VAUHDIKKAAN KEHITTÄMISTYÖN JA HIIPUVAN TALOUDEN RISTIVEDOSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAUHDIKKAAN KEHITTÄMISTYÖN JA HIIPUVAN TALOUDEN RISTIVEDOSSA"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2013

2 VAUHDIKKAAN KEHITTÄMISTYÖN JA HIIPUVAN TALOUDEN RISTIVEDOSSA Toimihenkilöjärjestön Sivistysliiton ja TJS Opintokeskuksen vuotta 2013 kuvaa mainiosti ristiveto: toisaalta tehtiin hyvää ja vaikuttavaa koulutus- ja kehittämistyötä, mutta samalla kärsittiin yleismaailmallisen laman vaikutuksista vähenevinä rahoituksina ja koulutuksina. Liittohallitus uudisti Sivistysliiton strategian seuraavalle neljälle vuodelle, mutta tämä vuosikertomus on vielä edellisen strategian ja toimintasuunnitelman mukainen. TJS:n hallinnon ja henkilökunnan yhteinen strategiaseminaari TJS:n koulutustilassa. Vuoden 2013 toiminnan strategisia tavoitteita oli neljä: 1 TJS OPINTOKESKUS OLI LUOTETTAVA, VALTAKUNNALLISESTI JA JOUSTAVASTI TOIMIVA TOIMIHENKILÖIDEN OPPILAITOS Vuonna 2013 TJS Opintokeskus: 1. Tarjosi avoimena koulutuksena 24 yhdistystoimijoille suunnattua tilaisuutta, mutta niistä toteutui vain 7. Työsuojeluvaltuutetuille, luottamusmiehille ja muille henkilöstön edustajille suunnatut koulutukset toteutuivat kaikki 13, samoin kuin kymmenisen atkkoulutusta. Sosiaalisen median koulutukset ja käyttö edunvalvonnassa painottuivat luentojen järjestämiseen verkossa. Tilaisuuksia oli yhdeksän. Kaikille Akavan ja STTK:n jäsenjärjestöjen jäsenille suunnattuja iltatilaisuuksia teemalla työhyvinvointi muutoksessa toteutui kuusi. 2. Vakiinnutti koulutustensa verkostomaisen suunnittelutavan. Helmikuussa pidetyn tilaisuuden jälkeen koulutustarjontaan lisättiin mm. liittojen henkilöstölle koulutuksia lomakkeiden hyödyntämiseen hallinnossa eli käytännön ohjausta Excelin käyttöön 1

3 jäsenhallinnassa, työajanseurannassa jne. Lisäksi entistä aktiivisemmin ryhdyttiin suunnittelemaan pienten akavalaisten liittojen yhteistä, verkostomaista tapaa toteuttaa koulutuksia pienillä paikkakunnilla. Vuonna 2013 tällaisia osaamisen todentamisen ja työhyvinvoinnin koulutuksia jäseniltoina pidettiinkin kymmenisen kertaa Torniosta Varkauteen ja Kotkaan. 3. Toteutti Opetushallituksen opintosetelirahoituksella työttömien ja työttömyysuhan alla olevien koulutuksia. STTK:n kentässä tällaisia koulutuksia oli kiinnostunut järjestämään Ammattiliitto Pro:n Etelä-Suomen aluetoimikunta. Heidän kanssaan yhteistyössä suunniteltiin viisi koulutusta, joista toteutui kolme. Työllistymisseminaarien teemat olivat: Kasvualat ja muuttuvat osaamisvaatimukset, Työssä hankitun osaamisen tunnistaminen sekä Osaamisen tunnistaminen eli retki työhönottajan ajatusmaailmaan. Koulutuksiin osallistui yhteensä 41 työtöntä tai työttömyysuhan alla olevaa jäsentä. Akavan kentässä työttömille tarkoitettua koulutusrahaa käytettiin myös yleisöluentoon , joka toteutettiin yhdessä OTTY ry:n kanssa. Koulutukseen osallistui n. 120 jäsentä. Päivi Lohi-Aalto kirjoittaa muistiota koulutuksesta. 4. Tuotti Puheenjohtaja ohjaajana -oppaan yhdistysten puheenjohtajille. Opas julkaistaan vain sähköisenä julkaisuna verkossa, mikä on Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliiton historiassa uutta. Päätös tällaiseen uudenlaiseen julkaisutapaan keskustelutti hyvin perusteellisesti Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliiton liittohallitusta, koska sähköisen julkaisun ansaintalogiikka on vielä lapsenkengissään ja siksi epävarmaa. Vuoden 2014 aikana nähdään, voidaanko sähköisten oppimateriaalien valmistus ja julkaisu tehdä taloudellisesti tasapainoisesti. 5. Saattoi loppuun yhteistyössä Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n kanssa aloitetun luottamusmiesten ryhmämentoroinnin kokeilun ja tuotteisti sen pohjalta henkilöstönedustajien ja järjestötoimijoiden vertaistukikoulutuksen. TJS tarjoa tätä toimintamuotoa järjestöille niin avoimena koulutuksena kuin tilauspalvelunakin. 6. Järjesti TJS-tuen hakijoille TJS-tuki-infoja kaksi kertaa. Tavoitteena oli saada viisi uutta käyttäjäjärjestöä, mikä toteutuikin, mutta siitä huolimatta järjestöjen koulutustilaisuuksien määrä laski. Pienenevät taloudelliset resurssit ovat mitä ilmeisin syy tähän. 7. Varasi henkilöstöresursseja avointen koulutusten lisäksi liittojen asiantuntijoiden pedagogiseen ohjaukseen ja kouluttajapalvelujen tuottamiseen. Erinomainen esimerkki tästä oli keväällä yhteistyössä Tehyn koulutusosaston kanssa aloitettu järjestökoulutuksen arviointihanke, joka koostui kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa 2

4 TJS seurasi käynnistyvää luottamusmiesten peruskoulutusta ja teki havaintoja osallistujien kysymyksistä, kommenteista ja kiinnostuksen kohteista. Toisessa osassa laadittiin opetussuunnitelma ja käytännön toteutussuunnitelma oppimismenetelmineen kuntasektorin luottamusmiesten peruskoulutuksen uudistamiseksi. Kolmannessa osassa analysoitiin luottamusmiesten toimintaympäristöstä nousevia haasteita haastattelemalla kaksi kokenutta ja kaksi vasta aloittanutta luottamusmiestä, kaksi liiton asiantuntijaa sekä yksi luottamusmies, jonka työpaikalla työehtosopimus oli vaihtunut toiseksi. Havainnointi ja erityisesti havaintoraporttien kirjoittaminen osoittautuivat suuritöiseksi, mutta samalla erittäin antoisaksi työvaiheeksi. Havainnoinnin kautta on saatu paljon uutta tietoa järjestöaktiivien kouluttautumisesta ja luottamustehtävän haltuun ottamisesta. 8. Jatkoi oppilaitosyhteistyötä Humanistisen ammattikorkeakoulun koordinoimassa e-mentoroinnin toimintamalleja kehittävässä hankkeessa, jossa TJS:n asiantuntija toimi hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana. Hankkeesta oli tavoitteena saada TJS Opintokeskukselle työvälineitä, joiden avulla TJS Opintokeskuksen koulutuksissa voidaan auttaa luottamushenkilöitä ja järjestöaktiiveja luomaan omia, erityisesti sähköisiä tukiverkostojaan ja auttaa heitä kehittymään tehtävissään. Toistaiseksi tulokset ovat olleet välttäviä, mutta hanke jatkuu vuonna Opintokeskus oli mukana myös Tampereen Teknillisen yliopiston koordinoimassa työturvallisuuden johtamista kehittävässä tutkimushankkeessa rahoituksen hakijana. Työturvallisuuden johtajat -tutkimushankkeessa luodaan tietoa esimerkiksi turvallisuusasiantuntijoihin kohdistuvista odotuksista ja heidän tuen tarpeestaan. Näitä tietoja TJS Opintokeskus hyödyntää omissa koulutuksissaan. Lisäksi Opintokeskus osallistui Tekesin rahoittamaan Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä -hankkeeseen. TJS on seurannut hankkeen etenemistä, osallistunut työpajoihin mahdollisuuksien mukaan sekä osallistuu tulosten levittämiseen. Hanketta toteuttavat Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Työterveyslaitos. Hankkeesta saadaan tutkittua tietoa johtajuudesta sekä dialogisen johtamisen keinoja TJS Opintokeskuksen järjestöjen puheenjohtajien koulutuksiin sekä Akava akatemian johtamiskoulutuksiin. 3

5 2 TJS:N KEHITTÄMISTOIMINTA OLI TOIMIHENKILÖKENTTÄÄ KOKOAVA NIIN PERINTEEN SIIRTÄMISESSÄ KUIN TULEVAISUUDEN ENNAKOINNISSAKIN TJS Opintokeskuksen asiantuntijat seurasivat toimintaympäristön ja työelämän muutoksia mm. osallistumalla Työelämän tutkimusseuran ja muiden työelämän kehittäjien yhteistyöverkostoihin ja analysoimalla omien koulutusmuistioiden ja palautteiden avulla kerättyä tietoa. TJS Opintokeskuksen perustehtävä on toimihenkilökentän kulttuurin tukeminen ja historian tallentaminen sekä historiatietojen jalostaminen uudenlaisen toiminnan kehittämiseksi. Vuonna 2013 TJS Opintokeskus: 1. Selvitti mahdollisuuksia jatkaa STTK:n kanssa toteutettua työn teettämisen tapojen muutokseen liittynyttä hanketta mm. pätkätyötä tekevien tukemiseksi laajentamalla verkostoa. Hankkeelle ei kuitenkaan saatu mistään lähteistä jatkorahoitusta. Hanke-esittely YouTubessa 2. Jatkoi Ammattiliitto Pron kanssa Osaat! -hanketta. Hanke ei saavuttanut kaikkia asetettuja tavoitteita, sillä eri tahojen osin ristikkäisiä odotuksia ei onnistuttu yhdistämään. Yhteistyökumppaneiden erilaisesta osaamisen määrittelyn tarpeista johtuen osaamisen todentamiseen ja hallintaan ei onnistuttu kehittämään yhteistä toimintamallia. Hankkeessa saatiin kuitenkin valmiiksi yleisten työelämävalmiuksien todentamiseen sopiva työskentelymalli, jota on mahdollista soveltaa esim. ammattiliittojen uravalmennuksessa. 3. Sai kunnolla käyntiin historiatutkimushankkeen, kun siihen saatiin vuoden pituinen apuraha. Aluksi tutkitaan, miten toimihenkilökentän järjestäytyminen on aikanaan käynnistynyt. Tästä apurahasta käytettiin noin puolet ja sen turvin on tehty toimihenkilöliikkeen varhaisvaiheiden aineisto- ja lähdekartoitusta sekä tutkittu ja kerätty aineistoa. Vuonna 2013 haettiin ja saatiinkin rahoitusta sen tutkimiseen, miten työn sukupuolittavat käytännöt, koulutus ja valta-asema vaikuttavat palkkatasa-arvon toteutumiseen. Tutkimusrahoituksen myönsi Työsuojelurahasto ja sen käyttö aloitettiin joulukuun alusta Toimihenkilökenttää informoitiin hankkeen edistymisestä järjestämällä kolme tietoiskua. Historiatoimikunnan puheenjohtaja Tapio Huttula kävi esittelemässä hankkeen tilannetta Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliiton hallitukselle sekä STTK ry:n hallitukselle. Historiatoimikunnan jäsen Markku Lemmetty esitteli hankkeen tilannetta Akava ry:n hallitukselle. 4

6 4. Arpoi vuoden 2012 mittaan henkilöstön edustajien tarinoita toimittaneiden ay-aktiivien kesken kuusi kappaletta lahjakortteja, jotka postitettiin tammikuussa Tarkoituksena oli käynnistää luottamusmiesten tai järjestöaktiivien elämäkertakertomuksia arvioiva tutkimus, mutta siihen ei saatu vielä rahoitusta. 5. Haki syksyllä 2013 Pohjola Nordenin hankerahaa, jotta historiantutkimushankkeen tuottamasta tiedosta voitaisiin tehdä yhteispohjoismainen vertailu sekä tuottaa uusia ajatuksia ja välineitä järjestöjen tasa-arvotyöhön. Hankkeesta saatavaa tietoa voidaan ensimmäistä kertaa verrata pohjoismaisiin olemassa oleviin tutkimustuloksiin. Hakemukseen lähtivät hankekumppaneiksi TCO:n ja Tehys fackavdelning på Åland r.f. Hanke raukesi kielteiseen rahoituspäätökseen. TJS:n kannattaa yrittää uudelleen sitten, kun historiahankkeesta on saatu tuloksia siitä, millaiset tekijät palkkatasa-arvoon vaikuttavat. 6. Osallistui ETUI:n koordinoimaan EU-maiden ammattijärjestöoppilaitosten verkoston käynnistämiseen. Verkoston toiminnan kehittämistyö jatkuu vuonna Lisäksi aloitettiin yhteistyö toimihenkilökeskusjärjestö TCO:n (Ruotsi) kanssa pohjoismaisten seminaarien ja ETUI-koulutuksen tarjoamiseksi. Akavaan ja STTK:hon laadittiin koulutustiedotteita ETUI:n koulutuksista yhteensä 28 kpl. 7. Tuotti yhdessä muiden opintokeskusten kanssa kansalaisten vaikuttamista aktivoivan ja järjestötoimijoiden vaikuttamisosaamista lisäävän sähköisen verkkosivuston sekä aiheeseen liittyviä koulutuksia ESR-rahoitteisessa Järjestöt lähidemokratian tukena - hankkeessa. TJS:n tuotti sisältöjä työelämävaikuttamiseen liittyvään osioon ja järjesti kyseiseen teemaan liittyvät kaksi koulutuspilottia, jotka toteutettiin yhteistyössä palkansaajakeskusjärjestöjen kanssa. Lisäksi TJS koulutti hankkeessa toteutetussa vaikuttamisen verkkoseminaarien sarjasta yhden jakson, jonka aiheena oli työpaikalla vaikuttaminen ja ohjasi pitkäkestoisen vaikuttamisen verkkokoulutuksen työelämävaikuttamisen osion. 3 TJS KEHITTI LIITTOJEN JA YHDISTYSTEN TOIMIHENKILÖIDEN OSAAMISTA Toimihenkilöjärjestöjen henkilöstön osaamisen kehittäminen on yksi TJS Opintokeskuksen keskeisiä tehtäviä. Toiminta perustuu yhteisiin tarvekartoituksiin, koulutusten ja palveluiden suunnitteluun ja tulosten arviointiin. Vuonna 2013 TJS Opintokeskus: 1. Jatkoi Reilu Peli -verkoston toimintaa liittojen asiantuntijoiden ja henkilöstön edustajien tukemiseksi. Verkosto järjesti seitsemän verkkoseminaaria työsuojelun ja -hyvinvoinnin eri aiheista ja yhden koulutuksen verkoston sivujen käyttäjille. Verkkoseminaareihin osallistui yhteensä n. 130 henkeä. 2. Toteutti kahdeksannen Työlainsäädäntöä ammattijärjestöjen asiantuntijoille ja henkilöstön edustajille -koulutuksen ja käynnisti saman koulutuksen yhdeksännen kerran. Asiantuntija kouluttajana -ohjelmaan ei saatu riittävästi osallistujia. 5

7 3. Tarjosi kaksi liittojen asiantuntijoille tarkoitettua Reilu Peli 2 Työvälineitä epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen -koulutusta, mutta ne eivät toteutuneet. 4. Tuotti Tiina Huokunan pitämän Media murroksessa Studia generalia -luennon. 5. Vastasi palkansaajakeskusjärjestöjen yhteisen asiamies-/toimitsijakoulutuksen suunnittelusta, valmistelusta ja tiedottamisesta sekä Akava-akatemian ja Vakavan luottamusmieskoulutusten käytännön järjestelyistä. 6. Tarjosi 11 webinaariin (koulutus- ja tiedotustilaisuuteen) Adobe Connect - isännöintipalvelua, joiden kesto vaihteli noin tunnista kuuteen tuntiin. Kahdessa tilaisuudessa tarjottiin myös videokuvan lähetystä verkossa opiskeleville. Lisäksi palvelua käytettiin Reilu Peli -verkostossa, opintosetelikoulutuksissa ja Järjestöt lähidemokratian tukena -hankkeessa. 7. Valitsi vuoden 2013 Välkky -palkinnon saajiksi Tehyn ammattiosasto 707 vakuuttavan, uusia keinoja käyttävän viestinnän ansiosta sekä Pirkanmaan Talentian aluevastaavatoiminnan, joka on vapaaehtoisvoimin koottu ja pyöritetty tiedonvälitysverkosto. Välkky -palkitut: Arja Tunturi ja Henry Zitting Tehyn ammattiosasto 707 sekä Eveliina Talasmäki, Talentian Pirkanmaan alueyhdistys 6

8 4 TJS KEHITTI OMAA OSAAMISTAAN JA TOIMINTATAPOJAAN TJS Opintokeskus pyrki olemaan oppiva organisaatio, jolloin toiminnan kehittäminen nousee henkilöstön osaamisesta ja prosessien kehittämisestä. Tärkeänä pidettiin myös henkilöstön työhyvinvoinnin turvaamista heterogeenisessa ja jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. TJS Opintokeskuksen toiminta pyrittiin pitämään taloudellisesti tasapainoisena, mikä oli erittäin - jopa liian - haasteellista, mutta se ei vielä heijastunut jäsenjärjestöjen maksamien palvelujen hintoihin Vuoden 2013 aikana TJS Opintokeskuksen henkilöstö: 1. Piti osaamisensa ajan tasalla kehityskeskusteluissa sovittujen koulutusten, entistä kiinteämmän sidosryhmätyöskentelyn ja oman toiminnan säännöllisen reflektoinnin avulla. Koulutuksiin varattiin resursseja ja työaikaa edellisten vuosien tapaan. Myös itse järjestettyjä koulutuksia hyödynnettiin mahdollisemman paljon. Henkilöstön jäsenet osallistuivat vuoden aikana noin 30 eripituiseen koulutustilaisuuteen, joiden teemat tukivat pääsääntöisesti joko järjestö- tai työhyvinvointikoulutusten kehittämistä. Yksi henkilö sai opettajan pedagogisen pätevyyden. 2. Uusi taloudenhallintojärjestelmänsä ja kehitti palvelujaan lisäämällä eri atkjärjestelmiensä yhteensovittamista ja järkeistämistä. Lisäksi aloitettiin Ammattiliitto Pron kanssa sähköisten järjestelmien yhteensovittaminen TJS-tukien hakuprosessien keventämiseksi. 3. Seurasi henkilöstön työhyvinvoinnin tilaa kuukausittain henkilökunnan kokousten yhteydessä ja kolme kertaa vuodessa pidettävissä suunnittelu- ja hyvinvointiseminaareissaan. Yhtään työuupumissairauspäivää ei ollut. 4. Uudisti verkkosivunsa, joilla palvelut tuodaan selkeämmin, monipuolisemmin ja eri näkökulmista esiin. Sivuille tuotiin esimerkiksi näkyvästi teemat järjestötoiminta, edunvalvonta ja työsuojelu. Lisäksi uudistettiin koulutusten palautekysely ja otettiin omaan sisäiseen käyttöön koulutuskokemusten sähköinen keräysjärjestelmä. 7

9 Koulutus Ajankohta Paikkakunta 1 Suunnittelupäivät Lahdessa Lahti 2 Neuvottelujen käyminen_2 - Neuvottelutaitoja akavalaisille Helsinki asiantuntijoille_2 3 jäsenkyselyyn liittyvät koulutustilaisuudet Helsinki 4 IV Kohti asiantuntijuutta koulutuksen toteuttajana (ASKO 6) 8. oj - Asiantuntija kouluttajana ( ) Helsinki 5 Työsopimus (TL8) - Työlainsäädäntöä ammattijärjestöjen Helsinki asiantuntijoille Yhteistyödynamiikka ja esimiehen rooli - Esimiestyö ja Helsinki tiimin johtaminen järjestöissä Akava työelämän vaikuttajana - Akava-akatemia syys Helsinki kevät TJS:n vuoden 2014 koulutusten suunnittelu Helsinki 9 Neuvottelijan jaksaminen _2 - Neuvottelutaitoja Helsinki akavalaisille asiantuntijoille_2 10 Yhteistoiminta ja työriitojen käsittelyjärjestelmä (TL8) Helsinki Työlainsäädäntöä ammattijärjestöjen asiantuntijoille Osaaminen näkyväksi / Akavalaiset liitot Salo 12 Valtion luottamusmiesten neuvottelupäivät Tampere 13 Työhyvinvointi muutoksessa Kuopio 14 Ipad-koulutus Helsinki 15 IV Kohti asiantuntijuutta koulutuksen toteuttajana (ASKO 6) 9. oj - Asiantuntija kouluttajana ( ) Helsinki 16 Windows 7 hallinta ja uudet ominaisuudet Helsinki 17 Yhdistyksen taloudenhoidon perusteet Helsinki 18 Johtamisvalmennus yhdistysten puheenjohtajille Helsinki 19 Windows 7 hallinta ja uudet ominaisuudet Helsinki 20 Osaaminen näkyväksi / Akavalaiset liitot Rovaniemi 21 Työhyvinvointi muutoksessa / Akavalaiset liitot Kokkola 22 Työaikalaki ja matka-aika (TL8) - Työlainsäädäntöä Helsinki ammattijärjestöjen asiantuntijoille Kunnan luottamusmiesten peruskurssi I Helsinki 24 Työhyvinvointi muutoksessa Helsinki 25 Yt-menettelypäivä Helsinki 26 Jäsenen asialla - Akava-akatemia syys kevät Helsinki 27 Toimiva hallitustyöskentely Oulu 28 Työmarkkinajärjestelmä ja sopimustoiminta (PSKJ) Nurmijärvi Toimitsijakurssi 2013 (PSKJ) 29 Työyhteisön ja oman hyvinvoinnin tukeminen - Esimiestyö ja tiimin johtaminen järjestöissä Helsinki 30 Työttömyysturva (TL8) - Työlainsäädäntöä ammattijärjestöjen asiantuntijoille Helsinki

10 Koulutus Ajankohta Paikkakunta 31 Työeläkejärjestelmä (TL8) - Työlainsäädäntöä Helsinki ammattijärjestöjen asiantuntijoille Arkistoi olennainen yhdistystieto talteen Helsinki 33 Vuosiloma ja työssä poissaolot (TL8) - Työlainsäädäntöä ammattijärjestöjen asiantuntijoille Helsinki 34 Office 2007/2010 (Eng) Helsinki 35 Työhyvinvointi muutoksessa / Akavalaiset liitot Tornio 36 TJS-tuki-info Helsinki 37 Työhyvinvointi muutoksessa Turku 38 Kansainvälinen edunvalvonta - Akava-akatemia syys Helsinki kevät Opintoseteli //Yhdessä itsellisiä - työtaitoja itsensä Helsinki työllistäjille - Koulutus yhdessä itsellisiä - työtaitoja itsensän työllistaville 40 Yhdistyksen taloudenhoidon perusteet Tampere 41 Yliopiston luottamusmiesten neuvottelupäivät Turku 42 Immateriaalioikeudet, työelämän tietosuoja ja Helsinki työsuhdekeksinnöt (TL8) - Työlainsäädäntöä ammattijärjestöjen asiantuntijoille Talouspolitiikka ja yritystalous (PSKJ) - Toimitsijakurssi Porvoo (PSKJ) 44 Valtion luottamusmiesten neuvottelupäivät Ulkomaat 45 Akava eläke- ja sosiaalipolitiikan vaikuttajana - Akavaakatemia syys kevät Julkisen sektorin erilliskysymykset (TL8) - Työlainsäädäntöä ammattijärjestöjen asiantuntijoille Helsinki Helsinki 47 TJS:n toiminta ja TJS-tuki -info Helsinki 48 Henkilökunnan suunnittelupäivät Hanko 49 Suunnittelupäivä Helsinki 50 Viestintävalmiuksia kansainvälisiin kokouksiin (englanti) Helsinki 51 AY-liike yhteiskunnallisena vaikuttajana (PSKJ) Kirkkonummi Toimitsijakurssi 2013 (PSKJ) 52 Studia generalia/media murroksessa Helsinki 53 Suomen työeläkejärjestelmä kansainvälisessä vertailussa Helsinki Akava-akatemia syys kevät Valtion luottamusmiesten neuvottelupäivät Kirkkonummi 55 Reilu Peli 1 - Työvälineitä henkilöstön edustajalle Helsinki ristiriitatilanteisiin 56 Akavalaiseksi yrittäjäksi - Koulutus yhdessä itsellisiä Helsinki työtaitoja itsensän työllistaville 57 Työhyvinvointi muutoksessa Oulu 58 Kunnan luottamusmiesten peruskurssi Helsinki 59 Neuvottelutaitoja henkilöstön edustajille Helsinki

11 Koulutus Ajankohta Paikkakunta 60 Excel 2010/2007:n perusteiden hallinta taulukkolaskenta Helsinki tutuksi 61 Johtamisvalmennus yhdistysten puheenjohtajille Oulu 62 Järjestön toiminta sujuvammaksi Excelillä -pilottikoulutus Helsinki 63 Järjestön toiminta sujuvammaksi Excelillä Helsinki 64 Työhyvinvointi muutoksessa / Akavalaiset liitot Kotka 65 Työhyvinvointi muutoksessa Tampere 66 Aktiivinen vaikuttaminen - Akava-akatemia syys Helsinki kevät Yt-menettelypäivä Jyväskylä 68 Kasvualat, muuttuva osaaminen - Koulutusta työttömille ja Helsinki työttömyysuhan alla oleville jäsenille - Opintoseteli Työoikeuden perusteet (TL9) - Työlainsäädäntöä Helsinki ammattijärjestöjen asiantuntijoille (9pv) 70 Osaaminen näkyväksi / Akavalaiset liitot Lappeenranta 71 Sujuvuutta ruotsinkieliseen jäsenpalveluun Helsinki 72 Kasvualat, retki työnantajan ajattelumaailmaan - Koulutusta Helsinki työttömille ja työttömyysuhan alla oleville jäsenille - Opintoseteli Sujuvuutta ruotsinkieliseen jäsenpalveluun Helsinki 74 Retki työhönottajan ajattelumaailmaan - Koulutusta Helsinki työttömille ja työttömyysuhan alla oleville jäsenille - Opintoseteli Työhyvinvointi muutoksessa Helsinki 76 TJS-tuki-info Helsinki 77 Yhdistyksen taloudenhoidon perusteet Helsinki 78 Järjestön toiminta sujuvammaksi Excelillä Helsinki 79 Ainutlaatuinen Sinä - Koulutusta työttömille ja Helsinki työttömyysuhan alla oleville jäsenille - Opintoseteli Yt-menettelypäivä Tampere 81 Työhyvinvointi muutoksessa / Akavalaiset liitot Varkaus 82 Akava, osaaminen ja työllisyys - Akava-akatemia syys Helsinki kevät Työntekijän ja työnantajan velvollisuudet (TL9) Helsinki Työlainsäädäntöä ammattijärjestöjen asiantuntijoille (9pv) 84 Osaaminen näkyväksi / Akavalaiset liitot Mikkeli 85 Akavalainen viestintä -mediavaikuttaminen, some - Akavaakatemia syys kevät Helsinki Koulutuksia 85 kpl. Osallistujia 1286 henkilöä.

12 Tilauskoulutus Ajankohta Paikkakunta 1 Esiintymistaitoa ammattiyhdistystoimijoille Helsinki 2 Alueellisten vertaistapaamisten suunnittelu Helsinki 3 Verkkoinfo/webinaari/kuvauspalvelu Helsinki 4 Työhyvinvointi koulutus, Reilu Peli Helsinki 5 Alueellisten vertaistapaamisten suunnittelu Kuopio 6 Osaava valtuuskunta Helsinki 7 Epäasiallinen käyttäytyminen työpaikalla Ulkomaat 8 SISU-päivä - Vaikuttaminen muutoksissa Vantaa 9 Kokous- ja neuvottelutaitoja uusille luottamusmiehille Helsinki 10 Reilu Peli -koulutus toimijoille Rovaniemi 11 SISU-päivä - Vaikuttaminen muutoksissa Tampere 12 Reilu Peli -koulutus esimiehille Rovaniemi 13 Muutosvalmennuksen käynnistys Hyvinkää 14 Reilu Peli -koulutus Talentian jäsenille Helsinki 15 SISU-päivä - Vaikuttaminen muutoksissa Joensuu 16 Reilu Peli koulutus Lahti 17 Osaava hallitus Helsinki 18 Työhyvinvointi muutoksessa Pardia Helsinki 19 Reilu Peli -jatkokoulutus esimiehille Seinäjoki 20 Verkkoinfo/webinaari Helsinki 21 Tehokas ja toimiva hallitustyöskentely Helsinki 22 Työyhteisön pelisäännöt 1. työpaja Helsinki 23 Reilu Peli -koulutus Pro:n jäsenille Helsinki 24 Verkkoinfo/webinaari Helsinki 25 Esiintymistaito ja osaamisen tunnistaminen Turku 26 Jaksaminen ja onnistuminen asiakaslähtöisessä työssä TYJ Helsinki 27 Uutta intoa yhdysjäsentoimintaan Pori 28 Viestintä paikallistasolla /Tehy Hgin aluetoimisto Helsinki 29 Reilu Peli -koulutus JYTY:n jäsenille Vaasa 30 Jaksaminen ja onnistuminen asiakaslähtöisessä työssä TYJ Helsinki 31 Etelä-Suomen aluetoimikuntien muutosvalmennus Ulkomaat 32 Osaaminen näkyväksi/ YTY Helsinki 33 Työssajaksaminen Helsinki 34 Reilu Peli -koulutus esimiehille Helsinki 35 Onnistunut EU-hanke. Koulutus STTK:n hyvinvointialoille Helsinki 36 Akavan webinaari- ja kuvauspalvelu Helsinki 37 Toimiva hallitustyöskentely Vantaa 38 Reilu Peli, välineitä työhyvinvoinnin kehittämiseen Tampere 39 Jaksaminen ja onnistuminen asiakaslähtöisessä työssä Helsinki 40 Reilu Peli -koulutus esimiehille Turku 41 HED-vertaistukitarvekysely Helsinki 42 Liiton hallintouudistus Naantali 43 Muutosvalmennuskoulutus Tampere 44 Jaksaminen ja onnistuminen asiakaslähtöisessä työssä Helsinki 45 Asiallisen käyttäytymisen malli ja epäasialliseen puuttuminen Helsinki 46 Esiintymistaitoa ammattiyhdistystoimijoille Helsinki 47 Reilu Peli -koulutus esimiehille Tampere 48 Osaamisen tunnistaminen Helsinki

13 Tilauskoulutus Ajankohta Paikkakunta 49 Luottamumusmiehen työhyvinvointi muutoksessa Kirkkonummi 50 Jaksaminen ja onnistuminen asiakaslähtöisessä työssä Helsinki 51 Ammattiosaston viestintä ja välineet Helsinki 52 Opintokeskuspäivä, Opintokeskuksen henkinen työsuojelu Helsinki 53 Osaava hallitus Helsinki 54 Reilu Peli jäsenilta Forssa 55 osaava hallitus Helsinki 56 Luottamusmieskoulutusten kehittäminen Helsinki 57 Reilu Peli koulutus, toimijoiden roolit ristiriitatilanteissa Turku 58 Työyhteisön pelisäännöt Helsinki 59 Reilu Peli Helsinki 60 Muutoskoulutus Vantaa 61 Varhaisen tuen mallin laadinta Helsinki 62 Työhyvinvointikorttikoulutus Kokkola 63 Oma jaksaminen muutoksen pyörteissä Helsinki 64 Reilu Peli jäsenilta Seinäjoki 65 Muutoskoulutus Vantaa 66 Strategia opiskelijatoimijoiden verkostolle Porvoo 67 Toimiva hallitustyöskentely Helsinki 68 Yhdistystoiminta Ulkomaat 69 Osaamisen näkyväksi tekeminen Helsinki 70 Neuvotteleminen muutoksessa Ulkomaat 71 henkilöstön yhteistyön kehittämiskoulutus Turku 72 Neuvottelutaitoja jäsenille Helsinki 73 Mentorointi Ammattiosaston viestintä Helsinki 75 Ammattiosaston johtaminen Helsinki 76 Aluetoiminnan kehittäminen Lappeenranta 77 Reilu Peli jäsenilta Helsinki 78 Henkilöstön edustaja neuvottelijana Vantaa 79 Jaksaminen ja onnistuminen asiakaslähtöisessä työssä Reilu Peli jäsenilta Tampere 81 Paikallisen edunvalvonnan kehittäminen Asikkala 82 yhdistyksen toiminnan kehittäminen Hämeenlinna 83 Jaksaminen ja onnistuminen asiakaslähtöisessä työssä Helsinki 84 Paikallisen edunvalvonnan tehostaminen Seinäjoki 85 Työniloa muutoksessa Helsinki 86 Jaksaminen ja onnistuminen asiakaslähtöisessä työssä Helsinki 87 Hallitustyöskentelyn tehostaminen Seinäjoki 88 Reilu Peli esimiehille Kuusankoski 89 Esiintymistaitoa ammattiyhdistystoimijoille Kuopio 90 Strategiakoulutus Helsinki 91 Haastavat vuorovaikutustilanteet Ulkomaat 92 Osaamisen tunnistaminen luottamushenkilön näkökulmasta Kirkkonummi 93 Introduction till föreningens belutsfattning Helsinki

14 Tilauskoulutus Ajankohta Paikkakunta 94 Yhdistystoiminnan jatkokurssi Lahti 95 Yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja Kirkkonummi 96 Toimiva hallitustyöskentely Helsinki 97 Neuvottelutaitoja terästämään Vaasa 98 Työhyvinvointi muutoksessa Oulu 99 Uraa suunnittelemaa Vaasa 100 Neuvottelutaidot Tampere 101 Esiintymistaitoa ammattiyhdistystoimijoille Helsinki 102 Osaamisen näkyväksi tekeminen Turku 103 Opi hallitsemaan ajankäyttöäsi -valmennus Helsinki 104 Puheenjohtajien ja sihteerien kurssi Tuusula 105 Ammattiosaston johtaminen Helsinki 106 Paikallisen edunvalvonnan tehostaminen Tampere 107 Reilu Peli - Työvälineitä luottamusmiehille ristiriitatilanteisiin Helsinki 108 Neuvottelutaitoja Helsinki 109 Paikallisen edunvalvonnan tehostaminen Pori 110 yhdistyksen toiminnan kehittäminen Helsinki 111 Yhdistystoiminnan peruskurssi Rovaniemi 112 Tiimin arvot ja pelisäännöt Helsinki 113 Osaaminen näkyväksi Helsinki 114 Paikallisen edunvalvonnan tehostaminen Lappeenranta 115 Reilu Peli jäsenilta Lappeenranta 116 Paikallisen edunvalvonnan tehostaminen Mikkeli 117 Reilu Peli jäsenilta Mikkeli 118 Työhyvinvointi muutoksessa PK-seudun aikuisopettajat Vantaa 119 Tehokas ja toimiva hallitustyöskentely Helsinki 120 Puheenjohtajien koulutus Lempäälä 121 Osaamisen näkyväksi tekeminen Helsinki 122 Työvälineitä henkilöstön edustajille ristiriitatilanteisiin Helsinki 123 PSKJ-yhteistyön kehittäminen Reilu Peli -koulutus esimiehille Pori 125 Reilu Peli - Työvälineitä esimiehille ristiriitatilanteisiin Helsinki 126 Osaamisen näkyväksi tekeminen Oulu 127 Ristiriita- ja muutostilanteiden kohtaaminen työyhteisössä Jyväskylä 128 Kesäsparraukset Reilu Peli - Työvälineitä yhdistyksen toimijoille epasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen ratkaisuun Lahti 130 Verkkoinfo/webinaari Helsinki 131 Rahastonhoitajan talouskoulutus Ulkomaat 132 YT-lain mahdollisuudet henkilöstön edustajalle Reilu Peli luottamusmiehille Helsinki Tilauskoulutuksia 133 kpl. Osallistujia noin 3000 henkilöä.

15 Hankekoulutus Ajankohta Paikkakunta 1 Reilu Peli asiantuntijaverkoston verkkoseminaari: Työmenetelmien Helsinki kehittäminen 2 Syyspäivä Helsinki 3 Syyspäivä Helsinki 4 Viestintä ja yhteydenpito, webinaari Helsinki 5 Reilu Peli asiantuntijaverkoston verkkoseminaari: TTK:n Sykettä Helsinki työhön -palvelun esittely 6 Vaikuttamisen prosessit, webinaari Helsinki 7 Miten työelämässä vaikutetaan?, webinaari Helsinki 8 Kehity vaikuttajana - Työvälineitä ammattijärjestöjen Oulu aluevaikuttamiseen 9 Webinaarin isännöinti, Kansalaistoiminta - lailliset oikeudet Helsinki 10 Webinaarin isännöinti, Kuntalaisen mahdollisuudet osallistua ja Helsinki vaikuttaa omalla asuinalueellaan ja kunnassa. 11 Kehity vaikuttajana - Työvälineitä ammattijärjestöjen Tampere aluevaikuttamiseen 12 Reilu Peli asiantuntijaverkoston verkkoseminaari: Psykososiaalisten Helsinki riskien kartoitus kuormitusanalyysin avulla 13 Luottamusmieskoulutusten uudistaminen Helsinki 14 Reilu Peli asiantuntijaverkoston verkkoseminaari: kuormittumisen Helsinki selvittäminen ja hallinta työpaikalla 15 Luottamusmiesringin toiminnan suunnittelua Järjestäytyminen ja jäsenten tuki luottamusmiehelle sekä suhteet Helsinki työnantajaan 17 Unelmia uudesta työstä - työn teettämisen tapojen ja työntekijän Helsinki aseman muutokset 18 Toiminnan kehittäminen ja ryhmädynamiikka Ulkomaat 19 Reilu Peli asiantuntijaverkoston verkkoseminaari: Työsuojelun Helsinki valvonta 20 Reilu Peli asiantuntijaverkoston verkkoseminaari: Henkisen Helsinki työsuojelun lainsäädäntö 21 Talouskysymyksiä Helsinki Hankekoulutuksia 21 kpl. Osallistujia noin 400 henkilöä.

16 Sija Liitto Keskus- Tunnit Tunnit Tunnit Ero Sija Kpl Kpl järjestö Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry Akava Ammattiliitto Pro ry STTK Tehy ry STTK Palkansaajajärjestö Pardia ry STTK Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry STTK Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry STTK Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ry Akava Suomen Lääkäriliitto ry Akava Akavan Erityisalat ry Akava Suomen Ekonomiliitto SEFE ry Akava Julkisalan Koulutettujen Neuvottelujärjestö Juko ry Akava Insinööriliitto IL Akava KTK Tekniikan Asiantuntijat ry Akava Suomen Lakimiesliitto ry Akava Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry STTK Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ry Akava Päällystöliitto ry Akava Vakuutusväen Liitto VvL ry STTK Upseeriliitto ry Akava Suomen Farmasialiitto SFL ry Akava Nordea Unioni Suomi Ry STTK Kirkon alat ry STTK Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry Akava Ylemmät Toimihenkilöt YTN - De Högre Tjänstemännen YTN Akava Suomen Eläinlääkäriliitto ry Akava Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry STTK Suomen Psykologiliitto ry Akava Akava ry Akava Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry Akava Suomen Hammaslääkäriliitto ry Akava Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Akava Liiketalouden liitto LTA ry STTK Agronomiliitto ry Akava YTY & Valmentajat Akava Meijerialan Ammattilaiset MVL ry STTK Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry Akava Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL ry Akava Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry Akava Tradenomiliitto ry Akava Vakava ry Akava Kirkon akateemiset - Kyrkans akademiker AKI r.y. Akava Suomen Puheterapeuttiliitto ry Akava Mediaunioni MDU ry STTK Tieteentekijöiden liitto ry Akava Suomen Palomiesliitto SPAL ry STTK Ympäristöasiantuntijoiden Keskusliitto YKL ry Akava Tekniikka ja Terveys KTN ry Akava Suomen Työterveyshoitajaliitto ry Akava Suomen erityiskasvatuksen liitto ry Akava Liittojen Tunnit Tunnit Tunnit Ero Kpl Kpl lkm Akava yhteensä: STTK yhteensä: Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto TJS ry Yhteensä:

TEHY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008

TEHY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 KT 1 TEHY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 Luottamusmieskoulutus Tehy 14.-16.4. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 3-jakso (3/07) Tehy 4.-6.2. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 1-jakso (1/08)

Lisätiedot

TNJ RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006

TNJ RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006 TNJ RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006 Luottamusmieskoulutus Tehy 18.1.-20.1. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 2-jakso (1/05) Tehy 26.-28.4. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 3-jakso (1/05)

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) LUOTTA- MUSMIES- Jyty ry 18. 19.1. Kuopio LM-perusopinnot 1 Jyty ry 18.1. 15.2. Verkkokurssi Kunnan toiminta, talous ja tietosuoja verkkokurssi

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) LUOTTAMUSMIES- KOULUTUS 18. 19.1. Kuopio LM-perusopinnot 1 18.1. Kunnan toiminta, talous ja tietosuoja verkkokurssi 15.2. Verkkokurssi 26.

Lisätiedot

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2016 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2016 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 jäsenjärjestöä, joissa on noin 610 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 31/2016 liite 5 1 (13)

KT Yleiskirjeen 31/2016 liite 5 1 (13) KT Yleiskirjeen 31/2016 liite 5 1 (13) Luottamusmieskoulutus Vantaa 24. 26.1. Luottamusmiesten perusopinnot, 3. jakso (4/2016) Vantaa 13. 15.2. Luottamusmiesten perusopinnot, 1. jakso (1/2017) Helsinki

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Neuvottelutulos

Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Neuvottelutulos 7.11.2016 Neuvottelutulos Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus 2017 PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät SuPer 29.-30.3. Yksityissektorin neuvottelupäivät

Lisätiedot

Yleiskirjeen 3/2016 liite 1 Muutokset hyväksyttyyn vuoden 2016 ay-koulutukseen / JUKO (KTK ry) Järjestäjä Ent. aika Uusi aika Ent. paikka Uusi paikka Kurssin nimi MUUTOKSET: JUKO 10. 11.3. 3. 4.3. Oulu

Lisätiedot

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 KOULUTUSOHJELMA 2015 1 (8) NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 Nousu tarjoaa jäsenilleen ja luottamustoimisille monipuolista ja innoittavaa koulutusta! Arkena työajalla tapahtuva koulutus on palkallista.

Lisätiedot

JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008

JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 KT 1 JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 Luottamusmieskoulutus Jyty ry 16. 17.1. Seinäjoki Luottamusmiesten perusopinnot I Jyty ry 23. 24.1. Vasa FM grundutbildning I Jyty ry 25.1. Rovaniemi Luottamusmiesten

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 6

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 6 18.12.2008 1 (5) Super ry:n ay-koulutustilaisuudet vuonna 2009 Luottamusmieskoulutus SuPer ry 19. 23.1.2009 Oulu SuPer ry 9. 13.2.2009 Kuopio SuPer ry 16. 20.3.2009 Tampere SuPer ry 11. 15.5.2009 Helsinki

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 2 1 (14)

KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 2 1 (14) KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 2 1 (14) Luottamusmieskoulutus 16.1. 20.1. 20.3. 22.3. 18.9. 20.9. 13.11. 15.11. 11.12. 13.12. 23.1. 27.1. 6.3. 10.3. 15.5. 19.5. 25.9. 29.9. 20.11. 24.11. 13.2. 17.2. 8.5.

Lisätiedot

Koulutuskalenteri syksy 2013 - kevät 2014

Koulutuskalenteri syksy 2013 - kevät 2014 Akavaakatemia Koulutuskalenteri syksy 2013 - kevät 2014 Akava-akatemia 1 Sisältö Johdanto: Akava-akatemian 5. toimintakausi 3 1 Perehdyttämiskoulutus 4 Perehdyttämiskoulutuksen aikataulu 4 Akava keskusjärjestö

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 17/2009 liite 7

KT Yleiskirjeen 17/2009 liite 7 9.12.2009 1 (6) Tehy ry 3.11.2009 KUNTASEKTORIN AY-KOULUTUS V 2010 Luottamusmieskoulutus Tehy Helsinki 18.-20.1. Tehy Vantaa 29.-31.3. Tehy Helsinki 27.-29.1. Tehy Helsinki 7.-9.4. Tehy Vantaa 31.5.-2.6.

Lisätiedot

KT 3.12.2014 Yleiskirjeen 14/2014 liite5

KT 3.12.2014 Yleiskirjeen 14/2014 liite5 TEHY RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2015 KUNTASEKTORIN SOPIMUSKOULUTUS V 2015 JÄRJESTÄJÄ PAIKKA AIKA KURSSI Luottamusmieskoulutus KoHo/Tehy Vantaa 12.-14.1. Luottamusmiesten perusopinnot 3-jakso (5/14)

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

Akavan jäsenjärjestöt ja jäsenmäärät

Akavan jäsenjärjestöt ja jäsenmäärät Akavan jäsenjärjestöt ja jäsenmäärät 1.1.2017 Agronomiliitto 5 964 Akavan Erityisalat 26 581 Akavan sairaanhoitajat ja TAJA 1 519 Akavan Yleinen Ryhmä AYR 739 Diakoniatyöntekijöiden Liitto Dtl 1 753 DIFF

Lisätiedot

Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL

Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL 18.11.2016 Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) VIESTINNÄN KESKUSLIITTO. Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) VIESTINNÄN KESKUSLIITTO. Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2017 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2017 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 30.01.-03.02. Paperiliitto 2. 30.01.-03.02.

Lisätiedot

JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2012

JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2012 1 (13) JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2012 KUNTASEKTORIN SOPIMUSKOULUTUS VUONNA 2012 JÄRJESTÄJÄ ALKAA LOPPUU PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS /JHL ry 16.01.

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 4 1 (5)

KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 4 1 (5) KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 4 1 (5) Luottamusmieskoulutus SuPer ry 13. 17.3.2017 Helsinki Luottamusmiestutkinto, 1. opintojakso SuPer ry 13. 17.2.2017 Helsinki Luottamusmiestutkinto, 2. opintojakso SuPer

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 4 1 (5)

KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 4 1 (5) KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 4 1 (5) Luottamusmieskoulutus SuPer ry 13. 17.3.2017 Helsinki Luottamusmiestutkinto, 1. opintojakso SuPer ry 13. 17.2.2017 Helsinki Luottamusmiestutkinto, 2. opintojakso SuPer

Lisätiedot

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2 Luottamusmieskoulutus Johdantokurssit 18.1. - 22.1. Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv 30.5. - 3.6. Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv 21.3. - 23.3. 22.8. - 24.8. 10.10. - 12.10.

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 1 1 (7)

KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 1 1 (7) KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 1 1 (7) Luottamusmieskoulutus JUKO 9. 10.2. Kuopio pääluottamusmiesten peruskurssi JUKO 23. 24.3. Oulu pääluottamusmiesten peruskurssi JUKO 7. 8.9. Tampere pääluottamusmiesten

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

KOULUTUS JYTYSSÄ 2017

KOULUTUS JYTYSSÄ 2017 KOULUTUS JYTYSSÄ 2017 JYTYN KOULUTUKSET Jyty tarjoaa runsaasti erilaista koulutusta yhdistysten jäsenille, yhdistysaktiiveille ja henkilöstönedustajille. Monipuolisessa koulutustarjonnassa on tarjolla

Lisätiedot

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut hankinnat 2015 koko maa Ajanmukaiset menettelytavat ja välineet lisäävät mahdollisuuksia ja edistävät

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

YLEISKIRJEN 24/2007 LIITE 4 JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008

YLEISKIRJEN 24/2007 LIITE 4 JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 KT 1 JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 Luottamusmieskoulutus 21.1.-25.1.2008 Karjaa Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan 19.5.-23.5.2008 Karjaa Edunvalvonnan ja

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

Edunvalvontakoulutus (sopimuskoulutus) Edunvalvontakoulutus (sopimuskoulutus) OAJ kouluttaa yleistä

Edunvalvontakoulutus (sopimuskoulutus) Edunvalvontakoulutus (sopimuskoulutus) OAJ kouluttaa yleistä OAJ kouluttaa 2011 OAJ kouluttaa yleistä Edunvalvontakoulutus (sopimuskoulutus) Edunvalvontakoulutus (sopimuskoulutus) OAJ:n koulutus jakautuu edunvalvontakoulutukseen (sopimuskoulutusta) ja järjestökoulutukseen.

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE 2014 Kari Sutinen, pj TOIMINNAN OSA-ALUEET KOKOUSTOIMINTA KOULUTUS/EDUNVALVONTA, AKTIIVIT, JÄSENISTÖ EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN, AKTIIVIT/JÄSENISTÖ/TYÖNANTAJAT

Lisätiedot

Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä

Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä Insinöörit 100 vuotta foorumi 4.10.2012 Tampere Liisa Huovinen, Riina Nousiainen Ammattiliitto Pro Työelämän ajokortti opintojakso valmistaa

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

sosiaalialan menestystekijä

sosiaalialan menestystekijä sosiaalialan menestystekijä Osaaminen, vuorovaikutus, tahto. {Osaaminen on tietoa, taitoa ja oikeaa asennetta.} Ammattijärjestö Talentia edistää jäsentensä urakehitystä vaikuttamalla sosiaalialan lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE lyhyesti Toteuttamisaika: 1.8.2015-30.6.2017 Päätavoite: korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen yhdistysyhteistyöllä Muita tavoitteita:

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

Kirkon työelämä 2020 ohjelma KirTEKO /15/16 Esityksen / esittäjän nimi

Kirkon työelämä 2020 ohjelma KirTEKO /15/16 Esityksen / esittäjän nimi Kirkon työelämä 2020 ohjelma KirTEKO 2015-1 2/15/16 Esityksen / esittäjän nimi 2 KirTEKO tavoite ja tarkoitus Kirkon työpaikat ovat kansallisen työelämän kehittämisstrategian mukaisesti tulevaisuuden työpaikkoja

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 11.9.2015 Keski-Suomen Järjestöareenan tehtävä Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja Tunnistaa järjestökentän

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Aloitustilaisuus

Aloitustilaisuus Uute Uutta tekemässä 2015-2018 Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen Pohjois-Suomen seurakunnissa Aloitustilaisuus 26.10.2015 Miltä työssä näyttää nyt? Mitä työelämässä tapahtuu juuri nyt? Miten käy työhyvinvoinnille?

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Sote-rakenneuudistus 2013 Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Järjestämisvastuussa olevalle taholle kuuluu omalta osaltaan vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä Tähän sisältyy vastuu väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA Suomen kesäyliopistot r.y. Finlands sommaruniversitet r.f. The Association of Summer Universities in Finland Sisällysluettelo: Sivu 3 Kesäyliopiston

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Kannus 1.10.2013 Tiina Sivonen Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus 8.8.2007 Kutsujana Keski-Suomen Kylät ry,

Lisätiedot

Mitä olemme saaneet aikaiseksi Kuntalaiset keskiöön projektissa?

Mitä olemme saaneet aikaiseksi Kuntalaiset keskiöön projektissa? Mitä olemme saaneet aikaiseksi Kuntalaiset keskiöön projektissa? Päivi Kurikka paivi.kurikka@kuntaliitto.fi erityisasiantuntija Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen Suomen Kuntaliitto Projektin taustalla

Lisätiedot

KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu

KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu Tiedustelussa selvitettiin vuoden 2015 säästöjen tilanne sekä arvio säästötarpeista vuodelle 2016 Tiedustelu lähetettiin kaikkiin Manner-Suomen kuntiin ja kuntayhtymiin

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM 21.3.2014 Helena Palmgren 2 Pienten yritysten ja yrittäjien uusi työterveyshuoltopalvelu

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö. Yrityskylä on pienoiskaupunki, jossa on vähintään 15 eri yrityksen ja

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI RINNAKKAISSEMINAARI 8: Rehtorin työnkuva, pätevyysvaatimukset ja opetusalan työaikajärjestelyt tulevaisuudessa Matti Lahtinen, OPH Kristiina Haavisto,

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen

Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen Satu Tolonen ja Janne Antikainen TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Työpaja 13.6.2016 Väestö Väestönkehitys 1995-2015

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Kuntajohtajapäivät 2011 Työmarkkinakatsaus 12.8.2011 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Ajankohtaista Hallitusohjelma kunta-alan ja työmarkkinoiden kannalta: Talouspolitiikan ja työmarkkinoiden koordinointi

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot