Iisalmen terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmä Liite 1. LIITE 1 Osallistumishakemuslomake (palautetaan täytettynä siinä pyydettyine liitteineen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Iisalmen terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmä Liite 1. LIITE 1 Osallistumishakemuslomake (palautetaan täytettynä siinä pyydettyine liitteineen)"

Transkriptio

1 LIITE 1 (palautetaan täytettynä siinä pyydettyine liitteineen) Yleiset ohjeet osallistumishakemuslomakkeen täyttämiseksi: Pyydetyt tiedot on annettava tällä osallistumishakemuslomakkeella. Ehdokas täyttää tässä lomakkeessa valkoisella alueella näkyvät kohdat sekä liittää osallistumishakemukseensa pyydetyt liitteet. Osallistumishakemuslomakkeen sisältöä ei ole sallittua muutoin muuttaa. Osallistumishakemus suositellaan toimitettavan pdf-muodossa. Ehdokas ei saa toimittaa mitään ylimääräistä materiaalia pyydettyjen liitteiden lisäksi. I EHDOKKAAN TIEDOT 1. Ehdokasyrityksen nimi 2. Yrityksen osoite 3. Y-tunnus 4. Yhteyshenkilön nimi 5. Yhteyshenkilön sähköpostiosoite ja puhelinnumero 6. Yrityksen sähköinen yhteystieto (sähköpostiosoite), johon päätös voidaan antaa tiedoksi 7. Liike- ja ammattisalaisuuksien ilmoittaminen Mikäli ehdokkaan osallistumishakemus sisältää luottamuksellisia liike- ja ammattisalaisuuksia, tällaiset tiedot on toimitettava erillisellä liitteellä ja tällaiseen liitteeseen on laitettava merkintä Luottamuksellinen. Salassa pidettävät liitteet (Yritystä pyydetään huomioimaan, että kukin salassa pidettävä liite on eroteltava julkisista liitteistä merkinnällä Luottamuksellinen ). Salassa pidettävät liitteet on numeroitava ja liitteiden numerot on ilmoitettava viereisessä pystysarakkeessa. Ehdokkaan on esitettävä kunkin luottamuksellisen tiedon osalta peruste, jonka johdosta hankintayksikön on käsiteltävä tietoa luottamuksellisena. 8. Ehdokas jättää osallistumishakemuksen yksin Kyllä (merkitkää X ). Mikäli ehdokas vastaa kohtaan Kyllä, kohtiin 9-10 alakohtineen ei tarvitse vastata. 9. Ehdokas jättää osallistumishakemuksen yhdessä toisen/toisten yrityksen kanssa. Yritykset vastaavat suorituksensa sopimuksenmukaisuudesta Hankintayksikölle yhteisvastuullisesti 9.1. Jos osallistumishakemus jätetään ryhmittymänä (kaksi tai useampi yritys osallistuu tarjouskilpailuun yhdessä), koskevat kohdassa II mainitut vaatimukset kaikkia ryhmittymän yrityksiä. Kyllä (merkitkää X ). Nimetkää yritykset: Kyllä (merkitkää X ) 1

2 Ehdokas vahvistaa, että kaikki ryhmittymän jäsenet täyttävät vaatimukset, ja sitoutuu toimittamaan kohdassa II ehdokkaan soveltuvuutta koskevat liitteet kaikkien ryhmittymän jäsenten osalta siten kuin kohdassa II edellytetään. Tarjouksen jättänyttä ryhmittymää kutsutaan jäljenpänä ehdokkaaksi. 10. Ehdokas käyttää palvelun suorittamiseen alihankkijaa/alihankkijoita. Kyllä (merkitkää X ) 10.1 Ehdokas vahvistaa, että sen alihankkijat täyttävät vaatimukset, ja sitoutuu toimittamaan kohdassa II mainitut ehdokkaan soveltuvuutta koskevat liitteen myös alihankkijoidensa osalta Alihankkijoiden nimeäminen Ehdokas vastaa käyttämiensä alihankkijoiden suorituksen sopimuksenmukaisuudesta kuin omastaan. Nimetkää seuraaviin alakohtiin alihankkijat ja näiden tehtävät. Jos ehdokas vetoaa alihankkijan resursseihin osallistumishakemuksessa, ei ehdokas saa vaihtaa alihankkijaa ilman hankintayksikön lupaa. Kyllä (merkitkää X ) Alihankkija 1 Alihankkijan nimi: Alihankkijan tehtävät: Alihankkija 2 Alihankkijan nimi: Alihankkijan tehtävät: Osallistumishakemuksen liitteenä ei ole toimitettu mitään muuta kuin tässä osallistumishakemuksessa pyydettyjä liitteitä. Kyllä (merkitkää X ) 2

3 II EHDOKKAAN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT VAATIMUKSET Ohje: Vastatkaa kaikkiin ehdokkaan soveltuvuutta koskeviin kohtiin merkitsemällä x pystysarakkeen kohtaan "Kyllä", numeroikaa liite osallistumishakemuslomakkeen ohjeen mukaisesti sekä liittäkää osallistumishakemuksenne liitteeksi kussakin kohdassa pyydetty liite. Huom! Liitteet 1A ja 1B.1 1B.7 eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia osallistumishakemuksen viimeisestä jättöpäivästä lukien. Kohdissa 1B.1-1B.7 vaaditut selvitykset voidaan todistaa myös tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (tilaajavastuulaki) mukaisella selvityksellä (Tilaajavastuu.fi-yritysraportti). Valitulta sopimustoimittajalta tullaan tarkistamaan kaikki soveltuvuuteen liittyvät asiakirjat sekä päätöksenteon jälkeen että sopimuskauden kestäessä. Hankintayksikkö varaa myös oikeuden tarkastaa asiakirjat hankintamenettelyn aikana. Jos osallistumishakemus jätetään ryhmittymänä (kaksi tai useampi yritys jättää osallistumishakemuksen yhdessä), tai ehdokas käyttää alihankkijoita, kaikista ryhmittymän yrityksistä/alihankkijoista on toimitettava ehdokkaan soveltuvuudesta vaaditut tiedot ja selvitykset. Liitteiden 1B.1 1B.7 osalta ulkomaisen yrityksen on toimitettava suomenkieliset vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Ehdokas, joka ei täytä soveltuvuutta koskevia vaatimuksia, suljetaan hankintamenettelyn ulkopuolelle. EHDOKKAAN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT VAA- TIMUKSET 1. TILAAJAVASTUULAIN MUKAISET SELVITYKSET Kohdat 1A ja 1B ovat vaihtoehtoisia 1A. Ehdokas on liittynyt Tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani palveluun Ehdokas on liittynyt Tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani palveluun ja toimittaa osallistumishakemuksensa liitteenä 1A voimassaolevan Tilaajavastuu.fi-yritysraportin. EHDOKKAAN VASTAUKSET Kyllä (merkitkää X ) Liite nro: (numeroikaa liite 1A tähän); tai1a: Ei (merkitkää X ) Kohtiin 1B.1 1B.7 vastataan vain, jos kohtaan 1A vastattiin Ei. Jos vastasitte edelliseen kohtaan kyllä, siirtykään kohtaan 2. 1B. EHDOKAS EI OLE LIITTYNYT Tilaajavastuu.fi/Luotettava Kumppani palveluun. 1B.1 REKISTERIT Kyllä (merkitkää X ) Ehdokas on rekisteröitynyt ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Hankintayksikkö tarkastaa ehdokkaan rekisteröitymisen yritys- ja yhteistietojärjestelmästä tai ehdokas toimittaa tarvittavat tiedot. Jos ehdokas ei ole rekisteröitynyt edellä mainittuihin rekistereihin, on tämän toimitettava selvitys rekisteröimättömyyden perusteista ja numeroitava se osal- [Liite nro: ] 3

4 listumishakemuksensa liitteeksi 1B.1. 1B.2 KAUPPAREKISTERIOTE Ehdokas on rekisteröitynyt kaupparekisteriin, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Toimittakaa kapparekisteriote tai selvitys rekisteröimättömyyden perusteista ja numeroikaa se osallistumishakemuksenne liitteeksi 1.B.2. Ulkomaisen yrityksen on toimitettava suomenkieliset vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisterinotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. 1B.3 VEROT Ehdokas on suorittanut veronsa tai ehdokkaalla on veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma. Toimittakaa todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että verovelkaa koskeva veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on hyväksytty ja numeroikaa se osallistumishakemuksenne liitteeksi 1B.3. Ulkomaisen yrityksen on toimitettava suomenkieliset vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisterinotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. 1B.4 ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT Ehdokas on suorittanut eläkevakuutusmaksunsa ja muut lakisääteiset maksunsa taikka erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty. Toimittakaa todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty ja numeroikaa se osallistumishakemuksenne liitteeksi IB.4. Ulkomaisen yrityksen on toimitettava suomenkieliset vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisterinotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. 1B.5 SELVITYS TYÖHÖN SOVELLETTAVASTA TYÖ- EHTOSOPIMUKSESTA TAI KESKEISISTÄ TYÖEH- DOISTA Kyllä (merkitkää x) Liite nro: Kyllä (merkitkää x) Liite nro: Kyllä (merkitkää x) Liite nro: Kyllä (merkitkää x) Ehdokas huolehtii lakien mukaisten työehtosopimusten noudattamisesta. Ehdokkaan on annettava lain 1233/2006 (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä, jäljempänä tilaajavastuulaki) mukainen selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. 4

5 Ehdokas liittää osallistumishakemukseensa selvityksen työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista ja numeroi sen osallistumishakemuksensa liitteeksi 1B.5. 1B.6 TAPATURMAVAKUUTUS Liite nro: Ehdokkaalla on voimassaoleva työtapaturma- ja ammattitautilaissa (459/2015) tarkoitettu vakuutus työsuhteessa oleville työntekijöilleen. Ehdokas liittää osallistumishakemukseensa selvityksen tapaturmavakuutuksen voimassaolosta ja numeroi sen osallistumishakemuksensa liitteeksi 1B.6. 1B.7. SELVITYS TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄ- MISESTÄ Liite nro: Ehdokas on järjestänyt työntekijöilleen työterveyshuollon. Ehdokas liittää osallistumishakemukseensa selvityksen työntekijöiden työterveyshuollon järjestämisestä ja numeroi sen osallistumishakemuksensa liitteeksi 1B.7. MUUT EHDOKKAAN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT EDELLYTYKSET 2. VASTUUVAKUUTUS Ehdokkaalla on voimassaoleva toiminnan vastuuvakuutus. Ehdokas liittää osallistumishakemukseensa todistuksen voimassaolevasta vastuuvakuutuksestaan ja numeroi sen osallistumishakemuksensa liitteeksi 2. 3 EHDOKKAAN VAKAVARAISUUS 3.1 Ehdokkaan luottoluokitus Kyllä (merkitkää x) Ehdokkaalla on riittävä vakavaraisuus, taloudellinen kantokyky sekä maksukyky hankinnan kokoon nähden. Tämän arvioimiseksi ehdokkaan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on vähintään A (tyydyttävä) taikka tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen perusteella vastaavaa tasoa. Ehdokkaat, joiden luokitus ratingluokituksessa on B taikka joiden taloudellisen tilanteen arvioidaan vastaavan em. tasoa, voidaan sulkea hankintamenettelyn ulkopuolelle, jos ehdokas ei kykene esittämään luotettavaa selvitystä toimenpiteistä, joihin se ryhtyy tai on ryhtynyt taloudellisen tilanteensa parantamiseksi. Ehdokkaiden, joiden luokitus ratingluokituksessa on C taikka joiden taloudellisen tilanteen arvioidaan vastaavan em. luokituksia, suljetaan hankintamenettelyn ulkopuolelle. Ehdokas liittää osallistumishakemukseensa Suomen Asiakastieto Oy:n Rating alfa raportin tai vastaavan luottoluo- Liite nro: 5

6 kitusraportin tai, jos tietoja ei ole Suomen Asiakastieto Oy:n rekisterissä, tilinpäätöstiedot kolmelta (3) viime vuodelta tai muun vastaavan selvityksen 1 ja numeroi sen osallistumishakemuksensa liitteeksi 3a. 3.2 Ehdokkaan liikevaihto Ehdokkaan viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaisen liikevaihdon tulee olla vähintään ,00 euroa. Ehdokas liittää osallistumishakemukseensa viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen ja numeroi sen osallistumishakemuksensa liitteeksi 3b. 4 LAADUNVARMISTUS Kyllä (merkitkää x) Liite nro: Kyllä (merkitkää x) Ehdokkaalla on dokumentoitu laadunhallintajärjestelmä, jolla ehdokas varmistaa käyttöönottoprojektin ja jatkuvien palveluiden laadun. Ehdokas liittää osallistumishakemukseensa selvityksen laadunvarmistusjärjestelmästä ja numeroi sen osallistumishakemuksensa liitteeksi 4. Liite nro: 5 EHDOKKAAN KOKEMUS HOITAJAKUTSUJÄRJESTELMIEN TOIMITTAMISESTA Ehdokkaalla tulee olla riittävästi kokemusta hankinnan kohdetta vastaavan hoitajakutsujärjestelmän toimittamisesta viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta. Kokemuksensa osoittamiseksi ehdokkaan tulee esittää vähintään kaksi (2) vastaavaa referenssiä, jossa: 1. Ehdokas on toimittanut asiakkaalle hoitajakutsujärjestelmän 2. Järjestelmä on ollut viimeisen kolmen (3) vuoden aikana käytössä vähintään 12 kuukautta. Käyttöön lasketaan aika 09/2013 alkaen (järjestelmän toimitus ja käyttöönotto on voinut tapahtua jo aikaisemmin, mutta käyttöön lasketaan aika 09/2013 alkaen). 3. Hoitajakutsujärjestelmä on toimitettu vähintään 30 potilaspaikan terveyskeskus/sairaala yksikköön 4. Toimitetussa hoitajakutsujärjestelmässä on ollut vähintään seuraavat ominaisuudet: o Potilaskojeet potilashuoneisiin o Potilashuoneisiin liitäntä mahdollisuus lisävarusteille, esim. aktiivisuusseuranta, putoamismatto, jne o Langattomat henkilöturvahälyttimet hoitajille, paikannus huonetarkkuudella o Hälytykset hoitajien GSM-puhelimiin ja kanslian tietokoneeseen o Suomenkielinen käyttöjärjestelmä sekä graafinen käyttöliittymän muunneltavuus etäyhteydellä o Puheyhteys ja viihteen siirto potilaspaikoille (esim. radio kanavat) o Kehittynyt ovi- ja dementtiavalvonta o Hälytysviestien viivytyksetön välitys o Automaattinen vikahälytysten välitys huoltoon/käyttötukeen. 1 Vastaavana selvityksenä voidaan pitää esimerkiksi Bisnode Rating luokituksen mukaista raporttia tai muun riippumattoman ja luotettavan luottoluokittajan raporttia. Tällöin ehdokkaan luottoluokituksen on oltava vähintään (A) luottokelpoinen, jotta ehdokkaan voidaan katsoa täyttävän vakavaraisuutta koskevan vaatimuksen. 6

7 5. Järjestelmän toimitukseen on sisältynyt käyttötuki 24/7, ylläpito, päivitykset ja huoltopalvelut Ehdokkaan on vastattava kohtiin Referenssiasiakas 1 ja Referenssiasiakas 2 alakohtineen ( ja ), jotta vähimmäisvaatimuksen täyttymisestä voidaan varmistua. 5.1 Referenssiasiakas Referenssiasiakkaan nimi Ilmoittakaa referenssiasiakkaan nimi Referenssiasiakkaan yhteystiedot Ilmoittakaa referenssiasiakkaan yhteystiedot Referenssijärjestelmän tuotantokäyttö Ilmoittakaa, onko hoitajakutsujärjestelmä ollut referenssiasiakkaan käytössä vähintään 12 kuukautta viimeisen kolmen (3) vuoden aikana. Jos järjestelmä on edelleen käytössä, kirjoittakaa lopetusajankohdaksi jatkuu edelleen Hoitajakutsujärjestelmä on toimitettu vähintään 30- terveyskeskus/sairaala yksikköön Järjestelmän ominaisuudet Järjestelmässä on ollut vähintään seuraavat ominaisuudet: Potilaskojeet potilashuoneisiin Potilashuoneisiin liitäntä mahdollisuus lisävarusteille, esim. aktiivisuusseuranta, putoamismatto, jne Langattomat henkilöturvahälyttimet hoitajille, paikannus huonetarkkuudella Hälytykset hoitajien gsm-puhelimiin ja kanslian tietokoneeseen Suomenkielinen käyttöjärjestelmä sekä graafinen käyttöliittymän muunneltavuus etäyhteydellä Puheyhteys ja viihteen siirto potilaspaikoille (esim. radio kanavat) Kehittynyt ovi- ja dementtiavalvonta Hälytysviestien viivytyksetön välitys Automaattinen vikahälytysten välitys huoltoon/käyttötukeen Järjestelmän toimitukseen on sisältynyt käyttötuki 24/7, ylläpito, päivitykset ja huoltopalvelu 5.2 Referenssiasiakas Referenssiasiakkaan nimi Ilmoittakaa referenssiasiakkaan nimi Referenssiasiakkaan yhteystiedot Ilmoittakaa referenssiasiakkaan yhteystiedot Referenssijärjestelmän tuotantokäyttö (referenssiasiakkaan nimi) (puh.nro tai sähköpostiosoite) (alkamisajankohta kk/vuosi lopetusajankohta kk/vuosi) (Vastatkaa Kyllä) (Vastatkaa Kyllä) (Vastatkaa Kyllä) (referenssiasiakkaan nimi) (puh.nro tai sähköpostiosoite) Ilmoittakaa, onko hoitajakutsujärjestelmä ollut referenssiasiak- 7

8 kaan käytössä vähintään 12 kuukautta viimeisen kolmen (3) vuoden aikana. Jos järjestelmä on edelleen käytössä, kirjoittakaa lopetusajankohdaksi jatkuu edelleen. (alkamisajankohta kk/vuosi lopetusajankohta kk/vuosi) Hoitajakutsujärjestelmä on toimitettu vähintään 30- terveyskeskus/sairaala yksikköön Kyllä (merkitkää x) Järjestelmän ominaisuudet Järjestelmässä on ollut vähintään seuraavat ominaisuudet: Potilaskojeet potilashuoneisiin Potilashuoneisiin liitäntä mahdollisuus lisävarusteille, esim. aktiivisuusseuranta, putoamismatto, jne Langattomat henkilöturvahälyttimet hoitajille, paikannus huonetarkkuudella Hälytykset hoitajien gsm-puhelimiin ja kanslian tietokoneeseen Suomenkielinen käyttöjärjestelmä sekä graafinen käyttöliittymän muunneltavuus etäyhteydellä Puheyhteys ja viihteen siirto potilaspaikoille (esim. radio kanavat) Kehittynyt ovi- ja dementtiavalvonta Hälytysviestien viivytyksetön välitys Automaattinen vikahälytysten välitys huoltoon/käyttötukeen Järjestelmän toimitukseen on sisältynyt käyttötuki 24/7, ylläpito, päivitykset ja huoltopalvelut 6 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ Ehdokas nimeää hoitajakutsujärjestelmän käyttöönottoprojektiin projektipäällikön, jolla tulee olla kokemusta vähintään yhden (1) vastaavan hoitajakutsujärjestelmän käyttöönottoprojektin läpiviemisestä viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta. Aikaisin mahdollinen käyttöönottoprojektin valmistumisajankohta on 09/2013. Ehdokkaan nimeämällä projektipäälliköllä on oltava hyvä suomen kielen taito (Vastatkaa Kyllä) Kyllä (merkitkää x) 6. (nimetkää vaatimukset täyttävä vastaava projektipäällikkö) Vastaavana pidetään järjestelmää, jossa on ollut vähintään seuraavat ominaisuudet: 1. Hoitajakutsujärjestelmä on toimitettu vähintään 30 potilaan terveyskeskus/sairaala yksikköön 2. Toimitetussa hoitajakutsujärjestelmässä on ollut vähintään seuraavat ominaisuudet: Potilaskojeet potilashuoneisiin Potilashuoneisiin liitäntä mahdollisuus lisävarusteille, esim. aktiivisuusseuranta, putoamismatto, jne Langattomat henkilöturvahälyttimet hoitajille, paikannus huonetarkkuudella Hälytykset hoitajien gsm-puhelimiin ja kanslian tietokoneeseen Suomenkielinen käyttöjärjestelmä sekä graafinen käyttöliittymän muunneltavuus etäyhteydellä 8

9 Puheyhteys ja viihteen siirto potilaspaikoille (esim. radio kanavat) Kehittynyt ovi- ja dementtiavalvonta Hälytysviestien viivytyksetön välitys Automaattinen vikahälytysten välitys huoltoon/käyttötukeen. 3. Järjestelmän toimitukseen on sisältynyt käyttötuki 24/7, ylläpito, päivitykset ja huoltopalvelut 9

10 III Soveltuvuusvaatimukset täyttävien ehdokkaiden vertailu Rajoitetussa menettelyssä Hankintayksikkö valitsee osallistumishakemuksen jättäneiden ehdokkaiden joukosta tarjoajat, joilta tullaan pyytämään varsinaiset tarjoukset. Osallistumishakemusten perusteella Hankintayksikkö valitsee parhaat yritykset tarjoajiksi tarjouskilpailuun. Rajoitettuun menettelyyn valitaan vähintään viisi (5) ehdokasta, mikäli soveltuvia ehdokkaita on näin paljon. Mikäli soveltuvia ehdokkaita on enemmän kuin em. määrä, Hankintayksikkö tulee vertailemaan ehdokkaiden osallistumishakemuksia seuraavin vertailuperustein: 1. Ehdokkaan vähimmäisvaatimukset ylittävä lisäreferenssien lukumäärä ja tuotantokäytön kesto, painotus 75 % 2. Asiakastyytyväisyys, painotus 25 % Ehdokas täyttää ehdokkaiden vertailuun vaikuttavat tiedot alla olevalla lomakkeella. Ehdokkaille annetaan pisteitä lomakkeessa esitetyn mukaisesti. Kunkin vertailuperusteen osalta eniten pisteitä saanut ehdokas saa vertailuperusteen painoarvoa vastaavan määrän vertailupisteitä. Muut ehdokkaat pisteytetään suhteessa eniten pisteitä saaneeseen kaavalla ehdokkaan pisteet jaettuna korkein pistemäärä kerrottuna vertailuperusteen painoarvolla (ehdokkaan pisteet/korkein pistemäärä * painoarvo). III EHDOKKAIDEN VERTAILUUN VAIKUTTAVAT TIEDOT 1. EHDOKKAAN LISÄKOKEMUS HOITAJAKUTSUJÄRJESTELMIEN TOIMITTAMI- SESTA Ohje: Ehdokas voi tässä kohdassa ilmoittaa ehdokkaiden vertailua varten tietoja ehdokkaan vähimmäisvaatimukset ylittävästä kokemuksesta vastaavien järjestelmien toimittamisesta. Ehdokkaan kokemusta arvioidaan tässä kohdassa annettavien referenssitietojen perusteella. Ehdokas voi esittää tässä kohdassa enintään viisi (5) vastaavaa referenssiä. Vastaavana referenssinä pidetään asiakassuhdetta, jossa: 1. Ehdokas on toimittanut asiakkaalle hoitajakutsujärjestelmän 2. Järjestelmä on ollut viimeisen kolmen (3) vuoden aikana käytössä vähintään 12 kuukautta. Käyttöön lasketaan aika 09/2013 alkaen (järjestelmän toimitus ja käyttöönotto on voinut tapahtua jo aikaisemmin, mutta käyttöön lasketaan aika 09/2013 alkaen). 3. Hoitajakutsujärjestelmä on toimitettu vähintään 30 potilaan terveyskeskus/sairaala yksikköön 4. Toimitetuissa hoitajakutsujärjestelmissä on vähintään seuraavat ominaisuudet: Potilaskojeet potilashuoneisiin Potilashuoneisiin liitäntä mahdollisuus lisävarusteille, esim. aktiivisuusseuranta, putoamismatto, jne Langattomat henkilöturvahälyttimet hoitajille, paikannus huonetarkkuudella Hälytykset hoitajien gsm-puhelimiin ja kanslian tietokoneeseen Suomenkielinen käyttöjärjestelmä sekä graafinen käyttöliittymän muunneltavuus etäyhteydellä Puheyhteys ja viihteen siirto potilaspaikoille (esim. radio kanavat) Kehittynyt ovi- ja dementtiavalvonta Hälytysviestien viivytyksetön välitys 10

11 Automaattinen vikahälytysten välitys huoltoon/käyttötukeen. 5. Järjestelmän toimitukseen on sisältynyt käyttötuki 24/7, ylläpito, päivitykset ja huoltopalvelu Ehdokkaalle annetaan jokaisesta asetetut vaatimukset täyttävästä referenssikohteesta viisi (5) pistettä. Ehdokkaalle annetaan lisäpisteitä toimitetun järjestelmän käytön pituudesta eli ajasta, jonka järjestelmä on ollut tuotantokäytössä 09/2013 lähtien. Käytön kestosta annetaan ehdokkaiden vertailussa enintään kolme (3) pistettä jokaisesta vähimmäisvaatimukset täyttävästä referenssikohteesta seuraavasti: 6. Järjestelmä on ollut referenssiasiakkaan käytössä 7 12 kuukautta, 1 piste; 7. Järjestelmä on ollut referenssiasiakkaan käytössä kuukautta, 1,5 pistettä; 8. Järjestelmä on ollut referenssiasiakkaan käytössä kuukautta, 2 pistettä; 9. Järjestelmä on ollut referenssiasiakkaan käytössä kuukautta, 2,5 pistettä; 10. Järjestelmä on ollut referenssiasiakkaan käytössä kuukautta, 3 pistettä; Ehdokas voi ilmoittaa tässä saman referenssin kuin kohdassa II.5. Tällöin ehdokas voi saada kohdasta pisteitä ainoastaan järjestelmän käytön keston osalta. Ehdokkaan on vastattava kaikkiin alla pyydettyihin tietoihin, jotta ilmoitetut referenssit voidaan huomioida vertailussa. Eniten pisteitä saanut ehdokas saa vertailuperusteen painoarvoa vastaavan määrän vertailupisteitä. Muut ehdokkaat pisteytetään suhteessa eniten pisteitä saaneeseen kaavalla ehdokkaan pisteet jaettuna korkein pistemäärä kerrottuna vertailuperusteen painoarvolla (ehdokkaan pisteet/korkein pistemäärä * painoarvo). Tämän kohdan maksimipistemäärä on 75 pistettä. 1.1 Lisäreferenssi Referenssiasiakkaan nimi Ilmoittakaa referenssiasiakkaan nimi Referenssiasiakkaan yhteystiedot Ilmoittakaa referenssiasiakkaan yhteystiedot Referenssijärjestelmän tuotantokäyttö Ilmoittakaa, kuinka kauan hoitajakutsujärjestelmä on ollut referenssiasiakkaan käytössä 09/2013 alkaen Hoitajakutsujärjestelmä on toimitettu vähintään 30 potilaan terveyskeskus/sairaala yksikköön Järjestelmän ominaisuudet (referenssiasiakkaan nimi) (puh.nro tai sähköpostiosoite) kk Kyllä (merkitkää x) Kyllä (merkitkää x) Järjestelmässä on ollut vähintään seuraavat ominaisuudet: Potilaskojeet potilashuoneisiin Potilashuoneisiin liitäntä mahdollisuus lisävarusteille, esim. aktiivisuusseuranta, 11

12 putoamismatto, jne Langattomat henkilöturvahälyttimet hoitajille, paikannus huonetarkkuudella Hälytykset hoitajien gsm-puhelimiin ja kanslian tietokoneeseen Suomenkielinen käyttöjärjestelmä sekä graafinen käyttöliittymän muunneltavuus etäyhteydellä Puheyhteys ja viihteen siirto potilaspaikoille (esim. radio kanavat) Kehittynyt ovi- ja dementtiavalvonta Hälytysviestien viivytyksetön välitys Automaattinen vikahälytysten välitys huoltoon/käyttötukeen Järjestelmän toimitukseen on sisältynyt käyttötuki 24/7, ylläpito, päivitykset ja huoltopalvelu 1.2 Lisäreferenssi Referenssiasiakkaan nimi Ilmoittakaa referenssiasiakkaan nimi Referenssiasiakkaan yhteystiedot Ilmoittakaa referenssiasiakkaan yhteystiedot Referenssijärjestelmän tuotantokäyttö Ilmoittakaa, kuinka kauan hoitajakutsujärjestelmä on ollut referenssiasiakkaan käytössä 09/2013 alkaen Hoitajakutsujärjestelmä on toimitettu vähintään 30 potilaan terveyskeskus/sairaala yksikköön Järjestelmän ominaisuudet Kyllä (merkitkää x) (referenssiasiakkaan nimi) (puh.nro tai sähköpostiosoite) kk Kyllä (merkitkää x) Kyllä (merkitkää x) Järjestelmässä on ollut vähintään seuraavat ominaisuudet: Potilaskojeet potilashuoneisiin Potilashuoneisiin liitäntä mahdollisuus lisävarusteille, esim. aktiivisuusseuranta, putoamismatto, jne Langattomat henkilöturvahälyttimet hoitajille, paikannus huonetarkkuudella Hälytykset hoitajien gsm-puhelimiin ja kanslian tietokoneeseen Suomenkielinen käyttöjärjestelmä sekä graafinen käyttöliittymän muunneltavuus etäyhteydellä Puheyhteys ja viihteen siirto potilaspaikoille (esim. radio kanavat) Kehittynyt ovi- ja dementtiavalvonta 12

13 Hälytysviestien viivytyksetön välitys Automaattinen vikahälytysten välitys huoltoon/käyttötukeen Järjestelmän toimitukseen on sisältynyt käyttötuki 24/7, ylläpito, päivitykset ja huoltopalvelu 1.3 Lisäreferenssi Referenssiasiakkaan nimi Ilmoittakaa referenssiasiakkaan nimi Referenssiasiakkaan yhteystiedot Ilmoittakaa referenssiasiakkaan yhteystiedot Referenssijärjestelmän tuotantokäyttö Ilmoittakaa, kuinka kauan hoitajakutsujärjestelmä on ollut referenssiasiakkaan käytössä 09/2013 alkaen Hoitajakutsujärjestelmä on toimitettu vähintään 30 potilaan terveyskeskus/sairaala yksikköön Järjestelmän ominaisuudet Kyllä (merkitkää x) (referenssiasiakkaan nimi) (puh.nro tai sähköpostiosoite) kk Kyllä (merkitkää x) Kyllä (merkitkää x) Järjestelmässä on ollut vähintään seuraavat ominaisuudet: Potilaskojeet potilashuoneisiin Potilashuoneisiin liitäntä mahdollisuus lisävarusteille, esim. aktiivisuusseuranta, putoamismatto, jne Langattomat henkilöturvahälyttimet hoitajille, paikannus huonetarkkuudella Hälytykset hoitajien gsm-puhelimiin ja kanslian tietokoneeseen Suomenkielinen käyttöjärjestelmä sekä graafinen käyttöliittymän muunneltavuus etäyhteydellä Puheyhteys ja viihteen siirto potilaspaikoille (esim. radio kanavat) Kehittynyt ovi- ja dementtiavalvonta Hälytysviestien viivytyksetön välitys Automaattinen vikahälytysten välitys huoltoon/käyttötukeen Järjestelmän toimitukseen on sisältynyt käyttötuki 24/7, ylläpito, päivitykset ja huoltopalvelu 1.4 Lisäreferenssi Referenssiasiakkaan nimi Ilmoittakaa referenssiasiakkaan nimi Kyllä (merkitkää x) (referenssiasiakkaan nimi) 13

14 Referenssiasiakkaan yhteystiedot Ilmoittakaa referenssiasiakkaan yhteystiedot Referenssijärjestelmän tuotantokäyttö Ilmoittakaa, kuinka kauan hoitajakutsujärjestelmä on ollut referenssiasiakkaan käytössä 09/2013 alkaen Hoitajakutsujärjestelmä on toimitettu vähintään 30 potilaan terveyskeskus/sairaala yksikköön Järjestelmän ominaisuudet (puh.nro tai sähköpostiosoite) kk Kyllä (merkitkää x) Kyllä (merkitkää x) Järjestelmässä on ollut vähintään seuraavat ominaisuudet: Potilaskojeet potilashuoneisiin Potilashuoneisiin liitäntä mahdollisuus lisävarusteille, esim. aktiivisuusseuranta, putoamismatto, jne Langattomat henkilöturvahälyttimet hoitajille, paikannus huonetarkkuudella Hälytykset hoitajien gsm-puhelimiin ja kanslian tietokoneeseen Suomenkielinen käyttöjärjestelmä sekä graafinen käyttöliittymän muunneltavuus etäyhteydellä Puheyhteys ja viihteen siirto potilaspaikoille (esim. radio kanavat) Kehittynyt ovi- ja dementtiavalvonta Hälytysviestien viivytyksetön välitys Automaattinen vikahälytysten välitys huoltoon/käyttötukeen Järjestelmän toimitukseen on sisältynyt käyttötuki 24/7, ylläpito, päivitykset ja huoltopalvelu 1.5 Lisäreferenssi Referenssiasiakkaan nimi Ilmoittakaa referenssiasiakkaan nimi Referenssiasiakkaan yhteystiedot Ilmoittakaa referenssiasiakkaan yhteystiedot Referenssijärjestelmän tuotantokäyttö Ilmoittakaa, kuinka kauan hoitajakutsujärjestelmä on ollut referenssiasiakkaan käytössä 09/2013 alkaen Hoitajakutsujärjestelmä on toimitettu vähintään 30 potilaan terveyskeskus/sairaala Kyllä (merkitkää x) (referenssiasiakkaan nimi) (puh.nro tai sähköpostiosoite) kk Kyllä (merkitkää x) 14

15 yksikköön Järjestelmän ominaisuudet Kyllä (merkitkää x) Järjestelmässä on ollut vähintään seuraavat ominaisuudet: Potilaskojeet potilashuoneisiin Potilashuoneisiin liitäntä mahdollisuus lisävarusteille, esim. aktiivisuusseuranta, putoamismatto, jne Langattomat henkilöturvahälyttimet hoitajille, paikannus huonetarkkuudella Hälytykset hoitajien gsm-puhelimiin ja kanslian tietokoneeseen Suomenkielinen käyttöjärjestelmä sekä graafinen käyttöliittymän muunneltavuus etäyhteydellä Puheyhteys ja viihteen siirto potilaspaikoille (esim. radio kanavat) Kehittynyt ovi- ja dementtiavalvonta Hälytysviestien viivytyksetön välitys Automaattinen vikahälytysten välitys huoltoon/käyttötukeen Järjestelmän toimitukseen on sisältynyt Kyllä (merkitkää x) käyttötuki 24/7, ylläpito, päivitykset ja huoltopalvelu 2. EHDOKKAAN HOITAJAKUTSUJÄRJESTELMÄN PALVELUPROSESSEISTA SAA- MA ASIAKASPALAUTE Ohje: Ehdokas voi pyytää kahdelta osallistumishakemuksessaan nimeämältään referenssiasiakkaalta (joko vähimmäisvaatimuksissa tai lisäreferensseissä nimetty asiakas) arvion asiakastyytyväisyydestä osallistumispyynnön liitteenä 3 olevaa asiakastyytyväisyyslomaketta käyttäen. Palautelomake on täytettävä lomakkeella ilmoitettujen ohjeiden mukaisesti. Referenssiasiakas tai ehdokas ei saa lisätä lomakkeeseen omia kommenttejaan taikka muutoin muokata lomaketta. Ehdokkaan saamista arvosanoista lasketaan keskiarvo ja molempien asiakaspalautteiden keskiarvosta lasketaan edelleen keskiarvo. Mikäli johonkin kohtaan on jätetty vastaamatta, kohdan arvosanaksi tulee nolla ja keskiarvo lasketaan sen mukaan. Jotta ehdokas voi saada kohdasta osallistumishakemusten vertailuun vaikuttavia pisteitä, tulee palautteiden keskiarvon olla vähintään 3,0. Mikäli keskiarvo on alle 3,0, jää ehdokas kohdasta pisteittä. Keskiarvo pyöristetään yhteen desimaaliin. Korkeimman keskiarvon saanut ehdokas saa asiakaspalautetta koskevasta vertailuperusteesta täydet pisteet. Muiden ehdokkaiden pisteet määräytyvät suhteessa korkeimman keskiarvon saaneeseen (ehdokkaan keskiarvo/korkein keskiarvo * ko. kohdan painoarvo). Enimmäispistemäärä tästä kohdasta on 25 pistettä. 15

16 2.1 Ensimmäisen referenssiasiakkaan antama asiakaspalaute Asiakaspalaute käyttöönottoprojektin osalta Merkitkää ensimmäisen referenssiasiakkaan käyttöönottoprojektista antama arvosana Asiakaspalaute toimintavarmuuden ja poikkeustilanteiden osalta Merkitkää ensimmäisen referenssiasiakkaan toimintavarmuudesta ja poikkeustilanteiden hoidosta antama arvosana Asiakaspalaute yhteistyökyvyn ja järjestelmän kehittämisen osalta Merkitkää ensimmäisen referenssiasiakkaan yhteistyökyvystä ja järjestelmän kehittämisestä antama arvosana. 2.2 Toisen referenssiasiakkaan antama asiakaspalaute Asiakaspalaute käyttöönottoprojektin osalta Merkitkää toisen referenssiasiakkaan käyttöönottoprojektista antama arvosana Asiakaspalaute toimintavarmuuden ja poikkeustilanteiden osalta Merkitkää toisen referenssiasiakkaan toimintavarmuudesta ja poikkeustilanteiden hoidosta antama arvosana Asiakaspalaute yhteistyökyvyn ja järjestelmän kehittämisen osalta Merkitkää toisen referenssiasiakkaan yhteistyökyvyn ja järjestelmän kehittämisestä antama arvosana. Ehdokas liittää täytetyt asiakaspalautekyselyt osallistumishakemukseensa ja numeroi ne liitteeksi 5a ja 5b. Arvosana 1 (merkitkää x) Arvosana 2 (merkitkää x) Arvosana 3 (merkitkää x) Arvosana 4 (merkitkää x) Arvosana 5 (merkitkää x) Arvosana 1 (merkitkää x) Arvosana 2 (merkitkää x) Arvosana 3 (merkitkää x) Arvosana 4 (merkitkää x) Arvosana 5 (merkitkää x) Arvosana 1 (merkitkää x) Arvosana 2 (merkitkää x) Arvosana 3 (merkitkää x) Arvosana 4 (merkitkää x) Arvosana 5 (merkitkää x) Arvosana 1 (merkitkää x) Arvosana 2 (merkitkää x) Arvosana 3 (merkitkää x) Arvosana 4 (merkitkää x) Arvosana 5 (merkitkää x) Arvosana 1 (merkitkää x) Arvosana 2 (merkitkää x) Arvosana 3 (merkitkää x) Arvosana 4 (merkitkää x) Arvosana 5 (merkitkää x) Arvosana 1 (merkitkää x) Arvosana 2 (merkitkää x) Arvosana 3 (merkitkää x) Arvosana 4 (merkitkää x) Arvosana 5 (merkitkää x) Liitteet nro: (numeroikaa tähän) IV OSALLISTUMISHAKEMUKSEN LIITTEET Tarkistakaa, että kaikki kohdat tässä osallistumishakemuslomakkeessa on täytetty ja että tämän osallistumishakemuslomakkeen lisäksi ehdokas on toimittanut osallistumishakemuksen liitteenä: 1A. Tilaajavastuulaki.fi- yritysraportti 16

17 TAI 1B.1. [Selvitys rekisteröimättömyyden perusteista] 1B.2. Kaupparekisteriote 1B.3. Verotodistus 1B.4. Todistus eläkevakuutusmaksuista 1B.5. Selvitys työhön sovellettavasta työehto-sopimuksesta tai keskeisistä työehdoista 1B.6. Todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta 1B.7 Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä 2. Todistus toiminnan vastuuvakuutuksesta 3a. Selvitys ehdokkaan luottoluokituksesta 3b. Selvitys ehdokkaan liikevaihdosta 4. Selvitys laadunvarmistusjärjestelmästä 5a. Asiakaspalautelomake 1 5b. Asiakaspalautelomake 2 Kyllä (merkitkää x) V ALLEKIRJOITUKSET Osallistumishakemuksen on allekirjoittanut henkilö, jolla on siihen laillinen oikeutus. Paikka ja päiväys ja Allekirjoitus Nimenselvennös 17

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

LIITE 4b Tarjouslomake (AV-laitteet) (palautetaan täytettynä liitteineen)

LIITE 4b Tarjouslomake (AV-laitteet) (palautetaan täytettynä liitteineen) LIITE 4b Tarjouslomake (AV-laitteet) (palautetaan täytettynä liitteineen) Yleiset ohjeet tarjouslomakkeen täyttämiseksi: Tarjoaja täyttää tämän tarjouslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa täytetyn tarjouslomakkeen

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

LIITE 2 Tarjouslomake (palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä)

LIITE 2 Tarjouslomake (palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä) LIITE 2 Tarjouslomake (palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä) Tarjoaja täyttää tämän tarjouslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa täytetyn tarjouslomakkeen, hintalomakkeen sekä asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

LIITE 1 Tarjouslomake (palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä)

LIITE 1 Tarjouslomake (palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä) LIITE 1 Tarjouslomake (palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä) OHJE Tarjoaja täyttää tämän tarjouslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa täytetyn tarjouslomakkeen tarjouksensa yhteydessä.

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Ohje: Kohdissa 1 7 on esitetty tarjoajan soveltuvuutta koskevia pakollisia vaatimuksia. Tarjoaja vastaa kaikkiin

Lisätiedot

OSALLISTUMISPYYNTÖ: IISALMEN TERVEYSKESKUKSEN HOITAJAKUTSUJÄRJES- TELMÄ

OSALLISTUMISPYYNTÖ: IISALMEN TERVEYSKESKUKSEN HOITAJAKUTSUJÄRJES- TELMÄ Tämä osallistumispyyntö koskee Iisalmen kaupungin terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmän hankintaa. Ehdokas osallistuu hankintamenettelyyn täyttämällä osallistumispyynnön liitteenä 1 toimitetun osallistumishakemuslomakkeen

Lisätiedot

LIITE 2 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Tarjouslomake, palautetaan täytettynä osallistumishakemuksen liitteenä

LIITE 2 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Tarjouslomake, palautetaan täytettynä osallistumishakemuksen liitteenä LIITE 2 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Tarjouslomake, palautetaan täytettynä osallistumishakemuksen liitteenä 1. EHDOKKAAN TUNNISTETIEDOT Ehdokkaan nimi (ryhmittymä: kaikkien jäsenten nimet) Ehdokkaan osoite

Lisätiedot

Liite 1:: Tarjouslomake. Tarjouslomake (palautetaan täytettynä) Yleiset ohjeet lomakkeen täyttämiseksi:

Liite 1:: Tarjouslomake. Tarjouslomake (palautetaan täytettynä) Yleiset ohjeet lomakkeen täyttämiseksi: Tarjouslomake (palautetaan täytettynä) Yleiset ohjeet lomakkeen täyttämiseksi: Pyydetyt tiedot on annettava tällä lomakkeella tai erikseen pyydetyllä liitteellä. Ehdokas täyttää vastauskohdat (yleensä:

Lisätiedot

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA Liite 4 Listaus soveltuvuusvaatimuksista 1 Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus (tai vastaava) Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön

Lisätiedot

1(9) HUOM. Tarjouslomaketta on muutettu lisäkysymysten yhteydessä. Muutokset näkyvät punaisella.

1(9) HUOM. Tarjouslomaketta on muutettu lisäkysymysten yhteydessä. Muutokset näkyvät punaisella. 1(9) HUOM. Tarjouslomaketta on muutettu lisäkysymysten yhteydessä. Muutokset näkyvät punaisella. LIITE 1a Tarjouslomake osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut (palautetaan

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET. Tarjoajan nimi: Y-tunnus:

TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET. Tarjoajan nimi: Y-tunnus: 1(6) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Tarjoajan nimi: Y-tunnus: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen

Lisätiedot

LIITE 1 Tarjouslomake Kh

LIITE 1 Tarjouslomake Kh 1 LIITE 1 Tarjouslomake Kh 20.3.2017 OHJE Tarjoaja täyttää tämän tarjouslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa täytetyn tarjouslomakkeen tarjouksensa yhteydessä. Tarjoaja täyttää sähköisessä lomakkeessa

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

HANKINTAILMOITUKSEN LIITE 3 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Ehdokas, palauta tämä lomake täytettynä!

HANKINTAILMOITUKSEN LIITE 3 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Ehdokas, palauta tämä lomake täytettynä! HANKINTAILMOITUKSEN LIITE 3 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Ehdokas, palauta tämä lomake täytettynä! 1. EHDOKKAAN TUNNISTETIEDOT Ehdokkaan nimi / nimet (ryhmittymä: kaikkien jäsenten nimet) Ehdokkaan osoite

Lisätiedot

LIITE 4a Tarjouslomake (kalusteet, palautetaan täytettynä liitteineen) Yleiset ohjeet tarjouslomakkeen täyttämiseksi:

LIITE 4a Tarjouslomake (kalusteet, palautetaan täytettynä liitteineen) Yleiset ohjeet tarjouslomakkeen täyttämiseksi: LIITE 4a Tarjouslomake (kalusteet, palautetaan täytettynä liitteineen) Yleiset ohjeet tarjouslomakkeen täyttämiseksi: Tarjoaja täyttää tämän tarjouslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa täytetyn tarjouslomakkeen

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan yhteyshenkilö: Lähiosoite:

Lisätiedot

Tarjouslomake kotiateriapalveluiden hankinta ja kotiinkuljetuspalvelut Liite 2 KOTIATERIAPALVEUIDEN HANKINTA JA KOTIINKULJETUSPALVELUT

Tarjouslomake kotiateriapalveluiden hankinta ja kotiinkuljetuspalvelut Liite 2 KOTIATERIAPALVEUIDEN HANKINTA JA KOTIINKULJETUSPALVELUT KOTIATERIAPALVEUIDEN HANKINTA JA KOTIINKULJETUSPALVELUT Ohje lomakkeen täyttämiseksi: Tarjoaja täyttää tämän tarjouslomakkeen ja toimittaa täytetyn tarjouslomakkeen tarjouksensa liitteenä. Tarjoajan tulee

Lisätiedot

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 26H16 / KORJAUSILMOITUS: Moottoritelirunkojen hankinta (Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä)

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 26H16 / KORJAUSILMOITUS: Moottoritelirunkojen hankinta (Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä) 1/5 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 26H16 / KORJAUSILMOITUS: Moottoritelirunkojen hankinta (Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 Kelvollisia tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston Identiteetin ja pääsynhallinnan ratkaisu, Kehotus osallistumishakemuksen jättämiseen (Liite A)

Jyväskylän yliopiston Identiteetin ja pääsynhallinnan ratkaisu, Kehotus osallistumishakemuksen jättämiseen (Liite A) 1 (9) Jyväskylän yliopiston Identiteetin ja pääsynhallinnan ratkaisu, Kehotus osallistumishakemuksen jättämiseen (Liite A) OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE JA KAAVAKE 1. Osallistumishakemus tulee tehdä tämän ohjeen

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset 1 Liitteen tarkoitus Tämän liitteen tarkoituksena on kuvata ne soveltuvuusvaatimukset, joita Asiakas

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Iisalmen terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmä Liite 1

Iisalmen terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmä Liite 1 Iisalmen kaupunki Tarjouslomake Iisalmen terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmä Liite 1 LIITE 1 Tarjouslomake (palautetaan täytettynä liitteineen) Yleiset ohjeet tarjouslomakkeen täyttämiseksi: Tarjoaja

Lisätiedot

1/5. Pisteiden laskentatapa. Hankittava määrä 3000 tuntia ,00. Hankittava määrä 800 tuntia ,00 Konetyö (tontin puhdistus lumesta)

1/5. Pisteiden laskentatapa. Hankittava määrä 3000 tuntia ,00. Hankittava määrä 800 tuntia ,00 Konetyö (tontin puhdistus lumesta) 1/5 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 2H/16 / Kattolumien pudotus ja kuljetus lumenkaatopaikalle talvikaudella 2015-2016 (Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 1

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

V-S Pihakivi oy. Maansiirto Oy

V-S Pihakivi oy. Maansiirto Oy 1/10 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO RAK_2120 2017 / Maanrakennuskaluston vuokrauspalvelut kuljettajan kanssa (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 7 Kelvollisia tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus)

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

1/5. HINTA Spaaki oy Pisteiden laskentatapa. Annettu tieto. Työmies. Hankittava määrä 2500 tuntia ,00

1/5. HINTA Spaaki oy Pisteiden laskentatapa. Annettu tieto. Työmies. Hankittava määrä 2500 tuntia ,00 1/5 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 37H16 / Kattolumien pudotus ja kuljetus lumenkaatopaikalle talvikaudella 2016-2017 (Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 1

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA Liite 6 Listaus soveltuvuusvaatimuksista ja osallistumishakemukseen liitettävistä selvityksistä Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus

Lisätiedot

Tarjous, Liite 3. Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus Yhteyshenk. kilön nimi Yhteyshenk. antaa tiedoksi. Liitteet. viä tietoja.

Tarjous, Liite 3. Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus Yhteyshenk. kilön nimi Yhteyshenk. antaa tiedoksi. Liitteet. viä tietoja. , Liite 3 Versio 2.3.2015 Dnro 21/07.71.710/2015 TARJOAJAN TIEDOT Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus Yhteyshenk kilön nimi Yhteyshenk kilön puhelin ja sähköposti Ehdokkaan virallinen sähköpostiosoite,

Lisätiedot

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa:

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa: Hankintailmoitus / liite 1.1 1(7) EHDOKKAAN TIEDOT: Ehdokkaan nimi: Ehdokkaan osoite: Y-tunnus: Allekirjoitus ja nimenselvennys: Allekirjoittajalla on laillinen nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja: Kyllä

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta.

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. 1 (7) 10 MYYTTIÄ VIDEO Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. Pyydämme tarjoustanne oheisten asiakirjojen mukaisesti. 1. Hankinnan kohde Hankinnan

Lisätiedot

Hintatarjouslomake (HUOM! laitetaan tarjouskuoreen erikseen suljetussa kirjekuoressa!) Tarjouksen kalustoluettelo -lomake

Hintatarjouslomake (HUOM! laitetaan tarjouskuoreen erikseen suljetussa kirjekuoressa!) Tarjouksen kalustoluettelo -lomake TARJOUSPYYNNÖN LIITE 3A 1(5) OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 3 TARJOUS Liite 3a Liite 3b Liite 3c Tarjouslomake Hintatarjouslomake (HUOM! laitetaan tarjouskuoreen erikseen suljetussa

Lisätiedot

Y-tunnus 0129261-5 Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja. Postiosoite Heikinkuja 4 Postinumero 04600

Y-tunnus 0129261-5 Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja. Postiosoite Heikinkuja 4 Postinumero 04600 Petu 16.10.2013 118 Liite 1. Kansallinen hankintailmoitus: n kunta : Osallistumispyyntö :Lastensuojelun sijaishuollon ja avohuollon sijoituspalveluiden hankinta 17.1.2013 8:00 Osallistumishakemukset 26.2.2013

Lisätiedot

Alaniitynkadun saneeraus, Lahti, KU Tarjouslomake 1 Yhteiskunnalliset velvollisuudet ja kelpoisuusehdot

Alaniitynkadun saneeraus, Lahti, KU Tarjouslomake 1 Yhteiskunnalliset velvollisuudet ja kelpoisuusehdot D/349/0.03.0.00/06 (8) Alaniitynkadun saneeraus, Lahti, KU Tarjouslomake Yhteiskunnalliset velvollisuudet ja kelpoisuusehdot D/349/0.03.0.00/06 (8) Täyttäkää tarjoajaa koskevat tiedot: Tarjoajan nimi Tarjoajan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HANKE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN asfaltointityöt vuonna 2016-2018 Asfaltointityöt 2(5) TYÖN NIMI Asfaltointiurakka 2016-2018 HANKINTAMENETTELY Kyseessä on julkinen kansallisen kynnysarvon ylittävä

Lisätiedot

Pennalan logistiikka-alueen laajennus, Orimattila, KU Tarjouslomake 1 Yhteiskunnalliset velvollisuudet ja kelpoisuusehdot

Pennalan logistiikka-alueen laajennus, Orimattila, KU Tarjouslomake 1 Yhteiskunnalliset velvollisuudet ja kelpoisuusehdot (8) Pennalan logistiikka-alueen laajennus, Orimattila, KU Tarjouslomake Yhteiskunnalliset velvollisuudet ja kelpoisuusehdot (8) Täyttäkää tarjoajaa koskevat tiedot: Tarjoajan nimi Tarjoajan osoite Y-tunnus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ YHTEISKUNNALLISET VELVOLLISUUDET JA KELPOISUUSEHDOT. Täyttäkää tarjoajaa koskevat tiedot:

MÄNTSÄLÄ YHTEISKUNNALLISET VELVOLLISUUDET JA KELPOISUUSEHDOT. Täyttäkää tarjoajaa koskevat tiedot: MÄNTSÄLÄ YHTEISKUNNALLISET VELVOLLISUUDET JA KELPOISUUSEHDOT Täyttäkää tarjoajaa koskevat tiedot: Tarjoajan nimi Tarjoajan osoite Y-tunnus Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero Sähköpostiosoite Allekirjoitus

Lisätiedot

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet)

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) Tarjouslomakkeen täyttöohje Tarjouslomaketta täyttäessä tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: Palveluntuottajan

Lisätiedot

OSALLISTUMISPYYNTÖ. 1 Hankinnan perustiedot. 1.1 Hankinnan kohde

OSALLISTUMISPYYNTÖ. 1 Hankinnan perustiedot. 1.1 Hankinnan kohde 1 OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde Helsingin kaupunki myy Jätkäsaaresta tontin Bunkkeri -nimisine rakennuksineen. Ostaja rakentaa tontille kaupungin antaman tilaohjelman mukaiset

Lisätiedot

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 1/10 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 51H16 / KORJAUSILMOITUS: LVI tarvikkeiden puitejärjestely (Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 Kelvollisia tarjouksia

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (8) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Aula- ja turvallisuuspalvelut Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö / Liite 2. Tarjoajan kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet Maankäytön suunnittelupalvelut (5)

Tarjouspyyntö / Liite 2. Tarjoajan kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet Maankäytön suunnittelupalvelut (5) 1(5) Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet TARJOUSLOMAKE Ohjeet: 1. Tarjouksen tekijän on vastattava liitteen kaikkiin kysymyksiin ja liitettävä pyydetyt asiakirjat ja selvitykset tarjoukseen.

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN JA PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN TARJOUS

KOULUKULJETUSTEN JA PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN TARJOUS LIITE 4 TARJOUSLOMAKE 1 (6) KOULUKULJETUSTEN JA PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN TARJOUS Ostoliikenteen tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Eri yhteenliittymät tekevät kukin oman tarjouksensa riippumatta

Lisätiedot

Virtain kaupunki TARJOUS 1 (9) Virtaintie Virrat (vs. tarjouspyyntö )

Virtain kaupunki TARJOUS 1 (9) Virtaintie Virrat (vs. tarjouspyyntö ) Virtain kaupunki TARJOUS 1 (9) VIRTAIN KAUPUNGIN KESKUSKEITTIÖN RAKENTAMINEN SR-URAKKANA 1 Tarjouksen tekijä Nimi: Osoite: Puhelin: Y-tunnus: Tarjoajan yhteyshenkilö tämän tarjouspyynnön osalta: Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Tarjoajan tulee ilmoittaa sähköpostilla kun on ladannut tarjouspyyntöasiakirjat, mahdollisten lisäselvitysten saamiseksi.

Tarjoajan tulee ilmoittaa sähköpostilla kun on ladannut tarjouspyyntöasiakirjat, mahdollisten lisäselvitysten saamiseksi. 1 TARJOUSPYYNTÖ Laihian keskuskoulun väistötilat Hankintayksikön yhteystiedot Laihian kunta / tekninen toimi PL 13 66400 Laihia +358 50 3296519 jari.mansikka-aho@laihia.fi Hankinnan nimi Laihian keskuskoulun

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI.

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1(6) ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA LIIKELAITOS 21.11.2012 4788/02.08.00/2012 RYHMÄKASVIT 2013 1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. 2 Hankinnan

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan yhteyshenkilö: Lähiosoite:

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016 KASELY/268/2016, 23.2.2016 TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ IMATRA-LAPPEENRANTA LIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS 6.6.2016 ALKAEN 1 1. Tarjoajan tiedot 1 1.1 Päävastuullinen toimittaja 1 1.2 Mahdolliset

Lisätiedot

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle Urjalan kunta TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille 2016 2017 + 2017 2018 + 2018 2019 sekä optiotalvikaudelle 2019 2020 TARJOUS Tarjoan/tarjoamme Urjalan

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Puutteellisia tarjouksia ei käsitellä.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Puutteellisia tarjouksia ei käsitellä. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Puutteellisia tarjouksia ei käsitellä. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista koskevaan tarjouspyyntöönne,

Lisätiedot

1/13. Kaide ja Kuljetus Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet --- --- --- --- ladattu --- ladattu --- --- --- --- --- --- ---

1/13. Kaide ja Kuljetus Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet --- --- --- --- ladattu --- ladattu --- --- --- --- --- --- --- 1/13 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO HEL 2014-001678 / Stara kaupunkitekniikoiden kaidetyöt 2014 (Pisteytys kohderiveittäin) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 Kelvollisia tarjouksia yhteensä: 2 Kohteiden yhteiset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Koulujen teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankinta ajalle 1.8.2015 31.12.2016 HEL 2015-003990 T 02 08 01 00 1. Hankinnan kohde Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

Tarjouspyyntö: Ylisterveyden ja laboratorion hoitotarvikkeet sekä tarveaineet Kyllä

Tarjouspyyntö: Ylisterveyden ja laboratorion hoitotarvikkeet sekä tarveaineet Kyllä YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ LIITE 1: Tarjouslomake Tarjouspyyntö: Ylisterveyden ja laboratorion hoitotarvikkeet sekä tarveaineet 3.3.2016 Tarjoajan nimi Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Yrityksen

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

ESITETYT LISÄTIETOKYSYMYKSET JA NIIHIN ANNETUT VASTAUKSET LIITTYEN HANKINTAAN: VARTIOINTIPALVELUT , OPTIOVUODET

ESITETYT LISÄTIETOKYSYMYKSET JA NIIHIN ANNETUT VASTAUKSET LIITTYEN HANKINTAAN: VARTIOINTIPALVELUT , OPTIOVUODET Lisätietokysymykset ja vastaukset Vartiointipalvelut 2018 2019, optiovuodet 2020 2021 ESITETYT LISÄTIETOKYSYMYKSET JA NIIHIN ANNETUT VASTAUKSET LIITTYEN HANKINTAAN: VARTIOINTIPALVELUT 2018 2019, OPTIOVUODET

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Tarjouslomake 1(5) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Cityliikenteen tarjouskilpailu

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ 2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie 10 44500 VIITASAARI

Lisätiedot

KONSULTTITOIMEKSIANNOT PUITESOPIMUS

KONSULTTITOIMEKSIANNOT PUITESOPIMUS TARJOAJAA KOSKEVAT SOVEL- 1 (7) KONSULTTITOIMEKSIANNOT PUITESOPIMUS OHJEET Tämä on tarjouksenantodokumentti, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen,

Lisätiedot

Liite ID-1558677686 1 (10) VAINAJIEN KULJETUKSET. Asianro: POL-2015-14436 TARJOUSLOMAKE

Liite ID-1558677686 1 (10) VAINAJIEN KULJETUKSET. Asianro: POL-2015-14436 TARJOUSLOMAKE Liite ID-1558677686 1 (10) 05.11.2015 POL-2015-14436 Liite 2 - Tarjouslomake VAINAJIEN KULJETUKSET Asianro: POL-2015-14436 TARJOUSLOMAKE Tämä tarjouslomake on täytettävä ja liitettävä mukaan tarjoukseen.

Lisätiedot

RITVALANKADUN SANEERAUS

RITVALANKADUN SANEERAUS 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ RITVALANKADUN SANEERAUS 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä - Vilppulan kaupungin tekninen palvelukeskus ja Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Tarjouslomake 1(8) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2016 Diaarinumero Tarjouslomake, kohde 10 Tarjous jätettävä 26.9.2016 klo 12:00 mennessä Oulun toimivalta-alueen

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä LIITE 2 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Kaikkiin

Lisätiedot

Osallistumishakemus koskien Työnvälityksen tulosperusteista pilottihanketta, Uusimaa, majoitus- ja ravitsemus- sekä kaupan ja myynnin alat

Osallistumishakemus koskien Työnvälityksen tulosperusteista pilottihanketta, Uusimaa, majoitus- ja ravitsemus- sekä kaupan ja myynnin alat Osallistumishakemus UUDELY/3385/2016 10.3.2016 Osallistumishakemus koskien Työnvälityksen tulosperusteista pilottihanketta, Uusimaa, majoitus- ja ravitsemus- sekä kaupan ja myynnin alat Ehdokasta koskevat

Lisätiedot

1/7. AVAIN Rakennuttaja Oy Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet --- --- --- 5 0,000 0,000 Manuaalinen. --- ladattu --- ladattu ---

1/7. AVAIN Rakennuttaja Oy Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet --- --- --- 5 0,000 0,000 Manuaalinen. --- ladattu --- ladattu --- 1/7 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 17026 / 60/48-paikkainen ikääntyvien tehostetun palveluasumisen palvelukoti (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 Kelvollisia tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

MÄNTÄN KESKUSTA ALUEEN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN JA TOTEUTUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN

MÄNTÄN KESKUSTA ALUEEN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN JA TOTEUTUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN HANKEKUVAUKSEN LIITE 1 1 (8) OSALLISTUMISHAKEMUS MÄNTÄN KESKUSTA ALUEEN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN JA TOTEUTUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN Ehdokkaan tiedot Nimi: Osoite: Puhelin: Y tunnus: Ehdokkaan yhteyshenkilö

Lisätiedot

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO. (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) 1/7. WSP Finland Oy Hankekoordinaattoripalvelut Max pisteet Annettu tieto Pisteet

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO. (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) 1/7. WSP Finland Oy Hankekoordinaattoripalvelut Max pisteet Annettu tieto Pisteet 1/7 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 8H16 / Pysäkkikatosten hankekoordinaattori (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 1 Kelvollisia tarjouksia yhteensä: 1 WSP Finland Oy Hankekoordinaattoripalvelut

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Tarjouslomake 1(9) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2016 Diaarinumero Tarjouslomake, kohde 11 Tarjous jätettävä 31.10.2016 klo 12:00 mennessä Oulun toimivalta-alueen

Lisätiedot

1/17. Kallion irrotus, kaikkine tarvittavine töineen: Metarno Oy PMM- Louhinta Oy Avolouhinta Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet

1/17. Kallion irrotus, kaikkine tarvittavine töineen: Metarno Oy PMM- Louhinta Oy Avolouhinta Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet 1/17 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO HEL 2015-012012 / Pienlouhintatyöt 2016 (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 Kelvollisia tarjouksia yhteensä: 2 Kallion irrotus, kaikkine

Lisätiedot

Stara (Helsingin kaupungin rakentamispalvelu) Yksikköhinta ,00 Hankintakohtainen. Yksikköhinta ,00 Hankintakohtainen

Stara (Helsingin kaupungin rakentamispalvelu) Yksikköhinta ,00 Hankintakohtainen. Yksikköhinta ,00 Hankintakohtainen 1/10 TARJOUS HEL 2015-001557 Tarjouspyyntö HEL 2015-001557 / Aitatyöt 2015 Tarjouksen lähettäjä Jukka Tasku Puusepäntie 11, 04360 TUUSULA 0405811161 jukka.tasku@lemminkainen.com Tarjouskilpailun yhteyshenkilö

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Keittiön ruokasalin/taukotilan kalusteista Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 (6) TARJOUSPYYNNÖN H026-12-1 VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 TARJOAJAN TIEDOT Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite, johon posti lähetetään. Tarjouksen yhteyshenkilö Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Liite 1. Tarjoajan soveltuvuus ja tarjouksen sekä hankinnan kohteeseen liittyvät vähimmäisvaatimukset

Liite 1. Tarjoajan soveltuvuus ja tarjouksen sekä hankinnan kohteeseen liittyvät vähimmäisvaatimukset LIITE 1B. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (T1 yrityslähtöinen metallialan koulutustarjotin) KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

ESPD-lomakkeen täyttämisen jälkeen tarjoajan on tulostettava valmis lomake ja liitettävä se tarjoukseensa.

ESPD-lomakkeen täyttämisen jälkeen tarjoajan on tulostettava valmis lomake ja liitettävä se tarjoukseensa. Tarjouspyynnön liite 1 SOVELTUVUUDEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Alla on esitetty tarjoajia koskevat soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset. Tarjoajien ei tule tarjousta jättäessään toimittaa alla listattuja selvityksiä.

Lisätiedot

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa:

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa: Hankintailmoitus / liite 1.1 1(8) EHDOKKAAN TIEDOT: Ehdokkaan nimi: Ehdokkaan osoite: Y-tunnus: Allekirjoitus ja nimenselvennys: Allekirjoittajalla on laillinen nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja: Kyllä

Lisätiedot

1/8. 85, / kuukausi. Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet. 2,000 52,5 / tunti / yksi henkilö

1/8. 85, / kuukausi. Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet. 2,000 52,5 / tunti / yksi henkilö 1/8 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO HEL2014-014568 / Tallinnanaukion tori- ja tapahtuma-alueen ympäristön puhtaanapito ja talvikunnossapito (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 Kelvollisia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

4.1 TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjoajan soveltuvuuden arvioimiseksi pyydämme seuraavat todistukset ja selvitykset.

4.1 TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjoajan soveltuvuuden arvioimiseksi pyydämme seuraavat todistukset ja selvitykset. HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT LIITE 3 1 Tarjoaja: Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Osoite: Puhelin: Sähköposti: Sähköpostiosoite hankintapäätöksen tiedoksiantoa varten: 4.1 TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjoajan

Lisätiedot

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä:

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä: 1 Keuruun kaupunki 2.6.2015 Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista

Lisätiedot

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN TARJOUSLOMAKE 1/4 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN Tarjouksen tekeminen Tarjous tulee tehdä kirjallisena suomen kielellä.

Lisätiedot

1/5. Raahen Rakennuskol mio Oy. Rakennuspal velu Oy Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet --- --- --- --- 379 677 --- 347 800 ---

1/5. Raahen Rakennuskol mio Oy. Rakennuspal velu Oy Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet --- --- --- --- 379 677 --- 347 800 --- kaupunki 1/5 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 28314 / sairaalan julkisivukorjaus 2. vaihe (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 Kelvollisia tarjouksia yhteensä: 2 Julkisivukorjausurakka

Lisätiedot

TARJOUSLOMAKE / TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT

TARJOUSLOMAKE / TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT Virtain kaupunki LIITE 3 1 (9) TARJOUSLOMAKE / TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT 1. Tarjouksen tekijä Nimi: Osoite: Puhelin: Y-tunnus: Tarjoajan yhteyshenkilö tämän tarjouspyynnön osalta: Sähköpostiosoite: Virtain

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan yhteyshenkilö: Lähiosoite:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT LAITILAN TERVEYSKESKUKSESSA

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT LAITILAN TERVEYSKESKUKSESSA 1 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT LAITILAN TERVEYSKESKUKSESSA 1. Hankinnan kohde Laitilan kaupunki järjestää tarjouskilpailun hammaslääkärityövoiman vuokraamiseksi terveyskeskushammaslääkärin työhön.

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut.

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut. Liite 1 TARJOAJAA JA PALVELUA KOSKEVAT EHDOT Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot Palveluntarjoajan tulee merkitä rastilla yksiselitteinen vastaus täyttyvätkö kelpoisuusehdot. Joissain kohdissa edellytetään

Lisätiedot

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 1/6 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 56H16 / Metroradan kunnossapitotyöt vuosille 2017 2018 (Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 1 Kelvollisia tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEI- DEN JA PALOILMOITTIMIEN TARKASTUS

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEI- DEN JA PALOILMOITTIMIEN TARKASTUS TARJOUSPYYNTÖ ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEI- DEN JA PALOILMOITTIMIEN TARKASTUS AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEIDEN, PALOILMOITTIMIEN, PALOVAROITIN- JÄRJESTELMIEN SEKÄ SAVUNPOISTOLUUKKUJEN

Lisätiedot

Hankintamenettely Avoin menettely Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

Hankintamenettely Avoin menettely Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. 1 TARJOUSPYYNTÖ AULAPALVELUISTA 1. Hankinnan perustiedot Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on toimitilan aulapalvelut. Hankinnan kohde on määritelty tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevassa kohteen

Lisätiedot

TIETOLOMAKE KEVÄTPUHDISTUS 2016, ALUEURAKKA, JOUTSENO

TIETOLOMAKE KEVÄTPUHDISTUS 2016, ALUEURAKKA, JOUTSENO SOVELTUVUUS - 1 (6) TIETOLOMAKE 10.2.2016 Dnro 51/10.03.01.03/2016 Tämä soveltuvuustietolomake palautetaan tarjouskuoressa täytettynä vaadittujen liitteiden mukana! Tarjouksen kohde: KATUJEN HIEKOITUSHIEKAN

Lisätiedot