Tuulivoiman syöttötariffit ja metsäenergian edistäminen Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuulivoiman syöttötariffit ja metsäenergian edistäminen Suomessa"

Transkriptio

1 Tuulivoiman syöttötariffit ja metsäenergian edistäminen Suomessa Bioenergian Lappi seminaari Niina Honkasalo Energiateollisuus ry 1

2 Energiatulevaisuuden haasteita Suomessa Ilmastonmuutos Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen murto-osaan nykyisestä Energian kilpailukykyinen hinta Edellytykset hyvinvoinnin jatkumiselle ja kehittymiselle Energiaomavaraisuus ja -turvallisuus Monet energialähteet hupenemassa ja keskittymässä harvoihin, usein epävakaisiin maihin 2

3 Energia-ala investoinut paljon 2000-luvulla Kotimaisten polttoaineiden suosio kasvanut 53 uutta sähkön ja kaukolämmön yhteistuotantolaitosta 2090 MW sähkötehoa Pääosin kotimaisiin polttoaineisiin perustuvia laitoksia, joitakin maakaasuun perustuvia laitoksia Vesivoiman tehonkorotuksia 300 MW uutta säätövoimaa Ydinvoimaa Rakenteilla 1600 MW ydinvoimayksikkö, tehonkorotuksia 90 MW 300 uutta lämpökeskusta Biopolttoaineilla korvattu erityisesti öljyn käyttöä Tuulivoiman investoinnit käynnistyivät 150 MW tuulivoimaa 2010-luvulla odotetaan yli kymmenkertaista määrää uutta kapasiteettia Lähde: Pöyry

4 Sähkön hankinta energialähteittäin 2009 (80,8 TWh) Ydinvoima 27,9 % Jäte 0,7 % Turve 5,4 % Kivihiili 13,1 % Öljy 0,6 % Biomassa 10,0 % Vesivoima 15,6 % Nettotuonti 15,0 % Tuuli 0,3 % Maakaasu 11,4 % 4

5 Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotantoon käytetyt polttoaineet 100 % muu uusiutuvat 80 % turve 60 % maakaasu 40 % 20 % öljy kivihiili 0 %

6 Kustannustehokkaat uusiutuvat energialähteet sähkön ja kaukolämmön tuotannossa Energian hinnalla on väliä ja uusiutuvaa energiaa on lisättävä kustannustehokkaasti Energian hinta vaikuttaa talouden kilpailukykyyn Jos onnistumme vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä kustannustehokkaasti, tuloksena on Hinnaltaan kilpailukykyistä, vähähiilistä sähköä ja kaukolämpöä Mahdollisuus käyttää näitä tuotteita muiden sektoreiden päästöjen vähentämiseen (esim. sähköautot) Kustannustehokasta uusiutuvaa energiaa Vesivoima Metsäenergia sähkön ja lämmön yhteistuotannossa Tuulivoima 6

7 Vesivoima Lisääminen ei edellytä tukia Tuo lisää säätövoimaa, mitä tarvitaan koska Tuulivoiman osuus lisääntyy Vanhempia vara- ja huippulaitoksia tullaan sulkemaan Lainsäädäntö rajoittaa lisäämistä 7

8 8

9 9

10 Tuulivoimahankkeet Suomessa Teoriassa mahdollisuudet tuulivoiman lisäämiseen ovat valtavat Käytännössä tuulivoiman lisäämistä rajoittavat: Maankäyttö Kustannukset tuulivoima vaatii tukia, eikä se ole halvinta uusiutuvaa Suomessa Hankkeiden toteutus vie aikaa Yritykset ovat kiinnostuneita tuulivoimasta. Suunniteltuja hankkeita: maatuulivoimaa MW merituulivoimaa MW Lähes kaikki hankkeet vielä lupa/kaavoitusvaiheessa, tai niitä edeltävässä selvitysvaiheessa YVA- ja kaavoitusprosessit merkittävä pullonkaula tuulivoiman lisäämiselle 10

11 Tuulisuus Suomessa 11

12 NH

13 NH

14 Metsäenergia Suomessa Metsäenergiaa käytetään energiatehokkaasti sähkön ja lämmön yhteistuotannossa Metsäenergian määrä on sidoksissa paitsi metsäteollisuuden tulevaisuuteen, myös kaukolämmön kilpailukykyyn Metsäenergian lisäämisessä pullonkaula on polttoaineiden saatavuus kilpailukykyiseen hintaan Nykyisillä/rakenteilla olevilla laitoksilla voidaan nostaa metsäenergian osuus jo varsin korkeaksi Tarvitaan toimenpiteitä energiapuukaupan markkinoiden kehittämiseen Kauppapaikat ja -tavat, korjuu, logistiikka, metsänomistajien neuvonta, lämpöyrittäjyys Kemera-tukea kehittettävä ja budjettia kasvatettava 14

15 Uusiutuvan energian kansallinen toimintasuunnitelma - Suomen on annettava komissiolle kesäkuussa 2010 suunnitelma siitä, miten pääsemme uusiutuvan energian 38% osuuteen - Tavoitteita määritettiin syksyllä 2008 ja hallituksen huhtikuussa julkistamassa uusiutuvan energian paketissa - tuulivoimalla tuotettua sähköä 6 TWh vuonna metsäenergian käyttö 13,5 milj. m (25 TWh) - lämpöpumput 8 TWh - liikenteen biopolttoaineet 7 TWh - lisäksi vesivoima, pelletit, kierrätyspolttoaineet, jne 15

16 Uusiutuvan energian kansallinen toimintasuunnitelma - edistämiskeinot energiantuotannossa - Tuulivoiman ja biokaasun syöttötariffi - Metsäenergian edistäminen: - pienpuun energiatuki haketukseen - muuttuva sähköntuotantotuki (ml. erityisratkaisut kivihiilen korvaamiseksi) - uuden pienimuotoisen sähkön ja lämmön yhteistuotannon syöttötariffi - Nykyiset sähköntuotannon verotuet poistuvat siltä osin kuin käyttöön otetaan uusia sähköntuotannon tukia 16

17 Syöttötariffijärjestelmien yleiset toimintaperiaatteet Sähköntuottajalle maksetaan tukea tuotetusta sähköstä Sähkönkäyttäjät maksavat järjestelmän kustannukset Käytössä Euroopassa mm. Saksassa, Irlannissa, Tanskassa, Ranskassa, Espanjassa, Alankomaissa 17

18 Tuulivoiman ja biokaasun syöttötariffijärjestelmä Suomessa - Energia- ja ilmastostrategia: -syöttötariffijärjestelmän oltava kustannustehokas, markkinaehtoinen ja johdettava tuulivoimantuotannon riittävän nopeaan lisäykseen - Tariffijärjestelmän suunnitellaan olevan käytössä viimeistään vuoden 2011 alusta - Aikataulu toteutuminen riippuvainen mm. Euroopan komission hyväksynnästä syöttötariffijärjestelmälle 18

19 Suomen tariffijärjestelmä Syöttötariffien piiriin pääsevä tuuli- ja biokaasusähkö - Sijaitsee Suomessa tai Suomen aluevesillä, ei kuitenkaan Ahvenanmaalla - Generaattorien yhteenlaskettu nimellisteho - tuulivoimalla vähintään 0,5 MW - biokaasuvoimalalla vähintään 0,2 MW - Biokaasun osalta tariffia maksetaan sähkölle, joka tuotettu biokaasulaitoksella mädättämällä syntyneestä biokaasusta tai kaasuverkossa siirretystä biokaasusta - Kaatopaikkakaasua tuetaan investointituilla 19

20 Syöttötariffien rahoitus - Tariffit rahoitetaan valtion budjetista ja budjettiin aiotaan kerätä rahaa tariffien rahoitusta varten - suunnitelmissa sähkön valmisteveron korotus - Kustannukset reilut 200 M vuonna :n sähkön hinnalla - Perustuslaki muodostui esteeksi järjestelmän rahoittamiseen asiakkailta perittävillä maksuilla - Alun perin tariffien käyttöönottoa perusteltiin sillä, että valtion budjetista ei ole mahdollista rahoittaa tarvittavia tukia - Asiakkailta kerättävä maksu olisi muodostanut vakaamman pohjan tariffijärjestelmälle - Valtion osoitettava jatkossa rahoitusta koskevilla ratkaisuillaan sitoutumista uusituvan energian lisäämiseen 20

21 Tuottajalle maksettava tuki - Tuulivoimatuottaja myy sähkön normaalisti markkinoille ja vastaa ennustevirheistä - Tuen muoto on markkinaehtoinen takuuhinta - Järjestelmässä asetetaan tavoitehinta ja tukea maksetaan tavoitehinnan ja sähkön pörssihinnan välisen erotuksen mukaan - Esim. tavoitehinta 83,5 /MWh, sähkön hinta 45 /MWh -> tuki 38,5 /MWh -Tukea maksetaan 12 vuotta - Tavoitteena ollut järjestelmä, joka antaa tuottajalle riittävästi varmuutta. Samalla pyritään pitämään tuulisähkö markkinaehtoisena. - Tuulisähkön lisääntyessä on tärkeää, että se on mahdollisimman normaalisti markkinalla 21

22 /MWh Tuottajalle maksettava tuki - tukea maksetaan tavoitehinnan ja sähkön pörssihinnan välisen erotuksen mukaan - tavoitehinta 83,5 /MWh, sähkön hinta esimerkiksi 45 /MWh -> tuki 38,5 /MWh - Tuki maksetaan 3 kk:n välein ja sähkön pörssihinnasta käytetään 3 kk:n keskiarvoa 100 ESIMERKKI tuen suuruus sähkön hinta (vrk-keskiarvo, systeemihinta 2008) Sähkön hinta (3 (vuosikeskiarvo, kk:n systeemihinta 2008) Takuuhinta A pvä (2008) 22

23 Tuottajalle maksettava tuki -Tavoitehinnaksi ehdotetaan 83,5 /MWh - Alkuvaiheessa tuulivoimalle sovelletaan kuitenkin korotettua tukea - Korotettua tukea maksetaan kaikelle tariffin piirissä olevalle tuulivoimalle asti, maksimissaan tukea voi saada 3 vuotta - Eli maksimimäärän korotettua tukea voi saada, jos tuulivoimala pääsee tariffin piiriin mennessä - Korotetun tuen taso 105,3 /MWh - Sama tavoitehinta kaikelle tuulivoimalle kannustaa sijoittamaan tuulivoiman sinne, missä tuulee eniten - Tukitason sopivuus nähdään vasta käytännössä tuulivoiman lisääntymisen ja järjestelmän kustannusten kautta 23

24 Tuottajalle maksettava tuki - Tuen taso laskee käytännössä ajan kuluessa, koska tavoitehintaan ei ole sisällytetty inflaatiokorjausta -Tuen tasoa voidaan muuttaa lakia (vai asetusta?) muuttamalla - Tarkoitus on, että tuen tasoa säädettäisiin tarpeen tullen vain uusille hankkeille, ei niille tuulipuistoille, jotka saavat jo tariffia - Tästä ei kuitenkaan kirjausta lainsäädännössä 24

25 Tuottajalle maksettava tuki Valmistelun loppuvaiheessa tulleita muutoksia Katto tuelle per MWh sähköä -Tuen määrä ei enää kasva, mikäli sähkön 3:kkn keskihinta on alle 30 /MWh -Tavoitehinnalla 83,5, tuen määrä voi siten olla maksimissaan 53,5 /MWh -Tuen maksimin määrittävä 30 sähkön hinnan raja lisää toimijan riskejä 25

26 Tuottajalle maksettava tuki Valmistelun loppuvaiheessa tulleita muutoksia Tukea saavan kokonaistuotannon määrittäminen etukäteen - Tuottajan esitettävä tariffia hakiessaan todentajan varmentama arvio vuosituotannosta - Tuotantoarvion perusteella määritetään maksimituotantomäärä, jolle tukea voi kokonaisuudessaan saada 12 vuoden aikana -Syöttötariffijärjestelmän tulisi kannustaa tuottamaan mahdollisimman paljon uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa sähköä, ehdotus heikentää tätä periaatetta - Tuotantoarvioiden laatiminen ei ole yksiselitteistä - Tuen rajaaminen ennalta arvioituun vuosituotantoon voi johtaa liian optimistisiin tuotantoarvioihin, mikä vaikeuttaa valtion budjettisuunnittelua. 26

27 Tariffijärjestelmän käytännön organisointi -Energiamarkkinavirasto hyväksyy tuottajat järjestelmän piiriin, maksaa tuet ja vastaa tiedotuksesta - Todentajia hyödynnetään mm. 3 kk:n tuotannon varmentamisessa ja järjestelmän piiriin hyväksymisen yhteydessä - Todentamisen kustannukset eivät saa muodostua kohtuuttomiksi - Todentamisesta tai järjestelmän piiriin hyväksymisestä ei saa muodostua pullonkaulaa 27

28 Lisääkö tariffijärjestelmä tuulivoimaa? - Tariffit käynnistävät tuulivoimarakentamisen Suomessa - Valtion on tärkeää toimia siten, että tuottajat voivat olla varmoja tariffien rahoituksesta - Merkittävä tekijä hankkeiden toteutumisen kannalta - Tukitason sopivuus tavoiteltuun 6 TWh:n nähden paljastuu hankkeiden toteutumisen ja järjestelmän kustannusten kautta - Tuelle voitaisiin jatkossa hakea taso tarjouskilpailulla, joka huomioi muutokset hankkeiden kustannuksissa - Tarjouskilpailussa kilpailutetaan tuulivoimahankkeita, ja edullisimmat pääsevät tariffin piiriin 28

29 Lisääkö tariffijärjestelmä tuulivoimaa? - Tuulivoiman lisääminen edellyttää muutakin kuin taloudellista tukea - Selvitys tuulivoiman mahdollisista vaikutuksista tutkiin saatava käyntiin - YVA- ja kaavoitusprosesseja on kehitettävä, jotta 6 TWh tuulivoimaa olisi mahdollista TWh:n tuulivoimatuotantoon pääseminen 2020 mennessä on haastavaa ilman merituulivoimaa - Mikäli merituulivoimaan halutaan Suomeen, siitä tarvitaan kokemuksia demohankkeen kautta - Demohankkeen toteutuminen voidaan varmistaa investointituella tms. 29

30 Onko tariffijärjestelmä kustannustehokas? - On hyvä, että järjestelmä kannustaa panostamaan niihin tuulivoimahankkeisiin, jotka ovat kannattavimpia - Kustannustehokkuutta on mahdollista lisätä jatkossa soveltamalla tarjouskilpailua syöttötariffijärjestelmässä - Niin sähkömarkkinan toimivuuden kuin tuulisähkön tulevaisuuden kannalta on positiivista, että sähkö myydään normaalisti markkinalle - Pientuulivoiman edistämiseen soveltuu parhaiten tukimekanismi, joka on hallinnoltaan tariffeja kevyempi 30

31 Sovitut metsäenergian edistämiskeinot Pienpuun energiatuki haketukseen Nykyista kemera-tukea (Kestävän metsänhoidon rahoituslaki) täydennetään kaikille ensiharvennuskohteille tarkoitetulla haketustuella Muuttuva sähköntuotantotuki (ml. erityisratkaisut kivihiilen korvaamiseksi) Uuden pienimuotoisen sähkön ja lämmön yhteistuotannon syöttötariffi 31

32 Sovitut metsäenergian edistämiskeinot Muuttuva sähköntuotantotuki tavoitteena on lisätä puun osuutta puuta ja turvetta käyttävissä energialaitoksissa Tuki tasoittaa päästökaupasta johtuvaa vaihtelua energiantuottajien puustamaksukyvyssä Tuotantotukea myönnetään enemmän päästöoikeuksien hintojen ollessa alhaalla Lisäksi pyritään korvaamaan erityisesti kivihiilen käyttöä uusiutuvilla biopolttoaineille Suunnitteilla kivihiilen korvaamiseen korkeampi muuttuva sähköntuotannon tuki sekä investointitukia 32

33 Sovitut metsäenergian edistämiskeinot Uuden pienimuotoisen sähkön ja lämmön yhteistuotannon syöttötariffi Tavoitteena lämpökattiloiden korvaaminen pienillä yhteistuotantoyksiköillä tariffilla pyritään tekemään kannattaviksi uudet laitokset joiden sähköteho on enintään noin 3 MW ja polttoaineteho noin 20 MW Sähköntuottaja voi valita, hyödyntääkö muuttuvaa sähköntuotantotukea vai syöttötariffia Syöttötariffille aiotaan määrittää vuosittainen katto laitosta kohti -> suuremmat laitokset hyödyntävät muuttuvaa tuotantotukea ja pienemmät syöttötariffia 33

34 Lisäävätkö päätetyt tuet metsäenergiaa sähkön ja lämmön tuotannossa? - Suunniteltu haketustuki oikeansuuntainen - Tuki metsäenergian hankintaketjun alkupäähän keskeistä metsäenergiamarkkinan kehittymisen kannalta - Muuttuva sähköntuotantotuki tasaa päästökaupan aiheuttamaa hintavaihtelua ja tuo siten vakautta puun hankintaa ja vaikuttanee positiivisesti myös hankintaketjuihin - Investointituki olisi syöttötariffia kustannustehokkaampi tapa edistää pienimuotoista yhteistuotantoa - Tukien lisäksi tarvitaan toimenpiteitä energiapuukaupan markkinoiden kehittämiseen Kauppapaikat ja -tavat, korjuu, logistiikka, metsänomistajien neuvonta, lämpöyrittäjyys NH

35 Johtopäätökset Uusiutuvaa energiaa on lisättävä Suomessa kustannustehokkaasti Yritykset ovat kiinnostuneita uusiutuvasta energiasta: - Tuulivoimahankkeita suunnitteilla paljon - Metsäenergian lisäys voidaan suorittaa pitkälti nykyisissä/rakenteilla olevissa laitoksissa, haasteena polttoaineen saatavuus kilpailukykyiseen hintaan Hallituksen suunnittelemat energiantuotannon tuet ovat pääosin oikeansuuntaisia - Rahoitus tuille varmistettava Tukien lisäksi tarvitaan monia muitakin toimenpiteitä: - YVA- ja kaavoitusprosessien kehittäminen - Metsäenergiamarkkinan kehittäminen 2020 on jo ovella, ja uusiutuvan energian tavoitteen saavuttaminen tulee olemaan haastavaa 35

36 Vastaako uusiutuva energia Suomen energiahaasteisiin? Ilmastonmuutos Uusiutuvan energian ohella tarvitaan muuta päästötöntä tuotantoa ja energiatehokkuuden kehittämistä Energian kilpailukykyinen hinta Jos uusiutuvaa energiaa lisätään kustannustehokkaasti ja mahdollisimman markkinaehtoisesti, energian hintaa lisäävän vaikutuksen ei tarvitse olla kohtuuttoman suuri Energiaomavaraisuus ja -turvallisuus Uusiutuva energian lisää omavaraisuutta Uusiutuvien energialähteiden lisäämisellä ei saada riittävästi lisää uutta sähköntuotantokapasiteettia Metsäenergian lisääminen johtaa polttoaineiden korvautumiseen yhteistuotannossa eikä sinänsä tuo uutta sähköntuotantokapasiteettia 36

Uusiutuva energia. Jari Kostama 1.6.2011 Helsinki

Uusiutuva energia. Jari Kostama 1.6.2011 Helsinki Uusiutuva energia - mahdollisuus vai haavekuva? Jari Kostama 1.6.2011 Helsinki Esityksen sisältö Miksi uusiutuvaa energiaa halutaan lisätä? Suomen tavoite ja keinot Metsä- ja tuulienergiaa EU:n energian

Lisätiedot

Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista

Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 25/2015 Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja

Lisätiedot

Metsäneuvostolle 4.9.2012 AJANKOHTAISKATSAUS METSÄENERGIASTA

Metsäneuvostolle 4.9.2012 AJANKOHTAISKATSAUS METSÄENERGIASTA Metsäneuvostolle 4.9.2012 MMM/MEO/KP AJANKOHTAISKATSAUS METSÄENERGIASTA 1. Metsähakkeen käytölle asetetut tavoitteet Suomessa Tavoitteena metsähakkeen käytön kaksinkertaistaminen nykyisestä vuoteen 2020

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 212 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 212 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 212 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

TUULIVOIMA JA KANSALLINEN TUKIPOLITIIKKA. Urpo Hassinen 25.2.2011

TUULIVOIMA JA KANSALLINEN TUKIPOLITIIKKA. Urpo Hassinen 25.2.2011 TUULIVOIMA JA KANSALLINEN TUKIPOLITIIKKA Urpo Hassinen 25.2.2011 www.biomas.fi UUSIUTUVAN ENERGIAN KÄYTTÖ KOKO ENERGIANTUOTANNOSTA 2005 JA TAVOITTEET 2020 % 70 60 50 40 30 20 10 0 Eurooppa Suomi Pohjois-

Lisätiedot

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa.

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa. VUOSIKERTOMUS 213 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 213 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 213 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

Vihreät sertifikaatit ja sähköntuotanto Suomessa. malli biomassalla tuotetun sähkön tukemisesta

Vihreät sertifikaatit ja sähköntuotanto Suomessa. malli biomassalla tuotetun sähkön tukemisesta Vihreät sertifikaatit ja sähköntuotanto Suomessa malli biomassalla tuotetun sähkön tukemisesta Pro gradu -tutkielma Kari Aarnos Op. nro: 011713881 Helsingin yliopisto Taloustieteen laitos Ympäristöekonomia

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 55/2014 Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti Työ-

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYS RY Selvityksen toteutus: Energiakolmio Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 2. Pitkän aikavälin skenaario 2030... 2 2.1 Arvio sähköntarpeesta...

Lisätiedot

HYVINVOINTIA ENERGIASTA

HYVINVOINTIA ENERGIASTA HYVINVOINTIA ENERGIASTA POHJOIS-POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA 2015 Pohjois-Pohjanmaan liitto HYVINVOINTIA ENERGIASTA Pohjois-Pohjanmaan energiastrategia 2015 POHJOIS-POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA 2015 2 Valokuvat

Lisätiedot

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 Tehokkaasti energiaa kohtuullisin kustannuksin Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 ISBN-13

Lisätiedot

Uusiutuvan energian merkitys Suomelle ja maamme elinkeinoelämälle. Kymibusiness 2010 10.11.2010, Kotkan Höyrypanimo

Uusiutuvan energian merkitys Suomelle ja maamme elinkeinoelämälle. Kymibusiness 2010 10.11.2010, Kotkan Höyrypanimo Uusiutuvan energian merkitys Suomelle ja maamme elinkeinoelämälle Kymibusiness 2010 10.11.2010, Kotkan Höyrypanimo Uusiutuvan energian velvoitepaketti EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY) Suomen nostamaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ESISELVITYS HAJAUTETUN PIENIMUOTOISEN SÄHKÖNTUOTANNON LIIKETOIMINNALLISISTA TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ LAPISSA

ESISELVITYS HAJAUTETUN PIENIMUOTOISEN SÄHKÖNTUOTANNON LIIKETOIMINNALLISISTA TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ LAPISSA ESISELVITYS HAJAUTETUN PIENIMUOTOISEN SÄHKÖNTUOTANNON LIIKETOIMINNALLISISTA TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ LAPISSA Osaraportti projektiin: Bioenergian käytön ja tuottamisen toteutettavuus Lapissa 1.3.2007-28.2.2008

Lisätiedot

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 31/2014 Energia- ja ilmastotiekartta

Lisätiedot

1/2006. Energiatuki vuosina 2005 ja 2006 s. 9. Biopolttoaineille ehdotettu käyttövelvoitetta s. 12. Suomen energiatalous vuonna 2005 s.

1/2006. Energiatuki vuosina 2005 ja 2006 s. 9. Biopolttoaineille ehdotettu käyttövelvoitetta s. 12. Suomen energiatalous vuonna 2005 s. 1/2006 Energiatuki vuosina 2005 ja 2006 s. 9 Biopolttoaineille ehdotettu käyttövelvoitetta s. 12 Suomen energiatalous vuonna 2005 s. 23 Sisältö 1 12 16 Energia-alalla tapahtuu Vuoden ensimmäisen uutisosion

Lisätiedot

Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia

Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia 2007 VIRTAA TULEVAISUUTEEN Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia Virtaa tulevaisuuteen

Lisätiedot

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008 Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008 2 Tiivistelmä Ilmastonmuutoksesta ja sen torjunnasta on tullut aikamme suurimpia haasteita

Lisätiedot

Uusien energiainvestointien avustus- ja tukipolitiikka Uudet energiainvestoinnit Etelä-Savossa Mikkeli 7.5.2013

Uusien energiainvestointien avustus- ja tukipolitiikka Uudet energiainvestoinnit Etelä-Savossa Mikkeli 7.5.2013 Uusien energiainvestointien avustus- ja tukipolitiikka Uudet energiainvestoinnit Etelä-Savossa Mikkeli 7.5.2013 Päivi Janka Hallitusneuvos TEM / Energiaosasto Esityksen sisältö Kansallinen energia- ja

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuonna 2030

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuonna 2030 Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuonna 2030 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Energiateollisuus ry Lokakuu 2009 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 1 Johdanto...5 2 Sähkön kysyntä 1970 2009...6 3 Lähtöoletukset

Lisätiedot

Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle

Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuuden kehittämisstrategia Raportteja 27 Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuuden kehittämisstrategia

Lisätiedot

Haminan rauha. 1809Vuosikertomus 2009

Haminan rauha. 1809Vuosikertomus 2009 Haminan rauha 189Vuosikertomus 29 89 Sisällys 3 Haminan Energian vuosi 29 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 29 14 Energialiiketoiminta 16 Energiajakelu 18

Lisätiedot

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi LOPPURAPORTTI 3.10.2014 Aki Pesola, Juha Vanhanen, Markku Hagström, Ville Karttunen, Lauri Larvus, Laura Hakala, Iivo Vehviläinen

Lisätiedot

Hallitus arvioi sähkön tarvetta syksyllä 2008 hyväksytyssä ilmasto- ja energiastrategiassa.

Hallitus arvioi sähkön tarvetta syksyllä 2008 hyväksytyssä ilmasto- ja energiastrategiassa. Vihreän kasvun malli V i h r e ä t e s i t t e l e e m a l - l i n, j o l l a y h t e i s k u n n a n s ä h k ö n t a r v e t u r v a t a a n i l m a n l i s ä y d i n v o i m a a. E s i t y s s i s ä

Lisätiedot

Kompassi. vastauksia ilmastonmuutoksen syihin ja seurauksiin

Kompassi. vastauksia ilmastonmuutoksen syihin ja seurauksiin Kompassi vastauksia ilmastonmuutoksen syihin ja seurauksiin Ilmastonmuutos Sisältö Ilmastonmuutos, s. 4 10 Mistä ilmastonmuutoksessa on kysymys? Miksi ilmastonmuutokseen on havahduttu vasta nyt? Miten

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA. Energiaturvallisuus on monen osan summa. Matkalla kohti sähköpulaa? 4. Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12

POHJOLAN VOIMA. Energiaturvallisuus on monen osan summa. Matkalla kohti sähköpulaa? 4. Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12 POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2014 Energiaturvallisuus on monen osan summa Matkalla kohti sähköpulaa? 4 Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12 Ydinvoimalla rooli kestävässä energiantuotannossa

Lisätiedot

Puolueiden vastaukset ympäristöjärjestöjen vaalikyselyyn puolueittain 25.2.2015

Puolueiden vastaukset ympäristöjärjestöjen vaalikyselyyn puolueittain 25.2.2015 Puolueiden vastaukset ympäristöjärjestöjen vaalikyselyyn puolueittain 25.2.2015 Sisältö Keskusta... 2 Kokoomus... 5 Kristillisdemokraatit... 8 Perussuomalaiset... 11 RKP... 13 SDP... 15 Vasemmistoliitto...

Lisätiedot