KUNNANVALTUUSTO 5/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANVALTUUSTO 5/2012"

Transkriptio

1 KUNNANVALTUUSTO 5/2012 Aika Maanantai klo Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja Kannisto Jari Kaskimäki Veijo Luomanen Esko Mahlamäki Eija Niemenmaa Jaana Niskala Jorma Niskala Pekka Ohrankämmen Jukka Otava Antti Pukkila Esa Raita-aho Voitto Tuuliniemi Paavo Vainionpää Joni Vuorela Ilpo Välimäki Aarre Ylilammi Yrjö Lamminmäki Paula Lähdekorpi Marko Poissa Kangas Kaija Laitila Sami Muut saapuvilla olleet Hosiasluoma Tarja Honkanen Arja kunnanjohtaja, esteellinen 48 ajan palkanlaskija-arkistonhoitaja, pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja tarkastettu Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla

2 SISÄLLYSLUETTELO: KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 3 LISÄMÄÄRÄRAHAPYYNTÖ KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN PALKKAAMISEEN YLÄKOULULLE 4 VALTUUSTOTASON TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU AJALTA KARVIAN TUULIVOIMAPUISTOJEN OSAYLEISKAAVAN VIREILLETULO, SIIHEN LIITTYVÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (mrl 63 ) JA VALMISTELUVAIHEEN KUULEMINEN 8 KUNNANJOHTAJAN VIRAN VAKINAISTAMINEN 11 LISÄMÄÄRÄRAHAPYYNTÖ VESIHUOLTOVERKOSTON SANEERAUKSEEN VÄLILLÄ GUNILLANTIE PAJATIE - AUKUSTINKATU 16 LISÄMÄÄRÄRAHAN ANOMINEN SOTAINVALIDIEN RIVITALOJEN YLLÄPITO- JA HOITOKULUJEN KATTAMISEEN 18 LISÄMÄÄRÄRAHAPYYNTÖ PALVELUTALO SYREENIN YLLÄPITO- JA HOITOKULUIHIN 20 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN TILOJA OTAVA JA VATTURANTA MUUT ASIAT 25 LISÄVARAJÄSENTEN VALINTA KESKUSVAALILAUTAKUNNALLE KUNNALLISVAALEJA 2012 VARTEN (KIIREELLINEN ASIA) 25 PERHEPÄIVÄHOIDON KEHITTÄMISEN PIKAISET TOIMET(VALTUUSTOALOITE) 27 VANHUSNEUVOSTO KARVIAAN(VALTUUSTOALOITE) 28 ILMOITUSASIAT 30 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 31

3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KV 43 Kuntalain 54 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja kokouksesta on annettava yleisesti tieto vähintään neljä päivää ennen kokousta. Karvian kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan kokouskutsu on lähetettävä valtuutetuille seitsemän päivää ennen kokousta, postitus- ja kokouspäivä mukaan lukien. Kokouksesta on ilmoitettava kunnan ilmoitustaululla sekä Ylä-Satakunta ja Kankaanpään Seutu lehdissä sekä kunnan nettisivuilla. Kuntalain 58 :n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KV 44 PÄÄTÖSEHDOTUS: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paavo Tuuliniemi ja Joni Vainionpää.

4 LISÄMÄÄRÄRAHAPYYNTÖ KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN PALKKAAMISEEN YLÄKOULULLE KOLTK Rehtori Arimo Koivistolta on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnalle seuraava anomus: Yläkoululle on tulossa lukuvuodeksi monella tapaa hyvin haastavat seitsemännet luokat. Usealla oppilaalla on monenlaisia laaja-alaisia oppimisen vaikeuksia ja lisäksi puutteita sosiaalisissa taidoissa. Yhteensä seitsemännellä luokalla tulee olemaan 34 oppilasta. Yläkoulun oppilasmäärä oli kuluneena lukuvuonna 76 oppilasta ja on tulevana lukuvuonna 87 oppilasta. Kuluneena lukuvuonna Yläkoululla ei ole ollut palkattua koulunkäyntiavustajaa. Toimistosihteeri ja työllistetty toimistotyöntekijä ovat toimineet avustajina luokissa niin paljon kuin ovat muilta töiltään ehtineet. Toimistosihteeri ja työllistetty toimistotyöntekijä ovat kirjaston kanssa yhteiset. Toimistosihteeri työskentelee koululla kolmena päivänä viikossa pois lukien koulun loma-ajat: maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Työllistetty toimistotyöntekijä on koululla tiistaisin ja torstaisin pois lukien koulun loma-ajat. Erityisopettajan työpanos on koulullamme 11 h viikossa. Tulevana lukuvuonna käytössä oleva erityisopetus- ja avustajaresurssi on tällä tietoa kuluneen lukuvuoden kaltainen, lisäksi koululle tulee avustajaksi 7A-luokalle sokean oppilaan henkilökohtainen avustaja. Oppilasaineksesta johtuen oppilaiden tarvitseman tuen tarve on selkeästi suurempi tulevana lukuvuonna verrattuna kuluneeseen lukuvuoteen. Esitän esitettyihin perusteisiin nojaten, että kasvatus- ja opetuslautakunta palkkaisi koulunkäyntiavustajan Yläkoululle lukuvuodeksi Kasvatus- ja opetuslautakunnalle on toimitettu oheismateriaalina rehtorin tarkempi selvitys yläkoulun oppilasaineksesta. Yläkoulun talousarviossa ei ole varattuna määrärahoja kouluavustajan palkkaamiseen. Koulunkäyntiavustajan peruspalkka 1.759,97 euroa kuukaudessa. 30 tunnin viikkotyöajalla palkka on 1.380,37 kuukaudessa. Työsuhteen kesto olisi , kevätlukukauden osalta palkkauksesta on päätettävä talousarviossa. Koulunkäyntiavustajan valitsisi koulutoimenjohtaja sivistystoimen päävastuualuesäännön mukaisesti. Koulutoimenjohtajan päätösehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle euron lisämäärärahan myöntämistä yläkoulun työsuhteisten palkkoihin sekä 1344 euron lisämäärärahaa sivukuluihin.

5 Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle euron lisämäärärahan myöntämistä yläkoulun työsuhteisten palkkoihin sekä 1344 euron lisämäärärahaa sivukuluihin. KH KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti esittää kunnanvaltuustolle euron lisämäärärahan myöntämistä yläkoulun työsuhteisten palkkoihin sekä 1344 euron lisämäärärahaa sivukuluihin Kunnanhallitus päätti kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti esittää kunnanvaltuustolle euron lisämäärärahan myöntämistä yläkoulun työsuhteisten palkkoihin sekä 1344 euron lisämäärärahaa sivukuluihin KV 45 Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen sekä kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen ja myönsi euron lisämäärärahan yläkoulun työsuhteisten palkkoihin sekä 1344 euron lisämäärärahaa sivukuluihin.

6 VALTUUSTOTASON TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU AJALTA KH Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden (kunnanhallitus ) mukaan kirjanpidon raportit tulee toimittaa seuraavasti: Tulosyksikkö 1 tasolle kerran kuukaudessa Tulosyksikkö 2 tasolle kolmen kuukauden välein Kunnanhallitukselle ja lautakunnille noin kolmen kuukauden välein Kunnanvaltuustolle noin kuuden kuukauden välein Kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle raportoitavien talousarviovertailujen yhteydessä raportoidaan myös kunnan kassa- ja lainatilanteesta. Valtuustotason talousarvion toteutumisvertailu (käyttötalousosa, investointiosa ja tuloslaskelma) ajalta on liitteenä. Lisäksi liitteenä on katsaus kunnan kassa- ja lainatilanteesta Liitteet: Talousarviovertailu valtuustotaso, käyttötalous Talousarviovertailu, investoinnit Talousarviovertailu, tuloslaskelma Kassa- ja lainatilanne KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisvertailut sekä kassa- ja lainatilannekatsauksen tiedoksi ja lähettää ne edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi. Kunnanhallitus merkitsi talousarvion toteutumisvertailut sekä kassa- ja lainatilannekatsauksen tiedoksi ja lähettää ne edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi. KV 46 Valtuuston puheenjohtaja antoi ensimmäisen puheenvuoron kunnanjohtaja Tarja Hosiasluomalle. Kunnanjohtaja antoi valtuutetuille katsauksen kunnan talouden tilasta. Syyskuun toteuma osoittaa 1,3 miljoonaa plussaa ja tulossa on Vatajankosken Sähkön tuloutus sekä euron avustus ELY:ltä, joten pinnalla ollaan jos ei tule yllätyksiä. Marraskuun verotulot ovat vielä arvoitus. Poistot euroa, PoSan 0,5 miljoonan lisälasku sekä vuoden 2009 PoSan alijäämä on myös huomioitava. Investoinnit pidetään maltillisella tasolla ja keskitytään ainoastaan perusparantaviin investointeihin.

7 Valtuutettu Voitto Raita-aho totesi myös, että plussan puolella ollaan vuoden lopussa. Kassassa on rahaa tällä hetkellä miljoona euroa, mutta marraskuun verotulot ovat vielä arvoitus. Muita puheenvuoroja ei ollut ja puheenjohtaja päätti keskustelun. Valtuusto merkitsi talousarvion toteutumisvertailut sekä kassa- ja lainatilannekatsauksen tiedoksi.

8 KARVIAN TUULIVOIMAPUISTOJEN OSAYLEISKAAVAN VIREILLETULO, SIIHEN LIITTYVÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (mrl 63 ) JA VALMISTELUVAIHEEN KUULEMINEN Rakltk Karvian kunnan alueelle ollaan kaavoittamassa kahta tuulivoimapuiston osayleiskaava. Kaavoitusprosessi aloitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jossa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumisja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Maankäyttö- ja rakennuslain 6 mukaan kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa vaikuttaa siten kuin MRL:ssa säädetään. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään, miten heillä, joita kaavoitus koskee, on mahdollisuus seurata ja osallistua kaavoitukseen. Kaavahankkeen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta kuulutetaan paikallisissa lehdissä ja kunnan kotisivuilla internetissä (MRL 63 ). Kiinteistönomistajia ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelystä. Kaavoitettavat osayleiskaavat ovat seuraavat: Suunnittelualue 1: Kantin tuulivoimapuiston osayleiskaava. Suunnittelualue sijaitsee Karvian eteläpuolella Kantin, Patolankylän ja Suomijärven välisessä maastossa. Suunnittelualue rajautuu pääosin aluetta ympäröivän asutuksen mukaan puskureita käyttäen. Alue sijaitsee noin 3 km päässä Karvian keskustasta. Alueen pinta-ala on noin 7,4 km2 Suunnittelualue 2: Alkian tuulivoimapuiston osayleiskaava Suunnittelualue sijaitsee Karvian pohjoispuolella sijoittuen Karviajärven ja Mustajärven väliselle alueelle. Suunnittelualueen eteläosa sijaitsee Alkiassa ja rajoittuu pohjoiseen mentäessä Karvian ja Parkanon sekä Jalasjärven kuntien rajoihin. Lännessä suunnittelualueen rajaus myötäilee asuin- ja loma-asutusta Karviankylän ja Kattelusperän asuinrakennusten mukaan kuitenkin niin, että suunnittelualue sijoittuu Karviankyläntien ja Mustajärventien itäpuolelle. Alueen pinta-ala on noin 37 km2 Pöytäkirjan liitteenä osallistumis- ja arviointisuunnitelmat. RT:N PÄÄTÖSEHDOTUS:

9 Rakennuslautakunta hyväksynee osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ja asettaa ne nähtäville tutustumista ja kommentointia varten. Kaavahankkeesta tiedotetaan paikallisissa sanomalehdissä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelystä. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. KH Rakennuslautakunta on laatinut kuulutuksen, jonka mukaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ja kaavoitusta valmisteleva selvitystyö on nähtävillä tutustumista ja kommentointia varten välisen ajan Karvian kunnantalon ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla internetissä osoitteessa Kaavaalueen maanomistajille tiedotetaan henkilökohtaisesti. Liitteet: Julkaistu kuulutus nähtävillä olosta KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja lähettää asian myös kunnanvaltuustolle tiedoksi Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi ja lähettää asian myös kunnanvaltuustolle tiedoksi KV 47 Kunnanjohtaja kertoi yleisesti, että Alkkian alueesta on osoitettu alustavaa kiinnostusta, sillä alueelle on suunniteltu tulevan 70 tuulimyllyä. Alueeseen ollaan tulossa lähipäivinä tutustumaan. Kunnanjohtaja totesi, että Satakuntaliiton maakuntakaavassa olevat tuulipuistovaraukset ja kuntien omissa kaavasuunnitelmissa olevat tuulipuistoalueet ovat ristiriidassa keskenään. Maakuntakaavassa on merkitty Karviaan ainoastaan yksi alue, joka kylläkin sijoittuu toiselle suunnitellulle tuulipuistoalueelle, mutta pienempänä kuin kuntien tuulipuistokaavassa. Kuntien omassa kaavassa Karviaan on merkitty kaksi tuulipuistoaluetta. Olisi toivottavaa, että yhteinen näkemys löytyy ja hankkeet toteutuisivat. Niiden myötä saataisiin kunnan talouteen kaivattua lisäystä. Valtuutettu Voitto Raita-aho kohdisti myös toiveensa neuvottelijoille hyvän neuvottelutuloksen saamiseksi.

10 Valtuutettu Aarre Välimäki piti hanketta myös hyvänä jos se saadaan toteutumaan. Alkkiaan kaavailtua aluetta on neuvottelijoiden hyvä tuoda tarkoitukseen sopivana alueena esille. Muita puheenvuoroja ei käytetty ja valtuusto merkitsi asian tiedoksi.

11 KUNNANJOHTAJAN VIRAN VAKINAISTAMINEN KH Karvian kunnanvaltuusto päätti pitämässään kokouksessa laittaa Karvian kunnanjohtajan viran auki. Kelpoisuusehdoiksi se määritteli ylemmän korkeakoulututkinnon ja kokemusta kunnallishallinnon tehtävistä. Valtuusto päätti täyttää viran seitsemän (7) vuoden määräajaksi ja virkaan valitulle päätettiin asettaa pisin lain sallima koeaika, mikä on kuusi (6) kuukautta. Ilmoitus on julkaistu kunnallisista kuulutuksista annetun ohjeen mukaisesti paikallislehdissä, Kuntalehdessä, Karvian kunnan kotisivuilla sekä työvoimatoimiston (MOL) nettisivuilla. Kunnanvaltuustolle osoitetut hakemukset tuli toimittaa Karvian kunnanhallitukselle klo 14 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui seitsemän (7) hakemusta. Hakemukset on päätetty avata kunnanhallituksen kokouksessa. KH:N PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus avaa saapuneet hakemukset ja toteaa kelpoisuusehtojen täyttymisen. Kunnanhallitus päättää haastattelun järjestämisestä, haastattelun ajankohdasta ja haastatteluun kutsuttavista. Kunnanvaltuusto ja kunnanhallituksen jäsenet toimivat aiemmin sovitun mukaisesti haastattelijoina. Valtuustosalissa tapahtuvan haastattelun puheenjohtajana toimii kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Tarja Hosiasluoma poistui esteellisenä tämän pykälän ajaksi klo Kunnanhallituksen jäsenten luvalla hakemuskuoret oli avattu ennen kokousta kokousvalmistelua varten. Avaustapahtumassa olivat läsnä kunnanhallituksen puheenjohtaja Sami Laitila, kanslisti Päivi Seppälä sekä vs. kunnansihteeri Arja Honkanen. Tilaisuudesta oli laadittu pöytäkirja, jossa todettiin saapuneet hakemukset. Kunnanjohtajan virkaa hakivat Keijo Kapiala, Lea Palomäki, Juha Räsänen, Sirpa Viljamaa, Jouko Lyytinen, Erkki Kauppinen sekä Tarja Hosiasluoma. Edellä mainituista seitsemästä henkilöstä kaksi ei täyttänyt asetettuja hakuehtoja. Kunnanhallituksen puheenjohtaja esitti, että hakuehdot täyttäneet viisi (5) hakijaa kutsutaan haastatteluun. Haastatteluajankohdaksi päätettiin torstai, klo alkaen. Haastattelijoina toimivat kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus. Haastattelun puheenjohtajana toimii kunnanvaltuuston puheenjohtaja Ilpo Vuorela, joka vastaa runkokysymysten laatimisesta.

12 Haastatteluun päätettiin kutsua Erkki Kauppinen Oulusta, Jouko Lyytinen Saarijärveltä, Keijo Kapiala Ilmajoelta, Sirpa Viljamaa Parkanosta sekä Tarja Hosiasluoma Karviasta. Jokaiselle varataan puoli tuntia haastatteluaikaa. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää haastattelun jälkeen pidettävässä seuraavassa valtuuston kokouksessa valintamenettelyn jatkosta. KH Kunnanhallitus oikaisee edellä olevaa päätöstään seuraavasti: (korjaukset alleviivattuina) KH:N PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallituksen jäsenten luvalla hakemuskuoret oli avattu ennen kokousta kokousvalmistelua varten. Avaustapahtumassa olivat läsnä kunnanhallituksen puheenjohtaja Sami Laitila, kanslisti Päivi Seppälä sekä vs. kunnansihteeri Arja Honkanen. Tilaisuudesta oli laadittu pöytäkirja, jossa todettiin saapuneet hakemukset. Kunnanjohtajan virkaa hakivat Keijo Kapiala, Lea Palomäki, Juha Räsänen, Sirpa Viljamaa, Jouko Lyytinen, Erkki Kauppinen sekä Tarja Hosiasluoma. Edellä mainituista seitsemästä henkilöstä Juha Räsänen ei täyttänyt asetettuja hakuehtoja. Kunnanhallituksen puheenjohtaja esitti, että hakuehdot täyttäneistä hakijoista viisi (5) hakijaa kutsutaan haastatteluun. Haastatteluajankohdaksi päätettiin torstai, klo alkaen. Haastattelijoina toimivat kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus. Haastattelun puheenjohtajana toimii kunnanvaltuuston puheenjohtaja Ilpo Vuorela, joka vastaa runkokysymysten laatimisesta. Haastatteluun päätettiin kutsua Erkki Kauppinen Oulusta, Jouko Lyytinen Saarijärveltä, Keijo Kapiala Ilmajoelta, Sirpa Viljamaa Parkanosta sekä Tarja Hosiasluoma Karviasta. Jokaiselle varataan puoli tuntia haastatteluaikaa. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää haastattelun jälkeen pidettävässä seuraavassa valtuuston kokouksessa valintamenettelyn jatkosta. Va. kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma poistui kokouksesta klo ennen tämän asian käsittelyä. Todettiin, että hakijoista myös Lea Palomäen ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa julkisen viran ollessa kyseessä saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto. Kaija Kangas esitti, että myös Lea Palomäki kutsutaan haastatteluun. Katri Ervelä kannatti Kaija Kankaan esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty puheenjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, joten on suoritettava äänestys, mikä suoritetaan

13 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestyksessä puheenjohtajan päätösehdotusta kannattavat vastaavat JAA ja Kankaan tekemää esitystä kannattavat EI. Suoritetussa nimienhuutoäänestyksessä tuli kuusi (6) JAA ääntä ja kolme (3) EI ääntä, joten puheenjohtajan päätösehdotus voitti äänin 6 / 3. KV Valtuuston puheenjohtaja ilmoitti, että kunnanjohtajaehdokkaiden haastattelut oli käyty aiemmin päivällä, valtuutetut olivat voineet tutustua hakemusasiakirjoihin ja ansiovertailuun hakijoista. Tämän jälkeen valtuustoryhmät olivat kokoontuneet keskustelemaan jatkotoimista. Puheenjohtaja avasi keskustelun kunnanjohtajan valinnasta. Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja, valtuutettu Antti Otava käytti ensimmäisen puheenvuoron, jossa selvitti, että haastattelut on suoritettu, ansiovertailu tehty ja kaikille haastateltaville oli etukäteen laadittu kysymyssarja. Kaikki haastateltavat ovat yllättäneet haastattelijat positiivisesti. Käytyjen haastattelujen pohjalta Keskustan valtuustoryhmä esitti, että valtuusto valitsee kunnanjohtajaksi hallintotieteiden maisteri, hallintonotaari Tarja Hosiasluoman Karviasta ja samalla oikeuttaa kunnanhallituksen päättämään kunnanjohtajan palkkauksesta, johtajasopimuksesta ja muista työsuhteeseen liittyvistä ehdoista. Edellä mainitut asiat tuodaan valtuustolle tiedoksi. Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja, valtuuston I varapuheenjohtaja Jukka Ohrankämmen ilmoitti ryhmänsä puolesta, että yhtyvät valtuutettu Antti Otavan tekemään esitykseen yksimielisesti. Valtuutettu Voitto Raita-aho ilmoitti Sosiaalidemokraattien, Vasemmistoliiton ja Perussuomalaisten valtuustoryhmän kantana, että se tukee valtuutettu Antti Otavan tekemää esitystä. Edellä mainitun ryhmän jäsen, valtuutettu Merja Holkko vahvisti, että ryhmän tuki on yksimielinen. Valtuuston puheenjohtaja Ilpo Vuorela totesi keskustelun päättyneeksi; todeten että käytetyissä puheenvuoroissa yksimielisesti kannatettiin Tarja Hosiasluoman valintaa kunnanjohtajaksi. Kyse on kuitenkin merkittävästä valinnasta, joten hän esitti, että suoritetaan vielä suljettu lippuäänestys, jossa on mahdollista äänestää kaikkia hakemuksen jättänyttä seitsemää (7) ehdokasta. Valtuusto hyväksyi menettelyn siten, että ääntenlaskijoina toimivat valitut pöytäkirjantarkastajat. Äänestyksen jälkeen kokous keskeytettiin äänten laskemisen ajaksi klo Ääntenlaskennan jälkeen valtuuston puheenjohtaja totesi, että suljetussa lippuäänestyksessä oli annettu 21 hyväksyttyä ääntä. Kaikissa äänestyslipuissa oli annettu ääni Tarja Hosiasluomalle, joten kunnanvaltuuston yksimielisellä päätöksellä Karvian kunnan kunnanjohtajaksi valittiin hallintotieteiden maisteri, hallintonotaari Tarja Hosiasluoma.

14 Valtuuston puheenjohtaja kutsui klo vastavalitun kunnanjohtajan, Tarja Hosiasluoman, paikalle esittäen lämpimät onnittelut ja kiittäen valtuutettuja yksimielisestä päätöksestä. Vastavalittu kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma esitti suuren kiitoksen saamastaan luottamuksesta ja lupasi yrittää olla saamansa luottamuksen arvoinen. Hosiasluoma totesi saaneensa parhaan mahdollisen lähtökohdan saadessaan niin luottamushenkilöiden kuin myös henkilökunnan sataprosenttisen tuen. KH Hallintotieteiden maisteri Tarja Hosiasluoma on hoitanut kunnanjohtajan tehtävää määräaikaisessa virkasuhteessa lähtien. Määräaika päättyisi Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma on osoittanut soveltuvuutensa tehtävään. Kunnanhallinnon jatkuvuuden turvaamiseksi viran vakinaistaminen on perusteltua. KH:N PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se muuttaa kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoman virkasuhteen vakinaiseksi lähtien. Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan poistuen klo väliseksi ajaksi. Keskustelun aikana päätösehdotuksen sanamuotoa ja alkamisaikaa tarkennettiin siten, että määräaikaista virkasuhdetta esitetään muutettavaksi toistaiseksi jatkuvana alkaen. Merja Holkon, Esa Pukkilan ja Ilmo Törmä kannattivat tehtyä esitystä. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoman määräaikainen virkasuhde muutetaan toistaiseksi voimassaolevaksi alkaen. KV 48 Puheenjohtaja Ilpo Vuorela totesi, että päätösehdotuksen tehnyt kunnanhallituksen puheenjohtajan ollessa estyneenä, asian esittelee kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Antti Otava. Kunnanjohtaja ilmoitti esteellisyytensä, mutta lupasi vastata ennen poistumistaan mahdollisiin esitettäviin kysymyksiin. Valtuutettu Voitto Raita-aho tiedusteli, mitä syitä vakinaistamiselle on ja koskeeko vakinaistaminen myös muita määräaikaisia. Mahdollisissa kuntaliitoksissa on kuitenkin viiden vuoden irtisanomissuoja, Raita-aho muistutti. Valtuutettu ja kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Antti Otava vastasi, että asia nousi kunnanhallituksen keskuudesta esille, sillä kunnanjohtajan työhön on oltu tyytyväisiä. Kysymyksiä ei esitetty, joten kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo

15 Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja jatkoi esittelyä. Kunnanhallituksessa on oltu yksimielisiä vakinaistamisen esittämisestä. Vakinaistamisella on haluttu vahvistaa sitä, että meillä on vakinainen kunnanjohtaja puolustamassa karvialaisten etuja jos tulee liitosneuvotteluja. Valtuutettu Jorma Niskalan mielestä asia olisi voitu käsitellä työjärjestysasiana, vaikka hallituksen puheenjohtaja ei olekaan paikalla. Puheenjohtajaa ei tarvitse sitä varten vaihtaa. Valtuuston puheenjohtaja ilmoitti, että tässä tapauksessa kunnanhallituksen varapuheenjohtaja esittelee kuitenkin asian valtuustolle. Valtuutettu Voitto Raita-aho ilmoitti, ettei ole vakinaistamista vastaan. Hän kuitenkin toivoi, että sama koskisi kaikkia kunnan määräaikaisia työntekijöitä. Valtuutettu, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Antti Otava vastasi, että tässä on kysymyksessä ainoastaan kunnanjohtajan vakinaistaminen. Puheenjohtaja totesi keskustelun päättyneeksi. Keskustelun aikana ei ollut tehty yhtäkään päätösehdotuksesta poikkeavaa esitystä, joten kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti, että kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoman määräaikainen virkasuhde muutettaan toistaiseksi voimassaolevaksi alkaen. Kunnanjohtaja palasi kokoustilaan kiittäen valtuutettuja saamastaan luottamuksesta. Hän toivoi, että myös kohta valittavien uusien luottamushenkilöidenkin kanssa yhteistyö jatkuu hyvänä tulevaisuudessa.

16 LISÄMÄÄRÄRAHAPYYNTÖ VESIHUOLTOVERKOSTON SANEERAUKSEEN VÄLILLÄ GUNILLANTIE PAJATIE - AUKUSTINKATU Tekn. ltk. 35 Tekn. ltk PM-Suunnittelu Oy on laatinut vesihuoltoverkoston saneeraussuunnitelman välille Gunillantie Pajatie Aukustinkatu. Saneerauksen tarkoituksena on uusia vanhoja vesihuoltolinjoja, minkä avulla saadaan varmuutta vesihuoltoverkoston toimivuuteen. Saneeraustyö on tarkoitus toteuttaa elokuu lokakuun aikana. PÄÄTÖSEHDOTUS: Tekninen lautakunta tutustuu saneeraussuunnitelmiin ja hyväksynee suunnitelmat. Suunnitelmasta ja suunnitelman toteutuksesta tiedotetaan kirjeitse niitä kiinteistöjen omistajia, joita saneeraustyöt tulevat koskemaan. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Vesihuoltoverkoston saneerauksesta välille Gunillantie Pajatie Aukustinkatu on laadittu tarjouspyyntöasiakirjat. Saneerauksessa uusitaan vanhaa jätevesiviemäriä noin 410m, sekä niihin liittyviä betonisia kiinteistöviemäreitä noin 90m. Runkovesijohtoa uusitaan noin 410m ja kiinteistövesijohtoja noin 40m. Sadevesilinjaa Aukustinkadulta rakennetaan noin 134m. Hankinnasta on tehty ilmoitus HILMA- hankintakanavassa ja hankintamenettely on avoin menettely. Lisäksi hankinnasta on tiedotettu paikallisissa sanomalehdissä. Urakkatarjoukset pitää toimittaa klo mennessä. Ennen teknisen lautakunnan kokousta tullaan suorittamaan tarjouksien avaustilaisuus, missä käsitellään tarjouksia ja suoritetaan alustava tarjousvertailu. PÄÄTÖSEHDOTUS: Tekninen lautakunta tekee lopullisen päätöksen urakoitsijan valinnasta ja valitsee kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen urakoitsijan. Tarjouksen oli määräaikaan mennessä jätetty yksi urakoitsija. Tarjousten avaustilaisuus oli suoritettu ennen teknisen lautakunnan kokousta ja

17 avaustilaisuudessa oli todettu, että tarjouksen jättänyt urakoitsija täytti kelpoisuusvaatimukset ja tarjous oli tarjouspyynnön mukainen. Tarjoushinnat olivat seuraavanlaisia: - Vesa Hietikko kokonaisurakkahinta alv.0 Vaikka tarjouksia ei ollut jätetty kuin yksi kappale totesi tekninen lautakunta keskustelun jälkeen hyväksyä Vesa Hietikon tarjouksen, joten vesihuoltoverkon saneerauksen välille Gunillantie Pajatie Aukustinkatu urakoitsijaksi valittiin Vesa Hietikko. Lisäksi tekninen lautakunta totesi, että saneeraukseen varattu määräraha ei ole riittävä, joten tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselta lisämäärärahan myöntämistä vesihuoltoverkoston saneerausurakkaan. KH KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää tekniselle lautakunnalle euron lisämäärärahan vesihuoltoverkoston välillä Gunillantie - Pajatie Aukustinkatu saneeraukseen. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää tekniselle lautakunnalle euron lisämäärärahan vesihuoltoverkoston välillä Gunillantie - Pajatie Aukustinkatu saneeraukseen. KV 49 Valtuuston puheenjohtaja avasi keskustelun, jonka aikana valtuutettu Voitto Raita-aho ilmoitti kannattavansa esitystä. Keskustelun jälkeen kunnanvaltuusto myönsi tekniselle lautakunnalle euron lisämäärärahan vesihuoltoverkoston välillä Gunillantie - Pajatie Aukustinkatu saneeraukseen.

18 LISÄMÄÄRÄRAHAN ANOMINEN SOTAINVALIDIEN RIVITALOJEN YLLÄPITO- JA HOITOKULUJEN KATTAMISEEN Tekn. ltk Karvian kunnanvaltuusto on päättänyt ( KV 24 ) hankkia Sotainvalidien veljesliitto Karvian osasto ry:ltä kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset. Hankinta koostuu kolmesta asuinrivitalosta, joissa on 14 asuinhuoneistoa ja asukkaiden yhteisessä käytössä olevat sauna, pesuhuone, pyykkihuone ja kokoontumistila. Asuinrivitalojen yhteispinta-ala on 989m2. Lisäksi hankintaan kuuluu myös varasto-/autokatosrakennus, joka on kooltaan 150m2. Kaupan vahvistumisen myötä rakennukset siirtyvät teknisen lautakunnan ylläpidettäväksi elokuun aikana. Vuoden 2012 loppuosalle rakennusten ylläpito- ja hoitokuluiksi on arvioitu noin , mihin teknisellä lautakunnalla ei ole varattuna määrärahaa. PÄÄTÖSEHDOTUS: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle lisämäärärahan myöntämistä sotainvalidien rivitalojen ylläpito- ja hoitokulujen kattamista varten. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. KH KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää tekniselle lautakunnalle euron lisämäärärahan sotainvalidien rivitalojen ylläpito- ja hoitokulujen kattamista varten. Vuokratuotot kattavat rivitalojen ylläpito- ja hoitokulut. Ylläpito- ja hoitokustannukset sekä vuokratuotot huomioidaan vastaisuudessa vuosittain tulevissa talousarvioissa. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää tekniselle lautakunnalle euron lisämäärärahan sotainvalidien rivitalojen ylläpito- ja hoitokulujen kattamista varten. Vuokratuotot kattavat rivitalojen ylläpito- ja hoitokulut. Ylläpito- ja hoitokustannukset sekä vuokratuotot huomioidaan vastaisuudessa vuosittain tulevissa talousarvioissa. KV 50 Puheenjohtaja antoi kunnanjohtajalle puheenvuoron, jossa kunnanjohtaja selvitti valtuutetuille rivitalojen siirtyneen kunnan omistukseen kesken kauden alkaen. Näin ollen rivitalojen aiheuttamia kustannuksia ei pystytty vielä huomioimaan

19 kuluvan vuoden talousarviota tehtäessä. Vuokratuotot kattavat normaalit käyttömenot, mutta kattoremontti on tulossa muutaman vuoden kuluttua. Muita puheenvuoroja ei käytetty. Valtuusto myönsi yksimielisesti tekniselle lautakunnalle euron lisämäärärahan sotainvalidien rivitalojen ylläpito- ja hoitokulujen kattamista varten. Vuokratuotot kattavat rivitalojen ylläpito- ja hoitokulut. Ylläpito- ja hoitokustannukset sekä vuokratuotot huomioidaan vastaisuudessa vuosittain tulevissa talousarvioissa.

20 LISÄMÄÄRÄRAHAPYYNTÖ PALVELUTALO SYREENIN YLLÄPITO- JA HOITOKULUIHIN Tekn. ltk. 10 Palvelutalo Syreenin vuokrauskäytäntöä ollaan muuttamassa. Aikaisemmin tilaa käyttänyt palveluntuottaja on itse vastannut vesi- sähkö- ja lämmityskuluista, mitkä palveluntuottaja on taas perinyt asukkailta, muusta kiinteistön ylläpidosta on vastannut tekninen toimi omalla kustannuksellaan. Uuden käytännön mukaan tekninen toimi vastaisi kokonaan kaikista kiinteistön ylläpitokuluista ja veloittaisi tästä palveluntuottajaa kiinteän neliöhinnan mukaan. Tulevaa vuokraa on määritelty teknisen toimen ja vt. vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalon toimesta, vuokran suuruutta on määritelty vanhojen toteutuneiden kulujen mukaan. Tulevaksi vuokraksi on suunniteltu 6,20 /m 2, joka kattaisi kaikki kiinteistön ylläpidosta aiheutuneet kulut. PÄÄTÖSEHDOTUS: Tekninen lautakunta käsittelee Syreenin vuokran suuruutta ja ehdottaa kunnanhallitukselle Syreenin tilojen vuokrahintaa. Tekninen lautakunta päätti ehdottaa kunnanhallitukselle, että Palvelutalo Syreenin huoneistoalasta peritään vuokraa 6,2 /m 2 Tekn. ltk Karvian kunnanhallitus ( KH 54 ) hyväksyi teknisen lautakunnan ehdottaman Palvelutalo Syreenin vuokrauskäytännön. Uusi vuokrasopimus astui voimaan ja siitä lähtien kaikki kiinteistön hoito- ja ylläpitokulut siirtyivät tekniselle lautakunnalle. Koska Palvelutalo Syreeninen uusi vuokrasopimus aiheuttaa tekniselle lautakunnalle suuremmat ylläpito- ja hoitokulut, mitä vuoden 2012 talousarviota laadittaessa tiedettiin niin joutuu tekninen lautakunta anomaan lisämäärärahaa uudesta vuokrasopimuksesta aiheutuvien kulujen kattamiseksi. PÄÄTÖSEHDOTUS: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle lisämäärärahan myöntämistä Palvelutalo Syreenin ylläpito- ja hoitokulujen kattamista varten. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. KH KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:

KUNNANHALLITUS 10/2012

KUNNANHALLITUS 10/2012 KUNNANHALLITUS 10/2012 Aika Keskiviikko 5.9.2012, klo 18.59 20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen, esteellinen 168 Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2013

KUNNANVALTUUSTO 3/2013 KUNNANVALTUUSTO 3/2013 Aika Torstai 2.5.2013 klo 19.00 19.51 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 4/2013

KUNNANVALTUUSTO 4/2013 KUNNANVALTUUSTO 4/2013 Aika Torstai 27.6.2013 klo 19.10 20.59 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Holkko Merja Huhtaluoma

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2014

KUNNANHALLITUS 2/2014 KUNNANHALLITUS 2/2014 Aika Maanantai 10.2.2014 klo 18.00-21.58, tauko klo 20.30-20.38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2013

KUNNANVALTUUSTO 2/2013 KUNNANVALTUUSTO 2/2013 Aika Torstaina 21.2.2013 klo 19.00 20.43 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari, esteellinen 31 Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 7/2012

KUNNANHALLITUS 7/2012 KUNNANHALLITUS 7/2012 Aika Torstai 7.6.2012 klo 18.03 19.41 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Hietanen Toni jäsen, esteellinen 127 ajan, klo 18.08 18.09 Holkko Merja jäsen Kangas

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 8/2013

KUNNANHALLITUS 8/2013 KUNNANHALLITUS 8/2013 Aika Maanantai 17.6.2013 klo 18.l05 22.55 tauko 21.30 21.35 :n 143 aikana Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen, esteellinen 144,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 6/2014

KUNNANHALLITUS 6/2014 KUNNANHALLITUS 6/2014 Aika Maanantai 5.5.2014 klo 18.32-21.22 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 7/2015

KUNNANHALLITUS 7/2015 KUNNANHALLITUS 7/2015 Aika Maanantai 25.5.2015 klo 18.45 21.08 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2014

KUNNANVALTUUSTO 3/2014 KUNNANVALTUUSTO 3/2014 Aika Maanantai 23.6.2014 klo 19.00-20.00 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2015

KUNNANVALTUUSTO 2/2015 KUNNANVALTUUSTO 2/2015 Aika Torstai 16.4.2015 klo 19.15-19.45 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 5/2013

KUNNANHALLITUS 5/2013 KUNNANHALLITUS 5/2013 Aika Maanantai 15.4.2013 klo 18.00 22.33 tauko 20.10 20.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 9/2013

KUNNANHALLITUS 9/2013 KUNNANHALLITUS 9/2013 Aika Maanantai 5.8.2013 klo 18.00 21.48 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 3/2012

KUNNANHALLITUS 3/2012 KUNNANHALLITUS 3/2012 Aika Keskiviikko 14.3.2012 klo 18.10-19.15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 5/2015

KUNNANHALLITUS 5/2015 KUNNANHALLITUS 5/2015 Aika Maanantai 13.4.2015 klo 18.04 22.03, tauko klo 20.30 20.37 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 17/2014

KUNNANHALLITUS 17/2014 KUNNANHALLITUS 17/2014 Aika Maanantai 22.12.2014 klo 19.36-21.55 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2013

KUNNANHALLITUS 14/2013 KUNNANHALLITUS 14/2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18.30-22.42, tauko klo 21.33.-21.40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen, esteellinen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 13/2012

KUNNANHALLITUS 13/2012 KUNNANHALLITUS 13/2012 Aika Keskiviikko 7.11.2012 klo 18.15-21.03 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Aika Maanantaina 13. tammikuuta 2014 klo 18.00-19.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 3/2013

KUNNANHALLITUS 3/2013 KUNNANHALLITUS 3/2013 Aika Maanantai 4.3.2013 klo 18.00-22.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2015 1 (-59) Aika Maanantaina 19. tammikuuta 2015 klo 18.00-20.15 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2015

KUNNANHALLITUS 2/2015 KUNNANHALLITUS 2/2015 Aika Maanantai 9.2.2015 klo 18.00 20.33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot