Itä-Suomen mineraalipotentiaalin arviointi (tiedonkeruu) -hankkeen toiminta vuosina 2011 ja 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Suomen mineraalipotentiaalin arviointi (tiedonkeruu) -hankkeen toiminta vuosina 2011 ja 2012"

Transkriptio

1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Arkistoraportti 101/2012 Itä-Suomen mineraalipotentiaalin arviointi (tiedonkeruu) -hankkeen toiminta vuosina 2011 ja 2012 Perttu Mikkola, Soile Aatos, Martti Damsten, Tapio Halkoaho, Aimo Hartikainen, Esa Heilimo, Jukka Kousa, Jouni Luukas, Soili Mattila, Kaj Västi, Olli Äikäs

2 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Arkistoraportti 101/2012 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro Tekijät Perttu Mikkola, Soile Aatos, Martti Damsten, Tapio Halkoaho, Aimo Hartikainen, Esa Heilimo, Jukka Kousa, Jouni Luukas, Soili Mattila, Kaj Västi, Olli Äikäs Raportin laji Arkistoraportti Toimeksiantaja GTK Raportin nimi Itä-Suomen mineraalipotentiaalin arviointi (tiedonkeruu) -hankkeen toiminta vuosina 2011 ja 2012 Tiivistelmä Tässä raportissa kuvataan Itä-Suomen mineraalipotentiaalin arviointi (tiedonkeruu) hankkeen toiminta sen toiminta-aikana Asiasanat (kohde, menetelmät jne.) Kallioperätutkimukset, malminetsintä Maantieteellinen alue (maa, lääni, kunta, kylä, esiintymä) Itä-Suomi, Kuhmo, Nurmes, Lieksa, Siilinjärvi, Kangasniemi, Toivakka, Rautalampi, Lapinlahti Karttalehdet Muut tiedot Arkistosarjan nimi Arkistoraportti Arkistotunnus 101/2012 Kokonaissivumäärä 11 s. +1 liite Kieli Suomi Hinta Julkisuus Julkinen Yksikkö ja vastuualue ISY / Kapera Hanketunnus Allekirjoitus/nimen selvennys Allekirjoitus/nimen selvennys Perttu Mikkola

3 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Arkistoraportti 101/2012 Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 JOHDANTO 1 2 HANKKEEN HENKILÖSTÖ 2 3 TYÖMAAKOHTAISET TOIMET, TULOKSET JA MAHDOLLISET JATKOT Lieksa-Kuhmo kallioperäkartoitus DigiKP ja Finstrati Arkistoraportit Väli- ja Etelä-Suomen nikkelipotentiaalin arviointi -hankkeen jäämistö Itä-Suomen sinkki-kuparipotentiaalin arviointi hankkeen jäämistö Viholanniemi ja Korkeakangas Uraanivastuut Kangasniemen kallioperäkartoituskurssi Jatkotutkimuskohteiden kirjaaminen Joutsa-Pieksämäki eli JoPi-työmaa Tieteellinen toiminta 6 4 AINEISTO 7 JULKAISUT, ESITELMÄT, LEHTIARTIKKELIT 8

4 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Arkistoraportti 101/ JOHDANTO Hanke perustettiin vastaamaan GTK:n uutta strategiaa ja organisaatiota l. tuottamaan uutta kallioperätietoa, sekä päivittämään olemassa olevaa kallioperägeologista kuvaa vielä heikosti tunnetuilta alueilta. Työ on GTK:n ydintehtävää ja palvelee suoraan kallioperän raaka-ainevarojen etsintää ja paikantamista. Olosuhteiden pakosta toiminta aloitettiin hoitamalla vuoden 2010 lopussa ennenaikaisesti päätettyjen hankkeiden keskenjääneet työt loppuun. Hankepäällikkönä on toiminut Perttu Mikkola ja varalla Aimo Hartikainen. Itä-Suomen kallioperäkartoitushankkeen jäämistöä hankkeelle periytyvät 1: kallioperäkartoitukseen liittyvät arkistoraportti työt, joissa toisessa oli tarkoitus laatia yhteenveto Kainuun alueen 6 karttalehdestä (Kontinen), jotka on painettu, mutta joihin ei ole laadittu selityksiä. Tämä työ jäi tekijän muiden kiireiden takia edelleen kesken. Toisessa arkistoraportissa tarkoitus oli laatia yhteenveto Kuopion seudun kivilajiyksiköistä 6 karttalehden alueelta (Lukkarinen, Äikäs), joista kahdesta ei ole laadittu 1: karttalehteä, kahdesta on karttalehti, muttei selitystä ja kahdesta on sekä lehti että selitys. Tämä työ valmistunee vuodenvaihteessa Lieksa-Kuhmo alueen kesken olleen kallioperäkartoituksen tulokset valmistuivat ennakkotarkastukseen Q4/2012 ja julkaistaan tutkimusraporttina liitekarttoineen DigiKP- ja Finstrati-tietokantoihin liittyvä päivitys ja ylläpitotyö keskittyivät hankkeelle ja niiden vastuuhenkilö (Luukas) päivitti tietokantoja valmistuneilla aineistoilla. Aineiston kehitystyötä jatkettiin laatimalla DigiKP:hen uusia tasoja mm. juoni-, muotoviiva- ja rakennetulkinta-aineistoilla. Hankkeelle periytyi myös kahden malminetsintähankkeen: Itä-Suomen sinkki-kuparipotentiaalin arviointi sekä Väli- ja Etelä-Suomen nikkelipotentiaalin arviointi, jäämistöt. Sinkki-kuparipotentiaalin osalta työt kuuluivat hankkeelle vain vuoden 2011 ajan ja asiaan liittyvät jatkotyöt ja vuoden 2011 toimien raportointi siirtyi edelleen Karelidien malmimalli -hankkeelle. Nikkelipotentiaalihankkeelta periytyneet kairaukset suoritettiin vuonna 2011 ja tämän hankkeen loppuraportti valmistui Q3/2012. Hankkeen vastuisiin kuului myös malmitietokantojen sisällöllinen päivittäminen (U, Ni, Cu, Zn). Tämä työ oli pitkälti pysähdyksissä, johtuen yhtenäisen, kaikki metallit sisältävän esiintymätietokannan vaatimusmäärittelyn, ja sitä kautta valmistumisen, viivästymisestä hankkeen väestä riippumattomista syistä. Tavoitteena oli mahdollisuuksien mukaan työstää eteenpäin ajatuksia mineraalipotentiaalin arviointikonseptin sisällöstä GTK:n laajuisissa työpajoissa ja hankkeen sisällä. Tämän prosessin kautta uudeksi mineraalipotentiaalin arviointi alueeksi valikoitui Joutsa-Pieksämäki (JoPi) -alue, jonka kenttätutkimukset alkoivatkin kesällä Hanke onnistui saattamaan loppuun useita keskenjääneitä töitä, tuottamaan merkittävää uutta tietoa maamme geologiasta ja lisäksi aloittamaan kokonaan uudet tutkimukset Keski-Suomen ja Etelä-Savon rajamailla. Jonkin verran aikatauluviiveitä esiintyi ja aivan kaikkia töitä ei saatu suunnitellusti tehtyä tai päätökseen, osin hankkeen ulkopuolisista syistä. Kaiken kaikkiaan hanketta voidaan pitää melko onnistuneena kun otetaan huomioon sen sillisalaattimainen lähtötilanne.

5 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Arkistoraportti 101/ HANKKEEN HENKILÖSTÖ Hanke on ollut kotihankkeena seuraaville geologeille Martti Damsten, Aimo Hartikainen, Esa Heilimo ( alkaen), Jukka Kousa, Jouni Luukas, Heikki Lukkarinen (eläkkeelle ), Perttu Mikkola, Jarmo Nikander (eläkkeelle ), Jorma Paavola (eläkkeelle ), Esa Pohjolainen (siirtyi Espooseen ), Kaj Västi, Olli Äikäs sekä geofyysikoille Sami Niemi ( alkaen), Matti Niskanen ( saakka) ja Aimo Ruotsalainen. Tutkimusavustajista hankkeen kirjoilla olivat Keijo Kinnunen, Rauli Lempiäinen, Mauri Luukkonen, Tarja Neuvonen, Martti Saastamoinen (eläkkeelle ) ja Tuomo Stranius. Hanketta kotihankkeenaan pitävistä monen työajan pääosa kohdentui kuitenkin sen kaksivuotisen keston aikana muille hankkeille ja/tai tilaustöihin. Kenttätöissä kausiapulaisina ovat olleet Marjaana Ahven ( ), Sini Halonen (2012), Sampo Harju (2011), Heli Kivisaari (2012), Jaakko Laitala (2011), Janne Vehmas (2011). 3 TYÖMAAKOHTAISET TOIMET, TULOKSET JA MAHDOLLISET JATKOT 3.1 Lieksa-Kuhmo kallioperäkartoitus Hankkeelle periytynyt vuonna 2007 aloitettu kallioperäkartoitus työmaa Lieksa-Nurmes-Kuhmo alueella (Liite 1) oli pinta-alaltaan km 2 ja suurin osa kenttätöistä oli suoritettu jo edellisten hankkeiden aikana (Paavola ja Äikäs 2010). Vuonna 2011 tarkentavaa kartoitusta suoritettiin koko tutkimusalueella ja tukikohtaa pidettiin Nurmeksessa ja syyskesällä myös Kuhmossa. Töihin osallistui hankkeen oman väen (Mikkola-Heilimo-Mäkelä-Kinnunen) ja kausiapulaisten lisäksi tutkimusavustaja Tuomo Turunen Etelä- Suomen yksiköstä. Kesällä 2012 suoritettiin muutaman viikon ajan välttämättömäksi katsottuja maastotarkistuksia (Mikkola-Mäkelä). Lisäksi kevättalvella 2012 kairattiin Kuohattijärven jäältä 6 reikää magneettisen anomalian ja sen viereisen johteen selvittämiseksi, molempien aiheuttaja selvisi, magneettinen anomalia johtuu serpentiniitistä ja johde kiisupitoisesta ruhjeesta. Suurin osa vuonna 2012 työmaahan kohdistuneesta työajasta käytettiin tutkimusraportin ja liitekarttojen laadintaan. Tutkimusraportti valmistui ennakkotarkastukseen suunnitelmien mukaisesti joulukuussa 2012 nimellä Lentua-kompleksin eteläosan kallioperä. Korjaukset, taitto ja julkaisu tapahtuvat vuoden 2013 aikana. Myös kartoitusaineiston arkistointi ja siivoaminen jää osittain vuoden 2013 puolelle. Tutkimusalueen mafisista-ultramafisista yksiköistä on tekeillä pro gradu työ (Janne Vehmas, Helsingin yliopisto). 3.2 DigiKP ja Finstrati Vuosien aikana on jatkettu koko maan kattavan saumattoman kallioperäkartan (DigiKP) ja kansallisen yksikkötietokannan (Finstrati) päivitystyötä. Uutena aineistona DigiKP:hen on lisätty keväällä valmistunut Kemijärven projektikartta-aineisto. J. Luukas on päivittänyt myös Pirkanmaan migmatiittialueen karttakuvaa Outokumpu Oy:n aineistojen pohjalta. Molempien alueiden päivitystyö on parantanut ko. alueiden karttakuvaa. Juoniviiva- muotoviiva- ja rakenneviiva-aineistot ovat valmiita siirrettäväksi DigiKP:hen seuraavan tietokantapäivityksen yhteydessä. Finstratin tietosisältöä on korjattu yhtenäisemmäksi ja siihen on tehty uusien aineistojen perusteella tarvittavia lisäyksiä. Lapin osalta Manninen on täydentänyt omien yksiköiden kuvausta ja samalla korjannut Lapin alueen aineistojen suomenkielisiä kuvauksia englanniksi.

6 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Arkistoraportti 101/ Arkistoraportit Kainuun alueen arkistoraportin (Kontinen) piti kattaa painetut karttalehdet 3344 Laakajärvi, 3431 Kajaani, 3432 Paltaniemi, 3433 Sotkamo, 3434 Paltamo ja 3443 Hyrynsalmi, joilta ei ole olemassa karttalehtiselitystä. Kuitenkin kyseessä on yksi Suomen geologisesti monipuolisimmista alueista ja on ensiarvoisen tärkeää että vuosikymmenien kuluessa kertynyt aineisto saadaan yhteismitallisesti esitettyä raportissa ja tätä kautta sidosryhmien käyttöön. Raportti ei valmistunut hankkeen aikana ja vastuu sen valmistumisesta siirtyy hankkeen päättyessä Etelä-Suomen yksikköön Fennoskandian kallioperän kehitys ja metallogenia -hankkeeseen. Kuopion seudun kivilajiyksiköt arkistoraportti (Lukkarinen ) valmistunee vuodenvaihteessa ja se yhtenäistää sekä kuvaa Kuopion lähialueiden kivilajiyksiköitä karttalehdiltä 3241 Suonenjoki, 3242 Kuopio, 3243 Leppävirta, 3244 Vehmersalmi ja 3331 Siilinjärvi. Karttalehtien tilanne oli vaihteleva, kahdelta on julkaistu sekä kartta että selitys, yhdeltä pelkkä kartta ja kahdelta ei kumpaakaan. Geologisesti karttalehdet muodostavat kuitenkin yhtenäisen kokonaisuuden ja mm. DigiKP-kartan sisältö parantuu huomattavasti kun niillä esiintyviä kivilajiyksiköitä yhtenäistetään raportin pohjalta. Alun perin raportin suunniteltiin sisältävän myös karttalehden 3333 Juankoski kivilajiyksiköt, mutta karttalehden laatijan (Äikäs) muiden kiireiden johdosta ko. lehti jäi raportista kokonaan pois. 3.4 Väli- ja Etelä-Suomen nikkelipotentiaalin arviointi -hankkeen jäämistö Väli- ja Etelä-Suomen nikkelipotentiaalin arviointi -hankkeen tutkimuskohteista kairattiin vuonna 2011 Lieksan Suolameri, Lapinlahden Saarinen ja Siilinjärven Keskimmäinen (Liite 1). Kuhmon Kellojärven kairauksia tehtiin vuonna 2011, mutta vuoden 2012 osalta suunnitellut kairaukset peruuntuivat kehnon jäätilanteen johdosta. Kellojärven alueen 3D-mallin päivitettävissä oleva perusversio valmistui Q4/2012 (Aatos 2012). Kellojärven osalta työt tulevat jatkumaan Itäisen Suomen mineraalipotentiaalin arviointi hankkeessa, jonka suunniteltu kesto on ja hankepäällikkönä toimii erikoistutkija Tapio Halkoaho. Vesannon Ahvenisen kairaukset siirtyvät vuodelle Lapinlahden Saarisen materiaali on aineistona työn alla olevassa pro gradu työssä (Sanna Tapper-Sillanpää, Helsingin yliopisto). Marjaana Ahvenen Kiviniemen Sc-gabrosta Rautalammilla laatima pro gradu valmistui puolestaan marraskuussa Nikkelipotentiaali hankkeen aiemmat ja tämän hankkeen aikana tehdyt työt raportoitiin Q3/2012 (Halkoaho ja muut 2012). 3.5 Itä-Suomen sinkki-kuparipotentiaalin arviointi hankkeen jäämistö Itä-Suomen sinkki-kuparipotentiaalin arviointi hankkeen loppuraportti valmistui hankesuunnitelman vastaisesti jo vuoden 2010 puolella (Nikander 2010). Vuonna 2011 kairattiin 11 kairareikää Poka-kalustolla Elinahon ja Muskon kohteille Hammaslahti-Tohmajärvi alueella. Malmilävistyksiä ei saatu. Näiden kairausten raportointi, alueen karttakuvan päivitys ja jatkotyöt siirtyivät vuodenvaihteessa Karelidien malmimalli hankkeelle.

7 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Arkistoraportti 101/ Viholanniemi ja Korkeakangas Korkeakankaan tonaliitti-intruusio sijaitsee noin 6 km Joroisista etelään. Intruusiota tutkitaan mahdollisen kultamineralisaation selvittämiseksi (vastuugeologi Soili Mattila). Kiinnostus alueen mineraalipotentiaaliin pohjautuu Korkeakankaan kaakkoispuolella n. 20 km päässä Rantasalmella sijaitsevaan Osikonmäen kultamineralisaatioon. Lisäksi Korkeakankaalta on aiemmin saatu viitteitä kohonneista kultapitoisuuksista. Osikonmäen pääkivilaji on samantyyppistä tonaliittia, kuin Korkeakankaan alueella tehdyt tonaliittihavainnot. Selvittämistyöt on aloitettu Korkeakankaalla kallioperäkartoituksella ja näytteenotolla lokakuussa Alueella on tehty myös geofysikaalisia tutkimuksia. Tutkimusten raportointi siirtyy Itäisen Suomen mineraalipotentiaalin arviointi -hankkeelle. Joroisten Viholanniemeltä Korkeakankaan länsipuolelta tunnetaan vulkaniittimuodostumassa oleva sinkkimalmiutuma ja Lahnalahden alueelta viitteitä sekä sinkistä että kuparista. Aluetta tutkivat sekä GTK että Outokumpu Oy erityisesti 1980-luvulla ja tuolloin tehtiin varsin mittava geofysiikan maastomittaus. GTK on tutkinut aluetta myös teollisuusmineraalien (kaoliini ja karbonaattikivi) löytämiseksi luvulla. Malmipotentiaalisuus mielessään GTK palasi tälle alueelle uudelleen 2008, jolloin koottiin aiemmin tehty maastogeofysiikka ja kairattiin POKA-kalustolla 7 reikää. Näillä tarkennettiin peitteisen alueen geologiaa ja selvitettiin geofysiikan anomalioita. Johtopäätöksenä oli, että massiivinen sulfidiesiintymä on mahdollinen ja aluetta on syytä vielä tutkia tarkemmin. Viholanniemen ja Lahnalahden alueesta jätettiin Tukes:iin varausilmoitus, joka vahvistettiin Alueelle suunniteltiin 5 reiän POKA-ohjelma (noin 600 m), joka toteutettiin välisenä aikana. Kairauksella selvitettiin Viholanniemen sinkkiesiintymän eteläpuolen kallioperää ja haettiin merkkejä malmiutuman mahdollisesta jatkeesta. Kairareikien raportointi on nyt työn alla (Mattila) ja alustavasti merkit massiivisesta sulfidiesiintymästä jäänevät vaatimattomaksi. Jalometallien (kulta ja hopea) mahdollisuus on edelleen olemassa. Viholanniemen kairausaineistosta on aloitettu kohteellisen 3D-mallin rakentaminen (Esa Heilimo, Janne Hokka). Lisäksi maastogeofysiikan aineistoa jalostetaan mahdollisuuksien mukaan 3D ympäristöön (Niemi). Viholanniemi-Lahnalahti alueen aineiston jalostaminen avaa uusia näköaloja malmin etsintään. Tälläkään kohteella kaikkea ei vielä ymmärretä. Malmiutuman VMS-luonne voidaan miettiä uusiksi ja tarkastella tätä kohdetta mahdollisena porfyyrityypin esiintymänä ja tutkia Korkeakankaan tonaliitissa olevien heikkojen jalometalliviitteiden yhteyttä Viholanniemen esiintymään. Viholanniemen ja Korkeakankaan työt jatkuvat uudessa Itäisen Suomen mineraalipotentiaali hankkeessa. 3.7 Uraanivastuut Hankkeen alkaessa sille kuuluivat GTK:n uraanivastuut: esiintymätietokanta, asiantuntijalausunnot ja tiedotus sekä kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö. Esa Pohjolainen siirtyi Etelä-Suomen yksikköön marraskuussa 2011, ja nämä vastuut siirrettiin hänen mukanaan. Käytännössä töiden siirtäminen etelään tapahtui vuoden 2012 loppuun mennessä siten, että Pohjolainen hoiti vuoden 2012 aikana kansainvälisen yhteistyön kokonaan ja Äikäs osallistui kotimaiseen yhteistyöhön vielä Uraaniesiintymien tietokantaa täydennettiin ajoittain, mutta sitä ei saatu valmiiksi ennen yhtenäisen esiintymätietokannan rakentamisen aloittamista. MS Access muodossa vuoden 2012 lopussa viimeisteltävä

8 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Arkistoraportti 101/ U-kanta sulautetaan yhtenäiseen esiintymätietokantaan suoraan, kunhan yhtenäisen kannan muokkaus toimii ja oikeudet siihen on jaettu (tämä jää Pohjolaisen kontolle ESY:öön 2013 alkaen). Vuosina on osallistuttu GTK:n lausuntojen kokoamiseen seuraavasti: Kainuun ELY Talvivaaran uraanin talteenoton YVA-selostus (I/2011), TEM Talvivaaran YEL:n mukainen lupahakemus (3/2011), Pohjois-Pohjanmaan ELY Kuusamon kultakaivoshankkeen YVA-ohjelma (5/2011), Kainuun ELY Talvivaaran laajennuksen YVA-ohjelma (4/2012), Pohjois-Suomen AVI Talvivaaran ympäristöluvat (10/2012). GTK:n suomenkielisten kotisivujen uraania ja uraaniesiintymiä koskeva päivitys tehtiin 2011, minkä jälkeen Pohjolainen on hoitanut päivitystä ESY:ssä. Samoin GTK:n laatujärjestelmään tulevia ohjeita radioaktiivisten materiaalien käsittelystä on vuoden 2012 aikana alettu koota Pohjolaisen vastuulla mutta yhteistyössä. Esimerkkinä tästä on marraskuussa Kuopiossa toteutettu radioaktiivisen kivinäyte-erän hävittäminen, mistä saadaan ennakkotapaus tulevaan ohjeistukseen. Vuonna 2011 parannettiin hankkeen (pitkävaikutteisesti: toimialan) kykyä gammasäteilymittauksiin uudishankinnoilla: gammaspektrometri RS-230 BGO, skintillometri RT-21, säteily- ja annosmittari RadEye PRD ja annosmittari Rados-60 S. Annosmittareiden hankinnalla vastataan säteilylain toiminnanharjoittajalle asettamiin vaatimuksiin. Kotimaisessa yhteistyössä merkittävin kumppani on Säteilyturvakeskus, STUK. Yhteistyötä ovat edistäneet yhdessä toteutetut UM:n maksulliset hankkeet Namibiassa ja Sambiassa. Äikäs on kommentoinut STUK:ssa valmisteilla olleita asiakirjoja (VNA-luonnos radioaktiivisista kaivosjätteistä; tiedote Uraani kaivostoiminnassa ) ja pitänyt pyydetyn luennon uraanista STUK:n henkilöstölle. Pohjolainen osallistuu STUK:n ja Helsingin yliopiston radiokemian laboratorion tutkimukseen, jonka kohteina ovat Paukkajanvaaran, Soklin ja Talvivaaran malmit, prosessituotteet ja rikastushiekat. Työ alkoi 2011 tämän hankkeen alla ja jatkuu ESY:ssä. Kansainvälisen yhteistyön säännönmukainen osuus, IAEA-OECD/NEA Red Book 2011 volyymiin tulevat tiedot toimitettiin 2011 sihteeristölle. Kirja julkaistiin kesällä Tätä koskevan järjestöjen yhteisen uraaniryhmän kokouksiin Äikäs ja Pohjolainen osallistuivat kumpikin kesäkuussa 2011 (Wien), mutta marraskuusta 2011 (Pariisi) lähtien Pohjolainen on hoitanut edustuksen uraaniryhmässä. Pohjolainen, Äikäs ja L. Lauri (PSY) osallistuivat IAEA:n tekniseen kokoukseen kesäkuussa 2011 Wienissä. Kesäkuussa 2012 GTK isännöi Otaniemessä ensimmäistä Suomessa järjestettyä IAEA:n uraaniesiintymiä koskevaa kokousta; ESY (Pohjolainen) hoiti järjestelyvastuut, Äikäs toimi puheenjohtajana ja esitelmöijänä. Vuonna 2011 pidettiin Talvivaaran kaivoksella kansainvälinen neuvottelu esiintymän uraanimineralogiaa selvittävän väitöskirjatyön (A. Lecomte, Ranska) tueksi. Mukana oli Talvivaara-yhtiön lisäksi mm. Helsingin yliopiston, GTK:n (ESY & ISY), GRECU:n (Nancy, Ranska), Mawsonin ja AREVAn (Ranska) edustajia. Tästä hankkeesta selvitystä seurasi Pohjolainen; työ jatkuu ESY:n kautta. Tuloksia on saatu kommentoitaviksi Ranskasta syksyllä Kangasniemen kallioperäkartoituskurssi 2012 Hanke isännöi Kangasniemellä neljättä GTK:n ja yliopistojen yhteistä kallioperäkartoituksen jatkokurssia, jolle osallistui 20 opiskelijaa neljästä eri yliopistosta. Kurssin aikana heille pyrittiin an-

9 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Arkistoraportti 101/ tamaan käytännön kautta perusteet GTK:n tallennusjärjestelmien käytöstä ja kallioperäkartan laadinnasta havaintojen pohjalta. Hankkeen väestä kurssin pitoon osallistuivat Heilimo, Kousa, Luukas, Mikkola ja Mäkelä, lisäksi ESY:stä saatiin vahvistukseksi Tuomo Turunen. Kurssi onnistui kaikin puolin varsin mallikkaasti ja muuten ennätysmärän kesän kaksi ainoaa poutaviikkoa suosivat työskentelyä. Kurssin käytännön toteutuksesta ja opiskelijoiden töiden tuloksista laadittiin arkistoraportti (Mikkola 2012). 3.9 Jatkotutkimuskohteiden kirjaaminen GTK:n johdon aloitteesta laadittiin yhteenveto tulevien vuosien kallioperätutkimustarpeista Itä-Suomen yksikön alueella. Yhteistyön tuloksena kirjattiin yhdeksän erillistä, joko temaattisesti tai alueellisesti rajattua tutkimusaihetta jotka on kuvattu arkistoraportissa 75/2012 (Mikkola ja muut 2012). Aiheet käsittävät sekä taloudellisesti että tieteellisesti mielenkiintoisia aiheita, ja useassa kohdassa mielenkiintojen kohteet yhtyvät Joutsa-Pieksämäki eli JoPi-työmaa Vuoden 2011 suunnittelun jälkeen ISY:n uudeksi mineraalipotentiaalisuustutkimus alueeksi valittiin heikosti tunnettu Keski-Suomen granitoidikompleksin kaakkoisreuna Joutsan ja Pieksämäen välillä (JoPi). JoPi -tutkimuksiin osallistuivat vaihtelevilla panoksilla Hartikainen, Heilimo, Hokka, Kousa, Luukas, Mattila, Mikkola, Mäkelä, Niemi, Ruotsalainen ja Turunen (ESY). Tammikuussa 2012 tehtiin tutkimusrauhan takaamiseksi varausalue Synsiö. Alueen harvapistemoreeniaineistossa oli heikkoja viitteitä kullan esiintymisestä Makkolan kylän alueella. Tämän perusteella keväällä suunniteltiin linjamuotoista iskuporanäytteenottoa, josta vain osa toteutui lupakysymysten johdosta. Lisäksi tilattiin linjamuotoisia maastogeofysiikan mittauksia alueelle. Kesällä suoritettiin järjestelmällistä kallioperäkartoitusta varausalueella ja sen liepeillä. Maastomittausten ja kesän kartoitusten perusteella tehtiin loka-marraskuussa 2012 POKAsuunnitelma geologisen tiedon tuottamiseksi alueelta, kairaukset kuitenkin toteutuvat vasta Ukonsuon alueelle tilattiin syksyllä järjestelmällinen maastomittaus ja suunniteltiin sen perusteella kaksi kairareikää otetun moreeniaineiston heikkojen kultaviitteiden tarkistamiseksi. Marraskuussa haettiin vielä hankesuunnittelun yhteydessä kahta uutta varausta työmaata jatkavan Keski-Suomen mineraalipotentiaali - hankkeen, joka myös aikanaan raportoi tarkemmin vuoden 2012 työt alueella, suunnitelmien turvaamiseksi. Hiekkapohjan varauksella suojataan Jyväskylän ja Laukaan välissä alkava Zn-Cu-Pb-Ag mineralisaatioiden selvittely ja Petäisen varauksella Mikkelin ja Kangasniemen välissä puolestaan alueen Nigabroihin liittyviä töitä Tieteellinen toiminta Vuonna 2008 päättyneen Koillis-Kainuun kallioperäkartoituksen yhteydessä kerätyistä granitoidinäytteistä ilmestyi hankkeen aikana kolme vertaisarvioitua julkaisua (Mikkola ja muut 2011a, 2011b, 2012) ja niihin pohjautuva Suomusalmen alueen arkeeista kehitystä käsittelevä väitöskirja hyväksyttiin Helsingin yliopistossa (Mikkola 2011). Hankkeen henkilöstö oli mukana laatimassa myös eräitä muita tieteellisiä julkaisuja, lisäksi pidettiin useita esitelmiä, sekä koti- että ulkomailla (ks. Julkaisuja, esitelmiä, lausuntoja). Hanke (Heilimo) aloitti yhteistyössä Yara Finland Oy:n ja GTK:n isotooppilaboratorion kanssa Siilinjärven glimmeriitti-karbonatiittikompleksin tieteelliset tutkimukset syksyllä 2011, nämä siirtyvät edelleen

10 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Arkistoraportti 101/ Itäisen Suomen mineraalipotentiaali hankkeelle. Lieksa-Kuhmo tutkimusalueelta jää hankkeen päättyessä tekeille tieteelliset julkaisut sanukitoidi magmatismin ja leukogranitoidien yhteyksistä Itä-Kuhmossa (Mikkola-Heilimo-Huhma), alueen alkaligabroista (Mikkola-Heilimo-Halkoaho-Käpyaho) ja syeniiteistä (Heilimo-Mikkola-Huhma). Esa Heilimo ja Perttu Mikkola osallistuivat IGCP-599 projektin Mekrijärven kenttäkokouksen järjestelyihin syksyllä 2011 ja toimivat excursio-oppaina esitellen mm. uuden kartoituksen tuloksia alueelta kansainväliselle osallistujajoukolle (n~40). Esa Heilimo edusti GTK:n arkeeista osaamista Brisbanen IGC-34 kokouksessa ja osallistui kokouksen jälkeen excursiolle Australian arkeeisille alueille. 4 AINEISTO Tehdyt paljastuma ja lohkarehavainnot on tallennettu ja siirretty Geotietoytimeen. Kairasydämistä on osittain raportoimatta ja tallentamatta Viholanniemen sekä Kuohatin kairareiät. Vastuu näiden raportoinnista ja tallentamisesta siirtyy Itäisen Suomen mineraalipotentiaalin arviointi hankeelle.

11 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Arkistoraportti 101/ JULKAISUT, ESITELMÄT, LEHTIARTIKKELIT Vertaisarvioidut julkaisut joihin hankkeen henkilökunta osallistunut: Hartikainen, A., Soil geochemical studies in gold exploration at three targets in Haapaluoma, Seinäjoki, W-Finland. Geological Survey of Finland. Special Paper 52, Hartikainen, A., Weak extraction of surface soil samples in nickel prospecting in SE-Finland. Geological Survey of Finland, Special Paper 52, Heilimo, E., Halla, J., Andersen, T., Huhma, H., Neoarchean crustal recycling and mantle metasomatism: Hf Nd Pb O isotope evidence from sanukitoids of the Fennoscandian, Precambrian Research (painossa) Heilimo, E., Halla, J., Mikkola, P., 2012 Overview of Neoarchean sanukitoid series in the Karelian Province, eastern Finland. Geological Survey of Finland. Special Paper 54, Huhma, H., Kontinen, A., Mikkola, P., Halkoaho, T., Hokkanen, T., Hölttä, P., Juopperi, H., Konnunaho, J., Luukkonen, E., Mutanen, T., Peltonen, P., Pietikäinen, K., Pulkkinen, A Nd isotopic evidence for Archaean crustal growth in Finland. Geological Survey of Finland, Special Paper 54, Hölttä, P., Heilimo, E., Huhma. H., Juopperi, H., Kontinen, A., Konnunaho, H., Lauri, L., Mikkola, P., Paavola, J., Sorjonen-Ward, P Archaean complexes of the Karelia Province in Finland. Geological Survey of Finland, Special Paper 54, Hölttä, P., Heilimo, E., Huhma, H., Kontinen, A., Mertanen, S., Mikkola, P., Paavola, J., Peltonen, P., Semprich, J., Slabunov, A. & Sorjonen-Ward, P The Archaean of the Karelia Province in Finland. Geological Survey of Finland, Special Paper 54, Lauri, L.S., Mikkola, P., Karinen, T., Early Paleoproterozoic felsic and mafic magmatism in the Karelian province of the Fennoscandian shield. Lithos 151, Mikkola, P., Huhma, H., Heilimo, H., Whitehouse, M., Archean crustal evolution of the Suomussalmi district as part of the Kianta Complex, Karelia: Constraints from geochemistry and isotopes of granitoids. Lithos 125, Mikkola, P., Kontinen, A., Huhma, H.,Yann Lahaye Three Paleoproterozoic A-type granite intrusions and associated dykes from Kainuu, East Finland. 82, Mikkola, P., Lauri, L.S., Käpyaho, A., Neoarchean leucogranitoids of the Kianta Complex, Karelian Province, Finland: Source characteristics and processes responsible for the observed heterogeneity. Precambrian Research , Mikkola,P., Salminen, P., Torppa,A., Huhma, H., The 2.74 Ga Likamännikkö complex in Suomussalmi, East Finland: lost between sanukitoids and truly alkaline rocks? Lithos 125,

12 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Arkistoraportti 101/ Väitöskirja: Mikkola, P., The prehistory of Suomussalmi, eastern Finland; the first billion years as revealed by isotopes and the composition of granitoid suites. GTK erillisjulkaisu 79, 24 sivua. Väitöskirjan (Helsingin yliopisto) synopsis. Pro gradu: Ahven, M., Rautalammin Kiviniemen granaattipitoinen fayaliittiferrogabro. Pro gradu, Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen laitos. 62 s. Esitelmäabstraktit: Aatos, S., Heilimo, E Classifying Archean granitoids based on lithogeochemical data with selforganizing map (SOM) tools. Esitelmäabstrakti Mineraalipotentiaali-tutkimusohjelman tutkijapäiville Ganade de Araujo, C.E., Costa F.G., Heilimo, E Geochemical constraints on the Cr/PGE-bearing Tróia unit from the Cruzeta Complex, Ceará Central Domain, Borborema Province (NE-Brazil): a sanukitoid connection? Abstrakti Brisbanen IGC34 kongressiin Hartikainen, A Ammonium acetate leaching of till samples as an aid in ore prospecting in SE- Finland. Esitelmäabstrakti Mineraalipotentiaali-tutkimusohjelman tutkijapäiville Heilimo, E., Halla, J., Mikkola, P., Hölttä, P.S., Halkoaho, T.A., Huhma, H., Käpyaho, A., Kontinen, A., Lauri, L.S., Luukkonen, E.J., Mertanen, S., Sorjonen-Ward, P Growth and evolution of the westernmost part of the Karelian Province, in Finland. Abstrakti Brisbanen IGC34 kongressiin Heilimo, E., Mikkola, P., Huhma, H., Harju, S Late Archean alkaline syenites in the Lentua Complex. Esitelmäabstrakti Mineraalipotentiaali-tutkimusohjelman tutkijapäiville Heilimo, E., Moyen, J.F., Martin, H., Laurent, O., Halla, J Role of mafic and felsic end-members in sanukitoid suite? Abstrakti Brisbanen IGC34 kongressiin Heino, P., Heilimo, E Siilinjärvi carbonatite-glimmerite, Finland: Archean apatite mine. Abstrakti Brisbanen IGC34 kongressiin Laine, E., Luukas, J., Ruotsalainen, A., I. Suppala., Kousa, J., R. Lahtinen D modelling of the bedrock surrounding the Lampinsaari and Kuuhkamo Zn-Cu deposits in Vihanti, Finland. European Geosciences Union General Assembly Vienna, Austria, April Lauri, L., Pohjolainen, E., Äikäs, O., Sorjonen-Ward, P. Uranium exploration potential in southern Lapland, Finland. IAEA Technical Meeting on Uranium Provinces and Mineral Potential Modelling, June 2011, Vienna, Austria. Lauri, L., Äikäs, O Use of handheld gamma-ray counters in prospecting for U and Au deposits. Esitelmäabstrakti Mineraalipotentiaali-tutkimusohjelman tutkijapäiville

13 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Arkistoraportti 101/ Lukkarinen, H., Äikäs, O., Mikkola, P Main geological features of the Kuopio district. Esitelmäabstrakti Mineraalipotentiaali-tutkimusohjelman tutkijapäiville Luukas, J., Kousa, J Ga Paleoproterozoic major VMS-deposits in the northwestern Raahe-Ladoga Zone, Central Finland. Esitelmäabstrakti Mineraalipotentiaali-tutkimusohjelman tutkijapäiville Luukas, J., Kousa, J Ga Paleoproterozoic Svecofennian rock units in the northwestern Raahe-Ladoga Zone, Central Finland. Esitelmäabstrakti Mineraalipotentiaali-tutkimusohjelman tutkijapäiville Pohjolainen, E Uraanin talteenotto Talvivaarassa. Radiokemian laboratorion tutkijaseminaari. Helsinki Pohjolainen, E., Äikäs, O Uranium-related developments in Finland. 46th Meeting of the Joint OECD/NEA-IAEA Uranium Group, June 2011, Vienna, Austria. Pohjolainen, E., Vesterbacka D., Read D., Solatie, D., Lehto, J. Sokli case radionuclides and their transportation from mining waste. Naturally Occurring Radioactive Materials (NORM) in the environment geochemical and biological behaviour, tools for risk assessment. Kuopio, September 14-15, Itä- Suomen yliopiston ympäristötieteen laitoksen julkaisusarja 4/2011, Äikäs, O. Case Matari example of recent formation of surficial uranium concentrations. Naturally Occurring Radioactive Materials (NORM) in the environment geochemical and biological behaviour, tools for risk assessment. Kuopio, September 14-15, Itä-Suomen yliopiston ympäristötieteen laitoksen julkaisusarja 4/2011, (abstract + esitelmä). Äikäs, O. Uranium series gamma radiation and portable gamma counters: background slides for demonstration. Naturally Occurring Radioactive Materials (NORM) in the environment geochemical and biological behaviour, tools for risk assessment. Kuopio, September 14-15, Yleisöesitelmät ja muut esitelmät: Halkoaho, T., Kivinen tie malminetsinnästä Vieksin kaivokseen esitelmä Ylä-Vieksin kyläyhdistyksen kaivostilaisuudessa. Mikkola, P Kangasniemen alueen geologiset tutkimukset, kuka miten ja milloin? Tiedotustilaisuus Kangasnimen kunnantalolla Mikkola, P Makkolan alueen kulta tutkimukset, mistä oikein on kyse? Tupailta asukkaille ja maanomistajille Sulkulan erätalolla Pohjolainen, E., Uranium-related developments in Finland. 47th Meeting of the Joint OECD/NEA- IAEA Uranium Group, 2-4 November, 2011, Paris, France Äikäs, O., Uraani, mustaliuske ja Talvivaara. Talvivaara-kuntalaisilta, Sonkajärvi Äikäs, O., Gammaspektrometria. Esiintymäinventoinnin kehittämispäivät, Kuopio (GTK).

14 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Arkistoraportti 101/ Äikäs, O., Uraanimalmeista. GTK-akatemia (GTK). Äikäs, O., Key challenges to executing uranium exploration. IAEA INT/2/015 meeting on Supporting Uranium Exploration, Resources Augmentation and Production Using Advanced Techniques, Espoo, June Äikäs, O Uraanikohusta uraanikammoon näkemyksiä uraanin geologiasta, etsinnästä ja kaivostoiminnasta. Esitys Säteilyturvakeskuksen henkilöstölle Helsingissä Lehtiartikkelit: Kauppila, T., Kauppila, P., Okko, O., Äikäs, O., Namibian uraaniryntäys pakottaa luomaan pelisäännöt. ALARA 1/2011, Raportit: Aatos, S Kellojärven Ni-esiintymän digitaalisten aineistojen integroitu 2d-3d-mallinnus ja visualisointi vuosina Raporttikäsikirjoitus. Halkoaho, T., Niskanen, M Tutkimustyöselostus Paltamon kunnassa varhaisproterotsooisella Junttilanniemen kerrosintruusiolla Varisniemen ja Karhusaaren välisellä alueella suoritetuista Ni-Cu-PGEmalmitutkimuksista vuosina s. 7 liitettä. Arkistoraportti 1/2011 Lukkarinen, H. 2012/2013. Suonenjoen kartta-alueen kallioperä ja kivilajiyksiköt. Raporttikäsikirjoitus. Mikkola, P Kallioperän kartoituskurssi. Kangasniemi Arkistoraportti 59/2012 Mikkola, P., Damsten, M., Halkoaho, T., Heilimo, E., Kousa, J., Lukkarinen, H., Luukas, J., Makkonen, H., Västi, K., Äikäs, O Selvitys Itä-Suomen kallioperään kohdistuvista jatkotutkimustarpeista. Arkistoraportti 75/2012. Nikander, J Itä-Suomen sinkki-kuparipotentiaalin arviointi; Hanke ; Loppuraportti M10.4/2010/60 Västi, K Ekskursio Kanadan Abitibi Greenstone Beltille ja Sudburyn alueelle (rap. N:o 21/2012) Halkoaho, T., Hartikainen, A., Isomaa, J., Kontoniemi, O., Makkonen, H., Niskanen, M., Pietikäinen, K., Tiainen, M Väli- ja Etelä-Suomen nikkelipotentiaalin arviointihankkeen ( , ja ) toiminta vuosina Arkistoraportti 18/2012.

15 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Arkistoraportti 101/ LIITE 1

Selvitys Itä-Suomen kallioperään kohdistuvista jatkotutkimustarpeista

Selvitys Itä-Suomen kallioperään kohdistuvista jatkotutkimustarpeista GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Arkistoraportti 75/2012 Itä-Suomen yksikkö Kuopio Selvitys Itä-Suomen kallioperään kohdistuvista jatkotutkimustarpeista Perttu Mikkola, Martti Damsten, Tapio Halkoaho, Esa Heilimo,

Lisätiedot

Keski-Suomen mineraalipotentiaalin arviointi -hankkeen väliraportti ja jatkotutkimustarpeet

Keski-Suomen mineraalipotentiaalin arviointi -hankkeen väliraportti ja jatkotutkimustarpeet GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio 89/2014 Keski-Suomen mineraalipotentiaalin arviointi -hankkeen väliraportti ja jatkotutkimustarpeet Perttu Mikkola, Soile Aatos, Marjaana Ahven, Aimo

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi 26.6.2012

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi 26.6.2012 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi Selvitys Sodankylän ympäristön maankäyttöä ja kaivostoimintaa tukevasta maaperätiedonkeruusta ja toimintamallista - maaperätiedonkeruu

Lisätiedot

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset.

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset. GEOLOGIAN TUTKIMCJSKESKUS Tekij at Rosenberg Petri KUVAILULEHTI Päivämäärä 13.1.2000 Raportin laji Ml 911 14312000/ 711 0 tutkimusraportti 1 Raportin nimi Toimeksiantaja Geologian tutkimuskeskus Kullaan

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi Geologian tutkimuskeskus Inari, Angeli Rovaniemi 17.12.1997 Kaoliinitutkimukset Inarin kunnassa Angelin ympäristössä Jalkavaara 1 ja 2 nimisillä valtausalueilla kaivosrekisterinumero 5622/1 ja 2 Tutkimukset

Lisätiedot

GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3

GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3 GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3 SINKKI- JA KULTAMALMITUTKIMUKSISTA KIURUVEDEN HANHISUOLLA, JOUTOKANKAALLA JA KULTAVUORELLA, KTL 3323 03, SEKÄ PYLHY- LÄNAHOLLA, KTL

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3241/-03/1/10 SUONENJOKI Kärpänlampi, Saarinen Koskee 3241,

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3241/-03/1/10 SUONENJOKI Kärpänlampi, Saarinen Koskee 3241, 1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3241/-03/1/10 SUONENJOKI Kärpänlampi, Saarinen Koskee 3241, 3242 30.12.2003 Mäkinen Jari Raportti Suonenjoen kunnassa kohteissa Kärpänlampi ja Saarinen suoritetuista

Lisätiedot

Keski-Suomen malmipotentiaalin arviointi projektin ( ) loppuraportti

Keski-Suomen malmipotentiaalin arviointi projektin ( ) loppuraportti GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Mineraalivarat Kuopio 23.12.2016 Arkistoraportti 94/2016 Keski-Suomen malmipotentiaalin arviointi projektin (2013 2016) loppuraportti Perttu Mikkola, Esa Heilimo, Soile Aatos,

Lisätiedot

MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1. (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o 3574/2) JA

MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1. (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o 3574/2) JA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3312/-87/1/10 KEITELE Kangasjärvi Jarmo Nikander 8.12.1287 MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1 (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o

Lisätiedot

Keski-Suomen mineraalipotentiaali - hankkeen kairaukset Hankasalmen Janholanjoella 2014 Ahven Marjaana, Aimo Ruotsalainen

Keski-Suomen mineraalipotentiaali - hankkeen kairaukset Hankasalmen Janholanjoella 2014 Ahven Marjaana, Aimo Ruotsalainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Yksikkö Kuopio 63/2014 Keski-Suomen mineraalipotentiaali - hankkeen kairaukset Hankasalmen Janholanjoella 2014 Ahven Marjaana, Aimo Ruotsalainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN

Lisätiedot

URJALAN KYLMÄKOSKEN ALUEEN TIHENNETTY MOREENIGEOKEMIALLINEN NÄYTTEENOTTO NIKKELIMALMINETSINNÄSSÄ 1997

URJALAN KYLMÄKOSKEN ALUEEN TIHENNETTY MOREENIGEOKEMIALLINEN NÄYTTEENOTTO NIKKELIMALMINETSINNÄSSÄ 1997 RAPORTTITIEDOSTO N:O 4689 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoon yksikkö M19/2114/2002/1/10 URJALA KYLMÄKOSKI Espoossa 30.8.2002 Markku Tiainen URJALAN KYLMÄKOSKEN ALUEEN TIHENNETTY MOREENIGEOKEMIALLINEN NÄYTTEENOTTO

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006.

Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006. Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006 Seppo Elo - 2 - GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tekijät Seppo Elo KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Uraani, mustaliuske ja Talvivaara

Uraani, mustaliuske ja Talvivaara Gammaspektrometri mustaliuskekalliolla Talvivaarassa 2009: 22 ppm eu 6 ppm eth 4,8 % K Uraani, mustaliuske ja Talvivaara Olli Äikäs Geologian tutkimuskeskus, Kuopio 1 Sisältöä Geologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

Kompleksilukujen käyttö sähkömagneettisia kaavoja johdettaessa Matti Oksama

Kompleksilukujen käyttö sähkömagneettisia kaavoja johdettaessa Matti Oksama ESY Q16.2/2006/5 16.11.2006 Espoo Kompleksilukujen käyttö sähkömagneettisia kaavoja johdettaessa Matti Oksama GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI 16.11.2006 Tekijät Matti Oksama Raportin laji Tutkimusraportti

Lisätiedot

Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa. Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK)

Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa. Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK) GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio M173K2015 Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK) Kokkovaran tilan pintamalli. Korkeusulottuvuutta

Lisätiedot

On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla

On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla Tutkimusmenetelmistä GTK:n roolista ja tutkimuksista Lapissa Mikä on

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen 7.11.1984 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JUVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA RANTALA 1, KAIV.REK. N :O 3401 SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA TUTKIMUSTEN

Lisätiedot

Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi

Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen Yksikkö Kokkola 2/2015 Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET.

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET. RAPORTTITIEDOSTO N:O 4403 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2021/2000/1/10 PAIMIO Korvenala Petri Rosenberg 20.1.2000 PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA

Lisätiedot

30( GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi

30( GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi 01.11.1991 30( TUTKIMUSTYOSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA PUT- (ELA 1, KAIV.REK.NRO 4229/1, SUORITETUISTA MALMITUTKINUKSISTA

Lisätiedot

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus 1 (5) Jarmo Lahtinen 25.1.2008 Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Kuhmon Hautalehdon valtausalueella Hautalehto 3 (kaiv.

Lisätiedot

Ala-Siilin kairaukset Pieksämäellä 2014 Perttu Mikkola, Sami Niemi, Aimo Ruotsalainen

Ala-Siilin kairaukset Pieksämäellä 2014 Perttu Mikkola, Sami Niemi, Aimo Ruotsalainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio Arkistoraportti 85/2014 Ala-Siilin kairaukset Pieksämäellä 2014 Perttu Mikkola, Sami Niemi, Aimo Ruotsalainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Leoparditäpläisten vuolukivien ja serpentiniittien tutkimukset Valtimon kunnassa Suurisuolla vuonna 2008 Mauri Niemelä

Leoparditäpläisten vuolukivien ja serpentiniittien tutkimukset Valtimon kunnassa Suurisuolla vuonna 2008 Mauri Niemelä Itä-Suomen yksikkö M19/4322/2010/28 31.5.2010 Kuopio Leoparditäpläisten vuolukivien ja serpentiniittien tutkimukset Valtimon kunnassa Suurisuolla vuonna 2008 Mauri Niemelä Sisällysluettelo Kuvailulehti

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ VUONNA 2014 KÄYNNISTYVISTÄ JULKISTA TUKEA HAKEVISTA LAAJAKAISTAHANKKEISTA

LAUSUNTOPYYNTÖ VUONNA 2014 KÄYNNISTYVISTÄ JULKISTA TUKEA HAKEVISTA LAAJAKAISTAHANKKEISTA Lausuntopyyntö 1 (5) Dnro: 5.11.2014 1236-1317/940/2014 Teleyritykset LAUSUNTOPYYNTÖ VUONNA 2014 KÄYNNISTYVISTÄ JULKISTA TUKEA HAKEVISTA LAAJAKAISTAHANKKEISTA Seuraavat maakuntaliitot käynnistävät laajakaistarakentamisen

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-92/1/10. Olavi Kontoniemi 04.06.1992

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-92/1/10. Olavi Kontoniemi 04.06.1992 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-92/1/10 Rantasalmi Osikk o Olavi Kontoniemi 04.06.1992 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA OSIKKO, 1, KAIV.REK.NRO 4048/1, OSIKKO 2, KAIV.REK.NRO

Lisätiedot

Väli-Suomen kallioperäkartoitus 2001-2009

Väli-Suomen kallioperäkartoitus 2001-2009 Väli-Suomen kallioperäkartoitus 2001-2009 Hankkeet 2701001 & 2511000 Jorma Paavola & Olli Äikäs Yhteenveto hankkeen töistä 2 1 JOHDANTO 4 2 RESURSSIT JA TAVOITTEET... 5 3 TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI 6

Lisätiedot

Jarmo Lahtinen 30.4.2001 Julkinen. OKME/Outokumpu 1 kpl

Jarmo Lahtinen 30.4.2001 Julkinen. OKME/Outokumpu 1 kpl 1 (7) Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl OKME/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Koveron arkeeisella vihreäkivivyöhykkeellä valtauksilla Mönni 1 5, Kovero 1 2 ja Kuusilampi vuosina 1998 1999

Lisätiedot

Serpentiinin ja serpentiniitin hyotykayttonakymia

Serpentiinin ja serpentiniitin hyotykayttonakymia ARKISTOKAFPALE.Q h :IS/PL ILZ-SuoinEi! yksikk6 M 10.1/2006/3 Kuopio Serpentiinin ja serpentiniitin hyotykayttonakymia Soile Aatos, Peter Sorjonen-Ward, Asko Kontinen & Tapio Kuivasaari QEOLOQIAN TVrKlMUSKESKUS

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA VALTAUSALUEILLA ROSVOHOTU 1-2 KAIV.REK.NRO 4465 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA VALTAUSALUEILLA ROSVOHOTU 1-2 KAIV.REK.NRO 4465 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M 06/2633/-91/1/10 Rovaniemen maalaiskunta Rosvohotu Seppo Rossi 29.11.1991 1 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA VALTAUSALUEILLA ROSVOHOTU

Lisätiedot

TILAUS JA NÄYTTEENOTTOSELVITYS

TILAUS JA NÄYTTEENOTTOSELVITYS Hanke 4263007, Hanhikankaan pohjavesialueen rakennetutkimus Mikkelissä Tilaaja Jari Hyvärinen Työkohde Työmaa Hanhikangas Mikkeli Kunta Mikkeli Yksikön käsittely Päiväys 24.2.2015 Jari Hyvärinen, geologi

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUSTRUOTOMANAAPA 1 JA VIUVALO-OJA 1, KAIV. REK. N:O 3473 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUSTRUOTOMANAAPA 1 JA VIUVALO-OJA 1, KAIV. REK. N:O 3473 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (3) M 06/3741/-88/1/10 Sodankylä Kustruotomanaapa ja Viuvalo-oja Tapani Mutanen 26.10.1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUSTRUOTOMANAAPA 1 JA VIUVALO-OJA

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamisen ekologinen riskinarviointi metsäekosysteemissä

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamisen ekologinen riskinarviointi metsäekosysteemissä Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamisen ekologinen riskinarviointi metsäekosysteemissä Kuopion yliopisto, Ympäristötieteen laitos Päivi Roivainen KYT-seminaari 26.9.2008 KY, Ympäristötieteen laitos

Lisätiedot

Raportti Pukinselän kultatutkimuksista Tervolassa vuosina 2003-2007 Antero Karvinen, Jorma Isomaa ja Eero Sandgren

Raportti Pukinselän kultatutkimuksista Tervolassa vuosina 2003-2007 Antero Karvinen, Jorma Isomaa ja Eero Sandgren Pohjois-Suomen yksikkö M19/2633/2007/10/63 21.12.2007 Rovaniemi Raportti Pukinselän kultatutkimuksista Tervolassa vuosina 2003-2007 Antero Karvinen, Jorma Isomaa ja Eero Sandgren GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Itäisen Suomen mineraalipotentiaalin arviointi-hankkeen ( ) väliraportti

Itäisen Suomen mineraalipotentiaalin arviointi-hankkeen ( ) väliraportti GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio 88/2014 Itäisen Suomen mineraalipotentiaalin arviointi-hankkeen (2551014) väliraportti Tapio Halkoaho, Janne Hokka, Jukka Kousa, Sami Niemi, Matti Niskanen

Lisätiedot

KAIVOSLAIN 195:N MUKAINEN TUTKIMUSNOSELOSTUS LAPIN LAANISSA SODANKY~N KUNNASSA ALLA LUETELLUILLA VALTAUSALUEILLA SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA:

KAIVOSLAIN 195:N MUKAINEN TUTKIMUSNOSELOSTUS LAPIN LAANISSA SODANKY~N KUNNASSA ALLA LUETELLUILLA VALTAUSALUEILLA SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA: m E Korvuo mpu Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö OKMEIarkisto Outokumpu KAIVOSLAIN 195:N MUKAINEN TUTKIMUSNOSELOSTUS LAPIN LAANISSA SODANKY~N KUNNASSA ALLA LUETELLUILLA VALTAUSALUEILLA SUORITETUISTA

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Heinävesi, Leppävirta, Tuusniemi Varauksen nimi: Juojärvi 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0053.

Päätös. Varausalueen sijainti: Heinävesi, Leppävirta, Tuusniemi Varauksen nimi: Juojärvi 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0053. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 22.10.2012 1 (5) Lupatunnus FinnAust Mining Southern Oy PL 147 00121 Helsinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 13.4.2012 kaivoslain

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Rovaniemen yksikkö M06/3611/2004/1/10 ROVANIEMEN MAALAISKUNTA Ulkujärvi Isomaa Jorma

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Rovaniemen yksikkö M06/3611/2004/1/10 ROVANIEMEN MAALAISKUNTA Ulkujärvi Isomaa Jorma GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Rovaniemen yksikkö M06/3611/2004/1/10 ROVANIEMEN MAALAISKUNTA Ulkujärvi Isomaa Jorma 08.01.2004 TUTKIMUSTYÖSELOSTE ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA VALTAUSALUEILLA ULKUJÄRVI 1. JA ULKUJÄRVI

Lisätiedot

Päätös. Varauksen nimi: Hiekkapohja 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0185.

Päätös. Varauksen nimi: Hiekkapohja 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0185. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 1 (5) Lupatunnus Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 Rovaniemi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 22.11.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

RIMPIKOIVIKON ZN-PB AIHEEN GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET JA POKA-KAIRAUS OULAISISSA

RIMPIKOIVIKON ZN-PB AIHEEN GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET JA POKA-KAIRAUS OULAISISSA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/2433/93/2/10 OULAINEN Rimpikoivikko Esko Iisalo 30.4.1993 RIMPIKOIVIKON ZN-PB AIHEEN GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET JA POKA-KAIRAUS OULAISISSA SISÄLLYSLUETTELO TUTKIMUSALUEEN SIJAINTI

Lisätiedot

RAPORTTI KITTILÄN PETÄJÄSELÄSSÄ TEHDYISTÄ KULTATUTKIMUKSISTA VUOSINA 1986-87

RAPORTTI KITTILÄN PETÄJÄSELÄSSÄ TEHDYISTÄ KULTATUTKIMUKSISTA VUOSINA 1986-87 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M19/3721/-93/1/10 KITTILÄ PETÄJÄSELKÄ Veikko Keinänen 4.5.1993 RAPORTTI KITTILÄN PETÄJÄSELÄSSÄ TEHDYISTÄ KULTATUTKIMUKSISTA VUOSINA 1986-87 Johdanto

Lisätiedot

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: VA2015:0003 12.2.2015

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: VA2015:0003 12.2.2015 Kuulutus 12.2.2015 1 (1) Lupatunnus KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 12.2.2015 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: Geologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

Maankamaran kartoitus lentogeofysikaalisin menetelmin

Maankamaran kartoitus lentogeofysikaalisin menetelmin Maankamaran kartoitus lentogeofysikaalisin menetelmin Kaukokartoituspäivät 9.11.2007 Hanna Leväniemi, Taija Huotari, Ilkka Suppala Sisältö Aerogeofysikaaliset mittaukset yleisesti GTK:n lentomittaukset

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Joensuu, Tohmajärvi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2015:0029.

Päätös. Varausalueen sijainti: Joensuu, Tohmajärvi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2015:0029. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 7.10.2015 1 (5) Lupatunnus FinnAust Mining Finland Oy Kummunkatu 34 83500 Outokumpu VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 10.7.2015 kaivoslain

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Kajaani, Sotkamo Varauksen nimi: Sotkamo 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0126.

Päätös. Varausalueen sijainti: Kajaani, Sotkamo Varauksen nimi: Sotkamo 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0126. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 8.4.2013 1 (5) Lupatunnus FinnAust Mining Northern Oy PL 147 00121 Helsinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 10.8.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raaka-ainetoimiala M06/2533/-99/1/10 HAUKIPUDAS Isolahti 1. Esko Korkiakoski 21.12.

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raaka-ainetoimiala M06/2533/-99/1/10 HAUKIPUDAS Isolahti 1. Esko Korkiakoski 21.12. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raaka-ainetoimiala M06/2533/-99/1/10 HAUKIPUDAS Isolahti 1 Esko Korkiakoski 21.12.1999 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS HAUKIPUTAAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA ISOLAHTI

Lisätiedot

Päätös. Varauksen nimi: Tuusniemi 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0104.

Päätös. Varauksen nimi: Tuusniemi 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0104. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2013 1 (5) Lupatunnus FinnAust Mining Southern Oy PL 147 00121 Helsinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 5.7.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Petri Rosenberg 17.3.2000

Petri Rosenberg 17.3.2000 RAPORTTITIEDOSTO N:O 4405 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2123/2000/ 2 /10 LEMPÄÄLÄ Kalliojärvi Petri Rosenberg 17.3.2000 KULTATUTKIMUKSET LEMPÄÄLÄN KALLIOJÄRVEN

Lisätiedot

KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA

KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA Alustus perustuu Kainuun ELY-keskuksen Kainuun maakunnalle tehtyyn kaivoshankeselvitykseen Lahnaslammen talkkikaivos Mondo Minerals B.V. Branch Finland Talvivaaran nikkelikaivos

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Kuopio, Rautavaara Varauksen nimi: Nilsiä 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0111.

Päätös. Varausalueen sijainti: Kuopio, Rautavaara Varauksen nimi: Nilsiä 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0111. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 8.4.2013 1 (5) Lupatunnus FinnAust Mining Northern Oy PL 147 00121 Helsinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 16.7.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Sampomuunnos, kallistuneen lähettimen vaikutuksen poistaminen Matti Oksama

Sampomuunnos, kallistuneen lähettimen vaikutuksen poistaminen Matti Oksama ESY Q16.2/2006/4 28.11.2006 Espoo Sampomuunnos, kallistuneen lähettimen vaikutuksen poistaminen Matti Oksama GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI 28.11.2006 Tekijät Matti Oksama Raportin laji Tutkimusraportti

Lisätiedot

HYDROTERMISEN. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Työraportti VAIKUTUS KIVIEN PETROFYSIKAALISIIN OMINAISUUKSIIN KUUSAMON~ Y ~ S S A

HYDROTERMISEN. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Työraportti VAIKUTUS KIVIEN PETROFYSIKAALISIIN OMINAISUUKSIIN KUUSAMON~ Y ~ S S A Q 19/46] 3/1998/1 KUUSAMO Pertti Turunen 4.6.1998 ARKISTOKAPPALE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Työraportti HYDROTERMISEN MUUTTUMISEN VAIKUTUS KIVIEN PETROFYSIKAALISIIN OMINAISUUKSIIN

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M06/3223/2003/1/10 RAUTALAMPI Myhinkoski Hannu Makkonen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M06/3223/2003/1/10 RAUTALAMPI Myhinkoski Hannu Makkonen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M06/3223/2003/1/10 RAUTALAMPI Myhinkoski 26.09.2003 Hannu Makkonen TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RAUTALAMMEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA MYHINKOSKI 1 (KAIV.REK.NRO 7312/1) SUORITETUISTA

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: VA2015:

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: VA2015: Kuulutus 24.4.2015 1 (1) Lupatunnus KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 24.4.2015 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: FinnAust Mining Finland

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö M06/2342/2008/75 SIEVI Pikipannu Mauri Niemelä

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö M06/2342/2008/75 SIEVI Pikipannu Mauri Niemelä GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö M06/2342/2008/75 SIEVI Pikipannu Mauri Niemelä 31.12.2008 Tutkimustyöselostus Sievin kunnassa valtausalueilla Pikipannu 1-4 (kaivosrekisterinumero 8118/1-4)

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Kangasniemi, Mikkeli, Pieksämäki Varauksen nimi: Petäinen 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0183.

Päätös. Varausalueen sijainti: Kangasniemi, Mikkeli, Pieksämäki Varauksen nimi: Petäinen 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0183. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 9.9.2013 1 (5) Lupatunnus Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 Rovaniemi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 16.11.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

RAPORTTI 2 (5) 060/3234 O~/JJE, UMV/1987. J Eeronheimo, U Vihreäpuu/LAP 17.3.1987 SISALLYSLUETTELO

RAPORTTI 2 (5) 060/3234 O~/JJE, UMV/1987. J Eeronheimo, U Vihreäpuu/LAP 17.3.1987 SISALLYSLUETTELO J Eeronheimo, U Vihreäpuu/LAP 17.3.1987 RAPORTTI 2 (5) 060/3234 O~/JJE, UMV/1987 SISALLYSLUETTELO LIITELUETTELO Lähtötiedot Naytteenotto ja kustannukset Näytteiden käsittely Tulokset kohteittain 4.1 Heinikkolehto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

GTK GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Väli-Suomen aluetoimisto Kari Pääkkönen, aluejohtaja 28.12.2001 Dnro K 142/43/01

GTK GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Väli-Suomen aluetoimisto Kari Pääkkönen, aluejohtaja 28.12.2001 Dnro K 142/43/01 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGISKA FORSKNINGSCENTRALEN GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND Väli-Suomen aluetoimisto Kari Pääkkönen, aluejohtaja 28.12.2001 Dnro K 142/43/01 Kauppa- ja teollisuusministeriö Ylitarkastaja

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Juankoski, Kaavi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2015:0031.

Päätös. Varausalueen sijainti: Juankoski, Kaavi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2015:0031. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 7.10.2015 1 (5) Lupatunnus Boliden Kylylahti Oy Kaivostie 9 83700 Polvijärvi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 10.8.2015 kaivoslain

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3233/-87 /1/10 RANTASALMI Pirilä II Hannu Makkonen 27.1.1987 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA

Lisätiedot

Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi

Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi KAIVOSTOIMINTA SUOMESSA TÄNÄÄN Kaivostoiminnalla Suomessa on pitkät perinteet sekä kokemusta ja osaamista Parainen > 100 v, Pyhäsalmi

Lisätiedot

KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO

KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO 1 (1) 23.10.2015 Lupatunnus Kolari PL 76 95901 Kolari KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on toimittanut päätöstä koskevan kuulutuksen 7.10.2015. Päätösasiakirjan kopion

Lisätiedot

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 Sivu 1 / 8 Loppuraportti 1. Hankkeen toteuttajan nimi: Kangasniemen maaseutuseura ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 3. Yhteenveto

Lisätiedot

Lohisarriot sijaitsee Lapin läänin Sodankylän

Lohisarriot sijaitsee Lapin läänin Sodankylän Lohisarrioiden ketunmultamaan hopeat EELIS PULKKINEN Lohisarriot sijaitsee Lapin läänin Sodankylän kunnassa 80 km kirkonkylästä pohjoiseen, valtatien nro 4:n länsipuolella, Porttipahdan tekoaltaasta pohjoiseen

Lisätiedot

KUULUTUS 1 (1) Kuulutus. Lupatunnus: 24.4.2015 VA2015:0009

KUULUTUS 1 (1) Kuulutus. Lupatunnus: 24.4.2015 VA2015:0009 Kuulutus 24.4.2015 1 (1) Lupatunnus KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 24.4.2015 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: Geologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Kuva: Unto Kärkkäinen Työsuojelunäyttely Sivu 2 / 7 Sisällys Tiivistelmä. 3 1 Hankkeen tausta ja tavoite.3 1.1 Hankkeen taustaa 3 1.2 Hankkeen

Lisätiedot

Suolikon kairaukset Muuramessa 2014

Suolikon kairaukset Muuramessa 2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Yksikkö Kuopio 93/2015 Suolikon kairaukset Muuramessa 2014 Esa Heilimo ja Sami Niemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 93/2015 Kuvailulehti Documentation page Sisällysluettelo 1 Kohteen

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LUHANGAN MUONASUO NIMISELLÄ VALTAUSALUEELLA KAIV.REK.Nro 2905/1-4 TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LUHANGAN MUONASUO NIMISELLÄ VALTAUSALUEELLA KAIV.REK.Nro 2905/1-4 TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3122/-87/1 Luhanka Tammijärvi Marjatta Virkkunen Boris Lindmark 18.6.1987 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LUHANGAN MUONASUO NIMISELLÄ VALTAUSALUEELLA KAIV.REK.Nro 2905/1-4 TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

Päätös. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0170.

Päätös. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0170. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 12.8.2013 1 (5) Lupatunnus Palmex Mining Oy c/o Scandianvian Geopool Hässjestigen 17 SE-95435 Gammelstad Sweden VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY KAIVOSLAIN 19 5:N MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELOSTUS 0 K MALMINETSINTA. Haapajärvi, Kopsa. "Kopsa" Mittakaava 1 : 100 000

OUTOKUMPU OY KAIVOSLAIN 19 5:N MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELOSTUS 0 K MALMINETSINTA. Haapajärvi, Kopsa. Kopsa Mittakaava 1 : 100 000 9 OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA KAIVOSLAIN 19 5:N MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELOSTUS Haapajärvi, Kopsa "Kopsa" 2344 07 Mittakaava 1 : 100 000 0 OUTOKUMPU OY 0 + MALMINETSINTE Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Hämeenlinnan Pirttikosken Cu-kohteen geofysikaaliset tutkimukset

Hämeenlinnan Pirttikosken Cu-kohteen geofysikaaliset tutkimukset GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GSO/MIV Espoo 97/2016 Hämeenlinnan Pirttikosken Cu-kohteen geofysikaaliset tutkimukset 2014-2016 Hanna Leväniemi, Sari Grönholm GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 97/2016 2 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

SULFIDIMALMINETSINTÄÄ PARKANON MUSTAJÄRVELLÄ ja ALKKIASSA v. 1988-1992 ja 2000

SULFIDIMALMINETSINTÄÄ PARKANON MUSTAJÄRVELLÄ ja ALKKIASSA v. 1988-1992 ja 2000 GEOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS M19/2212/-93/10/1 Parkano Mustajärvi, Alkkia Niilo Kärkkäinen, Juhani Alanen 30.4.2000 RAPORTTITIEDOSTO N:O 4492 SULFIDIMALMINETSINTÄÄ PARKANON MUSTAJÄRVELLÄ ja ALKKIASSA v. 1988-1992

Lisätiedot

E/573/221/2008 22.9.2008. Katsaus alkuvuoden 2008 toimintaan

E/573/221/2008 22.9.2008. Katsaus alkuvuoden 2008 toimintaan E/573/221/2008 22.9.2008 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINNAN TULOKSELLISUUS 2 3 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN 3 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 1 JOHDANTO Katsaus

Lisätiedot

UAV-alustainen radiometrinen mittaus

UAV-alustainen radiometrinen mittaus UAV-alustainen radiometrinen mittaus Testimittaus Kolarin Rautuvaarassa Heikki Salmirinne, Pertti Turunen, Tero Niiranen, Eija Hyvönen Geologian tutkimuskeskus, Rovaniemi Sisältö Radiometrinen säteilymittaus

Lisätiedot

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys (antti.pasanen@gtk.fi) Anu Eskelinen, Anniina Kittilä, Jouni Lerssi, Heikki Forss, Taija Huotari-Halkosaari, Pekka Forsman, Marja Liisa

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA. Raahen Laivakankaan geofysiikan tutkimukset. Sijainti 1:400 000. Eero Sandqren/?HM 8.10.1982

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA. Raahen Laivakankaan geofysiikan tutkimukset. Sijainti 1:400 000. Eero Sandqren/?HM 8.10.1982 Q OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA Eero Sandqren/?HM 8.10.1982 Raahen Laivakankaan geofysiikan tutkimukset Sijainti 1:400 000 Lähtökohta Lin joitus P Jämbäckin vuonna 1980 lähettämä Au-pitoinen, 14 ppm,

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun

SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun Risto Miettunen Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015 15.2.2015 1 15.2.2015 2 15.2.2015 3 15.2.2015 4 15.2.2015 5 Where s the beef? 15.2.2015

Lisätiedot

Outokumpu Mining Oy/Outokumpu 1 kpl

Outokumpu Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkiustyöselostus 8/4511/JJL/ 1 () Jaro Lahtinen.1. Julkinen Jakelu Kauppa ja teollisuusinisteriö kpl Outokupu Mining Oy/Outokupu 1 kpl Tutkiustyöselostus Huurunvaaran Palovaaran intruusioiden alueella

Lisätiedot

KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO

KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO 1 (1) 23.10.2015 Heinävesi Kermanrannantie 7 79700 Heinävesi KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO (Tukes) on toimittanut päätöstä koskevan kuulutuksen 7.10.2015. Päätösasiakirjan kopion puutteellisuuden vuoksi

Lisätiedot

Tutkimustyöselostus malmitutkimuksista Huittisissa valtausalueilla Palokallio 1(8524/1) ja Palokallio 2(8524/2) vuosina

Tutkimustyöselostus malmitutkimuksista Huittisissa valtausalueilla Palokallio 1(8524/1) ja Palokallio 2(8524/2) vuosina Geologian tutkimuskeskus 43/2011 23.11.2011 Espoo Tutkimustyöselostus malmitutkimuksista Huittisissa valtausalueilla Palokallio 1(8524/1) ja Palokallio 2(8524/2) vuosina 2006-2009 Sari Grönholm, Saku Vuori,

Lisätiedot

Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt

Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt ylitarkastaja Sari Myllyoja Kainuun ELY-keskus, Sari Myllyoja 4.4.2012 1 Lupatilanne Ympäristöluvan lupaehtojen päivityshakemus jätetty Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Tutkimusjohtaja ja projektipäällikkö Katri Halonen

Tutkimusjohtaja ja projektipäällikkö Katri Halonen LIITE MAKSATUSHAKEMUKSEEN TIIVISTELMÄ MAKSATUSKAUDEN TOIMINNASTA Projektin nimi: Tuottaja2020 Projektikoodi: s10947 Hallinnoija: Metropolia Ammattikorkeakoulu Maksatuskausi: 1.9.- 31.12.2011 Tutkimusjohtaja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Kaivostoiminta. Pohjois-Suomen rakennerahastopäivät 5.-6.5.2010, Rovaniemi. Esityksessä

Kaivostoiminta. Pohjois-Suomen rakennerahastopäivät 5.-6.5.2010, Rovaniemi. Esityksessä Kaivostoiminta Pohjois-Suomen rakennerahastopäivät 5.-6.5.2010, Rovaniemi 5.5.2010/Maija Uusisuo Esityksessä Globaali toimintaympäristö Suomen kansainvälinen kilpailukyky Ajankohtaisia kaivoshankkeita

Lisätiedot

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS ESITYSLISTA 1/2013 Aika: perjantai 15.2.2013 klo 9.00 10.35 Paikka: Haapajärvi, hallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen 15.12.1987 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KILPISJÄRVI 1-3,KAIV. REK. N:O 3398/1-3 SUORITETUISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTE KAUHAJOEN ALUEEN MALMITUT- KIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA VÄHÄMÄKI 1, KAIVOSREKISTERI NRO 3873/1

TUTKIMUSTYÖSELOSTE KAUHAJOEN ALUEEN MALMITUT- KIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA VÄHÄMÄKI 1, KAIVOSREKISTERI NRO 3873/1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/1234/-94/1/10 Kauhajoki Niilo Kärkkäinen 15.6.1994 RAPORTTITIEDOSTO N:O 3480 TUTKIMUSTYÖSELOSTE KAUHAJOEN ALUEEN MALMITUT- KIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA VÄHÄMÄKI 1, KAIVOSREKISTERI

Lisätiedot

Itäisen Suomen mineraalipotentiaalin arviointihankkeen ( ) toiminta vuosina

Itäisen Suomen mineraalipotentiaalin arviointihankkeen ( ) toiminta vuosina GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Yksikkö Kuopio 87/2016 Itäisen Suomen mineraalipotentiaalin arviointihankkeen (2551014) toiminta vuosina 2013-2015 Tapio Halkoaho, Janne Hokka, Jukka Kousa, Matti Niskanen ja Kaj

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

Sosiaalisten vaikutusten arviointi kehittämisehdotuksia

Sosiaalisten vaikutusten arviointi kehittämisehdotuksia Sosiaalisten vaikutusten arviointi kehittämisehdotuksia Sosiologian yliopistonlehtori Leena Suopajärvi, YTK, Lapin yliopisto DILACOMI-tutkimushankkeen loppuseminaari 27.9.2013, Rovaniemi Puheenvuoron rakenne

Lisätiedot

5i!40 i. $,#] s! LL 9 S0. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Työraportti. VLF-R-mittaus Kouvervaarasta

5i!40 i. $,#] s! LL 9 S0. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Työraportti. VLF-R-mittaus Kouvervaarasta Q 19/4522/2000/1 KUUSAMO Pertti Turunen 16.6.2000 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Työraportti @ 60 Li 9 S0 5i!40 i 1 rd $,#] s! LL 10' 0 50 100 150 X (m) 200 20 30 40 VLF-R-mittaus

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEILLA RIIHIVAARA 1 JA 2, KAIV.REK. N:O 3202 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEILLA RIIHIVAARA 1 JA 2, KAIV.REK. N:O 3202 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/4522/-84/1/60 Kuusamo Kouvervaara Kari Pääkkönen TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEILLA RIIHIVAARA 1 JA 2, KAIV.REK. N:O 3202 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Kuopio Varauksen nimi: Kuopio-Kaavi 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0001.

Päätös. Varausalueen sijainti: Kuopio Varauksen nimi: Kuopio-Kaavi 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0001. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2014 1 (5) Lupatunnus Karelian Diamond Resources Plc. Keskuskatu 7 A 00100 Helsinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 7.1.2014

Lisätiedot

Slingram- ja magneettisten mittausten lisäksi valtausalueella on tehty VLF-Rmittaukset

Slingram- ja magneettisten mittausten lisäksi valtausalueella on tehty VLF-Rmittaukset GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4611/-91/1/10 Kuusamo Iso-Rehvi Erkki Vanhanen TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA ISO-REHVI 1, KAIV. REK. N:O 4442 MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot