TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkoneuvosto YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen Heikkilä Auvo jäsen Kanervavuori Mirjo jäsen Knuuti Heikki jäsen Lintunen Anna jäsen Nappu Juha jäsen Sandberg Siv jäsen Toivari Helmi-Riitta jäsen Ketola Mika varajäsen Lukander Harri Nurmio Merja Hermonen Merja Kairavuo Leena Lehikoinen Jouni Norvasuo Tuomo Rinne Katri Öhman Björn Järvensivu Jukka Kuoppala Tatu Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n pj kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra poistui :n 217 aikana. kirkkoherra poistui :n 224 aikana. kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra vt.kirkkoherra, poissa :n 212 ajan. tiedotuspäällikkö talousjohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa Korhonen Pentti varapuheenjohtaja Rantanen Ari jäsen Mäntylä Heikki kirkkoherra 200 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Yhteinen kirkkoneuvosto KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 202 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvalaiseksi 203 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 204 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Knuuti ja Mirjo Kanervavuori. 205 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä n:o 142 päättänyt myöntää pastori Milla Ruskeepäälle virkavapautta Maarian seurakunnan seurakuntapastorin (II) virasta ajalle n:o 143 päättänyt 1. vihkiä TM Nils Georg Johannes Spoofin papiksi Turun tuomiokirkossa; 2. antaa viranhoitomääräyksen TM Nils Spoofille Maarian seurakunnan vs.seurakuntapastoriksi (II) ajalle kehottaa seurakuntaa antamaan vihittävälle papille KL 6:18 mukaisen selvityksen palvelussuhteen keskeisistä ehdoista n:o 149 päättänyt - antaa viranhoitomääräyksen TM Remo Ronkaiselle Turun Katariinanseurakunnan vs. seurakuntapastoriksi (III) ajal-

3 Yhteinen kirkkoneuvosto le ja Turun Mikaelinseurakuntaan virkasuhteeseen virkaa perustamatta ajalle kehottaa seurakuntia antamaan vihittävälle papille KL 6:18 mukaisen selvityksen palvelussuhteen keskeisistä ehdoista 2. Suomen Lähetysseuran kiitos vuoden 2015 talousarvioavustuksesta 3. Musiikkitoimikunta on merkinnyt tiedokseen CCI-kuoron sijainen Heikki Rainion virkavapaan ajalla , jolloin sijaiseksi CCI-poikakuoron johtajaksi tulee Andreas Nordström. 4. Yhteinen kasvatusasiain johtokunta on antanut kirkkoneuvostolle tiedoksi päiväkerhotoiminnan 70-vuotisjuhlavuoden suunnitelmat varhaiskasvatuksen yksikössä 5. Pöytäkirjoja hautaustoimen päällikön päätöspöytäkirjat :t 1-6 musiikkitoimikunnan pöytäkirja yhteinen kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja 5/ musiikkitoimikunnan pöytäkirja yhteisen diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja 4/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 206 PIETARIN PYHÄN MARIAN SEURAKUNNAN YSTÄVYYSSEURAKUNTATOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI Pietarin Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikunnan asettaminen jäi pöydälle kirkkoneuvoston kokouksessa, koska Martinseurakunnan edustaja nimettiin vasta Martinseurakunnan seurakuntaneuvoston kokouksessa. Kirkkoneuvosto solmi vuonna 1992 ystävyysseurakuntasuhteen Pietarin Pyhän Marian seurakunnan kanssa ja asetti työryhmän kehittämään ja ylläpitämään ystävyyssuhdetta. Vuonna 1999 työryhmä muutettiin kirkkoneu-

4 Yhteinen kirkkoneuvosto voston päätöksellä Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikunnaksi ja samalla pyydettiin kaikkia seurakuntia nimeämään ystävyysseurakuntatoiminnasta vastaava yhdyshenkilö toimikuntaan. Jatkossa toimikunta on valittu kirkkoneuvoston toimikausittain. Toimikunnan kokoonpano edellisellä toimikaudella on ollut seuraava: Puheenjohtaja tuomiorovasti Heimo Rinne Jäsenet Tuomiokirkkoseurakunta: FM Kirsti Saksa Martinseurakunta: kauppias Matti Puhakka Katariinanseurakunta: vahtimestari Pirjo Tiensuu Maarian seurakunta: lähetyssihteeri Lauri Lehtinen Ruotsalainen seurakunta: diakonian viranhaltija Eija Grahn Henrikinseurakunta: kansainvälisen työn sihteeri Kaarina Hembree Paattisten seurakunta: työhyvinvointipäällikkö Matti Rantanen Kaarinan seurakunta: toiminnanohjaaja Irja Gustafsson Piikkiön seurakunta: asianajaja Harri Lukander Mikaelinseurakunta: HuK Aiju von Schöneman Yhtymän edustajaksi kirkkoneuvosto on nimennyt talousjohtaja Irma Hokan, asiantuntijajäseneksi Keijo Korkka ja sihteeriksi kielenkääntäjä Paula Montin. Lapsivaikutusten arviointi: Pietarin Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikunnan nimeämisellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto päättää valita seurakunnista saatujen esitysten perusteella Pietarin Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikuntaan vuosiksi seuraavat henkilöt: Puheenjohtaja tuomiorovasti Heimo Rinne Jäsenet Tuomiokirkkoseurakunta: toimitusjohtaja Maija Palonheimo Mikaelinseurakunta: FM Ulla-Maija Vierimaa Katariinanseurakunta: vahtimestari Pirjo Tiensuu Maarian seurakunta: lähetyssihteeri Lauri Lehtinen Ruotsalainen seurakunta: diakonian viranhaltija Eija Grahn Henrikinseurakunta: pastori Anssi Miettinen Paattisten seurakunta: työhyvinvointipäällikkö Matti Rantanen Kaarinan seurakunta: toiminnanohjaaja Irja Gustafsson Piikkiön seurakunta: toimitusjohtaja Marjo Uotila Martin seurakunta: luokanopettaja Pekka Saarela

5 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhtymän edustajaksi kirkkoneuvosto nimeää talousjohtaja Irma Hokan, asiantuntijajäseneksi Keijo Korkan ja sihteeriksi kielenkääntäjä Paula Montinin. Ilmoitus toimikuntaan valituille. Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 207 TUOMIOKIRKON VAHTIMESTARI MARJA ROUTIN TEHTÄVÄN MÄÄRÄAIKAINEN VAA- TIVOITUMINEN Tuomiokirkon ylivahtimestari Ari Vierula on ollut virkavapaalla ja toisissa tehtävissä seurakuntayhtymän palveluksessa. Kiinteistöjohtaja on määrännyt vahtimestari Marja Routin hoitamaan omien tehtäviensä ohella ylivahtimestari Ari Vierulan tehtävät. Routi hoitaa hälytysjärjestelmien pääkäyttäjänä olemista lukuun ottamatta oman työnsä ohella kaikki ylivahtimestarin tehtävät. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan ja kokouksessaan palkkatyöryhmän esityksen mukaisesti myöntänyt vahtimestari Marja Routille ajalla ja tehtävän vaativoitumisen perusteella 20% Ari Vierulan tehtäväkohtaisesta peruspalkasta (403/40). Palkkatyöryhmä katsoo, että kriteerit vaativoitumiskorvauksen maksamiselle täyttyvät sekä tehtävän ajallisen keston että oleellisen muutoksen osalta. Ylivahtimestari toimii Turun Tuomiokirkon vahtimestareiden, siivoojien ja ulkoalueiden työntekijöiden esimiehenä. Hän laatii työvuorolistasuunnitelmat ja vastaa työnjohdosta ja resurssien jaosta. Tehtävän määräaikainen vaativoituminen huomioidaan palkan määrittelyssä seuraavilla perusteilla: - hoidettavien tehtävien kesto vähintään neljä viikkoa - alle neljä viikkoa kestävissä tilanteissa edellytetään erityistä syytä - tehtävänmuutos on olennainen - korvauksen suuruus määräytyy hoidettavan tehtävän vaativuuden, määrän ja kestoajan ja muiden olennaisten seikkojen perusteella - korvauksen suuruus voi olla 0 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta - jos hoidettavat tehtävät on jaettu useammalla työntekijälle, ja olennaisuuden edellytys täyttyy, korvausten yhteenlaskettu suuruus voi olla enintään 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta. - korvaus voidaan maksaa myös vuosilomasijaisuuden ajalta, joka kestollisesti täyttää kriteerit. Tehtävän vaativuuden täytyy muuttua olennaisesti, ei-

6 Yhteinen kirkkoneuvosto kä sijaistaminen saa kuulua tehtäväkuvauksen, johtosäännön tai muun pysyväismääräyksen mukaan sijaisuutta hoitavan tehtäviin. Lapsivaikutusten arviointi: Vahtimestarin tehtävän määräaikaisella vaativoitumisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Palkkatyöryhmä esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Marja Routille maksettaisiin ajalla tehtävän vaativoitumisen perusteella 20% Ari Vierulan tehtäväkohtaisesta peruspalkasta (403/40). Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Ilmoitus Marja Routille, kiinteistöpäällikkö Seppo Kosolalle, taloustoimistoon ja henkilöstöpäällikölle. hyväksyttiin. 208 TYÖPÄÄLLIKKÖ ANTTI LEHTIKANKAREEN TEHTÄVÄN MÄÄRÄAIKAINEN VAATIVOI- TUMINEN Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola on toimittanut palkkatyöryhmälle seuraavan esityksen: Vuokrauspäällikkö Leo Saarinen on jäänyt eläkkeelle ja viimeinen työpäivä oli Kirkkoneuvosto on valinnut uuden vuokrauspäällikön ja hän aloittaa työnsä Kiinteistöjohtaja on määrännyt työpäällikkö Antti Lehtikankareen hoitamaan vuokrauspäällikön tehtävät oman työnsä lisäksi välisenä aikana. Vuokrauspäällikkö vastaa asuin-, liike- ja toimistohuoneiden vuokrauksista sekä maanvuokrauksista, allekirjoittaa asuntojen vuokrasopimukset, vastaa huoneistojen remonteista vuokralaisten vaihtuessa, toimii yhtiökokousten edustajana jne. Lisäksi hän toimii asuntosihteereiden ja talonmiesten lähiesimiehenä. Kiinteistöjohtaja on ottanut osan vuokrauspäällikön tehtävistä itselleen, kuten sopimusriidat, vuokrien tarkistukset, vuokravalvonnan jne. Tehtävän määräaikainen vaativoituminen huomioidaan palkan määrittelyssä seuraavilla perusteilla: - hoidettavien tehtävien kesto vähintään neljä viikkoa - alle neljä viikkoa kestävissä tilanteissa edellytetään erityistä syytä - tehtävänmuutos on olennainen

7 Yhteinen kirkkoneuvosto korvauksen suuruus määräytyy hoidettavan tehtävän vaativuuden, määrän ja kestoajan ja muiden olennaisten seikkojen perusteella - korvauksen suuruus voi olla 0 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta - jos hoidettavat tehtävät on jaettu useammalle työntekijälle, ja olennaisuuden edellytys täyttyy, korvausten yhteenlaskettu suuruus voi olla enintään 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta - korvaus voidaan maksaa myös vuosilomasijaisuuden ajalta, joka kestollisesti täyttää kriteerit. Tehtävän vaativuuden täytyy muuttua olennaisesti, eikä sijaistaminen saa kuulua tehtäväkuvauksen, johtosäännön tai muun pysyväismääräyksen mukaan sijaisuutta hoitavan tehtäviin. Vuokrauspäällikön tehtävien hoito täyttää tehtävän vaativoitumisen kriteerit ja kiinteistöjohtaja esittää, että työpäällikölle maksetaan ajalla tehtävän vaativoitumisen perusteella 15 % vuokrauspäällikön tehtäväkohtaisesta peruspalkasta (503 + lisät erityisin perustein). Antti Lehtikankareen vuosiloma sijoittuu ajalle, jolta hänelle esitetään tehtävän määräaikaista vaativoitumista. Palkkatyöryhmä on kokouksessaan käsitellyt asiaa ja esittää vaativoitumiskorvauksen maksamista muilta osin esityksen mukaisesti, pois lukien ajanjakso, jonka Antti Lehtikankare on kesälomalla. Lapsivaikutusten arviointi: Työpäällikön tehtävän määräaikaisella vaativoitumisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Palkkatyöryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että työpäällikkö Antti Lehtikankareelle maksetaan tehtävän vaativoitumisen perusteella 15 % vuokrauspäällikön tehtäväkohtaisesta peruspalkasta ajalla ja Ilmoitus Antti Lehtikankareelle, kiinteistöpäällikkö Seppo Kosolalle, taloustoimistoon ja henkilöstöpäällikölle. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 209 PÄÄKASSANHOITAJAN VIRAN VAATIVUUSRYHMÄN MÄÄRITTELY Pääkassanhoitajan nykyinen palkkaus on vaativuusryhmän 501/80 mukainen.

8 Yhteinen kirkkoneuvosto Pääkassanhoitajan tehtävästä on täytetty liitteenä oleva ajantasainen tehtävänkuvaus, jonka mukaan tehtävän vaativuus sijoittuu palkkausohjeen mukaan seuraavasti: Liite Tehtävänkuvauslomakkeen kohdassa D Erityiset perusteet on lueteltu erityisinä perusteina palkan tarkistamiselle seuraavat seikat: Pääkassanhoitajan kautta kulkeva kuukausittainen rahaliikenne on noin 3,5 miljoonaa euroa, vuodenvaihteessa tehtävä erillistehtäviä tilikauden päättyessä, maksuvalmiuden riippuvuus suuruudeltaan vaihtelevista kirkollisverotilityksistä vaatii erityistä tarkkuutta samoin kuin ulkoistettu laskujen skannaus vaatii laskujen reitityksestä vastaavalta pääkassanhoitajalta erityistä tarkkuutta. Vaativuusryhmän uudelleenarvioinnin ensisijaisena perusteena palkkatyöryhmä pitää talouspäällikön tehtävistä pääkassanhoitajan tehtäviksi siirtyneitä seuraavia tehtäviä: Arvonlisäverotilitysten laskeminen, rahastojen väliset täsmäytykset ja laskutukset sekä valvontailmoitusten laatiminen. Antolainojen ja ottolainojen laskuttaminen ja laskujen tarkistus, lainakortiston ylläpito ja tase-erittelyjen laatiminen. Kirkollisveroseuranta sekä stipendihakemusten käsittely. Liite Edellä mainituin perustein palkkatyöryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että pääkassanhoitajan viran palkkaus sijoitettaisiin vaativuusryhmään 502/20. Lapsivaikutusten arviointi: Pääkassanhoitajan palkan määrittämisellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia Kirkkoneuvosto päättää alkaen sijoittaa pääkassanhoitajan viran palkkauksen vaativuusryhmään 502/20. Ilmoitus pääkassanhoitaja Marjo Sillanpäälle, talousjohtaja Irma Hokalle, henkilöstöpäällikölle ja taloustoimistoon. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin.

9 Yhteinen kirkkoneuvosto HENRIKINSEURAKUNNAN JOHTAVAN DIAKONIATYÖTEKIJÄN VIRAN VAATIVUUS- RYHMÄN MAARITTELY Kirkkoherra Heikki Mäntylä on toimittanut palkkatyöryhmälle seuraavan esityksen: Asia: Johtavan diakoniaviranhaltijan Heli Lindroosin palkan tarkistaminen. Lindroosin nykyinen palkkaluokka on 503 / 20 Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto päätti ( 58) päätti, että - Kansainvälisen työn sihteerin virka ja kansainvälisen työn sihteerin työ siirretään yleisen seurakuntatyön työryhmästä diakonian työryhmään. - Johtava diakoniaviranhaltija johtaa lähiesimiehenä diakoniatyön työryhmää sekä diakonian viranhaltijoiden johtosäännössä tarkoitettua diakoniatyötä / diakoniaviranhaltijoiden työtä että kansainvälisen työn sihteerin viran johtosäännössä tarkoitettua kansainvälistä työtä /kansainvälisen työn sihteerin työtä. Kansainvälisen työn ja lähetystyön liittäminen osaksi diakonian työryhmää merkitsee käytännössä johtavan diakoniaviranhaltijan työnjohtotehtävän kannalta huomattavaa laajennusta. Pyydän palkkatyöryhmää tarkistamaan johtavan diakoniaviranhaltijan Heli Lindroosin palkkausta siten, että se vastaa hänen nykyistä tehtävänkuvaansa. Johtavan diakoniatyöntekijän tehtävästä on täytetty liitteenä oleva ajantasainen tehtävänkuvaus, jonka mukaan tehtävän vaativuus sijoittuu palkkausohjeen mukaan seuraavasti: Liite Tehtävän vaativuusryhmän korottamisen perustelut on kirjattu tehtävän kuvauslomakkeessa kohtaan D (erityiset perusteet) seuraavasti: -yhteistyöelin johtoryhmä, jäsen - testamenttirahastojen käyttäminen seurakuntaneuvoston hyväksymissä rajoissa - johtavan diakoniaviranhaltijan tehtävään kuuluu sekä 1) työn johtaminen että 2) sen toteuttaminen - kahden eri tehtävä(ala)n johtaminen; diakoniatyö, lähetystyö

10 Yhteinen kirkkoneuvosto Henrikin seurakunnan johtavan diakoniatyöntekijän palkan tarkistamisessa on huomioitava, että virka on muuttunut alkuperäisestä palkanmäärityksen kohteena olleesta virasta laaja-alaisemmaksi, kun siihen on lisätty vastuu kahden eri työalan, kansainvälisen työn ja lähetystyön johtamisesta diakoniatyön lisäksi. Henrikinseurakunnassa johtava diakoniatyöntekijä johtaa työalaansa ilman työalavastaavaa pastoria. Palkkatyöryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan ja esittää kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto määrittäisi johtavan diakoniatyöntekijä Heli Lindroosin palkan vaativuusryhmään 503/40 sillä perusteella, että hänellä on kolme eri työalaa, diakoniatyö, kansainvälinen työ ja lähetystyö johdettavanaan ilman työalavastaavaa pastoria, joka voisi toimia tukena esimiestyössä. Lapsivaikutusten arviointi: Johtavan diakoniatyöntekijän palkan määrittä misellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto päättää määrittää johtavan diakoniatyöntekijä Heli Lindroosin palkan vaativuusryhmään 503/40 esittelyssä mainituin perustein. Ilmoitus Heli Lindroosille, Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvostolle ja taloustoimistoon. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Käsittely Hallintojohtaja poisti esittelystä kohdan,koska seurakunnan papiston tehtävät eivät ole jaoteltu työalavastuittain. hyväksyttiin. 211 KIRKKOHERRA VILLE NIITTYSEN PALKAN ASETTAMINEN Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti kirkon ylimmän johdon palkkauksessa on meneillään palkkausuudistuskokeiluajalla Kokeilun piiriin kuuluvat seurakuntien kirkkoherrat ja seurakuntayhtymien ylin johtava henkilöstö- ja taloushallinnon viranhaltija. Kokeilun aikana työnantaja eli seurakunta, tai seurakunnan kuuluessa seurakuntayhtymään, seurakuntayhtymä määrittää johtajan palkan. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä aloittaa Kaarinan seurakunnan kirkkoherran virassa Ville Niittynen, jonka palkan määrittää kirkkoneuvosto esityksen pohjalta. Liitteenä Ville Niittysen asiaa koskeva lausunto.

11 Yhteinen kirkkoneuvosto Liite Palkkatyöryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt esittää kirkkoneuvostolle palkan määrittämistä siten, että kaikkien Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherrojen palkat noudattavat vanhan palkkausjärjestelmän mukaisia suhteita. Kaarinan seurakunnan kirkkoherra Pirjo Vahtolan palkka on ollut vaativuusryhmässä K30 euromääräisesti 4904,81 sisältäen määrävuosilisää 232,23 Maarian, Piikkiön ja Katariinan kirkkoherroilla ei ollut erääntynyt kirkkoherran määrävuosilisää suuruudeltaan 232,23. Katariinan kirkkoherra on aloittanut virassaan , uuden palkkausjärjestelmän käyttöönoton jälkeen. Palkkatyöryhmän kannan mukaan, kirkkoherrojen nykyisten palkkojen yhtenäisyyden vuoksi Kaarinan seurakunnan kirkkoher-- ran palkka alkaen on syytä vahvistaa samalle tasolle muiden samassa K30 palkkaryhmässä olevien kirkkoherrojen kanssa, jolloin kaikkien kirkkoherrojen palkat noudattavat vanhan palkkausjärjestelmän mukaisia suhteita. Lapsivaikutusten arviointi: Kaarinan kirkkoherran palkan määrittämisellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto päättää asettaa kirkkoherra Ville Niittysen palkaksi 4672,58, joka on Kaarinan kirkkoherra Pirjo Vahtolan peruspalkka ilman määrävuosilisää. Ilmoitus Ville Niittyselle, Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvostolle, taloustoimistoon ja henkilöstöpäällikölle Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 212 KAARINAN VT.KIRKKOHERRAN PALKAN MÄÄRITTÄMINEN Tuomiokapituli on tekemällään päätöksellä määrännyt Tatu Kuoppalan Kaarinan seurakunnan vt. kirkkoherraksi ajalle Virkamääräyksessä lukee, että palkan määrittää seurakuntayhtymä. Tatu Kuoppalalla on pätevyys kirkkoherran virkaan. Palkkatyöryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja esittää kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto määrittäisi kappalainen Tatu Kuoppalan peruspalkan ajalla Kaarinan kirkkoherra Vahtolan palkkauksen mukaan vaativuusryhmään K30 euromääräisesti 4672,58.

12 Yhteinen kirkkoneuvosto Lapsivaikutusten arviointi: Kaarinan kirkkoherran sijaisen palkan määrittä misellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia Kirkkoneuvosto määrittää kappalainen Tatu Kuoppalan peruspalkan ajalla Kaarinan kirkkoherra Vahtolan palkkauksen mukaan vaativuusryhmään K30 euromääräisesti 4672,58. Ilmoitus Tatu Kuoppalalle, Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvostolle, taloustoimistoon ja henkilöstöpäällikölle Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Käsittely Tatu Kuoppala poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. hyväksyttiin. 213 ASIANHALLINTASIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan perustanut asianhallintasihteerin viran. Kirkkoneuvosto julisti kokouksessaan asianhallintasihteerin viran avoimeksi seuraavalla hakukuulutuksella Turun Sanomissa ja rekrytointipalvelussa: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä muodostuu kymmenestä seurakunnasta yhteisistä työmuodoista ja hallinnosta. Seurakuntien jäseniä on noin ja työntekijöitä 500. Seurakuntayhtymän hallintovirastossa on haettavana ASIANHALLINTASIHTEERIN VIRKA Asianhallintasihteerin tehtävänä on seurakuntayhtymän sähköisen asianhallintajärjestelmän kehittäminen ja pääkäyttäjänä toimiminen, henkilöstön kouluttaminen ja koulutuksen suunnittelu asianhallintaan liittyvissä asioissa. Lisäksi asianhallintasihteeri vastaa kirjaamon toiminnasta, arkistojärjestelmien käytännön kehittämisestä ja arkistoinnin edistämisestä tarvittaessa koko yhtymän osalta. Asianhallintasihteeri toimii myös asiantuntijana väestökirjanpidon sekä seurakuntalaisia palvelevien sähköisten varausyms. järjestelmien kehittämisen prosesseissa, sekä toimii seurakuntayhtymässä julkisuuslainsäädännön ja henkilötietolain säännösten noudattamisen asiantuntijana ja ohjaa ja neuvoo viranhaltijoita ja työntekijöitä asiakirjojen julkisuuteen liittyvissä asioissa.

13 Yhteinen kirkkoneuvosto Viran pätevyysvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä vähintään arkistonhoitotutkinto tai vastaava osaaminen sekä kokemusta asianhallintajärjestelmien kehittämisestä ja pääkäyttäjänä toimimisesta. Arvostamme erityisesti kokemusta kirkon hallinnosta. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601/20 mukaan. Lisäksi voidaan maksaa työkokemuksen perustuvaa vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 %. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virka tulee ottaa vastaan tai sopimuksen mukaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Hakijan tulee olla konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen. Tiedusteluihin vastaa hallintojohtaja Hannu Kallio p tiistaina klo ja maanantaina klo Hakemukset viimeistään sähköisesti kohdasta hae tätä työpaikkaa Kirjalliset hakemukset klo mennessä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Yhteinen kirkkoneuvosto Kirjaamo PL Turku Lisäksi ilmoitus julkaistiin Kotimaa -lehdessä lyhennettynä Hakuajan puitteissa saapui 31 hakemusta. Hakijoista haastateltiin viisi henkilöä. Romana Management Oy testasi kaksi haastateltua henkilöä. Kolmas testattavaksi valittu henkilö ilmoitti ennen testeihin kutsua, ettei ole rekrytointiprosessissa käytettävissä. Lisäksi testien jälkeen toinen testiin osallistunut henkilö ilmoitti, ettei ole rekrytointiprosessissa käytettävissä. Tapahtuneiden peruutusten johdosta valintaprosessin valinnanvara jäi liian suppeaksi, minkä vuoksi oli tarkoituksenmukaista, että kirkkoneuvosto kokouksessaan julisti viran uudelleen haettavaksi. Virkaa jo aiemmin hakeneiden hakemukset otettiin hakuprosessissa huomioon. Hakukuulutus julkaistiin Turun Sanomissa ja rekrytointipalvelussa seuraavan sisältöisenä: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä muodostuu kymmenestä seurakunnasta yhteisistä työmuodoista ja hallinnosta. Seurakuntien jäseniä on noin ja työntekijöitä 500. Seurakuntayhtymän hallintovirastossa on haettavana

14 Yhteinen kirkkoneuvosto ASIANHALLINTASIHTEERIN VIRKA Asianhallintasihteerin tehtävänä on seurakuntayhtymän sähköisen asianhallintajärjestelmän kehittäminen ja pääkäyttäjänä toimiminen, henkilöstön kouluttaminen ja koulutuksen suunnittelu asianhallintaan liittyvissä asioissa. Lisäksi asianhallintasihteeri vastaa kirjaamon toiminnasta, arkistojärjestelmien käytännön kehittämisestä ja arkistoinnin edistämisestä tarvittaessa koko yhtymän osalta. Asianhallintasihteeri toimii myös asiantuntijana väestökirjanpidon sekä seurakuntalaisia palvelevien sähköisten varausyms. järjestelmien kehittämisen prosesseissa, sekä toimii seurakuntayhtymässä julkisuuslainsäädännön ja henkilötietolain säännösten noudattamisen asiantuntijana ja ohjaa ja neuvoo viranhaltijoita ja työntekijöitä asiakirjojen julkisuuteen liittyvissä asioissa. Työhön kuuluu myös hallintoviraston toimistotehtäviä. Viran pätevyysvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä vähintään arkistonhoitotutkinto tai vastaava osaaminen sekä kokemusta asianhallintajärjestelmien kehittämisestä ja pääkäyttäjänä toimimisesta. Arvostamme erityisesti kokemusta kirkon hallinnosta. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601/20 mukaan. Lisäksi voidaan maksaa työkokemuksen perustuvaa vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 %. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virka tulee ottaa vastaan tai sopimuksen mukaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Hakijan tulee olla konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen. Virka on ollut avoinna Virkaa tuona ajanjaksona hakeneiden hakemukset otetaan huomioon ilman eri hakemusta. Tiedusteluihin vastaa hallintojohtaja Hannu Kallio p maanantaina 2.3. klo ja tiistaina 3.3. klo Hakemukset viimeistään sähköisesti kohdasta hae tätä työpaikkaa Kirjalliset hakemukset klo mennessä. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Yhteinen kirkkoneuvosto Kirjaamo PL Turku Sekä lyhennettynä Kotimaa lehdessä ja Helsingin Sanomissa. Viran pätevyysvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä vähintään arkistonhoitotutkinto tai vastaava osaaminen sekä kokemusta

15 Yhteinen kirkkoneuvosto asianhallintajärjestelmien kehittämisestä ja pääkäyttäjänä toimimisesta. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601/20 mukaan. Hakuajan puitteissa saapui 17 hakemusta, lisäksi otettiin huomioon virkaa hakeneet 29 henkilöä, elleivät he itse ilmoittaneet etteivät ole käytettävissä. Liite Hakijoista haastateltiin kolme henkilöä. Romana Management Oy testasi kaksi haastateltua henkilöä. Haastattelussa saadun käsityksen ja testitulosten perusteella virkaan esitetään FM Sanna Lahtelinia. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virka tulee ottaa vastaan tai sopimuksen mukaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Hakijan tulee olla konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen. Lapsivaikutusten arviointi: Asianhallintasihteerin viran täytöllä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto päättää valita asianhallintasihteerin virkaan Sanna Lahtelinin ehdolla, että hänen ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601/20 mukaan. Virkaan sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Ilmoitus Sanna Lahtelinille, muille virkaa hakeneille, henkilöstöpäällikölle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 214 HAUTAUSTOIMEN PÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kirkkoneuvosto myönsi kokouksessaan hautaustoimen päällikkö Markku Mannerkorvelle eron virastaan eläkkeelle siirtymisen vuoksi ja päätti kokouksessaan julistaa hautaustoimen päällikön viran haettavaksi. Hakukuulutus julkaistiin evl-rekrytointipalvelussa, oikotiellä, Te-palvelujen sivuilla sekä sisäisessä haussa seuraavan sisältöisenä: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä on yhdeksän hautausmaata ja viisi siunauskappelia sekä krematorio. Hautauksia on vuosittain n kpl,

16 Yhteinen kirkkoneuvosto hoidettavia hautoja n kpl ja tuhkauksia krematoriossa n vuodessa. Seurakuntayhtymän kiinteistötoimiston hautaustoimessa on haettavana HAUTAUSTOIMEN PÄÄLLIKÖN virka Hautaustoimen päällikkö vastaa hautaustoimesta, hautausmaiden rakentamisesta ja hoidosta sekä kiinteistöjen ulkoalueiden vihertöistä ja metsien hoidosta. Hän toimii hautaustoimen henkilöstön esimiehenä. Hautaustoimessa on vakituisia työntekijöitä yhteensä 44 henkilöä, joista 6 on työnjohtajia. Kesällä hautaustoimeen palkataan kausityöntekijöitä n. 130 hautausmaiden hoitotöihin. Hautaustoimen päällikkö valmistelee esitykset hautaustoimen maksuista ja laatii ehdotuksen hautaustoimen talousarvioksi. Hän toimii kiinteistölautakunnan sihteerinä ja seurakuntayhtymän ympäristövastaavana ja hyväksyy hautamuistomerkit. Hautaustoimen päällikön viran pätevyysvaatimuksina ovat yliopiston tai korkeakoulun puutarha-alan, ammattikorkeakoulun tai puutarhaopiston loppututkinto sekä riittäväksi katsottava puutarha-alan kokemus ja hallinnollisten ja taloudellisten asioiden tuntemus. Viran menestyksellisessä hoidossa on apuna kokemus esimiestehtävistä, halu ja tarmo muutosjohtamiseen ja hyvät vuorovaikutustaidot. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 603 mukaan, jolloin viranhaltijalle maksettava peruspalkka on 3.560,18 /kk. Peruspalkan lisäksi maksetaan vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa, joka perustuu hakijan työkokemukseen ja on enintään 15 % peruspalkasta. Lisätietoja virasta antaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosola, p Virkaan valittavan tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen. Virkaan sovelletaan 6 kk:n koeaikaa. Virka on otettava vastaan tai sopimuksen mukaan. Hakemus tulee jättää avoimet työpaikat kautta viimeistään Kirkkoneuvosto Lisäksi ilmoitus julkaistiin lyhennettynä Kyrkpressen-lehdessä, Turun Sanomissa, Helsingin Sanomissa ja Kotimaa-lehdessä sekä ilmoitustaululla.

17 Yhteinen kirkkoneuvosto Määräaikaan mennessä saapui 24 hakemusta. Hakijaluettelo on esityslistan liitteenä: Liite Haastatteluun kutsuttiin kuusi hakijaa: numerot 5, 8, 15, 17, 19 ja 21. Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola, tuomiorovasti Heimo Rinne, hallintojohtaja Hannu Kallio ja henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen haastattelivat kutsutut Haastattelujen jälkeen päätettiin lähettää hakijat nrot 17 ja 19 testattaviksi. Testauksen hoiti Romana Management Oy. Sekä haastattelujen että testeistä saadun raportin perusteella arvioitiin Marko Pesu pätevimmäksi ja sopivimmaksi hakijaksi. Marko Pesu on suorittanut puutarhurin, hortonomin (amk) ja filosofian maisterin tutkinnot ja hän toimii parhaillaan Nurmijärven seurakunnan puistopäällikkönä. Haastattelijat esittävät yksimielisesti yhteiselle kirkkoneuvostolle, että hautaustoimen päällikön virkaan valitaan Marko Pesu. Ennen viran vastaanottamista hänen tulee toimittaa työnantajan hyväksymä lääkärintodistus terveydentilastaan. Lapsivaikutusten arviointi: Hautaustoimen päällikön viran täyttämisellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto päättää valita hautaustoimen päällikön virkaan hortonomi, FM Marko Pesun. Ennen viran vastaanottamista hänen tulee toimittaa työnantajan hyväksymä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 603 mukaan. Viran täytössä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virka täytetään alkaen tai sopimuksen mukaan. Ilmoitus virkaa hakeneille ja taloustoimistolle. Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 215 KAARINAN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN SUUNNITTELEMA OPINTOMATKA ROOMAAN JA ASSISIIN PIETARIN JA FRANCISCUS ASSISILAISEN JALANJÄLJISSÄ Kaarinan seurakunnan diakoniatyön tiimi on vuosien varrella järjestänyt useita seurakuntamatkoja sekä kotimaahan että Viroon. Viroon suuntautuneet matkat ovat pääsääntöisesti olleet ystäväseurakuntamatkoja, joissa matkan ohjelmaan on sisällytetty vierailu ystäväseurakunnassa. Poikkeuk-

18 Yhteinen kirkkoneuvosto sen tekee vuoden 2012 matka, jolloin vierailtiin Kuresaaressa Laurentiniuksen seurakunnassa. Vuoden 2014 toimintasuunnitelmassa ollut matka Riikaan ja Siauliaihin ei toteutunut, koska matkalle ilmoittautuneita oli liian vähän. Vuoden 2015 toimintasuunnitelman seurakuntamatka Palamuseen jätetään toteuttamatta, koska toiveista huolimatta Palamusen seurakuntaan ei ole saatu valittua vielä uutta kirkkoherraa. Kirkkoherran tapaaminen ja yhteisen jumalanpalveluksen viettäminen on ollut merkityksellinen Viroon suuntautuneissa seurakuntamatkoissa. Kaarinan seurakunnan diakoniatyön tiimi suunnittelee kuuden päivän opintomatkaa Roomaan ja Assisiin keväällä Opintomatkan tutustumiskohteiksi on suunniteltu mm. seuraavat: - Antiikin Rooma: Colosseum, Pantheon, Forum Romanum - Vatikaani: Museo, Sikstuksen kappeli, Pietarin kirkko - Katakombit: Alkukirkko - Assisi: Fransiscus Assisilaisen elämä Jumalan pieni köyhä - Maailman kauneimpia kirkkoja: Santa Maria sopra Minerva, Il Jesu, Sant Ignazio de Loyola, Santa Maria in Trastevere - Sant Egidion yhteisö: Osallistuminen iltamessuun Osallistujille tehdään työkirja, jossa on tietoa tutustumiskohteista, alkukirkon vaiheista, lauluja ja virsiä, aiheeseen liittyviä raamatunkohtia, rukouksia ja mietiskelyharjoituksia. Matka on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille. Diakoniatyön organisoiman opintopiirin (tänä vuonna 15 vuotta) aiheena on vuonna 2016 maailman kauneimmat kirkot. Opintomatka suunnitellaan riittävän väljäksi, jotta se sopii myös ikääntyville. Roomassa ja Assisissa on oppaan lisäksi käytössä linja-auto, joten kävelymatkat eivät muodostu kohtuuttomiksi. Matkalle voivat osallistua myös yksinäiset ja vähemmän matkustelleet. Matkan hinta-arvio euroa sisältäen lennot, yhden lämpimän aterian päivässä, majoituksen, opastukset ja pääsymaksut. Käytännön järjestelyistä vastaa italialainen matkatoimisto. Kaarinan seurakunnan diakoniatyön tiimi on anonut, että seurakuntaneuvosto myöntäisi kolmen työntekijän panoksen opintomatkalle. Päivärahakuluja (kotimaa) aiheutuisi seuraavasti (3x240 ) = 720 euroa. Edelleen diakoniatyö on esittänyt, että opintomatkalle lähtevän kolmen työntekijän matkakulut maksetaan diakoniatyön vapaista varoista. Panostus on taloudellisesti kova, mutta maksaa itsensä takaisin sekä matkalaisten että työntekijöiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin lisääntyessä. Työntekijäpanoksella mahdollistetaan esim. työntekijän jääminen hotellille osallistujan kanssa tarpeen niin vaatiessa. Pyydetyn turvallisuusvastuun

19 Yhteinen kirkkoneuvosto täyttyessä jää lisäksi pelivaraa mahdollisten sairastumisten ja tapaturmien varalle. Osallistujamäärä suhteutetaan retkelle lähtevien työntekijöiden määrään. Matkalle otetaan osallistujaa hakemusten perusteella, ja matka järjestetään mikäli osallistujia on vähintään 18. Matkanjohtajina toimisivat Anu Aarnivala, Tatu Kuoppala ja Anna-Kaisa Leppänen, joista Aarnivala toimisi ohjelma- ja turvallisuusvastaavana. Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt asiasta seuraavasti: Seurakuntaneuvosto 1) antaa diakoniatyön tiimille luvan järjestää kuuden päivän opintomatka Roomaan ja Assisiin keväällä 2016, 2) päättää lähettää matkalle Anu Aarnivalan, Tatu Kuoppalan ja Anna-Kaisa Leppäsen, joista johtava diakoniatyöntekijä Anu Aarnivala toimii ohjelma- ja turvallisuusvastaavana, 3) päättää maksaa työntekijöille matkan ajalta kotimaan päivärahat, 4) päättää, että matkalle lähetettyjen työntekijöiden matkakulut voidaan maksaa diakoniatyön vapaista varoista, 5) päättää lähettää asian yhteiselle kirkkoneuvostolle luvan saamiseksi ulkomaanmatkaa varten ja 6) pyytää diakoniatyön tiimiltä matkakertomuksen matkan toteuduttua. Lapsivaikutusten arviointi: Opintomatkalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto myöntää seurakuntaneuvoston päätöksen mukaisin ehdoin Anu Aarnivalalle, Tatu Kuoppalalle ja Anna-Kaisa Leppäselle oikeuden osallistua virkamatkana kuuden päivän opintomatkalle Roomaan ja Assisiin keväällä Ilmoitus Anu Aarnivalalle, Tatu Kuoppalalle, Anna-Kaisa Leppäselle, Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvostolle ja palkkatoimistoon. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 216 SEURAKUNTA- JA YHTYMÄRAKENTEIDEN KEHITTÄMISHANKE 1. Historiallinen tausta Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto asetti joulukuussa 2012 rakennetoimikunnan, johon kuuluivat kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rinne, sen jäsenet Merja Ainasoja, Siv Sandberg ja Ari Suominen. Lisäksi toimikuntaan kuului hallintojohtaja Hannu Kallio. Järjestäytyessään toimikunta valitsi puheenjohtajaksi Rinteen ja sihteerin tehtäviin Kallion. Rakennetoimikunnan raportissa käytiin läpi mahdollisimman laajalti nykytilanteeseen liittyviä ongelmakohtia sekä seurakunnallisen toiminnan kohdistumisen, että yhtymän vastuulla olevien toimintojen osalta, mutta toimikunta

20 Yhteinen kirkkoneuvosto ei tehnyt esitystä siitä, mihin seurakuntarakennemalliin tulisi päätyä. Toimikunta lähti siitä, että raportti itsessään voi aiheuttaa keskustelua, jonka perusteella esimerkiksi joku seurakunnista lähtee esittämään muutoksia seurakuntarakenteisiin. 2. Kehittämishankeen ohjausryhmän asettamisen tausta Keväällä 2014 pidettiin neljä seminaaria, joista viimeisessä arkkipiispa linjasi kehittämishankkeen jatkon olevan mahdollinen tuomiokapitulin tuella. Tuomiokapituli päätti kokouksessaan asettaa kehittämishankkeeseen koordinaattoreiksi dekaani Timo Tavastin sekä rovasti Esa Sauraman. Kehittämishankkeeseen osallistumisen ehtona oli, että seurakuntayhtymä palkkaa hankkeeseen vähintään 60 % työajalla projektityöntekijän. 3. Ohjausryhmän kokoonpano Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan hankkeelle ohjausryhmän, johon kuuluvat seuraavat henkilöt; Nalle Öhman, kirkkoherra Turun ruotsalainen srk, Puheenjohtaja Heimo Rinne, tuomiorovasti tuomiokirkkoseurakunta Kirkkoneuvoston pj. Jukka Järvensivu, kirkkoherra, lääninrovasti, Paattisten seurakunta Pirjo Vahtola, kirkkoherra Kaarinan seurakunta Merja Ainasoja, Kirkkoneuvoston valitsema luottamushenkilö Juha Nappu, Kirkkoneuvoston valitsema luottamushenkilö Maria Puhakka, Kirkkoneuvoston valitsema luottamushenkilö Mari Korhonen, Kirkkoneuvoston valitsema luottamushenkilö Merja Nurmio, Kirkkoneuvoston valitsema luottamushenkilö Pirjo Sydänmaanaho, pääluottamusmies, Sirja Oinas, johtava nuorisotyönohjaaja, Maarian seurakunta Hannu Hurme, rovasti, yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Kallio, hallintojohtaja Esa Sauramo, rovasti, Timo Tavast, hiippakuntadekaani Lisäksi seurakuntayhtymän tiedotuspäällikkö osallistui puhevaltaisena ohjausryhmän toimintaan. 4 Kehittämisryhmän hankesuunnitelma Kehittämishankkeen ohjausryhmä on pitämässään kokouksessa hyväksynyt valmiiksi saamansa esityksen kirkkoneuvostolle. Asiakirja on otsikoitu hankesuunnitelmaksi, ja se kuuluu seuraavasti: Liite Hankkeen eteneminen Hankesuunnitelman mukaan kehittämistyön muoto muuttuisi sellaiseksi, että kirkkoneuvoston jäsenten ja kirkkoneuvoston kokouskokoonpanon rooli

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.6.2014 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.6.2014 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 5.6.2014 187 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 5.6.2014 klo 16.00 18.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.10.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 4.9.2014 klo 16.00 17.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.10.2010 494 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 531 558. Aika torstai 28.10.2010 klo15.00 15.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2011 513 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 525 552 Aika torstai 24.11.2011 klo 16.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.5.2013 klo 16.00 18.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.-27.9.2012 347 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 26.9.2012 klo 16.00 19.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 26.11.2009 614 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 621 662 Aika torstai 26.11.2009 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.2.2011 81 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 93 119. Aika torstai 17.2.2011 klo16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.5.2008 247 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 272 297 Aika keskiviikko 14.5.2008 klo 16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2013 99. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2013 99. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.2.2013 99 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 21.2.2013 klo 16.00 18.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.9.2013 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.6.2005 336 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 327 355 Aika torstai 16.6.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.12.2010 582. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.12.2010 582. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.12.2010 582 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 611 655. Aika torstai 15.12.2010 klo16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.4.2006 185. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.4.2006 185. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.4.2006 185 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 229 Aika torstai 6.4.2006 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 9.2.2006 70 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 69 107 Aika torstai 9.2.2006 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 23.2.2006 104 YHTEIEN KIRKKONEUVOTON KOKOU :t 108 139 Aika torstai 23.2.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.4.2011 182 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 200 223 Aika torstai 14.4.2011 klo16.00 17.02 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot