SISÄLLYSLUETTELO OVET AVOINNA OPINTOIHIN OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO OVET AVOINNA OPINTOIHIN OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA 4"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO OVET AVOINNA OPINTOIHIN Tervetuloa avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin! 2 OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA 4 Yliopisto-opintojen peruskäsitteitä 5 Ilmoittautuminen opintoihin ja opintoneuvonta 6 Väylä tutkinto-opiskelijaksi 7 Avoimen yliopiston opiskelijoiden kokemuksia 8 AVOIN YLIOPISTO-OPETUS SATAKUNNASSA SYKSYLLÄ Humanistiset opinnot 11 Kasvatustieteelliset opinnot 14 Kauppa- ja hallintotieteelliset opinnot 14 Kieli- ja viestintäopinnot 18 Lääke- ja terveystieteelliset opinnot 21 Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot 22 Oikeustieteelliset opinnot 23 Teatteri- ja tanssialan opinnot 23 Teknillistieteelliset opinnot 23 Teologian opinnot 24 Yhteiskuntatieteelliset opinnot 24 Ennakkotietoja kevään 2009 opetustarjonnasta 26 Paikkakunnasta riippumattomat opinnot 31 Ikääntyvien yliopisto 31 OPISKELU AVOIMESSA AMMATTIKORKEA- KOULUSSA 32 Opintojen toteutus 32 Osallistumismaksut ja ilmoittautuminen 33 Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kokemuksia 34 AVOIN AMMATTI- KORKEAKOULUOPETUS SATAKUNNASSA SYKSYLLÄ Kieliopinnot 36 Liiketoiminta 37 Matkailu 38 Sosiaali- ja terveysala 38 Taloushallinto 40 Tekniikka 41 YHTEYSTIEDOT 42 1

2 OVET AVOINNA OPINTOIHIN - Tervetuloa avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin! Opiskelu avaa monia mahdollisuuksia. Avoimessa yliopistossa ja avoimessa ammattikorkeakoulussa voit hankkia yleissivistystä ja kehittää ammatillista osaamistasi. Avoimen opinnoissa on lupa harjoittaa rohkeasti opiskelun ja ajattelun taitoja: voit pohtia, keksiä sovelluksia ja esimerkkejä, punnita ja kritisoida tietoa. Opiskelusta tulee antoisa, henkilökohtainen projekti, jota teet itseäsi varten. Avoimen opetus on mahdollisuus, johon kannattaa tarttua! Tähän oppaaseen on koottu tiedot Satakunnassa syksyllä 2008 alkavasta avoimesta yliopisto- ja ammattikorkeakouluopetuksesta. Avointa yliopistoopetusta toteuttavat monet tahot: Satakunnassa toimivat yliopistot, Länsi- Suomen kesäyliopisto, kansalais- ja työväenopistot, kansanopistot ja muut aikuisoppilaitokset. Avointa ammattikorkeakouluopetusta tarjoavat Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Aikuisopiskelijalla on siis runsaasti vaihtoehtoja, joista valita itselleen sopivin kurssi tai kokonainen opintopolku. Oppaan ovat tuottaneet yhteistyössä Turun yliopiston koordinoima Joustavien opintojen järjestelmä Satakunnassa -hanke, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Mukana oppaan laatimisessa ovat olleet Länsi-Suomen kesäyliopisto sekä kansalais- ja työväenopistojen AlueKAVERI -hanke. Oppaan julkaiseminen on osa alueen korkeakoulujen maakunnallista yhteistyötä. Opetustiedot on koottu touko-kesäkuussa ja muutokset ovat mahdollisia. Viimeisimmät tiedot löydät yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten esitteistä ja kotisivuilta. Sieltä löytyvät myös yksityiskohtaiset opetus- ja hintatiedot sekä ilmoittautumisohjeet.opetustarjonta on koottu myös hankkeen sivuille osoitteeseen. Opetustarjonta ei rajoitu vain tähän, sillä avoimet yliopistot ja ammattikorkeakoulut tarjoavat myös verkko-opintoina tai itsenäisinä opintoina suoritettavia kokonaisuuksia. 2

3 Avoimen yliopiston opetustietoja voi etsiä Suomen avointen yliopistojen valtakunnallisesta tietopalvelusta osoitteesta ja avointa ammattikorkeakouluopetusta valtakunnallisesta portaalista osoitteesta Kun haluat lisätietoja, ota rohkeasti yhteyttä yliopistojen ja oppilaitosten yhteyshenkilöihin.opintojen ilmoittautumisajat päättyvät yleensä elo-syyskuussa, joten päätöstä opintojen aloittamisesta ei kannata lykätä liian myöhäiseksi! Opinnoista kiinnostuneiden kannattaa tulla torstaina klo Porissa (Yrjönkadulla, Eetunaukion vieressä) pidettävälle tietotorille. Lauantaina aikuiskoulutuksen tarjoajat esittäytyvät myös Porin Prismassa klo Tule kuulemaan ja kyselemään, mitä opiskelumahdollisuuksia avoin yliopisto ja avoin ammattikorkeakoulu voivat sinulle tarjota! Kimmo Ahonen Projektipäällikkö, Joustavien opintojen järjestelmä Satakunnassa -hanke Avoimen 21.8 yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun yhteinen t i e t o t o r i torstaina 21.8 klo Eetunaukion vieressä Yrjönkadulla Aikuiskoulutuksen esittelyä myös lauantaina 23.8 klo Porin Prismassa Tervetuloa tutustumaan! 3

