Kone valitsi ekotehokkuuden

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kone valitsi ekotehokkuuden"

Transkriptio

1 Katteen tekijä Katteentekijä on Icopal Oy:n sidosryhmäjulkaisu. 2 / 2010 Kuva: Sampo Korhonen Sisältö Kirkkojärven koululle kuparikate Ilmanlaatua seurataan tarkasti Yhteinen vuosi tuo jatkuvuutta Työturvallisuus lisää kannattavuutta Kone valitsi ekotehokkuuden Kone Industrial Oy:n Hyvinkään hissitehtaan tuotanto- ja suunnittelutilojen kattoa rakennetaan parhaillaan uusiksi. Vanhat vesi- ja lämpöeristeet saavat mennä, samoin vanhat katteet. Tilalle saadaan myös ympäristöystävällisyyttä. Hyvinkään hissitehtaassa rakennetaan ympäri maailmaa tunnettuja laitteita, jotka auttavat ihmisiä nousemaan ja laskeutumaan vauhdikkaasti. Tuotekehittelyssä ympäristöarvot ovat tärkeitä, ekotehokkuus on yksi hissialankin kilpailuvalteista. Täällä tehdään nostokoneistoja, joiden energiankulutus on saatu putoamaan jopa yli puoleen aiempaan hydrauliseen koneistoon verrattuna. Hissin liikkuessa virtaa voidaan syöttää takaisin verkkoon. Korin ledivalaistus ymmärtää toimia vain tarpeen mukaan. Niinpä ei ole ihme, että myös toimitilojen korjausurakkaa suunniteltaessa ympäristöasioita pohdittiin huolellisesti: - Ekotehokkaita tuotteita tehdään tämän jälkeen ekotehokkaissa tiloissa, Koneen kiinteistöpäällikkö Matti Saarela tiivistää. Ilmansaasteita puhdistava katto Hissitehtaan uusi kate muuttaa ilmassa olevia typenoksideja nitraatiksi. Oksidit ovat peräisin muun muassa liikenteen päästöistä ja heikentävät hengitysilman laatua. Prosessissa ratkaisevaa on pintasirotteeseen sekoitettu titaanioksidi, jonka neutralointiprosessi käynnistyy auringon ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta. Sadevesi huuhtoo nitraatit mennessään. Hyvinkäällä kattoa uusitaan tänä ja ensi vuonna neliötä. Sen ilmaa puhdistava vaikutus kattaa noin 1,4 miljoonan ajokilometrin päästöt, jos vertailukohtana käytetään henkilöautoliikennettä. Vaaleus säästää jäähdytyksessä Matti Saarela, Jouni Argillander ja Reino Kangaskoski Hyvinkään hissitehtaan työmaalla. Tuotantotilat muuttuvat remontin myötä nykyaikaiset eristysvaatimukset täyttäviksi. Tämä on osa ekotehokkuutta, hiilijalanjäljen pienentämistä. Lämpö- ja vesieristeiden uusimisen lisäksi merkitystä on katon värillä. - Uuden katteen vaalea väri ei ime aurinkoa. Näin saadaan jäähdytyksen tarve tiloissa pienemmäksi lämpimillä keleillä, toteaa Matti Saarela. Kestävää kehitystä korostava Kone valitsi hissitehtaansa uudeksi katemateriaaliksi Icopal-konsernin kehittämän Noxite-tuotteen. Se oli heistä vastuullinen valinta. n Maija Hakala

2 Katteentekijä 2/2010 Pääkirjoitus Rakennuttajien ekoarvot jalostuvat valinnoiksi ja toiminnaksi Ympäristötehokkuudesta on tullut todellinen kilpailukeino rakennusalalla. Se on yhä useammin yksi niistä kriteereistä, joilla tavarantoimittaja tai palvelun tuottaja valitaan. Voittajaksi selviytyy se, joka pystyy parhaiten vastaamaan asiakkaan ympäristöarvojen vaatimuksiin. Ympäristövastuullisuuden merkitys kilpailutekijänä korostuu erityisesti silloin, kun usean toimittajan tuotteilla on kohteen vaatimukset täyttävät tekniset ominaisuudet ja erottautumista tarvitaan muilla keinoin. Ekotehokkaan tuotteen valinnut urakoitsija tuottaa valinnalla lisäarvoa omalle asiakkaalleen ja ketju jatkuu aina loppukäyttäjään saakka. Ympäristösertifi kaattien ja -arvojen taustalla on yhteinen pyrkimys hillitä päästöjä ja vaikuttaa ympäristön tilaan positiivisesti. Sen lisäksi, että tuotteen valmistamisen, kuljetuksen ja käytön aiheuttama ympäristökuorma saadaan mahdollisimman vähäiseksi, tuote tai ratkaisu voi olla ympäristötehokas toimimalla ympäristöä aktiivisesti parantavalla tavalla. Tällainen on esimerkiksi Icopal-konsernin kehittämä ilmasta typenoksideja neutraloiva Noxite-bitumikateratkaisu. Liikenteen ja energiantuotannon päästöistä syntyvät typen oksidit vaikuttavat ympäristöön haitallisesti monella tavalla; ne muun muassa huonontavat hengitysilman laatua, mikä on ongelma Suomenkin suurissa kaupungeissa. Noxite on saanut hienon vastaanoton markkinoilla. Se on ilahduttava osoitus siitä, että rakennuttajien ympäristöstrategiat todella konkretisoituvat sanoista valintoihin ja tekoihin. Myös Noxiten valinta yhdeksi tämän vuoden Finn- Build-messujen HighLight-tuotteeksi on tunnustus siitä, että kehitämme tuotteitamme oikeaan suuntaan. Aiomme jatkaa samalla linjalla jatkossakin, asiakkaita kuunnellen. Rakentavin terveisin, Harri Vuoritsalo Kirkkojärven koulun kate hohtaa metallisena Tänä syksynä Espooseen valmistuneessa Kirkkojärven koulussa voi julkisivujen värimaailmassa nähdä viitteitä auringosta. Seinät ovat lämpimän punaruskeaa tiiltä ja vesikatto kuparipintaista kumibitumikermiä. Espoossa sijaitseva Kirkkojärven koulu antaa kauniit puitteet yli seitsemänsadan koululaisen opintielle. Verstas Arkkitehtien suunnittelema näyttävä rakennus istuu tyylikkäästi ympäristöönsä punatiilisen kirkon ja modernin uimahallin kupeeseen. Tilaa tänä syksynä valmistuneessa koulussa on yhteensä 8800 neliötä ja siihen kuuluu kaksi kaaren muotoista toisiinsa liitettyä rakennusta. Koulun arkkitehtoninen suunnitelma valittiin Espoon kaupungin järjestämällä arkkitehtikilpailulla. Verstas Arkkitehtien ehdotuksessa keskityttiin viihtyisyyteen ja toimivuuteen, mikä lopulta ratkaisi kilpailun heidän edukseen. Viihtyisyys ja toimivuus jatkuvat rakennuksesta myös piha-alueelle, joka on jaettu osioihin käyttäjäryhmiä ja käyttötarkoitusta ajatellen ja samalla auringon kiertoa mukaillen. Metallic Hitsattava kumibitumikermi, jossa on metallipinnoite. Sopii sekä jyrkille että loiville katoille. Taipuu vaivattomasti monenlaisiin muotoihin. Kolme värivaihtoehtoa: kupari, alumiini ja ruostumaton teräs. Perinteistä bitumikermiä paloturvallisempi vaihtoehto; voidaan käyttää myös palokatkona kattokiveyksen tilalla. Kuparipintainen kermi sopii tiileen Aurinko on merkittävä teema rakennuksessa, vahvistaa rakennuksen suunnitteluryhmään kuuluva arkkitehti Jussi Palva. Teema näkyy ensisijaisesti siinä, miten rakennusvolyymit on jaoteltu. Alakoulu muodostaa aamupäiväauringon suuntaan avautuvan sylin, joka on alakoulun piha. Isompien piha on puolestaan suunnattu iltapäiväauringon suuntaan keväisiä paistatteluhetkiä ajatellen, Palva kertoo. Samaan teemaan sopivat myös rakennuttajan toiveesta katolle sijoitetut aurinkopaneelit. Kirkkojärven koulun katto on yksi rakennuksen julkisivuista. Sen vuoksi kattomateriaalin valintaan vaikuttivat teknisten ominaisuuksien lisäksi visuaaliset arvot. Katto oli liian loiva katettavaksi kuparisella konesaumakatteella, joten muiden julkisivujen tiiliverhoiluun sointuva kuparipintainen kermikate oli luonteva ratkaisu. Kattomateriaalista keskustelimme arkkitehtien kesken, että olisiko syytä käyttää edullisempaa, tavallista kermiä vai Icopalin Metallicia, Jussi Palva kertoo. Kupari vanhenee kauniisti ja on siten koko elinkaarensa ajan erityisen kaunis materiaali. Tämän vuoksi olimme kuparin kannalla ja kun tilaajakin piti sitä parempana vaihtoehtona, oli valinta selvä. n Marianne Junkkarinen 2

3 2/2010 Katteentekijä Liikenteellä on suurin vaikutus ilmanlaatuun Raja-arvot ylittyvät pääkaupunkiseudulla etenkin keväisin Helsinki kuuluu ilmanlaatunsa puolesta maailman puhtaimpiin pääkaupunkeihin. Ilmansaasteita on meillä vähemmän kuin vaikkapa Tukholmassa, todellisista suurkaupungeista puhumattakaan. Viime vuonna yleisarvosana oli suurimmaksi osaksi tyydyttävä tai hyvä. Suurten väylien varrella ja katukuiluissa on kuitenkin ongelmia, etenkin keväisin. Terveyden kannalta ilmanlaatua heikentävät eniten syvälle keuhkoihin tunkeutuvat hiukkaset sekä typpioksidit. Ihmisten herkkyys niille vaihtelee, mutta yleisesti ottaen huono ilma on ongelmallista etenkin sydän- ja verisuonisairauksista sekä hengityselinten sairauksista kärsiville. Herkkiä väestöryhmiä ovat muun muassa astmaatikot ja lapset. Heidän toimintakykyynsä voi vaikuttaa jo pienikin saastepitoisuus. Lasten altistumisen oireita ovat nuha ja yskä. Pienhiukkasten suuren määrän yhteys jopa väestön kuolleisuuteen on todistettu monissa terveystutkimuksissa. Myös korkeiden otsonipitoisuuksien on todettu aiheuttavan terveyshaittoja Suomessa, vaikka Keski- ja eetelä-euroopassa tilanne onkin sen suhteen meitä pahempi. Otsoni aiheuttaa ongelmia lähinnä taajamien ulkopuolella, sillä kaupunkialueilla muut saasteet kuluttavat otsonia. Otsonipitoisuuksien aiheuttajat ovat peräisin kaukaa rajojen ulkopuolelta Venäjältä, Keski- ja Itä- Euroopasta ja niiden määrä riippuu ilmavirtauksista. EU vaatii toimenpiteitä - Pitkällä aikavälillä ilmanlaatu on pääkaupunkiseudulla parantunut. Rikkidioksidi ja häkä eivät enää aiheuta ongelmia, kertoo Helsingin Seudun Ympäristöpalveluiden (HSY) ilmanlaatuyksikön päällikkö Tarja Koskentalo. Häkää tuli ennen paljon autoista, mutta nykyään katalysaattorit ovat niin yleisiä, ettei häkäpäästöillä ole enää juuri merkitystä. Rikkidioksidipitoisuuksia puolestaan ovat aikoinaan vähentäneet ratkaisevasti energiatuotannon parantuneet puhdistusmenetelmät ja siirtyminen vähärikkisiin polttoaineisiin. Tämän menestystarinan taustalla ovat kansainväliset sopimukset. Tilanne ei sen sijaan ole juurikaan parantunut typpidioksidipitoisuuksien suhteen. Ongelmia on ympäristöissä, joissa on vilkasta liikennettä ja mahdollisesti vielä rakennuksia tai puita estämässä päästöjen sekoittumista muuhun ilmaan. - EU:n typpidioksideille asettama raja-arvo ylittyy ja siksi sen suhteen on ryhdyttävä toimenpiteisiin, Koskentalo muistuttaa. - Typpidioksidin raja-arvoksi EU on asettanut 40 µg/m 3. Helsingissä korkein viime vuosina mitattu arvo on ollut vähän yli 50 µg/m 3. Töitä luvallisiin puitteisiin pääsemiseksi on tehtävä, mutta toivoa paremmasta on. Toisaalta Euroopan unionissa on alueita, joissa sama keskiarvo on reilusti yli sata! HSY:ssä Suomen kattavin seuranta Ilmanlaatua heikentävät typenoksidipäästöt ovat viime vuosina vähentyneet huomattavasti sekä meillä että Keski-Euroopassa. Samaan aikaan ilman typpidioksidipitoisuudet ovat laskeneet vain hieman, toteaa HSY:n ilmanlaatuyksikön päällikkö Tarja Koskentalo. Helsingissä ilmanlaatua on seurattu jatkuvin menetelmin 1970-luvulta lähtien. Nykyisin HSY:n ilmansuojeluyksikössä työskentelee kymmenkunta asiantuntijaa. Heistä puolet on mittaushenkilöstöä, jotka huolehtivat 14 eri tarkkailupisteen mittauksista. Pääkaupunkiseudulla on maan laajin mittausverkko. Seurannassa tarkkaillaan monia sellaisia asioita, joita ei muissa Suomen ilmanlaadun mittausverkoissa tutkita, kuten polyaromaattiset hiilivedyt ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet. Läheistä yhteistyötä tehdään muun muassa Ilmatieteen laitoksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Tiedottaminen kaupunkilaisille on tärkeä osa työtä: ilmanlaadusta tehdään päivittäin asiantuntija-arvio muun muassa Ylen Aikaiseen ja Aamutelevisioon sekä Helsingin Sanomiin. Netissä tilannetta voi seurata reaaliajassa. Ulkoilmassa tilanteen voi tarkastaa muun muassa seutuliikenteen aikataulunäytöistä etenkin Vantaalla. Ikkunanäyttöjä on esimerkiksi Mannerheimintie 5:ssä ja Helsingin ympäristökeskuksen ikkunassa Helsinginkadulla. HSY:ssä ollaan ylpeitä tiedottamisen apuvälineestä, ilmanlaatuindeksistä, joka on yksikön omaa kehitystyötä. Sittemmin se on otettu käyttöön kaikkialla muuallakin Suomessa. Teollisuuden ja kuntien yhteinen huoli Ilmanlaadun seurantaa tehdään kahdesta näkövinkkelistä. Toisaalta ympäristönsuojelulain mukaan kunta on velvollinen olemaan selvillä ympäristönsä tilasta. Toisaalta lainsäädäntö määrittää, että ilmansaastumisen teollinen aiheuttaja on velvollinen mittaamaan päästöjään. Ilmanlaadun tarkkailuvelvoite sisältyy siksi yleensä teollisuuslaitoksen ympäristölupien ehtoihin. Lisäksi tulevat vielä EU:n säädöksissään antamat vaatimukset ilmanlaadun seurannalle. Yli miljoonan asukkaan pääkaupunkiseudulla edellytetään kattavampaa seurantaa kuin muualla maassa. HSY:ssä pyritään vastaamaan kaikkiin näihin tiedontarpeisiin. Eri tahoille annettu seurantavelvoite on täällä kattavasti yhdistetty yhdelle toimijalle. Lähipäästöt suurin terveysriski Ilmanlaatu on usein parhaimmillaan syksyisin, tuulisilla säillä. Alkutalven pakkasaamuina on taas toisinaan saastepiikkejä pa- kokaasut jäävät lähelle kylmää maanpintaa ilmamassojen lämpötilaerojen takia. Keväällä katupölyhiukkaset tunkeutuvat sisätiloihinkin, ja niiden päätymistä hengitysteihin on vaikea välttää. Syksyisin ja talvisin puolestaan takat ja puilla lämpiävät saunat saattavat aiheuttaa pientaloalueilla paikallisesti korkeita hiukkaspitoisuuksia. Vaikka meille kantautuu ilmansaasteita rajojen takaa, terveyshaittoina lähipäästöt ovat haitallisimpia. Liikenteen isojen väylien vierellä päästöt ovat pahimpia, kuten myös keskustan tiiviisti rakennetuissa kortteleissa. Mutta pahempiakin paikkoja ilmanlaadun suhteen maailmassa on. n Maija Hakala Miten autoilija voi vaikuttaa ilmanlaatuun? Vähentämällä nopeutta Luopumalla aggressiivisita ajotavoista Vähentämällä yksityisautoilua Miten seurata ilmanlaatua? 3

4 Katteentekijä 2/2010 Noxiten valinta sopii Keskon vastuullisuusohjelmaan Keskolla toivotaan, että Icopalin esimerkki kannustaa myös muita rakennusmateriaalivalmistajia kehittämään ekotehokkaita tuotteita. Noxite on hyvä avaus. Ruokakeskon rakennuttajapäällikkö Seppo Kemppainen kertoo, että Icopal otti Ruokakeskoon yhteyttä ja kertoi Noxitesta oikealla hetkellä. Keskossa oli juuri pohdittu konsernin vastuullisuusohjelman pohjalta sitä, miten ympäristöystävällisyys entistä korostetummin huomioidaan kauppapaikkarakentamisen osa-alueilla. - Kysyntä ja tarjonta kohtasivat. Ruokakesko haluaa panostaa ratkaisuihin, jotka edustavat tulevaisuutta. Haluamme kokeilla edistyksellisiä tuotteita, joiden takana on kuitenkin hyväksi todettu pohjaratkaisu ja luotettava toimittaja. Kaksi K-supermarkettia testikohteina Ruokakesko kokeilee Noxitea kahdessa rakenteilla olevassa K- supermarketissa: Jalasjärvellä ja Veikkolassa. Molemmat supermarketit avaavat ovensa keväällä. Kummassakin kohteessa on kiinnitetty erityishuomiota eko- ja energiatehokkuuteen ja pyritään tuottamaan monistamiskelpoisia ratkaisuja tuleviin kauppapaikkahankkeisiin. Noxite sopi tähän kokonaisuuteen hyvin. - Noxite ei ollut halvin ratkaisu, mutta halusimme panostaa siihen. Valintamme pohjalla oli myös vuosien yhteistyöhön pohjautuva luottamus Icopaliin alan kärkipään toimijana. Tae tuotteen laadusta oli myös se, että sen pohjana on kymmeniä vuosia käytössä ollut ja testattu hyvä tuote, johon on nyt lisätty ympäristöystävällinen elementti, kertoo Kemppainen. Toiveena rakennusmateriaalinen ekologisuus Ruokakesko haluaa jatkossa ohjata hankkeissaan Noxiten tyyppisten tuotteiden valintaan ja samanaikaisesti kehittää ekotehokkaita rakenteita. Tällä valmistaudutaan myös vuoden 2012 muutoksiin, kuten siirtymistä ns. kokonaisenergiatarkasteluun. - Hankkeiden aiheuttaman hiilijalanjäljen kannaltakin on hienoa, että laadukkaiksi todettuihin tuotteisiin lisätään ekoominaisuus. Myös rakennusmateriaalikaupassa toimivan Rautakeskon puolella toivotaan lisää Noxiten kaltaisia, kehittyneitä tuotteita. Tämän tyyppinen rakennusmateriaalinen kehittäminen on edistyksellistä nykypäivää, toteaa Kemppainen. n Aino Ruikka K-supermarket Jalasjärvi kerrosala m 2 tilavuus m 3 K-supermarket Veikkola kerrosala m 2 tilavuus m 3 Näin Noxite toimii NO X UV NO 3 UV-säteily aktivoi titaanidioksidin. Titaanidioksidi toimi katalyyttina ja muuntaa typenoksidit vähäiseksi määräksi nitraattia. Nitraatti huuhtoutuu katolta sadeveden mukana. Veden nitraatti pitoisuus on pienempi kuin kivennäisvedessä. 4

5 2/2010 Katteentekijä Kittilässä louhitaan kultaa Euroopan suurimmalla kultakaivoksella Noxite-kohde: Amurin päiväkoti, Tampere Noxite-kohde: Mestariasunnot Oy, Järvenpää Tamperelaisen Amurin päiväkotiin vaihdettiin kesäloman aikana uusi katto. Materiaaliksi valittiin Icopalin Plano Pro Noxite -kattolaatta sen ilmaa puhdistavan vaikutuksen ansiosta. - Ilmanlaadun merkitys nousee erittäin suureksi, kun lapset ulkoilevat pihalla joka päivä. Lisäksi Tampereen kaupunki on sitoutunut tiettyihin vihreisiin arvoihin, jollaisia myös tällä tuotteella oli tarjota, kertoo isännöitsijä Jukka Jokinen Tampereen kaupungin kiinteistönpidosta. n Järvenpääläinen Mestariasunnot Oy päätti vaihtaa katot Pöytäalhon kiinteistöön talojen peruskorjauksen yhteydessä. Katteeksi valittiin Icopalin Plano Pro Noxite, joka sitoo itseensä typpeä ja puhdistaa näin ilmaa. - Halusimme osaltamme tehdä hyvää ympäristön hyväksi, mikä vaikutti katteen valintaan. Myös sen vaalea väri kestänee paremmin auringonpaistetta kesällä kuin tumma kate, kertoo Mestariasunnot Oy:n kiinteistöpäällikkö Antti Räty. Icopalin kate vaihdettiin myös Mestariasuntojen Sauvakadun kiinteistöihin. n Kirsi Keskitalo Noxite käytössä myös kansainvälisesti: Mazda valitsi Noxiten Belgiassa Mazda Motor Logistic Europe kattaa Belgiassa Willebroekissa sijaitsevan tuotantolaitoksensa Icopalin Noxite-katteella. Kattojen kokonaisala on neliötä. Ensimmäinen erä Noxitea toimitettiin Mazdan työmaalle elokuussa n Noxite-kate lyhyesti Bitumikate, jossa on typenoksideja neutraloiva sirote pinnalla. Sirotteen titaanioksidi toimii auringon UV-säteilyn voimalla. Katteen vaalea väri ei varaa lämpöä. Tuoteperheeseen kuuluvat PolarTop loiville katoille, TopSafe omakotitaloihin ja nopeasti asennettava PlanoPro. Noxite on Icopalin kehittämä tuote, joka sisältää patentoidun menetelmän. Lue lisää: Typenoksidit Yksi ympäristölle haitallisista kuudesta kasvihuonekaasusta. Syntyvät fossiilisten polttoaineiden palamisen seurauksena liikenteestä, energiantuotannosta ja teollisuudesta. Heikentävät hengitysilman laatua. Typenoksidien suositusrajat ylittyvät myös suomalaisissa kaupunkien hengitysilman laadun mittauksissa. 130 m 2 Noxite -kattoa neutraloi saman määrän typenoksideja, joka syntyy kilometrin ajossa Euro5-päästöluokituksen henkilöautolla. 5

6 Katteentekijä 2/2010 Heikki Vainio Heikki Vainio on pysynyt icopalilaisena vuodesta 1978, jolloin hän tuli taloon työnjohtajaksi. Sen jälkeen hän on viihtynyt monessa eri tehtävässä ennen siirtymistään Icopal Katto Oy:n toimitusjohtajaksi vuonna Heikki jää eläkkeelle ensi vuoden lopussa. Esa Mäki Esa Mäki aloitti Icopal Katto Oy:n toimitusjohtajana syyskuun alussa. Hän on työskennellyt Icopalissa vuodesta Ensimmäiset kuusi vuotta Esa toimi myyntiosastolla eri tehtävissä. Vuosina hän työskenteli Inlook Oy:ssa Suomen urakointitoiminnasta vastaavana. Vuonna 2008 hän palasi Icopaliin ja sen myyntijohtajaksi. >>icopalilaisia: Vain avoin keskustelu mahdollistaa kehityksen Yksi aikakausi on kääntymässä loppusuoralle, kun Icopal Katto Oy:n pitkäaikainen toimitusjohtaja Heikki Vainio jää ensi vuoden lopussa eläkkeelle. Siihen asti hän toimii Icopal Katto Oy:n kehitysjohtajana ja seuraajansa oikeana kätenä. Uutena toimitusjohtajana syyskuun alussa aloittaneella Esa Mäellä on nyt vuosi aikaa hyödyntää Heikin kolmekymmenvuotinen Icopal-kokemus. Esa ja Heikki näkevät pitkän yhteisen rupeaman ennen kaikkea hyvänä mahdollisuutena kehittää Icopalin toimintaa ja palvelutarjontaa. Heikki vastaa tulevan vuoden aikana erilaisten kehitysprojektien toteuttamisesta. Tavallista pidemmällä siirtymäajalla halutaan muun muassa varmistaa, että vuosikymmenten varrella Heikille kertynyt yritystä, sen työntekijöitä ja toimialaa koskeva hiljainen tieto ei katoa miehen mukana eläkepäiville. Pitkä yhteinen aika on tietoinen valinta. Siihen liittyy mahdollisuuksia, mutta myös riskejä, jotka täytyy huomioida. Avoin ja suora keskusteluyhteys meidän välillämme on avainasia, Esa korostaa. Hiljainen tieto ei tallenna itseään Icopalissa on Heikin lisäksi iso joukko muita pitkään talossa olleita, joista merkittävä osa jää eläkkeelle seuraavan viiden vuoden aikana. Tämän joukon mukana poistuvan tietomäärän kerääminen talteen on tärkeää. Maantieteellisesti laaja organisaatio asettaa haasteita. Taito ja osaaminen on usein paikallista, ripoteltuna pieninä palasina ympäri Suomea. Hyvät ideat pitää saada kaikille käyttöön. Tiedän, että niitä ideoita on, niitä on aivan valtavasti. Meidän pitää pystyä tallentamaan hyvät toimintamallit ja myös kyetä kehittämään niitä, Esa painottaa. Tietotekniikka voi toimia hyvänä apuna tiedon tallentamisessa ja jakelussa. Se on kuitenkin vain työkalu, jolla ei voida muuttaa ihmisten asenteita ja tapoja toimia. Perusasia on saada ihmiset ymmärtämään, että omia ajatuksia kannattaa jakaa, ja että hyvistä ideoista myös palkitaan, tähdentää Esa. Heikin ja Esan mielestä ratkaisu on avoin ja päivittäinen kommunikaatio. Icopalissa sisäinen viestintä tarkoittaa paljon matkustamista, ihmisten tapaamista ja keskustelua kasvokkain. Sitä työtä me teemme Heikin kanssa tällä hetkellä, kun kierrämme toimipisteitä ja työmaita läpi. Keskustelemme sekä oman henkilöstömme että asiakkaiden kanssa siitä, miten toimintamalleja voitaisiin edelleen kehittää, mitä mahdollisuuksia ja haasteita meillä on, Esa kertoo. Muutos vaatii sopeutumiskykyä Vastuunvaihdos on yritykselle hyvä mahdollisuus katsoa asioita hiukan eri näkökulmasta. Onko kaikki toimintamme hyödyllistä? Voisimmeko tehdä jotakin järkevämmin? Jos tutut toimintatavat muuttuvat, joku saattaa kokea sen epämiellyttävänä. Kun asioita on pitkään tehty tietyllä tavalla, totutusta voi olla vaikea luopua. Heikki kehottaa Esaa myös jatkamaan Icopalin perinteitä alan edelläkävijänä ja sen kehittäjänä. Muutoksissa ei ole kyse siitä, että haluaisimme väkisin tehdä asiat eri tavalla kuin ennen. Sen takia keskustelu yhteisistä tavoitteista on olennaista: miksi näin toimitaan? Mitä tämä tarkoittaa alueellisesti ja paikallisesti? Mitä tämä tarkoittaa minun työssäni, Esa kuvailee. Perimmäisenä tavoitteena kaikessa toiminnassa on parantaa kykyämme tuottaa asiakkaalle laadukkaita palveluita, hän summaa. Oma jengi pitää tuntea hyvin Heikki on ollut icopalilainen jo 32 vuotta. Hän uskoo, että Esa otetaan erinomaisesti vastaan. Jo tieto Esan valinnasta toimitusjohtajaksi sai hyvin positiivisen vastaanoton, kun kerroimme asiasta aluepäälliköille, hän myöntää. Myös Esa itse on kokenut henkilöstön suhtautumisen myönteisenä kiertäessään työmaita ympäri maata. Työhistoria helpottaa astumista tehtävään, sillä Icopal-vuosia on takana jo kahdeksan. Kokemus urakointipuolelta on eduksi, koska käytännön asiat ja alan ihmisten käyttämä kieli ovat valmiiksi tuttuja. Tässä työssä on paljon kyse henkilökohtaisista suhteista. Oma jengi pitää tuntea hyvin, Heikki painottaa. Heikki kehottaa Esaa myös jatkamaan Icopalin perinteitä alan edelläkävijänä ja sen kehittäjänä. On ilo lähteä rakentamaan tulevaisuutta organisaatiossa, joka on ollut erittäin hyvässä hoidossa, Esa kiittelee vanhempaa kollegaansa. n Tuukka Rantamäki 6

7 Turvallinen työpaikka on myös tuottava 2/2010 Katteentekijä Icopal-konsernin työturvallisuusasioista vastaavan Scott Carrin mielestä hyvin hoidettu työturvallisuus lisää kannattavuutta, parantaa laatua ja on ympäristölle ystävällistä. Britti Scott Carr kiertelee ympäri Eurooppaa työturvallisuuden viestinviejänä. Pohjoismaat ovat hänen mukaansa työturvallisuuden edelläkävijöitä, ihmisen henki ja turvallisuus ovat täällä tärkeämmässä asemassa kuin muualla. Siitä huolimatta on vielä paljon tekemättä. Carrin mukaan johto on esimerkillään keskeisessä asemassa. Jos se sitoutuu turvallisuustyöhön ollaan jo pitkällä. Tässä auttaa hänen mielestään ymmärrys siitä, että turvallisesti tehty työ myös lisää selvästi työn tuottavuutta. Kun työ organisoidaan hyvin niin se tuo mukanaan monia etuja ja näkyy parempana laatuna, ympäristöystävällisyytenä ja siis myös tuottavuutena. Kattotöissä vauhtia ja vaarallisia tilanteita Verrattuna muuhun teolliseen tuotantoon on rakennusala selvästi altein onnettomuuksille. Kattotöissä työskennellään korkealla sään armoilla, epätasaisilla alustoilla ja usein vielä tulen ja tulikuuman bitumin kanssa. Puiset rakenteet asettavat omat haasteensa. Työn suorittamista määräävät monet viralliset normit ja säännöt, mutta Icopal-konsernissa on omat, usein virallisia ohjeistuksia tiukemmat säännöstöt. Esimerkiksi tulen käsittelystä järjestetään koulutusta joka vuosi, kun vaatimus on kerran kolmessa vuodessa. Scott Carrin mielestä työturvallisuuden kehittäminen on helpompaa suuressa kansainvälisessä yhtiössä kuin yksityisellä työpaikalla. Pyörää ei välttämättä tarvitse keksiä aina uudelleen. Konkreettinen esimerkki on hanke kehittää uusia työjalkineita. Norjassa huolestuttiin liukastumisonnettomuuksista varsinkin talviaikaan ja siellä alettiin pohtia parempia työkenkiä. Ihmisen elämän ja turvallisuuden kunnioittaminen on kaiken perusta. Jokainen onnettomuus on turha, vaikkakin niistä voi oppia tulevaisuuden varalle. Työpaikalla jokainen vastaa turvallisuudesta - Ei ole syytä olla sellaisella pelikentällä, jossa joku muu voi aiheuttaa sinulle vammoja, sanoo Scott Carr. Jokainen työpaikalla oleva joutuu ottamaan huomioon paitsi itsensä myös muut. Tämän ketjun tulee olla rikkomaton alusta loppuun eikä vastuu rajoitu vain omaan väkeen. Kaikki urakoitsijat ja aliurakoitsijat vaikuttavat toistensa työhön ja työturvallisuuteen. Perustana on paikallisesti tehty suunnitelma, jossa on otettu huomioon myös muualta saadut kokemukset. Tällaisesta kokemusten jaosta on Scott Carrin mukaan hyvänä esimerkkinä alkusyksystä Norjassa järjestetty koulutustilaisuus, jossa tanskalaisille katontekijöille kerrottiin muun muassa miten Suomessa on ratkaistu monia työsuojeluun liittyviä ongelmia. Kansainvälistyminen vauhdittaa hyvien ideoiden leviämistä, mutta luo myös haasteita. Kaikille uusille työntekijöille ei ole aina yhtä selvää, että turvallisuus on etusijalla. - Tässäkin on tärkeää, että johto näyttää esimerkkiä. Työpaikan turvallisuus on kuitenkin jokaisen työntekijän vastuulla, sanoo Scott Carr, jolla on kokemuksia hyvinkin monenlaisista työpaikoista ympäri Eurooppaa. n Erkki Wahlström Jokainen onnettomuus on turha, vaikkakin niistä voi oppia tulevaisuuden varalle. Lumien pudottaminen ei ole hätähousujen hommaa Viime talvi laittoi kattoammattilaiset koville. Suurten lumimassojen pudottelu katoilta vaati paljon niin lumitöitä tehneiltä kuin kattomateriaaleiltakin. Hyvin suunniteltu oli tässäkin puoliksi tehty, sillä ennätystalvesta huolimatta kaikki sujui hyvin ja mikä tärkeintä, Icopalin hoitamilla katoilla vältyttiin henkilövahingoilta. Lumen syvyyttä mittaamassa Jorma Laakkonen. - Lumenpudotusta suunnitellessa pätee sama kuin katoilla työskennellessäkin, ei kannata hätäillä eikä ainakaan panikoida, sanoo projektipäällikkö Jorma Laakkonen, joka johti viime talvena Icopalin lumimiehiä. Viime talven lumimassat paitsi painoivat kattorakenteita, myös ruuhkauttivat lumien pudotusta. Paljolta olisi säästytty, jos ennen katolle kiipeämistä olisi tutkittu ja suunniteltu mitä pitää tehdä ja missä järjestyksessä. - Pelkästään se, että mitataan lumen paino ja kartoitetaan riskikohdat säästää rahaa, jolle varmaan löytyy muutakin käyttöä, sanoo Jorma Laakkonen. Katolle vain tutussa porukassa Poikkeuksellinen talvi toi erikoisvalmiuksia vaativiin lumenpudotustöihin myös tottumattomia työntekijöitä. Työsuojeluviranomaisten mukaan monelta katolta livahti työväki heti kun paikalle tultiin tarkastukselle. Olipa urakoissa kuulemma sellaisiakin, jotka eivät olleet juuri aiemmin lunta edes nähneet. Jorma Laakkosen mukaan Icopalin oma väki ei riittänyt pahimpaan ruuhka-aikaan jokaiselle tarvittavalle katolle, mutta apuun hankittiin lumenpudottajia tuttujen yhteistyökumppaneiden riveistä. Yhtään kouluttamatonta lumenpudottajaa ei päästetty työhön. - Jokaisesta kohteesta tehtiin työturvallisuussuunnitelma eikä onnettomuuksia tapahtunut. Turvavaljaat on pakollinen henkivakuutus katolla, sanoo Jorma Laakkonen. Jää riski peltikattojen saumoille Viime talven lumenpudotuksessa tapahtuneet onnettomuudet sattuivat pääsääntöisesti omakotitaloissa. Yhtään pientalon kattoa ei romahtanut, mutta lumenpudotuksessa sattui jopa kuolemaan johtaneita tapaturmia. Korkeilla paikoilla tehtävät lumityöt edellyttävät ammattitaitoa. Liukkaalla katolla liikkuminen on jo sinällään taitolaji, mutta lumi ja varsinkin siitä muodostuva jää rikkoo varsinkin peltikattojen saumoja, jotka on korjattava saman tien. - Viime talvi oli hyvä testi, sanoo projektipäällikkö Jorma Laakkonen.n Erkki Wahlström - Pelkästään se, että mitataan lumen paino ja kartoitetaan riskikohdat säästää rahaa, jolle varmaan löytyy muutakin käyttöä. 7

8 on yksi hissialankin kilpailuvalteista. Täällä tehdään nostokoneistoja, joiden energiankulutus Hyvinkäällä kattoa uusitaan tänä ja ensi vuonna Katteentekijä 2/2009 Icopal Oy Läntinen teollisuuskatu Espoo Puhelin Faksi Katteentekijä Icopal Oy:n sidosryhmäjulkaisu. Seuraava numero ilmestyy toukokuussa Päätoimittaja Marianne Junkkarinen Icopal Oy Toimitussihteeri Maija Hakala Viestintätoimisto AC-Sanafor Oy Ulkoasu ACM Paino Erweko Painotuote Oy Asuinrakentaminen on nyt hyvässä kasvussa Tilastokeskuksen julkistusten mukaan asuntorakentaminen on lähtenyt hyvään nousuun, mutta toimisto- ja teollisuusrakentamisessa lasku jatkuu. Heinäkuussa 2010 käynnissä olevan rakennustuotannon kiinteähintainen arvo eli volyymi kasvoi 24 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Asuinrakentamisen volyymi lisääntyi eniten, lähes 72 prosenttia vuotta aiemmasta. Voimakas kasvu johtuu vuoden 2009 asuinrakentamisen poikkeuksellisen alhaisesta volyymista. Rakennuslupien kuutiomäärä on myös ollut tilastokeskuksen mukaan kasvussa. Kuluvan vuoden heinäkuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä 1,8 miljoonalle kuutiometrille, mikä on 17 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilaston ennakkotiedoista. Asuinrakennusten lupakuutiot kasvoivat 22 prosenttia, erityisesti rivi- ja ketjutalojen lupakuutiot kasvoivat lähes 50 prosenttia. Teollisuusrakennusten ja julkisten palvelurakennusten lupakuutiot lähes kaksinkertaistuivat edelliseen heinäkuuhun verrattuna. Liike- ja toimis- Suurten rakennusyritysten korjausrakentamisen kohteet 2009 Muut rakennukset Asuinrakennukset Milj. euroa Talonrakentaminen (41), TOL 2008 Erikoistunut rakennustoiminta (43), TOL 2008 Asuntoyhteisöjen korjausten arvo 2008 ja 2009 Aravien peruskorjaukset Aravien vuosikorjaukset As. Oy:n peruskorjaukset As. Oy:n vuosikorjaukset Milj. euroa torakennusten lupakuutiot vuorostaan puolittuivat vuoden takaiseen heinäkuuhun verrattuna. Vuoden 2010 heinäkuussa myönnettiin rakennuslupa uudelle asunnolle, mikä on 23 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Rivi- ja ketjutaloasuntojen lupien määrä yli kaksinkertaistui ja asuinkerrostalojen lupien määrä kasvoi 14 prosenttia vuoden takaisesta. Myös erillisten pientalojen lupien määrä kasvoi 55 prosenttia. Liike- ja toimistorakennusten lupakuutiot vähenivät 24 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Muu kuin asuinrakentaminen supistui edelleen hieman. Laskua oli 1,6 prosenttia vuoden 2009 heinäkuusta. Eniten väheni toimistorakentaminen, runsaat 30 prosenttia viime vuoden heinäkuuhun verrattuna. Teollisuusrakentaminen väheni runsaat 25 ja varastorakentaminen 24 prosenttia vuoden takaisesta. Asuntoyhtiöiden korjausten arvo nousi viime vuonna Tilastokeskuksen syyskuussa 2010 julkaistujen tietojen mukaan asunto-osakeyhtiöt ja aravalainoitetut asuntoyhteisöt korjasivat rakennuksiaan vuonna 2009 kaikkiaan 1,4 miljardilla eurolla, mikä on 6,2 prosenttia enemmän kuin vuonna Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen asuntoyhteisöjen korjausrakentamisen tilastosta. Asunto-osakeyhtiöiden korjaukset muodostivat noin kolme neljännestä koko asuntoyhteisöjen korjauksista eli kaikkiaan noin 1,05 miljardia euroa. Asunto-osakeyhtiöiden korjaukset nousivat noin 8 prosenttia edellisestä vuodesta. Korjausten arvoa vähensi peruskorjausten 20 prosentin lasku. Vuosikorjaukset sen sijaan kasvoivat 24 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Aravalainoitettuja asuntoyhteisöjä korjattiin noin 347 miljoonalla eurolla. Kasvu edelliseen vuoteen oli 1,4 prosenttia. Aravavuokrataloissa korjaukset ovat pitkälle suunniteltuja ja sen takia korjauskustannusten vaihtelut eivät ole niin suuria kuin asuntoosakeyhtiöissä. Asunto-osakeyhtiöiden korjaukset -tilasto perustuu noin asunto-osakeyhtiön otokseen. Aravalainoitettujen asuntoyhteisöjen tilasto perustuu 16 suurimmalta kunnalliselta vuokrataloyhtiöltä sekä muutamalta suurelta valtakunnalliselta vuokrataloyhtiöltä kerättyihin tietoihin. n Lähde: Rakennusteollisuus RT ry Nimitysuutiset Esa Mäki on aloittanut uudessa tehtävässään Icopal Katto Oy:n toimitusjohtajana. Hän työskenteli aiemmin Icopal Oy:n myyntijohtajan tehtävässä. Icopal Katto Oy:n aiempi toimitusjohtaja Heikki Vainio jatkaa Icopal Katto Oy:n palveluksessa kehitysjohtajana vuoden 2011 loppuun, jolloin hän jää eläkkeelle. Icopal Oy:n myyntitiimiin uudeksi tuotepäälliköksi on nimitetty Kari Järvinen. Hän aloitti työt Icopalissa Icopal Oy:n jälleenmyyntikaupasta vastaavaksi myyntipäälliköksi on nimitetty Tero Hynninen alkaen. Kiitokset FinnBuild-vierailijoille! Helsingin Messukeskuksessa järjestetty kansainvälinen rakennus- ja talotekniikka-alan tapahtuma FinnBuild 2010 kokosi jälleen kymmeniätuhansia rakennusalan osaajia yhteen. Icopalille messut olivat menestys: Icopal-konsernin kehittämä ilmaa puhdistava Noxite-kate valittiin yli viidenkymmenen hakijan joukosta kuuden muun tuotteen kanssa yhdeksi messujen kiinnostavimmista uutuuksista eli HighLight-tuotteeksi ja osastommekin veti väkeä runsain mitoin. Messuilla tavattiin paljon uusia mahdollisia yhteistyökumppaneita sekä jo tutuksi tulleita asiakaita. Kiitos kaikille osastollamme vierailleille, pidetään yhteyttä! Katteen tekijä Katteentekijä on Icopal Oy:n sidosryhmäjulkaisu. 2 / 2010 kuva: Sampo Korhonen Tilaa Katteentekijä tai anna palautetta! Sisältö 2 3 Kirkkojärven koululle kuparikate Ilmanlaatua seurataan tarkasti Kone valitsi ekotehokkuuden Kone Industrial Oy:n Hyvinkään hissitehtaan tuotanto- ja suunnittelutilojen kattoa rakennetaan parhaillaan uusiksi. Vanhat vesi- ja lämpöeristeet saavat mennä, samoin vanhat katteet. Tilalle saadaan myös ympäristöystävällisyyttä. H yvinkään hissitehtaassa rakennetaan ympäri maailmaa tunnettuja laitteita, jotka auttavat ihmisiä nousemaan ja laskeutumaan vauhdikkaasti. Tuotekehittelyssä ympäristöarvot ovat tärkeitä, ekotehokkuus Matti Saarela, Jouni Argillander ja Reino Kangaskoski Hyvinkään hissitehtaan työmaalla. titaanioksidi, jonka neutralointiprosessi käynnistyy auringon ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta. Sadevesi huuhtoo nitraatit mennessään. >>> 6 7 Yhteinen vuosi tuo jatkuvuutta Työturvallisuus lisää kannattavuutta on saatu putoamaan jopa yli puoleen aiempaan hydrauliseen koneistoon verrattuna. Hissin liikkuessa virtaa voidaan syöttää takaisin verkkoon. Korin ledivalaistus ymmärtää toimia vain tarpeen mukaan. Niinpä ei ole ihme, että myös toimitilojen korjausurakkaa suunniteltaessa ympäristöasioita pohdittiin huolellisesti: - Ekotehokkaita tuotteita tehdään tämän jälkeen ekotehokkaissa tiloissa, Koneen kiinteistöpäällikkö Matti Saarela tiivistää. Ilmansaasteita puhdistava katto Hissitehtaan uusi kate muuttaa ilmassa olevia typen oksideja nitraatiksi. Oksidit ovat peräisin muun muassa liikenteen päästöistä ja heikentävät hengitysilman laatua. Prosessissa ratkaisevaa on pintasirotteeseen sekoitettu neliötä. Sen ilmaa puhdistava vaikutus kattaa noin 1,4 miljoonan ajokilometrin päästöt, jos vertailukohtana käytetään henkilöautoliikennettä. Vaaleus säästää jäähdytyksessä Tuotantotilat muuttuvat remontin myötä nykyaikaiset eristysvaatimukset täyttäviksi. Tämä on osa ekotehokkuutta, hiilijalanjäljen pienentämistä. Lämpö- ja vesieristeiden uusimisen lisäksi merkitystä on katon värillä. - Uuden katteen vaalea väri ei ime aurinkoa. Näin saadaan jäähdytyksen tarve tiloissa pienemmäksi lämpimillä keleillä, toteaa Matti Saarela. Kestävää kehitystä korostava Kone valitsi hissitehtaansa uudeksi katemateriaaliksi Icopal-konsernin kehittämän Noxite-tuotteen. Se oli heistä vastuullinen valinta. n Maija Hakala

Tavoitteena ilmastoneutraali kenttä

Tavoitteena ilmastoneutraali kenttä Katteen tekijä Katteentekijä on Icopal Oy:n sidosryhmäjulkaisu. 1 / 2010 Sisältö Schiphol rakentaa tulevaisuutta varten 3 4 5 6 Rakentamisella iso merkitys kestävässä kehityksessä Valokatteet keventävät

Lisätiedot

600 000 neliön vedenpuhdistamo

600 000 neliön vedenpuhdistamo Katteen tekijä Katteentekijä on Icopal Oy:n sidosryhmäjulkaisu. 2 / 2011 Sisältö 2 3 4 5 Kukkapurolle ekologinen kate Kiinteistöliiton Harri Hiltunen: Uusi laki varmistaa korjaus- ja uudisrakentamisen

Lisätiedot

tekijä Persoonallinen perheyritys, ruotsalainen autoliike Bil- Katteen Ekotehokas autoliike haluaa vaikuttaa ilmanlaatuun Sisältö

tekijä Persoonallinen perheyritys, ruotsalainen autoliike Bil- Katteen Ekotehokas autoliike haluaa vaikuttaa ilmanlaatuun Sisältö Katteen tekijä Katteentekijä on Icopal Oy:n sidosryhmäjulkaisu. 1 / 2012 Sisältö 2 Katto hyötykäytössä: Verkkokauppa.com Ekotehokas autoliike haluaa vaikuttaa ilmanlaatuun Ruotsalainen Bil-Månssonin autoliikkeen

Lisätiedot

Smail. Uusia muotoja. Uusi toimitusjohtaja. Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa

Smail. Uusia muotoja. Uusi toimitusjohtaja. Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Smail Kumppanuuden rakentaja 2 2011 Uusi toimitusjohtaja tuo Uusia muotoja 8 Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä 12 22 Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Teksti: Katri Syvärinen

Lisätiedot

Tärkeintä on laittaa itsensä likoon

Tärkeintä on laittaa itsensä likoon Smail Kumppanuuden rakentaja 2 2010 Tervetuloa kylään uudelleen suunniteltuun ja kestävästi toteutettuun 60-luvun lähiöön 8 16 20 Aluesuunnittelijat pelaavat yhteen Nollatoleranssi tyrmää korruption Äiti

Lisätiedot

Kalasatama nousee s. 3

Kalasatama nousee s. 3 Ramirentin asiakaslehti Nro 1 2012 Kalasatama nousee s. 3 02 Anna Hyvönen aloittaa Ramirent Finlandin toimitusjohtajana 04 Turvapuisto jakaa työturvallisuuden parhaita käytäntöjä 2 Ramirentin asiakaslehti

Lisätiedot

Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa lisärakentamisella. www.kita.fi. kaukolämmön uudenlaista käyttöä. Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa

Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa lisärakentamisella. www.kita.fi. kaukolämmön uudenlaista käyttöä. Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa Kysyntäjoustohankkeessa selvitetään kaukolämmön uudenlaista käyttöä Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa Kenen vastuulla on katto? www.kita.fi Hinta 14,50 EUR Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa

Lisätiedot

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3/2012

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3/2012 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3/2012 Työministeri Ihalaisen johdolla kohti Euroopan parasta työelämää s. 10 > Monikäyttäjätiloista hyötyvät kaikki s. 16 > Miksi valtio perii vuokraa

Lisätiedot

Uusia malleja korjausrakentamiseen. www.kita.fi. Hyvin suunniteltu saneeraus on toteutusta vaille valmis. Hissi toimivaksi tavalla tai toisella

Uusia malleja korjausrakentamiseen. www.kita.fi. Hyvin suunniteltu saneeraus on toteutusta vaille valmis. Hissi toimivaksi tavalla tai toisella Hyvin suunniteltu saneeraus on toteutusta vaille valmis Hissi toimivaksi tavalla tai toisella www.kita.fi Taloyhtiöiden viestinnässä varaa parantaa Hinta 14,50 EUR Uusia malleja korjausrakentamiseen RAKENTAMISEN,

Lisätiedot

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid.

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid. Fingrid Oyj:n lehti 3/2012 KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14 muuttaa Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa Fingrid 26 Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa PÄÄKIRJOITUS FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

Smail BIM, Tervetuloa kiihdytyskaistalle! rakennusprosessin tehovalo Sisko ja sen veli ekokierroksella. Keith Silverang, Technopolis

Smail BIM, Tervetuloa kiihdytyskaistalle! rakennusprosessin tehovalo Sisko ja sen veli ekokierroksella. Keith Silverang, Technopolis Smail Kumppanuuden rakentaja 2 2009 Tervetuloa kiihdytyskaistalle! 18 Keith Silverang, Technopolis BIM, rakennusprosessin tehovalo Sisko ja sen veli ekokierroksella 8 24 Teksti: Tiina Ruulio Kuvat: Jyrki

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

Tulevaisuuden rakentaja

Tulevaisuuden rakentaja SRV Tulevaisuuden rakentaja Tulevaisuuden rakentaja Tulevaisuuden rakentaja SRV perustettiin vuonna 1987. Yhtiön 25 vuoteen mahtuu lukuisia innovatiivisia hankkeita. SRV loi suomalaiseen rakentamiseen

Lisätiedot

Raskone Nopeasti takaisin tielle

Raskone Nopeasti takaisin tielle 1 Raskone Nopeasti takaisin tielle Sisältö Uutiset Pääkirjoitus 3 Raskone keskittyy kolmeen päälinjaan 4 Lahden Raskone sai uuden ilmeen 6 Vahdinvaihto Lahdessa 8 Yli puolet voisi vaihtaa merkkikorjaamon

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2011. Sisällysluettelo. Julkaisija. Toimitusneuvosto. Kuvat. Ulkoasu ja taitto. Paino

VUOSIKATSAUS 2011. Sisällysluettelo. Julkaisija. Toimitusneuvosto. Kuvat. Ulkoasu ja taitto. Paino VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2011 Sisällysluettelo Aslemetals Oy lyhyesti... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Kaaron konepajan katsaus... 6 Lapijoen konepajan katsaus... 9 Laatupäällikön katsaus... 10

Lisätiedot

Kasvamme harkituin askelin s. 4

Kasvamme harkituin askelin s. 4 Consti Yhtiöiden lehti korjausrakentamisesta 1/2015 uudistajat Kasvamme harkituin askelin s. 4 Käyttäjälähtöinen muutostyö toteutetaan asiakkaan ehdoilla s.10 Yhä parempia palveluita kiinteistönomistajille

Lisätiedot

Kokonaiskustannuksiltaan edullisinta kunnossapitoa

Kokonaiskustannuksiltaan edullisinta kunnossapitoa Tiimimallilla haetaan Kaukajärviosuuskunta parempaa palvelua tarjoaa urapolkuja SIVUT 6 7 SIVU 9 Asumiskustannukset vaan nousevat? Maalämpö katkaisee kierteen! Taloudellinen maalämpö soveltuu mainiosti

Lisätiedot

Tieto. Rakentajat. - salaojat - pihatyöt - kivityöt - maarakennustyöt. TMI RAKENNUS-HARTIKKA Puh. 0400-890 215. Oulun seudun

Tieto. Rakentajat. - salaojat - pihatyöt - kivityöt - maarakennustyöt. TMI RAKENNUS-HARTIKKA Puh. 0400-890 215. Oulun seudun Oulun seudun Rakentajan Tieto Huhtikuu 2/2014 Pihapuiden kaadot Kantojen jyrsintä Pihanurmikon jyrsintä ja mullan levitys TMI RAKENNUS-HARTIKKA Puh. 0400-890 215 - salaojat - pihatyöt - kivityöt - maarakennustyöt

Lisätiedot

Muurahainen. tankkiin ja päästöt kuriin TEOLLISUUSKEMIKAALIT KONSERNIN YTIMEEN S. 8 TEKNOLOGIAKEHITYS SYNNYTTÄÄ VIRTUAALIYHTIÖITÄ S.

Muurahainen. tankkiin ja päästöt kuriin TEOLLISUUSKEMIKAALIT KONSERNIN YTIMEEN S. 8 TEKNOLOGIAKEHITYS SYNNYTTÄÄ VIRTUAALIYHTIÖITÄ S. nro 3 2004 TEOLLISUUSKEMIKAALIT KONSERNIN YTIMEEN S. 8 TEKNOLOGIAKEHITYS SYNNYTTÄÄ VIRTUAALIYHTIÖITÄ S. 15 TIKKURILA ETSII OSTETTAVAA ITÄISESTÄ EUROOPASTA S. 32 Muurahainen tankkiin ja päästöt kuriin KEMIRAN

Lisätiedot

kontrahti Valimo on VTT:n käyntikortti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3 2008

kontrahti Valimo on VTT:n käyntikortti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3 2008 Kasarmista ympäristökeskukselle tilat Kiinteistöistä esteettömiä Toimistokampukset tulevat kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3 2008 Valimo on VTT:n käyntikortti Kontrahti 3 2008 Sisältö

Lisätiedot

Johdin. Asiakaslehti nro 1 2010. Standardien mukaisiin tuotteisiin voi luottaa. DrakaHybrid vähentää asennustyön määrän neljännekseen

Johdin. Asiakaslehti nro 1 2010. Standardien mukaisiin tuotteisiin voi luottaa. DrakaHybrid vähentää asennustyön määrän neljännekseen Asiakaslehti nro 1 2010 Standardien mukaisiin tuotteisiin voi luottaa DrakaHybrid vähentää asennustyön määrän neljännekseen Sähköistyksen mahdollisuuksista on kerrottava kuluttajille Liikennevirasto vauhdittaa

Lisätiedot

uusiutuva pohjoiskarjala

uusiutuva pohjoiskarjala 2 08 b u s i n e s s & t e c h n o l o g y uusiutuva pohjoiskarjala miljardien eurojen urheilubisnes kauppakamari tehokäyttöön muutos on maailman tapa maailman huipulle ihan toinen kaupunki pohjois-karjalan

Lisätiedot

Smail. Vihreydestä. vastuullisuuteen. Laatu lähtee asenteesta Lahden Talot sai ympäristötehokkuudesta. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa

Smail. Vihreydestä. vastuullisuuteen. Laatu lähtee asenteesta Lahden Talot sai ympäristötehokkuudesta. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Smail Kumppanuuden rakentaja 1 2011 Vihreydestä vastuullisuuteen 14 8 22 Laatu lähtee asenteesta Lahden Talot sai ympäristötehokkuudesta laudaturin Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Teksti: Katri

Lisätiedot

VASTUULLINEN SORANOTTAJA VAATIVA LNG-SÄILIÖ VALETTIIN VAUHDILLA JUSSI JA MARJO, KUMPPANIT MANSESTA 15 HULEVEDET HALLINTAAN 25. www.rudus.

VASTUULLINEN SORANOTTAJA VAATIVA LNG-SÄILIÖ VALETTIIN VAUHDILLA JUSSI JA MARJO, KUMPPANIT MANSESTA 15 HULEVEDET HALLINTAAN 25. www.rudus. Rudus Oy:n asiakaslehti 2015 VASTUULLINEN 6 SORANOTTAJA VAATIVA LNG-SÄILIÖ 9 VALETTIIN VAUHDILLA JUSSI JA MARJO, KUMPPANIT MANSESTA 15 HULEVEDET HALLINTAAN 25 www.rudus.fi 6 sisältö 2015 Kannen kuvat:

Lisätiedot

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informa atiolehti

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informa atiolehti Ammattilaisille 7 Kellokas kestää hajamielisiä ihmisiä 10 Juurtuuko townhouse Suomeen? 26 Kirkkojärven koulun tilat innostavat oppimaan 30 Kirkkoarkkitehtuurin kaksi helmeä Kivestä muuraamalla viihtyisien

Lisätiedot

palloilun pariin Hannu Tihinen Miten siihen vastataan? Testissä työkulttuurin tavat TURVALLISUUSTEKO TYÖHYVINVOINTI TEEMAJUTTU

palloilun pariin Hannu Tihinen Miten siihen vastataan? Testissä työkulttuurin tavat TURVALLISUUSTEKO TYÖHYVINVOINTI TEEMAJUTTU Kansalliskirjasto koreaksi NCC perusparantaa Cramon avulla Keski-Eurooppa uudistuu Theisen vaihtuu Cramoksi 04 24 0 KESÄKUU CRAMO FINLAND OY:N SIDOSRYHMÄLEHTI TURVALLISUUSTEKO ILMOITUSVELVOLLISUUS TYÖMAILLA

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Mikkeli REIM Mikkeli Oy Nuijamiestenkatu 4 50100 Mikkeli p. 0207 438 560 www.reimgroup.com/mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT

Lisätiedot

Ytimekäs. harjan- nostajaisiin. OL3:n tähänastinen työ huipentui. Sähkön tuotanto hiilineutraalia vuonna 2050 Pohjolan Voima panostaa päästöttömiin

Ytimekäs. harjan- nostajaisiin. OL3:n tähänastinen työ huipentui. Sähkön tuotanto hiilineutraalia vuonna 2050 Pohjolan Voima panostaa päästöttömiin Ytimekäs T e o l l i s u u d e n V o i m a O y j : n y h t i ö l e h t i 4 / 2 0 0 9 Energiateollisuuden visiossa Sähkön tuotanto hiilineutraalia vuonna 2050 Pohjolan Voima panostaa päästöttömiin OL3:n

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 1 VUOSIKERTOMUS

SOLTEQ OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 1 VUOSIKERTOMUS SOLTEQ OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SOLTEQ OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 3 SISÄLTÖ Solteq ja vuosi 2012 lyhyesti... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Avainluvut... 9 Päivittäis- ja erikoistavarakauppa...10

Lisätiedot

Ramirent ja Havator strategiseen yhteistyöhön s. 3

Ramirent ja Havator strategiseen yhteistyöhön s. 3 Ramirentin asiakaslehti Nro 2 2010 Ramirent ja Havator strategiseen yhteistyöhön s. 3 08 10 Jättiristeilijä työllisti myös Ramirentiä Telineramilla vilkas vuosi 2 Ramirentin asiakaslehti 2 2010 Pääkirjoitus

Lisätiedot