Pääministeri ANDRUS ANSIPin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääministeri ANDRUS ANSIPin"

Transkriptio

1 1 M Pääministeri ANDRUS ANSIPin puhe Helsingin yliopistolla Hyvät suomalaiset ja virolaiset ystävät! Onnittelen kaikkia valtioidemme 90-vuotispäivien johdosta. Viro juhlii vuosipäiväänsä ensi sunnuntaina , Suomi juhli omaansa viime joulukuussa. Valtioina olemme ikätovereita, kansoina sukulaisia. Tämä luo välillemme aivan erityiset suhteet, suorastaan ainutlaatuiset koko maailmassa. Ei ole muita suomensukuisia kansoja, jotka olisivat saavuttaneet valtiollisen itsenäisyyden (unkarilaiset ovat ugrilaisina jo kaukaisempia sukulaisia). Katsottaessa kauas historiaan lähtötilanteemme oli samankaltainen kuin monilla muillakin itämerensuomalaisilla sukukansoillamme. Mutta vain meille on suotu ilo ja onni ylläpitää ja kehittää omia valtioitamme. Kiittäkäämme valtioidemme perustajia ja myöhempiä luotsaajia. Kiittäkäämme kaikkia, jotka ovat antaneet panoksensa sen puolesta, että olemme tänään voineet kokoontua onnittelemaan toisiamme. Kulttuurin voima Viime vuoden lopussa Viron kansaa ja kulttuuria kohtasi raskas menetys. Keskuudestamme poistui Jaan Kross. Hän oli yhtä lailla rakastettu kirjailija sekä Suomenlahden etelä- että pohjoisrannalla. Kuten Kross on itse tunnustanut, Suomi oli hänelle syntymästä lähtien maa numero kaksi. Siteeraan: Ja toisinaan minulta on kysytty, että kummassa maassa kirjasi oikein herättävät enemmän kiinnostusta lukijoisuskon, että olemme saa- västä kielikuvasta; myyttisestä silta ole pelkkää mytologiaa. sa, Virossa vaiko sittenkin Suoneet molemminpuolista hyö- sillasta yli Suomenlahden. Ei- Vertauskuvallisessa merkityk- messa. Ja minä olen toisinaan tyä eräästä ikivanhasta, yle- kä tämä niin sanottu Suomen sessä se nimittäin on ilmisel- ollut kahden vaiheilla vastatesvästi ja täysin todellisesti ole- sani. Te suomalaiset tunnette massa. Tämä silta on pidettä- Krossin yhtä hyvin kuin me vivä liikennöitävässä kunnossa. rolaiset. Mitä enemmän meillä Mitä tehokkaammin ja kak- on ihmisiä, jotka ovat samalla sisuuntaisemmin siltaa käyte- kertaa omia sekä Suomessa ettään, sitä vahvempia olemme tä Virossa, sitä vahvempi on kumpikin erikseen ja molem- Suomen silta. Yksi isänmaallimat yhdessä. Tämä toteamus simmista virolaisrunoilijoista, pätee täysimääräisesti sekä iki- Lydia Koidula, kuvasi tämän muistoisiin aikoihin että vii- asian runossaan näin: me vuosisataan, jonka kuluessa ehdittiin sekä rakentaa valtioita että kokea takaiskuja. Ja se Oi pohjan puolen penkereet pätee myös tässä ja nyt. Presi- maa kallioisten rantain! dentti Lennart Meren mieltä Teit tervehdimme sydämest lämmitti usein muisto ja unel- ja Viron viestin kantain! ma junamatkasta Tallinnasta Lyö vahvasti kuin vasara! Keski-Eurooppaan. Suomalai- Nyt kansa vaatii kansalta set asuvat kansainvälisiä liiken- et kädet yhteen lyömme! neyhteyksiä ajatellen kuin saa- On tässä meille Suomen silta rella, eikä Viro ole paljon pa- ja tässä siivet sille! remmassa tilanteessa, kun kat- Kun kiven viereen kivi käy se suunnataan Euroopan sydä- Kas! on muuri kulkeville. meen. Viron sijainnin on määkoettakaamme katsoa nyritellyt parhaiten suomalainen maantieteilijä Johannes Gab- kypäivän näkökulmasta, kuinriel Granö: Viro sijaitsee pai- ka muurilla kulkeminen luonkassa, jossa Pohjois-Eurooppa nistuu. Jaan Kross, yhteinen muuttuu huomaamatta Kes- siltapilarimme, ehti kaiken ki-euroopaksi. Emme siis tar- muun ohella herätellä henkiin vitse siltaa ainoastaan toistem- myös ajatusta Viron ja Suome välille, vaan myös siltoja, men yhteisestä valtiosta. Eikä teitä ja yhteyksiä muualle Eu- suinkaan puolileikillään, vaan pikemminkin kirkkaana, mutrooppaan. ta kaukaisena tulevaisuuden visiona. Krossin näkemys oli, että kahden vuosisadan päässä odottava tulevaisuus on yhtä väistämätön kuin huominen päivä, ja suomalaiset ovat meille eivät välttämättä etnisesti, mutta sitäkin varmemmin kielellisesti kansa, johon voimme ylivoimaisesti vaivattomimmin sulautua. Tästä Kross päätteli, että meitä odottaa yhteinen tulevaisuus. Ennustus on tullut todeksi jo paljon aikaisemmin. Ei tosin suoranaisesti, mutta yhteisen valtioliiton myötä. Se on tullut todeksi niiden yhteisten poliittisten kehysten myötä, joissa valtiomme nykyään toimivat. Ajattelen tässä yhteydessä ennen kaikkea Euroopan unionia. Olennaisia tekijöitä ovat maantieteellinen läheisyytemme sekä taloudelliset realiteetit, jotka ovat vapaissa olosuhteissa avanneet ihmisille uusia mahdollisuuksia valita; mahdollisuuden valita vapaasti. Viittaan jälleen Jaan Krossiin, joka sanoi vuonna 2004: Kun seuraan Tallinnasta käsin Suomen väestön hidasta valumista Uudellemaalle ja Turun seudulle ja Viron väestön keskittymistä Suomenlahden etelärannalle, mieleeni kangastuu varsin pian kuva yhteisen suomalaisvirolaisen miljoonakaupungin synnystä. On lähes mahdotonta löytää virolaista, joka ei olisi koskaan käynyt Suomessa. Virossa puolestaan vierailee vuosittain paljon enemmän suomalaismatkailijoita kuin on oma väkilukumme. Viroon on monilla sektoreilla tehty kaikkein eniten suoria ulkomaisia sijoituksia juuri Suomesta. Sijoitukset kuvastavat luottamusta kohdemaahan ja sen ih- Jatkuu sivulla 9

2 2 Pääkirjoitus VELJEKSET KUIN ILVEKSET Suomalaiset ja virolaiset ovat pieniä kansoja, jotka kansainvälisessä politiikassa ovat olleet kohteita enemmänkin kuin vaikuttajia luvun loppupuoliskon kansallinen herääminen johti kummankin kansan itsenäistymiseen ensimmäisen maailmansodan seurauksena. Samoihin valtakuntiin suomalaiset ja virolaiset olivat kuuluneet 268 vuotta; ensin Ruotsiin ja sen jälkeen Venäjään Vieras herra ja miehittäjä ovat olleet kummallekin ikävän tuttuja vuosisatojen ajan. Virolaiset saksalaisten paronien orjina ja suomalaiset Ruotsin periferialoukussa. Suomalaisten ja virolaisten kanssakäyminen on ikivanhaa, mutta vasta kansallinen herääminen johti kiinteisiin yhteistyösuhteisiin. Erityisen merkittävää oli henkilökohtaisten kontaktien luominen virolaisten tultua enenevästi opiskelemaan Helsingin yliopistoon. Vuosi 1906 oli monessa mielessä merkittävä ja yksi mielenkiintoinen tapahtuma oli Suomalais-virolaisen liiton perustaminen. Maittemme itsenäistyttyä samoihin aikoihin erityisesti virolaiset toivoivat valtioliittoa Suomen kanssa. Suomessa syntyikin suuri Viro-innostus talvella ja lähes suomalaista lähti auttamaan virolaisia vapaussodassa. Innostus ilmeni myös suuren suomalaisen opettajakokouksen spontaanina päätöksenä lähteä saman tien tutustumaan Tallinnaan tuhatpäisenä joukkona. Tällaisia epävirallisia suhteita syntyi kuin sieniä sateella. Suomalaisuuden Liiton sukukansatoimikunta hyväksyi ohjesäännön suomalais-ugrilaisen kulttuurityön ja kulttuuriyhteyden edistämiseksi. Se tarkoitti yhteistyötä Viron, Unkarin ja Latvian liiviläisten kanssa. Liitto aloitti heimopäivien järjestämisen, joiden huipentuma oli vuonna 1938 heimojuhla Helsingin yliopistolla erittäin arvovaltaisen yleisön läsnä ollessa. Viron kansalliset symbolit Viron valtiosymbolit virallistettiin vapaussodan ja Viron tasavallan itsenäistymisen jälkeen. Kaikki symbolit ovat kuitenkin olleet olemassa jo paljon aikaisemmin. VAAKUNA Vaakunaleijonat ovat Viron vanhin symboli ja ne ovat peräisin jo 1200-luvulta. Alun perin leijonat olivat Tallinnan vaakunassa, joka sai solakat siniset leijonansa Pohjois-Viroa hallinneelta Tanskan kuninkaalta Valdemar II:lta. Monet vieraat vallat tulivat ja menivät, mutta leijonat ovat pysyneet. Viro otti leijonat valtiovaakunaansa virallisesti Ison vaakunan kultaisessa kilvessä on kolme sinistä leijonaa ja kilpeä reunustavat kultaiset tammenlehvät. LIPPU Viron kansallisvärit - sininen, musta ja valkoinen - huomattavasti nuoremmat ja liittyvät nimenomaan virolaisiin. Värien tarina alkaa luvun lopulta, jolloin Baltian maat, Suomi ja suurin osa Puolaa olivat tsaarin hallinnassa. Ajanjakso Virossakin oli kansallisen heräämisen aikaa. Joukko nuoria intellektuelleja valitsi nämä värit vuonna Aluksi sinimustavalkoinen lippu oli Viron ylioppilaiden seuran, mutta levisi pian laajempaan käyttöön. Kolmen värin symboliikasta Martin Lippin runossaan tarjoama selitys on yksi suosituimmista. Sininen kuvaa taivasta synnyinmaan yllä. Musta siteitä kotimaan multaan ja virolaisten kohtaloa - murheesta mustia vuosisatoja. Valkoinen liittyy kovaan työhön ja humaaneihin arvoihin. Nämä värit luovat raikkaan, viileän, pohjoisen tunteen; yhtään lämmintä väriä ei ole. Minkään muun valtion trikolorissa ei ole samaa väriyhdistelmää. Viron parlamentti vahvisti sinimustavalkoisen trikolorin valtiolipuksi Lähde: National symbols of Estonia, Eesti Instituut Toisen maailmansodan jälkeen virallisissa suomalais-virolaisissa suhteissa oli yli 10 vuoden kuollut kausi, mutta kulissien takana sentään oli erilaista toimintaa. Vuonna 1955 alkoi virallisen ystävyyden aika Suomen ja Neuvostoliiton tieteellis-teknisen yhteistyösopimuksen mahdollistamana. Liittomme kunniajäsenen, presidentti Kekkosen vierailu Virossa vuonna 1964 oli ratkaisevan tärkeä askel maittemme välisissä suhteissa. Se näyttäytyi Helsingin ja Tarton yliopistojen välisenä opiskelijavaihtona ja pääkaupunkiemme välisen laivaliikenteen alkamisena. Heikki Tala Neuvostoliiton romahtamista ja Baltian maiden uutta itsenäistymistä virallinen Suomi seurasi kieli keskellä suuta. Suomi löysi lopulta Viron itsenäisyyden tunnustamisen viivästymiselle syyn, kun huomattiin, ettei vuoden 1920 tunnustusta oltu koskaan lakkautettu! Viron ja Suomen maantieteellinen läheisyys ja kielisukulaisuus tarjoavat erinomaiset edellytykset läheiselle yhteistyölle. Helsingin ja Tallinnan välille haaveillaan tunnelia, joka yhdessä via Baltica moottoritien kanssa liittäisi Suomen paljon nykyistä läheisemmin Keski-Eurooppaan. Tärkeintä kuitenkin on, että veljeskansojemme yhteistyötä kehitetään yhä vain tiiviimmäksi kaikilla yhteiskuntapolitiikan alueilla. Tutkimuksen mukaan suomalaiset kokevat virolaiset kaikkein läheisimmiksi ja todella hyvästä syystä. Omistamme tämän lehtemme numeron Virolle ja käsittelemme myös laajemmin liiton heimotyötä. Heimojen yöstä on noustu ja myös Suomalaisuuden Liitto haluaa täysillä olla mukana kehittämässä yhteistyötä virolaisten kanssa. Professori Erkki Pihkala 70 vuotta Liittomme pitkäaikainen puheenjohtaja ja nykyinen kunniajäsenemme Helsingin kauppakorkeakoulun taloushistorian emeritusprofessori Erkki Pihkala täytti 70 vuotta Suomalaisuuden Liitto ry onnittelee ja kiittää erittäin ansioitunutta suomalaisuusmiestä. Pihkala tekee edelleen tuloksellista työtä Liiton kieliasiamiehenä ja aktiivisena kirjoittajana erilaisissa hankkeissa.

3 Professori Heikki Ylikangas 3 Viron ja Suomen kohtaloiden eroja ja yhtäläisyyksiä Suomi ja Viro itsenäistyivät yhden vuoden mitättömällä aikaerolla vuosina 1917 ja Tällä perusteella ja ottaen huomioon maitten läheisen sijainnin otaksuisi Viron ja Suomen veljeskansojen historian ylipäätään edenneen samoja latuja, samoja vaiheita kokien. Otaksumaa tuntuisi tukevan perehtyminen maiden valtiollisiin kohtaloihin. Ne viittovat yhteiseen suuntaan. Alueet siirtyivät ristiretkiaikana 1200-luvulla pysyvästi vieraan vallan alaisiksi suomalaiset Ruotsin, virolaiset Saksalaisen ritarikunnan. Ruotsin suurvaltasodat alkoivat Baltiasta 1561 ja johtivat vuoteen 1629, Altmarkin rauhaan tultaessa siihen, että nykyisen Viron alue ja osia Vanhasta Liivinmaasta Väinäjokea myöten liitettiin kahtena provinssina Ruotsiin. Näin Viro ja Suomi kuuluivat saman valtion Ruotsin - alaisuuteen n. 150 vuotta. Vuonna 1710 venäläiset valloittivat Itämeren maakunnat ja vuonna 1809 Suomen, joten maat joutuivat jälleen osiksi samaa valtiollista kokonaisuutta eli Venäjän keisarikuntaa Viro kahdeksisadaksi ja Suomi sadaksi vuodeksi. Yhteinen valtiollinen mahti hallitsi siis näitä veljeskansoja suunnilleen 250 vuotta. Luulisi sen riittäneen yhdenmukaistamaan kehityksen ja häivyttämään erot. Pelto erottavana tekijänä Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Muuan ensi katsannolla hämmästyttävän suuri eroavuus tuli näkyville jo viikinkiajan ryöstelyiden ja ristiretkiajan valloitusten yhteydessä. Virolaiset tarttuivat aseisiin ja puolustautuivat. Saksalaista ritarikuntaa vastaan taisteltiin 19 pitkää ja veristä vuotta. Suomesta ei ole juuri mitään tietoja ylipäätään vastarinnasta, saati sitten tehokkaasta sellaisesta. Mistä tämä huikea ero? Jo viikinkiaikana eräelinkeinoja ja kaskeamista harjoittavat suomalaiset pääsääntöisesti väistyivät vihollisen tieltä, jättivät rannikot autioiksi ja siirtyivät sisämaahan, jonne syntyi vain löysiä muinaispitäjiä, ei korkeammanasteisia valtiollisia organisaatioita. Niinpä sitten ruotsalaiset saattoivat miltei esteettä työntyä maahan ja kytkeä sen pitkän ajan kuluessa melko rauhanomaisesti valtansa alle. Toisin oli Baltiassa, missä pelto muodosti talouden perustan jo esikristillisen ajan lopulla. Pelto pakotti yhteiskunnallisen järjestäytymisasteen korottamiseen omistuskiistain sääntelemiseksi, sekä jäämään paikoilleen ja puolustautumaan. Tämän perussyyn vuoksi Baltiaan oli jo ennen ristiretkiaikaa kehittynyt väkirikkaita maakuntia, jotka kykenivät mobilisoimaan tuhansien miesten armeijoita. Näin balteilla oli sekä motiivi että edellytykset sotia; suomalaisilta puuttuivat molemmat. Kuvattu alku ratkaisi paljon. Baltiassa voittaja Saksalainen ritarikunta - käyttäytyi voittajan tavoin. Se perusti kartanoita, moisioita ja kaupunkeja, joihin muutti saksalaisia kauppiaita ja jotka kytkeytyivät mahtavaan Hansa-liittoon. Moisiot tuottivat viljaa, jota kaupungit erityisesti Riika, Tallinna ja Tartto - markkinoivat eteenpäin ja toimivat muutenkin Hansan idänkaupan keskuksina. Moisioitten omistajat ryhtyivät laajentamaan kartanoittensa viljelyalaa talonpoikaistilojen kustannuksella ja ohjaamaan kehitystä kohden maaorjuutta. Ahdistetut talonpojat hakivat suojaa kaupungeista, mistä sukeutui maaseudun saksalaisparonien ja kaupunkien porvareitten välille ankara kiista. Työvoimaa tarvitsevat kaupungit puolustivat niiden suojiin hakeutuneita, kun taas paronit koettivat muuttoa estää. Kun sitten Amerikan löytymisen jälkeen kansainvälisen kaupan painopisteen siirtyessä Itämereltä Atlantille ja Hansan voiman hiipuessa, paronit perivät voiton. Virolaiset talonpojat alistettiin asteittain maaorjuuteen. Jonkin aikaa näytti siltä, että Suomessa kävisi samoin. Ruotsin suurvaltasotien kiihdyttämänä aatelin valta kasvoi ja talonpojat alkoivat pelätä virolaisten säätyveljiensä kohtaloa. Osaltaan juuri tuo pelko johti 1590-luvulla talonpoikaisnousuun, nuijasotaan, joka kuitenkin sotaväen avulla verisesti kukistettiin. Pelko maaorjuuden harppauksesta Itämeren yli ei ollut täysin perusteetonta. Seurasi aatelisvallan kausi, jonka aikana kaksi kolmasosaa tiloista joutui ylhäisaatelin alaisuuteen läänityksinä tai lahjoituksina. Talonpoikien asema heikentyi olennaisesti, mutta maaorjuutta ei silti Ruotsiin tullut. Miksi ei tullut siksi, että Ruotsin kaupunkilaitos oli heikko. Valtiojohtoinen järjestelmä suosi vain Tukholmaa eikä sen vetovoima riittänyt motivoimaan muuttokieltoa. Vihdoin 1680-luvulla talonpojat vapautuivat kokonaan maaorjuuden uhalta. Läänityksiä vaille jäänyt alhaisaateli ja aateliton virkakunta liittoutuivat valtiopäivillä alempien säätyjen kanssa ja tekivät Kaarle XI:sta itsevaltiaan, joka peruutti läänitykset ja lahjoitukset kruunulle. Kykenikö Ruotsin kruunu Baltiassa torjumaan maaorjuuden? Ei kyennyt, vaikka myös Ruotsin alaisessa Baltiassa olot kohentuivat. Tosin lähtötilanne oli äärimmäisen heikko. Suurvaltasodat vähensivät ja köyhdyttivät väestöä myös Suomessa, mutta Baltiassa, varsinaisella sotatantereella, ne aiheuttivat katastrofin. Sinne tänne risteilevät Ruotsin, Venäjän, Puolan ja Tanskan sotajoukot autioittivat aluetta niin, että asukasluku vajosi puoleen siitä, mitä se oli ollut ennen sotakautta. Sotien tauottua seurasi hämmästyttävän ripeä toipuminen; 1690-luvulla pahojen nälkävuosien edellä Viron asukasluku kohosi n eli ohi silloisen Suomen alueen asukasluvun. Se jo kertoo siitä, että Ruotsin aika ennen suurta Pohjan sotaa koitui ainakin tietyssä määrin onneksi maalle. Tarttoon perustettiin 1630 Ruotsin lakeja noudattava hovioikeus, johon alioikeuksista saattoi vedota. Ruotsalainen virkamiehistö kontrolloi saksalaisaatelin vallankäyttöä, ja läänitysten peruutuksia pantiin toimeen osassa Ruotsin Baltiaa. Keskeisen balttiaatelin hallitsemisorganisaation, sen dominoimien maapäivien valtuuksia heikennettiin. Paronien valtaa ei kuitenkaan kyetty murtamaan eikä maaorjuutta lakkauttamaan. Tuhoisa Pohjan sota Vuonna 1700 syttynyt suuri Pohjan sota aiheutti sekä Suomessa että Virossa laajamittaista tuhoa ja hävitystä, Virossa vielä pahempaa kuin Suomessa. Se vei myös veljeskansat osin eri teille. Kaakkoisosa Suomesta siirtyi Venäjän hallintaan samoin kuin Ruotsin omistukset Baltiassa. Muu Suomi jatkoi Ruotsin alaisuudessa ja koki ensimmäisen kerran sitten puolitoista vuosisataa jatkuneen sotakauden - selkeän kehityskäänteen valoisampaan suuntaan. Väestömäärä nousi tasaisesti, varallisuus hiukan hitaammin. Sodat harventuivat, kun aatelisaristokratia kammettiin vallasta. Vallankäyttö siirtyi joksikin aikaa kokonaan nelisäätyisille valtiopäiville, joilla myös talonpojat olivat edustettuna. Kustaa III:n valistunut itsevaltius leikkasi valtiopäivien valtaa, mutta tärkeimmät ratkaisut jäivät Venäjän vallan kauteen saakka yhä niiden päätäntään. Ruotsissa aatelisvallan heikentyessä, Virossa se kasvoi ja vahvistui. Hallinnollisesti kehittymätön Venäjä ei kyennyt liittämään Itämeren maakuntia valtiollisten organisaatioittensa alle, kun tehokkaita instituutioita siihen tarkoitukseen yksinkertaisesti puuttui. Niinpä se teki välttämättömyydestä hyveen ja luovutti 1710 uudestaan vallan aatelin maapäiville, jotka tekivät päätöksiä paikallistasoa myöten venäläisten kuvernöörien niihin juuri puuttumatta. Aatelin vanhat oikeudet palautettiin, ja maaorjuus syventyi niin, että alustalaistalonpoikia voitiin myydä ilman perhettä ja maata. Ainoa etu oli pitkä rauhankausi, jonka puitteissa jäl- Jatkuu sivulla 11

4 4 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen TALSINGIN TULEVAISUUS Tallinnan ja Helsingin tiivistyvä yhteistyö Arvostamme Helsingissä suuresti, että Viron itsenäisyyden juhlavuosi on näkyvästi esillä myös Suomenlahden pohjoispuolella. Tallinnan ja Helsingin yhteydet Ajattelin tutkiskella Tallinnan ja Helsingin yhteyksiä kautta vuosi-satojen, vaikka perspektiivi tänään onkin lähinnä 90 vuotta. Täällä Helsingin yliopiston juhla-salissa hauska yksityiskohta on, että Senaatintorin historiallisen upean rakennuskokonaisuuden suunnitellut Carl Ludwig Engel on tullut aikoinaan Helsinkiin Tallinnan kautta. Sinne hän oli siirtynyt kotimaastaan Saksasta rakennusalan laman aikana. 30-vuotias Engel muutti Tallinnaan ja vuoden 1808 syksyllä paikallinen maistraatti hyväksyi sille suositellun arkkitehdin kaupungin rakennus- ja muurarimestariksi. Viisivuotisen virkauransa aikana hänen tuotantonsa oli kuitenkin varsin vaatimatonta. Vuonna 1813 hän siirtyi Pietariin työnhakuun, sieltä Turkuun ja lopulta Helsingin uudelleenrakentamiskomitean arkkitehdiksi. Yliopiston päärakennus valmistui vuonna 1832 ja vuotta myöhemmin hänen piirtämänsä Hotelli Seurahuone, joka nykyään on Helsingin Kaupungintalo. Yli tuhatvuotiset siteet Tallinna ja Helsinki sijaitsevat yli tuhat vuotta vanhan meritien ja kauppareitin varrella. Helsingin keskiaikainen väestö muodostui huomattavalta osalta rannikon vanhojen meriteiden ja historiallisen rantatien varsille syntyneistä asutuskunnista. Olihan seudulla edullisia pohjois-etelä suuntaisia yhteyksiä. Helsingin kaupungin historia-teoksessa todetaan, että pohjoisen puolella oli Vantaanjoki ja etelän puolella ikivanhoista ajoista saakka kuljettu meritie, joka Porkkalan kohdilta on mennyt Suomenlahden poikki ja yhdistänyt Vantaanjoen seudut Viron rannikkoon ja sen kauppakeskuksiin, joista Tallinna jo varhain kasvoi mahtavimmaksi. Tallinna oli alun perin perustettu 1200-luvun alussa mahtavan Hansa-liiton pohjoiseksi tukikohdaksi. Helsingin seudun keskiaikaisessa talouselämässä on Tallinnalla ja sen kaupalla ollut johtava rooli. Tämä kuvastuu hyvin esimerkiksi paikannimistössämme. Sellaiset paikannimet, kuten Santahaminan Estvik ja Estvikshällan sekä Helsinginniemen Estnäsudden muistuttavat virolaisista, joita jo varhaisina aikoina oli tullut Helsinkiin kalastus- ja kauppamatkoille. Tallinnan vetovoima Tallinnan vetovoima oli niin suuri, että Suomenlahden pohjoisrannan kauppapaikkojen merkitys jäi mitättömäksi. Siitä ei silloisessa Ruotsin valtakunnassa pidetty. Kuningas Kustaa Vaasa ajoi määrätietoista Hansanvastaista politiikkaa, jonka perimmäisenä tarkoituksena oli irrottaa Ruotsin talouselämä saksalaisten valvonnasta. Kustaa Vaasa yritti ensin siirtää kaupan painopistettä Viipuriin, mutta yritykset ajautuivat karille joten piti keksiä uusi suunnitelma. Kustaa Vaasan vilkas mielenkiinto Suomen kaupunkien elinvoimaisuutta kohtaan oli varmasti merkittävimpiä ja samalla ensimmäisiä kaupunkipoliittisia linjauksia kansakuntamme historiassa. Kesäkuun 12. päivänä 1550 kuningas antoi oikeuden ryhtyä neuvottelemaan Rauman, Ulvilan, Tammisaaren ja Porvoon porvareiden kanssa muutosta uuteen Helsingin kaupunkiin. Se oli Helsingin kannalta kautta aikain arvokkain kaupunkipoliittinen päätös. Jos haemme vertailukohtia nykyhetkeen, voimme suunnata katseemme hallitusohjelmassa käynnistettyyn metropolipolitiikkaan, jolla haetaan vastauksia suurkaupunkien tämän hetkisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Vastaperustettu Helsinki ei suinkaan heti lähtenyt kukoistavaan kasvuun. Siitä kielii eräs toinen Helsingin historiateoksesta poimittu lainaus: Puolen vuoden ajan olivat Helsingin kosken partaalla seisseet vaatimattomat vilja-aitat ainoana todistuksena kuninkaan suunnitelmista. Tallinnassa ryhdyttiin myös vastatoimiin: siellä kiellettiin muun muassa suomalaisten ja ruotsalaisten kaupankäynti hollantilaisten kanssa. Rautaesiripun varjosta EU:n sisämereksi Lähihistoriassamme rautaesirippu esti luontaisen kanssakäymisen Itämeren alueella. Asetelma muuttui kylmän sodan päätyttyä. Tänään Itämeren valtioiden kansantaloudet osoittavat nyt vakaata kasvua ja ovat kilpailukyvyltään Euroopan kärkijoukkoa. Parin vuosikymmenen aikana Itämerestä on käytännössä tullut EU:n sisämeri. Tänään liikkuvuus on luonteva osa koko Suomenlahden talousaluetta. Vaikka pulaa työntekijöistä alkaa olla kaikkialla, niin yhteinen etumme on lisätä Itämeren alueella työvoiman liikkuvuutta poistamalla esteitä. Itämeri ja sen rantavaltiot muodostavat sekä Suomelle että Virolle luontevan yhteistyö-alueen. Suomi on pohjoisen Itämeren ainoa euroalueeseen kuuluva maa. Se on meille - ja erityisesti yrityksillemme - suuri kilpailuetu. Kansallisilta kotimarkkinoilta olemme siirtyneet uuteen aikakauteen, jossa puhutaan Itämeren alueen kotimarkkinoista. Viron nopeasta ja onnistuneesta siirtymisestä markkinatalouteen vuoden 1991 jälkeen on hyötynyt myös Helsinki. Minimetropolit kasvamassa yhteen HELSINGIN KAUPUNGIN KUVAPANKKI/PERTTI NISONEN Kaupunkimme ovat verrattain pieniä metro-poleja Itämeren piirissä. Pääasialliset kilpailijakaupunkimme ovat Tukholma ja Kööpenhamina. Molempien seutujen asukasluvut ovat vähän vajaat kaksi miljoonaa. Jos laskemme yhteen Tallinnan ja Helsingin seutujen väkiluvut pääsemme suurin piirtein samaan. Talousalueemme ovat hyvää vauhtia kasvamassa yhteen. Näin on myös esimerkiksi Kööpenhaminan ja Malmön muodostamalla Öresundin alueella, joka pyrkii vahvistamaan rooliaan koko Itämeren alueen keskuksena ja porttina Keski-Eurooppaan. Ilman suurempaa kotiinpäin vetoa voi sanoa, että Talsinkimme on talouskehityksen ja Itämeren alueen dynamiikan huomioon ottaen sijainniltaan ja mahdollisuuksiltaan jopa mielenkiintoisempi. Tallinnan ja Helsingin kaupunkien yhteistyön perustana toimi kaksoiskaupunkikonsepti. Yhteistyö saa jatkossa entistä konkreettisempia muotoja. Tänä päivänä kaupunkien liike-elämän välille on kehittynyt hedelmällinen symbioosi. Kummankin kaupungin erityisosaamisen ja kilpailukykytekijöiden hyödyntäminen synnyttää uusia työpaikkoja ja hyvinvointia asukkaille. Yhdentyvät työssäkäyntialueet Tänään Helsingin ja Tallinnan toiminnalliset työssäkäyntialueet ovat yhdentymässä. Arvion mukaan Suomenlahden ylit-

5 5 tää viikoittain yli työntekijää tullakseen Helsinkiin töihin. Liikkuvuus kaupunkien välillä ei ole mikään uusi asia luvulla Helsingin ja koko Ruotsin valtakunnan suureksi ongelmaksi oli muodostumassa työvoimapula ja sitä pahentava muuttoliike, joka enimmäkseen oli laitonta. Palkat olivat lahden toisella puolen paremmat ja verraten iso kaupunki houkutteli tuntemattomalle ominaisella tenholla. Viranomaiset pyrkivät tekemään parhaansa muuttoliikkeen tyrehdyttämiseksi. Ulkomaanpassin myöntämiselle vaadittiin kahden henkilön takuu, että henkilö palaisi takaisin. Ongelmatilanteessa takaajan oli haettava maasta matkustanut takaisin, jos mieli välttää suuret sakot. Matkailun uudet mahdollisuudet Myös matkailun näkökulmasta kaksoiskaupunkiajattelu avaa uusia mahdollisuuksia. Helsingissä vieraileva voi pistäytyä Tallinnassa ja Tallinnasta voi tulla käymään Helsingissä. Kaupunkien väliset liikenneyhteydet ovat kehittyneet nopeasti luvulla perustettiin osakeyhtiö höyrylaivayhteyden luomiseksi välille Tukholma-Turku-Helsinki-Tallinna. Ensimmäinen vuoro lähti Suurin varustamo 1900-luvun alussa oli Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö. Tallinna oli yhtiön kirjanpidon mukaan kaikkein suosituin kohde ja matkustajamäärät kasvoivat nopeasti. Kun vuonna 1924 Tallinnaan matkusti henkilöä, oli luku vuonna 1938 jo luvulla Suomenlahden ylittää vuosittain noin kuusi miljoonaa matkustajaa! Tunneli tulee ja yhteistyö tiivistyy Sujuvat ja nopeat liikenneyh- teydet ovat menestyvän kaupungin edellytys. Suomenlahden alueella on mahdollisuus kasvaa idän ja lännen välisen kaupan logistiseksi keskukseksi. Siitä seuraa myös ulkoisten liikenneyhteyksien vahvistuminen. Tallinnan ja Helsingin näkö-kulmasta erityisen tärkeitä ovat Rail Baltica -rautatieyhteyden kehittäminen Keski-Euroopan suuntaan. Ehkäpä joskus tulevaisuudessa rautatietunneli yhdistää kaupungit myös fyysisesti. Virolaisten ja suomalaisten kanssakäyminen tiivistyy entisestään. Erilaisten järjestöjen, kuten esimerkiksi Viro-instituutin, Tuglas-seuran ja Suomen Viro- yhdistysten liiton toiminta on erittäin arvokasta ihmisten yhteen saattamisessa. Historiamme on pitkälti yhteinen, niin myös tulevaisuutemme. Pieni kilpailuasetelma Viron ja Suomen tai Tallinnan ja Helsingin välillä ei ole pahasta, se toimii vain kannustimena ja innostajana. Huipun valloitamme yhteistyöllä. Toivotan itsenäiselle Virolle ja sen pääkaupungille mitä erinomaisinta ja menestyksekkäintä juhlavuotta ja tulevaisuutta! Heikki Tala Vapaa Viro Eino Leinon kokoelmassa Leirivalkeat vuodelta 1917 on komea runo vapaan Viron kunniaksi: Terve, Eesti, terve, veljet terve, siskot Suomen sillan, terve, että murtui teljet, päättyi puhde pitkän illan! Taara, auta kansaa kahta, jotka kaitsee Suomenlahta! Vala suuri vannokaamme Suomen, Eestin Jumalalle, ettei koskaan meidän maamme enää mahdu sorron alle sortajankin sortumatta, muukalaisen murtumatta. Aivan ihmeellinen on ollut Eino Leinon aavistus jo ennen Viron ensimmäistä itsenäistymistä toisesta puhumattakaan! Ensimmäisen matkani Viroon tein vuonna Se oli pelkkä turistimatka. Kaupungin kauneus oli häkellyttävä kokemus. Moskovan olympialaisten johdosta vanhan kaupungin talot oli maalattu, Piritan uusi satama odotteli kilpapurjehtijoita ja vanha virolainen kulttuuri eli yllättävän voimakkaana. Matka oli ankean antoisa ja avasi aavistuksen verran silmiämme ohi virallisten liturgioiden ja omien ennakkoluulojen. Seuraavaa matkaa sain odotella kahdeksan vuotta. Glasnostin tultua neuvosto-imperiumiin virolaiset olivat muutoksen etulinjassa. Lääkintöhallitukseen tu- Baltian uudelleen itsenäistymisen ensi hetket ihmisketjun alku Toompealla (kuva: Heikki Tala) li pikakutsu Viron ensimmäisille hammaslääkäripäiville joulukuussa Matkaan piti lähteä siltä istumalta ja ainoa vaihtoehto oli juna Leningradiin. Viron hammashuollon johtaja Tenno Jänes oli siellä vastassa kuljettajineen vanhalla Mossella, jossa oli kesärenkaat. Sille yölle sattui todellinen lumimyrsky ja 350 kilometrin taival Tallinnaan näytti minulle vanhalle rallikuskillekin lähes mahdottomalta. No, virolaiset ovat moneen kertaan osoittaneet, että heille mikään ei ole mahdotonta. Hammaslääkäripäivillä pidettiin ensimmäiset vapaat vaalit seuran johdon valitsemiseksi. Sain 10 minuutin puheenvuoron, missä kerroin, mitä olimme tehneet suomalaisten lasten suun terveydenhuollossa; nostaneet sen maailman kurjimmasta maailman huipulle. Oli liikuttavaa aistia, miten kuulijakunta suorastaan imi sanani tajuntaansa. Jatkoa ei tarvinnut pitkään odotella. Tenno Jänes ja Anne Männik pyysivät minua Tallinnaan seuraavana syksynä viikoksi pitämään epidemiologian ja ehkäisevän hammashoidon kurssia. Harvoin olen niin perusteellisesti miettinyt esitystäni. Sotilaallisesti järjestetyt tuolirivit purettiin vapaamuotoisiksi ryhmiksi ja korkea kateederi siirrettiin syrjään, jotta alustaja tuli samaan tasoon kuulijoiden kanssa kollegana kollegoiden joukkoon. Kurssin päätyttyä osanottajat tulivat sanomaan, että ammatillista antia tärkeämpänäkin olin tuonut heille kokonaan uuden kulttuurin. Se on kauneimpia kiitoksia, mitä urani aikana olen saanut. Matka oli muutoinkin historiallinen; sillä sain olla todista- massa 600 kilometrin ihmisketjua Tallinnasta Vilnaan 23. elokuuta Ketjussa oli kaksi miljoonaa itsenäisyyttä haluavaa ihmistä. Kansallislipuissa oli surunauhat Ribbentrop-sopimuksen muistopäivän johdosta. Vanhat akateemiset symbolit oli kaivettu esiin. Tunnelma oli sanoinkuvaamaton ja pala nousi väkisinkin kurkkuun. Sitä riemastuttavampaa on ollut seurata Viron matkaa kohti valoisampaa tulevaisuutta. Onnea matkalle, virolaiset ystävät!

6 Jussi Niinistö 6 Heimotyöstä heimojen yöhön Suomalaisuuden Liiton sukukansatyötä luvuilla Kirjoittaja, filosofian tohtori, dosentti Jussi Niinistö. Kirjoitus perustuu Suomalaisuuden Liiton satavuotisjuhlakirjassa julkaistuun historiikkiin luvun alkupuolen eläneille suomalaisille oli hyvin tunnettu Arvi Jänneksen (alkuaan Arvid Genetz) vuonna 1882 kirjoittama runo Väinölän lapset, josta tehtyä surumielistä laulua erityisesti kansakouluissa paljon laulettiin: Ei Aunus, Vepsä tunne / kust eestein kulkee tie / ei Karjala tiedä kunne / jo Kainuu häipynyt lie. Mutta laulun jatko viritti toiveikkuutta: Ei viel ois aikas ilta / jos heimoushenkeä ois / vaan syntyä voisi silta / mi kansani yhteen tois. Väinölän lapsien hengessä Suomalaisuuden Liiton piirissä virisi 1920-luvun mittaan aktiivinen kiinnostus suomalais-ugrilaiseen yhteistyöhön, sivistyksellisen Suomen sillan rakentamiseen, mikä käytännössä tarkoitti yhteydenpitoa Unkariin, Viroon ja Latviassa asuvaan liiviläisten kansansirpaleeseen. Akateemisen Karjala-Seuran omaksumasta Suur-Suomi-ajattelusta ei liiton kohdalla ollut kysymys, mutta vakavasta asiasta silti. Puheenjohtaja Urho Kekkonen määritteli liiton Heimopäivä-julkaisussa vuonna 1931 heimotyön suorastaan suomalaisten pyhäksi velvollisuudeksi: Suomen suku on mahtavaksi mainitun muinaisuutensa mukana menettänyt yhtenäisyytensä. Se on siitä lähtien ollut kohtalon kiroissa, rikkirevitty ja vieraitten polkema. Siksipä on niillä Suomen suvun jäsenillä, jotka ovat karistaneet sortajan ikeen, pyhä velvollisuus auttaa niitä sukulaisia, joiden osana on edelleen huokailla vieraan vallan alla. Suomi on yksi niistä kolmesta hajaantuneen heimomme kansoista, jotka ovat voineet muodostaa itsenäisen valtakunnan. Suomen kansan velvollisuus on kaikin käytettävissä olevin keinoin tukea Suomen heimon jäseniä, verta meidän verestämme, niiden taistellessa kansallisuutensa, kansallisen erikoislaatunsa säilyttämiseksi. Mutta tämä velvollisuus ei ole ainoastaan Suomen kansan ja kansalaisten se velvollisuus kuuluu ehkä kaikkein eniten Suomen valtiolle, viralliselle suomelle, valtakunnan johdolle. Kulttuurikongresseja ja heimopäiviä Suomalaisuuden Liiton sukukansaosasto oli mukana järjestämässä suomalaisugrilaisia kulttuurikongresseja vuosina 1921 ja 1931 Helsingissä, 1924 ja 1936 Tallinnassa sekä 1928 Budapestissa. Vallinnutta heimokansallista innostusta kuvaa, että esimerkiksi vuoden 1928 kongressiin Budapestissä osallistui yli 500 suomalaista, vuoden 1931 kongressiin Helsingissä yli tuhat virolaista ja unkarilaista vierasta sekä vuonna 1936 Tallinnassa pidettyyn viidenteen ja viimeiseksi jääneeseen kongressiin lähes 600 suomalaista. Heimotyö paistatteli suosionsa huipulla. Suomalaisuuden Liitto julkaisi vuosina Fenno-Ugria -nimistä suomalais-virolais-unkarilaista kulttuuriaikakauslehteä ja Suomalainen Suomi käsitteli laajasti heimotyön eri kysymyksiä. Liitto järjesti esitelmätilaisuuksia, matkoja ja maksuttomia kielikursseja sekä avasi ulkoministeriön tuella vuonna 1929 kulttuurikeskuksen tapaisen Eestitoimiston Helsingissä ja pian myös Suomi-toimiston Tallinnassa. Vuonna 1929 myös poistettiin Suomen ja Viron välinen passipakko liiton aloitteesta. Suuren yleisön keskuudessa heimoushenkeä yritettiin syventää erityisen heimopäivän kautta. Vuodesta 1930 Suomessa, Virossa ja osin Unkarissakin vietettiin kouluissa lokakuun kolmantena lauantaina yhteistä heimopäivää. Liitto hankki heimotyön rahoitusta varten tuloja muun muassa myymällä erityistä heimopäivämerkkiä, johon oli yhdistetty Suomen, Viron ja Unkarin pienoisliput. Oppikouluissa ehdotettiin luettavaksi vapaaehtoista viroa, mikä osittain toteutuikin 1930-luvun lopulle tultaessa. Toisaalta Suomalaisuuden Liitto oli ensimmäisten joukossa puolustamassa Viron inkeriläisten oikeutta omaan kansallisuuteensa siis suomalaisuutta virolaistamiselta. Suomalaisuuden Liiton järjestämä heimojuhla Helsingin yliopiston juhlasalissa 1938 kokosi yhteen nuoren kansakunnan kermaa. Kuvassa keskellä liiton aiempi puheenjohtaja, sisäministeri Urho Kekkonen Sylvi-rouvineen. Heidän alapuolellaan istuu eduskunnan puhemies Väinö Hakkila ja saman penkin oikeassa reunassa pääministeri A.K. Cajander. Toisella rivillä alhaalta, äärimmäisenä vasemmalla istuu runoilija Otto Manninen ja hänen puolisonsa, kirjailija Anni Swan.

SAMAA SUKUA, ERI MAATA VIRO JA SUOMI HISTORIASTA HUOMISEEN

SAMAA SUKUA, ERI MAATA VIRO JA SUOMI HISTORIASTA HUOMISEEN SAMAA SUKUA, ERI MAATA VIRO JA SUOMI HISTORIASTA HUOMISEEN Seppo Zetterberg www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi: Antti

Lisätiedot

TARVAS KOTISEUTULEHTI. Tarvasjoen koulu 10-vuotta. N:o 2 2011. Euran koulu vuosituhannen vaihtuessa jouluna 1999. Kuva Marja Norha.

TARVAS KOTISEUTULEHTI. Tarvasjoen koulu 10-vuotta. N:o 2 2011. Euran koulu vuosituhannen vaihtuessa jouluna 1999. Kuva Marja Norha. TARVAS KOTISEUTULEHTI Toimittanut Kalervo Mäkinen N:o 2 2011 Julkaisijat Tarvasjoen kunta ja seurakunta Tarvasjoen koulu 10-vuotta Euran koulu vuosituhannen vaihtuessa jouluna 1999. Kuva Marja Norha. Tarvasjoen

Lisätiedot

Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdistys ry. 2242-7597 Jyrki Uutela ja Nina Schleifer Sähköposti: vapaussota.helsinki@gmail.

Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdistys ry. 2242-7597 Jyrki Uutela ja Nina Schleifer Sähköposti: vapaussota.helsinki@gmail. VAPAUSSODAN PERINTÖ 4/2012 59. numero 1 Julkaisija ISSN Toimitus ja taitto Paino Kansikuva Aineisto Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdistys ry. 2242-7597 Jyrki Uutela ja Nina Schleifer Sähköposti:

Lisätiedot

Suomalainen Klubi. Presidentti Martti Ahtisaari esitelmöi Klubin ulkopolitiikan illassa. Helsingin Suomalainen Klubi on kulttuuriklubi

Suomalainen Klubi. Presidentti Martti Ahtisaari esitelmöi Klubin ulkopolitiikan illassa. Helsingin Suomalainen Klubi on kulttuuriklubi Helsingin 1 Suomalainen Klubi Klubilehti 2/2014 Presidentti Martti Ahtisaari esitelmöi Klubin ulkopolitiikan illassa on kulttuuriklubi 3 Joka päivä. Klubilehti 2/2014 Puheenjohtajalta Johannes Koroma...

Lisätiedot

Turismi Neuvostoliiton ja Suomen välillä 1956-1991

Turismi Neuvostoliiton ja Suomen välillä 1956-1991 Elvi Juvonen Rappiota rajan takaa Turismi Neuvostoliiton ja Suomen välillä 1956-1991 Yleisen historian pro gradu-tutkielma Historian ja Etnologian Laitos Jyväskylän yliopisto 2013 1. JOHDANTO... 3 1.1.

Lisätiedot

Helsinki 450-vuotias Kaupunki meren sylissä

Helsinki 450-vuotias Kaupunki meren sylissä Yöllisiä heijastuksia Töölönlahdella vasemmalta Rautatieasema, Sanomatalo, hotelli Torni, Kiasma ja Finlandia-talo. Kaupunki meren sylissä Helsinki Elämänkokemusta ja menestystä Matti Tirri Sisällys Eva-Riitta

Lisätiedot

VIRON TASAVALTA 90 VUOTTA. Juhlavuosi kerää yhteen Suomessa toimivat virolaiset tahot. Kaikilla on sama tavoite: SIVU VIRTAA VIROSTA

VIRON TASAVALTA 90 VUOTTA. Juhlavuosi kerää yhteen Suomessa toimivat virolaiset tahot. Kaikilla on sama tavoite: SIVU VIRTAA VIROSTA Kuva: Filmaattiset Oy /Editors Oü SIVU SIVU Kuva: Toomas Tuul VIRON TASAVALTA 90 VUOTTA. Juhlavuosi kerää yhteen Suomessa toimivat virolaiset tahot. Kaikilla on sama tavoite: tuoda virolainen kulttuuritarjonta

Lisätiedot

MAA,KANSA JA KULTTUURI

MAA,KANSA JA KULTTUURI MAA,KANSA JA KULTTUURI VIRON-KIRJA VIRON-KIRJA MAA, KANSA JA KULTTUURI TOIMITTANUT HEI SINQIN AKATEEMINEN HEIMOKLUBI M- HELSINKI KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ KiRJA &yf~< A Blbllofhe Universj 3 tm HELSINKI 1926

Lisätiedot

Kypsä Kymenlaakson osakunnan jäsenlehti

Kypsä Kymenlaakson osakunnan jäsenlehti Kymenlaakson Osakunnan jäsenlehti - 4/2007 KYPSÄ Kypsä Kymenlaakson osakunnan jäsenlehti Pääkirjoitus 3 Antti Haimi Ei voittoa, ei jatkoon 4 Msiju Talvisto Historian loppu 5 Jussi Rainamaa Antsun suusta

Lisätiedot

SOTIEMME VETERAANIEN PÄIVÄ

SOTIEMME VETERAANIEN PÄIVÄ Markku Honkasalo SOTIEMME VETERAANIEN PÄIVÄ Kansallinen veteraanipäivä 20 vuotta 1987 2007 KANSALLISEN VETERAANIPÄIVÄN VALTAKUNNALLINEN PÄÄTOIMIKUNTA HELSINKI 2 Kirjatoimikunta: Kansi: Taitto: Sammandrag:

Lisätiedot

4. Saksan ulkosuomalaistyö

4. Saksan ulkosuomalaistyö 4. Saksan ulkosuomalaistyö 4.1. Saksan ja Suomen pitkät yhteydet Saksalainen vaikutus on ulottunut Suomeen eri tavoin tunnetun historian alusta asti. Varhaiskeskiajan kauppatiet, jotka kulkivat Suomen

Lisätiedot

Suuri maa, pitkä kvartaali

Suuri maa, pitkä kvartaali Suuri maa, pitkä kvartaali SUOMALAISYRITYSTEN KOKEMUKSIA VENÄJÄN KEHITTYVÄSTÄ KAPITALISMISTA Tapani Mäkinen SITRAN RAPORTTEJA 48 Suuri maa, pitkä kvartaali SUOMALAISYRITYSTEN KOKEMUKSIA VENÄJÄN KEHITTYVÄSTÄ

Lisätiedot

RSKL MERKITTÄVÄ MERKKIVUOSI

RSKL MERKITTÄVÄ MERKKIVUOSI RSKL MERKITTÄVÄ MERKKIVUOSI 1809 Esko Melakari 2009 Sisältö: Aluksi 5 Heimot ja valtasuvut 7 Suomi valtakunnaton kirkkokuntien raja-alue 8 Ruotsin valtakunnan isä suomen kielen vahvistajana 9 Suomi perinteinen

Lisätiedot

130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa

130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa 130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa n Jouko Liusvaara Helsingin Suomalainen Klubi Kansakoulukuja 3. 5. kerros 00100 HELSINKI www.klubi.fi Julkaisun kuvat Klubin arkistosta Kabinettikuvat

Lisätiedot

KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla

KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla Karjalanpaistista kaksoiskonsonanttiin KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN 1 4 Kansainvälisen liikkuvuuden

Lisätiedot

Opettaja Olavi Vilppula, upseeri ja herrasmies. * 30.7.1909 Räisälä 22.1.2003 Helsinki 1/65

Opettaja Olavi Vilppula, upseeri ja herrasmies. * 30.7.1909 Räisälä 22.1.2003 Helsinki 1/65 Opettaja Olavi Vilppula, upseeri ja herrasmies. * 30.7.1909 Räisälä 22.1.2003 Helsinki 1/65 Lukijalle. Oheinen Opettaja Olavin tarina on syntynyt yleisen sukututkimuksen ja Vilppuloiden sukusivujen innoittamana.

Lisätiedot

I MATRA JA SVETO G O RSK YH TEIS TYÖSSÄ

I MATRA JA SVETO G O RSK YH TEIS TYÖSSÄ V U O K S E N V A R R E L L A V I E R E T Y S T E N I MATRA JA SVETO G O RSK YH TEIS TYÖSSÄ MILLA HANNULA MAIJA HÄMÄLÄINEN-ABDESSAMAD Etelä-Karjala-instituutti Raportti 8 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätiedot

PERUSTAJAN MUISTOA KUNNIOITTAMASSA

PERUSTAJAN MUISTOA KUNNIOITTAMASSA 1 M PERUSTAJAN MUISTOA KUNNIOITTAMASSA Kansalaisaloite etenee Jäsenretki Askolaan Kielivapautta koskeva kansalaisaloite on edennyt eduskunnan sivistysvaliokunnan käsiteltäväksi. Suomalaisuuden Liitto puuttui

Lisätiedot

Näköala TSEKKIIN. Suomi Tšekki-seura ry:n julkaisu 2/2010

Näköala TSEKKIIN. Suomi Tšekki-seura ry:n julkaisu 2/2010 Näköala ˇ TSEKKIIN Suomi Tšekki-seura ry:n julkaisu 2/2010 SISÄLTÖ SUOMI TŠEKKI- SEURA RY SUOMI TŠEKKI-SEURA RY Rapakivenkuja 3 00710 HELSINKI Puh. 050 562 2536 Kotisivut: www.suomi-tsekki-seura.fi Sähköposti:

Lisätiedot

Erasmuksen suosio kasvaa

Erasmuksen suosio kasvaa 1 2003 EU-Suomi 2010 kurkistus kristallipalloon Perhelääkäri hoitaa potilaan vaivat monessa maassa Lakupiippu maistuu yhä Eija-Riitta Korholalle Jaakko Iloniemi ei kaipaa EU:lle presidenttiä Suomi oli

Lisätiedot

Inkeriläisten viesti 4 / 2014. Kansainvälisessä maailmassa. Kesäjuhlat Helsingissä - monta syytä juhlaan! KADONNEEN HEIMOVELJEN METSÄSTÄJÄ

Inkeriläisten viesti 4 / 2014. Kansainvälisessä maailmassa. Kesäjuhlat Helsingissä - monta syytä juhlaan! KADONNEEN HEIMOVELJEN METSÄSTÄJÄ Suomen Inkeri-liitto ry Inkeriläisten viesti 4 / 2014 1 Kesäjuhlat Helsingissä - monta syytä juhlaan! KADONNEEN HEIMOVELJEN METSÄSTÄJÄ Kansainvälisessä maailmassa TAKAISIN JUURILLE 4 ja paljon muuta! Kansikuva

Lisätiedot

SUOM PU LA FINLANDIA POLSKA 2011 2012

SUOM PU LA FINLANDIA POLSKA 2011 2012 SUOM PU LA FINLANDIA POLSKA 2011 2012 Suomi Puola Yhdistysten Liitto ry Puolasta itään Olemmeko jäämässä puolalaisten vauhdista? Puolassa kiskoliikenne kohisee eteenpäin; ratikallakin voi matkustaa kohta

Lisätiedot

Talvisodasta 75 vuotta - sotaveteraanit muistelevat (sivut 18-19 ja 22)

Talvisodasta 75 vuotta - sotaveteraanit muistelevat (sivut 18-19 ja 22) Talvisodasta 75 vuotta - sotaveteraanit muistelevat (sivut 18-19 ja 22) N:o 6/2014 n Tarkastettu levikki 54 583 n Joulukuun 17. päivänä 2014 Hämeenlinnassa pääjuhla sivu 6 Itsenäisyyspäivänä kunniamerkkejä

Lisätiedot

PARIVARTIO. No: 4 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 51. vuosikerta 27.8.2012

PARIVARTIO. No: 4 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 51. vuosikerta 27.8.2012 PARIVARTIO No: 4 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 51. vuosikerta 27.8.2012 Kertausharjoitus muuttui tositilanteeksi Turussa s. 4 Sotilaspastorina Pyhällä maalla s. 3 Sotilaspojat

Lisätiedot

iesti 8 2011 inkeriläisten v

iesti 8 2011 inkeriläisten v 2011 8 tässä numerossa: Pääkirjoitus: tekemisen iloa myös vuonna 2012!... s. 3 Ulkosuomalaisjuhlan loppukommunikea... s. 5 Larin Parasken päivä... s. 12 Ruotsin inkeriläisten terveiset... s. 10 Kansikuva:

Lisätiedot

Jäsenmatkalla Viipurissa 7 8.8.2010

Jäsenmatkalla Viipurissa 7 8.8.2010 1 M Jäsenmatkalla Viipurissa 7 8.8.2010 MATKAKERTOMUS s. 4 5 Moskovan metsäpaloista kantautuva savu leijuu Viipurin yllä. Tiivistelmä puheenjohtajan Aamulehdessä 20.5. julkaisemasta artikkelista. Järki

Lisätiedot

Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdistys ry. 2242-7597 Jyrki Uutela ja Nina Schleifer Sähköposti: vapaussota.helsinki@gmail.

Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdistys ry. 2242-7597 Jyrki Uutela ja Nina Schleifer Sähköposti: vapaussota.helsinki@gmail. VAPAUSSODAN PERINTÖ 1/2013 60. numero 1 Julkaisija ISSN Toimitus ja taitto Paino Kansikuva Aineisto Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdistys ry. 2242-7597 Jyrki Uutela ja Nina Schleifer Sähköposti:

Lisätiedot

P. E. Svinhufvud ja nykyaika. Toimittanut Martti Häikiö. P. E. Svinhufvudin muistosäätiön julkaisu

P. E. Svinhufvud ja nykyaika. Toimittanut Martti Häikiö. P. E. Svinhufvudin muistosäätiön julkaisu P. E. Svinhufvud ja nykyaika Toimittanut Martti Häikiö P. E. Svinhufvudin muistosäätiön julkaisu Tämän julkaisun ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1998 nimellä Historian Ystäväin Liiton ja P. E. Svinhufvudin

Lisätiedot

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-001 ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-002 (Istunto avattiin klo 9.00.) Puhetta johti puhemies COX 3-003 Alavanos (GUE/NGL). (EL) Arvoisa puhemies, käytän puheenvuoron kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-,

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Karjalaisen Osakunnan äänenkannattaja

Helsingin yliopiston Karjalaisen Osakunnan äänenkannattaja 4/2009 Helsingin yliopiston Karjalaisen Osakunnan äänenkannattaja Pieni Puukello vuodesta 1916 This is the way the world ends This is the way the world ends This is the way the world ends Not with a bang

Lisätiedot