OSKEn Loppukauden linjaukset ja uuden ohjelman valmistelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSKEn 2012-2013 Loppukauden linjaukset ja uuden ohjelman valmistelu"

Transkriptio

1 OSKEn Loppukauden linjaukset ja uuden ohjelman valmistelu OSKE-vaikuttajapäivä Pirjo Kutinlahti Osaamiskeskusohjelman pääsihteeri Työ- ja elinkeinoministeriö

2 Sisältö OSKEn strategiset linjaukset OSKEn tuloksellisuus ja vaikuttavuus Uuden ohjelmavälineen valmistelu

3 OSKE Toiminta-ajatuksena on tukea korkeatasoisen osaamisen markkinalähtöistä hyödyntämistä alueellisten vahvuuksien pohjalta. Ohjelma luo lisäarvoa kokoamalla hajallaan olevia kansallisia ja alueellisia voimavaroja sekä auttamalla yrityksiä löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia verkostojen, innovaatiotoiminnan ja markkinatiedon avulla.

4 Kansallinen klusteritoiminta KLUSTERIVAIKUTTAVUUS Strategialinjaukset Alueelliset painopistevalinnat Vetovoimaiset innovaatioympäristöt Uudistuva liiketoiminta Kasvuhakuinen, kansainvälistyvä uusi liiketoiminta Kansainväliset verkostot ja kumppanuudet sekä kansainvälisen markkinakehityksen ennakointi Käyttäjälähtöisyys ja liiketoimintaosaaminen Osaamisalojen ja klustereiden välinen strateginen yhteistyö ALUEVAIKUTTAVUUS

5 Ohjelmatason määrälliset vaikuttavuustavoitteet 2013 Alueiden välisten hankkeiden rahoituksen osuus klusterissa on vähintään 50 % Kansallisesti kilpaillun rahoituksen osuus kaikista toteutetuista hankkeista on vuonna 2013 vähintään 40 % Osaamiskeskusten käynnistämistä hankkeista kansainvälisesti kilpaillun rahoituksen osuus on vähintään 10 %. Ohjelmaan osallistuu vuosittain vähintään yritystä Vuoteen 2013 mennessä myötävaikutetaan vähintään uuden osaamisintensiivisen työpaikan ja 700 yrityksen syntymiseen.

6 OSKEN VAIKUTTAVUUS /Lokakuu Vaikuttavuusmittari 2011/Lokakuu Päättyneet hankkeet, lkm 1214 Käynnissä olevat hankkeet, lkm - Koulutustilaisuudet ja seminaarit, lkm Koulutettujen määrä Hankerahoitus päätt. hankkeissa 1000 euroa 162,2 milj. Kilpailtu kansallinen rahoitus (yritykset, Tekes, EU) 76 milj. (47%) Osallistuneet yritykset, lkm/v 4000 Uudet työpaikat Uudet yritykset 341 Uudet tuotteet, palvelut tai prosessit 1 414

7 OSKE-toimintaan osallistuneet yritykset, % (2011/10) henk henk henk yli 249 henk 30

8 Kehittämishankkeiden rahoituksen jakautuminen rahoituslähteen mukaan, toteutunut rahoitus päättyneissä hankkeissa /10 (%; yht. 162 milj. ) Maakunnan liitot 11 % Muu 10 % Valtio 10 % Tavoite 2013: Kansallisesti kilpailtu 40% Kansainvälisesti kilpailtu 10% EU:n rakennerahast ot 10 % Tekes 23 % Kunta 12 % Yritykset 15 % EU:n puiteohjelmat 9 %

9 Alueiden välisten hankkeiden osuus hankekannan kokonaisvolyymistä 6/2010 (%) 5/2011 (%) 5/2011 (N) Asumisen osaamisklusteri Digibusiness-osaamisklusteri Elintarvikekehityksen osaamisklusteri HealthBio-Terveyden osaamisklusteri Hyvinvoinnin osaamisklusteri Jokapaikan tietotekniikan osaamisklusteri Matkailun ja elämystuotannon osaamisklusteri Meriosaamisklusteri Nanoteknologian osaamisklusteri Tulevaisuuden energiateknologia Uusiutuva metsäteollisuus osaamisklusteri Ympäristöteknologian osaamisklusteri Älykkäät koneet -osaamisklusteri YHTEENSÄ *Alueiden välisten hankkeiden osuus vuoteen 2013 mennessä 50 %

10 OSKE yrityskysely 2011

11 Osaamiskeskusohjelman vaikuttavuuskysely 2011 Kysely tehtiin verkkokyselynä Kyselykutsu lähetettiin 1688 OSKEssa mukana olleelle yritykselle Yhteystiedot osaamiskeskuksilta: 30/osaamisala Vastauksia 388 Vastausprosentti 22,9

12 1. Vastanneiden yritysten koko henkilömäärän perusteella (%, N=376) 12 % 18 % 42 % Mikroyritys (1-9 henkilöä) Pienyritys (10-49 henkilöä) 28 % Keskisuuri yritys ( henkilöä) Suuryritys (yli 250 henkilöä)

13 2. Vastaajat osaamiskeskuksittain (Kpl, N=371) Hyvinkää-Riihimäki Häme Jyväskylä Kaakkois-Suomi Kainuu Kokkola Kouvola Kuopio Lahti Lappi Länsi-Suomi Mikkeli Oulu Pohjois-Karjala Raahen seutu Satakunta Savonlinna Seinäjoki Tampere Uusimaa Varkaus Varsinais-Suomi Jokin muu, mikä?

14 3. Vastaajat klustereittain (Kpl, N=379) Asuminen Digitaaliset sisällöt Elintarvikekehitys 13 Energiateknologia 53 HealthBio 30 Hyvinvointi Jokapaikan tietotekniikka Matkailu ja elämystuotanto 24 Meri 8 Nanoteknologia Metsäteollisuus Ympäristöteknologia 42 Älykkäät koneet 22 Jokin muu, mikä? 55

15 6. Mielikuva osaamiskeskuksesta (%, N=379) Verkottaja 76 % Tiedon ja osaamisen välittäjä 51,9 % Hankevalmistelija 51,9 % Aktivoija 42,5 % Joustava yhteistyökumppani 26,4 % Rahoituksen hankkija 25,6 % Nopea reagoija 13,2 % Hyvien käytäntöjen siirtäjä 11,1 % Jokin muu, mikä? 8,4 %

16 Osaamiskeskusten onnistumiset väitesarjan pohjalta Yhteistyö muiden yritysten kanssa on lisääntynyt (avg: 3,43) Olemme saaneet hyödyllistä tietoa yrityksemme potentiaalisista markkinoista tai toimialasta (avg: 3,24) Yrityksemme on kehittänyt uusia tuotteita, prosesseja tai palveluita (avg: 3,19) Yrityksemme on voinut toteuttaa kehittämishankkeita (avg: 3,13)

17 9. Osaamiskeskuksen vaikutus yrityksen liiketoimintaan (N=383) Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Olemme saaneet hyödyllistä tietoa yrityksemme potentiaalisista markkinoista tai toimialasta (avg: 3,24 sd: 1,27) Olemme saaneet uusia asiakkaita (avg: 2,69 sd: 1,34) Yrityksemme on kehittänyt uusia tuotteita, prosesseja tai palveluita (avg: 3,19 sd: 1,35) Olemme suunnanneet toimintaa uusille liiketoiminta-alueille (avg: 2,78 sd: 1,30) Yrityksemme on voinut tehdä uusia liiketoiminta-avauksia (avg: 2,77 sd: 1,29) Yrityksemme liiketoimintaosaaminen on vahvistunut (avg: 2,78 sd: 1,19)

18 10. Osaamiskeskuksen vaikutus yhteistyöhön ja rahoitukseen (N=383) Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Yhteistyö muiden yritysten kanssa on lisääntynyt (avg: 3,43 sd: 1,21) Yhteistyö tutkimusorganisaatioiden ja yliopistojen kanssa on lisääntynyt (avg: 3,29 sd: 1,29) Olemme kyenneet hyödyntämään julkista tutkimusrahoitusta (avg: 2,80 sd: 1,41) Olemme saaneet yksityistä pääomarahoitusta yrityksellemme (avg: 1,75 sd: 1,03) Yrityksemme yhteistyö olemassaolevien asiakkaiden kanssa on lisääntynyt (avg: 2,84 sd: 1,24)

19 11. Osaamiskeskuksen vaikutus yritysten T&K - toimintaan ja kansainvälistymiseen (N=383) Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Olemme saaneet kaupallisesti hyödynnettäviä tutkimustuloksia käyttöömme (avg: 2,60 sd: 1,32) Yrityksemme on saanut tukea kansainväliseen toimintaan (avg: 2,57 sd: 1,39) Yrityksemme on voinut voinut toteuttaa kehittämishankkeita (avg: 3,13 sd: 1,33) Yrityksemme panostus tutkimus- ja kehitystoimintaan on vahvistunut (avg: 2,75 sd: 1,26)

20 12. Osaamiskeskuksen vaikutus yrityksen kansainväliseen toimintaan (%, N=252) Olemme saaneet osaamiskeskuksen kautta uusia kansainvälisiä kontakteja 54,8 Olemme saaneet uusia liiketoimintamahdollisuuksia ulkomailta 24,2 Yrityksemme kansainvälinen tutkimus- ja teknologiayhteistyö on kehittynyt 16,7 Yrityksemme on käynnistänyt uutta liiketoimintaa ulkomailla 6,8 Osaamiskeskuksen avulla olemme saaneet kansainvälistä rahoitusta 3,2 Ulkomaisia asiakkaitamme ja kumppaneita on sijoittunut Suomeen 2 Jotain muuta, mitä? 30,6

21 13. Mihin yritykset tarvitsevat osaamiskeskuksilta jatkossa tukea (%, N=371) Verkostoitumiseen 64,4 % Tutkimus ja kehittämistoimintaan Strategisten kumppanuuksien luomiseen Rahoituksen hankintaan Ajantasaisen asiakas- ja markkinatiedon saamiseen Uusien liiketoiminta-avausten toteuttamiseen Asiakkaiden hankintaan Kansainvälistymiseen Liiketoimintaosaamisen vahvistamiseen 44,5 % 39,6 % 38 % 31,5 % 28,3 % 26,7 % 26,7 % 23,5 % Johonki muuhun, mihin? 5,9 % Suomessa pitää tehdä toimivat pilotit ennen kuin puhutaan globaaleista markkinoista. Tähän TEM:in pitää kohdistaa voimavaroja. Viranomaiskanssakäymiseen, kaikki uusi on Suomessa turhan raskasta. Uusien tuotteiden demojen rakentamiseen, ilman niitä ei kauppaa voi tehdä. Yrityksille välttämättömän tiedon lisäämiseen mm. laki- ja ns. regulatory asioissa, sopimusasioissa sekä IPR asioissa. Kv-konsernien kotoutumiseen Suomeen.

22 Avoin palaute osaamiskeskuksille - Positiivinen palaute (N=63; 39,6%) Ilman OSKE:n apua yritystämme ei todennäköisesti olisi perustettu lainkaan. Lisäksi OSKE on rahoittanut tutkimushankkeita jotka ovat olleet tärkeitä meille. Kaiken kaikkiaan olemme olleet tyytyväisiä OSKE:n rooliin ja tekemiseen. Jos jotain lisäaktivoitumista voisi toivoa, niin aktiivisempi verkottuminen rahoittajiin on ensiarvoisen tärkeä asia jotta yrityslähtöjä saadaan paremmin liikkeelle, tai toisaalta huonot ideat saataisiin nopeasti lopetettua ja käännettyä oikeampaan suuntaan. Hienosti on kaikki toiminut! Mukavia ja ammattitaitoisia ihmisiä. Idearikasta toimintaa, juuri sitä mitä alueemme tarvitsee. Helppo työskennellä heidän kanssaan ja ovat auttaneet yritystämme uusien kontaktien saamiseksi. Yhteyshenkilömme ovat toimineet erittäin asiakaslähtöisesti, joustavasti ja asennoitumisessa on joka suhteessa näkynyt halu ymmärtää yrityksen tarpeita ja tätä ymmärrystä on myös ollut poikkeuksellisen paljon.

23 Avoin palaute osaamiskeskuksille kehittämisehdotukset (N=49; 30,8%) Osaamiskeskuksien olisi syytä jatkossa kiinnittää merkittävästi paremmin huomiota salassapitoasioihin ja kilpailutettuihin konsultteihin. Salassapito on *elintärkeää* pienille teknologia start upeille. OSKE:n tulisi luoda kiinteämmät suhteet alueen ammattikorkeakouluun ja yliopistoihin.toiminnan tulisi olla avoimempaa. Jatkakaa yritysten tarpeiden kuuntelua. Muutoin käy helposti niin, että puuhastellaan julkisten tahojen mielestä järkevien "hankehankkeiden" kanssa. Yrityksille kynnys osallistua hyödyllisiin, konkreettisiin hankkeisiin on matala, mutta "Pohjois-Savon tunnettuuden lisääminen" ei varmasti saa kannatusta.

24 Avoin palaute osaamiskeskuksille Negatiivinen palaute (N=33; 20,8%) Melko tuloksetonta toimintaa, joka keskittyy pääosin matkusteluun. Todellinen yritystoiminnan kehittäminen on unohtunut. Henkilöstöllä ei ole riittävää osaamista liiketoiminnan kehittämiseen. Lisäksi osan henkilöstöstä asenne on yritysvastainen eikä ole myöskään halua oppia uusia toimintamalleja. Kyseinen osaamiskeskus organisaationa ja kyseinen henkilö toiminut hyvin ja ammattitaitoisesti. Mutta OSKE-konsepti ei ole sellainen, joka olisi kovin hyödyllinen ja jollain muulla tavalla olisi saatu hyötyä enemmän. OSKE on oma organisoitumisensa ja rahat taitavat mennä liian suurelta osin byrokratiaan?

25 Uuden ohjelmavälineen valmistelu

26 Uuden ohjelmavälineen valmistelun tavoitteena on tunnistaa kehittämistarpeet ja luoda instrumentti, jolla parhaalla mahdollisella tavalla vahvistetaan innovaatiopolitiikan kansallisten ja aluelähtöisten toimien synergiaa

27 Ohjelmavalmistelun aikataulu ja työvaiheet SYKSY 2012 TOTEUTUS- ja RAHOITUSMALLI KEVAT 2012 OHJELMAN PÄÄLINJAT KEVÄT 2013 HAKUPROSESSI JA VALINNAT SYKSY 2011 KEHITTÄMISTARPEIDEN TUNNISTAMINEN Sidosryhmäkeskustelut TYÖPAJAT

28 Innovaatiokeskittymän työkalupakki? Kasvusopimukset suurten kaupunkiseutujen ja valtion välillä HO:ssa mainitut osapuolet valtio, korkeakoulut,kaupunkiseudut ja elinkeinojen kehitysyhtiöt Strategiset painopistevalinnat Uudet sisällöt, keskittymissä erilaiset toimintamallit Neuvotteluprosessi Uusi ohjelma TEM- konsernin konkreettinen väline keskittymäpolitiikan toteuttamiseksi

29 Valmistelu tähän asti ja jatkoaskeleet (kehittämistarpeet ja mahdollisuudet) Tapaamiset suurimpien kaupunkiseutujen keskeisten toimijoiden kanssa Tampere, Kuopio, Jyväskylä, Oulu, Turku ja Lahti OSKEn aluetilaisuudet Ydinryhmätyö Asiantuntijatapaaminen (työpaja tammikuussa) Alue-edustajien sidosryhmätapaaminen (työpaja helmikuussa) Erillisselvitykset täydentävinä aineistoina

30 Erillisselvitykset Alueiden osaamisprofiilit Innovaatiotoimintaa tukevat palvelut alueilla OSKE yrityskysely Innovaatiostrategioiden synkronointi alueilla

31 Keskusteluissa tunnistettu neljä kokonaisuutta Innovaatiokeskittymien vahvistumista koskevien panostusten kokoaminen: kansallisten rahoittajien, kaupunkiseutujen ja yliopistojen vuoropuhelu painopistevalinnoista Suurinta lisäarvoa tuovien OSKE elementtien jatkon turvaaminen (mm. paikallinen keskeisten toimijoiden yhteistyö, kansainvälistymisen tukeminen, valtio-kunnat yhteisrahoitus) Innovaatiotoimintaa edistävien uusien toimintamallien kokeileminen ja levittäminen Suomessa Lisättävä ohjelmavälineen joustavuutta ja kykyä tarttua uusiin haasteisiin sekä kannustusta uusiin sisältöihin ja avauksiin. Samalla myös kilpailua lisättävä.

32 Kiitos! OSKE sihteeristö työ- ja elinkeinoministeriössä: Pirjo Kutinlahti, pääsihteeri, yleinen ohjaus ja hallinto, klusterikoordinaatio p Valtteri Vento, ylitarkastaja, alueelliset osaamiskeskukset, p Riikka Pellikka, hankesuunnittelija, viestintä, p

Osaamisklusterit alueiden voimien yhdistäjänä. Osaamiskeskusohjelman (2007 2013) väliarviointi

Osaamisklusterit alueiden voimien yhdistäjänä. Osaamiskeskusohjelman (2007 2013) väliarviointi Osaamisklusterit alueiden voimien yhdistäjänä Osaamiskeskusohjelman (2007 2013) väliarviointi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 44/2010 antti pelkonen jari konttinen juha oksanen ville

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Kohti kansainvälistä kärkeä alueiden vahvuuksien ja yhteistyön pohjalta

Kohti kansainvälistä kärkeä alueiden vahvuuksien ja yhteistyön pohjalta Kohti kansainvälistä kärkeä alueiden vahvuuksien ja yhteistyön pohjalta Länsi-Suomen EAKR ohjelman seurantakomitea 17.11.2008, Wanha Satama Mika Pikkarainen Innovaatio-osasto, Innovaatioympäristöt -ryhmä

Lisätiedot

INKA - Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020

INKA - Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020 TEM 040:00/2012 TEM/897/00.04.03/2012 INKA - Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020 HAKUOHJEET Ohjelman tavoite INKA-ohjelma on keskeinen osa politiikkatoimia, joilla jatkossa vahvistetaan alueellisia

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

KOKO 2010: yhteenveto 52 alueen toimintakertomuksista

KOKO 2010: yhteenveto 52 alueen toimintakertomuksista KOKO 2010: yhteenveto 52 alueen toimintakertomuksista TEM/AKY/OHJE 5.4.2011 Sisällysluettelo 1. Perustiedot KOKO:sta 2010 1 2. Miten KOKO on edistänyt ja tulee edistämään KOKO-alueen sisäistä yhteistyötä?

Lisätiedot

Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen

Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen University of Oulu Research and Development Centre of Kajaani (REDEC) Regional Development Oulun yliopisto Kajaanin kehittämiskeskus Aluekehitys Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Marraskuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

TIETOA JA OHJEITA EAKR-TOIMINNASTA SUOMESSA JA HANKETOIMINNASTA (lähde: www.rakennerahasto.fi., 21.10.2009)

TIETOA JA OHJEITA EAKR-TOIMINNASTA SUOMESSA JA HANKETOIMINNASTA (lähde: www.rakennerahasto.fi., 21.10.2009) TIETOA JA OHJEITA EAKR-TOIMINNASTA SUOMESSA JA HANKETOIMINNASTA (lähde: www.rakennerahasto.fi., 21.10.2009) Rakennerahastotoiminta Suomessa Suomen kehittäminen on suomalaisten yhteinen asia. On kaikkien

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio Ohjelmaehdotus Koillis-Savo SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. ALUEEN KUVAUS...3 2.1. Maantieteellinen kuvaus...3 2.2. Väestö...4 2.3. Elinkeinorakenne

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 Raportti seurantakomiteoille 5.11.2010 Teema 1. Yritystoiminnan edistäminen Muistiot alueellisista

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2012 VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa KOKO onnistui Porin seudulla YRITYSPALVELU ENTER OSAKSI PRIZZTECHIÄ Tässä lehdessä

Lisätiedot

Elinvoimaiset kunnat ja alueet

Elinvoimaiset kunnat ja alueet Elinvoimaiset kunnat ja alueet Esipuhe Alueellisen kehittämisen keskeisiä tavoitteita on tukea yrittäjyyden ja tuotantotoiminnan edellytyksiä kunkin alueen omiin vahvuuksiin perustuen sekä luoda viihtyisiä,

Lisätiedot

Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma

Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma Opetus- ja kulttuuriministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö 12.12.2012 2 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTOLLE Tutkimus- ja

Lisätiedot

RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti

RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti RK 211211 SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011 Yhteenvetoraportti KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 103 SÄHKÖPOSTIKUTSUT Vastaajia yhteensä: 98 Sähköpostikutsujen määrä: 350 Sähköpostikutsun

Lisätiedot

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot

Teknologioista teemoihin - OSKEsta INKAan

Teknologioista teemoihin - OSKEsta INKAan Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 3 / 2013 Teknologioista teemoihin - OSKEsta INKAan TOF Yard TEM: Uutta potkua merituulivoimaalalle Tuhkasta timantteja Liiketoimintaa

Lisätiedot

YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT

YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT Vastaanottaja Tredea Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT Ramboll P.O. Box 25 Säterinkatu 6 FI-02601 ESPOO Finland T +358

Lisätiedot

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Pekka Stenholm, Ulla Hytti Teknologiaohjelmaraportti 12/2006 Arviointiraportti Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Arviointiraportti

Lisätiedot

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista 1 Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai -kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2012 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun liitto

Lisätiedot

PRIZZ.UUTISET. Uudistumisen aika. Tässä numerossa 14.12. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2007.

PRIZZ.UUTISET. Uudistumisen aika. Tässä numerossa 14.12. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2007. 14.12. PRIZZ.UUTISET Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2007 Pääkirjoitus Uudistumisen aika Prizztech Oy:n nykyinen rooli merkittävänä innovaatioympäristön toimijana on

Lisätiedot

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi Syksyn 2010 suuraluekohtaisten keskustelutilaisuuksien yhteenveto seurantakomiteoille 16.11.2010 Gaia Consulting Oy

Lisätiedot

Tekesin hallituksen kertomus toimintavuodesta 2001: Tutkimus- ja kehitysrahoitus luo Suomen kilpailukykyä 6

Tekesin hallituksen kertomus toimintavuodesta 2001: Tutkimus- ja kehitysrahoitus luo Suomen kilpailukykyä 6 T E K E S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 1 Sisällys Toiminta-ajatus ja visio 2 Pääjohtajan katsaus 3 Strategia viitoittaa tien tulevaisuuteen 4 Tekesin hallituksen kertomus toimintavuodesta 2001: Tutkimus-

Lisätiedot

Jokapaikan tietotekniikan klusteriohjelman toteuttaminen

Jokapaikan tietotekniikan klusteriohjelman toteuttaminen Jokapaikan tietotekniikan klusteriohjelman toteuttaminen Arjen tietoyhteiskunta workshop 15.11.2007 Pirjo Kutinlahti OSKE synnyttää huippuosaamisesta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja Osaamiskeskusohjelma

Lisätiedot

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 Raportti seurantakomiteoille 5.11.2010 Teema 1. Yritystoiminnan edistäminen Muistiot alueellisista

Lisätiedot