Saariston ystävä Skärgårdsvännen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saariston ystävä Skärgårdsvännen"

Transkriptio

1 Saariston ystävä Skärgårdsvännen N:o 9 Huhtikuu 2002 April Kutsu yhdistyksen kevätkokoukseen 24.4 klo Kantakaupungin nuorisokeskus, Hietaniemenkatu 9 B, II kerros, kokoushuone 209 (seuraa opasteita!). Kallelse till föreningens vårmöte 24.4 kl i ungdomscentralens utrymmen på Sanduddsgatan 9 B, II vån, rum 209 (följ anvisningar!). Heti kevätkokouksen jälkeen klo 18 alkaen TEEMAKOKOUS HELSINGIN SAARISTO, RANNAT JA TUULIVOIMALAT: KASVUN, SUOJELUN JA KULTTUURIMAISEMAN KYSYMYKSIÄ ALUSTAJINA: S arkkitehti PERTTI KARE, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, yleiskaavatoimisto. "Yleiskaava 2002 saariston ja rantojen osalta". S dipl. ins. JOUNI KILPINEN, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, teknistaloudellinen toimisto. "Tuulivoima Helsingin edustan saaristossa Tervetuloa! Välkomna!

2 Kevätkouksen esityslista: 1) Avataan kokous, todetaan sen laillisuus ja valitaan kokousvirkailijat 2) Esitetään hallituksen kertomus vuoden 2001 toiminnasta ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto 3) Vahvistetaan vuoden 2001 tilinpäätös 4) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle 5) Päätetään kokous AGENDA 21 -HANKKEITA Julkaisuluettelo ranta- ja saaristokirjallisuudesta Tiedonkeruulomakkeet rantojen ja saariston käyttäjille Päättyneen talven aikana koottiin Saariston ystävät ry:n ja allekirjoittaneen toimesta saaristoa ja rantoja koskeva julkaisuluettelo. Agenda-hankkeena luettelo keskittyy Helsingin seutua koskeviin nimikkeisiin, mutta Suomenlahti on laajemminkin mukana. Tähän mennessä mukana on noin 500 nimikettä. Julkaisuluettelo on laadittu Excel-taulukko-ohjelman pohjalle, joten sen myöhempi täydentäminen ja jakelu on suhteellisen helppoa. Luettelo tultaneen laittamaan myös yhdistyksen kotisivuille. Toinen projekti oli laatia tiedonkeruulomakkeet seuraavia ryhmiä varten: rantojen käyttäjät, veneilijät, jäilläliikkujat ja koululaiset. Monivalintakysymykset kartoittavat Helsingin ranta- ja merialueiden virkistyskäyttäjien mielipiteitä ja toiveita. Tarkoituksena on että kaupunkilaiset voisivat kaavakkeiden kautta saattaa mielirantojaan ja saariaan koskevat kantansa kuuluviin, ja viime kädessä vaikuttaa päättäjiin. Samoin on haluttu selvittää mitä helsinkiläiset rannoilla tekevät ja millaisia rantoja he eniten arvostavat. Kyselyn käytännön toteutukseen päästään toivottavasti kesän myötä. Kiitokset yhteistyöstä projekteissa mukana olleille! Marko Leppänen -2-

3 Keväinen tervehdys mereltä!! Helsingin rannoista ja sen edustan saaristosta tekevät erityislaatuisen alueen kulttuurihistoria ja luonto. Esimerkiksi Suomenlinna on kansainvälisestikin arvostettu historiallinen merilinnoitus, joka on valittu UNESCO:n maailman perintöluetteloon, sotilasarkkitehtuurin ainutlaatuisena muistomerkkinä. Ihmisten vuosisatainen toiminta Helsingin edustan rannoilla ja saaristossa näkyy myös ainutlaatuisina perinnemaisemina ja erilaisina perinneelinympäristöinä, joissa elää lukuisa joukko ihmisen mukanaan maailmalta tuomia kasveja ja eläimiä. Saariston monimuotoisuus vaikuttaa esimerkiksi siihen, että linnusto on Helsingin edustalla runsas sekä lajistollisesti että määrällisesti. Voidaankin varmasti sanoa, että saaristo ja rannat tarjoavat jokaisena vuodenaikana jotain uutta niillä liikkuville. Ketkä sitten hyödyntävät rantoja ja saaria Helsingissä? Lapset koulu- ja aikuiset työmatkoillaan. Kävelijät, lenkkeilijät ja koiran ulkoiluttajat säällä kuin säällä. Perheet lapsineen aurinkoisina vapaapäivinä. Veneilijät ja purjehtijat melkein tuulella kuin tuulella. Lintubongarit ja muut luontoretkeilijät ympäri vuoden. Oikeastaan siis kaikki helsinkiläiset. Niinpä Helsingin rantoja ja saaristoa tulee kehittää kaikkien väestöryhmien käytettävissä olevaksi virkistysalueeksi, huomioiden luonnon ja kulttuuriympäristön kantokyky. Esimerkkinä voidaan pitää Kaivopuiston edustalla sijaitsevaa Harakan saarta, jonka kaupunki sai haltuunsa vuonna Ympäristökeskus kunnosti venäläisten vanhan kasarmin Harakan luontotaloksi ja päärakennus vuokrattiin taiteilijoiden työtiloiksi. Saaren poikkeuksellisen runsaslajista kasvillisuutta ja lintujen pesimärauhaa on pyritty suojelemaan rauhoitusaluein, sekä aktiivisesti ohjaamalla liikkujat merkityille poluille ja jakamalla tietoa saaren erityispiirteistä. Viime vuosina kävijämäärät ovat jatkuvasti nousseet, mutta luontoon kohdistuvaa kulutusta on kyetty hallitsemaan. Harakan tapaan luodut virkistysalueet kykenisivät tarjoamaan uudenlaisia elämyksiä helsinkiläisille ja samalla ylläpitämään saarten ja rantojen alkuperäisen luonnon säilymismahdollisuuksia. Ehdotimmekin Helsingin kaupungin järjestämässä 4. Paikallis- Agenda21 4. kansalaisfoorumissa kansallisen merellisen kaupunkipuiston perustamista Helsingin edustalle, jotta rannoille ja saaristolle tyypilliset luonto- ja kulttuurihistorialliset arvot voidaan säilyttää kestävältä pohjalta kaikkien ulottuvilla myös tulevaisuudessa. Tällä hetkellä suunnitteilla oleva Helsinki-puisto on jo askel oikeaan suuntaan, mutta rantojen ja saariston pysyvä suojelu edellyttää voimakkaampia toimenpiteitä kuin mitä yleiskaavaluonnoksessa on tällä hetkellä alueelle varattu. Myös saariston saavutettavuuden lisäämisestä kaikille kaupunkilaisille heräteltiin keskustelua, esimerkkinä liikennelaitoksen joukkoliikennejärjestelmän laajentaminen koskemaan myös kuljetuksia kaupungin ulkoilusaarille. Agenda 21:n tavoitteena on luoda ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävämpi tulevaisuus, ihmisen ja luonnon sopusointu. Onko tämän saavuttaminen mahdollista Helsingissä, Itämeren syleilemässä pääkaupungissa-mme, jos kaupunkilaisten vuosisataiset yhteydet mereen katkaistaan? Kirsi Kostamo-Liusvaara -3-

4 30 vikar Kampanjen 30 vikar startade år 2000, då miljöorganisationen Natur och Miljö firade sitt 30-årsjubileum. Avsikten med kampanjen är att öka kunskpen om och skyddet för grunda havsvikar. En stor del av de lokala miljöföreningarna har valt ut en egen vik att jobba med, innalles c. 20 stycken. Våren 2001 färdigställde Natur och Miljö en diger kampanjhandledning som stöd för arbetet i lokalföreningarna. I huvudstadsregionen har Helsingfors Naturskyddsförening valt Botbyviken och Lillhoplaxviken till kampanjvikar. Esbovikens inre del sysselsätter Esbo Miljöförening, Kyrkslätt Miljöförening och Grankulla Miljöförening, medan tillståndet i Sibboviken intresserar Sibbo Naturskyddare. Trots att kampanjen nu är inne på sitt sista år kan nog vikprojekten komma att sysselsätta lokalföreningarna ännu en tid framåt. Erfarenheter från huvudstadsregionen visar, att också försöken att påverka vikarnas tillstånd i hög grad går ut på att försöka påverka markplaneringen. Arbetet är till sin karaktär långsamt och inkluderar bl.a samarbete med olika myndigheter och invånarföreningar. Då det gäller att uppmärksamgöra invånarna på vilken tillgång viken är för deras närmiljö och hela område, har naturskyddsföreningarna en nisch och uppgift för vilken de är väl lämpade. Speciellt i tätorter där många olika intressen tävlar om hur stränder och markområden i tillrinnings-området ska användas är det viktigt att lokal-befolkningen får mångsidig information om vikens natur-, kultur- och miljövärden. I anslutning till vikkampanjen ordnade Helsingfors Naturskyddsförening ett städtalko vid Botbyvikens stränder våren I september samma år arrangerades tillsammans med Natur och Miljö ett välbesökt evenemang Hur mår Botbyviken Mitä kuuluu Vartiokylälahdelle med seminarium på Rastböle gård och naturkulturpromenad runt viken. Därutöver har det ordnats flera mindre diskussionstillfällen, där sakkännare berättat om pågående forsknings- och planeringsprojekt kring Botbyviken och Broändabäcken. Allt från muddringar i viken till restaurering av bäckfårorna har tagits upp i diskussionerna. Nu håller en källförteckning med viklitteratur på att samman-ställas, och en naturstig planeras. I vår och i sommar arrangerar Helsingfors Naturskyddsföre-ning växtutflykter runtomkring Botbyviken och Broändabäcken. I varje utflykt deltar någon sakkunnig, och avsikten är att besöka de intressantaste områdena och objekten för den planerade naturstigen. Intresserade kan vända kontakta Helsingin Luonnonsuojeluyhdistys / Helsingfors naturskyddsförening (Helsy) för närmare uppgifter. Christina Lindén Deltagare i vikprojektet studerar fåglarna i Botbyviken

5 Saaristoon retkelle kesällä 2002! Vartiosaari, hallituksen kokous ja tutustuminen saareen, saunomista ja leppoisaa oleilua, omat eväät. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita! Turistina Helsingissä. IHA-Linesin Doris-laivalla iltaristeily, johon sisältyy ruokailu. Paluu n. klo Hinta 24,-, mutta pyrimme järjestämään ryhmäalennuksen varauksen yhteydessä n. 11 Kaunissaari. Lähtö Vuosaaresta kaupungin yhdysaluksella. Paluuaika Kaunissaaresta n. 16. Omat eväät noin 6 tunnin opastettu Suomenlinna-kierros. Järjestää Helsingin ympäristökeskus. Ilmainen Korkeasaari ja Merimuseo, kuljetukset Korkeasaareen ja sisäänpääsy ovat ilmaiset. Opastettu tutustuminen Merimuseoon. Mahdollisuus grillaamiseen. Omat eväät Pukkisaari. Viikinkiajan markkinat Vartiosaari-päivä. Tarjolla syötävää, varaa rahaa (tai omat eväät). Tiedustelut ja ilmoittautumiset joko Dina Samaletdinille tai Anneli Mikkoselle Laita päivämäärät allakkaasi ja ilmoittaudu mahdollisimman pian jotta voidaan ilmoittaa tarkempia tietoja. -5-

6 Helsingin edusta mahdollistaa tuulivoiman rakentamisen merialueelle. Yleiskaavan valmistelun yhteydessä on laadittu myös selvityksiä merialueelle sijoittuvien tuulivoimaloiden rakentamisesta. Niistä löytyy lisää tietoja kaupungin www-sivuilta joista myös seuraavat tiedot on poimittu (http://www.hel.fi/ksv/kaavoitus/kakatsaus_2002/kaavoituskatsaus_2002.htm). Näissä on selvitetty sekä tuulivoiman hintaa ja taloudellisuutta että sijoitusvaihtoehtoja. Yhdestä tuulipuistoyksiköstä saatava sähköntuotanto olisi runsaat 100 Gwh vuodessa.tämä määrä vastaisi 2-3 % Helsingin sähköntarpeesta. Yhdestä yksiköstä saatava sähkö riittäisi lähes kerrostaloasunnon tarpeisiin. Taloudellisesti kannattava yksikkö koostuisi tyypillisesti yksittäisestä voimalasta, jotka sijaitsisivat m:n päässä toisistaan. Tällaisille yksiköille merialueelta löytyy useita teknisesti mahdollisia sijoituspaikkoja, ja yksittäinen sijaintipaikka voisi käsittää 1-2 tällaista yksikköä (10-25 myllyä). Tuulivoimaloiden mahdolliset sijoitusalueet sijaitsevat saaristovyöhykkeen ulkopuolella, jolloin tuulipuistojen rakentaminen voi tuottaa haittaa ja hyötyä veneilylle, kalastukselle ja metsästykselle avomerivyöhykkeellä. Merenpohjan syvyys pakottaa sijoittamaan tuulipuistot rantaviivaan nähden kohtisuorassa sijaitseviksi suoriksi, kaareutuviksi tai erillisistä jaksoista muodostuviksi rivimuodostelmiksi. Tuulivoimasta on tehty myös maisemallinen ja kaupunkikuvallinen selvitys (Suunnittelutoimisto Molino Oy). Siinä analysoidaan ja arvotetaan mm. Helsingin merialueen maisematilaa tuulivoimaloiden näkyvyyttä ja maisemavaikutuksia ennalta määrätyistä katsomispisteistä käsin sekä annetaan sijoitusaluesuosituksia. Teollisen mittakaavan tuulivoimaloita ei voi piilottaa. Helsingin rantaviivan rikkonaisuus, saarten mataluus ja kulttuurimaiseman visuaaliset arvot rajaavat useasta tuulivoimalasta koostuvan tuulipuiston sijoitusalueet avomerivyöhykkeelle, joka sijaitsee yli viiden kilometrin etäisyydellä rannikosta. Yksittäisiä teollisia tuulivoimaloita saattaa kuitenkin olla mahdollista sijoittaa satama- ja teollisuusalueiden välittömään läheisyyteen. -6-

7 Saariston ystävien toiminta vuonna 2001 Saariston ystävät r.y. järjesti 2 kokousta, jotka olivat avoimia myös muille kiinnostuneille. Kevätkokous järjestettiin Suomen ympäristökeskuksessa. Tilaisuudessa piti alustuksen Helsingin ympäristökeskuksen tutkija Katja Pellikka aiheesta Helsingin meriveden tilasta. Syyskokous pidettiin Helsingin ympäristökeskuksessa. Projektikoordinaattori Kari Silfverberg alusti aiheesta Helsingin Agenda 21-työstä erityisesti saariston ja rantojen osalta. Tilaisuuteen oli kutsuttu nk. asukasvetoisten kestävän kehityksen hankkeiden avustusta saaneet tahot, joiden työ liittyy läheisesti rantoihin ja saaristoon. Nämä esittelivät toimintaansa ja projektejaan. Kannanotot rantojen suunnitteluun Saariston ystävät r.y. otti osaa Helsingissä ja koko pääkaupunkiseudulla jatkuneeseen vilkkaaseen keskusteluun rantojen ja saarten käytöstä. Yhdistys osallistui useiden tilaisuuksien järjestämiseen ja toimitti Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenille ja varajäsenille sekä kaupunkisuunnitteluviraston päällikkö Tuomas Rajajärvelle vetoomuksen luonnonmukaisten rantojen säilyttämisestä virkistyskäytössä. Syyskuun 19. päivänä järjestettiin yheistyössä Helsingin kaupunginosayhdistysten kanssa tilaisuus, johon kuului laivamatka Hakaniemestä Taivallahteen pitkin kaupungin rantoja ja sen päälle keskustelutilaisuuus Suomen ympäristökeskuksessa otsikolla Uhkaako uusi yleiskaava Helsingin rantoja. Paneliin oli altavastaajiksi kutsuttu yleiskaavapäällikkö Jussi Vuorinen, kaupunkisuunnittelulautakunnan pj. Maija Anttila sekä eri ryhmien edustajat. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi yhdistyksen puheenjohtaja Maisa Siirala. Kansalaisnäkemystä edusti Lauri Nordberg. SYKEn auditorio oli täysi ja keskustelu oli yleisellä tasolla yhteistyöhenkistä. Stadin rannat - kampanja Yhdistys haki Helsingin Agenda 21 rahoitusta rantojen tutkimuksia ja käyttöä koskevaan selvitystyöhön ja sai mk asukasvetoisten kestävän kehityksen hankkeiden avustuksen projektille Helsingin rantainventointi ja -tutkimus. Selvityksen tekijäksi valittiin Eero Haapanen ja hänen estyttyään Marko Leppänen. Vuoden aikana selvitettiin kirjallisuustukimuksena Helsingin kaupungin tekemät ja muiden tahojen tiedossa olevat rantoja ja saaria koskevat tutkimukset ja selvitykset (löytyi yli 300 kpl). -7-

8 Hallitus otti osaa useiden tahojen yhteiseen rantakampanjaan mm. osallistumalla WWF:n kanssa yhdessä järjestettyyn Helsingin rantojen Clean up -siivoustapahtumaan ja vastasi Harakan saaren siivouksesta. Hallinto Yhdistyken puheenjohtajana toimi Maisa Siirala. Halitukseen kuuluivat Leena Eerola, Bo Grönholm, Heikki Ingervo, Martin Lodenius (varapj.), Aneli Mikkonen, Jan Olin, Dina Samaletdin (siht.), Kari Silfverberg, Heikki Syrjänen, Ilkka Viitasalo (tal.hoit., jäsesihteeri). Tilintarkastajina toimivat Matti Nieminen ja Tiina Raivikko, varalla Timo Myllymäki ja Björn Silfverberg. Hallitus kokoontui vuoden 2001 aikana 10 kertaa. Saaristoretket Tarkoituksena oli tehdä retki Espoon Kytön saarelle. Rantautumista selvitettässä kävi ilmi että saaren epäselvistä omistusshteista johtuen kukaan ei ollut halukas myöntämään sinne maihinnousulupaa. Sommarössä Maisa Siirala, puheenjohtaja v Tiedotustoiminta Jäsenlehti Saariston ystävä - Skärgårdsvännen julkaistiin kaksi kertaa, kevätnumero ja syysnumero. Lehdessä tiedotettiin tapahtumista ja siinä oli artikkeleita saaristoluonnosta ja -kulttuurista. Yhdistyksen kotisivuja <www.sll.fi/saaristo/> on kehitetty ja pidetty ajan tasalla. Talous ja jäsenistö Yhdistyksen talous perustuu pääosin jäsenmaksuihin, joilla on katettu kulut. Jäsenpohjaa on pyritty edelleen laajentamaan, v.2001 lopulla yhdistyksessä oli 81 henkilöja 2 kannatusjäsentä. Kannatusjäsenet olivat Helsingin luonnonsuojeluyhdistys r.y. ja Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri r.y. -8-

9 Saariston ystävät - Skärgårdens vänner antoi seuraavan Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle osoitetun lausunnon: Lausunto Helsingin kestävän kehityksen toimintaohjelmasta Saariston ystävät ry. on perehtynyt Helsingin kestävän kehityksen toimintaohjelman luonnokseen ja toteaa seuraavaa. Yleistä Helsinki21-kampanjan eräs päätavoite on ollut parantaa kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksia paikallisagendatyöhön ja kestävän kehityksen toteuttamiseen. Pidämme erittäin tärkeänä, että kaupunkilaisten mahdollisuudet osallistua jatkossakin kestävän kehityksen toteuttamiseen turvataan. Kaupungin tulee tukea paikallisagendatyötä tarjoamalla resursseja kaupunkilaisten käyttöön, jotta kestävän kehityksen toimintasuunnitelma ja toteutus tulevat yhä useampien kaupunkilaisten ja yhteisöjen tietoisuuteen. Kasvihuonepäästöjen vähentäminen Kaupungin energiaratkaisuissa tulee ensisijaisesti keskittyä energian säätöön ja materiaalien kierrättämiseen, sekä kevyen- ja joukkoliikenteen kehittämiseen. Vaihtoehtoisten energianlähteiden osuutta tulee lisätä asteittain Helsingin energian-tuotannossa, selvittäen kuitenkin niiden ympäristö- ja maisemavaikutukset. Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja vaaliminen Helsingin saariston ja rantojen tarjoamat elinympäristöt on säilytettävä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Ympäristökasvatuksen, -tiedotuksen ja tutkimuksen määrää tulee lisätä kaikkien väestöryhmien keskuudessa. Elinkaariajattelun sisällyttäminen kapungin fyysiseen suunnitteluun, hankintakäytäntöihin ja rakennustoimintaan Kaupunkilaisten mielipiteet ja toiveet tulee huomioida kaavoituksen lisäksi myös kaupungin eri laitosten ja virastojen toimintojen suunnittelussa ja sijoittamisessa. Saariston ja rantojen virkistys- ja luontoalueiden määrä tulee säilyttää tämän hetkisellä tasolla ja pyrkiä jatkossa aktiivisesti lisäämään niiden pinta-aloja tehostamalla jo rakennuskäytössä olevien alueiden käyttöä tarkoituksenmukaisesti. Helsingin tulevien satama-alueiden sijoittamissuunnitelmien ja päätösten tulee perustua nykyistä luotettavampiin ja perusteellisempiin ympäristövaikutusten arviointeihin. Vuorovaikutuksen ja kansalaisosallis- -9-

10 tumisen lisääminen sekä kumppanuuden vahvistaminen Yhteistyötä eri tahojen välillä tulee tukea Helsingin kaupunginosien sisällä ja välillä saariston ja rantojen tarjoamien virkistysmahdollisuuksien saamiseksi kestävältä pohjalta yhä useampien kaupunkilaisten ulottuville. Tämän lisäksi yhteistyötä tulee lisätä Itämeren rantavaltioiden kanssa, jotta voidaan saavuttaa Itämeren hyvinvoinnin kannalta riittävän merkittäviä parannuksia. Kulttuurisen monimuotoisuuden ja rakennetun ympäristön vaaliminen Helsingin edustan saariston ja rantojen ainutlaatuisia kulttuurihistoriallisia rakennuskokonaisuuksia ja perinnemaisemia tulee suojella. Rakennusten ja rakennuskokonaisuuksien erilaisia käyttömahdollisuuksia tulee parantaa. Kulttuurista monimuotoisuutta kaupunginosa- ja aluetasolla tulee tukea esimerkiksi säilyttämällä paikallisen historian kannalta merkittäviä kohteita. Syrjäytymisen ja sosiaalisen segregaation ehkäisy Kaupunkilaisten virkistymismahdollisuudet luonnossa tulee turvata tasapuolisesti kaavoituksen avulla kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tarjoamalla riittävän monipuolisia luontokohteita voidaan vastata yhä useampien väestöryhmien tarpeisiin ja ehkäistä myös syrjäytymis-kehitystä. Merellisyys on Helsingin voimavara! Kirsi Kostamo-Liusvaara Puheenjohtaja, Saariston ystävät ry. -10-

11 SAARISTON YSTÄVÄT - SKÄRGÅRDENS VÄNNER Hallitus - Styrelse 2002 Kirsi Kostamo-Liusvaara (puh.joht., ordf.) Heikki Ingervo Martin Lodenius (varapuh.joht., viceordf.) Anneli Mikkonen (siht., sekr.) Juha Ojala Mika Penttinen Dina Samaletdin Maisa Siirala Kari Silfverberg Ilkka Viitasalo (talous, jäsenrek., ekonomi, medl.reg.) Christina Lindén Oletko maksanut jäsenmaksusi? Osallistu jaostotyöskentelyyn! Jaostot - Utskott 2002 Retkijaosto: Dina Samaledtin, Heikki Ingervo, Anneli Mikkonen. Päätehtävä 2002: Retkien suunnittelu. Aluesuunnittelun seurantajaosto: Mika Penttinen, Maisa Siirala. Päätehtävä 2002: Yleiskaavoituksen seuraaminen pääkaupunkiseudulla, erityisesti rantojen osalta. Tutkimusjaosto: Martin Lodenius, Kirsi Kostamo-Liusvaara, Marko Leppänen, Christina Lindén, Anneli Mikkonen, Kari Silfverberg. Päätehtävä 2002: Yhdistyksen Agenda-21-projektin toteuttaminen. Tiedotus- ja julkaisujaosto: Kirsi Kostamo-Liusvaara, Martin Lodenius, Dina Samaledtin. Päätehtävä 2002: Yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen, yhteydet päättäjiin, lehden toimittaminen Jaostoihin toivotaan lisää jäseniä! Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä henkilöön, jonka nimi on alleviivattu. Vi ser gärna fler medlemmar i utskotten! Om du är intresserad, tag kontakt med den person, vars namn är understreckat. Ellet ole, vielä voit maksaa. Jäsenmaksu 10 maksetaan tilille Leonia

12 Lähettäjä: Saariston ystävät - Skärgårdens vänner ry c/o Martin Lodenius Trutholmsvägen 4 bost Helsingfors

Saariston ystävä Skärgårdsvännen

Saariston ystävä Skärgårdsvännen Saariston ystävä Skärgårdsvännen N:o 8 Marraskuu 2001 November Kutsu yhdistyksen syyskokoukseen to 22.11 klo 18.00 Helsingin ympäristökeskuksen auditoriossa, Helsinginkatu 24 Kallelse till föreningens

Lisätiedot

Saariston ystävä Skärgårdsvännen

Saariston ystävä Skärgårdsvännen Saariston ystävä Skärgårdsvännen N:o 5 Toukokuu 2000 Maj TUULIMYLLYJÄ HELSINGIN EDUSTALLE? Kukapa meistä ei haluaisi saasteettomasti tuotettua energiaa? Tai vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille ja

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför Kristinestad Matti Kautto, yksikön päällikkö YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

Helsingin itäisen saariston asemakaavaluonnos

Helsingin itäisen saariston asemakaavaluonnos Helsingin itäisen saariston asemakaavaluonnos Asukastilaisuus 3.6.2013 Villinki, Pukkiluoto, Sikosaari, Varviluoto Itäisen saariston asemakaavaryhmä Asemakaavoitus: Arkkitehti Johanna Backas, puh. 310

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

TUULIVOIMALAT JA MAISEMA. Lieto 8.12.2011 Emilia Weckman (Heidi Saaristo-Levin)

TUULIVOIMALAT JA MAISEMA. Lieto 8.12.2011 Emilia Weckman (Heidi Saaristo-Levin) TUULIVOIMALAT JA MAISEMA Lieto 8.12.2011 Emilia Weckman (Heidi Saaristo-Levin) 1 Tuulivoimarakentamisen maisemavaikutukset ovat sidoksissa: 1) Voimaloiden ja niihin liittyvien rakenteiden: ulkonäköön,

Lisätiedot

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE SaeP Anl. Jakelukohdassa mainitut kunnat Kåvit. Behand. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinnossa toimivaan Verotuksen

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Tuulivoima ja maisema

Tuulivoima ja maisema Tuulivoima ja maisema Tuulivoima vasta tai myötätuulessa Marie Nyman Kemiönsaari 19.3.2013 Tuulivoimaloiden maisemavaikutukset Tuulivoimarakentamisen laajimmalle ulottuvat vaikutukset kohdistuvat yleensä

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Helsingin itäisen saariston alustava asemakaavaluonnos

Helsingin itäisen saariston alustava asemakaavaluonnos Helsingin itäisen saariston alustava asemakaavaluonnos Asukastilaisuus 8.3.2012 Pikku-Niinisaari, Kajuuttaluodot, Itäinen Neitsytsaari, Kallioluoto, Kalliosaarenluoto, Haapasaari, Santinen, Läntinen ja

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Pääesikunta Lausunto 1 (2) Operatiivinen osasto HELSINKI AL14569 5.10.2015 24/10.03/2015

Pääesikunta Lausunto 1 (2) Operatiivinen osasto HELSINKI AL14569 5.10.2015 24/10.03/2015 Pääesikunta Lausunto 1 (2) Operatiivinen osasto HELSINKI AL14569 5.10.2015 24/10.03/2015 Salon kaupunki Kaupunkisuunnittelu PL 77 24101 Salo Finland SALON MÄRYNUMMEN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUKSEN HYVÄKSYTTÄVYYDESTÄ

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Ympäristölautakunta Ypst/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Ympäristölautakunta Ypst/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 (5) 228 Lausunto kaupunginvaltuutettu Tuomas Rantasen toivomusponnesta viheralueiden ja tärkeiden viheryhteyksien luonto- ja virkistysarvojen säilymisen turvaamisesta

Lisätiedot

Tervetuloa yhteiskehittämispäivään / Välkommen till samutvecklingsdagen. Mia Montonen & Laura Yliruka

Tervetuloa yhteiskehittämispäivään / Välkommen till samutvecklingsdagen. Mia Montonen & Laura Yliruka Tervetuloa yhteiskehittämispäivään / Välkommen till samutvecklingsdagen 1 15.5.2017 Samutvecklingsdagens bakgrund Kompetenscentrens inom det sociala området och THL:s gemensamma strävan efter ett forskningsbaserat

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Hailuoto Oulu liikenneyhteyden kehittäminen ja merialueen osayleiskaavoitus

Hailuoto Oulu liikenneyhteyden kehittäminen ja merialueen osayleiskaavoitus Hailuoto Oulu liikenneyhteyden kehittäminen ja merialueen osayleiskaavoitus Yleisötilaisuus 10.9.2014 POP ELY Oulunsalo Hailuoto Oulun seutu Metsähallitus Lumituuli Oulun Seudun Sähk Lähtökohdat kaava-alue

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 30.04.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 30.04.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry YHDISTYKSEN KOKOUS Aika 30.04.2003 kello 19:00 Paikka OlutHuone WilliamK, Annankatu 3, Helsinki Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt:

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt: KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää monikielistä viestintää, monikulttuurista vuorovaikutusta ja niihin sisältyvää teknillistä sisällönhallintaa

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

TOIVAKKA AUTOURHEILUKERHO RY. PÖYTÄKIRJA 1 (4) TOIVAKKA. 1 Kerhon puheenjohtaja Martti Liukkonen avasi kokouksen.

TOIVAKKA AUTOURHEILUKERHO RY. PÖYTÄKIRJA 1 (4) TOIVAKKA. 1 Kerhon puheenjohtaja Martti Liukkonen avasi kokouksen. TOIVAKKA AUTOURHEILUKERHO RY. PÖYTÄKIRJA 1 (4) 41660 TOIVAKKA 11.9.1999 SYYSKOKOUS Aika 11.9.1999 klo 15.00 16.35 Paikka Hirsiaho, Huikko Läsnä 21 jäsentä (osanottajaluettelo liitteenä) 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS sekä

RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS sekä RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA ry Rakentajanaukio 4 A, 02150 Esp0o JÄSENTIEDOTE Puh. 09-451 2264, http://rmseura.tkk.fi 6.11.2006 RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS sekä EXKURSIO

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. Läsnä: Mia Satamo Mari Toivonen Anna Loimaranta Ainu Sulonen Anneli Jylhä Satu Sipponen Jaana Juvonen Mirika Hyöty Liisa Parviainen Elisa Reunanen Tapio Mäkinen Pasi Satamo Sini-Maria Allén-Perkko Sari

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Merellinen Helsinki Sinikämmen rantareitteineen

Merellinen Helsinki Sinikämmen rantareitteineen Merellinen Helsinki Sinikämmen rantareitteineen Helsingin merialueet, rannat ja saaristo muodostavat Sinikämmenen, joka on osa viher- ja virkistysalueiden runkoa. Aukeaman s. 70-71 kartalla on luonnehdittu

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

MERELLISEN HELSINGIN YLEISSUUNNITELMA

MERELLISEN HELSINGIN YLEISSUUNNITELMA MERELLISEN HELSINGIN YLEISSUUNNITELMA Merellisten alueiden maankäytön suunnittelun jatkaminen yleiskaavasta asemakaavaosastolle Osa yleiskaavan toteuttamisohjelmaa Tavoitteet 1. Merellisten alueiden kehittyminen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Skills Finland ry SÄÄNNÖT PRH vahvistanut 25.3.2013 I LUKU Yhdistyksen nimi, toimiala ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli on suomi.

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY. VUOSIKOKOUS

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY. VUOSIKOKOUS Pöytäkirja 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY. VUOSIKOKOUS 2002 AIKA: Maanantai 11.3.2002 klo 16.00 PAIKKA: Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto, Vuorikatu 22 LÄSNÄ: Camilla von Bonsdorff, puheenjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (6) 232 Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Helsingin Sataman meriläjityksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Viite:

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 3/13 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF. Läsnä: Mauri Johansson puheenjohtaja.

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 3/13 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF. Läsnä: Mauri Johansson puheenjohtaja. UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 3/13 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF Hallitus Aika: Keskiviikko 05.06.2013 klo. 17.05-18.20 Paikka: Uudenmaan liitto, maakuntasali Esterinportti 2B,

Lisätiedot

Äänestä tieteentekijää!

Äänestä tieteentekijää! KONSISTORIN VAALIT 2006 Äänestä tieteentekijää! KUTSU SYYSKOKOUKSEEN 2006 JÄSENLEHTI 4/2006 2 KUTSU SYYSKOKOUKSEEN Helsingin yliopiston tieteentekijät ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 28.11.2006

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 2.-3.12.2017, alkaen lauantaina 2.12. klo 14:00 Paikka: Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten

Lisätiedot

MERELLISEN TUULIVOIMAN TUOMAT HAASTEET. VELMU-seminaari 11.2.2009 Michael Haldin Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut

MERELLISEN TUULIVOIMAN TUOMAT HAASTEET. VELMU-seminaari 11.2.2009 Michael Haldin Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut MERELLISEN TUULIVOIMAN TUOMAT HAASTEET VELMU-seminaari 11.2.2009 Michael Haldin Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut MERELLINEN TUULIVOIMA MISTÄ ON KYSE? Merellinen tuulivoima on meri- ja saaristoalueille

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry TARKOITUS JA TOIMINTA NIMI JA KOTIPAIKKA. 1 Yhdistyksen nimi on Porin Lintutieteellinen Yhdistys PLY ry.

SÄÄNNÖT. Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry TARKOITUS JA TOIMINTA NIMI JA KOTIPAIKKA. 1 Yhdistyksen nimi on Porin Lintutieteellinen Yhdistys PLY ry. Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry SÄÄNNÖT TARKOITUS JA TOIMINTA NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Porin Lintutieteellinen Yhdistys PLY ry. Yhdistyksen kotipaikka on Pori. TARKOITUS JA TOIMINNAN

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän alakaupungin asukasyhdistys ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi. Synop ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Synop ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on 1. toimia Helsingin yliopiston meteorologian

Lisätiedot

Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt

Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt Rekisterinumero 178573. Säännöt rekisteröity yhdistysrekisteriin 25.2.2000. Y-tunnus 1596966-6 Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen nimi on Ukko-Kolin Ystävät r.y. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 576/2008 vp Jättiputken hävittäminen luonnosta Eduskunnan puhemiehelle Etelä-Suomeen on levinnyt iholle palovammoja muistuttavat, kivuliaat rakkulat jättäviä jättiputkia. Arvion mukaan

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY

KIRKKONUMMEN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY Kirkkonummen kehitysvammaisten tuki ry UUTISKIRJE syksy 2016 KIRKKONUMMEN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Uutiskirje

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Tyrnävän kirkossa, käynti sakastin ovesta. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen/konstater aäd -säv? mätetr lagenlighet och beslutsförhet.

2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen/konstater aäd -säv? mätetr lagenlighet och beslutsförhet. UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRADEN RF Valtuuskunta Delegationen KOKOUSKUTSU / MÖTESKALLELSE Aika/ Tid: Keskiviikko/Onsdag 29.4.2015 klo. 9.00 Aamukahvi/Morgonkaffe klo.

Lisätiedot

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Reposelän ampumarata 90910 Kiiminki 25.3.2013 klo 18.00. Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Heikki Pitkänen

Lisätiedot

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN FCG Planeko Oy Hangon kaupunki / Hangö stad KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN 0104-C9376 22.9.2009 LUONNOS / UTKAST FCG Planeko Oy Kantakaupungin yleiskaava I SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleiskaava-alue/

Lisätiedot

Tuomarinkylän Ratsastuskeskuksen toiminta ja tavoitteet

Tuomarinkylän Ratsastuskeskuksen toiminta ja tavoitteet Tuomarinkylän Ratsastuskeskuksen toiminta ja tavoitteet Kaupunkimittausosasto, Helsinki Marja Kivenheimo Tuomarinkartanon Kilpatalli Oy Tuomarinkylän Ratsastuskeskuksen kehittämistoimikunta Ratsastuksen

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

25.1.2015. Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

25.1.2015. Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 25.1.2015 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoiman maakuntakaavoitus 11.10.2013 Mitä maakuntakaavoitus on? Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa

Lisätiedot

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR Sipoonkorpi-työryhmien mietinnöt 1993 ja 2004 Natura 2000 Ekologinen verkosto Itä-Uudellamaalla, Väre 2002 Ehdotus asetukseksi Sipoonkorven luonnonsuojelualueesta

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry, käyttönimi Hyvinkään Setlementti ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki

Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry, käyttönimi Hyvinkään Setlementti ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki 1 Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry:n säännöt 16.4.2004 alkaen 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry, käyttönimi Hyvinkään Setlementti ja sen kotipaikka

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19. KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.00 Läsnä osanottajaluettelossa mainitut 55

Lisätiedot

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä.

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä. Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä. KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus. - kokouksen avauksen suoritti Timo Tiiro 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

V-S Jyty ry TIEDOTTAA

V-S Jyty ry TIEDOTTAA V-S Jyty ry TIEDOTTAA 24.10.2014 V-S Jyty ry:n tiedote 2/2014 K O K O U S K U T S U V-S Jyty ry:n syyskokous pidetään tiistaina 2.12.2014 klo 17.00 alkaen Linnateatterissa, 4. kerroksen teatterisali, Linnankatu

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot