Käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje 23.9.2005 3.1.2--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15"

Transkriptio

1 Käyttöohje Mikä on VMBaro Sovelluksen käyttötarkoitus Sovelluksen käyttövaihtoehdot HTML-käyttöliittymä Java-käyttöliittymä Ohjelman ja ohjeenversio Huoltokatkokset Sovelluksen käsitteet ja käyttöprosessi Tutkimusprosessi ja siinä käytetyt käsitteet Tutkimus-sovelluksen käsitteet Kuva. Kysymysten periytysmalli Kuva. Kysymys- ja vastausrivien kytkentä Tutkimus-järjestelmän osasovellukset Vuosittaisen tutkimuksen toteuttaminen Kuva. Vuosittaisen tutkimuksen luominen Sovelluksen asentaminen ja käynnistys Java-sovelluksen asennus Java-sovelluksen asennus Windows-ympäristöön Java-sovelluksen palomuurien käsittely Java-sovelluksen yksityiskohtainen asennusohje Sovelluksen käynnistys

2 Java-sovelluksen käynnistäminen ja käyttö Kuva.Java-sovelluksen käyttöoikeuden tarkistus HTML-sovelluksen käynnistys Salasanan vaihto Sovellusten käyttö Tiedon haku ja käsittely yleisesti Valintaikkunat Alataulurivien muokkaus Sovelluksen erityistoiminnot Ohjelman käyttö tutkimusprosessissa Pohjatutkimuksen ajantasaistus vuosittain (VM) Osallistujien (viraston) tarkistus (VM) Muut tarvittavat käyttäjätunnukset (virasto) Virastokohtaisen tutkimuksen perustaminen (virasto) Tuplavastausten vaikeuttaminen Virastokohtainen sovitus (virasto) Kysymysten lisäys ja muokkaus Valintalistat ja valintalistojen kytkeminen (virasto) Edellisen valinnan mukaan säätyvät valintalistat Kuva (VETO_Toimiala) Kuva (VETO_Linjat) Kuva (VETO_Yksikkö) Edellisen valinnan mukaan säätyvän valintalistan linkitys kysymysriviin Kuva (Kysymysrivit) Kuva (Vastaajan näkymä)

3 Kielikäännökset (virasto) Kuva. Kielikäännössivu Kysymys-sovellus Vastauslomakkeen ja käynnistyslinkin tarkistus. Tutkimuksen linkittäminen www-sivulle (virasto) Tutkimuksen avaus (virasto) Informointi (virasto) Vastausajan pidentäminen Tutkimuskohtaisen perusvertailun laskenta (virasto) Luokitusten yhdistäminen jälkikäteen Tutkimustulosten raportointi Raportoinnin yleisiä periaatteita Laskennassa ja raportoinnissa esiintyviä käsitteitä Kuva Työtyytyväisyysindeksien jakauma Kuva. Keskihajonta Kuva. Keskipoikkeama Tulosten jatkojalostus erilaisilla työkaluilla Numeroaineiston siirto taulukkolaskentaan Valmiin raportin siirto taulukkolaskentaan Siirto esitysohjelmaan (esim. power point) Raporttien lähettäminen sähköpostilla PDF-raporttien siirto esitysohjelmiin Tulostevalinta (kuva) Vaihtoehtoiset poiminnat ja raportit Jakaumat Kuva. Raportti JA-01A. Jakaumat / Ryhmäristiintaulukointi Kuva. Raportti JA-02A. Perusjakaumat

4 Kuva. Raportti JA-02B. Graafinen vastausjakauma Kuva. Raportti JA-02C. Graafinen vastausjakauma, valintalistavertailu Keskiarvot Kuva. Raportti KA-01A. Keskiarvovertailu Kuva. Raportti KA-01B. Kvartiilit,mediaani, moodi, keskihajonta Kuva. Raportti KA-01C. Kvartiilit, mediaani, moodi, keskihajonta - valintalistavertailu Kuva. Raportti KA-02A. Keskiarvovertailu joukoittain (tutka) Kehitystä kuvaavat vuosittaiset vertailut Kuva. Raportti KE-01A. Vuosittaiset indeksit Kuva. Raportti KE-01B. Vuosittainen kehitys joukoittain viivapiirroksena Kuva. Raportti KE-01C. Vuosittainen kehitys (tutka) Tekstivastaukset Kuva. Raportti TE-01A. Tekstivastaukset Tunnusluvut Kuva. Raportti TU-01A. Tunnusluvut Kuva. Raportti TU-01B. Tunnusluvut väreillä Kuva. Raportti TU-01C. Tunnusluvut graafisesti (kvartiilit) Kuva. Raportti TU-01D. Tunnusluvut graafisesti (ka, mod, haj) Monivertailut Kuva. Raportti VVV-01A. Keskiarvovertailu Kuva. Raportti VVV-01B. Keskiarvovertailu väreillä Kuva. Raportti VVV-01C. Keskiarvovertailu graafinen Kuva. Raportti VVV-02A. Tunnuslukuvertailu Kuva. Raportti VVV-02B. Tunnuslukuvertailu väreillä

5 Vertailuryhmäkohtaiset tulosteet Kuva. Raportti VJA-02A. Vertailuryhmän vastausjakauma Kuva. Raportti VJA-02B. Vertailuryhmän graafinen vastausjakauma Kuva. Raportti VKA-01A. Vertailuryhmän keskiarvovertailu Kuva. Raportti VKA-01B. Vertailuryhmän kvartiilit, mediaani, moodi, keskihajonta Kuva. Raportti VKA-02A. Ryhmävertailu vertailuryhmittäin (tutka) Kuva. Raportti VKA-02B. Yhdistetty ryhmävertailu (tutka) Kuva. Raportti VKE-01A. Vertailuryhmän vuosittaiset indeksit Kuva. Raportti VKE-01B. Vertailuryhmän vuosittainen kehitys joukoittain (viiva) Kuva. Raportti VKE-01C. Vertailuryhmän vuosittainen kehitys ryhmittäin (viiva) Kuva. Raportti VKE-01D. Vertailuryhmän vuosittainen kehitys (tutka) Kuva. Raportti VKE-02A. Vertailuryhmän vuosittaiset indeksit lukuina Kuva. Raportti VKE-02B. Vertailuryhmän vuosittaiset indeksit ja ero Kuva. Raportti VTU-01A. Vertailuryhmän tunnusluvut Kuva. Raportti VTU-01B. Vertailuryhmän tunnusluvut väreillä Kuva. Raportti VTU-01C. Vertailuryhmän tunnusluvut graafisesti (kvartiilit) Kuva. Raportti VTU-01B. Vertailuryhmän tunnusluvut graafisesti (ka, mod, haj) Erikoisraportit Kuva. Raportti YR-01A. Määrät ja keskiarvot kahteen kysymykseen Muilla järjestelmillä kerätyt vanhat tutkimustiedot Vanhat vertailut Vanhojen vastausten vertailutietojen syöttö selain -sovelluksilla Muunnosavain

6 1 Mikä on VMBaro 1.1 Sovelluksen käyttötarkoitus VMBaro on sovellus, jolla valtion virastot voivat mitata henkilöstönsä työtyytyväisyyden tilaa. Järjestelmä perustuu työntekijöiden internet-selaimella täyttämiin kyselylomakkeisiin. Valtiovarainministeriön ylläpitää vuosittain toistettavaa työtyytyväisyysbarometritutkimusta. Tutkimus toteutetaan virastokohtaisesti ja virastot voivat lisätä tutkimukseen omia täydentäviä lisäkysymyksiä. Kyselyajankohtana on jokaisella henkilöllä mahdollisuus vastata joko omasta tai yhteisestä työasemasta ruudulle avautuvaan kyselyyn. Vastaukset tallentuvat keskistettyyn tietokantaan, josta voidaan ajaa erilaisia työtyytyväisyyden tilaa kuvaavia raportteja. Tietokannan perusteella viraston tuloksia voidaan verrata alayksiköittäin tai verrata edellisten vuosien vastaaviin tuloksiin. Laajemmalti voidaan verrata yksittäisen viraston tuloksia esimerkiksi virastotyypeittäin tai hallinnonaloittain. Järjestelmää voidaan käyttää myös muiden henkilöstölle kohdistettujen henkilöstökyselyjen tai tutkimusten toteuttamiseen. 1.2 Sovelluksen käyttövaihtoehdot Tutkimus-sovellusta käytetään Internetin yli valtiovarainministeriön palvelimelta. Pääosa sovelluksen ohjelmista sijaitsee tutkimus-sovelluspalvelimella. Vastaajana voivat toimia kaikki valtion palveluksessa olevat työntekijät. Vastaajat käyttävät sovellusta Internet-selaimella täyttääkseen vastauslomakkeensa. Vastaaja avaa vastauslomakkeen viraston Intranet-sivulla olevan linkin perusteella (tai sähköpostilla välitetyn linkin avulla). Yhteys avautuu Tietoenatorin ylläpitämälle valtiovarainministeriön palvelimelle. Virastopääkäyttäjät vastaavat tutkimusten virastokohtaisesta sovituksesta sekä virastokohtaisesta raportoinnista. Heitä varten on kaksi käyttövaihtoehtoa: - java-pohjainen asennettava kevyt Windows-sovellus (kohta 1.4 java-käyttöliittymä). - pelkästään Internet-selaimella toimiva sovellus (kohta 1.3 HTML-käyttöliittymä). 1.3 HTML-käyttöliittymä VMBaro sovellukselle on kehitetty virastopääkäyttäjille tarkoitettu HTMLkäyttöliittymällä toimiva sovellus. Sen etuna java-sovellukseen nähden on se, ettei käyttäjän tarvitse asentaa mitään. Liittymä käyttää tietoliikenteessä vain normaalia 6

7 www-liikenneporttia, kun java-sovellus edellyttää pääsyä vm:n palvelimelle tietyistä ip-porteista. Tästä syystä HTML-sovellus on helpommin käyttöönotettavissa. Javasovelluksen käyttö on kuitenkin jonkin verran tehokkaampaa. Päätoiminnot ovat molemmissa kuitenkin samat. Varsinaisesta sovelluksesta avautuu aluksi päävalikko, josta valitaan käytettävä sovellus: - Opastus - Kysymys - Osallistuja - Poiminta - Raportointi - Tutkimus - Valintalista - Vanhavertailu Kunkin sovelluksen jälkeen palataan "Päävalikko"-linkistä takaisin tähän päävalintaan. Sovellukset muodostuvat aina hakusivusta sekä tietosivusta. Hakusivulla tehdään hakuja ja hakutulosjoukosta valitaan haluttu tietue käsiteltäväksi. Hakukentistä osassa on ns. lookup-nappi jonka avulla voidaan hakea hakukriteeri mahdollisten kriteerin joukosta ja osa kentistä on sellaisia joihin hakuehto vain kirjoitetaan. Koska sovelluksen pohjana on tietokanta, voidaan tehdä tietokannoille tyypillisä ehdollisia hakuja. Esimerkiksi haetaan täsmällisesti jonkun ehdon mukaan: Kysymystyyppi = O. Katso lisää Hakuehtojen alapuolella olevasta linkistä Hakuohje. Sovellusten yläreunassa on linkkejä joiden avulla navigoidaan sekä tehdään toimintoja. Siirryttäessä Päävalikosta sovellukseen, tullaan sovelluksen hakusivulle. Hakusivulla on aina Päävalikko- sekä Lopetus-linkit. Lisäksi voi olla erilaisia Lisäälinkkejä. Hakusivulta päästään haettuun tietoon valitsemalla se Hakutulosjoukosta. Tieto-sivulla tietoa voidaan Muokata. 1.4 Java-käyttöliittymä Java-käyttöliittymä on "normaali" windows-sovellus, joka keskustelee suoraan tutkimuksen sovelluspalvelimen kanssa. Virastokäyttäjän sovellus on "thin client"-tyyppinen kevyt ohjelma, joka asennetaan verkosta ladattavalla asennusohjelmalla. Sovellus käyttää suojattua tietoliikenneyhteyttä. Sovellus on käytöltään jonkin verran tehokkaampi kuin HTML-käyttöliittymä. 1.5 Ohjelman ja ohjeenversio Tämä ohje on kirjoitettu sovelluksille joiden versionumero on tai suurempi. Java-sovelluksissa ohjelman versionumeron näkee käynnistettäessä ohjelmaa sekä ohje-valikon versio-kohdasta 7

8 Ohje on julkaistu Huoltokatkokset Mikäli palvelimella tehdään ohjelmistopäivityksiä tai huoltotoimia, ne tehdään maanantaisin klo VMBaro ei ole silloin käytettävissä. Sisäänkirjautumisen yhteydessä käyttäjää informoidaan käyttösulun alkamisesta tai jo meneillään olevasta käyttösulusta. Esimerkkejä ilmoituksista: Varoitus! Järjestelmän käyttösulku alkaa 45 min 56 s kuluttua. Sulku kestää 60 minuuttia. Järjestelmän lisäys-, päivitys-, talletus- ja poistosulku on päällä. Se loppuu 29 min 41 s kuluttua. Käyttäjän täytyy ensin kuitata (ok tai sulje) ennakkoilmoitus, jonka jälkeen hän voi valita sovelluksen ja työskennellä normaalisti sulkuajankohtaan asti. Huom! Yllä olevat ilmoitukset näkyvät niin kauan kuin serveri on "ylhäällä". Alasajetulta serveriltä tulee normaalit ilmoitukset "Yhteyden muodostaminen osoitteeseen xxxxxxxxxxxxxxx ei onnistunut " (javaclient) tai "Sivua ei voida näyttää " (selain versio) 8

9 2 Sovelluksen käsitteet ja käyttöprosessi 2.1 Tutkimusprosessi ja siinä käytetyt käsitteet Tutkimukset toteutetaan virastokohtaisesti yhteisen mallin pohjalta. Valtiovarainministeriö luo pohjatutkimuksen (TYB_0 ja UPJ_0), josta kopioimalla kysymykset saadaan virastokohtainen tutkimus, esimerkiksi "Työtyytyväisyystutkimus sosiaali- ja terveysministeriössä vuonna " Viraston pääkäyttäjä voi tehdä virastokohtaisia muutoksia, esimerkiksi lisäämällä omia lisäkysymyksiä, taustakysymyksiä tai passivoimalla viraston kannalta epärelevantteja kysymyksiä. Vastaaja on viraston työntekijä, joka vastaa www-vastauslomakkeella. Vastausta varten tutkimus on avoinna sovitun ajan. Kaikki viraston työntekijät vastaavat samoilla tunnuksilla, jotta vastaajan anonymiteetti säilyy. Kun vastaukset on tallennettu ja tutkimus on sulkeutunut, laskee järjestelmä virastolle vertailun. Viraston vastauksia voidaan verrata - viraston edellisen vuoden vastaavan tutkimuksen tulokseen - koko valtionhallinnon vastaavaan tutkimukseen - vastaavantyyppisten virastojen (virastoryhmä) tutkimuksiin - mihin tahansa haluamaansa vertailuryhmään Lisäksi valtiovarainministeriö voi laatia erityisanalyysejä samoin perustein tehdyistä tutkimuksista. 2.2 Tutkimus-sovelluksen käsitteet Tutkimus. Tutkimus on yksi tietyllä hetkellä suoritettu kysely, esimerkiksi Työtyytyväisyystutkimus sosiaali- ja terveysministeriössä vuonna Vastaaja on henkilö, joka antaa vastauksensa tiettyyn tutkimukseen. Vastaajat ovat tässä tutkimuksessa nimettömiä eikä vastaajaa voida identifioida vastausten joukosta. Pohjatutkimus. Samantyyppisillä tutkimuksilla, joiden vastauksia halutaan vertailla keskenään tulee olla yhteinen pohjatutkimus. Virastokohtainen tutkimus. Kysymykset määritellään pohjatutkimukselle ja kopioidaan kullekin virastokohtaiselle tutkimukselle. Virastokohtaisessa 9

10 tutkimuksessa voi olla lisäkysymyksiä sekä joitain poikkeamia pohjatutkimuksesta. Myös eri vuosina suoritetut tutkimukset voivat poiketa toisistaan niin että jonain vuonna voi tulla lisäkysymyksiä tai kysymys voi poistua. Eri tutkimusten välinen vertailtavuus toteutetaan siten, että kysymykset on linkitetty pohjatutkimuksen kautta toisiinsa. Osallistuja. Osallistuja tarkoittaa tässä tapauksessa virastoa tai virastoryhmää, jolle tehdään oma tutkimus. Tutkimukset ovat osallistujakohtaisia. Kysymys. Tutkimus koostuu aina joukosta kysymyksiä, esimerkiksi: "Miten tyytyväinen olet työsi haastavuuteen?" Kysymyksiin voidaan vastata erityyppisillä vastauksilla, esim. numerolla, tekstillä, luokittelevan valinnan avulla jne. Kysymykset jaetaan pääkysymyksiin ja varsinaisiin kysymyksiin eli kysymysriveihin. Pääkysymys. Pääkysymys tarkoittaa tiettyä samantyyppisten kysymysten ryhmää. Yhtä pääkysymystä vastaa aina tietyntyyppinen vastauslomake. Käytetyissä henkilöstöhallinnon tutkimuksissa on yleensä ollut vain yksi pääkysymys. Kysymysrivi. Varsinaiset yksittäiset kysymykset määritellään kysymysriveinä. Kysymysrivi voi olla myös kysymyslomakkeelle tuleva väliotsikko tai summaustaso, jolle summataan rivikohtaisten vastausten vastauskeskiarvot. Valintalista. Jos kysymykseen annettava vastaus voidaan valita annetuista vaihtoehdoista, nämä vaihtoehdot muodostavat valintalistan. Valintalistoja ovat esimerkiksi viraston osastot, ikäryhmät, luokiteltu arvovastaus esim. 1,...5. Valintalistat voivat olla yleisiä (esim. ikäryhmä) tai vain määrättyä virastoa koskevia, esim. viraston osastot. Vastauslomake. Vastauslomake tarkoittaa yhden vastaajan vastausjoukkoa yhden tutkimuksen sisältämiin kysymyksiin. Vastauslomake koostuu yksittäisiin kysymyksiin annetuista vastauksista. Vastauslomakkeeseen liittyvät kuhunkin kysymykseen annetut vastaajakohtaiset vastaukset (vastausrivit). Poiminta. Vastausaineiston perusteella muodostetaan erilaisia poimintoja, joihin kootaan vastauksista ja kysymyksistä tarvittavat tiedot tietyntyyppisen raportin tuottamista varten. Saman poiminnan avulla voidaan tulostaa useita erilaisia raportteja. Raportti. Raporttien avulla saadaan halutut tulosteet. Raportit voivat liittyä mihin tahansa sovellukseen, esim. Osallistuja-sovelluksella voidaan tulostaa virastoluettelo. Yleensä raportit liittyvät kuitenkin poimintoihin. Järjestelmällä voidaan tuottaa erilaisia raportteja listaraportti, tyypillisin raporttimuoto, jossa tietoa tuotetaan Internet-selaimella luettavaan ja tulostettavaan muotoon kaavio, graafisten kehitys- ja jakaumakaavioiden, pylväikköjen ym. tulostamista varten graafinen raportti, lomakkeiden ja muiden tarkasti määriteltyjen kirjoitintulosteiden tulostusta varten. Vertailuryhmä. Tarkoittaa osallistuja- tai vastausjoukkoja, joiden välillä suoritetaan vertailuja, esim. benchmarkkauksia tai esim. vuosien välisiä kehitysvertailuja. 10

11 Vertailu. Kullekin vertailuryhmälle ja tutkimukselle tehdään vertailu, jossa lasketaan tietokantaan valmiiksi ko. Vertailujoukon tutkimuskohtaiset tulostiedot eri joukkojen välisiä vertailuja varten. Esimerkiksi "tutkimuslaitosten" vuoden 2002 vastauskeskiarvot, mediaanit, kvartiilit ym. lasketaan yhdellä vertailulla valmiiksi tietokantaan, jotta sen perusteella voidaan helpommin tulostaa yhden virastojen ja vertailuryhmien välisiä tai eri vuosien välisiä vertailuja. Oletustutkimus. Kun käyttäjä kirjautuu järjestelmään sisään, hän valitsee omien käyttöoikeuksiensa rajoissa halutun (yleensä viimeisimmän) tutkimuksen aktiiviksi tutkimukseksi. Ohjelma sijoittaa tämän tutkimuksen tunnuksen oletusarvoksi kun käsiteltäviä tietoja haetaan. Tämä helpottaa ja nopeuttaa järjestelmän käyttöä. Oletustutkimus ei kuitenkaan estä käsittelemästä samassa istunnossa myös muitakin tutkimuksia Kuva. Kysymysten periytysmalli 11

12 2.2.2 Kuva. Kysymys- ja vastausrivien kytkentä 2.3 Tutkimus-järjestelmän osasovellukset Ohjelmassa tietoja käsitellään eri sovelluksilla, keskeisimmät sovellukset ovat - Tutkimus-sovelluksella hallitaan tutkimuksen perustiedot. - Kysymys-sovelluksella määritellään kysymyslomakkeelle tulevien kysymysten esitysmuoto sekä tiettyjä tutkimusanalyysien toteutuksiin liittyviä perustietoja - Valintalista-sovelluksella määritellään mahdollisten vastausten luettelot eli valintalistat. Käytetään esimerkiksi viraston alayksiköiden luettelon muodostamiseen, minkä perusteella vastaaja voi valita mihin alayksikköön hän kuuluu. - Vertailuryhmä -sovelluksella hallitaan vertailuissa mukana olevia erilaisia ryhmiä (esim. virastoryhmät, hallinnonalat ja valtio) sekä ylläpidetään ko ryhmien jäsenet. - Java-sovelluksessa olevalla Vertailu-sovelluksella lasketaan raportoinnissa tarvittavien joukkojen ja vertailuryhmien keskiarvo, kvartiili yms tiedot. Tätä ei välttämättä tarvitse tehdä, kts Tutkimuskohtaisen perusvertailun laskenta - Poiminta -sovelluksella tuotetaan tulosjoukot raportointia varten. - Raportointi -sovelluksella tulostetaan haluttuja raportointitietoja selaimeen tai tiedostoon - Osallistuja-sovelluksella hallitaan tutkimukseen osallistuvia virastoja sekä käyttäjiä. Lisäksi järjestelmän hallintaa varten on valtiovarainministeriön käytössä olevat hallintaosat, joiden avulla 12

13 - hallitaan taustalla olevia perustietoja - tutkimukseen osallistuvat virastot ja niiden yhteyshenkilöt - järjestelmän käyttäjät. 2.4 Vuosittaisen tutkimuksen toteuttaminen Useimmiten järjestelmää käytetään toteutettaessa valtiovarainministeriön määrittelemiä perustutkimuksia virastokohtaisesti. Tällöin virastokohtainen tutkimus muodostaa itsenäisen tutkimuksen, mutta mahdollistaa vertailut kokonaisaineistoon. Jos pohjatutkimus on olemassa (työtyytyväisyystutkimuksissa näin on), niin uuden virastokohtaisen (osallistujakohtaisen) tutkimuksen luonti tapahtuu seuraavasti. HUOM! Viraston ei tarvitse tehdä kohtia, joissa lukee, VM tekee. Alla oleva lista on hyvä muistilista tutkimusta toteutettaessa. Tarkemmat ohjeet: kts. sisällysluettelo. VM tekee: - Pohjatutkimuksen ajantasaistus (VM Tekee). Ensin valitaan pohjatutkimus, jolle tehdään uusi tutkimus ja tarkistetaan sen tiedot. Jos on kysymyksessä kokonaan uuden tutkimuksen teko, on tehtävä uusi pohjatutkimus. - Osallistujan (viraston) tarkistus (VM tekee).. Tarvittaessa lisätään tai aktivoidaan uusi osallistuja ja sille yhteyshenkilöt sekä niihin liittyvät yhteystiedot. - Tarvittavat käyttäjätunnukset (VM tekee). Tarkistetaan onko osallistujaa (virastoa) vastaava vastaajakäyttäjä olemassa käyttäjä-taulussa tai lisätään uusi vastaajakäyttäjä ko. virastolle. Virasto tekee: - Virastokohtainen tutkimus (Virasto tekee). Lisätään osallistujalle uusi tutkimus Tutkimus-sovelluksella ja kopioidaan pohjatutkimuksen tiedot uudelle tutkimukselle (katso tarkempi selvitys kohta 4.4). - Virastokohtainen sovitus (Virasto tekee). Tarkastetaan uuden luodun virastokohtaisen tutkimuksen kysymykset ja tehdään virastokohtaiset modifioinnit tutkimukseen. Merkitään passiiviksi ne kysymykset, joita virastossa ei käytetä. Lisätään mahdolliset omat uudet tutkimuskohtaiset kysymykset. - Perustetaan virastokohtaiset valintalistat Valintalista-sovelluksella. - Käynnistyslinkki (Virasto tekee). Lisätään vastaajia varten linkki viraston kotisivulle kielikohtaisesti. - Tutkimuksen avaus (Virasto tekee). Vaihdetaan tehty uusi tutkimus Avoin-tilaan tai tarkistetaan ko. Tutkimuksen alku- ja loppupäivät. - Informointi (Virasto tekee). Ilmoitetaan viraston työntekijöille tutkimuksesta, sen ajankohdasta ja käynnistyssivusta. - Vastausaika. Työntekijät vastaavat tutkimukseen. - Tutkimuksen sulkeminen (Virasto tekee). Vaihdetaan tutkimuksen tilaksi "Raportointi" tai annetaan ohjelman vaihtaa tilaa automaattisesti tutkimuksen loppupäivän mukaan (suositeltavaa). - Perusvertailu (Virasto tekee). Lasketaan Tutkimus-kohtainen perusvertailu, summatiedot tutkimuksesta. Huom! Jos käytetään HTML-käyttöliittymää, ei Vertailusovellusta ole. Java- ja HTML-sovelluksissa järjestelmä laskee vertailun tutkimuksen sulkeutuessa, kts Tutkimuskohtaisen perusvertailun laskenta. Vertailu tarvitsee laskea manuaalisesti vain esim. testi-tilassa testattaessa Raportointia. - Raportointi (Virasto tekee). Tulostetaan halutut raportit raportointi-sovelluksella. 13

14 - Vuosittaiset kokonaisvertailut (VM tekee). Lasketaan vuosittaiset loppuvertailut kun kaikki virastot ovat vastanneet tutkimuksiin Kuva. Vuosittaisen tutkimuksen luominen 14

15 3 Sovelluksen asentaminen ja käynnistys 3.1 Java-sovelluksen asennus Java-sovelluksen asennus Windows-ympäristöön VMBaro tutkimussovelluksen virastopääkäyttäjän java-sovellus asennetaan seuraavasti (Windows-ympäristöön): - Noudetaan asennusohjelma "VMBaro_Asennus.exe" selaimella sovitusta verkkoosoitteesta (http://tuotanto.vetokonsultit.fi/vmbaro) ja tallennetaan se työasemaan asennusta varten tilapäiseen kansioon (esim. C:\temp). - Suoritetaan haettu asennusohjelma "VMBaro_Asennus.exe". Asennusohjelma muodostaa seuraavan hakemistorakenteen: \VetoBox \VetoBox\jre142 \VetoBox\vmbaro - Asennusohjelma lisää työaseman Käynnistä (Start)-valikkoon "vmbaro"-ohjelman. Käynnistys viittaa komentotiedostoon "ajatutkimus.bat", josta voidaan tehdä linkki työpöydälle. - Sovellus toimii myös esim. linux-ympäristössä, mutta sen asennus tapahtuu eri tavalla, kysy tarkemmat ohjeet linux-asennuksesta Vetokonsultit Oy:ltä. Vastaajat käynnistävät vastaussovelluksen virastoittain kunkin viraston Intranetpalvelimen jollekin www-sivulle määritellystä sivulinkistä. Vastaajan koneelle EI tarvitse tehdä mitään asennuksia. HUOM! Jos virastokohtainen pääkäyttäjä käyttää HTML-käyttöliittymää, ei hänen tarvitse asentaa mitään. Pääkäyttäjän tarvitsee vain ottaa selaimella yhteyttä annettuun IP-osoitteeseen. Kts. kohta 1.3. HTML-käyttöliittymä Java-sovelluksen palomuurien käsittely Tutkimuksen tietokanta ja sovelluspalvelin sijaitsevat valtiovaranministeriön palvelimella. Kunkin virastokohtaisen tutkimuksen vastuuhenkilö käyttää tutkimuksen ohjaustietojen käsittelyyn java-pohjaista sovellusta, joka tarvitsee pääsyn tuolle VM:n palvelimelle. Organisaation tietohallinnolle tiedoksi: Palomuurilla tulee sallia sekä sisään että ulospäin suuntautuva liikennöinti palvelimen kanssa. Protokollat, jotka tulee sallia ovat IKE (udp 500) sekä IP 50. Samoin tulee sallia edellä mainittujen protokollien fragmentit. 15

16 Huomattakoon, että edellä mainittu ohje koskee vain java-sovellusta käyttäviä pääkäyttäjiä, vastaajalle riittävät normaalit selainyhteydet Java-sovelluksen yksityiskohtainen asennusohje 1. VMBaro_Asennus.exen hakeminen - Avaa selain. Kirjoita kohtaan, osoite (Address) ja paina Siirry (Go). Valitse avautuvalta sivulta VMBaro_Asennus.exe niminen tiedosto (hiiren vasemmalla painikkeella). Avautuu File Download ikkuna, josta valitaan Save this file to disk vaihtoehto ja paina Ok. Seuraavana ohjelma pyytää hakemistoa mihin VMBaro_Asennus.exe tallennetaan. Valitse sopiva hakemisto ja paina Save, jolloin tiedostosiirto käynnistyy. Kun siirto on valmis, sulje selain. 2. Normaaliasennus - VMBaro_Asennus.exe on tarkoitettu Windows-käyttöjärjestelmällä varustettuihin tietokoneisiin. Asennus vaatii vapaata levytilaa noin 20 MB. Asennusohjelma VMBaro_Asennus.exe käynnistyy,kaksoisklikkaamalla ko tiedostoa siinä hakemistossa, johon selaimellasi hait VMBaro_Asennus.exen. - Ensimmäiseksi ohjelma pyytää hakemistoa, mihin VMBaro -ohjelmisto asennetaan. Oletushakemisto (C:\Vetobox) näkyy ikkunassa. Voit hyväksyä oletuksen tai kirjoittaa ikkunaan uuden hakemistopolun tai valita hakemiston Selaapainikkeella. HUOM! Hakemistoa ei tarvitse luoda etukäteen vaan asennusohjelma osaa luoda uuden hakemiston antamasi polun perusteella. -Paina Asenna. - Varsinainen asennusohjelma ilmoittaa asennuksen valmistuneen. Voit nyt kuitata asennuksen valmiiksi ja käynnistää sovelluksen Käynnistä -valikon kautta. - Kun ohjelma ajetaan ensimmäistä kertaa, se tarkistaa version ja tallentaa tiettyjä asetuksia, jonka jälkeen ohjelma käynnistyy tai ohjelma pyytää käyttäjää käynnistämään ohjelman uudelleen. 3. Käynnistys - Pääkäyttäjät käynnistävät ohjelman valitsemalla Käynnistä (Start) Ohjelmat (Programs) VMBaro Tutkimus. Henkilöt, joilla on oikeudet vain Poiminta ja/tai Raportointi sovelluksiin käynnistävät ohjelman valitsemalla Käynnistä (Start) Ohjelmat (Programs) VMBaro Poiminta tai Raportointi. - Ohjelma tarvittaessa päivittää viimeisimmän ohjelmaversion keskuspalvelimelta. Tällöin komentoikkunaan tulee teksti "Päivitetään"... ja eteneviä pisteitä. Kun päivitys on päättynyt, ohjelma täytyy käynnistää uudestaan. - Kun ohjelma on käynnistynyt, avautuu Käyttöoikeuden tarkistusikkuna. Kirjoita Käyttäjätunnus ja Salasana. 16

17 3.2 Sovelluksen käynnistys Java-sovelluksen käynnistäminen ja käyttö Sovellukset käynnistetään tietokoneen Käynnistä-painikkeesta -> Ohjelmat -> VMBaro ->Tutkimus tai Poiminta tai Raportointi (englanninkielisessä käyttöjärjestelmässä vastaavasti Start-painikkeesta - >Programs->VMBaro->Tutkimus tai Poiminta tai Raportointi) Pääkäyttäjät sisäänkirjautuvat yleensä ensimmäiseksi Tutkimus-sovellukseen. Henkilöt, joilla ei ole oikeuksia Tutkimus-sovelluksen käyttöön, sisäänkirjautuvat joko Poiminta tai Raportointi -sovellukseen. Ylinnä on sininen palkki, josta käyttäjä näkee mikä sovellus on aktiivisena näytöllä. Menut Ikkunan yläreunassa näkyvät menut: Sovellus,Selaus, Päivitys, Leikepöytä, Raportti, Tee, Ohje, joilla ohjataan sovelluksen toimintaa. Muihin sovelluksiin päästään Tutkimus-sovelluksesta Sovellus -menun kautta. Sovellukset -suljetaan Sovellus -menun kohdasta Sulje (aktiivinen sovellus) tai Sulje kaikki (kaikki aukiolevat sovellukset kerralla) Seuraavassa hieman perusohjeita sovellusten käyttöön. Kaikki sovellukset perustuvat samanlaiseen toimintatapaan. Jokainen sovellus koostuu aina vähintään kahdesta eri välilehdestä, jotka ovat Hakusivu sekä Tiedot. Hakusivu koostuu vasemmalla olevista hakuehdoista sekä oikealla olevasta hakuehtojen perusteella haetusta tulosjoukkolistasta. Sovelluksen käyttö aloitetaan hakemalla tietoja hakusivulle Tietojen hakeminen Hae -painikkeella - Annetaan halutut hakuehdot ehto-kenttiin ja painetaan Hae, jolloin hakuehtojen mukaiset tietueet tulevat näkyviin listalle. Jos hakuehtoja ei anneta ollenkaan esim Tutkimus-sovelluksessa ja painetaan Haepainiketta, listalle tulee kaikki ko osallistujan tutkimukset. HUOM! Kun uusi virasto avaa Tutkimus-sovelluksen ensimmäistä kertaa, lista on Hae -painikkeen painamisenkin jälkeen tyhjä, koska tutkimusta ei vielä ole perustettu. Siirtyminen hakusivulta Tiedot-lomakesivulle tapahtuu joko painamalla listalta valitun rivin kohdalla Enter-painiketta, tai valitsemalla Tiedot-välilehti halutun tietueen ollessa aktiivinen (sininen), tai tuplaklikkaamalla valittua riviä. Selailu Edellinen ja Seuraava 17

18 Näillä painikkeilla voi siirtyä hakujoukon edelliseen ja seuraavaan tietueeseen. Muokkaus Lisää, Muokkaa, Tallenna, Peru, Poista Käytetään tietojen muokkauksessa Tiedot-lomakesivuilla - Lisää-napilla lisätään uusi tietue. - Muokkaa-napilla siirrytään selaustilasta muokkaustilaan, jolloin tietoja voidaan muuttaa. - Talleta-napilla tallentuvat lisäykset, muutokset ja poistot tietokantaan. - Peru-napilla voidaan peruuttaa muokkaustilassa tehdyt muutokset ennen Talletapainikkeen käyttöä. - Poista-napilla poistetaan valittu tietue. Avautuu ikkuna, jossa vielä varmistetaan, että käyttäjä haluaa poistaa kyseisen rivin Kuva.Java-sovelluksen käyttöoikeuden tarkistus HTML-sovelluksen käynnistys HTML-sovellus käynnistetään menemällä Internet-selaimella osoitteeseen: Sama osoite pidemmällä esitysmuodolla: Jos käyttäjällä on useita tutkimuksia, avautuu ensimmäisenä käsiteltävän tutkimuksen valintaikkuna. Valitse se tutkimus jota haluat käyttää. Vaihtaaksesi käsiteltävää tutkimusta on Sinun kirjauduttava uudelleen sovellukseen. Jos haluat tehdä uuden tutkimuksen, voit valita minkä tahansa edellisen tutkimuksen. Tehtyäsi uuden tutkimuksen, tulee siitä automaattisesti aktiivi, eli käsiteltävänä oleva Salasanan vaihto 18

19 Salasana on syytä vaihtaa ensimmäisen onnistuneen sisäänkirjautumisen jälkeen, jolloin samalla virastopääkäyttäjälle luotu oletussalasana poistuu käytöstä.. Salasanaa pääsee vaihtamaan java-sovelluksessa käyttöoikeuden tarkistus - ikkunassa olevasta painikkeesta Vaihda salasanaa. HTML-käyttöliittymässä salasanan vaihtovalinta on päävalikon viimeisellä rivillä. Käyttäjä kirjoittaa käyttäjätunnuksen (ellei ole jo valmiina), vanhan salasanan sekä uuden salasanan ja uuden salasanan uudestaan ja painaa OK. Keskeytä-painikkeella pääsee ikkunasta pois salasanaa vaihtamatta. 3.3 Sovellusten käyttö Tiedon haku ja käsittely yleisesti Seuraavassa hieman perusohjeita sovellusten käyttöön. Kaikki sovellukset perustuvat samanlaiseen toimintatapaan, jossa ENSIN HAETAAN halutut tietueet ja sitten valittuja rivejä käsitellään tai tulostetaan saatu tulosjoukko. HAKUSIVU Jokaisessa sovelluksessa avautuu ensin Hakusivu, jolla haetaan tietokannasta käsiteltävät rivit muokattavan tai katsottavan tietueen valintaa varten. Hakusivu koostuu vasemmalla olevista hakuehdoista sekä oikealla olevasta hakuehtojen perusteella haetusta tulosjoukkolistasta. Sovelluksen käyttö aloitetaan hakemalla tietoja hakusivulle. Siis: - Annetaan halutut hakuehdot ehto-kenttiin ja painetaan Hae, jolloin hakuehtojen mukaiset tietueet tulevat näkyviin listalle. Jos hakuehtoja ei anneta ollenkaan esim Tutkimus-sovelluksessa ja painetaan Hae-painiketta, listalle tulee kaikki ko osallistujan tutkimukset. - Hakusivulla ei vielä tallenneta mitään. Jos lisätään kokonaan uusi tietue, painetaan "Lisää"-painiketta, jolloin ohjelma avaa uuden tietueen lomakkeen. HUOM! Kun uusi virasto avaa Tutkimus-sovelluksen ensimmäistä kertaa, lista on Hae -painikkeen painamisenkin jälkeen tyhjä, koska tutkimusta ei vielä ole perustettu. TIETOSIVU Java-sovelluksessa on aina vähintään kaksi eri välilehteä, jotka ovat Hakusivu sekä Tiedot. Tiedot-sivu on lomaketyyppinen ja siellä nähdään valitun rivin tiedot ja päivitetään tietoja. HTML-sovelluksessa on pääsääntöisesti vain yksi tietosivu ja eri alaosat ovat selaimesssa samalla sivulla alempana väliotsikoituna. 19

20 Java-sovelluksessa siirtyminen hakusivulta Tiedot-lomakesivulle tapahtuu joko painamalla listalta valitun rivin kohdalla Enter-painiketta, tai valitsemalla Tiedotvälilehti halutun tietueen ollessa aktiivinen (sininen), tai tuplaklikkaamalla valittua riviä. HTML-sovelluksessa siirtyminen Tietosivulle tapahtuu tulosjoukosta valitun rivin linkistä. Selailu (java-sovellus) Edellinen ja Seuraava Näillä painikkeilla voi siirtyä hakujoukon edelliseen ja seuraavaan tietueeseen. TIETOJEN MUOKKAUS Tietojen mukkausta varten on seuraavat linkit / painikkeet: Lisää, Muokkaa, Tallenna, Peru, Poista - Lisää: lisätään uusi tietue. - Muokkaa: siirrytään selaustilasta muokkaustilaan, jolloin tietoja voidaan muuttaa. - Talleta: tallennetaan lisäykset, muutokset ja poistot tietokantaan. - Peru: perutaan muokkaustilassa tehdyt muutokset ennen Talleta-painikkeen käyttöä. - Poista: poistetaan valittu tietue. Avautuu ikkuna, jossa vielä varmistetaan, että käyttäjä haluaa poistaa kyseisen rivin Valintaikkunat Useat kentät ovat sellaisia, että niiden tiedot voidaan hakea jostain valintajoukosta. Tällaisten kenttien vieressä on valintapainike, jossa on kolme pistettä (...). Esimerkiksi Tutkimus-sovelluksen hakusivulla oleva "Tila"-kenttä. Valintapainikkeesta avautuu hakuikkuna, joka mahdollistaa vaihtoehtojen haun tietokannasta. Myös hakuikkunassa on hakuehto-osa, jolla suurissa tauluissa voidaan rajoittaa valintojen joukkoa. Vaihtoehto valitaan "Valitse"-painikkeesta tai suoraan valitulta riviltä. Valinta on mahdollista perua Peru-painikkeella Alataulurivien muokkaus Joissain sovelluksissa päätietueeseen on liitetty useita rivejä, joita käsitellään Tietosivun alaosassa olevissa taulukoissa. Tällöin uuden alarivin lisäys tapahtuu välittömästi taulukon yläpuolella olevan Lisääpainikkeen avulla. HTML-käyttöliittymässä on erillinen "Muokkaa riviä"-painike, jolla yksi alataulun rivi voidaan valita omalla sivulla pävitettäväksi, esimerkiksi kun Kysymys-sovelluksella 20

3.1.4...17 Aseta aikarajat...17 3.1.5...17 Suorita tutkimus...17 3.1.6...17 Raportoi...17 4...18 Tutkimusprosessin kulku ja tutkimuksen

3.1.4...17 Aseta aikarajat...17 3.1.5...17 Suorita tutkimus...17 3.1.6...17 Raportoi...17 4...18 Tutkimusprosessin kulku ja tutkimuksen Käyttöohje 23.9.2005 1...6 VMBaro...6 1.1...6 Sovelluksen käyttötarkoitus...6 1.2...6 HTML-käyttöliittymä...6 1.2.1...7 HTML-sovelluksen käynnistys...7 1.3...7 Huoltokatkokset...7 2...9 Sovelluksen käsitteet

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS

TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS Toukokuu 2007 Tavoitteesta tuloksiin ohjelman aloittaminen Aloita Tavoitteista tuloksiin ohjelma kirjoittamalla LMI:n webbiosoite http://www.lmi-inc.com/feedback/fin

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Invalidiliiton Kilta-rekisteri

Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliitolla on käytössään Internet-selaimella käytettävä Kilta-rekisterisovellus. Rekisterisovellus löytyy osoitteesta https://kilta.invalidiliitto.fi, se on suojattu

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi 1 (5) Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet.

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet. Palaute Palaute -työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset: Nimeä palaute

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS 1 NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS YLEISTÄ NAVIGAATTORIN KÄYTÖSSÄ... 2 NAVIGAATTORIN HAKEMINEN... 3 NAVIGAATTORIN KOPIOINTI OMALLE SAP-TUNNUKSELLE... 6 NAVIGAATTORIN MUOKKAUS ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA... 7

Lisätiedot

FAQ, Rekrytointimoduuli

FAQ, Rekrytointimoduuli 1 FAQ, SISÄLTÖ FAQ, Rekrytointimoduuli... 2 Miten rekrytointipohjat löytyvät?... 2 Miksi rekrytointilistauksessa eivät näy kaikki rekrytoinnit tai juuri luomani uusi rekrytointi?... 2 Miten voin muokata

Lisätiedot

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Tässä dokumentissa käydään läpi lukuvuoden aloituksessa tarvittavat toimenpiteet uuden ViLLEopintopolkukurssin aloittamiseksi. Huomaa, ettet voi suoraan käyttää viime

Lisätiedot

Adobe Digital Editions -ohjeet

Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions on Adoben e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu kevyt erillinen lukuohjelma, joka on ollut käytössä Adobe Reader -ohjelman 8-versiosta alkaen. Ohjelman

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/5 Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016 KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) MML Käyttövaltuushallintaan mennään osoitteen https://vatu.idmservice.nls.fi kautta. Valitse tunnistautumismenetelmä, joka sinulla on käytössäsi. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA

Lisätiedot

Sisäänkirjautuminen Tallennus/raportit (YAP) Tallennusohjelma

Sisäänkirjautuminen Tallennus/raportit (YAP) Tallennusohjelma Sisällysluettelo Sivu 2. Sisäänkirjautuminen Sivu 3. Käyttäjän tiedot Sivu 4. Etusivu Sivu 6. Lomakkeiden syöttö / Juoksijan valinta Sivu 7. Lomakkeiden syöttö / Juoksijoiden ja maksajien tietojen syöttö

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Populus matkojen hallinta Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Päivitetty 8.2.2017 Sisältö: 1. Populukseen kirjautuminen ja käyttäjätunnukset 2. Useammat ajot samalle matkalaskulle 3. Yksittäisen matkalaskun

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

Postimaksukonepalvelun käyttöohje

Postimaksukonepalvelun käyttöohje 1 (11) Julkinen - Public Postimaksukonepalvelun käyttöohje 2 (11) Julkinen - Public POSTIMAKSUKONEPALVELUT KÄYTTÖVARAN MAKSAMINEN POSTIMAKSUKONEELLE 1 Yleistä Postimaksukonepalvelu on postimaksukoneita

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Opetuksen suunnittelu

Opetuksen suunnittelu Asio-Tilavarausohjelmisto/ Opetuksen suunnittelu Opetuksen suunnittelu Suljettujen aikojen määritys Kiinteiden opetusaikojen määritys Opetuperiodit Kaikissa vaiheissa tilanteen mukainen yhteys opiskelijahallinto-ohjelmistoon

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Lue läpi ja tulosta tarvittaessa tiedostot -> valitse

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Kirjautumisen jälkeen käyttäjälle ilmestyy näkymä aikaisemmin tehdyistä ilmoituksistaan (kuva 1). Kuva 1. Käyttäjän kirjautumisen jälkeen aloitusnäkymässä näytetään

Lisätiedot

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies Personec HR-järjestelmä sisältää yliopistojen palkkausjärjestelmän arviointilomakkeet, joihin tallennetut tiedot siirtyvät järjestelmässä ypj-arviointiprosessin

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

TYÖRYHMÄSIVUSTON ESITTELY JA KOULUTUS, ÅKE PIKAOHJEITA KÄYTTÄJILLE. Ohje 1 (5)

TYÖRYHMÄSIVUSTON ESITTELY JA KOULUTUS, ÅKE PIKAOHJEITA KÄYTTÄJILLE. Ohje 1 (5) 1 (5) TYÖRYHMÄSIVUSTON ESITTELY JA KOULUTUS, ÅKE KESKUSTELUA Mihin Åke-työryhmäsivustoa halutaan käyttää? Esim. kokouksiin, tehtäviin, linkkeihin, jaettuihin asiakirjoihin. Wiki voisi toimia edelleen paremmin

Lisätiedot

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Yksikön johtaja

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Yksikön johtaja PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Yksikön johtaja Personec HR-järjestelmä sisältää valtion palkkausjärjestelmän (yliopistot) arviointilomakkeet, joihin tallennetut tiedot siirtyvät järjestelmässä VPJ-arviointiprosessin

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje www.360optimi.com/kiinteistopassi Bionova Consulting, luottamuksellinen Viimeksi päivitetty 9. syyskuuta 2014 Käyttöohjeen sisällysluettelo Luo

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 8 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO Sähköposti: jouni.laaksonen@olfellows.fi www.olfellows.fi olfellows

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

OHJEITA RAPORTOINTIIN 6. Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla

OHJEITA RAPORTOINTIIN 6. Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla OHJEITA RAPORTOINTIIN 6 Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla Versio 1.0.2/17.6.2013 Valtiokonttori Ohje 2 (9) Sisällysluettelo 1 Tulossopimuksen laadintapohja... 3 2 Tulostavoiteasiakirjan

Lisätiedot

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE htila on Porin yliopistokeskuksen yksiköiden tarpeisiin kehitelty tilavarausohjelma. Varausohjelman lisäksi htila sisältää Kalenteri-ohjelman,

Lisätiedot

Kilta-rekisterin ohje Yhdistyskäyttäjille

Kilta-rekisterin ohje Yhdistyskäyttäjille Kilta-rekisterin ohje Yhdistyskäyttäjille 13.6.2016 Epilepsialiitto Sisällys Kirjautuminen ja valikko... 3 Uuden jäsenen lisääminen Kilta-jäsenrekisteriin... 4 Henkilön tietojen muutos... 10 Henkilön jäsenyyden

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot

Oppimateriaalin lisääminen

Oppimateriaalin lisääminen Helsingin yliopisto 1 Oppimateriaalin lisääminen Tässä ohjeessa käsitellään oppimateriaalilinkin lisäämistä sekä opintokohteelle, että opetustapahtumalle. WebOodiin on mahdollista syöttää oppikirjojen

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Suomen Kennelliitto ry. 26.5.2014 2(19) Omakoira-palvelun käyttö Sisältö: Yleistä... 3 Palvelussa tehtävät toiminnot...

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO PELAAJASIIRTOJEN OHJE VERSIO 1.7. PÄIVITETTY 31.5.2016 s. 1 SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO - ohje pelaajasiirron tekemiseen. Tässä ohjeessa ei opasteta mistä seuran tunnuksen ja salasanan Palvelusivustolle

Lisätiedot

KIRJANPITO JA RESKONTRA

KIRJANPITO JA RESKONTRA KIRJANPITO JA RESKONTRA Ketjutukset ja ajastukset 30.5.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ketjutus Yleistä Käyttöönotto Ketjujonot Ketjuttaminen Ajastukset Yleistä Ajastettavia toimintoja Eräajot ja lokit NetTikon

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot

KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen

KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen vastaanotto...7 Kilpien hallinnointi valikko...8 Kilpivarastojen

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

Distribution Cert Verkostoasentajan osaamiskartoitus Käyttöohje Oskari.net.

Distribution Cert Verkostoasentajan osaamiskartoitus Käyttöohje Oskari.net. Distribution Cert Verkostoasentajan osaamiskartoitus Käyttöohje Oskari.net http://www.oskari.net Sisältö Oskari.net osaamiskartoituksen käyttöohje... 3 Johdanto... 3 Ohjelman käynnistäminen... 3 Tutkinnon

Lisätiedot

MicroStation V8i-käyttöympäristö

MicroStation V8i-käyttöympäristö MicroStation V8i-käyttöympäristö Liite 2 Pääkäyttäjän ohjeet Juha Orre Tekniikan koulutusalan opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2013 SISÄLLYS Liite 2 2(14) SISÄLLYS... 2 1 KÄYTTÖOHJEET...

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry

Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions liitto ry 1 DOKUMENTIN YLEISTIEDOT Dokumentti sisältää lyhennetyn tapahtumien tallennusohjeen. Mahdolliset kysymykset voit lähettää osoitteeseen lionsraportointi (at) lions.fi. 2 TAPAHTUMIEN

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

- Jalkapalloa jokaiselle -

- Jalkapalloa jokaiselle - Kauden vaihto Ohjeita ylläpitäjille Arto Kalliola - Jalkapalloa jokaiselle - KAUDEN VAIHTAMINEN JOPOX-JÄRJESTELMÄSSÄ Yleistä Kun toimintakausi lähestyy loppuaan, luodaan Jopox-järjestelmään seuraavaa kautta

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot