HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO / Kehittäminen ja kansallinen yhteistyö Marit Olander KOKOUSMUISTIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO / Kehittäminen ja kansallinen yhteistyö Marit Olander KOKOUSMUISTIO 26.2.1998"

Transkriptio

1 HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO / Kehittäminen ja kansallinen yhteistyö Marit Olander KOKOUSMUISTIO SUOMEN YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON KOKOUS Aika: klo Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, ylikirjastonhoitajan huone Osallistujat: Marja Engman, Arja-Riitta Haarala, Riitta Huuhtanen, Esko Häkli (pj), Annu Jauhiainen (Asiat 1-2), Marit Olander (siht.), Maria Schröder Poissa: Päivi Kytömäki 1. Asialista Asialista hyväksyttiin. 2. Kirjastojärjestelmähanke Annu Jauhiainen esitteli Linnea2:n projektisuunnitelmaa. Hän oli konsultoinut HANSELin juristia Tarja Hailikaria menettelytavoista. Johtopäätöksenä oli, että jos järjestelmät halutaan tutkia kunnolla, on ainoa vaihtoehto EU-menettely. EU-määräykset eivät lisää työtä merkittävästi. Rajoitettu menettely sopisi Linnea2:een. Tarjouskilpailun aikataulu on suunniteltu siten, että hankintailmoitus lähtee huhtikuun puolivälissä, tarjouspyynnöt toukokuun puolivälin jälkeen ja tarjoukset saadaan kesäkuun loppuun mennessä.. Ennen kirjastonjohtajien maaliskuun kokousta on valittava ne järjestelmäntoimittajat, joille ainakin lähetetään tarjouspyyntö. Todettiin, että rajoitetussa menettelyssä edellytetään vähintään 5 toimittajaa. Niinpä alkuvaiheessa on oltava riittävän monta toimittajaa mukana. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota toimittajien yritystaustoihin ja tulevaisuudennäkymiin. Tarjotun järjestelmän kehitysnäkymät ovat tärkeitä. Neuvostoa kiinnostaa erityisesti järjestelmien yleisarkkitehtuuri ja standardit. Koko maan perusarkkitehtuuri on otettava huomioon. Lähtökohtana on yhteinen luettelointitietokanta. Formaattikysymys on oleellinen. Miten paljon vaadimme sopeuttamista? Mitä hyötyä siitä on ja mitä haittoja? Todettiin, että kirjastojärjestelmähanke on tulossa Tampereen kirjastonjohtajien ja atkkeskusten johtajien neuvottelupäiville yhteiseen käsittelyyn. Sen sijaan keskustelu järjestelmien ominaispiirteistä sopii paremmin kirjastojen sisäiseen kokoukseen. Maaliskuun 27. päivän kokouksessa kriteerit esitellään kirjastoille ja Lappeenrannassa järjestettyjen neuvottelupäivien yhteydessä järjestetään yliopistokirjastoille ohjelman lomaan oma kokoontuminen, missä päätetään valintakriteereistä.

2 Yleiskriteeriksi sovittiin, että nykyisen ratkaisun toiminnalliset edut on säilytettävä.kriteerilistan rakenteeseen täytyy kiinnittää huomiota: mitkä kriteerit ovat ehdottomia ("must"), mitkä optioita ("should"). Mitkä kriteerit ovat niin yleisiä, että ne pitäisi päättää jo maaliskuun kokouksessa. Toisaalta on pidettävä huolta, ettei vanhoja rutiineja ilman muuta sellaisenaan siirretä uuteen järjestelmään. Opetusministeriötä pidetään kirjastojärjestelmähankkeen suhteen ajantasalla. Lisäksi Yliopistokirjastojen neuvosto päätti informoida Rehtorien neuvostoa laatimalla lyhyen tiedotteen rehtorien tiistaina 3.2. pidettävään kokoukseen (tiedote liitteenä). Tarjouspyyntöjen lähettämisestä päättämistä varten Yliopistokirjastojen neuvoston kokous pidetään klo Ilmoitusasioita 3.1. Professori Kees Mouwen Tilburgin yliopistosta Hollannista vierailee Kokoukseen kutsutaan myös atk-keskusten johtajat Arvonlisäverokäytäntöön on tullut muutoksia. Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksensä Helsingin yliopiston valituksesta ennakkoratkaisuna Päätöksen perusteella ei arvonlisäveroa tarvitse suorittaa seuraavista palveluista: omista kokoelmista otetut jäljennökset kaukopalvelun välittämät jäljenteet tietopalvelut tietokantojen etäkäyttö koulutus-, konsultointi- ja konservointipalvelut mikrokuvauspalvelut kirjaston käytön opetus Päätös koskee muodollisesti vain kahta vuotta. Ratkaisun oletetaan olevan voimassa pitempään, koska sen perusteet ovat pysyvää lajia. 3.3 Kansallisen elektronisen kirjaston ohjausryhmä on pitänyt kaksi kokousta. Vaikka periaatteessa kansallisen elektronisen kirjaston suunnittelukapasiteetti on mitoitettava niin, että panos riittää, täytyy kuitenkin olla joustavuutta. Helsingin yliopiston kirjasto on vastuussa lisenssisopimuksista. Rehtorien neuvoston pääsihteeri on ilmoittanut, että rehtorit hyväksyivät lisenssiperiaatteet ja esittivät niiden suomentamista. Marit Olanderilla on suomennos työn alla ja hän tiedustelee Ruotsista mahdollisesta ruotsinnoksesta. 3.4 Suomalainen Tiedeakatemia järjestää 23.2 klo esitelmä- ja keskustelutilaisuuden aiheesta "Tieteellisten kirjastojen kriisi". 3.5 Puheenjohtajalta on pyydetty kirjoitus Suomen yliopistokirjastojen neuvostosta Signumiin.

3 3.6. Arja-Riitta Haarala kertoi kustannuslaskentatyöryhmän tilanteesta. Ryhmä on kokouksessaan päättänyt kokeilla Oulun yliopiston kirjaston toimintoluokitusta, jotta voidaan testata Oulun luokituksen sopivuutta yleiseksi minimiluokitukseksi Maria Schröderin ilmoitusasia koski opetusministeriölle lähetettävää vetoomusta elektronisen oppimisympäristötyöryhmän perustamiseksi. Riitta Huuhtanen totesi, että kansallisen elektronisen kirjaston suunnitteluryhmä aikanaan rajasi oppimisympäristön kansallisesta elektronisesta kirjastosta pois liian laajana. 4. Yliopistojen tutkimusedellytyksiä koskeva selvitystyö Opetusministeriö on asettanut yliopistojen tutkimusta selvittävän työryhmän, jonka tehtävänä on mm. laatia selvitys yliopistojen tutkimusedellytysten kehittymisestä luvulla ja niiden nykyisestä tilasta. Opetusministeriöstä työryhmän jäsen Juhani Hakkarainen on pyytänyt toimittamaan yliopistokirjastoja koskevia tietoja. Tuulikki Nurminen ja Marit Olander olivat Juhani Hakkaraista ja työryhmän pääsihteeriä Marja Pulkkista tapaamassa Tapaamisessa sovittiin, että Tuulikki Nurminen toimittaa lisensiaattityönsä yhteenvedosta valikoidun ja vuoden 1996 tiedoilla täydennetyn tietopaketin komitealle. Nämä tiedot on toimitettu opetusministeriöön (kopio lähetetty neuvoston jäsenille ennen kokousta). Pohdittiin yhteistilaston puutteita. Tieteellisten kirjastojen yhteistilastoista puuttuu osasta kirjastoista laitoskirjastojen kirjahankinta. Laitosten osuus kirjahankintamäärärahoista noussut. Projektirahoitus lisääntyy ja projektin rahoituksella ostettu aineisto ei tule näkyviin hankintamäärärahoissa, vaikka suurin osa projektin kirjallisuudesta päätyy myöhemmin kirjastoon. Tosin talon kirjanpidosta kirjahankinnat saadaan ainakin kolmelta viime vuodelta. Projektit myös kuormittavat melkoisesti kirjastopalveluja. Sovittiin, että kirjastoilta pyydetään arvio ulkopuolisen rahoituksen osuudesta ja 90-luvun ongelmallisista kehityspiirteistä. 5. Ammattikorkeakoulukirjastojen ja yliopistokirjastojen yhteistyöryhmän (Amyli) toimintasuunnitelman hyväksyminen Toimintasuunnitelmaluonnokseen haluttiin selkeämmin esille palvelusopimusten laadintaperiaatteet. Palvelusopimuksia koskevan lisälauseen jälkeen toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Ammattikorkeakoulujen puolella ARENEn kirjasto- ja tietopalveluryhmä käsittelee vielä suunnitelman omassa kokouksessaan 2.2. Todettiin, että Amylin työn viemää panostusta yhteistyösihteerin resursseista Helsingin yliopiston kirjasto paikkaa osaksi tarjoamalla sihteeripalveluja yhteistyösihteerin käyttöön. 6. Kokoelmapolitiikka Kokouksen sihteeri oli vieraillut Tieteellisen kirjastoseuran kokoelmien kehittämistyöryhmän kokouksessa. Ryhmä oli toivonut, että Yliopistokirjastojen

4 neuvosto perustaisi laajapohjaisen työryhmän kokoelmapoliittista strategiaa laatimaan. Tuulikki Nurminen esittää, että opetusministeriön pitäisi rahoittaa pääkirjastot suoraan. Vastuun hajauttamisen ongelma on, että vastuun kantaja häviää. Hajautuksessa helposti kulttuuri ja yleissivistys jää häviölle. Kansallinen elektroninen kirjasto tuo kaivattua keskittämistä, varmistettava keskittämisen jatkuminen tässä suhteessa myös projektin loputtua. Tuotiin esiin tarve arvioida myös yliopistokirjastojen toimintaa siinä kuin yliopiston muutakin toimintaa. Tässä suhteessa arvioinnin ulottuminen kirjastoon olisi hyväksi. Kysymys ei ole pelkästään kokoelmapolitiikasta, vaan paljon laajemmasta: millä tavalla voimavarat saadaan suunnatuksi uudelleen? Pelkäävätkö kirjastot joutuvansa liian paljon mukaan opetukseen? Miten kirjastonhoitajan koulutuksessa tulee näkyviin pedagoginen puoli? Tästä pitää käydä keskustelua maaliskuun kokouksessa. Lähtökohdaksi on otettava kirjastonkäyttäjän tarpeet ja se mitä kirjastot itse voivat tehdä. Kokoelmapolitiikka laajenee kirjastopolitiikaksi. Kirjastojen olisi kehitettävä yhteinen strategiamalli: Mitä pitää tehdä tulevaisuudessa selviytymisen parantamiseksi? 7. Kirjastonjohtajien kokoukset Tampereella Kirjastonjohtajien ja atk-keskusten johtajien yhteinen kokous on Tampereella. Seuraavana päivänä on yliopistokirjastojen johtajien oma kokous. Käsiteltiin kokousten ohjelmaluonnoksia, jotka jaettiin kokouksessa. Päätettiin ehdottaa atk-keskusten johtajien kanssa pidettävään yhteiskokoukseen teemaksi "elektroninen oppimisympäristö" ja omaan kokoukseen kirjastostrategia tarkasteltuna useammalta eri osa-alueelta, kuten organisaatio, tilat, henkilökunta. Käydään läpi selviämisstrategioita.. 8. Suunnittelijan resurssitilanne ja toimintasuunnitelma Todettiin määrärahatilanne ja käsiteltiin tämän vuoden rahoitussuunnitelmaa. Lopullisesti yliopistokirjastojen johtajat päättävät toiminta- ja rahoitussuunnitelmasta maaliskuun kokouksessaan. Keskusteltiin työnarvioinnin sisällyttämisestä toimintasuunnitelmaan ja siitä, miltä pohjalta arviota tehdään. Esitettiin, että voidaan pyrkiä selvittämään kirjastonhoitajan ja kirjastosihteerin perustyön kuvaus. Toisaalta pitäisi selvittää kirjastotyön uudet vaatimukset. Kokoelmastrategia laajennetaan kirjastopolitiikkaan. Laatuhankkeiden edistäminen ja kirjastojen arviointi on syytä käynnistää. Kirjastojen pitää pyrkiä löytämään ne prosessit, jotka ovat yhteisiä. Näin voidaan löytää yhteiset mittarit. Laatuhankkeiden edistäminen ja laatupalkintokriteereiden luominen ovat

5 tärkeitä arvioinnin edellytyksiä. Seurataan yleisten kirjastojen laatuhankkeita. Toimintasuunnitelmaan lisätään yliopistokirjastojen arviointihankkeen valmistelu. Päätettiin hakea opetusministeriöstä mk:n avustusta kirjastonjohtajien koulutukseen toiminnan arvioinnista. 9. Muut mahdolliset asiat Muita asioita ei ollut. 10. Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään Helsingissä. Erityisesti kirjastojärjestelmähankkeelle varataan kokouspäiväksi klo 10.

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 3.11.2004 klo 13:10-15:20 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm Nanna Hakala (sihteeri) Annu Jauhiainen

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 10.3.2005 klo 10:05-13:15 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm (kohdat 1-14) Juha Hakala (esittelijä)

Lisätiedot

YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS

YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS Yliopistokirjastojen neuvoston työvaliokunta MUISTIO 1(5) YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS Aika: Keskiviikko 2. maaliskuuta 2005, klo 10.15 13 Paikka: Oppimiskeskus Aleksandria, Huone

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 5.6.2006 klo 9:10-11:30 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm Helena Hämynen (päätöskohdissa puhelimen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 9.12.2010. Aika: 9.12.2010 klo 15 16.35 Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone

PÖYTÄKIRJA 9.12.2010. Aika: 9.12.2010 klo 15 16.35 Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone Kansalliskirjaston ja kirjastosektorien neuvostojen puheenjohtajien kokous Aika: 9.12.2010 klo 15 16.35 Paikka: Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone Läsnä: Kai Ekholm Kansalliskirjasto,

Lisätiedot

YLIOPISTOKIRJASTOJEN JOHTAJIEN KOKOUS

YLIOPISTOKIRJASTOJEN JOHTAJIEN KOKOUS KOKOUSMUISTIO 3.12.2001 Irma Reijonen YLIOPISTOKIRJASTOJEN JOHTAJIEN KOKOUS Aika: 19.11.2001 kello 10-16.15 Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, auditorio (Yliopistonkatu 1) Osallistujat: Osallistujalista

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) FinELib 2.10.2007

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) FinELib 2.10.2007 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2007 Aika 26.9.2007 klo 13.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A,

Lisätiedot

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Oulun yliopiston päärakennus Linnanmaa, Pentti Kaiteran katu 1, Huone HR 142.

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Oulun yliopiston päärakennus Linnanmaa, Pentti Kaiteran katu 1, Huone HR 142. Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Muistio Neuvoston kokous 3/2014 Aika: 8.10.2014 klo 9:30-16 Paikka: Oulun yliopiston päärakennus Linnanmaa, Pentti Kaiteran katu 1, Huone HR 142. Osallistujat: Tua

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Hallituksen kokous 6/2010

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Hallituksen kokous 6/2010 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Aika ja paikka: 25.4.2010, Soihtu, Helsinki Paikalla: Anna Vuorjoki (pj), Jaakko Hammarsten, Kaisa Teperi, Iivari Savolainen (paikalla kohdat 1 22), Henna

Lisätiedot

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Santahamina-talon auditorio, Maanpuolustuskorkeakoulu, Santahaminantie 2, Helsinki

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Santahamina-talon auditorio, Maanpuolustuskorkeakoulu, Santahaminantie 2, Helsinki Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Muistio Neuvoston kokous 2/2015 Aika: 4.5.2015 klo 10 16 Paikka: Santahamina-talon auditorio, Maanpuolustuskorkeakoulu, Santahaminantie 2, Helsinki Osallistujat: Tua

Lisätiedot

MUISTIO 13.4.2012 KUHMON KYLIEN KOKOUS. Aika: 10.4.2012 klo 10:00-13:32. Kuhmon kaupungintalo, valtuustosali Koskenparras

MUISTIO 13.4.2012 KUHMON KYLIEN KOKOUS. Aika: 10.4.2012 klo 10:00-13:32. Kuhmon kaupungintalo, valtuustosali Koskenparras MUISTIO 13.4.2012 KUHMON KYLIEN KOKOUS Aika: 10.4.2012 klo 10:00-13:32 Paikka: Aihe: Kuhmon kaupungintalo, valtuustosali Koskenparras Kylien yhteistyön kehittäminen 1. Kokouksen avaus Timo Niskanen avasi

Lisätiedot

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Linnea2-konsortion ohjausryhmän kokous Aika: 6.6.2008 klo 9.13-11.12 Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1 Läsnä: Ari Muhonen, TKK:n kirjasto, puheenjohtaja Kristiina Hormia-Poutanen,

Lisätiedot

Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti

Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti Sisällys 2/2004 Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti PL 1710 (Päivärannantie 10) 70421 KUOPIO sähköposti: varkirja@nrl.fi telefax: (017) 364 5050 16. vuosikerta Päätoimittaja: Kari

Lisätiedot

Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistonkatu 1

Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistonkatu 1 Digitaalisen kirjaston ohjausjärjestelmä KOKOUSMUISTIO Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmä Aika: torstai 11.9.2008 klo 10.00-12.05 Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistonkatu

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 7/2014 Aika: 22.10.2014, 10.30-13.00 Paikka: Forum Virium Helsinki

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAKETTI XDW -projektin loppuraportti

RAKETTI XDW -projektin loppuraportti RAKETTI XDW -projektin loppuraportti 14.4.2011 Manne Miettinen, Jussi Auvinen ja Teemu Kemppainen RAKETTI XDW polku, jonka kuljin... 2 Tuotokset ja panokset... 5 Projektin tavoitteet ja lähtökohdat...

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT- STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 9/2014 Aika: 03.12.2014, 11.30-14.00 Paikka: Vuorikivi - kokoustila,

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Pöytäkirja - Yhteenveto Paikka: Suomi-Seura, Mariankatu 8 Aika: maanantai 15. - tiistai 16.4.2013 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. OULUN YLIOPISTON ETIIKKA-TYÖRYHMÄ 4/2011 Aika: Ma 12.12.2011 klo 14.00 16.00 Paikka: Linnanmaa, päärakennuksen sali HR 142 (Pentti Kaiteran katu 1) Läsnä: Keiski Riitta, pj Abuzaid Nuha Estola Eila Hohtola

Lisätiedot

Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) Suomen Liikemiesten kauppaopisto- Atk-Instituutti Informaatio- ja kirjastopalvelut 25.4.2005

Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) Suomen Liikemiesten kauppaopisto- Atk-Instituutti Informaatio- ja kirjastopalvelut 25.4.2005 Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 ERIKOISKIRJASTOT... 3 2.1 Erikoiskirjastot... 3 2.2 Erikoiskirjastojen neuvosto... 3 3 KIRJASTOJEN ATK-JÄRJESTELMÄ... 4 3.1 Kirjastojärjestelmä...

Lisätiedot

Linnea2-konsortion yleiskokous

Linnea2-konsortion yleiskokous Linnea2-konsortion yleiskokous Aika: 27.3.2003 klo 13-15.45 Paikka: Helsingin yliopiston päärakennus, Auditorium VII, Unioninkatu 34, Helsinki Läsnä: Osallistujalista liitteenä 1. Kokouksen avaus Ohjausryhmän

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ohjausryhmän kokous torstaina 18.12.2014 klo 11 14 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, sali 312

Julkaisufoorumin ohjausryhmän kokous torstaina 18.12.2014 klo 11 14 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, sali 312 PÖYTÄKIRJA Julkaisufoorumin ohjausryhmän kokous torstaina 18.12.2014 klo 11 14 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, sali 312 Paikalla: Puheenjohtaja: Kansleri Ilkka Niiniluoto (Tieteellisten seurain

Lisätiedot

Kokous aloitettiin juomalla kakkukahvit 30-vuotiaan Kotuksen kunniaksi.

Kokous aloitettiin juomalla kakkukahvit 30-vuotiaan Kotuksen kunniaksi. ERIKOISKIRJASTOJEN NEUVOSTON KEVÄTKOKOUS Aika Torstai 16.2.2006 klo 13 15.40 Paikka Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Sörnäisten rantatie 25 00500 Helsinki Puheenjohtaja Elisa Paavilainen, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (7) Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous Aika Tiistai 12.2.2013 klo 13.07 15.10 Paikka Kansalliskirjasto, Teollisuuskatu 23, 3. krs, huone D 326, Helsinki Läsnä

Lisätiedot