VAUHDIKKAAN KEHITTÄMISTYÖN JA HIIPUVAN TALOUDEN RISTIVEDOSSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAUHDIKKAAN KEHITTÄMISTYÖN JA HIIPUVAN TALOUDEN RISTIVEDOSSA"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2013

2 VAUHDIKKAAN KEHITTÄMISTYÖN JA HIIPUVAN TALOUDEN RISTIVEDOSSA Toimihenkilöjärjestön Sivistysliiton ja TJS Opintokeskuksen vuotta 2013 kuvaa mainiosti ristiveto: toisaalta tehtiin hyvää ja vaikuttavaa koulutus- ja kehittämistyötä, mutta samalla kärsittiin yleismaailmallisen laman vaikutuksista vähenevinä rahoituksina ja koulutuksina. Liittohallitus uudisti Sivistysliiton strategian seuraavalle neljälle vuodelle, mutta tämä vuosikertomus on vielä edellisen strategian ja toimintasuunnitelman mukainen. TJS:n hallinnon ja henkilökunnan yhteinen strategiaseminaari TJS:n koulutustilassa. Vuoden 2013 toiminnan strategisia tavoitteita oli neljä: 1 TJS OPINTOKESKUS OLI LUOTETTAVA, VALTAKUNNALLISESTI JA JOUSTAVASTI TOIMIVA TOIMIHENKILÖIDEN OPPILAITOS Vuonna 2013 TJS Opintokeskus: 1. Tarjosi avoimena koulutuksena 24 yhdistystoimijoille suunnattua tilaisuutta, mutta niistä toteutui vain 7. Työsuojeluvaltuutetuille, luottamusmiehille ja muille henkilöstön edustajille suunnatut koulutukset toteutuivat kaikki 13, samoin kuin kymmenisen atkkoulutusta. Sosiaalisen median koulutukset ja käyttö edunvalvonnassa painottuivat luentojen järjestämiseen verkossa. Tilaisuuksia oli yhdeksän. Kaikille Akavan ja STTK:n jäsenjärjestöjen jäsenille suunnattuja iltatilaisuuksia teemalla työhyvinvointi muutoksessa toteutui kuusi. 2. Vakiinnutti koulutustensa verkostomaisen suunnittelutavan. Helmikuussa pidetyn tilaisuuden jälkeen koulutustarjontaan lisättiin mm. liittojen henkilöstölle koulutuksia lomakkeiden hyödyntämiseen hallinnossa eli käytännön ohjausta Excelin käyttöön 1

3 jäsenhallinnassa, työajanseurannassa jne. Lisäksi entistä aktiivisemmin ryhdyttiin suunnittelemaan pienten akavalaisten liittojen yhteistä, verkostomaista tapaa toteuttaa koulutuksia pienillä paikkakunnilla. Vuonna 2013 tällaisia osaamisen todentamisen ja työhyvinvoinnin koulutuksia jäseniltoina pidettiinkin kymmenisen kertaa Torniosta Varkauteen ja Kotkaan. 3. Toteutti Opetushallituksen opintosetelirahoituksella työttömien ja työttömyysuhan alla olevien koulutuksia. STTK:n kentässä tällaisia koulutuksia oli kiinnostunut järjestämään Ammattiliitto Pro:n Etelä-Suomen aluetoimikunta. Heidän kanssaan yhteistyössä suunniteltiin viisi koulutusta, joista toteutui kolme. Työllistymisseminaarien teemat olivat: Kasvualat ja muuttuvat osaamisvaatimukset, Työssä hankitun osaamisen tunnistaminen sekä Osaamisen tunnistaminen eli retki työhönottajan ajatusmaailmaan. Koulutuksiin osallistui yhteensä 41 työtöntä tai työttömyysuhan alla olevaa jäsentä. Akavan kentässä työttömille tarkoitettua koulutusrahaa käytettiin myös yleisöluentoon , joka toteutettiin yhdessä OTTY ry:n kanssa. Koulutukseen osallistui n. 120 jäsentä. Päivi Lohi-Aalto kirjoittaa muistiota koulutuksesta. 4. Tuotti Puheenjohtaja ohjaajana -oppaan yhdistysten puheenjohtajille. Opas julkaistaan vain sähköisenä julkaisuna verkossa, mikä on Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliiton historiassa uutta. Päätös tällaiseen uudenlaiseen julkaisutapaan keskustelutti hyvin perusteellisesti Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliiton liittohallitusta, koska sähköisen julkaisun ansaintalogiikka on vielä lapsenkengissään ja siksi epävarmaa. Vuoden 2014 aikana nähdään, voidaanko sähköisten oppimateriaalien valmistus ja julkaisu tehdä taloudellisesti tasapainoisesti. 5. Saattoi loppuun yhteistyössä Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n kanssa aloitetun luottamusmiesten ryhmämentoroinnin kokeilun ja tuotteisti sen pohjalta henkilöstönedustajien ja järjestötoimijoiden vertaistukikoulutuksen. TJS tarjoa tätä toimintamuotoa järjestöille niin avoimena koulutuksena kuin tilauspalvelunakin. 6. Järjesti TJS-tuen hakijoille TJS-tuki-infoja kaksi kertaa. Tavoitteena oli saada viisi uutta käyttäjäjärjestöä, mikä toteutuikin, mutta siitä huolimatta järjestöjen koulutustilaisuuksien määrä laski. Pienenevät taloudelliset resurssit ovat mitä ilmeisin syy tähän. 7. Varasi henkilöstöresursseja avointen koulutusten lisäksi liittojen asiantuntijoiden pedagogiseen ohjaukseen ja kouluttajapalvelujen tuottamiseen. Erinomainen esimerkki tästä oli keväällä yhteistyössä Tehyn koulutusosaston kanssa aloitettu järjestökoulutuksen arviointihanke, joka koostui kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa 2

4 TJS seurasi käynnistyvää luottamusmiesten peruskoulutusta ja teki havaintoja osallistujien kysymyksistä, kommenteista ja kiinnostuksen kohteista. Toisessa osassa laadittiin opetussuunnitelma ja käytännön toteutussuunnitelma oppimismenetelmineen kuntasektorin luottamusmiesten peruskoulutuksen uudistamiseksi. Kolmannessa osassa analysoitiin luottamusmiesten toimintaympäristöstä nousevia haasteita haastattelemalla kaksi kokenutta ja kaksi vasta aloittanutta luottamusmiestä, kaksi liiton asiantuntijaa sekä yksi luottamusmies, jonka työpaikalla työehtosopimus oli vaihtunut toiseksi. Havainnointi ja erityisesti havaintoraporttien kirjoittaminen osoittautuivat suuritöiseksi, mutta samalla erittäin antoisaksi työvaiheeksi. Havainnoinnin kautta on saatu paljon uutta tietoa järjestöaktiivien kouluttautumisesta ja luottamustehtävän haltuun ottamisesta. 8. Jatkoi oppilaitosyhteistyötä Humanistisen ammattikorkeakoulun koordinoimassa e-mentoroinnin toimintamalleja kehittävässä hankkeessa, jossa TJS:n asiantuntija toimi hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana. Hankkeesta oli tavoitteena saada TJS Opintokeskukselle työvälineitä, joiden avulla TJS Opintokeskuksen koulutuksissa voidaan auttaa luottamushenkilöitä ja järjestöaktiiveja luomaan omia, erityisesti sähköisiä tukiverkostojaan ja auttaa heitä kehittymään tehtävissään. Toistaiseksi tulokset ovat olleet välttäviä, mutta hanke jatkuu vuonna Opintokeskus oli mukana myös Tampereen Teknillisen yliopiston koordinoimassa työturvallisuuden johtamista kehittävässä tutkimushankkeessa rahoituksen hakijana. Työturvallisuuden johtajat -tutkimushankkeessa luodaan tietoa esimerkiksi turvallisuusasiantuntijoihin kohdistuvista odotuksista ja heidän tuen tarpeestaan. Näitä tietoja TJS Opintokeskus hyödyntää omissa koulutuksissaan. Lisäksi Opintokeskus osallistui Tekesin rahoittamaan Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä -hankkeeseen. TJS on seurannut hankkeen etenemistä, osallistunut työpajoihin mahdollisuuksien mukaan sekä osallistuu tulosten levittämiseen. Hanketta toteuttavat Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Työterveyslaitos. Hankkeesta saadaan tutkittua tietoa johtajuudesta sekä dialogisen johtamisen keinoja TJS Opintokeskuksen järjestöjen puheenjohtajien koulutuksiin sekä Akava akatemian johtamiskoulutuksiin. 3

5 2 TJS:N KEHITTÄMISTOIMINTA OLI TOIMIHENKILÖKENTTÄÄ KOKOAVA NIIN PERINTEEN SIIRTÄMISESSÄ KUIN TULEVAISUUDEN ENNAKOINNISSAKIN TJS Opintokeskuksen asiantuntijat seurasivat toimintaympäristön ja työelämän muutoksia mm. osallistumalla Työelämän tutkimusseuran ja muiden työelämän kehittäjien yhteistyöverkostoihin ja analysoimalla omien koulutusmuistioiden ja palautteiden avulla kerättyä tietoa. TJS Opintokeskuksen perustehtävä on toimihenkilökentän kulttuurin tukeminen ja historian tallentaminen sekä historiatietojen jalostaminen uudenlaisen toiminnan kehittämiseksi. Vuonna 2013 TJS Opintokeskus: 1. Selvitti mahdollisuuksia jatkaa STTK:n kanssa toteutettua työn teettämisen tapojen muutokseen liittynyttä hanketta mm. pätkätyötä tekevien tukemiseksi laajentamalla verkostoa. Hankkeelle ei kuitenkaan saatu mistään lähteistä jatkorahoitusta. Hanke-esittely YouTubessa 2. Jatkoi Ammattiliitto Pron kanssa Osaat! -hanketta. Hanke ei saavuttanut kaikkia asetettuja tavoitteita, sillä eri tahojen osin ristikkäisiä odotuksia ei onnistuttu yhdistämään. Yhteistyökumppaneiden erilaisesta osaamisen määrittelyn tarpeista johtuen osaamisen todentamiseen ja hallintaan ei onnistuttu kehittämään yhteistä toimintamallia. Hankkeessa saatiin kuitenkin valmiiksi yleisten työelämävalmiuksien todentamiseen sopiva työskentelymalli, jota on mahdollista soveltaa esim. ammattiliittojen uravalmennuksessa. 3. Sai kunnolla käyntiin historiatutkimushankkeen, kun siihen saatiin vuoden pituinen apuraha. Aluksi tutkitaan, miten toimihenkilökentän järjestäytyminen on aikanaan käynnistynyt. Tästä apurahasta käytettiin noin puolet ja sen turvin on tehty toimihenkilöliikkeen varhaisvaiheiden aineisto- ja lähdekartoitusta sekä tutkittu ja kerätty aineistoa. Vuonna 2013 haettiin ja saatiinkin rahoitusta sen tutkimiseen, miten työn sukupuolittavat käytännöt, koulutus ja valta-asema vaikuttavat palkkatasa-arvon toteutumiseen. Tutkimusrahoituksen myönsi Työsuojelurahasto ja sen käyttö aloitettiin joulukuun alusta Toimihenkilökenttää informoitiin hankkeen edistymisestä järjestämällä kolme tietoiskua. Historiatoimikunnan puheenjohtaja Tapio Huttula kävi esittelemässä hankkeen tilannetta Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliiton hallitukselle sekä STTK ry:n hallitukselle. Historiatoimikunnan jäsen Markku Lemmetty esitteli hankkeen tilannetta Akava ry:n hallitukselle. 4

6 4. Arpoi vuoden 2012 mittaan henkilöstön edustajien tarinoita toimittaneiden ay-aktiivien kesken kuusi kappaletta lahjakortteja, jotka postitettiin tammikuussa Tarkoituksena oli käynnistää luottamusmiesten tai järjestöaktiivien elämäkertakertomuksia arvioiva tutkimus, mutta siihen ei saatu vielä rahoitusta. 5. Haki syksyllä 2013 Pohjola Nordenin hankerahaa, jotta historiantutkimushankkeen tuottamasta tiedosta voitaisiin tehdä yhteispohjoismainen vertailu sekä tuottaa uusia ajatuksia ja välineitä järjestöjen tasa-arvotyöhön. Hankkeesta saatavaa tietoa voidaan ensimmäistä kertaa verrata pohjoismaisiin olemassa oleviin tutkimustuloksiin. Hakemukseen lähtivät hankekumppaneiksi TCO:n ja Tehys fackavdelning på Åland r.f. Hanke raukesi kielteiseen rahoituspäätökseen. TJS:n kannattaa yrittää uudelleen sitten, kun historiahankkeesta on saatu tuloksia siitä, millaiset tekijät palkkatasa-arvoon vaikuttavat. 6. Osallistui ETUI:n koordinoimaan EU-maiden ammattijärjestöoppilaitosten verkoston käynnistämiseen. Verkoston toiminnan kehittämistyö jatkuu vuonna Lisäksi aloitettiin yhteistyö toimihenkilökeskusjärjestö TCO:n (Ruotsi) kanssa pohjoismaisten seminaarien ja ETUI-koulutuksen tarjoamiseksi. Akavaan ja STTK:hon laadittiin koulutustiedotteita ETUI:n koulutuksista yhteensä 28 kpl. 7. Tuotti yhdessä muiden opintokeskusten kanssa kansalaisten vaikuttamista aktivoivan ja järjestötoimijoiden vaikuttamisosaamista lisäävän sähköisen verkkosivuston sekä aiheeseen liittyviä koulutuksia ESR-rahoitteisessa Järjestöt lähidemokratian tukena - hankkeessa. TJS:n tuotti sisältöjä työelämävaikuttamiseen liittyvään osioon ja järjesti kyseiseen teemaan liittyvät kaksi koulutuspilottia, jotka toteutettiin yhteistyössä palkansaajakeskusjärjestöjen kanssa. Lisäksi TJS koulutti hankkeessa toteutetussa vaikuttamisen verkkoseminaarien sarjasta yhden jakson, jonka aiheena oli työpaikalla vaikuttaminen ja ohjasi pitkäkestoisen vaikuttamisen verkkokoulutuksen työelämävaikuttamisen osion. 3 TJS KEHITTI LIITTOJEN JA YHDISTYSTEN TOIMIHENKILÖIDEN OSAAMISTA Toimihenkilöjärjestöjen henkilöstön osaamisen kehittäminen on yksi TJS Opintokeskuksen keskeisiä tehtäviä. Toiminta perustuu yhteisiin tarvekartoituksiin, koulutusten ja palveluiden suunnitteluun ja tulosten arviointiin. Vuonna 2013 TJS Opintokeskus: 1. Jatkoi Reilu Peli -verkoston toimintaa liittojen asiantuntijoiden ja henkilöstön edustajien tukemiseksi. Verkosto järjesti seitsemän verkkoseminaaria työsuojelun ja -hyvinvoinnin eri aiheista ja yhden koulutuksen verkoston sivujen käyttäjille. Verkkoseminaareihin osallistui yhteensä n. 130 henkeä. 2. Toteutti kahdeksannen Työlainsäädäntöä ammattijärjestöjen asiantuntijoille ja henkilöstön edustajille -koulutuksen ja käynnisti saman koulutuksen yhdeksännen kerran. Asiantuntija kouluttajana -ohjelmaan ei saatu riittävästi osallistujia. 5

7 3. Tarjosi kaksi liittojen asiantuntijoille tarkoitettua Reilu Peli 2 Työvälineitä epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen -koulutusta, mutta ne eivät toteutuneet. 4. Tuotti Tiina Huokunan pitämän Media murroksessa Studia generalia -luennon. 5. Vastasi palkansaajakeskusjärjestöjen yhteisen asiamies-/toimitsijakoulutuksen suunnittelusta, valmistelusta ja tiedottamisesta sekä Akava-akatemian ja Vakavan luottamusmieskoulutusten käytännön järjestelyistä. 6. Tarjosi 11 webinaariin (koulutus- ja tiedotustilaisuuteen) Adobe Connect - isännöintipalvelua, joiden kesto vaihteli noin tunnista kuuteen tuntiin. Kahdessa tilaisuudessa tarjottiin myös videokuvan lähetystä verkossa opiskeleville. Lisäksi palvelua käytettiin Reilu Peli -verkostossa, opintosetelikoulutuksissa ja Järjestöt lähidemokratian tukena -hankkeessa. 7. Valitsi vuoden 2013 Välkky -palkinnon saajiksi Tehyn ammattiosasto 707 vakuuttavan, uusia keinoja käyttävän viestinnän ansiosta sekä Pirkanmaan Talentian aluevastaavatoiminnan, joka on vapaaehtoisvoimin koottu ja pyöritetty tiedonvälitysverkosto. Välkky -palkitut: Arja Tunturi ja Henry Zitting Tehyn ammattiosasto 707 sekä Eveliina Talasmäki, Talentian Pirkanmaan alueyhdistys 6

8 4 TJS KEHITTI OMAA OSAAMISTAAN JA TOIMINTATAPOJAAN TJS Opintokeskus pyrki olemaan oppiva organisaatio, jolloin toiminnan kehittäminen nousee henkilöstön osaamisesta ja prosessien kehittämisestä. Tärkeänä pidettiin myös henkilöstön työhyvinvoinnin turvaamista heterogeenisessa ja jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. TJS Opintokeskuksen toiminta pyrittiin pitämään taloudellisesti tasapainoisena, mikä oli erittäin - jopa liian - haasteellista, mutta se ei vielä heijastunut jäsenjärjestöjen maksamien palvelujen hintoihin Vuoden 2013 aikana TJS Opintokeskuksen henkilöstö: 1. Piti osaamisensa ajan tasalla kehityskeskusteluissa sovittujen koulutusten, entistä kiinteämmän sidosryhmätyöskentelyn ja oman toiminnan säännöllisen reflektoinnin avulla. Koulutuksiin varattiin resursseja ja työaikaa edellisten vuosien tapaan. Myös itse järjestettyjä koulutuksia hyödynnettiin mahdollisemman paljon. Henkilöstön jäsenet osallistuivat vuoden aikana noin 30 eripituiseen koulutustilaisuuteen, joiden teemat tukivat pääsääntöisesti joko järjestö- tai työhyvinvointikoulutusten kehittämistä. Yksi henkilö sai opettajan pedagogisen pätevyyden. 2. Uusi taloudenhallintojärjestelmänsä ja kehitti palvelujaan lisäämällä eri atkjärjestelmiensä yhteensovittamista ja järkeistämistä. Lisäksi aloitettiin Ammattiliitto Pron kanssa sähköisten järjestelmien yhteensovittaminen TJS-tukien hakuprosessien keventämiseksi. 3. Seurasi henkilöstön työhyvinvoinnin tilaa kuukausittain henkilökunnan kokousten yhteydessä ja kolme kertaa vuodessa pidettävissä suunnittelu- ja hyvinvointiseminaareissaan. Yhtään työuupumissairauspäivää ei ollut. 4. Uudisti verkkosivunsa, joilla palvelut tuodaan selkeämmin, monipuolisemmin ja eri näkökulmista esiin. Sivuille tuotiin esimerkiksi näkyvästi teemat järjestötoiminta, edunvalvonta ja työsuojelu. Lisäksi uudistettiin koulutusten palautekysely ja otettiin omaan sisäiseen käyttöön koulutuskokemusten sähköinen keräysjärjestelmä. 7

9 Koulutus Ajankohta Paikkakunta 1 Suunnittelupäivät Lahdessa Lahti 2 Neuvottelujen käyminen_2 - Neuvottelutaitoja akavalaisille Helsinki asiantuntijoille_2 3 jäsenkyselyyn liittyvät koulutustilaisuudet Helsinki 4 IV Kohti asiantuntijuutta koulutuksen toteuttajana (ASKO 6) 8. oj - Asiantuntija kouluttajana ( ) Helsinki 5 Työsopimus (TL8) - Työlainsäädäntöä ammattijärjestöjen Helsinki asiantuntijoille Yhteistyödynamiikka ja esimiehen rooli - Esimiestyö ja Helsinki tiimin johtaminen järjestöissä Akava työelämän vaikuttajana - Akava-akatemia syys Helsinki kevät TJS:n vuoden 2014 koulutusten suunnittelu Helsinki 9 Neuvottelijan jaksaminen _2 - Neuvottelutaitoja Helsinki akavalaisille asiantuntijoille_2 10 Yhteistoiminta ja työriitojen käsittelyjärjestelmä (TL8) Helsinki Työlainsäädäntöä ammattijärjestöjen asiantuntijoille Osaaminen näkyväksi / Akavalaiset liitot Salo 12 Valtion luottamusmiesten neuvottelupäivät Tampere 13 Työhyvinvointi muutoksessa Kuopio 14 Ipad-koulutus Helsinki 15 IV Kohti asiantuntijuutta koulutuksen toteuttajana (ASKO 6) 9. oj - Asiantuntija kouluttajana ( ) Helsinki 16 Windows 7 hallinta ja uudet ominaisuudet Helsinki 17 Yhdistyksen taloudenhoidon perusteet Helsinki 18 Johtamisvalmennus yhdistysten puheenjohtajille Helsinki 19 Windows 7 hallinta ja uudet ominaisuudet Helsinki 20 Osaaminen näkyväksi / Akavalaiset liitot Rovaniemi 21 Työhyvinvointi muutoksessa / Akavalaiset liitot Kokkola 22 Työaikalaki ja matka-aika (TL8) - Työlainsäädäntöä Helsinki ammattijärjestöjen asiantuntijoille Kunnan luottamusmiesten peruskurssi I Helsinki 24 Työhyvinvointi muutoksessa Helsinki 25 Yt-menettelypäivä Helsinki 26 Jäsenen asialla - Akava-akatemia syys kevät Helsinki 27 Toimiva hallitustyöskentely Oulu 28 Työmarkkinajärjestelmä ja sopimustoiminta (PSKJ) Nurmijärvi Toimitsijakurssi 2013 (PSKJ) 29 Työyhteisön ja oman hyvinvoinnin tukeminen - Esimiestyö ja tiimin johtaminen järjestöissä Helsinki 30 Työttömyysturva (TL8) - Työlainsäädäntöä ammattijärjestöjen asiantuntijoille Helsinki

10 Koulutus Ajankohta Paikkakunta 31 Työeläkejärjestelmä (TL8) - Työlainsäädäntöä Helsinki ammattijärjestöjen asiantuntijoille Arkistoi olennainen yhdistystieto talteen Helsinki 33 Vuosiloma ja työssä poissaolot (TL8) - Työlainsäädäntöä ammattijärjestöjen asiantuntijoille Helsinki 34 Office 2007/2010 (Eng) Helsinki 35 Työhyvinvointi muutoksessa / Akavalaiset liitot Tornio 36 TJS-tuki-info Helsinki 37 Työhyvinvointi muutoksessa Turku 38 Kansainvälinen edunvalvonta - Akava-akatemia syys Helsinki kevät Opintoseteli //Yhdessä itsellisiä - työtaitoja itsensä Helsinki työllistäjille - Koulutus yhdessä itsellisiä - työtaitoja itsensän työllistaville 40 Yhdistyksen taloudenhoidon perusteet Tampere 41 Yliopiston luottamusmiesten neuvottelupäivät Turku 42 Immateriaalioikeudet, työelämän tietosuoja ja Helsinki työsuhdekeksinnöt (TL8) - Työlainsäädäntöä ammattijärjestöjen asiantuntijoille Talouspolitiikka ja yritystalous (PSKJ) - Toimitsijakurssi Porvoo (PSKJ) 44 Valtion luottamusmiesten neuvottelupäivät Ulkomaat 45 Akava eläke- ja sosiaalipolitiikan vaikuttajana - Akavaakatemia syys kevät Julkisen sektorin erilliskysymykset (TL8) - Työlainsäädäntöä ammattijärjestöjen asiantuntijoille Helsinki Helsinki 47 TJS:n toiminta ja TJS-tuki -info Helsinki 48 Henkilökunnan suunnittelupäivät Hanko 49 Suunnittelupäivä Helsinki 50 Viestintävalmiuksia kansainvälisiin kokouksiin (englanti) Helsinki 51 AY-liike yhteiskunnallisena vaikuttajana (PSKJ) Kirkkonummi Toimitsijakurssi 2013 (PSKJ) 52 Studia generalia/media murroksessa Helsinki 53 Suomen työeläkejärjestelmä kansainvälisessä vertailussa Helsinki Akava-akatemia syys kevät Valtion luottamusmiesten neuvottelupäivät Kirkkonummi 55 Reilu Peli 1 - Työvälineitä henkilöstön edustajalle Helsinki ristiriitatilanteisiin 56 Akavalaiseksi yrittäjäksi - Koulutus yhdessä itsellisiä Helsinki työtaitoja itsensän työllistaville 57 Työhyvinvointi muutoksessa Oulu 58 Kunnan luottamusmiesten peruskurssi Helsinki 59 Neuvottelutaitoja henkilöstön edustajille Helsinki

