Kuinka markkinoit viisasta liikkumista erityistarkastelussa työpaikat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuinka markkinoit viisasta liikkumista erityistarkastelussa työpaikat"

Transkriptio

1 Kuinka markkinoit viisasta liikkumista erityistarkastelussa työpaikat Live-tilaisuus Tarja Jääskeläinen, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

2 Viisaan liikkumisen valintoja

3 Liikkumistavan valinta Henkilökohtainen asia, johon monet asiat vaikuttavat: mm. asuinja työpaikan sijainti, sosio-ekonominen asema, asenteet, fysiologiset rajoitteet, erilaiset liikkumistarpeet: töihin, päiväkotiin, kouluun, harrastuksiin, kauppaan, asioille jne.

4 Tarjoa vaihtoehtoja älä syyllistä Muutos autoilijasta viisaaksi liikkujaksi on iso kerralla tehtäväksi > kannusta kokeilun kautta asteittaiseen muutokseen, esim. kerran viikossa joukkoliikenteellä, kerran kuukaudessa pyörällä Tarjoa vaihtoehtoja Huonot joukkoliikenneyhteydet > liityntäpysäköinti, kimppakyyti Liian pitkä pyörämatka > pyörä + joukkoliikenne Oman auton käyttö ainoa vaihtoehto > ekologinen ajotapa, matkojen ketjutus, auton vaihdon yhteydessä vähäpäästöisen auton hankinta Tarjoa faktoja, esim. Joukkoliikenne on autoilua edullisempaa: esitä hintavertailu Joukkoliikenne ja pyöräily ovat monilla matkoilla autoa nopeampia ja helpompia tapoja liikkua: esitä matka-aikavertailu Joukkoliikenteen hyötyjä: aikaa lukea, nukkua, surffata netissä, ei stressiä ruuhkissa ajamisesta tai parkkipaikan löytämisestä, ei vaivaa auton huollosta ja ylläpidosta Pyöräilyn ja kävelyn hyötyjä: helppoa ja nopeaa, liikunnan terveyshyödyt Liikenteen ympäristövaikutukset ovat huomattavat: viidennes hiilidioksidipäästöistä, lähipäästöt, melu, ruuhkat, tilantarve jne.

5 Kohderyhmät Asukkaat autoilijat uudet asukkaat eli muuttajat Työnantajat Koulut, päiväkodit Terveyskeskukset, sairaalat Elinkeinopalvelut, liikekeskukset Liikunta- ja kulttuuripalvelut Matkailu Kiinteistöyhtiöt, toimistohotellit, rakennuttajat

6 Markkinointikanavat Paikallinen media on kaikkein tehokkain kanava! Facebook ja Twitter Ilmoitukset lehdissä, radiossa/tv:ssä ja erilaisilla mainospaikoilla Sähköposti- ja soittokampanjat Nettisivut Tapahtumat, messut Neuvontakäynnit työpaikoilla ja kouluissa

7 Viisaan liikkumisen markkinointi työpaikoille Lähteenä käytetty Vägverketin käsikirjaa Konsten att sälja hållbart resande

8 Miksi työpaikat on hyvä kohderyhmä Työmatkaliikkuminen aiheuttaa suurimmat ruuhkaongelmat Työpaikkojen kautta tavoitetaan myös kauempaa tulevat Yhden oikean ihmisen vakuuttuneeksi saamalla vaikuttaa satojen tai tuhansien ihmisten liikkumiseen Helpottaa pysyvän kulkutapamuutoksen aikaansaamista sosiaalisen paineen kautta

9 Miten myyt kestävää liikkumista Paikanna ongelma, johon kestävä liikkuminen on ratkaisu Tuotteista ja tarjoa konkreettisia toimenpiteitä Kirkasta itsellesi, mitä tarjoat työnantaja siitä hyötyy työnantajan tulee tehdä Yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointi on yleensä työnantajalle tärkeää, mutta suorat hyödyt ovat kaikkein merkittävimpiä: yhdistä liike-elämän hyöty ja yhteiskunnallinen/ympäristön saama hyöty

10 Miten myyt kestävää liikkumista Kyse on ennen kaikkea suhdetoiminnasta, joka on prosessi > luo työnantajalle kuva pitkäkestoisesta ja luotettavasta toiminnasta (vältä puhumasta projektista tai kokeilusta) Kyse on markkinoiden luomisesta: myyt tuotetta, jolle on tarvetta, mutta jota ei välttämättä osata kysyä > kehitä samalla tuotetta esille tulevien tarpeiden mukaan Mieti, miten puhut: toimenpiteet > hyödyt erilaisia asioita, joita voi tehdä > juuri kyseiselle työnantajalle soveltuvat ratkaisut liikkumissuunnitelma > askel kerrallaan

11 Yhteistyötä ja sitoutumista Eteneminen työnantajan ensikontaktista konkreettiseen toimintaan voi kestää vuodenkin > vaikutusten esille saaminen edellyttää useamman vuoden yhteistyötä työnantajan kanssa Luo hyvät kontaktit muihin kestävän liikkumisen kannalta tärkeisiin tahoihin, jotta voit edistää viisasta liikkumista monella tasolla (myös viisaan liikkumisen toimintaedellytyksiä) > yhteistyötä joukkoliikenneorganisaation, kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusviraston, ELY:n, Liikenneviraston, viisaan liikkumisen palveluntuottajien jne. kanssa > muodosta ryhmä, joka kokoontuu esim. pari kertaa vuodessa Viranomaisedustaja otetaan yleensä mielellään vastaan > on vain positiivinen yllätys, jos ohjeiden ja vaatimusten sijaan saakin konkreettista apua myöskään odotukset eivät ole yleensä suuria, joten ne on helppo ylittää

12 Työn tueksi Toimenpiteet oltava itsellä käytössä, jotta niitä voi uskottavasti kenellekään suosittaa > myös kunnallisilla toimijoilla! Kestävän liikkumisen myyjän ominaisuuksia: myynti- tai konsultointikokemusta yritysten kanssa: ymmärrettävä työnantajien vaikuttimia ja kannustimia taito puhua niin toimitusjohtajien kuin ympäristö-, talous- kuin henkilöstöjohtajienkin kanssa heidän omalla kielellään aidosti kiinnostunut työnantajan toiminnasta monialainen osaaja hyvä verkostoituja kykenee näkemään kehittämistarpeet, osaa ajatella uudella tavalla

13 Tavoitteiden asettaminen Kontaktoi mahdollisimman paljon työnantajia ja yritä saada mahdollisimman moni heistä tekemään edes jotain > näin työnantajien yksittäisistä toimenpiteistä koostuu isompi virta Mittaa työn tuottavuutta: esim. neuvontakäyntien seurauksena käyttöön otetut toimenpiteet muutokset alueellisessa kulkutapajakaumassa ja päästöissä ovat hankalia mitattavia, varsinkin liikkumisen ohjauksen vaikutuksen osalta työpaikkakohtaisesti niiden mittaaminen sen sijaan on järkevää, lisäksi tuloksia voidaan yleistää: muutkin ovat todennäköisesti saaneet / voivat saada samalla toimenpiteellä vastaavia vaikutuksia

14 Tavoitteiden asettaminen Älä pyri itse vaikuttamaan suoraan työpaikan henkilöstöön > tehtäväsi on motivoida työnantajaa mahdollistamaan ja tekemään kestävien kulkutapojen käytöstä mahdollisimman houkuttelevaa Tarkastele liikkumista laajasti: työmatkat, virkamatkat, työasiamatkat, tavaran kuljetukset, asiakkaiden matkat Ei merkitystä, mihin toimenpiteeseen työnantaja tarttuu ensin, kunhan työnantaja on tyytyväinen ja haluaa jatkaa samalla tiellä

15 Työnantajien valinta Keskity suuriin ja tunnettuihin toimijoihin > ovat myös hyviä referenssejä, jotka lisäävät sanomasi uskottavuutta Yritykset, jotka pitävät huolta tuotemerkistään tai ovat pörssinoteerattuja, ovat myös yhteiskunta- ja ympäristövastuullisia ja haluavat panostaa henkilöstöönsä > voivat jopa olla valmiita maksamaan siitä Pyri löytämään yhteyshenkilö, joka on tarpeeksi korkeassa tai vaikutusvaltaisessa asemassa asioiden eteenpäin viemiseksi Koska lopullista yhteyshenkilöä ei voi heti tietää, markkinoi kestävää liikkumista niin talous-, henkilöstö-, ympäristö- kuin kiinteistönäkökulmasta, nosta esille konkreettisia hyötyjä, joita seurataan esim. vuosikertomuksessa: terveys, henkilöstö, ympäristö, yhteiskunta, tuotemerkki jne. > mitä enemmän viisaan liikkumisen voi kytkeä tuotemerkin vahvistamiseen, helpottaa työntekijöiden rekrytointia tai lisätä houkuttelevuutta asiakkaiden suuntaan, sitä innostuneempi työnantaja on

16 Muutoksen aikaan saaminen Kun liikkumiseen liittyvät fasiliteetit ovat työpaikalla kunnossa, tarvitaan porkkanoiden (kilpailut, etätyö, työsuhdematkaliput ja -pyörät ym. edut, johdon esimerkki) lisäksi keppiä (rajoitukset ja ohjeistukset kokouksista, työasia- ja virkamatkoista, autojen käytöstä ja pysäköinnistä) Työkaluja, jotka tuottavat mitattavia tuloksia 1) autojenkäyttöselvitys asiantuntijan toimesta 2) kulkutapatutkimus henkilöstökyselynä > nykytilan ja potentiaalin selvitys > toimenpidesuunnitelma (liikkumissuunnitelma)

17 Muutoksen aikaan saaminen Henkilökohtaiset tapaamiset ovat ensisijaisen tärkeässä roolissa (toki tarvitaan myös netti-informaatiota, ilmoituksia ja painotuotteita) Pidä suhdetta yllä henkilökohtaisten tapaamisten lisäksi esim. soittamalla, uutiskirjeillä, tilaisuuksilla (esim. asiantuntijaseminaari) ja mediassa esillä olemalla Hyvä seminaari: hyvä moderaattori aamiaisseminaari suosittu konsepti uusi ja ajankohtainen koukku referenssejä ja esimerkkejä tietoa jo kutsun mukana > tavoittaa nekin, jotka eivät osallistu muistutuskutsu! paikallinen kytkentä: liikenteeseen liittyvät kehittämissuunnitelmat, lähiympäristöä koskevat muutokset, rakentamissuunnitelmat jne. kiinnostavat alueella toimivia > houkuttele osallistujia esim. infrahankkeilla, mutta pidä pääpaino viisaan liikkumisen sanomassa

18 Muutoksen aikaan saaminen Huolehdi työnantajatapaamisissa, että työnantaja tulee kuulluksi ja pohtii asioita itse, ettet tarjoa kaikkea valmiina Mediassa asia saa enemmän uskottavuutta kuin esitteessä Ajoitus on tärkeää (kestävästä liikkumisesta kannattaa laatia lehdistötiedote esim. silloin, kun bensan hinta nousee)

19 Suhteiden hoitoa Ole kiinnostunut työnantajan toiminnasta > lisäät työnantajan kiinnostusta palveluitasi kohtaan Anna työnantajan onnistuneille toimenpiteille julkisuutta > markkinoit viisaan liikkumisen palveluita ja kannustat samalla työnantajan edustajaa tekemään enemmän Suhteiden jälkihoito on tärkeää > tyytyväinen työnantajan edustaja levittää sanomaasi muillekin Työnantajan edustajaa tulee motivoida niin paljon, että hän vie viisasta liikkumista itsenäisesti eteenpäin (varottava tekemästä liikaa työnantajan puolesta > mitä tapahtuu, kun työpaikka jää taas oman onnensa nojaan?!)

20 Palveluiden maksullisuus Älä vieroksu maksullisuutta: mitä enemmän työnantaja sijoittaa tuotteeseen rahaa, sitä enemmän se myös tekee töitä rahan tuottavuuden parantamiseksi Maksuttomuutta ei pidä myöskään nähdä huonona: työpaikat tulevat maksamaan vaivannäkösi yhteiskunnalle takaisin

21 Seuranta ja arviointi Omaa johtoa pitää muistaa informoida säännöllisesti aikaansaannoksista Seuraa vaikutuksia, joista voit oikeasti nähdä työsi tulokset Älä selvitä vain sitä, miten onnistuit, vaan miten voit tehdä vielä paremmin Jaa palautekyselyiden tuloksia markkinoit samalla omaa työtäsi

22 Yhteenveto työnantajayhteistyöstä

23 Viisi kysymystä 1. Mihin ongelmiin haluat ratkaisun (ruuhkat, terveysasiat, ilmastonmuutos, kaupungin houkuttelevuus, tilan puute, kustannussäästö) > voiko työnantaja olla osa ratkaisua? 2. Miten valitset oikeat työnantajat (ala, koko, sijainti, vaikuttavuus jne.) > mitä hyötyä työnantaja saa kiinnittämällä huomiota työ- ja virkamatkoihin? 3. Mitä sinulla on tarjota > onko sinulla konkreettisia ratkaisuja ja oletko sellaisessa asemassa, että voit niitä tarjota?

24 Viisi kysymystä 4. Pystytkö pitkäjänteiseen sitoutumiseen > voitko rakentaa ja ylläpitää pitkäaikaisia ja luotettavia suhteita työnantajiin? 5. Onko toiminta kannattavaa > mitä muuta saisit samalla rahalla aikaan?

25 Kiitos, kun kuuntelit!

PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014

PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014 1 PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014 Asiakkaan Arvokokemuksen kasvattaminen kilpailijoita selvästi paremmaksi eli tuotteittemme, palvelujemme ja prosessiemme kehittäminen sellaisiksi, että ne houkuttavat

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Tiivistelmä Tutkimuksen aiheeksi valittiin sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 2/51 10 askelta Facebookmarkkinointiin Jari Juslén 10 askelta Facebook-markkinointiin 3/51 10 askelta Facebook-markkinointiin

Lisätiedot

NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen. TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä. Nykytila ja tulokset

NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen. TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä. Nykytila ja tulokset NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä Nykytila ja tulokset Sisältö Hankkeen tausta, tavoitteet ja nykytila Kyselyn tulokset

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 Sisällysluettelo sivu Johdanto 4 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5 2. Markkinointiviestintä 6 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 2.2 Markkinointiviestinnän suunnittelu 8 2.3 Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana

Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana Teemu Kinnunen internetmarkkinointi.fi Kuka on Teemu Kinnunen ja miksi häntä kannattaa

Lisätiedot

Viestinnässä on voimaa

Viestinnässä on voimaa Viestinnässä on voimaa Viestinnässä on voimaa Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n viestintäopas 2010 www.jhl.fi JHL:n ydinviestit Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvointialan suurin

Lisätiedot

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa Työkalupakki järjestöjen viestintään Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa 2 Viestintätyökalupakin sisältö: 1. Miksi kertoa toiminnastanne tiedotusvälineille?

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan markkinointiopas

Kulttuuritoimijan markkinointiopas Kulttuuritoimijan markkinointiopas C. 58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen

Lisätiedot

Blogiyhteistyön opas

Blogiyhteistyön opas Blogiyhteistyön opas Sosiaalisen median task force Joulukuu 2014 Esipuhe IAB Finlandin sosiaalisen median työryhmän muodostaa laaja joukko alan ammattilaisia niin medioiden, mainostajien kuin muiden toimijoiden

Lisätiedot

Vaikuttavan sähköpostimarkkinoinnin. perusteet. White paper

Vaikuttavan sähköpostimarkkinoinnin. perusteet. White paper Vaikuttavan sähköpostimarkkinoinnin perusteet White paper Vaikuttavan sähköpostimarkkinoinnin perusteet Sähköpostimarkkinoinnin maailma pursuaa tärkeitä neuvoja niin toimitettavuudesta kuin mobiilioptimoinnistakin,

Lisätiedot

MINNA OSA LIIKKUMISEN OHJAUS TYÖPAIKOILLA: TYÖNANTAJAN KEINOT VAIKUTTAA TURVALLISEEN LIIKKUMISEEN Diplomityö

MINNA OSA LIIKKUMISEN OHJAUS TYÖPAIKOILLA: TYÖNANTAJAN KEINOT VAIKUTTAA TURVALLISEEN LIIKKUMISEEN Diplomityö MINNA OSA LIIKKUMISEN OHJAUS TYÖPAIKOILLA: TYÖNANTAJAN KEINOT VAIKUTTAA TURVALLISEEN LIIKKUMISEEN Diplomityö Tarkastaja: professori Kaija Leena Saarela Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tekniset tieteet tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Välityömarkkinatoimijoiden yritysyhteistyön hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalla -käsikirja

Välityömarkkinatoimijoiden yritysyhteistyön hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalla -käsikirja Välityömarkkinatoimijoiden yritysyhteistyön hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalla -käsikirja Suvi Koskela, Ramboll Management Consulting Janne Marniemi, Ramboll Management Consulting Välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT menestyvän verkkokaupan perustamisessa Onko tavoitteenasi perustaa verkkokauppa, jolla saat tehtyä kannattavaa bisnestä? Tiesitkö, että edellytykset

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA

SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Restonomi 2013 Mika Kuusisto SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA case: Paimek Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Riitta Hanni & Tuula Tuikka ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot