Johanna Krabbe

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johanna Krabbe johanna.krabbe@edupoli.fi"

Transkriptio

1 Vihreä ja vastuullinen yritys tulevaisuuden kilpailuetu Johanna Krabbe Ympäristöosaaminen ja -kehittäminen Työympäristön tulevaisuus TEM Työvoimasta eläkkeelle n. 1,2 milj. hlöä Poistuman huippu 2012 n hlöä. Koettelee kaikkia toimialoja. EVAn tutkimus 04/2010 Vapaa-ajan arvostus erittäin suurta nuoremmilla ikäryhmillä, joille työ merkitsee kaikilla tavoilla mitattuna vähemmän. Perinteiset käsitykset työnteon suuresta itseisarvosta tai työnteosta velvollisuutena vetoavat nykysuomalaisiin vähemmän. EVAn raportti 09/2010 Merkityksellisyyttä tavoitteleva kuluttajakansalainen on itsetietoinen, epäilee linjaorganisaatiota ja puhuu itseohjautuvuudesta. Yksilöllinen kuluttajakansalainen ei ole yritykselle lojaali kuten isänsä tai isoveljensä. Halutaan omaa aikaa. Työelämä Suomessa muuttuu väistämättä ja radikaalisti. Resurssit pienentyvät, saatavuus vaikeutuu ja laatu muuttuu! toimistokeräyspaperin joukkoon. 1

2 Ympäristön tulevaisuus ja tavoitteita Yhdyskuntajätettä 2008 n 2,8 milj. tonnia Valtioneuvoston tavoite 2016: 32 % kierrätettiin 50 % kierrätykseen 17 % hyödynnettiin energiantuotannossa 30 % energiantuotantoon 51 % kaatopaikalle. <20 % kaatopaikalle. VN:n periaatepäätös julkisista hankinnoista kunnille ja valtion paikallishallinnolle: 25 % hankinnoista kestäviä % hankinnoista kestäviä 2015 EU:n ilmastotavoitteet Vähennystavoitteet kasvihuonekaasupäästöille 20 % 2020 mennessä. Energiatehokkuustavoite 20 % ja uusiutuvan energian kasvattamistavoite 20 %. Ihmiskunnan luonnonvarojen tarpeet Arvioitu tarve n. 1,7 maapalloa tyydyttämään uusiutuvien luonnonvarojen tarpeet Seuraavan 50 vuoden aikana ruoan kysyntä kasvaa % ja veden %. (Global Footprint Network) Resurssit pienentyvät, saatavuus vaikeutuu ja laatu muuttuu! Kuva: Krabbe Hävikkiä, tehottomuutta ja osaamattomuutta. Väärässä paikassa raaka-ainetta. toimistokeräyspaperin joukkoon. 2

3 Miksi kannattaa olla vastuullinen? Sidosryhmät ja ympäröivä paikallisyhteisö edellyttää vastuun huomioimista. Kuluttajatieto lisääntyy mm. hiilijalanjälki, eettiset ja ekologiset valinnat. Vastuullinen yritys toimii pitkäjänteisesti huomioiden ympäristö-, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset yli lakien minimivaatimusten. Vastuu ei pääty yrityksen juridisiin rajoihin esim. ulkoistaminen. Auttaa säilyttämään vakaan aseman ja luottamuksen markkinoilla. Rahoitusmahdollisuudet. Verkostoyhteistyö, kumppanuussuhteet ja brändituki. Ammatti- ja työnantajaylpeys sekä -maine. Kannattavuuden kasvu osaamisen ja tuotannon resurssien tehokkaalla käytöllä. Vastuullisen toiminnan elementit Taloudellinen vastuullisuus: kannattavuutta, kilpailukykyä, tehokkuutta osallistumista yhteiskunnan hyvinvoinnin tuottamiseen edellytykset sosiaaliselle ja ympäristövastuullisuudelle. Ympäristövastuullisuus: luonnon monimuotoisuuden turvaamista ja päästöjen vähentäminen tehokasta ja säästävää luonnonvarojen käyttöä ilmastonmuutoksen torjuntaa. Sosiaalinen vastuullisuus: avointa toimintaa huolehtimista henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta yhteistyötä lähiympäristön kanssa hyviä toimintatapoja ja yhteistyötä yritysverkostoissa. Jatkuvan parantamisen periaate ja koulutusvaatimus toimistokeräyspaperin joukkoon. 3

4 Vastuullisuus ja osaamispääoman turvaaminen Osaamis- ja tietopääoman turvaamisella varmistetaan strategian toteuttamisen työvälineet. Tavoitteena toiminnan kehittäminen, ammattitaidon kasvattaminen ja työmotivaation ja sitoutumisen ylläpitäminen sekä työnantajamaine. Osaamisen arvo organisaatiolle. Kertakäyttöiset työsuhteet kestäviksi. Työnmyyjän ja työnvalitsijan win-win -tilanne. Vapaa-aikaa arvostava työnvalitsija hakee lisäarvoa, mahdollisuutta toteuttaa itseään ja ammatillista kehittymistä, osaamispääoman kartuttamista sekä työstä saatavia onnistumisen kokemuksia. Työnmyyjän referenssit, arviointi ja soveltuvuustestit esim. yhteiskuntavastuuraportti ja sosiaalinen media? Ympäristöonnistumiskokemuksilla ja sosiaalisella vastuunkannolla sitouttamista. Maine kasvaa ja menetetään teoista. Hyvä maine kuuluu kauas - huono maine sitäkin kauemmas SoMe:ssa. Ympäristöosaamisella säästöjä Kustannustehokkuus: kohoavien kustannusten hallinta raaka-aineiden ja resurssien saatavuuden varmistaminen tilankäytön ja resurssien optimointi tuotannon toimintavarmuus ja tehokkuus tietopääoman suojaaminen ympäristö- ja muiden riskien minimointi työturvallisuus, työura ja työnantajamaine. Imago: laki, määräykset ja velvoitteet lisääntyvät edelläkävijyys ja vapaaehtoisuus riskien minimointi ja turvallisuuden maksimointi uudet liiketoiminta- ja sidosryhmämahdollisuudet maineriski ja sosiaalinen media työnantajamaine ja työvoiman saatavuus. Ympäristöosaaminen on investointi Tulevaisuuden bisnes tuloksellisemmin. toimistokeräyspaperin joukkoon. 4

5 Ympäristöosaamisella säästöä - jätteen kustannusvaikutukset Jätehierarkian kustannukset Ehkäisy Uudelleenkäyttö Materiaalikierrätys Energiana hyödyntäminen Turvallinen loppusijoitus Jäteverotuksen laajentuminen Ympäristöosaaminen on investointi Jätteen väärä käsittely on kallis riski Toimiala vaikuttaa osaamiseen ja materiaaleihin Vähemmästä enemmän ja puhtaammin niukkuuden markkinoilla. Tuottavuuden lisääminen ja ekotehokkuus edellyttävät osaamisen ja teknologian jatkuvaa parantamista sekä uusia ratkaisuja. Toimiala vaikuttaa osaamisvaatimuksiin ja materiaaleihin. Ostomateriaalien, päästöjen ja jätemateriaalien hallinta, käsittely, laatu ja määrä. Pienemmillä työvoimaresursseilla ja pienemmistä tuotannon sivuainevirroista raaka-ainevirtoja ja säästäviä ratkaisuja. Ekomittarit: ominaisjätemäärä, kierrätysaste, hiilidioksidijalanjälki, ympäristöraportti. Henkilöstömittarit: tuottavuus, henkilötyövuodet, vaihtuvuus, koulutustaso, henkilöstöraportti. Osaamispääoman kasvattaminen vaikuttaa yrityksen arvoon ja tulevaan menestymiseen.. toimistokeräyspaperin joukkoon. 5

6 Välineet ja ohjeet kunnossa, osaaminen ei Kuva: Johanna Krabbe Ympäristöosaamisen valmennusohjelma Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 01/2011 Strateginen suunnittelu ja johtaminen ympäristönäkökulmasta sekä vastuullisen talouden ja johtajuuden kehittäminen. Oppisopimuskoulutus, virallinen tutkinto osoituksena osaamisesta. Kokeneille pienten tai keskisuurten yritysten, organisaatioiden ja yksiköiden johtotehtävissä toimiville henkilöille. Tavoitteena organisaation/yrityksen ja oman osaamisen kokonaisvaltainen kehittäminen ympäristöjohtamisen näkökulmasta sekä merkittävän kehittämishankkeen toteutus. toimistokeräyspaperin joukkoon. 6

7 Ympäristöosaamisenvalmennusohjelma Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto koulutuksen sisältö Kehität johtamistaitojasi, suunnittelet ja johdat yrityksesi strategista toimintaa ja laadit organisaatiollesi merkittävän kehittämishankkeen. Orientaatio Johtaminen ja ympäristövastuullisuus liiketoiminnassa Strateginen ympäristöjohtaminen Ympäristölainsäädäntö Liiketoimintasuunnitelma Projektien johtaminen ja ympäristövastuullisuus Prosessien johtaminen ja ympäristövastuullisuus Talouden johtaminen ja liiketoiminnan vastuullisuus Itsensä johtaminen ja ajanhallinta Asiakkuuksien johtaminen Ympäristöosaamisen johtaminen Ympäristöviestintä ja markkinointi. Ylimääräinen seminaarissa esittämätön sivu toimistokeräyspaperin joukkoon. 7

8 Vähemmästä enemmän ja puhtaammin Resurssit Raaka-aineiden, resurssien ja hukkamateriaakin jalostusarvoa nostetaan kokonaisvaltaisella osaamisella. Osaaminen Henkilöstön osaaminen tärkeä voimavara ja tehokkuuden toteuttaja. Innovaatiot Tekniset innovaatiot eivät yksin riitä. Lisäksi tarvitaan innovaatioita organisaatioissa ja säädöksissä. Cradle to cradle -ajattelu (c to c). Ilman investointeja osaamispääomaan ei synny tulevaisuuden menestyjiä. Resurssit ratkaisevat menestyksen Tulevaisuudessa taistellaan resursseista: raaka-aineista ja materiaaleista energiasta henkilöstöstä ja osaamisesta. Parhailla resursseilla saavutetaan menestys: raaka-aineiden jalostusarvon nousulla ja materiaalitehokkuudella energiatehokkuudella työntuottavuuden kasvattaminen henkilöstön osaamisella ja organisaation innovaatioilla. Resurssien elinkaarianalyysistä elinaarijohtamiseen Eettisistä ja ekologisista ratkaisuista ekonomisia ratkaisuja. toimistokeräyspaperin joukkoon. 8

9 Kysy jos et tiedä - kerro oikea ympäristötietosi kaikille! Vastaan ja kerron mielelläni, Johanna Krabbe P./GSM toimistokeräyspaperin joukkoon. 9

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Helmikuu 2009 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Metsä vastuullisen yritystoiminnan mahdollisuudet! PEFC seminaaari 20.3.2013 Mikko Rou7 Toiminnanjohtaja, FIBS yritysvastuuverkosto

Metsä vastuullisen yritystoiminnan mahdollisuudet! PEFC seminaaari 20.3.2013 Mikko Rou7 Toiminnanjohtaja, FIBS yritysvastuuverkosto Metsä vastuullisen yritystoiminnan mahdollisuudet! PEFC seminaaari 20.3.2013 Mikko Rou7 Toiminnanjohtaja, FIBS yritysvastuuverkosto 1 FIBS Yritysvastuuverkosto! Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Roolimme

Lisätiedot

YRITYKSEN MAINEEN RAKENTUMINEN REKRYTOINTIVIESTINNÄSSÄ VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN KÄSITTEIDEN AVULLA

YRITYKSEN MAINEEN RAKENTUMINEN REKRYTOINTIVIESTINNÄSSÄ VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN KÄSITTEIDEN AVULLA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos YRITYKSEN MAINEEN RAKENTUMINEN REKRYTOINTIVIESTINNÄSSÄ VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN KÄSITTEIDEN AVULLA Yrityksen hallinto Pro gradu tutkielma Heinäkuu 2008 Ohjaaja:

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma

kansallinen metsäohjelma kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 2 Julkaisun nimi: Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Lassila & Tikanoja Oyj

Lassila & Tikanoja Oyj L&T palveluksessasi Sisältö Kohtaamme työssämme vuosittain miljoonia asiakkaita ja tarpeita. Palveluksessasi on tuhansia Lassila & Tikanojan ammattilaisia löytämässä oikeita ratkaisuja ja huolehtimassa,

Lisätiedot

TYÖTERVEYS JA TYÖTURVALLISUUS TUOTTAVUUSTEKIJÄNÄ

TYÖTERVEYS JA TYÖTURVALLISUUS TUOTTAVUUSTEKIJÄNÄ Inhimillinen työ osaamiskeskus Työturvallisuustiimi Työtapaturmien aiheuttamat kustannukset Työturvallisuuden merkitys työpaikkojen tuottavuuteen Julkaistu seuraavien rahoittajien tuella TYÖTERVEYS JA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma International Marketing 2010 Jenni Suominen YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen. Kemianteollisuuden koulutuslinjaus. Koulutusvaihtoehdot. Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet

Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen. Kemianteollisuuden koulutuslinjaus. Koulutusvaihtoehdot. Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet Ennakointi Ammattilaisuus ja osaaminen Henkilöstö Koulutusvaihtoehdot Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet Strategia Innovaatiot Yhteistyö Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen Kemianteollisuuden koulutuslinjaus

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä Marjo Rakuuna Y07MY Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma Tekijät Marjo Rakuuna

Lisätiedot

St u Li e Yr t St i In a Ny y L J Tu e Ai u s El i En e N u Je u Yr t St n Va t Ul i Uu m Ll i f Ti a s U A Ro h F s, 8.4. 0 5

St u Li e Yr t St i In a Ny y L J Tu e Ai u s El i En e N u Je u Yr t St n Va t Ul i Uu m Ll i f Ti a s U A Ro h F s, 8.4. 0 5 St u Li e Yr t St i In a Ny y L J Tu e Ai u s El i En e N u Je u Yr t St n Va t Ul i Uu m Ll i f Ti a s U A Ro h F s, 8.4. 0 5 s ÄL s FIBS Vastuullinen yritystoiminta Yritysvastuu Suomessa: FIBSin yrityvastuututkimus

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KONE- JA METALLIALA

OPISKELUAINEISTO KONE- JA METALLIALA OPISKELUAINEISTO KONE- JA METALLIALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 5 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 KONE-

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 VUOSIKERTOMUS 2009 Sisältö Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 Toimialakatsaukset Toimialat lyhyesti 10 Ympäristöpalvelut

Lisätiedot

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN 19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN Tarkistettu Kansallinen metsäohjelma 2015 Kansallinen metsäohjelma 2015 on valtioneuvoston 23.3.2008

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 1 2 Esipuhe Euroopan kilpailukyky kohtaa suuria haasteita maailmanlaajuisessa taloudessa. Haasteina ovat sekä väestön ikärakenteen että tuotantotapojen muutos.

Lisätiedot

Ympäristöosaajat2025. tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla

Ympäristöosaajat2025. tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla ÖOSAAJAT MPÄR YM YMPÄRISTÖOSAAJAT 2025 Ympäristöosaajat2025 tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla Sisältö JOHDANTO 3 ENNAKOINTIPROSESSI 5 KESKEISET MUUTOSVOIMAT 7 NELJÄ SKENAARIOTA TULEVAISUUDESTA

Lisätiedot

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Kuva: Annika Varjonen, Visual Impact Ltd Ministeriöiden kansliapäälliköt 16.3.2015 Sisällys Saatteeksi... 5 1 Ulko- ja turvallisuuspolitiikka...

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 6 3 KESTÄVÄ

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA Päivitetty 11.11.2014 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen Kestävän johtajuuden mittaristo -opas Askeleet muutokseen Sisältö 3 5 8 11 14 16 17 18 Alkusanat muutoksen hyödyt 1. Sitoutuminen: Visio ja strategia 2. Johtajuus: Johtamistavat 3. Käyttöönotto: Toimintatavat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Senaatti-kiinteistöt 1. Kiinteistövarallisuus 100. Henkilöstö 122. Työympäristöt 73. Vastuulliset hankinnat 139

Sisällysluettelo. Senaatti-kiinteistöt 1. Kiinteistövarallisuus 100. Henkilöstö 122. Työympäristöt 73. Vastuulliset hankinnat 139 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo Senaatti-kiinteistöt 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Avainluvut 4 Toimintaympäristö 6 Toiminnan vaikutukset 9 Strategia 12 Yhteiskuntavastuustrategia 15 Liiketoimintamalli

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA Päivitetty maaliskuu 2015 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 7 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma DIPLOMITYÖ YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA Tarkastajat:

Lisätiedot

Muovialan resurssitehokkuutta tukevat palvelut

Muovialan resurssitehokkuutta tukevat palvelut Muovipoli Oy Muovialan resurssitehokkuutta tukevat palvelut Raportti 30.6.2014 Muovipoli Oy Soratie 2 15550 Nastola etunimi.sukunimi@muovipoli.fi www.muovipoli.fi Tämä raportti on tuotettu projektissa

Lisätiedot

Vastuullisuus. kiinteistöliiketoiminnassa

Vastuullisuus. kiinteistöliiketoiminnassa Vastuullisuus kiinteistöliiketoiminnassa KTI Kiinteistötieto Oy 2013 Hanna Kaleva / Jessica Niemi / Riitta Lahtinen / Saana Kumpula / Heidi Lohilahti Vastuullisuus kiinteistöliiketoiminnassa KTI Kiinteistötieto

Lisätiedot