Rohkeaa ja ennakkoluulotonta työn edunvalvontaa. Avainklubi kauneudenhoidon tuotekehityksen apuna. Nuoret haluavat olla ylpeitä työstään

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rohkeaa ja ennakkoluulotonta työn edunvalvontaa. Avainklubi kauneudenhoidon tuotekehityksen apuna. Nuoret haluavat olla ylpeitä työstään"

Transkriptio

1 Suomalaisen Työn Liiton tiedotuslehti Rohkeaa ja ennakkoluulotonta työn edunvalvontaa Avainklubi kauneudenhoidon tuotekehityksen apuna Nuoret haluavat olla ylpeitä työstään

2 Pääkirjoitus Suomalaisen työn hyväksi S uomalaisen Työn Liitto on tehnyt uuden strategian, joka ulottuu maamme itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoteen. Strategiamme kulmakivenä on keskittyminen uudelleen ja uusin keinoin siihen alkuperäiseen missioon, jota varten joukko eteenpäin katsovia yrittäjiä perusti liiton 100 vuotta sitten: toimia rohkeasti ja ennakkoluulottomasti suomalaisen työn puolesta. Suomalainen työ on murroksessa, jossa näemme enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Rakentavia ja uudistuksiakin kaihtamattomia puheenvuoroja ja tekoja kaivataan liiton ja sen jäsenten puolelta nyt enemmän kuin koskaan. Sen johdosta visiomme onkin, että liitto on tunnustettu suomalaisen työn arvostuksen ja menestyksen puheenjohtaja ja Suomessa tehdyn työn aktiivinen edunvalvoja. Liiton perustan muodostavat sen jäsenet. Uudistamme yritysyhteistyötämme palvelemaan vielä paremmin elintärkeää yhteistä yhteiskunnallista viestintäämme ja tukemaan tehokkaammin jäsenyritystemme liiketoimintaa sekä Suomessa että vientimarkkinoilla. Suomalaisen työn muutos tulee näkymään myös liiton hallinnoimissa merkeissä. Tuomme uutta sisältöä ja terävyyttä näihin arvokkaisiin brändeihin, jotta ne toisaalta kuvaavat suomalaisen työn nykypäivää ja toisaalta edelleen tavoittavat asiakkaiden järjen ja sydämenkin. Tarvitsemme tähän kunnianhimoiseen ja innostavaan uudistumiseen jäsentemme tiivistä osallistumista sekä uusien jäsenyritysten voimaa. Tartutaan yhdessä tulevaisuuden haasteisiin ja tehdään uudesta suomalaisesta työstä monta menestystarinaa! Tero Lausala K u va: Do rit Salutski j Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja 2

3 Sisällys 2 Suomalaisen työn hyväksi 3 M iten Suomi nousuun, kun muutoksen aallot lyövät ylitse? 4 N uoret haluavat olla ylpeitä omasta työpaikastaan 6 U udessa strategiassa korostuu rohkeus ja ennakkoluulottomuus 7 Avainklubista nopeaa kuluttajaymmärrystä eri kohderyhmiltä 8 T ukikodissa ovat perusarvot kunniassa 10 Yhteistyöllä positiivista näkyvyyttä suomalaiselle designille 12 Bloggaritreffeillä tupa täysi 12 Rohkea idealinko 13 Jaana, Jukka ja leninki osa 2 13 Joulu tulee, oletko valmis? 14 SokoPro-projektipankki on rakennusalan suunnannäyttäjä 16 Uudet Avainlippu-, Design from Finland- ja Yhteiskunnalliset yritykset Miten Suomi nousuun, kun muutoksen aallot lyövät ylitse? T ämän kevään aikana olemme Suomalaisen Työn Liitossa piirtäneet suuntaviivoja työn ja työelämän muutoksesta. Tutkimme, miten suomalaiset näkevät työelämän tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Keväällä tehdyn tutkimuksen mukaan vain 8 % vastaajista piti suomalaista työtä innovatiivisena ja 5 % piti sitä kannattavana tällä hetkellä. Nämä luvut osoittavat, että innovatiivisuutta ja kannattavuutta ei koeta osaksi omaa työtä. Löydökset tämän hetkisestä tilanteesta ovat huolestuttavia, sillä juuri innovatiivisuus ja kannattavuus ovat elinehto kun puhutaan työn muutoksista ja uusista mahdollisuuksista. Positiivista tutkimustuloksissa oli se, että vastanneista 22 % uskoi suomalaisen työn olevan innovatiivista ja 14 % kannattavaa tulevaisuudessa. 4 muuttuvaa tekijää Julkaisija Suomalaisen Työn Liitto PL 429 (Mikonkatu 17 A), Helsinki puh. (09) Päätoimittaja Tero Lausala, Toimituspäällikkö Miia Välikorpi Toimittajat Mirja Ekholm Jokke Eljala Hanna Malinen Pilvi Reko Osoitteenmuutokset Taitto Quickmac Oy Kirjapaino Painotalo Varteva Oy / Kirjapaino Fram Kannen kuva Lumene on hyödyntänyt Avain klubia huulipunien, voiteiden ja ripsivärien tuotekehityksessä. Kuva: Lumene Innovatiivisuutta ja kannattavuutta on vaikea parantaa tai edistää, jos emme ymmärrä niiden taustalla vaikuttavia muutosvoimia. Osana Suomalaisen Työn Liiton strategiatyötä tunnistimme neljä merkittävää muutosvoimaa, jotka tulevat varmuudella muuttamaan työn tekemistä lähes kaikkialla. Ensimmäinen muutosvoima teknologisoituva ympäristö tarkoittaa resurssien parempaa hallintaa ja kohdentamista automaation ja datan yhdistämisen avulla. Toinen muutosvoima toimintamallien avoimuus edistää vaikuttamisen ja läpinäkyvyyden lisäämistä, joista seuraa parhaimmillaan yritysten välistä innovointiyhteistyötä, yritysten sisäisten voimavarojen käyttöönottamista ja kuluttajien kanssa yhdessä ideointia. Kolmas muutosvoima arvopohjan monimuotoistuminen, johtaa työnteon motiivien monipuolistumiseen ja ihmisten pyrkimykseen löytää arvoihinsa ja elämäntilanteeseensa sopivimpia työtapoja sekä yritysten pyrkimykseen luoda uudenlaisia palkitsemisjärjestelmiä. Neljäs muutosvoima arvoketjujen uusjako on seurausta yhä kovenevammasta kansainvälisestä kilpailusta ja pyrkimyksestä hallita parempaa taloudellista arvoa tuottavat osat tuotantoketjusta. Nämä neljä muutosvoimaa tulevat vääjäämättä vaikuttamaan koko yhteiskunnassa ja ihmisten elämässä. Jokke Eljala tutkimuspäällikkö 3

4 Nuoret haluavat olla ylpeitä omasta Suomalaisen Työn Liitto järjesti jäsenilleen kevätseminaarin huhtikuussa Helsingissä Finlandia-talossa. Seminaarin aiheena oli suomalaisen työn tulevaisuus, kilpailukykymme perusta, sillä työ on edelleen avain vaurauteen, hyvinvointiin ja osaamisemme kasvattamiseen. S OK:n pääjohtajan ja Suomalaisen Työn Liiton valtuuston puheenjohtaja Kuisma Niemelän viesti oli, että nuoret arvostavat mielekästä työtä, työpaikan arvoja ja omasta työpaikasta halutaan olla ylpeitä. Palveluala on ihmisten ala ja tekno logian kehitys vapauttaa ihmisiä asiakas palveluun ja helpottaa työajan hallintaa. Uusi sukupolvi muuttaa suomalaista työelämää ja monikulttuurisuus synnyttää uusia mahdollisuuksia. Suomalaisen Työn Liitto on mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa ja SOK työllistää kesätyöntekijää sekä harjoittelijaa, Niemelä sanoi. 4 Sata vuotta sitten verkostoiduttiin entä nyt? Sata vuotta sitten liikemiehet olivat monen edistyksellisen hankkeen takana. Liikemies-Yhdistys perusti Kauppalehden ja yhdistyksen johtohenkilöt vaikuttivat myös Kauppakorkeakoulun, Liikesivistysrahaston ja Liikemiesten Kauppaopiston syntyyn. Verkostoitumalla saatiin paljon aikaan. Mitä tarvitaan nyt, jotta sadan vuoden päästä meidät muistetaan yrittäjyyden ja elinkeinoelämän hyväksi tehdystä työstä? kysyi Suomalaisen Työn Liiton johtokunnan puheenjohtaja Anne Berner puheenvuorossaan. EVA:n asennetutkimuksen 2013 mukaan kolme neljästä uskoo, että myönteinen suhtautuminen yrittäjyyteen hyödyntää kaikkia. Neljä viidestä on sitä mieltä, että hyvinvointivaltio Suomi on hintansa arvoinen. Suomalainen hyvinvointivaltio on menestystarina ja hyvinvointi syntyy työstä. Tulevaisuudessa työllisyys kasvaa korkeapalkkaisissa ja matalapalkkaisissa tehtävissä. Uusien avointen liiketoimintamallien ja yhdessä tekemisen kulttuuri mahdollistaa ketterien innovaatiorakenteiden syntymisen ja auttaa yritysten kilpailukykyä sitouttamalla kuluttajat ja työntekijät, Anne Berner kiteytti.

5 työpaikastaan 925 Designin Pekka Pohjakallio muistutti yleisöä siitä, että ihmiset tekevät yrityksen. Työelämä on muuttunut: Ensimmäinen vallankumous on siirtyminen tehdastyöstä ajatustyöhön. Toinen vallankumous on ajan mittaamisesta siirtyminen aikaansaamisten mittaamiseen. Työtä voi tehdä vaikka toisella puolella maapalloa. Ulkoisesta johtamisesta on siirrytty sisäiseen johtamiseen. Kun työtä tekee ilolla, saa enemmän aikaan. Jokainen haluaa muuttaa maailmaa, mutta kukaan ei halua muuttaa itseään, Pohjakallio sanoi Tolstoita mukaillen. Nuoret työntekijät ovat velvollisuudentuntoisia Vuoden 2011 kansallisen nuorisotutkimuksen mukaan 74 % nuorista toivoo yrityksiltä muitakin kuin taloudellisiin asioihin liittyviä tavoitteita, sanoi 15/30 Research tutkimuslaitoksen kehitysjohtaja Mikko Ampuja puheenvuorossaan. Velvollisuudentuntoisuus ja mielihyvä hallitsevat nuorten arvoja voimakkaasti, minkä tuntumassa tulevat yhteiskunnallinen järjestys ja yhteiset säännöt. Suomalaisuus merkitsee nuorille laatua, terveellisyyttä ja puhtautta, luotettavuutta, eettisyyttä ja työllistävyyttä, Ampuja kertoi puheenvuorossaan Unelmoitu Suomessa nuoret, arvot ja suomalainen työ. Maailmalla robotisaatio on megatrendi Tulevaisuudessa robotit tekevät vaurautta ja ihmiset arvoa. Maailmalla robotisaatio on megatrendi, kun meillä vasta digitalisoidaan Kalevalaa, vertasi voittamisvalmentaja ja EU:n robottiviikon Suomen koordinaattori Cristina Andersson. Suomessa järjestetään robottiviikko , jossa Suomalaisen Työn Liitto on tiiviisti mukana. Suomen pitää ottaa robotisaatio vakavasti, Cristina Anderson sanoi. Tulevaisuuden työelämässä arvostetaan kestävää kehitystä Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan tulevaisuuden työssä kasvussa ovat innovatiivisuus, luovuus, eettisyys, asiakaslähtöisyys, tehokkuus, taloudellinen kannattavuus ja eniten kestävän kehityksen mukainen työ. Työnteon rakenteita sekä kulttuuria tulee uudistaa vastaamaan työntekijöiden ja asiakkaiden arvoja. Suomalaisen Työn Liiton missio on toimia rohkeasti ja ennakkoluulottomasti suomalaisen työn puolesta, sanoi Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala. Teksti: Mirja E kho lm Kuva: Do rit Sa lutskij 5

6 Uudessa strategiassa korostuu rohkeus ja ennakkoluulottomuus Suomalaisen Työn Liitto on uudistanut strategiaansa ja korostaa visiossaan olevansa vuonna 2017 tunnustettu suomalaisen työn arvostuksen ja menestyksen puheenjohtaja ja edunvalvoja. Roolinsa liitto täyttää missiossa määritellysti toimimalla rohkeasti ja ennakkoluulottomasti suomalaisen työn puolesta, jotta jäsenyritykset menestyvät Suomessa ja kansainvälisesti. 1. M iten liitto toteuttaa visionsa? 3. T yö luo merkitystä ja hyvinvointia jokaiselle. Miten tulevaisuuden työkulttuuri muuttuu? Kuisma Niemelä pääjohtaja, SOK Suomalaisen Työn Liiton valtuuston puheenjohtaja 1. Liitto tuo entistä aktiivisemmin esille Suomessa tehtävän työn merkitystä ja korostaa, että kaikki työ on arvokasta riippumatta yrityksen koosta tai toimialasta. Liitto myös nousee kiistattomaan asiantuntija-asemaan, ja se kutsutaan mukaan asiantuntijaksi erilaisille keskustelu- ja valmistelufoorumeille. 2. Liiton on otettava entistä voimakkaammin kantaa työn tekemisen edellytyksiin maassamme. Liiton tulisi haastaa muita mukaan keskusteluun. Myös jäsenmäärä on saatava selvään kasvuun. Liiton on saavutettava riittävä kattavuus ja verkostoiduttava todella vahvasti. Lisäksi on tuotettava tuoretta sisältöä omiin brändeihin Työ muuttuu aiempaa selvästi joustavammaksi. Asiantuntijatyö jatkaa kehittymistään yhä enemmän ajasta ja paikasta riippumattomaksi. Tässä yhdistyvät yritysten ja työntekijöiden tarpeet. Uuden joustavuuden myötä raja työn ja vapaa-ajan välillä hämärtyy. Sanna Varpukari-Anttila toimitusjohtaja, Sovelto Suomalaisen Työn Liiton johtokunnan jäsen 1. Liitto haluaa olla aktiivinen, positiivinen ja rohkea toimija myös seuraavat 100 vuotta tarkastelemalla työelämää laajasti. Liitto näkee kaikkien toimijoiden yhteisen edun, pyrkii tunnistamaan trendejä, toimii keskustelujen avaajana sekä vaikuttaa suomalaisen työn ja tekijöiden menestymisen mahdollisuuksiin. k u va : s ovelt o k u va : L au r i M anne r m aa 2. M itä rohkeita ja ennakkoluulottomia ehdotuksia annatte liitolle mission toteuttamiseen? 2. Liitto on aiemminkin toiminut edelläkävijänä ja tehnyt hienoja uusia avauksia ja aluevaltauksia kuten esimerkiksi Avainklubin. Tätä linjaa on hyvä jatkaa. Suomalainen työ tarvitsee puolestapuhujan, ja liitolla on mahdollisuus nyt rohkeasti ottaa tämä paikka. 3. Työkulttuurissa on tapahtumassa isoja muutoksia. Muutosvoimia ovat teknologian kehittyminen, väestömme ikääntyminen, globalisaatio ja ekologisesti kestävän toiminnan vaatimukset. Erityisen suurta painetta parempaan tuottavuuteen luo ikärakenteemme muutos. Lisäksi suomalaisen työn kilpailukyky on talouden rakennemuutosten johdosta jatkuvasti koetuksella. to imittajat: Pilv i Reko ja Mirja E kho lm

7 Avainklubista nopeaa kuluttajaymmärrystä eri kohderyhmiltä Lumene on kauneudenhoidon moniosaaja. Yrityksellä on monia kuluttajatutkimuskanavia, joista Avainklubin merkitys on vahvistunut viime aikoina. Avainklubin kautta yritys tavoittaa helposti ja nopeasti erilaisia kohderyhmiä. Aluksi toimintamme Avainklubissa oli kokeilua ja teimme vain muutamia yleisluontoisia kyselyitä, kertoo Lumenen Consumer Insight Manager Sara Ahonen. Viime vuonna Lumene aktivoitui enemmän ja haki tuotetestaajia Lumene Raspberry Miracle -huulipunille. Yritys sai paljon hakijoita, joista 21 testaajaa valittiin. Testiryhmästä saimme arvokasta tietoa käyttökokemuksista. Myös BB-voidekyselystä saimme tietoa kuluttajien käyttökokemuksista, silloin kun voiteet tulivat markkinoille. Avainklubin merkitys kuluttajaymmärryksessä on jatkuvasti kasvanut. Tänä vuonna meillä on ollut jo täyttä toimintaa Avainklubissa. Olemme tehneet jo kolme kyselyä. Lisäksi haimme Avainklubista ripsiväritestaajia. Vastauksia ja hakijoita on tullut aina nopeasti monta sataa. Olemme saaneet paljon tietoa esimerkiksi uusien tuotteiden ideoinnin ja pakkauskehityksen tueksi. Ja lisää kyselyitä on tulossa, Ahonen innostaa. Lumene on ollut Avainklubissa mukana perustamisesta lähtien. Suomalaisen Työn Liitto kehittää palvelua yhteistyössä 30 yrityksen kanssa. Avainklubi on testiversioineen toiminut vuodesta 2011 ja se kasvaa kovaa vauhtia. Kuluttajia palveluun on rekisteröitynyt jo yli teksti: Pilv i Reko kuva: Lumene 7

8 Tukikodissa ovat perusarvot kunniassa Forssan Tukikoti Tasapaino on ympäri vuoro kautinen sijaishuoltopalvelun erityislastensuojeluyksikkö ja siellä asuu seitsemän lasta. Jokioisissa sijaitsevassa ympärivuorokautisessa koko perheen arviointija kuntoutusyksikkö Perhetalo Pauliinassa asuu vauvoja vanhempineen. Talossa on paikka viidelle perheelle. Meillä harrastetaan lasten kanssa paljon kädentaitoja ja musiikkia. Eläimet ja luonto ja isovanhemmuus kuuluvat myös toimintaamme, iloinen Mia Stark sanoo. 8

9 V iehättävän omakotitalon piha on hyvässä kunnossa Forssan keskustassa. Eteisessä on lapsiperheen merkit, rivi kenkiä. Talon lapset tulevat kättelemään kohteliaasti. Asennekasvatuksella on suuri merkitys. Olemme vieressä ja ohjaamme oikeaan suuntaan, sanoo Tukikoti Tasapainon perustaja ja toimitusjohtaja Mia Stark. Lapsiperhepalvelu Stark Oy on erityislaitos, joka maksaa palkkaa 23 työntekijälle. Suurin osa yrityksen liikevaihdosta menee henkilöstökuluihin ja loput talon toiminnan kehittämiseen. Toiminnalleen yritys on saanut Yhteiskunnallinen yritys -merkin. Pääkaupunkiseudulla merkki tunnetaan, mutta tällä seudulla tunnuksen merkitys on vielä toistaiseksi tuntemattomampi. Perhetalo Pauliinassa opetetaan vauva perheille arjen perusasioita ja vahvistetaan vanhempien omia voimavaroja ja vuorovaikutustaitoja. Nuorilla vanhemmilla ei välttämättä ole työkaluja arjen pyörittämiseen. Liikuntaa, unta ja ruokaa Lapset ja nuoret tulevat tutustumisen jälkeen Tukikoti Tasapainoon, jos perhe ja sosiaalitoimisto hyväksyvät paikan. Monella lapsella on perheessä useita eri rooleja ja yksi toiminnan kulmakivistä onkin lapsen palauttaminen tai nostaminen ikätasolleen sekä sitä vastaavalle toimintatasolle. Yksiköissä riittävä liikunta, uni ja ravinto ovat perusasioita. Meillä myös halataan ja pidetään sylissä ja samat tutut ihmiset pysyvät lähellä. Kokonaisuudessaan lähdemme rakentamaan asiakkaiden fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja taloudellista tasapainoa. Tavoitteenamme on asiakkaan ja perheen toimintakyvyn vahvistaminen sekä sen palauttaminen, syrjäytymisen ennaltaehkäisy sekä perheen omista lähtökohdista toteutettu itsenäinen elämä. Tukikoti tasapainossa sekä Perhetalo Pauliinassa korostetaan yhteisöllisyyttä ja toisista välittäminen onkin onnistunut talossa. 16-vuotiaat teini-ikäiset hoitavat ja huolehtivat vauvaikäisistä asukkaista kuten isossa perheessä on tapana. Talon hyvä yhteisöllisyys näkyy myös siinä, että talosta jo pois muuttaneet ovat tulleet käymään myöhemminkin varakotona. Talon viikko-ohjelmassa maanantaina on lasten- ja nuortenkokous, jolloin kuunnellaan, mitä nuorilla on sydämellään. Tiistai ja torstai ovat liikuntapäiviä, silloin uidaan, pelataan tai hiihdetään. Keskiviikko on toimintaterapiapäivä ja perjantai siivouspäivä. Lauantaina voidaan mennä leffaan tai markkinoille tai lähteä tila-autolla pidemmälle kiinnostavaan kohteeseen. Sunnuntai on perhepäivä. Tällöin tarkoituksena on opetella toisten huomioon ottamista perhekäsitteen alla; tullaan pois minäajattelusta ja opetellaan positiivisia vuorovaikutustaitoja. Näin tietokoneiden aikaan, sosiaalisten taitojen opettelu sekä niiden ylläpitäminen on ensisijaisen tärkeätä. Mia Stark lähti parikymmentä vuotta sitten Forssasta opiskelemaan sosiaali alaa Helsinkiin. Käytännön työssä Keravan nuorisovankilassa ja poliisin perheväkivaltatyöntekijänä hänelle kirkastui, että elämän hallinta oli monella lapsella ja aikuisellakin hukassa. Kun perustin laman aikana yrityksen Forssaan, minua pidettiin suoranaisesti hulluna. Mielestäni kuitenkin kanssaihmisiä tulee auttaa silloin kun avuntarve ilmenee eikä odottaa tilanteen räjähtämistä. Työkokemukseni perusteella ja lasten varhaisten vaiheiden ongelmien vuoksi sosiaalialan työn painopisteen tulee mielestäni olla vanhemmuuden vahvistamisessa ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemisessa. Nopea reagointi ongelmiin on avain asemassa! Stark kannustaa. Teksti: Mirja E kho lm Kuva: Ja a na Lindfo rs, Fo to Hella s 9

10 Yhteistyöllä positiivista näkyvyyttä suomalaiselle designille Design from Finland -merkillä on oma osasto syksyn 2013 tulevilla Habitare-messuilla. Osastolla on esillä neljä Design from Finland -merkkiä kantavaa suomalaista yritystä: keittiötekstiilejä valmistava Kuitukuu Oy, paperinaru- ja pellavamattoja valmistava VM-Carpet Oy, kangas-, matto-, tapetti- ja torkkupeitemallistoa valmistava ::INTO::C::D::C:: sekä koivuviilusta erilaisia tuotteita valmistava Majamoo Oy. T o i m ittajat P i lv i Reko ja M i r ja Ekh olm 1. Miksi osallistutte Design from Finland yhteisosastolle Habitaressa? 2. Mitä tuotteita tuotte Habitareen ja aiotteko hyödyntää myyntimahdollisuutta? 3. Miten Design from Finland -merkki näkyy omassa viestinnässänne? 10 KUITUKUU 1. Haluamme korostaa erityisesti kotimaista toimintaamme ja AHEAD hallissa yhteisosastolla saamme paremman näkyvyyden kuin omalla, erillisellä osastolla muissa halleissa. 2. Tuomme osastolle graafisia, selluloosakuituisia keittiöliinoja, joissa on postikorttimuotoon pakattuja ns. taidepainatussarjoja. Hyödynnämme myös täysin uuden tuotteen Saksassa tapahtuvaa lanseerausta ja kuluttajamyynti aloitetaan juuri Habitaressa. 3. Design from Finland -merkki tulee näkymään kotisivuillamme, Facebookissa, pakkauksissa ja esitteissä. Myös tuotteet labeloidaan logolla. Merkki otetaan näkyvämmin käyttöön elokuussa.

11 ::INTO::C::D::C:: VM-CARPET 1. Design from Finland -osastolle osallistuminen yhdessä muiden laadukkaiden suomalaisten toimijoiden kanssa tuo positiivista näkyvyyttä suomalaiselle osaamiselle. Uskomme, että se tuo esille halumme panostaa hyvään designiin. 2.Meillä on tarkoitus esitellä Habitaressa uusi julkisten tilojen mallistomme sekä uusia ideoita muotomattojemme käyttöön. Myyntimahdollisuus messuilla ohjautuu yhteistyöhön asiakkaamme kanssa. 3. Merkkiä käytetään tuotteissa, joille se on myönnetty sekä tuotteiden esittelymateriaaleissa. 1. Osallistumme osastolle, koska uskomme avoimen yhteistyön voimaan. Kun mukana on useita erilaisia tuotteita tarjoavia ja erikokoisia yrityksiä, syntyy yleensä hyvä keitto, jossa on erilaisia makuja. Design from Finland -merkin alla edustamme kaikki erilaisia näkemyksiä siitä mitä suomalainen muotoiluosaaminen on eri tuoteryhmissä ja palveluissa. 2. Tuomme esille tuotteitamme ja palvelujamme. Erotumme laadukkailla materiaaleilla ja vahvoilla sekä innovatiivisilla tekstuuri- ja kuviopinnoilla. Tarinat eettisesti tuotetun malliston taustalla kumpuavat suomalaisesta voimasta ja vapaudesta, sekä taidosta luoda arkkitehtonisia pintoja. Messuilla asiakkaat voivat ostaa muutamia ::HABITARE 2013:: merkittyjä erikoiserän tuotteita sekä torkkupeitteitä ja lautasliinoja. Lisäksi ipadin avulla asiakas voi tilata tuotteita suoraan verkkokaupasta kotiin. 3. Design from Finland-merkki näkyy voimakkaasti kaikessa viestinnässä: mm. www-sivuilla ja messuilla. Tänä vuonna olemme käyttäneet DFF-merkkiä logon yhteydessä messuilla Saksassa ja Italiassa. MAJAMOO 1. Majamoon osallistuminen Design from Finlandin yhteisosastolle tukee toimintaamme monella tavalla. Yhteistyöstä on hyötyä kaikille osastolle tuleville osapuolille. 2. Tarkoituksenamme on tuoda Habitareen uusia tuotteitamme, joita myös myymme messuilla. 3.Design from Finland -merkki näkyy kaikissa esitteissämme, pakkauksissamme ja verkkosivuillamme. 11

12 Bloggaritreffeillä tupa täysi B logit ovat edelleen monille yrityksille valtava hyödyntämätön voimavara markkinoinnissa. Bloggauksen saloja avattiin kesäkuussa liiton järjestämillä suosituilla Bloggaritreffeillä Helsingissä Klaus K:ssa. Treffeille oli kutsuttu liiton jäsenyrityksiä ja bloggauksen asiantuntijoita kuulemaan ja keskustelemaan blogien hyödyllisyydestä yrityksille sekä miksi ja miten bloggaajayhteistyötä kannattaa tehdä. Bloggarisuhteiden vahva osaaja viestintätoimisto Manifesto tarjosi ennakkotuloksia syksyllä julkaistavasta Blogibarometrista. Bloggaaja, kouluttaja ja tietokirjailija Katleena Kortesuo tarjosi kuumimmat vinkit bisnesbloggaukseen. Yritysblogin pitämisestä kertoivat Vallilan kaksio -blogin kirjoittajat Henry Ahlavuo sekä Lotta Lappalainen. Bloggaajakonkari Outi Pyy antoi konkreettisia esimerkkejä miten bloggajakontaktoinneissa voi onnistua ja mitä virheitä tulee välttää. Lopuksi jokainen halukas sai Outilta henkilökohtaista konsultointia Outin blogiklinikalla. Bloggarikontaktointi on kuin treffeille pyytämistä, parhaimmillaan pääsee naimisiin, totesi trashionista ja bloggaaja Outi Pyy. T eksti: H a nna M ali nen Ku va : D o ri t Sa lutsk i j Myyntipäällikkö Jaana Tuomila Rohkea idealinko Sain headhunterilta viestin, että Suomalaisen Työn Liitto hakee myyntipäällikköä. Kun katsoin liiton esittelyvideon, tuntui, että voisin hyödyntää työkokemustani tässä tehtävässä. Odotukseni täyttyi ja sain työyhteisön, jossa voi jakaa onnistumisia ja kokea sydämellä tekemisen riemua, Jaana Tuomila, 48, sanoo. Jaana aloitti työnsä huhtikuussa ja kalenteri oli heti täynnä. Täällä liitossa on osaavia ihmisiä ja hyvää pöhinää. On hienoa, että järjestössä nähdään uusia asioita ja tapoja toimia. Toisia kuuntelemalla oppii eniten. Jaana on saanut pohjoismaisessa pankkiorganisaatiossa toimiessaan kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä ja valmennuksesta. Kun lähdin pankista, sain esimieheltäni ikimuistoisen kohteliaisuuden: iso osa maalaisjärkeä poistuu, kun lähdet. 12 Jaana pitää valttinaan tavallisuuttaan, hänen on helppo tulla toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa. Jaanalla on kokemusta myös it-yrityksestä ja pienyrittäjän arjesta. Omassa yrityksessään Jaana on valmentanut ja kehittänyt organisaatioiden toimintaa. Johtaminen, vuorovaikutustilanteet ja omien voimavarojen hyödyntäminen ovat saaneet hyvää palautetta. Vantaan kaupunki palkkasi Jaanan vetämään Mä meen duuniin -työpajan, missä opeteltiin työpaikan hakemisen käytännöt silmiin katsomista ja ansioluettelon tekemistä myöten. Kahdeksan oppilasta kymmenestä sai kesätyöpaikan. Luovuuttaan Jaana on toteuttanut muun muassa Naisten Pankin vapaa ehtoistyössä ja balettitanssijoiden mediaesiintymisen valmennuksessa. Jaana Tuomilan mielestä suomalaisen työn arvon kohottaminen on hiomaton timantti. Teksti: Mirja E kho lm Kuva: Do rit Sa lutskij

13 Jaana, Jukka ja leninki osa 2 Muotisuunnittelija Jukka Rintalan muotibrunssin näytös Helsingissä Klaus K:ssa sai yleisön haltioitumaan. Oman osansa suosiosta sai Suomalaisen Työn Liiton suomalainenjoulu.fikampanjasivuston tonttukilpailun pääpalkinnon voittaja: Jaana Salmi esitteli muotinäytöksen loppuhuipentumana Jukka Rintalan hänelle suunnitteleman asun. H ämeenlinnalainen Jaana Salmi haaveili Jukka Rintalan suunnittelemasta asusta Niko-poikansa kesähäihin ja osallistui suomalainenjoulu.fi-sivuston Lahjakoneen tonttukilpailuun osallistujan joukosta onnetar osui kohdalle, ja tammikuun lopussa Jaana ja Jukka tapasivat ensimmäisen kerran. Jukka Rintala piirsi Jaanalle asun, esitteli kankaan ja otti mitat. Ompelijat Lappeenrannassa loihtivat asun. Sovitus oli huhtikuussa ja valmis asu odotti Klaus K:ssa. Marjo Sjöroosin mallit esittelivät Jukka Rintalan kesämalliston, minkä jälkeen oli Jaanan vuoro. Pääpalkinnon voittaja ja suunnittelija kertoivat yleisölle yhteistyön koko tarinan, ja Jaana esitteli asunsa suosionosoitusten saattelemana. Ainutkertainen kevät ja yhteistyö Jukan kanssa on ollut unohtumaton kokemus, Jaana iloitsi jännittävän näytöksen jälkeen. T eksti: M i rja E kholm Ku vat : D o ri t Sa lutsk i j Joulu tulee, oletko valmis? P erinteisen Suomalaisen Työn Liiton joulukampanjan alkuun on enää viisi kuukautta. Punaposket paketoivat jo upeita suomalaisia tuotteita ja palveluita. Vikkelät kokoavat maukkaita reseptejä ja kekseliäitä vinkkejä. Kaikki jouluun liittyvä pitää muistaa: ohjeet, muistilistat ja lahjat. Ja kilpailut! Pääpalkintokin on odottamassa aattoiltaa. Tosin tänä vuonna sinivalkoinen joulu jatkuu loppiaisen yli ja valmistautuu vastaanottamaan myös venäläiset lomailijat. Toteutamme joulukampanjan vuosittain yhdessä jäsenyritystemme kanssa tavoitteena edistää jäsentemme myyntiä. Ilmoita meille kiinnostuksesi yhteistyöstä jo nyt, niin pääset vaikuttamaan kampanjan sisältöön ja suunniteluun! Ota yhteys: Jaana Tuomila, tai 13

14 SokoProprojektipankki on rakennusalan suunnannäyttäjä Rakennusalan projektipankki SokoPro kasvattaa suosiotaan ja palvelee asiakkaita Suomessa ja ulkomailla. Rakentajat suosivat tietoturvaan ja käyttäjäystävällisyyteen panostavaa palvelua. A vainlipulla merkityllä Suomen johtavalla SokoPro- projektipankilla on yli rakennusalan ammattilaista käyttäjinä Suomessa. Valtakunnallisen palveluyritys Kopijyvä Oy:n projektipankki kasvattaa tunnettuuttaan myös ulkomailla, missä sillä on käyttäjää. Projektipankkijärjestelmä palvelee asiakkaita suunnittelusta aikataulutukseen, toimitusten seurantaan, työmaapäiväkirjojen ja piirustusten hallintaan. Haluamme osoittaa Avainlipulla palvelun luotettavuutta ja suomalaisuutta, aluejohtaja Jouni Silvennoinen sanoo. Valttikortteina tietoturva ja käyttäjälähtöisyys SokoPro on rakennusalan tietoturvan edelläkävijä. Rakennusala ei ole kulkenut tietoturva-asioissa eturintamassa, mutta Nixu Oy:n myöntämä tietoturvasertifikaatti SokoPro:lle vahvistaa tekniikan ja toimintamallien kehittämisen turvallisesti. Sertifikaatti myönnetään vuodeksi kerrallaan. Jouni Silvennoinen esittelee Olarin toimiston terassilta näkymää ja kertoo, että maisemasta erottuva Länsimetron rakennusprojekti on SokoPro-projektipankin asiakas. 14 Länsimetron rakentamisessa noin tuhat ihmistä käyttää projektipankkia. Projektipankkia käytetään internetin välityksellä projektiin osallistuvien henkilökohtaisilla tunnuksilla. SokoPron rajapinnat mahdollistavat liitännät myös muihin asiakkaiden järjestelmiin, Silvennoinen kertoo. Kielivaihtoehtoina palvelussa on suomen lisäksi ruotsi, englanti, venäjä, saksa ja viro. Käyttäjiä on viikossa Yksi ensimmäisistä isoimmista SokoPron projekteista oli Hartwall Areenan rakentaminen. Sittemmin asiakaslista on vain kasvanut isoista ja pienistä rakennuttajista. Esimerkiksi Ruokakeskolla on valtavasti kiinteistöjä, joiden rakennusprojektit siirrettiin projektipankkiin, mistä ne siirtyvät projektien valmistuttua edelleen sähköiseen kiinteistöarkistoon. Kymmenien vuosien arkistot siirtyivät projektipankkiin kolmessa vuodessa. Muita projektipankin asiakkaita ovat muun muassa isot suomalaiset rakennusliikkeet ja rakennuttajat sekä kiinteistö sijoittajat NCC, YIT, Lemminkäinen, Peab, Hartela, Ilmarinen, Etera, Varma, Citycon, Technopolis ja Sponda. Rakennusprojektin koko ei ole este SokoPron käyttöönottoon, asiakkaina on myös omakotitalorakentajia. Palvelu kehittyy jatkuvasti asiakkailta saadun palautteen avulla. Teksti: Mirja E kho lm Kuva: Atte Ka j ova

15 Suunnista sinivalkoisten valintojen pariin uudistuneella sivustollamme, joka on suunniteltu toimimaan saumattomasti kaikilla päätelaitteilla. Nyt voit hakea kotimaisia tuotteita ja palveluita sekä paikkakunnan että muiden kriteerien mukaan. Myös linkit verkkokauppaostoksille ovat kätevästi mukana. alla Valitsem ta kotimais aista mal tuet suo tä! työ Y H T E I S T Y Ö S S Ä K E S Ä K O M P A S S I S S A 15

16 Uudet Avainlippu-yritykset Aiden Oy Aidine Oy AJT-Rakennus Oy Almedical Oy Antartico Arja Raukola Oy Avain Logistiikka Oy Belectro Oy Bell Communications Oy Bioferme Oy Business Technology Finland Oy Come to Finland Publishing Ab Oy Diter-Elektroniikka Oy Duo-palvelut/ Fat Cat Company Oy Eläinlääkäriasema Käpälämäki Oy Ergo Unit Oy Finnatural Oy Fysioline Oy Golden Heart Korut Oy GreenWhale Oy Huutokosken Arvo-Kala Oy Ibertrans Oy Idea Remontit Oy Imago Marketing Finland Oy Innovoice Oy Insolo Oy Intermed Oy ESPOO ILMARINEN VANTAA KAUSTINEN ESPOO PIISPANRISTI ESPOO HELSINGFORS KAARINA NAANTALI TUUSULA MÄNTSÄLÄ FORSSA HUUTOKOSKI VANTAA HÄMEENLINNA VANTAA J-P Mainos Oy JSP Media Oy Kavli Oy Kensapuu Oy Kiurun Höylä Oy Kopijyvä Oy Kortesjärven Säästöpankki Laitilan Pökkö Oy Lakeus Design Oy Lasilux Oy Leväsjoen Metalli Oy LVI-suunnittelu Oy Juha Tourunen Lääkärikeskus Ikioma Mahon Digital Marketing Oy M-Brain Insight Oy MB-Style Medicomp Oy Mestarimyyjä MM Tmi Mäntänvuoren Terveys Oy Naperonuttu Ay Nooa Säästöpankki Oy Nutribest Oy Oiva Yhtiöt Oy Ovumia Oy Paloni Oy Pretty Company Finland Oy PRM-Yhtiöt Oy Pyyrla Oy Ramdata Oy OULU ESPOO HIMANKA KIURUVESI ESPOO KORTESJÄRVI LAITILA KAUHAJOKI AS. ROVANIEMI LEVÄSJOKI HALIKKO MIKKELI LAPUA JÄRVELÄ KAJAANI PORI PORI Sanna-Riikka Tmi Saumasters Oy Seismo Oy / Seismo Factory Oy Siivous 2one Oy Starcke Oy Succession Group Oy Suomen AsuntoSatama Oy LKV Suomen Neurolaboratorio Oy Suomen Palvelutiimi Oy Suomen Radiologipalvelu Oy T:mi Hackamore T:mi Tuomo Haatainen T:mi Vauhtipesu / Paha Susi Takuupinta Oy Tasapainottajat Tehomuovi Oy Teroprint Oy Teräskaari Rovio Oy Tilasisustus M.A. Tmi Jannah Johanna Amnelin Trainer4You Oy Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy Työvoimapalvelu Soiva Oy Unilever Finland Oy Websonic Oy Verhoomo Sorsa Oy Western Systems Oy Wiitta Ky Vuoriortta SASTAMALA EURA OULU HYVINKÄÄ KUOPIO KOTKA OULU KERAVA VANTAA MIKKELI PORI RAATALA OULU HOLLOLA HYVINKÄÄ HEINOLA Avainlipun käyttöoikeuden myöntävä Avainlippu-merkkitoimikunta kokoontuu seuraavan kerran Uudet Design from Finland -yritykset Aaba Kotikentät Oy Belectro Oy D8 Production Entre Marketing Oy ES Works Oy Finn-Savotta Hallaus Oy KUI Design Hormio & Ketola Lomakoti Arctic House Oy Matex Oy Naperonuttu Ay Newtop Oy Oy Pro Feel Design Ab KAUSTINEN ESPOO SEINÄJOKI KARSTULA HEINOLA VANTAA JÄRVELÄ LIETO ESPOO Palmroth International Oy Petritex Oy Retouch Group Oy Savipaja Samotti Seismo Oy / Seismo Factory Oy Seniortek Oy Soft Kaluste Oy Tehomuovi Oy Tilasisustus M.A. DMI Design Minna I Trivitria Oy Valkee Websonic Oy Uudet yhteiskunnalliset yritykset KUOPIO VESILAHTI ROVANIEMI ILMAJOKI VANTAA SALO OULU Design from Finland -merkin käyttöoikeuden myöntävä toimikunta kokoontuu seuraavan kerran Alvi ry ASPA Palvelut Oy Honkalampi-säätiö Kanresta Oy Oy MTKL Vireä Mieli Ab Lumituuli Oy Parik-säätiö JOENSUU KOUVOLA Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeuden myöntävä toimikunta kokoontuu seuraavan kerran Suomalaisen Työn Liiton hallinnoimien merkkien hakuohjeet:

Merkillisiä hyväntekijöitä. 7.10.2014 Kimmo Nekkula

Merkillisiä hyväntekijöitä. 7.10.2014 Kimmo Nekkula Merkillisiä hyväntekijöitä 7.10.2014 Kimmo Nekkula Suomalaisen Työn Liitto 102 vuotta suomalaisen työn puolesta Suomalaisen työn arvostuksen ja menestyksen puheenjohtaja ja Suomessa tehdyn työn aktiivinen

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys merkin kehitysnäkymät. 18.9.2014 Kimmo Nekkula

Yhteiskunnallinen yritys merkin kehitysnäkymät. 18.9.2014 Kimmo Nekkula Yhteiskunnallinen yritys merkin kehitysnäkymät 18.9.2014 Kimmo Nekkula Suomalaisen Työn Liitto 102 vuotta suomalaisen työn puolesta Suomalaisen työn arvostuksen ja menestyksen puheenjohtaja ja Suomessa

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset Suomessa

Yhteiskunnalliset yritykset Suomessa Yhteiskunnalliset yritykset Suomessa 26.8.2014 Kari Neilimo vuorineuvos, Yhteiskunnallinen yritys merkkitoimikunnan puheenjohtaja Yhteiskunnallisten yritysten iltapäivä, Tampere Suomessa on tuhansia yhteiskunnallisia

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto Avainlippu, Design from Finland, Yhteiskunnallinen yritys 10.2.2015. Reetta Mentu

Suomalaisen Työn Liitto Avainlippu, Design from Finland, Yhteiskunnallinen yritys 10.2.2015. Reetta Mentu Suomalaisen Työn Liitto Avainlippu, Design from Finland, Yhteiskunnallinen yritys 10.2.2015 Reetta Mentu 103 vuotta suomalaisen työn puolesta Suomalaisen työn arvostuksen ja menestyksen puheenjohtaja ja

Lisätiedot

Brändää yhteiskunnallinen yrityksesi. 31.10.2013 Saila Tykkyläinen

Brändää yhteiskunnallinen yrityksesi. 31.10.2013 Saila Tykkyläinen Brändää yhteiskunnallinen yrityksesi 31.10.2013 Saila Tykkyläinen ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä on yhteiskunnallinen yritystoiminta? Miksi yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta kannattaa innostua? Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Suomi 100 juhlavuoden yritysyhteistyö

Suomi 100 juhlavuoden yritysyhteistyö Suomi 100 juhlavuoden yritysyhteistyö Kiinnostunut hakemaan Suomi 100 kumppaniyritykseksi? Suomi 100 kumppaniyritykseksi voi hakea tuotteella tai palvelulla, joka toteuttaa juhlavuoden yhdessä-teemaa Yhdessä-teema

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Satu Rinkinen, Tuija Oikarinen & Helinä Melkas LUT Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Alue- ja innovaatiopolitiikan haasteet - Europe

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 TAUSTAA 2 3 VALTAKUNNALLINEN VALMISTELU Juhlavuoden valtakunnallinen valmistelutyö käynnistyi syksyllä 2014. Keväällä 2015 alueinfot maakuntien liittojen

Lisätiedot

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012 Busy in Business Juha Lehtonen 26.4.2012 Markkinan kehityksen trendejä Markkinan kehityksen trendejä Globaali työjako muuttuu ja toiminta siirtyy maailmanlaajuisiin verkostoihin. Muutos haastaa paikallisen

Lisätiedot

Vapaa-ajan palvelut Vuosiseminaari 14.1.2009 Piia Savolainen

Vapaa-ajan palvelut Vuosiseminaari 14.1.2009 Piia Savolainen Vapaa-ajan palvelut Vuosiseminaari 14.1.2009 Piia Savolainen Varamiespalvelu-Yhtiötel Vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen henkilöstöpalveluja tuottava yritysketju Yli 70 palvelualuetta Suomessa, Virossa,

Lisätiedot

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset

Lisätiedot

Työelämä 2020 -hanke. Hyvää huomenta Hyvää huomista Workshop 12.11.2014. Margita Klemetti hankejohtaja

Työelämä 2020 -hanke. Hyvää huomenta Hyvää huomista Workshop 12.11.2014. Margita Klemetti hankejohtaja Työelämä 2020 -hanke Hyvää huomenta Hyvää huomista Workshop 12.11.2014 Margita Klemetti hankejohtaja SUOMEN TYÖELÄMÄ EUROOPAN PARAS VUONNA 2020 Hallitusohjelma TYÖELÄMÄSTRATEGIA TULEVAISUUDEN TYÖPAIKALLA

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita

Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita 29.10.2007 Tiedosta kompetensseihin Räjäytetään rajat mielissä ja järjestelmissä Satu Ågren Esityksen sisältö Muutosvoimat uudistumisen moottoreina Arvot ja

Lisätiedot

Anttila Oy:n myynti 4K INVESTILLE. Mediatilaisuus 16.3.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Anttila Oy:n myynti 4K INVESTILLE. Mediatilaisuus 16.3.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Anttila Oy:n myynti 4K INVESTILLE Mediatilaisuus Pääjohtaja Mikko Helander Anttila Oy:n osakekanta on myyty 4K INVESTILLE Kauppaan kuuluu: 23 Anttila-tavarataloa Suomessa 8 Kodin1-sisustustavarataloa Suomessa

Lisätiedot

Innovaatio? Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen. Innovatiiviset liiketoimintakonseptit

Innovaatio? Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen. Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Avoin innovointi liiketoiminnan tukena

Avoin innovointi liiketoiminnan tukena Avoin innovointi liiketoiminnan tukena Tunnista asiakaslähtöisen innovoinnin, avoimen datan ja joukkoistamisen tarjoamat mahdollisuudet tuote- ja palvelukehitykselle. 22.5.2012 klo 8:30-16:00 16.10.2012

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys -merkki. 24.4.2012 Saila Tykkyläinen

Yhteiskunnallinen yritys -merkki. 24.4.2012 Saila Tykkyläinen Yhteiskunnallinen yritys -merkki 24.4.2012 Saila Tykkyläinen YHTEISKUNNALLINEN YRITYS -MERKKI Yhteiskunnallinen yritys -merkki viestii yrityksistä, jotka kehittävät ratkaisuja yhteiskunnallisiin tai ekologisiin

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lahden seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025

Yhdessä enemmän. kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025 Omaperäinen Suomi matkailun monet mahdollisuudet Aineksia elämyksiin Luonto ja hiljaisuus, perusarvot

Lisätiedot

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia STRATEGIA 2020 Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia 1 Sisällysluettelo Visio s. 3 Edistämme kaupunkilaisten hyvinvointia kulttuurikosketuksilla Viemme kulttuuria ja taidetta keskelle kaupunkilaisten

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Maintpartner; työhyvinvoinnin strateginen johtaminen Miten mitata työkykyjohtamisen investointeja?

Maintpartner; työhyvinvoinnin strateginen johtaminen Miten mitata työkykyjohtamisen investointeja? Maintpartner; työhyvinvoinnin strateginen johtaminen Miten mitata työkykyjohtamisen investointeja? 17.3.2015 Suomi ja Työtulevaisuus Jari Syrjälä Henkilöstöjohtaja Maintpartner Suomessa Liiketoimintamme

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Julkaistu: 14.7. 14:07 IS SUOMIAREENA Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck vertasi Yhdysvaltain ja Euroopan asenne-eroa erikoisella

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

Suomalainen työ muutoksessa.

Suomalainen työ muutoksessa. Suomalainen työ muutoksessa. Muutos on tosi. Työn murrokseen vaikuttavat monet globaalit muutosvoimat Demografinen muutos ja ikääntyminen Väestö ikääntyy kovaa vauhtia. Yli 65-vuotiaiden määrän kasvu (%)

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

kehittämistä 29.9.2014 / YW

kehittämistä 29.9.2014 / YW S t d lli t Sote osana seudullista kehittämistä 29.9.2014 / YW Kehittämisyhtiöiden tavoite SEKESissä 40 jäsentä, henkilökuntaa n.600 Missiona yritysten kehittyminen Tehtävänä toimia niin, että yritystoiminta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Oulun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025

Yhdessä enemmän. kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025 Omaperäinen Suomi matkailun monet mahdollisuudet Aineksia elämyksiin Luonto ja hiljaisuus, perusarvot

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys

Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys Raportti 21.06.2006 1.0 Perustietoja kyselystä Vastausprosentti oli: 20.1 %. Oheiset ZEF-taulut on prosessoitu normitettuina niin, että keskiarvot asettuvat keskelle

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

FinnBuild. Kansainväliset rakennus- ja talotekniikkamessu 9.-12.10.2012 Helsingin Messukeskuksessa. Toimialakyselyn tiivistelmä 13.11.

FinnBuild. Kansainväliset rakennus- ja talotekniikkamessu 9.-12.10.2012 Helsingin Messukeskuksessa. Toimialakyselyn tiivistelmä 13.11. FinnBuild Kansainväliset rakennus- ja talotekniikkamessu 9.-12.10.2012 Helsingin Messukeskuksessa. Toimialakyselyn tiivistelmä 13.11.2012 Suomen Messujen Tiedote 25.9.2012 FinnBuildissa tehdään toimialakartoitus

Lisätiedot

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Suvi von Becker Miksi yhdessä tekeminen? Johtoporras: Ymmärrys valuu kuin vesi hanhen selästä Ovat niin hankalia, asennevamma. Eikö sana kuulu vai eikö se mene perille?

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

Yrityselämän tarpeet ja nuorten valmiudet työelämään. Toimitusjohtaja Lauri Sipponen

Yrityselämän tarpeet ja nuorten valmiudet työelämään. Toimitusjohtaja Lauri Sipponen Yrityselämän tarpeet ja nuorten valmiudet työelämään Toimitusjohtaja Lauri Sipponen Lidlin synty Lidlin historia 70-luku Ensimmäinen Lidl-myymälä avataan 1973 Ludwigshafen-Mundenheimissa 80-luku Laajentuminen

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Eija Lehto, erityisasiantuntija IKÄTIETOISELLA JOHTAMISELLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointi työntekijän omakohtainen kokemus, joka

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Osaamisesta sosiaalista pääomaa rohkean johtamisen avulla

Osaamisesta sosiaalista pääomaa rohkean johtamisen avulla Osaamisesta sosiaalista pääomaa rohkean johtamisen avulla Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät 1.-2. 10.2009 Joensuu Minna Isoaho, KTM Fountain Park Fellow Stratebility Oy Tausta näkemysten takana 1. Rohkea

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen?

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen? Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Mitä ohjelman jälkeen? Tekesin ohjelma 2009 2012 Sapuska loppuu, elämä jatkuu! Tekesin Sapuska-ohjelmasta on muodostunut koko elintarvikealan tuntema

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritystoiminta tausta ja määritelmä. Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä, Oulu 17.10.

Yhteiskunnallinen yritystoiminta tausta ja määritelmä. Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä, Oulu 17.10. Yhteiskunnallinen yritystoiminta tausta ja määritelmä Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä, Oulu 17.10. Yhteiskunnalliset yritykset: kehittävät ratkaisuja yhteiskunnallisiin tai ekologisiin ongelmiin

Lisätiedot

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA TRIPLEWIN KEHITYSTARINA Mistä olemme tulossa, mitä olemme tänään ja mihin olemme menossa? will invest into customer xperience leadership TripleWinin juuret ovat General Motorsissa (GM) ja Saturn automerkissä

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Pori 2.9.2015 Anne Jortikka Visio Työelämästrategia Suomen työelämä Euroopan paras vuoteen 2020 Työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikainen kehittäminen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN VASTUULLINEN UUDISTAJA TYÖELÄMÄN UUSI SUUNTA >> W W W. OPTEAM. COM

TYÖELÄMÄN VASTUULLINEN UUDISTAJA TYÖELÄMÄN UUSI SUUNTA >> W W W. OPTEAM. COM TYÖELÄMÄN VASTUULLINEN UUDISTAJA Opteam pähkinänkuoressa» Vastuullisesti toimiva, työelämää uudistava henkilöstöpalvelualan yritys» Henkilöstöpalveluyritysten Liiton (EK), Suomen Franchising-yhdistyksen

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritystoiminta tausta ja määritelmä. Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä, Kemi 27.2.

Yhteiskunnallinen yritystoiminta tausta ja määritelmä. Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä, Kemi 27.2. Yhteiskunnallinen yritystoiminta tausta ja määritelmä Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä, Kemi 27.2. Yhteiskunnalliset yritykset: kehittävät ratkaisuja yhteiskunnallisiin tai ekologisiin ongelmiin

Lisätiedot

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Julkaisuvapaa maanantaina 10.12.2012 klo. 06.00 Kuntarating 2012 Suomen kuntien asukastyytyväisyystutkimus Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii johdonmukaisesti

Lisätiedot

Metsäalan Johtamisakatemia. www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/

Metsäalan Johtamisakatemia. www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/ Metsäalan Johtamisakatemia /johtamisakatemia/ Miksi Johtamisakatemia Kansainvälisesti kärjessä myös ihmisten johtamisessa Ihmisten motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet huomisen maailmassa Hyvä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Nuoret journalistit -tutkimus Nuoret journalistit -tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat journalismin uudet sukupolvet. Millainen on tulevien

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kirsi Rontu Infra-alasta tuottavampi yhteistyöllä 2 Kirsi Rontu 1 Julkiset hankkijat yhteistyöhön

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Viremittari osana Innokkaan kasvutarinaa Sonja Heiskanen, Henry Foorumi 9.11.2010, Hotel Crowne Plaza

Viremittari osana Innokkaan kasvutarinaa Sonja Heiskanen, Henry Foorumi 9.11.2010, Hotel Crowne Plaza Viremittari osana Innokkaan kasvutarinaa Sonja Heiskanen, Henry Foorumi 9.11.2010, Hotel Crowne Plaza Medical- brändien taustalla vuodesta 1994 Innokas Medical Oy 20 000 Perustettu Oulussa vuonna 1994

Lisätiedot

Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola. Pörssin avoimet ovet 01.09.2015

Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola. Pörssin avoimet ovet 01.09.2015 Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola Pörssin avoimet ovet 01.09.2015 1 DT on kasvuyhtiö joka toimittaa ilmaisimia röntgenlaitteisiin DT toimittaa röntgenkuvantamisjärjestelmiä ja -ilmaisimia

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa: Työ ja opiskelu -seminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Hallitusohjelma Tavoite ja sisältö pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi

Lisätiedot

VASTAVIRTAAN KULKIJAT

VASTAVIRTAAN KULKIJAT VASTAVIRTAAN KULKIJAT KASVUA JA INNOVAATIOITA -SEMINAARI 31.1.2012 Ulla Hytti, Elisa Akola TSE Entre, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Pekka Stenholm Turku Institute for Advanced Studies, Turun yliopisto

Lisätiedot

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry 11/9/2012 1 Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry Perustettu syksyllä 2002 10 vuotisjuhlat lokakuussa Jäsenyrityksiä lähes 170 (matkailuyrityksiä, kauppaliikkeitä, kiinteistönvälittäjiä, huoltofirmoja, liikennöitsijöitä)

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Yritysten menestys, Tulevaisuuden tekeminen, Vahva osaaminen, Hyvä työyhteisö.

Yritysten menestys, Tulevaisuuden tekeminen, Vahva osaaminen, Hyvä työyhteisö. Arvokirja EK:n neljä arvoa EK:lla on pitkä historia, vahva kulttuuri ja aikojen kuluessa nykymuotoonsa kehittynyt arvomaailma. Vaikka arvot muuttuvat hitaasti, nykyinen murrosaika nosti ne puheenaiheiksi

Lisätiedot

PK konepaja digitalisaation pyörteissä

PK konepaja digitalisaation pyörteissä PK konepaja digitalisaation pyörteissä Teollisuus ja digitalisaatio -seminaari 3.9.2015 Technopolis Hermia. Harri Jokinen Toimitusjohtaja Nomet Oy Alihankintakonepaja, liikevaihto 8,2 M, 52 osaajaa ja

Lisätiedot

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja.

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. Uudiskohteiden asiantuntija palveluksessanne. Uudiskohde on palveluna ainutlaatuinen. Välittäjämme ovat keskittyneet nimenomaan uudiskohteiden myyntiin, mistä

Lisätiedot

Active For Life aktiivinen oppija ja tekijä läpi elämän

Active For Life aktiivinen oppija ja tekijä läpi elämän Active For Life aktiivinen oppija ja tekijä läpi elämän Elämässä matka on tärkeämpi kuin maali 1 KULTTUURI JA TAIDE KAUPUNKI JA LIIKE-ELÄMÄ MAJOITUS JA RAVINTOLA- PALVELUT MATKAILU Tiilaakso Liikunta ja

Lisätiedot

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä.

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä. EPSI Rating tutkii vuosittain suomalaisten tyytyväisyyttä kunnallisiin palveluihin. Indeksi tuotetaan asteikolla 0 100, missä 75 on hyvä taso. Suomen kuntien keskimääräinen tyytyväisyys asuinkuntaan nousee

Lisätiedot

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua Liite 15.12.2008 65. vuosikerta Numero 4 Sivu 6 Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua siinä kuluttajien odotuksia tulevaisuuden broilerituotteilta Sari Forsman-Hugg, MTT,

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen. Vaikuttava organisaatio eri tasoisia prosesseja johtamalla

Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen. Vaikuttava organisaatio eri tasoisia prosesseja johtamalla Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen Vaikuttava organisaatio eri tasoisia prosesseja johtamalla USO seminaari Kuntamarkkinat 14.10.2011 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen, Audiapro Oy USO-kuntien toteutunut

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia?

Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia? Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia? Työministeri Lauri Ihalainen Arvokas työelämä -seminaari 10.6.2013 Vierumäki Työelämän ja työhyvinvoinnin kehittäminen Suomen

Lisätiedot

Uudelleensijoituksella merkittäviä eurosäästöjä, Suomi ja työtulevaisuus. Katja Noponen, Katja Noponen Oy 24.4.2013, Vanha ylioppilastalo

Uudelleensijoituksella merkittäviä eurosäästöjä, Suomi ja työtulevaisuus. Katja Noponen, Katja Noponen Oy 24.4.2013, Vanha ylioppilastalo Uudelleensijoituksella merkittäviä eurosäästöjä, Suomi ja työtulevaisuus Katja Noponen, Katja Noponen Oy 24.4.2013, Vanha ylioppilastalo Katja Noponen Oy on Suomen suurin yksityinen ammatillinen kuntouttaja.

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin 26.10.2011 Otto Söderlund Partner Magenta Advisory on suomalainen sähköisen liiketoiminnan asiantuntija jolla on vahva

Lisätiedot

Raportti Turun Seudun Luonnonvalokuvaajien toiminnasta Itämeri haasteessa:

Raportti Turun Seudun Luonnonvalokuvaajien toiminnasta Itämeri haasteessa: Turun Seudun Luonnonvalokuvaajat r.y. Raportti Turun Seudun Luonnonvalokuvaajien toiminnasta Itämeri haasteessa: Helsingin ja Turun kaupunkien esittämä haaste toimiin Itämeren tilan parantamiseksi: Tietoisuuden

Lisätiedot

Social media manager koulutus

Social media manager koulutus Social media manager koulutus Koulutus organisaation sosiaalisen median toiminnasta vastaaville henkilöille. 8.5.2012 klo 8:30-16:00 2.10.2012 klo 8:30-16:00 @ Mannerheimintie 8 0010 Helsinki Social media

Lisätiedot

Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu. Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu

Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu. Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu FCG Finnish Consulting Group Oy Monialainen konsulttiyritys infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelu, koulutus, julkisten

Lisätiedot