TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkoneuvosto YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen Heikkilä Auvo jäsen Kanervavuori Mirjo jäsen Knuuti Heikki jäsen Lintunen Anna jäsen Nappu Juha jäsen Sandberg Siv jäsen Toivari Helmi-Riitta jäsen Ketola Mika varajäsen Lukander Harri Nurmio Merja Hermonen Merja Kairavuo Leena Lehikoinen Jouni Norvasuo Tuomo Rinne Katri Öhman Björn Järvensivu Jukka Kuoppala Tatu Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n pj kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra poistui :n 217 aikana. kirkkoherra poistui :n 224 aikana. kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra vt.kirkkoherra, poissa :n 212 ajan. tiedotuspäällikkö talousjohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa Korhonen Pentti varapuheenjohtaja Rantanen Ari jäsen Mäntylä Heikki kirkkoherra 200 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Yhteinen kirkkoneuvosto KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 202 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvalaiseksi 203 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 204 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Knuuti ja Mirjo Kanervavuori. 205 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä n:o 142 päättänyt myöntää pastori Milla Ruskeepäälle virkavapautta Maarian seurakunnan seurakuntapastorin (II) virasta ajalle n:o 143 päättänyt 1. vihkiä TM Nils Georg Johannes Spoofin papiksi Turun tuomiokirkossa; 2. antaa viranhoitomääräyksen TM Nils Spoofille Maarian seurakunnan vs.seurakuntapastoriksi (II) ajalle kehottaa seurakuntaa antamaan vihittävälle papille KL 6:18 mukaisen selvityksen palvelussuhteen keskeisistä ehdoista n:o 149 päättänyt - antaa viranhoitomääräyksen TM Remo Ronkaiselle Turun Katariinanseurakunnan vs. seurakuntapastoriksi (III) ajal-

3 Yhteinen kirkkoneuvosto le ja Turun Mikaelinseurakuntaan virkasuhteeseen virkaa perustamatta ajalle kehottaa seurakuntia antamaan vihittävälle papille KL 6:18 mukaisen selvityksen palvelussuhteen keskeisistä ehdoista 2. Suomen Lähetysseuran kiitos vuoden 2015 talousarvioavustuksesta 3. Musiikkitoimikunta on merkinnyt tiedokseen CCI-kuoron sijainen Heikki Rainion virkavapaan ajalla , jolloin sijaiseksi CCI-poikakuoron johtajaksi tulee Andreas Nordström. 4. Yhteinen kasvatusasiain johtokunta on antanut kirkkoneuvostolle tiedoksi päiväkerhotoiminnan 70-vuotisjuhlavuoden suunnitelmat varhaiskasvatuksen yksikössä 5. Pöytäkirjoja hautaustoimen päällikön päätöspöytäkirjat :t 1-6 musiikkitoimikunnan pöytäkirja yhteinen kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja 5/ musiikkitoimikunnan pöytäkirja yhteisen diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja 4/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 206 PIETARIN PYHÄN MARIAN SEURAKUNNAN YSTÄVYYSSEURAKUNTATOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI Pietarin Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikunnan asettaminen jäi pöydälle kirkkoneuvoston kokouksessa, koska Martinseurakunnan edustaja nimettiin vasta Martinseurakunnan seurakuntaneuvoston kokouksessa. Kirkkoneuvosto solmi vuonna 1992 ystävyysseurakuntasuhteen Pietarin Pyhän Marian seurakunnan kanssa ja asetti työryhmän kehittämään ja ylläpitämään ystävyyssuhdetta. Vuonna 1999 työryhmä muutettiin kirkkoneu-

4 Yhteinen kirkkoneuvosto voston päätöksellä Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikunnaksi ja samalla pyydettiin kaikkia seurakuntia nimeämään ystävyysseurakuntatoiminnasta vastaava yhdyshenkilö toimikuntaan. Jatkossa toimikunta on valittu kirkkoneuvoston toimikausittain. Toimikunnan kokoonpano edellisellä toimikaudella on ollut seuraava: Puheenjohtaja tuomiorovasti Heimo Rinne Jäsenet Tuomiokirkkoseurakunta: FM Kirsti Saksa Martinseurakunta: kauppias Matti Puhakka Katariinanseurakunta: vahtimestari Pirjo Tiensuu Maarian seurakunta: lähetyssihteeri Lauri Lehtinen Ruotsalainen seurakunta: diakonian viranhaltija Eija Grahn Henrikinseurakunta: kansainvälisen työn sihteeri Kaarina Hembree Paattisten seurakunta: työhyvinvointipäällikkö Matti Rantanen Kaarinan seurakunta: toiminnanohjaaja Irja Gustafsson Piikkiön seurakunta: asianajaja Harri Lukander Mikaelinseurakunta: HuK Aiju von Schöneman Yhtymän edustajaksi kirkkoneuvosto on nimennyt talousjohtaja Irma Hokan, asiantuntijajäseneksi Keijo Korkka ja sihteeriksi kielenkääntäjä Paula Montin. Lapsivaikutusten arviointi: Pietarin Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikunnan nimeämisellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto päättää valita seurakunnista saatujen esitysten perusteella Pietarin Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikuntaan vuosiksi seuraavat henkilöt: Puheenjohtaja tuomiorovasti Heimo Rinne Jäsenet Tuomiokirkkoseurakunta: toimitusjohtaja Maija Palonheimo Mikaelinseurakunta: FM Ulla-Maija Vierimaa Katariinanseurakunta: vahtimestari Pirjo Tiensuu Maarian seurakunta: lähetyssihteeri Lauri Lehtinen Ruotsalainen seurakunta: diakonian viranhaltija Eija Grahn Henrikinseurakunta: pastori Anssi Miettinen Paattisten seurakunta: työhyvinvointipäällikkö Matti Rantanen Kaarinan seurakunta: toiminnanohjaaja Irja Gustafsson Piikkiön seurakunta: toimitusjohtaja Marjo Uotila Martin seurakunta: luokanopettaja Pekka Saarela

