Saariston ystävä Skärgårdsvännen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saariston ystävä Skärgårdsvännen"

Transkriptio

1 Saariston ystävä Skärgårdsvännen N:o 5 Toukokuu 2000 Maj TUULIMYLLYJÄ HELSINGIN EDUSTALLE? Kukapa meistä ei haluaisi saasteettomasti tuotettua energiaa? Tai vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille ja ydinvoimalle? Tuuli on yksi vaihtoehto, mutta miten se sopisi Helsingin saaristoon? Maaliskuussa valmistui Helsingin edustan tuulivoimaloiden teknistaloudellinen selvitys. Siinä käsitellään paitsi teknisiä edellytyksiä ja hintoja, myös alueellisia sijoitusmahdollisuuksia. Sopivia voimalatyyppejä on kyllä tarjolla ja sopivin on selvityksen mukaan off shore-mallinen eli merialueelle sijoittuva. Tiheän asutuksen takia ei mantereelle tai sisäsaarille haluta voimaloita rakentaa. Selvityksessä päädyttiin neljään sijoituspaikkaan: Rysäkari, Katajaluoto, Kuivasaari ja Isosaari. Yhteensä olisi mahdollista pystyttää näille alueille jopa 80 tuulivoimalaa. Näiden tuottama sähkö vastaisi tällöin noin 10% Helsingin sähkönkulutuksesta eli kattaisi noin kerrostaloasukkaan sähköntarvetta. Haitallisia ympäristövaikutuksia ei juuri ole kuin yksi: maisemahaitta. Jos Helsingin ulkosaaristoon pystytetään tällainen määrä tuulimyllyjä, merkitsee se aikamoista muutosta merimaisemaan. Sitä pitääkin verrata muiden energiavaihtoehtojen aiheuttamiin haittoihin: hiilidioksidiin, muihin ilmapäästöihin ja ydinjätteisiin. Kumpi on pienempi haitta? ML Kevätkokous - Vårmöte 24.5 Katso takasivua - se baksidan!

2 2 Julkaisija: Saariston ystävät - Skärgårdens vänner ry Kotisivu: Yhteys: Martin Lodenius, Trutholmsvägen 4 bost 2, Helsingfors Rantojen täytöt ja käyttö puhuttavat Otsikolla Rakentava rantakeskustelu käytiin yli nelituntinen keskustelu Helsingin ja Espoon rantojen ja merenlahtien kohtalosta. Pitäisikö pääkaupunkiseudun rannat ottaa nyt kaupunkirakentamisen lisäalueiksi vai pitäisikö ne säästää virkistykselle ja suojelulle? Suomen Arkkitehtiliiton kestävän kehityksen alaosaston EKO- SAFAn järjestämä tilaisuus suunnitelluista merenlahtien täytöistä ja rantojen rakentamisesta keräsi useita kymmeniä osanottajia. Tilaisuus pidettiin Suomen ympäristökeskuksen kattoterassin neuvottelutilassa, josta avautui näkymä myös aiheena olleille alueille. Helsingin ja Espoon päättäjiä ja kaupunkisuunnittelijoita oli kutsuttu kuultavaksi uusista rantavisioista ja rakentamissuunnitelmista. Näkemyksiään pääkaupunkiseudun rantojen tulevaan käyttöön esittivät mm. kaupunginosayhdistykset: Lauttasaariseura, Töölöseura, Eteläiset kaupunginosat ry sekä melontaseura, Saariston ystävät ry, Uudenmaan luonnonsuojelupiiri, kaupunginvaltuutettu, teatterinjohtaja, eduskunnan jäsen, ympäristöjuristi ja paikallisagendatyöryhmä. Pääkaupunkiseudulle suuntautuvasta muuttoliikkeestä ja sen vaatimasta lisärakentamisesta sekä työn alla olevien yleiskaavojen aluevarauksista on käyty vuoropuhelua lehtien palstoilla pitkin talvea. Aiheesta ei ollut kuitenkaan keskusteltu vielä avoimesti. Asuntorakentamista on kaavailtu sijoitettavan satamien ja teollisuuden käytöstä vapautuville alueille. Rakentamista on visioitu myös aivan uusille alueille, mm. eräille rakentamattomille ranta-alueille ja merestä täyttämällä aikaansaataville tekosaarille. Näistä eniten kansalaisia ovat huolestuttaneet Lauttasaaren länsipuolella sijaitsevan pienen Koivusaaren laajentaminen 40 ha:n suuruiseksi ja Katajanokan kokoiseksi 5000 asukkaan kivikaupungiksi. Siihen liittyisi Espoon puolella Hanasaaren laajennus teatteri- ja toimistotorneineen. Nämä visiot liittyvät kiinteästi metrolinjan laajentamiseen länteen. Helsinki ja Espoo ovat sopineet länsimetron suunnittelun aloittamisesta - kaikkien linjausvaihtoehtojen pohjana on pidetty asukasluvun kasvua. Erityisesti Koivusaarta on perusteltu sillä. Helsingissä on laadittu yleiskaavatasoinen karttaesitys verikartta, johon tulevat ja visioidut rakentamiskohteet on merkitty punaisella. Kaupungin suunnitelmia rannoille esitteli kaavasuunnittelija Pertti Kare, kaupunkisuunnitteluvirastosta ja sitä täydensi Jyrki Lohi, kaupunkisuunnittelu-

3 3 lautakunnan puheenjohtaja. Rakennusviraston päällikkö, kaupungininsinööri Reijo Korhonen esitteli vesiaiheiden kunnostusta ja uusien kanavien suunnitelmia. Espoon kaupungin suunnitelmia valotti kaavoitusarkkitehti Pertti Maisala. Espoossa rannat ovat pitkään olleet toissijaisia alueita, mutta nyt kaupunki on herännyt huomaamaan niiden arvon. Uudisrakentamista on suunniteltu Keilaniemen ja Hanasaaren lisäksi Westendin rannoille ja Otaniemeen. Kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Pekka Lahdentausta oli lähettänyt tilaisuuteen kannanottonsa. Hän ilmoittaa suhtautuvansa kielteisesti kaikkiin tarpeettomiin meren täyttöihin, myös Länsiväylän varren teatterihankkeeseen. Merialueen, rantojen ja pääkaupunkiseudun saariston merkityksestä kertoi biologi Ilkka Viitasalo Helsingin kaupungin ympäristökeskuksesta. Hän muistutti että vastaavia saaristoalueita on koko maailmassa vain 7. Täällä ihmisen ympäristöönsä jättämä ekologinen jalanjälki on jo suuri, eikä sitä pitäisi kasvattaa. Nyt pitäisi tarkkaan harkita miksi rantoja ja rannoille pitäisi rakentaa vai pitäisikö ne todella säästää tulevillekin sukupolville. Uudenmaan ympäristökeskuksen arkitehti Tarja Laine kertoi viranomaisen roolista rantarakentamisen ohjauksessa. Rakentamattomat, luonnontilaiset rannat nähdään arvoina, jotka halutaan säästää. Tilaisuus osoitti että avointa ja yhteistä pohdintaa koko alueen rannoista tarvitaan Keskustelu jatkuu mm. Saariston ystävät ry:n kevätkokouksessa Maisa Siirala arkkit. EKO-SAFA:n johtokunta, tilaisuuden puheenjohtaja Pääkaupunkiseudun saaristot ja rannat säilytettävä Saariston ystävien hallitus hyäksyi kokouksessaan seuraavan Helsingin kaupunginvaltuustolle ja -hallitukselle osoitetun kannanoton. Samassa kokouksessa yhdyttiin myös usean järjestön aloitteeseen, jossa vaaditaan merellisen kaupunkipuiston perustamista. Helsingin uuden yleiskaavan suunnittelutyössä on tullut esiin monia piirteitä, jotka yhdistyksemme mielestä vaikuttavat kielteisesti pääkaupunkiseudun tulevaan kehitykseen. Haluamme sen takia tuoda ilmi joitakin tärkeiksi katsomiamme seikkoja. Rannat ja pääkaupunkiseudun edustan saaret ovat oleellinen osa pääkaupunkiseudun merellistä maisemaa sekä mantereelta että mereltä päin katsottuna. Luonnontilaisista rannoista on jo nyt muodostunut harvinaisuus ja kaupunkilaisten ylpeyden aihe. On ensisijaisen tärkeää, että merellisen kaupungin rantojen käyttöä suunnitellaan niin, että kaupunkilaisilla säilyy pääsy rannoille ja että tarpeeksi suuri osa rannoista säilytetään rakentamattomina. Pääkaupunkiseudun rantoja on jo rakennettu niin pitkälle, että rannoille pääsy on olennaisesti vaikeutunut ja rantamaisema paikallisesti rumentunut. Saariston ystävät ry pitää tärkeänä, että suunnitelluista merentäytöistä ja rantoja sulkevasta rakentamisesta luovutaan ja että nykyistä rantaviivaa ei muuteta. Erityisen arvokkaita ovat vielä pääasiallisesti luonnontilaisina säilyneet rannat ja saaret. Tuemme ehdotusta perustaa merellinen kaupunkipuisto, joka turvaisi rantojen ja saariston säilymisen pääkaupunkiseudulla kaikkien kansalaisten käytössä.

4 4 SAARISTON YSTÄVÄT ry SKÄRGÅRDENS VÄNNER rf Kertomus vuoden 1999 toiminnasta Yhdistyksen hallitus Saariston ystävät ry:n hallituksen kokoonpano oli Heikki Ingervo, Martin Lodenius (puheenjohtaja), Anneli Mikkonen, Juha Ojala, Maisa Siirala, Kari Silfverberg, Ilkka Viitasalo (jäsenrekisteri, talous), Mariitta Vuorenpää (varapuheenjohtaja). Tilintarkastajina toimivat Sakari Kuikka ja Timo Myllymäki (varalla Kaisa Pajanen ja Matti Nieminen). Hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Tiedo kirjelmät tus ja Yhdistyksen jäsenlehti "Saariston ystävä - Skärgårdsvännen" ilmestyi kaksi kertaa vuoden aikana. Saariston ystävien kotisivua (http://www.sll.fi/saaristo/) on kehitetty ja päivitetty. Yhdistys osallistui keskusteluun vesiskootteriliikenteen rajoittamisesta pääkaupunkiseudun saaristossa. Yhdistyksen esitettä levitettiin mm. kirjastoihin. Talous ja tilinpäätös Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin eikä ulkopuolista rahoitusta saatu vuonna Saariston ystävät - Skärgårdens vänner Hallitus - styrelse 2000: Kokoukset ja retket Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 14. huhtikuuta Pauligin huvilassa. Kokouksen jälkeen pidetyn ylesötilaisuuden aihe oli Helsingin ja Espoon saaristoliikenne. Syyskokous pidetiin Pauligin huvilassa. Yleisötilaisuuden aiheena oli Helsingin saariston arkeologiset löydöt, josta alusti Sallamaria Tikkanen. Kesäkuussa tehtiin retki Espoon Suvisaaristoon ja elokuussa Viron pohjoisranni-kolle Käsmuun. Heikki Ingervo, vpj Martin.Lodenius, pj Anneli Mikkonen Timo Myllymäki Maisa Siirala Kari Silfverberg Sallamaria Tikkanen Ilkka Viitasalo, talous, jäsenrek.

5 Kutsu yhdistyksen kevätkokoukseen ke 24.5 klo Suomen ympäristökeskuksen kattoterassilla, Kesäkatu 6, C-rappu, 8 krs. 5 Kallelse till föreningens vårmöte on 24.5 kl på takterassen till Finlands miljöcentral, Sommargatan 6, C-trappan, 8 vån. 1) Avataan kokous, todetaan sen laillisuus ja valitaan kokousvirkailijat 2) Esitetään kertomus vuoden 1999 toiminnasta ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto 3) Vahvistetaan vuoden 1999 tilinpäätös 4) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 1999 hallitukselle 5) Käsitellään muita mahdollisesti esille tulevia asioita 6) Päätetään kokous Kutsu keskustelutilaisuuteen rantojemme käyöstä - kaupungin virkamiehet ja järjestöjen edustajat esittävät näkemyksensä alk samassa paikassa. Tervetuloa! Kallelse till debatt om användning av våra stränder - stadens tjänstemän och representanter för organisationer diskuterar med början kl på samma plats. Välkomna! Söderskärille! Yhdistyksen Söderskärin retkellä on tällä hetkellä vielä muutama paikka vapaana. Risteilemme Helsingin ja Sipoon saaristoissa ja käymme Söderskärin majakkasaarella. Hyvässä lykyssä arktisten vesilintujen massamuutto osuu tälle illalle. Lähtö klo 16, paluu auringon laskiessa. Hinta 50 (-100 riippuu osall.määrästä) mk. Max. 30 henk. Pikaiset ja sitovat ilmoittautumiset Ilkka Viitasalolle (puh ; s-posti

Saariston ystävä Skärgårdsvännen

Saariston ystävä Skärgårdsvännen Saariston ystävä Skärgårdsvännen N:o 6 Marraskuu 2000 November Kutsu yhdistyksen syyskokoukseen ti 28.11 klo 17.00 Suomen ympäristökeskuksessa, Kesäkatu 6, C-rappu. Kallelse till föreningens höstmöte ti

Lisätiedot

takiainen Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen jäsenlehti 2003

takiainen Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen jäsenlehti 2003 takiainen Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen jäsenlehti 2003 Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen jäsenlehti 2003 takiainen Maaliskuu 2003 Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen (Helsyn) jäsenlehti Helsingin

Lisätiedot

Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit. Ti ja ke klo 10.30 14.00 Kahvila Seurahuone, Larin Kyöstin tie 7. Viihtyisät tilat vapaamuotoisen

Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit. Ti ja ke klo 10.30 14.00 Kahvila Seurahuone, Larin Kyöstin tie 7. Viihtyisät tilat vapaamuotoisen Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit 4.4.2009 Olen monesti miettinyt, mistä olen kotoisin. Isäni on oululainen ihiminen ja miun äiti on karjalaisii. Itse olen syntynyt Helsingin kätilöopistolla ja asunut

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO Keskustelupöytäkirja 10 2007 Kokousaika: 23.5.2007 klo 18.00 23.09 Kokouspaikka: Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO Keskustelupöytäkirja 10 2007 Kokousaika: 23.5.2007 klo 18.00 23.09 Kokouspaikka: Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO KESKUSTELU- 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO Keskustelupöytäkirja 10 2007 Kokousaika: klo 18.00 23.09 Kokouspaikka: Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20 Keskustelupöytäkirjaan

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 161 Kokouksen järjestäytyminen 5. 162 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; luonnoksen käsittely 6

Otsikko Sivu. 161 Kokouksen järjestäytyminen 5. 162 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; luonnoksen käsittely 6 PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Maakuntahallitus AIKA 08.12.2014 klo 08:30-10:45 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 b, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 161 Kokouksen järjestäytyminen 5 162 Uudenmaan 4.

Lisätiedot

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen Muistio Asia/ projekti Asiakas Paikka ja aika Osallistujat VIRANOMAISNEUVOTTELU 82122778 Kaasmarkun osayleiskaava Ulvilan kaupunki Lounais-Suomen ympäristökeskus 2.12.2008 klo 13:00- Juha Manninen, Lounais-Suomen

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Maakuntahallitus AIKA 13.04.2015 klo 11:00-11:35 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Kokouksen järjestäytyminen 4 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava;

Lisätiedot

ETELÄISET SÖDRA ETELÄISET KAUPUNGINOSAT ry SÖDRA STADSDELARNA rf jäsenlehti medlemsblad 2015

ETELÄISET SÖDRA ETELÄISET KAUPUNGINOSAT ry SÖDRA STADSDELARNA rf jäsenlehti medlemsblad 2015 ETELÄISET SÖDRA ETELÄISET KAUPUNGINOSAT ry SÖDRA STADSDELARNA rf jäsenlehti medlemsblad 2015 o Helsingin yleiskaavaluonnos huolestuttaa o Venäjän suurlähetystön uusi lisärakennus o Tulipalo tuhosi koteja

Lisätiedot

STADIN RANTARYHMÄ Neljän vuoden projekti

STADIN RANTARYHMÄ Neljän vuoden projekti STADIN RANTARYHMÄ Neljän vuoden projekti Kaisaniemenranta Puistomainen asuntolaivasatama? Krunikka 3/2007 Kaupunkisuunnitteluvirastossa ollaan laatimassa asemakaavaa, jolla sijoitettaisiin asuntolaivasatama

Lisätiedot

Sammalvuoren ja Kaitaan kaavoitus Kutsu syyskokoukseen 50-vuotis juhlat Lasten urheilukisat Latokasken kaavoitus Suvisaaristolle saaristostatus

Sammalvuoren ja Kaitaan kaavoitus Kutsu syyskokoukseen 50-vuotis juhlat Lasten urheilukisat Latokasken kaavoitus Suvisaaristolle saaristostatus Lounais-Espoon Omakotiyhdistys ry. / Jäsenlehti syksy 2012 Sammalvuoren ja Kaitaan kaavoitus Kutsu syyskokoukseen 50-vuotis juhlat Lasten urheilukisat Latokasken kaavoitus Suvisaaristolle saaristostatus

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 4.6.2012, kello 17.00 19.54 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli,

Lisätiedot

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos)

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) 1. JOHDANTO 2. VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYS 2010 2011 3. TUULIVOIMASELVITYKSEEN SISÄLTYVÄT ALUEET KEMIÖNSAARELLA 4. KEMIÖNSAAREN KUNNAN PERIAATEPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

13 LUMO2010- 04 Uraaniliikkeet. 14 15 Ilkka Hanski tietää minne lajit katoavat. vuosi käynnistyi. voittoisina

13 LUMO2010- 04 Uraaniliikkeet. 14 15 Ilkka Hanski tietää minne lajit katoavat. vuosi käynnistyi. voittoisina 04 Uraaniliikkeet voittoisina Uraania etsineet kaivosyhtiöt perääntymässä Suomesta 13 LUMO2010- vuosi käynnistyi Luonnon monimuotoisuuden suojeleminen hidastaa myös ilmastonmuutosta rakkaudesta luontoon

Lisätiedot

JOY 2/2007. Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti

JOY 2/2007. Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti JOY 2/2007 Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti Sisällysluettelo 3 Puheenjohtajan palsta 4 Lentomelusta keskusteltiin 5 JOY-lehti täyttää 30 vuotta 6 JOY-lehden alkuvaiheita ja vähän muutakin 8 Ex-päätoimittaja

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Rakennusmestarit ja -insinöörit 1 15

Rakennusmestarit ja -insinöörit 1 15 JÄSENLEHTI H E LSI NG I N Rakennusmestarit ja -insinöörit 1 15 Rakennusmateriaalit KIERTOON Tammikuun Mestari-illan aiheena TIETOMALLINTAMINEN Tervetuloa! HRI1501_IV ja I kannet.indd 1 11.12.2014 12:32:57

Lisätiedot

Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti 1/2007 JOY

Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti 1/2007 JOY Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti 1/2007 JOY Sisällysluettelo Puheenjohtajan palsta... 3 Yhdistyksen syyskokous... 4 Uudet jäsenet... 5 Päiväkodin pihaa uudistettiin... 7 Kiertoliittymä etenee...

Lisätiedot

2 Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit

2 Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit 2 Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit 28.5.2011 Tartu hetkeen - Carpe diem totesi roomalainen runoilija Horatius oodissaan jo ennen ajanlaskumme alkua. Lausahdus olisi hyvä tänäänkin pitää mielessä, oli

Lisätiedot

Menestyksen tekijä. Suomalaisella työllä. TÄSSÄ LEHDESSÄ MM:

Menestyksen tekijä. Suomalaisella työllä. TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti Syyskuu 1/2013 TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Asukkaiden ääni esiin täydennysrakentamisessa sivu 8 Valtion tiehanketta ei ole koskaan kaadettu sivu 11 1 Keskustan silhuetti s. 4-5

Lisätiedot

HALLITUS. Tuomo Honkanen puheenjohtaja maja 262 gsm 0400-439 018 fax (09) 343 2909 E-mail koti: tuomo.honkanen@pp2.inet.fi

HALLITUS. Tuomo Honkanen puheenjohtaja maja 262 gsm 0400-439 018 fax (09) 343 2909 E-mail koti: tuomo.honkanen@pp2.inet.fi 1 / 2004 1 2 2. kansi www.poliisimajalaiset.fi HALLITUS Vuosijulkaisu: Poliisimajalaiset ry Kajaaninlinnantie 1 C 20 00900 Helsinki 7. vuosikerta Päätoimittaja: Vesa Lilja vesa.lilja@welho.com Ilmoitusmyynti

Lisätiedot

PISPALALAINEN 2/03-1/04

PISPALALAINEN 2/03-1/04 PISPALALAINEN 2/03-1/04 1 2 Pispalalainen on foorumi kaikille pispalalaisille. Se jaetaan ilmaiseksi kaikkiin Pispalan, Tahmelan ja Hyhkyn talouksiin. Kirjoituksia, mielipiteitä, jutun aiheita ja muuta

Lisätiedot

3/2013. Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10. Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s.

3/2013. Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10. Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s. 3/2013 Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10 Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s. 21 Tiesitkö, että Intrum Justitia on myös luottotietoyhtiö? Intrum

Lisätiedot

JOY 1/2009. Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti

JOY 1/2009. Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti JOY 1/2009 Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti Sisällysluettelo 3 Puheenjohtajan palsta 4 Sääntöasiaa 6 Hauska teatterimatka Lahteen 7 Soitonopetus Tammenterhossa jatkuu 8 Päiväkoti Laaksonpesä melkein

Lisätiedot

05 Metsähallitusta. 11 Elina Mustonen kokosi muusikot soittamaan norpalle. Iijoen suojelija palkittiin. pilkotaan salassa

05 Metsähallitusta. 11 Elina Mustonen kokosi muusikot soittamaan norpalle. Iijoen suojelija palkittiin. pilkotaan salassa 05 Metsähallitusta pilkotaan salassa Kansallisomaisuudestamme, metsistä ja vesistä, tehdään bisnestä 12 Iijoen suojelija palkittiin Iijoki on jälleen uhattuna koskiensuojelulaista huolimatta rakkaudesta

Lisätiedot

28.8.2013. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro.

28.8.2013. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro. HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE KESKUSTELU- PÖYTÄKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO Keskustelupöytäkirja 12 2013 Kokousaika: klo 18.00 20.16 Kokouspaikka: Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu

Lisätiedot

10 Keskiluokkainen espoolainen meni öljylakkoon

10 Keskiluokkainen espoolainen meni öljylakkoon 05 Suojeltavaa riittää joka kunnassa 12 Tuuli, vesi ja aurinko 70 vuotta Metsiensuojelun kriteerit monipuolistuvat Luonnon ruhtinaallinen energiantarjonta rakkaudesta luontoon 4/2008 2,00 www.sll.fi 10

Lisätiedot

Elinvoimainen kaupunkikeskusta

Elinvoimainen kaupunkikeskusta Raportti 8.9.2010 Elinvoimainen kaupunkikeskusta Puhutaanpa Oulusta Toimitus: SIsällöntuotanto: Oulun kaupunki, tekninen keskus Matti Karhula, vast. Juha Isoherranen Jere Klami Eini Vasu Mikko Törmänen

Lisätiedot

Yhessä eteenpäin! -järjestöpäivän 29.3.2014 koonti

Yhessä eteenpäin! -järjestöpäivän 29.3.2014 koonti Yhessä eteenpäin! -järjestöpäivän 29.3.2014 koonti Aika: lauantai 29.3.2014 klo 9-12 Paikka: Saimaan ammattikorkeakoulu (luokka A2042), Skinnarilankatu 36, Lappeenranta 1. Missä mennään järjestöyhteistyön

Lisätiedot

EESPÄIN! Rauha Lähi-itään! 1/2012. Leikkauspolitiikka ei ole ratkaisu - Eurooppalaista vastarintaa Sivu 7

EESPÄIN! Rauha Lähi-itään! 1/2012. Leikkauspolitiikka ei ole ratkaisu - Eurooppalaista vastarintaa Sivu 7 EESPÄIN! 1/2012 Avauksia toisenlaiseen Helsinkiin. Vaihtoehtoja vasemmalta. Leikkauspolitiikka ei ole ratkaisu - Eurooppalaista vastarintaa Sivu 7 Sosiaalisten oikeuksien karkauspäivän mielenosoitus Sivu

Lisätiedot

28.9.2011. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro

28.9.2011. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE KESKUSTELU- PÖYTÄKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO Keskustelupöytäkirja 13 2011 Kokousaika: klo 18.00 20.51 Kokouspaikka: Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu

Lisätiedot