VAUHDIKKAAN KEHITTÄMISTYÖN JA HIIPUVAN TALOUDEN RISTIVEDOSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAUHDIKKAAN KEHITTÄMISTYÖN JA HIIPUVAN TALOUDEN RISTIVEDOSSA"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2013

2 VAUHDIKKAAN KEHITTÄMISTYÖN JA HIIPUVAN TALOUDEN RISTIVEDOSSA Toimihenkilöjärjestön Sivistysliiton ja TJS Opintokeskuksen vuotta 2013 kuvaa mainiosti ristiveto: toisaalta tehtiin hyvää ja vaikuttavaa koulutus- ja kehittämistyötä, mutta samalla kärsittiin yleismaailmallisen laman vaikutuksista vähenevinä rahoituksina ja koulutuksina. Liittohallitus uudisti Sivistysliiton strategian seuraavalle neljälle vuodelle, mutta tämä vuosikertomus on vielä edellisen strategian ja toimintasuunnitelman mukainen. TJS:n hallinnon ja henkilökunnan yhteinen strategiaseminaari TJS:n koulutustilassa. Vuoden 2013 toiminnan strategisia tavoitteita oli neljä: 1 TJS OPINTOKESKUS OLI LUOTETTAVA, VALTAKUNNALLISESTI JA JOUSTAVASTI TOIMIVA TOIMIHENKILÖIDEN OPPILAITOS Vuonna 2013 TJS Opintokeskus: 1. Tarjosi avoimena koulutuksena 24 yhdistystoimijoille suunnattua tilaisuutta, mutta niistä toteutui vain 7. Työsuojeluvaltuutetuille, luottamusmiehille ja muille henkilöstön edustajille suunnatut koulutukset toteutuivat kaikki 13, samoin kuin kymmenisen atkkoulutusta. Sosiaalisen median koulutukset ja käyttö edunvalvonnassa painottuivat luentojen järjestämiseen verkossa. Tilaisuuksia oli yhdeksän. Kaikille Akavan ja STTK:n jäsenjärjestöjen jäsenille suunnattuja iltatilaisuuksia teemalla työhyvinvointi muutoksessa toteutui kuusi. 2. Vakiinnutti koulutustensa verkostomaisen suunnittelutavan. Helmikuussa pidetyn tilaisuuden jälkeen koulutustarjontaan lisättiin mm. liittojen henkilöstölle koulutuksia lomakkeiden hyödyntämiseen hallinnossa eli käytännön ohjausta Excelin käyttöön 1

3 jäsenhallinnassa, työajanseurannassa jne. Lisäksi entistä aktiivisemmin ryhdyttiin suunnittelemaan pienten akavalaisten liittojen yhteistä, verkostomaista tapaa toteuttaa koulutuksia pienillä paikkakunnilla. Vuonna 2013 tällaisia osaamisen todentamisen ja työhyvinvoinnin koulutuksia jäseniltoina pidettiinkin kymmenisen kertaa Torniosta Varkauteen ja Kotkaan. 3. Toteutti Opetushallituksen opintosetelirahoituksella työttömien ja työttömyysuhan alla olevien koulutuksia. STTK:n kentässä tällaisia koulutuksia oli kiinnostunut järjestämään Ammattiliitto Pro:n Etelä-Suomen aluetoimikunta. Heidän kanssaan yhteistyössä suunniteltiin viisi koulutusta, joista toteutui kolme. Työllistymisseminaarien teemat olivat: Kasvualat ja muuttuvat osaamisvaatimukset, Työssä hankitun osaamisen tunnistaminen sekä Osaamisen tunnistaminen eli retki työhönottajan ajatusmaailmaan. Koulutuksiin osallistui yhteensä 41 työtöntä tai työttömyysuhan alla olevaa jäsentä. Akavan kentässä työttömille tarkoitettua koulutusrahaa käytettiin myös yleisöluentoon , joka toteutettiin yhdessä OTTY ry:n kanssa. Koulutukseen osallistui n. 120 jäsentä. Päivi Lohi-Aalto kirjoittaa muistiota koulutuksesta. 4. Tuotti Puheenjohtaja ohjaajana -oppaan yhdistysten puheenjohtajille. Opas julkaistaan vain sähköisenä julkaisuna verkossa, mikä on Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliiton historiassa uutta. Päätös tällaiseen uudenlaiseen julkaisutapaan keskustelutti hyvin perusteellisesti Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliiton liittohallitusta, koska sähköisen julkaisun ansaintalogiikka on vielä lapsenkengissään ja siksi epävarmaa. Vuoden 2014 aikana nähdään, voidaanko sähköisten oppimateriaalien valmistus ja julkaisu tehdä taloudellisesti tasapainoisesti. 5. Saattoi loppuun yhteistyössä Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n kanssa aloitetun luottamusmiesten ryhmämentoroinnin kokeilun ja tuotteisti sen pohjalta henkilöstönedustajien ja järjestötoimijoiden vertaistukikoulutuksen. TJS tarjoa tätä toimintamuotoa järjestöille niin avoimena koulutuksena kuin tilauspalvelunakin. 6. Järjesti TJS-tuen hakijoille TJS-tuki-infoja kaksi kertaa. Tavoitteena oli saada viisi uutta käyttäjäjärjestöä, mikä toteutuikin, mutta siitä huolimatta järjestöjen koulutustilaisuuksien määrä laski. Pienenevät taloudelliset resurssit ovat mitä ilmeisin syy tähän. 7. Varasi henkilöstöresursseja avointen koulutusten lisäksi liittojen asiantuntijoiden pedagogiseen ohjaukseen ja kouluttajapalvelujen tuottamiseen. Erinomainen esimerkki tästä oli keväällä yhteistyössä Tehyn koulutusosaston kanssa aloitettu järjestökoulutuksen arviointihanke, joka koostui kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa 2

4 TJS seurasi käynnistyvää luottamusmiesten peruskoulutusta ja teki havaintoja osallistujien kysymyksistä, kommenteista ja kiinnostuksen kohteista. Toisessa osassa laadittiin opetussuunnitelma ja käytännön toteutussuunnitelma oppimismenetelmineen kuntasektorin luottamusmiesten peruskoulutuksen uudistamiseksi. Kolmannessa osassa analysoitiin luottamusmiesten toimintaympäristöstä nousevia haasteita haastattelemalla kaksi kokenutta ja kaksi vasta aloittanutta luottamusmiestä, kaksi liiton asiantuntijaa sekä yksi luottamusmies, jonka työpaikalla työehtosopimus oli vaihtunut toiseksi. Havainnointi ja erityisesti havaintoraporttien kirjoittaminen osoittautuivat suuritöiseksi, mutta samalla erittäin antoisaksi työvaiheeksi. Havainnoinnin kautta on saatu paljon uutta tietoa järjestöaktiivien kouluttautumisesta ja luottamustehtävän haltuun ottamisesta. 8. Jatkoi oppilaitosyhteistyötä Humanistisen ammattikorkeakoulun koordinoimassa e-mentoroinnin toimintamalleja kehittävässä hankkeessa, jossa TJS:n asiantuntija toimi hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana. Hankkeesta oli tavoitteena saada TJS Opintokeskukselle työvälineitä, joiden avulla TJS Opintokeskuksen koulutuksissa voidaan auttaa luottamushenkilöitä ja järjestöaktiiveja luomaan omia, erityisesti sähköisiä tukiverkostojaan ja auttaa heitä kehittymään tehtävissään. Toistaiseksi tulokset ovat olleet välttäviä, mutta hanke jatkuu vuonna Opintokeskus oli mukana myös Tampereen Teknillisen yliopiston koordinoimassa työturvallisuuden johtamista kehittävässä tutkimushankkeessa rahoituksen hakijana. Työturvallisuuden johtajat -tutkimushankkeessa luodaan tietoa esimerkiksi turvallisuusasiantuntijoihin kohdistuvista odotuksista ja heidän tuen tarpeestaan. Näitä tietoja TJS Opintokeskus hyödyntää omissa koulutuksissaan. Lisäksi Opintokeskus osallistui Tekesin rahoittamaan Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä -hankkeeseen. TJS on seurannut hankkeen etenemistä, osallistunut työpajoihin mahdollisuuksien mukaan sekä osallistuu tulosten levittämiseen. Hanketta toteuttavat Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Työterveyslaitos. Hankkeesta saadaan tutkittua tietoa johtajuudesta sekä dialogisen johtamisen keinoja TJS Opintokeskuksen järjestöjen puheenjohtajien koulutuksiin sekä Akava akatemian johtamiskoulutuksiin. 3

5 2 TJS:N KEHITTÄMISTOIMINTA OLI TOIMIHENKILÖKENTTÄÄ KOKOAVA NIIN PERINTEEN SIIRTÄMISESSÄ KUIN TULEVAISUUDEN ENNAKOINNISSAKIN TJS Opintokeskuksen asiantuntijat seurasivat toimintaympäristön ja työelämän muutoksia mm. osallistumalla Työelämän tutkimusseuran ja muiden työelämän kehittäjien yhteistyöverkostoihin ja analysoimalla omien koulutusmuistioiden ja palautteiden avulla kerättyä tietoa. TJS Opintokeskuksen perustehtävä on toimihenkilökentän kulttuurin tukeminen ja historian tallentaminen sekä historiatietojen jalostaminen uudenlaisen toiminnan kehittämiseksi. Vuonna 2013 TJS Opintokeskus: 1. Selvitti mahdollisuuksia jatkaa STTK:n kanssa toteutettua työn teettämisen tapojen muutokseen liittynyttä hanketta mm. pätkätyötä tekevien tukemiseksi laajentamalla verkostoa. Hankkeelle ei kuitenkaan saatu mistään lähteistä jatkorahoitusta. Hanke-esittely YouTubessa 2. Jatkoi Ammattiliitto Pron kanssa Osaat! -hanketta. Hanke ei saavuttanut kaikkia asetettuja tavoitteita, sillä eri tahojen osin ristikkäisiä odotuksia ei onnistuttu yhdistämään. Yhteistyökumppaneiden erilaisesta osaamisen määrittelyn tarpeista johtuen osaamisen todentamiseen ja hallintaan ei onnistuttu kehittämään yhteistä toimintamallia. Hankkeessa saatiin kuitenkin valmiiksi yleisten työelämävalmiuksien todentamiseen sopiva työskentelymalli, jota on mahdollista soveltaa esim. ammattiliittojen uravalmennuksessa. 3. Sai kunnolla käyntiin historiatutkimushankkeen, kun siihen saatiin vuoden pituinen apuraha. Aluksi tutkitaan, miten toimihenkilökentän järjestäytyminen on aikanaan käynnistynyt. Tästä apurahasta käytettiin noin puolet ja sen turvin on tehty toimihenkilöliikkeen varhaisvaiheiden aineisto- ja lähdekartoitusta sekä tutkittu ja kerätty aineistoa. Vuonna 2013 haettiin ja saatiinkin rahoitusta sen tutkimiseen, miten työn sukupuolittavat käytännöt, koulutus ja valta-asema vaikuttavat palkkatasa-arvon toteutumiseen. Tutkimusrahoituksen myönsi Työsuojelurahasto ja sen käyttö aloitettiin joulukuun alusta Toimihenkilökenttää informoitiin hankkeen edistymisestä järjestämällä kolme tietoiskua. Historiatoimikunnan puheenjohtaja Tapio Huttula kävi esittelemässä hankkeen tilannetta Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliiton hallitukselle sekä STTK ry:n hallitukselle. Historiatoimikunnan jäsen Markku Lemmetty esitteli hankkeen tilannetta Akava ry:n hallitukselle. 4

6 4. Arpoi vuoden 2012 mittaan henkilöstön edustajien tarinoita toimittaneiden ay-aktiivien kesken kuusi kappaletta lahjakortteja, jotka postitettiin tammikuussa Tarkoituksena oli käynnistää luottamusmiesten tai järjestöaktiivien elämäkertakertomuksia arvioiva tutkimus, mutta siihen ei saatu vielä rahoitusta. 5. Haki syksyllä 2013 Pohjola Nordenin hankerahaa, jotta historiantutkimushankkeen tuottamasta tiedosta voitaisiin tehdä yhteispohjoismainen vertailu sekä tuottaa uusia ajatuksia ja välineitä järjestöjen tasa-arvotyöhön. Hankkeesta saatavaa tietoa voidaan ensimmäistä kertaa verrata pohjoismaisiin olemassa oleviin tutkimustuloksiin. Hakemukseen lähtivät hankekumppaneiksi TCO:n ja Tehys fackavdelning på Åland r.f. Hanke raukesi kielteiseen rahoituspäätökseen. TJS:n kannattaa yrittää uudelleen sitten, kun historiahankkeesta on saatu tuloksia siitä, millaiset tekijät palkkatasa-arvoon vaikuttavat. 6. Osallistui ETUI:n koordinoimaan EU-maiden ammattijärjestöoppilaitosten verkoston käynnistämiseen. Verkoston toiminnan kehittämistyö jatkuu vuonna Lisäksi aloitettiin yhteistyö toimihenkilökeskusjärjestö TCO:n (Ruotsi) kanssa pohjoismaisten seminaarien ja ETUI-koulutuksen tarjoamiseksi. Akavaan ja STTK:hon laadittiin koulutustiedotteita ETUI:n koulutuksista yhteensä 28 kpl. 7. Tuotti yhdessä muiden opintokeskusten kanssa kansalaisten vaikuttamista aktivoivan ja järjestötoimijoiden vaikuttamisosaamista lisäävän sähköisen verkkosivuston sekä aiheeseen liittyviä koulutuksia ESR-rahoitteisessa Järjestöt lähidemokratian tukena - hankkeessa. TJS:n tuotti sisältöjä työelämävaikuttamiseen liittyvään osioon ja järjesti kyseiseen teemaan liittyvät kaksi koulutuspilottia, jotka toteutettiin yhteistyössä palkansaajakeskusjärjestöjen kanssa. Lisäksi TJS koulutti hankkeessa toteutetussa vaikuttamisen verkkoseminaarien sarjasta yhden jakson, jonka aiheena oli työpaikalla vaikuttaminen ja ohjasi pitkäkestoisen vaikuttamisen verkkokoulutuksen työelämävaikuttamisen osion. 3 TJS KEHITTI LIITTOJEN JA YHDISTYSTEN TOIMIHENKILÖIDEN OSAAMISTA Toimihenkilöjärjestöjen henkilöstön osaamisen kehittäminen on yksi TJS Opintokeskuksen keskeisiä tehtäviä. Toiminta perustuu yhteisiin tarvekartoituksiin, koulutusten ja palveluiden suunnitteluun ja tulosten arviointiin. Vuonna 2013 TJS Opintokeskus: 1. Jatkoi Reilu Peli -verkoston toimintaa liittojen asiantuntijoiden ja henkilöstön edustajien tukemiseksi. Verkosto järjesti seitsemän verkkoseminaaria työsuojelun ja -hyvinvoinnin eri aiheista ja yhden koulutuksen verkoston sivujen käyttäjille. Verkkoseminaareihin osallistui yhteensä n. 130 henkeä. 2. Toteutti kahdeksannen Työlainsäädäntöä ammattijärjestöjen asiantuntijoille ja henkilöstön edustajille -koulutuksen ja käynnisti saman koulutuksen yhdeksännen kerran. Asiantuntija kouluttajana -ohjelmaan ei saatu riittävästi osallistujia. 5

7 3. Tarjosi kaksi liittojen asiantuntijoille tarkoitettua Reilu Peli 2 Työvälineitä epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen -koulutusta, mutta ne eivät toteutuneet. 4. Tuotti Tiina Huokunan pitämän Media murroksessa Studia generalia -luennon. 5. Vastasi palkansaajakeskusjärjestöjen yhteisen asiamies-/toimitsijakoulutuksen suunnittelusta, valmistelusta ja tiedottamisesta sekä Akava-akatemian ja Vakavan luottamusmieskoulutusten käytännön järjestelyistä. 6. Tarjosi 11 webinaariin (koulutus- ja tiedotustilaisuuteen) Adobe Connect - isännöintipalvelua, joiden kesto vaihteli noin tunnista kuuteen tuntiin. Kahdessa tilaisuudessa tarjottiin myös videokuvan lähetystä verkossa opiskeleville. Lisäksi palvelua käytettiin Reilu Peli -verkostossa, opintosetelikoulutuksissa ja Järjestöt lähidemokratian tukena -hankkeessa. 7. Valitsi vuoden 2013 Välkky -palkinnon saajiksi Tehyn ammattiosasto 707 vakuuttavan, uusia keinoja käyttävän viestinnän ansiosta sekä Pirkanmaan Talentian aluevastaavatoiminnan, joka on vapaaehtoisvoimin koottu ja pyöritetty tiedonvälitysverkosto. Välkky -palkitut: Arja Tunturi ja Henry Zitting Tehyn ammattiosasto 707 sekä Eveliina Talasmäki, Talentian Pirkanmaan alueyhdistys 6

8 4 TJS KEHITTI OMAA OSAAMISTAAN JA TOIMINTATAPOJAAN TJS Opintokeskus pyrki olemaan oppiva organisaatio, jolloin toiminnan kehittäminen nousee henkilöstön osaamisesta ja prosessien kehittämisestä. Tärkeänä pidettiin myös henkilöstön työhyvinvoinnin turvaamista heterogeenisessa ja jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. TJS Opintokeskuksen toiminta pyrittiin pitämään taloudellisesti tasapainoisena, mikä oli erittäin - jopa liian - haasteellista, mutta se ei vielä heijastunut jäsenjärjestöjen maksamien palvelujen hintoihin Vuoden 2013 aikana TJS Opintokeskuksen henkilöstö: 1. Piti osaamisensa ajan tasalla kehityskeskusteluissa sovittujen koulutusten, entistä kiinteämmän sidosryhmätyöskentelyn ja oman toiminnan säännöllisen reflektoinnin avulla. Koulutuksiin varattiin resursseja ja työaikaa edellisten vuosien tapaan. Myös itse järjestettyjä koulutuksia hyödynnettiin mahdollisemman paljon. Henkilöstön jäsenet osallistuivat vuoden aikana noin 30 eripituiseen koulutustilaisuuteen, joiden teemat tukivat pääsääntöisesti joko järjestö- tai työhyvinvointikoulutusten kehittämistä. Yksi henkilö sai opettajan pedagogisen pätevyyden. 2. Uusi taloudenhallintojärjestelmänsä ja kehitti palvelujaan lisäämällä eri atkjärjestelmiensä yhteensovittamista ja järkeistämistä. Lisäksi aloitettiin Ammattiliitto Pron kanssa sähköisten järjestelmien yhteensovittaminen TJS-tukien hakuprosessien keventämiseksi. 3. Seurasi henkilöstön työhyvinvoinnin tilaa kuukausittain henkilökunnan kokousten yhteydessä ja kolme kertaa vuodessa pidettävissä suunnittelu- ja hyvinvointiseminaareissaan. Yhtään työuupumissairauspäivää ei ollut. 4. Uudisti verkkosivunsa, joilla palvelut tuodaan selkeämmin, monipuolisemmin ja eri näkökulmista esiin. Sivuille tuotiin esimerkiksi näkyvästi teemat järjestötoiminta, edunvalvonta ja työsuojelu. Lisäksi uudistettiin koulutusten palautekysely ja otettiin omaan sisäiseen käyttöön koulutuskokemusten sähköinen keräysjärjestelmä. 7

9 Koulutus Ajankohta Paikkakunta 1 Suunnittelupäivät Lahdessa Lahti 2 Neuvottelujen käyminen_2 - Neuvottelutaitoja akavalaisille Helsinki asiantuntijoille_2 3 jäsenkyselyyn liittyvät koulutustilaisuudet Helsinki 4 IV Kohti asiantuntijuutta koulutuksen toteuttajana (ASKO 6) 8. oj - Asiantuntija kouluttajana ( ) Helsinki 5 Työsopimus (TL8) - Työlainsäädäntöä ammattijärjestöjen Helsinki asiantuntijoille Yhteistyödynamiikka ja esimiehen rooli - Esimiestyö ja Helsinki tiimin johtaminen järjestöissä Akava työelämän vaikuttajana - Akava-akatemia syys Helsinki kevät TJS:n vuoden 2014 koulutusten suunnittelu Helsinki 9 Neuvottelijan jaksaminen _2 - Neuvottelutaitoja Helsinki akavalaisille asiantuntijoille_2 10 Yhteistoiminta ja työriitojen käsittelyjärjestelmä (TL8) Helsinki Työlainsäädäntöä ammattijärjestöjen asiantuntijoille Osaaminen näkyväksi / Akavalaiset liitot Salo 12 Valtion luottamusmiesten neuvottelupäivät Tampere 13 Työhyvinvointi muutoksessa Kuopio 14 Ipad-koulutus Helsinki 15 IV Kohti asiantuntijuutta koulutuksen toteuttajana (ASKO 6) 9. oj - Asiantuntija kouluttajana ( ) Helsinki 16 Windows 7 hallinta ja uudet ominaisuudet Helsinki 17 Yhdistyksen taloudenhoidon perusteet Helsinki 18 Johtamisvalmennus yhdistysten puheenjohtajille Helsinki 19 Windows 7 hallinta ja uudet ominaisuudet Helsinki 20 Osaaminen näkyväksi / Akavalaiset liitot Rovaniemi 21 Työhyvinvointi muutoksessa / Akavalaiset liitot Kokkola 22 Työaikalaki ja matka-aika (TL8) - Työlainsäädäntöä Helsinki ammattijärjestöjen asiantuntijoille Kunnan luottamusmiesten peruskurssi I Helsinki 24 Työhyvinvointi muutoksessa Helsinki 25 Yt-menettelypäivä Helsinki 26 Jäsenen asialla - Akava-akatemia syys kevät Helsinki 27 Toimiva hallitustyöskentely Oulu 28 Työmarkkinajärjestelmä ja sopimustoiminta (PSKJ) Nurmijärvi Toimitsijakurssi 2013 (PSKJ) 29 Työyhteisön ja oman hyvinvoinnin tukeminen - Esimiestyö ja tiimin johtaminen järjestöissä Helsinki 30 Työttömyysturva (TL8) - Työlainsäädäntöä ammattijärjestöjen asiantuntijoille Helsinki

10 Koulutus Ajankohta Paikkakunta 31 Työeläkejärjestelmä (TL8) - Työlainsäädäntöä Helsinki ammattijärjestöjen asiantuntijoille Arkistoi olennainen yhdistystieto talteen Helsinki 33 Vuosiloma ja työssä poissaolot (TL8) - Työlainsäädäntöä ammattijärjestöjen asiantuntijoille Helsinki 34 Office 2007/2010 (Eng) Helsinki 35 Työhyvinvointi muutoksessa / Akavalaiset liitot Tornio 36 TJS-tuki-info Helsinki 37 Työhyvinvointi muutoksessa Turku 38 Kansainvälinen edunvalvonta - Akava-akatemia syys Helsinki kevät Opintoseteli //Yhdessä itsellisiä - työtaitoja itsensä Helsinki työllistäjille - Koulutus yhdessä itsellisiä - työtaitoja itsensän työllistaville 40 Yhdistyksen taloudenhoidon perusteet Tampere 41 Yliopiston luottamusmiesten neuvottelupäivät Turku 42 Immateriaalioikeudet, työelämän tietosuoja ja Helsinki työsuhdekeksinnöt (TL8) - Työlainsäädäntöä ammattijärjestöjen asiantuntijoille Talouspolitiikka ja yritystalous (PSKJ) - Toimitsijakurssi Porvoo (PSKJ) 44 Valtion luottamusmiesten neuvottelupäivät Ulkomaat 45 Akava eläke- ja sosiaalipolitiikan vaikuttajana - Akavaakatemia syys kevät Julkisen sektorin erilliskysymykset (TL8) - Työlainsäädäntöä ammattijärjestöjen asiantuntijoille Helsinki Helsinki 47 TJS:n toiminta ja TJS-tuki -info Helsinki 48 Henkilökunnan suunnittelupäivät Hanko 49 Suunnittelupäivä Helsinki 50 Viestintävalmiuksia kansainvälisiin kokouksiin (englanti) Helsinki 51 AY-liike yhteiskunnallisena vaikuttajana (PSKJ) Kirkkonummi Toimitsijakurssi 2013 (PSKJ) 52 Studia generalia/media murroksessa Helsinki 53 Suomen työeläkejärjestelmä kansainvälisessä vertailussa Helsinki Akava-akatemia syys kevät Valtion luottamusmiesten neuvottelupäivät Kirkkonummi 55 Reilu Peli 1 - Työvälineitä henkilöstön edustajalle Helsinki ristiriitatilanteisiin 56 Akavalaiseksi yrittäjäksi - Koulutus yhdessä itsellisiä Helsinki työtaitoja itsensän työllistaville 57 Työhyvinvointi muutoksessa Oulu 58 Kunnan luottamusmiesten peruskurssi Helsinki 59 Neuvottelutaitoja henkilöstön edustajille Helsinki

11 Koulutus Ajankohta Paikkakunta 60 Excel 2010/2007:n perusteiden hallinta taulukkolaskenta Helsinki tutuksi 61 Johtamisvalmennus yhdistysten puheenjohtajille Oulu 62 Järjestön toiminta sujuvammaksi Excelillä -pilottikoulutus Helsinki 63 Järjestön toiminta sujuvammaksi Excelillä Helsinki 64 Työhyvinvointi muutoksessa / Akavalaiset liitot Kotka 65 Työhyvinvointi muutoksessa Tampere 66 Aktiivinen vaikuttaminen - Akava-akatemia syys Helsinki kevät Yt-menettelypäivä Jyväskylä 68 Kasvualat, muuttuva osaaminen - Koulutusta työttömille ja Helsinki työttömyysuhan alla oleville jäsenille - Opintoseteli Työoikeuden perusteet (TL9) - Työlainsäädäntöä Helsinki ammattijärjestöjen asiantuntijoille (9pv) 70 Osaaminen näkyväksi / Akavalaiset liitot Lappeenranta 71 Sujuvuutta ruotsinkieliseen jäsenpalveluun Helsinki 72 Kasvualat, retki työnantajan ajattelumaailmaan - Koulutusta Helsinki työttömille ja työttömyysuhan alla oleville jäsenille - Opintoseteli Sujuvuutta ruotsinkieliseen jäsenpalveluun Helsinki 74 Retki työhönottajan ajattelumaailmaan - Koulutusta Helsinki työttömille ja työttömyysuhan alla oleville jäsenille - Opintoseteli Työhyvinvointi muutoksessa Helsinki 76 TJS-tuki-info Helsinki 77 Yhdistyksen taloudenhoidon perusteet Helsinki 78 Järjestön toiminta sujuvammaksi Excelillä Helsinki 79 Ainutlaatuinen Sinä - Koulutusta työttömille ja Helsinki työttömyysuhan alla oleville jäsenille - Opintoseteli Yt-menettelypäivä Tampere 81 Työhyvinvointi muutoksessa / Akavalaiset liitot Varkaus 82 Akava, osaaminen ja työllisyys - Akava-akatemia syys Helsinki kevät Työntekijän ja työnantajan velvollisuudet (TL9) Helsinki Työlainsäädäntöä ammattijärjestöjen asiantuntijoille (9pv) 84 Osaaminen näkyväksi / Akavalaiset liitot Mikkeli 85 Akavalainen viestintä -mediavaikuttaminen, some - Akavaakatemia syys kevät Helsinki Koulutuksia 85 kpl. Osallistujia 1286 henkilöä.

12 Tilauskoulutus Ajankohta Paikkakunta 1 Esiintymistaitoa ammattiyhdistystoimijoille Helsinki 2 Alueellisten vertaistapaamisten suunnittelu Helsinki 3 Verkkoinfo/webinaari/kuvauspalvelu Helsinki 4 Työhyvinvointi koulutus, Reilu Peli Helsinki 5 Alueellisten vertaistapaamisten suunnittelu Kuopio 6 Osaava valtuuskunta Helsinki 7 Epäasiallinen käyttäytyminen työpaikalla Ulkomaat 8 SISU-päivä - Vaikuttaminen muutoksissa Vantaa 9 Kokous- ja neuvottelutaitoja uusille luottamusmiehille Helsinki 10 Reilu Peli -koulutus toimijoille Rovaniemi 11 SISU-päivä - Vaikuttaminen muutoksissa Tampere 12 Reilu Peli -koulutus esimiehille Rovaniemi 13 Muutosvalmennuksen käynnistys Hyvinkää 14 Reilu Peli -koulutus Talentian jäsenille Helsinki 15 SISU-päivä - Vaikuttaminen muutoksissa Joensuu 16 Reilu Peli koulutus Lahti 17 Osaava hallitus Helsinki 18 Työhyvinvointi muutoksessa Pardia Helsinki 19 Reilu Peli -jatkokoulutus esimiehille Seinäjoki 20 Verkkoinfo/webinaari Helsinki 21 Tehokas ja toimiva hallitustyöskentely Helsinki 22 Työyhteisön pelisäännöt 1. työpaja Helsinki 23 Reilu Peli -koulutus Pro:n jäsenille Helsinki 24 Verkkoinfo/webinaari Helsinki 25 Esiintymistaito ja osaamisen tunnistaminen Turku 26 Jaksaminen ja onnistuminen asiakaslähtöisessä työssä TYJ Helsinki 27 Uutta intoa yhdysjäsentoimintaan Pori 28 Viestintä paikallistasolla /Tehy Hgin aluetoimisto Helsinki 29 Reilu Peli -koulutus JYTY:n jäsenille Vaasa 30 Jaksaminen ja onnistuminen asiakaslähtöisessä työssä TYJ Helsinki 31 Etelä-Suomen aluetoimikuntien muutosvalmennus Ulkomaat 32 Osaaminen näkyväksi/ YTY Helsinki 33 Työssajaksaminen Helsinki 34 Reilu Peli -koulutus esimiehille Helsinki 35 Onnistunut EU-hanke. Koulutus STTK:n hyvinvointialoille Helsinki 36 Akavan webinaari- ja kuvauspalvelu Helsinki 37 Toimiva hallitustyöskentely Vantaa 38 Reilu Peli, välineitä työhyvinvoinnin kehittämiseen Tampere 39 Jaksaminen ja onnistuminen asiakaslähtöisessä työssä Helsinki 40 Reilu Peli -koulutus esimiehille Turku 41 HED-vertaistukitarvekysely Helsinki 42 Liiton hallintouudistus Naantali 43 Muutosvalmennuskoulutus Tampere 44 Jaksaminen ja onnistuminen asiakaslähtöisessä työssä Helsinki 45 Asiallisen käyttäytymisen malli ja epäasialliseen puuttuminen Helsinki 46 Esiintymistaitoa ammattiyhdistystoimijoille Helsinki 47 Reilu Peli -koulutus esimiehille Tampere 48 Osaamisen tunnistaminen Helsinki

13 Tilauskoulutus Ajankohta Paikkakunta 49 Luottamumusmiehen työhyvinvointi muutoksessa Kirkkonummi 50 Jaksaminen ja onnistuminen asiakaslähtöisessä työssä Helsinki 51 Ammattiosaston viestintä ja välineet Helsinki 52 Opintokeskuspäivä, Opintokeskuksen henkinen työsuojelu Helsinki 53 Osaava hallitus Helsinki 54 Reilu Peli jäsenilta Forssa 55 osaava hallitus Helsinki 56 Luottamusmieskoulutusten kehittäminen Helsinki 57 Reilu Peli koulutus, toimijoiden roolit ristiriitatilanteissa Turku 58 Työyhteisön pelisäännöt Helsinki 59 Reilu Peli Helsinki 60 Muutoskoulutus Vantaa 61 Varhaisen tuen mallin laadinta Helsinki 62 Työhyvinvointikorttikoulutus Kokkola 63 Oma jaksaminen muutoksen pyörteissä Helsinki 64 Reilu Peli jäsenilta Seinäjoki 65 Muutoskoulutus Vantaa 66 Strategia opiskelijatoimijoiden verkostolle Porvoo 67 Toimiva hallitustyöskentely Helsinki 68 Yhdistystoiminta Ulkomaat 69 Osaamisen näkyväksi tekeminen Helsinki 70 Neuvotteleminen muutoksessa Ulkomaat 71 henkilöstön yhteistyön kehittämiskoulutus Turku 72 Neuvottelutaitoja jäsenille Helsinki 73 Mentorointi Ammattiosaston viestintä Helsinki 75 Ammattiosaston johtaminen Helsinki 76 Aluetoiminnan kehittäminen Lappeenranta 77 Reilu Peli jäsenilta Helsinki 78 Henkilöstön edustaja neuvottelijana Vantaa 79 Jaksaminen ja onnistuminen asiakaslähtöisessä työssä Reilu Peli jäsenilta Tampere 81 Paikallisen edunvalvonnan kehittäminen Asikkala 82 yhdistyksen toiminnan kehittäminen Hämeenlinna 83 Jaksaminen ja onnistuminen asiakaslähtöisessä työssä Helsinki 84 Paikallisen edunvalvonnan tehostaminen Seinäjoki 85 Työniloa muutoksessa Helsinki 86 Jaksaminen ja onnistuminen asiakaslähtöisessä työssä Helsinki 87 Hallitustyöskentelyn tehostaminen Seinäjoki 88 Reilu Peli esimiehille Kuusankoski 89 Esiintymistaitoa ammattiyhdistystoimijoille Kuopio 90 Strategiakoulutus Helsinki 91 Haastavat vuorovaikutustilanteet Ulkomaat 92 Osaamisen tunnistaminen luottamushenkilön näkökulmasta Kirkkonummi 93 Introduction till föreningens belutsfattning Helsinki

14 Tilauskoulutus Ajankohta Paikkakunta 94 Yhdistystoiminnan jatkokurssi Lahti 95 Yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja Kirkkonummi 96 Toimiva hallitustyöskentely Helsinki 97 Neuvottelutaitoja terästämään Vaasa 98 Työhyvinvointi muutoksessa Oulu 99 Uraa suunnittelemaa Vaasa 100 Neuvottelutaidot Tampere 101 Esiintymistaitoa ammattiyhdistystoimijoille Helsinki 102 Osaamisen näkyväksi tekeminen Turku 103 Opi hallitsemaan ajankäyttöäsi -valmennus Helsinki 104 Puheenjohtajien ja sihteerien kurssi Tuusula 105 Ammattiosaston johtaminen Helsinki 106 Paikallisen edunvalvonnan tehostaminen Tampere 107 Reilu Peli - Työvälineitä luottamusmiehille ristiriitatilanteisiin Helsinki 108 Neuvottelutaitoja Helsinki 109 Paikallisen edunvalvonnan tehostaminen Pori 110 yhdistyksen toiminnan kehittäminen Helsinki 111 Yhdistystoiminnan peruskurssi Rovaniemi 112 Tiimin arvot ja pelisäännöt Helsinki 113 Osaaminen näkyväksi Helsinki 114 Paikallisen edunvalvonnan tehostaminen Lappeenranta 115 Reilu Peli jäsenilta Lappeenranta 116 Paikallisen edunvalvonnan tehostaminen Mikkeli 117 Reilu Peli jäsenilta Mikkeli 118 Työhyvinvointi muutoksessa PK-seudun aikuisopettajat Vantaa 119 Tehokas ja toimiva hallitustyöskentely Helsinki 120 Puheenjohtajien koulutus Lempäälä 121 Osaamisen näkyväksi tekeminen Helsinki 122 Työvälineitä henkilöstön edustajille ristiriitatilanteisiin Helsinki 123 PSKJ-yhteistyön kehittäminen Reilu Peli -koulutus esimiehille Pori 125 Reilu Peli - Työvälineitä esimiehille ristiriitatilanteisiin Helsinki 126 Osaamisen näkyväksi tekeminen Oulu 127 Ristiriita- ja muutostilanteiden kohtaaminen työyhteisössä Jyväskylä 128 Kesäsparraukset Reilu Peli - Työvälineitä yhdistyksen toimijoille epasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen ratkaisuun Lahti 130 Verkkoinfo/webinaari Helsinki 131 Rahastonhoitajan talouskoulutus Ulkomaat 132 YT-lain mahdollisuudet henkilöstön edustajalle Reilu Peli luottamusmiehille Helsinki Tilauskoulutuksia 133 kpl. Osallistujia noin 3000 henkilöä.

Kireän talouden vuosi

Kireän talouden vuosi VUOSIKERTOMUS 2014 Kireän talouden vuosi Toimihenkilöjärjestön Sivistysliiton ja TJS Opintokeskuksen vuotta 2014 varjosti kiristyvä globaali taloudellinen tilanne, joka konkretisoitui sekä vähenevinä valtionosuuksina

Lisätiedot

RAUHALLISEN, LAADUKKAAN KASVUN VUOSI

RAUHALLISEN, LAADUKKAAN KASVUN VUOSI 1 RAUHALLISEN, LAADUKKAAN KASVUN VUOSI Vuotta 2012 leimasi niin koulutusten määrissä kuin toimintojen ja koulutuspalvelujen kehittämisessäkin rauhallinen, laadukas kasvu. Laadukkuus syntyi mm. sekä henkilöstön

Lisätiedot

Koulutukset ja palvelut liittojen henkilöstölle syksystä 2015 syksyyn 2016

Koulutukset ja palvelut liittojen henkilöstölle syksystä 2015 syksyyn 2016 Koulutukset ja palvelut liittojen henkilöstölle syksystä 2015 syksyyn 2016 Osaamista yhdessä Sisällys Yhteystiedot 3 Näin ilmoittaudut koulutukseen 3 Perumisehdot 3 Koulutukset 4 Asiantuntija kouluttajana

Lisätiedot

Koulutukset ja palvelut henkilöstön edustajille syksystä 2014 syksyyn 2015

Koulutukset ja palvelut henkilöstön edustajille syksystä 2014 syksyyn 2015 Koulutukset ja palvelut henkilöstön edustajille syksystä 2014 syksyyn 2015 Osaamista yhdessä Sisällys Yhteystiedot 3 Näin ilmoittaudut koulutukseen 3 Koulutukset 4 Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot 4

Lisätiedot

Koulutukset ja palvelut järjestöaktiiveille syksystä 2014 syksyyn 2015

Koulutukset ja palvelut järjestöaktiiveille syksystä 2014 syksyyn 2015 Koulutukset ja palvelut järjestöaktiiveille syksystä 2014 syksyyn 2015 Osaamista yhdessä Sisällys Yhteystiedot 3 Näin ilmoittaudut koulutukseen 3 Koulutukset 4 Aikaansaava yhdistys - yhdistystoiminnan

Lisätiedot

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2011... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta...6 Valtiosektorin edunvalvonta...8 Yliopistosektorin edunvalvonta...9 Kirkon

Lisätiedot

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 1 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Katsaus toimintavuoteen 2014... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta... 7 Valtiosektorin edunvalvonta...

Lisätiedot

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi...

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi... Akavan Erityisalojen toimintasuunnitelma 2013 Sisällys JOHDANTO... 4 EDUNVALVONTA... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien jäsenten edunvalvonta... 6 Akavan Erityisalojen

Lisätiedot

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012 Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 2 TOIMINNAN JOHTO 3 YHTEISKUNNALLINEN EDUNVALVONTA 4 JÄRJESTÖTOIMINTA 5 TYÖMARKKINAEDUNVALVONTA 6 AMMATIN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

STTK:n Henkilöstön edustaja -barometri 2015

STTK:n Henkilöstön edustaja -barometri 2015 1 STTK:n Henkilöstön edustaja -barometri 2015 Työryhmä Aarno Ryynänen, Mielityö Oy Erkki Auvinen, STTK Petri Palmu, Ammattiliitto Pro 1 2 Sisällys: 1) Henkilöstönedustajabarometrin tavoitteet ja raportin

Lisätiedot

Katsaus toimintavuoteen 2013

Katsaus toimintavuoteen 2013 Akavan Erityisalojen toimintakertomus 2013 1 Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2013... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 4 Kuntasektorin edunvalvonta... 5 Valtiosektorin edunvalvonta... 7 Korkeakoulusektorin

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN EDUSTAJILLE SUUNNATUT KOULUTUKSET 2015

HENKILÖSTÖN EDUSTAJILLE SUUNNATUT KOULUTUKSET 2015 HENKILÖSTÖN EDUSTAJILLE SUUNNATUT KOULUTUKSET 2015 (luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, yt-edustajat ym.) ESIINTYMIS- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT 25.2.2015 Oulu. Ilmoittautuminen 28.1. mennessä. 5.11.2015

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMIJOIDEN KOULUTUKSET

YHDISTYSTOIMIJOIDEN KOULUTUKSET YHDISTYSTOIMIJOIDEN KOULUTUKSET Symbolit auttavat sinua löytämään itsellesi sopivan koulutuksen. Suosittelemme koulutuksia myös sinulle, joka harkitset kyseistä tehtävää yhdistyksessäsi. P: puheenjohtaja

Lisätiedot

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6.

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6. VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys 1. EHYT ry:n toiminta 4 2. YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ 6 2.1. Yhteiskuntavaikuttaminen 6 2.2. Viestintä 8 3. JÄRJESTÖ- JA ALUETYÖN OSASTO 10 3.1. Järjestöyksikkö 10

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011. kooste työpajan työskentelystä. Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä

URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011. kooste työpajan työskentelystä. Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011 kooste työpajan työskentelystä Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä Julkaisijat Tekniikan akateemiset TEK / Akava Salmia Akateemiset ura- ja rekrytointipalvelut eli Aarresaari-verkosto

Lisätiedot

Aktiivi-Instituutin koulutustarjonta 2014

Aktiivi-Instituutin koulutustarjonta 2014 1 Aktiivi-Instituutin koulutustarjonta 2014 Tarkemmat tiedot: www.aktiivi-instituutti.fi 2 SISÄLTÖ YLEISTIETOA. Opistosta... 4 Ilmoittautumisesta... 4 Tilauskursseista... 4 LUOTTAMUSMIESTEN KOULUTUS...

Lisätiedot

Tietotekniikka sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisessä

Tietotekniikka sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisessä Leini Sinervo, Noora von Fieandt (toim.) Tietotekniikka sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisessä Aiheita 5/2005 ISBN 951-33-1614-0 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo, Helsinki 2005 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Hetki unelmaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Vuosikertomus 2012. Hetki unelmaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Vuosikertomus 2012 Hetki unelmaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kansi: Hetki unelmaa -muotokuvanäyttely tuli avautui ensimmäisen kerran Porvoossa syyskuussa 2012. Nina Kautonen toteuttaa unelmaansa avustajan

Lisätiedot

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle!

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle! Kyltti Yksityisten lääkintä- ja terveyspalvelulaitosten työntekijät YLTT ry:n jäsenlehti 1/2008 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2014 Suomen Nuorisoseurat ry SISÄLTÖ Johdanto 5 1. Kulttuuri- ja harrastus- ja kansainvälinen toiminta 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2 Kerhotoiminta 9 1.3 Koulutus 10 1.4 Tapahtumat

Lisätiedot

SISÄLLYS. Toimintakertomus 1. Toimitusjohtajan katsaus 1. Perhetoiminnot 4. Seksuaaliterveysklinikka 18. Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23

SISÄLLYS. Toimintakertomus 1. Toimitusjohtajan katsaus 1. Perhetoiminnot 4. Seksuaaliterveysklinikka 18. Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23 VUOSIKERTOMUS 2009 2 SISÄLLYS Toimintakertomus 1 Toimitusjohtajan katsaus 1 Perhetoiminnot 4 Seksuaaliterveysklinikka 18 Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23 Perinnöllisyysklinikka 27 Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2014 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET... 4 1.1 JOHDANTO JA YLEISTÄ... 4 1.2 YHTEISKUNTAPOLIITTINEN YMPÄRISTÖ... 5 1.3 KOKOOMUSYHTEISÖ

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. Vuosikertomus 2013

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. Vuosikertomus 2013 Vuosikertomus 2013 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Vuosikertomus 2013 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) pähkinänkuoressa: työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama järjestö työpajakentän

Lisätiedot

Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle

Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle Kehityshankkeen loppuraportti 4.6.27 Hannu Virokannas 1), Maiju Österman 1, 2), Tuomas Kopperoinen 1, 2), Hannu Anttonen 3), Timo Leino

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012 1 PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012 Sisältö 1 TOIMINNAN YLEISKUVA... 4 2 EDUNVALVONTA... 5 2.1 Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset... 5 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 5 2.3 Yliopistoja

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011. Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3. Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011. Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3. Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011 Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3 Kevätkokous Kotkassa 13 Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14 Pääkirjoitus Ostovoimaa vai kilpailukykyä? yöehtosopimusneuvottelut,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012)

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) Toimintasuunnitelma 2012 (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 toiminnanjohto... 3 1.1 Johdanto... 3 1.2 Viestintä... 5 1.3 Kansainvälinen toiminta... 6 2 Opinto-

Lisätiedot