5 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhtymän edustajaksi kirkkoneuvosto nimeää talousjohtaja Irma Hokan, asiantuntijajäseneksi Keijo Korkan ja sihteeriksi kielenkääntäjä Paula Montinin. Ilmoitus toimikuntaan valituille. Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 207 TUOMIOKIRKON VAHTIMESTARI MARJA ROUTIN TEHTÄVÄN MÄÄRÄAIKAINEN VAA- TIVOITUMINEN Tuomiokirkon ylivahtimestari Ari Vierula on ollut virkavapaalla ja toisissa tehtävissä seurakuntayhtymän palveluksessa. Kiinteistöjohtaja on määrännyt vahtimestari Marja Routin hoitamaan omien tehtäviensä ohella ylivahtimestari Ari Vierulan tehtävät. Routi hoitaa hälytysjärjestelmien pääkäyttäjänä olemista lukuun ottamatta oman työnsä ohella kaikki ylivahtimestarin tehtävät. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan ja kokouksessaan palkkatyöryhmän esityksen mukaisesti myöntänyt vahtimestari Marja Routille ajalla ja tehtävän vaativoitumisen perusteella 20% Ari Vierulan tehtäväkohtaisesta peruspalkasta (403/40). Palkkatyöryhmä katsoo, että kriteerit vaativoitumiskorvauksen maksamiselle täyttyvät sekä tehtävän ajallisen keston että oleellisen muutoksen osalta. Ylivahtimestari toimii Turun Tuomiokirkon vahtimestareiden, siivoojien ja ulkoalueiden työntekijöiden esimiehenä. Hän laatii työvuorolistasuunnitelmat ja vastaa työnjohdosta ja resurssien jaosta. Tehtävän määräaikainen vaativoituminen huomioidaan palkan määrittelyssä seuraavilla perusteilla: - hoidettavien tehtävien kesto vähintään neljä viikkoa - alle neljä viikkoa kestävissä tilanteissa edellytetään erityistä syytä - tehtävänmuutos on olennainen - korvauksen suuruus määräytyy hoidettavan tehtävän vaativuuden, määrän ja kestoajan ja muiden olennaisten seikkojen perusteella - korvauksen suuruus voi olla 0 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta - jos hoidettavat tehtävät on jaettu useammalla työntekijälle, ja olennaisuuden edellytys täyttyy, korvausten yhteenlaskettu suuruus voi olla enintään 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta. - korvaus voidaan maksaa myös vuosilomasijaisuuden ajalta, joka kestollisesti täyttää kriteerit. Tehtävän vaativuuden täytyy muuttua olennaisesti, ei-

6 Yhteinen kirkkoneuvosto kä sijaistaminen saa kuulua tehtäväkuvauksen, johtosäännön tai muun pysyväismääräyksen mukaan sijaisuutta hoitavan tehtäviin. Lapsivaikutusten arviointi: Vahtimestarin tehtävän määräaikaisella vaativoitumisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Palkkatyöryhmä esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Marja Routille maksettaisiin ajalla tehtävän vaativoitumisen perusteella 20% Ari Vierulan tehtäväkohtaisesta peruspalkasta (403/40). Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Ilmoitus Marja Routille, kiinteistöpäällikkö Seppo Kosolalle, taloustoimistoon ja henkilöstöpäällikölle. hyväksyttiin. 208 TYÖPÄÄLLIKKÖ ANTTI LEHTIKANKAREEN TEHTÄVÄN MÄÄRÄAIKAINEN VAATIVOI- TUMINEN Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola on toimittanut palkkatyöryhmälle seuraavan esityksen: Vuokrauspäällikkö Leo Saarinen on jäänyt eläkkeelle ja viimeinen työpäivä oli Kirkkoneuvosto on valinnut uuden vuokrauspäällikön ja hän aloittaa työnsä Kiinteistöjohtaja on määrännyt työpäällikkö Antti Lehtikankareen hoitamaan vuokrauspäällikön tehtävät oman työnsä lisäksi välisenä aikana. Vuokrauspäällikkö vastaa asuin-, liike- ja toimistohuoneiden vuokrauksista sekä maanvuokrauksista, allekirjoittaa asuntojen vuokrasopimukset, vastaa huoneistojen remonteista vuokralaisten vaihtuessa, toimii yhtiökokousten edustajana jne. Lisäksi hän toimii asuntosihteereiden ja talonmiesten lähiesimiehenä. Kiinteistöjohtaja on ottanut osan vuokrauspäällikön tehtävistä itselleen, kuten sopimusriidat, vuokrien tarkistukset, vuokravalvonnan jne. Tehtävän määräaikainen vaativoituminen huomioidaan palkan määrittelyssä seuraavilla perusteilla: - hoidettavien tehtävien kesto vähintään neljä viikkoa - alle neljä viikkoa kestävissä tilanteissa edellytetään erityistä syytä - tehtävänmuutos on olennainen

7 Yhteinen kirkkoneuvosto korvauksen suuruus määräytyy hoidettavan tehtävän vaativuuden, määrän ja kestoajan ja muiden olennaisten seikkojen perusteella - korvauksen suuruus voi olla 0 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta - jos hoidettavat tehtävät on jaettu useammalle työntekijälle, ja olennaisuuden edellytys täyttyy, korvausten yhteenlaskettu suuruus voi olla enintään 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta - korvaus voidaan maksaa myös vuosilomasijaisuuden ajalta, joka kestollisesti täyttää kriteerit. Tehtävän vaativuuden täytyy muuttua olennaisesti, eikä sijaistaminen saa kuulua tehtäväkuvauksen, johtosäännön tai muun pysyväismääräyksen mukaan sijaisuutta hoitavan tehtäviin. Vuokrauspäällikön tehtävien hoito täyttää tehtävän vaativoitumisen kriteerit ja kiinteistöjohtaja esittää, että työpäällikölle maksetaan ajalla tehtävän vaativoitumisen perusteella 15 % vuokrauspäällikön tehtäväkohtaisesta peruspalkasta (503 + lisät erityisin perustein). Antti Lehtikankareen vuosiloma sijoittuu ajalle, jolta hänelle esitetään tehtävän määräaikaista vaativoitumista. Palkkatyöryhmä on kokouksessaan käsitellyt asiaa ja esittää vaativoitumiskorvauksen maksamista muilta osin esityksen mukaisesti, pois lukien ajanjakso, jonka Antti Lehtikankare on kesälomalla. Lapsivaikutusten arviointi: Työpäällikön tehtävän määräaikaisella vaativoitumisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Palkkatyöryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että työpäällikkö Antti Lehtikankareelle maksetaan tehtävän vaativoitumisen perusteella 15 % vuokrauspäällikön tehtäväkohtaisesta peruspalkasta ajalla ja Ilmoitus Antti Lehtikankareelle, kiinteistöpäällikkö Seppo Kosolalle, taloustoimistoon ja henkilöstöpäällikölle. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 209 PÄÄKASSANHOITAJAN VIRAN VAATIVUUSRYHMÄN MÄÄRITTELY Pääkassanhoitajan nykyinen palkkaus on vaativuusryhmän 501/80 mukainen.

8 Yhteinen kirkkoneuvosto Pääkassanhoitajan tehtävästä on täytetty liitteenä oleva ajantasainen tehtävänkuvaus, jonka mukaan tehtävän vaativuus sijoittuu palkkausohjeen mukaan seuraavasti: Liite Tehtävänkuvauslomakkeen kohdassa D Erityiset perusteet on lueteltu erityisinä perusteina palkan tarkistamiselle seuraavat seikat: Pääkassanhoitajan kautta kulkeva kuukausittainen rahaliikenne on noin 3,5 miljoonaa euroa, vuodenvaihteessa tehtävä erillistehtäviä tilikauden päättyessä, maksuvalmiuden riippuvuus suuruudeltaan vaihtelevista kirkollisverotilityksistä vaatii erityistä tarkkuutta samoin kuin ulkoistettu laskujen skannaus vaatii laskujen reitityksestä vastaavalta pääkassanhoitajalta erityistä tarkkuutta. Vaativuusryhmän uudelleenarvioinnin ensisijaisena perusteena palkkatyöryhmä pitää talouspäällikön tehtävistä pääkassanhoitajan tehtäviksi siirtyneitä seuraavia tehtäviä: Arvonlisäverotilitysten laskeminen, rahastojen väliset täsmäytykset ja laskutukset sekä valvontailmoitusten laatiminen. Antolainojen ja ottolainojen laskuttaminen ja laskujen tarkistus, lainakortiston ylläpito ja tase-erittelyjen laatiminen. Kirkollisveroseuranta sekä stipendihakemusten käsittely. Liite Edellä mainituin perustein palkkatyöryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että pääkassanhoitajan viran palkkaus sijoitettaisiin vaativuusryhmään 502/20. Lapsivaikutusten arviointi: Pääkassanhoitajan palkan määrittämisellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia Kirkkoneuvosto päättää alkaen sijoittaa pääkassanhoitajan viran palkkauksen vaativuusryhmään 502/20. Ilmoitus pääkassanhoitaja Marjo Sillanpäälle, talousjohtaja Irma Hokalle, henkilöstöpäällikölle ja taloustoimistoon. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin.

9 Yhteinen kirkkoneuvosto HENRIKINSEURAKUNNAN JOHTAVAN DIAKONIATYÖTEKIJÄN VIRAN VAATIVUUS- RYHMÄN MAARITTELY Kirkkoherra Heikki Mäntylä on toimittanut palkkatyöryhmälle seuraavan esityksen: Asia: Johtavan diakoniaviranhaltijan Heli Lindroosin palkan tarkistaminen. Lindroosin nykyinen palkkaluokka on 503 / 20 Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto päätti ( 58) päätti, että - Kansainvälisen työn sihteerin virka ja kansainvälisen työn sihteerin työ siirretään yleisen seurakuntatyön työryhmästä diakonian työryhmään. - Johtava diakoniaviranhaltija johtaa lähiesimiehenä diakoniatyön työryhmää sekä diakonian viranhaltijoiden johtosäännössä tarkoitettua diakoniatyötä / diakoniaviranhaltijoiden työtä että kansainvälisen työn sihteerin viran johtosäännössä tarkoitettua kansainvälistä työtä /kansainvälisen työn sihteerin työtä. Kansainvälisen työn ja lähetystyön liittäminen osaksi diakonian työryhmää merkitsee käytännössä johtavan diakoniaviranhaltijan työnjohtotehtävän kannalta huomattavaa laajennusta. Pyydän palkkatyöryhmää tarkistamaan johtavan diakoniaviranhaltijan Heli Lindroosin palkkausta siten, että se vastaa hänen nykyistä tehtävänkuvaansa. Johtavan diakoniatyöntekijän tehtävästä on täytetty liitteenä oleva ajantasainen tehtävänkuvaus, jonka mukaan tehtävän vaativuus sijoittuu palkkausohjeen mukaan seuraavasti: Liite Tehtävän vaativuusryhmän korottamisen perustelut on kirjattu tehtävän kuvauslomakkeessa kohtaan D (erityiset perusteet) seuraavasti: -yhteistyöelin johtoryhmä, jäsen - testamenttirahastojen käyttäminen seurakuntaneuvoston hyväksymissä rajoissa - johtavan diakoniaviranhaltijan tehtävään kuuluu sekä 1) työn johtaminen että 2) sen toteuttaminen - kahden eri tehtävä(ala)n johtaminen; diakoniatyö, lähetystyö

10 Yhteinen kirkkoneuvosto Henrikin seurakunnan johtavan diakoniatyöntekijän palkan tarkistamisessa on huomioitava, että virka on muuttunut alkuperäisestä palkanmäärityksen kohteena olleesta virasta laaja-alaisemmaksi, kun siihen on lisätty vastuu kahden eri työalan, kansainvälisen työn ja lähetystyön johtamisesta diakoniatyön lisäksi. Henrikinseurakunnassa johtava diakoniatyöntekijä johtaa työalaansa ilman työalavastaavaa pastoria. Palkkatyöryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan ja esittää kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto määrittäisi johtavan diakoniatyöntekijä Heli Lindroosin palkan vaativuusryhmään 503/40 sillä perusteella, että hänellä on kolme eri työalaa, diakoniatyö, kansainvälinen työ ja lähetystyö johdettavanaan ilman työalavastaavaa pastoria, joka voisi toimia tukena esimiestyössä. Lapsivaikutusten arviointi: Johtavan diakoniatyöntekijän palkan määrittä misellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto päättää määrittää johtavan diakoniatyöntekijä Heli Lindroosin palkan vaativuusryhmään 503/40 esittelyssä mainituin perustein. Ilmoitus Heli Lindroosille, Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvostolle ja taloustoimistoon. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Käsittely Hallintojohtaja poisti esittelystä kohdan,koska seurakunnan papiston tehtävät eivät ole jaoteltu työalavastuittain. hyväksyttiin. 211 KIRKKOHERRA VILLE NIITTYSEN PALKAN ASETTAMINEN Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti kirkon ylimmän johdon palkkauksessa on meneillään palkkausuudistuskokeiluajalla Kokeilun piiriin kuuluvat seurakuntien kirkkoherrat ja seurakuntayhtymien ylin johtava henkilöstö- ja taloushallinnon viranhaltija. Kokeilun aikana työnantaja eli seurakunta, tai seurakunnan kuuluessa seurakuntayhtymään, seurakuntayhtymä määrittää johtajan palkan. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä aloittaa Kaarinan seurakunnan kirkkoherran virassa Ville Niittynen, jonka palkan määrittää kirkkoneuvosto esityksen pohjalta. Liitteenä Ville Niittysen asiaa koskeva lausunto.