11 Koulutus Ajankohta Paikkakunta 60 Excel 2010/2007:n perusteiden hallinta taulukkolaskenta Helsinki tutuksi 61 Johtamisvalmennus yhdistysten puheenjohtajille Oulu 62 Järjestön toiminta sujuvammaksi Excelillä -pilottikoulutus Helsinki 63 Järjestön toiminta sujuvammaksi Excelillä Helsinki 64 Työhyvinvointi muutoksessa / Akavalaiset liitot Kotka 65 Työhyvinvointi muutoksessa Tampere 66 Aktiivinen vaikuttaminen - Akava-akatemia syys Helsinki kevät Yt-menettelypäivä Jyväskylä 68 Kasvualat, muuttuva osaaminen - Koulutusta työttömille ja Helsinki työttömyysuhan alla oleville jäsenille - Opintoseteli Työoikeuden perusteet (TL9) - Työlainsäädäntöä Helsinki ammattijärjestöjen asiantuntijoille (9pv) 70 Osaaminen näkyväksi / Akavalaiset liitot Lappeenranta 71 Sujuvuutta ruotsinkieliseen jäsenpalveluun Helsinki 72 Kasvualat, retki työnantajan ajattelumaailmaan - Koulutusta Helsinki työttömille ja työttömyysuhan alla oleville jäsenille - Opintoseteli Sujuvuutta ruotsinkieliseen jäsenpalveluun Helsinki 74 Retki työhönottajan ajattelumaailmaan - Koulutusta Helsinki työttömille ja työttömyysuhan alla oleville jäsenille - Opintoseteli Työhyvinvointi muutoksessa Helsinki 76 TJS-tuki-info Helsinki 77 Yhdistyksen taloudenhoidon perusteet Helsinki 78 Järjestön toiminta sujuvammaksi Excelillä Helsinki 79 Ainutlaatuinen Sinä - Koulutusta työttömille ja Helsinki työttömyysuhan alla oleville jäsenille - Opintoseteli Yt-menettelypäivä Tampere 81 Työhyvinvointi muutoksessa / Akavalaiset liitot Varkaus 82 Akava, osaaminen ja työllisyys - Akava-akatemia syys Helsinki kevät Työntekijän ja työnantajan velvollisuudet (TL9) Helsinki Työlainsäädäntöä ammattijärjestöjen asiantuntijoille (9pv) 84 Osaaminen näkyväksi / Akavalaiset liitot Mikkeli 85 Akavalainen viestintä -mediavaikuttaminen, some - Akavaakatemia syys kevät Helsinki Koulutuksia 85 kpl. Osallistujia 1286 henkilöä.

12 Tilauskoulutus Ajankohta Paikkakunta 1 Esiintymistaitoa ammattiyhdistystoimijoille Helsinki 2 Alueellisten vertaistapaamisten suunnittelu Helsinki 3 Verkkoinfo/webinaari/kuvauspalvelu Helsinki 4 Työhyvinvointi koulutus, Reilu Peli Helsinki 5 Alueellisten vertaistapaamisten suunnittelu Kuopio 6 Osaava valtuuskunta Helsinki 7 Epäasiallinen käyttäytyminen työpaikalla Ulkomaat 8 SISU-päivä - Vaikuttaminen muutoksissa Vantaa 9 Kokous- ja neuvottelutaitoja uusille luottamusmiehille Helsinki 10 Reilu Peli -koulutus toimijoille Rovaniemi 11 SISU-päivä - Vaikuttaminen muutoksissa Tampere 12 Reilu Peli -koulutus esimiehille Rovaniemi 13 Muutosvalmennuksen käynnistys Hyvinkää 14 Reilu Peli -koulutus Talentian jäsenille Helsinki 15 SISU-päivä - Vaikuttaminen muutoksissa Joensuu 16 Reilu Peli koulutus Lahti 17 Osaava hallitus Helsinki 18 Työhyvinvointi muutoksessa Pardia Helsinki 19 Reilu Peli -jatkokoulutus esimiehille Seinäjoki 20 Verkkoinfo/webinaari Helsinki 21 Tehokas ja toimiva hallitustyöskentely Helsinki 22 Työyhteisön pelisäännöt 1. työpaja Helsinki 23 Reilu Peli -koulutus Pro:n jäsenille Helsinki 24 Verkkoinfo/webinaari Helsinki 25 Esiintymistaito ja osaamisen tunnistaminen Turku 26 Jaksaminen ja onnistuminen asiakaslähtöisessä työssä TYJ Helsinki 27 Uutta intoa yhdysjäsentoimintaan Pori 28 Viestintä paikallistasolla /Tehy Hgin aluetoimisto Helsinki 29 Reilu Peli -koulutus JYTY:n jäsenille Vaasa 30 Jaksaminen ja onnistuminen asiakaslähtöisessä työssä TYJ Helsinki 31 Etelä-Suomen aluetoimikuntien muutosvalmennus Ulkomaat 32 Osaaminen näkyväksi/ YTY Helsinki 33 Työssajaksaminen Helsinki 34 Reilu Peli -koulutus esimiehille Helsinki 35 Onnistunut EU-hanke. Koulutus STTK:n hyvinvointialoille Helsinki 36 Akavan webinaari- ja kuvauspalvelu Helsinki 37 Toimiva hallitustyöskentely Vantaa 38 Reilu Peli, välineitä työhyvinvoinnin kehittämiseen Tampere 39 Jaksaminen ja onnistuminen asiakaslähtöisessä työssä Helsinki 40 Reilu Peli -koulutus esimiehille Turku 41 HED-vertaistukitarvekysely Helsinki 42 Liiton hallintouudistus Naantali 43 Muutosvalmennuskoulutus Tampere 44 Jaksaminen ja onnistuminen asiakaslähtöisessä työssä Helsinki 45 Asiallisen käyttäytymisen malli ja epäasialliseen puuttuminen Helsinki 46 Esiintymistaitoa ammattiyhdistystoimijoille Helsinki 47 Reilu Peli -koulutus esimiehille Tampere 48 Osaamisen tunnistaminen Helsinki

13 Tilauskoulutus Ajankohta Paikkakunta 49 Luottamumusmiehen työhyvinvointi muutoksessa Kirkkonummi 50 Jaksaminen ja onnistuminen asiakaslähtöisessä työssä Helsinki 51 Ammattiosaston viestintä ja välineet Helsinki 52 Opintokeskuspäivä, Opintokeskuksen henkinen työsuojelu Helsinki 53 Osaava hallitus Helsinki 54 Reilu Peli jäsenilta Forssa 55 osaava hallitus Helsinki 56 Luottamusmieskoulutusten kehittäminen Helsinki 57 Reilu Peli koulutus, toimijoiden roolit ristiriitatilanteissa Turku 58 Työyhteisön pelisäännöt Helsinki 59 Reilu Peli Helsinki 60 Muutoskoulutus Vantaa 61 Varhaisen tuen mallin laadinta Helsinki 62 Työhyvinvointikorttikoulutus Kokkola 63 Oma jaksaminen muutoksen pyörteissä Helsinki 64 Reilu Peli jäsenilta Seinäjoki 65 Muutoskoulutus Vantaa 66 Strategia opiskelijatoimijoiden verkostolle Porvoo 67 Toimiva hallitustyöskentely Helsinki 68 Yhdistystoiminta Ulkomaat 69 Osaamisen näkyväksi tekeminen Helsinki 70 Neuvotteleminen muutoksessa Ulkomaat 71 henkilöstön yhteistyön kehittämiskoulutus Turku 72 Neuvottelutaitoja jäsenille Helsinki 73 Mentorointi Ammattiosaston viestintä Helsinki 75 Ammattiosaston johtaminen Helsinki 76 Aluetoiminnan kehittäminen Lappeenranta 77 Reilu Peli jäsenilta Helsinki 78 Henkilöstön edustaja neuvottelijana Vantaa 79 Jaksaminen ja onnistuminen asiakaslähtöisessä työssä Reilu Peli jäsenilta Tampere 81 Paikallisen edunvalvonnan kehittäminen Asikkala 82 yhdistyksen toiminnan kehittäminen Hämeenlinna 83 Jaksaminen ja onnistuminen asiakaslähtöisessä työssä Helsinki 84 Paikallisen edunvalvonnan tehostaminen Seinäjoki 85 Työniloa muutoksessa Helsinki 86 Jaksaminen ja onnistuminen asiakaslähtöisessä työssä Helsinki 87 Hallitustyöskentelyn tehostaminen Seinäjoki 88 Reilu Peli esimiehille Kuusankoski 89 Esiintymistaitoa ammattiyhdistystoimijoille Kuopio 90 Strategiakoulutus Helsinki 91 Haastavat vuorovaikutustilanteet Ulkomaat 92 Osaamisen tunnistaminen luottamushenkilön näkökulmasta Kirkkonummi 93 Introduction till föreningens belutsfattning Helsinki

14 Tilauskoulutus Ajankohta Paikkakunta 94 Yhdistystoiminnan jatkokurssi Lahti 95 Yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja Kirkkonummi 96 Toimiva hallitustyöskentely Helsinki 97 Neuvottelutaitoja terästämään Vaasa 98 Työhyvinvointi muutoksessa Oulu 99 Uraa suunnittelemaa Vaasa 100 Neuvottelutaidot Tampere 101 Esiintymistaitoa ammattiyhdistystoimijoille Helsinki 102 Osaamisen näkyväksi tekeminen Turku 103 Opi hallitsemaan ajankäyttöäsi -valmennus Helsinki 104 Puheenjohtajien ja sihteerien kurssi Tuusula 105 Ammattiosaston johtaminen Helsinki 106 Paikallisen edunvalvonnan tehostaminen Tampere 107 Reilu Peli - Työvälineitä luottamusmiehille ristiriitatilanteisiin Helsinki 108 Neuvottelutaitoja Helsinki 109 Paikallisen edunvalvonnan tehostaminen Pori 110 yhdistyksen toiminnan kehittäminen Helsinki 111 Yhdistystoiminnan peruskurssi Rovaniemi 112 Tiimin arvot ja pelisäännöt Helsinki 113 Osaaminen näkyväksi Helsinki 114 Paikallisen edunvalvonnan tehostaminen Lappeenranta 115 Reilu Peli jäsenilta Lappeenranta 116 Paikallisen edunvalvonnan tehostaminen Mikkeli 117 Reilu Peli jäsenilta Mikkeli 118 Työhyvinvointi muutoksessa PK-seudun aikuisopettajat Vantaa 119 Tehokas ja toimiva hallitustyöskentely Helsinki 120 Puheenjohtajien koulutus Lempäälä 121 Osaamisen näkyväksi tekeminen Helsinki 122 Työvälineitä henkilöstön edustajille ristiriitatilanteisiin Helsinki 123 PSKJ-yhteistyön kehittäminen Reilu Peli -koulutus esimiehille Pori 125 Reilu Peli - Työvälineitä esimiehille ristiriitatilanteisiin Helsinki 126 Osaamisen näkyväksi tekeminen Oulu 127 Ristiriita- ja muutostilanteiden kohtaaminen työyhteisössä Jyväskylä 128 Kesäsparraukset Reilu Peli - Työvälineitä yhdistyksen toimijoille epasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen ratkaisuun Lahti 130 Verkkoinfo/webinaari Helsinki 131 Rahastonhoitajan talouskoulutus Ulkomaat 132 YT-lain mahdollisuudet henkilöstön edustajalle Reilu Peli luottamusmiehille Helsinki Tilauskoulutuksia 133 kpl. Osallistujia noin 3000 henkilöä.

15 Hankekoulutus Ajankohta Paikkakunta 1 Reilu Peli asiantuntijaverkoston verkkoseminaari: Työmenetelmien Helsinki kehittäminen 2 Syyspäivä Helsinki 3 Syyspäivä Helsinki 4 Viestintä ja yhteydenpito, webinaari Helsinki 5 Reilu Peli asiantuntijaverkoston verkkoseminaari: TTK:n Sykettä Helsinki työhön -palvelun esittely 6 Vaikuttamisen prosessit, webinaari Helsinki 7 Miten työelämässä vaikutetaan?, webinaari Helsinki 8 Kehity vaikuttajana - Työvälineitä ammattijärjestöjen Oulu aluevaikuttamiseen 9 Webinaarin isännöinti, Kansalaistoiminta - lailliset oikeudet Helsinki 10 Webinaarin isännöinti, Kuntalaisen mahdollisuudet osallistua ja Helsinki vaikuttaa omalla asuinalueellaan ja kunnassa. 11 Kehity vaikuttajana - Työvälineitä ammattijärjestöjen Tampere aluevaikuttamiseen 12 Reilu Peli asiantuntijaverkoston verkkoseminaari: Psykososiaalisten Helsinki riskien kartoitus kuormitusanalyysin avulla 13 Luottamusmieskoulutusten uudistaminen Helsinki 14 Reilu Peli asiantuntijaverkoston verkkoseminaari: kuormittumisen Helsinki selvittäminen ja hallinta työpaikalla 15 Luottamusmiesringin toiminnan suunnittelua Järjestäytyminen ja jäsenten tuki luottamusmiehelle sekä suhteet Helsinki työnantajaan 17 Unelmia uudesta työstä - työn teettämisen tapojen ja työntekijän Helsinki aseman muutokset 18 Toiminnan kehittäminen ja ryhmädynamiikka Ulkomaat 19 Reilu Peli asiantuntijaverkoston verkkoseminaari: Työsuojelun Helsinki valvonta 20 Reilu Peli asiantuntijaverkoston verkkoseminaari: Henkisen Helsinki työsuojelun lainsäädäntö 21 Talouskysymyksiä Helsinki Hankekoulutuksia 21 kpl. Osallistujia noin 400 henkilöä.

16 Sija Liitto Keskus- Tunnit Tunnit Tunnit Ero Sija Kpl Kpl järjestö Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry Akava Ammattiliitto Pro ry STTK Tehy ry STTK Palkansaajajärjestö Pardia ry STTK Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry STTK Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry STTK Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ry Akava Suomen Lääkäriliitto ry Akava Akavan Erityisalat ry Akava Suomen Ekonomiliitto SEFE ry Akava Julkisalan Koulutettujen Neuvottelujärjestö Juko ry Akava Insinööriliitto IL Akava KTK Tekniikan Asiantuntijat ry Akava Suomen Lakimiesliitto ry Akava Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry STTK Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ry Akava Päällystöliitto ry Akava Vakuutusväen Liitto VvL ry STTK Upseeriliitto ry Akava Suomen Farmasialiitto SFL ry Akava Nordea Unioni Suomi Ry STTK Kirkon alat ry STTK Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry Akava Ylemmät Toimihenkilöt YTN - De Högre Tjänstemännen YTN Akava Suomen Eläinlääkäriliitto ry Akava Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry STTK Suomen Psykologiliitto ry Akava Akava ry Akava Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry Akava Suomen Hammaslääkäriliitto ry Akava Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Akava Liiketalouden liitto LTA ry STTK Agronomiliitto ry Akava YTY & Valmentajat Akava Meijerialan Ammattilaiset MVL ry STTK Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry Akava Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL ry Akava Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry Akava Tradenomiliitto ry Akava Vakava ry Akava Kirkon akateemiset - Kyrkans akademiker AKI r.y. Akava Suomen Puheterapeuttiliitto ry Akava Mediaunioni MDU ry STTK Tieteentekijöiden liitto ry Akava Suomen Palomiesliitto SPAL ry STTK Ympäristöasiantuntijoiden Keskusliitto YKL ry Akava Tekniikka ja Terveys KTN ry Akava Suomen Työterveyshoitajaliitto ry Akava Suomen erityiskasvatuksen liitto ry Akava Liittojen Tunnit Tunnit Tunnit Ero Kpl Kpl lkm Akava yhteensä: STTK yhteensä: Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto TJS ry Yhteensä:

RAUHALLISEN, LAADUKKAAN KASVUN VUOSI

RAUHALLISEN, LAADUKKAAN KASVUN VUOSI 1 RAUHALLISEN, LAADUKKAAN KASVUN VUOSI Vuotta 2012 leimasi niin koulutusten määrissä kuin toimintojen ja koulutuspalvelujen kehittämisessäkin rauhallinen, laadukas kasvu. Laadukkuus syntyi mm. sekä henkilöstön

Lisätiedot

TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 26.11.2014 Neuvottelutulos

TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 26.11.2014 Neuvottelutulos 26.11.2014 Neuvottelutulos TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Super 24.-25.3. Yksityissektorin neuvottelupäivät Super 12.-13.11.

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus 2016. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 28.10.2015 Neuvottelutulos

Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus 2016. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 28.10.2015 Neuvottelutulos 28.10.2015 Neuvottelutulos Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus 2016 PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät SuPer 5.-6.4. Yksityissektorin neuvottelupäivät SuPer

Lisätiedot

TSN/ Yksityinen sosiaalipalveluala ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2012

TSN/ Yksityinen sosiaalipalveluala ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2012 18.11.2011 TSN/ Yksityinen sosiaalipalveluala ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2012 PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Super 20.-21.3. Yksityisen sektorin neuvottelupäivät

Lisätiedot

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 5

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 5 Luottamusmieskoulutus KoHo/Tehy Vantaa 7.-9.3. Luottamusmiesten perusopinnot 3-jakso (4/15) KoHo/Tehy Helsinki 11.-13.1. Luottamusmiesten perusopinnot 1-jakso (1/16) KoHo/Tehy Helsinki 15.-17.2. Luottamusmiesten

Lisätiedot

Tehy ry KUNTASEKTORIN AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2014 11.11.2013

Tehy ry KUNTASEKTORIN AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2014 11.11.2013 Luottamusmieskoulutus Tehy Helsinki 12.-14.2. Luottamusmiesten perusopinnot 1-jakso (1/14) Tehy Helsinki 24.-26.3. Luottamusmiesten perusopinnot 2-jakso (1/14) Tehy Vantaa 22.-24.9. Luottamusmiesten perusopinnot

Lisätiedot

Yksityisen terveyspalvelualan ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2014. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät 13.11.2013

Yksityisen terveyspalvelualan ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2014. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät 13.11.2013 13.11.2013 Yksityisen terveyspalvelualan ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2014 PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Super 1.-2.4. Yksityissektorin neuvottelupäivät Super 13.-14.11.

Lisätiedot

TSN/ Yksityinen sosiaalipalveluala ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2013. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät 22.10.

TSN/ Yksityinen sosiaalipalveluala ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2013. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät 22.10. 22.10.2012 TSN/ Yksityinen sosiaalipalveluala ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2013 PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Super 19.-20.3. Yksityisen sektorin neuvottelupäivät

Lisätiedot

Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen > Käsikirja > Koulutukset > Verkosto 1 Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn

Lisätiedot

TEHY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008

TEHY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 KT 1 TEHY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 Luottamusmieskoulutus Tehy 14.-16.4. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 3-jakso (3/07) Tehy 4.-6.2. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 1-jakso (1/08)

Lisätiedot

Koulutus on tarkoitettu henkilöstönedustajalle (lm ja tsv) ja varahenkilölle.

Koulutus on tarkoitettu henkilöstönedustajalle (lm ja tsv) ja varahenkilölle. AMMATTILIITTO PRON KOULUTUKSET 2018 LUOTTAMUSHENKILÖKOULUTUS Koulutus on tarkoitettu henkilöstönedustajalle (lm ja tsv) ja varahenkilölle. Työsuojeluinfo Kohderyhmä: uudet työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 27.11.2017 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2018 - JHL YHTEENVETO KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen kurssi, kaikki

Lisätiedot

TNJ RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006

TNJ RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006 TNJ RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006 Luottamusmieskoulutus Tehy 18.1.-20.1. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 2-jakso (1/05) Tehy 26.-28.4. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 3-jakso (1/05)

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

KT YLEISKIRJEEN 23/2006 LIITE 6

KT YLEISKIRJEEN 23/2006 LIITE 6 1 TOIMIHENKILÖIDEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TNJ RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2007 JÄRJESTÄJÄ AIKA PAIKKA KURSSI Luottamusmieskoulutus Tehy 15. 17.1. Vasa Introduktionskurs för förtroendemän TNJ/Aktiivi-Instituutti

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 21.11.2016 tarkistettu ja korjattu Yksityisen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2017 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit,

Lisätiedot

Toimihenkilöbarometri 2013

Toimihenkilöbarometri 2013 Toimihenkilöbarometri 2013 Seppo Nevalainen 2 7. 11. 2 0 1 3 Vastanneet jäsenliitoittain Yhteensä N = 1288 Miehet N = 307 Naiset N = 979 Naisten osuus, % Vastausprosentti Painokerroin Ammattiliitto PRO

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 5

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 5 Jyty ry:n ay-koulutustilaisuudet vuonna 2009 Luottamusmieskoulutus 18.12.2008 1 (8) Jyty 20. 21.1. Tampere LM-teemakurssi, KVTES maatalousala Jyty 22. 23.1. Tampere LM-teemakurssi, neuvottelutaito Jyty

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Neuvottelutulos

Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Neuvottelutulos 7.11.2016 Neuvottelutulos Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus 2017 PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät SuPer 29.-30.3. Yksityissektorin neuvottelupäivät

Lisätiedot

Muutokset hyväksyttyyn vuoden 2015 ay-koulutukseen/ JUKO ry

Muutokset hyväksyttyyn vuoden 2015 ay-koulutukseen/ JUKO ry Yleiskirjeen 8/2015 liite 1 Muutokset hyväksyttyyn vuoden 2015 ay-koulutukseen/ JUKO ry JUKO 23. 24.4. peruutettu Tampere Plm- peruskurssi JUKO JUKO 7.-8.5. peruutettu Hämeenlinna Yhteistoimintakurssi

Lisätiedot

TSN:n luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät

TSN:n luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Ammattiyhdistyskoulutukset sosiaalipalvelualalla 2014 Ohessa ovat palkanmaksun piiriin hyväksytyt ammattiyhdistyskurssit, joista on sovittu sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen allekirjoittajajärjestöjen

Lisätiedot

Vuosikertomus TJS Opintokeskus tuki liittojen asiantuntijoiden osaamisen kehittämistä

Vuosikertomus TJS Opintokeskus tuki liittojen asiantuntijoiden osaamisen kehittämistä VUOSIKERTOMUS 2016 Vuosikertomus 2016 Vuoden 2016 aikana TJS Opintokeskuksen vision mukainen toiminta luotettavana ja asiantuntevana kehittämiskumppanina alkoi näyttää tuloksellisuuttaan: Työelämän haasteisiin

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 jäsenjärjestöä, joissa on noin 610 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) LUOTTA- MUSMIES- Jyty ry 18. 19.1. Kuopio LM-perusopinnot 1 Jyty ry 18.1. 15.2. Verkkokurssi Kunnan toiminta, talous ja tietosuoja verkkokurssi

Lisätiedot

JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2011

JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2011 1 (8) JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2011 Luottamusmieskoulutus Jyty ry 19. 20.1. Kuopio Luottamusmiesten perusopinnot I Jyty ry 26. 27.1. Jyväskylä LM teemakurssi, KVTES maatalousala Jyty ry

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 31/2016 liite 5 1 (13)

KT Yleiskirjeen 31/2016 liite 5 1 (13) KT Yleiskirjeen 31/2016 liite 5 1 (13) Luottamusmieskoulutus Vantaa 24. 26.1. Luottamusmiesten perusopinnot, 3. jakso (4/2016) Vantaa 13. 15.2. Luottamusmiesten perusopinnot, 1. jakso (1/2017) Helsinki

Lisätiedot

17.12.2010. JÄRJESTÄJÄ AIKA PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS JHL ry 10.01. 14.01. Raasepori Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdantokurssi, 5 pv

17.12.2010. JÄRJESTÄJÄ AIKA PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS JHL ry 10.01. 14.01. Raasepori Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdantokurssi, 5 pv 1 JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2011 KUNTASEKTORIN SOPIMUSKOULUTUS VUONNA 2011 JÄRJESTÄJÄ AIKA PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS 10.01. 14.01. Raasepori Edunvalvonnan

Lisätiedot

KTV RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006 Kunta-alan ammattiliitto KTV ry (JHL-Julkisten ja hyvinvointialojen liitto)

KTV RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006 Kunta-alan ammattiliitto KTV ry (JHL-Julkisten ja hyvinvointialojen liitto) KTV RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006 Kunta-alan ammattiliitto KTV ry (JHL-Julkisten ja hyvinvointialojen liitto) Luottamusmieskoulutus JHL " 16.-20.1. KarjaaL Luottamusmiestiedon peruskurssi, 5

Lisätiedot

Yleiskirjeen 3/2016 liite 1 Muutokset hyväksyttyyn vuoden 2016 ay-koulutukseen / JUKO (KTK ry) Järjestäjä Ent. aika Uusi aika Ent. paikka Uusi paikka Kurssin nimi MUUTOKSET: JUKO 10. 11.3. 3. 4.3. Oulu

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) LUOTTAMUSMIES- KOULUTUS 18. 19.1. Kuopio LM-perusopinnot 1 18.1. Kunnan toiminta, talous ja tietosuoja verkkokurssi 15.2. Verkkokurssi 26.

Lisätiedot

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2016 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2016 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 36 jäsenjärjestöä, joissa on noin 613 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 KOULUTUSOHJELMA 2015 1 (8) NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 Nousu tarjoaa jäsenilleen ja luottamustoimisille monipuolista ja innoittavaa koulutusta! Arkena työajalla tapahtuva koulutus on palkallista.

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 2

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 2 Juko ry:n ay-koulutustilaisuudet vuonna 2009 Luottamusmieskoulutus 18.12.2008 1 (5) JUKO 29. 30.1. Tampere Pääluottamusmiesten peruskurssi JUKO 26. 27.3. Seinäjoki Pääluottamusmiesten peruskurssi JUKO

Lisätiedot

Yleinen järjestökoulutus:

Yleinen järjestökoulutus: Tervehdys Sinulle luottamusmies tai muuten vaan liittosi toiminnasta kiinnostunut fiksu henkilö! Olen alle listannut hieman liiton järjestämää alkuvuoden 2018 koulutusta; listasta löytyy ihan varmasti

Lisätiedot

JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008

JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 KT 1 JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 Luottamusmieskoulutus Jyty ry 16. 17.1. Seinäjoki Luottamusmiesten perusopinnot I Jyty ry 23. 24.1. Vasa FM grundutbildning I Jyty ry 25.1. Rovaniemi Luottamusmiesten

Lisätiedot

Osastojen sihteerien, jäsensihteerien ja urheiluvastaavien koulutuspäivät 1 pv

Osastojen sihteerien, jäsensihteerien ja urheiluvastaavien koulutuspäivät 1 pv Koulutus 2016 VML:n järjestämät koulutukset Puheenjohtajapäivät 2 pv Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen koulutuspäivät 2 pv Osastojen sihteerien, jäsensihteerien ja urheiluvastaavien koulutuspäivät

Lisätiedot

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2 Luottamusmieskoulutus Johdantokurssit 18.1. - 22.1. JHL-opisto, Helsinki Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv 30.5. - 3.6. JHL-opisto, Helsinki Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv

Lisätiedot

Koulutuskalenteri syksy 2013 - kevät 2014

Koulutuskalenteri syksy 2013 - kevät 2014 Akavaakatemia Koulutuskalenteri syksy 2013 - kevät 2014 Akava-akatemia 1 Sisältö Johdanto: Akava-akatemian 5. toimintakausi 3 1 Perehdyttämiskoulutus 4 Perehdyttämiskoulutuksen aikataulu 4 Akava keskusjärjestö

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 6.11.2015

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 6.11.2015 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2016 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 01.02. 05.02. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto

Lisätiedot

YT:T PÄÄTTYIVÄT MITÄ NYT TAPAHTUU? Kuinka ammattiliittosi auttaa tässä tilanteessa?

YT:T PÄÄTTYIVÄT MITÄ NYT TAPAHTUU? Kuinka ammattiliittosi auttaa tässä tilanteessa? 2.3.2017 Kuinka ammattiliittosi auttaa tässä tilanteessa? Jukolaisia liittoja sinua varten Agronomiliitto Akavan Erityisalat Insinööriliitto Luonnontieteiden Akateemisten Liitto Metsänhoitajaliitto Opetusalan

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 20.11.2014

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 20.11.2014 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK - SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2015 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 26.01. 30.01. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN EDUSTAJILLE SUUNNATUT KOULUTUKSET 2015

HENKILÖSTÖN EDUSTAJILLE SUUNNATUT KOULUTUKSET 2015 HENKILÖSTÖN EDUSTAJILLE SUUNNATUT KOULUTUKSET 2015 (luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, yt-edustajat ym.) ESIINTYMIS- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT 25.2.2015 Oulu. Ilmoittautuminen 28.1. mennessä. 5.11.2015

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 11.11.2013

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 11.11.2013 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2014 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 20.01. 22.01. Rakennusliitto 1. jakso (Tampere,

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 6

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 6 18.12.2008 1 (5) Super ry:n ay-koulutustilaisuudet vuonna 2009 Luottamusmieskoulutus SuPer ry 19. 23.1.2009 Oulu SuPer ry 9. 13.2.2009 Kuopio SuPer ry 16. 20.3.2009 Tampere SuPer ry 11. 15.5.2009 Helsinki

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 2 1 (14)

KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 2 1 (14) KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 2 1 (14) Luottamusmieskoulutus 16.1. 20.1. 20.3. 22.3. 18.9. 20.9. 13.11. 15.11. 11.12. 13.12. 23.1. 27.1. 6.3. 10.3. 15.5. 19.5. 25.9. 29.9. 20.11. 24.11. 13.2. 17.2. 8.5.

Lisätiedot

Yksityinen sosiaalipalveluala. Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2010 26.11.2009 YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA

Yksityinen sosiaalipalveluala. Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2010 26.11.2009 YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 26.11.2009 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2010 YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 2 kpl - Luottamusmieskurssi

Lisätiedot

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3.

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3. JYTT ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 JYTT ry toimii jäsentensä ammatillisten, taloudellisten, sosiaalisten, koulutuksellisten ja oikeudellisten etujen puolesta. Osaston toiminnan tavoitteena on inhimillinen

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 17/2009 liite 7

KT Yleiskirjeen 17/2009 liite 7 9.12.2009 1 (6) Tehy ry 3.11.2009 KUNTASEKTORIN AY-KOULUTUS V 2010 Luottamusmieskoulutus Tehy Helsinki 18.-20.1. Tehy Vantaa 29.-31.3. Tehy Helsinki 27.-29.1. Tehy Helsinki 7.-9.4. Tehy Vantaa 31.5.-2.6.

Lisätiedot

28.11.2012 Yleiskirjeen 16/2012 liite 4

28.11.2012 Yleiskirjeen 16/2012 liite 4 Kunta-alan Unioni/ JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2013 KUNTASEKTORIN SOPIMUSKOULUTUS VUONNA 2013 LUOTTAMUSMIESKOULUTUS 14.01. 18.01. Raasepori Edunvalvonnan

Lisätiedot

KT 3.12.2014 Yleiskirjeen 14/2014 liite5

KT 3.12.2014 Yleiskirjeen 14/2014 liite5 TEHY RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2015 KUNTASEKTORIN SOPIMUSKOULUTUS V 2015 JÄRJESTÄJÄ PAIKKA AIKA KURSSI Luottamusmieskoulutus KoHo/Tehy Vantaa 12.-14.1. Luottamusmiesten perusopinnot 3-jakso (5/14)

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien huippukokous

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien huippukokous Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien huippukokous 1.9.2017 M I K K E L I, K U L T T U U R I T A L O T E M P O H E N K I L Ö S T Ö N P U H E E N V U O R O A N N I PA N U L A - O N T T O - S U U R O N E N,

Lisätiedot

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut TTK kouluttaa www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut Päivi Rauramo 2010 Ristiriidoista ratkaisuihin Koulutuksessa perehdytään ristiriitojen syntyyn ja ihmisten erilaisuuteen, ristiriitatilanteissa

Lisätiedot

KT 3.12.2014 Yleiskirjeen 14/2014 liite 2

KT 3.12.2014 Yleiskirjeen 14/2014 liite 2 Luottamusmieskoulutus Johdantokurssit /JHL ry 12.1. - 16.1. Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv /JHL ry 1.6. - 5.6. Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv /JHL ry 23.3. - 25.3. Edunvalvonnan

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

Akavan jäsenjärjestöt ja jäsenmäärät

Akavan jäsenjärjestöt ja jäsenmäärät Akavan jäsenjärjestöt ja jäsenmäärät 1.1.2017 Agronomiliitto 5 964 Akavan Erityisalat 26 581 Akavan sairaanhoitajat ja TAJA 1 519 Akavan Yleinen Ryhmä AYR 739 Diakoniatyöntekijöiden Liitto Dtl 1 753 DIFF

Lisätiedot

28.11.2013 Yleiskirjeen 18/2013 liite 4

28.11.2013 Yleiskirjeen 18/2013 liite 4 Kunta-alan Unioni 13.1. 17.1. JHL-opisto, 24.3. 26.3. JHL-opisto, 2.6. 4.6. JHL-opisto, 25.8. 27.8. JHL-opisto, 8.12. 10.12. JHL-opisto, 27.1. 31.1. JHL-opisto, 3.3. 7.3. JHL-opisto, 7.4. 11.4. JHL-opisto,

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSOPINNOT

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSOPINNOT Teknologiateollisuus ry Tietotekniikan palvelualan koulutustarjonta 2015 Tietoalan toimihenkilöt ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry LUOTTAMUSMIESTEN PERUSOPINNOT Luottamusmiesten perusopinnot on suunnattu

Lisätiedot

Maintpartner; työhyvinvoinnin strateginen johtaminen Miten mitata työkykyjohtamisen investointeja?

Maintpartner; työhyvinvoinnin strateginen johtaminen Miten mitata työkykyjohtamisen investointeja? Maintpartner; työhyvinvoinnin strateginen johtaminen Miten mitata työkykyjohtamisen investointeja? 17.3.2015 Suomi ja Työtulevaisuus Jari Syrjälä Henkilöstöjohtaja Maintpartner Suomessa Liiketoimintamme

Lisätiedot

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Finanssialan Keskusliitto ja Vakuutusväen Liitto ovat sopineet vuoden 2012 palkalliset koulutukset. Oikeus osallistua koulutukseen määräytyy vakuutusalan

Lisätiedot

AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) VIESTINNÄN KESKUSLIITTO. Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) VIESTINNÄN KESKUSLIITTO. Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2017 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL

Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL 18.11.2016 Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ay-koulutustilaisuudet vuonna 2010

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ay-koulutustilaisuudet vuonna 2010 9.12.2009 1 (13) Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ay-koulutustilaisuudet vuonna 2010 Kuntasektorin sopimuskoulutus vuonna 2010 JHL ry Luottamusmieskoulutus 2010 JHL 11. 13.1.2010 Raasepori

Lisätiedot

TJS Opintokeskus tukee järjestöjen. Edellytykset TJS-tuen saamiselle

TJS Opintokeskus tukee järjestöjen. Edellytykset TJS-tuen saamiselle TJS-tukiohje 2016 TJS Opintokeskus tukee järjestöjen koulutustoimintaa TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n yhteinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio, jonka perustehtävänä on tukea liittojen, yhdistysten,

Lisätiedot

Työelämäasioiden edunvalvonnasta

Työelämäasioiden edunvalvonnasta Työelämäasioiden edunvalvonnasta - työhyvinvointi ja konfliktit Työelämäasiamies Marjatta Pitkänen OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ ry 7.3.2008 TYHY edunvalvonta / mapi 1 Työelämäasioiden edunvalvonta >

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN JA AMMATTIOSASTOJEN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOULUTUSKYSELY

TYÖPAIKKOJEN JA AMMATTIOSASTOJEN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOULUTUSKYSELY TYÖPAIKKOJEN JA AMMATTIOSASTOJEN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOULUTUSKYSELY SEL:n valtakunnallinen pääluottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja ammattiosastojen puheenjohtajien tapaaminen 20.10.2017 Lea Väänänen

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 4 1 (5)

KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 4 1 (5) KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 4 1 (5) Luottamusmieskoulutus SuPer ry 13. 17.3.2017 Helsinki Luottamusmiestutkinto, 1. opintojakso SuPer ry 13. 17.2.2017 Helsinki Luottamusmiestutkinto, 2. opintojakso SuPer

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 6/2017 liite 1 1 (6)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 6/2017 liite 1 1 (6) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 6/2017 liite 1 1 (6) JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY / AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2018 JÄRJESTÄJÄ AJAN- KOHTA KURSSI PAIKKAKUNTA Luottamusmieskoulutus

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 4 1 (5)

KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 4 1 (5) KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 4 1 (5) Luottamusmieskoulutus SuPer ry 13. 17.3.2017 Helsinki Luottamusmiestutkinto, 1. opintojakso SuPer ry 13. 17.2.2017 Helsinki Luottamusmiestutkinto, 2. opintojakso SuPer

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 4. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ay-koulutustilaisuudet vuonna 2009

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 4. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ay-koulutustilaisuudet vuonna 2009 18.12.2008 1 (10) Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ay-koulutustilaisuudet vuonna 2009 Luottamusmieskoulutus 12. 16.1. Raasepori johdantokurssi, 5 pv 25. 29.5. Raasepori johdantokurssi, 5

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2017 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 30.01.-03.02. Paperiliitto 2. 30.01.-03.02.

Lisätiedot

Kuntoutusalan työ Tehyssä

Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan seminaari Helsinki 24.11.2017 Outi Töytäri Kuntoutusalan asiantuntija, ft, TtM outi.toytari@tehy.fi 24.11.2017 Outi Töytäri 1 Tehy on myös kuntoutusalan ammattilaisten

Lisätiedot

JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2012

JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2012 1 (13) JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2012 KUNTASEKTORIN SOPIMUSKOULUTUS VUONNA 2012 JÄRJESTÄJÄ ALKAA LOPPUU PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS /JHL ry 16.01.

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 1 1 (7)

KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 1 1 (7) KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 1 1 (7) Luottamusmieskoulutus JUKO 9. 10.2. Kuopio pääluottamusmiesten peruskurssi JUKO 23. 24.3. Oulu pääluottamusmiesten peruskurssi JUKO 7. 8.9. Tampere pääluottamusmiesten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2 Luottamusmieskoulutus Johdantokurssit 18.1. - 22.1. Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv 30.5. - 3.6. Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv 21.3. - 23.3. 22.8. - 24.8. 10.10. - 12.10.

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2007

JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2007 1 JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2007 Luottamusmieskoulutus 22.1. 26.1.2007 KarjaaL Edunvalvonnan johdantokurssi, 5 12.2. 14.2.2007 Karjaa Edunvalvonnan johdantokurssi,

Lisätiedot

KOULUTUS JYTYSSÄ 2017

KOULUTUS JYTYSSÄ 2017 KOULUTUS JYTYSSÄ 2017 JYTYN KOULUTUKSET Jyty tarjoaa runsaasti erilaista koulutusta yhdistysten jäsenille, yhdistysaktiiveille ja henkilöstönedustajille. Monipuolisessa koulutustarjonnassa on tarjolla

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 (12) SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 15.11.2010

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 (12) SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 15.11.2010 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 (12) EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2011 Luottamusmiesten peruskurssi (5 pv, 3 pv, 3+2 pv) 1. 24.01. 28.01. Auto- ja Kuljetusalan

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Opintokeskusten henkinen työsuojelutyö

Opintokeskusten henkinen työsuojelutyö Opintokeskusten henkinen työsuojelutyö Päivi Lohi-Aalto Kuva: Pia Westerholm TJS Opintokeskus AKAVAn ja STTK:n yhteinen palveluorganisaatio, joka tarjoaa koulutus-, kehittämis- ja kulttuuripalveluja jäsenliitoille

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSOPINNOT

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSOPINNOT LUOTTAMUSMIESTEN PERUSOPINNOT Luottamusmiesten perusopinnot on suunnattu ensisijaisesti vasta valituille luottamusmiehille. Koulutus soveltuu myös pidempään tehtävässä toimineelle luottamusmiehelle, joka

Lisätiedot

22.11.2007. Ateriakustannusten korvaus Ateriakorvauksen suuruus vuonna 2008 on 22,81 euroa/kurssipäivä.

22.11.2007. Ateriakustannusten korvaus Ateriakorvauksen suuruus vuonna 2008 on 22,81 euroa/kurssipäivä. 22.11.2007 LIITTOJEN VÄLISESSÄ KOULUTUSTOIMIKUNNASSA HYVÄKSYTYT AY-KURSSIT VUODELLE 2008 Viestintäalan ammattiliiton ja Viestinnän Keskusliitto VKL ry:n välisessä koulutustoimikunnassa on hyväksytty seuraavat

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Hyvä JHL:n jäsen, TERVETULOA TSL:n koulutuksiin myös vuonna 2016

Hyvä JHL:n jäsen, TERVETULOA TSL:n koulutuksiin myös vuonna 2016 Hyvä JHL:n jäsen, TERVETULOA TSL:n koulutuksiin myös vuonna 2016 Ilmoittautumiset http://www.tsl.fi/koulutus/kurssit/ tai puh. 020 745 7611 tai neuvonta@tsl.fi JHL tukee jäsentensä osallistumista maksamalla

Lisätiedot