YMPÄRISTÖRAPORTTI 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖRAPORTTI 2012"

Transkriptio

1 Ympäristöraportti

2 YMPÄRISTÖRAPORTTI Sivu Tuotannon vedenkulutus 3 Apetit Pakaste Oy 3 Apetit Kala Oy 4 Mildola 5 Caternet 5 Energia Apetit Pakaste Oy 6 Apetit Kala Oy 6 Mildola 6 Caternet 6 Jätteet Apetit Pakaste Oy 7 Apetit Kala Oy 8 Mildola 9 Caternet 10 Lännen Tehtaiden Säkylän teollisuusalue Ekotase 11 Jätteet 11 Energiantuotanto 12 Jätevesi 12 LÄNNEN TEHTAAT - YMPÄRISTÖRAPORTTI 2

3 Tuotannon vedenkulutus APETIT PAKASTE, Säkylä Kokonaisvedenkulutus m3/tn Talousveden kulutus m3/tn Järviveden kulutus m3/tn 6,3 5,6 5,3 4,8 4,8 4,43 3,52 3,34 3,24 3,41 2,56 2,09 1,97 1,91 1, Apetit Pakasteen Säkylän Tehtaalla prosessoitavien juuresten määrä jäi alle satotavoitteiden. Alkutuotannossa käytetyn järvivedentarve samoin kuin jalostettujen juuresten ja kasvisten talousvedentarve väheni. Kokonaisvuosituotannon vedenkulutus lisäsi hieman suhteutettua talousveden määrää. APETIT PAKASTE, Pudasjärvi Talousveden kulutus m3/tn 4,08 2,94 3,38 4,23 4,34 Apetit Pakasteen Pudasjärven tehtaalla pitsoja tehtiin vähemmän, joka vaikutti alentavasti taikinaan tarvittavan veden määrään sekä prosessilaitteiden pesuveden tarpeeseen. Suhteutettuna vedenkulutus nousi hieman. LÄNNEN TEHTAAT - YMPÄRISTÖRAPORTTI 3

4 APETIT KALA, Kuopio Talousveden kulutus m3/tn APETIT KALA, Kustavi Talousveden kulutusm3/tn APETIT KALA, Myrskylä Talousveden kulutus m3/tn 23,93 35,71 15,75 15,40 8,71 8,24 4,71 3,25 Apetit Kalan Kuopion tehtaalla kalan fileroinnin lisäännyttyä vettä on kulunut enemmän. Kokonaistuotemäärään nähden suhteutettu vedenkulutus on kuitenkin laskenut. Kustavin tehtaalla kalan perkuun ja fileoinnin lisäännyttyä vettä on kulunut enemmän. Kokonaistuotemäärään nähden suhteutettu vedenkulutus on kuitenkin laskenut. Myrskylän tehtaalla vettä kuluu savustimien jäähdytykseen ja kalapakasteiden sulatukseen. LÄNNEN TEHTAAT - YMPÄRISTÖRAPORTTI 4

5 MILDOLA Talousveden kulutus m3/tn Jäähdytysveden kulutus m3/tn Kokonaisvedenkulutus m3/tn 6,37 5,01 5,28 5,11 4,86 6,51 5,16 5,43 5,26 5,00 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 Mildolan Kirkkonummen tuotantolaitoksella jäähdystysveden kulutus on vähentynyt tehostetun jäähdytysvesikierron ansiosta. CATERNET Talousveden kulutus m3/tn 13,05 14,14 7,83 Caternetin Helsingin tuotantolaitoksella tuotantoon suhteutettu veden kokonaiskulutus on pienentynyt käytön optimoinnin ja tuotantomäärien kasvun seurauksena. LÄNNEN TEHTAAT - YMPÄRISTÖRAPORTTI 5

6 Tuotannon energiankulutus APETIT PAKASTE, Säkylä APETIT PAKASTE, Pudasjärvi 0,53 0,43 0,488 0,49 0,50 1,24 1,14 1,25 1,30 1, Apetit Pakasteen Säkylän tehtaalla satokausituotannon vähyyden vuoksi suhteutettu energiankulutus ei vähentynyt. Pudasjärven tehtaalla tehtiin menekin mukaan hieman vähemmän tuotteita, mikä vaikutti suhteutetun energian määrään. Energiaa kului myös tuotekehitysajoihin. APETIT KALA, Kuopio APETIT KALA, Kustavi APETIT KALA, Myrskylä 2,31 2,49 2,84 1,92 1,58 0,62 0,35 1,35 Apetit Kalan Kuopion tehtaalla energiatehokkuus on lisääntynyt. Samansuuruisella energiapanoksella tehdään enemmän tuotteita. Kustavin tehtaalla kylmäkompressorin moottorin uusiminen on vähentänyt energiankulutusta. Lisäksi tuoterakennemuutoksin pakastetunnelin käyttöastetta. ja energiankulutusta on saatu vähenemään. Myrskylän tehtaalla pääosa energiasta kuluu savustamiseen. MILDOLA CATERNET 1,40 1,18 0,82 0,30 0,32 0,32 0,32 0,30 Mildolassa energiatehokkuutta on parannettu energiamittausten päivityksillä sekä automaation info-järjestelmää hyödyntämällä. Vuonna 2011 käynnistynyt pakkaamo onnistuttiin toteuttamaan energiatehokkaasti. Toiminnan laajenemisesta huolimatta energian kulutus on laskenut. Caternetissä suhteellinen energiankulutus on laskenut tuotantomäärän kasvun ja parantuneiden käytäntöjen seurauksena. LÄNNEN TEHTAAT - YMPÄRISTÖRAPORTTI 6

7 Jätteet APETIT PAKASTE, Säkylä 118,12 97,16 105,19 111,76 122,51 77,56 69,11 75,64 76,61 82,66 0,56 0,41 0,64 0,63 0,55 Apetit Pakasteen Säkylän tehtaan kokonaisjätemäärän nousuun vaikutti alkutuotannon pieneneminen. Erilliskeruun avulla kaatopaikkajätteen määrä aleni ja vastaavasti energiamateriaalivirtojen lisääntyminen nosti hyötyjätemäärää. APETIT PAKASTE, Pudasjärvi 42,31 41,59 53,81 58,61 32,73 34,25 47,58 51,78 9,34 7,14 6,06 6,74 Apetit Pakasteen Pudasjärven tehtaan suhteutettu kokonaisjätemäärä nousi hieman. Hyötyjätemäärää nostivat tuotekehityksen koeajot ja lopetettujen tuotteiden kartonkikoteloiden materiaalin kierrätys. Tuotekehitysajot lisäsivät hieman myös kaatopaikkajätemäärää. LÄNNEN TEHTAAT - YMPÄRISTÖRAPORTTI 7

8 APETIT KALA, Kuopio 371,09 351,05 303,46 278,91 268,59 231,74 116,50 82,53 87,20 76,51 71,69 92,01 82,38 Apetit Kalan Kuopion tuotantolaitoksella Kokonaisjätemäärä on pienentynyt. Merkittävin syy on kalan päiden ja ruotojen saaminen sivutuotteeksi. Orgaanisesta jätteestä on tullut tuote. Lisäksi kalalaatikot on saatu materiaalin hyötykäyttöön. Energiajätteen keruun myötä kaatopaikkajäte on saatu minimoitua. 29,04 6,03 APETIT KALA, Kustavi 15,23 15,94 10,78 15,92 4,37 0,00 Apetit Kalan Kustavin tehtaalla kokonaisjätemäärä on lisääntynyt. menevät kuitenkin materiaalin tai energian talteenottoon. Vaarallisia jätteitä syntyy vähän ja ne toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Kaatopaikkapaikalle toimitettavaa jätettä ei enää synny. LÄNNEN TEHTAAT - YMPÄRISTÖRAPORTTI 8

9 APETIT KALA, Myrskylä 88,07 81,29 19,33 Apetit Kalan Myrskylän tehtaalla suurin osa jätteistä menee energian talteenottoon. MILDOLA 11,24 11,12 10,74 15,55 14,26 11,05 11,01 10,64 15,44 14,16 0,19 0,07 0,07 0,09 0,09 Mildolan jätemäärät ovat laskeneet edellisestä vuodesta. Jätteiden lajittelu on ollut tehokasta, minkä avulla kierrätykseen kelpaamattoman jätteen määrä on pysynyt alhaisena. LÄNNEN TEHTAAT - YMPÄRISTÖRAPORTTI 9

10 CATERNET 353,60 398,13 380,28 305,89 310,29 305,89 43,31 17,04 0,00 Caternetin kaikki jätteet kierrärettiin vuonna hyötykäyttöön kompostoitavaksi, eläinten rehuksi tai energiajakeeksi. Vaaralliset jätteet toimitettiin asianmukaiseen käsittelyyn. Kaatopaikkajätettä ei syntynyt lainkaan. LÄNNEN TEHTAAT - YMPÄRISTÖRAPORTTI 10

11 Säkylän teollisuusalue EKOTASE Materiaalit Raaka-aineet Energia Kaikki t MWh Vesi Talousveden kulutus m 3 Järviveden kulutus m 3 Tuotteet Tuotteet Sivutuotteet Jätehuolto Hyötykäyttö Kaatopaikkajäte Ongelmajäte Kiviaines t t t 60 t 40 t t Jätevesi Kuormitus Eurajokeen m 3 BHK-7ATU t Fosfori 0,7 t NH4-N 0,1 t Päästöt ilmaan CO2 NO2 Hiukkaset Vesihöyry t 100 t 50 t t Päästöt veteen Puhdas jäähdytysvesi järveen m 3 JÄTTEET SÄKYLÄN TEOLLISUUSALUE 85,10 57,17 55,81 70,46 63,27 22,21 17,99 19,06 19,05 25,09 0,20 0,18 0,26 0,18 Käyntikauden lyhyys ja sokeritehtaan kurakivenpesuri vähensivät kokonaisjätemäärää. Rumpupesuri pesee kurakivet. Puhtaat kivet ja hiekat nostetaan suoraan kuivatuskasaan ja peltomulta johdetaan veden mukana mullan laskeutusaltaisiin. Pesuri tuo merkittävän säästön kurakiven käsittelyssä. Jätteiden erilliskeruu ja painotalon runsas energiajakeen määrä nosti teollisuusalueen koko hyötyjätemäärää. Vastaavasti kaatopaikka jätteen määrä on laskussa jopa suhteutettuna. 0,17 LÄNNEN TEHTAAT - YMPÄRISTÖRAPORTTI 11

12 ENERGIANTUOTANTO Teollisuusalueen energiantuotannosta on vuoden alusta lähtien vastannut Sucros Oy, joka tuottaa voimalaitoksessaan sähkö-, höyry- ja lämpöenergiaa sekä paineilmaa käyttäen raaka-aineena kivihiiltä ja poltto-öljyä. Energian kokonaistuotanto teollisuusalueella vuonna oli MWh (2011: MWh). Hankkija-Maatalous Oy tuotti lämpöenergiaa sokerileikkeen kuivatukseen MWh (2011: MWh) käyttäen raaka-aineena poltto-öljyä. Prosessivesien käsittelylaitoksessa syntyi biokaasua MWh (2011: MWh), josta MWh (2011: MWh) hyötykäytettiin voimalaitoksessa lämmöntuotantoon ja loput käsiteltiin polttamalla. JÄTEVESI Hapenkulutus BOD 7-ATU/ tn Fosfori kg 108,9 40, ,1 7, , Lupaehto 36 tn 2011 Lupaehto 960 kg ENNÄTYSSATO JA RUNSAAT SATEET JÄTEVEDEN PUHDISTAMON HAASTEENA Vuoden 2011 syksyn ennätyssatojen seurauksena Säkylän teollisuusalueen jätevedenpuhdistamon altaisiin kertyi poikkeuksellisen runsaasti vettä. Vuoden alussa Eurajokeen jouduttiin juoksuttamaan normaalia enemmän vettä, jotta kevään sulamisvesille olisi riittävästi tilaa. Juoksutus aiheutti ympäristölupaehtojen tavoitearvojen tilapäisen ylittymisen vuonna. Eurajoen suuren virtaaman vuoksi juoksutuksen aiheuttamat muutokset jokiveden laadussa arvioitiin vähäisiksi. Vesi ei sisältänyt terveydelle haitallisia kemiallisia tai mikrobiologisia ainesosia. Jätevedenpuhdistamolla perushuolto Kesällä Säkylän teollisuusalueen aerobisella jätevedenpuhdistamolla tehtiin toimintaa tehostava perushuolto. Huollon yhteydessä uusittiin ilmastusaltaiden ilmastussukat, hankittiin yksi lisäkompressori ilmastukseen sekä poistettiin altaiden pohjalle kertynyt, veden puhdistusprosessia hidastava liete. Suurin osa puhdistamolla käsiteltävistä vesistä on peräisin kasviksista Säkylän teollisuusalueen aerobisella puhdistamolla käsitellään noin kuutiota vettä vuodessa. Suurin osa käsiteltävästä vedestä on peräisin teollisuusalueella jalostettavista kasviksista. Esimerkiksi sokerijuurikas sisältää vettä noin 70 prosenttia painostaan. Muu käsiteltävä vesi koostuu sadevesistä ja piha-alueen pesuun käytetystä järvivedestä. Kunnallista talousvettä teollisuusalueelle ostetaan noin kuutiota vuodessa. Saniteettijätevedet johdetaan kunnalliseen viemäriverkostoon. LÄNNEN TEHTAAT - YMPÄRISTÖRAPORTTI 12

LÄNNEN TEHTAAT VUOSIKERTOMUS

LÄNNEN TEHTAAT VUOSIKERTOMUS LÄNNEN TEHTAAT 2012 VUOSIKERTOMUS Lännen Tehtaat lyhyesti Konsernin liiketoiminta-alueita ovat pakasteliiketoiminta, kalaliiketoiminta, vilja- ja öljykasviliiketoiminta sekä muut toiminnot. Yhtiön osakkeet

Lisätiedot

Yhteenveto Elintarviketeollisuusliiton vuonna 2010 toteuttamasta ympäristövastuun kyselystä. 13.12.2010 Anna Vainikainen

Yhteenveto Elintarviketeollisuusliiton vuonna 2010 toteuttamasta ympäristövastuun kyselystä. 13.12.2010 Anna Vainikainen Yhteenveto Elintarviketeollisuusliiton vuonna 2010 toteuttamasta ympäristövastuun kyselystä 13.12.2010 Anna Vainikainen Sisällysluettelo Kyselyn taustatiedot...1 Yhteenveto ympäristövastuun kyselyn tuloksista...2

Lisätiedot

GRI-tunnusluvut. Materiaalien käyttö, EN1. Kierrätysmateriaalien käyttö, EN2. Välitön energiankulutus, EN3. VASTUURAPORTTI 2013 / Ympäristövastuu

GRI-tunnusluvut. Materiaalien käyttö, EN1. Kierrätysmateriaalien käyttö, EN2. Välitön energiankulutus, EN3. VASTUURAPORTTI 2013 / Ympäristövastuu GRI-tunnusluvut Materiaalien käyttö, EN1 Tekstiilipalvelujen materiaalitehokkuus perustuu tuotteen - kuten työvaatteiden tai mattojen- pitkään käyttöikään ja koko elinkaaren hallintaan. Kaikessa toiminnassa

Lisätiedot

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013 HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Mondi Lohja Oy:n paperitehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista, Lohja.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Mondi Lohja Oy:n paperitehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista, Lohja. Etelä-Suomi Päätös Nro 205/2012/1 Dnro ESAVI/270/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Mondi Lohja Oy:n paperitehtaan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 167/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/96/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 167/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/96/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 PÄÄTÖS Nro 167/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/96/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA UPM-Kymmene Oyj Kaipolan tehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Jämsä. HAKIJA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ- RAPORTTI. Edita Prima Oy:n ympäristöraportti 2014 1

YMPÄRISTÖ- RAPORTTI. Edita Prima Oy:n ympäristöraportti 2014 1 YMPÄRISTÖ- RAPORTTI 214 Edita Prima Oy:n ympäristöraportti 214 1 1 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄT JA LAINSÄÄDÄNTÖ 1.1 YRITYSTIEDOT JA MUUTOKSET TOIMINNASSA Edita Prima Oy:n Hakuninmaan tuotantolaitoksen liikevaihto

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu 2009

Yhteiskuntavastuu 2009 Yhteiskuntavastuu 2009 Teollisuuden Voima Oyj H y v i n v o i n t i a y d i n s ä h k ö l l ä Raportointiperiaatteet Tavoitteemme Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) yhteiskuntavastuun tavoitteena on antaa

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 30.5.2011.

Hakemus on tullut vireille 30.5.2011. Päätös Nro 176/2011/1 Dnro ESAVI/141/04.08/2011 Etelä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 30.12.2011 ASIA Corenso United Oy Ltd:n kartonkitehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus,

Lisätiedot

Ympäristökertomus vuodelta 2014

Ympäristökertomus vuodelta 2014 Yhtymähallitus 30.3.2015 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Ympäristökertomus vuodelta 2014 Kaija Lipponen ympäristörakennusmestari Otto Heikkinen vs. kiinteistöpäällikkö

Lisätiedot

UPM, Tervasaari. UPM, Tervasaari

UPM, Tervasaari. UPM, Tervasaari UPM, Tervasaari Ympäristönsuojelun kehitys 26 UPM, Tervasaari Tuotantokyky 46 tonnia paperia 24 tonnia sellua Henkilöstön määrä n. 8 Tuotteet Tarrapaperit (Base): UPM Blue UPM Brilliant UPM Brilliant pro

Lisätiedot

SELLUTEOLLISUUDEN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON BIOLIETE JA SEN TUHKAPITOISUUS

SELLUTEOLLISUUDEN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON BIOLIETE JA SEN TUHKAPITOISUUS LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari SELLUTEOLLISUUDEN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON BIOLIETE

Lisätiedot

EMASympäristöselonteko. 2009 Sappi Kirkniemi

EMASympäristöselonteko. 2009 Sappi Kirkniemi EMASympäristöselonteko 2009 Sappi Kirkniemi Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristöselonteko 2009-2011 1 KUVA Sisältö Tehtaanjohtajan puheenvuoro 3 Sappi Kirkniemi 4 Sappin kestävän kehityksen ohjeet 6 Ympäristöpolitiikka

Lisätiedot

Jätevesien ja poistokaasujen käsittely Suomen kemianteollisuudessa

Jätevesien ja poistokaasujen käsittely Suomen kemianteollisuudessa Suomen ympäristö 520 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Kalle Nuortimo Jätevesien ja poistokaasujen käsittely Suomen kemianteollisuudessa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Suomen ympäristö 520 Kalle Nuortimo Jätevesien ja poistokaasujen

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2013/1 Dnro ESAVI/119/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2013 ASIA

Päätös Nro 72/2013/1 Dnro ESAVI/119/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2013 ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2013/1 Dnro ESAVI/119/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Ahlstrom Tampere Oy:n Kauttuan paperitehtaan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen hakemus, joka koskee Oy Forcit Ab:n räjähdysainetehtaan ympäristöluvan No YS 1184, 12.10.2004 lupamääräysten

Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen hakemus, joka koskee Oy Forcit Ab:n räjähdysainetehtaan ympäristöluvan No YS 1184, 12.10.2004 lupamääräysten Etelä-Suomi Päätös Nro 54/2013/1 Dnro ESAVI/607/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen hakemus, joka koskee Oy Forcit Ab:n räjähdysainetehtaan ympäristöluvan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010

HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010 HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 YMPÄRISTÖRAPORTIN TIETOLÄHTEET JA LASKENTAMALLIT... 4 YLEISRADION YMPÄRISTÖTAVOITTEET VUONNA 2010... 5 Kokonaispäästöt

Lisätiedot

Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 10 Tiedot vuodelta 2006

Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 10 Tiedot vuodelta 2006 Ville Kuittinen, Markku J. Huttunen & Simo Leinonen Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 1 Tiedot vuodelta 26 Joensuun yliopisto, Ekologian tutkimusinstituutin raportteja University of Joensuu, Reports of

Lisätiedot

Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005. Turun kaupunki

Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005. Turun kaupunki Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005 1 Kaupunginjohtajan katsaus Vuoden 2005 aikana tehtiin merkittäviä päätöksiä koskien kaupungin ympäristöjohtamisjärjestelmää. Turun kestävän kehityksen

Lisätiedot

Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Helsingin Vesi Espoon Vesi Lahti Aqua Oy Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy

Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Helsingin Vesi Espoon Vesi Lahti Aqua Oy Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy Raportti 67090263 15.12.2009 Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Helsingin Vesi Espoon Vesi Lahti Aqua Oy Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy Työkalut ja mittarointi vesilaitosten ilmastonmyönteiseen toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Emas-raportti 2010 Nokian-tehdas

Emas-raportti 2010 Nokian-tehdas Emas-raportti 2010 Nokian-tehdas DNV Certification Oy Ab, FI-V-0002, on akkreditoituna tarkastajana todentanut 4.5.2011, että Nokian Renkaat Oyj:n ympäristöjärjestelmä ja EMAS-selonteon päivitystiedot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS 16UEC0192 1.12.2014 LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Ympäristölupahakemus Hyväristönmäelle rakennettavalle uudelle jätevedenpuhdistamolle Sisältö 1 1 JOHDANTO... 3 2 PERUSTIEDOT... 5 2.1

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ RAPORTTI 2013. Edita Prima Oy:n ympäristöraportti 2013 1

YMPÄRISTÖ RAPORTTI 2013. Edita Prima Oy:n ympäristöraportti 2013 1 YMPÄRISTÖ RAPORTTI 213 Edita Prima Oy:n ympäristöraportti 213 1 1 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄT JA LAINSÄÄDÄNTÖ 1.1 YRITYSTIEDOT JA MUUTOKSET TOIMINNASSA Edita Prima Oy:n Hakuninmaan tuotantolaitoksen liikevaihto

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT LYHYESTI

LÄNNEN TEHTAAT LYHYESTI 2 LÄNNEN TEHTAAT LYHYESTI Lännen Tehtaat Oyj on Helsingin Pörssissä noteerattu elintarviketeollisuusyhtiö. Konserniin kuuluvat Elintarvikeryhmän lisäksi Maatalousryhmä ja Machinium-ryhmä. Elintarvikeryhmässä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 2011 UPM, Tervasaari

YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 2011 UPM, Tervasaari YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 211 UPM, Tervasaari UPM CORPORATE ENVIRONMENTAL STATEMENT 211 UPM paper and pulp mills Tämä UPM, Tervasaari Ympäristönsuojelun kehitys 211 on UPM:n paperi- ja sellutehtaiden

Lisätiedot

Ympäristöraportti 2007. Luvata Pori Oy Upcast Oy

Ympäristöraportti 2007. Luvata Pori Oy Upcast Oy Ympäristöraportti 2007 Luvata Pori Oy Upcast Oy Ympäristöasioiden organisointi ja lupatilanne Luvata Pori Oy:n ja Upcast Oy:n ympäristöjärjestelmä on EU:n asetukseen perustuva EMAS (Eco Management and

Lisätiedot

Outokumpu ja ympäristö 2004. Outokumpu ja ympäristö 2004

Outokumpu ja ympäristö 2004. Outokumpu ja ympäristö 2004 Outokumpu ja ympäristö 2004 Outokumpu ja ympäristö 2004 Outokummulla on vahva vastuunkannon kulttuuri Kerromme mitä vastuullisuus meille tarkoittaa ja miten se näkyy toiminnoissamme. Millaisia vaikutuksia

Lisätiedot

Liike- ja yhteisötunnus 175923-6

Liike- ja yhteisötunnus 175923-6 Etelä-Suomi Päätös Nro 204/2012/1 Dnro ESAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Alumiinitölkkitehtaan ympäristölupapäätös, johon sisältyy ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen ratkaisu

Lisätiedot

METSÄ BOARD MENESTYY TOIMIMALLA VASTUULLISESTI

METSÄ BOARD MENESTYY TOIMIMALLA VASTUULLISESTI METSÄ BOARD MENESTYY TOIMIMALLA VASTUULLISESTI LUE LISÄÄ Metsä Groupin kestävän kehityksen raportista www.metsagroup.fi/vastuullisuus TYÖHYVINVOINTI JA -TURVALLISUUS lisäävät työntekijöiden terveitä työvuosia,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2014

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2014 YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2 UPM Tervasaari UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper

Lisätiedot