Rohkeaa ja ennakkoluulotonta työn edunvalvontaa. Avainklubi kauneudenhoidon tuotekehityksen apuna. Nuoret haluavat olla ylpeitä työstään

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rohkeaa ja ennakkoluulotonta työn edunvalvontaa. Avainklubi kauneudenhoidon tuotekehityksen apuna. Nuoret haluavat olla ylpeitä työstään"

Transkriptio

1 Suomalaisen Työn Liiton tiedotuslehti Rohkeaa ja ennakkoluulotonta työn edunvalvontaa Avainklubi kauneudenhoidon tuotekehityksen apuna Nuoret haluavat olla ylpeitä työstään

2 Pääkirjoitus Suomalaisen työn hyväksi S uomalaisen Työn Liitto on tehnyt uuden strategian, joka ulottuu maamme itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoteen. Strategiamme kulmakivenä on keskittyminen uudelleen ja uusin keinoin siihen alkuperäiseen missioon, jota varten joukko eteenpäin katsovia yrittäjiä perusti liiton 100 vuotta sitten: toimia rohkeasti ja ennakkoluulottomasti suomalaisen työn puolesta. Suomalainen työ on murroksessa, jossa näemme enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Rakentavia ja uudistuksiakin kaihtamattomia puheenvuoroja ja tekoja kaivataan liiton ja sen jäsenten puolelta nyt enemmän kuin koskaan. Sen johdosta visiomme onkin, että liitto on tunnustettu suomalaisen työn arvostuksen ja menestyksen puheenjohtaja ja Suomessa tehdyn työn aktiivinen edunvalvoja. Liiton perustan muodostavat sen jäsenet. Uudistamme yritysyhteistyötämme palvelemaan vielä paremmin elintärkeää yhteistä yhteiskunnallista viestintäämme ja tukemaan tehokkaammin jäsenyritystemme liiketoimintaa sekä Suomessa että vientimarkkinoilla. Suomalaisen työn muutos tulee näkymään myös liiton hallinnoimissa merkeissä. Tuomme uutta sisältöä ja terävyyttä näihin arvokkaisiin brändeihin, jotta ne toisaalta kuvaavat suomalaisen työn nykypäivää ja toisaalta edelleen tavoittavat asiakkaiden järjen ja sydämenkin. Tarvitsemme tähän kunnianhimoiseen ja innostavaan uudistumiseen jäsentemme tiivistä osallistumista sekä uusien jäsenyritysten voimaa. Tartutaan yhdessä tulevaisuuden haasteisiin ja tehdään uudesta suomalaisesta työstä monta menestystarinaa! Tero Lausala K u va: Do rit Salutski j Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja 2

3 Sisällys 2 Suomalaisen työn hyväksi 3 M iten Suomi nousuun, kun muutoksen aallot lyövät ylitse? 4 N uoret haluavat olla ylpeitä omasta työpaikastaan 6 U udessa strategiassa korostuu rohkeus ja ennakkoluulottomuus 7 Avainklubista nopeaa kuluttajaymmärrystä eri kohderyhmiltä 8 T ukikodissa ovat perusarvot kunniassa 10 Yhteistyöllä positiivista näkyvyyttä suomalaiselle designille 12 Bloggaritreffeillä tupa täysi 12 Rohkea idealinko 13 Jaana, Jukka ja leninki osa 2 13 Joulu tulee, oletko valmis? 14 SokoPro-projektipankki on rakennusalan suunnannäyttäjä 16 Uudet Avainlippu-, Design from Finland- ja Yhteiskunnalliset yritykset Miten Suomi nousuun, kun muutoksen aallot lyövät ylitse? T ämän kevään aikana olemme Suomalaisen Työn Liitossa piirtäneet suuntaviivoja työn ja työelämän muutoksesta. Tutkimme, miten suomalaiset näkevät työelämän tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Keväällä tehdyn tutkimuksen mukaan vain 8 % vastaajista piti suomalaista työtä innovatiivisena ja 5 % piti sitä kannattavana tällä hetkellä. Nämä luvut osoittavat, että innovatiivisuutta ja kannattavuutta ei koeta osaksi omaa työtä. Löydökset tämän hetkisestä tilanteesta ovat huolestuttavia, sillä juuri innovatiivisuus ja kannattavuus ovat elinehto kun puhutaan työn muutoksista ja uusista mahdollisuuksista. Positiivista tutkimustuloksissa oli se, että vastanneista 22 % uskoi suomalaisen työn olevan innovatiivista ja 14 % kannattavaa tulevaisuudessa. 4 muuttuvaa tekijää Julkaisija Suomalaisen Työn Liitto PL 429 (Mikonkatu 17 A), Helsinki puh. (09) Päätoimittaja Tero Lausala, Toimituspäällikkö Miia Välikorpi Toimittajat Mirja Ekholm Jokke Eljala Hanna Malinen Pilvi Reko Osoitteenmuutokset Taitto Quickmac Oy Kirjapaino Painotalo Varteva Oy / Kirjapaino Fram Kannen kuva Lumene on hyödyntänyt Avain klubia huulipunien, voiteiden ja ripsivärien tuotekehityksessä. Kuva: Lumene Innovatiivisuutta ja kannattavuutta on vaikea parantaa tai edistää, jos emme ymmärrä niiden taustalla vaikuttavia muutosvoimia. Osana Suomalaisen Työn Liiton strategiatyötä tunnistimme neljä merkittävää muutosvoimaa, jotka tulevat varmuudella muuttamaan työn tekemistä lähes kaikkialla. Ensimmäinen muutosvoima teknologisoituva ympäristö tarkoittaa resurssien parempaa hallintaa ja kohdentamista automaation ja datan yhdistämisen avulla. Toinen muutosvoima toimintamallien avoimuus edistää vaikuttamisen ja läpinäkyvyyden lisäämistä, joista seuraa parhaimmillaan yritysten välistä innovointiyhteistyötä, yritysten sisäisten voimavarojen käyttöönottamista ja kuluttajien kanssa yhdessä ideointia. Kolmas muutosvoima arvopohjan monimuotoistuminen, johtaa työnteon motiivien monipuolistumiseen ja ihmisten pyrkimykseen löytää arvoihinsa ja elämäntilanteeseensa sopivimpia työtapoja sekä yritysten pyrkimykseen luoda uudenlaisia palkitsemisjärjestelmiä. Neljäs muutosvoima arvoketjujen uusjako on seurausta yhä kovenevammasta kansainvälisestä kilpailusta ja pyrkimyksestä hallita parempaa taloudellista arvoa tuottavat osat tuotantoketjusta. Nämä neljä muutosvoimaa tulevat vääjäämättä vaikuttamaan koko yhteiskunnassa ja ihmisten elämässä. Jokke Eljala tutkimuspäällikkö 3

4 Nuoret haluavat olla ylpeitä omasta Suomalaisen Työn Liitto järjesti jäsenilleen kevätseminaarin huhtikuussa Helsingissä Finlandia-talossa. Seminaarin aiheena oli suomalaisen työn tulevaisuus, kilpailukykymme perusta, sillä työ on edelleen avain vaurauteen, hyvinvointiin ja osaamisemme kasvattamiseen. S OK:n pääjohtajan ja Suomalaisen Työn Liiton valtuuston puheenjohtaja Kuisma Niemelän viesti oli, että nuoret arvostavat mielekästä työtä, työpaikan arvoja ja omasta työpaikasta halutaan olla ylpeitä. Palveluala on ihmisten ala ja tekno logian kehitys vapauttaa ihmisiä asiakas palveluun ja helpottaa työajan hallintaa. Uusi sukupolvi muuttaa suomalaista työelämää ja monikulttuurisuus synnyttää uusia mahdollisuuksia. Suomalaisen Työn Liitto on mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa ja SOK työllistää kesätyöntekijää sekä harjoittelijaa, Niemelä sanoi. 4 Sata vuotta sitten verkostoiduttiin entä nyt? Sata vuotta sitten liikemiehet olivat monen edistyksellisen hankkeen takana. Liikemies-Yhdistys perusti Kauppalehden ja yhdistyksen johtohenkilöt vaikuttivat myös Kauppakorkeakoulun, Liikesivistysrahaston ja Liikemiesten Kauppaopiston syntyyn. Verkostoitumalla saatiin paljon aikaan. Mitä tarvitaan nyt, jotta sadan vuoden päästä meidät muistetaan yrittäjyyden ja elinkeinoelämän hyväksi tehdystä työstä? kysyi Suomalaisen Työn Liiton johtokunnan puheenjohtaja Anne Berner puheenvuorossaan. EVA:n asennetutkimuksen 2013 mukaan kolme neljästä uskoo, että myönteinen suhtautuminen yrittäjyyteen hyödyntää kaikkia. Neljä viidestä on sitä mieltä, että hyvinvointivaltio Suomi on hintansa arvoinen. Suomalainen hyvinvointivaltio on menestystarina ja hyvinvointi syntyy työstä. Tulevaisuudessa työllisyys kasvaa korkeapalkkaisissa ja matalapalkkaisissa tehtävissä. Uusien avointen liiketoimintamallien ja yhdessä tekemisen kulttuuri mahdollistaa ketterien innovaatiorakenteiden syntymisen ja auttaa yritysten kilpailukykyä sitouttamalla kuluttajat ja työntekijät, Anne Berner kiteytti.

5 työpaikastaan 925 Designin Pekka Pohjakallio muistutti yleisöä siitä, että ihmiset tekevät yrityksen. Työelämä on muuttunut: Ensimmäinen vallankumous on siirtyminen tehdastyöstä ajatustyöhön. Toinen vallankumous on ajan mittaamisesta siirtyminen aikaansaamisten mittaamiseen. Työtä voi tehdä vaikka toisella puolella maapalloa. Ulkoisesta johtamisesta on siirrytty sisäiseen johtamiseen. Kun työtä tekee ilolla, saa enemmän aikaan. Jokainen haluaa muuttaa maailmaa, mutta kukaan ei halua muuttaa itseään, Pohjakallio sanoi Tolstoita mukaillen. Nuoret työntekijät ovat velvollisuudentuntoisia Vuoden 2011 kansallisen nuorisotutkimuksen mukaan 74 % nuorista toivoo yrityksiltä muitakin kuin taloudellisiin asioihin liittyviä tavoitteita, sanoi 15/30 Research tutkimuslaitoksen kehitysjohtaja Mikko Ampuja puheenvuorossaan. Velvollisuudentuntoisuus ja mielihyvä hallitsevat nuorten arvoja voimakkaasti, minkä tuntumassa tulevat yhteiskunnallinen järjestys ja yhteiset säännöt. Suomalaisuus merkitsee nuorille laatua, terveellisyyttä ja puhtautta, luotettavuutta, eettisyyttä ja työllistävyyttä, Ampuja kertoi puheenvuorossaan Unelmoitu Suomessa nuoret, arvot ja suomalainen työ. Maailmalla robotisaatio on megatrendi Tulevaisuudessa robotit tekevät vaurautta ja ihmiset arvoa. Maailmalla robotisaatio on megatrendi, kun meillä vasta digitalisoidaan Kalevalaa, vertasi voittamisvalmentaja ja EU:n robottiviikon Suomen koordinaattori Cristina Andersson. Suomessa järjestetään robottiviikko , jossa Suomalaisen Työn Liitto on tiiviisti mukana. Suomen pitää ottaa robotisaatio vakavasti, Cristina Anderson sanoi. Tulevaisuuden työelämässä arvostetaan kestävää kehitystä Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan tulevaisuuden työssä kasvussa ovat innovatiivisuus, luovuus, eettisyys, asiakaslähtöisyys, tehokkuus, taloudellinen kannattavuus ja eniten kestävän kehityksen mukainen työ. Työnteon rakenteita sekä kulttuuria tulee uudistaa vastaamaan työntekijöiden ja asiakkaiden arvoja. Suomalaisen Työn Liiton missio on toimia rohkeasti ja ennakkoluulottomasti suomalaisen työn puolesta, sanoi Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala. Teksti: Mirja E kho lm Kuva: Do rit Sa lutskij 5

6 Uudessa strategiassa korostuu rohkeus ja ennakkoluulottomuus Suomalaisen Työn Liitto on uudistanut strategiaansa ja korostaa visiossaan olevansa vuonna 2017 tunnustettu suomalaisen työn arvostuksen ja menestyksen puheenjohtaja ja edunvalvoja. Roolinsa liitto täyttää missiossa määritellysti toimimalla rohkeasti ja ennakkoluulottomasti suomalaisen työn puolesta, jotta jäsenyritykset menestyvät Suomessa ja kansainvälisesti. 1. M iten liitto toteuttaa visionsa? 3. T yö luo merkitystä ja hyvinvointia jokaiselle. Miten tulevaisuuden työkulttuuri muuttuu? Kuisma Niemelä pääjohtaja, SOK Suomalaisen Työn Liiton valtuuston puheenjohtaja 1. Liitto tuo entistä aktiivisemmin esille Suomessa tehtävän työn merkitystä ja korostaa, että kaikki työ on arvokasta riippumatta yrityksen koosta tai toimialasta. Liitto myös nousee kiistattomaan asiantuntija-asemaan, ja se kutsutaan mukaan asiantuntijaksi erilaisille keskustelu- ja valmistelufoorumeille. 2. Liiton on otettava entistä voimakkaammin kantaa työn tekemisen edellytyksiin maassamme. Liiton tulisi haastaa muita mukaan keskusteluun. Myös jäsenmäärä on saatava selvään kasvuun. Liiton on saavutettava riittävä kattavuus ja verkostoiduttava todella vahvasti. Lisäksi on tuotettava tuoretta sisältöä omiin brändeihin Työ muuttuu aiempaa selvästi joustavammaksi. Asiantuntijatyö jatkaa kehittymistään yhä enemmän ajasta ja paikasta riippumattomaksi. Tässä yhdistyvät yritysten ja työntekijöiden tarpeet. Uuden joustavuuden myötä raja työn ja vapaa-ajan välillä hämärtyy. Sanna Varpukari-Anttila toimitusjohtaja, Sovelto Suomalaisen Työn Liiton johtokunnan jäsen 1. Liitto haluaa olla aktiivinen, positiivinen ja rohkea toimija myös seuraavat 100 vuotta tarkastelemalla työelämää laajasti. Liitto näkee kaikkien toimijoiden yhteisen edun, pyrkii tunnistamaan trendejä, toimii keskustelujen avaajana sekä vaikuttaa suomalaisen työn ja tekijöiden menestymisen mahdollisuuksiin. k u va : s ovelt o k u va : L au r i M anne r m aa 2. M itä rohkeita ja ennakkoluulottomia ehdotuksia annatte liitolle mission toteuttamiseen? 2. Liitto on aiemminkin toiminut edelläkävijänä ja tehnyt hienoja uusia avauksia ja aluevaltauksia kuten esimerkiksi Avainklubin. Tätä linjaa on hyvä jatkaa. Suomalainen työ tarvitsee puolestapuhujan, ja liitolla on mahdollisuus nyt rohkeasti ottaa tämä paikka. 3. Työkulttuurissa on tapahtumassa isoja muutoksia. Muutosvoimia ovat teknologian kehittyminen, väestömme ikääntyminen, globalisaatio ja ekologisesti kestävän toiminnan vaatimukset. Erityisen suurta painetta parempaan tuottavuuteen luo ikärakenteemme muutos. Lisäksi suomalaisen työn kilpailukyky on talouden rakennemuutosten johdosta jatkuvasti koetuksella. to imittajat: Pilv i Reko ja Mirja E kho lm

7 Avainklubista nopeaa kuluttajaymmärrystä eri kohderyhmiltä Lumene on kauneudenhoidon moniosaaja. Yrityksellä on monia kuluttajatutkimuskanavia, joista Avainklubin merkitys on vahvistunut viime aikoina. Avainklubin kautta yritys tavoittaa helposti ja nopeasti erilaisia kohderyhmiä. Aluksi toimintamme Avainklubissa oli kokeilua ja teimme vain muutamia yleisluontoisia kyselyitä, kertoo Lumenen Consumer Insight Manager Sara Ahonen. Viime vuonna Lumene aktivoitui enemmän ja haki tuotetestaajia Lumene Raspberry Miracle -huulipunille. Yritys sai paljon hakijoita, joista 21 testaajaa valittiin. Testiryhmästä saimme arvokasta tietoa käyttökokemuksista. Myös BB-voidekyselystä saimme tietoa kuluttajien käyttökokemuksista, silloin kun voiteet tulivat markkinoille. Avainklubin merkitys kuluttajaymmärryksessä on jatkuvasti kasvanut. Tänä vuonna meillä on ollut jo täyttä toimintaa Avainklubissa. Olemme tehneet jo kolme kyselyä. Lisäksi haimme Avainklubista ripsiväritestaajia. Vastauksia ja hakijoita on tullut aina nopeasti monta sataa. Olemme saaneet paljon tietoa esimerkiksi uusien tuotteiden ideoinnin ja pakkauskehityksen tueksi. Ja lisää kyselyitä on tulossa, Ahonen innostaa. Lumene on ollut Avainklubissa mukana perustamisesta lähtien. Suomalaisen Työn Liitto kehittää palvelua yhteistyössä 30 yrityksen kanssa. Avainklubi on testiversioineen toiminut vuodesta 2011 ja se kasvaa kovaa vauhtia. Kuluttajia palveluun on rekisteröitynyt jo yli teksti: Pilv i Reko kuva: Lumene 7

8 Tukikodissa ovat perusarvot kunniassa Forssan Tukikoti Tasapaino on ympäri vuoro kautinen sijaishuoltopalvelun erityislastensuojeluyksikkö ja siellä asuu seitsemän lasta. Jokioisissa sijaitsevassa ympärivuorokautisessa koko perheen arviointija kuntoutusyksikkö Perhetalo Pauliinassa asuu vauvoja vanhempineen. Talossa on paikka viidelle perheelle. Meillä harrastetaan lasten kanssa paljon kädentaitoja ja musiikkia. Eläimet ja luonto ja isovanhemmuus kuuluvat myös toimintaamme, iloinen Mia Stark sanoo. 8

9 V iehättävän omakotitalon piha on hyvässä kunnossa Forssan keskustassa. Eteisessä on lapsiperheen merkit, rivi kenkiä. Talon lapset tulevat kättelemään kohteliaasti. Asennekasvatuksella on suuri merkitys. Olemme vieressä ja ohjaamme oikeaan suuntaan, sanoo Tukikoti Tasapainon perustaja ja toimitusjohtaja Mia Stark. Lapsiperhepalvelu Stark Oy on erityislaitos, joka maksaa palkkaa 23 työntekijälle. Suurin osa yrityksen liikevaihdosta menee henkilöstökuluihin ja loput talon toiminnan kehittämiseen. Toiminnalleen yritys on saanut Yhteiskunnallinen yritys -merkin. Pääkaupunkiseudulla merkki tunnetaan, mutta tällä seudulla tunnuksen merkitys on vielä toistaiseksi tuntemattomampi. Perhetalo Pauliinassa opetetaan vauva perheille arjen perusasioita ja vahvistetaan vanhempien omia voimavaroja ja vuorovaikutustaitoja. Nuorilla vanhemmilla ei välttämättä ole työkaluja arjen pyörittämiseen. Liikuntaa, unta ja ruokaa Lapset ja nuoret tulevat tutustumisen jälkeen Tukikoti Tasapainoon, jos perhe ja sosiaalitoimisto hyväksyvät paikan. Monella lapsella on perheessä useita eri rooleja ja yksi toiminnan kulmakivistä onkin lapsen palauttaminen tai nostaminen ikätasolleen sekä sitä vastaavalle toimintatasolle. Yksiköissä riittävä liikunta, uni ja ravinto ovat perusasioita. Meillä myös halataan ja pidetään sylissä ja samat tutut ihmiset pysyvät lähellä. Kokonaisuudessaan lähdemme rakentamaan asiakkaiden fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja taloudellista tasapainoa. Tavoitteenamme on asiakkaan ja perheen toimintakyvyn vahvistaminen sekä sen palauttaminen, syrjäytymisen ennaltaehkäisy sekä perheen omista lähtökohdista toteutettu itsenäinen elämä. Tukikoti tasapainossa sekä Perhetalo Pauliinassa korostetaan yhteisöllisyyttä ja toisista välittäminen onkin onnistunut talossa. 16-vuotiaat teini-ikäiset hoitavat ja huolehtivat vauvaikäisistä asukkaista kuten isossa perheessä on tapana. Talon hyvä yhteisöllisyys näkyy myös siinä, että talosta jo pois muuttaneet ovat tulleet käymään myöhemminkin varakotona. Talon viikko-ohjelmassa maanantaina on lasten- ja nuortenkokous, jolloin kuunnellaan, mitä nuorilla on sydämellään. Tiistai ja torstai ovat liikuntapäiviä, silloin uidaan, pelataan tai hiihdetään. Keskiviikko on toimintaterapiapäivä ja perjantai siivouspäivä. Lauantaina voidaan mennä leffaan tai markkinoille tai lähteä tila-autolla pidemmälle kiinnostavaan kohteeseen. Sunnuntai on perhepäivä. Tällöin tarkoituksena on opetella toisten huomioon ottamista perhekäsitteen alla; tullaan pois minäajattelusta ja opetellaan positiivisia vuorovaikutustaitoja. Näin tietokoneiden aikaan, sosiaalisten taitojen opettelu sekä niiden ylläpitäminen on ensisijaisen tärkeätä. Mia Stark lähti parikymmentä vuotta sitten Forssasta opiskelemaan sosiaali alaa Helsinkiin. Käytännön työssä Keravan nuorisovankilassa ja poliisin perheväkivaltatyöntekijänä hänelle kirkastui, että elämän hallinta oli monella lapsella ja aikuisellakin hukassa. Kun perustin laman aikana yrityksen Forssaan, minua pidettiin suoranaisesti hulluna. Mielestäni kuitenkin kanssaihmisiä tulee auttaa silloin kun avuntarve ilmenee eikä odottaa tilanteen räjähtämistä. Työkokemukseni perusteella ja lasten varhaisten vaiheiden ongelmien vuoksi sosiaalialan työn painopisteen tulee mielestäni olla vanhemmuuden vahvistamisessa ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemisessa. Nopea reagointi ongelmiin on avain asemassa! Stark kannustaa. Teksti: Mirja E kho lm Kuva: Ja a na Lindfo rs, Fo to Hella s 9

10 Yhteistyöllä positiivista näkyvyyttä suomalaiselle designille Design from Finland -merkillä on oma osasto syksyn 2013 tulevilla Habitare-messuilla. Osastolla on esillä neljä Design from Finland -merkkiä kantavaa suomalaista yritystä: keittiötekstiilejä valmistava Kuitukuu Oy, paperinaru- ja pellavamattoja valmistava VM-Carpet Oy, kangas-, matto-, tapetti- ja torkkupeitemallistoa valmistava ::INTO::C::D::C:: sekä koivuviilusta erilaisia tuotteita valmistava Majamoo Oy. T o i m ittajat P i lv i Reko ja M i r ja Ekh olm 1. Miksi osallistutte Design from Finland yhteisosastolle Habitaressa? 2. Mitä tuotteita tuotte Habitareen ja aiotteko hyödyntää myyntimahdollisuutta? 3. Miten Design from Finland -merkki näkyy omassa viestinnässänne? 10 KUITUKUU 1. Haluamme korostaa erityisesti kotimaista toimintaamme ja AHEAD hallissa yhteisosastolla saamme paremman näkyvyyden kuin omalla, erillisellä osastolla muissa halleissa. 2. Tuomme osastolle graafisia, selluloosakuituisia keittiöliinoja, joissa on postikorttimuotoon pakattuja ns. taidepainatussarjoja. Hyödynnämme myös täysin uuden tuotteen Saksassa tapahtuvaa lanseerausta ja kuluttajamyynti aloitetaan juuri Habitaressa. 3. Design from Finland -merkki tulee näkymään kotisivuillamme, Facebookissa, pakkauksissa ja esitteissä. Myös tuotteet labeloidaan logolla. Merkki otetaan näkyvämmin käyttöön elokuussa.

11 ::INTO::C::D::C:: VM-CARPET 1. Design from Finland -osastolle osallistuminen yhdessä muiden laadukkaiden suomalaisten toimijoiden kanssa tuo positiivista näkyvyyttä suomalaiselle osaamiselle. Uskomme, että se tuo esille halumme panostaa hyvään designiin. 2.Meillä on tarkoitus esitellä Habitaressa uusi julkisten tilojen mallistomme sekä uusia ideoita muotomattojemme käyttöön. Myyntimahdollisuus messuilla ohjautuu yhteistyöhön asiakkaamme kanssa. 3. Merkkiä käytetään tuotteissa, joille se on myönnetty sekä tuotteiden esittelymateriaaleissa. 1. Osallistumme osastolle, koska uskomme avoimen yhteistyön voimaan. Kun mukana on useita erilaisia tuotteita tarjoavia ja erikokoisia yrityksiä, syntyy yleensä hyvä keitto, jossa on erilaisia makuja. Design from Finland -merkin alla edustamme kaikki erilaisia näkemyksiä siitä mitä suomalainen muotoiluosaaminen on eri tuoteryhmissä ja palveluissa. 2. Tuomme esille tuotteitamme ja palvelujamme. Erotumme laadukkailla materiaaleilla ja vahvoilla sekä innovatiivisilla tekstuuri- ja kuviopinnoilla. Tarinat eettisesti tuotetun malliston taustalla kumpuavat suomalaisesta voimasta ja vapaudesta, sekä taidosta luoda arkkitehtonisia pintoja. Messuilla asiakkaat voivat ostaa muutamia ::HABITARE 2013:: merkittyjä erikoiserän tuotteita sekä torkkupeitteitä ja lautasliinoja. Lisäksi ipadin avulla asiakas voi tilata tuotteita suoraan verkkokaupasta kotiin. 3. Design from Finland-merkki näkyy voimakkaasti kaikessa viestinnässä: mm. www-sivuilla ja messuilla. Tänä vuonna olemme käyttäneet DFF-merkkiä logon yhteydessä messuilla Saksassa ja Italiassa. MAJAMOO 1. Majamoon osallistuminen Design from Finlandin yhteisosastolle tukee toimintaamme monella tavalla. Yhteistyöstä on hyötyä kaikille osastolle tuleville osapuolille. 2. Tarkoituksenamme on tuoda Habitareen uusia tuotteitamme, joita myös myymme messuilla. 3.Design from Finland -merkki näkyy kaikissa esitteissämme, pakkauksissamme ja verkkosivuillamme. 11

12 Bloggaritreffeillä tupa täysi B logit ovat edelleen monille yrityksille valtava hyödyntämätön voimavara markkinoinnissa. Bloggauksen saloja avattiin kesäkuussa liiton järjestämillä suosituilla Bloggaritreffeillä Helsingissä Klaus K:ssa. Treffeille oli kutsuttu liiton jäsenyrityksiä ja bloggauksen asiantuntijoita kuulemaan ja keskustelemaan blogien hyödyllisyydestä yrityksille sekä miksi ja miten bloggaajayhteistyötä kannattaa tehdä. Bloggarisuhteiden vahva osaaja viestintätoimisto Manifesto tarjosi ennakkotuloksia syksyllä julkaistavasta Blogibarometrista. Bloggaaja, kouluttaja ja tietokirjailija Katleena Kortesuo tarjosi kuumimmat vinkit bisnesbloggaukseen. Yritysblogin pitämisestä kertoivat Vallilan kaksio -blogin kirjoittajat Henry Ahlavuo sekä Lotta Lappalainen. Bloggaajakonkari Outi Pyy antoi konkreettisia esimerkkejä miten bloggajakontaktoinneissa voi onnistua ja mitä virheitä tulee välttää. Lopuksi jokainen halukas sai Outilta henkilökohtaista konsultointia Outin blogiklinikalla. Bloggarikontaktointi on kuin treffeille pyytämistä, parhaimmillaan pääsee naimisiin, totesi trashionista ja bloggaaja Outi Pyy. T eksti: H a nna M ali nen Ku va : D o ri t Sa lutsk i j Myyntipäällikkö Jaana Tuomila Rohkea idealinko Sain headhunterilta viestin, että Suomalaisen Työn Liitto hakee myyntipäällikköä. Kun katsoin liiton esittelyvideon, tuntui, että voisin hyödyntää työkokemustani tässä tehtävässä. Odotukseni täyttyi ja sain työyhteisön, jossa voi jakaa onnistumisia ja kokea sydämellä tekemisen riemua, Jaana Tuomila, 48, sanoo. Jaana aloitti työnsä huhtikuussa ja kalenteri oli heti täynnä. Täällä liitossa on osaavia ihmisiä ja hyvää pöhinää. On hienoa, että järjestössä nähdään uusia asioita ja tapoja toimia. Toisia kuuntelemalla oppii eniten. Jaana on saanut pohjoismaisessa pankkiorganisaatiossa toimiessaan kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä ja valmennuksesta. Kun lähdin pankista, sain esimieheltäni ikimuistoisen kohteliaisuuden: iso osa maalaisjärkeä poistuu, kun lähdet. 12 Jaana pitää valttinaan tavallisuuttaan, hänen on helppo tulla toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa. Jaanalla on kokemusta myös it-yrityksestä ja pienyrittäjän arjesta. Omassa yrityksessään Jaana on valmentanut ja kehittänyt organisaatioiden toimintaa. Johtaminen, vuorovaikutustilanteet ja omien voimavarojen hyödyntäminen ovat saaneet hyvää palautetta. Vantaan kaupunki palkkasi Jaanan vetämään Mä meen duuniin -työpajan, missä opeteltiin työpaikan hakemisen käytännöt silmiin katsomista ja ansioluettelon tekemistä myöten. Kahdeksan oppilasta kymmenestä sai kesätyöpaikan. Luovuuttaan Jaana on toteuttanut muun muassa Naisten Pankin vapaa ehtoistyössä ja balettitanssijoiden mediaesiintymisen valmennuksessa. Jaana Tuomilan mielestä suomalaisen työn arvon kohottaminen on hiomaton timantti. Teksti: Mirja E kho lm Kuva: Do rit Sa lutskij

13 Jaana, Jukka ja leninki osa 2 Muotisuunnittelija Jukka Rintalan muotibrunssin näytös Helsingissä Klaus K:ssa sai yleisön haltioitumaan. Oman osansa suosiosta sai Suomalaisen Työn Liiton suomalainenjoulu.fikampanjasivuston tonttukilpailun pääpalkinnon voittaja: Jaana Salmi esitteli muotinäytöksen loppuhuipentumana Jukka Rintalan hänelle suunnitteleman asun. H ämeenlinnalainen Jaana Salmi haaveili Jukka Rintalan suunnittelemasta asusta Niko-poikansa kesähäihin ja osallistui suomalainenjoulu.fi-sivuston Lahjakoneen tonttukilpailuun osallistujan joukosta onnetar osui kohdalle, ja tammikuun lopussa Jaana ja Jukka tapasivat ensimmäisen kerran. Jukka Rintala piirsi Jaanalle asun, esitteli kankaan ja otti mitat. Ompelijat Lappeenrannassa loihtivat asun. Sovitus oli huhtikuussa ja valmis asu odotti Klaus K:ssa. Marjo Sjöroosin mallit esittelivät Jukka Rintalan kesämalliston, minkä jälkeen oli Jaanan vuoro. Pääpalkinnon voittaja ja suunnittelija kertoivat yleisölle yhteistyön koko tarinan, ja Jaana esitteli asunsa suosionosoitusten saattelemana. Ainutkertainen kevät ja yhteistyö Jukan kanssa on ollut unohtumaton kokemus, Jaana iloitsi jännittävän näytöksen jälkeen. T eksti: M i rja E kholm Ku vat : D o ri t Sa lutsk i j Joulu tulee, oletko valmis? P erinteisen Suomalaisen Työn Liiton joulukampanjan alkuun on enää viisi kuukautta. Punaposket paketoivat jo upeita suomalaisia tuotteita ja palveluita. Vikkelät kokoavat maukkaita reseptejä ja kekseliäitä vinkkejä. Kaikki jouluun liittyvä pitää muistaa: ohjeet, muistilistat ja lahjat. Ja kilpailut! Pääpalkintokin on odottamassa aattoiltaa. Tosin tänä vuonna sinivalkoinen joulu jatkuu loppiaisen yli ja valmistautuu vastaanottamaan myös venäläiset lomailijat. Toteutamme joulukampanjan vuosittain yhdessä jäsenyritystemme kanssa tavoitteena edistää jäsentemme myyntiä. Ilmoita meille kiinnostuksesi yhteistyöstä jo nyt, niin pääset vaikuttamaan kampanjan sisältöön ja suunniteluun! Ota yhteys: Jaana Tuomila, tai 13

14 SokoProprojektipankki on rakennusalan suunnannäyttäjä Rakennusalan projektipankki SokoPro kasvattaa suosiotaan ja palvelee asiakkaita Suomessa ja ulkomailla. Rakentajat suosivat tietoturvaan ja käyttäjäystävällisyyteen panostavaa palvelua. A vainlipulla merkityllä Suomen johtavalla SokoPro- projektipankilla on yli rakennusalan ammattilaista käyttäjinä Suomessa. Valtakunnallisen palveluyritys Kopijyvä Oy:n projektipankki kasvattaa tunnettuuttaan myös ulkomailla, missä sillä on käyttäjää. Projektipankkijärjestelmä palvelee asiakkaita suunnittelusta aikataulutukseen, toimitusten seurantaan, työmaapäiväkirjojen ja piirustusten hallintaan. Haluamme osoittaa Avainlipulla palvelun luotettavuutta ja suomalaisuutta, aluejohtaja Jouni Silvennoinen sanoo. Valttikortteina tietoturva ja käyttäjälähtöisyys SokoPro on rakennusalan tietoturvan edelläkävijä. Rakennusala ei ole kulkenut tietoturva-asioissa eturintamassa, mutta Nixu Oy:n myöntämä tietoturvasertifikaatti SokoPro:lle vahvistaa tekniikan ja toimintamallien kehittämisen turvallisesti. Sertifikaatti myönnetään vuodeksi kerrallaan. Jouni Silvennoinen esittelee Olarin toimiston terassilta näkymää ja kertoo, että maisemasta erottuva Länsimetron rakennusprojekti on SokoPro-projektipankin asiakas. 14 Länsimetron rakentamisessa noin tuhat ihmistä käyttää projektipankkia. Projektipankkia käytetään internetin välityksellä projektiin osallistuvien henkilökohtaisilla tunnuksilla. SokoPron rajapinnat mahdollistavat liitännät myös muihin asiakkaiden järjestelmiin, Silvennoinen kertoo. Kielivaihtoehtoina palvelussa on suomen lisäksi ruotsi, englanti, venäjä, saksa ja viro. Käyttäjiä on viikossa Yksi ensimmäisistä isoimmista SokoPron projekteista oli Hartwall Areenan rakentaminen. Sittemmin asiakaslista on vain kasvanut isoista ja pienistä rakennuttajista. Esimerkiksi Ruokakeskolla on valtavasti kiinteistöjä, joiden rakennusprojektit siirrettiin projektipankkiin, mistä ne siirtyvät projektien valmistuttua edelleen sähköiseen kiinteistöarkistoon. Kymmenien vuosien arkistot siirtyivät projektipankkiin kolmessa vuodessa. Muita projektipankin asiakkaita ovat muun muassa isot suomalaiset rakennusliikkeet ja rakennuttajat sekä kiinteistö sijoittajat NCC, YIT, Lemminkäinen, Peab, Hartela, Ilmarinen, Etera, Varma, Citycon, Technopolis ja Sponda. Rakennusprojektin koko ei ole este SokoPron käyttöönottoon, asiakkaina on myös omakotitalorakentajia. Palvelu kehittyy jatkuvasti asiakkailta saadun palautteen avulla. Teksti: Mirja E kho lm Kuva: Atte Ka j ova

15 Suunnista sinivalkoisten valintojen pariin uudistuneella sivustollamme, joka on suunniteltu toimimaan saumattomasti kaikilla päätelaitteilla. Nyt voit hakea kotimaisia tuotteita ja palveluita sekä paikkakunnan että muiden kriteerien mukaan. Myös linkit verkkokauppaostoksille ovat kätevästi mukana. alla Valitsem ta kotimais aista mal tuet suo tä! työ Y H T E I S T Y Ö S S Ä K E S Ä K O M P A S S I S S A 15

16 Uudet Avainlippu-yritykset Aiden Oy Aidine Oy AJT-Rakennus Oy Almedical Oy Antartico Arja Raukola Oy Avain Logistiikka Oy Belectro Oy Bell Communications Oy Bioferme Oy Business Technology Finland Oy Come to Finland Publishing Ab Oy Diter-Elektroniikka Oy Duo-palvelut/ Fat Cat Company Oy Eläinlääkäriasema Käpälämäki Oy Ergo Unit Oy Finnatural Oy Fysioline Oy Golden Heart Korut Oy GreenWhale Oy Huutokosken Arvo-Kala Oy Ibertrans Oy Idea Remontit Oy Imago Marketing Finland Oy Innovoice Oy Insolo Oy Intermed Oy ESPOO ILMARINEN VANTAA KAUSTINEN ESPOO PIISPANRISTI ESPOO HELSINGFORS KAARINA NAANTALI TUUSULA MÄNTSÄLÄ FORSSA HUUTOKOSKI VANTAA HÄMEENLINNA VANTAA J-P Mainos Oy JSP Media Oy Kavli Oy Kensapuu Oy Kiurun Höylä Oy Kopijyvä Oy Kortesjärven Säästöpankki Laitilan Pökkö Oy Lakeus Design Oy Lasilux Oy Leväsjoen Metalli Oy LVI-suunnittelu Oy Juha Tourunen Lääkärikeskus Ikioma Mahon Digital Marketing Oy M-Brain Insight Oy MB-Style Medicomp Oy Mestarimyyjä MM Tmi Mäntänvuoren Terveys Oy Naperonuttu Ay Nooa Säästöpankki Oy Nutribest Oy Oiva Yhtiöt Oy Ovumia Oy Paloni Oy Pretty Company Finland Oy PRM-Yhtiöt Oy Pyyrla Oy Ramdata Oy OULU ESPOO HIMANKA KIURUVESI ESPOO KORTESJÄRVI LAITILA KAUHAJOKI AS. ROVANIEMI LEVÄSJOKI HALIKKO MIKKELI LAPUA JÄRVELÄ KAJAANI PORI PORI Sanna-Riikka Tmi Saumasters Oy Seismo Oy / Seismo Factory Oy Siivous 2one Oy Starcke Oy Succession Group Oy Suomen AsuntoSatama Oy LKV Suomen Neurolaboratorio Oy Suomen Palvelutiimi Oy Suomen Radiologipalvelu Oy T:mi Hackamore T:mi Tuomo Haatainen T:mi Vauhtipesu / Paha Susi Takuupinta Oy Tasapainottajat Tehomuovi Oy Teroprint Oy Teräskaari Rovio Oy Tilasisustus M.A. Tmi Jannah Johanna Amnelin Trainer4You Oy Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy Työvoimapalvelu Soiva Oy Unilever Finland Oy Websonic Oy Verhoomo Sorsa Oy Western Systems Oy Wiitta Ky Vuoriortta SASTAMALA EURA OULU HYVINKÄÄ KUOPIO KOTKA OULU KERAVA VANTAA MIKKELI PORI RAATALA OULU HOLLOLA HYVINKÄÄ HEINOLA Avainlipun käyttöoikeuden myöntävä Avainlippu-merkkitoimikunta kokoontuu seuraavan kerran Uudet Design from Finland -yritykset Aaba Kotikentät Oy Belectro Oy D8 Production Entre Marketing Oy ES Works Oy Finn-Savotta Hallaus Oy KUI Design Hormio & Ketola Lomakoti Arctic House Oy Matex Oy Naperonuttu Ay Newtop Oy Oy Pro Feel Design Ab KAUSTINEN ESPOO SEINÄJOKI KARSTULA HEINOLA VANTAA JÄRVELÄ LIETO ESPOO Palmroth International Oy Petritex Oy Retouch Group Oy Savipaja Samotti Seismo Oy / Seismo Factory Oy Seniortek Oy Soft Kaluste Oy Tehomuovi Oy Tilasisustus M.A. DMI Design Minna I Trivitria Oy Valkee Websonic Oy Uudet yhteiskunnalliset yritykset KUOPIO VESILAHTI ROVANIEMI ILMAJOKI VANTAA SALO OULU Design from Finland -merkin käyttöoikeuden myöntävä toimikunta kokoontuu seuraavan kerran Alvi ry ASPA Palvelut Oy Honkalampi-säätiö Kanresta Oy Oy MTKL Vireä Mieli Ab Lumituuli Oy Parik-säätiö JOENSUU KOUVOLA Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeuden myöntävä toimikunta kokoontuu seuraavan kerran Suomalaisen Työn Liiton hallinnoimien merkkien hakuohjeet:

Missä lymyää tuotteen arvo? s.7. Stefan Lindfors: Kiksit eivät riitä s.22. Lautasellinen sademetsää s. 13. Kaiuttimia Iisalmesta Kiinaan s.

Missä lymyää tuotteen arvo? s.7. Stefan Lindfors: Kiksit eivät riitä s.22. Lautasellinen sademetsää s. 13. Kaiuttimia Iisalmesta Kiinaan s. Stefan Lindfors: Kiksit eivät riitä s.22 Lehti suomalaisesta työstä. 3#2014 Missä lymyää tuotteen arvo? s.7 Lautasellinen sademetsää s. 13 Kaiuttimia Iisalmesta Kiinaan s.14 Cloudberries - is that real?

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liiton liite huhtikuu 2013

Suomalaisen Työn Liiton liite huhtikuu 2013 Suomalaisen Työn Liiton liite huhtikuu 2013 Jutta Urpilainen toivoo designia politiikkaan Suomalaisen työn uusi aika Keittiöistä olohuoneita Yhteisöllinen koti Vastuullinen yritystoiminta kannattaa Käsityöharrastuksesta

Lisätiedot

Avainlippu ylpeästi suomalainen

Avainlippu ylpeästi suomalainen Tapaamisiin Suomen-kiertueella! s.22 Lehti suomalaisesta työstä. 2#2015 Avainlippu ylpeästi suomalainen s.7 Supisuomalaista tietoturvaa s. 13 Seteliviuhkalla saa työhyvinvointia s. 14 Työelämään tarvitaan

Lisätiedot

Kehitä ja ideoi Avainklubissa. Elinvoimaiset yritykset ponnistavat Uusyrityskeskuksista

Kehitä ja ideoi Avainklubissa. Elinvoimaiset yritykset ponnistavat Uusyrityskeskuksista Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnot Golla The Switch Music Export Finland Arvoseminaari Suomalaisten arvot puhuttavat Kehitä ja ideoi Avainklubissa Elinvoimaiset yritykset ponnistavat Uusyrityskeskuksista

Lisätiedot

N u m e r o 2 /2 0 1 4

N u m e r o 2 /2 0 1 4 N u m e r o 2 /2 0 1 4 7 8 14 ROHKEA UUDISTAJA Opetusta mittojen mukaan VUODEN 2014 NUORI YRITTÄJÄ Minua pelottavat pelot 12 VIISI VINKKIÄ OPETTAJILLE YHTEISTYÖ Kuinka kouluttaa kohti tuntematonta? Yrityskylä

Lisätiedot

Microsoft Circle Magazine nro 1/2012. Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia

Microsoft Circle Magazine nro 1/2012. Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia Circle Microsoft Circle Magazine nro 1/2012 Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia Atea: Työtä yhdessä erillään Suomi tarvitsee lisää pelle pelottomia Windows Phone on yrityksille houkutteleva mahdollisuus

Lisätiedot

KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on jo täällä. nro 1 2015. 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja. 20 Millainen on 2100-luvun koulu?

KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on jo täällä. nro 1 2015. 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja. 20 Millainen on 2100-luvun koulu? nro 1 2015 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja 20 Millainen on 2100-luvun koulu? 24 Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Pekka Horo ja avaimet uuteen tuottavuuteen KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on

Lisätiedot

Luovuutta ja kurinalaisuutta

Luovuutta ja kurinalaisuutta Deloitten asiakaslehti 02/2010 Luovuutta ja kurinalaisuutta sopivassa suhteessa Microsoft keskittyy orgaaniseen innovointiin Toimitusjohtajan lounaalla Etlan tutkimusjohtaja Pekka Ylä-Anttila Katse palveluinnovaatioihin

Lisätiedot

Hyvän ja rahan tekijät

Hyvän ja rahan tekijät Kolumni: Säälillä ei tehdä bisnestä s.22 Lehti suomalaisesta työstä. 4#2014 Hyvän ja rahan tekijät s.7 Muovituotteita isältä pojalle s. 14 Työntekijöiden arvot syynissä s. 18 Teknologia pukeutuu kelopuuhun

Lisätiedot

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja nro 1/2014 ekaupan lehti nro 1 2014 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Suomalaisen verkkokaupan pelastaja Kristina Metso Verkkoteollisuuden johtoon Finnish Design Shop 10 vuotta

Lisätiedot

näköalat Tunteesta tuohta SIVU14 Kasvua leikin varjolla SIVU 24 Liiketoimintaa tietoa, tunnetta ja teknologiaa yhdistämällä Teema

näköalat Tunteesta tuohta SIVU14 Kasvua leikin varjolla SIVU 24 Liiketoimintaa tietoa, tunnetta ja teknologiaa yhdistämällä Teema näköalat Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2012 Kasvua leikin varjolla SIVU 24 Liiketoimintaa tietoa, tunnetta ja teknologiaa yhdistämällä SIVU 28 Teema Tunteesta tuohta SIVU14 14 Sisältö Inhimillisyyden

Lisätiedot

Circle. Pekka Mattila uuden suomalaisen tuottavuuden jäljillä

Circle. Pekka Mattila uuden suomalaisen tuottavuuden jäljillä Circle Microsoft Circle Magazine nro 2/2012 Pekka Mattila uuden suomalaisen tuottavuuden jäljillä > AinaCom on kommunikaation ytimessä > Valmistaudu Kansallinen etätyöpäivä tulee > Talouden kasvu piilee

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 3/2013. Jyväskylä 2020 Cyber Security City s. 14. Advisory boardilla on vaikuttavuutta s. 11 KESKI-SUOMEN KAUPPAKAMARIN

JÄSENTIEDOTE 3/2013. Jyväskylä 2020 Cyber Security City s. 14. Advisory boardilla on vaikuttavuutta s. 11 KESKI-SUOMEN KAUPPAKAMARIN KESKI-SUOMEN KAUPPAKAMARIN WWW.CENTRALFINLANDCHAMBER.FI JÄSENTIEDOTE 3/2013 Jyväskylä 2020 Cyber Security City s. 14 KEHU KAVERIA Markus Kalliolla ja Tiia Valkamalla yhteistyö pelaa s. 8 KASVU OPENISTA

Lisätiedot

Lähienergiasta hyvinvointia ja huoltovarmuutta. Rusatomin Alexander Renev: Suomalaista teollisuutta tarvitaan ydinvoimalahankkeessa

Lähienergiasta hyvinvointia ja huoltovarmuutta. Rusatomin Alexander Renev: Suomalaista teollisuutta tarvitaan ydinvoimalahankkeessa Oulun Kauppakamarilehti 1/2014 Lähienergiasta hyvinvointia ja huoltovarmuutta Rusatomin Alexander Renev: Suomalaista teollisuutta tarvitaan ydinvoimalahankkeessa Kainuuntien parantaminen alkaa Norjan markkinat

Lisätiedot

on kasvun kaupunki Kari Nenonen

on kasvun kaupunki Kari Nenonen Laurea tutkii ja kehittää 2/2015 on kasvun kaupunki Kari Nenonen / s. 4 Opiskelijayrittäjyys / s. 6 YAMK-opiskelu / s. 10 CIDe Cluster / s. 14 Sisällysluettelo Kehittämiskumppanisi kansainvälistyvällä

Lisätiedot

Felix Zenger viihdyttää vuosisadan juhlassa

Felix Zenger viihdyttää vuosisadan juhlassa Suomalaisen Työn Liiton tiedotuslehti Kesäkuu 2012 Työ Turneella Peukuta suomalaista työtä Muuttuvat arvot ja yhteiskunnalliset yritykset Felix Zenger viihdyttää vuosisadan juhlassa Pääkirjoitus Pienet

Lisätiedot

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 /2008 Maria Puhakka: Kauppiaaksi kasvanut Jussi Järventaus: Globalisaatio suosii yrittäjyyttä P ÄÄKIRJOITUS Yliopistot ja yrittäjyys Anne Kovalainen Yrittäjyys

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

HENRY Foorumi 2014 4.11.2014 Royal at Crowne Plaza, Helsinki. Ihmisten kanssa huipulle! 2/2014. Professor Julian Birkinshaw, London Business School

HENRY Foorumi 2014 4.11.2014 Royal at Crowne Plaza, Helsinki. Ihmisten kanssa huipulle! 2/2014. Professor Julian Birkinshaw, London Business School Henry Ihmisten kanssa huipulle! Jäsentiedote 2/2014 Professor Julian Birkinshaw, London Business School Hallituksen puheenjohtaja Anne Berner, Vallila Interior Kehitysjohtaja Sami Honkonen, Reaktor HENRY

Lisätiedot

LUMON TAVOITTAA TIEDOLLA. SÄHKÖPOSTI- MARKKINOINNIN RENESSANSSI Hyvä rekisteri on kuin henkinen pankkitili

LUMON TAVOITTAA TIEDOLLA. SÄHKÖPOSTI- MARKKINOINNIN RENESSANSSI Hyvä rekisteri on kuin henkinen pankkitili 2 2013 TIETOA JA NÄKEMYKSIÄ ASIAKASSUHTEEN AVUKSI OIKEA IHMINEN OIKEAAN TYÖHÖN Snoobin analytiikka auttaa myös rekrytoinnissa TIEDOSTA TOIMINTAA Fonectan uusi palveluyksikkö tarjoaa kokonaisvaltaisen markkinointipaketin

Lisätiedot

10 Pekka Sivonen. nro 3 2012. Suomi tarvitsee rohkeutta ja roviolaista asennetta

10 Pekka Sivonen. nro 3 2012. Suomi tarvitsee rohkeutta ja roviolaista asennetta nro 3 2012 10 Pekka Sivonen Suomi tarvitsee rohkeutta ja roviolaista asennetta 6 Mullistavan erilainen Windows 8 17 Elisa tie Windows maailmaan 20 Puolustusministeriö: pilvi yhdistää tietoturvan ja kustannustehokkuuden

Lisätiedot

2 Suomalaisen työn liiton vuosijulkaisu 2013

2 Suomalaisen työn liiton vuosijulkaisu 2013 Suomalaisen Työn Liiton vuosijulkaisu 2013 8 Avainklubin matkatestaajat viettivät unelmaloman uutuuskohteessa Espanjassa. 17 Suomalaisen Työn Liitto viiletti pitkin Suomen kesätapahtumia Avainlippu liehuen.

Lisätiedot

Avainklubi ottaa kuluttajat mukaan tuotekehitykseen. Digitaalisen markkinoinnin haasteet. Onhan ylioppilaslakissasi. Avainlippu?

Avainklubi ottaa kuluttajat mukaan tuotekehitykseen. Digitaalisen markkinoinnin haasteet. Onhan ylioppilaslakissasi. Avainlippu? Suomalaisen Työn Liiton tiedotuslehti Huhtikuu 2011 Digitaalisen markkinoinnin haasteet Avainklubi ottaa kuluttajat mukaan tuotekehitykseen Onhan ylioppilaslakissasi Avainlippu? Pääkirjoitus Avain sosiaaliseen

Lisätiedot

Digiasennetta, Suomi! s.7

Digiasennetta, Suomi! s.7 Tami: Hyvä kello kauas kuuluu s.22 Lehti suomalaisesta työstä. 2#2014 Digiasennetta, Suomi! s.7 Temal pelaa senttipeliä s. 14 Katso kuluttajien arkkityypit! s.18 Pentagon Design: Suomalaisuus on luonteva

Lisätiedot

Katse etelään. Afrikka tarjoaa merkittäviä bisnesmahdollisuuksia. Googlen Petri Kokko: Avoimuus hyödyttää kaikkia. Deloitten asiakaslehti 01/2011

Katse etelään. Afrikka tarjoaa merkittäviä bisnesmahdollisuuksia. Googlen Petri Kokko: Avoimuus hyödyttää kaikkia. Deloitten asiakaslehti 01/2011 Deloitten asiakaslehti 01/2011 Katse etelään Afrikka tarjoaa merkittäviä bisnesmahdollisuuksia Googlen Petri Kokko: Avoimuus hyödyttää kaikkia Finanssiala on riippuvainen verkostoista niin hyvässä kuin

Lisätiedot

Rami Aarikka toimitusjohtaja Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy Valtakunnallisen Yrittäjäpalkinnon 2010 saaja

Rami Aarikka toimitusjohtaja Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy Valtakunnallisen Yrittäjäpalkinnon 2010 saaja Kun vakuutukset ovat Lähivakuutuksessa, ei pikku murheet paina. Arvostamme suuresti paikallisuutta sekä henkilökohtaista palvelua. Siksi me laitilalaisina lähijuoman tuottajina olemme vakuuttaneet tehtaamme

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

näköalat Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille Uusia eväitä teema opinportaille S. 10 Koulu vuonna 2040 S. 17 Yritystukikeskustelu eksyksissä S.

näköalat Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille Uusia eväitä teema opinportaille S. 10 Koulu vuonna 2040 S. 17 Yritystukikeskustelu eksyksissä S. näköalat Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 2 2011 teema Uusia eväitä opinportaille S. 10 Koulu vuonna 2040 S. 17 Yritystukikeskustelu eksyksissä S. 6 Sisältö teema Apua oppimiseen 10 Oppiminen

Lisätiedot

Kasvun tekijät. OSAAKO Suomi-insinööri myydä? UNELMA- TYÖHÖN. Hanki hankkeellesi SPONSORI. Onko täällä uusi työpaikkasi? Näin nuorisotakuu ONNISTUU

Kasvun tekijät. OSAAKO Suomi-insinööri myydä? UNELMA- TYÖHÖN. Hanki hankkeellesi SPONSORI. Onko täällä uusi työpaikkasi? Näin nuorisotakuu ONNISTUU Kasvun tekijät OSAAKO Suomi-insinööri myydä? Harjoittelun kautta UNELMA- TYÖHÖN Näin nuorisotakuu ONNISTUU Onko täällä uusi työpaikkasi? Tarjoilija, ruoassani on entsyymi Miltä näyttää tulevaisuuden Helsinki?

Lisätiedot

Yrittäjä-lehti KYPÄRÄ-KUVAKISA. Tule Yrittäjän Iltakouluun! Tiia Vanhatapio kertoo yrittäjätarinastaan! Tiia Vanhatapio

Yrittäjä-lehti KYPÄRÄ-KUVAKISA. Tule Yrittäjän Iltakouluun! Tiia Vanhatapio kertoo yrittäjätarinastaan! Tiia Vanhatapio Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjä-lehti TALOUSELÄMÄN JA YRITTÄMISEN ERIKOISLEHTI nro 1/2014 76. vuosikerta Tule Yrittäjän Iltakouluun! Tiia Vanhatapio kertoo yrittäjätarinastaan! Yrittäjän Iltakoulun puhujana

Lisätiedot