11. Sovelluskohtaiset työkalut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "11. Sovelluskohtaiset työkalut"

Transkriptio

1 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja Tässä luvussa kuvataan eri sovelluksiin liittyviä työkaluja. Kappaleissa Käyttäjien hallinta ja Sovellusten asetukset kuvatut toiminnot edellyttävät, että käyttäjällä on järjestelmän pääkäyttäjän oikeudet Käyttäjien hallinta Käyttäjien hallinta voidaan käynnistää valitsemalla User Management -vaihtoehto Asetukset-valikosta. User Management on työkaluikkuna, jossa määritetään eri käyttäjien käyttöoikeudet. Prosessikuvissa olevat vakiotoiminnot voidaan vapaasti koota käyttöoikeusryhmiksi. Tätä ominaisuutta käytetään hyväksi yhdistettäessä sopivaksi katsotut käyttöoikeudet eri toimintoihin. Jos tiettyä vakiotoimintoa ei ole määritetty kuuluvaksi tiettyyn käyttöoikeusryhmään tai ryhmää ei ole käyttöoikeuksien määrityksissä, käytetään käyttöoikeusryhmää nimeltään GENERAL. Tästä syystä GENERAL-ryhmää ei voi poistaa. Valittavissa olevat käyttöoikeustasot ovat: Katselu (0) = ohjausten tekeminen ei ole sallittua. Ohjaus (1) = ohjausten tekeminen on sallittu. Ohjelmointi (2) = kaikki muut oikeudet sallittu paitsi käyttöoikeuksien määrittäminen. Järjestelmän pääkäyttäjä (5) = kaikki oikeudet (vain yksi käyttäjä voi olla järjestelmän pääkäyttäjä). Järjestelmän pääkäyttäjä voi ottaa koko sisäänkirjautumiskäytännön pois käytöstä muuttamalla käyttäjien hallinnan ja käyttöoikeusjärjestelmän Pois-tilaan. Järjestelmän käynnistyessä sisäänkirjausikkuna ei avaudu ja sovelluksen asetuksissa ensimmäiseksi kuvaksi määritetty kuva avautuu automaattisesti. Tässä tapauksessa kaikki käyttöoikeudet ovat sallittuja. 11 Valitun käyttäjän käyttöoikeustaso näkyy päänäkymässä. Tasoja voidaan muuttaa suoraan. Huomattakoon, että järjestelmän pääkäyttäjän tasoa GENERAL ei voi muuttaa. Käytössä olevat tasot ovat: 0 (Katselu), 1 (Ohjaus) ja 2 (Ohjelmointi). Monitorilla näytetyn oletuskielen numero on 0 (= englanti). Näpäyttämällä Tallenna muutokset -painiketta voidaan tallentaa kuvaan tai johonkin alaikkunaan tehdyt määritykset. Näpäyttämällä Peruuta-painiketta voidaan hylätä kaikki vielä tallentamatta olevat muutokset. Seuraavat valintaikkunat saadaan käyttöön Työkalut-valikosta: Add User (Lisää käyttäjä), Remove User (Poista käyttäjä), Add Authorization Group (Lisää käyttöoikeusryhmä), Remove Authorization Group (Poista käyttöoikeusryhmä), Define View Monitor (Määritä katselumonitori), Change Password (Vaihda salasana). +820! Muutoksia ei oteta käyttöön ennen kuin ne on tallennettu User Management -kuvasta! ABB Automation 219

2 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM Käyttäjänimen lisääminen Järjestelmän pääkäyttäjä voi lisätä käyttäjiä Add User -ikkunassa. Uuden käyttäjän nimi annetaan Add User -kenttään. Ryhmän nimi ei saa sisältää erikoismerkkejä eikä se saa muodostua kahdesta kirjaimesta ja niiden perässä olevasta yhdestä numerosta. Nimi ei saa myöskään alkaa numerolla. Käyttöoikeustasot voidaan kopioida muiden tavallisten käyttäjien (ei pääkäyttäjän) määrityksistä valitsemalla lähde. Uuden käyttäjän salasana on aina <Enter> kunnes käyttäjä vaihtaa sen Change Password -valintaikkunassa Käyttäjänimen poistaminen Järjestelmän pääkäyttäjä voi poistaa käyttäjiä Remove Users -ikkunassa. Valittu käyttäjänimi poistuu käytettäessä. Järjestelmän pääkäyttäjää ei voi poistaa Käyttöoikeusryhmän lisääminen Järjestelmän pääkäyttäjä voi lisätä käyttöoikeusryhmiä Add Authorization Group - ikkunassa. Kaikki lisättävään ryhmään konfiguroidut vakiokuvatoiminnot noudattavat käyttäjäkohtaisesti määritettyjä käyttöoikeustasoja. Määritetty käyttöoikeusryhmä lisätään. Ryhmän nimi ei saa sisältää erikoismerkkejä eikä nimenä saa olla kaksi kirjainta ja niiden perässä numero. Nimi ei saa myöskään alkaa numerolla. Jos käyttöoikeustasoja ei kopioida toisesta ryhmästä, kaikilla käyttäjillä on oletusarvona Katselu (0) -tason oikeudet. Kopioiminen GENERALryhmästä ei ole mahdollista Käyttöoikeusryhmän poistaminen Järjestelmän pääkäyttäjä voi poistaa käyttöoikeusryhmiä Remove Authorization Group -ikkunassa. Kaikki poistettavaan ryhmään määritetyt vakiotoiminnot alkavat automaattisesti käyttää GENERAL-ryhmän määrityksiä. Valittu käyttöoikeusryhmä poistuu. GENERAL-ryhmää ei voi poistaa Salasanan vaihtaminen Jokainen käyttäjä voi vaihtaa salasanansa Change Password -ikkunassa. Jos vanha salasana annetaan oikein, salasanaksi vaihtuu ikkunaan uutena annettu Katselumonitorien määrittäminen Järjestelmän pääkäyttäjä voi rajoittaa käyttöoikeustasoksi Katselun (0) kaikille niille käyttäjille, jotka kirjautuvat sisään Define View -ikkunassa määritetyltä työasemalta. Jos monitorin järjestelmälaitenimi (MON:BSD) on määritetty mainitussa ikkunassa, käyttäjän käyttöoikeustaso on aina Katselu (0). Kun ikkunassa näpäytetään OK- tai Apply-painiketta, listassa mainitut monitorit määritetään vain katseluun soveltuviksi Sovelluksen asetukset Sovellusten asetustoiminto voidaan käynnistää valitsemalla Asetukset-vaihtoehto Asetukset-valikosta. 220 ABB Automation

3 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja Kuvaus Päänäkymä Sovelluksen asetuksilla saadaan sovellus mukautettua halutuksi. Asetusten muuttaminen on mahdollista, jos käyttöoikeustaso on Järjestelmän pääkäyttäjä (5). Kaikki käyttäjät voivat kuitenkin muuttaa monitorin kielen. 11.XYD 6RYHOOXNVHQDVHWXNVHWNXYD ABB Automation 221

4 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM # Selitys Huomautuksia 1 Sovelluksen omistaja Aika uloskirjautumiseen Sovelluksen omistaja, joka näkyy esim. Sisäänkirjausikkunassa. Käytännössä tässä on sen asiakkaan nimi, joka omistaa tämän tuotteen käyttölisenssin. Sovelluksen omistajan nimeä ei voi muuttaa Sovelluksen asetukset kuvan avulla. 2 Ensimmäinen kuva Sisäänkirjautumisen jälkeen ensimmäisenä avautuva kuva. sisäänkirjautumisen Tämä kuva kuten Sovelluksen logokuva voi olla mikä tahansa jälkeen xxx.pic -tyyppinen kuva. Laajennusosa.PIC jätetään pois kun kuvan nimi annetaan. 3 Sovelluksen logokuva Kuva esitetään sisäänkirjausikkunan alla X-monitoreilla. 4 Järjestelmän sijainti Määrittää, ajetaanko MicroSCADA-sovellusta verkonohjaus- ja valvontakeskuksena (Network Control Center, NCC) vai alaaseman automaatiojärjestelmänä (Substation Control System, SCS). 5 Järjestelmän nimi Järjestelmän nimiä käytetään tietyissä tapahtumissa, esimerkiksi kun monitori avautuu tai käyttäjä on kirjautunut järjestelmään. 6 Tietoa tuotteesta Asennettujen tuotteiden versiotiedot. 7 Painikkeet Tehdyt muutokset tallennetaan ja otetaan käyttöön Tallenna muutokset -painikkeella. Peruuta palauttaa viimeisen tallennuksen jälkeen muutetut arvot. Ohje avaa sovelluksen asetuskuvaan liittyvän ohjeikkunan. Alaikkunoissa on samanlaiset painikkeet, paitsi että Tallenna-painikkeen tilalla on OK-painike. OK-painike ottaa alaikkunoissa tehdyt muutokset käyttöön ja sulkee ikkunan. Lopullinen tallennus tapahtuu aina päänäkymän Tallenna muutokset -painikkeella. 8 Työkalut-valikko Asetuskuvasta kutsuttavat alitoiminnot saadaan käyttöön Työkalut-valikosta. Nämä toiminnot ovat: Aika uloskirjautumiseen Kieliasetukset Aika-asetukset Prosessinohjaus Kohteen tunnisteen asettelut Kovalevytilan valvonta 9 Tallenna muutokset -ikkuna Kun Sovelluksen asetukset kuvasta poistuttaessa on muutoksia tallentamatta, Tallenna muutokset ikkuna ilmestyy näytölle. Aika uloskirjautumiseen -ikkunassa määritetään uloskirjautumisen ajankohta sisään-kirjauksen jälkeen. Kun annetun pituinen aika on kulunut, käyttöoikeustaso palautuu Katseluksi (0). Uloskirjautumisaika annetaan tunteina Aika uloskirjautumiseen poistetaan käytöstä valitsemalla vaihtoehto Not in use. Jos aika uloskirjautumiseen on käytössä, käyttäjä saa tiedon käyttöoikeustason nollautumisesta. Se tapahtuu ilmoituksen avulla, joka avautuu yhteysjakson päättymisilmoitukselle määritettynä ajankohtana. Määritettävät ajat ovat minuutteja ennen käyttöoikeustason nollautumista. Enintään voidaan esittää viisi erilaista ilmoitusta. Yhteysjakson pituuden ja yhteysjakson päättymishuomautuksen asettaminen on mahdollista vain, jos Aika uloskirjautumiseen on käytössä. 222 ABB Automation

5 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja Jos uloskirjautumisaikaa tai yhteysjakson päättymishuomautuksen ajankohtaa muutetaan, uusia arvoja ei saada käyttöön ennen kuin seuraavan sisäänkirjauksen jälkeen..xyd $LNDXORVNLUMDXWXPLVHHQLNNXQD Kieliasetukset Käytettävissä olevat kielet näkyvät avattavassa luetteloruudussa. Ensimmäinen kieli (0) on aina englanti ja seuraavat (mahdolliset), mukautetut kielet määritetään paikallisiksi kieliksi. Monitorille valittu kieli muuttaa kuvissa ja valintaikkunoissa käytetyn kielen. Valittu kieli on käytössä niin kauan kuin monitori on auki. Tapahtumatulostimelle lähetetty tulostus käyttää sovelluksen kieltä. Se on sama kaikille saman sovelluksen käyttäjille monitorin kielestä riippumatta. Sovelluksen kielen muutos on voimassa, kunnes se muutetaan uudelleen Kieliasetukset - ikkunassa. Sovelluksen käyttämä kieli ei vaikuta monitorilla esitettyyn kieleen. Monitorin kieli ja sovelluksen kieli valitaan avattavasta luetteloruudusta. Valinta saadaan käyttöön näpäyttämällä OK-painiketta tai se voidaan perua näpäyttämällä Peruuta-painiketta. 11.XYD.LHOLDVHWXNVHWLNNXQD ABB Automation 223

6 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM Aika-asettelut MicroSCADAn perusohjelmistossa ei ole kesä-/talviajan käsittelyrutiinia. Time Settings -ikkuna luo menettelyt, joissa sovelluskohtaiset ohjaukset voidaan tehdä kun kesä-/talviaikaa vaihdetaan. 7RLPLQWRVDDGDDQNl\WW QVXRULWWDPDOODVHXUDDYDWWRLPHQSLWHHW 1 Näpäytä In use -painiketta. 2 Valitse yhdistelmäruudusta sen sovelluksen nimi, joka käsittelee ajan vaihtumista. 3 Kirjoita talviajan (normaaliajan) alkamispäivä ja kesäajan alkamispäivä kenttiin muodossa kk-pp hh:mm (kuukausi-päivä tunti:minuutti). 4 Määrittää muutossuunnan, kun siirrytään normaaliaikaan/kesäaikaan. Oletusarvona on, että vähennetään 1 tunti siirryttäessä normaaliaikaan ja päinvastoin. 5 Kun kaikki on valmista, näpäytetään OK-painiketta. Peruuta-painike peruu kaikki muutokset. 6 Näpäytetään päänäkymässä olevaa Tallenna muutokset painiketta. 7RLPLQWRVDDGDDQSRLVNl\W VWlVHXUDDYDVWL 1 Näpäytetään In Use -painiketta. 2 Näpäytetään OK-painiketta. 3 Näpäytetään päänäkymässä olevaa Tallenna muutokset painiketta. Kun tämä toiminto on otettu käyttöön Time Settings -kuvassa, luodaan komentoproseduurit BGU_TIMEBA ja BGU_TIMEFO. Ensin mainittu aktivoituu kun kelloa siirretään taaksepäin ja jälkimmäinen kun kelloa siirretään eteenpäin. Sovelluskohtaiset ajanmuutostoiminnot voidaan kirjoittaa näihin komentoproseduureihin. Kun tämä toiminto on otettu käyttöön, ulkopuolisen ohjelman tekemä kesäajan asetus (käyttöjärjestelmän kesäaika) on asetettava arvoon Not in Use, jotta estettäisiin järjestelmän kellonajan muuttuminen moneen kertaan. Kun tämä toiminto on otettu käyttöön, ikkunassa olevat painikkeet ja kentät ovat käytettävissä. Suorituspäivämäärä ja kellonaika kirjoitetaan ko. kenttiin. On myös mahdollista määrittää muutossuunta. Aika on annettava muodossa kk-pp hh:mm. Aika-asettelun hoitava sovellus määritetään avattavassa luetteloruudussa. Siinä on lueteltu kaikki järjestelmässä käytössä olevat sovellukset. Muutokset otetaan käyttöön OK-painikkeella ja hylätään Peruuta-painikkeella. 224 ABB Automation

7 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja.xyd.hvlwdoyldlndvlluw\pllnnxqd Prosessiohjauksen asettelut Prosessiohjauksen asettelut -ikkunan sisältämät kaksi attribuuttia määrittävät, miten tulostus- ja keskijänniteprosessien ohjausikkunat toimivat yleensä ohjauksia suoritettaessa. Kun valitaan vaihtoehto Sulje ikkuna ohjauksen jälkeen, kyseinen ohjausikkuna esim. katkaisijan ohjausikkuna, sulkeutuu kun ohjaus on suoritettu. Kun valitaan vaihtoehto Käyttäjä ID suoritetaan, tulostuu kirjoittimelle tunniste, esim. kuka suoritti ohjauksen. Tunnisteen muoto on <aika>,<järjestelmän nimi>,<monitorin numero>, <käyttäjä>,<"suoritettu ohjaus">. 11.XYD 3URVHVVLRKMDXNVHQDVHWWHOXWLNNXQD Näytä kohteen tunnistus Näytä kohteen tunnistus -ikkuna avataan valitsemalla Työkalut-valikosta Show object ID. Näytä kohteen tunnistus -ikkunassa määritetään, miten aktivoidun ABB Automation 225

8 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM kohteen tunnus esitetään hälytyslistoissa, tapahtumalistassa, keskijännitejakeluprosessin työkaluissa jne. Vaihtoehdot on valittava listasta peräjälkeen aloittaen ylhäältä (katso alla olevaa taulukkoa): Sallitut valinnat 1 Näytä asema 2 Näytä lähtö 3 Näytä laite 4 Näytä asema, Näytä lähtö 5 Näytä lähtö, Näytä laite 6 Näytä asema, Näytä lähtö, Näytä laite Kun valitaan kaksi "päätevaihtoehtoa", niiden väliset vaihtoehdot tulevat valituiksi automaattisesti, esim. kun valitaan vaihtoehto Näytä asema ja Näytä laite, niin Näytä lähtö tulee automaattisesti myös valituksi..xyd 1l\WlNRKWHHQWXQQLVWXVLNNXQD Hälytys levytilan loppumisesta Kiintolevyn valvontatoiminnolla valvotaan käytettävissä olevan levytilan määrää. Tämä toiminto antaa käyttäjälle aikaisessa vaiheessa varoituksen kiintolevytilan loppumisesta. Levytilan valvonnalle on mahdollista antaa hälytyksen alaraja. Hälytysraja on valittavissa avattavasta luetteloruudusta. Hälytysrajan arvo voidaan myös kirjoittaa ruutuun näppäimistön avulla. Valvontatoiminto otetaan pois käytöstä asettamalla hälytysraja nollaksi (0) tai valitsemalla vaihtoehto Not in Use avattavasta luetteloruudusta. Varoitusraja lasketaan käyttäjän antamasta hälytysrajasta. Varoitusraja on 10 % suurempi kuin hälytyksen ala-raja. 226 ABB Automation

9 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja.xyd +lo\w\vudmdohy\wlodooh Prosessikohteiden tuonti/vienti Prosessikohteiden tuonti-/vientitoiminto Database Import/Export voidaan käynnistää Ylläpito-valikosta. 3URVHVVLNRKWHLGHQWXRQQLQYLHQQLQNDNVLSllWHKWlYllRYDW Prosessikohteiden vienti MicroSCADAn tietokannasta haluttuun tiedostoon Prosessikohteiden tuonti halutusta tiedostosta MicroSCADAn tietokantaan Tämän työkalun ensisijaisena toimintona on muodostaa yhteys toisaalta LIB pohjaisten sovellusten ja toisaalta niiden sovellusten välille, jotka on rakennettu sveitsiläisen ABB Network Partner Ltd:n valmistaman SigTOOL 3.0 -signaalien ohjelmointityökalun avulla. Sen lisäksi tämä työkalu tarjoaa yleiskäyttöisen tietokantatyökalun, esimerkiksi varmuuskopion tekemiseen nykyiseen sovellukseen kuuluvista prosessikohteista. Tämän työkalun käytössä tulisi ottaa huomioon seuraavaa: 11 Vain nykyisen sovelluksen prosessikohteiden vienti on mahdollista. Vain ennalta määritetyn tyyppisten prosessikohteiden (PT-attribuutti <100) vienti on mahdollista. Kun vienti koskee SigTOOL-yhteensopivaa lataustiedostoa, siihen kuuluvat vain ne prosessikohteet joille on annettu DATA_ACQUISITION_UNIT-nimi. Katso vakiotoimintojen asennusta koskevia ohjetekstejä. Kun tietoja tuodaan, kaikki vaadittavat skaalat on luotava muilla keinoin, sillä tämä työkalu ei pysty luomaan niitä. Lataustiedoston maksimikoko on riviä, joka vastaa noin 3300 tai 5000 prosessikohdetta, lataustiedoston formaatista riippuen. Lataustiedostot voidaan lukea SigTOOLin versiolla 3.0 tai sitä uudemmalla versiolla. Kaikkien tällä työkalulla käsiteltävien lataustiedostojen on sijaittava hakemistossa / APL/'NAME'/LOADFILES, jossa 'NAME' viittaa nykyisen sovelluksen nimeen. Hakemisto luodaan tällä työkalulla, jos sitä ei ole jo olemassa Toiminnot Käytettäessä tätä työkalua on tiedonsiirron suunnaksi valittava joko tuonti tai vienti. Tämä tarkoittaa sitä, että tietoja ei voida siirtää lataustiedostosta toiseen tai tietokannasta toiseen tietokantaan. ABB Automation 227

10 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM Toiseksi tuotavat tai vietävät prosessikohteet on näytettävä eli ne on listattava ennen kuin itse tuonti- ja vientimenettely suoritetaan. Siten prosessikohteiden vienti tapahtuu seuraavasti: Lue valitut prosessikohteet tietokannasta niin, että ne näytetään listalla. Vie prosessikohteet lataustiedostoon valitussa formaatissa (yleinen formaatti tai SigTOOL-yhteensopiva formaatti). Prosessikohteet tuodaan seuraavasti: Avaa kyseinen lataustiedosto niin, että tiedostossa olevat prosessikohteen esitetään listana. Tuo prosessikohteet nykyisen sovelluksen prosessitietokantaan. Listassa prosessikohteet esitetään aakkosjärjestyksessä kohdetunnuksen mukaan (OI-attribuutti). Jokainen prosessikohde esitetään listassa yhtenä tekstirivinä, joka sisältää seuraavat elementit: looginen nimi, indeksi, kohdetunnus ja kohdeteksti. Listassa on 32 riviä yhdellä sivulla ja sitä voidaan vierittää Sivu ylös/alas - työkaluilla, jos listan pituus on enemmän kuin 32 riviä. Sivunumero näkyy kuvan oikeassa yläreunassa olevassa kentässä. Pääkuvanäkymät eroavat hieman toisistaan riippuen tiedonsiirron suunnasta (tuonti vai vienti). Kun tietoja viedään, niin prosessikohteet ilman DATA_- ACQUISITION_UNIT-nimeä näytetään punaisella, mikä osoittaa että niitä ei ole viety SigTOOL-yhteensopivaan tiedostoon. Kuvan alaosassa olevissa kentissä näkyy valinnan polkunimi ja prosessikohteiden lukumäärä. Kun tietoja tuodaan, kaikki lataustiedostosta luetut prosessikohteet näytetään mustalla ja kuvan alaosassa olevissa kentissä näkyvät lataustiedoston hakemisto ja nimi sekä prosessikohteiden lukumäärä Prosessikohteiden tuonti-/vientityökalut Alla on lyhyt kuvaus DB Export/Import -kuvan työkaluista. Tarkempiä tietoja löytyy työkaluikkunasta kutsuttavista ohjeteksteistä. Työkalu Open Load File Read From Database Toiminto Tämän työkalun avulla voidaan avata lataustiedosto ja katsella siinä olevia prosessikohteita. Tämä työkalu mahdollistaa nykyisen sovelluksen prosessikohteiden katselun. Selailu tapahtuu prosessikohteiden kohdetunnuksen perusteella. Export To Load File Tämän työkalun avulla voidaan Read from Database työkalulla tietokannasta luetut prosessikohteet viedä lataustiedostoon valitussa formaatissa (SigTOOL-yhteensopiva formaatti tai yleinen formaatti). Import To Database Tämän työkalun avulla voidaan Open Load File työkalulla lataustiedostosta luetut prosessikohteet viedä nykyisen sovelluksen prosessitietokantaan. Vieritä sivu Tämä työkalu vierittää listaa yhden sivun (32 rivin) verran ylöspäin tai alaspäin Näytä työkalurivi Näyttää tai piilottaa työkalurivin. Kun työkalurivi ei ole näkyvissä, kaikki työkalut ovat käytettävissä Työkalut-valikon kautta. 228 ABB Automation

11 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja +820$8786: Lataustiedoston enimmäispituus on riviä, mikä vastaa noin 5000 (SigTOOL-yhteensopiva tiedostoformaatti) tai 3300 (yleinen formaatti) prosessikohdetta. +820$8786 Suuren prosessikohdemäärän vienti tai tuonti voi kuormittaa tilapäisesti järjestelmää, mistä johtuen vasteaika hidastuu. +820$8786 Prosessikohteita voidaan vain siirtää tietokannasta lataustiedostoon ja päinvastoin, ei esimerkiksi lataustiedostosta toiseen. 11 ABB Automation 229

12 (empty)

LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2

LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 5.1. Yleiskatsaus 5 (VWROLVWDQSllQlN\Pl 5.1.1. Kuvaus LIB 500:n pohjalta rakennettujen sovellusten estolista esittää yhteenvedon valvottavan prosessin signaalien senhetkisistä

Lisätiedot

9. SPA-Reletyökalu. Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 9.1. Kuvaus. 9.1.1. Työkalun kohdejärjestelmät. 9.1.2.

9. SPA-Reletyökalu. Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 9.1. Kuvaus. 9.1.1. Työkalun kohdejärjestelmät. 9.1.2. 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 5HOHW\ NDOXQV\PEROL Tiedoston nimi: Tiedoston hakemisto asennuspaketissa: SPA_TOOL/INST 9.1. Kuvaus SPA-reletyökalua käytetään releyksiköiden yhteydessä ohjelmoitaessa:

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ Gospel Flight ry Versio 1.0 Hyväksytty Tekijä 1.11.2005 Tarkastanut 1.11.2005 Hyväksynyt Juha Huttunen 3.11.2005 Helia UTIFLEET-TIETOJÄRJESTELMÄ 2 SISÄLLYS 1 SOVELLUKSEN KÄYTTÖOIKEUDET

Lisätiedot

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com Viva-16 Käyttöohje 1.4.2009 Veikko Nokkala Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmisto käyttöliittymä... 3 Asentaminen... 3 Käyttöönotto... 3 Katselu... 6 Tallennus... 8 Toistaminen... 9 Selain käyttöliittymä...

Lisätiedot

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE Ennen palvelinohjelman asennusta perustetaan tarvittavat kansiot. Oikeustasoista share- tai security-tason oikeudet riittävät; molempien oikeustasojen

Lisätiedot

1. Kalenterin omistajan käyttöohje

1. Kalenterin omistajan käyttöohje 1. Kalenterin omistajan käyttöohje 1.1. Kielen vaihtamien Ajanvarausjärjestelmässä kielen vaihtaminen tapahtuu painamalla sivun ylälaidassa olevia lippuja. 1.2. Kirjautuminen Kirjautumissivulla käyttäjä

Lisätiedot

CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus

CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus Luottamuksellinen JAVERDEL OY CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus Copyright 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1 ASENNUSOHJE WINDOWS KÄYTTÖJÄRJESTELMÄLLÄ VARUSTETTUIHIN LAITTEISIIN... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2

Lisätiedot

Muuttujien määrittely

Muuttujien määrittely Tarja Heikkilä Muuttujien määrittely Määrittele muuttujat SPSS-ohjelmaan lomakkeen kysymyksistä. Harjoitusta varten lomakkeeseen on muokattu kysymyksiä kahdesta opiskelijoiden tekemästä Joupiskan rinneravintolaa

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3

ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3 1(6) ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3 Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

MEM-O-MATIC. 6800 järjestelmä

MEM-O-MATIC. 6800 järjestelmä MEM-O-MATIC 6800 järjestelmä Ohjeet Windows yhdysohjelmalle / 6800 yhdysohjelman käyttöohje זתתתתת Windows yhdysohjelman asennus tietokoneelle Tee uusi kansio esimerkiksi nimellä MEMO kovalevyllesi. Kopio

Lisätiedot

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta.

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. 2 Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Kirjanpitolain uudistus 2016... 3 Liitetietotosite...

Lisätiedot

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Aram Abdulla Hassan Windows Server 2012 asentaminen ja käyttö 1 Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Hyper-V ohjelma. Riipu minkälaista Serveria yritämme

Lisätiedot

Transkribuksen pikaopas

Transkribuksen pikaopas Transkribuksen pikaopas Transkribus on alusta, jolla voi puhtaaksikirjoittaa haluamaansa aineistoa ja automaattisesti tunnistaa käsinkirjoitettua tekstiä. Sitä käyttääkseen täytyy rekisteröityä. Tässä

Lisätiedot

Asentaminen Android-laitteeseen

Asentaminen Android-laitteeseen Asentaminen Android-laitteeseen Huomaa! Tarkempia tietoja ohjelmien asentamisesta saat tarvittaessa puhelimesi käyttöoppaasta. MyMMX mobile -sovelluksen asentaminen Android-laitteeseen: 1. Avaa laitteesi

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

Verkkoliittymän ohje. F-Secure Online Backup Service for Consumers 2.1

Verkkoliittymän ohje. F-Secure Online Backup Service for Consumers 2.1 Verkkoliittymän ohje F-Secure Online Backup Service for Consumers 2.1 F-Secure Online Backup Service for Consumers -verkkoliittymän ohje... 2 Johdanto... 2 Mikä F-Secure Online Backup Service for Consumers

Lisätiedot

Fingridin säätösähkötarjousohje. Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015

Fingridin säätösähkötarjousohje. Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015 Fingridin säätösähkötarjousohje Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015 Yleistä Tämän ohjeen mukaisesti osapuoli voi jättää säätötarjouksia Fingridin ylläpitämille säätösähkömarkkinoille Osapuolella tulee olla säätösähkömarkkinoille

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys

LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Lukkarin käynnistys ja sisäänkirjautuminen... 2 3. Vapaa aikatauluhaku... 2 4. Lukujärjestyksen luominen ja avaaminen... 3 Lukukauden valinta... 3 Uuden

Lisätiedot

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana.

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Painonhallinta Sisäänkirjautuminen Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Kuva 1 Sisäänkirjautuminen Yleistä Painonhallinta toimii internet-selaimella, mutta liikuttaessa sovelluksessa,

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013)

Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013) Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013) 1 Rekisteröityminen ja sisäänkirjautuminen Sinun täytyy kirjautua Supplier Portal -sovellukseen,

Lisätiedot

Office Video, pikaopas

Office Video, pikaopas Office 365 - Video, pikaopas Sisällys Palvelu... 2 Kanavan luonti... 3 Kuinka kanava kannattaa nimetä?... 4 Kanavan käyttöoikeudet... 4 Käyttöoikeustasot... 5 Videoiden lisääminen kanavalle... 6 Videon

Lisätiedot

1 PIKAOHJE... 3 1.1 SELAA AIKOJA... 3 1.2 PALAUTE... 3 1.3 AJANVARAUS... 3 1.4 VARAUKSEN TARKASTELU... 3 1.5 VAHVISTA LÄHTÖÖN OSALLISTUMINEN...

1 PIKAOHJE... 3 1.1 SELAA AIKOJA... 3 1.2 PALAUTE... 3 1.3 AJANVARAUS... 3 1.4 VARAUKSEN TARKASTELU... 3 1.5 VAHVISTA LÄHTÖÖN OSALLISTUMINEN... KÄYTTÖOHJE JÄSENET 1 PIKAOHJE... 3 1.1 SELAA AIKOJA... 3 1.2 PALAUTE... 3 1.3 AJANVARAUS... 3 1.4 VARAUKSEN TARKASTELU... 3 1.5 VAHVISTA LÄHTÖÖN OSALLISTUMINEN... 4 1.5.1 Vahvista lähtöön osallistuminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Palautuslaatikosta... 3. 2 Tarkastajan yhteenvetonäkymä... 7. 3 Palautusten tallentaminen omalle koneelle...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Palautuslaatikosta... 3. 2 Tarkastajan yhteenvetonäkymä... 7. 3 Palautusten tallentaminen omalle koneelle... Palautuslaatikko 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä Palautuslaatikosta... 3 1.1 Palautuslaatikon luominen... 3 2 Tarkastajan yhteenvetonäkymä... 7 2.1 Palautusten tarkastelu... 8 2.2 Arvosanojen antaminen...

Lisätiedot

SSH Secure Shell & SSH File Transfer

SSH Secure Shell & SSH File Transfer SSH Secure Shell & SSH File Transfer TIETOHALLINTO Janne Suvanto 1.9 2002 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 SSH Secure Shell ohjelman asetukset... 3 POP3 tunnelin asetukset... 6 Yhteyden

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

Sähköpostitilin luonti 07.06.2011

Sähköpostitilin luonti 07.06.2011 Sähköpostitilin luonti 07.06.2011 SÄHKÖPOSTITILIN LUONTI Tilin luonti pääkäyttäjän hallintaportaalissa 3 Sähköpostitilin luonti Outlook 2010 ohjelmaan 8 Tämä ohje on lyhennetty versio sähköpostilin Hallintaportaalin

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 5 2.1 SELAA AIKOJA... 6 2.2 PALAUTESIVU... 7

2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 5 2.1 SELAA AIKOJA... 6 2.2 PALAUTESIVU... 7 KÄYTTÖOHJE JÄSENET 1 PIKAOHJE... 3 1.1 SELAA AIKOJA... 3 1.2 PALAUTE... 3 1.3 AJANVARAUS... 3 1.4 VARAUKSEN TARKASTELU... 3 1.5 OMAT VARAUKSET... 4 1.6 MUOKKAA JÄSENTIETOJA... 4 1.7 MUUTA SALASANA... 4

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

Asio. Ohjelma on selainpohjainen, joten ohjelmaa varten tarvitaan internet-selain. Ohjelmaan pääsee osoitteella

Asio. Ohjelma on selainpohjainen, joten ohjelmaa varten tarvitaan internet-selain. Ohjelmaan pääsee osoitteella 1 Kirjautuminen Ohjelma on selainpohjainen, joten ohjelmaa varten tarvitaan internet-selain. Ohjelmaan pääsee osoitteella tila.savonia.fi Ohjelmassa on ns. Haka-kirjautumispalvelu, jolloin kirjautumiseen

Lisätiedot

Titta-palvelun käyttöohje

Titta-palvelun käyttöohje LUONNOS 2 (12) Sisällysluettelo 1 Rekisteröityminen... 4 2 Kirjautuminen... 5 2.1 Unohtunut salasana... 5 2.2 Unohtunut käyttäjätunnus... 6 3 Etusivu... 6 4 Käyttäjätoiminnot... 6 4.1 Salasanan vaihtaminen...

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1 2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat Table of Contents Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät... 1 Asiakirjan kentät:... 1 Asiakirjan kentät /alavalikko/ ensimmäinen välilehti:... 2 Asiakirjan

Lisätiedot

Tietokantojen hallinta

Tietokantojen hallinta Tietokantojen hallinta 1. Yleistä Ensimmäinen vaihe ennen Odoo käytön aloittamista, on varmuuskopioiden tekeminen. Se kannattaa tehdä riittävän usein. Kun Odoo toimii omalla koneella, on tietokantojen

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

ADMIN. Käyttöopas 08Q4

ADMIN. Käyttöopas 08Q4 ADMIN Käyttöopas 08Q4 Sisällysluettelo Uuden käyttäjän lisääminen...3 Käyttäjän poistaminen...3 Oikeudet...4 Käyttäjäasetukset...6 Aktiviteetin määritys...8 Aktiviteetin määrittely...8 Kenttämäärittelyt...9

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Luku 7 Uusien Mallien Tiedostot

Luku 7 Uusien Mallien Tiedostot Luku 7 Uusien Mallien Tiedostot Kaikki ZoomTextin asetukset voidaan tallentaa ja palauttaa käyttämällä mallitiedostoja. Mallitiedostot kontrolloivat kaikkia ZoomTextin toimintoja mukaan lukien suurennustasot,

Lisätiedot

Novell Messenger 3.0.1 Mobile -aloitusopas

Novell Messenger 3.0.1 Mobile -aloitusopas Novell Messenger 3.0.1 Mobile -aloitusopas toukokuu 2015 Novell Messenger 3.0.1 ja uudemmat versiot ovat saatavilla tuetuille ios-, Android- BlackBerry-mobiililaitteille. Koska voit olla kirjautuneena

Lisätiedot

Tilaajan pikaopas. kotijakelu.onemed.fi

Tilaajan pikaopas. kotijakelu.onemed.fi Tilaajan pikaopas OneMed Kotijakelupalvelu on sähköinen tilausjärjestelmä, jonka avulla kunta/kaupunki hallinnoi kotiasiakkaiden hoitotarvikereseptejä. Kirjaudu palveluun: 1. Klikkaa Kirjaudu sisään -painiketta

Lisätiedot

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.3.0. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0. Web -myyntilaskutus. Copyright Aditro. All rights reserved.

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.3.0. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0. Web -myyntilaskutus. Copyright Aditro. All rights reserved. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0 Web -myyntilaskutus Toukokuu 2013 2 (16) 1 Johdanto... 3 2 Pikaohje... 3 3 Yritysasetukset... 4 4 Käyttäjät ja käyttäjäroolit... 5 4.1 Käyttäjäroolit... 5 4.2 Käyttäjät...

Lisätiedot

Asiakastukiryhmä Kesä- ja talviaika

Asiakastukiryhmä Kesä- ja talviaika Asiakastukiryhmä Kesä- ja talviaika Seppo Takkula Ohjelmistoversio Päiväys Hlö 1.0 04/04/2002 Seppo Takkula Sisältö 1. TARKOITUS...3 2. OHJEET...3 2.1. CLS....3 2.2. NT Tallennin...5 2.3. Näyttötapahtumien

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 S&A Matintupa 2007 Ohjelman käynnistys Ohjelma käynnistyy tuplaklikkaamalla DATALOGGER ohjelmakuvaketta. Ohjelma avautuu tuplaklikkaamalla Datalogger kuvaketta.

Lisätiedot

Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS

Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 ASENNUKSEN VALMISTELUT 2 2.1 VARMUUSKOPIOT 2 2.2 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, WWW.FEBDOK.FI 2 2.3 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, FEBDOK:IN SISÄINEN

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Videokuvan siirtäminen kamerasta tietokoneelle Windows Movie Maker -ohjelman avulla

Videokuvan siirtäminen kamerasta tietokoneelle Windows Movie Maker -ohjelman avulla Videokuvan siirtäminen kamerasta tietokoneelle Windows Movie Maker -ohjelman avulla 1. Digivideokamera liitetään tietokoneeseen FireWire-piuhalla. (Liitännällä on useita eri nimiä: myös IEEE 1394, DV,

Lisätiedot

POMPIDOU 10 ASENNUSOHJEET

POMPIDOU 10 ASENNUSOHJEET POMPIDOU 10 ASENNUSOHJEET Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lintulahdenkuja 4, Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki Lisätietoja: Kristiina Kuussaari puh. 020 610 7476, Paula Ruuth puh. 020 610 7371

Lisätiedot

Toimittajaportaali: Usein kysyttyjä kysymyksiä e-laskuista

Toimittajaportaali: Usein kysyttyjä kysymyksiä e-laskuista Toimittajaportaali: Usein kysyttyjä kysymyksiä e-laskuista 2011 Toimittajaportaali Kysymyksiä? Missä voin rekisteröityä portaalin käyttäjäksi? Mistä saan uuden salasanan ja kuinka kirjaudun portaaliin?

Lisätiedot

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet 15.11.2012 1.0 Vastuutaho TRAFI Sisällys Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet 1 1. Johdanto 3 1.1. Esitiedot 3 1.2. Käyttöoikeudet 3 1.3. Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Internet Explorer 7 & 8 pop-up asetukset

Internet Explorer 7 & 8 pop-up asetukset Sivu 1(8) Internet Explorer 7 & 8 pop-up asetukset www.procountor.com Internet Explorer 7 ja 8 sisältää pop-up ikkunoiden esto toiminnon. ProCountor -Taloushallintoohjelmistossa voidaan raportit tulostaa

Lisätiedot

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy Käyttöohje Ticket Inspector Versio 1.0 Sportum Oy 10.5.2017 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla / PIN-koodin unohtuessa... 3 3. Tunnistautuminen... 4 4. Päänäkymä...

Lisätiedot

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä 17 Asiakaskohtainen Budjetti 17.1 Ylläpito-ohjelma 17.1.1 Yleistä BudgCust Ohjelmalla avataan järjestelmään asiakaskohtaisia budjetteja, jotka annetaan kuukausitasolla (oletus). 17.1.2 Parametrit Ohjelmaa

Lisätiedot

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi ja kenelle

Lisätiedot

HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN SÄHKÖISESTI. TUNNISTAUTUMINEN: Portaaliin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla.

HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN SÄHKÖISESTI. TUNNISTAUTUMINEN: Portaaliin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla. HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN SÄHKÖISESTI TUNNISTAUTUMINEN: Portaaliin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla. Valitaan pankki, jonka tunnuksilla ollaan kirjautumassa. Annetaan pankkiyhteyden vaatimat tunnusluvut.

Lisätiedot

1 Visma Econet Pro Arkistointi

1 Visma Econet Pro Arkistointi 1 Visma Econet Pro Arkistointi 1.1 Arkistointiajo Visma Econet Pro:n on lisätty ominaisuus, jolla tietokannassa olevista tiedoista voidaan ajaa arkistointiajo. Arkistointi luo määriteltyyn hakemistoon

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

NEUVOTTELUPALVELUT NETTINEUVOTTELU PIKAOPAS

NEUVOTTELUPALVELUT NETTINEUVOTTELU PIKAOPAS 23.3.2017 1 (7) NEUVOTTELUPALVELUT NETTINEUVOTTELU PIKAOPAS Työkalurivi Työpöytäsovellus Nettineuvottelulla voit muun muassa jakaa työpöytäsi, ladata ja jakaa asiakirjojasi, tallentaa neuvottelut, osallistua

Lisätiedot

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.4.0. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0. Web -myyntilaskutus. 1994-2014 Tikon Oy. All rights reserved.

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.4.0. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0. Web -myyntilaskutus. 1994-2014 Tikon Oy. All rights reserved. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0 Web -myyntilaskutus Toukokuu 2014 2 (17) 1 Johdanto... 3 2 Pikaohje... 3 3 Yritysasetukset... 5 4 Käyttäjät ja käyttäjäroolit... 6 4.1 Käyttäjäroolit... 6 4.2 Käyttäjät...

Lisätiedot

Facebook-sivun luominen

Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Etene vaihe vaiheelta 1 Kirjaudu Facebook-palveluun omalla käyttäjätunnuksellasi. Sen jälkeen sivun alareunassa näkyvät toimintolinkit, joista sinun täytyy

Lisätiedot

Ohjeistus uudesta tunnistuspalvelusta

Ohjeistus uudesta tunnistuspalvelusta Ohjeistus uudesta tunnistuspalvelusta Kirjautuminen 6.3.2009 Sivu 1 Tahti-järjestelmän tunnistuspalvelu on vaihtunut. Tämä tarkoittaa sitä, että Tahtin tunnistuspalvelun osoite muuttuu. Muutoksesta johtuen

Lisätiedot

POP-UP -IKKUNOIDEN SALLIMINEN

POP-UP -IKKUNOIDEN SALLIMINEN Sivu 1(5) Windows XP SP2 www.procountor.com Windows XP:n Service Pack 2:n (SP2) mukana tulee Internet Explorer 6:een mukaan pop-up ikkunoiden esto toiminto. ProCountor -Taloushallinto-ohjelmistossa voidaan

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa)

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa) Ilmoittautumis järjestelmän otsikko alue Jokaisella tapahtumalla on otsikko-osa joka on samanlainen joka puolella sovellusta. Tämä Judokilpailuissa käytetty otsikko-osa koostuu viidestä linkistä, joita

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

Kirjautuminen sisään TALLENNUSPALVELUUN

Kirjautuminen sisään TALLENNUSPALVELUUN Kirjautuminen sisään TALLENNUSPALVELUUN Kirjaudu sisään saamillasi tunnuksilla Yläpalkin painikkeet Ääni: Tallennuksen alkamisesta voidaan ilmoittaa äänimerkillä Pop-up: Jos tämä on aktivoituna, tallennuksen

Lisätiedot

Tikon Web-sovellukset

Tikon Web-sovellukset Toukokuu 2015 1 (11) Tikon Web-sovellukset Toukokuu 2015 2 (11) 1 Johdanto... 3 2 Silverlight sovellukset... 3 2.1 Windows... 3 2.1.1 Microsoft Silverlight... 3 2.1.2 Tablet-laitteet... 4 2.1.3 Selaimet...

Lisätiedot

Ohjelmisto on tietokanta pohjainen tiedostojärjestelmä, joka sisältää virtuaalisen hakemisto rakenteen.

Ohjelmisto on tietokanta pohjainen tiedostojärjestelmä, joka sisältää virtuaalisen hakemisto rakenteen. 1 / 50 1. Etusivu Ohjelmisto on tietokanta pohjainen tiedostojärjestelmä, joka sisältää virtuaalisen hakemisto rakenteen. Virtuaali hakemistoihin voi tuoda tiedostoja tietokoneelta tai luoda niitä tällä

Lisätiedot

Ohjelman Suositukset. Luku 5 Suositukset

Ohjelman Suositukset. Luku 5 Suositukset Luku 5 Suositukset Suositukset ovat asetuksia jotka määräävät kuinka ZoomText käynnistyy, lopettaa ja esiintyy Windows työpöydällä käytön aikana. Aktivoimalla Automaattiset Päivitykset, aina ZoomTextin

Lisätiedot

Henkilö- ja koulutusrekisterin asennusohje

Henkilö- ja koulutusrekisterin asennusohje Henkilö- ja koulutusrekisterin asennusohje Ohjelmaversio 1.0 Dokumenttiversio 1.0 2 Ohjelman lataaminen Voit ladata henkilöstö- ja koulutusrekisteriohjelman asennuspaketin EduSetup.exe sivustolta valitsemalla

Lisätiedot

Omat tietoni -käyttöopas (kansainvälinen)

Omat tietoni -käyttöopas (kansainvälinen) Omat tietoni -käyttöopas (kansainvälinen) Tässä käyttöoppaassa annetaan käyttöohjeet Omat tietoni -osiota varten, joka on portaali, joka tarjoaa Ashlandin työntekijöille keskitetyn paikan käyttää ja hallita

Lisätiedot

KÄYTTÖOIKEUKSIEN LUONTI TUKISOVELLUKSESSA

KÄYTTÖOIKEUKSIEN LUONTI TUKISOVELLUKSESSA KÄYTTÖOIKEUKSIEN LUONTI TUKISOVELLUKSESSA Kunnan pääkäyttäjä voi käsitellä käyttöoikeuksia Tukisovelluksessa Käyttöoikeuksien tallennus tapahtuu valikossa Käyttäjä -> Käyttövaltuus Ennen käyttövaltuuden

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

Titta-palvelun käyttöohje

Titta-palvelun käyttöohje LUONNOS 226.10.2017 2 (11) Sisällysluettelo 1 Rekisteröityminen... 4 2 Kirjautuminen... 5 2.1 Unohtunut salasana... 6 2.2 Unohtunut käyttäjätunnus... 6 3 Etusivu... 6 4 Käyttäjätoiminnot... 6 4.1 Salasanan

Lisätiedot

Ksenos Prime Käyttäjän opas

Ksenos Prime Käyttäjän opas Ksenos Prime Käyttäjän opas Versio 11.301 Turun Turvatekniikka Oy 2011 Selaa tallenteita. Tallenteiden selaaminen tapahtuu samassa tilassa kuin livekuvan katselu. Voit raahata hiirellä aikajanaa tai käyttää

Lisätiedot

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. HydraVision Käyttöopas Versio 1.1 P/N 137-40340-20 Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. ATI, kaikki ATI-tuotteiden ja tuotteen ominaisuuksien nimet ovat Ati Technologies Inc:in

Lisätiedot

Multimaker7 ohjelmalla tuotettujen ohjelmien julkaisusta

Multimaker7 ohjelmalla tuotettujen ohjelmien julkaisusta 1 Multimaker7 ohjelmalla tuotettujen ohjelmien julkaisusta Multimakerohjelmalla tuotettuja ohjelmia voidaan julkaista joko CD-tuotantona tai webbisovelluksena. CD-tuotantoon käännettyjen ohjelmien katselu

Lisätiedot

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje Ohje 21.01.2008 0.1 Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta...

Lisätiedot

Winres-käyttäjän käsikirja 28.9.2011 Omistaja- ja huoltajaliittymä 1 (21) OMISTAJA- JA HUOLTAJALIITTYMÄ INTERNETISSÄ 1. LIITTYMÄN TARKOITUS

Winres-käyttäjän käsikirja 28.9.2011 Omistaja- ja huoltajaliittymä 1 (21) OMISTAJA- JA HUOLTAJALIITTYMÄ INTERNETISSÄ 1. LIITTYMÄN TARKOITUS OMISTAJA- JA HUOLTAJALIITTYMÄ INTERNETISSÄ 1. LIITTYMÄN TARKOITUS Omistaja voi järjestelmän avulla: - tehdä oman varauksen - peruuttaa oman varauksen - selata ja tulostaa varaustilanteen haluamalleen aikavälille

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

PELAAJAPROFIILI Mobiilisovellus

PELAAJAPROFIILI Mobiilisovellus PELAAJAPROFIILI Mobiilisovellus Pelaajaprofiili netissä Pelaajaprofiilin www-palvelu on osoitteessa http://www.pelaajaprofiili.fi. Rekisteröidy tai hanki tunnukset ennen mobiilisovelluksen käyttöä. Pelaajaprofiilin

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Lomakkeet Lomake on asiakirja, joka sisältää täyttämistä ohjaavia tietoja tai merkintöjä. Wordin lomakekenttä-toiminnolla luodaan näytöllä täytettäviä lomakkeita tai tulostettavia lomakepohjia.

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot