Lattialämmityksen suunnittelu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lattialämmityksen suunnittelu"

Transkriptio

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Käsikirja

2

3 Suunnittelukriteerit Kuluneiden vuosikymmenten aikana rakennusmenetelmien muutokset ovat aiheuttaneet sen, että asuntojen lämmitykseen kohdistuu pienempiä vaatimuksia, jolloin Danfossin lattialämmitys vastaa tasaiselle ja fysiologisesti hyväksyttäville pintalämpötiloille asetettuja vaatimuksia. Joissain tiloissa kuten kylpyhuoneissa lisälämmitys voi olla tarpeen, koska ammeen ja suihkun alla olevia alueita ei voida lämmittää ja tiloihin vaaditaan korkeampi lämpötila (24 C normaalin 20 C:een sijaan). Kyseisissä tiloissa lattialämmitys ylläpitää lattian lämpötilaa ja lisälämmitys saadaan muista lähteistä kuten seinälämmityksestä, lämmitetyistä pyyhetelineistä jne. Vaadittavat tiedot laskelmia varten: Yksityiskohtainen pohjapiirros, ulkoseinien rakenne, ikkunoiden koko ja tyyppi (tarvitaan EN standardin mukaisen lämpökuorman laskemiseen). Lattiapinnoitteen tyyppi ja sen lämmöneristävyys R λ,b, koska lämmönluovutusteho riippuu erityisesti tasoituslaastin päälle asennetusta lattiarakenteesta. EN standardin mukaan lämmöneristävyys R λ,b = 0,1 m² K/W olohuoneissa ja R λ,b = 0,0 m² K/W kylpyhuoneissa. Muista, enintään 0,15 m² K/ W:n arvoista on sovittava erikseen. Rakennussuunnitelmat, rakennuspiirustukset ja kaikki huonetiedot on näytettävä. Laskelmien teon jälkeen putkikaavio ja -tiedot lisätään rakennussuunnitelmaan. Danfossin lomakkeet laskelmia varten. Lattialämmityksen standardit Seuraavat standardit on otettava huomioon lattialämmitystä suunniteltaessa ja asennettaessa: EN 1991: Rakenteiden kuormat EN 1264: Lattialämmitys, järjestelmät ja osat DIN 4109: Äänieristys rakennusteollisuudessa ISO EN 140-8: Rakennusten ja rakennuselementtien äänieristyksen mitoittaminen EN 13813: Tasoitusmateriaalit ja lattian tasoituslaastit Paikalliset rakennusmääräykset. Ammatilliset tiedot rajapintojen toteutuksesta lattian alle asennettavia lämmitysjärjestelmiä suunniteltaessa (ref: BVF). Huom. EN standardi on keskeinen lattialämmityksen asennuksessa. Kun noudatetaan standardia EN "Tasoitusmateriaalit ja lattian tasoituslaastit", Danfossin kolme Basic-järjestelmän rakennetta ovat mahdollisia. Arvioidut esilaskelmat Danfoss SpeedUp- ja Basic-järjestelmien käsikirjojen tehotaulukoista käy ilmi erilaiset huoneen lämpötilat sekä keskuslämmitysjärjestelmän veden lämpötila suhteessa erilaisiin lattiapäällysteisiin. Taulukoissa annetaan laskelmat keskuslämmitysjärjestelmän veden lämpötilasta, jonka lattian alle asennettava lämmitys vaatii saavuttaakseen halutun tehon. Vaadittava lämmönlähteen ylälämpötila määrittää menoveden lämpötilan, joka on kuvattu yksityiskohtaisemmin kappaleessa Menoveden lämpötilan laskeminen. Lämmön virtaustiheys on sama sekä reuna- että mukavuusalueilla. Keskuslämmitysjärjestelmän veden lämpötila määritetään asennustyypin mukaan (katso tehotaulukot). Lattialämmityksellä lämmitetyn tilan vakiolämpökuorma Tehtäessä Danfossin lattialämmityslaskelmia, tilan vakiolämpökuorman Q N,f huomioiminen on oleellista. Jos lattialämmitys tulee monikerroksiseen rakennukseen, laskelmiin voidaan sisällyttää koko kerroksen lämmönsaanti, jos rajoitteita ei ole. Lämmönluovutusteho Q H lasketaan yleisesti ottaen lattialämmityksellä lämmitetyn tilan vakiolämpökuormasta Q H,f, johon lisätään EN standardin osan 3 mukainen toleranssi: Q H = (1 + x)* Q N,f Q N,f : lattialämmityksellä lämmitetyn tilan vakiolämpökuorma [W] Q H : lämmönluovutusteho Jos lämmitysjärjestelmä, esimerkiksi lattialämmitys, voi nostaa lämmönluovutustehoa nostamalla lämmönlähteen lämpötilaa, toleranssi on nolla. Silloin laskennallinen lämmönluovutus vastaa lattialämmityksellä lämmitetyn tilan vakiolämpökuormaa. Danfoss Heating Solutions VGCTC320 Danfoss 03/2011 1

4 Lämpöeristys, jolla vältetään lämpöhäviö alaspäin On tärkeää huomioida lattialämmityksen alapuolisen eristyksen lämmöneristävyys niin, että lattialämmityksen luovuttama lämpö säteilee pääasiassa ylöspäin. EN standardin osan 4 mukaisesti erotellaan kolme erilaista lattia-/kerrosrakennetta ja niiden mukaiset lämmöneristävyyden vähimmäisarvot: Lämpöeristys R Ins, min a. Samankaltaisessa käytössä olevien tilojen yläpuolella 0,75 m² K/W b. Erilaisessa käytössä olevien tilojen yläpuolella (esim. kaupallisten tilojen yläpuolella), lämmittämättömät tilat (esim. kellarit) ja pohjakerrokset 1,25 m² K/W c. Ulkotilojen (-15 C) yläpuolella, esim. autohallit, käytävät 2,00 m² K/W Yhden eristyskerroksen lämmöneristävyys R λ.ins lasketaan seuraavasti: R λ,ins = S ins λ ins S ins : tehokas eristyspaksuus [m]. λ ins : lämmönjohtavuus [W/m K]. Suurin sallittu pinnan lämpötila Θ Fmax EN standardin mukaisesti suurin sallittu pinnan lämpötila on fysiologisista syistä 29 C mukavuusalueella, 35 C reuna-alueilla ja ti + 9 C = 33 C kylpyhuoneissa. Jos kylpyhuoneissa käytetään vakiolämpötilaa 20 tai 24 C, tämä johtaa pinnan lämpötilan ja huoneen lämpötilan väliseen eroon (9K mukavuusalueella ja kylpyhuoneissa ja 15K reuna-alueilla). Pinnan lämpötilan rajoittaminen rajoittaa lattialämmityksen lämmönluovutustehoa. Se on tärkeä tekijä päätettäessä lisälämmitystarpeesta. Nykyaikaisten eristysten ansiosta lattialämmityksen lämmönluovutusteho on riittävä 99 % tapauksista. Lämpötilan vaihtelu (W) Tehoon voi vaikuttaa lisäksi lämmitysputkien sijainti. Sijainnista riippuen voi esiintyä toisistaan eroavia pinnan lämpötiloja. Teho on korkeampi putkien yläpuolella kuin niiden välissä. Suurimman ja pienimmän pinnan lämpötilaeroa kutsutaan vaihteluksi (W). W = θ Fmax - θ Fmin max 29 C W Suuremmat putkien välit aiheuttavat suurempaa vaihtelua. Matalammalle asennetut putket hidastavat lämmitysjärjestelmää, kun taas pitkä etäisyys pinnasta jakaa lämmön tasaisemmin ja vaihtelu jää pieneksi. Koska suurinta sallittua lattian lämpötilaa ei saa ylittää, suurempi vaihtelu aiheuttaa suurempaa tehon menetystä kuin pienempi vaihtelu. Ensimmäisessä tapauksessa lattian keskimääräinen lämpötila on merkittävästi matalampi kuin suurin sallittu lämpötila. Tyypillinen vertailukohta Tyypillinen vertailukohta kertoo lämmön virtaustiheyden ja pinnan lämpötilan (pinnan lämpötila miinus huoneen lämpötila) välisen suhteen silloin, kun aluetta lämmitetään tasaisesti (vaihtelu = 0). Kun pinnan lämpötila on 9K huoneen lämpötilan yläpuolella, saavutetaan noin 100W/m²:n teho (noin 175 W/m², kun ylilämpötila on 15K). Koska tyypillisen vertailukohdan fyysiset parametrit ovat ihanteelliset ja se pätee järjestelmästä riippumatta, mikään suurimmalle sallitulle pinnan lämpötilalle säädetty järjestelmä ei voi saavuttaa yli 100 W/m²:n tehoa tai 175 W/ m²:n tehoa reuna-alueilla. Tämän seurauksena lattiapinnan lämmönluovutusteho q riippuu huoneen ja pinnan lämpötilan erosta ja lämmön siirtyvyydestä. Jälkimmäinen riippuu huoneen ominaisuuksista, mukaan lukien huoneen tuuletustarve, ja se kuvataan lämmönsiirtokertoimena α ges, joka on tässä 11,1 W/m²K. 2 VGCTC320 Danfoss 03/2011 Danfoss Heating Solutions

5 q = α ges (θ F - θ i ) θ F = Lattian lämpötila C. θ i = Huoneen lämpötila C. W/m² 200 Esimerkki: Kun huoneen lämpötila on 20 C ja lattian lämpötila 27 C, saavutetaan lämmönluovutusteho q = 11,1 W/m² K * 7 K (27 C - 20 C) = 77,7 W/m² K Lämmönlähteen lämpötila Lämmönlähteen keskilämpötila on useisiin laskelmiin perustuva muuttumaton komponentti. Se lasketaan meno- ja paluulämpötilojen keskiarvosta: θ m = θ i + Δθ H Δθ H : lämmönlähteen ylälämpötila θ i : vakiosisälämpötila θ m : lämmönlähteen lämpötila Asennustyypit Danfoss Basic -lämmitysjärjestelmä käsittää kaksi erilaista asennustyyppiä reuna-alueille ja kolme mukavuusalueille. SpeedUp- ja SpeedUp Eco - lämmitysjärjestelmissä on asennustyyppejä sekä reuna- että mukavuusalueille. Asennustyypeissä putkien etäisyydet eroavat toisistaan. Järjestelmä Mahdolliset putken etäisyydet (cm) BasicRail 8,8 (keskiarvo) BasicRail 12 (keskiarvo) BasicRail 20 BasicRail 25 BasicRail 30 BasicGrip ja BasicClip 10 BasicGrip ja BasicClip 15 BasicGrip ja BasicClip 20 BasicGrip ja BasicClip 25 BasicGrip ja BasicClip 30 SpeedUp ja SpeedUp Eco 12,5 SpeedUp ja SpeedUp Eco 25 Lämmönluovutuskäyrä, rajoituskäyrä Lämmönluovutusteho ja pinnan lämpötilan vaihtelu ovat riippuvaisia useista tekijöistä: Lattian pintalämpötila Huoneen lämpötila Putkien etäisyydet Kantavien paneelien paksuus ja lämmönjohtavuus Lateraalinen lämmönluovutusteho Lattiapäällysteen lämmöneristävyys Kerrosten kokoonpano EN standardin mukaisesti kaikki tekijät yhdessä muodostavat seuraavan lämmön virtaustiheyden yhtälön q: q = K H + Δθ H q: lämmönluovutusteho [W/m²]. K H : vastaava lämmönsiirtokerroin [W/m² K] (virallinen DIN-tarkistus). Δθ H : lämmönlähteen ylälämpötila Danfoss Heating Solutions VGCTC320 Danfoss 03/2011 3

6 jossa Suurimmalla sallitulla lämpötilalla yllämainitut tekijät osoittavat vaihtelun lisäksi myös rajakäyrät (laskettu standardin EN 1264, osan 2 mukaan). Leikkauspisteet ilmaisevat lämmön virtausrajat ja lämmönlähteen ylälämpötilan rajat. θ V : menolämpötila θ R : paluulämpötila θ i : vakiosisälämpötila Laskennallinen lämmön virtaustiheys Tehtäessä lattialämmityslaskelmia laskennallinen lämmön virtaustiheys lasketaan seuraavasti standardin DIN EN 1264, osan 3 mukaan: q des = Q N,F A F q des : laskennallinen lämmön virtaustiheys [W/m²] Q N,f : lattialämmityksellä lämmitetyn tilan vakiolämpökuorma [W] A F : lämmitettävä lattia-alue [m²] Lattialämmityksellä saavutettava lämmönluovutusteho on: Q N,F = q des * A F q des : laskennallinen lämmön virtaustiheys [W/m²] Q N,f : lattialämmityksellä lämmitetyn tilan vakiolämpökuorma [W] A F : lämmitettävä lattia-alue [m²] Reuna-alueiden tai mukavuusalueiden q R ja q A lämmön virtaustiheyden tiedot voidaan laskea tehokaavioista, joissa sovelletaan lämmönlähteen ylälämpötilaa. Lämmön virtaustiheyden hyväksyttyä kynnysarvoa (käyrien ja rajakäyrän leikkauspiste) ei saa ylittää. Hyväksytty tiheys riippuu lattiapinnan lämmöneristävyydestä ja rakennustyypistä. Jos yksi laskennallisen ja jakaantuneen lämmön virtaustiheyden arvoista (q R /q A ) on lämmön virtaustiheyden kynnysarvon yläpuolella, sovelletaan kynnystiheyttä eikä lämmön virtaustiheyttä. Tuloksena saatu matalampi lämmönlähteen ylälämpötila vähentää myös muiden yhdistelmäasennusten lämmön virtaustiheyttä. Jos lattialämmityksellä lämmitetyn huoneen vakiolämpökuorma on suurempi kuin lattialämmityksen lämmönluovutusteho, on harkittava lisälämmitystä (Q N,f - Q F ). jossa q jakautuu tasaisesti reuna-alueelle (enint. 1 m leveä) ja mukavuusalueelle: A R A A q = * q R + * q A A F A F Menoveden ylälämpötilan laskeminen Laskennalliselle syöttölämpötilalle tilassa, jossa on korkein laskennallinen lämmön virtaustiheys, annetaan q max (kylpyhuoneita lukuun ottamatta) ja lattiapinnoitteen lämmöneristävyydeksi R λ,b = 0,10 m² K/W. Korkeammat R λ,b -arvot on otettava huomioon. Kylpyhuoneissa R λ,b = 0,0 m² K/W. Lämpötilaero σ laskelmien kohteena olevassa tilassa määritellään σ = 5 K. Asennustyyppi valitaan niin, että q max saavuttaa täysin käyrän osoittaman lämmön virtaustiheyden kynnysarvon. Suurin sallittu virtauksen ylälämpötila on σ kun 0,5: Δθ H muutoin: Δθ V, des = Δθ H, des + σ + σ2 2 (12 Δθ H, des ) Kaikissa muissa tiloissa, joissa käytetään laskennallisia virtauslämpötiloja, lämpötilaero lasketaan seuraavasti, kun suhde σ j < 0,5 Δθ H, j on Δθ H,j : kunkin tilan lämmönlähteen ylälämpötila j Δθ V, des Δθ H, des + σ 2 ja ΔθH, des Δθ H, G 4 VGCTC320 Danfoss 03/2011 Danfoss Heating Solutions

7 jossa σ j = 2 * [(Δθ V, des ) Δθ H,j ] muutoin: Lämmönlähteen lämpötilan laskeminen Kiertovesipumpun koon laskennassa massan virtausnopeus on m H (lämmitysveden virtausnopeus kg/s). Se on riippumaton kokonaislämmönluovutuksesta (lattialämmityksen lämmönluovutus ja lämpöhukka muihin tiloihin) ja lämpötilaerosta. Alaspäin kulkeutuvan lämmönjohtavuuden ja lämmöneristävyyden summa on: R u = R λ, ins + R λ, lattia + R λ, pohjustus + R α, lattia jossa Rα, lattia = 0,17 m² K/W Massan virtausnopeus m H voidaan ilmaista myös muunnettuna virtausnopeudeksi V H : jossa C W = 4190 J/kgK V H = m H ρ Lattiarakenteen osittainen lämmöneristävyys R o (ylöspäin) käsittää sekä lämmönjohtavuuden että lämmöneristävyyden ylöspäin: R o = 1 + R λ,b + α jossa 1 α = 0,093 m²k/w S u λ u jossa ρ = 0,998 kg/dm³ Määritettäessä lämmityspiirin virtausnopeutta tilan virtausnopeus V H on jaettava lämmityspiirien lukumäärällä N: V HK = V H N Painehäviö Laskelmia tehtäessä ja kiertovesipumpun kokoa valittaessa on tärkeää laskea painehäviö. Jotta painehäviö voidaan laskea, on määritettävä putkien kokonaispituus I HK sekä meno- ja paluuputket. On tärkeää, että meno- ja paluuputkien syöttöpituus on kaksinkertainen tilan ja jakotukin väliseen etäisyyteen verrattuna (meno ja paluu). Levitystavasta riippuen seuraavat arvot ovat keskeisiä: l H = Reuna-alueen sijoittelumallin putken pituus * A R + Mukavuusalueen sijoittelumallin putken pituus * A A Lämmityspiirin keskipituus I HK lasketaan seuraavasti: On huomioitava, että alueen sijoittelu ja lämmityspiirien lukumäärä määräytyvät valittavan tasoituslaastin mukaan, ts. lämmityspiirien on sovittava tasoituslaastilohkoihin. Painehäviötaulukosta (ks. Danfossin komposiittiputkien painehäviötaulukko) käy ilmi virtausnopeus lämmityspiiriä kohden V HK ja putken kitkavastus painehäviönä Δp / m. Jotta voidaan laskea lämmityspiirin kokonaishäviö, arvo on kerrottava lämmityspiirin pituudella. Δp HK = Δp * l HK Yksittäiset lämmityspiirit ovat eri pituisia ja niiden lämpötilaerot poikkeavat toisistaan, jolloin myös painehäviöt ovat erisuuruisia. Painekompensaatiolla varmistetaan, että kaikkiin lämmityspiireihin syötetään tarpeeksi vettä. Virtausta säädetään paluuventtiilillä Danfoss Heating Solutions VGCTC320 Danfoss 03/2011 5

8 Käsikirja Virtausnopeuden, painehäviön ja lämpötilaeron välinen korrelaatio Kynnysarvot Lattialämmityksen pikaopas 6 määrittämällä virtaus per minuutti (ts. yksittäisten lämmityspiirien virtausvolyymi [l/h] jaetaan luvulla 60 [min.]). Lattian alle asennettavan lämmityksen kokonaisvesimäärä lasketaan kertomalla kaikkien lämmityspiirien pituus IHK kertoimella 0,113 (l/m). Mitä pienempi lämpötilaero sitä suurempi virtausvolyymi sitä suurempi väliaineen virtausnopeus sitä suurempi painehäviö. Lämpötilaeron suurentaminen pienentää virtausnopeutta. Suurin sallittu syöttölämpötila ei saa ylittää 55 C käytettäessä märkää sementtiä ja kalsiumsulfaattitasoituslaastia. Lämmityspiirien pituus ei saa ylittää 90 metriä käytettäessä 16 mm:n putkia ja 130 metriä käytettäessä 20 mm:n putkia. Optimaalinen lämmityspiirin pituus on 80 m käytettäessä 16 mm:n putkia ja 120 m käytettäessä 20 mm:n putkia. Yli 250 mbar:n painehäviötä ei saa ylittää, sillä kiertovesipumpun on ylläpidettävä painekorkeutta ja kestettävä lämmityspiirien ja koko järjestelmän painehäviöt (jakotukki, sen venttiilit, meno- ja paluuputket, sekoitusventtiilit jne.) Maksimi menovedenlämpötila ei saa olla yli 50 C käytettäessä kipsilaastia. Lattialämmitysjärjestelmän nopea ja helppo mitoitus Danfossin verkkopohjaisella lattialämmityksen mitoitusohjelmalla lämmitysjärjestelmän oikean mitoituksen saa laskettua parissa minuutissa. Muutaman perustiedon pohjalta helppokäyttöinen työkalu ilmoittaa kaikki tarvittavat tiedot järjestelmän suunnitteluun, tuotevalintaan ja toteutukseen liittyen. Danfossin lattialämmityksen mitoitusohjelma onkin erittäin hyödyllinen väline niin järjestelmien tarjous- kuin toteutusvaiheessa. VGCTC320 Danfoss 03/2011 Danfoss Heating Solutions

9 Danfoss Heating Solutions VGCTC320 Danfoss 03/2011 7

10 8 VGCTC320 Danfoss 03/2011 Danfoss Heating Solutions

11 Danfoss Heating Solutions VGCTC320 Danfoss 03/2011 9

12 OY Danfoss Ab Kivenlahdentie Espoo Puh: Faksi: Sähköposti: Danfoss ei vastaa luetteloissa, esitteissä tai painotuotteissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Danfoss pidättää itselleen oikeuden tehdä ennalta ilmoittamatta tuotteisiinsa muutoksia, myös jo tilattuihin, mikäli tämä voi tapahtua muuttamatta jo sovittuja suoritusarvoja. Kaikki tässä materiaalissa esiintyvät tavaramerkit ovat asianomaisten yritysten omaisuutta. Danfoss ja Danfoss logo ovat Danfoss A/S:n tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään. 10 VGCTC320 Danfoss 03/2011 Danfoss Heating Solutions

Kiinteästi johdotetut lattialämmityksen säätimet

Kiinteästi johdotetut lattialämmityksen säätimet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen esite Kiinteästi johdotetut lattialämmityksen säätimet www.heating.danfoss.com Tekninen esite Kiinteästi johdotetut lattialämmityksen säätimet FH-WC-kytkentärasia

Lisätiedot

FHM-Cx Sekoitusryhmät lattialämmitykseen

FHM-Cx Sekoitusryhmät lattialämmitykseen FHM-Cx Sekoitusryhmät lattialämmitykseen Käyttötarkoitus FHM-C5/C6-sekoitusryhmä (UPS-pumppu) Danfossin pienikokoista sekoitusryhmää käytetään virtaaman ja menoveden lämpötilan säätöön vesikiertoisissa

Lisätiedot

7 sovellusta, Vesikiertoisen lattialämmityksen suunnittelu Varmista optimaaliset tulokset. lampo.danfoss.fi. Sovellusopas

7 sovellusta, Vesikiertoisen lattialämmityksen suunnittelu Varmista optimaaliset tulokset. lampo.danfoss.fi. Sovellusopas Sovellusopas Vesikiertoisen lattialämmityksen suunnittelu Varmista optimaaliset tulokset 7 sovellusta, jotka auttavat Danfossin lattialämmitysjärjestelmien suunnittelussa ja asentamisessa. lampo.danfoss.fi

Lisätiedot

FHV-A mahdollistaa lattian lämpötilanhallinnan esiasetettavan ja RA anturilla varustetun termostaattiventtiilin kautta.

FHV-A mahdollistaa lattian lämpötilanhallinnan esiasetettavan ja RA anturilla varustetun termostaattiventtiilin kautta. Käyttökohteet t sopivat ihanteellisesti lämpötilan säätöön yksittäisissä lattialämmitetyissä tiloissa ja järjestelmissä, joissa lattialämmitystä käytetään yhdessä lämpöpattereiden kanssa. Danfoss tarjoaa

Lisätiedot

Kääntöluistiventtiilit HRB 3, HRB 4

Kääntöluistiventtiilit HRB 3, HRB 4 Tekninen esite Kääntöluistiventtiilit HRB 3, HRB 4 Kuvaus HRB-Kääntöluistiventtiilejä voi käyttää yhdessä sähkötoimisten toimilaitteiden AMB 162 ja AMB 182 kanssa. Ominaisuudet: Luokkansa pienin vuoto

Lisätiedot

Kääntöluistiventtiilit HRE 3, HRE 4

Kääntöluistiventtiilit HRE 3, HRE 4 Tekninen esite Kääntöluistiventtiilit HRE 3, HRE 4 Kuvaus HRE-kääntöluistiventtiilejä voi käyttää yhdessä AMB 162- ja AMB 182 -sähkötoimilaitteiden kanssa. Ominaisuudet: Valurautarunko Luokkansa pienin

Lisätiedot

Danfoss Link FT Lämmityksen kytkentäyksikön

Danfoss Link FT Lämmityksen kytkentäyksikön Danfoss Link FT Lämmityksen kytkentäyksikön electricheating.danfoss.com Sisällysluettelo 1 Johdanto....................... 2 2 Sijoittaminen..................... 3 2.1 Käyttötarkoitus.................

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Basic -tasoituslaastijärjestelmät. Käsikirja DANFOSS HEATING SOLUTIONS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Basic -tasoituslaastijärjestelmät. Käsikirja DANFOSS HEATING SOLUTIONS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Basic -järjestelmät DANFOSS HEATING SOLUTIONS Käsikirja Basic -järjestelmät 2 Basic -järjestelmät Sisältö Lattian alle asennettava lämmitys toteutettuna lämmitetyllä tasoitteella

Lisätiedot

FHM-Cx-pumppuryhmät lattialämmitykseen

FHM-Cx-pumppuryhmät lattialämmitykseen Tekninen esite FHM-Cx-pumppuryhmät lattialämmitykseen Käyttö Kuva 1: FHM-C-sekoitusventtiili (UPS-pumppu) Kuva : FHM-C-sekoitusventtiili (UPS-pumppu) Kuva : FHM-C7-sekoitusventtiili (Alpha-pumppu) Kuva

Lisätiedot

Lattilämmityksen jakotukki FHF

Lattilämmityksen jakotukki FHF Lattilämmityksen jakotukki FHF Käyttö FHF-jakotukkeja käytetään vesikiertoisissa lattialämmityksissä. Rakennusten lattialämmityspiirit kytketään kukin jakotukkeihin, joissa piirien vesimäärät säädetään

Lisätiedot

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Tekninen esite Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Kuvaus jolloin ne takaavat pitkän ja huolettoman käytön. Ominaisuudet: Jaettu ominaiskäyrä kehitetty vaativimpiin sovelluksiin (DN

Lisätiedot

Aina nopea, aina hallinnassa Danfoss-lattialämmitys» kaikkiin tarpeisiin

Aina nopea, aina hallinnassa Danfoss-lattialämmitys» kaikkiin tarpeisiin MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Aina nopea, aina hallinnassa Danfoss-lattialämmitys» kaikkiin tarpeisiin Nopea lattialämmitys Avaimesi optimaaliseen lattialämmitykseen Lattialämmitys ei ole pelkkiä putkia!

Lisätiedot

Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa.

Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa. UUDET living by Danfoss -termostaatit. Harppaus kohti laadukkaampaa asumista. Asenna ja unohda Uudet living by Danfoss termostaatit

Lisätiedot

SSM-lattialämmitysjakotukki

SSM-lattialämmitysjakotukki Käyttötarkoitus Jakotukkiin kuuluu menoveden jakotukki ja paluujakotukki. Menoveden jakotukissa on mahdollista sulkea jokainen piiri erikseen virtausmittarilla tai sulkuventtiilillä. Paluujakotukki on

Lisätiedot

Painetasapainotetut venttiilit (PN 25) VM 2 2-tieventtiili, ulkokierre VB 2 2-tieventtiili, laippa

Painetasapainotetut venttiilit (PN 25) VM 2 2-tieventtiili, ulkokierre VB 2 2-tieventtiili, laippa Tekninen esite Painetasapainotetut venttiilit (PN 25) 2-tieventtiili, ulkokierre VB 2 2-tieventtiili, laippa Kuvaus VB 2 ja VB 2 - säätöventtiilit on suunniteltu toimimaan yhdessä sähköisten Danfoss toimilaitteiden

Lisätiedot

Termostaattinen vesiventtiili AVTB

Termostaattinen vesiventtiili AVTB Käyttö - Omavoimainen - Sulkeutuu lämpötilan kohotessa - Voidaan asettaa joko meno- tai paluujohtoon riippuen tuntoelimistä - Paineluokka PN 16, maks. 130 C - DIN hyväksytty, TR 71091 AVTB säätöventtiili

Lisätiedot

Painebalansoidut säätöventtiilit VM 2, VB 2

Painebalansoidut säätöventtiilit VM 2, VB 2 Tekninen esite Painebalansoidut säätöventtiilit VM 2, VB 2 Kuvaus / Sovellus VM 2 VB 2 Venttiilit VM 2 ja VB 2 jaetulla ominaiskäyrällä, on suunniteltu käytettäväksi yhdessä Danfoss toimimoottoreiden AMV(E)

Lisätiedot

Painetasapainotetut venttiilit (PN 25)

Painetasapainotetut venttiilit (PN 25) Tekninen esite Painetasapainotetut venttiilit (PN 25) 2-tieventtiili, ulkokierre VB 2 2-tieventtiili, laippa Kuvaus VB 2 ja VB 2 - säätöventtiilit on suunniteltu toimimaan yhdessä sähköisten Danfoss toimilaitteiden

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Tekninen kuvaus DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Tekninen kuvaus DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen kuvaus www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

Jakotukkipari koostuu meno- ja paluujohdon jakotukeista. Menojohdon jakotukissa on lämmityspiirikohtaiset

Jakotukkipari koostuu meno- ja paluujohdon jakotukeista. Menojohdon jakotukissa on lämmityspiirikohtaiset Lattialämmityksen jakotukki FHD Käyttö Lattialämmityksen jakotukkeja FHD käytetään vesikiertoisissa lattialämmityksissä. Rakennusten lattialämmityspiirit kytketään kukin jakotukkeihin, joissa piirien vesimäärät

Lisätiedot

Langaton lattialämmityksen ohjausjärjestelmä CF2

Langaton lattialämmityksen ohjausjärjestelmä CF2 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen esite Langaton lattialämmityksen ohjausjärjestelmä CF2 www.heating.danfoss.com Tekninen esite Langaton lattialämmityksen ohjausjärjestelmä CF2 Käyttöesimerkkejä

Lisätiedot

Suunnittelun ohjeita

Suunnittelun ohjeita Suunnittelun ohjeita Sisällysluettelo Lattialämmityksen mahdollisuudet ja rajoitukset... 2 Tehontarve... 2 Asumisviihtyisyys... 2 Lattiamateriaalien aiheuttamat rajoitukset... 2 Eristyksen merkitys välipohjassa...

Lisätiedot

Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä

Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä Käyttökohteet Huonetermostaatti tai valvontajärjestelmä (DDC) ohjaa toimitaiteitta 0-10 V:n jännitteellä. Toimilaite muuntaa 0-10 V:n signaalin

Lisätiedot

Talon valmistumisvuosi 1999 Asuinpinta-ala 441m2. Asuntoja 6

Talon valmistumisvuosi 1999 Asuinpinta-ala 441m2. Asuntoja 6 Lattialämmitetyn rivitalon perusparannus 2015 Talon valmistumisvuosi 1999 Asuinpinta-ala 441m2. Asuntoja 6 Maakaasukattila Lattialämmitys. Putkipituus tuntematon. Ilmanvaihto koneellinen. Ei lämmön talteenottoa.

Lisätiedot

Sähköiset toimilaitteet AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas)

Sähköiset toimilaitteet AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Sähköiset toimilaitteet AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV 33 standardin EN 14597 mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Kuvaus AMV 10 AMV 13 AMV 20, AMV 30 AMV 23, AMV 33 3-pisteohjattuja toimilaitteita

Lisätiedot

Asennusopas. BasicPlus 2 WT-DR & WT-PR huonetermostaatit

Asennusopas. BasicPlus 2 WT-DR & WT-PR huonetermostaatit huonetermostaatit Asennusopas 1. Asennusvaiheet Käyttöopas voidaan ladata osoitteesta: heating.danfoss.com. 1. Asennus on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. 2. Huonetermostaatti pitää asentaa

Lisätiedot

Aina nopeampi Aina hallinnassa Danfoss-lattialämmitys» koko matkalle

Aina nopeampi Aina hallinnassa Danfoss-lattialämmitys» koko matkalle Aina nopeampi Aina hallinnassa Danfoss-lattialämmitys» koko matkalle www.speedup.danfoss.com Nopea lattialämmitys Avaimesi optimaaliseen lattialämmitykseen Lattialämmitys on enemmän kuin pelkät putket!

Lisätiedot

Uponor remontoijan palvelut

Uponor remontoijan palvelut Uponor remontoijan palvelut Uponor KOTI LISÄ-ARVOA TALOLLE JA ASUKKAALLE MUKAVUUTTA JA ENERGIANSÄÄSTÖÄ VAIVATTOMASTI RAKENNUKSEN ARVON JA LAADUN PARANEMINEN April 2009 Uponor 2 Uponor KOTI -mukana remontissa

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 330 (+5... +45 C) Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. DEVIreg 330 (+5... +45 C) Sisällysluettelo

Lisätiedot

living connect, Elektroninen Patteritermostaatti

living connect, Elektroninen Patteritermostaatti Käyttökohteet Link TM CC -säätimelle, joka synkronoi kaikki samassa huoneessa olevat patteritermostaatit. living connect sisältää tuuletustoiminnon, joka sulkee venttiilin jos huoneen lämpötila laskee

Lisätiedot

JIP -haaroitusventtiilit

JIP -haaroitusventtiilit Kuvaus Danfossin on suunniteltu kaukolämpö- ja muiden suljettuihin kiertovesijärjestelmien laajennuksiin, joissa virtausaine on käsitelty sisäosien korroosiovaurioiden ehkäisemiseksi. Venttiilit täyttävät

Lisätiedot

Jip Hot tap -paikallahaaroitusventtiilit

Jip Hot tap -paikallahaaroitusventtiilit Kuvaus Danfossin JIP Hot tap -paikalahaaroitusventtiilit on suunniteltu kaukolämpö- ja muiden suljettujen kiertovesijärjestelmien laajennuksiin. Venttiili on helppo asentaa paineenalaiseen järjestelmään,

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Vesikiertoisen lattialämmityksen perusteet. Käsikirja DANFOSS HEATING SOLUTIONS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Vesikiertoisen lattialämmityksen perusteet. Käsikirja DANFOSS HEATING SOLUTIONS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DANFOSS HEATING SOLUTIONS Käsikirja 2 Vesikiertoisen lattialämmityksen perusteet Lattian alle asennettava lämmitys on viime vuosina jatkuvasti kasvattanut suosiotaan, sillä

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 130. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 130. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 130 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+

DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+ MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen kuvaus www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

ECL Comfort 296 / 310 -säätimen yhdistäminen langattomaan verkkoon (WLAN)

ECL Comfort 296 / 310 -säätimen yhdistäminen langattomaan verkkoon (WLAN) ECL Comfort 296 / 310 -säätimen yhdistäminen langattomaan verkkoon (WLAN) 1.0 Sisältö 1.0 Sisältö... 1 2.0 Johdanto... 2 2.1 ECL Comfort 296 / 310:n käyttö SCADA-järjestelmissä WLANin kautta... 2 2.2 Mikä

Lisätiedot

Järjestelmäkuvaus Syöttöputket & Ryhmäjakotukit

Järjestelmäkuvaus Syöttöputket & Ryhmäjakotukit Järjestelmäkuvaus Syöttöputket & Ryhmäjakotukit Edut Järjestelmä voidaan toteuttaa pienemmällä syöttöputkihalkaisijalla. Järjestelmän kokonaispainehäviö laskee. Virtauksen säädöt eri jakotukkien välillä

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 316. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 316. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 316 Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. (Direktiivi 2006/42/EY) Sisällysluettelo 1 Johdanto.................

Lisätiedot

Uponor Push 23B-W. Lattialämmityksen pumppuryhmä

Uponor Push 23B-W. Lattialämmityksen pumppuryhmä Lattialämmityksen pumppuryhmä Lattialämmityksen pumppuryhmä on pumppuryhmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi Uponor-lattialämmitysjärjestelmän kanssa. Pumppuryhmä säätää lattialämmityksessä kiertävän

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 610 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

24/7 Haluamasi lämpötilat. Täydellisiä hetkiä.

24/7 Haluamasi lämpötilat. Täydellisiä hetkiä. living by Danfoss -lämmityksen ohjaus Laatuaikaa Kodin miellyttävässä lämmössä living by Danfoss -lämmityksen ohjauksen avulla voit ohjata helposti ja tehokkaasti elektronisia termostaatteja sekä langatonta

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 530. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 530. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 530 Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. (Direktiivi 2006/42/EY) Sisällysluettelo 1 Johdanto.................

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-iQ.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-iQ. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

living connect, Elektroninen Patteritermostaatti

living connect, Elektroninen Patteritermostaatti Käyttökohteet CC -keskusyksikköön, joka synkronoi kaikki samassa huoneessa olevat patteritermostaatit. living connect sisältää tuuletustoiminnon, joka sulkee venttiilin, jos huoneen lämpötila laskee merkittävästi.

Lisätiedot

Lämmönvaihdinpaketti TMix E

Lämmönvaihdinpaketti TMix E Lämmönvaihdinpaketti TMix E EDUT Toimitetaan koottuna Voidaan kytkeä suoraan lattialämmitystai teollisuusjakotukkiin Mahdollistaa pakkasnesteen käytön sulanapidossa ja lattialämmityksessä talousrakennuksissa

Lisätiedot

24/7 Haluamasi lämpötilat. Täydellisiä hetkiä.

24/7 Haluamasi lämpötilat. Täydellisiä hetkiä. living by Danfoss -lämmityksen ohjaus Laatuaikaa Kodin miellyttävässä lämmössä living by Danfoss -lämmityksen ohjauksen avulla voit ohjata helposti ja tehokkaasti elektronisia termostaatteja sekä langatonta

Lisätiedot

Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas)

Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN 14597 mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Kuvaus AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Toimilaitteita voidaan

Lisätiedot

Uponor Fluvia T Push-12 PUMPPURYHMÄ LATTIALÄMMITYKSEEN

Uponor Fluvia T Push-12 PUMPPURYHMÄ LATTIALÄMMITYKSEEN Uponor Fluvia T Push- PUMPPURYHMÄ LATTIALÄMMITYKSEEN Uponor Fluvia T Push Lämmitysveden säätö helposti ja turvallisesti Lattialämmitystä yksittäisiin huoneisiin Uponorin valikoimaan kuuluu joukko erilaisia

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Asennus ja käyttö. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Asennus ja käyttö. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Asennus ja käyttö Danfoss Heating Solutions 2 living connect Onnittelut Danfoss tuotteen hankinnasta Danfoss Heating Solutions 3 Sisältö 1. Järjestelmän yleiskuvaus...5

Lisätiedot

Sähköiset toimilaitteet AMB 162, AMB 182

Sähköiset toimilaitteet AMB 162, AMB 182 Tekninen esite Sähköiset toimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus Ominaisuudet: Lisäkytkin Venttiilin asennon osoitin Kääntösuunnan merkkivalo Kiinteä käsiohjaus Ei vaurioidu venttiilin tukkeutuessa Hiljainen

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys

Vesikiertoinen lattialämmitys Vesikiertoinen lattialämmitys MARKKINOIDEN OHUIMPIA VOIDAAN ASENTAA SEKÄ UUSIIN ETTÄ REMONTOITAVIIN RAKENNUKSIIN HELPPO ASENTAA MYÖS ITSE YKSINKERTAISESTI PAREMPI Lattialämmityksen monet edut. De många

Lisätiedot

FHV-säätöventtiili. Tekninen esite. Käyttökohteet. Järjestelmien rakenteet FHV-A. Tekniset tiedot Malli Liitäntä kvs (m³/h)

FHV-säätöventtiili. Tekninen esite. Käyttökohteet. Järjestelmien rakenteet FHV-A. Tekniset tiedot Malli Liitäntä kvs (m³/h) Käyttökohteet t sopivat ihanteellisesti lämpötilan säätöön yksittäisissä lattialämmitetyissä tiloissa ja järjestelmissä, joissa lattialämmitystä käytetään yhdessä lämpöpattereiden kanssa. Danfoss tarjoaa

Lisätiedot

DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+

DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+ MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen kuvaus www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 528. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 528. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 528 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Vapaakiertoventtiilin runko, malli RA-G

Vapaakiertoventtiilin runko, malli RA-G Tekninen esite Sovellus Hyväksytty standardin EN 215 mukaisesti Kaikkia RA-G-venttiilejä voidaan käyttää kaikkien RA-sarjan termostaattiantureiden kanssa. RA-G-venttiileissä on harmaa suojatulppa. Sitä

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY

Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra- tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Yksityiskäyttöön

Lisätiedot

VR, VF, VFS 2-tiekytkentä VRB(G), VF 3-tiekytkentä

VR, VF, VFS 2-tiekytkentä VRB(G), VF 3-tiekytkentä Tekninen esite Istukkaventtiilit VR, VF, VFS 2-tiekytkentä VRB(G), VF 3-tiekytkentä Käyttö VR 2 VF 2/VFS 2 VRB(G) 3 VF 3 Venttiilit soveltuvat käytettäviksi Danfoss AMV 123, AMV 133, AMV 323, AMV 423,

Lisätiedot

Tuotevalikoima Unibox Huonekohtainen lämpötilan säätöyksikkö ja paluuveden lämpötilarajoitin lattialämmitykseen

Tuotevalikoima Unibox Huonekohtainen lämpötilan säätöyksikkö ja paluuveden lämpötilarajoitin lattialämmitykseen Innovatiivisuus + laatu Tuotevalikoima Unibox Huonekohnen lämpötilan säätöyksikkö ja paluuveden lämpötilarajoitin lattialämmitykseen Design palkinnot: Esittely Unibox T / Unibox ET Lattialämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Uponor Push 23A Pumppu- ja sekoitusryhmä

Uponor Push 23A Pumppu- ja sekoitusryhmä L at t i a l ä m m i t y s U P O N O R P U S H 2 3 A Pumppu- ja sekoitusryhmä 04 2010 5042 Lattialämmityksen pumppu- ja sekoitusryhmä on pumppu- ja sekoitusryhmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi Uponor-lattialämmitysjärjestelmän

Lisätiedot

Sähkölämmityksen toteutus. SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi)

Sähkölämmityksen toteutus. SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi) Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi) Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra-tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset

Lisätiedot

Yhtä helppoa kuin kellon laittaminen aikaan

Yhtä helppoa kuin kellon laittaminen aikaan MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Yhtä helppoa kuin kellon laittaminen aikaan Täydellinen säätö ja tasapaino yhdessä venttiilissä COMFORT CONTROLS Pyritkö aina täydelliseen ratkaisuun? Täydellinen toiminnallisuus?

Lisätiedot

Primex lattialämmitys Suunnittelun ohjeita Air Wise Oy

Primex lattialämmitys Suunnittelun ohjeita Air Wise Oy Primex lattialämmitys Suunnittelun ohjeita 2016 Air Wise Oy Jarmo Ruohonen 1.2.2015 Ver 2016 Suunnittelun ohjeita Sisällysluettelo Sisällysluettelo Lattialämmityksen mahdollisuudet ja rajoitukset... 3

Lisätiedot

Sähköiset toimilaitteet AMB 162, AMB 182

Sähköiset toimilaitteet AMB 162, AMB 182 Tekninen esite Sähköiset toimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus Tärkeimmät tiedot: Nimellisjännite: 2- tai 3-piste 230 V AC, 50/60 Hz V AC, 50/60 Hz suhteellinen: V AC/DC; Momentti: 5, 10 ja Nm Kääntökulma

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 532. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 532. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 532 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

LÄMMITYS- JA JÄÄHDYTYSPANEELIJÄRJESTELMÄ ItuGraf

LÄMMITYS- JA JÄÄHDYTYSPANEELIJÄRJESTELMÄ ItuGraf 1 LÄMMITYS- JA JÄÄHDYTYSPANEELIJÄRJESTELMÄ ItuGraf 1-piirisessä ItuGraf -grafiittipaneelissa on 10mm kuparinen virtausputki yhdessä grafiittikerroksessa. 2- piirisessä ItuGraf -grafiittipaneelissa on 10mm

Lisätiedot

Asennusohje. Meltex lattialämmitysjärjestelmä JAKOKESKUS 7035TOPAC / 7035TOP / 7035

Asennusohje. Meltex lattialämmitysjärjestelmä JAKOKESKUS 7035TOPAC / 7035TOP / 7035 Meltex lattialämmitysjärjestelmä JAKOKESKUS 7035TOPAC / 7035TOP / 7035 Sisältö Jakokeskus 3 Asennus 3 Putkien asennus 4 Putkien yhdistäminen jakokeskukseen 4 Sekoitusyksikön asentaminen (lisävaruste) 5

Lisätiedot

OnePipe-lattialämmitys viihtyisämpi koti!

OnePipe-lattialämmitys viihtyisämpi koti! OnePipe-lattialämmitys viihtyisämpi koti! ENERGIATEHOKAS NÄKYMÄTÖN Asennetaan lattiarakenteisiin, näkyvissä vain huonekohtaiset termostaatit. Helpottaa siivousta sekä sisustamista. Soveltuu melkein mihin

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset

Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet edellinen julkaisu vuodelta 2003 päivitetty versio

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus AMB toimilaitteet on tarkoitettu sekoittaville sekä jakaville kääntöluistiventtiileille. AMB 162- ja AMB 182 -toimilaitteita käytetään lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus AMB-toimilaitteilla ohjataan kääntyvien sekoitusja palloventtiilien toimintaa. AMB 162- ja AMB 182 -toimilaitteita käytetään lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys

Vesikiertoinen lattialämmitys Vesikiertoinen lattialämmitys Enerline viihtyisyyttä energiatehokkaasti Vaivaton ja huoltovapaa Lattialämmityksen huonekohtaisten termostaattien avulla saat eri tiloihin valitsemasi lämpötilat vaivattomasti.

Lisätiedot

Frenger comfortluokan kattosäteiljiä

Frenger comfortluokan kattosäteiljiä Frenger comfortluokan kattosäteiljiä Ely keskus Mikkeli HKE säteilijä sileällä pinnalla Kone Design Center,HKE reijitetyllä pinnalla FRENGER SYSTEMEN BV on kansainvälinen alansa johtava yritys jonka päätuotteet

Lisätiedot

PST-kattolämmityksen asennusohje

PST-kattolämmityksen asennusohje PST-kattolämmityksen asennusohje 1 Kattolämmityselementtien asennusohje Kiinnitysalueet Kattorakenne Rimoitus Lisälämmöneriste Kattoelementit Metallivastukset Liitäntäjohto Katon pintaverhous Kattoelementin

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 535. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 535. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 535 Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. (Direktiivi 2006/42/EY) Sisällysluettelo 1 Johdanto.................

Lisätiedot

T2REFLECTA HELPPO ASENTAA TEHOKASTA LATTIALÄMPÖÄ ERISTELEVYN AVULLA

T2REFLECTA HELPPO ASENTAA TEHOKASTA LATTIALÄMPÖÄ ERISTELEVYN AVULLA T2REFLECTA HELPPO ASENTAA TEHOKASTA LATTIALÄMPÖÄ ERISTELEVYN AVULLA T2 RED ON ITSESÄÄTYVÄ T2 Red on lattialämpökaapeli, jonka jokainen millimetri säätää tehonsa lämmitystarpeen mukaan. Ikkunoiden alle

Lisätiedot

Sisällysluettelo. : tekninen esite I 2

Sisällysluettelo. : tekninen esite I 2 TEKNINEN ESITE : tekninen esite I 2 Sisällysluettelo 1. TUOTEKUVAUS... 3 2. TEKNISET TIEDOT... 4 3. PAINEHÄVIÖTIEDOT... 6 4. YLEISIMMÄT KYTKENTÄTAVAT... 8 5. KANNAKOINTI... 10 6. MALLITYÖSELVITYS... 11

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys

Vesikiertoinen lattialämmitys Vesikiertoinen lattialämmitys Viihtyisyyttä energiatehokkaasti Vaivaton ja huoltovapaa Lattialämmityksen huonekohtaisten termostaattien avulla saat eri tiloihin valitsemasi lämpötilat vaivattomasti. Ammattilaisen

Lisätiedot

Frenger comfortluokan kattosäteiljiä

Frenger comfortluokan kattosäteiljiä Frenger comfortluokan kattosäteiljiä FRENGER SYSTEMEN BV on kansainvälinen alansa johtava yritys jonka päätuotteet ovat kattosäteilyelementit sekä lämmitykseen että jäähdytykseen. Yrityksellä on kokemusta

Lisätiedot

Tuotevalikoima Unibox Huonekohtainen lämpötilan säätöyksikkö ja paluuveden lämpötilarajoitin lattialämmitykseen

Tuotevalikoima Unibox Huonekohtainen lämpötilan säätöyksikkö ja paluuveden lämpötilarajoitin lattialämmitykseen Innovatiivisuus + laatu Tuotevalikoima Unibox lämpötilan säätöyksikkö ja veden lämpötilarajoitin lattialämmitykseen Tuotevalikoima Design palkinnot: Esittely Unibox T / Unibox ET Lattialämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Tekninen esite ECC 24

Tekninen esite ECC 24 Käyttö ECC on elektroninen säädin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien sarjasäätöön. Sitä käytetään konvektiojärjestelmissä, esim. jäähdytyspalkeissa, pattereissa ja konvektoreissa. ECC 24 voidaan käyttää

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys

Vesikiertoinen lattialämmitys Vesikiertoinen lattialämmitys Viihtyisyyttä energiatehokkaasti Vaivaton ja huoltovapaa Lattialämmityksen huonekohtaisten termostaattien avulla saat eri tiloihin valitsemasi lämpötilat vaivattomasti. Ammattilaisen

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys

Vesikiertoinen lattialämmitys Vesikiertoinen lattialämmitys Viihtyisyyttä energiatehokkaasti Vaivaton ja huoltovapaa Lattialämmityksen huonekohtaisten termostaattien avulla saat eri tiloihin valitsemasi lämpötilat vaivattomasti. Ammattilaisen

Lisätiedot

Termostaattianturi K pintaan kiinnitettävällä tai upotettavalla tuntoelimellä. Termostaattianturit Väliaineen lämpötilasäätöön

Termostaattianturi K pintaan kiinnitettävällä tai upotettavalla tuntoelimellä. Termostaattianturit Väliaineen lämpötilasäätöön Termostaattianturi K pintaan kiinnitettävällä tai upotettavalla tuntoelimellä Termostaattianturit Väliaineen lämpötilasäätöön IMI HEIMEIER / Termostaatit ja patteriventtiilit / Termostaattianturi K pintaan

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset (päivitetty 9.5.2014)

Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset (päivitetty 9.5.2014) Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset (päivitetty ) Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet edellinen julkaisu vuodelta 2003 päivitetty

Lisätiedot

PITKÄNPATTERIN KYTKENTÄ

PITKÄNPATTERIN KYTKENTÄ LVI-laitosten laadunvarmistusmittaukset PITKÄNPATTERIN KYTKENTÄ v1.2 25.4.2017 SISÄLLYS SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO 2 2 ESITEHTÄVÄT 2 3 TARVITTAVAT VÄLINEET 3 4 TYÖN SUORITUS 5 4.1 AB-kytkentä 6 4.2 AE-kytkentä

Lisätiedot

ECL Comfort 110 on 1-piirinen säätölaite, jota käytetään kaukolämmön lämmönjakokeskuksissa ja kaukolämpöjärjestelmissä sekä kattilajärjestelmissä.

ECL Comfort 110 on 1-piirinen säätölaite, jota käytetään kaukolämmön lämmönjakokeskuksissa ja kaukolämpöjärjestelmissä sekä kattilajärjestelmissä. Tekninen esite 230 V AC ja 24 V AC Kuvaus ja sovellus on 1-piirinen säätölaite, jota käytetään kaukolämmön lämmönjakokeskuksissa ja kaukolämpöjärjestelmissä sekä kattilajärjestelmissä. Elektroninen säätölaite

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15 MTCV lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti Käyttö MTCV on lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti. MTCV huolehtii lämpimän käyttövesiverkoston lämpötasapainosta. Venttiili asennetaan kiertojohtoon, jossa

Lisätiedot

Lattialämmitys Lämpimiä lattioita vuodesta 1989 nereus.fi

Lattialämmitys Lämpimiä lattioita vuodesta 1989 nereus.fi Lattialämmitys Lämpimiä lattioita vuodesta 1989 nereus.fi 1 2 Viiden tähden Nereus-lattialämmitys H Nopea kokonaistoimitus suunnittelusta takuutuotteeksi. H Maankattava, joustava ja luotettava jälleenmyyjäverkosto.

Lisätiedot

WehoFloor. Tuoteluettelo/Hinnasto 6.2005

WehoFloor. Tuoteluettelo/Hinnasto 6.2005 WehoFloor Tuoteluettelo/Hinnasto 6.2005 Helppo säätää huoleton käyttää Ilmasto-olot Suomessa asettavat lämmitysjärjestelmän vaatimukset korkealle. Pitkienkin pakkasjaksojen aikana lämmitysjärjestelmän

Lisätiedot

TRV Nordic. Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen Pohjoismainen muotoilu

TRV Nordic. Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen Pohjoismainen muotoilu TRV Nordic Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen Pohjoismainen muotoilu IMI TA / Termostaatit ja patteriventtiilit / TRV Nordic TRV Nordic Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit

Lisätiedot

LK Lämmönvaihdinpaketti 10 - n

LK Lämmönvaihdinpaketti 10 - n LK Lämmönvaihdinpaketti 10 - n 6 9 14 2 5 15 12 11 13 7 10 3 4 14 1 Rakenne LK Lämmönvaihdinpaketti on ensisijaisesti tarkoitettu glykolisekoitteisiin lattialämmitysjärjestelmiin, joita ei voi yhdistää

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden

Lisätiedot

SÄHKÖLÄMMITINRATKAISUN SUUNNITTELU

SÄHKÖLÄMMITINRATKAISUN SUUNNITTELU SÄHKÖLÄMMITINRATKAISUN SUUNNITTELU 1. Tilan lämpöhäviöt lasketaan huone- tai tilakohtaisesti. Lämmittimen valinta voidaan tehdä huonelämmityksen tehontarpeen mukaan, koska lämmittimien hyötysuhde on n.

Lisätiedot

14. Sähkölämmitys Lattialämmitys, lämpömatto 120 W/m2 14.1

14. Sähkölämmitys Lattialämmitys, lämpömatto 120 W/m2 14.1 14. Sähkölämmitys Lattialämmitys, lämpömatto 120 W/m2 14.1 JO-EL lattialämmitysmatto, kytkentä 230 V termostaattiin JO-EL lattialämmitysmatto on tehokas lämmitysjärjestelmä vieden vain vähän tilaa. Matto

Lisätiedot