IPMA Projektinjohtamisen Sertifikaatit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IPMA Projektinjohtamisen Sertifikaatit"

Transkriptio

1 Projektinjohtamisen Sertifikaatit - projektinjohtamisen sertifiointijärjestelmä - Tasokohtaiset vaatimukset tietämykselle ja kokemukselle - Projektinjohtamisen pätevyys - Hakijan ohjeet projektinjohtamisen sertifiointijärjestelmä International Project Management Association () on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tarkoituksena on olla maailman johtava projektinjohtoalan edistäjä. on kehittänyt yhteistyössä kansallisten jäsenyhdistysten kanssa ainutlaatuisen nelitasoisen projektinjohtoalan sertifiointijärjestelmän. Tämä nelitasoinen järjestelmä vastaa tietämykseltään ja kokemukseltaan eritasoisten projektinjohtoalan henkilöiden sertifiointitarpeita. Henkilösertifioinnissa arvioidaan tietämystä, kokemusta ja asennetta ja korostetaan jatkuvaa itsensä kehittämistä. :n henkilösertifioinnista vastaa kussakin maassa kansainvälisesti hyväksytty riippumaton kansallinen taho. Suomessa tämä riippumaton taho on Projektiyhdistys ry, jonka nimittämä kansallinen sertifiointiorganisaatio PRYSERT toteuttaa :n hyväksymää sertifiointimenettelyä. Level C -sertifiointimenettelyn ohjeet kuvataan tässä dokumentissa. A B C Level A Level B Level C Sertifikaattien nimikkeet Certified Projects Director Certified Senior Project Manager Certified Project Manager Projektitoiminnan Johtaja Projektinjohtaja Projektipäällikkö D Level D Certified Project Management Associate Projektiosaaja Tasokohtaiset vaatimukset tietämykselle ja kokemukselle Sertifiointivaatimukset koskevat hakijan tietämystä ja kokemusta. Kokemuksen perusteella määräytyy kunkin hakijan kohdalla kysymykseen tuleva sertifioitumistaso. Hakijan tietämys (kirjojen tai projektinjohtamisen koulutuksen kautta hankkimat tiedot) projektinjohdon menetelmistä ja ratkaisuista testataan kokeen avulla kaikilla sertifiointitasoilla. A B C D Tasokohtaiset vaatimukset Vähintään viiden vuoden kokemus strategisen tason projektisalkun ja/tai ohjelman johtamisesta, joista kolme vuotta vaativan projektisalkun tai ohjelman vastuullisissa johtotehtävissä sekä kahden vuoden kokemus projektinjohtamisesta. Vähintään viiden vuoden kokemus projektinjohtamisesta, joista kolme vuotta vaativien projektien vastuullisissa johtotehtävissä. Vähintään kolmen vuoden projektikokemus projektien vastuullisissa johtamistehtävissä. Projektinjohtamisen pätevyyselementtien mukaista kokemusta ei vaadita, mutta hakijalle on etua mahdollisesta projektinjohtamisen tietojen soveltamisesta. Sivu 1 (5)

2 Projektinjohtamisen pätevyys Projektinjohtamisen pätevyys on ensiarvoisen tärkeää useille ihmisille, mm. projektiryhmien jäsenille, suunnittelijoille, projektikoordinaattoreille, osaprojektipäälliköille, projektipäälliköille ja projektinjohtajille; kaiken kaikkiaan suurelle joukolle eri ammateissa toimivia. Ammattialasta riippumatta on yhteinen tarve ymmärtää projektinjohtamisessa tarvittavaa koulutusta ja valmennusta sekä projektihenkilöstön valintakriteereitä ja urakehitystä. Projektin Johdon Pätevyys 3.0 -teos, suomalainen National Competence Baseline 3.0, asettaa projektinjohtamisen osaamisjäsentelyn rakenteen ja määrittelee sen sisällön. Osaamisjäsentely tapahtuu projektinjohtamisen osaamisprofiilien eli A-, B-, C- ja D- sertifiointitasojen mukaisesti. Projektin Johdon Pätevyys 3.0 perustuu Competence Baseline teokseen, joten sillä on laaja merkitys kansainvälisissä projekteissa. Projektin Johdon Pätevyys 3.0 on henkilösertifioinnin peruskivi. Hakijat arvioivat omaa pätevyystasoaan tämän teoksen perusteella. Projektin Johdon Pätevyys 3.0, - sertifioidun henkilön eettiset ohjeet ja kaikki tarvittavat lomakkeet ovat saatavissa Projektiyhdistyksen kotisivuilta ( Projektin Johdon Pätevyys 3.0 koostuu kolmesta pätevyysalueesta, jotka sisältävät yhteensä 46 pätevyyselementtiä: Tekniset pätevyydet: 20 elementtiä Käytöspätevyydet: 15 elementtiä Toteutusympäristöpätevyydet: 11 elementtiä Hakijan itsearviointi, mikä aloittaa kaikki sertifiointiprosessit, keskittyy näihin 46 pätevyyselementtiin. Käytöspätevyydet: 1. Johtajuus 2. Sitoutuminen ja motivaatio 3. Itsehillintä 4. Itsevarmuus 5. Rentous 6. Avoimuus 7. Luovuus 8. Tulossuuntautuneisuus 9. Tehokkuus 10. Konsultointi 11. Neuvottelu 12. Ristiriidat ja kriisit 13. Luotettavuus 14. Arvojen kunnioitus 15. Eettisyys Toteutusympäristöpätevyydet: 1. Projektisuuntautuneisuus 2. Ohjelmasuuntautuneisuus 3. Salkkusuuntautuneisuus 4. Projekti, ohjelman ja salkun toteutus 5. Linjaorganisaatio 6. Liiketoiminta 7. Järjestelmät, tuotteet ja teknologia 8. Henkilöstöhallinto 9. Terveys, turvatoimet, turvallisuus ja ympäristö 10. Rahoitus 11. Lait Tekniset pätevyydet: 1. Projektinjohdollinen onnistuminen 2. Sidosryhmät 3. Projektin vaatimukset ja tavoitteet 4. Riski ja mahdollisuus 5. Laatu 6. Projektiorganisaatio 7. Ryhmätyö 8. Ongelmanratkaisu 9. Projektirakenteet 10. Laajuus ja tulokset 11. Aika ja projektin vaiheet 12. Resurssit 13. Kustannus ja rahoitus 14. Hankinta ja sopimus 15. Muutokset 16. Valvonta ja raportit 17. Informaatio ja dokumentaatio 18. Viestintä 19. Aloitus 20. Sivu 2 (5)

3 Level C - Projektipäällikkö (Certified Project Manager) Projektipäällikkö (Certified Project Manager) on kansainvälisesti tunnustettu välitason sertifikaatti projektinjohtamisen osa-alueella. Sertifikaatti on voimassa viisi vuotta. Sertifiointiprosessi on kuvattu alla. Sertifiointiprosessiin kuluva aika (ilmoittautumisajan sulkeutumisesta päätökseen) on tyypillisesti neljä viikkoa. CV Itsearviointi Hakemus, raportti ja projektikokemuslomake Eettiset ohjeet Projektin Johdon Pätevyys 3.0 Hakijan ohjeet Aloitus Ehdotus toiselle tasolle siirtymisestä Hakija jättää hakemuksen liitteineen Hakija osallistuu kokeeseen Kutsu workshoppiin ja haastatteluun Hakija osallistuu workshoppiin ja haastatteluun Hakijan palaute Sertifikaatti Projektipäällikkö - perusvaatimus: Vähintään kolmen vuoden projektikokemus projektien vastuullisissa johtamistehtävissä viimeisen kuuden vuoden aikana (36 kalenterikuukautta; samanaikaisista projekteista huomioidaan vain yksi, kuuden vuoden ajanjakso voidaan pidentää yhdeksään vuoteen asti riittävin perustein). Projektipäällikkö - ydinpätevyys: Pystyy johtamaan projekteja tai vaativan projektin osaprojektia kaikkien pätevyyselementtien osalta. Projektipäällikkö - lisävaatimukset: Vastaa kaikkien projektinjohtamisen osa-alueiden johtamisesta projektissa tai vaativan projektin osaprojektissa. Soveltaa yleisiä projektinjohtamisen prosesseja, menetelmiä, tekniikoita ja työkaluja. Sivu 3 (5)

4 1. Vaihe Sertifiointiprosessi käynnistyy hakijan jättäessä täytetyn hakemuslomakkeen liitteineen: Hakemuslomake, joka sisältää henkilötiedot, peruskoulutustiedot, urakehitystiedot tehtävä- ja vastuukuvauksin sekä projektinjohtamiseen liittyvän osaamisen kehittämisen historian koulutusja valmennustoimenpiteineen. Ansioluettelo eli CV saa olla vapaamuotoinen, mutta sen pitää sisältää selvitys hakijan mahdollisesta panoksesta projektinjohtamisen työkalujen, tekniikoiden, menetelmien, osaamisen yms. käyttämisessä. Projektiraporttilomake, johon kuvataan tarkempi selvitys yhdestä hakijan valitsemasta projektista ja siinä toteutetuista projektin johtotehtävistä. Projektikokemuslomake kokoaa hakijan projektialan kokemuksen kronologiseksi projektiluetteloksi ja esittää hakijan roolin ja vastuut kussakin projektissa. Itsearviointilomake käsittelee hakijan tietämystä ja kokemusta Projektin Johdon Pätevyys teoksen jäsentelyn kautta sekä itsearviointilomakkeella esitettyjen pätevyystasomääritelmien avulla. Itsearvioinnissa tulee olla tavoitteellinen näkökulma, joka tähtää oman ammattitaidon kehittämiseen. Sen perustana on, että hakija arvioi rehellisesti omaa pätevyyttään arviointihetkellä ja samalla tiedostaa omat projektinjohtamisen kehitystarpeensa. Itsearviointi korostaa hakijan henkilökohtaista vastuuta omasta kehityksestään ja auttaa oman ammattitaidon kehittämisessä kaikilla projektin johtamisen pätevyysalueilla. Kaikki tarvittavat lomakkeet, Projektin Johdon Pätevyys 3.0 ja - sertifioidun henkilön eettiset ohjeet ovat saatavissa Projektiyhdistyksen kotisivuilta ( Jos hakijan jättämästä materiaalista puuttuu tietoja, sertifiointiprosessille asetetut vaatimukset eivät täyty tai annettuja ohjeita ei ole noudatettu hakijaa ei hyväksytä sertifiointiprosessiin. Ilmoittautuminen Hakemusmateriaali lähetetään sähköpostitse sertifiointikoordinaattori Kirsti Leppämaalle osoitteeseen Hakemuslomake allekirjoitetaan koetilaisuudessa tai muussa hakemusprosessin vaiheessa. 2. Vaihe Hakija osallistuu kolme tuntia kestävään kirjalliseen kokeeseen ja suorittaa erilaisia monivalinta- ja essee-tehtäviä sekä case-projekteihin liittyviä tehtäviä. Tehtävät koskevat projektin mm. organisointia, suunnittelua ja ohjausta. Tehtävien suorittamisen onnistuminen vaatii projektinjohtamisen perusmenetelmien hyvää osaamista ja käytännön taitoja. Hakijalla saa olla kokeessa mukana vain taskulaskin, kynä ja pyyhekumi. Hakijan on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä (henkilötodistus, ajokortti tai passi) koetilaisuudessa. Kokeeseen voi valmistautua mm. lukemalla Projektin Johdon Pätevyys teoksen, - sertifioidun henkilön eettiset ohjeet -kirjoituksen ja esimerkiksi seuraavia kirjoja: Risto Pelin (2011): Projektihallinnan käsikirja, ISBN: Kai Ruuska (2013): Pidä projekti hallinnassa, ISBN: Karlos Artto, Jaakko Kujala, Miia Martinsuo (2008): Projektiliiketoiminta, ISBN: ( 3. Vaihe Kaikki kirjallisen kokeen läpäisseet hakijat kutsutaan päivän mittaiseen workshoppiin, jossa hakijat suorittavat projektinjohtamisen käytännön tehtäviä. Workshop on ryhmätyöharjoitus, jossa keskitytään käytöspätevyyksiin eli ryhmän rakentamiseen ja hakijan kykyyn toimia kyseisen ryhmän jäsenenä/johtajana ja osallistua ryhmän tuotoksen aikaansaamiseen. Sivu 4 (5)

5 4. Vaihe Henkilökohtainen haastattelu arvioitsijoiden kanssa päättää sertifiointiprosessin. Haastattelu tarjoaa mahdollisuuden selvittää mahdolliset avoimet asiat ja esittää henkilökohtaista palautetta hakijalle. Tämän sertifiointiprosessin läpäisseelle hakijalle esitetään myönnettäväksi Level C - sertifikaatti. Päätöksen sertifikaatin myöntämisestä tekee henkilösertifioinnin johtoryhmä. Kaikilta hakijoilta kerätään palautetta sertifiointiprosessista. Hakija, jota ei hyväksytä sertifiointiprosessiin tai joka hylätään sertifiointiprosessin aikana, voi esittää asiasta kirjallisen valituksen PRYSERTille. Valitus perusteluineen on tehtävä 30 työpäivän kuluessa hylkäyspäätöksestä. Valitus tulee lähettää sähköpostitse sertifioinnin koordinaattorille. Sertifikaatin väärinkäyttö ja sen sisällöstä, voimassaolosta tai kestosta väärin tai harhaanjohtavasti kertominen on kielletty sertifikaatin peruuttamisen uhalla. Sertifikaatin voimassaolo ja uusiminen Sertifikaatti on voimassa viisi vuotta. Sertifikaatin haltijan on osoitettava jatkuvaa kehittymistä ja työskentelyä myönnettyä sertifikaattia vastaavalla projektinjohtamisen tasolla. Tämä saattaa motivoida sertifikaatin haltijan suorittamaan B- ja A-tason projektinjohtamisen sertifikaatteja. Kaikki sertifikaatin uusimiseen tarvittavat ohjeet, lomakkeet, Projektin Johdon Pätevyys 3.0 ja - sertifioidun henkilön eettiset ohjeet ovat saatavissa Projektiyhdistyksen kotisivuilta ( Lisätietoja sertifiointikoordinaattori Kirsti Leppämaa (+358 (0) Sivu 5 (5)

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Kohti Euroopan e-skills laatumerkkejä tieto- ja viestintäteknologian (ICT) teollisuuden koulutusohjelmille ja sertifioinneille

Kohti Euroopan e-skills laatumerkkejä tieto- ja viestintäteknologian (ICT) teollisuuden koulutusohjelmille ja sertifioinneille Kohti Euroopan e-skills laatumerkkejä tieto- ja viestintäteknologian (ICT) teollisuuden koulutusohjelmille ja sertifioinneille Ehdotukset laatumerkeistä, liittyvistä palveluista ja työkaluista Valmisteltu

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa 2/2011 TASAPAINO 6 Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi 12 Hengailu voi pelastaa projektin 18 Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa 28 Ota laatuäly käyttöön 46 Epävarmuus hallintaan

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa 4/2002 Sonja Valjus Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa /1 /2 Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO CIMO Publications 4/2002

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä.

JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä. JOHTAJAKOULUTUS Yleistietoja Johtajakoulutusjaoston tehtävänä on työskennellä eri kulttuurirajat ylittävien kaukonäköisten lionjohtajien kasvavan tiimin kanssa klubin, piirin, moninkertaispiirin sekä hallituksen

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot