Käyttöohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje 23.9.2005 3.1.2--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15"

Transkriptio

1 Käyttöohje Mikä on VMBaro Sovelluksen käyttötarkoitus Sovelluksen käyttövaihtoehdot HTML-käyttöliittymä Java-käyttöliittymä Ohjelman ja ohjeenversio Huoltokatkokset Sovelluksen käsitteet ja käyttöprosessi Tutkimusprosessi ja siinä käytetyt käsitteet Tutkimus-sovelluksen käsitteet Kuva. Kysymysten periytysmalli Kuva. Kysymys- ja vastausrivien kytkentä Tutkimus-järjestelmän osasovellukset Vuosittaisen tutkimuksen toteuttaminen Kuva. Vuosittaisen tutkimuksen luominen Sovelluksen asentaminen ja käynnistys Java-sovelluksen asennus Java-sovelluksen asennus Windows-ympäristöön Java-sovelluksen palomuurien käsittely Java-sovelluksen yksityiskohtainen asennusohje Sovelluksen käynnistys

2 Java-sovelluksen käynnistäminen ja käyttö Kuva.Java-sovelluksen käyttöoikeuden tarkistus HTML-sovelluksen käynnistys Salasanan vaihto Sovellusten käyttö Tiedon haku ja käsittely yleisesti Valintaikkunat Alataulurivien muokkaus Sovelluksen erityistoiminnot Ohjelman käyttö tutkimusprosessissa Pohjatutkimuksen ajantasaistus vuosittain (VM) Osallistujien (viraston) tarkistus (VM) Muut tarvittavat käyttäjätunnukset (virasto) Virastokohtaisen tutkimuksen perustaminen (virasto) Tuplavastausten vaikeuttaminen Virastokohtainen sovitus (virasto) Kysymysten lisäys ja muokkaus Valintalistat ja valintalistojen kytkeminen (virasto) Edellisen valinnan mukaan säätyvät valintalistat Kuva (VETO_Toimiala) Kuva (VETO_Linjat) Kuva (VETO_Yksikkö) Edellisen valinnan mukaan säätyvän valintalistan linkitys kysymysriviin Kuva (Kysymysrivit) Kuva (Vastaajan näkymä)

3 Kielikäännökset (virasto) Kuva. Kielikäännössivu Kysymys-sovellus Vastauslomakkeen ja käynnistyslinkin tarkistus. Tutkimuksen linkittäminen www-sivulle (virasto) Tutkimuksen avaus (virasto) Informointi (virasto) Vastausajan pidentäminen Tutkimuskohtaisen perusvertailun laskenta (virasto) Luokitusten yhdistäminen jälkikäteen Tutkimustulosten raportointi Raportoinnin yleisiä periaatteita Laskennassa ja raportoinnissa esiintyviä käsitteitä Kuva Työtyytyväisyysindeksien jakauma Kuva. Keskihajonta Kuva. Keskipoikkeama Tulosten jatkojalostus erilaisilla työkaluilla Numeroaineiston siirto taulukkolaskentaan Valmiin raportin siirto taulukkolaskentaan Siirto esitysohjelmaan (esim. power point) Raporttien lähettäminen sähköpostilla PDF-raporttien siirto esitysohjelmiin Tulostevalinta (kuva) Vaihtoehtoiset poiminnat ja raportit Jakaumat Kuva. Raportti JA-01A. Jakaumat / Ryhmäristiintaulukointi Kuva. Raportti JA-02A. Perusjakaumat

4 Kuva. Raportti JA-02B. Graafinen vastausjakauma Kuva. Raportti JA-02C. Graafinen vastausjakauma, valintalistavertailu Keskiarvot Kuva. Raportti KA-01A. Keskiarvovertailu Kuva. Raportti KA-01B. Kvartiilit,mediaani, moodi, keskihajonta Kuva. Raportti KA-01C. Kvartiilit, mediaani, moodi, keskihajonta - valintalistavertailu Kuva. Raportti KA-02A. Keskiarvovertailu joukoittain (tutka) Kehitystä kuvaavat vuosittaiset vertailut Kuva. Raportti KE-01A. Vuosittaiset indeksit Kuva. Raportti KE-01B. Vuosittainen kehitys joukoittain viivapiirroksena Kuva. Raportti KE-01C. Vuosittainen kehitys (tutka) Tekstivastaukset Kuva. Raportti TE-01A. Tekstivastaukset Tunnusluvut Kuva. Raportti TU-01A. Tunnusluvut Kuva. Raportti TU-01B. Tunnusluvut väreillä Kuva. Raportti TU-01C. Tunnusluvut graafisesti (kvartiilit) Kuva. Raportti TU-01D. Tunnusluvut graafisesti (ka, mod, haj) Monivertailut Kuva. Raportti VVV-01A. Keskiarvovertailu Kuva. Raportti VVV-01B. Keskiarvovertailu väreillä Kuva. Raportti VVV-01C. Keskiarvovertailu graafinen Kuva. Raportti VVV-02A. Tunnuslukuvertailu Kuva. Raportti VVV-02B. Tunnuslukuvertailu väreillä

5 Vertailuryhmäkohtaiset tulosteet Kuva. Raportti VJA-02A. Vertailuryhmän vastausjakauma Kuva. Raportti VJA-02B. Vertailuryhmän graafinen vastausjakauma Kuva. Raportti VKA-01A. Vertailuryhmän keskiarvovertailu Kuva. Raportti VKA-01B. Vertailuryhmän kvartiilit, mediaani, moodi, keskihajonta Kuva. Raportti VKA-02A. Ryhmävertailu vertailuryhmittäin (tutka) Kuva. Raportti VKA-02B. Yhdistetty ryhmävertailu (tutka) Kuva. Raportti VKE-01A. Vertailuryhmän vuosittaiset indeksit Kuva. Raportti VKE-01B. Vertailuryhmän vuosittainen kehitys joukoittain (viiva) Kuva. Raportti VKE-01C. Vertailuryhmän vuosittainen kehitys ryhmittäin (viiva) Kuva. Raportti VKE-01D. Vertailuryhmän vuosittainen kehitys (tutka) Kuva. Raportti VKE-02A. Vertailuryhmän vuosittaiset indeksit lukuina Kuva. Raportti VKE-02B. Vertailuryhmän vuosittaiset indeksit ja ero Kuva. Raportti VTU-01A. Vertailuryhmän tunnusluvut Kuva. Raportti VTU-01B. Vertailuryhmän tunnusluvut väreillä Kuva. Raportti VTU-01C. Vertailuryhmän tunnusluvut graafisesti (kvartiilit) Kuva. Raportti VTU-01B. Vertailuryhmän tunnusluvut graafisesti (ka, mod, haj) Erikoisraportit Kuva. Raportti YR-01A. Määrät ja keskiarvot kahteen kysymykseen Muilla järjestelmillä kerätyt vanhat tutkimustiedot Vanhat vertailut Vanhojen vastausten vertailutietojen syöttö selain -sovelluksilla Muunnosavain

6 1 Mikä on VMBaro 1.1 Sovelluksen käyttötarkoitus VMBaro on sovellus, jolla valtion virastot voivat mitata henkilöstönsä työtyytyväisyyden tilaa. Järjestelmä perustuu työntekijöiden internet-selaimella täyttämiin kyselylomakkeisiin. Valtiovarainministeriön ylläpitää vuosittain toistettavaa työtyytyväisyysbarometritutkimusta. Tutkimus toteutetaan virastokohtaisesti ja virastot voivat lisätä tutkimukseen omia täydentäviä lisäkysymyksiä. Kyselyajankohtana on jokaisella henkilöllä mahdollisuus vastata joko omasta tai yhteisestä työasemasta ruudulle avautuvaan kyselyyn. Vastaukset tallentuvat keskistettyyn tietokantaan, josta voidaan ajaa erilaisia työtyytyväisyyden tilaa kuvaavia raportteja. Tietokannan perusteella viraston tuloksia voidaan verrata alayksiköittäin tai verrata edellisten vuosien vastaaviin tuloksiin. Laajemmalti voidaan verrata yksittäisen viraston tuloksia esimerkiksi virastotyypeittäin tai hallinnonaloittain. Järjestelmää voidaan käyttää myös muiden henkilöstölle kohdistettujen henkilöstökyselyjen tai tutkimusten toteuttamiseen. 1.2 Sovelluksen käyttövaihtoehdot Tutkimus-sovellusta käytetään Internetin yli valtiovarainministeriön palvelimelta. Pääosa sovelluksen ohjelmista sijaitsee tutkimus-sovelluspalvelimella. Vastaajana voivat toimia kaikki valtion palveluksessa olevat työntekijät. Vastaajat käyttävät sovellusta Internet-selaimella täyttääkseen vastauslomakkeensa. Vastaaja avaa vastauslomakkeen viraston Intranet-sivulla olevan linkin perusteella (tai sähköpostilla välitetyn linkin avulla). Yhteys avautuu Tietoenatorin ylläpitämälle valtiovarainministeriön palvelimelle. Virastopääkäyttäjät vastaavat tutkimusten virastokohtaisesta sovituksesta sekä virastokohtaisesta raportoinnista. Heitä varten on kaksi käyttövaihtoehtoa: - java-pohjainen asennettava kevyt Windows-sovellus (kohta 1.4 java-käyttöliittymä). - pelkästään Internet-selaimella toimiva sovellus (kohta 1.3 HTML-käyttöliittymä). 1.3 HTML-käyttöliittymä VMBaro sovellukselle on kehitetty virastopääkäyttäjille tarkoitettu HTMLkäyttöliittymällä toimiva sovellus. Sen etuna java-sovellukseen nähden on se, ettei käyttäjän tarvitse asentaa mitään. Liittymä käyttää tietoliikenteessä vain normaalia 6

7 www-liikenneporttia, kun java-sovellus edellyttää pääsyä vm:n palvelimelle tietyistä ip-porteista. Tästä syystä HTML-sovellus on helpommin käyttöönotettavissa. Javasovelluksen käyttö on kuitenkin jonkin verran tehokkaampaa. Päätoiminnot ovat molemmissa kuitenkin samat. Varsinaisesta sovelluksesta avautuu aluksi päävalikko, josta valitaan käytettävä sovellus: - Opastus - Kysymys - Osallistuja - Poiminta - Raportointi - Tutkimus - Valintalista - Vanhavertailu Kunkin sovelluksen jälkeen palataan "Päävalikko"-linkistä takaisin tähän päävalintaan. Sovellukset muodostuvat aina hakusivusta sekä tietosivusta. Hakusivulla tehdään hakuja ja hakutulosjoukosta valitaan haluttu tietue käsiteltäväksi. Hakukentistä osassa on ns. lookup-nappi jonka avulla voidaan hakea hakukriteeri mahdollisten kriteerin joukosta ja osa kentistä on sellaisia joihin hakuehto vain kirjoitetaan. Koska sovelluksen pohjana on tietokanta, voidaan tehdä tietokannoille tyypillisä ehdollisia hakuja. Esimerkiksi haetaan täsmällisesti jonkun ehdon mukaan: Kysymystyyppi = O. Katso lisää Hakuehtojen alapuolella olevasta linkistä Hakuohje. Sovellusten yläreunassa on linkkejä joiden avulla navigoidaan sekä tehdään toimintoja. Siirryttäessä Päävalikosta sovellukseen, tullaan sovelluksen hakusivulle. Hakusivulla on aina Päävalikko- sekä Lopetus-linkit. Lisäksi voi olla erilaisia Lisäälinkkejä. Hakusivulta päästään haettuun tietoon valitsemalla se Hakutulosjoukosta. Tieto-sivulla tietoa voidaan Muokata. 1.4 Java-käyttöliittymä Java-käyttöliittymä on "normaali" windows-sovellus, joka keskustelee suoraan tutkimuksen sovelluspalvelimen kanssa. Virastokäyttäjän sovellus on "thin client"-tyyppinen kevyt ohjelma, joka asennetaan verkosta ladattavalla asennusohjelmalla. Sovellus käyttää suojattua tietoliikenneyhteyttä. Sovellus on käytöltään jonkin verran tehokkaampi kuin HTML-käyttöliittymä. 1.5 Ohjelman ja ohjeenversio Tämä ohje on kirjoitettu sovelluksille joiden versionumero on tai suurempi. Java-sovelluksissa ohjelman versionumeron näkee käynnistettäessä ohjelmaa sekä ohje-valikon versio-kohdasta 7

8 Ohje on julkaistu Huoltokatkokset Mikäli palvelimella tehdään ohjelmistopäivityksiä tai huoltotoimia, ne tehdään maanantaisin klo VMBaro ei ole silloin käytettävissä. Sisäänkirjautumisen yhteydessä käyttäjää informoidaan käyttösulun alkamisesta tai jo meneillään olevasta käyttösulusta. Esimerkkejä ilmoituksista: Varoitus! Järjestelmän käyttösulku alkaa 45 min 56 s kuluttua. Sulku kestää 60 minuuttia. Järjestelmän lisäys-, päivitys-, talletus- ja poistosulku on päällä. Se loppuu 29 min 41 s kuluttua. Käyttäjän täytyy ensin kuitata (ok tai sulje) ennakkoilmoitus, jonka jälkeen hän voi valita sovelluksen ja työskennellä normaalisti sulkuajankohtaan asti. Huom! Yllä olevat ilmoitukset näkyvät niin kauan kuin serveri on "ylhäällä". Alasajetulta serveriltä tulee normaalit ilmoitukset "Yhteyden muodostaminen osoitteeseen xxxxxxxxxxxxxxx ei onnistunut " (javaclient) tai "Sivua ei voida näyttää " (selain versio) 8

9 2 Sovelluksen käsitteet ja käyttöprosessi 2.1 Tutkimusprosessi ja siinä käytetyt käsitteet Tutkimukset toteutetaan virastokohtaisesti yhteisen mallin pohjalta. Valtiovarainministeriö luo pohjatutkimuksen (TYB_0 ja UPJ_0), josta kopioimalla kysymykset saadaan virastokohtainen tutkimus, esimerkiksi "Työtyytyväisyystutkimus sosiaali- ja terveysministeriössä vuonna " Viraston pääkäyttäjä voi tehdä virastokohtaisia muutoksia, esimerkiksi lisäämällä omia lisäkysymyksiä, taustakysymyksiä tai passivoimalla viraston kannalta epärelevantteja kysymyksiä. Vastaaja on viraston työntekijä, joka vastaa www-vastauslomakkeella. Vastausta varten tutkimus on avoinna sovitun ajan. Kaikki viraston työntekijät vastaavat samoilla tunnuksilla, jotta vastaajan anonymiteetti säilyy. Kun vastaukset on tallennettu ja tutkimus on sulkeutunut, laskee järjestelmä virastolle vertailun. Viraston vastauksia voidaan verrata - viraston edellisen vuoden vastaavan tutkimuksen tulokseen - koko valtionhallinnon vastaavaan tutkimukseen - vastaavantyyppisten virastojen (virastoryhmä) tutkimuksiin - mihin tahansa haluamaansa vertailuryhmään Lisäksi valtiovarainministeriö voi laatia erityisanalyysejä samoin perustein tehdyistä tutkimuksista. 2.2 Tutkimus-sovelluksen käsitteet Tutkimus. Tutkimus on yksi tietyllä hetkellä suoritettu kysely, esimerkiksi Työtyytyväisyystutkimus sosiaali- ja terveysministeriössä vuonna Vastaaja on henkilö, joka antaa vastauksensa tiettyyn tutkimukseen. Vastaajat ovat tässä tutkimuksessa nimettömiä eikä vastaajaa voida identifioida vastausten joukosta. Pohjatutkimus. Samantyyppisillä tutkimuksilla, joiden vastauksia halutaan vertailla keskenään tulee olla yhteinen pohjatutkimus. Virastokohtainen tutkimus. Kysymykset määritellään pohjatutkimukselle ja kopioidaan kullekin virastokohtaiselle tutkimukselle. Virastokohtaisessa 9

10 tutkimuksessa voi olla lisäkysymyksiä sekä joitain poikkeamia pohjatutkimuksesta. Myös eri vuosina suoritetut tutkimukset voivat poiketa toisistaan niin että jonain vuonna voi tulla lisäkysymyksiä tai kysymys voi poistua. Eri tutkimusten välinen vertailtavuus toteutetaan siten, että kysymykset on linkitetty pohjatutkimuksen kautta toisiinsa. Osallistuja. Osallistuja tarkoittaa tässä tapauksessa virastoa tai virastoryhmää, jolle tehdään oma tutkimus. Tutkimukset ovat osallistujakohtaisia. Kysymys. Tutkimus koostuu aina joukosta kysymyksiä, esimerkiksi: "Miten tyytyväinen olet työsi haastavuuteen?" Kysymyksiin voidaan vastata erityyppisillä vastauksilla, esim. numerolla, tekstillä, luokittelevan valinnan avulla jne. Kysymykset jaetaan pääkysymyksiin ja varsinaisiin kysymyksiin eli kysymysriveihin. Pääkysymys. Pääkysymys tarkoittaa tiettyä samantyyppisten kysymysten ryhmää. Yhtä pääkysymystä vastaa aina tietyntyyppinen vastauslomake. Käytetyissä henkilöstöhallinnon tutkimuksissa on yleensä ollut vain yksi pääkysymys. Kysymysrivi. Varsinaiset yksittäiset kysymykset määritellään kysymysriveinä. Kysymysrivi voi olla myös kysymyslomakkeelle tuleva väliotsikko tai summaustaso, jolle summataan rivikohtaisten vastausten vastauskeskiarvot. Valintalista. Jos kysymykseen annettava vastaus voidaan valita annetuista vaihtoehdoista, nämä vaihtoehdot muodostavat valintalistan. Valintalistoja ovat esimerkiksi viraston osastot, ikäryhmät, luokiteltu arvovastaus esim. 1,...5. Valintalistat voivat olla yleisiä (esim. ikäryhmä) tai vain määrättyä virastoa koskevia, esim. viraston osastot. Vastauslomake. Vastauslomake tarkoittaa yhden vastaajan vastausjoukkoa yhden tutkimuksen sisältämiin kysymyksiin. Vastauslomake koostuu yksittäisiin kysymyksiin annetuista vastauksista. Vastauslomakkeeseen liittyvät kuhunkin kysymykseen annetut vastaajakohtaiset vastaukset (vastausrivit). Poiminta. Vastausaineiston perusteella muodostetaan erilaisia poimintoja, joihin kootaan vastauksista ja kysymyksistä tarvittavat tiedot tietyntyyppisen raportin tuottamista varten. Saman poiminnan avulla voidaan tulostaa useita erilaisia raportteja. Raportti. Raporttien avulla saadaan halutut tulosteet. Raportit voivat liittyä mihin tahansa sovellukseen, esim. Osallistuja-sovelluksella voidaan tulostaa virastoluettelo. Yleensä raportit liittyvät kuitenkin poimintoihin. Järjestelmällä voidaan tuottaa erilaisia raportteja listaraportti, tyypillisin raporttimuoto, jossa tietoa tuotetaan Internet-selaimella luettavaan ja tulostettavaan muotoon kaavio, graafisten kehitys- ja jakaumakaavioiden, pylväikköjen ym. tulostamista varten graafinen raportti, lomakkeiden ja muiden tarkasti määriteltyjen kirjoitintulosteiden tulostusta varten. Vertailuryhmä. Tarkoittaa osallistuja- tai vastausjoukkoja, joiden välillä suoritetaan vertailuja, esim. benchmarkkauksia tai esim. vuosien välisiä kehitysvertailuja. 10

11 Vertailu. Kullekin vertailuryhmälle ja tutkimukselle tehdään vertailu, jossa lasketaan tietokantaan valmiiksi ko. Vertailujoukon tutkimuskohtaiset tulostiedot eri joukkojen välisiä vertailuja varten. Esimerkiksi "tutkimuslaitosten" vuoden 2002 vastauskeskiarvot, mediaanit, kvartiilit ym. lasketaan yhdellä vertailulla valmiiksi tietokantaan, jotta sen perusteella voidaan helpommin tulostaa yhden virastojen ja vertailuryhmien välisiä tai eri vuosien välisiä vertailuja. Oletustutkimus. Kun käyttäjä kirjautuu järjestelmään sisään, hän valitsee omien käyttöoikeuksiensa rajoissa halutun (yleensä viimeisimmän) tutkimuksen aktiiviksi tutkimukseksi. Ohjelma sijoittaa tämän tutkimuksen tunnuksen oletusarvoksi kun käsiteltäviä tietoja haetaan. Tämä helpottaa ja nopeuttaa järjestelmän käyttöä. Oletustutkimus ei kuitenkaan estä käsittelemästä samassa istunnossa myös muitakin tutkimuksia Kuva. Kysymysten periytysmalli 11

12 2.2.2 Kuva. Kysymys- ja vastausrivien kytkentä 2.3 Tutkimus-järjestelmän osasovellukset Ohjelmassa tietoja käsitellään eri sovelluksilla, keskeisimmät sovellukset ovat - Tutkimus-sovelluksella hallitaan tutkimuksen perustiedot. - Kysymys-sovelluksella määritellään kysymyslomakkeelle tulevien kysymysten esitysmuoto sekä tiettyjä tutkimusanalyysien toteutuksiin liittyviä perustietoja - Valintalista-sovelluksella määritellään mahdollisten vastausten luettelot eli valintalistat. Käytetään esimerkiksi viraston alayksiköiden luettelon muodostamiseen, minkä perusteella vastaaja voi valita mihin alayksikköön hän kuuluu. - Vertailuryhmä -sovelluksella hallitaan vertailuissa mukana olevia erilaisia ryhmiä (esim. virastoryhmät, hallinnonalat ja valtio) sekä ylläpidetään ko ryhmien jäsenet. - Java-sovelluksessa olevalla Vertailu-sovelluksella lasketaan raportoinnissa tarvittavien joukkojen ja vertailuryhmien keskiarvo, kvartiili yms tiedot. Tätä ei välttämättä tarvitse tehdä, kts Tutkimuskohtaisen perusvertailun laskenta - Poiminta -sovelluksella tuotetaan tulosjoukot raportointia varten. - Raportointi -sovelluksella tulostetaan haluttuja raportointitietoja selaimeen tai tiedostoon - Osallistuja-sovelluksella hallitaan tutkimukseen osallistuvia virastoja sekä käyttäjiä. Lisäksi järjestelmän hallintaa varten on valtiovarainministeriön käytössä olevat hallintaosat, joiden avulla 12

13 - hallitaan taustalla olevia perustietoja - tutkimukseen osallistuvat virastot ja niiden yhteyshenkilöt - järjestelmän käyttäjät. 2.4 Vuosittaisen tutkimuksen toteuttaminen Useimmiten järjestelmää käytetään toteutettaessa valtiovarainministeriön määrittelemiä perustutkimuksia virastokohtaisesti. Tällöin virastokohtainen tutkimus muodostaa itsenäisen tutkimuksen, mutta mahdollistaa vertailut kokonaisaineistoon. Jos pohjatutkimus on olemassa (työtyytyväisyystutkimuksissa näin on), niin uuden virastokohtaisen (osallistujakohtaisen) tutkimuksen luonti tapahtuu seuraavasti. HUOM! Viraston ei tarvitse tehdä kohtia, joissa lukee, VM tekee. Alla oleva lista on hyvä muistilista tutkimusta toteutettaessa. Tarkemmat ohjeet: kts. sisällysluettelo. VM tekee: - Pohjatutkimuksen ajantasaistus (VM Tekee). Ensin valitaan pohjatutkimus, jolle tehdään uusi tutkimus ja tarkistetaan sen tiedot. Jos on kysymyksessä kokonaan uuden tutkimuksen teko, on tehtävä uusi pohjatutkimus. - Osallistujan (viraston) tarkistus (VM tekee).. Tarvittaessa lisätään tai aktivoidaan uusi osallistuja ja sille yhteyshenkilöt sekä niihin liittyvät yhteystiedot. - Tarvittavat käyttäjätunnukset (VM tekee). Tarkistetaan onko osallistujaa (virastoa) vastaava vastaajakäyttäjä olemassa käyttäjä-taulussa tai lisätään uusi vastaajakäyttäjä ko. virastolle. Virasto tekee: - Virastokohtainen tutkimus (Virasto tekee). Lisätään osallistujalle uusi tutkimus Tutkimus-sovelluksella ja kopioidaan pohjatutkimuksen tiedot uudelle tutkimukselle (katso tarkempi selvitys kohta 4.4). - Virastokohtainen sovitus (Virasto tekee). Tarkastetaan uuden luodun virastokohtaisen tutkimuksen kysymykset ja tehdään virastokohtaiset modifioinnit tutkimukseen. Merkitään passiiviksi ne kysymykset, joita virastossa ei käytetä. Lisätään mahdolliset omat uudet tutkimuskohtaiset kysymykset. - Perustetaan virastokohtaiset valintalistat Valintalista-sovelluksella. - Käynnistyslinkki (Virasto tekee). Lisätään vastaajia varten linkki viraston kotisivulle kielikohtaisesti. - Tutkimuksen avaus (Virasto tekee). Vaihdetaan tehty uusi tutkimus Avoin-tilaan tai tarkistetaan ko. Tutkimuksen alku- ja loppupäivät. - Informointi (Virasto tekee). Ilmoitetaan viraston työntekijöille tutkimuksesta, sen ajankohdasta ja käynnistyssivusta. - Vastausaika. Työntekijät vastaavat tutkimukseen. - Tutkimuksen sulkeminen (Virasto tekee). Vaihdetaan tutkimuksen tilaksi "Raportointi" tai annetaan ohjelman vaihtaa tilaa automaattisesti tutkimuksen loppupäivän mukaan (suositeltavaa). - Perusvertailu (Virasto tekee). Lasketaan Tutkimus-kohtainen perusvertailu, summatiedot tutkimuksesta. Huom! Jos käytetään HTML-käyttöliittymää, ei Vertailusovellusta ole. Java- ja HTML-sovelluksissa järjestelmä laskee vertailun tutkimuksen sulkeutuessa, kts Tutkimuskohtaisen perusvertailun laskenta. Vertailu tarvitsee laskea manuaalisesti vain esim. testi-tilassa testattaessa Raportointia. - Raportointi (Virasto tekee). Tulostetaan halutut raportit raportointi-sovelluksella. 13

14 - Vuosittaiset kokonaisvertailut (VM tekee). Lasketaan vuosittaiset loppuvertailut kun kaikki virastot ovat vastanneet tutkimuksiin Kuva. Vuosittaisen tutkimuksen luominen 14

15 3 Sovelluksen asentaminen ja käynnistys 3.1 Java-sovelluksen asennus Java-sovelluksen asennus Windows-ympäristöön VMBaro tutkimussovelluksen virastopääkäyttäjän java-sovellus asennetaan seuraavasti (Windows-ympäristöön): - Noudetaan asennusohjelma "VMBaro_Asennus.exe" selaimella sovitusta verkkoosoitteesta (http://tuotanto.vetokonsultit.fi/vmbaro) ja tallennetaan se työasemaan asennusta varten tilapäiseen kansioon (esim. C:\temp). - Suoritetaan haettu asennusohjelma "VMBaro_Asennus.exe". Asennusohjelma muodostaa seuraavan hakemistorakenteen: \VetoBox \VetoBox\jre142 \VetoBox\vmbaro - Asennusohjelma lisää työaseman Käynnistä (Start)-valikkoon "vmbaro"-ohjelman. Käynnistys viittaa komentotiedostoon "ajatutkimus.bat", josta voidaan tehdä linkki työpöydälle. - Sovellus toimii myös esim. linux-ympäristössä, mutta sen asennus tapahtuu eri tavalla, kysy tarkemmat ohjeet linux-asennuksesta Vetokonsultit Oy:ltä. Vastaajat käynnistävät vastaussovelluksen virastoittain kunkin viraston Intranetpalvelimen jollekin www-sivulle määritellystä sivulinkistä. Vastaajan koneelle EI tarvitse tehdä mitään asennuksia. HUOM! Jos virastokohtainen pääkäyttäjä käyttää HTML-käyttöliittymää, ei hänen tarvitse asentaa mitään. Pääkäyttäjän tarvitsee vain ottaa selaimella yhteyttä annettuun IP-osoitteeseen. Kts. kohta 1.3. HTML-käyttöliittymä Java-sovelluksen palomuurien käsittely Tutkimuksen tietokanta ja sovelluspalvelin sijaitsevat valtiovaranministeriön palvelimella. Kunkin virastokohtaisen tutkimuksen vastuuhenkilö käyttää tutkimuksen ohjaustietojen käsittelyyn java-pohjaista sovellusta, joka tarvitsee pääsyn tuolle VM:n palvelimelle. Organisaation tietohallinnolle tiedoksi: Palomuurilla tulee sallia sekä sisään että ulospäin suuntautuva liikennöinti palvelimen kanssa. Protokollat, jotka tulee sallia ovat IKE (udp 500) sekä IP 50. Samoin tulee sallia edellä mainittujen protokollien fragmentit. 15

16 Huomattakoon, että edellä mainittu ohje koskee vain java-sovellusta käyttäviä pääkäyttäjiä, vastaajalle riittävät normaalit selainyhteydet Java-sovelluksen yksityiskohtainen asennusohje 1. VMBaro_Asennus.exen hakeminen - Avaa selain. Kirjoita kohtaan, osoite (Address) ja paina Siirry (Go). Valitse avautuvalta sivulta VMBaro_Asennus.exe niminen tiedosto (hiiren vasemmalla painikkeella). Avautuu File Download ikkuna, josta valitaan Save this file to disk vaihtoehto ja paina Ok. Seuraavana ohjelma pyytää hakemistoa mihin VMBaro_Asennus.exe tallennetaan. Valitse sopiva hakemisto ja paina Save, jolloin tiedostosiirto käynnistyy. Kun siirto on valmis, sulje selain. 2. Normaaliasennus - VMBaro_Asennus.exe on tarkoitettu Windows-käyttöjärjestelmällä varustettuihin tietokoneisiin. Asennus vaatii vapaata levytilaa noin 20 MB. Asennusohjelma VMBaro_Asennus.exe käynnistyy,kaksoisklikkaamalla ko tiedostoa siinä hakemistossa, johon selaimellasi hait VMBaro_Asennus.exen. - Ensimmäiseksi ohjelma pyytää hakemistoa, mihin VMBaro -ohjelmisto asennetaan. Oletushakemisto (C:\Vetobox) näkyy ikkunassa. Voit hyväksyä oletuksen tai kirjoittaa ikkunaan uuden hakemistopolun tai valita hakemiston Selaapainikkeella. HUOM! Hakemistoa ei tarvitse luoda etukäteen vaan asennusohjelma osaa luoda uuden hakemiston antamasi polun perusteella. -Paina Asenna. - Varsinainen asennusohjelma ilmoittaa asennuksen valmistuneen. Voit nyt kuitata asennuksen valmiiksi ja käynnistää sovelluksen Käynnistä -valikon kautta. - Kun ohjelma ajetaan ensimmäistä kertaa, se tarkistaa version ja tallentaa tiettyjä asetuksia, jonka jälkeen ohjelma käynnistyy tai ohjelma pyytää käyttäjää käynnistämään ohjelman uudelleen. 3. Käynnistys - Pääkäyttäjät käynnistävät ohjelman valitsemalla Käynnistä (Start) Ohjelmat (Programs) VMBaro Tutkimus. Henkilöt, joilla on oikeudet vain Poiminta ja/tai Raportointi sovelluksiin käynnistävät ohjelman valitsemalla Käynnistä (Start) Ohjelmat (Programs) VMBaro Poiminta tai Raportointi. - Ohjelma tarvittaessa päivittää viimeisimmän ohjelmaversion keskuspalvelimelta. Tällöin komentoikkunaan tulee teksti "Päivitetään"... ja eteneviä pisteitä. Kun päivitys on päättynyt, ohjelma täytyy käynnistää uudestaan. - Kun ohjelma on käynnistynyt, avautuu Käyttöoikeuden tarkistusikkuna. Kirjoita Käyttäjätunnus ja Salasana. 16

17 3.2 Sovelluksen käynnistys Java-sovelluksen käynnistäminen ja käyttö Sovellukset käynnistetään tietokoneen Käynnistä-painikkeesta -> Ohjelmat -> VMBaro ->Tutkimus tai Poiminta tai Raportointi (englanninkielisessä käyttöjärjestelmässä vastaavasti Start-painikkeesta - >Programs->VMBaro->Tutkimus tai Poiminta tai Raportointi) Pääkäyttäjät sisäänkirjautuvat yleensä ensimmäiseksi Tutkimus-sovellukseen. Henkilöt, joilla ei ole oikeuksia Tutkimus-sovelluksen käyttöön, sisäänkirjautuvat joko Poiminta tai Raportointi -sovellukseen. Ylinnä on sininen palkki, josta käyttäjä näkee mikä sovellus on aktiivisena näytöllä. Menut Ikkunan yläreunassa näkyvät menut: Sovellus,Selaus, Päivitys, Leikepöytä, Raportti, Tee, Ohje, joilla ohjataan sovelluksen toimintaa. Muihin sovelluksiin päästään Tutkimus-sovelluksesta Sovellus -menun kautta. Sovellukset -suljetaan Sovellus -menun kohdasta Sulje (aktiivinen sovellus) tai Sulje kaikki (kaikki aukiolevat sovellukset kerralla) Seuraavassa hieman perusohjeita sovellusten käyttöön. Kaikki sovellukset perustuvat samanlaiseen toimintatapaan. Jokainen sovellus koostuu aina vähintään kahdesta eri välilehdestä, jotka ovat Hakusivu sekä Tiedot. Hakusivu koostuu vasemmalla olevista hakuehdoista sekä oikealla olevasta hakuehtojen perusteella haetusta tulosjoukkolistasta. Sovelluksen käyttö aloitetaan hakemalla tietoja hakusivulle Tietojen hakeminen Hae -painikkeella - Annetaan halutut hakuehdot ehto-kenttiin ja painetaan Hae, jolloin hakuehtojen mukaiset tietueet tulevat näkyviin listalle. Jos hakuehtoja ei anneta ollenkaan esim Tutkimus-sovelluksessa ja painetaan Haepainiketta, listalle tulee kaikki ko osallistujan tutkimukset. HUOM! Kun uusi virasto avaa Tutkimus-sovelluksen ensimmäistä kertaa, lista on Hae -painikkeen painamisenkin jälkeen tyhjä, koska tutkimusta ei vielä ole perustettu. Siirtyminen hakusivulta Tiedot-lomakesivulle tapahtuu joko painamalla listalta valitun rivin kohdalla Enter-painiketta, tai valitsemalla Tiedot-välilehti halutun tietueen ollessa aktiivinen (sininen), tai tuplaklikkaamalla valittua riviä. Selailu Edellinen ja Seuraava 17

18 Näillä painikkeilla voi siirtyä hakujoukon edelliseen ja seuraavaan tietueeseen. Muokkaus Lisää, Muokkaa, Tallenna, Peru, Poista Käytetään tietojen muokkauksessa Tiedot-lomakesivuilla - Lisää-napilla lisätään uusi tietue. - Muokkaa-napilla siirrytään selaustilasta muokkaustilaan, jolloin tietoja voidaan muuttaa. - Talleta-napilla tallentuvat lisäykset, muutokset ja poistot tietokantaan. - Peru-napilla voidaan peruuttaa muokkaustilassa tehdyt muutokset ennen Talletapainikkeen käyttöä. - Poista-napilla poistetaan valittu tietue. Avautuu ikkuna, jossa vielä varmistetaan, että käyttäjä haluaa poistaa kyseisen rivin Kuva.Java-sovelluksen käyttöoikeuden tarkistus HTML-sovelluksen käynnistys HTML-sovellus käynnistetään menemällä Internet-selaimella osoitteeseen: Sama osoite pidemmällä esitysmuodolla: Jos käyttäjällä on useita tutkimuksia, avautuu ensimmäisenä käsiteltävän tutkimuksen valintaikkuna. Valitse se tutkimus jota haluat käyttää. Vaihtaaksesi käsiteltävää tutkimusta on Sinun kirjauduttava uudelleen sovellukseen. Jos haluat tehdä uuden tutkimuksen, voit valita minkä tahansa edellisen tutkimuksen. Tehtyäsi uuden tutkimuksen, tulee siitä automaattisesti aktiivi, eli käsiteltävänä oleva Salasanan vaihto 18

19 Salasana on syytä vaihtaa ensimmäisen onnistuneen sisäänkirjautumisen jälkeen, jolloin samalla virastopääkäyttäjälle luotu oletussalasana poistuu käytöstä.. Salasanaa pääsee vaihtamaan java-sovelluksessa käyttöoikeuden tarkistus - ikkunassa olevasta painikkeesta Vaihda salasanaa. HTML-käyttöliittymässä salasanan vaihtovalinta on päävalikon viimeisellä rivillä. Käyttäjä kirjoittaa käyttäjätunnuksen (ellei ole jo valmiina), vanhan salasanan sekä uuden salasanan ja uuden salasanan uudestaan ja painaa OK. Keskeytä-painikkeella pääsee ikkunasta pois salasanaa vaihtamatta. 3.3 Sovellusten käyttö Tiedon haku ja käsittely yleisesti Seuraavassa hieman perusohjeita sovellusten käyttöön. Kaikki sovellukset perustuvat samanlaiseen toimintatapaan, jossa ENSIN HAETAAN halutut tietueet ja sitten valittuja rivejä käsitellään tai tulostetaan saatu tulosjoukko. HAKUSIVU Jokaisessa sovelluksessa avautuu ensin Hakusivu, jolla haetaan tietokannasta käsiteltävät rivit muokattavan tai katsottavan tietueen valintaa varten. Hakusivu koostuu vasemmalla olevista hakuehdoista sekä oikealla olevasta hakuehtojen perusteella haetusta tulosjoukkolistasta. Sovelluksen käyttö aloitetaan hakemalla tietoja hakusivulle. Siis: - Annetaan halutut hakuehdot ehto-kenttiin ja painetaan Hae, jolloin hakuehtojen mukaiset tietueet tulevat näkyviin listalle. Jos hakuehtoja ei anneta ollenkaan esim Tutkimus-sovelluksessa ja painetaan Hae-painiketta, listalle tulee kaikki ko osallistujan tutkimukset. - Hakusivulla ei vielä tallenneta mitään. Jos lisätään kokonaan uusi tietue, painetaan "Lisää"-painiketta, jolloin ohjelma avaa uuden tietueen lomakkeen. HUOM! Kun uusi virasto avaa Tutkimus-sovelluksen ensimmäistä kertaa, lista on Hae -painikkeen painamisenkin jälkeen tyhjä, koska tutkimusta ei vielä ole perustettu. TIETOSIVU Java-sovelluksessa on aina vähintään kaksi eri välilehteä, jotka ovat Hakusivu sekä Tiedot. Tiedot-sivu on lomaketyyppinen ja siellä nähdään valitun rivin tiedot ja päivitetään tietoja. HTML-sovelluksessa on pääsääntöisesti vain yksi tietosivu ja eri alaosat ovat selaimesssa samalla sivulla alempana väliotsikoituna. 19

20 Java-sovelluksessa siirtyminen hakusivulta Tiedot-lomakesivulle tapahtuu joko painamalla listalta valitun rivin kohdalla Enter-painiketta, tai valitsemalla Tiedotvälilehti halutun tietueen ollessa aktiivinen (sininen), tai tuplaklikkaamalla valittua riviä. HTML-sovelluksessa siirtyminen Tietosivulle tapahtuu tulosjoukosta valitun rivin linkistä. Selailu (java-sovellus) Edellinen ja Seuraava Näillä painikkeilla voi siirtyä hakujoukon edelliseen ja seuraavaan tietueeseen. TIETOJEN MUOKKAUS Tietojen mukkausta varten on seuraavat linkit / painikkeet: Lisää, Muokkaa, Tallenna, Peru, Poista - Lisää: lisätään uusi tietue. - Muokkaa: siirrytään selaustilasta muokkaustilaan, jolloin tietoja voidaan muuttaa. - Talleta: tallennetaan lisäykset, muutokset ja poistot tietokantaan. - Peru: perutaan muokkaustilassa tehdyt muutokset ennen Talleta-painikkeen käyttöä. - Poista: poistetaan valittu tietue. Avautuu ikkuna, jossa vielä varmistetaan, että käyttäjä haluaa poistaa kyseisen rivin Valintaikkunat Useat kentät ovat sellaisia, että niiden tiedot voidaan hakea jostain valintajoukosta. Tällaisten kenttien vieressä on valintapainike, jossa on kolme pistettä (...). Esimerkiksi Tutkimus-sovelluksen hakusivulla oleva "Tila"-kenttä. Valintapainikkeesta avautuu hakuikkuna, joka mahdollistaa vaihtoehtojen haun tietokannasta. Myös hakuikkunassa on hakuehto-osa, jolla suurissa tauluissa voidaan rajoittaa valintojen joukkoa. Vaihtoehto valitaan "Valitse"-painikkeesta tai suoraan valitulta riviltä. Valinta on mahdollista perua Peru-painikkeella Alataulurivien muokkaus Joissain sovelluksissa päätietueeseen on liitetty useita rivejä, joita käsitellään Tietosivun alaosassa olevissa taulukoissa. Tällöin uuden alarivin lisäys tapahtuu välittömästi taulukon yläpuolella olevan Lisääpainikkeen avulla. HTML-käyttöliittymässä on erillinen "Muokkaa riviä"-painike, jolla yksi alataulun rivi voidaan valita omalla sivulla pävitettäväksi, esimerkiksi kun Kysymys-sovelluksella 20

Sisällysluettelo 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.4 2.4.1 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.

Sisällysluettelo 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.4 2.4.1 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3. Käyttöohje 12.1.2005 Sisällysluettelo 1 Mikä on VMBaro 1.1 Sovelluksen käyttötarkoitus 1.2 Sovelluksen käyttövaihtoehdot 1.3 HTML-käyttöliittymä 1.4 Java-käyttöliittymä 1.5 Ohjelman ja ohjeenversio 2 Sovelluksen

Lisätiedot

3.1.4...17 Aseta aikarajat...17 3.1.5...17 Suorita tutkimus...17 3.1.6...17 Raportoi...17 4...18 Tutkimusprosessin kulku ja tutkimuksen

3.1.4...17 Aseta aikarajat...17 3.1.5...17 Suorita tutkimus...17 3.1.6...17 Raportoi...17 4...18 Tutkimusprosessin kulku ja tutkimuksen Käyttöohje 23.9.2005 1...6 VMBaro...6 1.1...6 Sovelluksen käyttötarkoitus...6 1.2...6 HTML-käyttöliittymä...6 1.2.1...7 HTML-sovelluksen käynnistys...7 1.3...7 Huoltokatkokset...7 2...9 Sovelluksen käsitteet

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com Viva-16 Käyttöohje 1.4.2009 Veikko Nokkala Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmisto käyttöliittymä... 3 Asentaminen... 3 Käyttöönotto... 3 Katselu... 6 Tallennus... 8 Toistaminen... 9 Selain käyttöliittymä...

Lisätiedot

https://njr.yap.fi/cgi-bin/soj2/dispat.exe

https://njr.yap.fi/cgi-bin/soj2/dispat.exe Jäsenrekisteriin kirjautuminen Avaa internet ja kirjoita selaimen osoitekenttään: https://njr.yap.fi/cgi-bin/soj2/dispat.exe Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana, ja paina Sisäänkirjaus. Kirjauduttua avautuu

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Toukokuu 2013 1 (10) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Päivitysohje Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (10) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten

Lisätiedot

Henkilö- ja koulutusrekisterin asennusohje

Henkilö- ja koulutusrekisterin asennusohje Henkilö- ja koulutusrekisterin asennusohje Ohjelmaversio 1.0 Dokumenttiversio 1.0 2 Ohjelman lataaminen Voit ladata henkilöstö- ja koulutusrekisteriohjelman asennuspaketin EduSetup.exe sivustolta valitsemalla

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata ssa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia voi hakea lomakkeella,

Lisätiedot

SPORTTISAITTI KÄYTTÖOHJE

SPORTTISAITTI KÄYTTÖOHJE MUOKKAUSTILA Muokkaustilaan siirtyminen Siirry muokkaustilaan klikkaamalla copyright ( )- merkkiä omalla sivustollasi (esim. seurannimi.sporttisaitti.com). Merkki löytyy sivun alareunasta. Kirjoita käyttäjätunnus

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0 Lokakuu 2012 1 (9) Aditro versio 6.2.0 Päivitysohje Lokakuu 2012 2 (9) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Aditro Pankkipalvelut yhteensopiva

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Opas administraattori-tason käyttäjille. MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2

Opas administraattori-tason käyttäjille. MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2 MANAGERIX Opas administraattori-tason käyttäjille SISÄLLYS MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2 Käyttöliittymä... 2 1 ORGANISAATIO Organisaation tietojen tarkastelu ja muokkaaminen4 Yhteenveto

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä OPALA Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Root, koko Opalan pääkäyttäjä...5 2.1 Sisäänkirjautuminen.5 2.2 Käyttäjätunnukset 6 2.2.1 Pääkäyttäjätunnukset.6 2.2.1.1 Luo. 7 2.2.1.2 Muokka/poista 8

Lisätiedot

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa)

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa) Ilmoittautumis järjestelmän otsikko alue Jokaisella tapahtumalla on otsikko-osa joka on samanlainen joka puolella sovellusta. Tämä Judokilpailuissa käytetty otsikko-osa koostuu viidestä linkistä, joita

Lisätiedot

Meeting Plannerin käyttöohje

Meeting Plannerin käyttöohje Meeting Plannerin käyttöohje Näytteilleasettaja & Yhteistyökumppani Sisällysluettelo Näytteilleasettajat ja yhteistyökumppanit... 2 Sisään kirjautuminen... 2 Järjestelmän etusivu... 2 Peruskäyttäjien näkymät...

Lisätiedot

ProTieto Oy. Verottajan ilmoitus. Käyttöohje alihankkijoille

ProTieto Oy. Verottajan ilmoitus. Käyttöohje alihankkijoille ProTieto Oy Verottajan ilmoitus Käyttöohje alihankkijoille Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Rekisteröityminen... 2 3. Kirjautuminen... 2 4. Web-liittymä... 3 4.1 Yrityksen tiedot... 3 4.2 Omat suomalaiset työntekijät...

Lisätiedot

TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS

TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS Toukokuu 2007 Tavoitteesta tuloksiin ohjelman aloittaminen Aloita Tavoitteista tuloksiin ohjelma kirjoittamalla LMI:n webbiosoite http://www.lmi-inc.com/feedback/fin

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14 Ylläpitäjän ohje Sisältö Ylläpitäjän ohje... 1 Yleistä... 3 Vinkkejä ylläpitäjälle... 3 Osoitteet... 3 Internet-selain ja Flash-laajennus... 3 Julkinen sivunäkymä ja ylläpitonäkymä eri välilehdissä...

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

UUDEN NETTIJÄSENREKISTERIN OHJEET. Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana

UUDEN NETTIJÄSENREKISTERIN OHJEET. Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana UUDEN NETTIJÄSENREKISTERIN OHJEET Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana Aloitussivu näyttää seuraavalta. Sen kautta voi siirtyä haluttuihin toimintoihin. JÄSENREKISTERIN SELAUS/MUOKKAAMINEN

Lisätiedot

Fingridin säätösähkötarjousohje. Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015

Fingridin säätösähkötarjousohje. Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015 Fingridin säätösähkötarjousohje Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015 Yleistä Tämän ohjeen mukaisesti osapuoli voi jättää säätötarjouksia Fingridin ylläpitämille säätösähkömarkkinoille Osapuolella tulee olla säätösähkömarkkinoille

Lisätiedot

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje Ohje 21.01.2008 0.1 Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta...

Lisätiedot

Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008

Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008 Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008 Asennuksessa on kaksi vaihetta. Ensin asennetaan ohjelma tietokoneelle (vaiheet 1-3). Sen jälkeen asennetaan lisenssi (vaiheet 4-12). 1. Aseta Mathcad 14 CD-levy

Lisätiedot

Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS

Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 ASENNUKSEN VALMISTELUT 2 2.1 VARMUUSKOPIOT 2 2.2 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, WWW.FEBDOK.FI 2 2.3 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, FEBDOK:IN SISÄINEN

Lisätiedot

Nettijäsenrekisterin käyttöohje Päivitetty 8.10.2010

Nettijäsenrekisterin käyttöohje Päivitetty 8.10.2010 Nettijäsenrekisterin käyttöohje Päivitetty 8.10.2010 Sisällysluettelo 1. Jäsenrekisteriin kirjautuminen... 2 2. Nimihaku (= pikahaku)... 3 3. Jäsenrekisteri... 4 4. Haku... 5 5. Jäsenen tiedot... 6 6.

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Oma kartta Google Maps -palveluun

Oma kartta Google Maps -palveluun TAMPERE 1 (6) Oma kartta Google Maps -palveluun Google Maps palveluun on mahdollista luoda karttoja omilla paikkamerkeillä. Tilin luonti Google-palveluihin Tehdäksesi karttoja omilla paikkamerkinnöillä,

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 2. 1.1 Rekisteröityminen... 2. 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3. 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen...

1. JOHDANTO... 2. 1.1 Rekisteröityminen... 2. 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3. 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen... 1 HAKIJAN OHJEET Sisällys 1. JOHDANTO... 2 1.1 Rekisteröityminen... 2 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen... 4 2. OMA PROFIILINI... 5 2.1. Liikkuminen

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 1 WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 10.4.2015 Lounea Oy Tehdaskatu 6, 24100 Salo Puh. 029 707 00 Y-tunnus 0139471-8 www.lounea.fi Asiakaspalvelu 0800 303 00 Yrityspalvelu 0800 303 01 Myymälät 0800 303

Lisätiedot

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje Tietosuoja-portaali päivittäjän ohje Maisa Kinnunen 2010 1 Sisältö PÄIVITTÄJÄN OHJE Kirjautuminen...3 Sivujen tekstin muokkaus...4 Tiedostojen lisääminen palvelimelle...9 Jos sinun pitää selvittää tiedoston/kuvan

Lisätiedot

Asentaminen Android-laitteeseen

Asentaminen Android-laitteeseen Asentaminen Android-laitteeseen Huomaa! Tarkempia tietoja ohjelmien asentamisesta saat tarvittaessa puhelimesi käyttöoppaasta. MyMMX mobile -sovelluksen asentaminen Android-laitteeseen: 1. Avaa laitteesi

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 käyttöohjeet JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 1. Esittely JakeluPiste on helppo ja yksinkertainen ratkaisu tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Olipa kyseessä tärkeä word dokumentti tai kokonainen

Lisätiedot

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013 Tehtävä 2.2. Tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen opettajan arvioitaviksi. Palautettu tehtävä näkyy ainoastaan opettajalle, ei toisille opiskelijoille. Tehtävä-työkalun

Lisätiedot

5. Klikkaa avautuvan ikkunan oikeasta yläkulmasta käyttäjätunnustasi ja valitse Luo pikakuvake

5. Klikkaa avautuvan ikkunan oikeasta yläkulmasta käyttäjätunnustasi ja valitse Luo pikakuvake 1 Sisällysluettelo 1. Accuna-pikakuvakkeen asentaminen työpöydälle... 2 2. Työasemakäyttö... 3 2.1 Käynnistäminen... 3 2.2 Raportin valinta... 4 2.3 Laskentakohteiden valinta... 4 2.4 Kauden vaihto...

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTALUETTELON HINNOITTELU SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. YH-LUETTELON HINNOITTELU SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Tämä ohje on tarkoitettu niille suunnistajille joilla ei ole koskaan ollut nk. lisenssiä. Mikäli sinulla on joskus ollut lisenssi, niin ohjeet Irman käyttöön löytyvät

Lisätiedot

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty.

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty. 1(6) MAKSURYHMÄN HALLINTA Maksuryhmäkohtaiselle sivulle pääset klikkaamalla yksittäisen maksuryhmän nimeä verkkopalvelun etusivulla tai valitsemalla ryhmän Maksuryhmät - osion listalta. Sivun tiedot ja

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Taulukon valinta Valitse vasemmalta kansioita, kunnes saat taulukkoluettelon näkyviin. Jos etsit tietoa jostain tietystä aiheesta, voit

Lisätiedot

Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013)

Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013) Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013) 1 Rekisteröityminen ja sisäänkirjautuminen Sinun täytyy kirjautua Supplier Portal -sovellukseen,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN...2 JÄLKITOIMITUSKÄSITTELY...8 TUOTTEEN ETSIMINEN TILAUSTA TEHDESSÄ...9

KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN...2 JÄLKITOIMITUSKÄSITTELY...8 TUOTTEEN ETSIMINEN TILAUSTA TEHDESSÄ...9 1 / 18 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN...2 JÄLKITOIMITUSKÄSITTELY...8 TUOTTEEN ETSIMINEN TILAUSTA TEHDESSÄ...9 ETSIMINEN TUOTTEEN LYHENTEEN AVULLA...9 ETSIMINEN TUOTEKOODIN OSAN

Lisätiedot

Asiointipalvelun ohje

Asiointipalvelun ohje Asiointipalvelun ohje Yleistä 1. Kirjautuminen 2. Yhteystiedot 3. Vastaustavan valinta 1. Yleistä 2. Palkkatietojen lataaminen tiedostosta 4. Lomake 1. Yleistä 2. Linkit ja vastaajan tiedot 3. Lomakekäsittely

Lisätiedot

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sisältö 1/14 Sonera Yrityssähköpostin käyttöönotto Outlook 2013 -sovelluksella SISÄLLYS Outlook 2013 asennuspaketin lataus... 2 Outlook 2013 asennus...

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet 15.11.2012 1.0 Vastuutaho TRAFI Sisällys Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet 1 1. Johdanto 3 1.1. Esitiedot 3 1.2. Käyttöoikeudet 3 1.3. Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

Octo käyttöohje 1. Sisältö

Octo käyttöohje 1. Sisältö Octo käyttöohje 1 Sisältö Sisältö...1 Sisäänkirjautuminen...2 Etusivu...2 Uimarihaku...3 Uimariryhmät...4 Seurahaku...4 Kilpailutilastot...5 Ilmoittautuminen kilpailuun...6 Kilpailuun ilmoittautuminen...7

Lisätiedot

Lukkarikone Pikaohjeet v. 1.0

Lukkarikone Pikaohjeet v. 1.0 Lukkarikone Pikaohjeet v. 1.0 Huom! Lukkarikone toimii oikein vain jos koulutusohjelmasi ylläpitää lukujärjestystietoja Metropolian tilanvarausjärjestelmässä (tvj.metropolia.fi). Käyttöperiaate Lukkarikone

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Sisällysluettelo Muutoshistoria...3 1 Johdanto...4 2 Palvelimen käyttöön tarvittavat ohjelmat...4 3 Palvelimelle kirjautuminen...4 4

Lisätiedot

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola 26.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Omat asetukset kuntoon (kaikkien tehtävä aluksi) sivut 3-5 2. Tärkeiden sivujen tilaaminen omiin linkkeihin sivut

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään edupori.fi/office 365 3.10.2013 Porin kaupunki ATK Tuki Sisällys Johdanto... 2 Edupori.fi sähköpostin määrittäminen Office 365:n Outlook-ohjelmaan

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Maestro Lappeenranta Mannerheiminkatu Lappeenranta. Maestro Helsinki Huopalahdentie Helsinki

Maestro Lappeenranta Mannerheiminkatu Lappeenranta. Maestro Helsinki Huopalahdentie Helsinki 1 Uusi asiakasyrityksen käyttäjätunnus MaestroNG-järjestelmään 1 Yleistä... 2 2 Perusta käyttäjäryhmät... 2 3 Lisää käyttäjäryhmille oikeudet... 3 Oikeus sivustoon... 3 Oikeus firmaan... 4 Oikeudet sovelluksiin...

Lisätiedot

SSH Secure Shell & SSH File Transfer

SSH Secure Shell & SSH File Transfer SSH Secure Shell & SSH File Transfer TIETOHALLINTO Janne Suvanto 1.9 2002 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 SSH Secure Shell ohjelman asetukset... 3 POP3 tunnelin asetukset... 6 Yhteyden

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Invalidiliiton Kilta-rekisteri

Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliitolla on käytössään Internet-selaimella käytettävä Kilta-rekisterisovellus. Rekisterisovellus löytyy osoitteesta https://kilta.invalidiliitto.fi, se on suojattu

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Pika-aloitusopas Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Tämä asiakirja on laadittu auttamaan sinua hallinnoimaan nopeasti CEB TalentCentral

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Suomen Kennelliitto ry. 6.5.2014 2(11) Osoitelistat Sisältö: Osoitteet valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille... 3 Yhdistysten

Lisätiedot

Savalanche käyttöohje

Savalanche käyttöohje Savalanche käyttöohje Ansaitse lisätuloja riskittömästi ja helposti 1. Savalancheen rekisteröityminen Savalanche-palvelun (www.savalanche.com) avulla voit ansaita rahaa riskittömästi ja helposti. Jos sinulla

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN -Mene osoitteeseen keskustanuoret.fi/user - Kirjoita saamasi käyttäjätunnus ja salasana - Klikkaa yllä olevaa piirisi logoa niin

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys Sisällys 1 Varmista, että DigiSign-kortinlukijaohjelmisto on käynnissä 2 1.1 DigiSign-kuvake 2 1.2 Sovelluksen käynnistäminen 2 1.3 Kortin toiminnan varmistaminen 4 2 Jos käytät selaimena Mozilla, Firefox

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

Tervetuloa käyttämään ehopsia

Tervetuloa käyttämään ehopsia Tervetuloa käyttämään ehopsia Sisällys: Uuden ehops-pohjan luominen (opettaja)... ehops-pohjan jakaminen opiskelijoille (opettaja)... Opiskelijan jakaman ehopsin etsiminen (opettaja)... Opiskelijan jakaman

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

KATSO-PALVELUN KÄYTTÖOHJE

KATSO-PALVELUN KÄYTTÖOHJE KATSO-PALVELUN KÄYTTÖOHJE Sisällys Yleistä... 2 2. Organisaation Katso-tunnisteen perustaminen... 2 2.1. Sähköinen henkilöllisyyden varmentaminen... 2 2.2. Henkilöllisyyden varmentaminen palvelupisteessä...

Lisätiedot