Käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje 23.9.2005 3.1.2--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15"

Transkriptio

1 Käyttöohje Mikä on VMBaro Sovelluksen käyttötarkoitus Sovelluksen käyttövaihtoehdot HTML-käyttöliittymä Java-käyttöliittymä Ohjelman ja ohjeenversio Huoltokatkokset Sovelluksen käsitteet ja käyttöprosessi Tutkimusprosessi ja siinä käytetyt käsitteet Tutkimus-sovelluksen käsitteet Kuva. Kysymysten periytysmalli Kuva. Kysymys- ja vastausrivien kytkentä Tutkimus-järjestelmän osasovellukset Vuosittaisen tutkimuksen toteuttaminen Kuva. Vuosittaisen tutkimuksen luominen Sovelluksen asentaminen ja käynnistys Java-sovelluksen asennus Java-sovelluksen asennus Windows-ympäristöön Java-sovelluksen palomuurien käsittely Java-sovelluksen yksityiskohtainen asennusohje Sovelluksen käynnistys

2 Java-sovelluksen käynnistäminen ja käyttö Kuva.Java-sovelluksen käyttöoikeuden tarkistus HTML-sovelluksen käynnistys Salasanan vaihto Sovellusten käyttö Tiedon haku ja käsittely yleisesti Valintaikkunat Alataulurivien muokkaus Sovelluksen erityistoiminnot Ohjelman käyttö tutkimusprosessissa Pohjatutkimuksen ajantasaistus vuosittain (VM) Osallistujien (viraston) tarkistus (VM) Muut tarvittavat käyttäjätunnukset (virasto) Virastokohtaisen tutkimuksen perustaminen (virasto) Tuplavastausten vaikeuttaminen Virastokohtainen sovitus (virasto) Kysymysten lisäys ja muokkaus Valintalistat ja valintalistojen kytkeminen (virasto) Edellisen valinnan mukaan säätyvät valintalistat Kuva (VETO_Toimiala) Kuva (VETO_Linjat) Kuva (VETO_Yksikkö) Edellisen valinnan mukaan säätyvän valintalistan linkitys kysymysriviin Kuva (Kysymysrivit) Kuva (Vastaajan näkymä)

3 Kielikäännökset (virasto) Kuva. Kielikäännössivu Kysymys-sovellus Vastauslomakkeen ja käynnistyslinkin tarkistus. Tutkimuksen linkittäminen www-sivulle (virasto) Tutkimuksen avaus (virasto) Informointi (virasto) Vastausajan pidentäminen Tutkimuskohtaisen perusvertailun laskenta (virasto) Luokitusten yhdistäminen jälkikäteen Tutkimustulosten raportointi Raportoinnin yleisiä periaatteita Laskennassa ja raportoinnissa esiintyviä käsitteitä Kuva Työtyytyväisyysindeksien jakauma Kuva. Keskihajonta Kuva. Keskipoikkeama Tulosten jatkojalostus erilaisilla työkaluilla Numeroaineiston siirto taulukkolaskentaan Valmiin raportin siirto taulukkolaskentaan Siirto esitysohjelmaan (esim. power point) Raporttien lähettäminen sähköpostilla PDF-raporttien siirto esitysohjelmiin Tulostevalinta (kuva) Vaihtoehtoiset poiminnat ja raportit Jakaumat Kuva. Raportti JA-01A. Jakaumat / Ryhmäristiintaulukointi Kuva. Raportti JA-02A. Perusjakaumat

4 Kuva. Raportti JA-02B. Graafinen vastausjakauma Kuva. Raportti JA-02C. Graafinen vastausjakauma, valintalistavertailu Keskiarvot Kuva. Raportti KA-01A. Keskiarvovertailu Kuva. Raportti KA-01B. Kvartiilit,mediaani, moodi, keskihajonta Kuva. Raportti KA-01C. Kvartiilit, mediaani, moodi, keskihajonta - valintalistavertailu Kuva. Raportti KA-02A. Keskiarvovertailu joukoittain (tutka) Kehitystä kuvaavat vuosittaiset vertailut Kuva. Raportti KE-01A. Vuosittaiset indeksit Kuva. Raportti KE-01B. Vuosittainen kehitys joukoittain viivapiirroksena Kuva. Raportti KE-01C. Vuosittainen kehitys (tutka) Tekstivastaukset Kuva. Raportti TE-01A. Tekstivastaukset Tunnusluvut Kuva. Raportti TU-01A. Tunnusluvut Kuva. Raportti TU-01B. Tunnusluvut väreillä Kuva. Raportti TU-01C. Tunnusluvut graafisesti (kvartiilit) Kuva. Raportti TU-01D. Tunnusluvut graafisesti (ka, mod, haj) Monivertailut Kuva. Raportti VVV-01A. Keskiarvovertailu Kuva. Raportti VVV-01B. Keskiarvovertailu väreillä Kuva. Raportti VVV-01C. Keskiarvovertailu graafinen Kuva. Raportti VVV-02A. Tunnuslukuvertailu Kuva. Raportti VVV-02B. Tunnuslukuvertailu väreillä

5 Vertailuryhmäkohtaiset tulosteet Kuva. Raportti VJA-02A. Vertailuryhmän vastausjakauma Kuva. Raportti VJA-02B. Vertailuryhmän graafinen vastausjakauma Kuva. Raportti VKA-01A. Vertailuryhmän keskiarvovertailu Kuva. Raportti VKA-01B. Vertailuryhmän kvartiilit, mediaani, moodi, keskihajonta Kuva. Raportti VKA-02A. Ryhmävertailu vertailuryhmittäin (tutka) Kuva. Raportti VKA-02B. Yhdistetty ryhmävertailu (tutka) Kuva. Raportti VKE-01A. Vertailuryhmän vuosittaiset indeksit Kuva. Raportti VKE-01B. Vertailuryhmän vuosittainen kehitys joukoittain (viiva) Kuva. Raportti VKE-01C. Vertailuryhmän vuosittainen kehitys ryhmittäin (viiva) Kuva. Raportti VKE-01D. Vertailuryhmän vuosittainen kehitys (tutka) Kuva. Raportti VKE-02A. Vertailuryhmän vuosittaiset indeksit lukuina Kuva. Raportti VKE-02B. Vertailuryhmän vuosittaiset indeksit ja ero Kuva. Raportti VTU-01A. Vertailuryhmän tunnusluvut Kuva. Raportti VTU-01B. Vertailuryhmän tunnusluvut väreillä Kuva. Raportti VTU-01C. Vertailuryhmän tunnusluvut graafisesti (kvartiilit) Kuva. Raportti VTU-01B. Vertailuryhmän tunnusluvut graafisesti (ka, mod, haj) Erikoisraportit Kuva. Raportti YR-01A. Määrät ja keskiarvot kahteen kysymykseen Muilla järjestelmillä kerätyt vanhat tutkimustiedot Vanhat vertailut Vanhojen vastausten vertailutietojen syöttö selain -sovelluksilla Muunnosavain

6 1 Mikä on VMBaro 1.1 Sovelluksen käyttötarkoitus VMBaro on sovellus, jolla valtion virastot voivat mitata henkilöstönsä työtyytyväisyyden tilaa. Järjestelmä perustuu työntekijöiden internet-selaimella täyttämiin kyselylomakkeisiin. Valtiovarainministeriön ylläpitää vuosittain toistettavaa työtyytyväisyysbarometritutkimusta. Tutkimus toteutetaan virastokohtaisesti ja virastot voivat lisätä tutkimukseen omia täydentäviä lisäkysymyksiä. Kyselyajankohtana on jokaisella henkilöllä mahdollisuus vastata joko omasta tai yhteisestä työasemasta ruudulle avautuvaan kyselyyn. Vastaukset tallentuvat keskistettyyn tietokantaan, josta voidaan ajaa erilaisia työtyytyväisyyden tilaa kuvaavia raportteja. Tietokannan perusteella viraston tuloksia voidaan verrata alayksiköittäin tai verrata edellisten vuosien vastaaviin tuloksiin. Laajemmalti voidaan verrata yksittäisen viraston tuloksia esimerkiksi virastotyypeittäin tai hallinnonaloittain. Järjestelmää voidaan käyttää myös muiden henkilöstölle kohdistettujen henkilöstökyselyjen tai tutkimusten toteuttamiseen. 1.2 Sovelluksen käyttövaihtoehdot Tutkimus-sovellusta käytetään Internetin yli valtiovarainministeriön palvelimelta. Pääosa sovelluksen ohjelmista sijaitsee tutkimus-sovelluspalvelimella. Vastaajana voivat toimia kaikki valtion palveluksessa olevat työntekijät. Vastaajat käyttävät sovellusta Internet-selaimella täyttääkseen vastauslomakkeensa. Vastaaja avaa vastauslomakkeen viraston Intranet-sivulla olevan linkin perusteella (tai sähköpostilla välitetyn linkin avulla). Yhteys avautuu Tietoenatorin ylläpitämälle valtiovarainministeriön palvelimelle. Virastopääkäyttäjät vastaavat tutkimusten virastokohtaisesta sovituksesta sekä virastokohtaisesta raportoinnista. Heitä varten on kaksi käyttövaihtoehtoa: - java-pohjainen asennettava kevyt Windows-sovellus (kohta 1.4 java-käyttöliittymä). - pelkästään Internet-selaimella toimiva sovellus (kohta 1.3 HTML-käyttöliittymä). 1.3 HTML-käyttöliittymä VMBaro sovellukselle on kehitetty virastopääkäyttäjille tarkoitettu HTMLkäyttöliittymällä toimiva sovellus. Sen etuna java-sovellukseen nähden on se, ettei käyttäjän tarvitse asentaa mitään. Liittymä käyttää tietoliikenteessä vain normaalia 6

7 www-liikenneporttia, kun java-sovellus edellyttää pääsyä vm:n palvelimelle tietyistä ip-porteista. Tästä syystä HTML-sovellus on helpommin käyttöönotettavissa. Javasovelluksen käyttö on kuitenkin jonkin verran tehokkaampaa. Päätoiminnot ovat molemmissa kuitenkin samat. Varsinaisesta sovelluksesta avautuu aluksi päävalikko, josta valitaan käytettävä sovellus: - Opastus - Kysymys - Osallistuja - Poiminta - Raportointi - Tutkimus - Valintalista - Vanhavertailu Kunkin sovelluksen jälkeen palataan "Päävalikko"-linkistä takaisin tähän päävalintaan. Sovellukset muodostuvat aina hakusivusta sekä tietosivusta. Hakusivulla tehdään hakuja ja hakutulosjoukosta valitaan haluttu tietue käsiteltäväksi. Hakukentistä osassa on ns. lookup-nappi jonka avulla voidaan hakea hakukriteeri mahdollisten kriteerin joukosta ja osa kentistä on sellaisia joihin hakuehto vain kirjoitetaan. Koska sovelluksen pohjana on tietokanta, voidaan tehdä tietokannoille tyypillisä ehdollisia hakuja. Esimerkiksi haetaan täsmällisesti jonkun ehdon mukaan: Kysymystyyppi = O. Katso lisää Hakuehtojen alapuolella olevasta linkistä Hakuohje. Sovellusten yläreunassa on linkkejä joiden avulla navigoidaan sekä tehdään toimintoja. Siirryttäessä Päävalikosta sovellukseen, tullaan sovelluksen hakusivulle. Hakusivulla on aina Päävalikko- sekä Lopetus-linkit. Lisäksi voi olla erilaisia Lisäälinkkejä. Hakusivulta päästään haettuun tietoon valitsemalla se Hakutulosjoukosta. Tieto-sivulla tietoa voidaan Muokata. 1.4 Java-käyttöliittymä Java-käyttöliittymä on "normaali" windows-sovellus, joka keskustelee suoraan tutkimuksen sovelluspalvelimen kanssa. Virastokäyttäjän sovellus on "thin client"-tyyppinen kevyt ohjelma, joka asennetaan verkosta ladattavalla asennusohjelmalla. Sovellus käyttää suojattua tietoliikenneyhteyttä. Sovellus on käytöltään jonkin verran tehokkaampi kuin HTML-käyttöliittymä. 1.5 Ohjelman ja ohjeenversio Tämä ohje on kirjoitettu sovelluksille joiden versionumero on tai suurempi. Java-sovelluksissa ohjelman versionumeron näkee käynnistettäessä ohjelmaa sekä ohje-valikon versio-kohdasta 7

8 Ohje on julkaistu Huoltokatkokset Mikäli palvelimella tehdään ohjelmistopäivityksiä tai huoltotoimia, ne tehdään maanantaisin klo VMBaro ei ole silloin käytettävissä. Sisäänkirjautumisen yhteydessä käyttäjää informoidaan käyttösulun alkamisesta tai jo meneillään olevasta käyttösulusta. Esimerkkejä ilmoituksista: Varoitus! Järjestelmän käyttösulku alkaa 45 min 56 s kuluttua. Sulku kestää 60 minuuttia. Järjestelmän lisäys-, päivitys-, talletus- ja poistosulku on päällä. Se loppuu 29 min 41 s kuluttua. Käyttäjän täytyy ensin kuitata (ok tai sulje) ennakkoilmoitus, jonka jälkeen hän voi valita sovelluksen ja työskennellä normaalisti sulkuajankohtaan asti. Huom! Yllä olevat ilmoitukset näkyvät niin kauan kuin serveri on "ylhäällä". Alasajetulta serveriltä tulee normaalit ilmoitukset "Yhteyden muodostaminen osoitteeseen xxxxxxxxxxxxxxx ei onnistunut " (javaclient) tai "Sivua ei voida näyttää " (selain versio) 8

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle 27.4. 2015 OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle Tämä ohje on niille kouluttajille, jotka aktivoivat koulutusten väli- ja päättöpalautteita ja tarvittaessa kommentoivat palautteita Jos oppilaitoksesi

Lisätiedot

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013 WEBROPOL 2.0 Raportointiopas Päivitetty 2.4.2013 1. Alkusanat... 3 2. Miten avaan raportin ja kuinka navigoin työkalussa... 4 2.2. Raportoinnissa käytetyt termit... 5 3. Perusraportti... 6 4.1. Excel-tallennusasetukset...

Lisätiedot

Käsikirja. Copyright 1995 2012 Codeman Software. Klaani 5.6 Käsikirja

Käsikirja. Copyright 1995 2012 Codeman Software. Klaani 5.6 Käsikirja Käsikirja Copyright 1995 2012 Codeman Software Klaani 5.6 Käsikirja Tulostettu 5.11.2012 Esipuhe Esipuhe Tämä käsikirja on tarkoitettu kaikille Klaani ohjelman käyttäjille tai sen käyttäjiksi aikoville

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi KÄYTTÖOPAS Sisältö 1. PERUSSANASTO... 1 1.1 Kysymystyypit... 1 1.2 Palvelun termit... 2 2. KYSELYN LUONTI... 5 2.1 Pikaopas... 5 2.2 Eri kysymystyyppien luonti (Classic mode)... 7 2.2.1 Otsikko... 7 2.2.2

Lisätiedot

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Muokattu viimeksi 26.8.2010 1 Ohjeet Moodlen käytön tueksi Sisällys Mistä löydän SAMKin Moodlen ja kirjaudun verkko-oppimis-ympäristöön?...

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012 Käyttöohje CSI LakiMies Versio 2.7 Joulukuu 2012 (1/118) Sisällysluettelo 1 Ohjelmiston yleiset toiminnot... 4 1.1 Ohjelmiston rakenne... 4 1.2 Perustoiminnot... 6 1.2.1 Listatoiminnot... 6 1.2.2 Ikkunatoiminnot...

Lisätiedot

Käyttöohje CSI Professional. Versio 2.0 Elokuu 2011

Käyttöohje CSI Professional. Versio 2.0 Elokuu 2011 Käyttöohje CSI Professional Versio 2.0 Elokuu 2011 CSI Professional 2.0 Käyttöohje 2 (/129) SISÄLLYSLUETTELO 1 Ohjelmiston yleiset toiminnot... 4 1.1 Ohjelmiston rakenne... 4 1.2 Perustoiminnot... 7 1.3

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2012 1 (57) Käyttöohje 6.1.2 SP1 Copyright Aditro 2012 Toukokuu 2012 2 (57) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Järjestelmävaatimukset... 5 1.1. Sovellusversion päivitys... 7 1.2. Internet Explorer

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

Ankkuri jäsenrekisteriohjelmisto Käyttöohjeet

Ankkuri jäsenrekisteriohjelmisto Käyttöohjeet Ankkuri jäsenrekisteriohjelmisto Käyttöohjeet Päiväys Versio Muokkaaja 18.3.2009 1.0 Minna Hautamäki 8.4.2009 1.1 Minna Hautamäki 14.4.2009 1.2 Minna Hautamäki Sisällys 1 Ankkuri... 4 2 Help desk... 4

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje R-Phone 1.3.3 Käyttöohje versio 08.04.2005 2 R-Phone käyttöohje 8.4.2005 TJK Tietolaite Oy Sisällys Esittely...5 Mikä on R-Phone?...5 Esivaatimukset...5 PC:n vähimmäisvaatimukset...5 Ohjelmistovaatimukset...5

Lisätiedot

Laskutus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Laskutus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Laskutus Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom Laskutus...3 1.1 Laskutusoletukset...3 1.2 Laskutuksen perusoletukset...4 1.21 Laskutusoletukset, minimikate%...4 1.22

Lisätiedot

PRIMUS W4. Käyttöönotto-opas 4.6.2014. StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax.

PRIMUS W4. Käyttöönotto-opas 4.6.2014. StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax. PRIMUS W4 Käyttöönotto-opas StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax. (06) 320 2599 PRIMUS W4 Sivu 1/36 Primuksen kä yttö ö nöttö-öpäs SISÄLLYS 1 Käyttöönotto ja

Lisätiedot

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 1 WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 WM- L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie

Lisätiedot

Metseri 7.0 Käyttöohje. Metseri 7.0

Metseri 7.0 Käyttöohje. Metseri 7.0 1 Metseri 7.0 Käyttöohje Metseri 7.0 M E T S E R I M E T S Ä S T Y S S E U R A N R E K I S T E R I Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330 HELSINKI Puh. 050 517 5386 Fax. 050 8517 5386 Email:

Lisätiedot

Asetusten ohje CSI Lawyer. Versio 2.0 Joulukuu 2010

Asetusten ohje CSI Lawyer. Versio 2.0 Joulukuu 2010 Asetusten ohje CSI Lawyer Versio 2.0 Joulukuu 2010 2 (/ 92) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä asetuksista... 3 1.1 Yleisimmät toiminnallisuudet... 3 1.2 Navigointi asetuksissa... 4 1.3 Kuvakkeet asetuksissa...

Lisätiedot

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007 Isolta Oy www.isolta.fi 1 Sisällys Arkhimedes-taloushallinto yleisesti 3 1. Johdanto 3 1.1. Järjestelmävaatimukset 3 1.2. Asennus 3 1.3. Tervetuloa-ruutu 4 1.4. Perustiedot

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 1 WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 W M - L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy 17. toukokuuta 2010 2 Sisältö 1 Pääkäyttäjien ja tukihenkilöiden tehtävät 5 1.1 Yleistä........................................ 5 1.2 Tietojen ylläpito...................................

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien asennus- ja ylläpito-ohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien asennus- ja ylläpito-ohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien asennus- ja ylläpito-ohjeet SISÄLLYS 1. Johdanto... 3 2. Sopivimman asennusvaihtoehdon valinta... 3 3. Ohjelmien asentaminen ja käyttöönotto... 6 3.1. Paikallinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu 2/93

Sisällysluettelo Sivu 2/93 KÄYTTÖOHJE Ver. 2.0 Sisällysluettelo Sivu 2/93 Sisällysluettelo 1 Alkusanat...6 2 Asennus...7 3 Jaetut asetukset...8 3.1 Yritys...8 3.2 Asiakkaat...9 3.3 Yleiset asetukset...10 3.4 Tarjouslaskenta 1 &

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2014 1 (49) Käyttöohje 6.4.0 Toukokuu 2014 2 (49) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Laskujen asiatarkastus ja hyväksyminen... 5 2. Laskun maksamisen toiminnot... 5 3. Laskun kiertokulku... 6 4.

Lisätiedot

Käyttöopas. Potilaskortisto-ohjelma Potilastietojen hallinta ja laskutus

Käyttöopas. Potilaskortisto-ohjelma Potilastietojen hallinta ja laskutus Käyttöopas Potilaskortisto-ohjelma Potilastietojen hallinta ja laskutus 1 Tämän julkaisun sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Esimerkeissä esitetyt yritykset, nimet ja muut tiedot ovat

Lisätiedot

Webforum Teamwork & Professional

Webforum Teamwork & Professional Webforum Teamwork & Professional Käyttö- ja hallinnointiopas versio 15.1 Viimeisin päivitys: 2015-03-31 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Sisään kirjautuminen... 4 Kadotitko tai unohditko henkilökohtaiset

Lisätiedot