11. Sovelluskohtaiset työkalut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "11. Sovelluskohtaiset työkalut"

Transkriptio

1 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja Tässä luvussa kuvataan eri sovelluksiin liittyviä työkaluja. Kappaleissa Käyttäjien hallinta ja Sovellusten asetukset kuvatut toiminnot edellyttävät, että käyttäjällä on järjestelmän pääkäyttäjän oikeudet Käyttäjien hallinta Käyttäjien hallinta voidaan käynnistää valitsemalla User Management -vaihtoehto Asetukset-valikosta. User Management on työkaluikkuna, jossa määritetään eri käyttäjien käyttöoikeudet. Prosessikuvissa olevat vakiotoiminnot voidaan vapaasti koota käyttöoikeusryhmiksi. Tätä ominaisuutta käytetään hyväksi yhdistettäessä sopivaksi katsotut käyttöoikeudet eri toimintoihin. Jos tiettyä vakiotoimintoa ei ole määritetty kuuluvaksi tiettyyn käyttöoikeusryhmään tai ryhmää ei ole käyttöoikeuksien määrityksissä, käytetään käyttöoikeusryhmää nimeltään GENERAL. Tästä syystä GENERAL-ryhmää ei voi poistaa. Valittavissa olevat käyttöoikeustasot ovat: Katselu (0) = ohjausten tekeminen ei ole sallittua. Ohjaus (1) = ohjausten tekeminen on sallittu. Ohjelmointi (2) = kaikki muut oikeudet sallittu paitsi käyttöoikeuksien määrittäminen. Järjestelmän pääkäyttäjä (5) = kaikki oikeudet (vain yksi käyttäjä voi olla järjestelmän pääkäyttäjä). Järjestelmän pääkäyttäjä voi ottaa koko sisäänkirjautumiskäytännön pois käytöstä muuttamalla käyttäjien hallinnan ja käyttöoikeusjärjestelmän Pois-tilaan. Järjestelmän käynnistyessä sisäänkirjausikkuna ei avaudu ja sovelluksen asetuksissa ensimmäiseksi kuvaksi määritetty kuva avautuu automaattisesti. Tässä tapauksessa kaikki käyttöoikeudet ovat sallittuja. 11 Valitun käyttäjän käyttöoikeustaso näkyy päänäkymässä. Tasoja voidaan muuttaa suoraan. Huomattakoon, että järjestelmän pääkäyttäjän tasoa GENERAL ei voi muuttaa. Käytössä olevat tasot ovat: 0 (Katselu), 1 (Ohjaus) ja 2 (Ohjelmointi). Monitorilla näytetyn oletuskielen numero on 0 (= englanti). Näpäyttämällä Tallenna muutokset -painiketta voidaan tallentaa kuvaan tai johonkin alaikkunaan tehdyt määritykset. Näpäyttämällä Peruuta-painiketta voidaan hylätä kaikki vielä tallentamatta olevat muutokset. Seuraavat valintaikkunat saadaan käyttöön Työkalut-valikosta: Add User (Lisää käyttäjä), Remove User (Poista käyttäjä), Add Authorization Group (Lisää käyttöoikeusryhmä), Remove Authorization Group (Poista käyttöoikeusryhmä), Define View Monitor (Määritä katselumonitori), Change Password (Vaihda salasana). +820! Muutoksia ei oteta käyttöön ennen kuin ne on tallennettu User Management -kuvasta! ABB Automation 219

2 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM Käyttäjänimen lisääminen Järjestelmän pääkäyttäjä voi lisätä käyttäjiä Add User -ikkunassa. Uuden käyttäjän nimi annetaan Add User -kenttään. Ryhmän nimi ei saa sisältää erikoismerkkejä eikä se saa muodostua kahdesta kirjaimesta ja niiden perässä olevasta yhdestä numerosta. Nimi ei saa myöskään alkaa numerolla. Käyttöoikeustasot voidaan kopioida muiden tavallisten käyttäjien (ei pääkäyttäjän) määrityksistä valitsemalla lähde. Uuden käyttäjän salasana on aina <Enter> kunnes käyttäjä vaihtaa sen Change Password -valintaikkunassa Käyttäjänimen poistaminen Järjestelmän pääkäyttäjä voi poistaa käyttäjiä Remove Users -ikkunassa. Valittu käyttäjänimi poistuu käytettäessä. Järjestelmän pääkäyttäjää ei voi poistaa Käyttöoikeusryhmän lisääminen Järjestelmän pääkäyttäjä voi lisätä käyttöoikeusryhmiä Add Authorization Group - ikkunassa. Kaikki lisättävään ryhmään konfiguroidut vakiokuvatoiminnot noudattavat käyttäjäkohtaisesti määritettyjä käyttöoikeustasoja. Määritetty käyttöoikeusryhmä lisätään. Ryhmän nimi ei saa sisältää erikoismerkkejä eikä nimenä saa olla kaksi kirjainta ja niiden perässä numero. Nimi ei saa myöskään alkaa numerolla. Jos käyttöoikeustasoja ei kopioida toisesta ryhmästä, kaikilla käyttäjillä on oletusarvona Katselu (0) -tason oikeudet. Kopioiminen GENERALryhmästä ei ole mahdollista Käyttöoikeusryhmän poistaminen Järjestelmän pääkäyttäjä voi poistaa käyttöoikeusryhmiä Remove Authorization Group -ikkunassa. Kaikki poistettavaan ryhmään määritetyt vakiotoiminnot alkavat automaattisesti käyttää GENERAL-ryhmän määrityksiä. Valittu käyttöoikeusryhmä poistuu. GENERAL-ryhmää ei voi poistaa Salasanan vaihtaminen Jokainen käyttäjä voi vaihtaa salasanansa Change Password -ikkunassa. Jos vanha salasana annetaan oikein, salasanaksi vaihtuu ikkunaan uutena annettu Katselumonitorien määrittäminen Järjestelmän pääkäyttäjä voi rajoittaa käyttöoikeustasoksi Katselun (0) kaikille niille käyttäjille, jotka kirjautuvat sisään Define View -ikkunassa määritetyltä työasemalta. Jos monitorin järjestelmälaitenimi (MON:BSD) on määritetty mainitussa ikkunassa, käyttäjän käyttöoikeustaso on aina Katselu (0). Kun ikkunassa näpäytetään OK- tai Apply-painiketta, listassa mainitut monitorit määritetään vain katseluun soveltuviksi Sovelluksen asetukset Sovellusten asetustoiminto voidaan käynnistää valitsemalla Asetukset-vaihtoehto Asetukset-valikosta. 220 ABB Automation

3 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja Kuvaus Päänäkymä Sovelluksen asetuksilla saadaan sovellus mukautettua halutuksi. Asetusten muuttaminen on mahdollista, jos käyttöoikeustaso on Järjestelmän pääkäyttäjä (5). Kaikki käyttäjät voivat kuitenkin muuttaa monitorin kielen. 11.XYD 6RYHOOXNVHQDVHWXNVHWNXYD ABB Automation 221

4 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM # Selitys Huomautuksia 1 Sovelluksen omistaja Aika uloskirjautumiseen Sovelluksen omistaja, joka näkyy esim. Sisäänkirjausikkunassa. Käytännössä tässä on sen asiakkaan nimi, joka omistaa tämän tuotteen käyttölisenssin. Sovelluksen omistajan nimeä ei voi muuttaa Sovelluksen asetukset kuvan avulla. 2 Ensimmäinen kuva Sisäänkirjautumisen jälkeen ensimmäisenä avautuva kuva. sisäänkirjautumisen Tämä kuva kuten Sovelluksen logokuva voi olla mikä tahansa jälkeen xxx.pic -tyyppinen kuva. Laajennusosa.PIC jätetään pois kun kuvan nimi annetaan. 3 Sovelluksen logokuva Kuva esitetään sisäänkirjausikkunan alla X-monitoreilla. 4 Järjestelmän sijainti Määrittää, ajetaanko MicroSCADA-sovellusta verkonohjaus- ja valvontakeskuksena (Network Control Center, NCC) vai alaaseman automaatiojärjestelmänä (Substation Control System, SCS). 5 Järjestelmän nimi Järjestelmän nimiä käytetään tietyissä tapahtumissa, esimerkiksi kun monitori avautuu tai käyttäjä on kirjautunut järjestelmään. 6 Tietoa tuotteesta Asennettujen tuotteiden versiotiedot. 7 Painikkeet Tehdyt muutokset tallennetaan ja otetaan käyttöön Tallenna muutokset -painikkeella. Peruuta palauttaa viimeisen tallennuksen jälkeen muutetut arvot. Ohje avaa sovelluksen asetuskuvaan liittyvän ohjeikkunan. Alaikkunoissa on samanlaiset painikkeet, paitsi että Tallenna-painikkeen tilalla on OK-painike. OK-painike ottaa alaikkunoissa tehdyt muutokset käyttöön ja sulkee ikkunan. Lopullinen tallennus tapahtuu aina päänäkymän Tallenna muutokset -painikkeella. 8 Työkalut-valikko Asetuskuvasta kutsuttavat alitoiminnot saadaan käyttöön Työkalut-valikosta. Nämä toiminnot ovat: Aika uloskirjautumiseen Kieliasetukset Aika-asetukset Prosessinohjaus Kohteen tunnisteen asettelut Kovalevytilan valvonta 9 Tallenna muutokset -ikkuna Kun Sovelluksen asetukset kuvasta poistuttaessa on muutoksia tallentamatta, Tallenna muutokset ikkuna ilmestyy näytölle. Aika uloskirjautumiseen -ikkunassa määritetään uloskirjautumisen ajankohta sisään-kirjauksen jälkeen. Kun annetun pituinen aika on kulunut, käyttöoikeustaso palautuu Katseluksi (0). Uloskirjautumisaika annetaan tunteina Aika uloskirjautumiseen poistetaan käytöstä valitsemalla vaihtoehto Not in use. Jos aika uloskirjautumiseen on käytössä, käyttäjä saa tiedon käyttöoikeustason nollautumisesta. Se tapahtuu ilmoituksen avulla, joka avautuu yhteysjakson päättymisilmoitukselle määritettynä ajankohtana. Määritettävät ajat ovat minuutteja ennen käyttöoikeustason nollautumista. Enintään voidaan esittää viisi erilaista ilmoitusta. Yhteysjakson pituuden ja yhteysjakson päättymishuomautuksen asettaminen on mahdollista vain, jos Aika uloskirjautumiseen on käytössä. 222 ABB Automation

5 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja Jos uloskirjautumisaikaa tai yhteysjakson päättymishuomautuksen ajankohtaa muutetaan, uusia arvoja ei saada käyttöön ennen kuin seuraavan sisäänkirjauksen jälkeen..xyd $LNDXORVNLUMDXWXPLVHHQLNNXQD Kieliasetukset Käytettävissä olevat kielet näkyvät avattavassa luetteloruudussa. Ensimmäinen kieli (0) on aina englanti ja seuraavat (mahdolliset), mukautetut kielet määritetään paikallisiksi kieliksi. Monitorille valittu kieli muuttaa kuvissa ja valintaikkunoissa käytetyn kielen. Valittu kieli on käytössä niin kauan kuin monitori on auki. Tapahtumatulostimelle lähetetty tulostus käyttää sovelluksen kieltä. Se on sama kaikille saman sovelluksen käyttäjille monitorin kielestä riippumatta. Sovelluksen kielen muutos on voimassa, kunnes se muutetaan uudelleen Kieliasetukset - ikkunassa. Sovelluksen käyttämä kieli ei vaikuta monitorilla esitettyyn kieleen. Monitorin kieli ja sovelluksen kieli valitaan avattavasta luetteloruudusta. Valinta saadaan käyttöön näpäyttämällä OK-painiketta tai se voidaan perua näpäyttämällä Peruuta-painiketta. 11.XYD.LHOLDVHWXNVHWLNNXQD ABB Automation 223

6 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM Aika-asettelut MicroSCADAn perusohjelmistossa ei ole kesä-/talviajan käsittelyrutiinia. Time Settings -ikkuna luo menettelyt, joissa sovelluskohtaiset ohjaukset voidaan tehdä kun kesä-/talviaikaa vaihdetaan. 7RLPLQWRVDDGDDQNl\WW QVXRULWWDPDOODVHXUDDYDWWRLPHQSLWHHW 1 Näpäytä In use -painiketta. 2 Valitse yhdistelmäruudusta sen sovelluksen nimi, joka käsittelee ajan vaihtumista. 3 Kirjoita talviajan (normaaliajan) alkamispäivä ja kesäajan alkamispäivä kenttiin muodossa kk-pp hh:mm (kuukausi-päivä tunti:minuutti). 4 Määrittää muutossuunnan, kun siirrytään normaaliaikaan/kesäaikaan. Oletusarvona on, että vähennetään 1 tunti siirryttäessä normaaliaikaan ja päinvastoin. 5 Kun kaikki on valmista, näpäytetään OK-painiketta. Peruuta-painike peruu kaikki muutokset. 6 Näpäytetään päänäkymässä olevaa Tallenna muutokset painiketta. 7RLPLQWRVDDGDDQSRLVNl\W VWlVHXUDDYDVWL 1 Näpäytetään In Use -painiketta. 2 Näpäytetään OK-painiketta. 3 Näpäytetään päänäkymässä olevaa Tallenna muutokset painiketta. Kun tämä toiminto on otettu käyttöön Time Settings -kuvassa, luodaan komentoproseduurit BGU_TIMEBA ja BGU_TIMEFO. Ensin mainittu aktivoituu kun kelloa siirretään taaksepäin ja jälkimmäinen kun kelloa siirretään eteenpäin. Sovelluskohtaiset ajanmuutostoiminnot voidaan kirjoittaa näihin komentoproseduureihin. Kun tämä toiminto on otettu käyttöön, ulkopuolisen ohjelman tekemä kesäajan asetus (käyttöjärjestelmän kesäaika) on asetettava arvoon Not in Use, jotta estettäisiin järjestelmän kellonajan muuttuminen moneen kertaan. Kun tämä toiminto on otettu käyttöön, ikkunassa olevat painikkeet ja kentät ovat käytettävissä. Suorituspäivämäärä ja kellonaika kirjoitetaan ko. kenttiin. On myös mahdollista määrittää muutossuunta. Aika on annettava muodossa kk-pp hh:mm. Aika-asettelun hoitava sovellus määritetään avattavassa luetteloruudussa. Siinä on lueteltu kaikki järjestelmässä käytössä olevat sovellukset. Muutokset otetaan käyttöön OK-painikkeella ja hylätään Peruuta-painikkeella. 224 ABB Automation

7 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja.xyd.hvlwdoyldlndvlluw\pllnnxqd Prosessiohjauksen asettelut Prosessiohjauksen asettelut -ikkunan sisältämät kaksi attribuuttia määrittävät, miten tulostus- ja keskijänniteprosessien ohjausikkunat toimivat yleensä ohjauksia suoritettaessa. Kun valitaan vaihtoehto Sulje ikkuna ohjauksen jälkeen, kyseinen ohjausikkuna esim. katkaisijan ohjausikkuna, sulkeutuu kun ohjaus on suoritettu. Kun valitaan vaihtoehto Käyttäjä ID suoritetaan, tulostuu kirjoittimelle tunniste, esim. kuka suoritti ohjauksen. Tunnisteen muoto on <aika>,<järjestelmän nimi>,<monitorin numero>, <käyttäjä>,<"suoritettu ohjaus">. 11.XYD 3URVHVVLRKMDXNVHQDVHWWHOXWLNNXQD Näytä kohteen tunnistus Näytä kohteen tunnistus -ikkuna avataan valitsemalla Työkalut-valikosta Show object ID. Näytä kohteen tunnistus -ikkunassa määritetään, miten aktivoidun ABB Automation 225

8 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM kohteen tunnus esitetään hälytyslistoissa, tapahtumalistassa, keskijännitejakeluprosessin työkaluissa jne. Vaihtoehdot on valittava listasta peräjälkeen aloittaen ylhäältä (katso alla olevaa taulukkoa): Sallitut valinnat 1 Näytä asema 2 Näytä lähtö 3 Näytä laite 4 Näytä asema, Näytä lähtö 5 Näytä lähtö, Näytä laite 6 Näytä asema, Näytä lähtö, Näytä laite Kun valitaan kaksi "päätevaihtoehtoa", niiden väliset vaihtoehdot tulevat valituiksi automaattisesti, esim. kun valitaan vaihtoehto Näytä asema ja Näytä laite, niin Näytä lähtö tulee automaattisesti myös valituksi..xyd 1l\WlNRKWHHQWXQQLVWXVLNNXQD Hälytys levytilan loppumisesta Kiintolevyn valvontatoiminnolla valvotaan käytettävissä olevan levytilan määrää. Tämä toiminto antaa käyttäjälle aikaisessa vaiheessa varoituksen kiintolevytilan loppumisesta. Levytilan valvonnalle on mahdollista antaa hälytyksen alaraja. Hälytysraja on valittavissa avattavasta luetteloruudusta. Hälytysrajan arvo voidaan myös kirjoittaa ruutuun näppäimistön avulla. Valvontatoiminto otetaan pois käytöstä asettamalla hälytysraja nollaksi (0) tai valitsemalla vaihtoehto Not in Use avattavasta luetteloruudusta. Varoitusraja lasketaan käyttäjän antamasta hälytysrajasta. Varoitusraja on 10 % suurempi kuin hälytyksen ala-raja. 226 ABB Automation

9 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja.xyd +lo\w\vudmdohy\wlodooh Prosessikohteiden tuonti/vienti Prosessikohteiden tuonti-/vientitoiminto Database Import/Export voidaan käynnistää Ylläpito-valikosta. 3URVHVVLNRKWHLGHQWXRQQLQYLHQQLQNDNVLSllWHKWlYllRYDW Prosessikohteiden vienti MicroSCADAn tietokannasta haluttuun tiedostoon Prosessikohteiden tuonti halutusta tiedostosta MicroSCADAn tietokantaan Tämän työkalun ensisijaisena toimintona on muodostaa yhteys toisaalta LIB pohjaisten sovellusten ja toisaalta niiden sovellusten välille, jotka on rakennettu sveitsiläisen ABB Network Partner Ltd:n valmistaman SigTOOL 3.0 -signaalien ohjelmointityökalun avulla. Sen lisäksi tämä työkalu tarjoaa yleiskäyttöisen tietokantatyökalun, esimerkiksi varmuuskopion tekemiseen nykyiseen sovellukseen kuuluvista prosessikohteista. Tämän työkalun käytössä tulisi ottaa huomioon seuraavaa: 11 Vain nykyisen sovelluksen prosessikohteiden vienti on mahdollista. Vain ennalta määritetyn tyyppisten prosessikohteiden (PT-attribuutti <100) vienti on mahdollista. Kun vienti koskee SigTOOL-yhteensopivaa lataustiedostoa, siihen kuuluvat vain ne prosessikohteet joille on annettu DATA_ACQUISITION_UNIT-nimi. Katso vakiotoimintojen asennusta koskevia ohjetekstejä. Kun tietoja tuodaan, kaikki vaadittavat skaalat on luotava muilla keinoin, sillä tämä työkalu ei pysty luomaan niitä. Lataustiedoston maksimikoko on riviä, joka vastaa noin 3300 tai 5000 prosessikohdetta, lataustiedoston formaatista riippuen. Lataustiedostot voidaan lukea SigTOOLin versiolla 3.0 tai sitä uudemmalla versiolla. Kaikkien tällä työkalulla käsiteltävien lataustiedostojen on sijaittava hakemistossa / APL/'NAME'/LOADFILES, jossa 'NAME' viittaa nykyisen sovelluksen nimeen. Hakemisto luodaan tällä työkalulla, jos sitä ei ole jo olemassa Toiminnot Käytettäessä tätä työkalua on tiedonsiirron suunnaksi valittava joko tuonti tai vienti. Tämä tarkoittaa sitä, että tietoja ei voida siirtää lataustiedostosta toiseen tai tietokannasta toiseen tietokantaan. ABB Automation 227

10 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM Toiseksi tuotavat tai vietävät prosessikohteet on näytettävä eli ne on listattava ennen kuin itse tuonti- ja vientimenettely suoritetaan. Siten prosessikohteiden vienti tapahtuu seuraavasti: Lue valitut prosessikohteet tietokannasta niin, että ne näytetään listalla. Vie prosessikohteet lataustiedostoon valitussa formaatissa (yleinen formaatti tai SigTOOL-yhteensopiva formaatti). Prosessikohteet tuodaan seuraavasti: Avaa kyseinen lataustiedosto niin, että tiedostossa olevat prosessikohteen esitetään listana. Tuo prosessikohteet nykyisen sovelluksen prosessitietokantaan. Listassa prosessikohteet esitetään aakkosjärjestyksessä kohdetunnuksen mukaan (OI-attribuutti). Jokainen prosessikohde esitetään listassa yhtenä tekstirivinä, joka sisältää seuraavat elementit: looginen nimi, indeksi, kohdetunnus ja kohdeteksti. Listassa on 32 riviä yhdellä sivulla ja sitä voidaan vierittää Sivu ylös/alas - työkaluilla, jos listan pituus on enemmän kuin 32 riviä. Sivunumero näkyy kuvan oikeassa yläreunassa olevassa kentässä. Pääkuvanäkymät eroavat hieman toisistaan riippuen tiedonsiirron suunnasta (tuonti vai vienti). Kun tietoja viedään, niin prosessikohteet ilman DATA_- ACQUISITION_UNIT-nimeä näytetään punaisella, mikä osoittaa että niitä ei ole viety SigTOOL-yhteensopivaan tiedostoon. Kuvan alaosassa olevissa kentissä näkyy valinnan polkunimi ja prosessikohteiden lukumäärä. Kun tietoja tuodaan, kaikki lataustiedostosta luetut prosessikohteet näytetään mustalla ja kuvan alaosassa olevissa kentissä näkyvät lataustiedoston hakemisto ja nimi sekä prosessikohteiden lukumäärä Prosessikohteiden tuonti-/vientityökalut Alla on lyhyt kuvaus DB Export/Import -kuvan työkaluista. Tarkempiä tietoja löytyy työkaluikkunasta kutsuttavista ohjeteksteistä. Työkalu Open Load File Read From Database Toiminto Tämän työkalun avulla voidaan avata lataustiedosto ja katsella siinä olevia prosessikohteita. Tämä työkalu mahdollistaa nykyisen sovelluksen prosessikohteiden katselun. Selailu tapahtuu prosessikohteiden kohdetunnuksen perusteella. Export To Load File Tämän työkalun avulla voidaan Read from Database työkalulla tietokannasta luetut prosessikohteet viedä lataustiedostoon valitussa formaatissa (SigTOOL-yhteensopiva formaatti tai yleinen formaatti). Import To Database Tämän työkalun avulla voidaan Open Load File työkalulla lataustiedostosta luetut prosessikohteet viedä nykyisen sovelluksen prosessitietokantaan. Vieritä sivu Tämä työkalu vierittää listaa yhden sivun (32 rivin) verran ylöspäin tai alaspäin Näytä työkalurivi Näyttää tai piilottaa työkalurivin. Kun työkalurivi ei ole näkyvissä, kaikki työkalut ovat käytettävissä Työkalut-valikon kautta. 228 ABB Automation

11 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja +820$8786: Lataustiedoston enimmäispituus on riviä, mikä vastaa noin 5000 (SigTOOL-yhteensopiva tiedostoformaatti) tai 3300 (yleinen formaatti) prosessikohdetta. +820$8786 Suuren prosessikohdemäärän vienti tai tuonti voi kuormittaa tilapäisesti järjestelmää, mistä johtuen vasteaika hidastuu. +820$8786 Prosessikohteita voidaan vain siirtää tietokannasta lataustiedostoon ja päinvastoin, ei esimerkiksi lataustiedostosta toiseen. 11 ABB Automation 229

12 (empty)

LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2

LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 5.1. Yleiskatsaus 5 (VWROLVWDQSllQlN\Pl 5.1.1. Kuvaus LIB 500:n pohjalta rakennettujen sovellusten estolista esittää yhteenvedon valvottavan prosessin signaalien senhetkisistä

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana.

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Painonhallinta Sisäänkirjautuminen Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Kuva 1 Sisäänkirjautuminen Yleistä Painonhallinta toimii internet-selaimella, mutta liikuttaessa sovelluksessa,

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Office Video, pikaopas

Office Video, pikaopas Office 365 - Video, pikaopas Sisällys Palvelu... 2 Kanavan luonti... 3 Kuinka kanava kannattaa nimetä?... 4 Kanavan käyttöoikeudet... 4 Käyttöoikeustasot... 5 Videoiden lisääminen kanavalle... 6 Videon

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Tietokantojen hallinta

Tietokantojen hallinta Tietokantojen hallinta 1. Yleistä Ensimmäinen vaihe ennen Odoo käytön aloittamista, on varmuuskopioiden tekeminen. Se kannattaa tehdä riittävän usein. Kun Odoo toimii omalla koneella, on tietokantojen

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus SELAINENNAKKOILMOITUKSEN IKKUNANKUVAT 1(24) 2.2.2010 Selainennakkoilmoitus ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus Yleistä ENNI-järjestelmästä ENNI-järjestelmän vakiopainikkeita Selainennakkoilmoitus

Lisätiedot

Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet

Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet 1 Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet Oikeudet Goalkeeper game statistics v12 ohjelman tekijänoikeudet ovat pysyvästi tekijällä (Markku Aalto, Vantaa, markku.aalto@finhockey.fi), ellei niitä

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori Testitapaukset - Koordinaattieditori Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 3. Toiminnallisuuden testitapaukset...5 3.1 Uuden projektin avaaminen...5 3.2 vaa olemassaoleva projekti...6

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. HydraVision Käyttöopas Versio 1.1 P/N 137-40340-20 Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. ATI, kaikki ATI-tuotteiden ja tuotteen ominaisuuksien nimet ovat Ati Technologies Inc:in

Lisätiedot

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko LOPPURAPORTTI 1(11) Ratkaisun kuvaus Käytetyt tiedostot Tietuerakenteet Onnistuin

Lisätiedot

Omapalvelun ka ytto ohjeet

Omapalvelun ka ytto ohjeet Omapalvelun ka ytto ohjeet 1 Sisällys Etusivu ja omat tiedot... 2 Hakemuksen täyttäminen... 3 Välitallennus... 3 Keskeneräisen hakemuksen täyttäminen... 4 Liitteiden täydentäminen jälkikäteen... 5 Hakemuksen

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Windows Vistan varmuuskopiointi

Windows Vistan varmuuskopiointi Vaihtoehtoja varmuuskopiointiin 1 Windows Vistan varmuuskopiointi Sisällysluettelo mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Windows Vistan varmuuskopiointi... 2 Ensimmäinen varmuuskopiointi ja asetukset... 2 Seuraava

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Laatijat: Veli Mikko Puupponen ja Ilkka Rautiainen Päivämäärä: 26.5.2014 Versio: 1.0.0 1. Testausympäristö ja yhteenveto Testatun

Lisätiedot

Adobe Premiere 6.0 ohjelmasta

Adobe Premiere 6.0 ohjelmasta 1 Adobe Premiere 6.0 ohjelmasta 1. Ohjelman käynnistys...2 2 Ohjelman näkymän esittely...3 Työskentelytila...3 3 VIDEON KAAPPAUS:...6 3.1. Tallennuspaikka valitaan valitsemalla...6 3. 2. Kaappaus aloitetaan

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016 KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) MML Käyttövaltuushallintaan mennään osoitteen https://vatu.idmservice.nls.fi kautta. Valitse tunnistautumismenetelmä, joka sinulla on käytössäsi. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA

Lisätiedot

Tarva MT (Maantie) pikaohje. 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva MT (Maantie) pikaohje. 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva MT (Maantie) pikaohje 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen Tarva MT -ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvamt.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

Sähköinen ajanvaraus Virkailijan ohje. 11.11.2015 Valtiovarainministeriö

Sähköinen ajanvaraus Virkailijan ohje. 11.11.2015 Valtiovarainministeriö Sähköinen ajanvaraus Virkailijan ohje 11.11.2015 Valtiovarainministeriö Sisältö 1 Yleistä... 1 1.1 Sisään- ja uloskirjautuminen... 1 1.2 Salasanan vaihto... 2 2 Ajanvaraus... 3 2.1 Varauksen luonti...

Lisätiedot

Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstä poisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

Valtiokonttorin tunnistuspalvelu

Valtiokonttorin tunnistuspalvelu Tila Julkaistu Dok.nro Versio P Sivumäärä 18 Päiväys www.insta.fi Hallintatiedot Yleiset hallintatiedot Nimi Nimikirjoitus Päivämäärä Laatija Hyttinen Henna Tarkastaja Hyväksyjä Arkistoviite Versiohistoria

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Tietohallintokeskus Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Datainfon toimittamiin vakioituihin henkilökunnan Nokian puhelimiin E5, E6 ja E7 on esiasennettu tarvittavat varmenteet, joten yleensä

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen 1 Etäyhteysohje (vpn.lappia.fi) Yleistä ssl-vpn etäkäyttöpalvelusta Koulutuskuntayhtymän henkilökunnalla ja opiskelijoilla on käytössään selaimella käytettävä etäkäyttöpalvelu. Palvelun kautta voi käyttää

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

Edico Lite ja S Käyttöohje istunnon pitäjälle ja kutsutulle

Edico Lite ja S Käyttöohje istunnon pitäjälle ja kutsutulle Edico Lite ja S Käyttöohje istunnon pitäjälle ja kutsutulle Sisältö: sivu Käyttäjäroolit Edico-istunnoissa 1 Istuntoon kutsutun kirjautuminen 1 Edico Lite, istunnon avausnäkymä 2 Edico S, istunnon avausnäkymä

Lisätiedot

Webforum. Version 16.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty:

Webforum. Version 16.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty: Webforum Version 16.3 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2016-09-26 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Aloita-sivu... 5 Uusi kalenteri... 5 Dokumentit... 6 Tarkastus ja hyväksyminen viimeistellään

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje

Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje Kirjautumissivu löytyy osoitteesta https://njr.yap.fi/cgi-bin/rpj2v3/dispat.exe. Anna käyttäjätunnus ja salasana.

Lisätiedot

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat 1(8) Sisältö 1 M-Bus -luenta M-Bus Arkin avulla...2 1.0 Mikä on?...2 1.1 Asennus...2 1.2 Käyttö...2 1.3 Yleisimmät kentät ja painikkeet...4 Muita painikkeita:...7 1.4 Modeemi...7 2 M-Bus Arkin käyttö esimerkki...8

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi Mari Riihiaho 5.3.2012 Kirjautuminen ja käyttöoikeudet Järjestelmään kirjaudutaan Aalto tunnuksella (käyttäjätunnus ja salasana)

Lisätiedot

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen Sisällysluettelo Sisällys Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen... 1 Sisällysluettelo... 1 Käyttöoikeus... 1 Kirjautunut käyttäjä... 3 Artikkelin kommentointi...

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS Pikakäyttöohje Päivitys 14.11.2011 SISÄLLYS I. Ohjelman käynnistäminen II. Harjoiteltavan osa-alueen ja tehtäväsovelluksen valinta III. Tehtäväsovellusten käyttö Mallisuoritus ja tehtävän suoritusohje

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Nellistä voi siirtää kirjallisuuslistoja Moodle-oppimisympäristöön. Näin voidaan tarjota opiskelijalle esimerkiksi verkkokurssin oheislukemistona

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi 1 (5) Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Pikaohje eläintenpitäjille Lammas- ja vuohirekisterisovellus

Pikaohje eläintenpitäjille Lammas- ja vuohirekisterisovellus Pikaohje eläintenpitäjille Lammas- ja vuohirekisterisovellus SISÄLLYSLUETTELO 1. Käyttäjätunnukset 2 2. Kirjautuminen järjestelmään 3 3. Eläintenpitäjän eläimet ja rekisterin valinta 4 4. Ilmoitukset 4.1

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET

VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN PÄIKKYYN 1 1.1 Käyttäjätunnuksen aktivointi 1 1.2 Sisäänkirjautuminen 2 1.3 Salasanan vaihtaminen 2 1.3.1 Vanhentuva salasana 2

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android )

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Ennen Brother-laitteen käyttöä Huomautusten määritelmät Tämä käyttöopas käyttää seuraavia symboleita ja merkintätapoja: Kuvakkeet sisältävät

Lisätiedot

1 Rekisteröityminen Supplier Portal palvelun käyttäjäksi

1 Rekisteröityminen Supplier Portal palvelun käyttäjäksi Ostoreskontra Supplier Portal toimittajaportaali -ohje Sivu 1 / 15 SUPPLIER PORTAL TOIMITTAJAPORTAALI OHJE TOIMITTAJILLE Verkkolaskutuspalvelun käyttöönottamiseksi laskun lähettäjän tulee rekisteröityä

Lisätiedot

LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2 käyttäjän käsikirja

LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2 käyttäjän käsikirja LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2 käyttäjän käsikirja (tyhjä) 1MRS751368-MUM Laadittu: 26.11.1998 Dokumenttiversio: A Ohjelmaversio: 4.0.2 LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2 Käyttäjän käsikirja Copyright ABB Substation

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Ohjeisto tiedonsiirrosta

Ohjeisto tiedonsiirrosta Liite 6 1(24) KEMIN ENERGIA Ohjeisto tiedonsiirrosta Janne Pirttimaa 27.2.2013 Liite 6 2(24) Sisällysluettelo 1. TIEDONKERUUKIRJASTON MUOKKAAMINEN... 3 2. KIRJASTON SIIRTÄMINEN LAITTEESEEN... 11 3. MITTAUSTEN

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa.

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. LIITE 1 1 HARJOITUS 1 Kitara Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. Käsiteltävät asiat Edit Poly Muokkaus kuvan mukaan TurboSmooth Extrude 1. Tarkistetaan että mittayksiköt

Lisätiedot