Neljännesvuosisata Nepalissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Neljännesvuosisata Nepalissa"

Transkriptio

1 CONSULTING PEOPLE Energiaosaajat palveluksessasi Kokeilutaloutta ja tiedolla johtamista 32 Neljännesvuosisata Nepalissa FCG Consulting People

2 Pääkirjoitus Sisältö Arvoisa lukija, FCG:llä on vuosikymmenten mittainen kokemus Nepaliin kohdistuneista kehityshankkeista. Kuvassa vuoristolaistyttö, yksi niistä, joiden yhteisön hyvinvointia nämä hankkeet ovat parantaneet. Kannen kuva: Pamela White 3 Pääkirjoitus 4 Energiaosaajat palveluksessasi 5 Espoo etujoukossa 6 Kehityksen kärjessä 8 Kohti energiaomavaraisuutta 10 Virtuaalivierailu tulevaisuuden Pasilaan 12 Lisää tietoa, lisää demokratiaa 14 FCG sote-uudistuksen tukena 15 FCG osti Datawell Oy:n 16 Kokeilukulttuuri kukoistamaan 17 Kuntaliiton talous- ja rahoitus foorumi 18 Kuntien laskentatoimi vaatii uusia taitoja 20 Kuntajohtaminen on jatkuvaa muutosta 22 Arvokas anatomiasali uuteen käyttöön 24 Korjaa kerralla kuntoon 26 Engelinranta etenee 28 Vieraalla maalla Kuusisaaressa 29 Opetuksen kehittämistä Ecuadorissa 30 Jättimäinen purku-urakka 32 Neljännesvuosisata Nepalissa 34 FCG:n konsernijohto kenttävierailulla Nepalissa 35 Diyarbakirin jäteveden puhdistamon prosessivalvonta 36 Kehityshanke Mosambikissa 37 Terveydenhuollon ATK-päivät kokosi ennätysyleisön Kari Lappalainen FCG:n konsultointi liiketoiminnan vetäjäksi 38 Nimityksiä FCG:llä FCG kehittää eri tavoin toimintaansa. Strategisena tavoitteena on olla jatkossakin sekä kotimaassa että valituissa palveluissa ulkomailla asiakkaiden haluama yhteistyökumppani teemalla halutuin. Tavoitteena on säilyttää asema johtavana kuntahallinnon ja sote ratkaisujen kehittäjänä sekä vahvana kumppanina yritystoiminnassa. Oman ja asiakkaiden toiminnan kehittämisessä digitalisaation antamat mahdollisuudet ovat tärkeässä osassa; mm. digitaalinen oppimisympäristö, terveydenhuollon digitalisaatio, suunnittelumenetelmien 3D-digitalisaatio ja hallinto- ja päätöksentekoprosessien digitalisaatio ja tulevaisuudessa kuluttajille tarjottavien portaalien laadukas digitalisaatio. Konserni on kuluvan kesän aikana julkistanut kolme osaamisen vahvistamista tukevaa yritysjärjestelyä, joiden kautta valmius palvella asiakkaita muuttuvissa olosuhteissa on aiempaakin vahvempi, monialaisempi ja parempi. Osaamista ja resursseja sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijana, ratkaisutoimittajana ja kehityskumppanina on vahvistettu Suomessa ja Pohjoismaissa. Tämän tavoitteen tueksi toteutettiin järjestely, jossa Datawell Oy:n Ecomed-liiketoiminta ja Datawell in Ruotsissa ja Norjassa toimivat tytäryhtiöt siirtyivät kaupalla lukien FCG-konserniin. Järjestelyjen jälkeen FCG:n erikoissairaanhoidon NordDRGja perusterveydenhuollon pdrg -potilasluokittelujärjestelmät tarjoavat Ecomedratkaisujen (alueelliset kustannus/potilas/asiakas) kanssa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon toimijoille mahdollisuuden koostaa, luokitella ja vertailla palvelutuotannon tapahtumia koskevia tietoja ja kehittää laadukkaamman tiedon pohjalta toimintaansa. FCG on jo ennestään vahva palvelujen tuotteistuksessa, standardoinnissa ja mittaroinnissa kaikilla palvelualueilla. Konserni on vahvistanut asemaansa myös korkealaatuisten portaalipalvelujen järjestäjänä ja tuottajana. Palvelujen ylläpitäjäksi perustettiin konserniyhtiöksi FCG City Portal Oy yhteistyökumppani Adminotech Oy:n kanssa. Ao. tytäryhtiö julkisti kuntajohtajapäivien yhteydessä MAPGETS-portaalin. Julkistettu portaali on uudenlainen sovellusekosysteemi, jossa hyödynnetään paitsi 3D-mallintamista ja kartta-aineistoja, myös palveluiden visualisointiin liittyvää huippuosaamista. MAPGETS-portaali on kehitetty edistämään tietojen tehokasta saatavuutta sekä erilaisille organisaatioille että kuluttajille, toimimaan kehittämisen monipuolisena välineenä ja edesauttamaan tuottavuuskehitystä. Kansainvälisen liiketoiminnan vahvistamiseksi on päätetty perustaa tytäryhtiö Singaporeen Aasian maanosassa laajenevien markkinoiden tehokkaammaksi hyödyntämiseksi. Haluamme kaikella osaamisellamme olla tukemassa Suomessa tarvittavaa ja toteutettavaa sekä julkisten että yksityisten tuottamien palvelujen, prosessien ja rakenteiden välttämätöntä uudistamista. Tavoitteena on uudistua sekä asiakkaita varten että asiakkaiden kanssa. Olemme kokenut ja kykenevä uudistaja ja auttaja muutoksissa. Tässä lehdessä kuvataan ajankohtaisimpia teemoja toiminnastamme. Toivotan antoisia lukuhetkiä, FCG Consulting People on FCG:n sidosryhmä lehti. 2 FCG Consulting People Painolaitos Julkaisija FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, Helsinki Puhelin Päätoimittaja Eeva Kokki Ulkoasu ja taitto Taina Kytöaho Painopaikka Lönnberg Oy, Helsinki 2014 Osoitteenmuutokset ja lehden tilaukset > verkkolehti > yhteystiedot Ari Kolehmainen FCG Consulting People

3 Energiaosaajat palveluksessasi Palvelumme on tarkoitettu kunnille, energiayhtiöille, teollisuudelle, kiinteistönomistajille kaikille, joita kiinnostaa taloudellinen, teho kas, vähäpäästöinen toiminta ja energiaomavaraisuuden parantaminen. tekstit: Paula Böhling kuvat: Jarmo Teinilä, FCG:n kuva-arkisto EU:n säädökset ja Suomen kansalliset linjaukset vaativat energiaomavaraisuuden ja hiilineutraaliuden lisäämistä kaikilla yhteiskunnan aloilla. Yksi hallituksen kärkihankkeista on Hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Tähän tarvitaan kaikkia uusiutuvan energian muotoja: biomassoja ja -kaasuja, tuuli-, aurinko- geo- ja vesivoimaa sekä lämpöpumppuja. Eikä keinovalikoimasta pidä unohtaa myöskään energiatehokkuuden parantamista. Rakentamisessa tätä kehitystä vauhdittaa EU-direktiivi, jonka myötä uusien rakennusten on oltava lähes nollaenergiatasoa julkisten rakennusten jo vuoden 2019 alusta ja kaikkien uusien rakennusten vuoden 2021 alusta, kertoo toimialajohtaja Ilkka Pihlainen FCG:ltä. FCG:llä on tunnistettu yhdyskuntien muutostarpeet ja panostettu voimakkaasti uuteen innovatiiviseen osaamiseen niin kiinteistöenergiassa kuin alueellisissa lähienergiaratkaisuissa. Energia on nyt yksi yhtiön strategisista painopisteistä ja kärkihankkeista. Kattava paletti FCG on tehnyt tuulivoimaan ja kiinteistöenergiaan liittyvää suunnittelua ja konsultointia jo vuosia. Nyt panostetaan vahvasti myös muun uusiutuvan energian hyödyntämiseen. Mukana ovat tuulivoiman ohella bio-, geo- ja aurinkoenergia sekä useaan energialähteeseen pohjautuvat hybridiratkaisut, joissa lähienergia on keskeisessä asemassa. Kokonaisuuteen liittyvät oleellisesti myös energiatehokkuus ja energiaomavaraisuus, Pihlainen esittelee. Käynnissä on muun muassa biomassaan ja aurinkoenergiaan pohjautuvia toteutusprojekteja sekä hankeselvityksiä. Energiapalvelut ovat osa yhdyskuntasuunnittelun palettia, joka ulottuu maankäytön suunnittelusta talosuunnitteluun, korjaussuunnitteluun, rakennuttamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Osaavan ja kokeneen Energia- ja ilmastopalvelut -tiimin avainhenkilöitä ovat toimialajohtaja Ilkka Pihlaisen lisäksi aluepäällikkö Jakob Kjellman, suunnittelupäällikkö Mika Strachan ja johtava asiantuntija Hannu Vinnamo. Yllä: Hannu Vinnamo (vas.), Jaana Saira ja Ilkka Pihlainen Mainingin koulun auditoriossa. Alla: NCC:n tekninen asiantuntija Jarmo Kallio esittelee geoenergiajärjestelmää. Kiinnostuneina kuuntelemassa Hannu Vinnamo (vas.), Mika Strachan, Jaana Saira ja Ilkka Pihlainen. Espoo etujoukossa Espoolainen Mainingin koulu aloitti luku vuotensa peruskorjatuissa, uusimmalla teknologialla varustetuissa tiloissa. Muun muassa kaikki LVIS-järjestelmät ja -laitteet on uusittu. Maininki kuuluu kolmen koulun kokonaisuuteen, jossa FCG teki LVI-suunnittelun. Pääurakoitsijana toimi NCC Rakennus Oy, joka myös huolehtii kiinteistöjen ylläpidosta 25 vuoden ajan puhutaan elinkaarihankkeista. Suunnittelun pohjaksi kaupunki oli asettanut Mainingin, kuten kahden muunkin elinkaarikoulun, energiankulutukselle tavoitearvot. Uusiutuvalla energialla tulee kattaa 25 prosenttia kiinteistön lämmitysenergian kulutuksesta. Viisi vuotta sitten, kun hankesuunnitelmat tehtiin, aurinkoenergia ei vielä tullut kyseeseen, joten lämmitysratkaisuksi valittiin geoenergia. Aurinkokeräimet olivat kyllä jo silloin hyviä mutta niin kalliita, ettei niitä voinut ajatellakaan, kertoo LVI-insinööri Jaana Saira Espoon kaupungin Tilakeskuksesta. Saira uskoo, että aurinkoenergian käyttö kaupungin kiinteistöissä yleistyy sitä mukaa, kun teknologiat kehittyvät ja järjestelmien hinnat laskevat. Meillä investointikustannukset ohjaavat rakentamista vielä aika paljon, mutta suunta on kohti elinkaaren tarkastelua. Nythän siihen on työkalujakin, toisin kuin muutama vuosi sitten, hän toteaa. Talotekniikka-asiantuntija Anna-Mari Pukki NCC:ltä kertoo, että uusiutuva energia on tänä päivänä mukana jo lähes kaikissa yhtiön korjaus- ja uudisrakennushankkeissa. Toteutukseltaan uusiutuvan energian hankkeet eivät juuri eroa perinteisestä. Automatiikkaa on enemmän, mutta sitä on muutenkin koko ajan enemmän. Teknisen osaamisen merkitys korostuu, Pukki arvioi. 4 FCG Consulting People FCG Consulting People

4 teksti: Paula Böhling kuva: Jarmo Teinilä Kehityksen kärjessä Kolme diplomityötä, uusi suunnittelu - väline ja arvokkaita yliopistokontakteja. Siinä ensivaiheen antia FCG:n uusiutuvan energian kehitysprojektista. Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) opiskelija Sanna-Maarit Jussila ja Aalto-yliopistossa opiskeleva Panu Rautio tulivat FCG:n talotekniikan toimialalle harjoittelijoiksi keväällä Työnantaja näki nuorissa potentiaalia, joten pian oltiin ideoimassa diplomitöiden aiheita. Kun joukkoon liittyi samassa opiskeluvaiheessa ollut Vilppu Karjalainen Aaltoyliopistosta, työt päätettiin teettää yhteisprojektina. Uutta tietoa uusiutuvista Opinnäytteissä keskityttiin uusiutuvaan lähienergiaan. Jussila käsitteli geoenergiaa ja lämpötilaolosuhteita. Rautio tutki aurinkolämmön käyttöä kiinteistön absorptiojäähdytyksessä ja muun lämmöntarpeen kattamisessa. Karjalainen selvitti sähköntarpeen kattamista aurinkopaneeleilla ja pien-chplaitoksella. Tutkimusten yhteisenä nimittäjänä oli FCG:n arkkitehtiosaston tekemä palvelurakennuksen virtuaalimalli, jota hyödynnettiin jokaisessa työssä. Suunnittelimme neliömetrin palvelurakennuksen, josta tehtiin tietomalli. Sen avulla pystyimme suoraan tekemään energiasimuloinnit ja laskemaan kulutukset. Laskimme, miten eri energiantuotantovaihtoehdot soveltuvat rakennukseen ja miten kannattavia ne ovat, tuoreet diplomi-insinöörit selostavat. FCG:llä töitä ohjasi johtava konsultti Reijo Auvinen ja loppuvaiheessa myös talotekniikan toimialajohtaja Eveliina Kavander. Aalto-yliopistossa ohjaajina toimivat professorit Risto Kosonen ja Matti Lehtonen, TTY:llä professori Hannu Ahlstedt. Molemmat yliopistot ovat uusiutuvan energian tutkimuksessa kärkitoimijoita. Pelkkää positiivista Kososen pitää ideaalisena, että opinnäytteeseen löytyy hyvä aihe, oikea ongelma ja vielä osaava ohjaaja. Kun yrityksellä on niin paljon mielenkiintoa, että se ohjaa työtä, on kiinnostunut tuloksista ja aikoo myös hyödyntää niitä, niin se on paljon, professori toteaa. TTY:llä noin 90 prosenttia diplomitöistä tehdään Ahlstedtin mukaan yritysprojekteina. Etuna on aiheiden käytännönläheisyys. Lähes koko tiimi tapasi kesäkuussa Aalto-yliopistolla Espoon Otaniemessä: Risto Kosonen (vas.), Vilppu Karjalainen, Eveliina Kavander, Panu Rautio, Hannu Ahlstedt ja Sanna-Maarit Jussila. Aiheiden ja rahan puolesta saattaisi monikin yritys teettää opinnäytteitä, mutta aina ei ole laittaa niin suurta ohjauspanosta kuin niihin vaaditaan, hän arvelee. Jussila, Rautio ja Karjalainen kokivat yhteisen työrupeaman motivoivaksi. Saatiin toinen toisiltamme vertaistukea ja apuakin. Oman aiheen lisäksi tuli näkemystä asioista, joita siihen liittyy. Kun diiliin kuului vielä työpaikka, niin mikä sen parempaa näinä aikoina. Kaikki kolme työskentelevät nyt nuorempina suunnittelijoina FCG:n talotekniikan toimialalla. Saatiin suunnitteluväline Kavander arvioi, että yhteisprojektina opinnäytteet toivat yritykselle selvästi suuremman hyödyn, kuin olisi saatu kolmesta täysin erillisestä työstä. Ohjaajalta se vaatii kyllä kapasiteettia, näkemystä ja sitoutumista, että töistä saadaan ulos sitä, mitä halutaan. Toisaalta, tällä tavalla konsulttiyhtiökin voi tehdä tutkimusta. Se ei onnistuisi normaalitöiden ohella Kehitettyä suunnittelutyökalua on tarkoitus jalostaa helppokäyttöisempään muotoon, mutta jo nyt sen avulla on mahdollista tuottaa asiakkaille palveluja. Voidaan esimerkiksi laskea, mitkä energiayhdistelmät toimivat missäkin rakennuksessa ja miten ne vaikuttavat kiinteistön E-lukuun. Tutkimus on FCG:lle tärkeää, Kavander näkee. Se auttaa meitä pysymään ajan hermolla. Haluamme olla kehityksen kärjessä ja tarjota asiakkaillemme laadukasta palvelua energiapäätösten tueksi. 6 FCG Consulting People FCG Consulting People

5 Kuntien alueidenkäytön suunnittelu Kohti energiaomavaraisuutta teksti: Paula Böhling kuva: Jarmo Teinilä Kiinteistöjen korjausja uudisrakentaminen Kiinteistöjen ylläpito ja kehittäminen Parhaita reittejä energiaomavaraisuuteen ovat energiatehokkuuden parantaminen ja kotimaisen uusiutuvan energian käyttö, kertovat FCG:n asiantuntijat. Energian kokonaiskulutus on ollut Suomessa viime vuosina hieman alle 400 terawattituntia (TWh). Tuonnin osuus tästä on noin 65 prosenttia, joten omavaraisuusaste on vain noin 35 prosenttia (SVT). Tuoreessa hallitusohjelmassa korostetaan omavaraisuuden nostamista uusiutuvan energian käyttöä lisäämällä. Me tuemme vahvasti tätä kehitystä. Siinä on ainoa ekologisesti ja myös ekonomisesti kestävä tie, painottaa toimialajohtaja Ilkka Pihlainen FCG:ltä. Nykyisin Suomi menettää energiantuonnin vuoksi vuosittain miljardeja euroja ulkomaille. Jos tuonnin sijaan satsataan uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin, niin positiiviset vaikutukset ovat Pihlaisen mukaan tuntuvat: kotimaiset investoinnit lisääntyvät, työllisyys paranee, verotulot kasvavat, kiinteistöjen ja alueiden arvo kasvaa ja uuteen teknologiaan panostavat yritykset menestyvät. Tavoitteena tuottavat ratkaisut Suunnittelupäällikkö Mika Strachan FCG:ltä suosittelee, että kunnat aloittavat energiaomavaraisuuden tarkastelun tekemällä energia- ja ilmastostrategian sekä uusiutuvan energian kuntakatselmuksen, ottaen huomioon toimintaympäristön muutokset ja energiateknologioiden mahdollisuudet. Kun tulokset esitetään visuaalisesti GIS-karttapalvelussa, on helppo nähdä, mihin kannattaa keskittyä. FCG tarjoaa energiaomavaraisuuspalveluja myös kiinteistöjen korjaus- ja uudisrakentamiseen sekä ylläpitovaiheeseen, jossa kiinteistöjä kehitetään entistä parempaan energian hyötykäyttöön. Digitaalisten sovellusten avulla saadaan olevasta tilanteesta tietoa suunnitteluvaiheeseen ja suunnittelusta ylläpito- ja kehittämisvaiheeseen. Oleellista on löytää energiatehokkaat ratkaisut, joilla saadaan hyvä sijoitetun pääoman tuotto. Tämä on sijoitussalkun hallintaa, Strachan tiivistää. Katsomme kokonaisuutta FCG innovoi asiakkailleen ratkaisuja, joissa tuodaan yhteen energiatehokkuus ja uusiutuvilla energialähteillä tuotettu lähienergia. Kuten Fin- Solar-hankkeen selvitykset osoittavat, auringosta on tullut Suomessa kilpailukykyinen energiavaihtoehto, ja se monipuolistaa mahdollisuuksia. Aurinkosähkö kannattaa etenkin kiinteistöissä, joissa kuluu kesällä paljon sähköä. Sellaisia ovat esimerkiksi ilmastoidut toimitilarakennukset, toteaa FinSolariin FCG:ltä osallistunut johtava asiantuntija Hannu Vinnamo. Usein paras tulos saadaan usean energiantuotantomuodon yhdistelmällä. Soveltuvuusanalyysi voidaan tehdä esimerkiksi energiakatselmuksen yhteydessä. Energiamallilla mitoitetaan energiajärjestelmät osaksi kokonaisuutta ja lasketaan investoinnin kannattavuus. Tarvittaessa FCG suunnittelee koko energiajärjestelmän, kilpailuttaa rahoituksen, hoitaa tukihakemukset, kilpailuttaa laitetoimittajat ja valvoo investoinnin toteutuksen. Rinnakkaiselo mahdollistuu Vinnamo ei pidä lähienergiaa ja keskitettyä energiantuotantoa kilpailijoina varsinkaan muutamien kymmenien tuhansien asukkaiden keskittymissä, joille FCG:n palvelut on lähinnä tarkoitettu. Digitaalisuus tulee kiinteistöihin, kaukolämpöverkkoihin, kaikkialle. Kehitystä tukee sähkö- ja lämpöverkkojen kaksisuuntaistuminen. Voidaan hyödyntää useita energialähteitä ja viedä ylijäämä verkkoon. Ruotsissa jo tehdään niin, ja Suomessakin aloitellaan. Lähienergian ja keskitetyn tuotannon rinnakkaiselo mahdollistuu, Vinnamo visioi. Kannattavaa kunnille Tekesin FinSolar-hankkeessa on luotu aurinkoenergiahankkeisiin uusia yhteistyö-, hankinta- ja rahoitusmalleja. Projektinvetäjä Karoliina Auvinen Aalto-yliopistosta kehottaa kuntia tarkastelemaan energiatehokkuus- ja aurinkoenergiahankkeita kokonaisuutena. Takaisinmaksuajan käytöstä investointien kannattavuuden arvioinnissa kannattaa luopua tai ainakin käyttää sen rinnalla muita mittareita, kuten sijoitetun pääoman tuottoa. Näin on, koska järjestelmien käyttöikä on pitkä, jopa 30 vuotta. Takaisinmaksuaika ei silloin kerro kannattavuudesta. Näissä investoinneissa kunnat pääsevät helposti plussalle, Auvinen summaa. Arvonlisäveroa ei ole, korkokannat ovat edulliset ja tarjolla on edullista leasingrahoitusta. Investointien tuotot ovat olleet vähintään 4 9 prosenttia. Mika Strachan kasvattaa osaamisellaan kuntien ja kiinteistöjen energiaomavaraisuusastetta. Laskentatyökalu löytyy Finsolarin verkkosivuilta 8 FCG Consulting People FCG Consulting People

6 Virtuaalivierailu tulevaisuuden Pasilaan pystytään myös paremmin tarkastelemaan erityisen haasteellisia kohteita, Elo kertoo. Tietomallinnuksen avulla erillisten suunnitelmien liitokset on helpompi sovittaa yhteen. Menetelmä helpottaa myös rakennusaikaista tiedonhallintaa. Todellisuus ja suunnitelmat vastaavat paremmin toisiaan. Suunnitellaan niin kuin rakennetaan, kuten Elo tiivistää. Pasilan asemalla havainnollistettiin kesäkuussa kaupunkilaisille, miten Keski-Pasila muuttuu lähivuosina. Kolmiulotteinen virtuaaliympäristö syntyy osaavissa käsissä helposti tietomallipohjaisen suunnittelun sivutuotteena. 10 FCG Consulting People Helsingin Keski-Pasila muuttuu lähivuosina aivan toisen näköiseksi, kun vanhan ratapihan tilalle nousee kauppakeskus ja tornitaloja. Aluetta halkova Veturitie linjataan uudelleen. Siitä tulee Helsingin keskustasta pois vievä pääkatu, joka alittaa Pasilan keskustakorttelin Triplan tunnelissa. Tätä uutta uljasta Pasilaa esiteltiin kaupunkilaisille kesäkuussa Pasilan asemalla 3D-teknologian keinoin. Uusi kaupunkikuva projisoitiin seinälle ja virtuaalilasien avulla halukkaat pääsivät kokeilemaan, miltä näyttää mallinnuksen sisällä. Tapahtuman toteuttivat yhdessä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy ja visuaisiointipalvelu 3D Render Oy. Halusimme tuoda tulevaisuuden suunnitelmia esille ohikulkijoiden arkipäivään, perustelee johtava asiantuntija Jarkko Räsänen FCG:ltä. Havainnollisuus syntyy sivutuotteena FCG:n osuus Pasila-hankkeessa on uuden Veturitien suunnittelu. Kun se tehdään tietomallipohjaisesti, tämä mahdollistaa myös suunnittelun lopputuloksen esittämisen entistä havainnollisemmin. Virtuaalimallinnus ja -esittäminen syntyvät tietomallinnuksen sivutuotteena. Ne lähestyvät enemmän todellisuutta kuin perinteisessä suunnittelussa. Sekä suunnittelija että tilaaja näkevät paremmin, mitä on tulossa, sanoo Räsänen. Tietomallipohjainen suunnittelu on jo tuttua rakennusprojekteissa, mutta infrahankkeissa uudempi asia. Inframalleille on vasta äskettäin julkaistu yleiset vaatimukset. On helpompaa kaikille osapuolille, kun menetelmä standardoituu, Räsänen kuvaa. Infra- ja aluesuunnittelun johtajan Jari Elon mukaan Veturitie on erittäin haastava suunnittelukohde, jonka kaltaisia ei Suomessa ole tehty. Urakkaan kuuluu katusuunnitelman lisäksi myös vesihuollon ja taitorakenteiden suunnittelua. Tässä on esimerkiksi pitkä tunneliosuus ja kaksitasoinen kiertoliittymä. Pohjavesi ja geotekniikka asettavat myös omia haasteitaan. Lisäksi tien ja kauppakeskuksen rakentamisen pitää edetä samanaikaisesti rinnakkain, Elo listaa. Pitkä lista yhteistyötahoja Uusi Veturitie lähtee rakentumaan tänä syksynä kauppakeskuksen pohjoispäästä ja valmista pitäisi tulla vuosina Hankkeessa on myös mukana paljon tahoja: Helsingin kaupunkia edustaa parikymmentä yhteyshenkilöä muun muassa kaupunkisuunnitteluvirastosta, HSY:stä, HKL:stä, kiinteistö virastosta ja Helenistä. Infrahankkeessa tietomallisuunnittelu tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kaupunkisuunnitteluviraston suunnitelman ja maastomittauksien perusteella tuotetaan tulevasta tiestä malli, jonka perusteella se suunnitellaan ja toteutetaan. Mallista saadaan havainnekuvat ja piirustukset, kaikki pituus- ja poikkileikkaukset sekä dokumentit. Mallin avulla Odottelu ja virheet vähenevät Räsäsen mukaan suunnittelu muuttuu etupainotteisemmaksi: on otettava hyvissä ajoin kantaa asioihin, jotka ennen on ratkaistu vasta myöhemmin. Mutta työmaa-aikaiset odottelut, uudelleensuunnittelu ja virheet vähenevät. Syntyy säästöä, kun asiat on mietitty valmiiksi. Näistä säästöistä kertyy aika suuri rahasumma, joka kompensoi suunnittelun työmäärää, perustelee Räsänen. Tietomallipohjaisesta suunnittelusta on puhuttu paljon jo vuosituhannen taitteesta asti, mutta menetelmä on yleistynyt hitaanpuoleisesti. Menee vielä aikaa, ennen kuin kaikki hankkeet tilataan ja toteutetaan mallipohjaisesti. Mitä isompi ja mutkikkaampi hanke, sitä paremmin hyödyt tulevat esiin, Räsänen sanoo. Projektinjohtaja Markku Riekko Helsingin rakennusvirastosta myöntää, että tietomallipohjainen suunnittelu on heillä vasta alkumetreillä suuremmissa hankkeissa. Mutta pyrimme lisäämään systemaattisesti tietomallinnuksen käyttöä niin, että jatkossa myös kaikki tiehankkeet tietomallinnetaan, Riekko kertoo. teksti: Heidi Hammarsten kuvat: Tomas Westerholm, 3D Render Oy ja Jyrki Vesa FCG Consulting People

7 Lisää tietoa, lisää demokratiaa teksti: Heidi Hammarsten kuva: Jussi Partanen Kaikille avoin virtuaali ympäristö verkkoon Kaupungit ovat entistä suurempia ja mutkikkaampia järjestelmiä, jotka pursuvat paikkoihin ja rakennuksiin sidottua tietoa: suunnitelmia, päätöksiä, historiaa, palautteita ja ideoita. Kehitys antaa mahdollisuuden esittää tämä tieto entistä selkeämmässä muodossa ja lisätä samalla asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia. FCG Consulting People Anssi Savisalo on johtava konsultti ja arkkitehti, mutta hän toivoo että hänen käyntikortissaan lukisi evankelista. Hänen työ päivästään kuluu nykyisin suuri osa levittämässä sanomaa informaatioajan ja digi talisaation tuomasta muutoksesta kaupungeissa. Kaupungista on tullut mutkikas sosiaalisten ja teknisten tapahtumien verkko, jota on entistä vaikeampi hahmottaa. Voi kysyä, onko täydellinen hallitseminen ylipäänsä tarpeen, mutta sekä virkamiehille että kansalaisille on ainakin hyödyllistä tietää, mitä kaupungissa tapahtuu. Yksi esimerkki muutoksesta on tietomallipohjainen suunnittelu, valtava mullistus rakennusalalla. Kynällä paperille piirretty suunnitelma sisältää valtavan määrän dataa, mutta kone ei osaa lukea sitä vaikka suunnitelman kuinka skannaisi. Kun piirustuksesta tulee tietomalli, tieto on jollakin tavalla järjestäytynyttä. Ikkunat on esimerkiksi määritelty ikkunoiksi ja ulkoseinät ulkoseiniksi. Silloin aika vaatimatonkin laskentamalli pystyy saamaan siitä jotakin irti vaikkapa paljonko rakennuksessa on ikkunapinta-alaa tai milloin sieltä on vaihdettu putkitiivisteet. Tietomallinnus myös kaupunkisuunnitteluun Tietomallinnus on alkanut rakennussuunnittelusta ja valtaa alaa myös infrasuunnittelussa (katso juttu sivulla 10). Nyt aalto on leviä mässä kaupunkisuunnitteluun, ja Savisalo on mukana vaikuttamassa asiaan. Hän vetää kaupunkisuunnitteluryhmää digitalisaatiota ohjaavassa buildingsmart Finland -yhteisössä. Päämääränämme on yhtenäistää tapa, jolla kaupunkitietoa kerätään ja säily- tetään. Valmistelemme kansallista ohjetta kaupunkimallien rakentamiseen, samaan tapaan kuin juuri julkaistut infrasuunnittelun yhteiset periaatteet (YIV 2014). Vaikka mallit kuulostavat mutkikkailta ja datan määrä vain kasvaa, muutos tarjoaa mahdollisuuksia. Tietomalleista on lyhyt matka havainnollisiin 3D-malleihin, jotka kertovat maallikolle paljon enemmän kuin perinteiset kartat ja asemakaavapiirrokset. Vain murto-osa ihmisistä osaa lukea karttaa tai sisäistää prosessin, jolla kaava syntyy. Vaikka on pyritty havainnollisuuteen ja vuorovaikutukseen, ihmisten tarpeiden maailma on erkaantunut tästä teknisestä suunnittelusta. Kaupunkimallinnus tuo mahdollisuuden taas lähentää jälleen näitä maailmoja. Asukkaille työkaluja osallistumiseen Suunnittelutyökalujen ohella Savisalokin on mukana luomassa asukkaille työkaluja suunnitteluprosessiin osallistumiseen. Yhteissuunnittelu on muotisana, mutta se on osallistavasta suunnittelusta seuraava vaihe. Yhä enemmän keräämme hiljaista tietoa ja ajatuksia kentältä ja tulkitsemme niitä ammattilaisten voimin. Tieto saadaan myös entistä ymmärrettävämpään muotoon. Vaikkapa vesijohtoverkon kapasiteetti, liikennevirrat, ilmanlaatu tai melu voidaan tuoda paremmin näkyviksi ja niitä voidaan myös hallita. Kun tieto pureskellaan ymmärrettävämpään muotoon, on helpompi tehdä päätöksiä ja valintoja. Vaikutusten arviointi on tähän asti ollut pikemminkin vaikutusten haromista nyt voidaan murskata numeroita ja tehdä simulointeja lennossa, jo suunnittelun aikana. FCG on juuri julkistanut oman versionsa siitä, mitä avoimella datalla voi tehdä. Se on yhteistyökumppaninsa kanssa luonut verkkoon virtuaaliympäristön, MAPGETS-portaalin, joka on tarkoi tettu avoimeksi ekosysteemiksi sovelluskehittäjille. Pohja muistuttaa Google Earthia, mutta se aukeaa heti verkossa ilman erillisiä asennuksia. Virtuaaliympäristö on pelillinen ja visuaalinen. Sen päälle alan muut toimijat tuovat omia sovelluksiaan. Alusta on avoin kaikille kansalaisille ja ammattilaisille, jotta he voivat kehittää siellä ennennäkemättömiä rakennettuun ympäristöön liittyviä palveluita, sanoo Anssi Savisalo. MAPGETS-portaali yhdistää muun muassa Kuntaliiton, kaupunkien, GTK:n ja Tilastokeskuksen dataa. Siihen voi myös hakea avoimista rajapinnoista reaali aikaista dataa vaikkapa Helsingin raitiovaunujen liikkeistä. Kunnille tämä muodostaa ilmaisen karttapalvelun, jota on myös hauskempi käyttää ja se kehittyy nopeammin kuin nykyiset vastaavat. Alusta muuttaa esimerkiksi vanhan, luotetun kuntatalouslaskennan. Kunnat eivät enää tilaakaan konsultilta laskentaa projektina, vaan tekevät sen itse verkossa, pelillisessä 3D-ympäristössä. Savisalo miettii jo, millaisia sovelluksia lahjakkaat hakkerit saavat aikaiseksi, kunhan pääsevät käsiksi alustaan. Haastamme isot järjestelmätoimittajat applikaatioajattelulla. Uskomme, että keskitettyjen järjestelmätoimittajien aika alkaa olla ohi ja tieto jaetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa raakana. Sen päälle sitten rakennetaan ketterästi muuntautuvia toimintoja ja palveluja, jotka verkottuvat Consulting keskenään. People FCG 13

8 teksti: Paula Böhling kuva: Jarmo Teinilä FCG sote-uudistuksen tukena Petra Kokko (vas.), Kari Lappalainen ja Aija Tuimala valmiina tarttumaan uusiin haasteisiin. Sosiaali- ja terveydenhuolto on suurten muutosten edessä. Tiedolla johtaminen korostuu tulevissa monitoimijaisissa rakenteissa. Suomen hallitus on linjannut, että sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) palvelurakenneuudistusta edistetään itsehallintoalueiden pohjalta. Ministeriön tavoitteena on, että lakiehdotus saadaan eduskunnan käsiteltäväksi syksyllä Uudistuksen toteuttamisessa tarvitaan ajantasaista, kansallisesti yhdenmukaista ja alueellisesti läpinäkyvää tietoa sekä selkeästi johdettuja, tehokkaita muutosprosesseja. Tiedon vertailu helpottuu FCG on valmistautunut uudistukseen laajentamalla osaamistaan yrityskaupalla. FCG ja sen uusi tytäryhtiö FCG Datawell Oy tarjoavat sisällön ja ohjelmistot, joilla voidaan tarkastella toimintaa ja taloutta niin asiakaskuin aluetasolla. Ensin keskitytään erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhdistettyihin tieto sisältöihin ja jatkossa kaikkiin sotepalveluihin, toteavat FCG:n hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Petra Kokko ja FCG Datawell Oy:n johtajat Kari Lappalainen ja Paulus Torkki. Kun alueellinen verkostomainen toiminta yleistyy, johtamisessa keskeiseen rooliin nousee yhdenmukainen tieto toisin sanoen kustannusten ja laadun vertailtavuus. Sitä parantavat yhdenmukaiset luokitukset ja välineet. Meillä on hieno mahdollisuus tukea sitä, että tietoja päästään vertailemaan paitsi alueellisesti myös kansallisesti. Sitä kautta voidaan saavuttaa lainsäädännön tavoitteet, kansallinen yhdenvertaisuus ja kustannustehokkuus, joita haluamme olla edistämässä. FCG:llä on valmiudet kerätä olennainen tieto ja jalostaa se johtamista tukevaan muotoon. Reaaliaikaisuutta, ennusteita, analyysejä sekä optimointia: tähän kaikkeen löytyy menetelmiä, järjestelmiä ja osaamista. Yhteistyö Pohjoismaiden kanssa on tiivistä. Pyrimme olemaan ajan hermolla ja vaikuttamaan kehitykseen, toteaa pohjoismaista yhteistyötä koordinoiva Kokko. Tiiviimpään yhteistyöhön Kokko, Lappalainen ja Torkki tiimeineen ovat jo vuosia tehneet valmisteluja, jotta sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiselle olisi alueellisten tietojärjestelmien ja kansallisten luokitusten puolesta hyvät lähtökohdat. Tilanne muuttuu palveluntuottajien kannalta monella tavalla. Rajat erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä purkautuvat, ja palvelut rakentuvat uudella tavalla. Monituottajamalli lisää kerroksia, ulottuvuuksia ja toimijoiden määrää. Tarvitaan yhtenäisiä tietorakenteita ja yhtenäistä tapaa tarkastella toimintaa ja taloutta, Kokko kuvailee. Toimijaverkosto on laaja. Siihen kuuluvat kansalaiset ja potilaat, luottamushenkilöt ja omistajat, toimittajat ja asiakkaat, johto ja hallinto, lääkärit ja hoitohenkilökunta sekä suuri määrä tukipalveluja. FCG tukee yhteistyön kehittämistä ja kehittymistä. Organisaatioiden kyky orkestroida kokonaisuutta ratkaisee toiminnan kustannustehokkuuden, laadun ja vaikuttavuuden, Lappalainen painottaa. Muutostukea myös kunnille Johdon ja palvelujen konsultoinnin toimialajohtaja Aija Tuimala kertoo, että joissakin kunnissa ja joillakin alueilla jo valmistaudutaan sote-muutokseen. Tämä on järeä ratkaisu. Se muuttaa olennaisesti kuntien asemaa, tehtäviä, rahoitusta ja johtamista. Arjessa isoja kysymyksiä ovat myös henkilöstö, talous ja kiinteistöt, Tuimala toteaa. FCG haluaa olla edistämässä muutostyötä ja tulevaisuuden kannalta järkevien ratkaisujen syntymistä. Tarjoamme tukea sekä kuntien johtamiseen muutostilanteessa että sosiaali- ja terveyspalvelujen käytännön järjestämiseen. Tuimalan mukaan edellytykset muutostukeen ovat hyvät, sillä prosessit ovat vastaavanlaisia kuin kuntaliitoksissa, joiden konsultoinnissa FCG on maan kärkitoimija. Hyvinvoinnin johtamisen avuksi on tarjolla esimerkiksi uusi työväline, sähköinen hyvinvointikertomus. Se soveltuu niin vuosittaiseen raportointiin kuin laajan hyvinvointikertomuksen valmisteluun, niin yksittäisiin kuntiin kuin sote-alueille. Tuotekehitys uudistuksen tueksi jatkuu. FCG osti Datawell Oy:n FCG on ostanut ohjelmistoratkaisuja tarjoavan Datawell Oy:n ja sen Ruotsissa ja Norjassa toimivat tytäryhtiöt. Datawell liitettiin FCG-konserniin FCG Datawell Oy -nimisenä tytäryhtiönä, jonka tytäryhtiöt ovat FCG Datawell AB ja FCG Nirvaco AS. Kaupalla FCG vahvisti asemaansa Suomen johtavana sosiaali- ja terveydenhuollon konsulttina ja vahvana pohjoismaisena toimijana. Yritysjärjestely vahvistaa FCG:n edellytyksiä ylläpitää ja kehittää kunta-alan ja koko suomalaisen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän johtamisessa ja kehittämisessä tarvittavaa välttämätöntä tietoa. FCG:n strategia-, luokitus- ja analysointipalvelujen lisäarvo asiakkaillemme vahvistuu, sanoo FCG-konsernin toimitusjohtaja Ari Kolehmainen. FCG:n potilasluokittelujärjestelmät NordDRG ja pdrg tarjoavat meidän Ecomed-ohjelmistoratkaisujemme kanssa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon toimijoille mahdollisuuden koostaa, luokitella ja vertailla palvelu tuotannon tapahtumia. Syntyy erinomaiset valmiudet myös avoimelle kansalliselle vertaisarvioinnille, toteaa FCG Datawell Oy:n toimitusjohtaja Kari Lappalainen. FCG:n hallituksen puheenjohtaja, Suomen Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma ja FCG Datawell Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Leino näkevät, että järjestely luo synergisen pohjan sotetoiminnan tuottavuuden kehittämiselle. Datawellin Ecomed-liiketoiminnan kaik ki 44 asiantuntijaa siirtyvät FCG-konsernin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. 14 FCG Consulting People FCG Consulting People

Paul Paukku FCG:n vetäjäksi

Paul Paukku FCG:n vetäjäksi Helmikuu 2009 Paul Paukku FCG:n vetäjäksi FCG on monipuolinen kouluttaja FCG Consulting People 1/2009 1 3 Pääkirjoitus 4 Laiva on lastattu tuottavuudella 6 Uusi valtuustokausi, uudet koulutustarpeet 7

Lisätiedot

FCG ja ilmastonmuutos

FCG ja ilmastonmuutos Syyskuu 2008 FCG ja ilmastonmuutos FCG tukena kuntien muutoksessa Oulu kehityksen veturina FCG Consulting People 2/2008 1 3 Pääkirjoitus 4 Haasteena ilmastonmuutos 6 Apua, tulviiko Helsingissä? 7 Pori

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2012. Kuntamuutos puhuttaa. Hernesaari ja Helsingin kohteita. FCG Consulting People 2/2012 1

FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2012. Kuntamuutos puhuttaa. Hernesaari ja Helsingin kohteita. FCG Consulting People 2/2012 1 FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2012 Kuntamuutos puhuttaa Hernesaari ja Helsingin kohteita FCG Consulting People 2/2012 1 3 Pääkirjoitus 4 Uusi kuntarakenne uudet tehtävät? 6 Tuotepaletista tukea

Lisätiedot

Rauma, kuntaviestinnän 17SM-voittaja FCG vahvistaa palvelutarjontaansa

Rauma, kuntaviestinnän 17SM-voittaja FCG vahvistaa palvelutarjontaansa C o n s u lt i n g P e o p l e 1 2013 Rauma, kuntaviestinnän 17SM-voittaja 4 FCG vahvistaa palvelutarjontaansa FCG Consulting People 1/2013 1 Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 FCG uudistuu ja vahvistaa palvelutarjontaansa

Lisätiedot

Uudistuva FCG. Koulutusvientiä Saudi-Arabiaan. Uusi valtuusto, 10 uudet kujeet. FCG Consulting People 2/2012 1

Uudistuva FCG. Koulutusvientiä Saudi-Arabiaan. Uusi valtuusto, 10 uudet kujeet. FCG Consulting People 2/2012 1 C o n s u lt i n g P e o p l e 2 2012 Uudistuva 4 FCG Uusi valtuusto, 10 uudet kujeet 8 Koulutusvientiä Saudi-Arabiaan FCG Consulting People 2/2012 1 Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 FCG uudistaa rakennettaan

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2010. Elinvoimainen kunta. FCG Consulting People 1/2010 1

FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2010. Elinvoimainen kunta. FCG Consulting People 1/2010 1 FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2010 Elinvoimainen kunta FCG Consulting People 1/2010 1 3 Pääkirjoitus 4 Tavoitteena elinvoimainen kunta 6 Tuottava kuntaliitos -hanke osoitti käytännön toimenpiteiden

Lisätiedot

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero The Point Julkisen sektorin teemanumero Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli ja kuntakentän uudistukset Kansi luo siltaa tulevaisuuteen Tampereella panostetaan

Lisätiedot

Julkisen sektorin kehitys kiihtyy Uusia väyliä tulevaisuuteen

Julkisen sektorin kehitys kiihtyy Uusia väyliä tulevaisuuteen . The Point Deloitten sidosryhmälehti Julkisen sektorin teemanumero Talvi 2011 Julkisen sektorin kehitys kiihtyy Uusia väyliä tulevaisuuteen Ympäristöministeriö tuo suurhankkeella palvelut lähemmäs kansalaisia

Lisätiedot

HYVÄKÄS -SANOMAT. Tampereen malli on kuin sipuli - aina löytyy uusia kerroksia Sivu 2. Reija Linnamaa: PARHAAT PALVELUT KUNNILTA

HYVÄKÄS -SANOMAT. Tampereen malli on kuin sipuli - aina löytyy uusia kerroksia Sivu 2. Reija Linnamaa: PARHAAT PALVELUT KUNNILTA Pellon talous nousee keskittämällä Sivu 10 www.kunnat.net/hyvakas HYVÄKÄS -SANOMAT PARHAAT PALVELUT KUNNILTA Svensk resumé Sidan 15 2010 Reija Linnamaa: Tampereen malli on kuin sipuli - aina löytyy uusia

Lisätiedot

Uskallus & innovaatiot

Uskallus & innovaatiot katsaus 298/2013 Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Tekesin katsaus

Lisätiedot

Allianssimallista yhdessä innovoimisen voimaa

Allianssimallista yhdessä innovoimisen voimaa visio joulukuu skol 2012 Allianssimallista yhdessä innovoimisen voimaa 6 Parviainen Arkkitehdit Nuorissa osaajissa on vetovoimaa! 9 Tiimiyttävä toimitila on tuottava investointi 14 Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen

Lisätiedot

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 3 2013 Satu Miettinen, professori: Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy Syyskuu 2010. Alueellinen FCG. FCG Consulting People 2/2010 1

FCG Finnish Consulting Group Oy Syyskuu 2010. Alueellinen FCG. FCG Consulting People 2/2010 1 FCG Finnish Consulting Group Oy Syyskuu 2010 Alueellinen FCG FCG Consulting People 2/2010 1 3 Pääkirjoitus 4 Kansainvälinen ja alueellinen FCG 6 Kemijärvi uudella kehitysuralla 8 Sopimuskumppanina aurinkoinen

Lisätiedot

Joustava toimisto tehostaa myös työskentelytapoja

Joustava toimisto tehostaa myös työskentelytapoja KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 1 / 2014 Elisan Veli-Matti Mattila: Asiakas ohjaa digitaalista kasvua 4 Integroitu raportointi kertoo oleellisen 8 Fonectalla tehdään tiedosta arvokasta 23 KPMG muutti Töölönlahdelle

Lisätiedot

haastoiuudet mobiiliratkaisut Digitalisoidaan kaikki mahdollinen mobiiliratkaisut digitalisoidaan Paula Risikko Rakenteet rohkeasti uusiksi

haastoiuudet mobiiliratkaisut Digitalisoidaan kaikki mahdollinen mobiiliratkaisut digitalisoidaan Paula Risikko Rakenteet rohkeasti uusiksi RATKAISU CGI:N ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI 01.2015 Paula Risikko Rakenteet rohkeasti uusiksi s. 16 Harri Karjalainen Robert Robert Andersson Andersson Hanna Hanna Nikkilä Nikkilä L&T L&T haastoi haastoiuudet

Lisätiedot

Luovuutta ja kurinalaisuutta

Luovuutta ja kurinalaisuutta Deloitten asiakaslehti 02/2010 Luovuutta ja kurinalaisuutta sopivassa suhteessa Microsoft keskittyy orgaaniseen innovointiin Toimitusjohtajan lounaalla Etlan tutkimusjohtaja Pekka Ylä-Anttila Katse palveluinnovaatioihin

Lisätiedot

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta partner KYMDATA MUKANA TOIMIALAA JA YHTEISKUNTAA KEHITTÄMÄSSÄ Vuoden sähkösuunnittelija PANOSTAA TIETO- MALLINTAMISEEN JA TIIMITYÖSKENTELYYN CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

Reviisori1/2008. värikästä. ja ihmisläheistä. Marjatta Kimmonen: Tilintarkastus on. Syntyyko t&krahoituksella. tulosta?

Reviisori1/2008. värikästä. ja ihmisläheistä. Marjatta Kimmonen: Tilintarkastus on. Syntyyko t&krahoituksella. tulosta? Reviisori1/2008 Marjatta Kimmonen: Tilintarkastus on värikästä ja ihmisläheistä Syntyyko t&krahoituksella tulosta? Tavoitteena yhteentoimiva valtionhallinto Poskisuudelmia ja kansainvälisiä konflikteja

Lisätiedot

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn 1/2013 Tukijalka suomelle 4 Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! 6 Liikennenörtti sai likaisen työn 16 Projektiosaamisella kilpailukykyä yrityksille ja koko Suomelle 22 Investointi voi olla itu uudelle

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Menestyksen palapeli. Supercellin rahoittaja. Uusinta tekniikkaa kehiin fiksuilla hankinnoilla Sivu 12. Jätebisnes kasvaa Venäjällä Sivu 10

Menestyksen palapeli. Supercellin rahoittaja. Uusinta tekniikkaa kehiin fiksuilla hankinnoilla Sivu 12. Jätebisnes kasvaa Venäjällä Sivu 10 AJANKOHTAISTA ASIAA TEKESISTÄ YRITYKSILLE 1 2014 TEEMA s. 12 27 Menestyksen palapeli Supercellin rahoittaja Sivu 16 Uusinta tekniikkaa kehiin fiksuilla hankinnoilla Sivu 12 Future Watch Jätebisnes kasvaa

Lisätiedot

Museoiden johtamis- ja

Museoiden johtamis- ja Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Ulla Teräs, Eeva Teräsvirta Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Keskustelunavaus Julkaisija:

Lisätiedot

Energiakolmio ja Skapat Energia yhdistyivät SIVU 8

Energiakolmio ja Skapat Energia yhdistyivät SIVU 8 E ENERGIAKOLMION SIDOSRYHMÄLEHTI I 2/2014 Energiakolmio ja Skapat Energia yhdistyivät SIVU 8 Kysyntäjouston suosio kasvaa: kylmälaitteistakin voi katkaista jäähdytyksen SIVU 15 Kunnille taloudellista etua

Lisätiedot

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3/2012

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3/2012 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3/2012 Työministeri Ihalaisen johdolla kohti Euroopan parasta työelämää s. 10 > Monikäyttäjätiloista hyötyvät kaikki s. 16 > Miksi valtio perii vuokraa

Lisätiedot

Valtuutetun käsikirja

Valtuutetun käsikirja Valtuutetun käsikirja 2013 2016 Toimittanut Antti Mykkänen KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö 1 Valtuutetun käsikirja 2013 2016 Toimittanut Antti Mykkänen 3 Kustantaja KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö

Lisätiedot

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle N:O 02 SOLITA THINK TANKIN LOPPURAPORTTI 2 SYYSKUU 2014 04 06 08 16 ESIPUHE THINK TANK -RYHMÄN JÄSENET JULKISHALLINTO JA DIGITALISAATIO MISSÄ MENNÄÄN VUONNA 2014 Julkishallintoa leimaa tehottomuus ja yhteistyön

Lisätiedot

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kesäkuu 2010 Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry 2 SKOL Visio Kesäkuu 2010 Suunnittelun volyymi laski 15 prosenttia Vuosi 2009 oli suunnittelu- ja konsulttialalla jyrkän

Lisätiedot

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä Vuosikertomus 2011 Panostaja on suomalainen, vakavarainen, yrittäjyyteen perustuva sijoitusyhtiö, joka

Lisätiedot