Neljä aikuiskoulutuksen laatuyliopistoa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Neljä aikuiskoulutuksen laatuyliopistoa"

Transkriptio

1 Helka Kekäläinen (toim.) Neljä aikuiskoulutuksen laatuyliopistoa KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

2 ISBN (painettu) ISBN (pdf) ISSN Julkaisija: Korkeakoulujen arviointineuvosto Kansi: Juha Ilonen Layout: Pikseri Julkaisupalvelut Tammer-Paino Oy Tampere 2006

3 Esipuhe Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) on toteuttanut neljännen kerran opetusministeriön toimeksiannosta arvioinnin korkealaatuisen aikuiskoulutuksen yliopistojen valitsemiseksi. Arviointi on yhtenä perusteena yliopistojen tuloksellisuuden toteamisessa ja rahoittamisessa tulossopimuskaudelle Arvioinnilla ja valinnalla pyritään aikuiskoulutuksen laadulliseen kehittämiseen tukemalla pitkäjänteistä työtä taloudellisin kannustimin. Hakuohjeet muotoiltiin tarkoituksellisesti väljiksi haastamaan yliopistoja jäsentämään aikuiskoulutuksensa kokonaisuutta ja tarkoitusta. Yliopistojen aikuiskoulutuksen kokonaisuutta tarkasteltiin ilmoitettujen kriteerien mukaisesti aikuiskoulutuksen yliopistollisuuden, yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja elinikäisen oppimisen näkökulmista. Elinikäinen oppiminen sisälsi kaksi teemaa: aikuiset yliopistossa ja aikuiskoulutuksen yhteydet työelämän tarpeisiin. Arvioinnin avoimuutta lisättiin julkaisemalla kaikki hakemukset KKA:n verkkosivuilla hakuajan päätyttyä. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä viisitoista kappaletta. Edellisellä kierroksella arviointi suoritettiin pelkkiin hakemuksiin perustuen. Tällä kertaa arviointineuvoston nimeämä viiden asiantuntijan arviointiryhmä kutsui kuultavaksi edustajat kahdeksasta aikuiskoulutuksen suhteen laadukkaimmaksi arvioimastansa yliopistosta. Niistä neljää päätettiin esittää opetusministeriölle. Valitut aikuiskoulutuksen laatuyliopistot näkevät opiskelijansa yliopistoyhteisön jäseninä ja kykenevät tekemään väylän avoimesta opiskelusta tutkintokoulutukseen todelliseksi. Ne ovat kyenneet osoittamaan hyvin pedagogisen ja sisällöllisen kehittämistyönsä sekä hyödyntämään kansainvälisyyttään myös aikuiskoulutuksen kehittämiseen. Arviointiryhmän sihteerinä toimi suunnittelija FT Helka Kekäläinen, joka on myös toimittanut tämän raportin. Korkeakoulujen arviointineuvoston puolesta esitän lämpimät kiitokset arviointiryhmän jäsenille, jotka antoivat asiantuntemuksensa ja aikaansa arviointiprojektin toteutukseen. Ossi Tuomi Pääsihteeri Korkeakoulujen arviointineuvosto

4

5 Sisällys Korkealaatuisen aikuiskoulutuksen yliopistojen arviointiprosessi. Ulkoinen arviointiryhmä. Arvioinnin valmistelu. Arvioinnin aikataulu. Hakemuksen jättäneet yliopistot. Asiantuntija-arvioinnin vaiheet.... Korkeakoulujen arviointineuvoston esitys korkealaatuisen aikuiskoulutuksen yliopistoiksi Helsingin kauppakorkeakoulu Jyväskylän yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto

6 Korkealaatuisen aikuiskoulutuksen yliopistojen arviointiprosessi. Ulkoinen arviointiryhmä Puheenjohtaja Dosentti Martti Julkunen Asiantuntijat Toimialarehtori YTM Martti Markkanen, Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä Johtaja KT Ulla Mutka, Jyväskylän ammattikorkeakoulu/ammatillinen opettajakorkeakoulu Koulutuspoliittinen asiamies FT Juha Oksanen, Suomen Ekonomiliitto SEFE Professori Leena Syrjälä, Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto Sihteeri Suunnittelija FT Helka Kekäläinen, Korkeakoulujen arviointineuvosto. Arvioinnin valmistelu Opetusministeriö pyysi kirjeellään Korkeakoulujen arviointineuvostoa (KKA) esittämään yliopistojen hakemusten perusteella enintään viittä yliopistoa, joissa aikuiskoulutusta toteutetaan erityisen korkealaatuisin ratkaisuin. Opetusministeriö käyttää esitystä yhtenä vuosien tuloksellisuusrahanjaon perusteena. Koulutuksen laatuyksikkö-toiminnan tavoitteena on parantaa koulutuksen laatua ja relevanssia tukien koulutuksen jatkuvaa kehittämistä myös taloudellisin kannustimin. Opetusministeriö ei esittänyt toivomuksia arvioinnin kohdentamisesta. Korkeakoulujen arviointineuvosto nimesi suunnitteluryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella arviointineuvostolle esitys aikuiskoulutuksen laatuyliopistojen valinnassa käytettäviksi kriteereiksi ja valintamenettelyksi. Aiemmassa kokouksessaan arviointineuvosto nimesi suunnittelu-

7 ryhmän puheenjohtajaksi neuvoston jäsenen professori Jarmo Partasen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Suunnitteluryhmää koottaessa pyrittiin siihen, että siinä olisi sekä täydennyskoulutuksen ja avoimen yliopiston että työelämän asiantuntemusta. Suunnitteluryhmän jäseniksi pyydettiin yritystutkija, kansainvälinen asiamies Ritva Cavenius Toimihenkilöunionista, vararehtori Kaisa Lahtinen Tampereen ammattikorkeakoulusta, johtaja Markku Markkula Teknillisen korkeakoulun Dipolista, hallintojohtaja Päivi Nerg Kuopion yliopistosta, johtaja Kari Seppälä Turun yliopistosta sekä opiskelija Anna-Riitta Pohjola Helsingin yliopistosta. Suunnitteluryhmän sihteerinä toimi suunnittelija Anna-Maija Liuhanen Korkeakoulujen arviointineuvostosta. Suunnitteluryhmän laatimat arviointiperusteet, valintamenettely ja yliopistoille lähetettävät hakuohjeet hyväksyttiin Korkeakoulujen arviointineuvostossa Hakuohjeiden mukaan valittaessa aikuiskoulutuksen laatuyliopistoja vuosiksi tarkastellaan yliopistojen aikuiskoulutuksen kokonaisuutta kolmesta näkökulmasta, jotka ovat aikuiskoulutuksen yliopistollisuus, yhteiskunnallinen vuorovaikutus sekä elinikäinen oppiminen, joka käsittää kaksi teemaa: aikuiset yliopistossa ja aikuiskoulutuksen yhteydet työelämän tarpeisiin. Yliopistoja pyydettiin laatimaan ehdotuksensa seuraavan jaottelun mukaisesti: yliopiston aikuiskoulutuksen perusajatus, aikuiskoulutuksen tehtävät ja toimintamallit tuloksia kuvaavilla tilastoilla varustettuina, enintään kolme esimerkkiä hyvistä käytänteistä sekä itsearviointi. Aikuiskoulutuksen perusajatus kertoo sen, mitä yliopisto aikuiskoulutuksessaan tavoittelee. Toimintamallit, tilastot ja esimerkit hyvistä käytänteistä osoittavat, miten perusajatusta toteutetaan. Itsearviointi puolestaan tuo näkyviin yliopiston käsityksen sen aikuiskoulutuksen tilasta ja kehittämistarpeista. Suunnitteluryhmän laatiman valintamenettelyn mukaan hakemusten arviointi perustuu arviointineuvostolle toimitettuun aineistoon ja arviointivierailuihin. Vierailukohteista päättää asiantuntijaryhmä. Arvioinnissa painotetaan koulutuksen laatua. Määrällisiä tietoja käytetään kokonaiskuvan saamiseksi yliopiston aikuiskoulutuksen laajuudesta. Lopullista arviointia varten KKA nimitti ulkoisen arviointiryhmän, jonka puheenjohtajana toimi dosentti Martti Julkunen, Turun täydennyskoulutuskeskuksen eläkkeelle jäänyt johtaja. Ryhmän muut asiantuntijat olivat toimialarehtori Martti Markkanen, Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä, johtaja Ulla Mutka, Jyväskylän ammattikorkeakoulu/ammatillinen opettajakorkeakoulu, koulutuspoliittinen asiamies Juha Oksanen, Suomen Ekonomiliitto SEFE ja professori Leena Syrjälä, Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto. Arviointiryhmän sihteerinä toimi suunnittelija Helka Kekäläinen Korkeakoulujen arviointineuvostosta.

8 . Arvioinnin aikataulu Opetusministeriö pyytää Korkeakoulujen arviointineuvostoa (KKA) esittämään yliopistojen hakemusten perusteella enintään viittä yliopistoa, joissa aikuiskoulutusta toteutetaan erityisen korkealaatuisin ratkaisuin. Opetusministeriö käyttää esitystä vuosien tuloksellisuusrahanjaon perusteena KKA nimeää suunnitteluryhmän puheenjohtajan KKA nimeää suunnitteluryhmän valmistelemaan arvioinnin kriteereitä KKA hyväksyy arviointiperusteet, valintamenettelyn ja yliopistoille lähetettävät hakuohjeet KKA nimeää ulkoisen arviointiryhmän KKA:n pääsihteerin, arviointiryhmän puheenjohtajan ja sihteerin suunnittelupalaveri Yliopistojen hakemusten takaraja Hakemukset julkaistiin KKA:n verkkosivuilla Arviointiryhmän 1. kokous arvioitsijoiden perehdytys menettelytavat ja kriteerit Arviointiryhmän 2. kokous valitaan 8 10 laadukkainta aikuiskoulutusyliopistoa kuultavaksi käsikirjoitus kuulemisille Yliopistojen kuulemistilaisuudet Arviointiryhmän 3. kokous valitaan enintään 5 laadukkainta aikuiskoulutusyliopistoa ehdotettavaksi KKA:lle KKA päättää esityksestä opetusministeriölle

9 . Hakemuksen jättäneet yliopistot Viisitoista Suomen kahdestakymmenestä yliopistosta jätti hakemuksensa Korkeakoulujen arviointineuvostolle määräaikaan mennessä. Hakemukset julkaistiin KKA:n verkkosivuilla hakuajan päätyttyä. Korkealaatuisen aikuiskoulutuksen yliopistoiksi hakivat seuraavat yliopistot ja korkeakoulut aakkosjärjestyksessä: Helsingin kauppakorkeakoulu Helsingin yliopisto Jyväskylän yliopisto Kuopion yliopisto Lapin yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Oulun yliopisto Sibelius-Akatemia Taideteollinen korkeakoulu Tampereen yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun kauppakorkeakoulu Turun yliopisto Vaasan yliopisto Åbo Akademi

10 . Asiantuntija-arvioinnin vaiheet Ulkoisen arviointiryhmän puheenjohtaja ja sihteeri sekä KKA:n pääsihteeri pitivät suunnittelupalaverin Palaverissa käytiin läpi arviointiryhmän työskentelytapoja. Suunnitteluryhmän laatiman valintamenettelyn mukaan hakemusten arviointi perustuu kirjallisen aineiston lisäksi arviointivierailuihin. Palaverissa pohdittiin mahdollisuutta järjestää vierailut kuulemistilaisuuksina Helsingissä arviointiryhmän ajansäästämiseksi ja siksi, että aikuiskoulutuksella ei ole yliopistoissa yhtä varsinaista tapahtumapaikkaa jossa vierailla. Hakemusten perusteella kutsuttaisiin 8 10 parasta aikuiskoulutusyliopistoa haastateltaviksi opetusministeriön tiloihin Helsinkiin. Menettelyasia jätettiin arviointiryhmän päätettäväksi. Korkeakoulujen arviointineuvoston koolle kutsuma ulkoinen arviointiryhmä piti kolme kokousta. Ensimmäisessä kokouksessa arviointiryhmä perehdytettiin arvioinnin menettelytapoihin ja kriteereihin. Suunnitteluryhmän puheenjohtaja Jarmo Partanen kertoi näkökohtia suunnitteluryhmän työskentelystä ja ehdotetun menettelytavan taustoista. Arviointiprojektin tavoitteiksi mainittiin hyvien käytänteiden löytyminen ja toisilta oppiminen. Arvioinnissa toivottiin painotettavan tekoja ja konkreettisia näyttöjä suunnitelmien sijaan. Suunnitteluryhmä ei ollut halunnut laatia yksityiskohtaisia ohjeistuksia, jotta jokaisella yliopistolla olisi mahdollisuus menestyä arvioinnissa omilla vahvuuksillaan. Arviointiryhmä hyväksyi esityksen menettelytavasta, jonka mukaan hakemuksien perusteella 8 10 parasta aikuiskoulutusyliopistoa kutsutaan haastatteluun Helsinkiin. Ulkoisen arviointiryhmän toisessa kokouksessa valittiin kuultavaksi kutsuttavat yliopistot, päätettiin kuulemistilaisuuksien toteutuksesta ja laadittiin haastattelukysymykset. Hakemuksia arvioitaessa etsittiin näyttöjä aikuiskoulutuksen yliopistollisuudesta, yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta sekä elinikäisestä oppimisesta. Hakemusten arvioinnin jälkeen haastatteluun päätettiin kutsua Helsingin kauppakorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Taideteollinen korkeakoulu, Tampereen yliopisto, Teknillinen korkeakoulu ja Turun yliopisto. Kokouksessa sovittiin, että kahtena ensimmäisenä kuulemispäivänä haastatellaan aamupäivän aikana kaksi yliopistoa ja iltapäivän aikana kaksi yliopistoa. Kolmantena arviointipäivänä pidetään kokous, jossa tehdään yhteenvedot ja päätetään ehdotettavista yliopistoista. Aikaa kullekin haastattelulle varataan noin 1 t 15 min. Yliopistoja pyydetään lähettämään paikalle valitut 3 4 aikuiskoulutuksen edustajaa. Kutsutuille lähetetyssä kirjeessä todettiin myös, että kuulemistilaisuus ei vaadi erityisiä etukäteisvalmisteluja.

11 Kuulemistilaisuudet sujuivat keskustelunomaisessa ilmapiirissä, jossa ulkoinen arviointiryhmä sai vahvistusta ja täsmennyksiä hakemuksien perusteella syntyneihin käsityksiinsä ja yliopistojen edustajilla oli tilaisuus kasvokkain arviointiryhmän kanssa perustella oman yliopistonsa aikuiskoulutuksen laadukkuutta. Yliopistojen edustajat olivat tyypillisesti vararehtori, avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuksen johtajat sekä hakemuksen laatinut henkilö tai muu aikuiskoulutusta antavan yksikön edustaja. Kaikille yliopistoille esitetyt kysymykset koskivat yliopiston aikuiskoulutuksen strategiaa ja tavoitteita, aikuiskoulutuspedagogiikkaa, tutkintoväylää, yliopistoyhteisön asenteita ja vastuiden jakoa, yhteyksiä työelämään, toiminnan vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Lisäksi kaikille haastateltaville ryhmille oli laadittu omia hakemukseen perustuvia lisäkysymyksiä. Ulkoinen arviointiryhmä sai käydyistä keskusteluista selkeän tuen omalle päätökselleen, joka tehtiin kokouksessa Arviointiryhmän yksimielinen kanta on, että seuraavan neljän yliopiston aikuiskoulutus on erityisen korkealaatuista ja ryhmä ehdottaa niitä palkittavaksi laadukkaasta aikuiskoulutuksesta vuosiksi : Helsingin kauppakorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Teknillinen korkeakoulu ja Turun yliopisto.

12 Korkeakoulujen arviointineuvoston esitys korkealaatuisen aikuiskoulutuksen yliopistoiksi Korkeakoulujen arviointineuvosto päätti kokouksessaan esittää Opetusministeriölle, että korkealaatuisen aikuiskoulutuksen yliopistoiksi vuosille nimettäisiin Helsingin kauppakorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Teknillinen korkeakoulu ja Turun yliopisto. Yhteenvetona arvioinnin tuloksista todettiin, että valituissa aikuiskoulutuksen laatuyliopistoissa aikuiskoulutuksen toiminta ajatus on selkeästi jäsennetty ja näkemyksellinen. Aikuiskoulutuksen opiskelijat nähdään osana yliopistoa ja väylä avoimesta opiskelusta tutkintokoulutukseen toimii. Kyseisissä yliopistoissa toteutetaan selkeästi dokumentoitua pedagogista ja sisällöllistä kehittämistyötä, tehdään kansainvälistä yhteistyötä, jonka tuloksia hyödynnetään aikuiskoulutuksen kehittämisessä, ja verkostoituminen eri toimijoiden kanssa on suunnitelmallista. Aikuispedagogiikkaan on kiinnitetty realistisesti huomiota ja se konkretisoituu monipuolisina ja perusteltuina ratkaisuina. Toimintaympäristön ja osaamistarpeiden muutosten ennakointityö on aktiivista ja sitä hyödynnetään koulutustarjonnassa sekä pitkäjänteisen ammatillisen kehittymisen että ajankohtaisen päivitystiedon tarpeiden näkökulmista. Valittujen korkealaatuisen aikuiskoulutuksen yliopistojen hakemukset ja arviointineuvoston lausunnot esitetään seuraavassa.

13 . Helsingin kauppakorkeakoulu Helsingin kauppakorkeakoulu esittää, että se nimettäisiin korkealaatuisen aikuiskoulutuksen yliopistoksi vuosiksi Elinikäisen oppimisen mahdollistaminen ja siihen kannustaminen ovat keskeisessä asemassa yliopiston toiminnassa, ja aikuiskoulutuksen korkea laatu on meille sydämenasia. HKKK:n aikuiskoulutus vastaa maamme hallituksen aikuiskoulutuspolitiikan tavoitteita ja toteuttaa parlamentaarisen aikuiskoulutustyöryhmän ehdotuksia. Tarjoamamme koulutuksen avulla työikäinen väestö voi kehittää osaamistaan jatkuvasti, koulutus edistää tasa-arvoa, sen avulla voi pätevöityä tutkintotavoitteisesti ja sitä voi käyttää täydennyskoulutusluonteisesti sekä yleissivistävästi. Koulutus vastaa työelämän muuttumisen asettamiin haasteisiin. Se perustuu elinkeinoelämän todellisiin tarpeisiin. Koulutus on integroitunut yliopiston tutkimukseen ja opetukseen. Sen laatu varmistetaan jatkuvilla ulkoisilla ja sisäisillä arvioinneilla. Esityksen sisältö: 1 Aikuiskoulutuksen perusajatus ja tehtävät 2 Aikuiskoulutuksen toimintamallit 2.1 Johtamiskoulutus JOKO Executive Education Oy:ssä 2.2 Kansainvälinen koulutuskeskus 2.3 Pienyrityskeskus 2.4 Aikuiskoulutusyksikkö - Avoin yliopisto 3 Kolme esimerkkiä hyvistä käytänteistä 3.1Aikuiskoulutuksen integroituminen yliopiston tutkimukseen ja opetukseen 3.2 Suuntautuminen elinkeinoelämään ja yhteiskunnan kehittämiseen 3.3Laatujärjestelmien kehittäminen kansainvälisellä tasolla 4 Yliopiston aikuiskoulutustoiminnan arviointia Aikuiskoulutuksen perusajatus ja tehtävät Helsingin kauppakorkeakoulun aikuiskoulutustoiminta nojautuu vahvasti yliopiston ydinosaamiseen liiketaloustieteisiin, kansantaloustieteeseen sekä liikekieliin ja viestintään. Aikuiskoulutuksen strategia noudattaa Helsingin kauppakorkeakoulun kokonaisstrategiaa. HKKK:n visiona on olla johtava eurooppalainen tutkimusperustainen kauppakorkeakoulu. Sen strategian ydinajatuksena on liiketoimintaosaamisen edistäminen tietoyhteiskunnassa. Tämä maamme hallitusohjelman ja valtion tiede- ja teknologianeuvoston linjaustenkin mukainen tarve nostaa Suomen

14 liiketoimintaosaaminen kansainväliselle huipputasolle kansallisen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi on myös yliopiston aikuiskoulutuksen ohjenuorana. Yliopiston aikuiskoulutuksen perusajatus on määritelty seuraavasti: Aikuiskoulutuksen missiona on lisätä tutkimukseen perustuvaa liiketoimintaosaamista yhteiskunnassa ja siten parantaa maamme kansainvälistä kilpailukykyä sekä edistää koulutuksellista tasa-arvoa. Tämän perusajatuksen nojalla yliopiston aikuiskoulutukselle on asetettu seuraavat tehtävät: 1. Tarjota huippulaatuisia yliopistollisia johdon koulutusohjelmia ja yritysten kehittämisratkaisuja 2. Tarjota kansainvälisesti tunnettua korkean akateemisen laatutason MBAohjelmaa 3. Olla maan johtava yrittäjyyden ja pienyritystoiminnan koulutusta antava ja siihen liittyvää tutkimusta harjoittava yliopisto 4. Järjestää avointa yliopisto-opetusta mahdollisimman laaja-alaisella tarjonnalla kaikissa yliopiston oppiaineissa 5. Tarjota yhteiskunnan tarpeiden mukaisesti muuta kauppatieteellisen alan aikuiskoulutusta esim. työvoimapoliittista koulutusta. Yliopiston aikuiskoulutuksen tehtäväkenttä on laaja. Se kattaa sekä julkisen että yksityisen sektorin, niin suuret kuin pienetkin yritykset, yritysten ylimmän johdon, aloittavat pienyrittäjät, samoin kuin muut talouselämän tuntemusta tarvitsevat toimijat. Tämän tehtäväkentän hoitaminen on jaettu neljän aikuiskoulutusyksikön, JOKO Executive Education Oy:n, Kansainvälisen koulutuskeskuksen, Pienyrityskeskuksen ja Aikuiskoulutusyksikön kesken. Kullekin yksikölle on määritelty omat selkeät tehtäväalueensa siten, että ne muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Myös yksiköiden välistä yhteistoimintaa kehitetään. Toimintaa koordinoidaan säännöllisissä keskusteluissa yksiköiden välillä. Yksiköiden työnjako suunnitellaan kunkin yksikön vahvuusalueet huomioiden. Myös yrityskuvaa ja ulkoista viestintää hoidetaan yhdessä koordinoidusti. Aikuiskoulutuksen kohderyhmät on täsmennetty seuraavasti: 1. Yritysjohto ja yritysten akateemisen tason asiantuntijatehtävissä toimivat 2. Muiden organisaatioiden johto ja asiantuntijat akateemisella tasolla 3. Pienyrittäjät, pk-yritysten johto sekä yrityksen perustamista suunnittelevat akateemisen taustan omaavat henkilöt 4. Työelämässä toimivat tai sinne hakeutuvat muun kuin kauppatieteellisen koulutuksen saaneet.

15 Koulutus on kansainvälistä. Suomessa toiminta painottuu pääkaupunkiseudulle ja Mikkelin seudulle, mutta koulutusta järjestetään myös muilla paikkakunnilla Etelä-Suomessa. Koulutus on myös vientituote. Ohjelmia toteutetaan Venäjällä, Virossa, Singaporessa, Etelä-Koreassa, Puolassa, Kiinassa ja Taiwanilla. Aikuiskoulutuksen toimintamallit. Johtamiskoulutus JOKO Executive Education Oy:ssä kehittämisratkaisuja suurten organisaatioiden johdolle ja asiantuntijoille Liikkeenjohdollista täydennyskoulutusta toteutetaan Helsingin kauppakorkeakoulun rahastojensa kautta täysin omistaman JOKO Executive Education Oy:n (JOKO) toimesta. JOKO tarjoaa avoimia ja yrityskohtaisia kehittämisohjelmia ja -ratkaisuja. Niitä kehitetään tiiviissä yhteistyössä yliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstön kanssa ottaen huomioon toisaalta yliopiston tutkimuksen ja opetuksen vahvuusalueet ja toisaalta koulutuskysynnän muutokset. Toiminnassa käytetään uusia opetus- ja kehittämismenetelmiä, mm. verkko-opetusta ja Digium-tarpeiden kartoitus- ja palautejärjestelmää. Koulutukseen osallistuvien määrä Suomessa on vuosittain noin 2000 henkilöä JOKO Executive Education Oy:n kurssipäivien ja osanottajien lukumäärät v (E) Kurssipäivien lukumäärä Osanottajien lukumäärä E JOKO:lla on vuonna 2000 perustettu tytäryhtiö Singaporessa, ohjelmayhteistyökumppaneita neljässä maassa ja eriasteista yhteistyötä tehdään noin 20 maassa. Tytäryhtiön koulutukseen osallistui vuonna 2004 noin 500 henkilöä. Korean EMBA-ohjelmassa on koulutettu 1400 johtajaa 10 vuoden aikana. Kansainvälistä kouluttajaverkostoa on laajennettu kutsumalla kohdemaiden paikallisia professoreita verkostoon mukaan. Tavoitteena on globaalien ja paikallisten kehittämistarpeiden yhdistäminen.

16 Laadullisina tavoitteina ovat tieteellisen tutkimuksen tuloksiin perustuva koulutustarjonta ja korkea asiakastyytyväisyys. Jo 7 vuotta sitten on saavutettu ensimmäinen sija Taloustutkimus Oy:n yrityskuvatutkimuksessa ja asema on säilytetty siitä lähtien joka vuosi. Kansainvälisesti vahvaa sijoittumista ilmentää 15. sija Financial Times Executive Education Rankingissä. Lähivuosina avoimia ja yrityskohtaisia kehittämisratkaisuja tukemaan rakennetaan tarpeen mukaan konsultatiivisia lisäpalveluita. Yhteistyötä tiivistetään konsernin muiden liiketoimintaosaamisyksiköiden kanssa koko HKKK/ HSE-brändin vahvistamiseksi niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin markkinoilla.. Kansainvälinen koulutuskeskus ainoa pohjoismainen akkreditoitu MBA-ohjelma Kansainvälisen koulutuskeskuksen hallinnoima Suomen vanhin MBA-ohjelma on perustettu vuonna Sen missiona on tarjota korkealaatuista liiketoimintaosaamista kansainvälisissä tehtävissä toimiville tai niihin tähtääville henkilöille. MBA-ohjelman on suorittanut opiskelijaa vuosittain. Kaikilta hakijoilta edellytetään aikaisempi korkeakoulututkinto ja vähintään muutaman vuoden työkokemus. Opetus perustuu viimeisimpiin alan tutkimuksiin ja niiden soveltamiseen käytäntöön. Kansainvälisen koulutuskeskuksen tehtävä on tukea suomalaisia yrityksiä kansainvälistymisessä. Yksikkö toimii monikansallisena ja monikulttuurisena koulutuskeskuksena, johon opiskelijat tulevat ympäri maailmaa. MBA-ohjelmassa myös suomalaiset opiskelijat tottuvat työskentelemään erittäin monikulttuurisessa työympäristössä. MBA-ohjelma kuuluu keskeisesti yliopistojen ns. kolmanteen tehtävään. MBA-ohjelmassa on kaksi toimintamallia: Full Time-ohjelma, jossa opiskellaan vuoden ajan kokopäiväisesti, ja Part Time-ohjelma, jonka kesto on 2 3 vuotta ja suoritetaan kahden viikon jaksoissa iltaisin ja viikonloppuisin. Molemmat ohjelmat ovat AMBA:n (Association of MBAs) akkreditoimia ja kansainvälisesti arvostettuja ja tunnettuja. Opetuksen sisältö on Full Time- ja Part Time -ohjelmissa sama. MBA-ohjelma on akateemisesti vaativa ohjelma. Yli 90 % luennoitsijoista on suorittanut tohtoritutkinnon ja heillä on kokemusta myös yritysmaailmasta. Luennoitsijat tulevat kansainvälisista laatuyliopistoista. He ovat oman alansa johtavia asiantuntijoita ja tutkijoita. MBA-opiskelijat edustavat vuosikursseittain noin 15 eri kansallisuutta ja kulttuuria. Viime vuosina MBA-ohjelmassa on opettanut enenevässä määrin myös HKKK:n opetushenkilökuntaa ja tavoitteena on kasvattaa heidän osuuttaan.

17 MBA-ohjelmassa opiskelijat toimivat pienryhmissä, eräänlaisissa interaktiivisissa sekoittimissa, joissa kohtaavat eri kielialueet, kulttuurit, ammattitaustat, kokemuspolut, sukupuolet ja sukupolvet. Ohjelmaan kuuluu paljon keskustelua, ryhmätöitä ja case-analyysejä. Opiskelijan rooli on korostetun aktiivinen; tunneilla edellytetään jatkuvaa osallistumista. Ohjelma on erittäin intensiivinen. Sen suorittaminen pakottaa hallitsemaan ajankäyttöä ja sietämään stressiä. Opiskelijat tekevät erilaisia projekteja yrityksille ja muille organisaatioille, jolloin he soveltavat luokassa opittua myös käytäntöön. Halukkaille tarjotaan mahdollisuus lähteä lukukaudeksi vaihtoon ulkomaiseen MBA-ohjelmaan; vaihtoyliopistoja on 16 eri puolilla maailmaa.. Pienyrityskeskus johtava yliopistotasoinen yrittäjyyden ja pk-yritysten kouluttaja Pienyrityskeskus on yliopiston erillislaitos, jonka tavoitteena on olla valtakunnallisesti johtava yrittäjyyden ja pk-yritysten koulutus- ja tutkimuskeskus. Yksikön toimintastrategia nojaa yliopiston ydinosaamiseen liiketoimintaosaamisen kehittämisessä erityisesti yrittäjyyden ja pk-yritysten osalta. Pienyrityskeskuksen 25-vuotinen toiminta on tuonut sille jo suurimman yliopistotasoisen kouluttajan aseman tällä alalla Pienyrityskeskuksen asiakkaat ja koulutuspäivät (E) Asiakkaat Koulutuspäivät E Pienyrityskeskuksella on merkittäviä yhteistyösuhteita ja verkostoja samalla sektorilla toimiviin kansainvälisiin kehittämiskeskuksiin. Näistä tärkein on European Entrepreneurship Practitioners-ryhmä. Pysyviä toimipisteitä sillä on neljä: Mikkelissä, Helsingissä, Pietarissa vuodesta 1993 lähtien ja Tallinnassa vuodesta 2004 lähtien. Tehtävänsä täyttämisessä Pienyrityskeskus käyttää toimintamuotojen kokonaisuutta, joka koostuu täydennyskoulutuksesta, sitä tukevasta yrittäjyy-

18 teen keskittyvästä tutkimustoiminnasta sekä läheisesti käytännön yritystoimintaan kytkeytyvästä yrityshautomotoiminnasta. Kaikissa toiminnan muodoissa strategiana on yrityksen elinkaarimalli, jonka mukaisesti yksikkö tuottaa koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksen jokaiseen kehitysvaiheeseen alkaen yrittäjyyteen johdattavasta valmennuksesta ja edeten yritystoiminnan idea-asteelta kasvun kiihdyttämisen kautta kansainvälistymiseen. Koulutuspalvelujen kehittäminen on jatkuvaa ja työelämän muutoksia ja työvoiman osaamistarpeita ennakoivaa. Kehittämistyötä tehdään läheisessä yhteistyössä eri sidosryhmien ja kehittämisorganisaatioiden kanssa. Kuva. Yrityksen elinkaarimalli Pienyrityskeskuksen toiminnassa Koulutustoiminnan kohderyhmät ovat yrittäjyydestä kiinnostuneet, aloittavat ja toimivat yrittäjät, sekä pk-yritysten johto ja asiantuntijat. Koulutuksessa painotetaan aikuisten oppimisen ja opiskelun erityispiirteitä, koulutuksen pedagogista näkökulmaa sekä yrittäjämäistä toimintatapaa. Koulutusohjelmia tuotetaan nykyaikaisin menetelmin, sekä lähi- että etäopiskeluna, pitkäaikaiseen vaikuttavuuteen ja opiskelemaan kannustavalla tavalla. Yrittäjyyden oppimateriaalit ovat verkon kautta saatavilla jatkuvasti. Koulutustoiminta keskittyy kolmelle aihealueelle: yrittäjyys, johtaminen ja kansainvälistyminen. Yrittäjyyden osalta painopistealueina ovat yrittäjyyteen johdattavat ja uuden yritystoiminnan käynnistämiseen tähtäävät koulutusohjelmat (esim. Startti yrittäjäksi, Oma yritys, Akateeminen yrittäjä), yrittäjyyden toimialakohtaiset koulutusohjelmat (esim. proviisoriyrittäjät, opettajat) sekä yrittäjyyskasvatuksen koulutusohjelmat. Johtamisen koulutusalalla painotusalueina ovat pk-yritysten liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmat (esim. palvelujen johtamisen erikoistumisopinnot ja PK-JOKO sekä uusi naisjohtajuutta kehittävä Delfoi-akatemia-hanke). Pienyrityskeskuksen yritys-

19 kohtainen tilauskoulutus johtamisen alueella on merkittävästi kasvanut (esim. hallitustyöskentely pk-yrityksissä). Kansainvälistymisen koulutusohjelmissa Pienyrityskeskus toimii Pietarin ja Tallinnan toimipisteidensä kautta. Yksiköllä on yli kymmenen vuoden kokemus pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisestä, erityisesti yritysten valmentamisesta toimimaan Pietarin ja muun Venäjän markkinoilla. Koulutuksia tuotetaan sekä kotimaassa toimiville yrityksille että kotimaisille, ulkomailla toimiville yrityksille ja nykyisin myös ulkomaisille yrityksille. Yksiköllä on tiiviit yhteistyösuhteet eri yliopistojen kanssa sekä Pietarissa että Tallinnassa. Esimerkkeinä menestyneistä kansainvälistymisen ohjelmista voidaan mainita pitkäaikainen kaupallisten avustajien koulutusohjelma, jossa on tuotettu yli 400 vientiavustajaa suomalaisyrityksiin Pietariin ja muualle Venäjälle, Venäjän kaupan erikoistumisopinnot yhdessä Helsingin yliopiston kanssa sekä ICT Partnership Programme for Finnish and Estonian SMEs. Pienyrityskeskus hyödyntää koulutus- ja kehitysohjelmien toteuttamisessa monipuolisesti niin julkisia (ml. EU) kuin yksityisiäkin rahoituslähteitä, jotta koulutuspalvelut ovat pk-yrityksille kustannuksiltaan realistisia. Akateemisen yrittäjyyden vahvistamisessa Pienyrityskeskuksen vastuulla oleva yrityshautomotoiminta (New Business Center) on ollut erinomainen väline, sillä jo yli 100 yritystä on pystytty sen toimenpiteillä perustamaan ja yritysten ns. elonjäämisprosentti on ollut lähes 90 prosenttia. Hautomotoiminnan konkreettisuus ja yhteys innovaatiotoimintaan niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin on luonut Pienyrityskeskukselle erinomaisen mahdollisuuden muodostaa myös uusia koulutusohjelmia tälle kohderyhmälle esim. Business Mentor -ohjelma, Finnish-Estonian Partnership -koulutus ja innovaatioyhteistyö Kaakkois-Suomi-Pietari. Tutkimustoiminta on Pienyrityskeskuksen voimakkaimmin kasvava toimintamuoto. Sillä on luonnollinen yhteys yksikön koulutustoimintaan. Erityisen merkittävää tutkimuksen kehityksen kannalta oli yrittäjyyden professuurin sijoittaminen Pienyrityskeskukseen. Tutkimuksen painopistealueita ovat kasvuyrittäjyys ja yrittäjyysilmaston kysymykset sekä koulutustoiminnan vaikuttavuus ja osaamisen kehittäminen koulutuksen avulla. Tutkimusyksikköön kuuluu yhteensä 8 henkilöä (professori, tutkimusjohtajia ja tutkijoita).. Aikuiskoulutus Avoin yliopisto liiketoimintaosaamista kaikkien saataville Yliopiston Aikuiskoulutusyksikön tehtävänä on tuottaa yhteiskunnallisena palveluna suurelle yleisölle etupäässä julkisin varoin toteutettavaa koulutusta. Yksikön koulutustarjonnasta valtaosa on avointa yliopisto-opetusta. Muita toimintamuotoja ovat erillisiä opintoja suorittavien muiden kuin JOO-opiskeli-

20 joiden opintohallinto sekä työvoimapoliittinen tai muu julkisin varoin tapahtuva aikuiskoulutus kulloinkin käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Avoimen yliopiston merkitys liiketoimintaosaamisen edistämisessä on kasvanut jatkuvasti. Opetustarjonta on laajentunut ja opiskelijamäärä kasvanut joka vuosi 12-vuotisen toiminnan aikana. Opiskelijamäärä on myös ylittänyt tulostavoitteen joka vuosi. HKKK:n avoin yliopisto on nopeasti kasvanut maamme suurimmaksi avoimeksi yliopistoksi emoyliopistonsa kokoon verrattuna, kun tarkastellaan yliopiston itsensä järjestämää avointa opetusta. Jos otetaan huomioon myös kunkin yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa toteutettava avoin opetus, HKKK:n avoin yliopisto on viidenneksi suurin, sillä kaikki avoin opetus järjestetään itse. Avoimen yliopiston opiskelijamäärän kasvu (laskennallisia kokopäiväopiskelijoita) Avoimelle yliopistolle on laadittu strategia, joka nojaa toisaalta HKKK:n strategiaan ja toisaalta Suomen avointen yliopistojen yhteiseen strategiaan. Strategia keskittyy niihin tärkeimpiin tekijöihin, joiden avulla on saavutettavissa hyvä laadullinen ja määrällinen tulos. Nämä tekijät ovat: voimakas integroituminen laitosten opetukseen opetuksen ja oppimisen laadun seurantajärjestelmä koulutuksellisen tasa-arvon huolellinen vaaliminen avoimen yliopiston väylän toimivuuden kehittäminen hallintotoimintojen tehokas hoitaminen opiskelijakeskeisyys. Avoimen yliopiston opetusohjelma suunnitellaan koordinoidusti tutkinto-opetuksen kanssa ja suuri osa kursseista järjestetään tutkinto-opetukseen integroituina. Myös osa avoimen yliopiston omien kurssien kuulusteluista järjestetään yhdessä tutkinto-opetuksen kanssa.

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Kohti yritystalouden asiantuntijuutta Controllerin rooli on muuttunut laskentatoimen asiantuntijasta aktiiviseksi liiketoiminnan kehittäjäksi. Controller toimii usein

Lisätiedot

VUODEN 2014 ULKOISEEN

VUODEN 2014 ULKOISEEN VUODEN 2014 ULKOISEEN AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN Koulutusneuvosto 9.2.2012 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 Ulkoinen auditointi Edellinen auditointi 2008. Toteuttaja Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO ULKOINEN AUDITOINTI. Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO ULKOINEN AUDITOINTI. Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö ULKOINEN AUDITOINTI Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö 12.5.2014 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 13. 15.1.2015 13.5.2014 Pirjo Halonen 2 TOTEUTTAJAORGANISAATIO Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012

Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012 Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012 3.2.2009 2 1 JOHDANTO Avoimen yliopisto-opetuksen valtakunnallinen strategia vuosille 2009 2012 laadittiin avoimien yliopistojen yhteistyönä

Lisätiedot

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Professori Ilkka Virtanen Yliopistokeskusten arviointiryhmän jäsen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden 2009-2010 avajaiset 17.9.2009 Yliopistokeskusten

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Toisen auditointikierroksen menetelmä

Toisen auditointikierroksen menetelmä Toisen auditointikierroksen menetelmä Rehtori, varapuheenjohtaja Pentti Rauhala Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari Tampere 2.12.2010 Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

Laatutyö ja opetuksen kehittäminen

Laatutyö ja opetuksen kehittäminen Laatutyö ja opetuksen kehittäminen Kauko Hämäläinen Johtaja, professori Tievie-koulutus 26.10.2006 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Esityksen tavoitteet Esitellä, miltä yliopisto-opetus näyttää arviointien

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Erikoistumisopintojen arviointi ja akkreditointi

Erikoistumisopintojen arviointi ja akkreditointi Erikoistumisopintojen arviointi ja akkreditointi Yliopistojen täydennyskoulutuskeskusten johtajien seminaari Joensuun yliopisto 29.11.2002 Ilkka Virtanen 25.11.2002 Ilkka Virtanen Vaasan yliopisto & KKA:n

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Avoin yliopisto Suomessa Valtakunnallinen strategia 2004-2010

Avoin yliopisto Suomessa Valtakunnallinen strategia 2004-2010 Valtakunnallinen strategia 2004-2010 Avoimen yliopiston foorumi 4.4.2003 2 1 JOHDANTO Opetusministeriö määritteli vuonna 1993 avoimen yliopiston koulutuksellista tasa-arvoa edistämään luoduksi opintojärjestelmäksi,

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA

URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Hyväksytty kasvatustieteiden johtokunnan kokouksessa 3.12.2014 Tekniset korjaukset 20.1.2017 URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA Tampereen yliopistossa on tavoitteena

Lisätiedot

Erikoistumisopintolautakunta

Erikoistumisopintolautakunta Erikoistumisopintolautakunta 2004-2007 Erikoistumisopintolautakunnan toiminnan esittely Korkeakoulujen arviointineuvostolle 22.11.2005 Opetusministeriö, Meritullinkatu 1, Helsinki Professori Ilkka Virtanen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA SISÄLTÖ Kielipolitiikka yliopiston kansainvälisyyden tukena ja vauhdittajana...1 1 Yliopisto työympäristönä...3 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston laatutyö

Jyväskylän yliopiston laatutyö Jyväskylän yliopiston laatutyö Pirjo Halonen Laatupäällikkö 17.1.2007 1 Yliopistolain Jyväskylän yliopisto velvoite 5 Arviointi Yliopistojen tulee arvioida koulutustaan, tutkimustaan sekä taiteellista

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa

Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa Itsearviointi Itsearvioinnissa pyydetään tutkintotavoitteisen koulutuksen näyttöihin liittyen kuvaamaan, miten oppimistavoitteiden ja niiden määrittelyn

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Avoimien yliopistoopintojen

Avoimien yliopistoopintojen Avoimien yliopistoopintojen kysyntä Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla 2011 www.helsinki.fi/avoin Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla hankkeen lähtökohta ja tausta avointen yliopisto-opintojen

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa. Ilkka Virtanen Ylioppilaskuntien periferiatapaaminen Vaasassa

Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa. Ilkka Virtanen Ylioppilaskuntien periferiatapaaminen Vaasassa Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa Ilkka Virtanen Ylioppilaskuntien periferiatapaaminen Vaasassa Seminaarialustus Yliopistolaki, 4 Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate UEF EXECUTIVE MBA JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUSOHJELMA aducate.fi @weaducate facebook.com/weaducate UEF EMBA-opinnot SMART AT WORK Kenelle: Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -koulutusohjelma on tarkoitettu

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

Miksi erikoistumisopintoja akkreditoidaan?

Miksi erikoistumisopintoja akkreditoidaan? Miksi erikoistumisopintoja akkreditoidaan? Erikoistumisopintolautakunnan pj. Professori Ilkka Virtanen Vaasan yliopisto Erikoistumisopintojen kehittämispäivä 25.9.2001 Suomen akatemian auditorio, Vilhovuorenkatu

Lisätiedot

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma 20.8.2013 Johtaja Pasi Kankare Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli. AMKE ry / Johan Hahkala

Lisätiedot

Mitä kansainvälisten ohjelmien arvioinnista voidaan oppia?

Mitä kansainvälisten ohjelmien arvioinnista voidaan oppia? Mitä kansainvälisten ohjelmien arvioinnista voidaan oppia? Keskustelun tavoitteet Todetaan arvioinnissa saatu kuva kansainvälisten ohjelmien nykytilasta Mietitään, mikä tavoitetilan tulisi olla Pohditaan,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

InvEstoI MEnEstYksEEn

InvEstoI MEnEstYksEEn Executive MBA -ohjelma, laajuus 100 opintopistettä. InvEstoI MEnEstYksEEn Osaamisen kehittäminen on investointi oman tulevaisuuden rakentamiseen. Kansainvälisesti akkreditoitu Avance Executive MBA on Jyväskylän

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Kauppatieteiden ja liiketalouden korkeakoulutuksen arviointiprojekti

Kauppatieteiden ja liiketalouden korkeakoulutuksen arviointiprojekti Kauppatieteiden ja liiketalouden korkeakoulutuksen arviointiprojekti Johtoryhmän puheenjohtaja Professori Ilkka Virtanen Vaasan yliopisto Arviointiprojektin käynnistysseminaari Helsingin yliopisto, Psykologian

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA Helena Rasku-Puttonen Karvin kuulemiskierros KARVIn laatutunnus myönnetty Jyväskylän yliopistolle Mistä kertoo? Jyväskylän yliopistossa on vahva jatkuvan kehittämisen

Lisätiedot

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Opetustoimen henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen menestystekijät -seminaari Helsinki Congress Paasitorni 10. 11.5 2012 Mari Räkköläinen Opetusneuvos,

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Suomen korkeakoulujen kestävän kehityksen foorumi: kestävän kehityksen edistäminen korkeakoulujen toiminnassa Tampere 6.4.2016 Riina Vuorento Ohjauksen muodot

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

Advisory Board palveluopas

Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas MIKÄ ON ADVISORY BOARD? Advisory Board (AB) tarjoaa kolme kansainvälisen kaupan asiantuntijaa yritysjohdon tueksi tärkeisiin kansainvälisen kasvun

Lisätiedot

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Hyvinvointia yhteistuumin seminaari 1.12.2005 Professori Tampereen yliopiston Porin yksikkö 12/7/2005 1 Tampereen yliopiston Porin

Lisätiedot

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.)

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) HAKUOHJE VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla on syksystä 2005 alkaen mahdollista suorittaa visuaalisen alan taideopettajien

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009

Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009 Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009 Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet ja niihin sisältyviä tehtäviä Tavoitteet Mitä tavoitteita kyseiseen

Lisätiedot

PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA

PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä TEKIN NAPS. KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA OHJELMA VALMISTELTU LAAJASSA YHTEISTYÖSSÄ Valmisteluvastuussa TEKin koulutusvaliokunta ja projektiryhmä Projektipäällikkö

Lisätiedot

Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani

Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani PIENYRITYSKESKUS 30 vuotta Kauppakorkeakoulun erillislaitos yrittäjyys ja pk-yritysten kehityspalvelut

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2010-2013 Jyväskylä 27.1.2011 Helena Kasurinen Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet

Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet Taito-hakuinfo OKM 7.9.2016 Päivi Bosquet Marika Lindroth Taito-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelma Toimintalinja:

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 5.9.2013 17.9.2013 1 Rehtori 2.9.2013: HY:ssa tehdään työtä maailman parhaaksi He eivät valmistu vain sopeutumaan yhteiskuntaan, vaan muokkaamaan ja muuttamaan sitä

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Olavi Mertanen, Tuija Laurén Johdannoksi Globaalia liiketoimintaa; johtavia maita USA, Iso-Britannia, Australia ja Uusi-Seelanti (valmiiksi englanninkieliset

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Comenius Kouluopetus n. 15 % Elinikäisen oppimisen ohjelma Lifelong learning programme LLP Erasmus Korkea-asteen koulutus n. 45 % Leonardo da Vinci

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki Innovaatioammattikorkeakoulun strategiset lähtökohdat Sinimaaria Ranki 2.9.2008 1 Taustalla vaikuttavat talouden muutosvoimat Informaatiokumous Ennuste: puolet maailmankaupasta immateriaalikauppaa Tuotanto

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN Paula Äimälä Rauman normaalikoulu OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN edellyttää pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN AJANKOHTAISET

LAADUNHALLINNAN AJANKOHTAISET LAADUNHALLINNAN AJANKOHTAISET Laatuvastaavat 9.2.2012 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 Aiheet Kertaus laadunhallintajärjestelmästä Ajankohtaiset muut asiat Kokonaisarkkitehtuurihanke Vuoden 2014 auditointiin

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 KYSYMYKSIÄ mikä on ollut yliopistojen pitkän aikavälin vaikutushistoria Suomessa?

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018 Mervi Varja AVOIMEN YLIOPISTO-OPETUKSEN VALTAKUNNALLINEN STRATEGIA 2014 2018 Pohjana nykyinen strategia vuosille 2010 2013 Foorumin yhteinen työskentely kesäkuun

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 1 Toimintasuunnitelma 2017 Jyväskylän Yrittäjät 2 Toimintasuunnitelma 2017 SISÄLLYS TOIMINTASUUNNITELMA 2017... 3 1. JYVÄSKYLÄN YRITTÄJIEN ARVOPOHJA... 3 1.1 Arvot... 3 1.2 Missio...

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala Kansainvälisyys maakunnissa Siru Korkala 26.11.2012 Mitä tutkittiin? Miten kansainvälinen aktiivisuus jakautuu alueellisesti? Miten kansainvälisyys on huomioitu maakuntasuunnitelmissa? Mitä kansainvälisyys

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA TURUN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF)

Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF) Kuvallinen aloitussivu, kuvan koko 230 x 68 mm Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF) Parasta on muutos kirjastopalveluiden avoin tulevaisuus seminaari 28.20.2016 31.10.2016

Lisätiedot

Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista

Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 10.9.2009 Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle

Lisätiedot

Ajankohtaista Erasmusintensiivikursseista. Erasmus-neuvottelupäivä Ulla Tissari

Ajankohtaista Erasmusintensiivikursseista. Erasmus-neuvottelupäivä Ulla Tissari Ajankohtaista Erasmusintensiivikursseista Erasmus-neuvottelupäivä 29.3.2012 Ulla Tissari Katsaus hakukierrokseen 2012 Hakemuksia yhteensä 41 kpl (29 kpl 2011), joista 14 jatkohakemusta 27 uutta hakemusta

Lisätiedot

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari AMMATTIKORKEAKOULUJEN NÄKEMYKSET 27.02.2008 - Helsinki Timo Luopajärvi Kehittämissuunnitelman taustat Kansainvälistyminen

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Erityisteema: Koulutuksen läpäisyn edistäminen ja keskeyttämisen vähentäminen

Erityisteema: Koulutuksen läpäisyn edistäminen ja keskeyttämisen vähentäminen Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014 Erityisteema: Koulutuksen läpäisyn edistäminen ja keskeyttämisen vähentäminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto

Lisätiedot