Kone valitsi ekotehokkuuden

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kone valitsi ekotehokkuuden"

Transkriptio

1 Katteen tekijä Katteentekijä on Icopal Oy:n sidosryhmäjulkaisu. 2 / 2010 Kuva: Sampo Korhonen Sisältö Kirkkojärven koululle kuparikate Ilmanlaatua seurataan tarkasti Yhteinen vuosi tuo jatkuvuutta Työturvallisuus lisää kannattavuutta Kone valitsi ekotehokkuuden Kone Industrial Oy:n Hyvinkään hissitehtaan tuotanto- ja suunnittelutilojen kattoa rakennetaan parhaillaan uusiksi. Vanhat vesi- ja lämpöeristeet saavat mennä, samoin vanhat katteet. Tilalle saadaan myös ympäristöystävällisyyttä. Hyvinkään hissitehtaassa rakennetaan ympäri maailmaa tunnettuja laitteita, jotka auttavat ihmisiä nousemaan ja laskeutumaan vauhdikkaasti. Tuotekehittelyssä ympäristöarvot ovat tärkeitä, ekotehokkuus on yksi hissialankin kilpailuvalteista. Täällä tehdään nostokoneistoja, joiden energiankulutus on saatu putoamaan jopa yli puoleen aiempaan hydrauliseen koneistoon verrattuna. Hissin liikkuessa virtaa voidaan syöttää takaisin verkkoon. Korin ledivalaistus ymmärtää toimia vain tarpeen mukaan. Niinpä ei ole ihme, että myös toimitilojen korjausurakkaa suunniteltaessa ympäristöasioita pohdittiin huolellisesti: - Ekotehokkaita tuotteita tehdään tämän jälkeen ekotehokkaissa tiloissa, Koneen kiinteistöpäällikkö Matti Saarela tiivistää. Ilmansaasteita puhdistava katto Hissitehtaan uusi kate muuttaa ilmassa olevia typenoksideja nitraatiksi. Oksidit ovat peräisin muun muassa liikenteen päästöistä ja heikentävät hengitysilman laatua. Prosessissa ratkaisevaa on pintasirotteeseen sekoitettu titaanioksidi, jonka neutralointiprosessi käynnistyy auringon ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta. Sadevesi huuhtoo nitraatit mennessään. Hyvinkäällä kattoa uusitaan tänä ja ensi vuonna neliötä. Sen ilmaa puhdistava vaikutus kattaa noin 1,4 miljoonan ajokilometrin päästöt, jos vertailukohtana käytetään henkilöautoliikennettä. Vaaleus säästää jäähdytyksessä Matti Saarela, Jouni Argillander ja Reino Kangaskoski Hyvinkään hissitehtaan työmaalla. Tuotantotilat muuttuvat remontin myötä nykyaikaiset eristysvaatimukset täyttäviksi. Tämä on osa ekotehokkuutta, hiilijalanjäljen pienentämistä. Lämpö- ja vesieristeiden uusimisen lisäksi merkitystä on katon värillä. - Uuden katteen vaalea väri ei ime aurinkoa. Näin saadaan jäähdytyksen tarve tiloissa pienemmäksi lämpimillä keleillä, toteaa Matti Saarela. Kestävää kehitystä korostava Kone valitsi hissitehtaansa uudeksi katemateriaaliksi Icopal-konsernin kehittämän Noxite-tuotteen. Se oli heistä vastuullinen valinta. n Maija Hakala

2 Katteentekijä 2/2010 Pääkirjoitus Rakennuttajien ekoarvot jalostuvat valinnoiksi ja toiminnaksi Ympäristötehokkuudesta on tullut todellinen kilpailukeino rakennusalalla. Se on yhä useammin yksi niistä kriteereistä, joilla tavarantoimittaja tai palvelun tuottaja valitaan. Voittajaksi selviytyy se, joka pystyy parhaiten vastaamaan asiakkaan ympäristöarvojen vaatimuksiin. Ympäristövastuullisuuden merkitys kilpailutekijänä korostuu erityisesti silloin, kun usean toimittajan tuotteilla on kohteen vaatimukset täyttävät tekniset ominaisuudet ja erottautumista tarvitaan muilla keinoin. Ekotehokkaan tuotteen valinnut urakoitsija tuottaa valinnalla lisäarvoa omalle asiakkaalleen ja ketju jatkuu aina loppukäyttäjään saakka. Ympäristösertifi kaattien ja -arvojen taustalla on yhteinen pyrkimys hillitä päästöjä ja vaikuttaa ympäristön tilaan positiivisesti. Sen lisäksi, että tuotteen valmistamisen, kuljetuksen ja käytön aiheuttama ympäristökuorma saadaan mahdollisimman vähäiseksi, tuote tai ratkaisu voi olla ympäristötehokas toimimalla ympäristöä aktiivisesti parantavalla tavalla. Tällainen on esimerkiksi Icopal-konsernin kehittämä ilmasta typenoksideja neutraloiva Noxite-bitumikateratkaisu. Liikenteen ja energiantuotannon päästöistä syntyvät typen oksidit vaikuttavat ympäristöön haitallisesti monella tavalla; ne muun muassa huonontavat hengitysilman laatua, mikä on ongelma Suomenkin suurissa kaupungeissa. Noxite on saanut hienon vastaanoton markkinoilla. Se on ilahduttava osoitus siitä, että rakennuttajien ympäristöstrategiat todella konkretisoituvat sanoista valintoihin ja tekoihin. Myös Noxiten valinta yhdeksi tämän vuoden Finn- Build-messujen HighLight-tuotteeksi on tunnustus siitä, että kehitämme tuotteitamme oikeaan suuntaan. Aiomme jatkaa samalla linjalla jatkossakin, asiakkaita kuunnellen. Rakentavin terveisin, Harri Vuoritsalo Kirkkojärven koulun kate hohtaa metallisena Tänä syksynä Espooseen valmistuneessa Kirkkojärven koulussa voi julkisivujen värimaailmassa nähdä viitteitä auringosta. Seinät ovat lämpimän punaruskeaa tiiltä ja vesikatto kuparipintaista kumibitumikermiä. Espoossa sijaitseva Kirkkojärven koulu antaa kauniit puitteet yli seitsemänsadan koululaisen opintielle. Verstas Arkkitehtien suunnittelema näyttävä rakennus istuu tyylikkäästi ympäristöönsä punatiilisen kirkon ja modernin uimahallin kupeeseen. Tilaa tänä syksynä valmistuneessa koulussa on yhteensä 8800 neliötä ja siihen kuuluu kaksi kaaren muotoista toisiinsa liitettyä rakennusta. Koulun arkkitehtoninen suunnitelma valittiin Espoon kaupungin järjestämällä arkkitehtikilpailulla. Verstas Arkkitehtien ehdotuksessa keskityttiin viihtyisyyteen ja toimivuuteen, mikä lopulta ratkaisi kilpailun heidän edukseen. Viihtyisyys ja toimivuus jatkuvat rakennuksesta myös piha-alueelle, joka on jaettu osioihin käyttäjäryhmiä ja käyttötarkoitusta ajatellen ja samalla auringon kiertoa mukaillen. Metallic Hitsattava kumibitumikermi, jossa on metallipinnoite. Sopii sekä jyrkille että loiville katoille. Taipuu vaivattomasti monenlaisiin muotoihin. Kolme värivaihtoehtoa: kupari, alumiini ja ruostumaton teräs. Perinteistä bitumikermiä paloturvallisempi vaihtoehto; voidaan käyttää myös palokatkona kattokiveyksen tilalla. Kuparipintainen kermi sopii tiileen Aurinko on merkittävä teema rakennuksessa, vahvistaa rakennuksen suunnitteluryhmään kuuluva arkkitehti Jussi Palva. Teema näkyy ensisijaisesti siinä, miten rakennusvolyymit on jaoteltu. Alakoulu muodostaa aamupäiväauringon suuntaan avautuvan sylin, joka on alakoulun piha. Isompien piha on puolestaan suunnattu iltapäiväauringon suuntaan keväisiä paistatteluhetkiä ajatellen, Palva kertoo. Samaan teemaan sopivat myös rakennuttajan toiveesta katolle sijoitetut aurinkopaneelit. Kirkkojärven koulun katto on yksi rakennuksen julkisivuista. Sen vuoksi kattomateriaalin valintaan vaikuttivat teknisten ominaisuuksien lisäksi visuaaliset arvot. Katto oli liian loiva katettavaksi kuparisella konesaumakatteella, joten muiden julkisivujen tiiliverhoiluun sointuva kuparipintainen kermikate oli luonteva ratkaisu. Kattomateriaalista keskustelimme arkkitehtien kesken, että olisiko syytä käyttää edullisempaa, tavallista kermiä vai Icopalin Metallicia, Jussi Palva kertoo. Kupari vanhenee kauniisti ja on siten koko elinkaarensa ajan erityisen kaunis materiaali. Tämän vuoksi olimme kuparin kannalla ja kun tilaajakin piti sitä parempana vaihtoehtona, oli valinta selvä. n Marianne Junkkarinen 2

3 2/2010 Katteentekijä Liikenteellä on suurin vaikutus ilmanlaatuun Raja-arvot ylittyvät pääkaupunkiseudulla etenkin keväisin Helsinki kuuluu ilmanlaatunsa puolesta maailman puhtaimpiin pääkaupunkeihin. Ilmansaasteita on meillä vähemmän kuin vaikkapa Tukholmassa, todellisista suurkaupungeista puhumattakaan. Viime vuonna yleisarvosana oli suurimmaksi osaksi tyydyttävä tai hyvä. Suurten väylien varrella ja katukuiluissa on kuitenkin ongelmia, etenkin keväisin. Terveyden kannalta ilmanlaatua heikentävät eniten syvälle keuhkoihin tunkeutuvat hiukkaset sekä typpioksidit. Ihmisten herkkyys niille vaihtelee, mutta yleisesti ottaen huono ilma on ongelmallista etenkin sydän- ja verisuonisairauksista sekä hengityselinten sairauksista kärsiville. Herkkiä väestöryhmiä ovat muun muassa astmaatikot ja lapset. Heidän toimintakykyynsä voi vaikuttaa jo pienikin saastepitoisuus. Lasten altistumisen oireita ovat nuha ja yskä. Pienhiukkasten suuren määrän yhteys jopa väestön kuolleisuuteen on todistettu monissa terveystutkimuksissa. Myös korkeiden otsonipitoisuuksien on todettu aiheuttavan terveyshaittoja Suomessa, vaikka Keski- ja eetelä-euroopassa tilanne onkin sen suhteen meitä pahempi. Otsoni aiheuttaa ongelmia lähinnä taajamien ulkopuolella, sillä kaupunkialueilla muut saasteet kuluttavat otsonia. Otsonipitoisuuksien aiheuttajat ovat peräisin kaukaa rajojen ulkopuolelta Venäjältä, Keski- ja Itä- Euroopasta ja niiden määrä riippuu ilmavirtauksista. EU vaatii toimenpiteitä - Pitkällä aikavälillä ilmanlaatu on pääkaupunkiseudulla parantunut. Rikkidioksidi ja häkä eivät enää aiheuta ongelmia, kertoo Helsingin Seudun Ympäristöpalveluiden (HSY) ilmanlaatuyksikön päällikkö Tarja Koskentalo. Häkää tuli ennen paljon autoista, mutta nykyään katalysaattorit ovat niin yleisiä, ettei häkäpäästöillä ole enää juuri merkitystä. Rikkidioksidipitoisuuksia puolestaan ovat aikoinaan vähentäneet ratkaisevasti energiatuotannon parantuneet puhdistusmenetelmät ja siirtyminen vähärikkisiin polttoaineisiin. Tämän menestystarinan taustalla ovat kansainväliset sopimukset. Tilanne ei sen sijaan ole juurikaan parantunut typpidioksidipitoisuuksien suhteen. Ongelmia on ympäristöissä, joissa on vilkasta liikennettä ja mahdollisesti vielä rakennuksia tai puita estämässä päästöjen sekoittumista muuhun ilmaan. - EU:n typpidioksideille asettama raja-arvo ylittyy ja siksi sen suhteen on ryhdyttävä toimenpiteisiin, Koskentalo muistuttaa. - Typpidioksidin raja-arvoksi EU on asettanut 40 µg/m 3. Helsingissä korkein viime vuosina mitattu arvo on ollut vähän yli 50 µg/m 3. Töitä luvallisiin puitteisiin pääsemiseksi on tehtävä, mutta toivoa paremmasta on. Toisaalta Euroopan unionissa on alueita, joissa sama keskiarvo on reilusti yli sata! HSY:ssä Suomen kattavin seuranta Ilmanlaatua heikentävät typenoksidipäästöt ovat viime vuosina vähentyneet huomattavasti sekä meillä että Keski-Euroopassa. Samaan aikaan ilman typpidioksidipitoisuudet ovat laskeneet vain hieman, toteaa HSY:n ilmanlaatuyksikön päällikkö Tarja Koskentalo. Helsingissä ilmanlaatua on seurattu jatkuvin menetelmin 1970-luvulta lähtien. Nykyisin HSY:n ilmansuojeluyksikössä työskentelee kymmenkunta asiantuntijaa. Heistä puolet on mittaushenkilöstöä, jotka huolehtivat 14 eri tarkkailupisteen mittauksista. Pääkaupunkiseudulla on maan laajin mittausverkko. Seurannassa tarkkaillaan monia sellaisia asioita, joita ei muissa Suomen ilmanlaadun mittausverkoissa tutkita, kuten polyaromaattiset hiilivedyt ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet. Läheistä yhteistyötä tehdään muun muassa Ilmatieteen laitoksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Tiedottaminen kaupunkilaisille on tärkeä osa työtä: ilmanlaadusta tehdään päivittäin asiantuntija-arvio muun muassa Ylen Aikaiseen ja Aamutelevisioon sekä Helsingin Sanomiin. Netissä tilannetta voi seurata reaaliajassa. Ulkoilmassa tilanteen voi tarkastaa muun muassa seutuliikenteen aikataulunäytöistä etenkin Vantaalla. Ikkunanäyttöjä on esimerkiksi Mannerheimintie 5:ssä ja Helsingin ympäristökeskuksen ikkunassa Helsinginkadulla. HSY:ssä ollaan ylpeitä tiedottamisen apuvälineestä, ilmanlaatuindeksistä, joka on yksikön omaa kehitystyötä. Sittemmin se on otettu käyttöön kaikkialla muuallakin Suomessa. Teollisuuden ja kuntien yhteinen huoli Ilmanlaadun seurantaa tehdään kahdesta näkövinkkelistä. Toisaalta ympäristönsuojelulain mukaan kunta on velvollinen olemaan selvillä ympäristönsä tilasta. Toisaalta lainsäädäntö määrittää, että ilmansaastumisen teollinen aiheuttaja on velvollinen mittaamaan päästöjään. Ilmanlaadun tarkkailuvelvoite sisältyy siksi yleensä teollisuuslaitoksen ympäristölupien ehtoihin. Lisäksi tulevat vielä EU:n säädöksissään antamat vaatimukset ilmanlaadun seurannalle. Yli miljoonan asukkaan pääkaupunkiseudulla edellytetään kattavampaa seurantaa kuin muualla maassa. HSY:ssä pyritään vastaamaan kaikkiin näihin tiedontarpeisiin. Eri tahoille annettu seurantavelvoite on täällä kattavasti yhdistetty yhdelle toimijalle. Lähipäästöt suurin terveysriski Ilmanlaatu on usein parhaimmillaan syksyisin, tuulisilla säillä. Alkutalven pakkasaamuina on taas toisinaan saastepiikkejä pa- kokaasut jäävät lähelle kylmää maanpintaa ilmamassojen lämpötilaerojen takia. Keväällä katupölyhiukkaset tunkeutuvat sisätiloihinkin, ja niiden päätymistä hengitysteihin on vaikea välttää. Syksyisin ja talvisin puolestaan takat ja puilla lämpiävät saunat saattavat aiheuttaa pientaloalueilla paikallisesti korkeita hiukkaspitoisuuksia. Vaikka meille kantautuu ilmansaasteita rajojen takaa, terveyshaittoina lähipäästöt ovat haitallisimpia. Liikenteen isojen väylien vierellä päästöt ovat pahimpia, kuten myös keskustan tiiviisti rakennetuissa kortteleissa. Mutta pahempiakin paikkoja ilmanlaadun suhteen maailmassa on. n Maija Hakala Miten autoilija voi vaikuttaa ilmanlaatuun? Vähentämällä nopeutta Luopumalla aggressiivisita ajotavoista Vähentämällä yksityisautoilua Miten seurata ilmanlaatua? 3

4 Katteentekijä 2/2010 Noxiten valinta sopii Keskon vastuullisuusohjelmaan Keskolla toivotaan, että Icopalin esimerkki kannustaa myös muita rakennusmateriaalivalmistajia kehittämään ekotehokkaita tuotteita. Noxite on hyvä avaus. Ruokakeskon rakennuttajapäällikkö Seppo Kemppainen kertoo, että Icopal otti Ruokakeskoon yhteyttä ja kertoi Noxitesta oikealla hetkellä. Keskossa oli juuri pohdittu konsernin vastuullisuusohjelman pohjalta sitä, miten ympäristöystävällisyys entistä korostetummin huomioidaan kauppapaikkarakentamisen osa-alueilla. - Kysyntä ja tarjonta kohtasivat. Ruokakesko haluaa panostaa ratkaisuihin, jotka edustavat tulevaisuutta. Haluamme kokeilla edistyksellisiä tuotteita, joiden takana on kuitenkin hyväksi todettu pohjaratkaisu ja luotettava toimittaja. Kaksi K-supermarkettia testikohteina Ruokakesko kokeilee Noxitea kahdessa rakenteilla olevassa K- supermarketissa: Jalasjärvellä ja Veikkolassa. Molemmat supermarketit avaavat ovensa keväällä. Kummassakin kohteessa on kiinnitetty erityishuomiota eko- ja energiatehokkuuteen ja pyritään tuottamaan monistamiskelpoisia ratkaisuja tuleviin kauppapaikkahankkeisiin. Noxite sopi tähän kokonaisuuteen hyvin. - Noxite ei ollut halvin ratkaisu, mutta halusimme panostaa siihen. Valintamme pohjalla oli myös vuosien yhteistyöhön pohjautuva luottamus Icopaliin alan kärkipään toimijana. Tae tuotteen laadusta oli myös se, että sen pohjana on kymmeniä vuosia käytössä ollut ja testattu hyvä tuote, johon on nyt lisätty ympäristöystävällinen elementti, kertoo Kemppainen. Toiveena rakennusmateriaalinen ekologisuus Ruokakesko haluaa jatkossa ohjata hankkeissaan Noxiten tyyppisten tuotteiden valintaan ja samanaikaisesti kehittää ekotehokkaita rakenteita. Tällä valmistaudutaan myös vuoden 2012 muutoksiin, kuten siirtymistä ns. kokonaisenergiatarkasteluun. - Hankkeiden aiheuttaman hiilijalanjäljen kannaltakin on hienoa, että laadukkaiksi todettuihin tuotteisiin lisätään ekoominaisuus. Myös rakennusmateriaalikaupassa toimivan Rautakeskon puolella toivotaan lisää Noxiten kaltaisia, kehittyneitä tuotteita. Tämän tyyppinen rakennusmateriaalinen kehittäminen on edistyksellistä nykypäivää, toteaa Kemppainen. n Aino Ruikka K-supermarket Jalasjärvi kerrosala m 2 tilavuus m 3 K-supermarket Veikkola kerrosala m 2 tilavuus m 3 Näin Noxite toimii NO X UV NO 3 UV-säteily aktivoi titaanidioksidin. Titaanidioksidi toimi katalyyttina ja muuntaa typenoksidit vähäiseksi määräksi nitraattia. Nitraatti huuhtoutuu katolta sadeveden mukana. Veden nitraatti pitoisuus on pienempi kuin kivennäisvedessä. 4

5 2/2010 Katteentekijä Kittilässä louhitaan kultaa Euroopan suurimmalla kultakaivoksella Noxite-kohde: Amurin päiväkoti, Tampere Noxite-kohde: Mestariasunnot Oy, Järvenpää Tamperelaisen Amurin päiväkotiin vaihdettiin kesäloman aikana uusi katto. Materiaaliksi valittiin Icopalin Plano Pro Noxite -kattolaatta sen ilmaa puhdistavan vaikutuksen ansiosta. - Ilmanlaadun merkitys nousee erittäin suureksi, kun lapset ulkoilevat pihalla joka päivä. Lisäksi Tampereen kaupunki on sitoutunut tiettyihin vihreisiin arvoihin, jollaisia myös tällä tuotteella oli tarjota, kertoo isännöitsijä Jukka Jokinen Tampereen kaupungin kiinteistönpidosta. n Järvenpääläinen Mestariasunnot Oy päätti vaihtaa katot Pöytäalhon kiinteistöön talojen peruskorjauksen yhteydessä. Katteeksi valittiin Icopalin Plano Pro Noxite, joka sitoo itseensä typpeä ja puhdistaa näin ilmaa. - Halusimme osaltamme tehdä hyvää ympäristön hyväksi, mikä vaikutti katteen valintaan. Myös sen vaalea väri kestänee paremmin auringonpaistetta kesällä kuin tumma kate, kertoo Mestariasunnot Oy:n kiinteistöpäällikkö Antti Räty. Icopalin kate vaihdettiin myös Mestariasuntojen Sauvakadun kiinteistöihin. n Kirsi Keskitalo Noxite käytössä myös kansainvälisesti: Mazda valitsi Noxiten Belgiassa Mazda Motor Logistic Europe kattaa Belgiassa Willebroekissa sijaitsevan tuotantolaitoksensa Icopalin Noxite-katteella. Kattojen kokonaisala on neliötä. Ensimmäinen erä Noxitea toimitettiin Mazdan työmaalle elokuussa n Noxite-kate lyhyesti Bitumikate, jossa on typenoksideja neutraloiva sirote pinnalla. Sirotteen titaanioksidi toimii auringon UV-säteilyn voimalla. Katteen vaalea väri ei varaa lämpöä. Tuoteperheeseen kuuluvat PolarTop loiville katoille, TopSafe omakotitaloihin ja nopeasti asennettava PlanoPro. Noxite on Icopalin kehittämä tuote, joka sisältää patentoidun menetelmän. Lue lisää: Typenoksidit Yksi ympäristölle haitallisista kuudesta kasvihuonekaasusta. Syntyvät fossiilisten polttoaineiden palamisen seurauksena liikenteestä, energiantuotannosta ja teollisuudesta. Heikentävät hengitysilman laatua. Typenoksidien suositusrajat ylittyvät myös suomalaisissa kaupunkien hengitysilman laadun mittauksissa. 130 m 2 Noxite -kattoa neutraloi saman määrän typenoksideja, joka syntyy kilometrin ajossa Euro5-päästöluokituksen henkilöautolla. 5

6 Katteentekijä 2/2010 Heikki Vainio Heikki Vainio on pysynyt icopalilaisena vuodesta 1978, jolloin hän tuli taloon työnjohtajaksi. Sen jälkeen hän on viihtynyt monessa eri tehtävässä ennen siirtymistään Icopal Katto Oy:n toimitusjohtajaksi vuonna Heikki jää eläkkeelle ensi vuoden lopussa. Esa Mäki Esa Mäki aloitti Icopal Katto Oy:n toimitusjohtajana syyskuun alussa. Hän on työskennellyt Icopalissa vuodesta Ensimmäiset kuusi vuotta Esa toimi myyntiosastolla eri tehtävissä. Vuosina hän työskenteli Inlook Oy:ssa Suomen urakointitoiminnasta vastaavana. Vuonna 2008 hän palasi Icopaliin ja sen myyntijohtajaksi. >>icopalilaisia: Vain avoin keskustelu mahdollistaa kehityksen Yksi aikakausi on kääntymässä loppusuoralle, kun Icopal Katto Oy:n pitkäaikainen toimitusjohtaja Heikki Vainio jää ensi vuoden lopussa eläkkeelle. Siihen asti hän toimii Icopal Katto Oy:n kehitysjohtajana ja seuraajansa oikeana kätenä. Uutena toimitusjohtajana syyskuun alussa aloittaneella Esa Mäellä on nyt vuosi aikaa hyödyntää Heikin kolmekymmenvuotinen Icopal-kokemus. Esa ja Heikki näkevät pitkän yhteisen rupeaman ennen kaikkea hyvänä mahdollisuutena kehittää Icopalin toimintaa ja palvelutarjontaa. Heikki vastaa tulevan vuoden aikana erilaisten kehitysprojektien toteuttamisesta. Tavallista pidemmällä siirtymäajalla halutaan muun muassa varmistaa, että vuosikymmenten varrella Heikille kertynyt yritystä, sen työntekijöitä ja toimialaa koskeva hiljainen tieto ei katoa miehen mukana eläkepäiville. Pitkä yhteinen aika on tietoinen valinta. Siihen liittyy mahdollisuuksia, mutta myös riskejä, jotka täytyy huomioida. Avoin ja suora keskusteluyhteys meidän välillämme on avainasia, Esa korostaa. Hiljainen tieto ei tallenna itseään Icopalissa on Heikin lisäksi iso joukko muita pitkään talossa olleita, joista merkittävä osa jää eläkkeelle seuraavan viiden vuoden aikana. Tämän joukon mukana poistuvan tietomäärän kerääminen talteen on tärkeää. Maantieteellisesti laaja organisaatio asettaa haasteita. Taito ja osaaminen on usein paikallista, ripoteltuna pieninä palasina ympäri Suomea. Hyvät ideat pitää saada kaikille käyttöön. Tiedän, että niitä ideoita on, niitä on aivan valtavasti. Meidän pitää pystyä tallentamaan hyvät toimintamallit ja myös kyetä kehittämään niitä, Esa painottaa. Tietotekniikka voi toimia hyvänä apuna tiedon tallentamisessa ja jakelussa. Se on kuitenkin vain työkalu, jolla ei voida muuttaa ihmisten asenteita ja tapoja toimia. Perusasia on saada ihmiset ymmärtämään, että omia ajatuksia kannattaa jakaa, ja että hyvistä ideoista myös palkitaan, tähdentää Esa. Heikin ja Esan mielestä ratkaisu on avoin ja päivittäinen kommunikaatio. Icopalissa sisäinen viestintä tarkoittaa paljon matkustamista, ihmisten tapaamista ja keskustelua kasvokkain. Sitä työtä me teemme Heikin kanssa tällä hetkellä, kun kierrämme toimipisteitä ja työmaita läpi. Keskustelemme sekä oman henkilöstömme että asiakkaiden kanssa siitä, miten toimintamalleja voitaisiin edelleen kehittää, mitä mahdollisuuksia ja haasteita meillä on, Esa kertoo. Muutos vaatii sopeutumiskykyä Vastuunvaihdos on yritykselle hyvä mahdollisuus katsoa asioita hiukan eri näkökulmasta. Onko kaikki toimintamme hyödyllistä? Voisimmeko tehdä jotakin järkevämmin? Jos tutut toimintatavat muuttuvat, joku saattaa kokea sen epämiellyttävänä. Kun asioita on pitkään tehty tietyllä tavalla, totutusta voi olla vaikea luopua. Heikki kehottaa Esaa myös jatkamaan Icopalin perinteitä alan edelläkävijänä ja sen kehittäjänä. Muutoksissa ei ole kyse siitä, että haluaisimme väkisin tehdä asiat eri tavalla kuin ennen. Sen takia keskustelu yhteisistä tavoitteista on olennaista: miksi näin toimitaan? Mitä tämä tarkoittaa alueellisesti ja paikallisesti? Mitä tämä tarkoittaa minun työssäni, Esa kuvailee. Perimmäisenä tavoitteena kaikessa toiminnassa on parantaa kykyämme tuottaa asiakkaalle laadukkaita palveluita, hän summaa. Oma jengi pitää tuntea hyvin Heikki on ollut icopalilainen jo 32 vuotta. Hän uskoo, että Esa otetaan erinomaisesti vastaan. Jo tieto Esan valinnasta toimitusjohtajaksi sai hyvin positiivisen vastaanoton, kun kerroimme asiasta aluepäälliköille, hän myöntää. Myös Esa itse on kokenut henkilöstön suhtautumisen myönteisenä kiertäessään työmaita ympäri maata. Työhistoria helpottaa astumista tehtävään, sillä Icopal-vuosia on takana jo kahdeksan. Kokemus urakointipuolelta on eduksi, koska käytännön asiat ja alan ihmisten käyttämä kieli ovat valmiiksi tuttuja. Tässä työssä on paljon kyse henkilökohtaisista suhteista. Oma jengi pitää tuntea hyvin, Heikki painottaa. Heikki kehottaa Esaa myös jatkamaan Icopalin perinteitä alan edelläkävijänä ja sen kehittäjänä. On ilo lähteä rakentamaan tulevaisuutta organisaatiossa, joka on ollut erittäin hyvässä hoidossa, Esa kiittelee vanhempaa kollegaansa. n Tuukka Rantamäki 6

7 Turvallinen työpaikka on myös tuottava 2/2010 Katteentekijä Icopal-konsernin työturvallisuusasioista vastaavan Scott Carrin mielestä hyvin hoidettu työturvallisuus lisää kannattavuutta, parantaa laatua ja on ympäristölle ystävällistä. Britti Scott Carr kiertelee ympäri Eurooppaa työturvallisuuden viestinviejänä. Pohjoismaat ovat hänen mukaansa työturvallisuuden edelläkävijöitä, ihmisen henki ja turvallisuus ovat täällä tärkeämmässä asemassa kuin muualla. Siitä huolimatta on vielä paljon tekemättä. Carrin mukaan johto on esimerkillään keskeisessä asemassa. Jos se sitoutuu turvallisuustyöhön ollaan jo pitkällä. Tässä auttaa hänen mielestään ymmärrys siitä, että turvallisesti tehty työ myös lisää selvästi työn tuottavuutta. Kun työ organisoidaan hyvin niin se tuo mukanaan monia etuja ja näkyy parempana laatuna, ympäristöystävällisyytenä ja siis myös tuottavuutena. Kattotöissä vauhtia ja vaarallisia tilanteita Verrattuna muuhun teolliseen tuotantoon on rakennusala selvästi altein onnettomuuksille. Kattotöissä työskennellään korkealla sään armoilla, epätasaisilla alustoilla ja usein vielä tulen ja tulikuuman bitumin kanssa. Puiset rakenteet asettavat omat haasteensa. Työn suorittamista määräävät monet viralliset normit ja säännöt, mutta Icopal-konsernissa on omat, usein virallisia ohjeistuksia tiukemmat säännöstöt. Esimerkiksi tulen käsittelystä järjestetään koulutusta joka vuosi, kun vaatimus on kerran kolmessa vuodessa. Scott Carrin mielestä työturvallisuuden kehittäminen on helpompaa suuressa kansainvälisessä yhtiössä kuin yksityisellä työpaikalla. Pyörää ei välttämättä tarvitse keksiä aina uudelleen. Konkreettinen esimerkki on hanke kehittää uusia työjalkineita. Norjassa huolestuttiin liukastumisonnettomuuksista varsinkin talviaikaan ja siellä alettiin pohtia parempia työkenkiä. Ihmisen elämän ja turvallisuuden kunnioittaminen on kaiken perusta. Jokainen onnettomuus on turha, vaikkakin niistä voi oppia tulevaisuuden varalle. Työpaikalla jokainen vastaa turvallisuudesta - Ei ole syytä olla sellaisella pelikentällä, jossa joku muu voi aiheuttaa sinulle vammoja, sanoo Scott Carr. Jokainen työpaikalla oleva joutuu ottamaan huomioon paitsi itsensä myös muut. Tämän ketjun tulee olla rikkomaton alusta loppuun eikä vastuu rajoitu vain omaan väkeen. Kaikki urakoitsijat ja aliurakoitsijat vaikuttavat toistensa työhön ja työturvallisuuteen. Perustana on paikallisesti tehty suunnitelma, jossa on otettu huomioon myös muualta saadut kokemukset. Tällaisesta kokemusten jaosta on Scott Carrin mukaan hyvänä esimerkkinä alkusyksystä Norjassa järjestetty koulutustilaisuus, jossa tanskalaisille katontekijöille kerrottiin muun muassa miten Suomessa on ratkaistu monia työsuojeluun liittyviä ongelmia. Kansainvälistyminen vauhdittaa hyvien ideoiden leviämistä, mutta luo myös haasteita. Kaikille uusille työntekijöille ei ole aina yhtä selvää, että turvallisuus on etusijalla. - Tässäkin on tärkeää, että johto näyttää esimerkkiä. Työpaikan turvallisuus on kuitenkin jokaisen työntekijän vastuulla, sanoo Scott Carr, jolla on kokemuksia hyvinkin monenlaisista työpaikoista ympäri Eurooppaa. n Erkki Wahlström Jokainen onnettomuus on turha, vaikkakin niistä voi oppia tulevaisuuden varalle. Lumien pudottaminen ei ole hätähousujen hommaa Viime talvi laittoi kattoammattilaiset koville. Suurten lumimassojen pudottelu katoilta vaati paljon niin lumitöitä tehneiltä kuin kattomateriaaleiltakin. Hyvin suunniteltu oli tässäkin puoliksi tehty, sillä ennätystalvesta huolimatta kaikki sujui hyvin ja mikä tärkeintä, Icopalin hoitamilla katoilla vältyttiin henkilövahingoilta. Lumen syvyyttä mittaamassa Jorma Laakkonen. - Lumenpudotusta suunnitellessa pätee sama kuin katoilla työskennellessäkin, ei kannata hätäillä eikä ainakaan panikoida, sanoo projektipäällikkö Jorma Laakkonen, joka johti viime talvena Icopalin lumimiehiä. Viime talven lumimassat paitsi painoivat kattorakenteita, myös ruuhkauttivat lumien pudotusta. Paljolta olisi säästytty, jos ennen katolle kiipeämistä olisi tutkittu ja suunniteltu mitä pitää tehdä ja missä järjestyksessä. - Pelkästään se, että mitataan lumen paino ja kartoitetaan riskikohdat säästää rahaa, jolle varmaan löytyy muutakin käyttöä, sanoo Jorma Laakkonen. Katolle vain tutussa porukassa Poikkeuksellinen talvi toi erikoisvalmiuksia vaativiin lumenpudotustöihin myös tottumattomia työntekijöitä. Työsuojeluviranomaisten mukaan monelta katolta livahti työväki heti kun paikalle tultiin tarkastukselle. Olipa urakoissa kuulemma sellaisiakin, jotka eivät olleet juuri aiemmin lunta edes nähneet. Jorma Laakkosen mukaan Icopalin oma väki ei riittänyt pahimpaan ruuhka-aikaan jokaiselle tarvittavalle katolle, mutta apuun hankittiin lumenpudottajia tuttujen yhteistyökumppaneiden riveistä. Yhtään kouluttamatonta lumenpudottajaa ei päästetty työhön. - Jokaisesta kohteesta tehtiin työturvallisuussuunnitelma eikä onnettomuuksia tapahtunut. Turvavaljaat on pakollinen henkivakuutus katolla, sanoo Jorma Laakkonen. Jää riski peltikattojen saumoille Viime talven lumenpudotuksessa tapahtuneet onnettomuudet sattuivat pääsääntöisesti omakotitaloissa. Yhtään pientalon kattoa ei romahtanut, mutta lumenpudotuksessa sattui jopa kuolemaan johtaneita tapaturmia. Korkeilla paikoilla tehtävät lumityöt edellyttävät ammattitaitoa. Liukkaalla katolla liikkuminen on jo sinällään taitolaji, mutta lumi ja varsinkin siitä muodostuva jää rikkoo varsinkin peltikattojen saumoja, jotka on korjattava saman tien. - Viime talvi oli hyvä testi, sanoo projektipäällikkö Jorma Laakkonen.n Erkki Wahlström - Pelkästään se, että mitataan lumen paino ja kartoitetaan riskikohdat säästää rahaa, jolle varmaan löytyy muutakin käyttöä. 7

8 on yksi hissialankin kilpailuvalteista. Täällä tehdään nostokoneistoja, joiden energiankulutus Hyvinkäällä kattoa uusitaan tänä ja ensi vuonna Katteentekijä 2/2009 Icopal Oy Läntinen teollisuuskatu Espoo Puhelin Faksi Katteentekijä Icopal Oy:n sidosryhmäjulkaisu. Seuraava numero ilmestyy toukokuussa Päätoimittaja Marianne Junkkarinen Icopal Oy Toimitussihteeri Maija Hakala Viestintätoimisto AC-Sanafor Oy Ulkoasu ACM Paino Erweko Painotuote Oy Asuinrakentaminen on nyt hyvässä kasvussa Tilastokeskuksen julkistusten mukaan asuntorakentaminen on lähtenyt hyvään nousuun, mutta toimisto- ja teollisuusrakentamisessa lasku jatkuu. Heinäkuussa 2010 käynnissä olevan rakennustuotannon kiinteähintainen arvo eli volyymi kasvoi 24 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Asuinrakentamisen volyymi lisääntyi eniten, lähes 72 prosenttia vuotta aiemmasta. Voimakas kasvu johtuu vuoden 2009 asuinrakentamisen poikkeuksellisen alhaisesta volyymista. Rakennuslupien kuutiomäärä on myös ollut tilastokeskuksen mukaan kasvussa. Kuluvan vuoden heinäkuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä 1,8 miljoonalle kuutiometrille, mikä on 17 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilaston ennakkotiedoista. Asuinrakennusten lupakuutiot kasvoivat 22 prosenttia, erityisesti rivi- ja ketjutalojen lupakuutiot kasvoivat lähes 50 prosenttia. Teollisuusrakennusten ja julkisten palvelurakennusten lupakuutiot lähes kaksinkertaistuivat edelliseen heinäkuuhun verrattuna. Liike- ja toimis- Suurten rakennusyritysten korjausrakentamisen kohteet 2009 Muut rakennukset Asuinrakennukset Milj. euroa Talonrakentaminen (41), TOL 2008 Erikoistunut rakennustoiminta (43), TOL 2008 Asuntoyhteisöjen korjausten arvo 2008 ja 2009 Aravien peruskorjaukset Aravien vuosikorjaukset As. Oy:n peruskorjaukset As. Oy:n vuosikorjaukset Milj. euroa torakennusten lupakuutiot vuorostaan puolittuivat vuoden takaiseen heinäkuuhun verrattuna. Vuoden 2010 heinäkuussa myönnettiin rakennuslupa uudelle asunnolle, mikä on 23 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Rivi- ja ketjutaloasuntojen lupien määrä yli kaksinkertaistui ja asuinkerrostalojen lupien määrä kasvoi 14 prosenttia vuoden takaisesta. Myös erillisten pientalojen lupien määrä kasvoi 55 prosenttia. Liike- ja toimistorakennusten lupakuutiot vähenivät 24 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Muu kuin asuinrakentaminen supistui edelleen hieman. Laskua oli 1,6 prosenttia vuoden 2009 heinäkuusta. Eniten väheni toimistorakentaminen, runsaat 30 prosenttia viime vuoden heinäkuuhun verrattuna. Teollisuusrakentaminen väheni runsaat 25 ja varastorakentaminen 24 prosenttia vuoden takaisesta. Asuntoyhtiöiden korjausten arvo nousi viime vuonna Tilastokeskuksen syyskuussa 2010 julkaistujen tietojen mukaan asunto-osakeyhtiöt ja aravalainoitetut asuntoyhteisöt korjasivat rakennuksiaan vuonna 2009 kaikkiaan 1,4 miljardilla eurolla, mikä on 6,2 prosenttia enemmän kuin vuonna Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen asuntoyhteisöjen korjausrakentamisen tilastosta. Asunto-osakeyhtiöiden korjaukset muodostivat noin kolme neljännestä koko asuntoyhteisöjen korjauksista eli kaikkiaan noin 1,05 miljardia euroa. Asunto-osakeyhtiöiden korjaukset nousivat noin 8 prosenttia edellisestä vuodesta. Korjausten arvoa vähensi peruskorjausten 20 prosentin lasku. Vuosikorjaukset sen sijaan kasvoivat 24 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Aravalainoitettuja asuntoyhteisöjä korjattiin noin 347 miljoonalla eurolla. Kasvu edelliseen vuoteen oli 1,4 prosenttia. Aravavuokrataloissa korjaukset ovat pitkälle suunniteltuja ja sen takia korjauskustannusten vaihtelut eivät ole niin suuria kuin asuntoosakeyhtiöissä. Asunto-osakeyhtiöiden korjaukset -tilasto perustuu noin asunto-osakeyhtiön otokseen. Aravalainoitettujen asuntoyhteisöjen tilasto perustuu 16 suurimmalta kunnalliselta vuokrataloyhtiöltä sekä muutamalta suurelta valtakunnalliselta vuokrataloyhtiöltä kerättyihin tietoihin. n Lähde: Rakennusteollisuus RT ry Nimitysuutiset Esa Mäki on aloittanut uudessa tehtävässään Icopal Katto Oy:n toimitusjohtajana. Hän työskenteli aiemmin Icopal Oy:n myyntijohtajan tehtävässä. Icopal Katto Oy:n aiempi toimitusjohtaja Heikki Vainio jatkaa Icopal Katto Oy:n palveluksessa kehitysjohtajana vuoden 2011 loppuun, jolloin hän jää eläkkeelle. Icopal Oy:n myyntitiimiin uudeksi tuotepäälliköksi on nimitetty Kari Järvinen. Hän aloitti työt Icopalissa Icopal Oy:n jälleenmyyntikaupasta vastaavaksi myyntipäälliköksi on nimitetty Tero Hynninen alkaen. Kiitokset FinnBuild-vierailijoille! Helsingin Messukeskuksessa järjestetty kansainvälinen rakennus- ja talotekniikka-alan tapahtuma FinnBuild 2010 kokosi jälleen kymmeniätuhansia rakennusalan osaajia yhteen. Icopalille messut olivat menestys: Icopal-konsernin kehittämä ilmaa puhdistava Noxite-kate valittiin yli viidenkymmenen hakijan joukosta kuuden muun tuotteen kanssa yhdeksi messujen kiinnostavimmista uutuuksista eli HighLight-tuotteeksi ja osastommekin veti väkeä runsain mitoin. Messuilla tavattiin paljon uusia mahdollisia yhteistyökumppaneita sekä jo tutuksi tulleita asiakaita. Kiitos kaikille osastollamme vierailleille, pidetään yhteyttä! Katteen tekijä Katteentekijä on Icopal Oy:n sidosryhmäjulkaisu. 2 / 2010 kuva: Sampo Korhonen Tilaa Katteentekijä tai anna palautetta! Sisältö 2 3 Kirkkojärven koululle kuparikate Ilmanlaatua seurataan tarkasti Kone valitsi ekotehokkuuden Kone Industrial Oy:n Hyvinkään hissitehtaan tuotanto- ja suunnittelutilojen kattoa rakennetaan parhaillaan uusiksi. Vanhat vesi- ja lämpöeristeet saavat mennä, samoin vanhat katteet. Tilalle saadaan myös ympäristöystävällisyyttä. H yvinkään hissitehtaassa rakennetaan ympäri maailmaa tunnettuja laitteita, jotka auttavat ihmisiä nousemaan ja laskeutumaan vauhdikkaasti. Tuotekehittelyssä ympäristöarvot ovat tärkeitä, ekotehokkuus Matti Saarela, Jouni Argillander ja Reino Kangaskoski Hyvinkään hissitehtaan työmaalla. titaanioksidi, jonka neutralointiprosessi käynnistyy auringon ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta. Sadevesi huuhtoo nitraatit mennessään. >>> 6 7 Yhteinen vuosi tuo jatkuvuutta Työturvallisuus lisää kannattavuutta on saatu putoamaan jopa yli puoleen aiempaan hydrauliseen koneistoon verrattuna. Hissin liikkuessa virtaa voidaan syöttää takaisin verkkoon. Korin ledivalaistus ymmärtää toimia vain tarpeen mukaan. Niinpä ei ole ihme, että myös toimitilojen korjausurakkaa suunniteltaessa ympäristöasioita pohdittiin huolellisesti: - Ekotehokkaita tuotteita tehdään tämän jälkeen ekotehokkaissa tiloissa, Koneen kiinteistöpäällikkö Matti Saarela tiivistää. Ilmansaasteita puhdistava katto Hissitehtaan uusi kate muuttaa ilmassa olevia typen oksideja nitraatiksi. Oksidit ovat peräisin muun muassa liikenteen päästöistä ja heikentävät hengitysilman laatua. Prosessissa ratkaisevaa on pintasirotteeseen sekoitettu neliötä. Sen ilmaa puhdistava vaikutus kattaa noin 1,4 miljoonan ajokilometrin päästöt, jos vertailukohtana käytetään henkilöautoliikennettä. Vaaleus säästää jäähdytyksessä Tuotantotilat muuttuvat remontin myötä nykyaikaiset eristysvaatimukset täyttäviksi. Tämä on osa ekotehokkuutta, hiilijalanjäljen pienentämistä. Lämpö- ja vesieristeiden uusimisen lisäksi merkitystä on katon värillä. - Uuden katteen vaalea väri ei ime aurinkoa. Näin saadaan jäähdytyksen tarve tiloissa pienemmäksi lämpimillä keleillä, toteaa Matti Saarela. Kestävää kehitystä korostava Kone valitsi hissitehtaansa uudeksi katemateriaaliksi Icopal-konsernin kehittämän Noxite-tuotteen. Se oli heistä vastuullinen valinta. n Maija Hakala

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 7.11.2011 Ilmanlaadun seurantaa vuoden jokaisena tuntina HSY huolehtii jäsenkuntiensa

Lisätiedot

Tuotteet loiville katoille

Tuotteet loiville katoille Aluskermit Pintakermit Noxite - ilmaa puhdistava bitumikate Metallic - metallipintainen kate Höyrynsulut Tuotteet loiville katoille Loivien kattojen kateratkaisua valittaessa otetaan huomioon katon kaltevuus,

Lisätiedot

Ilmanlaatu paikkatietona Tilannekuva ilmanlaadun heikennyttyä Maria Myllynen, ilmansuojeluasiantuntija

Ilmanlaatu paikkatietona Tilannekuva ilmanlaadun heikennyttyä Maria Myllynen, ilmansuojeluasiantuntija Ilmanlaatu paikkatietona 4.11.2009 -Tilannekuva ilmanlaadun heikennyttyä Maria Myllynen, ilmansuojeluasiantuntija YTV vastaa ilmanlaadun seurannasta pääkaupunkiseudulla YTV huolehtii Helsingin, Espoon,

Lisätiedot

Kokemukset huonosta ilmanlaadusta varoittavasta tekstiviestipalvelusta Katupölyseminaari 2012

Kokemukset huonosta ilmanlaadusta varoittavasta tekstiviestipalvelusta Katupölyseminaari 2012 Kokemukset huonosta ilmanlaadusta varoittavasta tekstiviestipalvelusta Katupölyseminaari 2012 25.1.2012 Maria Myllynen, HSY 1 Tekstiviestipalvelu huonosta ilmanlaadusta Tavoitteena altistumisen ja terveyshaittojen

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 Kaupunkirakenteen toimiala Rakentaminen ja Ympäristö Yleistä Tähän raporttiin on koottu yhteenveto Jyväskylän keskustan ja Palokan mittausasemien

Lisätiedot

Tilannekuvaukset

Tilannekuvaukset Tilannekuvaukset 15.8.-30.12.2014 30.12.2014 klo 08 Ilma on tänä aamuna melko puhdasta. HSY:n mittausten mukaan ilmanlaatu on suurimmassa osassa pääkaupunkiseutua hyvä ja paikoin liikennealueilla tyydyttävä.

Lisätiedot

HMS / työturvallisuus

HMS / työturvallisuus Nordisk HMS / työturvallisuus tausta ja tavoitteet projektin havainnot projektin tulokset Jatkotoimenpiteet Suomessa Jatkotoimenpiteet GNA :ssa Matti Piispanen Tiehallinto, asiantuntijapalvelut Nordisk

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Syyskuussa syksy ei vielä edennyt kovin pitkälle, vaan säätyyppi pysyi varsin lämpimänä. Syyskuussa

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät

Rakentamisen suhdannenäkymät Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Julkiset palvelurakennukset m 3 8 7 6 5 4 3 2 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Bo Salmén Markku Leppälehto Huhtikuu 214 Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Joulukuu oli varsin lauha talvikuukausi. Koska pakkasia oli varsin vähän, myös Ilmanlaatu

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 3053/11.01.01/2015 67 Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Ohtonen, puh. 043 826 5216 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ tammikuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli tammikuussa muilla mittausasemilla tyydyttävä, paitsi ssa ja

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions Uusiutuvan energian ratkaisut Citysec Energy Solutions Tulevaisuus on jo tänään! AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT Sähkö ja lämmin vesi - yhdellä moduulilla INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Narva

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Ilmapäästöt toimialoittain 2010

Ilmapäästöt toimialoittain 2010 Ympäristö ja luonnonvarat 203 Ilma toimialoittain 200 Yksityisautoilun hiilidioksidi suuremmat kuin ammattimaisen maaliikenteen Yksityisautoilun hiilidioksidi olivat vuonna 200 runsaat 5 miljoonaa tonnia.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 110 A :SSÄ TARKOI- TETUSTA POLTTOAINETEHOLTAAN VÄHINTÄÄN 50 MEGAWATIN POLTTOLAI-

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma:

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Seurantaindikaattorit ja kyselyn tulokset 2012 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 24.7.2012 PL 302, 53101 Lappeenranta Pohjolankatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 4375

Lisätiedot

JOHDANTO SENAATTI-KIINTEISTÖJEN SISÄILMATIETOISKUJEN SARJAAN

JOHDANTO SENAATTI-KIINTEISTÖJEN SISÄILMATIETOISKUJEN SARJAAN JOHDANTO SENAATTI-KIINTEISTÖJEN SISÄILMATIETOISKUJEN SARJAAN SISÄLLYS 1. Artikkelin tarkoitus ja sisältö...3 2. Johdanto...4 3. Sisäilma syntyy monen tekijän summana...5 4. Sisäilmatietoiskujen teemat...6

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.05.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.05.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 100 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto ympäristölautakunnalle Helsingin kaupungin ilmansuojelusuunnitelmaluonnokseen 2017-2024 Lausunto antoi ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

Asuinrakennusten korjaustarve

Asuinrakennusten korjaustarve Asuinrakennusten korjaustarve Asuntoreformiyhdistys (ARY) 28.4.2015 Harri Hiltunen Roolitus Toteuttajat: PTT, VTT, KTI Tilaajat: Suomen Kiinteistöliitto, Kiinteistöalan koulutussäätiö, Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli maaliskuussa muilla mittausasemilla tyydyttävä, paitsi Paraisilla

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ elokuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli elokuussa kaikilla muilla asemilla hyvä, paitsi Paraisilla tyydyttävä.

Lisätiedot

Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä?

Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä? Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä? Tätä kirjoittaessani nousi mieleeni eräs tuntemani insinööri T. Palosaari. Hän oli aikansa lahjakkuus. Hän oli todellinen nörtti. Hän teki heti tietokoneiden tultua

Lisätiedot

Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä

Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä Kevyt Kestävä Monipuolinen Taloudellinen Ainutlaatuinen Monarplan PVC-vedeneristejärjestelmä tunnetun laadukas Icopal PVC-vedeneristejärjestelmä on ollut

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ tammikuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli tammikuussa hyvä Kaarinassa sekä Paraisilla ja tyydyttävä Turun

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ marraskuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus marraskuussa oli kaikilla muilla mittausasemilla hyvä, paitsi Turun Kauppatorilla tyydyttävä.

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA 14.02.2017 TAAVETIN JA LAPPEENRANNAN VÄLI ON VILKKAASTI LIIKENNÖITY JA RUUHKAINEN Valtatie 6:n osuudella Taavetti Lappeenranta liikennöi päivittäin noin 9 000 autoa Tästä poikkeuksellisen

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ marraskuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli marraskuussa hyvä Raisiossa, Kaarinassa sekä Paraisilla ja

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2015 Rakennus- ja asuntotuotanto 2015, heinäkuu Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni touko-heinäkuussa Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin vuoden 2015 touko-heinäkuussa

Lisätiedot

Asuntoyhteisöjen korjaukset TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry

Asuntoyhteisöjen korjaukset TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Asuntoyhteisöjen korjaukset 2005 2007 TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry 24.11.2008 Asunto-osakeyhtiöiden korjauskohteet 2005 2006 Ulkorakenteet LVI-järjestelmät Sisärakenteet Huoneistokorjaukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ joulukuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus joulukuussa oli kaikilla muilla mittausasemilla hyvä, paitsi Turun Kauppatorilla tyydyttävä.

Lisätiedot

maaliskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

maaliskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Maaliskuussa hengitysilmaa heikensi katupöly. Hengitysilman tavallisin laatuluokitus maaliskuussa oli ssa välttävä, Turun Kauppatorilla

Lisätiedot

Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen

Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen 15.6.2011 Jyri Nieminen, VTT 2 Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus Mökkimatkoja vuodessa noin 5 miljardia kilometriä 90 % matkoista henkilöautoilla Matkojen keskipituus

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ joulukuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli joulukuussa hyvä ssa, Kaarinassa sekä Paraisilla ja tyydyttävä

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Rakennusluvat. Rakennuslupien kuutiomäärä väheni selvästi elokuussa. 2009, elokuu

Rakennusluvat. Rakennuslupien kuutiomäärä väheni selvästi elokuussa. 2009, elokuu Rakentaminen 2009 Rakennusluvat 2009, elokuu Rakennuslupien kuutiomäärä väheni selvästi elokuussa Elokuussa 2009 rakennuslupia myönnettiin yhteensä 2,3 miljoonalle kuutiometrille, mikä on runsaan neljänneksen

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Rakennusluvat. Asuinrakennuslupien määrä kasvoi myös marraskuussa. 2009, marraskuu

Rakennusluvat. Asuinrakennuslupien määrä kasvoi myös marraskuussa. 2009, marraskuu Rakentaminen 2010 Rakennusluvat 2009, marraskuu Asuinrakennuslupien määrä kasvoi myös marraskuussa Marraskuussa 2009 rakennusluvan sai runsaat 2 200 uutta asuntoa, mikä on yli 60 prosenttia enemmän kuin

Lisätiedot

TONTTIHAKEMUS. Tervamäki 4, Espoo (49-72-101-9)

TONTTIHAKEMUS. Tervamäki 4, Espoo (49-72-101-9) TONTTHAEMU Tervamäki 4, Espoo (49-7--9) TONTTHAEMU Tervamäki 4, Espoo ievitalo Oy esittää, että Espoon kaupunki vuokraa pitkäaikaisella vuokrasopimuksella perustettavalle asunto-osakeyhtiölle kiinteistön

Lisätiedot

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET 7.11.2007 Mauri Niemelä www.oulunisannoitsijatoimisto.fi Oulun Isännöitsijätoimisto Oy perustettu 1982 Oulun Seudun Talokeskus Oy omistajiksi 7/2004 Niemelä Mauri ja Arja nimen

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 7.6.2013 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2014

Asuntotuotantokysely 3/2014 Asuntotuotantokysely 3/2014 Sami Pakarinen Lokakuu 2014 1 (3) Lokakuun 2014 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

FORSSAN METALLITYÖT OY. Edistyksellistä ovitekniikkaa 50 vuoden ajan

FORSSAN METALLITYÖT OY. Edistyksellistä ovitekniikkaa 50 vuoden ajan FORSSAN METALLITYÖT OY O V I T E H D A S Edistyksellistä ovitekniikkaa 50 vuoden ajan 02 OVIA ON MONENLAISIA. MEIDÄN OVEMME OVAT JÄMÄKÖITÄ JA KESTÄVIÄ. Avaa sinäkin FM-ovi! Forssan Metallityöt Oy on Suomen

Lisätiedot

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä)

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 25.2.2016 kello 16.00 18.00 Paikka Osallistujat Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Seppo Ranta, asiakasraadin puheenjohtaja, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Työturvallisuus. Vuonna Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme

Työturvallisuus. Vuonna Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme Työturvallisuus Vuonna 2020 Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme Kuolemaan johtaneet työtapaturmat vuonna 2014 Työpaikkakuolemat

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2016 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on vahvistunut Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

Teollisuustaito Oy Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: puh

Teollisuustaito Oy Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: puh Teollisuustaito Oy 25.5.2016 3 Teollisuustaito Oy Kajaanilainen teollisuuden asiantuntijapalveluita tuottava yritys Asiakaskunta koko Suomen alueella Henkilöstöllä vahva kokemus teollisuuden tuotantolaitoksilla

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Liikenne- ja Hyvinvointia ja viestintäministeriö kilpailukykyä edistää väestön hyvillä yhteyksillä hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa

Lisätiedot

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 2. Edellisen

Lisätiedot

Asuinrakennusluvat pysyivät viime vuonna vuoden 2008 tasolla

Asuinrakennusluvat pysyivät viime vuonna vuoden 2008 tasolla Rakentaminen 2010 Rakennusluvat 2009, joulukuu Asuinrakennusluvat pysyivät viime vuonna vuoden 2008 tasolla Vuonna 2009 rakennusluvan sai kaikkiaan noin 27 000 uutta asuntoa, mikä on suunnilleen saman

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Elokuu oli Pohjois-Savossa sääolosuhteiltaan varsin tavanomainen. Kuopion ja Varkauden ilmanlaatu oli

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Energia 2011 Kivihiilen kulutus 2010, 4. vuosineljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiiltä käytettiin vuoden 2010 aikana sähkön- ja lämmöntuotannon

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Liiketontin vuokraaminen Kaitaalta Avoin Yhtiö Jukka ja Sirpa Kolmoselle, kortteli 31059 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Liiketontin vuokraaminen Kaitaalta Avoin Yhtiö Jukka ja Sirpa Kolmoselle, kortteli 31059 tontti 1 02.02.2015 Sivu 1 / 1 177/02.07.00/2015 18 Liiketontin vuokraaminen Kaitaalta Avoin Yhtiö Jukka ja Sirpa Kolmoselle, kortteli 31059 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

HE 173/2016 vp Tausta ja sisältö. Ympäristövaliokunta Hallitussihteeri Katariina Haavanlammi

HE 173/2016 vp Tausta ja sisältö. Ympäristövaliokunta Hallitussihteeri Katariina Haavanlammi HE 173/2016 vp Tausta ja sisältö Ympäristövaliokunta 25.10.2016 Hallitussihteeri Katariina Haavanlammi Tausta 1/3 ilmanlaatudirektiivi (2008/50/EY) on pantu kansallisesti täytäntöön vuonna 2011 laki (13/2011)

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

Liikenteen ympäristövaikutuksia

Liikenteen ympäristövaikutuksia Liikenteen ympäristövaikutuksia pakokaasupäästöt (CO, HC, NO x, N 2 O, hiukkaset, SO x, CO 2 ) terveys ja hyvinvointi, biodiversiteetti, ilmasto pöly terveys ja hyvinvointi, biodiversiteetti melu, tärinä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ helmikuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli helmikuussa muilla mittausasemilla hyvä, paitsi Turun Kauppatorilla

Lisätiedot

Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta. Uudellamaalla. Juhla-seminaari

Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta. Uudellamaalla. Juhla-seminaari Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta Uudellamaalla Juhla-seminaari Eteran auditorio 1.3.2017 Hannu J. Mäkinen Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry Työturvallisuuden kehittäminen jatkuu Työturvallisuusasioihin

Lisätiedot

Reilu palkitsemisjärjestelmä

Reilu palkitsemisjärjestelmä VIRPI LIINALAAKSO ELINA MOISIO JUKKA TIIHONEN Reilu palkitsemisjärjestelmä PK-YRITYKSEN OPAS PALKKAUKSESTA JA PALKITSEMISESTA Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain

Lisätiedot

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS Käyttö ja ylläpito Mikko Peltokorpi Toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Matinkylän Huolto Oy Käyttäjän ja ylläpitäjän näkökulma matalaenergiarakentamiseen Hyvän asumisen perusedellytyksistä

Lisätiedot

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 4 996 67 Pekka Pelvas 4 67 831 Selvitys 7/211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 23.6.211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA Loppukiri: Aktiiviset Seniorit Ry /Sato Birger Kaipiaisenkatu 1, 00550 Helsinki Kerrosala 3732 kem² Bruttoala 5181 brm² Huoneistoala

Lisätiedot

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio,

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, 20.9.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Suvilahden ja Kivikon aurinkovoimalat PPA-uutuus Muuta aurinkoenergiaan

Lisätiedot

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Työpajatyöskentelyä Aika: pe 9.10.2015, klo 10 15, Paikka: Kumppanuustalo Artteli ry.,

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot

JULKISET RAKENNUKSET HIRRESTÄ

JULKISET RAKENNUKSET HIRRESTÄ JULKISET RAKENNUKSET HIRRESTÄ HIRSIRAKENTAMISTA PUDASJÄRVELLÄ 1700-LUVULLA PUDASJÄRVEN KIRKKO MAAILMAN PISIN KATETTU HIRSIAITA 1370 m 1884 LAKARIN KOULU TOIMII KOULUKÄYTÖSSÄ EDELLEEN 1980-LUVUN HIRSITALOKORTTELI

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Kaivosalaan investoidaan

Kaivosalaan investoidaan Kaivosalaan investoidaan Suomessa tapahtuu kaivosalalla paljon hyviä asioita. Toukokuun lopulla nähtiin taas merkittävää panostusta tulevaisuuteen kun Suomen Rakennuskone Oy luovutti E. Hartikainen Oy:lle

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 7 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005 verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-638-1 LISÄTIETOJA: Maija Vihavainen, puh. 09-169 3185 Tuula Lappalainen,

Lisätiedot

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Unelmakoti historiallisella paikalla Tulevaisuus rakennetaan tänään Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Keskustan Portin tarina Keskustan Portin tarina ulottuu 1800-luvulle

Lisätiedot

PIKKU HUOPALAHDEN POHJOISOSA

PIKKU HUOPALAHDEN POHJOISOSA ILMANLAADUN HAASTEET - Sijainti kahden vilkkaasti liikennöidyn kadun varressa - paljon busseja (myös seutu-), ei raskaan liikenteen rajoituksia LIIKENNEMÄÄRÄT 2012 ja 2035 MANNERHEIMINTIE Oikeuslääketieteellinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 50. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 50. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 19.05.2016 Sivu 1 / 1 1392/2016 11.01.01 50 Lausunto Helsingin ympäristölautakunnalle Helsingin kaupungin ilmansuojelusuunnitelman 2017-2024 luonnoksesta Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Puunpolton pienhiukkasten / savujen aiheuttamat terveysriskit

Puunpolton pienhiukkasten / savujen aiheuttamat terveysriskit Puunpolton pienhiukkasten / savujen aiheuttamat terveysriskit Raimo O. Salonen Ylilääkäri, dosentti TSY ry:n Puulämmityspäivä 8.2.2017 THL 1 Kaukolämpöverkosto poisti savut Iisalmen keskustasta 1970-luvulla

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

metsäteollisuuden tuotantolaitokset Tuotannon supistuminen johtui työkiistan aikaisista seisokeista toisella neljänneksellä.

metsäteollisuuden tuotantolaitokset Tuotannon supistuminen johtui työkiistan aikaisista seisokeista toisella neljänneksellä. Metsäteollisuuden tuotanto Tuotanto Suomessa tammi-syyskuussa 25 Paperia ja Puuta Tuotanto normaalitasolla kolmannella neljänneksellä Kuluvan vuoden heinä-syyskuussa metsäteollisuuden tuotantolaitokset

Lisätiedot

A I R - C O N D I T I O N I N G

A I R - C O N D I T I O N I N G AIR-CONDITIONING Palvelumme perustuu korkeaan ammattitaitoon ja tinkimättömään laatuun prosessin kaikissa vaiheissa Chiller Oy on Suomen suurin ilmastoinnin jäähdytyslaitevalmistaja. Tavoitteemme on olla

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Toukokuu 2015 Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne pysyy edelleen heikkona Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne on talvikautena

Lisätiedot

Talousarvio ja suunnitelma 2013. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ehdotus 25.10.2012

Talousarvio ja suunnitelma 2013. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ehdotus 25.10.2012 Talousarvio ja suunnitelma 2013 Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ehdotus 25.10.2012 Espoo on kasvukaupunki Syntyvyyden enemmyys ja maahanmuutto kasvattavat Espoon väestöä yli 4000 asukkaalla vuodessa. Myös

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 29.08.2013 Sivu 1 / 1 3165/11.01.01/2013 77 Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2012 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Ohtonen, puh. (09) 816 24849 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot