ILMAJOEN KUNNAN KULTTUURISTRATEGIA - KULTTUURIA LÄPI ELÄMÄN, ILMAJOELLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAJOEN KUNNAN KULTTUURISTRATEGIA - KULTTUURIA LÄPI ELÄMÄN, ILMAJOELLA"

Transkriptio

1 ILMAJOEN KUNNAN KULTTUURISTRATEGIA - KULTTUURIA LÄPI ELÄMÄN, ILMAJOELLA Pl 23 Ilkantie Ilmajoki Puhelinvaihde (06)

2 ILMAJOEN KUNNAN KULTTUURISTRATEGIA - KULTTUURIA LÄPI ELÄMÄN, ILMAJOELLA SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE JOHDANTO KUNNAN KULTTUURIPALVELUT Yleinen kulttuuritoimi Kirjasto Ilmajoki-opisto Lasten ja nuorten kulttuuri Kulttuuripalveluista tiedottaminen ja uusien kuntalaisten huomioiminen Seudullinen yhteistyö TILAT JA ALUEET KULTTUURILAITOKSET Museotoiminta Ilmajoella toimivat kulttuurialan oppilaitokset KULTTUURIYMPÄRISTÖ JÄRJESTÖTYÖ LUOVIEN ALOJEN YRITTÄJYYS KULTTUURISTRATEGIAN SEURANTA JA ARVIOINTI... 16

3 ARVOISA LUKIJA Kädessäsi on Ilmajoen kunnan kulttuuristrategia, laajan keskustelun pohjalta koottu ja huolella laadittu. Olen erittäin iloinen, että strategia on nyt valmis. Mielestäni siitä tuli ilmajokisten näköinen ja perinteitä kunnioittava, mutta samalla tuore ja raikas teksti, joka ottaa huomioon kasvavan kunnan ja tulevaisuuden haasteet. Kulttuuristrategian tekeminen lähti Ilmajoella liikkeelle jo keväällä 2010, jolloin Etelä-Pohjanmaan liitosta innostettiin alueen kuntia kirjoittamaan omia kulttuuristrategioitaan. Liitto näytti kunnille mallia, sillä se oli juuri päivittänyt oman maakunnallisten kulttuuristrategiansa. Kun Ilmajoella strategian kirjoittamiseen ryhdyttiin, on vauhti ollut reipas. Erityisen hienoa on todeta, että tätä strategiaa ei ole valmisteltu kokoushuoneiden suljettujen ovien takana, vaan tavoitteena on ollut nimenomaan saada työhön mukaan mahdollisimman paljon erilaisia ihmisiä eri puolilta Ilmajokea. Oma tärkeä panoksensa on ollut myös jo tällä hetkellä kulttuurialalla toimivilla yrittäjillä ja veturina asiassa on ollut Kulttuuri kohenoo -hanke. Kaikille avoimet yleisötilaisuudet ovat keränneet hyvin innostunutta ja kulttuurista kiinnostunutta väkeä. Tämä on erittäin hyvä pohja lähteä toteuttamaan nyt käsissämme olevaa strategiaa. Oikeastaan jo pelkästään kulttuuristrategian laatimisprosessin aikana on tapahtunut paljon kulttuurin elävöittämiseksi. Eri kulttuurin sektoreilla toimivat ihmiset ovat tulleet tutuiksi, antaneet oman panoksensa koko kunnan kulttuurielämän kohentamiselle, kulttuuri on näkynyt paikallislehden sivuilla ja onpa meille jo perustettu oma kulttuuriyhdistyskin ja tätä kirjoittaessani taidenäyttelyt piristävät kulttuurisyksyä parhaillaan. Niinpä voikin jo nyt todeta, että paljon saamme aikaan, kun hyödynnämme oman kunnan laajaa osaamista. Käsissämme on nyt hyvä tiekartta siihen, miten ilmajokista kulttuuria levitetään yhä useamman saataville. Tästä on hyvä jatkaa! Tulevaisuudessa kulttuuri on entistä enemmän myös ammatti ja toimeentulo. Kulttuurialan yritykset nimenomaan voivat olla suuri mahdollisuus myös maaseudulla. Tutkimusten mukaan myös yhä useammin suomalainen vientiyritys on luovan alan yritys. Siksi kulttuuriin ja luovuuteen kannattaa myös kunnassa panostaa. Tässä strategiassa on tiiviisti nivottu yhteen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden näkökulma, mikä sopii luontevasti pohjalaiselle yrittäjähenkiselle kunnalle. Kulukoon kulttuuristrategia käsissämme! syksyllä 2011, Ilmajoella Terhi Pirilä-Porvali Ilmajoen kunnanvaltuuston puheenjohtaja 3

4 2. JOHDANTO Ilmajoen kunnanhallituksen asettama poikkihallinnollinen viranhaltijatyöryhmä sai lokakuussa 2010 tehtäväkseen laatia pitkän tähtäimen suunnitelman, kulttuuristrategian. Strategiaesityksen tuli olla valmis syyskuussa Kulttuuristrategian avulla Ilmajoen kunta voi - ohjata toimintaa yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi, (vastata siihen, mitä halutaan säilyttää, tallentaa ja edistää myös maakunnallisella tasolla) - vahvistaa paikallistason kulttuuritoimintaa - kohdentaa kunnallisten kulttuuripalvelujen resursseja - edesauttaa henkisten voimavarojen ja taloudellisen kasvun välistä yhteyttä mm. työpaikkojen muodossa. Kulttuuristrategian laatimisessa hyödynnettiin kuntalaisten näkemyksiä Ilmajoen kunnan vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista. Vahvuuksina nähtiin itsenäinen kunta, vahva liikuntaperinne, musiikkiopisto ja -juhlat, kattava museoverkosto, pohjalaistalojen rakennuskulttuuri, kulttuurialojen koulutus, vireä yhdistysja kylätoiminta, teatteri ja ooppera, omaleimainen historia, hyvät liikenneyhteydet, monialaiset ja - tasoiset oppilaitokset, sijainti sekä tilat. Kulttuurin edistämisen mahdollisuuksina mainittiin lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen matalan kynnyksen keinoin, taiteen perusopetuksen (tanssi, kuvataide, käsityö, musiikki) kehittäminen, kunnan markkinointi väkimäärän lisäämiseksi, Seinäjoen kulttuuritarjonta, Kalajaisjärven hyödyntäminen ja musiikkitapahtuman laajentaminen sekä yhteistyön tiivistäminen kyläyhdistysten kanssa. Kulttuuritoiminnan heikkouksina ja uhkina todettiin kulttuurin sirpaleisuus, heikko tiedon saanti ja toiminnasta vastaavien tavoitettavuus, täysipäiväisen kulttuurisihteerin puute ja toimijoiden hiipuva yhteistyö. Lisäksi huolenaiheina nähtiin vapaaehtoistyöntekijöiden väsyminen ja väheneminen, kilpailu vapaa-ajasta, talous sekä väkiluvun mahdollinen supistuminen. Kuntalaisten mielipiteitä kerättiin tammikuussa 2011 järjestetyssä yleisötilaisuudessa sekä mm. kunnan internet-sivujen ja työryhmän jäsenten välityksellä. Strategian valmistelussa huomioitiin myös kunnan lautakunnista ja johtokunnista saadut lausunnot. Kulttuurilla on eri yhteyksissä monia vaihtelevia määritelmiä. Tässä kulttuuristrategiassa kulttuuri nähdään jokaista koskettavana, jokapäiväiseen elämiseen ja hyvinvointiin vaikuttavina asioina. Myös liikunnalla ja elinkeinotoiminnalla on vahva sijansa Ilmajoella, joten ne sisältyvät strategiaan sitä tukevina osina. Neljän vuoden välein päivitettävän kulttuuristrategian visiona on: Kulttuuria läpi elämän, Ilmajoella. 4

5 3. KUNNAN KULTTUURI- PALVELUT 3.1. Yleinen kulttuuritoimi Kunnan kulttuuritoimi myöntää hakemuksesta avustuksia Ilmajoella toimiville rekisteröidyille yhdistyksille. Tarvittaessa on avustettu Ilmajokea hyödyttäviä erityistapahtumia. Kulttuuritehtävien hoito kuuluu kirjastotoimenjohtajan toimenkuvaan. Kulttuuritoimi järjestää vuosittain itsenäisyyspäiväjuhlan, tukee veteraanipäivän juhlallisuuksia sekä kahta lastennäytelmätapahtumaa. - kulttuurisihteerin työnkuvan laajentaminen kulttuurin kehittämistyöhön - kulttuurisihteerin näkyvyyden parantaminen - kulttuurisihteerin helppo tavoitettavuus - eri kulttuuritahojen yhteistyön kehittäminen - erilaisista tapahtumista ja mahdollisuuksista tiedottaminen tehokkaasti - avustusten myöntäminen sekä yhdistyksille että yksityishenkilöille, jotka tuottavat Ilmajokea palvelevaa kulttuuritarjontaa - kulttuuriavustusten koordinoiminen nykyistä yhtenäisemmin. - kulttuuritehtävien hoitoon panostetaan sisällyttämällä kulttuuriasiat viranhaltijan tehtävänkuvaan ja nimikkeeseen nykyistä selkeämmin - tavoitteena on, että kunnassa on kokoaikainen kulttuurisihteeri - kirjastovirkailijoiden määrä nostetaan 4,5 henkilöstä viiteen eli vuoden 2009 tasolle - perustetaan kulttuurikalenteri tapahtumien ja yhteystietojen kokoamiseksi - perustetaan kunnan kulttuuritiimi, jonka koollekutsuja ja esittelijä on kulttuurisihteeri - toimitaan yhteistyössä paikkakunnan kulttuurialan taitajien ja yhdistysten kanssa. Muut kulttuuritoimijat ja niiden tukeminen - Kunnallisen kulttuurielämän rikastuttamiseksi kulttuuriavustusten jakamista laajennetaan muillekin kuin rekisteröidyille yhdistyksille. - Ikäihmisille, erityisryhmille ja laitoksissa asuville tarjotaan kulttuuria ja mahdollisuus osallistua kulttuurin tekemiseen tuomalla heidän ulottuvilleen kuntalaisten tekemää taidetta vaihtuvine näyttelyineen ilman pääsymaksuja tai muita kuluja. Päivähoito- ja koululaisryhmien yhteistyötä vanhainkotien, museoiden ja muiden laitosten kanssa lisätään. Koulut ja päiväkodit sisällyttävät työsuunnitelmiinsa toimeksiantoja ja vierailuja erilaisissa organisaatioissa, kuten palvelulaitoksissa Kirjasto Kirjasto tarjoaa yleissivistäviä, tiedollisia, käytännöllisiä ja viihdyttäviä kulttuuripalveluja kirjallisuuden, audiovisuaalisuuden aineiston ja tapahtumien muodossa. Ammattitaitoinen henkilöstö takaa palveluiden laadun ja tavoitettavuuden. - laadukkaan kirja- ja muun tarjonnan ylläpitä- 5

6 minen - kirjaston, oppilaitosten, päiväkotien ja yhdistysten välisen yhteistyön edistäminen - palvelun tehostaminen ja yhteistoiminnan lisääminen ympäristökuntien kanssa - kirjastoauton palveleminen tasapuolisesti kunnan eri alueilla ja laitoksissa - kirjaston toimintaympäristön parantaminen. - riittävien ja laadukkaiden henkilöstö- ja aineellisten resurssien turvaaminen kasvavan kunnan vuotuisissa rahoitusratkaisuissa - oppilaitosten, päiväkotien ja yhdistysten tarpeiden huomioiminen järjestämällä kirjastokäyntejä, kirjavinkkausta, siirtokokoelmia ja kirjastoautopalvelun kohdentaminen näiden tahojen tarpeisiin - uuden kirjastojärjestelmän hankkiminen tehostamaan palvelua ja aikaansaamaan järkevää yhteistoimintaa ympäristökuntien kanssa - kirjastoauton toiminnan kohdentaminen entistä tarkemmin kysynnän mukaisesti - kirjaston tilasuunnitelman tekeminen Ilmajoki-opisto Kansalaisopisto, musiikkiopisto ja taiteen perusopetus toimivat yhdistettynä antaen kuntalaisille monipuolista ja edullista opetusta sekä harrastusmahdollisuuksia kulttuurin eri aloilta. Opisto pyrkii järjestämään opetusta kunnassa toimiville järjestöille ja yhdistyksille tukien heidän omaa harrastusrintamaansa (esim. musiikki, esittävä taide, kuva- ja käsityötaide). - Ilmajoki-opiston toiminnan kehittäminen ajan vaatimusten mukaisesti - kunnan eri alueiden ja kylien elämän rikastuttaminen harrastusmahdollisuuksia lisäämällä - yhteistyön toteuttaminen yhä laajenevan 6

7 sidosryhmäverkoston kanssa huomioiden erityisesti kunnan asukkaiden ikärakenteen muutokset sekä opiskelija- että oppilaitosyhteistyön - kunnan sisäisen henkilöstökoulutuksen laajentaminen opiston toimesta. - ammattitaitoisen henkilökunnan lisääminen tuntimäärän kasvaessa - kurssien järjestäminen kysynnän mukaan - opettajien koulutusmahdollisuuksien kehittäminen heidän ammattitaitonsa ylläpitämiseksi - toimitilojen riittävyyden takaaminen. nuorisotilan harrastetiloihin - bändi-iltojen järjestäminen ja aloittelevien bändien bändikilpailu Marrasrockin toteuttaminen Ilmajoki-hallilla - paikallisista ja seudullisista kulttuuritapahtumista tiedottaminen - tarjotaan kouluille mahdollisuutta osallistua muun muassa teatteriesitykseen - nuorten järjestämien tapahtumien tukeminen ja järjestelyihin osallistuminen - lapsia ja nuoria tuetaan yhteistyössä muiden 3.4. Lasten ja nuorten kulttuuri Nuorisotoimen peruspalveluihin kuuluu vahvasti kulttuurinen nuorisotyö. - monipuolisten kulttuuritoimintojen ja -tapahtumien järjestäminen lapsille ja nuorille - eri puolilla kuntaa olevien nuorisotilojen osallistuminen ohjattuun luovaan toimintaan ja yhdessä tekemiseen - kulttuuritarjonnan kehittäminen lasten ja nuorten toiveiden suuntaisesti - lasten ja nuorten kannustaminen ja auttaminen erilaisten kulttuuritoimintojen tai -tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa - harrastetilojen tarjoaminen lasten ja nuorten kulttuuriryhmille - nuorisoyhdistysten sekä nuorten itsensä järjestämän toiminnan tukeminen jakamalla perus- ja kohdeavustuksia - kulttuuripalveluiden tuottaminen yhteistyössä muiden kulttuurista nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. - käyttövuorojen jakaminen keskustan uuden 7

8 toimijoiden kanssa löytämään itselleen mieluisa harrastus Kulttuuripalveluista tiedottaminen ja uusien kuntalaisten huomioiminen Kulttuuritoimintaan panostetaan kehittämällä kuntalaiset tavoittava kulttuurikalenteri. Kulttuurikalenteri löytyy Ilmajoen kunnan www-sivuilta. Kulttuurikalenterin ylläpidosta vastaa vuosien ajan Etelä-Pohjanmaan Opiston 3.6. Seudullinen yhteistyö Seudullista yhteistyötä tehdään hyödyntämällä maakunnallisia kulttuuripalveluja ja tarjoamalla kunnan omaa kulttuuriosaamista laajalti kunnan ulkopuolelle. Ilmajoen kulttuuritapahtumat ja -katselmukset ovat merkittäviä paitsi maakunnallisesti, myös valtakunnallisesti. hallinnoima Kulttuuri kohenoo hanke. Vuodesta 2013 alkaen kulttuurikalenterin vastuutoimija pyritään saamaan sivistystoimesta. Kunnan oman kulttuurikalenterin lisäksi maakunnallista kulttuurikalenteria hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Kulttuuritapahtumista painatetaan myös esite vuoden 2012 kuluessa yhteistyössä Kulttuuri kohenoo -hankkeen kanssa. Uudet ilmajokelaiset huomioidaan tilaamalla heille kolmeksi kuukaudeksi Ilmajoki-lehti. Lisäksi uusille kuntalaisille järjestetään kuntaa ja kulttuuritoimintaa esittelevä tilaisuus kerran vuodessa syksyllä. Järjestävinä vastuutahoina ovat Ilmajoen kunnan sosiaali-, sivistys-, vapaa-aika- ja tekninen toimi. Mukaan pyritään saamaan myös mm. Ilmajoen seurakunta ja JIK ky. Seudullisia hankkeita hyödynnetään mm. musiikin ja taiteen perusopetuksen parissa. Kansainvälistä yhteistyötä ylläpidetään ystävyyskuntien kesken vierailuilla ja kulttuuritarjontaan tutustumalla. - kunnan kulttuurityöstä vastaavilla on laaja tieto seudullisista kulttuuripalveluista - rakennetaan ja vahvistetaan seudullista yhteistyötä kulttuurin eri alueilla - seudullista yhteistyötä koordinoi vastuuhenkilö, joka toimii yhdyshenkilönä kumpaankin suuntaan - järjestetään kulttuurialan koulutuksia kunnan 8

9 omille työntekijöille - osallistutaan seudullisiin hankkeisiin, jotka sopivat ilmajokelaisille. - kunnan kulttuurityöstä vastaavien tulee tutustua seudun erilaisiin kulttuuritoimijoihin ja - tapahtumiin - osallistutaan seudullisiin ja maakunnallisiin kulttuurivastaavien tapaamisiin ja opintomatkoihin - seudulliseen yhteistyöhön nimetään henkilö, joka tuo ajankohtaista tietoa alueen kulttuurielämästä - yhdyshenkilö luo alueemme ulkopuolisille kulttuuritoimijoille mahdollisuuden tuoda palvelujaan Ilmajoelle, esim. näyttelytilojen järjestäjänä, sekä vastaavasti Ilmajoen kulttuuripalveluille mahdollisuuksia viedä tietotaitoaan muille. 4. TILAT JA ALUEET Ilmajoen kunta omistaa useita rakennuksia ja puistoalueita, jotka mahdollistavat merkittävienkin kulttuuritapahtumien järjestämisen. Erisuuruisiin tapahtumiin soveltuvat lähes kaikki kunnan omistamat tilat, joista parhaimpina esimerkkeinä ovat Herrala, Ilmajoki-halli, Ilkan kenttä ja Ooppera-areena. Yritysten, järjestöjen ja yksityishenkilöiden omistuksessa on myös runsaasti kulttuuritilaisuuksiin sopivia tiloja. - kirjaston tiloja parannetaan - Herralan ja Ooppera-areenan käyttöä tehostetaan - näyttelytiloja kehitetään - tilojen ja alueiden markkinointia edistetään - tilankäytöllistä yhteistyötä lisätään muiden kiinteistönomistajien kanssa. 9

10 - kunta tekee kirjastotoimen johdolla selvityksen kirjaston tilatarpeesta ja tilojen kehittämisestä ennakkoluulottomiakin ratkaisuja etsien - kulttuuritiimi tekee yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ohjelman Herralan ja Ooppera-areenan käytön tehostamistoimista - rakennusten peruskorjausten yhteydessä huomioidaan soveltuvin osin tilojen osoittaminen näyttelytoimintaan - kunnan nettisivuille tuotetaan Kulttuuri kohenoo -hankkeen toimesta kulttuuritoimijoiden käyttöön rekisteri kunnan ja muiden toimijoiden omistamista kulttuuriaktiviteetteihin soveltuvista tiloista, jotta olemassa olevat resurssit tulevat tehokkaaseen käyttöön. 5. KULTTUURILAITOKSET 5.1. Museotoiminta Yli-Lauroselan talomuseo Yli-Lauroselan talomuseo on Museoviraston omistuksessa ja kuuluu Suomen kansallismuseon Erikoismuseot ja linnat -yksikköön. Kaksifooninkinen päärakennus on peräisin vuodelta 1848 ja sitä pidetään eräänä merkittävimmistä suomalaisen talonpoikaisarkkitehtuurin muistomerkeistä. Ilmajoen museo Ilmajoen museota ylläpitää Ilmajoen Museoja Maamiesseura ry. Sen juuret juontavat aina vuoteen 1803, jolloin perustettiin Ilmajoen Maamiesseura, lajissaan maamme ensimmäinen luvun alussa seura keskittyi museotoimintaan ja museorakennus, joka on Ilmajoen toisen kirkon mallinen, valmistui Museoalueelle on vuosien varrella siirretty tuulimylly, vilja-aitta, seurakunnan vanha siunauskappeli ja Aallon patteriston perinnetalo. Museon tiloissa on myös kotiseutuarkisto. Museoyhdistyksen omistukseen kuuluu lisäksi Antti Laurosen rahakokoelma, jota säilytetään Nordea-pankissa. Ilmajoen Musiikkijuhlien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, sillä sekä ooppera-areena että oheistoiminnot sijaitsevat museon alueella. Museon toiminta on vapaaehtoisen työn varassa ja kohde on avoinna ainoastaan kesäaikana. Haasteena on, ettei avustusten määrä vastaa käyttökustannuksia ja pakollisia korjauksia. Muut museot Koskenkorva museon näyttely on koottu 2008 ja se esittelee kylän ja sen viinatehtaan sekä alkoholipolitiikan historiaa. Vuonna 2007 perustettu Ilmajoen puhelinmuseo on Anvian omistama ja se sijaitsee ns. vanhassa säästöpankin tiloissa Ilmajoen keskustassa. Kokoelmiin kuuluu puhelinja teletoimintaan liittyvää esineistöä yli sadan vuoden ajalta. Lisäksi Ilmajoella on Ilmajoki-Seuran omistamia museokohteita kuten Perälän mäkitupa ja Alajoki-sauna viljelylakeudella. - museotoimintaa elävöitetään erilaisin tapahtumin, työpajoin ja näyttelyin - kunta näkee Yli-Lauroselan talomuseon olemassaolon ja kehittämisen tärkeänä Ilmajoella - kunta pyrkii turvaamaan Ilmajoki-museon toimintaedellytykset paikkakunnalla. - tapahtumien järjestämisessä tehdään yhteistyötä Ilmajoki-opiston ja kirjaston sekä muiden kulttuuritoimijoiden kanssa - Ilmajoen kunnan ja museoiden välistä yhteistyötä tehostetaan kulttuurimatkailun ja paremman valtakunnallisen näkyvyyden osalta mm. kehittämällä hanketoimintaa - varataan yhteisilmoitus Etelä-Pohjanmaan lii- 10

11 ton kulttuuriesitteeseen, joka ilmestyy kerran vuodessa - hankitaan opastaulu, joka kertoo alueen museoista ja muistomerkeistä - toimitaan yhteistyössä Museoviraston kanssa - museo-opetus kirjataan kunnan perusopetuksen opetussuunnitelmaan Ilmajoella toimivat kulttuurialan oppilaitokset Kunnan omistaman Ilmajoki-opiston ohella Ilmajoki tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet kulttuuriopintoihin ja kulttuurialan ammatilliseen koulutukseen. Ilmajoen luokattomassa lukiossa on mahdollisuus opiskella yleislinjan lisäksi liikunta- tai ilmaisulinjalla, joka toimii yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Opiston kanssa. Opiston tarjontaan kuuluvat avoimen yliopiston opintojen lisäksi päätoimisesti opiskeltavat lukuvuoden mittaiset kulttuuriopiston opintolinjat. Seinäjoen koulutuskuntayhtymään kuuluvan Koulutuskeskus Sedun perustehtävänä on kouluttaa kulttuurialan osaajia alueen työelämän tarpeisiin. Ilmajoella toimii lisäksi yksityinen, kansainvälinen Laulukoulu. - kunta edistää kulttuuriin liittyviä elinkeinoja ja innostaa eri ikäluokkia hakeutumaan kulttuuriopintojen pariin - oppilaitosten säilyminen ja yhteistyön lisääminen kunnan kanssa - kulttuurialan opiskelijoiden taitotiedon hyö- 11

12 dyntäminen ja heidän työllistymisensä paikkakunnalle. - kunta tarjoaa opiskelijoille koulutusta vastaavia työharjoittelupaikkoja ja kesätyöllistymismahdollisuuksia. 6. KULTTUURIYMPÄRISTÖ Ilmajoen rakennusperintö on rikasta. Kunnan alueella sijaitsevat valtakunnallisesti tärkeä Alajoen maisema-alue, maakunnallisesti merkittävät Kyrönjoen kulttuuriympäristöt sekä suuri määrä valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti keskeisiä, kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Ilmajoella on kiinnitetty huomiota uudisrakentamisen tasoon. Erityisesti julkinen rakentaminen on kaunista ja laadultaan korkeatasoista. - Ilmajoen kunta edistää olemassa olevan kulttuuriympäristön suojelua ja säilymistä omaleimaisena ja rikkaana - kunta kehittää uuden kulttuurimaiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön muodostumista vaihtelevaksi ja kauniiksi. - maankäytön suunnittelussa ja rakennusvalvonnassa jatketaan rakennusperinnön inventointia ja arvottamista - arvottamisen perusteella esitetään alueita ja kohteita suojeltaviksi ja säilytettäviksi - tuetaan kaikilla kunnan käytettävissä olevilla keinoilla kulttuuriympäristöön sisältyvien arvojen säilymistä - arvokas ympäristö otetaan huomioon aluesuunnittelussa ja rakennuslupaharkinnassa - julkisissa rakennushankkeissa käytetään ammattitaitoisia suunnittelijoita. 12

13 7. JÄRJESTÖTYÖ Ilmajoen vahvuutena ovat järjestötyön pitkät perinteet ja monipuolinen toimijakenttä. Yhdistyksien, seurojen ja erilaisten ryhmien toiminta perustuu pääsääntöisesti vapaaehtoiseen työhön. Kunta tukee määrärahoin järjestötoimintaa tilojen ja toiminnan osalta. Haasteena on saada järjestötoimintaan uusia henkilöitä jakamaan työpanosta sekä jatkamaan arvokkaita perinteitä. Järjestötoiminta tukee vahvasti kuntalaisten hyvinvointia ja sosiaalisuutta omilla toiminnoillaan, erilaisilla tapahtumilla ja tilaisuuksilla. - yhteistyön tehostaminen eri toimijoiden kesken - luodaan kulttuurialan toimijoita tukeva yhteistyöverkosto sekä tuetaan kulttuuriyhdistysten toimintaa - järjestöjen keskinäisellä, yli perinteisten rajojen ylittävällä yhteistyöllä tarjotaan erilais- ten tapahtumien yhteydessä monipuolista kulttuuria, esimerkkinä liikuntatapahtumassa taidenäyttely tai konsertti - verkostoitumalla lisätään toimijoiden aktiivisuutta keskinäisessä yhteydenpidossa ja yhteistyössä sekä pyritään välttämään tilaisuuksien ja tapahtumien päällekkäisyyksiä - toimijoiden jaksamista tuetaan ja kulttuurintekijöitä huomioidaan siten, että he saavat vastinetta ja kannustusta omalle toiminnalleen - järjestöissä vastuuta kierrätetään, jotta sitoutuminen kohdistuu yhdelle henkilölle vain tietyksi ajaksi. - luodaan yhteinen esimerkinomainen toimintamalli järjestöille, millä toimijoiden vastuuvuorot pyritään porrastamaan lyhyihin periodeihin - Ilmajoen kunta kannustaa ja auttaa Ilmajoen kulttuuriyhdistystä ja muita kulttuurin alalla toimivia yhdistyksiä mm. yhteystietojen, kokoontumispaikkojen ja tiedottamisen osalta. 13

14 8. LUOVIEN ALOJEN YRITTÄJYYS Ilmajoella toimii useita luoviin aloihin kytkeytyvää yrityksiä, joista osa on valtakunnallisesti tunnettuja. Ilmajoella on myös matkailutoimialaan kytkeytyvää luovien alojen yrittäjyyttä, kuten osaavia kädentaitajia. Yritykset tekevät yhteistyötä mm. markkinoinnin saralla. Luovat alat voivat nykyään kytkeytyä kiinteästi myös kaupallisiin palveluihin, teolliseen tuotantoon sekä ohjelmistotuotantoon esimerkiksi teollisen muotoilun ja muun toimialarajat ylittävän yhteistyön kautta. - luovien alojen edistämisessä keskitytään kolmeen teemaan, jotka ovat yrittäjyyskoulutus, keskitetty tuotteiden tarjonta ja yhteismarkkinointi - Ilmajoen luovien alojen yrittäjyyskoulutuksen aloittamista kehitetään yhteistyössä ilmajokelaisten oppilaitosten kanssa 14

15 - yrittäjyyskoulutuksen tavoitteena on taidetuotteiden markkinoinnin ja myynnin erityispiirteisiin keskittyvä (kurssimuotoinen) opetus sekä kulttuurin ja taideosaamisen tuotteistamisen yritysten kilpailutekijäksi - taidetuotteiden myynnin edistämiseksi selvitellään yhteisen myynti- ja näyttelytilan perustamista - tutkitaan luoville aloille suuntautuvan yrityshautomotoiminnan aloittamista - edistetään taidetuotteiden yhteismarkkinointia, osaajarekisterin tekemistä ja ylläpitoa sekä laaja-alaista tiedottamista. - luovien alojen yrittäjyyskoulutuksen käynnistämiseksi tehdään selvitys, joka kattaa yrittäjien halukkuuden ja tarpeet koulutukseen sekä Ilmajoella toimivien oppilaitosten mahdollisuudet koulutuksen järjestämiseksi - myynti- ja näyttelytilat kartoitetaan Kulttuuri kohenoo -hankkeessa, jonka jälkeen tehdään ehdotukset tilojen vuokraamiseksi, kiinnostavan /myyvän ja kustannustehokkaan konseptin luomiseksi - kunnan nettisivuille laaditaan osaajarekisteri - yhteismarkkinoinnin tueksi perustetaan vapaamuotoisia työryhmiä ideoimaan ja toteuttamaan tapahtumia, kuten asiakasretkiä paikkakunnan taidetuotteiden myyntitiloihin - järjestetään luovien alojen aamukahvitilaisuuksia ja osaajien näyttely - aktivoidaan luovien alojen opiskelijoita osallistumaan yrityksen perustamiskoulutuksiin (Startti-info) - aktivoidaan kaupallisten palveluiden, teollisen tuotannon sekä esimerkiksi ohjelmistokehityksen ja luovien alojen yrittäjien keskinäistä yhteistyötä. 15

16 9. KULTTUURISTRATEGIAN SEURANTA JA ARVIOINTI Jokaisen hallinnonalan esimiehet tiedottavat omille sektoreilleen kulttuuristrategian kaikista toimenpiteistä. Henkilöstöä sitoutetaan toimintaan kunkin yksikön työsuunnitelman ja henkilökohtaisten kehityskeskustelujen avulla. Lisäksi kullakin toimialalla on talousarviossa ja -suunnitelmissa sitova tavoite kulttuuristrategian toteuttamisen osalta. Kulttuuristrategian toteutumista seurataan valtuustokausittain. 16

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO ARVOT-VISIO-STRATEGIA 2012 2020 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO Kankaanpään kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt strategian 22.12.2011 Kankaanpään kaupungin koulutuslautakunta on hyväksynyt

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Mikkolan navetta 21.1.2012 Ellinoora Auvinen kulttuurituottaja Hanksalmen kunta Hankasalmi Kolme taajamaa: Kirkonkylä, Asema ja Niemisjärvi Noin neljännes asukkaista

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas KULTTUURITOIMINTA- KOKEILUT Anita Kangas KESKI-SUOMEN KULTTUURITOIMINTAKOKEILUN TAUSTA (VUOSINA 1976-1979) ARVO SALON JOHTAMA KULTTUURITOIMINTAKOMITEA 1974:2. KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET: TASA-ARVON

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Strateginen tavoite Strategiamittarit Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus

Strateginen tavoite Strategiamittarit Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus Vapaa-ajan lautakunta LIITE 1 vapaa-ajan ltk 38 /20.10.2016 Kärsämäen kunnan vuosille 2016-2021 laaditun strategian vision mukaan Kärsämäki on luova ja kansainvälinen, yrittäjyyttä ja asukkaiden viihtyvyyttä

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kulttuurin Kaukametsä Luova talous ja kulttuuri alueiden voimana 31.8.2011, Helsinki Hallitusohjelma Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA TIETOA LYHYESTI. Perustamisvuosi 1865. (Ilmajoen kappeliseurakunta KUNNAN HALLINTO. Kunnanvaltuustossa on 35 jäsentä.

ILMAJOEN KUNTA TIETOA LYHYESTI. Perustamisvuosi 1865. (Ilmajoen kappeliseurakunta KUNNAN HALLINTO. Kunnanvaltuustossa on 35 jäsentä. ILMAJOEN KUNTA TIETOA LYHYESTI Perustamisvuosi 1865 (Ilmajoen kappeliseurakunta 1516) KUNNAN HALLINTO Kunnanvaltuustossa on 35 jäsentä. Kunnanvaltuuston paikkajakauma vv. 2013-2016 kunnallisvaaleissa:

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN / KULTTUURIJAOSTON AVUSTUKSET

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN / KULTTUURIJAOSTON AVUSTUKSET HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN / KULTTUURIJAOSTON AVUSTUKSET 2017-2018 Taide- ja kulttuuriavustukset Kehittämisavustukset Taide- ja kulttuuripalkinnot Helsingin kulttuuripalkinto Helsingin

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi Järjestöfoorumi 11.3.2015 Visio 2025 Rautjärvi turvaa asukkailleen taloudellisten voimavarojen puitteissa laadukkaat lähipalvelut, mahdollisuuden vaikuttaa ja kehittää taajamia turvallisina ja maaseutumaisina

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI Tavoitteenamme on laadukkaat ja monipuoliset kunnalliset lähipalvelut, jotka ovat jokaisen kuntalaisen saavutettavissa. Lähtökohtana on asukkaiden hyvä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Ylä-Savon yhteinen kulttuurin kehittämistyö

Ylä-Savon yhteinen kulttuurin kehittämistyö Ylä-Savon yhteinen kulttuurin kehittämistyö Ylä-Savo kartalla Kumppanit Iisalmi, kulttuuritoimenjohtaja Sanna Marin- Kainulainen Keitele, kirjastonjohtaja Sirpa Tyni Kiuruvesi, kulttuurisihteeri Heidi

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Museoista hyvinvointia ja terveyttä Vava Lunabba Suunnittelija Opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuribudjetin jakautuminen 2011

Lisätiedot

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 SIVISTYSPALVELUT 310 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Isonkyrön strategia 2025

Isonkyrön strategia 2025 Isonkyrön strategia 2025 Isonkyrön missio ja visio Päivitimme Isonkyrön mission ja vision jo nykyiseen talousarvioomme ja suunnitelmaamme 2016-2018. Isonkyrön missio ja visio Missio: Yrittämisen Isokyrö

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Hiihtomuseon auditorio Anjariitta Carlson

Hiihtomuseon auditorio Anjariitta Carlson Hiihtomuseon auditorio 6.5.2013 Anjariitta Carlson Yhteistoimintasopimuksen (2013-2016) tarkoitus: kehittää kunnallisia sivistyspalveluita yhteistyössä, ennakoiden ja osaamisresurssia jakamalla yhteneväisen

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

elinvoimaa maaseudulta

elinvoimaa maaseudulta elinvoimaa maaseudulta RUOVEDEN KUNTASTRATEGIA 2015 2020 Elinkeinostrategia mahdollistaa osaltaan hyvän ja turvallisen ympäristön luomisen, jolla taataan kuntalaisille ja elinkeinoille kasvun edellytykset.

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseotoiminnan kehittäminen ja aktivointi viemällä eteenpäin suunnitelmista esiin nousseita kehittämistavoitteita 2. Kulttuuriympäristöön

Lisätiedot

Sivistyksen toimiala Kulttuuripalvelut. Marju Myllymaa

Sivistyksen toimiala Kulttuuripalvelut. Marju Myllymaa Sivistyksen toimiala Kulttuuripalvelut Marju Myllymaa Kulttuuripalvelujen sisältöä kuntalaisen näkökulma Yleinen kulttuuritoimi -Avustukset -Kulttuuripalkinnot -Hankkeet ja niiden organisointi -Kulttuuritapahtumat

Lisätiedot

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos EURAN KUNTASTRATEGIA 2016-2020 voimaan 1.9.2016 Luonnos 21.4.2016 Jalkauttaminen Tiedottaminen Euran kuntastrategia, työsuunnitelma 2015 2016 Lähtökohdat ja Strategiaprosessin tavoitteet/arvot Strategiset

Lisätiedot

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.)

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.) Tehhään yhessä hanke / Kuntien kulttuurin talous Hankkeen tavoite Selvitetään kuntien kulttuuritoiminnan ja talouden nykytilanne vertailukelpoisella tavalla, otetaan käyttöön ja vakiinnutetaan yhteinen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö www.nurmijarvi.fi 2 NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ 1.YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET 2.1 Tuotantotuki 2.2 Yhdistyksen vuokra-avustus 2.3 Työskentelyapuraha

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 1. Toiminta-avustukset a. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset 2015 b. Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Jari Toivonen, Projektipäällikkö Koripallomuseo-projekti käynnistyi Kotkassa vuonna 2008 tavoitteena luoda pysyvä, valtakunnallinen, koripalloon liittyvä erikoismuseo.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina 2016-2018 Mirja Kettunen Verkostokoordinaattori Lapin liitto Arjen turvan lähtökohta Palvelut Toimeentulo

Lisätiedot

KULTTUURISTRATEGIA 2011 2015. Nurmeksen kaupunki

KULTTUURISTRATEGIA 2011 2015. Nurmeksen kaupunki KULTTUURISTRATEGIA 2011 2015 Nurmeksen kaupunki 2 Sisällysluettelo JOHDANTO Nurmeksen kaupungin visio 2013 ja toiminta-ajatus 3 Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 3 KULTTUURIPALVELUT JA MUSEO NURMEKSESSA

Lisätiedot

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään 2016 Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään atuinen Lappajä Visio: Lappajärvi on asukkaistaan välittävä turvallinen ja viihtyisä asuinkunta. Arvot: Lappajärvi on yhteistyöhön valmis itsenäinen

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA Aluejärjestöt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 16 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 MERIKARVIAN KUNTA Hyväksytty: kv 9.11.2015 57 Voimaantulo: 11.11.2015 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi vastaa opetukseen, koulutukseen, päivähoitoon ja esiopetukseen, virkistykseen

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- Tahtotilana on, että Sonkajärvi on ihmisille ja yrityksille viihtyisä, turvallinen ja elinvoimainen asuin- ja toimintaympäristö.

Lisätiedot

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla Kirsi Kaunisharju Kulttuuri perusoikeutena 1/2 Suomessa perustuslain 16 :n 2 momentin mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään,

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma

Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma Suomen musiikkioppilaitosten liiton syyspäivät 13.11.2013. Kuhmo Heli Talvitie Kulttuuriteemaryhmä, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

KULTTUURIOHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA

KULTTUURIOHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA KULTTUURIOHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA Sisältö Kulttuurin vuoro...3 Laki kuntien kulttuuritoiminnasta...5 Visio vuodelle 2016...5 Nurmijärven kunnan arvot...6 Arvot kulttuurin näkökulmasta...7 Kriittiset menestystekijät...9

Lisätiedot

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet Peruskoulutus Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi Uudistetut opetussuunnitelmat on otettu käyttöön perusopetuksessa. Niihin sisältyvät erityisen tuen osalta valtakunnallisesti uudet toimintamallit ja ohjeet.

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Toiminta-avustuskokonaisuuksien kriteerit vuonna 2015 (Lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen lautakunta) 1 Lautakunnat päättävät tarkemmista

Lisätiedot

Kulttuurikasvatussuunnitelma takaa kaikille lapsille ja nuorille tasaarvoisen mahdollisuuden kokea monipuolisesti paikallista kulttuuria.

Kulttuurikasvatussuunnitelma takaa kaikille lapsille ja nuorille tasaarvoisen mahdollisuuden kokea monipuolisesti paikallista kulttuuria. Isonkyrön kunta Kulttuurikasvatussuunnitelma takaa kaikille lapsille ja nuorille tasaarvoisen mahdollisuuden kokea monipuolisesti paikallista kulttuuria. Kulttuurikasvatus auttaa lapsia ja nuoria tuntemaan

Lisätiedot

Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3.

Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3. Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3.2014 Satakunnan Museon tehtävä ja vastuualue Satakunnan

Lisätiedot

Työtä teatterista. Iisalmen, Kiuruveden ja Lapinlahden teatterialan työllistämis- ja kehityshanke. Hakemus

Työtä teatterista. Iisalmen, Kiuruveden ja Lapinlahden teatterialan työllistämis- ja kehityshanke. Hakemus Työtä teatterista Iisalmen, Kiuruveden ja Lapinlahden teatterialan työllistämis- ja kehityshanke Hakemus OKM / Taiteilijoiden toimeentulon ja työllisyyden kehittäminen sekä vapaan kentän tuki 08.05.2013

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 14.3.2016

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 14.3.2016 KOKOUSAIKA Maanantai 14.3.2016 klo 18:00-19:25 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 62 63 64 65 Liite 12 66 67 68 69 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KULTTUURIPALVELUJEN STRATEGIA VUOSILLE 2006-2012

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KULTTUURIPALVELUJEN STRATEGIA VUOSILLE 2006-2012 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KULTTUURIPALVELUJEN STRATEGIA VUOSILLE 2006-2012 Kulttuurilautakunta 28.9.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. KULTTUURIPALVELUIDEN SUUNNITTELUN LÄHTÖ- 3 KOHTIA 3. UUDENKAUPUNGIN

Lisätiedot

Peruspalveluiden arvioinnista , Helsinki Kirsi Kaunisharju

Peruspalveluiden arvioinnista , Helsinki Kirsi Kaunisharju Peruspalveluiden arvioinnista Vauhtia kulttuuriin! 12.1.2012, Helsinki Kirsi Kaunisharju Peruspalveluiden arviointi Peruspalveluiden arviointi on aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 4 :n 2

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut tärkeä osa kunnan toimintaa. Ditte Winqvist Erityisasiantuntija, kulttuuri Opetus- ja kulttuuriyksikkö Iisalmi 12 maaliskuu 2015

Kulttuuripalvelut tärkeä osa kunnan toimintaa. Ditte Winqvist Erityisasiantuntija, kulttuuri Opetus- ja kulttuuriyksikkö Iisalmi 12 maaliskuu 2015 Kulttuuripalvelut tärkeä osa kunnan toimintaa Ditte Winqvist Erityisasiantuntija, kulttuuri Opetus- ja kulttuuriyksikkö Iisalmi 12 maaliskuu 2015 1. Kulttuuri on oleellinen osa hyvinvointiyhteiskuntaa

Lisätiedot

KEMPELE KASVAA KULTTUURIKUNNAKSI KEMPELE KULTTUURIKUNNAKSI KEMPELEESTÄ KULTTUURIKUNTA. Kempeleen kunnan kulttuuriohjelma

KEMPELE KASVAA KULTTUURIKUNNAKSI KEMPELE KULTTUURIKUNNAKSI KEMPELEESTÄ KULTTUURIKUNTA. Kempeleen kunnan kulttuuriohjelma KEMPELE KASVAA KULTTUURIKUNNAKSI KEMPELE KULTTUURIKUNNAKSI KEMPELEESTÄ KULTTUURIKUNTA Kempeleen kunnan kulttuuriohjelma 1. Johdanto Yhteisöllisyysvaliokunta on helmikuussa 2012 tehnyt valtuustoaloitteen

Lisätiedot

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY?

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? Haluamme - kertoa kaavatyön aloittamisesta - esitellä ympäristöä koskevan selvityksen - esitellä emätilaselvityksen ja sen merkityksen kaavan laatimisen ja alueelle

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti

Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti Projektia hallinnoi Varsinais-Suomen maakuntamuseo ja se toteutetaan yhteistyössä Kemiönsaaren kunnan, Varsinais-Suomen liiton,

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO Kohde ja suunnittelua lue Liesjärven yleiskaava Dnro: 138/2004 Liesjärven yleiskaava-alue käsittää Liesjärventien

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 -HANKKEEN TULOKSET Loppuseminaari 3.12.2015 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen perustiedot, tavoitteet ja toteutus kunnissa 2. Hankkeen tulokset ja päätöstoimenpiteet

Lisätiedot

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA HISTORIA Idea lähtenyt kehittymään Pirkon erityisopettajan Sanna-Mari Jalavan opinnäytetyöstä Toisen asteen yhteys Ammatillisen koulutuksen ja nuorisotyön yhteiset

Lisätiedot