SUOMEN TUBERKULOOSIN VASTUSTAMISYHDISTYKSEN SÄÄTIÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN TUBERKULOOSIN VASTUSTAMISYHDISTYKSEN SÄÄTIÖ"

Transkriptio

1 SUOMEN TUBERKULOOSIN VASTUSTAMISYHDISTYKSEN SÄÄTIÖ Ensimmäinen vuosikymmen

2 Kannessa professori Erik Bruunin suunnittelema säätiön logo.

3

4 SAATTEEKSI Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen Säätiön hallituksen toimesta on kerätty säätiön alkuvaiheen tapahtumia tähän kirjaseen, jonka on tarkoitus olla valmiina pidettävään juhlaan. Aineiston kokoamisen ja kirjoittamisen ovat tehneet talkootyönä hallituksen jäsenet ja sihteeri. Hallituksen päätöksen mukaisesti puheenjohtaja on toimittanut eri osat niitä lyhentäen. Esitän säätiön puolesta parhaat kiitokset Hengitys ja Terveys ry:n toimiston henkilöstölle taitavasta teknisestä avusta, ilman sitä tämä kirjanen ei olisi valmistunut. Ansio ja kiitos työn onnistumisesta kuuluu kaikille mukana olleille, mutta vastuu virheistä päätoimittajalle. Helsingissä, huhtikuussa 2001 Eero Tala

5

6 Sisällysluettelo Johdanto... 1 Säätiön perustamiseen johtanut kehitys... 3 Säätiön perustaminen ja toteuttamistoimet... 7 Säätiön perustaminen... 7 Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen hallinnassa olevien rahastojen yhdistäminen... 8 Rahastojen siirto säätiön hallintaan... 9 Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistykselle uusi nimi ja uudet säännöt... 9 Säätiön toiminnan ensimmäinen vuosikymmen Yleistä Säätiön hallintoelimet Hallitus Valtuuskunta Apurahatoimikunta Käytännön toiminta Toiminnan tavoitteet Säätiön tukema tutkimustyö Apurahojen saajat vuosina Tunnustuspalkinnot Väitöskirjat Katse tulevaisuuteen Liitteet... 35

7

8 JOHDANTO Yksi vuosikymmen instituution toiminnassa on niin lyhyt aika, että se tuskin antaa aihetta juhliin puhumattakaan historian kirjoittamisesta. Näin tavallisesti ajatellaan, mutta ajan rientäessä tapahtumat unohtuvat ja henkilöt vaihtuvat. Kun sitten vuosikymmenien kuluttua ryhdytään pohtimaan historian tekemistä, ollaan vain virallisesti tallennetun tiedon varassa, mikä ei suinkaan aina kerro päätösten eikä tapahtumien taustoja. Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen Säätiö täyttää virallisesti 10 vuotta, mutta sen perustamista harkittiin jo 1970-luvulla, mikä merkitsee kolmea vuosikymmentä lisää ikää. Säätiön nykyisten luottamushenkilöiden joukossa on enää harvoja, jotka olivat mukana silloisen Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen toiminnassa. Näin ollen on paikallaan, että näistä tapahtumista vielä muistissa oleva tieto kerätään ja tallennetaan asiakirjoja täydentämään. Säätiön historia voidaan ulottaa vieläkin kauemmaksi menneeseen. Tuberkuloosi oli 1900-luvun puoliväliin saakka vaikea kansantauti, jonka suuret tuhot ja inhimilliset kärsimykset ovat nykypäivän ihmiselle enää vain yksi historiallinen tieto, jos sitäkään. Tuberkuloosin tuhojen torjuminen oli myös monen viime vuosisadan alussa perustetun kansalaisjärjestön tehtävä. Tukea toimintaan tuli myös yksityisten ihmisten lahjoituksina ja testamentteina. Kuten myöhemmistä kirjoituksista käy ilmi, jo 1920-luvulla tehdyt testamentit ja lahjoitukset ovat nykyisen Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen Säätiön varallisuuden perusta siis säätiön historian voi ajatella alkaneen jo kahdeksan vuosikymmenentä sitten. Säätiön viime vuosikymmenen tapahtumat ovat siis jatkoa varsin pitkään historiaan. Siksi tässä kirjasessa on pyritty lähinnä tallentamaan tärkeitä tapahtumia niitä enempää analysoimatta. Kriittisen historian kirjoittamisen vuoro toivottavasti tulee aikanaan asiantuntijoiden tekemänä. Säätiön emo, lähes satavuotias Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys, nykyinen Hengitys ja Terveys ry on jo kirjoissa ja kansissa*. * A Sakari Härö, Vuosisata tuberkuloosityötä Suomessa. Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen historia. Helsinki 1992.

9

10 SÄÄTIÖN PERUSTAMISEEN JOHTANUT KEHITYS Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys ry on yksi maamme vanhimpia kansalaisjärjestöjä. Lääkintöhallituksen silloisen pääjohtajan Richard Sieversin ja Finska Läkarsällskapetin aloitteesta perustettiin Tuberkulosin Vastustamisyhdistys Föreningen för Bekämpandet af Tuberkulosen. Tästä alkoi nykyisin Hengitys ja Terveys ry:nä ja Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen Säätiönä tunnettujen vapaaehtoisjärjestöjen työ tuberkuloosin ja keuhkosairauksien alalla. Tällä vapaaehtoistyöllä on kunniakkaat perinteet ja tuloksellinen historia; toisaalta laajamittainen kansalaistoiminta tuberkuloosin vastustamisessa eli valistus- ja ehkäisytyössä, toisaalta tuberkuloosin hoidossa, sekä edelleen tuberkuloosin ja keuhkosairauksien alalla tehtävän tieteellisen tutkimuksen tukemisessa ja osallistumisessa kansainväliseen toimintaan. Tehtävä oli vaikea, koska parantavaa hoitoa tuberkuloosiin ei ollut, sairaita oli paljon ja kuolleisuus suuri. Niinpä vielä 1930 maassamme menehtyi tuberkuloosiin vuosittain lähes 9000 ihmistä. Tultaessa ja 1980-luvuille Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys ry:n hallintoelimissä ja muutenkin yhdistyksen toiminnassa mukana olevien kesken pohdittiin usein yhdistyksen oikeita työtapoja ja toiminnan suuntaamisesta tulevaisuudessa. Tämä oli luonnollista, sillä moni asia oli menneeseen verrattuna muuttunut. Tuberkuloosi oli kansantautina voitettu Suomessa, esimerkiksi kuolleisuus aleni jatkuvasti ja oli enää noin 200 vuodessa. Yhteiskunta oli ottanut enenevässä määrin vastuun sairaan- ja terveydenhoidosta sekä kuntoutukseen liittyvistä tehtävistä. Maahan oli myös luotu sairausvakuutusjärjestelmä tasaamaan kustannuksia. Eräät näkivät, että yhdistyksen tulisi suunnata voimavarojaan esimerkiksi kehitysmaihin, missä tuberkuloosi edelleen riehui kansantautina. Pidettiin myös tärkeänä, että lähialueet, Baltian maat ja Itä-Karjala, otettaisiin yhdistyksen toiminnan painopistealueiksi. Näin toimittaisiin tuberkuloosin vastustamistyössä kuin ennen Suomessa. Somaliassa toteutettiinkin osaksi julkisten kehitysapurahojen myötävaikutuksella ja tukemana mittava tuberkuloosiprojekti. Toiset korostivat, että vapaaehtoisen kansalaisjärjestön voimavarat eivät riitä maailmanlaajuisiin aktiviteetteihin ja projekteihin. Pikemminkin olemassa oleva varallisuus olisi määrältään ja tuotoltaan turvattava mahdollisimman tehokkaasti. Näin olisi mahdollista järjestää ja tukea tulevaisuudessa omassa maassa sellaisia tehtäviä ja toimia, joista parhaimmallakin tavalla toteutettu yleinen terveydenhoitojärjestelmä ei voinut täysin huolehtia. Tukemistarpeita nähtiin etenkin opetuksen ja täydennyskoulutuksen sekä tieteellisen tutkimuksen alueilla. Tuberkuloosikaan ei ollut enää yleisessä terveydenhuollossa mielenkiinnon kohteena eikä tärkeysjärjestyksessä ensimmäisten asioiden joukossa. Yhdistyksen osaamista, pitkäaikaista kokemusta ja asiantuntemusta tarvittaisiin edelleen, sillä lisääntyvä matkailu ja muuttoliike saattaisivat hyvinkin pitää Suomen edelleen tuberkuloosin riskialueena. Nykyaikaisen elämäntavan, liikenteen,

11 teollisuuden ym. toiminnan tiedettiin vaikuttavan ihmisten elinympäristöön terveyttä vahingoittaen. Yhdistyksellä olisi näin entiseltä pohjalta hengityselinten sairauksiin painotettuna riittävän laaja työkenttä. Toiminnan suuntaamisen ja painopisteiden asettamisen yhteydessä keskusteltiin myös käytännön toimista. Tällöin tulivat esille lähinnä yhdistyksen hallinnon ja varainhoidon tehostaminen ja sitä varten tarvittavat sääntöjen muutokset. Edellä kuvattu muuttunut tilanne vaikutti siihen, että ryhdyttiin valmistelemaan työryhmän asettamista selvittämään tilannetta. Puheenjohtaja Jorma Pätiälän toimeksiannosta Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys ry:n johtokunnan työvaliokunta päätti asettaa työryhmän, jonka puheenjohtajaksi kutsuttiin varatuomari Veikko Lehtinen sekä jäseniksi ylilääkäri Eljas Brander ja toiminnanjohtaja Allan Suhonen. Päätöksen mukaan työryhmän tehtävänä oli: 1) selvittää Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys ry:n toiminnan nykytila, varallisuusasema ja toiminnalliset tavoitteet 2) laatia suunnitelma yhdistyksen omaisuuden säilyttämisestä ja suojaamisesta sekä käyttöomaisuuden hankkimisesta 3) laatia ehdotus yhdistyksen sääntöihin tarvittavista muutoksista sekä tarpeellisista hallinnollisista järjestelyistä. Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen johtokunta vahvisti toimeksiannon kokouksessaan ja määräsi työryhmään lisäksi johtokunnan jäsenen, lääkintöneuvos Sakari Härön, joka ei kuitenkaan osallistunut työryhmän työhön. Työryhmän sihteeriksi saatiin Kansaneläkelaitoksen kuntoutusosastolta eläkkeelle jäänyt toimistopäällikkö Antti Tamminen, jolla oli vahva kokemus ja laajat tiedot kansanterveystyöstä. Jäsen Brander ilmoitti eroavansa työryhmän jäsenyydestä, mikä osoitti yhdistyksen johdossa olevan erilaisia käsityksiä toiminnan kehittämisestä. Selvitystyöryhmä jätti Suomen Tuberkuloosin vastustamisyhdistyksen johtokunnan työvaliokunnan käyttöön laajahkon noin 50 sivua sisältävän muistionsa, jonka nimi oli: Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys ry:n toiminnan kehittäminen Selvitystyöryhmän esityksen yhteenveto oli seuraava: 1. Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen tavoitteena on jatkaa entiseltä pohjaltaan kansanterveystyötä niiltä osin, missä järjestön edustamaa asiantuntemusta nykyoloissa edelleen tarvitaan tuberkuloosin ja keuhkosairauksien vastustamisessa: ennaltaehkäisyssä, torjunnassa, tiedotus- ja valistustoiminnassa, alan ammattihenkilöstön kouluttamisessa, tutkimustyön ja siihen liittyvän julkaisutoiminnan edistämisessä sekä kansainvälisten asioiden hoitamisessa. Toimintasuunnitelmat tulee laatia näiden tavoitteiden pohjalle. 2. Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys perustaa toimintaansa tukemaan yhdistyksen määräysvallassa ja valvonnassa olevan tukisäätiön, Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen Tukisäätiön, jolle asteittain siirretään yhdistyksen hallinnassa nyt olevan pysyväluonteisen omaisuuden hoito. 3. Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen organisaatiota kehitetään asettamalla yhdistyksen yleisen kokouksen ja johtokunnan väliin uusi toimielin, valtuuskunta, joka yhdistyksen ylimpänä hallinto-

12 elimenä valvoo sen toimintaa ja muun muassa nimeää johtokunnan jäsenet. 4. Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys asettaa välittömästi erityistyöryhmän kehittämään yhdistyksen taloudenhoitoa. Näistä toimista voisi myöhemmin huolehtia johtokunnan avuksi asetettava talousvaliokunta. 5. Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys toimii edelleen kansanterveysjärjestönä omalla alueellaan ja pyrkii tasavertaisuuden pohjalta tarkoituksenmukaiseen yhteistyöhön muiden kansanterveysjärjestöjen kanssa. 6. Kun periaateratkaisut Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen hallintoelimissä on tehty, valmistellaan kustakin erityiskysymyksestä täytäntöönpanoa varten yksityiskohtaiset ehdotukset. Selvitystyöryhmä valmisteli myös yhdistyksen varallisuutta koskevan, päivätyn muistion: Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen taloutta, omaisuutta ja sijoituksia koskeva selvitys. Tämän muistion valmistelussa yhdistyksen tilintarkastajalla kauppatieteiden maisteri Esa Hietalalla oli keskeinen rooli. Muistiossa ja sen liitteissä analysoitiin yhdistyksen varallisuutta, sen eri lajeja ja tuottavuutta. Uusia päätöksiä tehtäessä niiden taloudelliset vaikutukset tulee tarkkaan ennakoida ja eläkejärjestelyt on selvitettävä. Kun selvitystyöryhmä oli antanut valmistelemansa muistiot yhdistyksen käyttöön, sen työ päättyi. Yhdistyksen sihteerin toimesta muistiot lähetettiin tiedoksi yhdistyksen johtokunnan jäsenille ja varajäsenille johtokunnassa tapahtuvaa käsittelyä varten. Työryhmän esitykset eivät välittömästi johtaneet käytännön toimiin. Eräitä yksittäisiä uudistuksia, joita selvitystyöryhmäkin oli ehdottanut ja suositellut tehtiin ajan oloon ilman suurempia periaatteellisia keskusteluja. Täysin unohduksiin selvitystyöryhmän esitys säätiön perustamisesta ei kuitenkaan tämän hiljaiselon aikana yhdistyksessä jäänyt. Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen taloustoimikunnan puheenjohtajana toimi Kiipulasäätiön toimitusjohtaja Allan Suhonen. Hänen toimestaan kuultiin asiantuntijana myös Yrjö Jahnssonin Säätiön asiamiestä, varatuomari Seppo Hietaa. Vuoden 1984 keväällä taloustoimikunta paneutui uudelleen yhdistyksen talouden ja hallinnon kehittämiseen, jossa yhteydessä käsiteltiin myös säätiön perustmista varatuomari Hiedan sääntöluonnoksen ja muistioiden pohjalta. Tämän jälkeen asia oli useaan otteeseen esillä eri keskusteluissa koko kahdeksankymmentäluvun lopun ajan. Varatuomari Seppo Hieta kuoli v. 1989, jonka jälkeen asiantuntijana toimi varatuomari Lasse Lagus. Taloustoimikunnan kokouksessa , jossa olivat läsnä myös taloustoimikunnan jäsenet Eljas Brander ja Jaakko Jylhä sekä sihteeri Osmo Ijäs ja varatuomari Lasse Lagus, on pöytäkirjaan asiasta kirjattu seuraavaa: Yhdistyksen säätiöinti ja rahastojen yhdistäminen: Kuultiin varatuomari Laguksen selvitys oikeusministeriön kanssa käydyistä keskusteluista rahastojen tekninen yhdistäminen voidaan toteuttaa taloustoimikunnan aikaisemmin tekemän päätöksen mukaisesti omakatteisten rahastojen varojen siirtäminen perustettavalle säätiölle epätodennäköistä säätiön perustamisen yhteydessä, oikeusministeriö haluaa tutustua testamentteihin tapauskohtaisesti ennen lopullista kannanottoa saatiin varatuomari Laguksen tekemä ehdotus perustettavan säätiön säännöiksi, joista päätettiin jatkaa keskustelua myöhemmin.

13 Suomen Tuberkuloosin vastustamisyhdistyksen toiminnan kehittämistä selvittäneen työryhmän työ ei näin jäänyt vaille merkitystä, vaikka asia jäikin vuosiksi pöydälle ja vaikka esitettyä periaatekeskustelua ei saatukaan aikaan. Ehkä eniten epäilyjä ja ennakkoluuloja sai aikaan työryhmän ehdotus säätiön perustamisesta ja yhdistyksen varojen pääasiallisesta hallinnoimisesta aikaa myöten sen avulla. Myös yhdistyksen varsinaisen toiminnan jatkamisen turvaaminen herätti kysymyksiä.myöhempää kehitystä ajatellen oli erittäin tärkeää ja hyödyllistä, että taloustoimikunta ylläpiti yhdistyksessä valmiutta ymmärtää ja tutkia säätiön perustamisen mahdollisuuksia.

14 SÄÄTIÖN PERUSTAMINEN JA TOTEUTTAMISTOIMET Edellä esitetystä on käynyt ilmi, että Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen nimen ja sääntöjen uudistaminen sekä säätiön perustaminen olivat olleet esillä yhdistyksen eri toimielimissä ja toimikunnissa varsin laaja-alaisesti 1970-luvun puolivälistä alkaen. Perusteellisesta valmistelusta huolimatta toimikuntien ja työryhmien tekemät ehdotukset eivät edenneet yhdistyksen päättävien elinten viralliseen käsittelyyn. Vasta yli 10 vuoden kypsyttelyn jälkeen asian otettiin Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen johtokunnassa ja sen talousvaliokunnassa uudelleen esille vuoden 1991 alussa. Asian valmistelu annettiin tällöin Jaakko Jylhän ja Unto Virtasen tehtäväksi. He jakoivat valmistelutyön niin, että Unto Virtasen tehtäväksi tuli laatia ehdotukset säätiön perustamisesta ja säätiön säännöistä sekä yhdistyksen eräiden rahastojen yhdistämisestä; Jaakko Jylhän tehtäväksi tuli laatia ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta. Näitten ehdotusten valmistelutyö sujui niin nopeasti, että yhdistyksen johtokunta pystyi tekemään perustellut päätösehdotukset yhdistyksen sääntömääräiselle vuosikokoukselle, joka pidettiin Tästä kokouksesta muodostui historiallisesti yksi merkittävimmistä Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen vuosikokouksista. Kokouksessa päätettiin mm. perustaa Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen Säätiö ja hyväksyä sille säännöt; antaa johtokunnan tehtäväksi huolehtia yhdistyksen eräiden rahastojen yhdistämisestä ja niitä koskevien määräysten, ehtojen ja sääntöjen mukauttamisesta nykyaikaan; hyväksyä Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistykselle uusi nimi ja uudet säännöt. Säätiön perustaminen Yleisperusteena säätiön perustamiselle nähtiin muuttunut tilanne tuberkuloosi ei ollut enää Suomessa sellainen kansantauti kuin aikaisempina vuosikymmeninä. Säätiön avulla haluttiin turvata yhdistyksen perustajien ja yhdistyksessä arvokasta työtä tehneiden tuberkuloosin vastustajien ja laajaa kansanterveystyötä tehneiden veteraanien perinne ja työn jatkuminen. Yhdistyksen hallinnassa olevien eräiden vanhojen lahjoitus- ja testamenttirahastojen säännöstöjen uudistaminen antaisi mahdollisuuden säätiön perusvarallisuuden muodostamiseen. Säätiö keskittyisi tukemaan niitä toimintoja, joita varten yhdistys oli alun perin perustettu ja joiden osalta toimintaperiaatteet ovat edelleen olemassa. Samoin haluttiin säilyttää säätiöidä yhdistyksen perinteinen nimi Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys; tämän nimen perinteiden vaaliminen katsottiin myös säätiön tehtäväksi. Vuosikokouksessaan Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys päätti: 1. perustaa Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen Säätiön Föreningens för Tuberkulosens Bekämpande i Finland Stiftelse, jonka tarkoituksena on

15 edistää tuberkuloosin ja keuhkosairauksien aiheuttamien tuhojen torjumista, näiden tautien ennaltaehkäisemistä ja vähentämistä sekä tähän liittyvää terveyskasvatusta. Samoin on tarkoitus tukea näiden sairauksien ja niiden lähialojen tieteellistä tutkimusta tehokkaamman ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen kehittämiseksi ja soveltamiseksi yhteiskunnassa mainittuja sairauksia potevien ja vammautuneiden henkiseksi sekä aineelliseksi parhaaksi; 2. asettaa säätiön peruspääomaksi markkaa; 3. hyväksyä säätiölle säännöt; 4. määrätä, että säätiön ensimmäiseen valtuuskuntaan kuuluu 12 Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen johtokunnan varsinaista jäsentä ja 5. määrätä Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen johtokunnan huolehtimaan säätiön perustamistoimista. Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen johtokunta jätti oikeusministeriölle lupahakemuksen Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen Säätiön perustamisesta sekä säätiön säädekirjan. Oikeusministeriö myönsi säätiölle perustamisluvan. Säätiön valtuuskunnan järjestäytymiskokous pidettiin ja säätiön hallituksen ensimmäinen kokous Säätiörekisteriin Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen Säätiö merkittiin Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen hallinnassa olevien rahastojen yhdistäminen Yhdistyksen hallinnassa olevat rahastot olivat muodostuneet vuosikymmenien mittaan tuberkuloosin torjumiseen ja tuberkuloosin aiheuttamien monenkaltaisten tuhojen hoitamista varten lahjoitetuista tai testamentatuista varoista. Useissa tapauksissa näitä varoja ei enää voitu käyttää, koska lahjoittajien ja testamentintekijöiden suppeaa ja yksityiskohtaisesti määritettyä alkuperäistä tarkoitusta ei enää olosuhteiden muututtua voitu toteuttaa. Lisäksi osa lahjoituksissa tai testamenteissa mainituista ongelmista ja epäkohdista oli tullut hoidetuiksi tai muuttuneissa olosuhteissa menettänyt merkityksensä. Yhdistyksen vuosikokous antoi johtokunnalle tehtäväksi huolehtia yhdistyksen hallinnassa olevien rahastojen yhdistämisen ja niitä koskevien määräysten, ehtojen ja sääntöjen mukauttamisen nykyaikaan niin, että ehtojen ja määräysten avartamisella taataan yleisemmällä, esimerkiksi tieteellisellä toiminnalla niiden tarkoitusperien saavuttaminen, joita lahjoittajat ja testamenttien tekijät ovat alkuperäisillä säädöksillään tarkoittaneet. Rahastot tuli yhdistää ja säännökset mukauttaa nykyaikaan siten, että perinne ja tulevaisuus otetaan huomioon. Sääntöjen tuli mahdollistaa tuberkuloosia ja keuhkosairausalaa koskevan tieteellisen tutkimustyön tukeminen, koska täten varmimmin ja tasapuolisimmin turvattiin monet lahjoittajien ja testamentintekijöiden toivomukset paremmasta tulevaisuudesta. Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen testamentti- ja lahjoitusrahaston muodostaminen Yhdistyksen johtokunta päätti kokouksessaan perustaa Märtha Gahmbergin, Veli Huhtalan ja vaimonsa Hanna Huhtalan, F.O. Liliuksen, Alfhild ja K.E. Lindénin, Constance Montgomeryn ja Nina Tallbergin -rahastoista Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen Testamenttija lahjoitusrahaston ja hyväksyi sille sään-

16 nöt. Liitteenä jäljennökset F.O. Liliuksen, Constance Montgomeryn ja Nina Tallbergin testamenteista. Perusteluissaan Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen johtokunta totesi ko. rahastojen käytön alkuperäistarkoituksiin menettäneen merkityksensä. Rahastojen yhdistämisellä niiden käyttöä voitiin tehostaa ja muodostetun rahaston nykyaikaan mukautetuilla säännöillä varmistettiin, että nämä varat koituvat parhaiten niiden hyvin ajatusten toteuttamisen edistämiseksi ja tueksi, joita lahjoittajat ja testamentintekijät olivat ajatelleet. Varatuomari Uno Björklundin tutkimusrahaston perustaminen Yhdistyksen johtokunta päätti kokouksessaan muuttaa Uno Björklundin rahaston Varatuomari Uno Björklundin tutkimusrahastoksi. Samassa kokouksessa hyväksyttiin tälle rahastolle uudet säännöt. Liitteenä jäljennös varatuomari Uno Björklundin testamentista. Rahastojen siirto säätiön hallintaan Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys ry:n vuosikokouksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti yhdistyksen rahastot oli yhdistetty ja niitä koskevat määräykset, ehdot ja säännöt mukautettu nykyaikaan niin, että ehtojen ja määräysten avartamisella taattiin mahdollisuus yleisemmällä, esimerkiksi tieteellisellä toiminnalla saavuttaa ne tarkoitusperät, joita lahjoittajat ja testamentintekijät olivat alkuperäisillä säädöksillään tarkoittaneet. Näiden uudistettujen rahastojen pääasiallisena tarkoituksena oli tukea tutkijoita, joiden tutkimuskohteena on tuberkuloosi, keuhkosairaudet tai niiden lähialat. Päätettyään rahastojen yhdistämisestä ja muuttamisesta em. perustelujen mukaisesti, johtokunta päätti esittää yhdistyksen vuosikokoukselle Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen testamentti- ja lahjoitusrahaston sekä Varatuomari Uno Björklundin tutkimusrahaston siirtämistä Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen Säätiön hallintaan sen sääntöjen 4 :n tarkoittamiksi erikoisrahastoiksi. Yhdistyksen vuosikokous päätti johtokunnan perustelujen ja esityksen mukaisesti siirtää Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen testamentti- ja lahjoitusrahaston sekä Varatuomari Uno Björklundin tutkimusrahaston Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen Säätiön hallintaan. Säätiölle siirrettävien rahastojen omaisuuden arvo oli siirtohetkellä yhteensä ,66 markkaa. Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistykselle uusi nimi ja uudet säännöt Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen vuosikokouksessa muutettiin yhdistyksen säännöt ja samalla yhdistys sai uuden nimen. Yhdistyksen uudeksi nimeksi valittiin professori Eero Talan ehdotuksesta Hengitys ja Terveys ry, ruotsiksi Lunghälsan rf. Sääntöjä uudistettaessa mm. järkeistettiin ja vakiinnutettiin yhdistyksen hallintoa lisäämällä sen joustavuutta hallintoelimiä pienentämällä ja niiden toimikausia pidentämällä.

17

18 SÄÄTIÖN TOIMINNAN ENSIMMÄINEN VUOSIKYMMEN Yleistä Säätiön hallintoelimiä ovat valtuuskunta ja hallitus, molemmissa jäsenien toimikausi on kolme vuotta. Valtuuskunta on kokoontunut kaksi kertaa vuodessa; keväisin on hyväksytty edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus, syksyisin käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan luottamushenkilöt. Säätiön käytännön asioita on hoitanut hallitus, joka on kokoontunut 6 8 kertaa vuodessa. Hallituksen kokouksiin on säännöllisesti osallistunut säätiön omaisuuden hoitaja. Omaisuuden hoitoon liittyvät ehdotukset ja suunnitelmat sekä niiden pohdinta ovat olleet eniten aikaa vaativa asia hallituksen työskentelyssä. Hallituksen jäsenet, lähinnä puheenjohtaja ovat osallistuneet varainhoitoa käsitteleviin koulutustilaisuuksiin, joista on yleensä laadittu raportti hallituksen käyttöön.

19 Säätiön hallintoelimet Hallitus Puheenjohtaja Eero Tala 1992 Jäsenet Varapuheenjohtaja Brita Stenius-Aarniala 1992 Jaakko Jylhä Päivi-Inkeri Kinnunen Kaj Koskela Veikko Lehtinen Unto Virtanen Säätiön sihteeri Osmo Ijäs

20 Valtuuskunta Puheenjohtajat Eljas Brander Esko Huhti Anna-Ester Liimatainen-Lamberg 2000 Varapuheenjohtaja Heikki Heiskala Anna-Ester Liimatainen-Lamberg Matti Viljanen 2000 Jäsenet Esko Huhti Markku Huvinen 2000 Markku Järvinen 1996 Jaakko Jylhä 1992 Kirsti Karttunen Marja-Leena Katila 1999 Vuokko Kinnula 1996 Aarne Lahdensuo Risto Lahesmaa Veikko Lehtinen 1992 Anna-Ester Liimatainen-Lamberg 1995 Hannu Puolijoki 1998 Henrik Rinne Ilmi Rönnemaa 1996 Eero Tala 1992 Anni Tukia 1992 Matti Viljanen Unto Virtanen

21 STVY:n Säätiön apurahatoimikunta Puheenjohtaja Eero Tala 1992 Varapuheenjohtaja Esko Huhti Brita Stenius-Aarniala 2001 Jäsenet Aarne Lahdensuo Hannu Puolijoki 2001 Henrik Riska 1998 Brita Stenius-Aarniala Hannu Tukiainen 1992 Käytännön toiminta Säätiön sihteerinä on koko ajan toiminut Hengitys ja Terveys ry:n talouspäällikkö, Osmo Ijäs. Hän on myös hoitanut juoksevat asiat. Säätiö on saanut käyttää Hengitys ja Terveys ry:n toimitiloja ja toimistopalveluita. Aluksi säätiö suoritti niistä yhdistykselle sovitun korvauksen, mutta viime vuosina palvelut on saatu korvauksetta. Niinpä säätiö haluaa myös tässä yhteydessä kiittää yhdistystä hyvin sujuneesta yhteistyöstä. Omaisuuden hoito Säätiön omaisuuden hoidosta oli aluksi sopimus Kansallis-Osake-Pankin (Kansallis- Private) kanssa ja nyt voimassa oleva sopimus on tehty Nordea Investment Management Oy:n kanssa. Omaisuudenhoitajina ja sijoitusneuvojina ovat toimineet Sami Valsta ja Timo Ronkainen. Parhaillaan tehtävää hoitaa Tapani Laakso. Tilintarkastus Säätiön tilintarkastajina ovat koko ajan toimineet KHT Esa Hietala ja KHT Kurt Holfast, viimemainittu on huolehtinut myös juoksevasta tilintarkastuksesta. Toiminnan tavoitteet Säätiön tarkoituksena on hengityselinsairauksien tieteellistä tutkimusta tukemalla noudattaa varoja aikanaan lahjoittaneiden tahtoa nykyajassa. Tämän toteuttamiseksi säätiö pyrkii huolellisesti suunnitellun omaisuuden hoidon avulla kartuttamaan varallisuutta, tavoitteena tutkimusapurahojen jakosumman säännöllinen korottaminen ja mahdollisesti uusien toimintojen ottaminen säätiön tuen piiriin. Valtuuskunnan syyskokouksessa vuonna 1992 vahvistettiin säätiön sijoitustoiminnan periaatteet, joiden mukaan säätiön varat on sijoitettava turvallisesti, mutta kuitenkin niin,

22 että niistä saatava tuotto on mahdollisimman hyvä. Sijoituskohteena ovat olleet arvopaperit ja asunto-osakkeet. Riittävällä omaisuuden hajautuksella on pyritty varautumaan suhdanteiden vaihteluun. Tällä tavalla pyritään turvaamaan jatkuva tasainen kehitys apurahojen jaossa. Viime vuosien hyvä taloudellinen kehitys on tehnyt mahdolliseksi apurahavarausten lisäämisen, joten jakosumma pystytään pitämään nykyisellään muutaman vuoden ajan taloudellisen taantumankin aikana. Säätiö on mahdollistanut tuberkuloosin vastustamistyön myös ulkopuolisin lahjoitusvaroin perustamalla vuonna 1998 Tuberkuloosin ja keuhkosairauksien torjuntarahaston. Ulkopuolisten lahjoitusvarojen saamiseksi on säätiön hakemuksesta verohallitus nimennyt säätiön tuloverotuksessa vähennyskelpoisen rahalahjoituksen saajaksi. Päätös on myönnetty vuosiksi sekä uudelleen vuosiksi Säätiön tukema tutkimustyö Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys tuki pitkän aikaa määrätietoisesti tuberkuloosin ja keuhkosairauksien tutkimustyötä. Yhdistys jakoi apurahat vielä vuonna Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen Säätiö jakoi tutkimusapurahoja ensimmäisen kerran vuonna Jakosumma oli mk, mutta jo seuraavana vuonna jaettiin mk. Vuodelle 2001 on talousarviossa varattu tieteen ja koulutuksen tukemiseen ensimmäisen kerran 1 milj. mk. Vuosina säätiö on jakanut tutkimusapurahoina ja tunnustuspalkintoina yhteensä mk. Apurahat on julistettu vuosittain haettavaksi. Anomukset on laadittava säätiön suunnittelemille lomakkeille. Anomuksien käsittelyä varten hallitus on nimennyt toimikaudekseen apurahatoimikunnan, johon kuuluu viisi tutkimustyöhön perehtynyttä asiantuntijaa. Kokoonpanossa on pyritty ottamaan huomioon maan kaikkien lääketieteellisten tiedekuntien alueellinen edustus. Toimikunta tekee esityksen säätiön hallitukselle, joka päättää lopullisesti jakamisesta. Anomuksen allekirjoittaessaan tutkija sitoutuu antamaan apurahan käytöstä selvityksen seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Tätä säännöstä valvotaan tiukasti. Saadut selvitykset tarkastaa apurahatoimikunta, jonka jälkeen ne menevät hallituksen hyväksyttäväksi. Laiminlyöntejä ei ole todettu. Oheisessa taulukossa on esitetty tietoja säätiölle jätetyistä hakemuksista ja myönnetystä tuesta vuosina Vuosittain säätiöltä haetaan tukea tutkimushankkeille noin 1,5 milj. mk. Hyväksyttyjen hakemusten osuus näyttäisi olevan kasvamassa: vuonna 2000 apurahan sai 71 % sitä hakeneista, kun osuus alimmillaan oli 49 %. Apurahan keskimääräinen suuruus on kasvanut ja vaikka se on edelleen vaatimaton, se on silti nuorelle tutkijalle merkittävä, koska enin osa tuesta käytetään tutkimusvapaan pitämiseen, jolloin saaja voi täysipäiväisesti keskittyä esimerkiksi väitöskirjan kirjoittamiseen.

23 Vuosi Haettu Myönnetty Jätetyt Hyväksytyt mk mk % hakemukset hakemukset (24%) (53%) (37%) (63%) (35%) (53%) (29%) (49%) (28%) (62%) (33%) (62%) (38%) (69%) (52%) (71%) Yhteensä jaettu mk Kuvasta ilmenee, että sääntöjen sanomaa tuen myöntämisestä erikoisesti nuorille tutkijoille on noudatettu. Apurahan saajien keski-ikä on ollut joka vuosi alle 40 vuotta. Siihen saattaa vaikuttaa levinnyt tieto siitä, että säätiö kohdentaa tukea erikoisesti väitöskirjaa valmisteleville ja näistä anomuksista hyväksyttyjen osuus on melko suuri. Tuen piirissä on tietysti myös varttuneita tutkijoita, vaikka he pääasiassa kilpailevat muualla suurista apurahoista. IKÄ 40,00 38,00 36,00 34,00 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00 STVY:N SÄÄTIÖN APURAHOJEN SAAJIEN KESKI-IKÄ VUOSINA VUOSI Apurahan saajien sijoittuminen eri yliopistoihin käy ilmi oheisesta kaaviosta. Helsingin yliopistoon kuului hieman yli kolmasosa apurahan saajista vuosina KUOPIO 16 % HELSINKI 36 % OULU 16 % TAMPERE 9 % TURKU 23 %

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki.

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on tukea maamme työväen ja

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

Seuran hallituksen päätös- ja toimivaltaisuuteen nähden noudatetaan seuran sääntöjen määräyksiä.

Seuran hallituksen päätös- ja toimivaltaisuuteen nähden noudatetaan seuran sääntöjen määräyksiä. A.K. CAJANDERIN RAHASTON SÄÄNNÖT Suomen Metsätieteellinen Seura on kunnioittaakseen perustajansa ja kunniapuheenjohtajansa uraa uurtavaa metsätiedemiehen elämäntyötä perustanut tammikuun 22 p:nä 1943 A.

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. AURAMO-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on tukea: korkeatasoista partiojohtajakoulutusta Suomessa,

Lisätiedot

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki.

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 SUOMEN METSÄSÄÄTIÖ 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toteuttamistavat 4 Varojen hankinta Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. Säätiön

Lisätiedot

Säätiön tarkoitus (2 )

Säätiön tarkoitus (2 ) 30.1.2012 1 Perustettu v. 1984 Perustajina Lappeenrannan kaupunki ja Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura ry (per. 1919, Viipuri) Peruspääoma 16.818,79 (100.000 mk) Tase 31.12.2010 ~ 7 milj. Säätiö

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Hyväksytty Lapin tutkimusseuran kokouksessa 18.6.2007 ja 18.12.2007. Merkitty yhdistysrekisteriin 4.8.2008. Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Lapin tutkimusseura ja kotipaikka

Lisätiedot

1 MIKÄ ON SÄÄTIÖ? 1.1 Peruskäsitteitä

1 MIKÄ ON SÄÄTIÖ? 1.1 Peruskäsitteitä 1 MIKÄ ON SÄÄTIÖ? Säätiö on perustajansa asettama erillisvarallisuus, jota hoitaa erillinen hallinto ja jolla toteutetaan perustajan määräämää hyödyllistä tarkoitusta. Säätiön perustaja laatii säätiön

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Psykiatrian Tutkimussäätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen för Psykiatrisk Forskning sr, englanniksi Finnish

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala

Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala 22.1.2015 Mikä on lapseni astman ennuste? Mikä on lapsen astman ennuste

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT ( ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti.

VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT ( ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti. Kh 5.5.2014 91 liite 3 VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT (28.11.2013 ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti. 3 Säätiön tarkoituksena on edistää Vihdin

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Suomen lasten ja nuorten säätiö

SÄÄNNÖT. Suomen lasten ja nuorten säätiö SÄÄNNÖT Suomen lasten ja nuorten säätiö 1 SUOMEN LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Suomen lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen i Finland. Säätiön kotipaikkakunta

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Skills Finland ry SÄÄNNÖT PRH vahvistanut 25.3.2013 I LUKU Yhdistyksen nimi, toimiala ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli on suomi.

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

THE INTERNATIONAL ASSICIATION OF LIONS CLUBS Piiri 107-G, Suomi

THE INTERNATIONAL ASSICIATION OF LIONS CLUBS Piiri 107-G, Suomi Aihe: Piirihallituksen kokous Aika: 23.11.2013 klo 17.15 Paikka: Kylpylähotelli Peurunka Laukaa KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Piirikuvernööri Jari Rytkönen avasi kokouksen 2. Kokousvirkailijat

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane.

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. 1 (6) KUORTANEEN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 2 Säätiön tarkoitus Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2017 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2017 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2017 1 29.05.2017 Aika 29.05.2017, 10:00-15:20 Paikka Kuopion kampus, Snellmania-rakennus Sn300 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Elorinne Anna-Liisa professori, jäsen

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

Säätiön nimi on Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiön nimi on Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi on Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää uutta tietotekniikkaa ja teknologiaa soveltavan taiteen

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 1 (6) RENGON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

HELSINGIN SANOMAIN SÄÄTIÖ. 1 Säätiön nimi on Helsingin Sanomain Säätiö ja kotipaikka Helsinki.

HELSINGIN SANOMAIN SÄÄTIÖ. 1 Säätiön nimi on Helsingin Sanomain Säätiö ja kotipaikka Helsinki. HELSINGIN SANOMAIN SÄÄTIÖ SÄÄNNÖT: 1 Säätiön nimi on Helsingin Sanomain Säätiö ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea korkeatasoista tieteellistä tutkimustyötä, erityisesti

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 pöytäkirja 1/09 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 Aika: 26.4.2009 klo 9.12 10.20 Paikka: Radisson SAS Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku Läsnä:

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

ProComin rahaston perustaminen Helsingin yliopistoon. Hallituksen ehdotus, Ylimääräinen vuosikokous 10.2.2016

ProComin rahaston perustaminen Helsingin yliopistoon. Hallituksen ehdotus, Ylimääräinen vuosikokous 10.2.2016 ProComin rahaston perustaminen Helsingin yliopistoon Hallituksen ehdotus, Ylimääräinen vuosikokous 10.2.2016 Rahaston tarkoitus Rahasto tukee viestinnän tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta.

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 31.3.2016 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä KOTIEN PUOLESTA RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on.. Kotien Puolesta ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on kaupunki/kunta 3. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä jäljempänä

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

Suomen Kulttuurirahasto. Kristiina Havas

Suomen Kulttuurirahasto. Kristiina Havas Suomen Kulttuurirahasto Kristiina Havas Suomen Kulttuurirahasto Historia eturyhmistä ja instituutioista riippumaton, henkisesti ja taloudellisesti itsenäinen kulttuurin tukija Kulttuurirahaston sääntömääräinen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi Sivu 1 / 6 Projektiyhdistys ry SÄÄNNÖT 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Projektiyhdistys ry, ruotsiksi Projektföreningen rf, ja sen kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys voi käyttää epävirallista

Lisätiedot

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE OULUN SEUDUN MS-YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT (Rek.nro 159.657) Uudistettu 19.03.2009 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Oulun Seudun MS-yhdistys ry. Yhdistyksen kielinä

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteenkandidaattiseura r.y. luovuttavat säätiölle peruspääomaksi yhteensä 10.000 markkaa.

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteenkandidaattiseura r.y. luovuttavat säätiölle peruspääomaksi yhteensä 10.000 markkaa. Oikeusministeriön päätös hakemukseen, jossa Helsingin kaupungista olevat Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteeenkandidaattiseura r.y. ovat pyytäneet lupaa saada 2. päivänä joulukuuta 1965

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

1 ( 7 ) TENAN TUOPPI 2014 TULOKSET. Lyöntipeli HCP

1 ( 7 ) TENAN TUOPPI 2014 TULOKSET. Lyöntipeli HCP 1 ( 7 ) TENAN TUOPPI 2014 TULOKSET 17.9.2014 Lyöntipeli HCP # Pelaaja Seura OUT IN TOT Slope Tulos CBA +/- 1 Laahanen Reino VG 49 45 94 23 71-0.8 2 Aalto Timo VG 48 39 87 15 72-0.9 3 Martin Tuomo VG 45

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/2017 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/2017 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/2017 1 11.04.2017 Aika 11.04.2017, 10:00-12:25 Paikka Joensuun kampus, Natura-rakennus N111 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Elorinne Anna-Liisa professori, jäsen poissa

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

SOPIMUS ETELÄ-KARJALAN LIITON LUOPUMISESTA SAIMAAN LENTOASEMA SÄÄTIÖ SR:N HALLINTOELIMISTÄ

SOPIMUS ETELÄ-KARJALAN LIITON LUOPUMISESTA SAIMAAN LENTOASEMA SÄÄTIÖ SR:N HALLINTOELIMISTÄ SOPIMUS ETELÄ-KARJALAN LIITON LUOPUMISESTA SAIMAAN LENTOASEMA SÄÄTIÖ SR:N HALLINTOELIMISTÄ 1. Lappeenrannan kaupunki ja Etelä-Karjalan liitto ovat yhteisesti sopien päättyneet ratkaisuun, jossa Etelä-Karjalan

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

Säätiön nimi on "SUOMEN AIVOSÄÄTIÖ", ruotsiksi "HJÄRNSTIFTELSEN I FINLAND" ja sen kotipaikka on Helsinki.

Säätiön nimi on SUOMEN AIVOSÄÄTIÖ, ruotsiksi HJÄRNSTIFTELSEN I FINLAND ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN AIVOSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Säätiön nimi on "SUOMEN AIVOSÄÄTIÖ", ruotsiksi "HJÄRNSTIFTELSEN I FINLAND" ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on neuro-

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 24.3.2015 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY.

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry. ja sen kotipaikka on Pietarsaari. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

Lisätiedot

KUOPION SEUDUN TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖ SÄÄDEKIRJA

KUOPION SEUDUN TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖ SÄÄDEKIRJA SÄÄDEKIRJA Allekirjoittaneet yhteisöt ovat päättäneet perustaa säätiön, jonka nimi on Kuopion seudun työvalmennussäätiö. Säätiön tarkoituksena on tukea työelämästä syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

Vanha kenttä: 1987-1992

Vanha kenttä: 1987-1992 JYVÄS-GOLF HOLE-IN-ONE 1978-2010 Vanha kenttä: 1987-1992 1987 1 Matti Tikkinen väylä 6 1988 2 Tuomo Kilpeläinen väylä 8 1989 3 Jaakko Nieminen väylä 6 4 Pertti Virtanen väylä 4 5 Sami Rantakari väylä 6

Lisätiedot

6. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

6. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Yhdistyksen vuosikokouksen pöytäkirja 8.2.2002 1. Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05. 2. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Pohjolainen, sihteeriksi Leena Niemistö, pöytäkirjantarkastajiksi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 9 A/2016

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 9 A/2016 Pöytäkirja 9 A/2016 1 (7) Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 9 A/2016 Aika tiistaina klo 10 10.50 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja DataCityn neuvotteluhuone 2, Lemminkäisenkatu 14 18 A,

Lisätiedot

Suomen Kulttuurirahasto

Suomen Kulttuurirahasto Suomen Kulttuurirahasto Suomen Kulttuurirahasto Historia Eturyhmistä ja instituutioista riippumaton, henkisesti ja taloudellisesti itsenäinen kulttuurin tukija Kulttuurirahaston sääntömääräinen tarkoitus

Lisätiedot

Helsingissä 6. päivänä syyskuuta 2007.

Helsingissä 6. päivänä syyskuuta 2007. HAKEMUS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSELLE Pyydämme, että Patentti- ja rekisterihallitus myöntäisi luvan NNsäätiö nimisen säätiön perustamiseen ja vahvistaisi säätiön säännöt. Helsingissä 6. päivänä syyskuuta

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2010. Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2010. Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A No. 1/2010 Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 Aika: 8.4.2010 alkaen klo. 14:00 Paikka: Yhtiön pääkonttori, Sievi

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

Meridiaani ry - Säännöt Hyväksytty kevätkokouksessa 2017

Meridiaani ry - Säännöt Hyväksytty kevätkokouksessa 2017 Meridiaani ry - Säännöt Hyväksytty kevätkokouksessa 2017 Ÿ1 Yhdistyksen nimi on Meridiaani ry, ruotsiksi Meridian rf ja kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista nimitystä

Lisätiedot