11 Yhteinen kirkkoneuvosto Liite Palkkatyöryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt esittää kirkkoneuvostolle palkan määrittämistä siten, että kaikkien Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherrojen palkat noudattavat vanhan palkkausjärjestelmän mukaisia suhteita. Kaarinan seurakunnan kirkkoherra Pirjo Vahtolan palkka on ollut vaativuusryhmässä K30 euromääräisesti 4904,81 sisältäen määrävuosilisää 232,23 Maarian, Piikkiön ja Katariinan kirkkoherroilla ei ollut erääntynyt kirkkoherran määrävuosilisää suuruudeltaan 232,23. Katariinan kirkkoherra on aloittanut virassaan , uuden palkkausjärjestelmän käyttöönoton jälkeen. Palkkatyöryhmän kannan mukaan, kirkkoherrojen nykyisten palkkojen yhtenäisyyden vuoksi Kaarinan seurakunnan kirkkoher-- ran palkka alkaen on syytä vahvistaa samalle tasolle muiden samassa K30 palkkaryhmässä olevien kirkkoherrojen kanssa, jolloin kaikkien kirkkoherrojen palkat noudattavat vanhan palkkausjärjestelmän mukaisia suhteita. Lapsivaikutusten arviointi: Kaarinan kirkkoherran palkan määrittämisellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto päättää asettaa kirkkoherra Ville Niittysen palkaksi 4672,58, joka on Kaarinan kirkkoherra Pirjo Vahtolan peruspalkka ilman määrävuosilisää. Ilmoitus Ville Niittyselle, Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvostolle, taloustoimistoon ja henkilöstöpäällikölle Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 212 KAARINAN VT.KIRKKOHERRAN PALKAN MÄÄRITTÄMINEN Tuomiokapituli on tekemällään päätöksellä määrännyt Tatu Kuoppalan Kaarinan seurakunnan vt. kirkkoherraksi ajalle Virkamääräyksessä lukee, että palkan määrittää seurakuntayhtymä. Tatu Kuoppalalla on pätevyys kirkkoherran virkaan. Palkkatyöryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja esittää kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto määrittäisi kappalainen Tatu Kuoppalan peruspalkan ajalla Kaarinan kirkkoherra Vahtolan palkkauksen mukaan vaativuusryhmään K30 euromääräisesti 4672,58.

12 Yhteinen kirkkoneuvosto Lapsivaikutusten arviointi: Kaarinan kirkkoherran sijaisen palkan määrittä misellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia Kirkkoneuvosto määrittää kappalainen Tatu Kuoppalan peruspalkan ajalla Kaarinan kirkkoherra Vahtolan palkkauksen mukaan vaativuusryhmään K30 euromääräisesti 4672,58. Ilmoitus Tatu Kuoppalalle, Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvostolle, taloustoimistoon ja henkilöstöpäällikölle Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Käsittely Tatu Kuoppala poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. hyväksyttiin. 213 ASIANHALLINTASIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan perustanut asianhallintasihteerin viran. Kirkkoneuvosto julisti kokouksessaan asianhallintasihteerin viran avoimeksi seuraavalla hakukuulutuksella Turun Sanomissa ja rekrytointipalvelussa: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä muodostuu kymmenestä seurakunnasta yhteisistä työmuodoista ja hallinnosta. Seurakuntien jäseniä on noin ja työntekijöitä 500. Seurakuntayhtymän hallintovirastossa on haettavana ASIANHALLINTASIHTEERIN VIRKA Asianhallintasihteerin tehtävänä on seurakuntayhtymän sähköisen asianhallintajärjestelmän kehittäminen ja pääkäyttäjänä toimiminen, henkilöstön kouluttaminen ja koulutuksen suunnittelu asianhallintaan liittyvissä asioissa. Lisäksi asianhallintasihteeri vastaa kirjaamon toiminnasta, arkistojärjestelmien käytännön kehittämisestä ja arkistoinnin edistämisestä tarvittaessa koko yhtymän osalta. Asianhallintasihteeri toimii myös asiantuntijana väestökirjanpidon sekä seurakuntalaisia palvelevien sähköisten varausyms. järjestelmien kehittämisen prosesseissa, sekä toimii seurakuntayhtymässä julkisuuslainsäädännön ja henkilötietolain säännösten noudattamisen asiantuntijana ja ohjaa ja neuvoo viranhaltijoita ja työntekijöitä asiakirjojen julkisuuteen liittyvissä asioissa.

13 Yhteinen kirkkoneuvosto Viran pätevyysvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä vähintään arkistonhoitotutkinto tai vastaava osaaminen sekä kokemusta asianhallintajärjestelmien kehittämisestä ja pääkäyttäjänä toimimisesta. Arvostamme erityisesti kokemusta kirkon hallinnosta. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601/20 mukaan. Lisäksi voidaan maksaa työkokemuksen perustuvaa vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 %. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virka tulee ottaa vastaan tai sopimuksen mukaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Hakijan tulee olla konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen. Tiedusteluihin vastaa hallintojohtaja Hannu Kallio p tiistaina klo ja maanantaina klo Hakemukset viimeistään sähköisesti kohdasta hae tätä työpaikkaa Kirjalliset hakemukset klo mennessä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Yhteinen kirkkoneuvosto Kirjaamo PL Turku Lisäksi ilmoitus julkaistiin Kotimaa -lehdessä lyhennettynä Hakuajan puitteissa saapui 31 hakemusta. Hakijoista haastateltiin viisi henkilöä. Romana Management Oy testasi kaksi haastateltua henkilöä. Kolmas testattavaksi valittu henkilö ilmoitti ennen testeihin kutsua, ettei ole rekrytointiprosessissa käytettävissä. Lisäksi testien jälkeen toinen testiin osallistunut henkilö ilmoitti, ettei ole rekrytointiprosessissa käytettävissä. Tapahtuneiden peruutusten johdosta valintaprosessin valinnanvara jäi liian suppeaksi, minkä vuoksi oli tarkoituksenmukaista, että kirkkoneuvosto kokouksessaan julisti viran uudelleen haettavaksi. Virkaa jo aiemmin hakeneiden hakemukset otettiin hakuprosessissa huomioon. Hakukuulutus julkaistiin Turun Sanomissa ja rekrytointipalvelussa seuraavan sisältöisenä: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä muodostuu kymmenestä seurakunnasta yhteisistä työmuodoista ja hallinnosta. Seurakuntien jäseniä on noin ja työntekijöitä 500. Seurakuntayhtymän hallintovirastossa on haettavana

14 Yhteinen kirkkoneuvosto ASIANHALLINTASIHTEERIN VIRKA Asianhallintasihteerin tehtävänä on seurakuntayhtymän sähköisen asianhallintajärjestelmän kehittäminen ja pääkäyttäjänä toimiminen, henkilöstön kouluttaminen ja koulutuksen suunnittelu asianhallintaan liittyvissä asioissa. Lisäksi asianhallintasihteeri vastaa kirjaamon toiminnasta, arkistojärjestelmien käytännön kehittämisestä ja arkistoinnin edistämisestä tarvittaessa koko yhtymän osalta. Asianhallintasihteeri toimii myös asiantuntijana väestökirjanpidon sekä seurakuntalaisia palvelevien sähköisten varausyms. järjestelmien kehittämisen prosesseissa, sekä toimii seurakuntayhtymässä julkisuuslainsäädännön ja henkilötietolain säännösten noudattamisen asiantuntijana ja ohjaa ja neuvoo viranhaltijoita ja työntekijöitä asiakirjojen julkisuuteen liittyvissä asioissa. Työhön kuuluu myös hallintoviraston toimistotehtäviä. Viran pätevyysvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä vähintään arkistonhoitotutkinto tai vastaava osaaminen sekä kokemusta asianhallintajärjestelmien kehittämisestä ja pääkäyttäjänä toimimisesta. Arvostamme erityisesti kokemusta kirkon hallinnosta. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601/20 mukaan. Lisäksi voidaan maksaa työkokemuksen perustuvaa vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 %. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virka tulee ottaa vastaan tai sopimuksen mukaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Hakijan tulee olla konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen. Virka on ollut avoinna Virkaa tuona ajanjaksona hakeneiden hakemukset otetaan huomioon ilman eri hakemusta. Tiedusteluihin vastaa hallintojohtaja Hannu Kallio p maanantaina 2.3. klo ja tiistaina 3.3. klo Hakemukset viimeistään sähköisesti kohdasta hae tätä työpaikkaa Kirjalliset hakemukset klo mennessä. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Yhteinen kirkkoneuvosto Kirjaamo PL Turku Sekä lyhennettynä Kotimaa lehdessä ja Helsingin Sanomissa. Viran pätevyysvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä vähintään arkistonhoitotutkinto tai vastaava osaaminen sekä kokemusta

15 Yhteinen kirkkoneuvosto asianhallintajärjestelmien kehittämisestä ja pääkäyttäjänä toimimisesta. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601/20 mukaan. Hakuajan puitteissa saapui 17 hakemusta, lisäksi otettiin huomioon virkaa hakeneet 29 henkilöä, elleivät he itse ilmoittaneet etteivät ole käytettävissä. Liite Hakijoista haastateltiin kolme henkilöä. Romana Management Oy testasi kaksi haastateltua henkilöä. Haastattelussa saadun käsityksen ja testitulosten perusteella virkaan esitetään FM Sanna Lahtelinia. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virka tulee ottaa vastaan tai sopimuksen mukaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Hakijan tulee olla konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen. Lapsivaikutusten arviointi: Asianhallintasihteerin viran täytöllä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto päättää valita asianhallintasihteerin virkaan Sanna Lahtelinin ehdolla, että hänen ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601/20 mukaan. Virkaan sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Ilmoitus Sanna Lahtelinille, muille virkaa hakeneille, henkilöstöpäällikölle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 214 HAUTAUSTOIMEN PÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kirkkoneuvosto myönsi kokouksessaan hautaustoimen päällikkö Markku Mannerkorvelle eron virastaan eläkkeelle siirtymisen vuoksi ja päätti kokouksessaan julistaa hautaustoimen päällikön viran haettavaksi. Hakukuulutus julkaistiin evl-rekrytointipalvelussa, oikotiellä, Te-palvelujen sivuilla sekä sisäisessä haussa seuraavan sisältöisenä: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä on yhdeksän hautausmaata ja viisi siunauskappelia sekä krematorio. Hautauksia on vuosittain n kpl,

16 Yhteinen kirkkoneuvosto hoidettavia hautoja n kpl ja tuhkauksia krematoriossa n vuodessa. Seurakuntayhtymän kiinteistötoimiston hautaustoimessa on haettavana HAUTAUSTOIMEN PÄÄLLIKÖN virka Hautaustoimen päällikkö vastaa hautaustoimesta, hautausmaiden rakentamisesta ja hoidosta sekä kiinteistöjen ulkoalueiden vihertöistä ja metsien hoidosta. Hän toimii hautaustoimen henkilöstön esimiehenä. Hautaustoimessa on vakituisia työntekijöitä yhteensä 44 henkilöä, joista 6 on työnjohtajia. Kesällä hautaustoimeen palkataan kausityöntekijöitä n. 130 hautausmaiden hoitotöihin. Hautaustoimen päällikkö valmistelee esitykset hautaustoimen maksuista ja laatii ehdotuksen hautaustoimen talousarvioksi. Hän toimii kiinteistölautakunnan sihteerinä ja seurakuntayhtymän ympäristövastaavana ja hyväksyy hautamuistomerkit. Hautaustoimen päällikön viran pätevyysvaatimuksina ovat yliopiston tai korkeakoulun puutarha-alan, ammattikorkeakoulun tai puutarhaopiston loppututkinto sekä riittäväksi katsottava puutarha-alan kokemus ja hallinnollisten ja taloudellisten asioiden tuntemus. Viran menestyksellisessä hoidossa on apuna kokemus esimiestehtävistä, halu ja tarmo muutosjohtamiseen ja hyvät vuorovaikutustaidot. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 603 mukaan, jolloin viranhaltijalle maksettava peruspalkka on 3.560,18 /kk. Peruspalkan lisäksi maksetaan vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa, joka perustuu hakijan työkokemukseen ja on enintään 15 % peruspalkasta. Lisätietoja virasta antaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosola, p Virkaan valittavan tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen. Virkaan sovelletaan 6 kk:n koeaikaa. Virka on otettava vastaan tai sopimuksen mukaan. Hakemus tulee jättää avoimet työpaikat kautta viimeistään Kirkkoneuvosto Lisäksi ilmoitus julkaistiin lyhennettynä Kyrkpressen-lehdessä, Turun Sanomissa, Helsingin Sanomissa ja Kotimaa-lehdessä sekä ilmoitustaululla.

17 Yhteinen kirkkoneuvosto Määräaikaan mennessä saapui 24 hakemusta. Hakijaluettelo on esityslistan liitteenä: Liite Haastatteluun kutsuttiin kuusi hakijaa: numerot 5, 8, 15, 17, 19 ja 21. Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola, tuomiorovasti Heimo Rinne, hallintojohtaja Hannu Kallio ja henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen haastattelivat kutsutut Haastattelujen jälkeen päätettiin lähettää hakijat nrot 17 ja 19 testattaviksi. Testauksen hoiti Romana Management Oy. Sekä haastattelujen että testeistä saadun raportin perusteella arvioitiin Marko Pesu pätevimmäksi ja sopivimmaksi hakijaksi. Marko Pesu on suorittanut puutarhurin, hortonomin (amk) ja filosofian maisterin tutkinnot ja hän toimii parhaillaan Nurmijärven seurakunnan puistopäällikkönä. Haastattelijat esittävät yksimielisesti yhteiselle kirkkoneuvostolle, että hautaustoimen päällikön virkaan valitaan Marko Pesu. Ennen viran vastaanottamista hänen tulee toimittaa työnantajan hyväksymä lääkärintodistus terveydentilastaan. Lapsivaikutusten arviointi: Hautaustoimen päällikön viran täyttämisellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto päättää valita hautaustoimen päällikön virkaan hortonomi, FM Marko Pesun. Ennen viran vastaanottamista hänen tulee toimittaa työnantajan hyväksymä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 603 mukaan. Viran täytössä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virka täytetään alkaen tai sopimuksen mukaan. Ilmoitus virkaa hakeneille ja taloustoimistolle. Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 215 KAARINAN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN SUUNNITTELEMA OPINTOMATKA ROOMAAN JA ASSISIIN PIETARIN JA FRANCISCUS ASSISILAISEN JALANJÄLJISSÄ Kaarinan seurakunnan diakoniatyön tiimi on vuosien varrella järjestänyt useita seurakuntamatkoja sekä kotimaahan että Viroon. Viroon suuntautuneet matkat ovat pääsääntöisesti olleet ystäväseurakuntamatkoja, joissa matkan ohjelmaan on sisällytetty vierailu ystäväseurakunnassa. Poikkeuk-

18 Yhteinen kirkkoneuvosto sen tekee vuoden 2012 matka, jolloin vierailtiin Kuresaaressa Laurentiniuksen seurakunnassa. Vuoden 2014 toimintasuunnitelmassa ollut matka Riikaan ja Siauliaihin ei toteutunut, koska matkalle ilmoittautuneita oli liian vähän. Vuoden 2015 toimintasuunnitelman seurakuntamatka Palamuseen jätetään toteuttamatta, koska toiveista huolimatta Palamusen seurakuntaan ei ole saatu valittua vielä uutta kirkkoherraa. Kirkkoherran tapaaminen ja yhteisen jumalanpalveluksen viettäminen on ollut merkityksellinen Viroon suuntautuneissa seurakuntamatkoissa. Kaarinan seurakunnan diakoniatyön tiimi suunnittelee kuuden päivän opintomatkaa Roomaan ja Assisiin keväällä Opintomatkan tutustumiskohteiksi on suunniteltu mm. seuraavat: - Antiikin Rooma: Colosseum, Pantheon, Forum Romanum - Vatikaani: Museo, Sikstuksen kappeli, Pietarin kirkko - Katakombit: Alkukirkko - Assisi: Fransiscus Assisilaisen elämä Jumalan pieni köyhä - Maailman kauneimpia kirkkoja: Santa Maria sopra Minerva, Il Jesu, Sant Ignazio de Loyola, Santa Maria in Trastevere - Sant Egidion yhteisö: Osallistuminen iltamessuun Osallistujille tehdään työkirja, jossa on tietoa tutustumiskohteista, alkukirkon vaiheista, lauluja ja virsiä, aiheeseen liittyviä raamatunkohtia, rukouksia ja mietiskelyharjoituksia. Matka on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille. Diakoniatyön organisoiman opintopiirin (tänä vuonna 15 vuotta) aiheena on vuonna 2016 maailman kauneimmat kirkot. Opintomatka suunnitellaan riittävän väljäksi, jotta se sopii myös ikääntyville. Roomassa ja Assisissa on oppaan lisäksi käytössä linja-auto, joten kävelymatkat eivät muodostu kohtuuttomiksi. Matkalle voivat osallistua myös yksinäiset ja vähemmän matkustelleet. Matkan hinta-arvio euroa sisältäen lennot, yhden lämpimän aterian päivässä, majoituksen, opastukset ja pääsymaksut. Käytännön järjestelyistä vastaa italialainen matkatoimisto. Kaarinan seurakunnan diakoniatyön tiimi on anonut, että seurakuntaneuvosto myöntäisi kolmen työntekijän panoksen opintomatkalle. Päivärahakuluja (kotimaa) aiheutuisi seuraavasti (3x240 ) = 720 euroa. Edelleen diakoniatyö on esittänyt, että opintomatkalle lähtevän kolmen työntekijän matkakulut maksetaan diakoniatyön vapaista varoista. Panostus on taloudellisesti kova, mutta maksaa itsensä takaisin sekä matkalaisten että työntekijöiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin lisääntyessä. Työntekijäpanoksella mahdollistetaan esim. työntekijän jääminen hotellille osallistujan kanssa tarpeen niin vaatiessa. Pyydetyn turvallisuusvastuun

19 Yhteinen kirkkoneuvosto täyttyessä jää lisäksi pelivaraa mahdollisten sairastumisten ja tapaturmien varalle. Osallistujamäärä suhteutetaan retkelle lähtevien työntekijöiden määrään. Matkalle otetaan osallistujaa hakemusten perusteella, ja matka järjestetään mikäli osallistujia on vähintään 18. Matkanjohtajina toimisivat Anu Aarnivala, Tatu Kuoppala ja Anna-Kaisa Leppänen, joista Aarnivala toimisi ohjelma- ja turvallisuusvastaavana. Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt asiasta seuraavasti: Seurakuntaneuvosto 1) antaa diakoniatyön tiimille luvan järjestää kuuden päivän opintomatka Roomaan ja Assisiin keväällä 2016, 2) päättää lähettää matkalle Anu Aarnivalan, Tatu Kuoppalan ja Anna-Kaisa Leppäsen, joista johtava diakoniatyöntekijä Anu Aarnivala toimii ohjelma- ja turvallisuusvastaavana, 3) päättää maksaa työntekijöille matkan ajalta kotimaan päivärahat, 4) päättää, että matkalle lähetettyjen työntekijöiden matkakulut voidaan maksaa diakoniatyön vapaista varoista, 5) päättää lähettää asian yhteiselle kirkkoneuvostolle luvan saamiseksi ulkomaanmatkaa varten ja 6) pyytää diakoniatyön tiimiltä matkakertomuksen matkan toteuduttua. Lapsivaikutusten arviointi: Opintomatkalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto myöntää seurakuntaneuvoston päätöksen mukaisin ehdoin Anu Aarnivalalle, Tatu Kuoppalalle ja Anna-Kaisa Leppäselle oikeuden osallistua virkamatkana kuuden päivän opintomatkalle Roomaan ja Assisiin keväällä Ilmoitus Anu Aarnivalalle, Tatu Kuoppalalle, Anna-Kaisa Leppäselle, Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvostolle ja palkkatoimistoon. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 216 SEURAKUNTA- JA YHTYMÄRAKENTEIDEN KEHITTÄMISHANKE 1. Historiallinen tausta Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto asetti joulukuussa 2012 rakennetoimikunnan, johon kuuluivat kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rinne, sen jäsenet Merja Ainasoja, Siv Sandberg ja Ari Suominen. Lisäksi toimikuntaan kuului hallintojohtaja Hannu Kallio. Järjestäytyessään toimikunta valitsi puheenjohtajaksi Rinteen ja sihteerin tehtäviin Kallion. Rakennetoimikunnan raportissa käytiin läpi mahdollisimman laajalti nykytilanteeseen liittyviä ongelmakohtia sekä seurakunnallisen toiminnan kohdistumisen, että yhtymän vastuulla olevien toimintojen osalta, mutta toimikunta

20 Yhteinen kirkkoneuvosto ei tehnyt esitystä siitä, mihin seurakuntarakennemalliin tulisi päätyä. Toimikunta lähti siitä, että raportti itsessään voi aiheuttaa keskustelua, jonka perusteella esimerkiksi joku seurakunnista lähtee esittämään muutoksia seurakuntarakenteisiin. 2. Kehittämishankeen ohjausryhmän asettamisen tausta Keväällä 2014 pidettiin neljä seminaaria, joista viimeisessä arkkipiispa linjasi kehittämishankkeen jatkon olevan mahdollinen tuomiokapitulin tuella. Tuomiokapituli päätti kokouksessaan asettaa kehittämishankkeeseen koordinaattoreiksi dekaani Timo Tavastin sekä rovasti Esa Sauraman. Kehittämishankkeeseen osallistumisen ehtona oli, että seurakuntayhtymä palkkaa hankkeeseen vähintään 60 % työajalla projektityöntekijän. 3. Ohjausryhmän kokoonpano Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan hankkeelle ohjausryhmän, johon kuuluvat seuraavat henkilöt; Nalle Öhman, kirkkoherra Turun ruotsalainen srk, Puheenjohtaja Heimo Rinne, tuomiorovasti tuomiokirkkoseurakunta Kirkkoneuvoston pj. Jukka Järvensivu, kirkkoherra, lääninrovasti, Paattisten seurakunta Pirjo Vahtola, kirkkoherra Kaarinan seurakunta Merja Ainasoja, Kirkkoneuvoston valitsema luottamushenkilö Juha Nappu, Kirkkoneuvoston valitsema luottamushenkilö Maria Puhakka, Kirkkoneuvoston valitsema luottamushenkilö Mari Korhonen, Kirkkoneuvoston valitsema luottamushenkilö Merja Nurmio, Kirkkoneuvoston valitsema luottamushenkilö Pirjo Sydänmaanaho, pääluottamusmies, Sirja Oinas, johtava nuorisotyönohjaaja, Maarian seurakunta Hannu Hurme, rovasti, yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Kallio, hallintojohtaja Esa Sauramo, rovasti, Timo Tavast, hiippakuntadekaani Lisäksi seurakuntayhtymän tiedotuspäällikkö osallistui puhevaltaisena ohjausryhmän toimintaan. 4 Kehittämisryhmän hankesuunnitelma Kehittämishankkeen ohjausryhmä on pitämässään kokouksessa hyväksynyt valmiiksi saamansa esityksen kirkkoneuvostolle. Asiakirja on otsikoitu hankesuunnitelmaksi, ja se kuuluu seuraavasti: Liite Hankkeen eteneminen Hankesuunnitelman mukaan kehittämistyön muoto muuttuisi sellaiseksi, että kirkkoneuvoston jäsenten ja kirkkoneuvoston kokouskokoonpanon rooli

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.00 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura klo 17.21 lähtien, 56 Huoponen Kirsi Kanervavuori

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 72 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja poistui 143 Ainasoja, Merja jäsen Andersson,

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 18.9.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tark: Seurakuntaneuvosto

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tark: Seurakuntaneuvosto 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 15.2.2017 klo 18.00. Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen Gustafsson, Irja

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 91 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 92 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.00 Paikka Piikkiön seurakuntakeskuksen sisäpihan katos Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri Aso Janne Hellstén Jorma Hörkkö Ulla vara

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna PÖYTÄKIRJA 1/2016 II 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.40 - Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Helsten Jorma Laura Hilakarin vara Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo,

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTO Kokous 7.4.2016. Keskiviikko 7.4.2016 klo 15.30-15.55. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTO Kokous 7.4.2016. Keskiviikko 7.4.2016 klo 15.30-15.55. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 7.4.2016 klo 15.30-15.55 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 40 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 41 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.6.2015 244. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.6.2015 244. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 25.6.2015 244 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 25.6.2015 klo 16.00 17.22 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Korhonen Pentti varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: 49 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 19.10.2016 klo 18.00 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Tark: Seurakuntaneuvosto 6. Aika: Torstaina 26.2.2009 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Tark: Seurakuntaneuvosto 6. Aika: Torstaina 26.2.2009 klo 18, kahvit klo 17.30 6 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 26.2.2009 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Gustafsson, Irja jäsen Hyppönen,

Lisätiedot

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6.

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6. Kirkkoneuvosto 03.01.2013 sivu ( 1 / 8) KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1 2013 Aika: Torstaina 03.01.2013 klo 17.30-18.30 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone,

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 80

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 80 KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: 80 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Paikka: Tiistaina 22.12.2015 klo 16.30 kahvit, klo 17 kokous Kokouksen jälkeen joulupakettien jako. Kaarinan kirkko, Voudinkatu

Lisätiedot

Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna

Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika Tiistai 14.2.2017 kello 18.00 Kokouspaikka Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Käsitellyt asiat 1

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2006 Tark: Seurakuntaneuvosto 21.12.2006 1. Läsnä Vahtola Pirjo, khra puheenjohtaja

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2006 Tark: Seurakuntaneuvosto 21.12.2006 1. Läsnä Vahtola Pirjo, khra puheenjohtaja 21.12.2006 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 21.12.2006 klo 17 HUOM! Joulupakettien teko alkaa klo 16 Paikka Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä Vahtola Pirjo, khra puheenjohtaja Alander Matti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.2.2015 67. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.2.2015 67. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 26.2.2015 67 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 26.2.2015 klo 16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 21.6.2010 klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 8 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 8 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 6.10.2016 1 Kokousaika Torstai 6.10.2016, klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Eskelinen Jarmo Kannisto Heli Suoranta Kirsti

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Aso Janne, Langh-Lagerlöf Laura, Uotila Marjo, Lehmus Lauri, Tähkämaa

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Aso Janne, Langh-Lagerlöf Laura, Uotila Marjo, Lehmus Lauri, Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen

Lisätiedot

Aika: maanantai klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, Helsinki

Aika: maanantai klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, Helsinki 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 9 /2013 Aika: maanantai 4.11.2013 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Heltelä Marja puheenjohtaja

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. jäsen Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Tähkämaa Sanna

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. jäsen Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Tähkämaa Sanna PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen kirkkoneuvoston Langh-Lagerlöf

Lisätiedot

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8 /2014 Aika: maanantai 3.11.2014 klo 18 18.55, 19.00 19.28 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Läsnä Lehikoinen Jouni puheenjohtaja

Aika Keskiviikko klo Läsnä Lehikoinen Jouni puheenjohtaja Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.5.2017 1 MIKAELINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 17.5.2017 klo 18.00-19.30 Paikka Suikkilan seurakuntakoti 50 KOKOUKSEN AVAUS Läsnä Lehikoinen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2010 Tark: Seurakuntaneuvosto 44. Aika: Torstaina 30.09.2010 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2010 Tark: Seurakuntaneuvosto 44. Aika: Torstaina 30.09.2010 klo 18, kahvit klo 17.30 44 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 30.09.2010 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Kaarina Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson, Jari jäsen Gustafsson, Irja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2012

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2012 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2012 Kokousaika 11.4.2012 klo 18.00 20.55 Kokouspaikka srk-talo, Nikkilä Läsnä: Tuomas Alaterä Raila Degerholm Heidi Heikkilä Harry Hänninen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Keskiviikkona klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Keskiviikkona klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 20.1.2016 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Papinholman seurakuntakoti, Käräjäkallionkatu 4 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/2016 1/39. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, 3. krs, Turku.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/2016 1/39. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, 3. krs, Turku. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/2016 1/39 Yhteinen kirkkoneuvosto 14.01.2016 Aika 14.01.2016 klo 16:00-16:15 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, 3. krs, Turku Käsitellyt

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS RUSK SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKEUVOST KOKOUS Aika: Torstai 19.01.2017 kello 18.00 19.37 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus ( Vanhatie 7 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, puheenjohtaja Lehtomäki Elina varapj., puheenjohtaja Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, puheenjohtaja Lehtomäki Elina varapj., puheenjohtaja Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2017 Sivu 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 5.1.2017 klo 15.00-18.48 Paikka Myllykosken kirkon seurakuntasalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra,

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1622016 1722016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1622016 klo 1700-1855 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen vt kirkkoherra, pj (poissa :t 23

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja SEURAKUNTA Nro 6/2017

HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja SEURAKUNTA Nro 6/2017 1 HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja 3.10.2017 SEURAKUNTA Nro 6/2017 DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA Kokousaika Tiistai 3.10.2017 klo 17.30 19.45 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona klo Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen.

Aika: Keskiviikkona klo Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Kirkkoneuvosto 24.04.2013 sivu ( 1 / 8) KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5 2013 Aika: Keskiviikkona 24.04.2013 klo 17.30 18.45 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012 Kokousaika 7.2.2012 klo 18.00 20.09 Kokouspaikka srk-talo, Nikkilä Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm Harry Hänninen

Lisätiedot

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, Rauhan sali, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

ESITYSLISTA 9/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: maanantai klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30

ESITYSLISTA 9/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: maanantai klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 9/2012 Aika: maanantai 3.12.2012 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.50 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 73 Hartikainen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 12/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.8.2014 1 ASIALUETTELO. 1 Kokouksen avaus 1. 2 Kokouksen laillisuus 1

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 12/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.8.2014 1 ASIALUETTELO. 1 Kokouksen avaus 1. 2 Kokouksen laillisuus 1 21.8.2014 1 ASIALUETTELO Sivu 1 Kokouksen avaus 1 2 Kokouksen laillisuus 1 3 Kokouksen päätösvaltaisuus 2 4 listan hyväksyminen 2 5 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 2 6 Ilmoitusasiat 2 1. Turun arkkihiippakunnan

Lisätiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 11/2016 1/16. Asia Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus 4

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 11/2016 1/16. Asia Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus 4 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 11/2016 1/16 Aika 30.08.2016 klo 17:00 Paikka Juhlasali, Eerikinkatu 3 A, 2.krs, Turku Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 8

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 8 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 25.11.2015 klo 17-18.45 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/2017 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 17.10.2017 klo 18.00-18.49 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.9.2015 299. Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasali, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.9.2015 299. Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasali, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.9.2015 299 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 19.15 Paikka Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasali, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalon 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula Paavola

Lisätiedot

Junnila-Savolainen Riitta Kervinen Sinikka, varapuheenjohtaja Liukkunen Helena Pitkänen Pasi, poissa, Salme Harjunen, varaj, läsnä Pyykkönen Juhani

Junnila-Savolainen Riitta Kervinen Sinikka, varapuheenjohtaja Liukkunen Helena Pitkänen Pasi, poissa, Salme Harjunen, varaj, läsnä Pyykkönen Juhani 2/2017-22.2.2017 Aika: ke 22.2.2017 klo 17.00-18.02 Paikka: Juankosken seurakuntatalo, Tehtaankirkontie 5, 73500 Juankoski Osallistujat: Leino Reijo, puheenjohtaja (poistui 24) Antikainen Kirsti Huhtala

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5 /2015 SEURAKUNTANEUVOSTO (6)

PÖYTÄKIRJA 5 /2015 SEURAKUNTANEUVOSTO (6) SEURAKUNTANEUVOSTO 4.5.2015 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2015 Aika ja paikka: maanantaina 4.5.2015 klo 18 20.40 Bulevardin seurakuntasali Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto 74-87 13.10.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto 74-87 13.10.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 13.10.2015 kello 18.00 19.33 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Aika Tiistai 21.3.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016 SISÄLLYSLUETTELO Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016 Esityslistan kansilehti... 1 1 Vahtimestarin työsuhteen täyttäminen... 2 2 Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen... 4 3 Kappalaisen

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 18.5.2015 klo 18.00 20.25 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja ( x ) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 Suokatu 22, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 Suokatu 22, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 28.3.2017 klo 17, kahvit ennen kokousta. Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Kokoonpano ja läsnäolo Ilpo Rannankari puheenjohtaja läsnä Liisa Karjalainen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2015

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2015 5/2015 2.6.2015 144 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Seurakuntakeskus, Sali, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 2.6.2015 kello 17.30-18.00 Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio Jussi Erkintalo

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1 / 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.1.2011 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1 / 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.1.2011 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.1.2011 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 20.1. 2011 klo 18.00 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja Grönberg, Kirsti

Lisätiedot

Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C.

Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Aika Tiistai 6.6.2017 klo 17 Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Kokoonpano ja läsnäolo Ilpo Rannankari Liisa Karjalainen Iris Asikainen Markku Hyvärinen Merja Leppälä Matti Mänttäri

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9)

Kirkkoneuvosto (9) Kirkkoneuvosto 11. 2.2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 11.2.2015 klo 16.30 17.30 Huom. kokouksen alkamisaika! Kokouksen jälkeen Iltakoulu aiheena: Seurakunnan hallinto ja kokousmenettely

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tark: Seurakuntaneuvosto

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tark: Seurakuntaneuvosto 14 3SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 22.3.2017 klo 18.00 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja varapuheenjohtaja Andersson, Jari jäsen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.8.2014 254. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.8.2014 254. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 21.8.2014 254 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 21.8.2014 klo 16.00 16.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 SIVU 50/2017. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 SIVU 50/2017. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 SIVU 50/2017 AIKA Torstai 6.7.2017 klo 8.30 9.15 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Jokinen Kaarina jäsen Lähdetmäki

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) Aika Keskiviikko 15.1.2014 klo 10.00-11.25 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 11.6.2014 kello 18.00 19.35 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 2/2016 1/33. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, 3. krs, Turku.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 2/2016 1/33. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, 3. krs, Turku. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 2/2016 1/33 Aika 21.01.2016 klo 16:00 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, 3. krs, Turku Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot