n.. ",,, ~ j $. s. ~ - -LQ.(.~~ fyv\.,- ~ ~ ~~"---

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "n.. ",,, ~ j $. s. ~ - -LQ.(.~~ fyv\.,- ~ ~---... . ~~"---"

Transkriptio

1

2 . ~ /

3 n..,,, ~ j $. s. ~ - -LQ.(.~~ fyv\.,- ~ ~ ~~---

4 ... :,-j,.'ln. '... \ -, I~.. \., I...

5 K ER TO ~ TJ... S TO _ N '01M1STELU ~ ja URHEILULTO TOI:: ' DH ASTA V, 1916 SUO} en Woimistelu- j~ Urheiluliiton Keskushallinto kokoontuu f tällälj:certaa vuoeikokoukseenag1. aivan erikoisissa olosuhteiss~. 01en1l1ie kaikin wielenkiinnoll~ kansanliikkeitä Wenäjällä ja jännityksellä seuranneet viime viikkojen valtavia ja niistä johtunutta ä illistä valtiollisen aseaian muutosta maassamme. Wenäjän vallankumouksen vai utusta yleiseen a semaan n aassam e emme vielä saata arvostella, utta se lienee varnla) että näinä päivinä kirjoitetaan maailman historiaan eräitä sen turkeimmistä lehdistä ja että tapahtul:filla tulee olemaan itä syvällisin vaikutus ni.eidänkin maamme oloihin. okoontueseamme tällaisten ulkonaisten ~ahtavien tapahtumain hetkenä keskustelemaan ja p~ättäni.ään Liitto.- me asioista) tapahtunee se todennäköisesti entistä paremmilla toiveilla 1 ja pare milla enteillä Wenäjän nyt vallasta syösty hallituseysteemi on aina suhtautunut vastustaen voimistelu- ja urheilu- ja yleemsä kaikkien niiden jär- 0/' j estöj en toi'1l ntaa, joiden tarkoi tut:3enc1. on ollut joko kansamn.e henkisentai ruumiillisen kultuurin edisttminen. Meihinkin on tuo vastenmielisyys kohdistunut usealla tavalla. Muistakaammepa vaan lipilulysymystä Tukholman 0- lympialaisissa kisoissa, WenH.ji:in valtiovallan edustajain menettelyä Olympialaisen komitan kongressissa Pariisissa v tai sitä jo pitenmän voindstelu- ja urheiluseurojen arpajaislupa-anomukset on hylätty, viirreksi Tampereen ajan järjestelmällisesti urheilutalotoimikunnan pyyntö. Ja miten kaun saimme odottaa lupaa tämän liittomme,erustamiseen Aivan ve:i.häiseksi ei ole nyöakään arvattava eitä vahinkoa) minkä toimenpoikaliikkeen lakkauttaminen tuotti maallemme. Hyvässä v~ranomaieten muiatossa lienee Teille useimn:ille poliisi -; y.m. aina vastahankainen suhtautuminen toimiinne. Ja lopuksi main1ttakoon ehkä tärkeimpänä vastavaikutteena se erinomainen kitsaue niillä m idän kansamme kehitykselle t~rkeatä toimint~e on rahalliaesti valtiovaroijla tuettu. V: 1908) jolloin Liittomme toiminta oli suhteellisesti vähäistä, myönnettiin sille suurlakon senaatin vaikutksesta 4000 : - apuraha käytettäväksi pääasiassa voimistelujohtajakureeeja ja luentotoiruintaa varten. Mynnetty n rahamäärä oli luonnollisesti jo alusta alkaen aivan riittäm~tön)

6 ,.., - t:j - erittäinkin kun Liiton muut tulolähteet olivat perin nuikat. Korotusanomukset eivät johtaneet mihinkään tuloksiin ja tänä vuonna kat sott iin asia,.' lr'.ukaiseeti v~hcnttia apuraha puoleen entisestään eli 2000:-) ja samalla jätettiin Liittomme vastaisten apurahojen saanti riippuvaksi Uudenmaan läänin kuvernöörin mielivallabta. - Eduskuntamme on tosiymmärryksellä suhtautunut toimintaamme) jota osoittaa m.m. se, että Liitolle on myönnetty markan vuotuineb apuraha käytettäväksi eri urheiluhaarain hyväksi. Myönnettyä määrää emme tosin koskaan saaneet) sillä vallanpitäjä.t suvatsivat ilman muuta pyyhkiä tuon menoerän valtion tulo- ja menoarviosta A~f,ula. ~ ~ /l;::. _ '.l Usealla tavalla on siis koetettu vaikeuttaa työtämme vaan kaikista vastuksista huolimatta on voimistelu- ja urheiluelämä maassamme viime vuosina huomattavasti edistynyt. Siirtyäksemme sitten lähemmin koskettemaan Liittomme vaiheita nyt päättyneenä toi~intavuotena on ensinnä todettava, että maailman sodan vuoksi on kansainvälinen urheiluelämä yhä edelleenkin ollut aivan lamassa. Tosin on eräät seurat jätjestäneet kansainvälisiä kilpailuja, mutta osaaottavat ulkolaiset ovat supistuneet muutamiin harvoihin vähemmän huomattaviin edustajiin. Toiminta on yhä edelleenkin suuntautunut sisäiseen uudistustyöhön. Urheilumerkkijärjestelmä on osottautunut tarkoitustaan vastaavaksi. Työ poikaurheilun hyväksi osottaa jo ilahuttavia tuloksia. Järjestötoiminta piirikunnissa alkaa saada kiinteämmän muodon. Voimistelu ja urheilu ruumiillisenkasvatuksen sekä yleisen terveyden hoidon välineenä alkavat saada asianmukaieta tunnustusta osakseen. Seurat ovat järjestäneet huonattavan määrän erilaisia kilpailuja ja näytöksiä, jotka yleensä ovat onnistuneet kohtalaisesti sekä urheilullisesså että rahallisessa suhteessa Joskin siis toiminnan yleisiin tuloksiin voidaan olla tyytyväisi~ niin on vuoden kuluessa esiintynyt seikkoja, joita ei voida vaikene~alla sivuuttaa. Muutamien viime vuosien kuluessa on silloin tällöin erinäisistä plirikunnista saapunut julkisuuteen tietoja) joista on n~kynyt, että niitten johtohenkilöt ovat ryhtyneet keskenään kiistel'fn joutavistakin pikkuseikoista, jonka kautta varsinainen tehtävä työ urheilun ja voimistelun hyväksi on joutunut kärsimään. Kaikenlaiset epämääräiset 11 seura edut n on asetettu etua alle. Totta Liittonmle ty,j saisi häiritse.ä.tt ' j,t kua maamme ja kamsamme e duksi) on välttämätöntä, että piirikunnat kaikin voimin koettavat syrjäyttää jodostaan henkilöt, jotka häiritsevät niiden rauhallista toimintaa. Mutta, vuoden aikana on esiintynyt muitakin oireita, jotka osoittavat,ettei Liiton sisäinen eheys ja yhteenkuuluvaisuuden tunne ole lähimainkaan

7 samalla tasolla kuin - :3 - sen ulkonainen kehitys. Toimitusvaliokunta on vuoden kuluessa joutunut ratkaisemaan kolme juttua) jotka itbessään eivät ole olleet niin erikoisia) kuin mitä niistä myöhemmin on tahdottu tehdä. Ensimnä on mainittava Oulun Hiihtoseuran juttu. Tämä seura jolle Liitto) antaen tunnustuetaan sen pitkäaikaisesta työstä hiihtourheilumme hyväksi) oli luovuttanut aina laskiaistiistaisin järjestää jo maineen saavuttaneet Oulun S ~ ~ ( ten asettanut sen erikoisasemaan seka lisäksi kokouksessa oikeuden iihdot ja si- myöntänyt sille oikeuden järjestää ensimäiset Liiton Oulussa järjestettävät hiihtomestaruuskilpailut) katsoi olevansa oikeutettu tekemään ja tekemättä jättämään mitä se itse halusi, panematta mitään huomiota Liiton ja sen viranomaisten päätöksiin ja määräyksiin sekä suorastaan halveksuen Liiton sääntöjä. Ja kun Liiton puolesta huomautettiin) että senkin on noudatettava yleisiä sääntöjä ja Keskushallinnon päätöksiä) niin katsoi Oulun Hiihtoseura hyväksi ylimielisesti erota Liitosta. Toiseksi mainittakoon Waeaman juttu) jonka johdosta parjaustulva. ei ole ollut vähin. Tässä jutussa ovat olleet vastakkain amatööriurheilu ja amms.ttiurheilu, sillä Wasaman taholta koetettiin johtaa painijoitamme aiuzr.at - tilaicuuteem, kun se j~~oi aluinnöt eivät oalli. Liotilcsi kilpailuissaan sellaisia palkintoja) joita Liiton asama aivan uhmaten toimi vastoin Liiton viranomaiatem päätöksiä. on EriKoista huomiota urheiluelämäsämme viime vuoden kuluessa herättänyt Toi it!.l6valiokunnan käsittelemä n.s. Turun Urheiluliiton juttu. Tuo seura lähett i Liitolle samasta asiasta kolmet aaiakirj at' J jotka toisiin- J 1,- sa verrattuina ovat aivan ristiriitaiset) joten urheilujaoston täytyi ne ennätysilmoi tukeet) joita asiakirj at koskivat. Sen jälkeen kuin '1'0 imi tuavaliokunta asiaan tutustuttuaan oli sääntöjem määräämässä järjestyksessä määrä~le seuralle ja sen jäsenille erinäisiä rangaistuksia, syytti seuran johtokunta Toimitusvaliokuntaa kerrassaan kunniaa loukkaavista teoista ja vaati o i k e u - den käy n n i n u h a 1 1 a Toimitusvaliokuntaa peruuttamaan päätöksensä I 1 7 '1 I I 1 Se kaikesta aähdyllif.!y destä poikkeava tapa JoIla Wasaman ja-y-:-t-. johtohenkilöt ovat katsoneet soveliaaksi esiintyä puheenaolevissa t apauksissa) saattaa osittain johtua siitä, että mainittuja seuroja s~naten kuin useimpia voimistelu- ja urheiluseuroj amme JOhtavat 1 iian nuoret j a ko~emat1.omat henkilät) joilla on intoa ja toiminta tarmoa yllin kyllin) vaan liian vähän yleistä arvostelukykyä. Olisi suotavaa) että seurojen johtokuntiin saataisiin jonkun verran vanhempia j~ kokeneempia henkilöitä)innostunutta nuorisoa 3i1- t' kokonaan ayrjäyttämättä johdosta.

8 .- jqnkun v.err$l vanhempia ja ko1<eneempia henkilöitä) innoetunu a nuorisoa 6i1 i kokon\a.an ayrjäyttämättä johdosta.

9 ~iime -4 - maaliskuun 11 p:nä vietti Liitto pienellä juhlallieuudella lo:n vuotispäiväänsä. Mer kkipäivän muistoksi lahjottivat E.J.Aikalan O/Y) ralomeetari G. Wasenius ja kauppias E. ftemn,in5 Liitolle kiertopalkintoja ) joita ei kuitenka~n vielä ole sen haltuun jätetty. Toirr,inimi AikalaIl lah ottaman palkinnon val~istelua on kuitenkin Woiruietelujaoatolla ollut tilaisuus valvoa. K e s k u s ~ a 1 1 i n t 0 kokoontui vuosikokoukseenea maaliskuun 12 jay)irrääräiaeen kokoukseen marraskuun 18 ja 19 p.nä. Niissä käditellyistä ylåi- Ge~pää laatua olevista kysymyksistä mainittakoon seuraavat Peria~tteessa päätet t i in otta.a Li i ton palvelukseen er i koinen voind stelunneuvoj a ) pä~ tc;ksen käytännöllinen toteuttamirjen lykkääntyi kui tenkin rahalli sten vaikeuksien vuoksi tähän vuoteen j P~mkain urheiluw6rkin säännct hyväksyttiin; uudet yleiset kilpaijusäänn0t saatiin vihdoin valmiiksij päätettiin uuudietaa Liiton pääaäännötj asetettiin toimikunta valmista~a an äänenkannattakyo~n;ytä; painisääntöihin tehtiin erittäin huoma.ttavia muutokaiaj lisäksi myönnettiin huomattava njii:i.rä kilpailulupia ja päätettiin erinäisistä kylläkin tarkeitä pienerr:rlistä a- ioita. Liiton kunniajäseneksi kutsuttiin palomestari.g: Wasenius. hänelle ei kuitenkaan vielä ole voitu antaa Liiton kunniamerkkiä, sijlä ennenkuin se ehdittiin tehdä korjasivat vanhooliset vallanpitäjät hänet hoivaansa. Keskushallinnon pöytäkirj~t sisältävät yhteensä 67 ~C:ää. Toi m i t u s v a 110 ~ u n t aan ovat kuuluneet K.Hl.~aj&ntie puheenj ohtaj ana) Aksel Ek varapuheenj ohtaj ana) K.. ~eklin rahastonhoi ta an,.aarne Lang sihteerinä. ja W.J. ;roetiainen eekä liaäjäseninä täysillä jäsenoikeuksilla W. E. Tiir ja R. Granholm. - Toin.itu6valiokunta on enti~een tapaan yrittänyt åura,ta urheilu- ja voimistelul i ikkeen kehjtystä sekti koti -että ul komai lla. Se on v3.lmi stanut Y.e skushall innolle esi tet tä via asiast ja t oirneenpannat sen 4ätökset. ~iime vuonna ovat useat seurat ja piirit ktitintynet sen puoleen kaikenlaiailla anomukailla) valituksella ja tiedusteluilla Hyvin huotr.attava osa kokouksista on käytetty kaikenlaisten riitajuttujen aelvittelyyn)joista mainittakoon asanan ja urheiluliiron jutut) Aekä H K V :n ja relsingin piirlim johtokunnan väliset rettelöt. Toimitusvaliokunta on täytynyt julistaa amatöör iarvonaa ltenet tiineekai seuraavat arrjijatt ipainij 01 k si ruvenneet painij at : l. L,önling, A.,Tokinen, U. Delander ja Hj. tindfors. Ll i t nn sisäi sta toirr.intaa on koetettu edelleenkin järjestää ja on siinä suhteessa edu8cjdkorttijqrjestelmt..n käytäntöjno1itamisella jo ollut i uokattava tuloe. U r hei 1 u j a 0 a t 0 n puheenj ohtaj a on t oilllinut A. Tetonen) varapuheenjohtaja J.Lindbergn ja jäseninä J.U.Autonen) A.~oeonen ja R.Stenberg aek5. varajäaaninä L.~antala ja L. Tik~a. Jaoston käsiteltävänä olleiata n.oninai- () eta asioista IUainittakoon aeuraavat: Laadittu ehdotus edustuskorttijbrjestej.-

10 - 5 - nlä1cai) tehty eääntöehdotus kilt.)~ilupukujen rekisteroimiatä koskevassa asi2ssa. viimeistelty ja pain~kuntoon \ valn,istettu yleiset kilrailueäännöt : laadittu seikkaperäinen ehdotus rruutoksiaki urheilumet'kiflsäiintöihin; ehdotettu kumottavaksi kutsuntakilpailui~3a saavutettuja ennäty~qiä parempia tuloksia koskevat I rajoitusmäaräykset~ keskusteltu pariin o teeseen Liiton äänenkan n attaj~ kysymyksestä. tehty esitys yleiei~si kilpailuohjeli D i~9i; ratkaistu useita valitus) vaetalauae -ja vetojuttu~. Xu'sitelty 31 ennätysilmouituata) jc'18t'l hylätty 4. ja ennätysluetteloon ehdotettu li~ättävl:i.ksi ~5 uutta ennti.tyetf... 3l:itsutakilpailuluria myönnetty 9. Walvottu edustajain kautta tarkeinpiä kilrailuja sekä käsitelty nui ta j aoeton alal1n kuuluvia asini a. ~ 0 imi EI tel u j a 0 s t n n ruheanjohtaja on toiminut ~. U Suomela vara uheenjohtaja na L.~anner ja ;äseninä Luukkonen. U.Saxen ja G.,asenius sekä varajäaeninä Hj..1arttinen ja 1)... aananen.,r&oston päähuon,io on omistettu asialle voimistelumerkii) ehkä enin itse merkille Merkin piirust uekilpailun tulssoli asiantuntijain käsityksen mukaan v&hellll1.än tyydyttävä ja ehdottivat uuden kilpailun toirr,eenranoa. jllutt3. kun se taasen oli 3i kyeyluyt verrattain palj on varoja pyyei jaoston toiaer..,.... : ~ i.1{lon eaajan hra syvanteen jonkun verran kor- Jaurnaan alkupet'äistä ehdotustaan. TTuden luonnoksen mukaan valmistet tu ruallikappale esiintyi jo koko hyvin e ukseen ja toinen korjattu kappale saavutti moinituavaliokunnan ykaimieliaen hyvä~eymiaen ja tunnustuksen. Merkit valni~uvat ensi voillliatelun,est ::truuski1railuihin. oimiatelumerkkijärj estelmä tuntuu todennäköiseati ~uou06tavan siksi hedelmöittävakei alotteeksi) jota voi- ~isteluelämärnme virkistämieetei j~ elvyttämiae ei on kaivattu. Woi~iateluelämällemme huomattavwa ta ahtumana on myöskin pidettävä. ;iiipurisea viime huhtiluulla pi ~ ettyjä ensimäisiä voimiatelunjeetaruuskilpailuja. Osanotto oli t03in verrattain v~, häinen)mutta toiveita on) että seuraavin osanotto voinee n,uo ostaa aika runsaalcsi,(ij1. Vioimiatelunu.ehvojan virka.a ei ikävä kyllä viel '.. ole voitu täyttää) mutta ehkä muuttunut valtiollinen asema edesauttaa tämän~ lein asian) jotta s!ft!x voimisteluelämällemme suuriarvoinen t yö void9an alottaa a i n i j a 0 S t 0 fl puheenj ohtajana on toiminut IC 1,Yii tanen; varapuheenjohtajan ~.:.ät'vo ja O.~Tiemelä ( muuttanut paikkakunnalta») O. ordblad ( oleskellut 1ilkomailla neikein koko vuoden) ja. ehu,usto) sekä v'3.rajuseninti A. Lindfors ja A.' iitaniemi ( muuttaneet mole&mat ph.i,(kakunnalta) sekä y1 imåa.räi sinä varaj äaeninä A. Malnt jaa. Salonen. ~aoaton päähuomio on nyt kuten må:lnasti ennenkin koff i s t'l.':lut painisäänt~j en laatimiseen. JIl. onipuoli,en pohdinnan tuloksena voi tiin keskuohallinnon syyskokoukselle eaittaa ehdotus erinäisten painiaääntöjen pylälien muuttamisesta toisin kuuluvaksi. Muutamilla ffiuutoksilla 9uunnitel~a hyväksyttiinkin.

11 - 6 - Uudet sus:nnöt er<bavat auunni telrual taan h j vin huonlattavaet i ent i:1 i ~tä. ~KXXX ~äx!kä!!xx~i!«ixläock~ä~l~iäää«xjxi!i~. M ik~li nyt jo voinee asiaa arvostella lienee Yksimielisenä rr:ielipiteenä painijain ja pal\::}ntotuomarien kesken 9~ että nyt vihdoinkin ollaan oikealla ladulla. Uuden jaoston tehtävä ei tulee a. äntöj en korj aamattonjan osan saattaminen sopusointlilun uudi s t eun osan kanssa. Tänäkin jaosto on eaa.nut uhrata paljon aikaa turhan yäålväii'-+;'3n riitajuttujen selvittelyyn. Kutsuntakilpailulupia on myönnett y 18 Hxi i h t 0 j a 0 a t 0 n puheenj ohtaj a on toiminut 'r. Aro ja varaputeenjohtajana y.pacius se1cä muina jäaeninä J.Ahtio} Y. Ylänne ja K. näiden varamiehinä 1{. Jokinen ja w. 1I.rauhkonen. nagelberg ja ~aoaton åoiminta on au9istunut pääasiassa juoksevien aaiain hoitoon. -Myötänyt kilpailul'lpia L u i a tel u -ja p y ö r ä i 1 y j a s t 0 n ~uheenjohtaja on toiminyu Fr Ilander ja iä!i ~XääK~~X~ä~äää X jäseninä O. B ran~t}a.lind viat) O. voakinen ja J.Raita sekä varajäaeninä O.Linnonen ja R. ~eräsvuori. Jaoston päähuomio on ollut kiintyneenä!yöräilysääntöjen uudistukseen Se on pohtinut Liiton ja Suomen luistinliiton välisten suhteiden järjestely~ ja laatir.nt siinä tarkoi tukeeasa tärrä cl kokou.\sen ebi tyslistalla olevan esi - tyksen. Hyvän joukon päänvaivaa on 9ille tuottanut F S G 1 :n kuuluvat liu9- t~lijat. ~ilpailulupia on myönnetty. Huomattavana t ar ahtumana on mainittava sparta seutan synty... 0 i n. i 9 tel u n j 0 h taj a kursseja on toiji,e pnpantu kahdet. 1iehille Sortavalassa} johtajina lehtorit Zilliacus ja Wartiainen sekä naisille Joenauussa} johtajina voimiatelunopettajattaret Collan ka okkanen. M e st a ruu s k i 1 P a i 1 u t toimeenpantiin seuraavasti 'Pikaluiatelussa ntäenlaskussa ~ainiesa b Helsingissä Oulut!aa hiihdossa 11 Helt\ingi s s& eiaäurheilussa Tampereella nu tort.aanjuo auesa nuo- iipuriaea TilIT njurtomaanjuoksuaao. HS. re enlinnaesa 11 vip.stinjuokaulesa Fyöräilyseä va.paaurhei lusaa voilr.i atelu88.:l. Tamr er eella Joensuussa Helsingissä ~ iipuriaea ulline an vuoden järjestäjänä Kaleva) mestaruuskilpailut uelsingfora Skid1clubl:'; Jyry ) Oulun pi iri kunta Helsingin ~iaa Weikot ).. iento ) Talikkalan Toverit} Yritys Belsingin Kisa ~ -ikot ~eipae naanotto kilpailuihin on Ylimalkaan ollut runaae ja k ~ lpailut hyvin Järjea tet.t/j i

12 - 8 - Liiton jäsenluku on noussut edelleenkin valtavasti. Seurojen luku~äärä senaijään on kaavanut veerattain vähän) johtuen tämä osaksi siitä) että er inäi sissä pi iri \unni ssa on j är j e st ell1ii.ll i se st i pyr i t ty yhd iställlään samab9 pitäjän eri ~nia8a toimi vat pienet seurat 6uurA t i koko pitäjää. käsittäviksi aeu'toi1:si l joilla osastoja suuremmissa kylissä. Ed llå. olevaan laskelmaan on otettu vain ne seurat) jo~l :e, ovat aikonaan suorittaneet jueenmalcaun) todel li6u~de 8 6 luk~ut uu liittoon äxääxi~x edellisten lisäksi ainakin 50 seuraa)joiden ju.senlu~u alhai senkin arvi on rr.ukaan nousee noin Li; t on t odellf'men ' jäsenluku lähentelee siia U r hei 1 u te e r k k i. Innostus urheilumerkkikoiaiin on e :elleenkin pysynyt huolrlattavan vil-kaana. Walmiita suori U ~~ 3:' f ei kuitenkaan ole }rhtö. ~ runaaaati -'l'n eäelliseltä vuodelta. Tämä johtunee osittain 3 ;t~) että koko syksen ~T ~ l~ jnn.,~t perin epäed\!lliset sääsuhteet huoj1lttavaeti vailceu tivat kokeitten järjestelyä) joten monen kokelaan merkin saanti siirtyi seuraavaav kevääseen. Toisen ja kolmannen luokan merkit lähetetiin ensi kerran asianomaisille kesäkuun viimeisinä päivinä ja ensiluokan jaettiin vapaurheilurnestaruuskilpailujen päättäjäiejuhlaesa. Aekkejä on kaikkiaan jaettu 31/12.16 IXäiI!~IiX 24/ luokan merkkejä ~~ 731 '.Jotta merkkijärjestelmä aaavuttaisi sen laajuuden) Ilihin sillä on edellytyksi) on merkin auorituq ilaisuuksia järjestettäv~ paljon enemmän. iirien tulee asettaa erityisiä merk~itoimikuntia huolehtimaan asiasta) Bek~ valtuuttaa eri seuroista tarkastajia. p i 1 r 1 lc u n n a t. Toimir..nqn laajetessa ovat I-iirit tai tarkemmin sanoen niiden johtokunnat joutunee t yleisessä toiminnaeaa yhä enen,l1.ii.n etualalle. Mu~tamiaaa piireissä on johtokuntien järjestely toiminta ollut hyvinkin huomattavaa ja tulo9rikaet~. Toi~iea a t~asen J~Al~l~H!»XbOCä!~liXXi!JXIMaI~ ovat erinäiset hankaukset vai}(euttabeet t:rctä. rroakeivat vielä kaik'-i Fi1rit ole Ui hettäneet vuoeikertomuksiaan) ni in lienee tälläkertaa turhaa tarken!ri 1r: puuttua niiden työhön. piirien l uku on lisääntynyt yhdellä. ninl, Uudt'lnmaan pijrikunna lla) tämä on eneimäinen puhdas maaseutu piiri ja tuntuu sen toiminta jo Fä eeen hyvälj.e alull~. Toi mi a t 0. Se on edelle ~n ki p sijainnut vanhassa pai~aeeaan Siltueaaren N: 8:ssa) jossa sillä on ollut käyte' tävänä yksi huone eihte~rin asunnon J'hteydeaaä. Tirallir..en konttoriaika on ollut 10-3) rr.utta to(}~lli uu - de 3Aa on toinisto ollut avoinna aarliusta myöhään iltaan. Toimikunti('\n koko-

13 - 9 - ukset ovat tavallisesti alkane~t klo 7 tai 8) joskus jo viideltä) ja kestäneet tuonn klo 10 a 2 yö llä. ~ai:q l n ~ i t ~ ~r. la.ne U J' et en 1 u kl.llllf.~ rä on r c;, ir: 2000 ja lähetetyjen Wa~inai~~na työvoirr.ana on ollut sihteeri ja juokour oika. Työvoin an puute alkaa kuitenkin käydä yhä huonlattavammakai ja jotta työt saataisiin sujurraan tarreellisella vauhdilla) käynee tarpeelliseksi kohda~::c 'n lisätä vakinaista henkilökuntaa. Koko u k 9 e t, niitä OT. pidetty seuraava mäilrti..: luku ~ : Toimitusvaliokunta nain jaosto Urheilujaoeto T,ui e elu-j a pyöräilyj aosto Woim'stelujaostoniih ojacetc Olyn ialainen mal'isteluvaliokunta Äänenkannattajatoimikunta oi ail urheilunerkkitoimikunta vastaavat luvut ~ pi nempi in komi tae ietuntoihin on Ii aä1cei ::t> tetty moniaita il toj a. (13, llonta iltaa on myöskin mennyt huhhaa) kun jaoetojen Jå8enet eivät ole eaarune~t päätösvoirraisina kokouksiin. okouksiin ov'd.~ jäsenet ottaneet osaa eauraav&.sti : Toimituavaliokunta Urh~i]ujaosto Painijaosto kokouksia 26 ' l,.aj an tie 23 kertaa Ketonen 24 kertaa Lehmusto 24 kertaa Xl Lang 23 Kosonen 21 Järvo 23 Kostiainen 21 I Lindberg 21 ]ilalm 20 Granholm 21 Stenberg 17 Salonen 20 1,1ekl in 18 Santala 16 Wiitan n 17 Ek 13 Autonen ljj Niemelä 4 T iiri 6 TikJca 8 Wiitaniemi 4 Lindfors 3 F : Nordblad 1 Lui a~~l uj ao eto Hiihtojaoeto 10 9 ~oinietelujaoeto Il3.nner 10 Aro 9 9 T räsvuori 8 rfauhkonen 7 SuomelA. 8 Brandt 7 Ahtio 6 Luukkonen 8 Lir... d~vi et 6 Jokinen 6 Saxen 7 L nnonen 5 Ylänne :3 Paananen 7 R'ita :3 asiua 3,~arttinen 5 Ke aki:1.,r 0 Hagelh~rg 3 Tanner 2 Wasezliae 1

14 LO Walrr.iateluvalioKunta Äänen ann,l3:ttajatoiniikunta Poikain rhei2ul;.erkki toimi lmn'å. okoukeia Blomqvist Lang Toivonen Lindb rg EliIlmeman Eklund Ialme Nordble4 ~esterholm :3 1 kertaa Ke tonen Luukkonen 'Pek'\cala Ritavuori Kostiainen pihkala Saxen 7 kertaa Blomqvist Saarinen Lang Autonen Laakso Tann~r \~aaeniul3 2 kert. f l' Edellä olevat numerot eivät luonnolli sestikaan anna täyttu kuvaa asian omaisten harrastuksesta,,' sillä :f:arhaalla tahdollakaan ei aina voida kokouksim saapua. K i ~ p a i : u 1 u pia TTrL u ja pyöräi1ykilpailuja ei: myön ''1~t t:' Mes-. KI:'.11. kantaruue sa:!. sair. i1p lie.välie r'ut-.' ut: sunta eunane. ta kv 7 1. Yhteensä 62 Painikilpailuj ,* 53 Hiihtokilpailuja Mäenlaskukilpailuja 1 2 ] 3 7 WoimistelukilpaiJuja Luietelukilpailuja c-iaäkilrailuj a 1 -r.. 1 Yhteensil l~ ~o uut~m i a e, ellä luet,lluista kilpailuista ei kuitenka~n erin~i9 i6t ä syistä ole voitu toim~ ~ npanna ~~~~~--~

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi oti Suomen. Paneuropalainen. Helsingin kaupunki.

Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi oti Suomen. Paneuropalainen. Helsingin kaupunki. Paneuropeiska Suomen Paneuropalaisen Yhdistyksen r. y. Föreningen i Finland r. f. Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi oti Suomen. Paneuropalainen Yhdistys r. y. - Paneuropeiska Föreningen i Finland I', f. ja

Lisätiedot

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y. oaannot GoutumicM Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y Säännöt 6outumicl)et Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 Soutumiehet r.y. Säännöt i Yhdistyksen nimenä on

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki (Rekisterinumero 135.917) SÄÄNNÖT 1. Kerhon nimi on Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. ja sen kotipaikka on Kokemäen kaupunki. 2. Kerhon tarkoituksena on järjestää

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1$ Yhdistyksen nimi on Joensuun Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Joensuun kaupungin alue. Yhdistys kuuluu jäsenenä

Lisätiedot

LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT

LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT LAHTI 1928 Aug. Kanervan Kirjapaino. LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT. 1. Seuran nimi on Lahden Pyöräilijät ja on sen kotipaikka Lahden kaupunki. Seura

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset Kunnanhallitus 336 12.12.2016 Valtuusto 117 21.12.2016 Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset KH 336 Vuoden 2016 taloudellisen toteutuman ennuste on laadittu ta

Lisätiedot

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Mielenterveysneuvosto 07.11.2017 Aika 17:00-18:59 Paikka Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie 10 33470 Ylöjärvi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914.

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN SÄÄNNÖT. HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNA 1914 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSELRAN SÄÄNNÖT HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Tarkastuslautakunnan esittelijä kaudella 2017-2021 4 3 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta kaudelle

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 15. Ikäihmisten neuvosto 11.03.2013. Aika 11.03.2013 klo 10:00-11:20. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 15. Ikäihmisten neuvosto 11.03.2013. Aika 11.03.2013 klo 10:00-11:20. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 15 Ikäihmisten neuvosto 11.03.2013 Aika 11.03.2013 klo 10:00-11:20 Paikka Läsnä Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Luettelon mukaan Pykälät 10-18 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Uudenmaan Noutajakoirayhdistys ry Nylands Retrieverförbund rf. Säännöt

Uudenmaan Noutajakoirayhdistys ry Nylands Retrieverförbund rf. Säännöt Uudenmaan Noutajakoirayhdistys ry Nylands Retrieverförbund rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa.

1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa. Lieksan taitoluistelijat ry SÄÄNNÖT 20.3.1998 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa. 2. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta Perusturvalautakunta 67 29.09.2010 Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta PETUR 67 Vuoden 2011 talousarvion laatimisen yhteydessä on pyydetty toimialoja esittämään myös

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO r.y:n Propaganda' ja retkeilymerkin saannot Pyöräilijäin rekisteröimis* määräykset Muutokset pyöråilykilpailusaantoinin f HELSINKI 1937 KAUPPALEHTI Oy:n KIRJAPAINO HELSINKI 1936 PROPAGANDA-

Lisätiedot

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 1. Nimi ja kotipaikka S Ä Ä N N Ö T Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Porin Veneilijät ry. Seuran kotipaikka on Porin kaupunki. 2. Seuran tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/ (7)

Pöytäkirja 12/ (7) Pöytäkirja 12/2016 1 (7) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 10.10.2016 Aika 10.10.2016 klo 10:00 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Näissä säännöissä käytetään Pohjois-Pohjanmaan hiihto ry:stä nimitystä yhdistys.

Näissä säännöissä käytetään Pohjois-Pohjanmaan hiihto ry:stä nimitystä yhdistys. POHJOIS-POHJANMAAN HIIHTO RY T O I M I N T A S Ä Ä N N Ö T I Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Pohjanmaan Hiihto ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistys toimii

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Samalla, kun uusi hallintosääntö hyväksytään, nykyiset johtosäännöt ku mo taan.

Samalla, kun uusi hallintosääntö hyväksytään, nykyiset johtosäännöt ku mo taan. Kunnanhallitus 29 30.01.2017 Kunnanhallitus 66 13.03.2017 Kunnanhallitus 78 20.03.2017 Kunnanhallitus 107 18.04.2017 Valtuusto 34 26.04.2017 Hallintosäännön hyväksyminen KH 29 Uuden kuntalain mukaan hallintosääntö

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 2 Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2017 klo

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 2 HTEEN- JA VÄHENNSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 2 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo 0 h-tä suu-ri h-tä suu-ri htä suuri 4 1 h-teen-las-ku 0 5 Mi-tä puut-tuu?

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

cfia mu un &$öräilijäf. TOIMINTA- SÄÄNNÖT

cfia mu un &$öräilijäf. TOIMINTA- SÄÄNNÖT cfia mu un &$öräilijäf. TOIMINTA- SÄÄNNÖT Kainuun Pyöräilijät. TOIMINTASÄÄNNÖT. I. Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus. 1. Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan vain seuraksi, nimi on: Kainuun

Lisätiedot

Suomalaisen Naisliiton Jaakkiman osasto r. y. säännöt. Kaakkois-Karjalan Kirjapaino O. Y. :

Suomalaisen Naisliiton Jaakkiman osasto r. y. säännöt. Kaakkois-Karjalan Kirjapaino O. Y. : » Suomalaisen Naisliiton Jaakkiman osasto r. y. säännöt. Käkisaimi 1923 Kaakkois-Karjalan Kirjapaino O. Y. : suomalaisen Naisliiton "Jaakkiman osasto R. Y. säännöt i Yhdistyksen nimi on Suomalaisen Naisliiton

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

ELÄINSUOJELUSYHDISTYS R.YN

ELÄINSUOJELUSYHDISTYS R.YN _ i ITÄ-SAVON ELÄINSUOJELUSYHDISTYS R.YN SÄÄNNÖT. (Sosialiministeriön hyväksymät 2 p:nä marras; kuuta 1929 rekisterinumerolla 16276). 1 Itä-Savon PJäinsuojelusyhdistys, joka koettaa kohdistaa toimintansa,

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 22.2.2012 klo 15.00 15.32 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot