OJU Osaamisen juurruttaminen -projekti Tietoa työelämästä ja koulutuksesta Varsinais-Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OJU Osaamisen juurruttaminen -projekti Tietoa työelämästä ja koulutuksesta Varsinais-Suomessa"

Transkriptio

1 OJU Osaamisen juurruttaminen -projekti Tietoa työelämästä ja koulutuksesta Varsinais-Suomessa Päivitetty 11/2005

2 1 TYÖLLISET 2 TYÖVOIMAN 3 OPPILAITOKSIIN 4 OPPILAITOKSISTA 5 OPPILAITOKSET 1.1. Työlliset koulutusasteen mukaan koko maassa 1.2. Työlliset aloittain koko maassa 1.3. Työlliset koulutusasteen mukaan Varsinais-Suomessa 1.4. Työlliset aloittain Varsinais-Suomessa POISTUMAT JA ENNUSTEET 2.1. Työvoiman tulo- ja poistumavirrat 2.2. Poistuman ajoittuminen 2.3. Uuden työvoiman tarve HAKENEET JA HYVÄKSYTYT 3.1. Yhteishaussa hakeneet ja hyväksytyt 3.2. Hakeutumisesta koulutusaloittain 3.3. Turun ammattikorkeakouluun hakeneet ja hyväksytyt 3.4. Turun yliopistoon hakeneet ja hyväksytyt VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN 4.1. Ammattioppilaitoksista valmistuneiden sijoittuminen 4.2. Turun ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sijoittuminen 4.3. Turun yliopistosta valmistuneiden sijoittuminen 5.1. Oppilaitoksista Varsinais-Suomessa 5.2. Tekniikan alaa voi opiskella ja suorittaa tutkintoja: 5.3. Sosiaali- ja terveysalaa voi opiskella ja suorittaa tutkintoja: 5.4. Varsinais-Suomen ammattioppilaitokset 5.5. Varsinais-Suomen aikuiskoulutuskeskukset ja kansanopistot 5.6. Varsinais-Suomen ammattikorkeakoulut ja yliopistot

3 OJU Osaamisen juurruttaminen -projekti 1. Työlliset

4 1.1 Työlliset koulutusasteen mukaan koko maassa v Toisen asteen / keskiasteen tutkinto = mm. ylioppilastutkinnot, ammatilliset perustutkinnot ja erikoisammattitutkinnot Alin korkea-asteen tutkinto = mm. teknikot, agrologit, hortonomit, artenomit ja sairaanhoitajat (ei kuitenkaan AMK-tutkinnot) Alempi korkea-asteen tutkinto = mm. AMK-tutkinnot Ylempi korkea-asteen tutkinto = mm. maisteritutkinnot, diplomi-insinöörit ja lääkäreiden erikoistumistutkinnot Tutkijakoulutusasteen tutkinto = lisensiaatit ja tohtorit HUOM! Perusasteen tutkinnon suorittaneista n. 60 % on yli 50 vuotiaita! Koulutusaste Perusaste Toinen aste / keskiaste Työlliset yht hlöä 9 % 21 % 8 % Alin korkea-aste Alempi korkea-aste 17 % Ylempi korkea-aste Tutkijakoulutusaste 44 % Lähde: v työssäkäynnin ennakkotilasto

5 1.2 Työlliset aloittain koko maassa v kuusi eniten työllistävää toimialaa: teollisuus, terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut, tukku- ja vähittäiskauppa, liike-elämän palvelut, koulutus ja rakentaminen laskelmissa mukana kaikilta eri koulutusasteilta valmistuneet Toimiala Työlliset (hlö) Muut palvelut ,4 % Hoiva-ala ,0 % Koulutus ,0 % Yrityspalvelut ,6 % Kuljetus ,5 % Kauppa ,3 % Rakentaminen ,9 % Muu teollisuus ,4 % Metalliteollisuus ,7 % Maatalous ,4 % Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto työpaikkoja yhteensä

6 1.3 Työlliset koulutusasteen mukaan Varsinais-Suomessa v Toisen asteen / keskiasteen tutkinto = mm. ylioppilastutkinnot, ammatilliset perustutkinnot ja erikoisammattitutkinnot Alin korkea-asteen tutkinto = mm. teknikot, agrologit, hortonomit, artenomit ja sairaanhoitajat (ei kuitenkaan AMK-tutkinnot) Alempi korkea-asteen tutkinto = mm. AMK-tutkinnot Ylempi korkea-asteen tutkinto = mm. maisteritutkinnot, diplomi-insinöörit ja lääkäreiden erikoistumistutkinnot Tutkijakoulutusasteen tutkinto = lisensiaatit ja tohtorit HUOM! Perusasteen tutkinnon suorittaneista n. 60 % on yli 50 vuotiaita! Koulutusaste Perusaste Toinen aste / keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkea-aste Työlliset yht hlöä 8 % 8 % 21 % 17 % Ylempi korkea-aste Tutkijakoulutusaste 45 % Lähde: v työssäkäynnin ennakkotilasto

7 1.4 Työlliset aloittain Varsinais-Suomessa v kuusi eniten työllistävää toimialaa: teollisuus, terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut, tukku- ja vähittäiskauppa, liike-elämän palvelut, koulutus ja rakentaminen laskelmissa mukana kaikilta eri koulutusasteilta valmistuneet Toimiala Työlliset (hlö) Muut palvelut ,5 % Hoiva-ala ,8 % Koulutus ,1 % Yrityspalvelut ,2 % Kuljetus ,5 % Kauppa ,3 % Rakentaminen ,5 % Muu teollisuus ,5 % Metalliteollisuus ,9 % Maatalous ,4 % Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto työpaikkoja yhteensä

8 OJU Osaamisen juurruttaminen -projekti 2. Työvoiman poistumat ja ennusteet

9 2.1 Työvoiman tulo- ja poistumavirrat Varsinais-Suomessa vuotiaat 20-vuotiaat Henkilöä Vuosi Lähde: Varsinais-Suomen TE-keskus

10 2.2 Poistuman ajoittuminen Varsinais-Suomessa Vuosien välillä Varsinais-Suomessa siirtyy eläkkeelle lähes työntekijää Lähde: Varsinais-Suomen TE-keskus

11 2.3 Uuden työvoiman tarve Varsinais-Suomessa , tavoiteura Ammattiryhmä Tarve (hlö) Myyntityö Sosiaali- ja vapaa-aika-alan työ Opetus- ja kasvatustyö Sairaanhoit. ja terveydenh. tekn. henkil. Muu terveydenhuolto- ja kauneudenhoitotyö Tekniikan asiantuntija- ja työnjohtotyö Ravintolapalvelutyö Tekniikan suunnittelu-, johto- ja tutkimustyö Maaliikennetyö Siivoustyö Maatalous- ja puutarhatyö Metallityö Toimistotyö Julkisen ja yksit. sektorin johtotyö Talonrakennustyö Sähkö- ja elektroniikkatyö Markkinointi-, myynti- ja rahoit. asiant. Lähde: Koulutustarjonta 2008-projekti, OPM

12 OJU Osaamisen juurruttaminen -projekti 3. Oppilaitoksiin hakeneet ja hyväksytyt

13 3.1 Yhteishaussa hakeneet ja hyväksytyt, Varsinais-Suomi kevät 2005 Ammatillinen koulutus Koulutusohjelma Humanistinen ja kasvatusala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Luonnontieteiden ala Tekniikanja liikenteen ala Luonnonvara- ja ympäristöala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Kulttuuriala Ensisijaisesti hakeneet Valitut Hakijoista hyväksytty 16% 84% 68% 101% 100% 45% 104% 52% * MUKANA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN PERUSKOULUPOHJAISILLE LINJOILLE HAKENEET. * HUOM! KOULUTUSALOJEN SISÄLLÄ HUOMATTAVIA EROJA ERI LINJOILLE HAKENEIDEN JA HYVÄKSYTTYJEN MÄÄRÄSSÄ! Lukiokoulutus Hakeneet 2715 Valitut 2505 Hakijoista hyväksytty 92%

14 3.2 Hakeutumisesta koulutusaloittain, Varsinais-Suomi kevät 2005 SUOSITUIMPIA KOULUTUSOHJELMIA: KULTTUURIALA: käsi- ja taideteollisuus, viestintä ja informaatiotiede TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA: arkkitehtuuri ja rakentaminen SOSIAALI- JA TERVEYSALA: kauneudenhoito MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA: matkailuala, majoitus- ja ravitsemisala VÄHÄN HAKIJOITA SEURAAVIIN KOULUTUSOHJELMIIN: TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA: kone-, metalli- ja energiatekniikka, elintarvikeala ja biotekniikka, prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA: kalatalous, metsätalous MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA: kotitalous- ja kuluttajapalvelu, puhdistuspalvelu

15 3.3 Turun AMK:un ensisijaisesti hakeneet ja hyväksytyt, kevät 2005 Koulutusala Kulttuuriala Luonnontieteiden ala Matkailu-, ravitsemisja talousala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Tekniikan- ja liikenteen ala Luonnonvara- ja ympäristöala Yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden ja hallinnon ala 1. sijaiset hakijat Valitut Hakijoista hyväksytty 21% 49% 29% 16% 21% 55% 30%

16 3.4 Turun yliopistoon hakeneet ja hyväksytyt, kevät 2005 Tiedekunta Humanistinen tdk Kasvatustieteiden tdk Lääketieteellinen tdk Matemaattisluonnontieteellinen tdk Oikeustieteellinen tdk Yhteiskuntatieteellinen tdk Hakijat Valitut Hakijoista hyväksytty 23% 10% 20% 29% 21% 14%

17 OJU Osaamisen juurruttaminen -projekti 4. Oppilaitoksista valmistuneiden sijoittuminen työelämään

18 4.1 Ammattioppilaitoksista valmistuneiden sijoittuminen Toisen asteen ammatillisen perustutkinnon Varsinais-Suomessa suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuoden 2003 lopussa. yht. työllisiä työttömiä päätoimisia opiskelijoita varusmies- tai siviilipalveluksessa Tutkintoja yhteensä % 18% 7% 14% Luonnonvara-ala 6 33% 33% 17% 0 Tekniikan ja liikenteen ala % 19% 7% 24% Kaupan ja hallinnon ala % 16% 10% 14% Matkailu-, ravitsemisja talousala % 22% 7% 6% Sosiaali- ja terveysala % 11% 4% 1% Kulttuuriala % 19% 11% 5% Humanistinen ja opetusala 15 47% 27% 13% 0 Lähde: Tutkintorekisteri 2003 ja Työssäkäynnin ennakkotilasto, Tilastokeskus. Luokitukset: Opetushallinnon 1995 koulutusluokitus. Aluejako

19 4.2 Turun ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sijoittuminen Turun ammattikorkeakoulusta valmistuneiden pääasiallinen toiminta vuoden 2003 lopussa. yht. työllisiä työttömiä päätoimisia opiskelijoita Tutkintoja yhteensä % 14% 11% Luonnonvara- ja ympäristöala 25 52% 16% 24% Tekniikan ja liikenteen ala % 15% 10% Luonnontieteiden ala % 17% 10% Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja % 6% 8% hallinnon ala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 64 81% 6% 5% Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala % 15% 16% Kulttuuriala % 23% 7% Lähde: Tutkintorekisteri 2003 ja Työssäkäynnin ennakkotilasto, Tilastokeskus. Luokitukset: Opetushallinnon vuoden 2002 koulutusluokitus.

20 4.3 Turun yliopistosta valmistuneiden sijoittuminen Turun yliopistosta valmistuneiden pääasiallinen toiminta vuoden 2003 lopussa. Mukana kandidaatin, maisterin, lisensiaatin sekä tohtorin tutkinnon suorittaneet. yht. työllisiä työttömiä päätoimisia opiskelijoita Tutkintoja yhteensä % 7% 8% Luonnonvara-ala mm. matematiikka, tietojenkäsittely, maantiede, fysiikka, kemia, biologia, biokemia, geologia % 8% 5% Kaupan ja hallinnon ala - mm. valtio-oppi, sosiaalitieteet, filosofia, oikeustiede Sosiaali- ja terveysala - lääketiede, terveystiede Humanistinen ja opetusala lastentarha-, luokan- ja erityisopettaja, kasvatustiede, kielet ja kääntäminen, historia, arkeologia, kulttuurin- ja taiteen-tutkimus, musiikkitiede, viestintä jne. *HUOM! KOULUTUSALOJEN SISÄLLÄ HUOMATTAVIA EROJA! % 7% 14% % 0% 3% % 8% 9% Lähde: Tutkintorekisteri 2003 ja Työssäkäynnin ennakkotilasto, Tilastokeskus. Luokitukset: Opetushallinnon vuoden 1995 koulutusluokitus.

21 OJU Osaamisen juurruttaminen -projekti 5. Oppilaitokset

22 5.1 Oppilaitoksista Varsinais-Suomessa Maakunnassa on Ammatillisia oppilaitoksia 17 Ammattikorkeakouluja 4 Aikuiskoulutuskeskuksia 5 Kansanopistoja 5 Yliopistoja 3 Vuosittain valmistuu Ammatillisista oppilaitoksista n ammatillisen tutkinnon suorittanutta Ammattikorkeakouluista n AMK-tutkinnon suorittanutta Yliopistoista n akateemisen tutkinnon suorittanutta - n. 400 alempaa korkeakoulututkintoa - n ylempää korkeakoulututkintoa - n. 70 lisensiaatia - n. 200 tohtorin tutkintoa

23 5.2 Tekniikan alaa voi opiskella ja suorittaa tutkintoja: HUOM! Oppilaitoksen nimeä klikkaamalla pääset suoraan oppilaitoksen www-sivuille! Ammattioppilaitoksissa: Loimaan ammatti-instituutti, Loimaa Novida, Vakka-Suomen ammatti-instituutti, Uusikaupunki Raision ammattiopisto, Raisio Salon ammattioppilaitos, Salo Turun ammatti-instituutti, Turku Åbolands Yrkesinstitut, Parainen Aikuiskoulutuskeskuksissa: INNOVA, Länsi-Suomen aikuiskoulutuskeskus Paimion AKK Salon AKK Turun AKK Tutkintoja mm. koneistaja hitsaaja asentaja puuseppä talonrakentaja levysepät autonkuljettajat Ammattikorkeakouluissa: Turun ammattikorkeakoulu insinöörit Yliopistoissa: Turun yliopisto Åbo Akademi diplomi-insinöörit

24 5.3 Sosiaali- ja terveysalaa voi opiskella ja suorittaa tutkintoja: HUOM! Oppilaitoksen nimeä klikkaamalla pääset suoraan oppilaitoksen www-sivuille! Ammattioppilaitoksissa: Kaarinan sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Loimaan ammatti-instituutti Naantalin ammattiopisto Salon kaupan ja terveyden ammattiopisto Turun ammatti-instituutti Turun kristillinen opisto Tutkintoja mm. lähihoitajat lastenohjaajat farmanomit lääketeknikot Aikuiskoulutuskeskuksissa: INNOVA, Länsi-Suomen aikuiskoulutuskeskus Salon AKK Turun AKK lähihoitajat koulunkäyntiavustajat perhepäivähoitajat Ammattikorkeakouluissa: Diakonia -ammatikorkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu Yrkeshögskolan SYDVÄST sosionomit sairaanhoitajat röntgenhoitajat bioanalyytikot suuhygienistit viittomakielen tulkit Yliopistot: Turun yliopisto Åbo Akademi yhteiskuntatieteiden maisterit psykologit hammaslääkärit

25 5.4 Varsinais-Suomen ammattioppilaitokset HUOM! Oppilaitoksen nimeä klikkaamalla pääset suoraan oppilaitoksen www-sivuille! Halikon käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Halikko Kaarinan sosiaali- ja terveysalan oppilaitos, Kaarina Loimaan ammatti-instituutti, Loimaa Lounais-Suomen käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Mynämäki Naantalin ammattiopisto, Naantali Novida / Vakka-Suomen ammatti-instituutti, Uusikaupunki Paasikiviopisto, Turku Raision ammattiopisto, Raisio Raision kauppaopisto, Raisio Salon ammattioppilaitos, Salo Salon kaupan ja terveyden ammattiopisto, Salo Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti, Parainen TAO, Turun ammattiopistosäätiö, Turku Turun ammatti-instituutti, Turku Turun kristillinen opisto, Turku Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitos, Piikkiö & Paimio Åbolands Yrkesinstitut, Parainen

26 5.5 Varsinais-Suomen aikuiskoulutuskeskukset ja kansanopistot HUOM! Oppilaitoksen nimeä klikkaamalla pääset suoraan oppilaitoksen www-sivuille! Aikuiskoulutuskeskukset: Innova Paimion AKK Salon AKK Timali, Raision AKK Turun AKK Kansanopistot: Loimaan evankelinen kansanopisto Muurlan evankelinen kansanopisto Paasikivi-opisto Turun kristillinen opisto Varsinais-Suomen kansanopisto, Paimio Åbolands Folkhögskola, Parainen

27 5.6 Varsinais-Suomen ammattikorkeakoulut ja yliopistot HUOM! Oppilaitoksen nimeä klikkaamalla pääset suoraan oppilaitoksen www-sivuille! Ammattikorkeakoulut: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turku HUMAK, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Turku Turun ammattikorkeakoulu, Turku Yrkeshögskolan Sydväst, Turku Yliopistot: Turun kauppakorkeakoulu, Turku Turun yliopisto, Turku Åbo Akademi, Åbo

28 OJU Osaamisen juurruttaminen -projekti Lisätietoa: Sari Hietanen Puh Gsm

Pohjois-Savon ammattikorkeakoulutuksen tilastotarkastelu

Pohjois-Savon ammattikorkeakoulutuksen tilastotarkastelu Pohjois-Savon ammattikorkeakoulutuksen tilastotarkastelu (KESU-prosessin taustapaperi) Aluekehityssuunnittelija Teemu Juntunen Pohjois-Savon liitto teemu.juntunen@pohjois-savo.fi Puh. 0447142670 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

t i l a s t o j a Koulutuksesta valmistuneiden sijoittuminen työelämään

t i l a s t o j a Koulutuksesta valmistuneiden sijoittuminen työelämään H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2010 t i l a s t o j a 39 Koulutuksesta valmistuneiden sijoittuminen työelämään Helsingin seudulla ammatillisesta, ammattikorkeakoulutuksesta ja

Lisätiedot

Vanhempainilta 14.1.2014

Vanhempainilta 14.1.2014 Vanhempainilta 14.1.2014 yliopistot ja korkeakoulut: kandidaatti 3v maisteri 2v lisää ammatillinen perustutkinto (lukion käyneelle 2 v) ammattikorkeakoulu 3,5v Koulutusjärjestelmän ulkopuoliset Vaihtoehdot

Lisätiedot

Avautuvat työpaikat (ammattirakenteen muutos + poistumat )

Avautuvat työpaikat (ammattirakenteen muutos + poistumat ) KM 8.5.2007 Avautuvat työpaikat (ammattirakenteen muutos + poistumat ) Taulukko 1.1 Avautuvat työpaikat 2005-2020, henkeä vuodessa ( Tavoitekehitys, Pääammattiryhmät) Pirkan- Pääammattiryhmät maa Häme

Lisätiedot

MUUTTUVAT TYÖELÄMÄN KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEET. Olli Poropudas. Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet, Tampere 14.2.2006

MUUTTUVAT TYÖELÄMÄN KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEET. Olli Poropudas. Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet, Tampere 14.2.2006 MUUTTUVAT TYÖELÄMÄN KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEET Olli Poropudas Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet, Tampere 14.2.26 Työpaikka-avaukset ammattiryhmittäin 2-15 1 HOITOTYÖ 2 TEOLLINEN TYÖ 9 TAL.-HALL.

Lisätiedot

Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009

Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009 Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009 1 Julkaisija: Akava ry ISBN 978-952-5628-18-0 ISSN 0784-5928 Painopaikka: Kirjapaino Jaarli, Turenki 2009 Kannen kuva: David Trood/Gorilla 2 SISÄLLYS Akavalaisten työllisyys

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ruokaketjun työvoima- ja koulutustarveselvitys Laura Mattinen ja Sami Tantarimäki

Varsinais-Suomen ruokaketjun työvoima- ja koulutustarveselvitys Laura Mattinen ja Sami Tantarimäki Varsinais-Suomen ruokaketjun työvoima- ja koulutustarveselvitys Laura Mattinen ja Sami Tantarimäki Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanke (VARRU) toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa

Lisätiedot

SINULLE LUKIOLAINEN... 2 VINKKEJÄ LUKIOSSA JATKAVALLE OPISKELIJALLE... 3 PAKOLLISET JA SYVENTÄVÄT KURSSIT... 6

SINULLE LUKIOLAINEN... 2 VINKKEJÄ LUKIOSSA JATKAVALLE OPISKELIJALLE... 3 PAKOLLISET JA SYVENTÄVÄT KURSSIT... 6 SISÄLLYS SINULLE LUKIOLAINEN... 2 VINKKEJÄ LUKIOSSA JATKAVALLE OPISKELIJALLE... 3 PAKOLLISET JA SYVENTÄVÄT KURSSIT... 6 SYVENTÄVIEN KURSSIEN VALINNASTA YLIOPPILASKIRJOITUSTEN NÄKÖKULMASTA... 9 JATKO-OPISKELUMAHDOLLISUUKSIA

Lisätiedot

Mikä koulutus työllistää? Kuinka yritykset rekrytoivat? EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelun tuloksia

Mikä koulutus työllistää? Kuinka yritykset rekrytoivat? EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelun tuloksia Mikä koulutus työllistää? Kuinka yritykset rekrytoivat? EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelun tuloksia Jenni Ruokonen 13.3.2014 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 27 jäsenliittoa 16 000 jäsenyritystä, joista

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 Tervetuloa pätevöitymään HAMK ammatilliseen opettajakorkeakouluun HAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on valtakunnallinen vaikuttaja osaamisen

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUT 2000 YRKESHÖGSKOLORNA 2000

AMMATTIKORKEAKOULUT 2000 YRKESHÖGSKOLORNA 2000 AMMATTIKORKEAKOULUT 2000 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA YRKESHÖGSKOLORNA 2000 TABELLER ENLIGT DATABASEN AMKOTA TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA 2000 1 2 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA 2000 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

Tampereen ammattiopisto ja lukiot

Tampereen ammattiopisto ja lukiot KoulutusopaS 2010 2011 Tampereen ammattiopisto ja lukiot Tampereen ammattiopisto ja lukiot Koulutusopas 2010 2011 Julkaisija Toisen asteen koulutus, Tampere 2009 Työryhmä Jaana Soini, Toisen asteen koulutus

Lisätiedot

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET Lukion jälkeen vaihtoehtoina Ammatilliset perustutkinnot Ammattikorkeakoulut Yliopistot sekä tiede- ja taidekorkeakoulut Opiskelu ulkomailla AMMATILLISET Tarjoavat

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 Sisältö Koulutusrahasto......................................... 4 Toimitusjohtajan katsaus.................................... 6 Koulutusrahaston vuosi 2010..................................

Lisätiedot

LUKUVUOSI 2014-2015 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT. Liite 4

LUKUVUOSI 2014-2015 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT. Liite 4 LUKUVUOSI 2014-2015 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Liite 4 1 YLEISTÄ LV. 2014-2015 SUUNNITTELUSTA Lukuvuoden 2014-2015 suunnittelua ohjaa lähtökohtaisesti vuoden 2014 talousarvio ja sen myötä jonkin verran supistuvat

Lisätiedot

POHJANMAAN LIITON ALUEELLINEN KOULUTUKSEN ENNAKOINTIPROSESSI PROSESSIN VAIHEET JA TULOKSET POHJANMAAN LIITTO/ KOULUTUKSEN ENNAKOINTIHANKE

POHJANMAAN LIITON ALUEELLINEN KOULUTUKSEN ENNAKOINTIPROSESSI PROSESSIN VAIHEET JA TULOKSET POHJANMAAN LIITTO/ KOULUTUKSEN ENNAKOINTIHANKE POHJANMAAN LIITON ALUEELLINEN KOULUTUKSEN ENNAKOINTIPROSESSI PROSESSIN VAIHEET JA TULOKSET POHJANMAAN LIITTO/ KOULUTUKSEN ENNAKOINTIHANKE Pekka Kauppinen 29.2.2008 2 Sisällysluettelo...2 1. JOHDANTO..3

Lisätiedot

SUOMI KASVU-URALLE Ehdotus koulutustarjonnan tavoitteiksi 2020. Korkeakouluneuvos Ari Saarinen

SUOMI KASVU-URALLE Ehdotus koulutustarjonnan tavoitteiksi 2020. Korkeakouluneuvos Ari Saarinen SUOMI KASVU-URALLE Ehdotus koulutustarjonnan tavoitteiksi 2020 Korkeakouluneuvos Ari Saarinen VATT toimiala - skenaariot (2011-2030) Opetushallitus (koulutustarve - laskelmat, poistuma jne.) KT 2020 -

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä verkon kokoamisen vauhdittamishanke

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä verkon kokoamisen vauhdittamishanke Ammatillisen koulutuksen järjestäjä verkon kokoamisen vauhdittamishanke Ammatillisen koulutuksen palvelukyvyn ja rakenteellisen kehittämisen edistäminen. Perustelumuistio Sisältö Taustaa 6 1 Ammatillisen

Lisätiedot

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille TÄ? mi lukion jälkeen Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille Toimitus: Kirsi Mäkinen Taitto: Kimmo Säikkä Julkaisija: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi/vasite-hanke Rahoittajat:

Lisätiedot

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Tohtorit työelämässä Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Ammattikorkeakoulut yleisesti Suomessa on 29 ammattikorkeakoulua, joiden koulutusalat

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 700 opiskelijaa Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa oli 138 700 opiskelijaa vuonna 2014.

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN ABI-INFO KEVÄT 2014 Suomen koulutusjärjestelmä Ylioppilas voi hakea 1. Yliopistoon 2. Ammattikorkeakouluun 3. Ammatilliseen peruskoulutukseen 1.- 2.

Lisätiedot

Eläköitymisen haasteet SOTE-alalla Etelä-Pohjanmaalla

Eläköitymisen haasteet SOTE-alalla Etelä-Pohjanmaalla Eläköitymisen haasteet SOTE-alalla Etelä-Pohjanmaalla 5.5.2011 9.5.2011 1 Lähde: Tilastokeskus, väestöennusteet Eläkeikäisten osuus maakunnan väestöstä on kasvussa. Yli 65-vuotiaiden osuus lähentelee 30

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 423. Valtioneuvoston asetus. ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 423. Valtioneuvoston asetus. ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 423 428 SISÄLLYS N:o Sivu 423 Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta...

Lisätiedot

Aikuisopiskelu Kymenlaaksossa

Aikuisopiskelu Kymenlaaksossa Aikuisopiskelu Kymenlaaksossa Sisällysluettelo 1. Ammatilliset oppilaitokset ja lukiot... 4 1.1 Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto... 4 1.2 Harjun oppimiskeskus... 8 1.3 Kotkan aikuislukio...10 1.4 Kouvolan

Lisätiedot

Ammattilaiseksi oppisopimuksella

Ammattilaiseksi oppisopimuksella Ammattilaiseksi oppisopimuksella Oppisopimuskoulutus; mitä se on? Oppisopimuskoulutus soveltuu perustuu työsuhteeseen ja henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS) niin nuorille kuin aikuisille niin

Lisätiedot

OPPISOPIMUS Joustava, yksilöllinen ja käytännönläheinen

OPPISOPIMUS Joustava, yksilöllinen ja käytännönläheinen OPPISOPIMUS Joustava, yksilöllinen ja käytännönläheinen NÄYTTÖTUTKINNOT: Perustutkinto Raision oppisopimustoimisto Purokatu 1, 21200 Raisio puh. 02 437 7607, fax 02 435 4361 oppisopimuskoulutus@raseko.fi

Lisätiedot

Työelämän murros heijastuu osaamistarpeisiin. Osaavaa henkilöstöä yrityksiin

Työelämän murros heijastuu osaamistarpeisiin. Osaavaa henkilöstöä yrityksiin Työelämän murros heijastuu osaamistarpeisiin Osaavaa henkilöstöä yrityksiin 2005 Työelämän murros heijastuu osaamistarpeisiin Osaavaa henkilöstöä yrityksiin 2005 Sisältö Esipuhe 5 1. Tärkeimmät tulokset

Lisätiedot

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 Informaatioteknologian tiedekunta Petri Vähäkainu Pekka Neittaanmäki Laura Mononen Suomen pelialan koulutuksen kartoitus toteutettiin syyslukukaudella

Lisätiedot