TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkoneuvosto YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen Heikkilä Auvo jäsen Kanervavuori Mirjo jäsen Knuuti Heikki jäsen Lintunen Anna jäsen Nappu Juha jäsen Sandberg Siv jäsen Toivari Helmi-Riitta jäsen Ketola Mika varajäsen Lukander Harri Nurmio Merja Hermonen Merja Kairavuo Leena Lehikoinen Jouni Norvasuo Tuomo Rinne Katri Öhman Björn Järvensivu Jukka Kuoppala Tatu Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n pj kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra poistui :n 217 aikana. kirkkoherra poistui :n 224 aikana. kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra vt.kirkkoherra, poissa :n 212 ajan. tiedotuspäällikkö talousjohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa Korhonen Pentti varapuheenjohtaja Rantanen Ari jäsen Mäntylä Heikki kirkkoherra 200 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Yhteinen kirkkoneuvosto KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 202 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvalaiseksi 203 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 204 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Knuuti ja Mirjo Kanervavuori. 205 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä n:o 142 päättänyt myöntää pastori Milla Ruskeepäälle virkavapautta Maarian seurakunnan seurakuntapastorin (II) virasta ajalle n:o 143 päättänyt 1. vihkiä TM Nils Georg Johannes Spoofin papiksi Turun tuomiokirkossa; 2. antaa viranhoitomääräyksen TM Nils Spoofille Maarian seurakunnan vs.seurakuntapastoriksi (II) ajalle kehottaa seurakuntaa antamaan vihittävälle papille KL 6:18 mukaisen selvityksen palvelussuhteen keskeisistä ehdoista n:o 149 päättänyt - antaa viranhoitomääräyksen TM Remo Ronkaiselle Turun Katariinanseurakunnan vs. seurakuntapastoriksi (III) ajal-

3 Yhteinen kirkkoneuvosto le ja Turun Mikaelinseurakuntaan virkasuhteeseen virkaa perustamatta ajalle kehottaa seurakuntia antamaan vihittävälle papille KL 6:18 mukaisen selvityksen palvelussuhteen keskeisistä ehdoista 2. Suomen Lähetysseuran kiitos vuoden 2015 talousarvioavustuksesta 3. Musiikkitoimikunta on merkinnyt tiedokseen CCI-kuoron sijainen Heikki Rainion virkavapaan ajalla , jolloin sijaiseksi CCI-poikakuoron johtajaksi tulee Andreas Nordström. 4. Yhteinen kasvatusasiain johtokunta on antanut kirkkoneuvostolle tiedoksi päiväkerhotoiminnan 70-vuotisjuhlavuoden suunnitelmat varhaiskasvatuksen yksikössä 5. Pöytäkirjoja hautaustoimen päällikön päätöspöytäkirjat :t 1-6 musiikkitoimikunnan pöytäkirja yhteinen kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja 5/ musiikkitoimikunnan pöytäkirja yhteisen diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja 4/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 206 PIETARIN PYHÄN MARIAN SEURAKUNNAN YSTÄVYYSSEURAKUNTATOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI Pietarin Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikunnan asettaminen jäi pöydälle kirkkoneuvoston kokouksessa, koska Martinseurakunnan edustaja nimettiin vasta Martinseurakunnan seurakuntaneuvoston kokouksessa. Kirkkoneuvosto solmi vuonna 1992 ystävyysseurakuntasuhteen Pietarin Pyhän Marian seurakunnan kanssa ja asetti työryhmän kehittämään ja ylläpitämään ystävyyssuhdetta. Vuonna 1999 työryhmä muutettiin kirkkoneu-

4 Yhteinen kirkkoneuvosto voston päätöksellä Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikunnaksi ja samalla pyydettiin kaikkia seurakuntia nimeämään ystävyysseurakuntatoiminnasta vastaava yhdyshenkilö toimikuntaan. Jatkossa toimikunta on valittu kirkkoneuvoston toimikausittain. Toimikunnan kokoonpano edellisellä toimikaudella on ollut seuraava: Puheenjohtaja tuomiorovasti Heimo Rinne Jäsenet Tuomiokirkkoseurakunta: FM Kirsti Saksa Martinseurakunta: kauppias Matti Puhakka Katariinanseurakunta: vahtimestari Pirjo Tiensuu Maarian seurakunta: lähetyssihteeri Lauri Lehtinen Ruotsalainen seurakunta: diakonian viranhaltija Eija Grahn Henrikinseurakunta: kansainvälisen työn sihteeri Kaarina Hembree Paattisten seurakunta: työhyvinvointipäällikkö Matti Rantanen Kaarinan seurakunta: toiminnanohjaaja Irja Gustafsson Piikkiön seurakunta: asianajaja Harri Lukander Mikaelinseurakunta: HuK Aiju von Schöneman Yhtymän edustajaksi kirkkoneuvosto on nimennyt talousjohtaja Irma Hokan, asiantuntijajäseneksi Keijo Korkka ja sihteeriksi kielenkääntäjä Paula Montin. Lapsivaikutusten arviointi: Pietarin Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikunnan nimeämisellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto päättää valita seurakunnista saatujen esitysten perusteella Pietarin Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikuntaan vuosiksi seuraavat henkilöt: Puheenjohtaja tuomiorovasti Heimo Rinne Jäsenet Tuomiokirkkoseurakunta: toimitusjohtaja Maija Palonheimo Mikaelinseurakunta: FM Ulla-Maija Vierimaa Katariinanseurakunta: vahtimestari Pirjo Tiensuu Maarian seurakunta: lähetyssihteeri Lauri Lehtinen Ruotsalainen seurakunta: diakonian viranhaltija Eija Grahn Henrikinseurakunta: pastori Anssi Miettinen Paattisten seurakunta: työhyvinvointipäällikkö Matti Rantanen Kaarinan seurakunta: toiminnanohjaaja Irja Gustafsson Piikkiön seurakunta: toimitusjohtaja Marjo Uotila Martin seurakunta: luokanopettaja Pekka Saarela

5 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhtymän edustajaksi kirkkoneuvosto nimeää talousjohtaja Irma Hokan, asiantuntijajäseneksi Keijo Korkan ja sihteeriksi kielenkääntäjä Paula Montinin. Ilmoitus toimikuntaan valituille. Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 207 TUOMIOKIRKON VAHTIMESTARI MARJA ROUTIN TEHTÄVÄN MÄÄRÄAIKAINEN VAA- TIVOITUMINEN Tuomiokirkon ylivahtimestari Ari Vierula on ollut virkavapaalla ja toisissa tehtävissä seurakuntayhtymän palveluksessa. Kiinteistöjohtaja on määrännyt vahtimestari Marja Routin hoitamaan omien tehtäviensä ohella ylivahtimestari Ari Vierulan tehtävät. Routi hoitaa hälytysjärjestelmien pääkäyttäjänä olemista lukuun ottamatta oman työnsä ohella kaikki ylivahtimestarin tehtävät. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan ja kokouksessaan palkkatyöryhmän esityksen mukaisesti myöntänyt vahtimestari Marja Routille ajalla ja tehtävän vaativoitumisen perusteella 20% Ari Vierulan tehtäväkohtaisesta peruspalkasta (403/40). Palkkatyöryhmä katsoo, että kriteerit vaativoitumiskorvauksen maksamiselle täyttyvät sekä tehtävän ajallisen keston että oleellisen muutoksen osalta. Ylivahtimestari toimii Turun Tuomiokirkon vahtimestareiden, siivoojien ja ulkoalueiden työntekijöiden esimiehenä. Hän laatii työvuorolistasuunnitelmat ja vastaa työnjohdosta ja resurssien jaosta. Tehtävän määräaikainen vaativoituminen huomioidaan palkan määrittelyssä seuraavilla perusteilla: - hoidettavien tehtävien kesto vähintään neljä viikkoa - alle neljä viikkoa kestävissä tilanteissa edellytetään erityistä syytä - tehtävänmuutos on olennainen - korvauksen suuruus määräytyy hoidettavan tehtävän vaativuuden, määrän ja kestoajan ja muiden olennaisten seikkojen perusteella - korvauksen suuruus voi olla 0 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta - jos hoidettavat tehtävät on jaettu useammalla työntekijälle, ja olennaisuuden edellytys täyttyy, korvausten yhteenlaskettu suuruus voi olla enintään 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta. - korvaus voidaan maksaa myös vuosilomasijaisuuden ajalta, joka kestollisesti täyttää kriteerit. Tehtävän vaativuuden täytyy muuttua olennaisesti, ei-

6 Yhteinen kirkkoneuvosto kä sijaistaminen saa kuulua tehtäväkuvauksen, johtosäännön tai muun pysyväismääräyksen mukaan sijaisuutta hoitavan tehtäviin. Lapsivaikutusten arviointi: Vahtimestarin tehtävän määräaikaisella vaativoitumisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Palkkatyöryhmä esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Marja Routille maksettaisiin ajalla tehtävän vaativoitumisen perusteella 20% Ari Vierulan tehtäväkohtaisesta peruspalkasta (403/40). Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Ilmoitus Marja Routille, kiinteistöpäällikkö Seppo Kosolalle, taloustoimistoon ja henkilöstöpäällikölle. hyväksyttiin. 208 TYÖPÄÄLLIKKÖ ANTTI LEHTIKANKAREEN TEHTÄVÄN MÄÄRÄAIKAINEN VAATIVOI- TUMINEN Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola on toimittanut palkkatyöryhmälle seuraavan esityksen: Vuokrauspäällikkö Leo Saarinen on jäänyt eläkkeelle ja viimeinen työpäivä oli Kirkkoneuvosto on valinnut uuden vuokrauspäällikön ja hän aloittaa työnsä Kiinteistöjohtaja on määrännyt työpäällikkö Antti Lehtikankareen hoitamaan vuokrauspäällikön tehtävät oman työnsä lisäksi välisenä aikana. Vuokrauspäällikkö vastaa asuin-, liike- ja toimistohuoneiden vuokrauksista sekä maanvuokrauksista, allekirjoittaa asuntojen vuokrasopimukset, vastaa huoneistojen remonteista vuokralaisten vaihtuessa, toimii yhtiökokousten edustajana jne. Lisäksi hän toimii asuntosihteereiden ja talonmiesten lähiesimiehenä. Kiinteistöjohtaja on ottanut osan vuokrauspäällikön tehtävistä itselleen, kuten sopimusriidat, vuokrien tarkistukset, vuokravalvonnan jne. Tehtävän määräaikainen vaativoituminen huomioidaan palkan määrittelyssä seuraavilla perusteilla: - hoidettavien tehtävien kesto vähintään neljä viikkoa - alle neljä viikkoa kestävissä tilanteissa edellytetään erityistä syytä - tehtävänmuutos on olennainen

7 Yhteinen kirkkoneuvosto korvauksen suuruus määräytyy hoidettavan tehtävän vaativuuden, määrän ja kestoajan ja muiden olennaisten seikkojen perusteella - korvauksen suuruus voi olla 0 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta - jos hoidettavat tehtävät on jaettu useammalle työntekijälle, ja olennaisuuden edellytys täyttyy, korvausten yhteenlaskettu suuruus voi olla enintään 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta - korvaus voidaan maksaa myös vuosilomasijaisuuden ajalta, joka kestollisesti täyttää kriteerit. Tehtävän vaativuuden täytyy muuttua olennaisesti, eikä sijaistaminen saa kuulua tehtäväkuvauksen, johtosäännön tai muun pysyväismääräyksen mukaan sijaisuutta hoitavan tehtäviin. Vuokrauspäällikön tehtävien hoito täyttää tehtävän vaativoitumisen kriteerit ja kiinteistöjohtaja esittää, että työpäällikölle maksetaan ajalla tehtävän vaativoitumisen perusteella 15 % vuokrauspäällikön tehtäväkohtaisesta peruspalkasta (503 + lisät erityisin perustein). Antti Lehtikankareen vuosiloma sijoittuu ajalle, jolta hänelle esitetään tehtävän määräaikaista vaativoitumista. Palkkatyöryhmä on kokouksessaan käsitellyt asiaa ja esittää vaativoitumiskorvauksen maksamista muilta osin esityksen mukaisesti, pois lukien ajanjakso, jonka Antti Lehtikankare on kesälomalla. Lapsivaikutusten arviointi: Työpäällikön tehtävän määräaikaisella vaativoitumisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Palkkatyöryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että työpäällikkö Antti Lehtikankareelle maksetaan tehtävän vaativoitumisen perusteella 15 % vuokrauspäällikön tehtäväkohtaisesta peruspalkasta ajalla ja Ilmoitus Antti Lehtikankareelle, kiinteistöpäällikkö Seppo Kosolalle, taloustoimistoon ja henkilöstöpäällikölle. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 209 PÄÄKASSANHOITAJAN VIRAN VAATIVUUSRYHMÄN MÄÄRITTELY Pääkassanhoitajan nykyinen palkkaus on vaativuusryhmän 501/80 mukainen.

8 Yhteinen kirkkoneuvosto Pääkassanhoitajan tehtävästä on täytetty liitteenä oleva ajantasainen tehtävänkuvaus, jonka mukaan tehtävän vaativuus sijoittuu palkkausohjeen mukaan seuraavasti: Liite Tehtävänkuvauslomakkeen kohdassa D Erityiset perusteet on lueteltu erityisinä perusteina palkan tarkistamiselle seuraavat seikat: Pääkassanhoitajan kautta kulkeva kuukausittainen rahaliikenne on noin 3,5 miljoonaa euroa, vuodenvaihteessa tehtävä erillistehtäviä tilikauden päättyessä, maksuvalmiuden riippuvuus suuruudeltaan vaihtelevista kirkollisverotilityksistä vaatii erityistä tarkkuutta samoin kuin ulkoistettu laskujen skannaus vaatii laskujen reitityksestä vastaavalta pääkassanhoitajalta erityistä tarkkuutta. Vaativuusryhmän uudelleenarvioinnin ensisijaisena perusteena palkkatyöryhmä pitää talouspäällikön tehtävistä pääkassanhoitajan tehtäviksi siirtyneitä seuraavia tehtäviä: Arvonlisäverotilitysten laskeminen, rahastojen väliset täsmäytykset ja laskutukset sekä valvontailmoitusten laatiminen. Antolainojen ja ottolainojen laskuttaminen ja laskujen tarkistus, lainakortiston ylläpito ja tase-erittelyjen laatiminen. Kirkollisveroseuranta sekä stipendihakemusten käsittely. Liite Edellä mainituin perustein palkkatyöryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että pääkassanhoitajan viran palkkaus sijoitettaisiin vaativuusryhmään 502/20. Lapsivaikutusten arviointi: Pääkassanhoitajan palkan määrittämisellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia Kirkkoneuvosto päättää alkaen sijoittaa pääkassanhoitajan viran palkkauksen vaativuusryhmään 502/20. Ilmoitus pääkassanhoitaja Marjo Sillanpäälle, talousjohtaja Irma Hokalle, henkilöstöpäällikölle ja taloustoimistoon. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin.

9 Yhteinen kirkkoneuvosto HENRIKINSEURAKUNNAN JOHTAVAN DIAKONIATYÖTEKIJÄN VIRAN VAATIVUUS- RYHMÄN MAARITTELY Kirkkoherra Heikki Mäntylä on toimittanut palkkatyöryhmälle seuraavan esityksen: Asia: Johtavan diakoniaviranhaltijan Heli Lindroosin palkan tarkistaminen. Lindroosin nykyinen palkkaluokka on 503 / 20 Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto päätti ( 58) päätti, että - Kansainvälisen työn sihteerin virka ja kansainvälisen työn sihteerin työ siirretään yleisen seurakuntatyön työryhmästä diakonian työryhmään. - Johtava diakoniaviranhaltija johtaa lähiesimiehenä diakoniatyön työryhmää sekä diakonian viranhaltijoiden johtosäännössä tarkoitettua diakoniatyötä / diakoniaviranhaltijoiden työtä että kansainvälisen työn sihteerin viran johtosäännössä tarkoitettua kansainvälistä työtä /kansainvälisen työn sihteerin työtä. Kansainvälisen työn ja lähetystyön liittäminen osaksi diakonian työryhmää merkitsee käytännössä johtavan diakoniaviranhaltijan työnjohtotehtävän kannalta huomattavaa laajennusta. Pyydän palkkatyöryhmää tarkistamaan johtavan diakoniaviranhaltijan Heli Lindroosin palkkausta siten, että se vastaa hänen nykyistä tehtävänkuvaansa. Johtavan diakoniatyöntekijän tehtävästä on täytetty liitteenä oleva ajantasainen tehtävänkuvaus, jonka mukaan tehtävän vaativuus sijoittuu palkkausohjeen mukaan seuraavasti: Liite Tehtävän vaativuusryhmän korottamisen perustelut on kirjattu tehtävän kuvauslomakkeessa kohtaan D (erityiset perusteet) seuraavasti: -yhteistyöelin johtoryhmä, jäsen - testamenttirahastojen käyttäminen seurakuntaneuvoston hyväksymissä rajoissa - johtavan diakoniaviranhaltijan tehtävään kuuluu sekä 1) työn johtaminen että 2) sen toteuttaminen - kahden eri tehtävä(ala)n johtaminen; diakoniatyö, lähetystyö

10 Yhteinen kirkkoneuvosto Henrikin seurakunnan johtavan diakoniatyöntekijän palkan tarkistamisessa on huomioitava, että virka on muuttunut alkuperäisestä palkanmäärityksen kohteena olleesta virasta laaja-alaisemmaksi, kun siihen on lisätty vastuu kahden eri työalan, kansainvälisen työn ja lähetystyön johtamisesta diakoniatyön lisäksi. Henrikinseurakunnassa johtava diakoniatyöntekijä johtaa työalaansa ilman työalavastaavaa pastoria. Palkkatyöryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan ja esittää kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto määrittäisi johtavan diakoniatyöntekijä Heli Lindroosin palkan vaativuusryhmään 503/40 sillä perusteella, että hänellä on kolme eri työalaa, diakoniatyö, kansainvälinen työ ja lähetystyö johdettavanaan ilman työalavastaavaa pastoria, joka voisi toimia tukena esimiestyössä. Lapsivaikutusten arviointi: Johtavan diakoniatyöntekijän palkan määrittä misellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto päättää määrittää johtavan diakoniatyöntekijä Heli Lindroosin palkan vaativuusryhmään 503/40 esittelyssä mainituin perustein. Ilmoitus Heli Lindroosille, Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvostolle ja taloustoimistoon. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Käsittely Hallintojohtaja poisti esittelystä kohdan,koska seurakunnan papiston tehtävät eivät ole jaoteltu työalavastuittain. hyväksyttiin. 211 KIRKKOHERRA VILLE NIITTYSEN PALKAN ASETTAMINEN Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti kirkon ylimmän johdon palkkauksessa on meneillään palkkausuudistuskokeiluajalla Kokeilun piiriin kuuluvat seurakuntien kirkkoherrat ja seurakuntayhtymien ylin johtava henkilöstö- ja taloushallinnon viranhaltija. Kokeilun aikana työnantaja eli seurakunta, tai seurakunnan kuuluessa seurakuntayhtymään, seurakuntayhtymä määrittää johtajan palkan. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä aloittaa Kaarinan seurakunnan kirkkoherran virassa Ville Niittynen, jonka palkan määrittää kirkkoneuvosto esityksen pohjalta. Liitteenä Ville Niittysen asiaa koskeva lausunto.

11 Yhteinen kirkkoneuvosto Liite Palkkatyöryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt esittää kirkkoneuvostolle palkan määrittämistä siten, että kaikkien Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherrojen palkat noudattavat vanhan palkkausjärjestelmän mukaisia suhteita. Kaarinan seurakunnan kirkkoherra Pirjo Vahtolan palkka on ollut vaativuusryhmässä K30 euromääräisesti 4904,81 sisältäen määrävuosilisää 232,23 Maarian, Piikkiön ja Katariinan kirkkoherroilla ei ollut erääntynyt kirkkoherran määrävuosilisää suuruudeltaan 232,23. Katariinan kirkkoherra on aloittanut virassaan , uuden palkkausjärjestelmän käyttöönoton jälkeen. Palkkatyöryhmän kannan mukaan, kirkkoherrojen nykyisten palkkojen yhtenäisyyden vuoksi Kaarinan seurakunnan kirkkoher-- ran palkka alkaen on syytä vahvistaa samalle tasolle muiden samassa K30 palkkaryhmässä olevien kirkkoherrojen kanssa, jolloin kaikkien kirkkoherrojen palkat noudattavat vanhan palkkausjärjestelmän mukaisia suhteita. Lapsivaikutusten arviointi: Kaarinan kirkkoherran palkan määrittämisellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto päättää asettaa kirkkoherra Ville Niittysen palkaksi 4672,58, joka on Kaarinan kirkkoherra Pirjo Vahtolan peruspalkka ilman määrävuosilisää. Ilmoitus Ville Niittyselle, Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvostolle, taloustoimistoon ja henkilöstöpäällikölle Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 212 KAARINAN VT.KIRKKOHERRAN PALKAN MÄÄRITTÄMINEN Tuomiokapituli on tekemällään päätöksellä määrännyt Tatu Kuoppalan Kaarinan seurakunnan vt. kirkkoherraksi ajalle Virkamääräyksessä lukee, että palkan määrittää seurakuntayhtymä. Tatu Kuoppalalla on pätevyys kirkkoherran virkaan. Palkkatyöryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja esittää kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto määrittäisi kappalainen Tatu Kuoppalan peruspalkan ajalla Kaarinan kirkkoherra Vahtolan palkkauksen mukaan vaativuusryhmään K30 euromääräisesti 4672,58.

12 Yhteinen kirkkoneuvosto Lapsivaikutusten arviointi: Kaarinan kirkkoherran sijaisen palkan määrittä misellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia Kirkkoneuvosto määrittää kappalainen Tatu Kuoppalan peruspalkan ajalla Kaarinan kirkkoherra Vahtolan palkkauksen mukaan vaativuusryhmään K30 euromääräisesti 4672,58. Ilmoitus Tatu Kuoppalalle, Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvostolle, taloustoimistoon ja henkilöstöpäällikölle Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Käsittely Tatu Kuoppala poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. hyväksyttiin. 213 ASIANHALLINTASIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan perustanut asianhallintasihteerin viran. Kirkkoneuvosto julisti kokouksessaan asianhallintasihteerin viran avoimeksi seuraavalla hakukuulutuksella Turun Sanomissa ja rekrytointipalvelussa: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä muodostuu kymmenestä seurakunnasta yhteisistä työmuodoista ja hallinnosta. Seurakuntien jäseniä on noin ja työntekijöitä 500. Seurakuntayhtymän hallintovirastossa on haettavana ASIANHALLINTASIHTEERIN VIRKA Asianhallintasihteerin tehtävänä on seurakuntayhtymän sähköisen asianhallintajärjestelmän kehittäminen ja pääkäyttäjänä toimiminen, henkilöstön kouluttaminen ja koulutuksen suunnittelu asianhallintaan liittyvissä asioissa. Lisäksi asianhallintasihteeri vastaa kirjaamon toiminnasta, arkistojärjestelmien käytännön kehittämisestä ja arkistoinnin edistämisestä tarvittaessa koko yhtymän osalta. Asianhallintasihteeri toimii myös asiantuntijana väestökirjanpidon sekä seurakuntalaisia palvelevien sähköisten varausyms. järjestelmien kehittämisen prosesseissa, sekä toimii seurakuntayhtymässä julkisuuslainsäädännön ja henkilötietolain säännösten noudattamisen asiantuntijana ja ohjaa ja neuvoo viranhaltijoita ja työntekijöitä asiakirjojen julkisuuteen liittyvissä asioissa.

13 Yhteinen kirkkoneuvosto Viran pätevyysvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä vähintään arkistonhoitotutkinto tai vastaava osaaminen sekä kokemusta asianhallintajärjestelmien kehittämisestä ja pääkäyttäjänä toimimisesta. Arvostamme erityisesti kokemusta kirkon hallinnosta. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601/20 mukaan. Lisäksi voidaan maksaa työkokemuksen perustuvaa vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 %. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virka tulee ottaa vastaan tai sopimuksen mukaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Hakijan tulee olla konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen. Tiedusteluihin vastaa hallintojohtaja Hannu Kallio p tiistaina klo ja maanantaina klo Hakemukset viimeistään sähköisesti kohdasta hae tätä työpaikkaa Kirjalliset hakemukset klo mennessä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Yhteinen kirkkoneuvosto Kirjaamo PL Turku Lisäksi ilmoitus julkaistiin Kotimaa -lehdessä lyhennettynä Hakuajan puitteissa saapui 31 hakemusta. Hakijoista haastateltiin viisi henkilöä. Romana Management Oy testasi kaksi haastateltua henkilöä. Kolmas testattavaksi valittu henkilö ilmoitti ennen testeihin kutsua, ettei ole rekrytointiprosessissa käytettävissä. Lisäksi testien jälkeen toinen testiin osallistunut henkilö ilmoitti, ettei ole rekrytointiprosessissa käytettävissä. Tapahtuneiden peruutusten johdosta valintaprosessin valinnanvara jäi liian suppeaksi, minkä vuoksi oli tarkoituksenmukaista, että kirkkoneuvosto kokouksessaan julisti viran uudelleen haettavaksi. Virkaa jo aiemmin hakeneiden hakemukset otettiin hakuprosessissa huomioon. Hakukuulutus julkaistiin Turun Sanomissa ja rekrytointipalvelussa seuraavan sisältöisenä: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä muodostuu kymmenestä seurakunnasta yhteisistä työmuodoista ja hallinnosta. Seurakuntien jäseniä on noin ja työntekijöitä 500. Seurakuntayhtymän hallintovirastossa on haettavana

14 Yhteinen kirkkoneuvosto ASIANHALLINTASIHTEERIN VIRKA Asianhallintasihteerin tehtävänä on seurakuntayhtymän sähköisen asianhallintajärjestelmän kehittäminen ja pääkäyttäjänä toimiminen, henkilöstön kouluttaminen ja koulutuksen suunnittelu asianhallintaan liittyvissä asioissa. Lisäksi asianhallintasihteeri vastaa kirjaamon toiminnasta, arkistojärjestelmien käytännön kehittämisestä ja arkistoinnin edistämisestä tarvittaessa koko yhtymän osalta. Asianhallintasihteeri toimii myös asiantuntijana väestökirjanpidon sekä seurakuntalaisia palvelevien sähköisten varausyms. järjestelmien kehittämisen prosesseissa, sekä toimii seurakuntayhtymässä julkisuuslainsäädännön ja henkilötietolain säännösten noudattamisen asiantuntijana ja ohjaa ja neuvoo viranhaltijoita ja työntekijöitä asiakirjojen julkisuuteen liittyvissä asioissa. Työhön kuuluu myös hallintoviraston toimistotehtäviä. Viran pätevyysvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä vähintään arkistonhoitotutkinto tai vastaava osaaminen sekä kokemusta asianhallintajärjestelmien kehittämisestä ja pääkäyttäjänä toimimisesta. Arvostamme erityisesti kokemusta kirkon hallinnosta. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601/20 mukaan. Lisäksi voidaan maksaa työkokemuksen perustuvaa vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 %. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virka tulee ottaa vastaan tai sopimuksen mukaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Hakijan tulee olla konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen. Virka on ollut avoinna Virkaa tuona ajanjaksona hakeneiden hakemukset otetaan huomioon ilman eri hakemusta. Tiedusteluihin vastaa hallintojohtaja Hannu Kallio p maanantaina 2.3. klo ja tiistaina 3.3. klo Hakemukset viimeistään sähköisesti kohdasta hae tätä työpaikkaa Kirjalliset hakemukset klo mennessä. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Yhteinen kirkkoneuvosto Kirjaamo PL Turku Sekä lyhennettynä Kotimaa lehdessä ja Helsingin Sanomissa. Viran pätevyysvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä vähintään arkistonhoitotutkinto tai vastaava osaaminen sekä kokemusta

15 Yhteinen kirkkoneuvosto asianhallintajärjestelmien kehittämisestä ja pääkäyttäjänä toimimisesta. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601/20 mukaan. Hakuajan puitteissa saapui 17 hakemusta, lisäksi otettiin huomioon virkaa hakeneet 29 henkilöä, elleivät he itse ilmoittaneet etteivät ole käytettävissä. Liite Hakijoista haastateltiin kolme henkilöä. Romana Management Oy testasi kaksi haastateltua henkilöä. Haastattelussa saadun käsityksen ja testitulosten perusteella virkaan esitetään FM Sanna Lahtelinia. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virka tulee ottaa vastaan tai sopimuksen mukaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Hakijan tulee olla konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen. Lapsivaikutusten arviointi: Asianhallintasihteerin viran täytöllä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto päättää valita asianhallintasihteerin virkaan Sanna Lahtelinin ehdolla, että hänen ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601/20 mukaan. Virkaan sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Ilmoitus Sanna Lahtelinille, muille virkaa hakeneille, henkilöstöpäällikölle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 214 HAUTAUSTOIMEN PÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kirkkoneuvosto myönsi kokouksessaan hautaustoimen päällikkö Markku Mannerkorvelle eron virastaan eläkkeelle siirtymisen vuoksi ja päätti kokouksessaan julistaa hautaustoimen päällikön viran haettavaksi. Hakukuulutus julkaistiin evl-rekrytointipalvelussa, oikotiellä, Te-palvelujen sivuilla sekä sisäisessä haussa seuraavan sisältöisenä: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä on yhdeksän hautausmaata ja viisi siunauskappelia sekä krematorio. Hautauksia on vuosittain n kpl,

16 Yhteinen kirkkoneuvosto hoidettavia hautoja n kpl ja tuhkauksia krematoriossa n vuodessa. Seurakuntayhtymän kiinteistötoimiston hautaustoimessa on haettavana HAUTAUSTOIMEN PÄÄLLIKÖN virka Hautaustoimen päällikkö vastaa hautaustoimesta, hautausmaiden rakentamisesta ja hoidosta sekä kiinteistöjen ulkoalueiden vihertöistä ja metsien hoidosta. Hän toimii hautaustoimen henkilöstön esimiehenä. Hautaustoimessa on vakituisia työntekijöitä yhteensä 44 henkilöä, joista 6 on työnjohtajia. Kesällä hautaustoimeen palkataan kausityöntekijöitä n. 130 hautausmaiden hoitotöihin. Hautaustoimen päällikkö valmistelee esitykset hautaustoimen maksuista ja laatii ehdotuksen hautaustoimen talousarvioksi. Hän toimii kiinteistölautakunnan sihteerinä ja seurakuntayhtymän ympäristövastaavana ja hyväksyy hautamuistomerkit. Hautaustoimen päällikön viran pätevyysvaatimuksina ovat yliopiston tai korkeakoulun puutarha-alan, ammattikorkeakoulun tai puutarhaopiston loppututkinto sekä riittäväksi katsottava puutarha-alan kokemus ja hallinnollisten ja taloudellisten asioiden tuntemus. Viran menestyksellisessä hoidossa on apuna kokemus esimiestehtävistä, halu ja tarmo muutosjohtamiseen ja hyvät vuorovaikutustaidot. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 603 mukaan, jolloin viranhaltijalle maksettava peruspalkka on 3.560,18 /kk. Peruspalkan lisäksi maksetaan vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa, joka perustuu hakijan työkokemukseen ja on enintään 15 % peruspalkasta. Lisätietoja virasta antaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosola, p Virkaan valittavan tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen. Virkaan sovelletaan 6 kk:n koeaikaa. Virka on otettava vastaan tai sopimuksen mukaan. Hakemus tulee jättää avoimet työpaikat kautta viimeistään Kirkkoneuvosto Lisäksi ilmoitus julkaistiin lyhennettynä Kyrkpressen-lehdessä, Turun Sanomissa, Helsingin Sanomissa ja Kotimaa-lehdessä sekä ilmoitustaululla.

17 Yhteinen kirkkoneuvosto Määräaikaan mennessä saapui 24 hakemusta. Hakijaluettelo on esityslistan liitteenä: Liite Haastatteluun kutsuttiin kuusi hakijaa: numerot 5, 8, 15, 17, 19 ja 21. Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola, tuomiorovasti Heimo Rinne, hallintojohtaja Hannu Kallio ja henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen haastattelivat kutsutut Haastattelujen jälkeen päätettiin lähettää hakijat nrot 17 ja 19 testattaviksi. Testauksen hoiti Romana Management Oy. Sekä haastattelujen että testeistä saadun raportin perusteella arvioitiin Marko Pesu pätevimmäksi ja sopivimmaksi hakijaksi. Marko Pesu on suorittanut puutarhurin, hortonomin (amk) ja filosofian maisterin tutkinnot ja hän toimii parhaillaan Nurmijärven seurakunnan puistopäällikkönä. Haastattelijat esittävät yksimielisesti yhteiselle kirkkoneuvostolle, että hautaustoimen päällikön virkaan valitaan Marko Pesu. Ennen viran vastaanottamista hänen tulee toimittaa työnantajan hyväksymä lääkärintodistus terveydentilastaan. Lapsivaikutusten arviointi: Hautaustoimen päällikön viran täyttämisellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto päättää valita hautaustoimen päällikön virkaan hortonomi, FM Marko Pesun. Ennen viran vastaanottamista hänen tulee toimittaa työnantajan hyväksymä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 603 mukaan. Viran täytössä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virka täytetään alkaen tai sopimuksen mukaan. Ilmoitus virkaa hakeneille ja taloustoimistolle. Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 215 KAARINAN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN SUUNNITTELEMA OPINTOMATKA ROOMAAN JA ASSISIIN PIETARIN JA FRANCISCUS ASSISILAISEN JALANJÄLJISSÄ Kaarinan seurakunnan diakoniatyön tiimi on vuosien varrella järjestänyt useita seurakuntamatkoja sekä kotimaahan että Viroon. Viroon suuntautuneet matkat ovat pääsääntöisesti olleet ystäväseurakuntamatkoja, joissa matkan ohjelmaan on sisällytetty vierailu ystäväseurakunnassa. Poikkeuk-

18 Yhteinen kirkkoneuvosto sen tekee vuoden 2012 matka, jolloin vierailtiin Kuresaaressa Laurentiniuksen seurakunnassa. Vuoden 2014 toimintasuunnitelmassa ollut matka Riikaan ja Siauliaihin ei toteutunut, koska matkalle ilmoittautuneita oli liian vähän. Vuoden 2015 toimintasuunnitelman seurakuntamatka Palamuseen jätetään toteuttamatta, koska toiveista huolimatta Palamusen seurakuntaan ei ole saatu valittua vielä uutta kirkkoherraa. Kirkkoherran tapaaminen ja yhteisen jumalanpalveluksen viettäminen on ollut merkityksellinen Viroon suuntautuneissa seurakuntamatkoissa. Kaarinan seurakunnan diakoniatyön tiimi suunnittelee kuuden päivän opintomatkaa Roomaan ja Assisiin keväällä Opintomatkan tutustumiskohteiksi on suunniteltu mm. seuraavat: - Antiikin Rooma: Colosseum, Pantheon, Forum Romanum - Vatikaani: Museo, Sikstuksen kappeli, Pietarin kirkko - Katakombit: Alkukirkko - Assisi: Fransiscus Assisilaisen elämä Jumalan pieni köyhä - Maailman kauneimpia kirkkoja: Santa Maria sopra Minerva, Il Jesu, Sant Ignazio de Loyola, Santa Maria in Trastevere - Sant Egidion yhteisö: Osallistuminen iltamessuun Osallistujille tehdään työkirja, jossa on tietoa tutustumiskohteista, alkukirkon vaiheista, lauluja ja virsiä, aiheeseen liittyviä raamatunkohtia, rukouksia ja mietiskelyharjoituksia. Matka on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille. Diakoniatyön organisoiman opintopiirin (tänä vuonna 15 vuotta) aiheena on vuonna 2016 maailman kauneimmat kirkot. Opintomatka suunnitellaan riittävän väljäksi, jotta se sopii myös ikääntyville. Roomassa ja Assisissa on oppaan lisäksi käytössä linja-auto, joten kävelymatkat eivät muodostu kohtuuttomiksi. Matkalle voivat osallistua myös yksinäiset ja vähemmän matkustelleet. Matkan hinta-arvio euroa sisältäen lennot, yhden lämpimän aterian päivässä, majoituksen, opastukset ja pääsymaksut. Käytännön järjestelyistä vastaa italialainen matkatoimisto. Kaarinan seurakunnan diakoniatyön tiimi on anonut, että seurakuntaneuvosto myöntäisi kolmen työntekijän panoksen opintomatkalle. Päivärahakuluja (kotimaa) aiheutuisi seuraavasti (3x240 ) = 720 euroa. Edelleen diakoniatyö on esittänyt, että opintomatkalle lähtevän kolmen työntekijän matkakulut maksetaan diakoniatyön vapaista varoista. Panostus on taloudellisesti kova, mutta maksaa itsensä takaisin sekä matkalaisten että työntekijöiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin lisääntyessä. Työntekijäpanoksella mahdollistetaan esim. työntekijän jääminen hotellille osallistujan kanssa tarpeen niin vaatiessa. Pyydetyn turvallisuusvastuun

19 Yhteinen kirkkoneuvosto täyttyessä jää lisäksi pelivaraa mahdollisten sairastumisten ja tapaturmien varalle. Osallistujamäärä suhteutetaan retkelle lähtevien työntekijöiden määrään. Matkalle otetaan osallistujaa hakemusten perusteella, ja matka järjestetään mikäli osallistujia on vähintään 18. Matkanjohtajina toimisivat Anu Aarnivala, Tatu Kuoppala ja Anna-Kaisa Leppänen, joista Aarnivala toimisi ohjelma- ja turvallisuusvastaavana. Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt asiasta seuraavasti: Seurakuntaneuvosto 1) antaa diakoniatyön tiimille luvan järjestää kuuden päivän opintomatka Roomaan ja Assisiin keväällä 2016, 2) päättää lähettää matkalle Anu Aarnivalan, Tatu Kuoppalan ja Anna-Kaisa Leppäsen, joista johtava diakoniatyöntekijä Anu Aarnivala toimii ohjelma- ja turvallisuusvastaavana, 3) päättää maksaa työntekijöille matkan ajalta kotimaan päivärahat, 4) päättää, että matkalle lähetettyjen työntekijöiden matkakulut voidaan maksaa diakoniatyön vapaista varoista, 5) päättää lähettää asian yhteiselle kirkkoneuvostolle luvan saamiseksi ulkomaanmatkaa varten ja 6) pyytää diakoniatyön tiimiltä matkakertomuksen matkan toteuduttua. Lapsivaikutusten arviointi: Opintomatkalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto myöntää seurakuntaneuvoston päätöksen mukaisin ehdoin Anu Aarnivalalle, Tatu Kuoppalalle ja Anna-Kaisa Leppäselle oikeuden osallistua virkamatkana kuuden päivän opintomatkalle Roomaan ja Assisiin keväällä Ilmoitus Anu Aarnivalalle, Tatu Kuoppalalle, Anna-Kaisa Leppäselle, Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvostolle ja palkkatoimistoon. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 216 SEURAKUNTA- JA YHTYMÄRAKENTEIDEN KEHITTÄMISHANKE 1. Historiallinen tausta Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto asetti joulukuussa 2012 rakennetoimikunnan, johon kuuluivat kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rinne, sen jäsenet Merja Ainasoja, Siv Sandberg ja Ari Suominen. Lisäksi toimikuntaan kuului hallintojohtaja Hannu Kallio. Järjestäytyessään toimikunta valitsi puheenjohtajaksi Rinteen ja sihteerin tehtäviin Kallion. Rakennetoimikunnan raportissa käytiin läpi mahdollisimman laajalti nykytilanteeseen liittyviä ongelmakohtia sekä seurakunnallisen toiminnan kohdistumisen, että yhtymän vastuulla olevien toimintojen osalta, mutta toimikunta

20 Yhteinen kirkkoneuvosto ei tehnyt esitystä siitä, mihin seurakuntarakennemalliin tulisi päätyä. Toimikunta lähti siitä, että raportti itsessään voi aiheuttaa keskustelua, jonka perusteella esimerkiksi joku seurakunnista lähtee esittämään muutoksia seurakuntarakenteisiin. 2. Kehittämishankeen ohjausryhmän asettamisen tausta Keväällä 2014 pidettiin neljä seminaaria, joista viimeisessä arkkipiispa linjasi kehittämishankkeen jatkon olevan mahdollinen tuomiokapitulin tuella. Tuomiokapituli päätti kokouksessaan asettaa kehittämishankkeeseen koordinaattoreiksi dekaani Timo Tavastin sekä rovasti Esa Sauraman. Kehittämishankkeeseen osallistumisen ehtona oli, että seurakuntayhtymä palkkaa hankkeeseen vähintään 60 % työajalla projektityöntekijän. 3. Ohjausryhmän kokoonpano Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan hankkeelle ohjausryhmän, johon kuuluvat seuraavat henkilöt; Nalle Öhman, kirkkoherra Turun ruotsalainen srk, Puheenjohtaja Heimo Rinne, tuomiorovasti tuomiokirkkoseurakunta Kirkkoneuvoston pj. Jukka Järvensivu, kirkkoherra, lääninrovasti, Paattisten seurakunta Pirjo Vahtola, kirkkoherra Kaarinan seurakunta Merja Ainasoja, Kirkkoneuvoston valitsema luottamushenkilö Juha Nappu, Kirkkoneuvoston valitsema luottamushenkilö Maria Puhakka, Kirkkoneuvoston valitsema luottamushenkilö Mari Korhonen, Kirkkoneuvoston valitsema luottamushenkilö Merja Nurmio, Kirkkoneuvoston valitsema luottamushenkilö Pirjo Sydänmaanaho, pääluottamusmies, Sirja Oinas, johtava nuorisotyönohjaaja, Maarian seurakunta Hannu Hurme, rovasti, yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Kallio, hallintojohtaja Esa Sauramo, rovasti, Timo Tavast, hiippakuntadekaani Lisäksi seurakuntayhtymän tiedotuspäällikkö osallistui puhevaltaisena ohjausryhmän toimintaan. 4 Kehittämisryhmän hankesuunnitelma Kehittämishankkeen ohjausryhmä on pitämässään kokouksessa hyväksynyt valmiiksi saamansa esityksen kirkkoneuvostolle. Asiakirja on otsikoitu hankesuunnitelmaksi, ja se kuuluu seuraavasti: Liite Hankkeen eteneminen Hankesuunnitelman mukaan kehittämistyön muoto muuttuisi sellaiseksi, että kirkkoneuvoston jäsenten ja kirkkoneuvoston kokouskokoonpanon rooli

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 91 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 92 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.00 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura klo 17.21 lähtien, 56 Huoponen Kirsi Kanervavuori

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTO Kokous 7.4.2016. Keskiviikko 7.4.2016 klo 15.30-15.55. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTO Kokous 7.4.2016. Keskiviikko 7.4.2016 klo 15.30-15.55. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 7.4.2016 klo 15.30-15.55 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 40 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 41 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 18.9.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna PÖYTÄKIRJA 1/2016 II 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.40 - Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Helsten Jorma Laura Hilakarin vara Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo,

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2006 Tark: Seurakuntaneuvosto 21.12.2006 1. Läsnä Vahtola Pirjo, khra puheenjohtaja

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2006 Tark: Seurakuntaneuvosto 21.12.2006 1. Läsnä Vahtola Pirjo, khra puheenjohtaja 21.12.2006 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 21.12.2006 klo 17 HUOM! Joulupakettien teko alkaa klo 16 Paikka Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä Vahtola Pirjo, khra puheenjohtaja Alander Matti

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: 49 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 19.10.2016 klo 18.00 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8 /2014 Aika: maanantai 3.11.2014 klo 18 18.55, 19.00 19.28 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1622016 1722016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1622016 klo 1700-1855 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen vt kirkkoherra, pj (poissa :t 23

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 80

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 80 KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: 80 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Paikka: Tiistaina 22.12.2015 klo 16.30 kahvit, klo 17 kokous Kokouksen jälkeen joulupakettien jako. Kaarinan kirkko, Voudinkatu

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Aso Janne, Langh-Lagerlöf Laura, Uotila Marjo, Lehmus Lauri, Tähkämaa

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Aso Janne, Langh-Lagerlöf Laura, Uotila Marjo, Lehmus Lauri, Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2010 Tark: Seurakuntaneuvosto 44. Aika: Torstaina 30.09.2010 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2010 Tark: Seurakuntaneuvosto 44. Aika: Torstaina 30.09.2010 klo 18, kahvit klo 17.30 44 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 30.09.2010 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Kaarina Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson, Jari jäsen Gustafsson, Irja

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona klo Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen.

Aika: Keskiviikkona klo Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Kirkkoneuvosto 24.04.2013 sivu ( 1 / 8) KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5 2013 Aika: Keskiviikkona 24.04.2013 klo 17.30 18.45 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalon 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula Paavola

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) Aika Keskiviikko 15.1.2014 klo 10.00-11.25 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016 SISÄLLYSLUETTELO Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016 Esityslistan kansilehti... 1 1 Vahtimestarin työsuhteen täyttäminen... 2 2 Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen... 4 3 Kappalaisen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.6.2015 244. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.6.2015 244. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 25.6.2015 244 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 25.6.2015 klo 16.00 17.22 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Korhonen Pentti varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4.

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4. KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Aika 19.4.2016 klo 16.30-17.05 (tarjoilu 16.00) Paikka Pyhän Johanneksen kirkon takkahuone, Kellolahdentie 8 Kokoonpano ja läsnäolo Mäkinen Aulikki

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1 / 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.1.2011 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1 / 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.1.2011 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.1.2011 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 20.1. 2011 klo 18.00 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja Grönberg, Kirsti

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto. Ylistaron kappeliseurakunnan seurakuntatoimiston kokoushuone LÄSNÄ:

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto. Ylistaron kappeliseurakunnan seurakuntatoimiston kokoushuone LÄSNÄ: 1 PÖYTÄKIRJA Ylistaron kappelineuvosto NRO 1/2016 AIKA: 4.1.2016 kello 18:00 PAIKKA: Ylistaron kappeliseurakunnan seurakuntatoimiston kokoushuone LÄSNÄ: Jari Heiska - paikalla Ville Karhu - poissa Hannu

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9)

Kirkkoneuvosto (9) Kirkkoneuvosto 11. 2.2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 11.2.2015 klo 16.30 17.30 Huom. kokouksen alkamisaika! Kokouksen jälkeen Iltakoulu aiheena: Seurakunnan hallinto ja kokousmenettely

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto NRO: 3/2016 PÖYTÄKIRJA Alueneuvosto AIKA: 20.4.2016 klo 16.30 PAIKKA: PAIKALLA: Kirkonkranni, kokoustila 5 (3. krs.) Hautala Milla Hihnala Juhani Kankaanpää Arja Kivimäki Jari (poissa), paikalla varajäsen

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo yhteisen kirkkoneuvoston Risto

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 18.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 24.10.2016-25.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen. Seurakuntaneuvosto 20.9. klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen sihteerin valinta 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 5. Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 38 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/2016 1/39. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, 3. krs, Turku.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/2016 1/39. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, 3. krs, Turku. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/2016 1/39 Yhteinen kirkkoneuvosto 14.01.2016 Aika 14.01.2016 klo 16:00-16:15 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, 3. krs, Turku Käsitellyt

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan

Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 6 / 2012 Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan vierailusta Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kerhohuone Läsnä Viitapohja,

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2017 1(7) Seurakuntaneuvosto Kokous

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2017 1(7) Seurakuntaneuvosto Kokous TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2017 1(7) Aika Paikka 7.3.2017 klo 17:00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Käsiteltävät asiat 12 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Aika klo (kahvi klo 17.00) Paikka

Aika klo (kahvi klo 17.00) Paikka Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 2 / 2013 Aika 12.3.2013 klo 17.30 (kahvi klo 17.00) Paikka Olarin kirkon kerhosiiven neuvotteluhuone Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja Tapanainen, Riikka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 29.10.2015 55

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 29.10.2015 55 Yhteinen kirkkovaltuusto 29.10.2015 55 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 29.10.2015 klo 18.00 18.55 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Hämeenlinnan kirkossa, Kirkkorinne, 13100 Hämeenlinna. Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 1/10

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 1/10 Kirkkoneuvosto 1/10 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 10.09.2015 klo 18.00 Paikka Virastotalon kokoushuone LÄSNÄ Jäsenet: Torsti Äärelä.pj Leena Hafren. Jarmo Arvola Timo Isotalo Kirsti Numminen Taina

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013 1 KOKOUSAIKA Maanantai 25.11.2013 17.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (x) vj, Heikki Uusitalo (x) j Tarja Hätönen (x) j Liisa Kivimäki (x) vj Teija Paldan-Piiponniemi

Lisätiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 2/2016 1/33. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, 3. krs, Turku.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 2/2016 1/33. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, 3. krs, Turku. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 2/2016 1/33 Aika 21.01.2016 klo 16:00 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, 3. krs, Turku Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 5/2014

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 5/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 5/2014 Aika 27.5.2014 klo 18.30- Paikka Malmin kirkko Läsnä 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 Esityslistan

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 26.10.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 26.10.2016 klo 16.30-17.50 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 11/2016 1/16. Asia Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus 4

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 11/2016 1/16. Asia Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus 4 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 11/2016 1/16 Aika 30.08.2016 klo 17:00 Paikka Juhlasali, Eerikinkatu 3 A, 2.krs, Turku Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Veisattiin virsi 484:1.

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Veisattiin virsi 484:1. Kirkkoneuvosto 11.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.12. Veisattiin virsi 484:1. Kirkkoneuvosto 11.1.2017 2 4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki. Grönlund Henrietta jäsen. Honkala Sanna-Mari jäsen

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki. Grönlund Henrietta jäsen. Honkala Sanna-Mari jäsen 1 (1) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8 /2013 Aika: maanantai 7.10.2013 klo 18 19.03 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Heltelä Marja puheenjohtaja Ahlström Martti

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 16.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj., poistuneena 42 :n käsittelyn

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 21.10.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 27.10.2014-28.11.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouksen aika Ke 3.6.2015 klo 18 19:20 Paikka Väärninsaaren leirikeskus Osallistujat: Jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Sanna Manelius-

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Aika 17.4.2012 klo 17.30 18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Heikki Haapala jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Pihkala Isto jäsen

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 4/2015 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 9.4.2015 klo 17.00-19.12 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.9.2015 299. Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasali, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.9.2015 299. Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasali, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.9.2015 299 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 19.15 Paikka Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasali, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot