11. Sovelluskohtaiset työkalut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "11. Sovelluskohtaiset työkalut"

Transkriptio

1 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja Tässä luvussa kuvataan eri sovelluksiin liittyviä työkaluja. Kappaleissa Käyttäjien hallinta ja Sovellusten asetukset kuvatut toiminnot edellyttävät, että käyttäjällä on järjestelmän pääkäyttäjän oikeudet Käyttäjien hallinta Käyttäjien hallinta voidaan käynnistää valitsemalla User Management -vaihtoehto Asetukset-valikosta. User Management on työkaluikkuna, jossa määritetään eri käyttäjien käyttöoikeudet. Prosessikuvissa olevat vakiotoiminnot voidaan vapaasti koota käyttöoikeusryhmiksi. Tätä ominaisuutta käytetään hyväksi yhdistettäessä sopivaksi katsotut käyttöoikeudet eri toimintoihin. Jos tiettyä vakiotoimintoa ei ole määritetty kuuluvaksi tiettyyn käyttöoikeusryhmään tai ryhmää ei ole käyttöoikeuksien määrityksissä, käytetään käyttöoikeusryhmää nimeltään GENERAL. Tästä syystä GENERAL-ryhmää ei voi poistaa. Valittavissa olevat käyttöoikeustasot ovat: Katselu (0) = ohjausten tekeminen ei ole sallittua. Ohjaus (1) = ohjausten tekeminen on sallittu. Ohjelmointi (2) = kaikki muut oikeudet sallittu paitsi käyttöoikeuksien määrittäminen. Järjestelmän pääkäyttäjä (5) = kaikki oikeudet (vain yksi käyttäjä voi olla järjestelmän pääkäyttäjä). Järjestelmän pääkäyttäjä voi ottaa koko sisäänkirjautumiskäytännön pois käytöstä muuttamalla käyttäjien hallinnan ja käyttöoikeusjärjestelmän Pois-tilaan. Järjestelmän käynnistyessä sisäänkirjausikkuna ei avaudu ja sovelluksen asetuksissa ensimmäiseksi kuvaksi määritetty kuva avautuu automaattisesti. Tässä tapauksessa kaikki käyttöoikeudet ovat sallittuja. 11 Valitun käyttäjän käyttöoikeustaso näkyy päänäkymässä. Tasoja voidaan muuttaa suoraan. Huomattakoon, että järjestelmän pääkäyttäjän tasoa GENERAL ei voi muuttaa. Käytössä olevat tasot ovat: 0 (Katselu), 1 (Ohjaus) ja 2 (Ohjelmointi). Monitorilla näytetyn oletuskielen numero on 0 (= englanti). Näpäyttämällä Tallenna muutokset -painiketta voidaan tallentaa kuvaan tai johonkin alaikkunaan tehdyt määritykset. Näpäyttämällä Peruuta-painiketta voidaan hylätä kaikki vielä tallentamatta olevat muutokset. Seuraavat valintaikkunat saadaan käyttöön Työkalut-valikosta: Add User (Lisää käyttäjä), Remove User (Poista käyttäjä), Add Authorization Group (Lisää käyttöoikeusryhmä), Remove Authorization Group (Poista käyttöoikeusryhmä), Define View Monitor (Määritä katselumonitori), Change Password (Vaihda salasana). +820! Muutoksia ei oteta käyttöön ennen kuin ne on tallennettu User Management -kuvasta! ABB Automation 219

2 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM Käyttäjänimen lisääminen Järjestelmän pääkäyttäjä voi lisätä käyttäjiä Add User -ikkunassa. Uuden käyttäjän nimi annetaan Add User -kenttään. Ryhmän nimi ei saa sisältää erikoismerkkejä eikä se saa muodostua kahdesta kirjaimesta ja niiden perässä olevasta yhdestä numerosta. Nimi ei saa myöskään alkaa numerolla. Käyttöoikeustasot voidaan kopioida muiden tavallisten käyttäjien (ei pääkäyttäjän) määrityksistä valitsemalla lähde. Uuden käyttäjän salasana on aina <Enter> kunnes käyttäjä vaihtaa sen Change Password -valintaikkunassa Käyttäjänimen poistaminen Järjestelmän pääkäyttäjä voi poistaa käyttäjiä Remove Users -ikkunassa. Valittu käyttäjänimi poistuu käytettäessä. Järjestelmän pääkäyttäjää ei voi poistaa Käyttöoikeusryhmän lisääminen Järjestelmän pääkäyttäjä voi lisätä käyttöoikeusryhmiä Add Authorization Group - ikkunassa. Kaikki lisättävään ryhmään konfiguroidut vakiokuvatoiminnot noudattavat käyttäjäkohtaisesti määritettyjä käyttöoikeustasoja. Määritetty käyttöoikeusryhmä lisätään. Ryhmän nimi ei saa sisältää erikoismerkkejä eikä nimenä saa olla kaksi kirjainta ja niiden perässä numero. Nimi ei saa myöskään alkaa numerolla. Jos käyttöoikeustasoja ei kopioida toisesta ryhmästä, kaikilla käyttäjillä on oletusarvona Katselu (0) -tason oikeudet. Kopioiminen GENERALryhmästä ei ole mahdollista Käyttöoikeusryhmän poistaminen Järjestelmän pääkäyttäjä voi poistaa käyttöoikeusryhmiä Remove Authorization Group -ikkunassa. Kaikki poistettavaan ryhmään määritetyt vakiotoiminnot alkavat automaattisesti käyttää GENERAL-ryhmän määrityksiä. Valittu käyttöoikeusryhmä poistuu. GENERAL-ryhmää ei voi poistaa Salasanan vaihtaminen Jokainen käyttäjä voi vaihtaa salasanansa Change Password -ikkunassa. Jos vanha salasana annetaan oikein, salasanaksi vaihtuu ikkunaan uutena annettu Katselumonitorien määrittäminen Järjestelmän pääkäyttäjä voi rajoittaa käyttöoikeustasoksi Katselun (0) kaikille niille käyttäjille, jotka kirjautuvat sisään Define View -ikkunassa määritetyltä työasemalta. Jos monitorin järjestelmälaitenimi (MON:BSD) on määritetty mainitussa ikkunassa, käyttäjän käyttöoikeustaso on aina Katselu (0). Kun ikkunassa näpäytetään OK- tai Apply-painiketta, listassa mainitut monitorit määritetään vain katseluun soveltuviksi Sovelluksen asetukset Sovellusten asetustoiminto voidaan käynnistää valitsemalla Asetukset-vaihtoehto Asetukset-valikosta. 220 ABB Automation

3 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja Kuvaus Päänäkymä Sovelluksen asetuksilla saadaan sovellus mukautettua halutuksi. Asetusten muuttaminen on mahdollista, jos käyttöoikeustaso on Järjestelmän pääkäyttäjä (5). Kaikki käyttäjät voivat kuitenkin muuttaa monitorin kielen. 11.XYD 6RYHOOXNVHQDVHWXNVHWNXYD ABB Automation 221

4 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM # Selitys Huomautuksia 1 Sovelluksen omistaja Aika uloskirjautumiseen Sovelluksen omistaja, joka näkyy esim. Sisäänkirjausikkunassa. Käytännössä tässä on sen asiakkaan nimi, joka omistaa tämän tuotteen käyttölisenssin. Sovelluksen omistajan nimeä ei voi muuttaa Sovelluksen asetukset kuvan avulla. 2 Ensimmäinen kuva Sisäänkirjautumisen jälkeen ensimmäisenä avautuva kuva. sisäänkirjautumisen Tämä kuva kuten Sovelluksen logokuva voi olla mikä tahansa jälkeen xxx.pic -tyyppinen kuva. Laajennusosa.PIC jätetään pois kun kuvan nimi annetaan. 3 Sovelluksen logokuva Kuva esitetään sisäänkirjausikkunan alla X-monitoreilla. 4 Järjestelmän sijainti Määrittää, ajetaanko MicroSCADA-sovellusta verkonohjaus- ja valvontakeskuksena (Network Control Center, NCC) vai alaaseman automaatiojärjestelmänä (Substation Control System, SCS). 5 Järjestelmän nimi Järjestelmän nimiä käytetään tietyissä tapahtumissa, esimerkiksi kun monitori avautuu tai käyttäjä on kirjautunut järjestelmään. 6 Tietoa tuotteesta Asennettujen tuotteiden versiotiedot. 7 Painikkeet Tehdyt muutokset tallennetaan ja otetaan käyttöön Tallenna muutokset -painikkeella. Peruuta palauttaa viimeisen tallennuksen jälkeen muutetut arvot. Ohje avaa sovelluksen asetuskuvaan liittyvän ohjeikkunan. Alaikkunoissa on samanlaiset painikkeet, paitsi että Tallenna-painikkeen tilalla on OK-painike. OK-painike ottaa alaikkunoissa tehdyt muutokset käyttöön ja sulkee ikkunan. Lopullinen tallennus tapahtuu aina päänäkymän Tallenna muutokset -painikkeella. 8 Työkalut-valikko Asetuskuvasta kutsuttavat alitoiminnot saadaan käyttöön Työkalut-valikosta. Nämä toiminnot ovat: Aika uloskirjautumiseen Kieliasetukset Aika-asetukset Prosessinohjaus Kohteen tunnisteen asettelut Kovalevytilan valvonta 9 Tallenna muutokset -ikkuna Kun Sovelluksen asetukset kuvasta poistuttaessa on muutoksia tallentamatta, Tallenna muutokset ikkuna ilmestyy näytölle. Aika uloskirjautumiseen -ikkunassa määritetään uloskirjautumisen ajankohta sisään-kirjauksen jälkeen. Kun annetun pituinen aika on kulunut, käyttöoikeustaso palautuu Katseluksi (0). Uloskirjautumisaika annetaan tunteina Aika uloskirjautumiseen poistetaan käytöstä valitsemalla vaihtoehto Not in use. Jos aika uloskirjautumiseen on käytössä, käyttäjä saa tiedon käyttöoikeustason nollautumisesta. Se tapahtuu ilmoituksen avulla, joka avautuu yhteysjakson päättymisilmoitukselle määritettynä ajankohtana. Määritettävät ajat ovat minuutteja ennen käyttöoikeustason nollautumista. Enintään voidaan esittää viisi erilaista ilmoitusta. Yhteysjakson pituuden ja yhteysjakson päättymishuomautuksen asettaminen on mahdollista vain, jos Aika uloskirjautumiseen on käytössä. 222 ABB Automation

5 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja Jos uloskirjautumisaikaa tai yhteysjakson päättymishuomautuksen ajankohtaa muutetaan, uusia arvoja ei saada käyttöön ennen kuin seuraavan sisäänkirjauksen jälkeen..xyd $LNDXORVNLUMDXWXPLVHHQLNNXQD Kieliasetukset Käytettävissä olevat kielet näkyvät avattavassa luetteloruudussa. Ensimmäinen kieli (0) on aina englanti ja seuraavat (mahdolliset), mukautetut kielet määritetään paikallisiksi kieliksi. Monitorille valittu kieli muuttaa kuvissa ja valintaikkunoissa käytetyn kielen. Valittu kieli on käytössä niin kauan kuin monitori on auki. Tapahtumatulostimelle lähetetty tulostus käyttää sovelluksen kieltä. Se on sama kaikille saman sovelluksen käyttäjille monitorin kielestä riippumatta. Sovelluksen kielen muutos on voimassa, kunnes se muutetaan uudelleen Kieliasetukset - ikkunassa. Sovelluksen käyttämä kieli ei vaikuta monitorilla esitettyyn kieleen. Monitorin kieli ja sovelluksen kieli valitaan avattavasta luetteloruudusta. Valinta saadaan käyttöön näpäyttämällä OK-painiketta tai se voidaan perua näpäyttämällä Peruuta-painiketta. 11.XYD.LHOLDVHWXNVHWLNNXQD ABB Automation 223

6 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM Aika-asettelut MicroSCADAn perusohjelmistossa ei ole kesä-/talviajan käsittelyrutiinia. Time Settings -ikkuna luo menettelyt, joissa sovelluskohtaiset ohjaukset voidaan tehdä kun kesä-/talviaikaa vaihdetaan. 7RLPLQWRVDDGDDQNl\WW QVXRULWWDPDOODVHXUDDYDWWRLPHQSLWHHW 1 Näpäytä In use -painiketta. 2 Valitse yhdistelmäruudusta sen sovelluksen nimi, joka käsittelee ajan vaihtumista. 3 Kirjoita talviajan (normaaliajan) alkamispäivä ja kesäajan alkamispäivä kenttiin muodossa kk-pp hh:mm (kuukausi-päivä tunti:minuutti). 4 Määrittää muutossuunnan, kun siirrytään normaaliaikaan/kesäaikaan. Oletusarvona on, että vähennetään 1 tunti siirryttäessä normaaliaikaan ja päinvastoin. 5 Kun kaikki on valmista, näpäytetään OK-painiketta. Peruuta-painike peruu kaikki muutokset. 6 Näpäytetään päänäkymässä olevaa Tallenna muutokset painiketta. 7RLPLQWRVDDGDDQSRLVNl\W VWlVHXUDDYDVWL 1 Näpäytetään In Use -painiketta. 2 Näpäytetään OK-painiketta. 3 Näpäytetään päänäkymässä olevaa Tallenna muutokset painiketta. Kun tämä toiminto on otettu käyttöön Time Settings -kuvassa, luodaan komentoproseduurit BGU_TIMEBA ja BGU_TIMEFO. Ensin mainittu aktivoituu kun kelloa siirretään taaksepäin ja jälkimmäinen kun kelloa siirretään eteenpäin. Sovelluskohtaiset ajanmuutostoiminnot voidaan kirjoittaa näihin komentoproseduureihin. Kun tämä toiminto on otettu käyttöön, ulkopuolisen ohjelman tekemä kesäajan asetus (käyttöjärjestelmän kesäaika) on asetettava arvoon Not in Use, jotta estettäisiin järjestelmän kellonajan muuttuminen moneen kertaan. Kun tämä toiminto on otettu käyttöön, ikkunassa olevat painikkeet ja kentät ovat käytettävissä. Suorituspäivämäärä ja kellonaika kirjoitetaan ko. kenttiin. On myös mahdollista määrittää muutossuunta. Aika on annettava muodossa kk-pp hh:mm. Aika-asettelun hoitava sovellus määritetään avattavassa luetteloruudussa. Siinä on lueteltu kaikki järjestelmässä käytössä olevat sovellukset. Muutokset otetaan käyttöön OK-painikkeella ja hylätään Peruuta-painikkeella. 224 ABB Automation

7 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja.xyd.hvlwdoyldlndvlluw\pllnnxqd Prosessiohjauksen asettelut Prosessiohjauksen asettelut -ikkunan sisältämät kaksi attribuuttia määrittävät, miten tulostus- ja keskijänniteprosessien ohjausikkunat toimivat yleensä ohjauksia suoritettaessa. Kun valitaan vaihtoehto Sulje ikkuna ohjauksen jälkeen, kyseinen ohjausikkuna esim. katkaisijan ohjausikkuna, sulkeutuu kun ohjaus on suoritettu. Kun valitaan vaihtoehto Käyttäjä ID suoritetaan, tulostuu kirjoittimelle tunniste, esim. kuka suoritti ohjauksen. Tunnisteen muoto on <aika>,<järjestelmän nimi>,<monitorin numero>, <käyttäjä>,<"suoritettu ohjaus">. 11.XYD 3URVHVVLRKMDXNVHQDVHWWHOXWLNNXQD Näytä kohteen tunnistus Näytä kohteen tunnistus -ikkuna avataan valitsemalla Työkalut-valikosta Show object ID. Näytä kohteen tunnistus -ikkunassa määritetään, miten aktivoidun ABB Automation 225

8 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM kohteen tunnus esitetään hälytyslistoissa, tapahtumalistassa, keskijännitejakeluprosessin työkaluissa jne. Vaihtoehdot on valittava listasta peräjälkeen aloittaen ylhäältä (katso alla olevaa taulukkoa): Sallitut valinnat 1 Näytä asema 2 Näytä lähtö 3 Näytä laite 4 Näytä asema, Näytä lähtö 5 Näytä lähtö, Näytä laite 6 Näytä asema, Näytä lähtö, Näytä laite Kun valitaan kaksi "päätevaihtoehtoa", niiden väliset vaihtoehdot tulevat valituiksi automaattisesti, esim. kun valitaan vaihtoehto Näytä asema ja Näytä laite, niin Näytä lähtö tulee automaattisesti myös valituksi..xyd 1l\WlNRKWHHQWXQQLVWXVLNNXQD Hälytys levytilan loppumisesta Kiintolevyn valvontatoiminnolla valvotaan käytettävissä olevan levytilan määrää. Tämä toiminto antaa käyttäjälle aikaisessa vaiheessa varoituksen kiintolevytilan loppumisesta. Levytilan valvonnalle on mahdollista antaa hälytyksen alaraja. Hälytysraja on valittavissa avattavasta luetteloruudusta. Hälytysrajan arvo voidaan myös kirjoittaa ruutuun näppäimistön avulla. Valvontatoiminto otetaan pois käytöstä asettamalla hälytysraja nollaksi (0) tai valitsemalla vaihtoehto Not in Use avattavasta luetteloruudusta. Varoitusraja lasketaan käyttäjän antamasta hälytysrajasta. Varoitusraja on 10 % suurempi kuin hälytyksen ala-raja. 226 ABB Automation

9 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja.xyd +lo\w\vudmdohy\wlodooh Prosessikohteiden tuonti/vienti Prosessikohteiden tuonti-/vientitoiminto Database Import/Export voidaan käynnistää Ylläpito-valikosta. 3URVHVVLNRKWHLGHQWXRQQLQYLHQQLQNDNVLSllWHKWlYllRYDW Prosessikohteiden vienti MicroSCADAn tietokannasta haluttuun tiedostoon Prosessikohteiden tuonti halutusta tiedostosta MicroSCADAn tietokantaan Tämän työkalun ensisijaisena toimintona on muodostaa yhteys toisaalta LIB pohjaisten sovellusten ja toisaalta niiden sovellusten välille, jotka on rakennettu sveitsiläisen ABB Network Partner Ltd:n valmistaman SigTOOL 3.0 -signaalien ohjelmointityökalun avulla. Sen lisäksi tämä työkalu tarjoaa yleiskäyttöisen tietokantatyökalun, esimerkiksi varmuuskopion tekemiseen nykyiseen sovellukseen kuuluvista prosessikohteista. Tämän työkalun käytössä tulisi ottaa huomioon seuraavaa: 11 Vain nykyisen sovelluksen prosessikohteiden vienti on mahdollista. Vain ennalta määritetyn tyyppisten prosessikohteiden (PT-attribuutti <100) vienti on mahdollista. Kun vienti koskee SigTOOL-yhteensopivaa lataustiedostoa, siihen kuuluvat vain ne prosessikohteet joille on annettu DATA_ACQUISITION_UNIT-nimi. Katso vakiotoimintojen asennusta koskevia ohjetekstejä. Kun tietoja tuodaan, kaikki vaadittavat skaalat on luotava muilla keinoin, sillä tämä työkalu ei pysty luomaan niitä. Lataustiedoston maksimikoko on riviä, joka vastaa noin 3300 tai 5000 prosessikohdetta, lataustiedoston formaatista riippuen. Lataustiedostot voidaan lukea SigTOOLin versiolla 3.0 tai sitä uudemmalla versiolla. Kaikkien tällä työkalulla käsiteltävien lataustiedostojen on sijaittava hakemistossa / APL/'NAME'/LOADFILES, jossa 'NAME' viittaa nykyisen sovelluksen nimeen. Hakemisto luodaan tällä työkalulla, jos sitä ei ole jo olemassa Toiminnot Käytettäessä tätä työkalua on tiedonsiirron suunnaksi valittava joko tuonti tai vienti. Tämä tarkoittaa sitä, että tietoja ei voida siirtää lataustiedostosta toiseen tai tietokannasta toiseen tietokantaan. ABB Automation 227

10 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM Toiseksi tuotavat tai vietävät prosessikohteet on näytettävä eli ne on listattava ennen kuin itse tuonti- ja vientimenettely suoritetaan. Siten prosessikohteiden vienti tapahtuu seuraavasti: Lue valitut prosessikohteet tietokannasta niin, että ne näytetään listalla. Vie prosessikohteet lataustiedostoon valitussa formaatissa (yleinen formaatti tai SigTOOL-yhteensopiva formaatti). Prosessikohteet tuodaan seuraavasti: Avaa kyseinen lataustiedosto niin, että tiedostossa olevat prosessikohteen esitetään listana. Tuo prosessikohteet nykyisen sovelluksen prosessitietokantaan. Listassa prosessikohteet esitetään aakkosjärjestyksessä kohdetunnuksen mukaan (OI-attribuutti). Jokainen prosessikohde esitetään listassa yhtenä tekstirivinä, joka sisältää seuraavat elementit: looginen nimi, indeksi, kohdetunnus ja kohdeteksti. Listassa on 32 riviä yhdellä sivulla ja sitä voidaan vierittää Sivu ylös/alas - työkaluilla, jos listan pituus on enemmän kuin 32 riviä. Sivunumero näkyy kuvan oikeassa yläreunassa olevassa kentässä. Pääkuvanäkymät eroavat hieman toisistaan riippuen tiedonsiirron suunnasta (tuonti vai vienti). Kun tietoja viedään, niin prosessikohteet ilman DATA_- ACQUISITION_UNIT-nimeä näytetään punaisella, mikä osoittaa että niitä ei ole viety SigTOOL-yhteensopivaan tiedostoon. Kuvan alaosassa olevissa kentissä näkyy valinnan polkunimi ja prosessikohteiden lukumäärä. Kun tietoja tuodaan, kaikki lataustiedostosta luetut prosessikohteet näytetään mustalla ja kuvan alaosassa olevissa kentissä näkyvät lataustiedoston hakemisto ja nimi sekä prosessikohteiden lukumäärä Prosessikohteiden tuonti-/vientityökalut Alla on lyhyt kuvaus DB Export/Import -kuvan työkaluista. Tarkempiä tietoja löytyy työkaluikkunasta kutsuttavista ohjeteksteistä. Työkalu Open Load File Read From Database Toiminto Tämän työkalun avulla voidaan avata lataustiedosto ja katsella siinä olevia prosessikohteita. Tämä työkalu mahdollistaa nykyisen sovelluksen prosessikohteiden katselun. Selailu tapahtuu prosessikohteiden kohdetunnuksen perusteella. Export To Load File Tämän työkalun avulla voidaan Read from Database työkalulla tietokannasta luetut prosessikohteet viedä lataustiedostoon valitussa formaatissa (SigTOOL-yhteensopiva formaatti tai yleinen formaatti). Import To Database Tämän työkalun avulla voidaan Open Load File työkalulla lataustiedostosta luetut prosessikohteet viedä nykyisen sovelluksen prosessitietokantaan. Vieritä sivu Tämä työkalu vierittää listaa yhden sivun (32 rivin) verran ylöspäin tai alaspäin Näytä työkalurivi Näyttää tai piilottaa työkalurivin. Kun työkalurivi ei ole näkyvissä, kaikki työkalut ovat käytettävissä Työkalut-valikon kautta. 228 ABB Automation

11 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja +820$8786: Lataustiedoston enimmäispituus on riviä, mikä vastaa noin 5000 (SigTOOL-yhteensopiva tiedostoformaatti) tai 3300 (yleinen formaatti) prosessikohdetta. +820$8786 Suuren prosessikohdemäärän vienti tai tuonti voi kuormittaa tilapäisesti järjestelmää, mistä johtuen vasteaika hidastuu. +820$8786 Prosessikohteita voidaan vain siirtää tietokannasta lataustiedostoon ja päinvastoin, ei esimerkiksi lataustiedostosta toiseen. 11 ABB Automation 229

12 (empty)

Bosch Video Management Systemt System -videonhallintajärjestelmä. Käyttöopas

Bosch Video Management Systemt System -videonhallintajärjestelmä. Käyttöopas Bosch Video Management Systemt System -videonhallintajärjestelmä fi Käyttöopas Bosch Video Management System Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Ohjeen käyttäminen 6 1.1 Tietojen etsiminen 6 1.2

Lisätiedot

Ohjelmointiohje. HHL-Access ver. 7.xx HHL-32+/256+/PRO+ ver. 1.xx

Ohjelmointiohje. HHL-Access ver. 7.xx HHL-32+/256+/PRO+ ver. 1.xx Ohjelmointiohje HHL-Access ver. 7.xx HHL-32+/256+/PRO+ ver. 1.xx Hedengren Security, puh. (09) 6828 444, fax (09) 673 576, security@hedengren.fi, www.hedengrensecurity.fi Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

ULMA 3D. Paperiradan vianilmaisulaitteisto. Graafinen käyttöliittymä. Käyttäjän opas

ULMA 3D. Paperiradan vianilmaisulaitteisto. Graafinen käyttöliittymä. Käyttäjän opas Käyttäjän opas ULMA 3D FI 59010366C ULMA 3D Paperiradan vianilmaisulaitteisto Graafinen käyttöliittymä Käyttäjän opas Käyttäjän opas ULMA 3D SISÄLLYSLUETTELO 1 ULMA 3D JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS... 1 2 KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö SISÄLLYS Sisällys... 2 Kurssiaineiston sisältö... 4 Käyttöjärjestelmän mukauttaminen... 4 Tiedostohallinnan asetukset ja pikakuvakkeet... 4 Ikkunoiden hallinta... 4 Tiedoston

Lisätiedot

Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito

Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito Maaliskuu 2012 1 (84) Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito Käyttöohje Maaliskuu 2012 2 (84) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Uuden käyttöliittymän avaaminen... 5 1.1. Uuden ylläpidon taulut... 7 1.2.

Lisätiedot

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Tekijänoikeus Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Käsikirjaa voi vapaasti levittää kokonaisena

Lisätiedot

Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS

Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS Sisällys...2 Acrobat...4 Digitaalinen paperi... 4 Acrobat-teknologia... 4 Perusidea... 4 PDF-tiedostomuoto... 4 Adobe Acrobat ohjelma... 5 Välilehtien näyttäminen

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

ABLOY KEYAXXESS. Käyttöohje. An ASSA ABLOY Group brand

ABLOY KEYAXXESS. Käyttöohje. An ASSA ABLOY Group brand ABLOY KEYAXXESS Käyttöohje An ASSA ABLOY Group brand OSA. Ohjelman käyttöönotto ja perustoiminnot ABLOY KEYAXXESS KÄYTTÖÖNOTTO 5. JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET JA OHJELMISTON ASENNUS... 5. OHJELMAAN VALMISTELTAVAT

Lisätiedot

PDF-XChange 4 Pro PDF-XChange Viewer. MMPRO Oy

PDF-XChange 4 Pro PDF-XChange Viewer. MMPRO Oy PDF-XChange 4 Pro PDF-XChange Viewer Kirjoitus ja taitto: Bittikatti/Raili Huttunen 2008 MMPRO Oy Harry Palmén Tilkantori 3 B 18 00300 HELSINKI p. 040-510 1760 harry.palmen@welho.com www.mmpro.fi Tämän

Lisätiedot

iloq S10 -lukostopalvelu Käyttäjän käsikirja

iloq S10 -lukostopalvelu Käyttäjän käsikirja iloq S10 -lukostopalvelu Käyttäjän käsikirja JOHDANTO Tämä opas on iloq S10 Manager -ohjelman käyttäjän käsikirja. Opas on tarkoitettu lukostopalvelun hoitajalle, joka voi olla esimerkiksi isännöitsijä

Lisätiedot

DESIGO PX PX-WEBin käyttö Käyttöopas. Versio 2.36. Building Technologies. Building Automation. CM110757fi 31.07.2006

DESIGO PX PX-WEBin käyttö Käyttöopas. Versio 2.36. Building Technologies. Building Automation. CM110757fi 31.07.2006 s DESIGO PX PX-WEBin käyttö Käyttöopas Versio 2.36 CM110757fi 31.07.2006 Building Technologies Building Automation 2/52 Building Technologies DESIGO PX PX-WEBin käyttö CM110757fi Building Automation 31.7.2006

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

TRAKA TOUCH KÄYTTÖOHJE UD0011

TRAKA TOUCH KÄYTTÖOHJE UD0011 TRAKA TOUCH KÄYTTÖOHJE UD0011 23/01/15 VERSION 5.0 VERSIO HISTORIA Versio päivämäärä Kuka Muutoksien kuvaus Approved By 5.0 23/01/15 KH Käännetty ENG -> FIN V5.0 23/01/15 UD0011PAGE 2 SISÄLTÖ Versio historia...

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2014 1 (49) Käyttöohje 6.4.0 Toukokuu 2014 2 (49) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Laskujen asiatarkastus ja hyväksyminen... 5 2. Laskun maksamisen toiminnot... 5 3. Laskun kiertokulku... 6 4.

Lisätiedot

BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje

BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje Johdanto Base ContentManager Base ContentManager on Media Cabinet Oy:n toteuttama julkaisujärjestelmä, jonka avulla organisaation julkinen www-sivusto sekä intranet ja ekstranet

Lisätiedot

Esipuhe. Sanakirjojen tuominen. 2006 WordFinder Software Esipuhe 1

Esipuhe. Sanakirjojen tuominen. 2006 WordFinder Software Esipuhe 1 Esipuhe Internet on avannut monia maailman rajoja ja auttanut niin yksityishenkilöitä kuin monikansallisia yhtiöitäkin laajentamaan yhteysverkostoaan. Kielen ei tarvitse enää olla esteenä kansainvälisten

Lisätiedot

FirstOffice Johdanto ja asennus

FirstOffice Johdanto ja asennus Johdanto ja asennus Kappale 1: Johdanto ja asennus FirstOffice on integroitu taloushallinto-ohjelma pienyrityksille Windows, Macintosh ja Linux käyttöympäristöihin. Se sisältää laskutuksen, osto- ja myyntireskontran,

Lisätiedot

Opas versiolle 8.1. Hannu Matikainen. Päivitetty 11.6.2014

Opas versiolle 8.1. Hannu Matikainen. Päivitetty 11.6.2014 Opas versiolle 8.1 Päivitetty 11.6.2014 Sisältö JOHDANTO... 1 YLEISTÄ... 1 WINDOWS-VERSIOT... 2 MODERN-KÄYTTÖLIITTYMÄ... 3 Aloitusnäyttö... 3 Kaikkien sovellusten näyttäminen... 4 Navigointi käyttöliittymässä...

Lisätiedot

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje R-Phone 1.3.3 Käyttöohje versio 08.04.2005 2 R-Phone käyttöohje 8.4.2005 TJK Tietolaite Oy Sisällys Esittely...5 Mikä on R-Phone?...5 Esivaatimukset...5 PC:n vähimmäisvaatimukset...5 Ohjelmistovaatimukset...5

Lisätiedot

Käsikirja. Copyright 1995 2012 Codeman Software. Klaani 5.6 Käsikirja

Käsikirja. Copyright 1995 2012 Codeman Software. Klaani 5.6 Käsikirja Käsikirja Copyright 1995 2012 Codeman Software Klaani 5.6 Käsikirja Tulostettu 5.11.2012 Esipuhe Esipuhe Tämä käsikirja on tarkoitettu kaikille Klaani ohjelman käyttäjille tai sen käyttäjiksi aikoville

Lisätiedot

Infovox4 Ohje. Versio 4

Infovox4 Ohje. Versio 4 Infovox4 Ohje Versio 4 Julkaistu 22.3.2015 Copyright 2013-2015 Acapela Group Kaikki oikeudet pidätetään. http://www.acapela-group.com JOHDATUS INFOVOX4-OHJELMAAN Sisällysluettelo INFOVOX4 LAUNCHPAD LAUNCHPAD-PAINIKKEET

Lisätiedot

BL-NET. Bootloader. Käyttö Winsol Memory Manager TA-Designer. Versio 2.19-1 FI

BL-NET. Bootloader. Käyttö Winsol Memory Manager TA-Designer. Versio 2.19-1 FI BL-NET Versio 2.19-1 FI Bootloader Käyttö Winsol Memory Manager TA-Designer fi Sisällysluettelo Laitteisto/Yleistä... 4 Jännitteensyöttö... 4 DL-väylä... 4 CAN-väylä ja infrapunaliitäntä IR-CAN... 5 USB...

Lisätiedot

Opintomoniste. Itä-Suomen Yliopisto

Opintomoniste. Itä-Suomen Yliopisto Atk-passi: MIKROTIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET WINDOWS XP Opintomoniste Itä-Suomen Yliopisto SISÄLTÖ: 1 WINDOWS -TYÖPÖYTÄ... 2 1.1 KUVAKKEET... 2 1.2 KÄYNNISTÄ (START) -VALIKKO... 3 1.3 OMA TIETOKONE (MY

Lisätiedot

Hallintaportaalin pääkäyttäjän opas

Hallintaportaalin pääkäyttäjän opas Hallintaportaalin pääkäyttäjän opas Sonera Yrityssähköposti Sonera Työtila Sonera Toimistoviestintä 27.11.2012 Sisältö 1/39 Sonera Toimisto -palveluiden pääkäyttäjän opas 27.11.2012 1 Perusteet... 4 1.1

Lisätiedot

Tietoja Käyttäjän käsikirjasta... 5 Yleistä... 5 Esitiedot... 5 Muu materiaali... 5

Tietoja Käyttäjän käsikirjasta... 5 Yleistä... 5 Esitiedot... 5 Muu materiaali... 5 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU V.10.3 OE2003 VERSIO 10.3 MT2003VERSIO 10.3 TILA: 20.4.2007 SISÄLLYSLUETTELO Tietoja Käyttäjän käsikirjasta... 5 Yleistä... 5 Esitiedot... 5 Muu materiaali...

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Lokakuu 2012 1 (61) Käyttöohje 6.2.0 Copyright Aditro 2012 Lokakuu 2012 2 (61) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Järjestelmävaatimukset... 5 1.1. Tuetut käyttöjärjestelmät ja selaimet... 5 1.2. Sovellusversion

Lisätiedot

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje 11 Laskutusjärjestelmällä voidaan muodostaa erilaisia laskuja asiakkaille. Laskujen erilaista käyttäytymistä järjestelmässä ohjaa perustiedoissa olevat laskutyypit. Laskutyypin perustiedoissa on kerrottu,

Lisätiedot

3.2.1 Uusi extranet käyttäjä...31 3.2.1.1 Extranetkäyttäjä sivuston muokkausoikeuksilla...31 3.2.1.2 Extranetkäyttäjä ilman

3.2.1 Uusi extranet käyttäjä...31 3.2.1.1 Extranetkäyttäjä sivuston muokkausoikeuksilla...31 3.2.1.2 Extranetkäyttäjä ilman Sisällysluettelo 1. Käyttäjän opas...3 1.1 Sivuston katselu...3 1.2 Sivustolle siirtyminen...3 1.3 Navigointi...3 1.4 Keskusteluihin osallistuminen...4 1.5 Gallupeihin vastaaminen...5 1.6 Ajankohtaista

Lisätiedot

TOSHIBA Viewer V2 -käyttöopas

TOSHIBA Viewer V2 -käyttöopas TOSHIBA Viewer V2 -käyttöopas Wordcraft International Limited, ohjelmiston käyttöoikeussopimus OSTOEHDOT Ohjelmiston käyttöoikeus myönnetään sallitun käytön rajoissa. Hyvitystä ei anneta sen jälkeen, kun

Lisätiedot