4 OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA Avoin yliopisto-opetus on kaikille tarkoitettua yliopiston perusopetusta vastaavaa opetusta, johon voi osallistua iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Avoimessa yliopistossa voi suorittaa yliopistotutkintoon sisältyviä opintoja, mutta ei varsinaista tutkintoa. Avointa yliopisto-opetusta tarjoavat lähes kaikki Suomen yliopistot. Yliopistot järjestävät opetusta itse ja yhteistyössä kesäyliopistojen, kansalais- ja työväenopistojen, kansanopistojen ja muiden aikuisoppilaitosten kanssa. Opiskelulla voi olla monenlaisia tavoitteita. Opiskelija voi valita oman mielenkiintonsa ja tarpeensa mukaan perus- ja aineopintoja tai osallistua yksittäisille opintojaksoille. Suoritetut opinnot voi liittää osaksi tutkintoa, kun saa opiskeluoikeuden yliopistossa. Opiskelu avoimessa yliopistossa on sivutoimista ja maksullista. Koska opiskelu on sivutoimista, opintoihin ei voi saada valtion opintotukea eikä muita päätoimiselle opiskelijalle tarkoitettuja alennuksia tai etuisuuksia. Avoimessa yliopistossa voit opiskella yleissivistyksen vuoksi tai kehittääksesi ammattitaitoasi tutustua yliopiston oppiaineisiin ja yliopistotasoiseen opiskeluun opiskella joustavasti työn tai muun opiskelun ohella käyttää välivuoden hyödyllisesti niiden opintojen parissa, joihin haluat suuntautua jatkossa tähdätä tutkinnon suorittamiseen esimerkiksi avoimen yliopiston väylän kautta. 4

5 Yliopisto-opintojen peruskäsitteitä Opintopiste (op) on opiskelijan keskimääräinen 27 tunnin työpanos, johon sisältyy sekä osallistuminen opetukseen, että opiskelijan itsenäinen opiskelu. Alemman korkeakoulututkinnon eli kandidaatintutkinnon laajuus on 180 op ja ylemmän korkeakoulututkinnon eli maisterintutkinnon laajuus on 120 op. Opintojakso on opintojen suorittamisen perusyksikkö, joka tarkoittaa yhtä asiakokonaisuutta käsittelevää osiota tai kurssia. Se voi koostua esimerkiksi luentosarjasta ja kuulustelusta, kirjallisuudesta ja ryhmäopetuksesta. Opintojaksot pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Opintojaksot muodostavat opintokokonaisuuden, joka on yhden tai useamman tieteenalan opintoja käsittävä tieteellinen kokonaisuus. Opintokokonaisuuksien tasoa kuvaavat nimet ovat perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot. Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään pääasiassa oppiaineiden perusopintoja (yleensä 25 opintopistettä). Useissa aineissa opiskelua voi jatkaa perusopintojen jälkeen aineopinnoilla (yleensä 35 opintopistettä). Aineopintojen suorittaminen vaatii edeltäviä opintoja, jotka useimmiten tarkoittavat kyseisen oppiaineen perusopintoja vähintään hyvin tiedoin suoritettuina. Joissain tapauksissa aineopintoihin vaaditaan erillinen valintakoe. Perus- ja aineopintokokonaisuuksien ohella järjestetään myös yksittäisiä kursseja ja opintojaksoja. Avoin yliopisto-opetus toteutetaan aikuisopiskelijoiden erilaisiin elämäntilanteisiin soveltuvissa opiskelumuodoissa. Lähiopetus on pääasiassa perinteistä luento-opetusta tai pienryhmäopetusta. Opinnot suoritetaan kirjallisuuteen ja luentoihin pohjautuvilla tenteillä tai harjoituksilla. 5

6 Monimuoto-opinnot koostuvat itse-, lähi- ja etäopiskelusta. Myös verkkoopintoja voi kuulua opintoihin. Keskeistä on itsenäinen opiskelu, jossa opiskelija perehtyy aiheeseen oppimateriaalin (esim. oppikirjat, opiskeluoppaat ja verkkomateriaali) ja erilaisten tehtävien avulla. Tuutori on henkilö, joka tukee ja neuvoo opiskelijaa oppimisprosessissa sekä tarvittaessa sisällöllisissä kysymyksissä. Tuutorin ohjaamassa opintoryhmässä käsitellään opintojen keskeisiä aiheita. Verkko-opinnoilla tarkoitetaan kursseja, joissa pääosa tai kaikki opiskelusta tapahtuu verkkopohjaisessa oppimisympäristössä. Verkkokeskustelut, opiskelua ja oppimista tukevat oppimateriaalit ja tehtävät ohjaavat opiskelua. Itsenäiset opinnot ovat joustava tapa opiskella. Ne edellyttävät kuitenkin eniten omaehtoista suunnitelmallisuutta ja hyviä opiskelutaitoja. Opiskelu koostuu aiheisiin itsenäisesti perehtymisestä ja opintosuoritusten tekemisestä. Ilmoittautuminen opintoihin ja opintoneuvonta Avoimessa yliopistossa ei ole pääsykokeita, vaan opiskelijat valitaan perusopintoihin ja erillisille kursseille useimmiten ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumistavat (yleensä puhelimitse tai verkkolomakkeella) vaihtelevat yliopistoittain ja oppilaitoksittain. Ilmoittautumisen viimeinen päivä on opetustarjontaosiossa yleensä mainittu jokaisen kurssin kohdalla. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeenkin kannattaa kysyä, vieläkö kurssille mahtuu. Joissakin opintokokonaisuuksissa on myös mahdollisuus tulla mukaan yksittäisille opintojaksoille lukuvuoden aikana. Avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksu vaihtelee opintojen laajuuden ja järjestämismuodon mukaan. Tarkempia tietoja ilmoittautumisesta ja maksuista saat kunkin yksikön tai oppilaitoksen esitteistä tai kotisivuilta. Avoimien yliopistojen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten yhteyshenkilöt antavat opintoneuvontaa erilaisissa kysymyksissä. Voit myös varata ajan henkilökohtaiseen opintoneuvontaan. 6

7 Tietoa erilaisista opiskelumuodoista ja ohjeita opintojen suunnittelemiseen saa myös Opiskelijaksi-osiosta. Väylä tutkinto-opiskelijaksi Avoimen yliopiston opiskelija voi hakeutua yliopiston tutkinto-opiskelijaksi kahdella eri tavalla. Yleisin keino hakea yliopistoon on osallistua pääsykokeisiin. Avoimen yliopiston opinnot toimivat tällöin valmentautumisena akateemisiin opintoihin. Kun opiskelija on päässyt yliopistoon, avoimessa suoritetut opinnot voi hyväksyttää tiedekunnassa osaksi tutkintoa. Suoritetut opintojaksot ja opintokokonaisuudet kelpaavat yleensä sellaisenaan siinä yliopistossa, jonka opintovaatimusten mukaan ne on suoritettu. Toinen tapa on pyrkiä tiedekuntaan erillisvalinnassa avoimen yliopiston väylän kautta. Tiedekunnat ja oppiaineet määrittelevät opiskelijavalinnan kriteerit ja kiintiöt vuosittain. Useimmiten edellytetään, että suoritettuna on yhdestä aineesta perus- ja aineopinnot ja toisesta perusopinnot. Siirtyminen tutkinto-opiskelijaksi ei kuitenkaan ole automaattista, vaan opiskelijat valitaan tiedekuntaan esimerkiksi arvosanojen perusteella. Lisätietoja avoimen yliopiston väylästä saa -palvelun Opiskelijaksiosiosta (valitse kohta Tavoitteena tutkinto ). Tutkintoon tähtäävien kannattaa ottaa huomioon opintoja suunnitellessaan, että useissa oppiaineissa on jo mahdollista suorittaa suuri osa tutkintoon kuuluvista opinnoista avoimessa yliopistossa. Aineyhdistelmien valintaan ja erilaisten opiskelumuotojen hyödyntämiseen saa neuvoja avointen yliopistojen opinto-ohjaajilta. Avoimen yliopisto-opetuksen perustehtävänä on edistää koulutuksellista tasa-arvoa ja elinikäistä oppimista! 7

8 Avoimen yliopiston opiskelijoiden kokemuksia Opiskelu avoimessa yliopistossa avaa monia väyliä Tapio Salo kertoo, miten hän alun perin päätti lähteä kasvatustieteitä opiskelemaan tyttärensä esimerkin innoittamana. Hän tarvitsi 25 vuotta kestäneen, terveydellisistä syistä katkenneen fysioterapeutin työelämäputkensa tilalle jotain muuta. Tarkoitusta siihen elämäntilanteeseen, että olisi jotain järkevää tekemistä, Tapio muistelee. Avoimen yliopiston opinnoista Tapio löysi Turun yliopiston kasvatustieteen perusopintokokonaisuuden, johon hän mielenkiinnosta ilmoittautui. Kun koulustakin oli sentään jo se 25 vuotta aikaa, hän kertoo. Hän suoritti kasvatustieteen perusopinnot Huittisten seudun kansalaisopistossa lukuvuoden aikana. Aikuisopinnot veivät mukanaan. Tapio kuvailee avoimessa yliopistossa opiskelua joustavaksi, aikuisopiskelijalle mielekkääksi tavaksi lähteä opiskelemaan. Saa itselleen tiettyä varmuutta siitä, että pystyy vielä kehittämään itseään, hän painottaa. Vasta opinnot aloitettuaan Tapio huomasi, kuinka monipuolisia mahdollisuuksia avoin yliopisto-opiskelu tarjoaa. Samalla päädyin sellaiseen visioon, että tätä fysioterapiaa voi jatkaa, esimerkiksi sitten opettamalla, vaikkeivät kädet enää suostu käytännön töihin, hän jatkaa. Nykyään Tapio opiskelee Jyväskylän yliopistossa terveystieteiden laitoksella fysioterapiaa jo toista vuotta ja aikoo opintojensa innostamana suunnata myös pedagogisiin opintoihin. Tapio muistuttaa, että avoimen opinnoista hän sai opintopisteitä ja kimmokkeen hakea yliopistoon. Sai lisäpotkua niihin pyrintöihin, kun oli ne perusopinnot suoritettuna. Avoimen opinnot todella madalsivat kynnystä lähteä pyrkimään yliopistoon, hän toteaa. 8

9 Työn avulla opinnoista vielä enemmän irti Esa Vastamaa valmistui vuonna 1999 sairaanhoitajaksi. Hän aloitti Porissa Länsi-Suomen kesäyliopistossa avoimen yliopiston opintojen suorittamisen vuonna Hän on tenttinyt noin kerran kuussa Kuopion yliopiston terveyshallintotieteen opintoja. Avoimen opinnot tuntuivat oivalta vaihtoehdolta päätoimiselle tutkinto-opiskelulle, koska niitä pystyy suorittamaan joustavasti oman tarpeensa ja halunsa mukaan työn ohessa. Esa suorittaa opintoja pääasiassa itsenäisesti, tenttimällä ja kotitentteinä. Sen sijaan luennoilla käyminen on toistaiseksi jäänyt vähemmälle. Mä olen itsekin yllättynyt siitä, miten kaikki käy, juuri kun teen niitä opintoja työn ohella, Esa toteaa. Hän kertoo tyytyväisenä, miten muun muassa Kuopion lähiopetusjaksoista on muokattu hänen tarpeisiinsa paremmin soveltuvia kotitenttejä. Näin hän on voinut suorittaa opintokokonaisuuteen kuuluvia jaksoja kotimaakunnassaan Länsi-Suomen kesäyliopiston kautta. Esa on tyytyväinen kolmivuorotyönsä kanssa yhteen sovitettavissa olevaan opiskelumahdollisuuteen, joka joustaa hänen tarpeidensa mukaan. Näin työ ja opiskelu tukevat ja täydentävät toisiaan. Työstä on ollut jopa selvästi hyötyä opiskelun etenemisessä. Olen tavallaan voinut käyttää työtä hyödyksi opiskelussa, hän toteaa. Opinnot lomittuvat työn kanssa ja myös työnantaja on aktiivisesti mukana kannustamassa. Suoritetut terveyshallintotieteen opinnot ovat Kuopion yliopiston opintosuunnitelmasta ja hyväksiluettavissa tutkintoon. Esalla onkin selkeä päämäärä, jota avoimen yliopiston opinnot selkeästi auttavat toteutumaan. Hän aikoo suunnata tutkinto-opiskeluun, joko pääsykokeen kautta tai avoimen yliopiston väylää hyödyntämällä. 9

10 AVOIN YLIOPISTO-OPETUS SATAKUNNASSA SYKSYLLÄ 2008 Avoimen yliopiston opetustarjonta on ryhmitelty oppialoittain. Tarjolla on sekä opintokokonaisuuksia että yksittäisiä opintojaksoja. Useimmista perusopintokokonaisuuksista voi myös valita yksittäisiä opintojaksoja ja osallistua esimerkiksi syys- tai kevätlukukaudella järjestettävälle luentokursseille. Ota yhteyttä opetuksen järjestäjään ja kysy lisätietoja. Listassa ovat seuraavat tiedot: opintokokonaisuuden/opintojakson nimi, opintopistemäärä, (opetuksen tarjoava yliopisto), opetusmuoto, ilmoittautumisaika, opetuksen alkamisaika, opetuksen toteuttaja, opetuksen toteuttajan www-osoite. Voit tarkastella oppiainetarjotinta myös paikkakunnittain. Opetustarjonta on koottu Joustavien opintojen järjestelmä Satakunnassa -hankkeen ja Porin yliopistokeskuksen www-sivuille. Paikkakunnittain jäsennetty opetustarjonta löytyy osoitteesta (kohta avoin yliopisto-opetus Satakunnassa ) Lisätietoja opinnoista saa opetuksen toteuttajien www-sivuilta ja henkilökunnalta. Oppilaitosten yhteystiedot löydät esitteen lopusta. HY = Helsingin yliopisto JoY = Joensuun yliopisto JY = Jyväskylän yliopisto TaiK = Taideteollinen korkeakoulu TaY = Tampereen yliopisto TeaK = Teatterikorkeakoulu TuKKK = Turun kauppakorkeakoulu TY = Turun yliopisto 10

11 H u m a n i s t i s e t o p i n n o t Historian perusopinnot 25 op (TaY) Lähiopetus, lomakehaku Tampereen yliopisto, PORIn yliopistokeskus. Johdatus digitaaliseen kulttuuriin 5 op (TY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa 1.9. Turun yliopisto, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos, PORIn yliopistokeskus. Johdatus kulttuurien väliseen viestintään 5 op (JY) Ilmoittautuminen verkkosivuilla kaksi viikkoa aiemmin. Opetus alkaa klo Lukio. Sastamalan Opisto, VAMMALA. Johdatus uskontotieteeseen 9 op (TY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , paikka ilm. kutsukirjeessä. Länsi-Suomen kesäyliopisto, RAUMA. Kulttuurihistorian perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa (tarjotaan myös opintopakettina taidehistorian perusopintojen kanssa). Länsi-Suomen opisto, HUITTINEN. Kulttuurimatkailun perusopinnot 25 op (TY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opinnot alkavat yhteistilaisuudella 2.9. klo luokka 267. Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos, PORIn yliopistokeskus. 11

12 Kulttuurimatkailun aineopinnot 35 op (TY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opinnot alkavat yhteistilaisuudella 2.9. klo luokka 267. Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos, PORIn yliopistokeskus. Kulttuurituotannon suunnittelun perusopinnot 25 op (TY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opinnot alkavat yhteistilaisuudella 2.9. klo luokka 267. Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos, PORIn yliopistokeskus. Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op (TY) Lähiopetus, ilmoittautumistiedot oppilaitokselta. Opetus alkaa PORIn kaupungin työväenopisto. Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa (tarjotaan myös opintopakettina mediatutkimuksen perusopintojen kanssa). Länsi-Suomen opisto, HUITTINEN. Maisemantutkimuksen perusopinnot 25 op (TY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opinnot alkavat yhteistilaisuudella 2.9. klo luokka 267. Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos, PORIn yliopistokeskus. Maisemantutkimuksen aineopinnot 35 op (TY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opinnot alkavat yhteistilaisuudella 2.9. klo luokka 267. Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos, PORIn yliopistokeskus. 12

13 Mediatutkimuksen perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Eurajoen kristillinen opisto, EURAJOKI. Mediatutkimuksen perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa (tarjotaan myös opintopakettina luovan kirjoittamisen perusopintojen kanssa). Länsi-Suomen opisto, HUITTINEN. Museologian ja aineellisen kulttuurin perusopinnot 25 op (TY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opinnot alkavat yhteistilaisuudella 2.9. klo luokka 267. Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos, PORIn yliopistokeskus. Musiikkiterapian perusopinnot 30 op (JY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Eurajoen kristillinen opisto, EURAJOKI. Taidehistorian perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa (tarjotaan myös opintopakettina kulttuurihistorian perusopintojen kanssa). Länsi-Suomen opisto, HUITTINEN. Taidehistorian perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , Porin yliopistokeskus, luokka 267. Länsi-Suomen kesäyliopisto, PORI. Taidehistorian aineopinnot 35 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , MTC:n koulutustilat, Pohjoisranta 11 F. Länsi-Suomen kesäyliopisto, PORI. 13

14 Uskontotieteen perusopinnot 25 op (TY) Lähiopetus, ilmoittautuminen verkkosivuilla kaksi viikkoa aiemmin. Opetus alkaa 8.9. klo Lukio. Sastamalan opisto, VAMMALA. K a s v a t u s t i e t e e l l i s e t o p i n n o t Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Perusopinnot järjestetään Satakunnan kansalais- ja työväenopistoverkoston yhteistyönä kahden vuoden ( ) aikana. Kokonaisuuden toteuttavat Huittisten seudun kansalaisopisto, Porin kaupungin työväenopisto, Pyhäjärviseudun aikuisopisto, Rauman kaupungin kansalaisopisto, Sastamalan opisto ja Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Kts. lisätietoja tämän esitteen sivulta 32. Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (JY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Eurajoen kristillinen opisto, EURAJOKI. Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo 18 19, Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskus. Huittisten seudun kansalaisopisto, HUITTINEN. Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa (tarjotaan myös opintopakettina kasvatustieteen perusopintojen kanssa). Länsi-Suomen opisto, HUITTINEN. Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (JY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , Kokemäen yhteiskoulu, Haapionkatu 13. Länsi-Suomen kesäyliopisto, KOKEMÄKI. 14

15 Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (JY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , MTC:n koulutustilat, Pohjoisranta 11 F. Länsi-Suomen kesäyliopisto, PORI. Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (JY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , Kesäyliopiston luentotila, Kalliokatu 2. Länsi-Suomen kesäyliopisto, RAUMA. Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op (JY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , MTC:n koulutustilat, Pohjoisranta 11 F. Länsi-Suomen kesäyliopisto, PORI. Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Eurajoen kristillinen opisto, EURAJOKI. Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Toteutetaan yhteistyössä Huittisten seudun kansalaisopiston kanssa. Opetus alkaa klo , Harjavallan lukio, Myllykatu 3 D. Länsi-Suomen kesäyliopisto, HARJAVALTA. Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskus. Huittisten seudun kansalaisopisto, HUITTINEN. Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa (tarjotaan myös opintopakettina erityispedagogiikan tai sosiologian perusopintojen kanssa). Länsi-Suomen opisto, HUITTINEN. 15

16 Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op (TaY) Monimuoto-opinnot, lomakehaku Tampereen yliopisto, PORIn yliopistokeskus. Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , MTC:n koulutustilat, Pohjoisranta 11 F. Länsi-Suomen kesäyliopisto, PORI. Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , kesäyliopiston luentotila, Kalliokatu 2. Länsi-Suomen kesäyliopisto, RAUMA. Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen verkkosivuilla kaksi viikkoa aiemmin. Opetus alkaa 9.9. klo Lukio. Sastamalan Opisto, VAMMALA. Kasvatustieteen aineopinnot 35 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , MTC:n koulutustilat, Pohjoisranta 11 F. Länsi-Suomen kesäyliopisto, PORI. Kasvatustieteen aineopinnot 35 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen verkkosivuilla kaksi viikkoa aiemmin. Opetus alkaa 8.9. klo Järvikamari. Sastamalan opisto, VAMMALA. 16

17 K a u p p a - j a h a l l i n t o t i e t e e l l i s e t o p i n n o t Hallintotieteen aineopintoja 30 op (TaY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo 17. Tampereen yliopisto, PORIn yliopistokeskus. Henkilöverotuksen perusteet 2 op (TuKKK) Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. Hyvinvointialan yrittäjyys 4 op (TuKKK) Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. SME Internationalisation 5 op (TuKKK) Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. Kirjanpito ja tilinpäätös 3 op (TuKKK) Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. Kustannuslaskennan perusteet 3 op (TuKKK) Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. Markkinoinnin perusteet 3 op (TuKKK) Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. 17

18 New challenges of global business 6 op (TuKKK) Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. Osto- ja hankintatoiminta 3 op (TTY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. Työhyvinvointi 5 op (TuKKK) Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. Yritysjuridiikan perusteet 3 op (TuKKK) Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. K i e l i - j a v i e s t i n t ä o p i n n o t ENGLANNIN KIELI Englannin tekstin ymmärtäminen 4 op (TY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa 15.9 klo , Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskus. Huittisten seudun kansalaisopisto, HUITTINEN. Englannin tekstin ymmärtäminen 4 op (TY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , paikka ilm. kutsukirjeessä. Länsi-Suomen kesäyliopisto, RAUMA. 18

19 Englannin tekstin ymmärtäminen 4 op (TY) Ilmoittautuminen verkkosivuilla kaksi viikkoa aiemmin. Lähiopetus. Opetus alkaa klo Sastamalan Opisto, VAMMALA. Englantia korkea-asteen opintoihin 3 op (TTY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. ESPANJAN KIELI Espanjan alkeet I 3 op (TuKKK) Lähiopetus. Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. RANSKAN KIELI Ranskan alkeet I 3 op (TuKKK) Lähiopetus. Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. Ranska A 3 op (TuKKK) Lähiopetus. Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. Ranska B 1,5 op (TuKKK) Lähiopetus. Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. 19

20 Ranska/Suullinen viestintä 1,5 op (TuKKK) Lähiopetus. Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. RUOTSIN KIELI Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op (TY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo 16.30, Porin kaupungin työväenopisto, Gallen-Kallelankatu 14. Länsi-Suomen kesäyliopisto, PORI. Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op (TY) Lähiopetus. Ilmoittautuminen verkkosivuilla kaksi viikkoa aiemmin. Opetus alkaa klo Sastamalan Opisto, VAMMALA. SAKSAN KIELI Saksan alkeet I 3 op (TuKKK) Lähiopetus. Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. Saksan kielen kertaus 3 op (TTY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa 2.9. Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. Saksan kieliopin rakenteet I 1,5 op (TuKKK) Lähiopetus. Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. 20

21 Saksan kieliopin rakenteet II 1,5 op (TuKKK) Lähiopetus. Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. SUOMEN KIELI Kielenhuollon kurssi 3 op (JY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , Kesäyliopiston luentotila, Kalliokatu 2. Länsi-Suomen kesäyliopisto, RAUMA. Suomen kielen kirjallinen viestintä 3 op (TY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo 17, Porin kaupungin työväenopiston tiloissa, Gallen-Kallelankatu 14. Länsi-Suomen kesäyliopisto, PORI. L ä ä k e - j a t e r v e y s t i e t e e l l i s e t o p i n n o t Asiakaslähtöisyys ja dialogisuus fysioterapiassa 5 op (JY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , paikka ilm. kutsukirjeessä. Länsi-Suomen kesäyliopisto, RAUMA. Gerontologian monitieteinen perusopintokokonaisuus 25 op (JY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo 17 19, MTC:n koulutustilat, Pohjoisranta 11 F. Länsi-Suomen kesäyliopisto, PORI. Terveystiedon perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , MTC:n koulutustilat, Pohjoisranta 11 F. Länsi-Suomen kesäyliopisto, PORI. 21

Sisällysluettelo. Tervetuloa avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun

Sisällysluettelo. Tervetuloa avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun Sisällysluettelo Avoimesti Satakunnassa Tervetuloa avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin! 4 Opiskelu avoimessa yliopistossa 6 Yliopisto-opintojen peruskäsitteitä 7 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Jyväskylän yliopisto KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS Avoin yliopisto

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Jyväskylän yliopisto KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS Avoin yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius kaikille avointa opetusta iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta opetus vastaa yliopiston opetussuunnitelmia opiskelu on sivutoimista opiskelu on maksullista opiskelutavoissa

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO

TAMPEREEN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO TAMPEREEN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO Opetustarjonta lukuvuonna 2011 2012 Opetusohjelmat TAMPERE SEINÄJOKI HÄMEENLINNA PORI TAMPERE Postiosoite TaY, Avoin yliopisto 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO Käyntiosoite

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto

Tampereen kesäyliopisto Tampereen kesäyliopisto Avoin kaikille 11 Yhteistyökorkeakoulua 10 000 opintopistettä 5000 opiskelijaa 26 oppiainetta Miksi opiskella avoimia yliopisto-opintoja voit hyödyntää välivuoden pääset elämässä

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 5.9.2013 17.9.2013 1 Rehtori 2.9.2013: HY:ssa tehdään työtä maailman parhaaksi He eivät valmistu vain sopeutumaan yhteiskuntaan, vaan muokkaamaan ja muuttamaan sitä

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

Avoimen yliopiston koulutustarvekartoitus Satakunnassa Raportti kyselyn tuloksista

Avoimen yliopiston koulutustarvekartoitus Satakunnassa Raportti kyselyn tuloksista Avoimen yliopiston koulutustarvekartoitus Satakunnassa Raportti kyselyn tuloksista Avoimen yliopiston yhteistyöverkosto Satakunnassa -hanke Raportin sisältö. SAATE.... KURSSIKYSYNTÄ.... KOKO SATAKUNNAN

Lisätiedot

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Oman opiskelualan etsiminen: Mahdollisuus tutustua yliopistoopiskeluun sekä eri koulutusaloihin ja oppiaineisiin Valmistautuminen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina 25.8.2011 klo 17.30 alkaen Kuopio: L 22, Snellmania Joensuu: AU100, Aurora ACP-videoneuvottelu: http://connect.joensuu.fi/avoin/ Sisältö: Yleistä

Lisätiedot

Täsmähakuopas. Täsmähakuopas. Päivitetty 21.12.2010. www.avoinyliopisto.fi Sivu 1/5 1

Täsmähakuopas. Täsmähakuopas. Päivitetty 21.12.2010. www.avoinyliopisto.fi Sivu 1/5 1 Täsmähakuopas Päivitetty 2.2.200 www.avoinyliopisto.fi Sivu /5 Opetustietokanta Kaikki Suomessa järjestettävän avoimen yliopisto-opetuksen opetustiedot tallennetaan valtakunnalliseen Avoinyliopisto.fi

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Suoritetut opintopisteet 2015 A = aineopinnot. Y = yleisopinnot K = kieli- ja viestintäopinnot

Suoritetut opintopisteet 2015 A = aineopinnot. Y = yleisopinnot K = kieli- ja viestintäopinnot Turun yliopiston avoin yliopisto P = perusopinnot Suoritetut opintopisteet 2015 A = aineopinnot Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu S = syventävät opinnot Y = yleisopinnot K = kieli- ja viestintäopinnot

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

LAMK Avoin ammattikorkeakoulu

LAMK Avoin ammattikorkeakoulu LAMK Avoin ammattikorkeakoulu Polkuopiskelijoiden info 7.9.2015 FellmanniCampus www.lamk.fi/avoin-amk Avoin AMK -opinnot Avoin AMK-opetus on Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien mukaista, kaikille

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu 3.9.2010 / sh Avoin ammattikorkeakoulu Lähellä Sinua Avoin ammattikorkeakoulu k k Sinulle, joka suunnittelet hakeutuvasi ammattikorkeakouluopintoihin haluat jouduttaa opintojasi ja suorittaa opintoja etukäteen

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen!

Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen! Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen! 12.4.2012 12.4.2012 1 Miksi opiskella avoimessa yliopistossa? Mahdollisuus Tutustua yliopistotasoiseen opiskeluun Perehtyä tiettyyn oppiaineeseen

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi Aineenopettajainfo 15.9.2017 - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT

INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT 8.6.2015 Avoin yliopisto 1 INFON SISÄLTÖ Tutustut oikeustieteen opintoihin ja opiskeluun Avoimessa yliopistossa Mahdollisuus kysyä: paikalla myös tiedekunnan

Lisätiedot

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN Pääaineen opinnot Pääaineen opinnot suoritetaan pääsääntöisesti uusien tutkintorakenteiden mukaisesti. Jo suoritetut pääaineiden opinnot korvaavat uusien tutkintorakenteiden

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella Alkio-opisto Jyväskylän Korpilahdella Avoimia yliopisto- ja amk-opintoja Yleissivistäviä opintoja Kokous-, juhla- ja majoituspalveluja Kursseja Jyväskylän Korpilahdella Monipuolista oppia ja hyötyä Valmistautumista

Lisätiedot

Tavoitteena tutkinto

Tavoitteena tutkinto Tavoitteena tutkinto Helsingin yliopiston Opintojen suunnittelu Opintoja suunnitellessa on hyvä pohtia mitä ja miksi haluat opiskella millaisia tavoitteita sinulla on millainen olet opiskelijana miten

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi TTY:n opintotarjonta 24.9.2014 Kaisa Niskanen TTY Opiskelijapalvelut Perustettu vuonna 1965 Toiminut säätiömuotoisena vuoden

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun lv. 2013-2014. Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun lv. 2013-2014. Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto Johdanto kauppatieteiden opiskeluun lv. 2013-2014 Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Kaikille avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä 1 HY/ Päivitetty 19.4.2017 Lehtori Pirkko Raudaskosken opetusura yliopistossa Opettajanurani käynnistyi yliopistossa toimiessani syyslukukausina 1992 ja 1995 Kasvatustieteen laitoksella aikuiskasvatustieteen

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Humanistinen osasto/suomen kieli ja kulttuuritieteet

FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Humanistinen osasto/suomen kieli ja kulttuuritieteet Avoin yliopisto OPETUSTARJONTA 1 (5) ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON OPETUSTARJONTA YHTEISTYÖOPPILAITOKSILLE Oppiaineet tiedekunnittain ja laitoksittain p= perusopinnot a=aineopinnot s=syventävät

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS OPINTOKOKONAISUUKSIEN JA OPINTOJAKSOJEN JÄRJESTÄ- MISESTÄ AVOIMENA YLIOPISTO-OPETUKSENA

YHTEISTYÖSOPIMUS OPINTOKOKONAISUUKSIEN JA OPINTOJAKSOJEN JÄRJESTÄ- MISESTÄ AVOIMENA YLIOPISTO-OPETUKSENA 1 YHTEISTYÖSOPIMUS OPINTOKOKONAISUUKSIEN JA OPINTOJAKSOJEN JÄRJESTÄ- MISESTÄ AVOIMENA YLIOPISTO-OPETUKSENA 1. Yhteistyösopimus Vaasan yliopiston (seuraavassa ) ja yhteistyöoppilaitos sopivat tällä sopimuksella

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Kauppatieteellinen ala Väylä - Erillisvalinta Kauppakorkeakoulun kandidaattiohjelmaan - Hakijoille, joilla ei

Lisätiedot

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma v. 201 OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU 2015-2016

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU 2015-2016 Kansalaistoiminta ja nuorisotyö - Kulttuurituotanto - Viittomakieli ja tulkkaus AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU 2015-2016 Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella amkopintojaksoja olipa ikäsi tai koulutustaustasi

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Tutkintotavoitteiset opinnot

Tutkintotavoitteiset opinnot Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue etäopiskelumahdollisuuksien

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Täydennyskoulutusohjelman esittely

Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma 70 op Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 ohjelman Lahdessa klo 15.45 alkaen Koulutuspäällikkö Tuuli Ikäheimonen Ohjelman sisältö KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015- AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot

Lisätiedot

Kaikille avoimia yliopisto-opintoja

Kaikille avoimia yliopisto-opintoja Kaikille avoimia yliopisto-opintoja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto 23.2.2016 opintoneuvoja Riina Kärkkäinen AVOIN YLIOPISTO Yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia opintoja eli yliopistotutkintojen

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto Kauppatieteet arvokasta osaamista tulevaisuuteen

Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto Kauppatieteet arvokasta osaamista tulevaisuuteen Johdanto kauppatieteiden opiskeluun Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto Kauppatieteet arvokasta osaamista tulevaisuuteen Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto on osa

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA

KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA 1(7) KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA ERITYISPEDAGOGIIKKA Erityispedagogiikan perusopinnot Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä erityispedagogiikasta vähintään syventävät opinnot. Opintojen järjestäminen

Lisätiedot

Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 16.8.

Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 16.8. Helsingin yliopiston Avoin yliopisto - monipuolista yliopisto-opetusta Avoimessa yliopistossa voi opiskella yliopisto-opintoja noin sadassa oppiaineessa. Monesta oppiaineesta voi opiskella perusopintojen

Lisätiedot

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Tule opiskelemaan ruotsin kieltä ja kulttuuria Ruotsin Västeråsiin! Oletko kiinnostunut ruotsin kielen opiskelusta? Haluatko saada tietoa ruotsalaisesta yhteiskunnasta

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta.

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta. Teologian tutkinnon rakenne ja ohjeellinen suoritusjärjestys suuntautumisvaihtoehdoittain Avoimen yliopiston kautta tutkintotavoitteisesti opiskeleville Turkoosilla värillä merkityt opintojaksot on mahdollista

Lisätiedot

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi Hankkeen tiedot Projektin nimi: Keskipohjalainen koulutusväylä Kohdealue: Kokkolan ja Kaustisen seudut Päättymisaika: 6/2014 Toteuttaja: Centria ammattikorkeakoulu Osatoteuttajat: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Lisätiedot

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5.

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5. 1 SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista Jyri Sallinen 14.5.2012 15 ammattikorkeakoulua HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori 1 TUTKINTOJEN KOOSTAMINEN HUK (KAAVIOT MANUAALISSA) (SUORITUSAIKA

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Liite nro 4 Yhdtr. 30.7.2008 223 liite2 Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Kurssihinnoittelun lähtökohtana on oppitunnin tuotantohinta,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS

TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS 1 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2012 2 OPINTOTUKI 3 + 2 Tummennetulla merkityt on pakko olla. Loput 70 pistettä

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 31.8.2017 Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus

Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus On yksi Suomen kuudesta yliopistokeskuksesta. Kokkolan yliopistokeskuksessa yhteistyötä tekevät Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistot, jotka tuovat alueelle

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA 010851 TYÖHYVINVOINTI 5 op Salo 5.4.-1.6., 12 oppituntia AMK D113, Ylhäistentie 2 KTM Tiina Rantanen Kurssimaksu 62 sekä avoimen yliopiston maksu 50. Erikoiskurssi.

Lisätiedot

Johdanto kasvatusalan opintoihin Itä- Suomen avoimessa yliopistossa

Johdanto kasvatusalan opintoihin Itä- Suomen avoimessa yliopistossa Johdanto kasvatusalan opintoihin Itä- Suomen avoimessa yliopistossa Sari Hakkarainen, Avoin yliopisto / Aducate Itä-Suomen yliopisto Neljä tiedekuntaa: filosofinen tiedekunta luonnon- ja metsätieteiden

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2016-2017 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Anna-Leena Huttunen anna-leena.huttunen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

Yhteishaun aikataulu

Yhteishaun aikataulu Yhteishaun aikataulu Opiskelupaikka otettava viimeistään vastaan Kevään hakuaika vieraskieliseen koulutukseen ja taideyliopistoon 7.1.-27.1. 2015 Syksyn haun tulokset Syksyn yhteishaku Kevään yhteishaku

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus Jatko-opiskelu Jatko-opiskelu Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus 18.4.2017 Rauman Lyseon lukio 2 Yliopistot suoritetaan ensin

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Fysioterapian, hoitotyön ja sosiaalialan koulutusohjelmat Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas

Lisätiedot

Mitä opittiin, kun suurten opiskelijamäärien opetus ja ohjaus sulautettiin verkkoon?

Mitä opittiin, kun suurten opiskelijamäärien opetus ja ohjaus sulautettiin verkkoon? Mitä opittiin, kun suurten opiskelijamäärien opetus ja ohjaus sulautettiin verkkoon? Case Sosiaali/Terveyshallintotieteen aineopinnot 35 op Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate; suunnittelija TtM Ulla

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

Hyväksyttyjä. Paikan vastaanottaneet. Aloituspaikat. kaikista hakijoista ,0 % ,7 % ,0 % ,0 %

Hyväksyttyjä. Paikan vastaanottaneet. Aloituspaikat. kaikista hakijoista ,0 % ,7 % ,0 % ,0 % Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Avoimen väylä Historian kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti (3 v) 5 0 0 0 0,0 % Kirjoittamisen kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden

Lisätiedot

Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015

Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015 Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015 Sosiaalipedagogiikka on tieteenala, joka yhdistää kasvatustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen näkökulman. Se tarkastelee kasvun

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken 25.8.2016 Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Koulutusohjelman opinnot Amanuenssi Hanna Snellman (Fabriikki F3428B) puh.

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot