rahakokoelma, jota säilytetään Nordea-pankissa. Ilmajoen Musiikkijuhlien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, sillä sekä ooppera-areena että oheistoiminnot sijaitsevat museon alueella. Museon toiminta on vapaaehtoisen työn varassa ja kohde on avoinna ainoastaan kesäaikana. Haasteena on, ettei avustusten määrä vastaa käyttökustannuksia ja pakollisia korjauksia. Muut museot Koskenkorva museon näyttely on koottu 2008 ja se esittelee kylän ja sen viinatehtaan sekä alkoholipolitiikan historiaa. Vuonna 2007 perustettu Ilmajoen puhelinmuseo on Anvian omistama ja se sijaitsee ns. vanhassa säästöpankin tiloissa Ilmajoen keskustassa. Kokoelmiin kuuluu puhelinja teletoimintaan liittyvää esineistöä yli sadan vuoden ajalta. Lisäksi Ilmajoella on Ilmajoki-Seuran omistamia museokohteita kuten Perälän mäkitupa ja Alajoki-sauna viljelylakeudella. - museotoimintaa elävöitetään erilaisin tapahtumin, työpajoin ja näyttelyin - kunta näkee Yli-Lauroselan talomuseon olemassaolon ja kehittämisen tärkeänä Ilmajoella - kunta pyrkii turvaamaan Ilmajoki-museon toimintaedellytykset paikkakunnalla. - tapahtumien järjestämisessä tehdään yhteistyötä Ilmajoki-opiston ja kirjaston sekä muiden kulttuuritoimijoiden kanssa - Ilmajoen kunnan ja museoiden välistä yhteistyötä tehostetaan kulttuurimatkailun ja paremman valtakunnallisen näkyvyyden osalta mm. kehittämällä hanketoimintaa - varataan yhteisilmoitus Etelä-Pohjanmaan lii- 10

11 ton kulttuuriesitteeseen, joka ilmestyy kerran vuodessa - hankitaan opastaulu, joka kertoo alueen museoista ja muistomerkeistä - toimitaan yhteistyössä Museoviraston kanssa - museo-opetus kirjataan kunnan perusopetuksen opetussuunnitelmaan Ilmajoella toimivat kulttuurialan oppilaitokset Kunnan omistaman Ilmajoki-opiston ohella Ilmajoki tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet kulttuuriopintoihin ja kulttuurialan ammatilliseen koulutukseen. Ilmajoen luokattomassa lukiossa on mahdollisuus opiskella yleislinjan lisäksi liikunta- tai ilmaisulinjalla, joka toimii yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Opiston kanssa. Opiston tarjontaan kuuluvat avoimen yliopiston opintojen lisäksi päätoimisesti opiskeltavat lukuvuoden mittaiset kulttuuriopiston opintolinjat. Seinäjoen koulutuskuntayhtymään kuuluvan Koulutuskeskus Sedun perustehtävänä on kouluttaa kulttuurialan osaajia alueen työelämän tarpeisiin. Ilmajoella toimii lisäksi yksityinen, kansainvälinen Laulukoulu. - kunta edistää kulttuuriin liittyviä elinkeinoja ja innostaa eri ikäluokkia hakeutumaan kulttuuriopintojen pariin - oppilaitosten säilyminen ja yhteistyön lisääminen kunnan kanssa - kulttuurialan opiskelijoiden taitotiedon hyö- 11

12 dyntäminen ja heidän työllistymisensä paikkakunnalle. - kunta tarjoaa opiskelijoille koulutusta vastaavia työharjoittelupaikkoja ja kesätyöllistymismahdollisuuksia. 6. KULTTUURIYMPÄRISTÖ Ilmajoen rakennusperintö on rikasta. Kunnan alueella sijaitsevat valtakunnallisesti tärkeä Alajoen maisema-alue, maakunnallisesti merkittävät Kyrönjoen kulttuuriympäristöt sekä suuri määrä valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti keskeisiä, kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Ilmajoella on kiinnitetty huomiota uudisrakentamisen tasoon. Erityisesti julkinen rakentaminen on kaunista ja laadultaan korkeatasoista. - Ilmajoen kunta edistää olemassa olevan kulttuuriympäristön suojelua ja säilymistä omaleimaisena ja rikkaana - kunta kehittää uuden kulttuurimaiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön muodostumista vaihtelevaksi ja kauniiksi. - maankäytön suunnittelussa ja rakennusvalvonnassa jatketaan rakennusperinnön inventointia ja arvottamista - arvottamisen perusteella esitetään alueita ja kohteita suojeltaviksi ja säilytettäviksi - tuetaan kaikilla kunnan käytettävissä olevilla keinoilla kulttuuriympäristöön sisältyvien arvojen säilymistä - arvokas ympäristö otetaan huomioon aluesuunnittelussa ja rakennuslupaharkinnassa - julkisissa rakennushankkeissa käytetään ammattitaitoisia suunnittelijoita. 12

13 7. JÄRJESTÖTYÖ Ilmajoen vahvuutena ovat järjestötyön pitkät perinteet ja monipuolinen toimijakenttä. Yhdistyksien, seurojen ja erilaisten ryhmien toiminta perustuu pääsääntöisesti vapaaehtoiseen työhön. Kunta tukee määrärahoin järjestötoimintaa tilojen ja toiminnan osalta. Haasteena on saada järjestötoimintaan uusia henkilöitä jakamaan työpanosta sekä jatkamaan arvokkaita perinteitä. Järjestötoiminta tukee vahvasti kuntalaisten hyvinvointia ja sosiaalisuutta omilla toiminnoillaan, erilaisilla tapahtumilla ja tilaisuuksilla. - yhteistyön tehostaminen eri toimijoiden kesken - luodaan kulttuurialan toimijoita tukeva yhteistyöverkosto sekä tuetaan kulttuuriyhdistysten toimintaa - järjestöjen keskinäisellä, yli perinteisten rajojen ylittävällä yhteistyöllä tarjotaan erilais- ten tapahtumien yhteydessä monipuolista kulttuuria, esimerkkinä liikuntatapahtumassa taidenäyttely tai konsertti - verkostoitumalla lisätään toimijoiden aktiivisuutta keskinäisessä yhteydenpidossa ja yhteistyössä sekä pyritään välttämään tilaisuuksien ja tapahtumien päällekkäisyyksiä - toimijoiden jaksamista tuetaan ja kulttuurintekijöitä huomioidaan siten, että he saavat vastinetta ja kannustusta omalle toiminnalleen - järjestöissä vastuuta kierrätetään, jotta sitoutuminen kohdistuu yhdelle henkilölle vain tietyksi ajaksi. - luodaan yhteinen esimerkinomainen toimintamalli järjestöille, millä toimijoiden vastuuvuorot pyritään porrastamaan lyhyihin periodeihin - Ilmajoen kunta kannustaa ja auttaa Ilmajoen kulttuuriyhdistystä ja muita kulttuurin alalla toimivia yhdistyksiä mm. yhteystietojen, kokoontumispaikkojen ja tiedottamisen osalta. 13

14 8. LUOVIEN ALOJEN YRITTÄJYYS Ilmajoella toimii useita luoviin aloihin kytkeytyvää yrityksiä, joista osa on valtakunnallisesti tunnettuja. Ilmajoella on myös matkailutoimialaan kytkeytyvää luovien alojen yrittäjyyttä, kuten osaavia kädentaitajia. Yritykset tekevät yhteistyötä mm. markkinoinnin saralla. Luovat alat voivat nykyään kytkeytyä kiinteästi myös kaupallisiin palveluihin, teolliseen tuotantoon sekä ohjelmistotuotantoon esimerkiksi teollisen muotoilun ja muun toimialarajat ylittävän yhteistyön kautta. - luovien alojen edistämisessä keskitytään kolmeen teemaan, jotka ovat yrittäjyyskoulutus, keskitetty tuotteiden tarjonta ja yhteismarkkinointi - Ilmajoen luovien alojen yrittäjyyskoulutuksen aloittamista kehitetään yhteistyössä ilmajokelaisten oppilaitosten kanssa 14

15 - yrittäjyyskoulutuksen tavoitteena on taidetuotteiden markkinoinnin ja myynnin erityispiirteisiin keskittyvä (kurssimuotoinen) opetus sekä kulttuurin ja taideosaamisen tuotteistamisen yritysten kilpailutekijäksi - taidetuotteiden myynnin edistämiseksi selvitellään yhteisen myynti- ja näyttelytilan perustamista - tutkitaan luoville aloille suuntautuvan yrityshautomotoiminnan aloittamista - edistetään taidetuotteiden yhteismarkkinointia, osaajarekisterin tekemistä ja ylläpitoa sekä laaja-alaista tiedottamista. - luovien alojen yrittäjyyskoulutuksen käynnistämiseksi tehdään selvitys, joka kattaa yrittäjien halukkuuden ja tarpeet koulutukseen sekä Ilmajoella toimivien oppilaitosten mahdollisuudet koulutuksen järjestämiseksi - myynti- ja näyttelytilat kartoitetaan Kulttuuri kohenoo -hankkeessa, jonka jälkeen tehdään ehdotukset tilojen vuokraamiseksi, kiinnostavan /myyvän ja kustannustehokkaan konseptin luomiseksi - kunnan nettisivuille laaditaan osaajarekisteri - yhteismarkkinoinnin tueksi perustetaan vapaamuotoisia työryhmiä ideoimaan ja toteuttamaan tapahtumia, kuten asiakasretkiä paikkakunnan taidetuotteiden myyntitiloihin - järjestetään luovien alojen aamukahvitilaisuuksia ja osaajien näyttely - aktivoidaan luovien alojen opiskelijoita osallistumaan yrityksen perustamiskoulutuksiin (Startti-info) - aktivoidaan kaupallisten palveluiden, teollisen tuotannon sekä esimerkiksi ohjelmistokehityksen ja luovien alojen yrittäjien keskinäistä yhteistyötä. 15

16 9. KULTTUURISTRATEGIAN SEURANTA JA ARVIOINTI Jokaisen hallinnonalan esimiehet tiedottavat omille sektoreilleen kulttuuristrategian kaikista toimenpiteistä. Henkilöstöä sitoutetaan toimintaan kunkin yksikön työsuunnitelman ja henkilökohtaisten kehityskeskustelujen avulla. Lisäksi kullakin toimialalla on talousarviossa ja -suunnitelmissa sitova tavoite kulttuuristrategian toteuttamisen osalta. Kulttuuristrategian toteutumista seurataan valtuustokausittain. 16

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Hallintokunta Sitovuustaso Kustannuspaikka Vapaa-aikalautakunta Liikunta ja urheilu 434, 437, 445 ja 465 Järjestetään monipuolisia liikuntamuotoja eri-ikäisille kuntalaisille.

Lisätiedot

ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunta 1.4.2009 Liite B 3 20 ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: SISÄLLYSLUETTELO SISÅLLYSLUETTELO... l 1 TOIMIALA JA KOKOONPAN0... 2 2 KIRJASTOLAITOS... 2 3

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

ulttuurin nälkään Ilmajoki

ulttuurin nälkään Ilmajoki ulttuurin nälkään Ilmajoki Aina nälkä ja koko ajan jano Ilmajoelta on aina kummunnut kokoonsa nähden poikkeuksellisen aktiivinen kulttuurin ja hengenravinnon arvostus, joka näkyy ja kuuluu esimerkiksi

Lisätiedot

Kulttuurituottajana kunnassa. Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä

Kulttuurituottajana kunnassa. Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä Kulttuurituottajana kunnassa Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä Kulttuuri käsitteenä, ymmärretäänkö se? Kulttuuri yhdistetään vielä usein niin

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Mikkolan navetta 21.1.2012 Ellinoora Auvinen kulttuurituottaja Hanksalmen kunta Hankasalmi Kolme taajamaa: Kirkonkylä, Asema ja Niemisjärvi Noin neljännes asukkaista

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas KULTTUURITOIMINTA- KOKEILUT Anita Kangas KESKI-SUOMEN KULTTUURITOIMINTAKOKEILUN TAUSTA (VUOSINA 1976-1979) ARVO SALON JOHTAMA KULTTUURITOIMINTAKOMITEA 1974:2. KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET: TASA-ARVON

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan maakuntaliiton keskeisimmät tehtävät Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen Teemakohtaiset katto-ohjelmat yhteiset tavoitteet ja prioriteetit kehittämiselle hankerahoituksen tehokkaampi käyttö MEK valmistelee

Lisätiedot

Laskennallisille menoille ja tuloille on oma kohtansa käyttökustannusten ja käyttötuottojen taulukoissa.

Laskennallisille menoille ja tuloille on oma kohtansa käyttökustannusten ja käyttötuottojen taulukoissa. Kuntien kulttuuritoiminnan kustannukset 2010 Vastausohjeet Yleiset vastausohjeet Tässä kyselyssä kootaan tietoa kuntien kulttuuritoiminnan kustannuksista. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan kirjastoissa,

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA TIETOA LYHYESTI. Perustamisvuosi 1865. (Ilmajoen kappeliseurakunta KUNNAN HALLINTO. Kunnanvaltuustossa on 35 jäsentä.

ILMAJOEN KUNTA TIETOA LYHYESTI. Perustamisvuosi 1865. (Ilmajoen kappeliseurakunta KUNNAN HALLINTO. Kunnanvaltuustossa on 35 jäsentä. ILMAJOEN KUNTA TIETOA LYHYESTI Perustamisvuosi 1865 (Ilmajoen kappeliseurakunta 1516) KUNNAN HALLINTO Kunnanvaltuustossa on 35 jäsentä. Kunnanvaltuuston paikkajakauma vv. 2013-2016 kunnallisvaaleissa:

Lisätiedot

Strateginen tavoite Strategiamittarit Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus

Strateginen tavoite Strategiamittarit Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus Vapaa-ajan lautakunta LIITE 1 vapaa-ajan ltk 38 /20.10.2016 Kärsämäen kunnan vuosille 2016-2021 laaditun strategian vision mukaan Kärsämäki on luova ja kansainvälinen, yrittäjyyttä ja asukkaiden viihtyvyyttä

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Taidetoimijoiden ja taiteilijoiden yhteistyön kehittäminen sekä alueellisella että kansainvälisellä tasolla 2. Taidemuseon merkityksen kasvattaminen

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Yhteistyö on toiminnallista kehittämistä Kehittämistoimenpiteistä päätetään yhdessä - jokainen kunta tekee

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 29.10.2013

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 29.10.2013 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueellisen yhteistyön edistäminen sekä ammatillisten että paikallismuseoiden parissa 2. Osallistava, vuorovaikutteinen tiedonvälitys kulttuuriperintöön

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9. - ammatillinen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

Kokkolan kaupunki Kulttuuripalvelut ja niiden hallinto kuntaliitoksessa. Sampo Purontaus Kokkolan kaupunki Kulttuuripalvelut 2012

Kokkolan kaupunki Kulttuuripalvelut ja niiden hallinto kuntaliitoksessa. Sampo Purontaus Kokkolan kaupunki Kulttuuripalvelut 2012 Kokkolan kaupunki Kulttuuripalvelut ja niiden hallinto kuntaliitoksessa Sampo Purontaus Kokkolan kaupunki Kulttuuripalvelut 2012 KOKKOLA VUOSINA 2008-2012 Kuntaliitos Kokkola-Kälviä-Lohtaja-Ullava 1.1.2009

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017

Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017 Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017 visiona Elinvoimainen Lapinlahti 2025 Khall 7.3.2011 Lapinlahti ja Varpaisjärvi 2010 Nykytilanteen vahvuudet Maantieteellinen sijainti. Hyvät julkiset palvelut ja niiden

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 Kuntastrategian tavoitteena on antaa tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja määrätietoinen pohja kaikelle kuntaorganisaatiossa tapahtuvalle päätöksenteolle, valmistelulle

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN / KULTTUURIJAOSTON AVUSTUKSET

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN / KULTTUURIJAOSTON AVUSTUKSET HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN / KULTTUURIJAOSTON AVUSTUKSET 2017-2018 Taide- ja kulttuuriavustukset Kehittämisavustukset Taide- ja kulttuuripalkinnot Helsingin kulttuuripalkinto Helsingin

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi Järjestöfoorumi 11.3.2015 Visio 2025 Rautjärvi turvaa asukkailleen taloudellisten voimavarojen puitteissa laadukkaat lähipalvelut, mahdollisuuden vaikuttaa ja kehittää taajamia turvallisina ja maaseutumaisina

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museoiden tukeminen 2. Kulttuuriperinnön vaalimisen osallistavien menetelmien kehittäminen 3. Kulttuuriperintötiedon saavutettavuuden kehittäminen

Lisätiedot

Kulttuurin avustukset 23.4.2014. Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki

Kulttuurin avustukset 23.4.2014. Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki Kulttuurin avustukset 23.4.2014 Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERIAATTEET Kulttuuritoimintaan tarkoitettujen avustusten jakoperusteet noudattavat Vantaan kaupungin

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

Vaasan alkukartoitustilaisuus 28.10.2009

Vaasan alkukartoitustilaisuus 28.10.2009 Vaasan alkukartoitustilaisuus 28.10.2009 Vaasan alkutilaisuudessa oli paikalla yhteensä 23 henkeä, pääosin nuoriso osaston omia työntekijöitä. Koko osaston kokoon nähden osaanotto oli erittäin kiitettävää

Lisätiedot

Teema: ARVOsta parastaminen LAPSEN ÄÄNEEN

Teema: ARVOsta parastaminen LAPSEN ÄÄNEEN Teema: ARVOsta parastaminen LAPSEN ÄÄNEEN Toivottujen kehittämisteemojen jatkuminen LAPSEN ÄÄNESSÄ Osallisuuden edistäminen Ehkäisevän lastensuojelun vahvistaminen Matalan kynnyksen toimintamallien kehittäminen

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2013 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa / 2014 VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pirkanmaan. kulttuurimatkailufoorumi

Keski-Suomen ja Pirkanmaan. kulttuurimatkailufoorumi Kuvateksti Arial Bold 10/10 Aurora borealis in Lapland Keski-Suomen ja Pirkanmaan kulttuurimatkailufoorumi 17.5.2011 Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Aluetaidemuseon asiantuntijaroolin ja alueellisen yhteistyöverkoston vahvistaminen 2. Kiertonäyttelytoiminnan sekä verkkonäyttelyiden kehittäminen

Lisätiedot

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Elinkeinopoliittinen ohjelma

Rautavaaran kunta Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma 27.8.2009 Toiminta-ajatus Rautavaaran kunta, Rautavaaran Yrittäjät Ry ja MTK Rautavaara Visio edistävät ja tukevat paikallista yrittäjyyttä. Kunnan alueella kehitetään aktiivisesti

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä ROVANIEMEN SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA RY JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä HANKETREFFIT 27.5.2014 KULTTUURI

Lisätiedot

Hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalta

Hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalta Hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalta Kylähyvinvointi seminaari 21.10.2014 YHTEISÖhautomo-hanke Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmät Hyvät käytännöt vinkkejä YHTEISÖhautomo-hanke - yhteinen toimintapa koko

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 22.11.2013

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 22.11.2013 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseotoiminnan edistäminen neuvonnan ja ohjauksen sekä suunnitelmallisen ohjelmatyön (työkirja) avulla 2. Museoportaalin kehittäminen (kieliversiot,

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Museoista hyvinvointia ja terveyttä Vava Lunabba Suunnittelija Opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuribudjetin jakautuminen 2011

Lisätiedot

Minun Ilmajokeni. Aino Välkkilä. Jaakko Ilkan koulu 9B

Minun Ilmajokeni. Aino Välkkilä. Jaakko Ilkan koulu 9B Aino Välkkilä Jaakko Ilkan koulu 9B Minun Ilmajokeni Suomessa on n. 320 kuntaa ja yksi niistä on Etelä-Pohjanmaan maakunnassa sijaitseva kotikuntani Ilmajoki. Ilmola, kuten se ruotsin kielellä kuuluu,

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020. Strategiaryhmän esitys 22.4.2015

Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020. Strategiaryhmän esitys 22.4.2015 Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020 Strategiaryhmän esitys 22.4.2015 1 Savon Yrittäjien johtamisjärjestelmä Strategia 1/2015 Laatujärjestelmä ERILLIS- STRATEGIAT Päästrategiaa täydentävät. Esimerkiksi

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät?

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Kari Sjöholm 10.9 2014 -200-400 -600-800 -1000-1200 -1400-1600 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012-2014 kehysriihien

Lisätiedot

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS 21.11.2013 Lapin pääkaupunki ja Joulupukin virallinen kotikaupunki 21.11.2013 Matkailufaktoja

Lisätiedot

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia STRATEGIA 2020 Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia 1 Sisällysluettelo Visio s. 3 Edistämme kaupunkilaisten hyvinvointia kulttuurikosketuksilla Viemme kulttuuria ja taidetta keskelle kaupunkilaisten

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Isonkyrön strategia 2025

Isonkyrön strategia 2025 Isonkyrön strategia 2025 Isonkyrön missio ja visio Päivitimme Isonkyrön mission ja vision jo nykyiseen talousarvioomme ja suunnitelmaamme 2016-2018. Isonkyrön missio ja visio Missio: Yrittämisen Isokyrö

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

3 Etelä-Karjala. 3.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

3 Etelä-Karjala. 3.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 3 Etelä-Karjala 3.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Etelä-Karjalan maakunta jakautuu kahteen seutukuntaan ja kymmeneen kuntaan. Kunnista Imatra ja maakuntakeskus Lappeenranta

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 1. Toiminta-avustukset a. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset 2015 b. Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset

Lisätiedot

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.)

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.) Tehhään yhessä hanke / Kuntien kulttuurin talous Hankkeen tavoite Selvitetään kuntien kulttuuritoiminnan ja talouden nykytilanne vertailukelpoisella tavalla, otetaan käyttöön ja vakiinnutetaan yhteinen

Lisätiedot

Hiihtomuseon auditorio Anjariitta Carlson

Hiihtomuseon auditorio Anjariitta Carlson Hiihtomuseon auditorio 6.5.2013 Anjariitta Carlson Yhteistoimintasopimuksen (2013-2016) tarkoitus: kehittää kunnallisia sivistyspalveluita yhteistyössä, ennakoiden ja osaamisresurssia jakamalla yhteneväisen

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 1 HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 VISIO Hiiden Opisto on luotettava ja arvostettu kansalaisopisto läntisellä Uudellamaalla. Opisto tunnetaan laadukkaana ja luovana koulutuksen järjestäjänä, aktiivisena vaikuttajana

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö www.nurmijarvi.fi 2 NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ 1.YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET 2.1 Tuotantotuki 2.2 Yhdistyksen vuokra-avustus 2.3 Työskentelyapuraha

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva

Lisätiedot

elinvoimaa maaseudulta

elinvoimaa maaseudulta elinvoimaa maaseudulta RUOVEDEN KUNTASTRATEGIA 2015 2020 Elinkeinostrategia mahdollistaa osaltaan hyvän ja turvallisen ympäristön luomisen, jolla taataan kuntalaisille ja elinkeinoille kasvun edellytykset.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT MULTIA 2020 STRATEGIAKARTTA Multian kunnan - - MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT Käytännön toimenpiteet on kirjoitettu toimialojen tuloskortteihin Kunnanvaltuusto 11/2011 MULTIA Kuntaparikunta Jyvässeudulla

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 26.11.2013

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 26.11.2013 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseoiden esineellisen kulttuuriperinnön turvaaminen, laadullinen monipuolistaminen ja näyttelytoiminnan ja yleisötyön kehittäminen 2.

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN LAPSI- JA NUORISOSTRATEGIAN KEHITTÄMISOHJELMA 2009-2013 PÄIVITYS 2010

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN LAPSI- JA NUORISOSTRATEGIAN KEHITTÄMISOHJELMA 2009-2013 PÄIVITYS 2010 ÄHTÄRIN KAUPUNGIN LAPSI- JA NUORISOSTRATEGIAN KEHITTÄMISOHJELMA 2009-2013 PÄIVITYS KEHITTÄMISKOHDE TAVOITE KONKREETTISET MENETELMÄT MITTARIT/ SEURANTA VASTUUTAHOT/ AIKATAULU TOTEUTUNUT 2009 Taidekasvatus

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

KEMPELE KASVAA KULTTUURIKUNNAKSI KEMPELE KULTTUURIKUNNAKSI KEMPELEESTÄ KULTTUURIKUNTA. Kempeleen kunnan kulttuuriohjelma

KEMPELE KASVAA KULTTUURIKUNNAKSI KEMPELE KULTTUURIKUNNAKSI KEMPELEESTÄ KULTTUURIKUNTA. Kempeleen kunnan kulttuuriohjelma KEMPELE KASVAA KULTTUURIKUNNAKSI KEMPELE KULTTUURIKUNNAKSI KEMPELEESTÄ KULTTUURIKUNTA Kempeleen kunnan kulttuuriohjelma 1. Johdanto Yhteisöllisyysvaliokunta on helmikuussa 2012 tehnyt valtuustoaloitteen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KULTTUURIPALVELUJEN STRATEGIA VUOSILLE 2006-2012

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KULTTUURIPALVELUJEN STRATEGIA VUOSILLE 2006-2012 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KULTTUURIPALVELUJEN STRATEGIA VUOSILLE 2006-2012 Kulttuurilautakunta 28.9.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. KULTTUURIPALVELUIDEN SUUNNITTELUN LÄHTÖ- 3 KOHTIA 3. UUDENKAUPUNGIN

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen TAUSTAA Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa.. Arjen turvaa kunnissa -hankkeessa

Lisätiedot

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuton ja monikulttuurisuuden nostaminen

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot