3/2011 CP-LEHTI Toimintaker tomus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3/2011 CP-LEHTI Toimintaker tomus 2010"

Transkriptio

1 3/2011 CP-LEHTI Toimintakertomus 2010

2 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, Helsinki - puh , fax keskus klo Toiminnanjohtaja Tomi Kaasinen p , Järjestöpäällikkö Marju Silander p , Palvelupäällikkö Ilona Toljamo p , Talouspäällikkö Tuula Kautiainen p , Jäsenasiat p , , Aikuistoiminta Suunnittelija Ismo Kylmänen p , Liikuntatoiminta Suunnittelija Tiia Kantanen p , MMC HC- toiminta Suunnittelija Petra Peltonen p , Sopeutumisvalmennus Kurssisihteeri Anne Heiskanen p , Sosiaalisen kuntoutuksen asiantuntija Elina Perttula p , Taloussihteeri Pirjo Sweins p , Tiedottaja Sini Pälikkö p , Toimistotyöntekijä Tomi Rastivo p , Aluesihteerit Aira Eklöf p , Lemminkäisenkatu A, Turku Jari Turku p , Pellervonkatu 9, huone 1014,33540 Tampere Merja Partanen p , Minna Canthinkatu 4 C, Kuopio Sanna Saarimaa p Isokatu 47, Oulu Palveluasunnot Helsinki/Laajasalo Vastaava ohjaaja Jaakko Harju p , Muurahaisenpolku 6 B, Helsinki Turku/Halinen Vastaava ohjaaja Kaija-Leena Tirkkonen p , , Paavinkatu 14 as.15 A, Turku Päivätoiminta Vastaava ohjaaja Jaana Raitio p , Malmin kauppatie 26, Helsinki Itsenäiseen elämään sopivin palveluin Koordinaattori Sari Laiho p Malmin kauppatie 26, Helsinki Liiku, opi, osallistu Projektipäällikkö Jarno Purtsi, p , Pyynikinkatu 25, Tampere Muuttuvat tulkkipalvelut Koordinaattori Pirkko Jääskeläinen p , Malmin kauppatie 26, Helsinki Tässä numerossa: Toimintakertomus 2010 Suomen CP-liitto ry Vertaistukiarpajaiset CP-LEHTI - CP-vammaisten, MMC- ja hydrokefalia-vammaisten jäsenlehti vuosikerta - Päätoimittaja Tomi Kaasinen - Toimittaja Sini Pälikkö - Viestintätoimikunta Paula Ahti, Jari Hautamäki, Vilja Pitkänen, Tomi Kaasinen, Marju Silander, Sini Pälikkö - Kansi Suomen CP-liitto ry - Tilaukset, osoitteenmuutokset Julkaisija Suomen CP-liitto ry - Ilmoitukset Bogatus Oy, PL 35, Helsinki, p Ilmestyminen 7 kertaa vuodessa, myös äänilehtenä, määräaikaistilaus 35e, kestotilaus 30e, ISSN Painopaikka Forssa Print 2011 CP-lehden ilmestymisaikataulu 2011 Aineiston jättöpäivä Ilmestymispäivä

3 CP-LEHTI 2011:3 TOIMINTAKERTOMUS Toimintakertomus SUOMEN CP-LIITTO LYHYESTI Suomen CP-liitto ry on CP-vammaisten, MMCvammaisten ja hydrokefalia-vammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen oikeuksienvalvontajärjestö. 1.1 Tarkoitus ja tavoite Liiton tarkoituksena on valtakunnallisena asiantuntija- ja yhteistyöjärjestönä toimia CP-, MMCja hydrokefalia-vammaisten tai muiden lapsuudestaan neurologisista syistä liikuntavammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä yhdenvertaisten mahdollisuuksien kehittämiseksi yhteiskunnassa. Suomen CP-liiton perustavoite on vammaispolitiikassa yleisesti hyväksytty periaate: tasa-arvo ja täysi osallistuminen yhteiskunnassa. Vuoden 2010 liiton toiminnan kokoavana teemana oli tiede ja tutkimus. 1.2 Hallinto Suomen CP-liittoon kuuluu jäseninä 20 jäsenyhdistystä, joissa on noin 3126 henkilöjäsentä. Syysliittokokouksen valitsemaan hallitukseen ovat kuuluneet: Jaakko Paatero I varapuheenjohtaja Antero Jurvanen II varapuheenjohtaja Paula Ahti Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Pirkko EckPoulsen-VesterinenTarja Lamminen Susanna Holmisto Raisa Herpiö Marita Koivunen Asko Virtanen Jari Rummukainen Eeva-Kaarina Järvinen Tuula Koivula Vilja Pitkänen Markku Väätäinen Jari Hautamäki Kunniapuheenjohtaja Timo Saarinen on oikeutettu osallistumaan hallituksen kokouksiin. Hallituksen työvaliokuntaan ovat kuuluneet Jaakko Paatero, Antero Jurvanen ja Paula Ahti. Hallituksen ja sen työvaliokunnan esittelijänä ja sihteerinä on toiminut toiminnanjohtaja Tomi Kaasinen. Tilintarkastajina ovat toimineet KHT Heidi Vierros KPMG Oy:stä sekä KPMG Oy Ab tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämänä tilintarkastajana KHT Outi Hieta ja varatilintarkastajana KHT Jari Nurmi KPMG Oy:stä. 1.3 Henkilökunta Suomen CP-liitolla oli vuonna 2010 vakituisessa työsuhteessa keskimäärin 72 henkilöä, joista 14 henkilöä työskentelee keskustoimistossa Helsingissä. Neljä aluesihteeriä työskentelee eri paikkakunnilla. Jyväskylässä ja Tampereella toteutettavassa projektissa työskentelee yhteensä kolme projektityöntekijää. Helsingin ja Turun palveluasunnoissa työskentelee yhteensä 25 henkilöä, päivätoiminnassa kuusi henkilöä. Lisäksi lyhytaikaisissa työsuhteissa työskenteli vuoden aikana 338 henkilöä, mikä vastaa noin 20 työntekijää kokopäiväiseksi muutettuna. 2 SUOMEN CP-LIITON ARVOT ASIAKASLÄHTÖISYYS Suomen CP-liitto luottaa ihmisten omiin voimavaroihin ja käsityksiin heidän omasta elämästään. Toiminnan lähtökohtana ovat osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden toteutuminen. YHDENVERTAISUUS Suomen CP-liitto ottaa huomioon ihmisten tarpeet, ominaisuudet ja vaatimukset pyrkiessään turvaamaan kaikille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ja toimia yhteiskunnassa.

4 4 TOIMINTAKERTOMUS 2010 CP-LEHTI 2011:3 MONIALAINEN ASIANTUNTIJUUS Suomen CP-liitolla on asiantuntemusta vammaisuuteen liittyvistä yksilöllisistä, yhteisöllisistä ja yhteiskunnallisista ilmiöistä. Suomen CP-liitto kehittää toimintojaan vammaisten oikeuksien valvojana yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. YHTEENKUULUVUUS Suomen CP-liitto toimii siten, että jäsenistö kokee sen turvalliseksi toimintaympäristöksi. Tiedostaen jäsentensä tarpeet Suomen CP-liitto edistää heidän vuorovaikutustaan ja haluaan toimia yhdessä. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Suomen CP-liitto ry toimii valtakunnallisena asiantuntija- ja yhteistyöjärjestönä kehittämässä CP-, MMC- ja hydrokefalia-vammaisten tai muiden lapsuudestaan neurologisista syistä liikuntavammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä yhdenvertaisia toiminta- ja elinmahdollisuuksia suomalaisessa yhteiskunnassa. Tätä tehtäväänsä Suomen CP-liitto ry toteuttaa paikallisesti, alueellisesti, koko valtakunnan tasolla sekä kansainvälisesti. Liitossa toimii oikeuksienvalvontaa koordinoimassa oikeuksienvalvontaryhmä, johon kuuluvat toiminnanjohtaja, palvelupäällikkö, kuntoutusvastaava sekä vammaisasiamies. Toimintavuoden aikana liitto on aktiivisesti vaikuttanut vammaispolitiikkaan yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Nykyisin vaikuttamistoiminta vaatii yhteistyötä ja parhaiten vaikutetaan vammaisjärjestöjen yhteisillä kannanotoilla ja lausunnoilla. Suomen CP-liitto vaikuttaa suunnitteluun ja päätöksentekoon tavoitteenaan elinympäristöä, palveluja ja asenteita kehittämällä saavuttaa yhteiskunta, jossa kaikilla ihmisillä on yhdenvertaiset elämisen ja osallistumisen mahdollisuudet. 3 HALLINTO 3.1 Liittokokoukset Suomen CP-liiton sääntömääräinen kevätliittokokous pidettiin Hotelli Cumuluksessa Mikkelissä. Liittokokouksen puheenjohtajana oli kansanedustaja Pauliina Viitamies. Syysliittokokous oli Kylpylähotelli Tropiclandiassa Vaasassa, jossa puheenjohtajana toimi kansanedustaja Håkan Nordman. 3.2 Hallitus Suomen CP-liitto ry:n hallitus kokoontui puheenjohtaja Jaakko Paateron johdolla kuusi kertaa. Lisäksi pidettiin kolme sähköpostikokousta. 4 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMISTYÖ JA OIKEUKSIEN VALVONTA Suomen CP-liitto ry toimii aktiivisesti Vammaisfoorumi ry:ssä, jolta ministeriöt, valiokunnat ja muut tahot pyytävät lausuntoja kannanottoja. Suomen CP-liiton edustaja on Vammaisfoorumi ry:n varapuheenjohtaja ja liiton edustajat toimivat aktiivisesti myös Vammaisfoorumin vaikuttajaverkostossa ja työllisyysverkostossa. Vammaisfoorumi antoi toimintavuoden aikana yhteensä 38 lausuntoa tai kirjelmää, oli kuultavana valiokunnissa 9 kertaa ja tapasi kaksi kertaa ministeri Paula Risikon. Lisäksi Vammaisfoorumi laati esitykset seuraavaa hallitusohjelmaa varten. Hallitusohjelma esitykset lähetettiin kaikille puolueille ja toimintavuoden aikana tavattiin puolueiden edustajia. Suomen CP-liitto ry lähetti myös omat painopisteet hallitusohjelmaan liittyen puolueiden edustajille. CP-liitto antoi toimintavuoden aikana kolme lausuntoa sekä Muuttuvat tulkkipalvelut - hanke viisi lausuntoa ja kirjelmää. Liiton liikuntatoiminta antoi kannanoton koskien liikuntalain uudistamista. Liittokokoukset antoivat kannanotot liiton kevätpäivillä ja syyspäivillä. Toimintavuoden aikana liitto on vastannut muun muassa vammaispalvelun lain mukaisen palvelusuunnittelun ja henkilökohtaisen avun toteutumista koskevaan seurantakyselyyn ja kuljetuspalveluja koskevaan korvauskyselyyn. CP-liitto on antanut apua ja neuvoja myös paikallisille yhdistyksille tulleisiin lausunto- ja kommenttipyyntöihin aina yhdistysten niin pyytäessä.

5 CP-LEHTI 2011:3 TOIMINTAKERTOMUS Sosiaalinen neuvonta Yksilötason toimintana sosiaaliohjaus ja neuvonta liittyvät oleellisena osana oikeuksien valvontaan. Jäsenille ja sidosryhmille suuntautuvaa sosiaaliohjausta ja neuvontaa liitossa koordinoi palvelupäällikkö, ja sitä toteuttavat toimenkuviinsa sisältyen kuntoutusvastava ja aluesihteerit. Toimintavuoden aikana henkilökohtainen apu ja palvelusuunnitelma, Kelan vammaistuet ja kuntoutusraha sekä koulutus ja asuminen olivat aiheita, joiden osalta sosiaaliohjausta ja neuvontaa on annettu useimmin. Ohjaus ja neuvonta erilaisista palveluista ja tukitoimista sekä niiden hakemisessa että muutoksenhaussa vaativat aikaa ja paneutumista lainsäädännön monimutkaisuuden ja yksilöllisen tilanteen kokonaisvaltaisen kartoittamisen vuoksi. Pienten vammaryhmien suunnittelija neuvoo ja ohjaa MMC:n ja hydrokefaliaan liittyvissä kysymyksissä. Suunnittelijan kautta saa myös tietoa vertaistuesta ja vertaistukea hakevat voivat tiedustella tukihenkilöiden ja perheiden yhteystietoja. Vammaisasiamies tekee oikeudellista oikeuksienvalvontatyötä yhdessä liiton muun henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimintavuonna vammaisasiamies on osallistunut liiton oikeuksien valvontatyöhön yhdessä liiton työntekijöiden kanssa sekä antanut juridista konsultaatiota liiton työntekijöille sosiaaliohjauksen kysymyksissä. Vammaisasiamiehen työnantajana toimii Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Kustannukset ja työpanos on jaettu siten, että Suomen CP-liiton osuus vammaisasiamiehen työajasta on noin kaksikymmentä prosenttia. Vuoden loppupuolella CP-liiton käytössä oleva vammaisasiamies siirtyi Kehitysvammaisten tukiliitosta toisen työnantajan palvelukseen, ja vaihdon yhteydessä on mietitty miten tulevaisuudessa kyseinen asiantuntijatarve olisi parasta CPliitossa täyttää. Suomen CP-liitto ry:n aluetoiminnan tavoitteena on tasoittaa eri puolilla Suomea asuvien CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten ja heidän omaistensa mahdollisuuksia saada tarvitsemiaan palveluja. Liiton aluetyötä kehitettiin toimintavuoden aikana yhä paremmin yhdistysten ja jäsenten tarpeita vastaavaksi. Toimintavuoden alusta liittoon perustettiin uusi järjestöpäällikön toimi koordinoimaan liiton alue- ja muuta järjestötyötä. Suomen CP-liiton aluetyön ytimen muodostivat neljä aluesihteeriä, joiden fyysiset toimipisteet sijaitsevat Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Kunkin aluesihteerin alueella toimii viisi jäsenyhdistystä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on noin 3200 henkilöä. Merkittävin osa aluesihteerin työtä oli jäsenyhdistysten toiminnan tukeminen ja toimintaedellytysten vahvistaminen. Keskeisimmät keinot toimintavuoden aikana olivat yhdistyksille annettava neuvonta, ohjaus ja koulutus. Lisäksi aluesihteerit järjestivät yhdistyksille suunnattuja kehittämis- ja palvelupäiviä sekä osallistuivat yhdistysten kokouksiin. Aluesihteerit tiedottivat alueen tapahtumista, CP-liiton palveluista ja toimintapiiriin kuuluvien henkilöiden erityistarpeista. Aluesihteerit olivat suunnittelemassa yhteistyössä yhdistyksien kanssa uusia toimintatapoja jäsenten aktivoimiseksi. Aluesihteerit opastivat ja kannustivat yhdistyksiä omien nettisivujensa käytössä sekä antoivat neuvoja sähköiseen tiedottamiseen. Aluesihteerin palveluja on saatavissa myös ruotsinkielellä. Toimintavuoden aikana aluesihteerit tekivät tiivistä yhteistyötä liiton suunnittelijoiden kanssa. Lisäksi jatkettiin yhteistyötä tulkkipalveluista, palvelu- ja kuntoutustoiminnasta sekä tiedotustoiminnasta vastaavien henkilöiden kanssa. Vuoden aikana järjestettiin yhteistyössä mm. alueellisia liikuntapäiviä, HC- ja MMC-vertaistukitapaamisia, nuorten aikuisten itsenäistymistä tukeva viikonloppu. Aluesihteerit vastasivat osaltaan liiton valtakunnallisten kevät- ja syyspäivien suunnittelusta ja organisoinnista. Valtakunnallisella CP-viikolla järjestettiin seminaarit Oulussa ja Lappeenrannassa. 5 5 ALUETOIMINTA Aluesihteerit tekivät järjestöjen välistä yhteistyötä mm. neurologisten sekä muiden vammais- ja kansanterveysjärjestöjen sekä oppilaitosten kanssa järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia ja koulutuksia. Lisäksi jatkettiin yh-

6 6 TOIMINTAKERTOMUS 2010 CP-LEHTI 2011:3 teistyötä eri viranomaisten kanssa, esimerkkeinä keskussairaalat, Kela ja kunnat. Aluesihteerit seurasivat tiiviisti Kaste-ohjelman valmistelua ja osallistuivat alueilla järjestettyihin kuulemistilaisuuksiin sekä osallistuivat VAM- PO-työskentelyyn. Osana asumisen tukipalveluja on käyty luennoimassa yhdistysten tilaisuuksissa itsenäiseen asumiseen, palvelusuunnitteluun ja henkilökohtaiseen apuun liittyvissä asioissa. Lisäksi alueilta on kerätty tietoa ja kokemuksia valtakunnallisiin kyselyihin vammaispalvelulain mukaisen palvelusuunnittelun ja henkilökohtaisen avun toteutumisesta ja kuljetuspalveluihin liittyvistä asioista. Yhdistyksille on tiedotettu ajankohtaisista vammaispoliittisista asioista sekä lähetetty tiedot liiton ja Vammaisfoorumin lausunnoista, kannanotoista ja kirjelmistä. 6 PALVELUTOIMINTA 6.1 Sopeutumisvalmennuskurssit Sopeutumisvalmennus on sosiaalista kuntoutusta, jota Suomen CP-liitto on järjestänyt kurssija ryhmämuotoisena yli kolmekymmentä vuotta. Perinteikäs ja omaleimainen sopeutumisvalmennustoiminta toimii osallistujien ja ryhmän ehdoilla heidän mielipidettään arvostaen ja heidän elämäänsä kunnioittaen. Sopeutumisvalmennuksen tavoitteena on tukea ja edistää vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa sosiaalista toimintakykyä sekä vahvistaa vammaisen henkilön yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Sopeutumisvalmennus tarjoaa tukensa osallisuuden vahvistamiselle, vertaiskokemuksille sekä osallistujien voimaantumiselle. Tavoitteena on myös osallistujien omien voimavarojen löytäminen, tietojen ja taitojen vaihtaminen sekä elämänilon löytäminen ja aktiivisuuden lisääminen. Vuonna 2010 järjestettiin 13 sopeutumisvalmennuskurssia. Suunnitelmista poiketen yksi vanhempien kurssin jouduttiin perumaan vähäisen hakijamäärän perusteella, mutta kurssitarjontaa täydennettiin syksyllä vuotiaille nuorille järjestettävällä Mun elämä -viikonloppukurssilla Moijalassa. Samanlaista viikonloppukurssia yritettiin järjestää myös Rovaniemellä, mutta kurssille ei ilmoittautunut tarpeeksi osallistujia. Nuorten viikonloppukurssien järjestämiselle idea tuli jäsenistöltä ja kurssi toteutettiin yhteistyössä liiton nuorisotoiminnan kanssa. Viikonloppukurssi tavoitti 11 nuorta, joiden kanssa viikonlopun aikana keskusteltiin paljon keskusteluryhmissä sekä nautittiin nuorten elämästä muutenkin. Toimintavuonna sopeutumisvalmennuskurssit tavoittivat 119 vammaista henkilöä ja 120 vammaisen henkilön omaista. Neljälle aikuisten kurssille osallistui 38 aikuista, nuorten kursseille 38 nuorta ja perhekursseille 43 vammaista lasta ja 120 vammaisen lapsen omaista, joista 46 oli sisaruksia. Kurssikesä aloitettiin perhekurssien osalta 0 6- vuotiaiden MMC- ja HC-lasten perheille tarkoitetulla kurssilla. Kurssille osallistui 9 perhettä ja kysyntää kurssille oli enemmän kuin sinne voitiin perheitä ottaa. Kurssi järjestettiin Työväen Akatemiassa Kauniaisissa samoin kuin Pienten lasten perheille suunnattu kurssi. Näillä pienten vammaisten lasten perheille suunnatuilla kursseilla työstettiin yhdessä kokemuksia ja tunnelmia vammaisen lapsen kanssa elämään opettelusta vuotiaden hemiplegialasten perheille suunnattu kurssi järjestettiin heinäkuun alussa Eurajoen kristillisellä opistolla Eurajoella. Kurssilla keskusteltiin sekä liikuttiin paljon ja samalla todettiin tälle ryhmälle oman kurssin järjestämisen tärkeys. Kaksi viimeistä perhekurssia Eurajoella olivat teemalla Perheen hyvinvointi. Hieman eri ikäryhmille suunnatut hyvinvointikurssit tukivat perheen jaksamista ja hyvinvointia. Näillä kursseilla tehtiin yhteistyötä myös Malikkeen kanssa, jotta perheet saivat rauhassa tutustua erilaisiin toimintavälineisiin. Näillä vanhempien lasten kursseilla toiminnan lisäksi pidettiin jonkin verran lasten omia keskusteluryhmiä, joissa lapset voivat keskenään jakaa tuntemuksiaan. Jokaisella perhekurssilla vanhempien keskusteluryhmät ovat olennainen osa kurssien rakennetta. Moijalassa kurssikesä käynnistettiin aikuisten toiminnallisella kurssilla Luovuutta ja liikettä luonnossa. Kurssi tavoitti hyvin vuoti-

7 CP-LEHTI 2011:3 TOIMINTAKERTOMUS 2010 aat aikuiset, jotka pääsivät liikkumaan luonnossa ja ilmaisemaan itseään monin erilaisin luovuuden keinoin tärkeitä keskusteluhetkiä unohtamatta. Toinen toiminnallisista kursseista, Työpajakurssi, kokosi elokuussa tekevät ja rakentavat ihmiset yhteen. Tänä vuonna työpajakurssilla toimittiin historiallisissa tunnelmissa ja saatiin yhdessä aikaiseksi museohuone aittaan. Työn tekemisen lomassa jäi tälläkin kurssilla aikaa myös vertaiskeskusteluille ja -kokemuksille. Aikuisten keskustelupainotteisista kursseista toinen oli suunnattu yli 50-vuotiaille. Syyskuussa kahdeksan yli 50-vuotiasta osallistujaa oli keskustelemassa CP-vammasta ja ikääntymisen ilmiöistä. Kurssille saatiin vierailijaksi myös CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella-projektin projektipäällikkö kertomaan projektin lopputuloksista. Kokemusten voimalla -kurssi kokosi puolestaan hyvin eri-ikäisen joukon osallistujia Moijalaan keskustelemaan aikuisten ihmisten elämänmenosta. Nämä keskustelukurssit tarjosivat rauhaisan ja intensiivisen ympäristön vaihtaa kokemuksia ja ajatuksia toisten osallistujien kanssa. Nuorten viikonloppukurssin lisäksi toimintavuonna järjestettiin kolme nuorten kurssia. Toimintalabyrintti oli toiminnallinen kurssi, jossa tehtiin ja toteutettiin suunnitelmia yhdessä. Toisella nuorten kurssilla Moijalassa puolestaan keskityttiin puhumiseen. Nuoret olivat todella tulleet kurssille keskustelemaan, joten ajatusten ja kokemusten vaihto nuorten kesken oli kurssin isoa antia vuotiaiden kurssi Tampereella oli jälleen vauhdikas kurssi, jonka aikana suunnistettiin kaupungilla ja tutustuttiin monipuolisesti Tampereeseen. Yhdessä tekemisen ja olemisen riemu välittyi hyvin jokaisesta nuorten kurssista. 6.2 Osaamista tukevat palvelut AVUSTAJAPALVELU Avustajapalvelua voidaan myöntää Suomen CPliitto ry:n toimintapiiriin kuuluville henkilöille; CP-MMC-, hydrokefalia- vammaisille ja muille neurologisista syistä liikunta vammaiselle henkilölle, jotka ovat johonkin CP-liittoon kuuluvan CP-yhdistyksen jäseniä. Avustajapalvelun tarkoituksena on tukea vammaisen henkilöiden ja vammaista henkilöä kotona asuvien/hoitavien omaisten harrastus- ja virkistystoimintaan maksamalla palkkio avustajalle tekemästään avustustyöstä. Palkkio koskee ainoastaan avustustyöstä maksettua palkkaa, siitä ei korvata matka-, ruoka- tai muita kuluja. Toimintavuonna avustajapalvelutunteja oli varattu yhteensä 7200 tuntia, määrä oli jaettu kahdelle vuosipuoliskolle, jotta niiden käyttöä riittää koko vuodelle. Avustajapalvelun myöntäminen keskeytettiin syyskauden alkupuolella määrärahojen loppumisen vuoksi. Yhteensä avustajapalvelun tunteja myönnettiin 3571 tuntia, joista lopulta käytettiin 3153 tuntia. Vuonna 2010 hakemuksia saapui yhteensä 144, joista 119 tapauksessa avustajapalvelua voitiin myöntää LOMATOIMINTA Pohjois-Suomen aluesihteeri vastasi toimintavuoden ajan Suomen CP-liiton lomatoiminnasta. Vuodelle 2010 oli anottu Lomayhtymä ry:n kautta neljä lomaa, mutta niistä peruuntui kaksi (Runni ja Imatran kylpylä) vähäisen hakijamäärän vuoksi. Toteutuneet lomat olivat perheloma pienille vammaryhmille Kunnonpaikassa heinäkuussa ja perheloma kaikille perheille Kuusamon Tropiikissa elokuussa. Tämän lisäksi liittomme oli mukana toteuttamassa neljää Soluku-lomaa (Ylläs, Syöte, Runni ja Hossa) yhteistyössä neljän muun NV-järjestöjen kanssa PIENET VAMMARYHMÄT MMC- ja hydrokefaliatoiminta palvelee pieniin vammaryhmiin kuuluvia henkilöitä järjestämällä heille vertaistukea sekä tuottamalla vammaa koskevaa tietomateriaalia. Toiminnan tavoitteena on tarjota tietoa, tukea ja verkostoja, jotka auttavat poistamaan vamman tuomia haittoja ja osallisuuden esteitä. Pieniin vammaryhmiin kuuluvat meningomyeloseele (MMC) ja hydrokefalia (HC). Toimintavuoden painopisteenä on ollut vertaistukitoiminnan kehittäminen vastaamaan MMCja hydrokefaliavammaisten henkilöiden ja perheiden valtakunnallinen tarpeita. Vertaistu- 7

8 8 TOIMINTAKERTOMUS 2010 CP-LEHTI 2011:3 en järjestämisessä on kiinnitetty erityistä huomiota vammadiagnoosien suhteellisen harvinainen esiintyvyyteen, vertaistuen tarpeen monitahoisuuteen sekä niihin seikkoihin, jotka erityisesti kuormittavat perheiden ja vammaisten henkilöiden elämää. Vertaistuen tarve on nähtävissä osallistujamäärien kasvamisena. Uusia vertaistukiryhmiä on syntynyt, jo olemassa oleviin on tullut lisää osallistujia ja suuremmat valtakunnalliset tapahtumat ovat keränneet toimintavuonna yhteensä n.150 henkilöä vertaistuen piiriin. Johtuen MMC:n ja hydrokefalian suhteellisen pienestä esiintyvyydestä, paikallista toimintaa on usein vaikea saada käynnistymään. Lukuun ottamatta harvoja poikkeuksia, vertaistukiryhmät toimivatkin alueellisesti. Toimintavuonna on järjestetty alueellisia vertaistukitapaamisia ympäri Suomea ja ryhmät ovat kokoontuneet 3-5 kertaa vuoden aikana. Lisäksi toimintavuoden aikana on järjestetty Ragnar-Ekbergin-säätiön myöntämällä avustuksella kolme valtakunnallista vertaistukitapahtumaa LIIKUNTATOIMINTA Suomen CP-liitto on valtakunnallinen vammaisja erityisliikuntajärjestö, jonka liikuntatoiminnan tavoitteena on edistää CP-, MMC- ja HC-vammaisten liikunta-aktiivisuutta, parantaa heidän mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa omalla kotipaikkakunnallaan ja lisätä aktiivisesti liikkuvien määrää. Toimintavuonna pääpaino oli alueellisessa toiminnassa. Liikuntasuunnittelija tuki CP-yhdistyksien roolia tapahtumien organisoinnissa sekä auttoi yhdistyksiä laajentamaan yhteistyöverkostoja paikallisella tasolla. Alueelliset liikuntapäivät järjestettiin viidellä paikkakunnalla. Tapahtumapaikkakunnat olivat Kajaani, Kuopio, Oulu, Vaasa ja Kemi. Paikalliset CP-yhdistykset olivat keskeisessä roolissa tapahtumien järjestämisessä. Osallistujia alueellisiin liikuntapäiviin oli yhteensä 375. Osallistujamäärä vaihteli paikkakunnittain 25 henkilöstä 150 henkilöön. CP-liiton liikuntasuunnittelija osallistui Pajulahdessa järjestetyn soveltavan liikunnan talviliikuntapäivän toteutukseen. Päivän järjestelyistä vastasi Soveltavan liikunnan osaamis- ja resurssikeskus - hanke. Jokaisella sopeutumisvalmennuskurssilla oli jaossa liikuntamateriaalia sekä tietoa liikuntatapahtumista. Lisäksi perhekurssilla liiton järjestöpäällikkö oli ohjaamassa liikuntaa sekä kertomassa erilaisista liikunnan apuvälineistä. Lasten ja nuorten liikuntaleiri toteutettiin kolmannen kerran yhteistyössä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Vierumäen yksikön liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelman kanssa. Liikuntaleirille osallistui maksimimäärä eli 12 innokasta liikkujaa. CP-liiton kevätpäivillä liikuntasuunnittelija vastasi Tanssin taikaa - työpajan ohjaamisesta. Osallistujia oli 41. Porin seudun CP-yhdistys vastasi CP-liiton perinteisten bocciakisojen järjestämisestä. Kisat pelattiin Meri-Porin lukiolla Kisoihin osallistui noin 30 pelaajaa, joukkuekisassa pelasi 12 joukkuetta. CP-liitto tuki vuonna 2010 CPvammaisia bocciamaajoukkueen pelaajia kompensoimalla heidän leiritys- ja matkakustannuksiaan. CP-liiton liikunta- ja aikuistoiminta yhteistyössä Malikkeen ja Solian kanssa mahdollistivat liikuntavammaisille mahdollisuuden osallistua Tampereella järjestettyyn Pirkan pyöräilyyn. Pirkan pyöräilyn täyskymppilenkille osallistui 20 liikuntavammaista sekä lisäksi muita lapsiperheitä NUORISOTOIMINTA CP-liiton nuorisotoiminta aktivoi alle 30-vuotiaita CP-, MMC- ja HC-vammaisia nuoria vaikuttamaan omiin elinoloihinsa ja ottamaan osaa toimintaan paikallistasolla sekä yhdistyksissä. CP-liiton nuorisotoiminnasta vastasi liikuntasuunnittelija, jonka työajasta % käytettiin nuorisotoimintaan. Toimintavuoden aikana CP-yhdistyksien nimetyt nuorisovastaavat kartoitettiin ja heidän yhteystiedot päivitettiin. Vuoden lopussa 13 yhdistystä oli nimennyt nuorisovastaavan. Yhdessä yhdistyksessä vastaavia toimi kaksi, joten yhteensä 14 nuorisovastaavaa toimi CP-yhdistyksissä. Oulun alueella toimivat neuronuoret kokoontuivat usean kerran ja toiminnan koordinoinnista vastasi Pohjois-Suomen aluesihteeri.

9 CP-LEHTI 2011:3 TOIMINTAKERTOMUS 2010 Nuorisotoimikunta kokoontui kolme kertaa. Nuorisotoimikunta työsti nuorisotoiminnan kartoitusta ja se päätettiin toteuttaa vuonna Myös koulutustoiminta siirtyi vuodelle Uutena nuorten aktivointikeinona nuorisotoimikuntalaiset toimittivat Nuorten kertomaa - palstaa CP-liito internet-sivuille. Palstalle toimikuntalaiset kirjoittivat ajankohtaisista nuoria koskettavista aiheista kuten opiskelusta, työllistymisestä ja matkustamisesta. Myös Facebookiin päivitettiin tapahtumamainokset ja nuorisotoimikuntalaiset kävivät kirjoittamassa CP-liiton internetsivuilla olevalle keskustelupalstalle keskustelun avauksia. Nuorisoyhteistyö Seitin kautta CP-liitto on ylläpitämässä ja kehittämässä järjestöjen nuorisoyhteistoimintaa vammaisten nuorten elämänhallinnan ja integraation lisäämiseksi, mahdollisuuksien yhdenvertaistamiseksi sekä nuorten omatoimisuuden lisäämiseksi. CP-liiton nuorisotoimikuntalaiset osallistuivat Helsingissä pidettyyn nuorisotoimikuntien seminaariin. Suomen CP-liitto toimi VNY:n (Vammaisjärjestöjen Nuorisoyhteistyöryhmän) puheenjohtajajärjestönä vuonna VNY on vapaamuotoinen vammaisjärjestöjen nuorisotoiminnan yhteistyöfoorumi, jonka tavoitteena on kehittää vammaisjärjestöjen keskinäistä yhteistyötä nuorisotyön alalla. CP-liiton nuorisotyöntekijä oli aktiivisesti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa VNY:n järjestämää Oikeus olla nuori -seminaaria. Seminaariin osallistui 100 osallistujaa. Toimintavuoden aikana julkaistiin nuorisotiedote, joka lähettiin jokaiselle nuorisovastaavalle. Lisäksi tiedote lähti yhdistyksen puheenjohtajalle tai sihteerille, jos nimettyä vastaavaa ei ollut. Toiminta vuoden aikana lähetettiin kolme tiedotetta. CP-lehdessä oli juttuja nuorisotoiminnasta sekä toteutuneista tapahtumista. Nuorisotoiminnan tekstit uusittiin CP-liiton yleisesitteeseen ja nuorisotoiminnan perusesite päivitettiin ELÄMISEN ILOA Aikuistoiminnan tarkoituksena on kehittää vammaisille aikuisille toimintoja ja tukimuotoja, jotka edistävät heidän sosiaalisten suhteidensa ja tukiverkostojensa syntymistä ja säilymistä omassa asuinyhteisössä. Yhteistoiminnan avulla voidaan ehkäistä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä sekä edistää mielekkään elämänsisällön löytämistä ja integraatiota. Toiminnan muotoina ovat paikallinen ja alueellinen aikuisryhmien oma toiminta ja yhdessä tekeminen. Vastuuhenkilöverkoston vertaistuki ja ohjaus ovat hyvin tärkeitä. Aikuistoiminnan painopiste oli alueellisessa toiminnassa. Aikuisvastaavien alueellinen verkostoituminen toteutui hyvin ja koettiin edelleen mielekkääksi tavaksi toimia. Aikuisvastaavilla oli yhä hyvin tärkeä rooli tapahtumien suunnittelussa sekä toteuttamisessa. He toteuttivat tiedottamista paikallisesti ja alueellisesti viemällä informaatiota tulevista tapahtumista toiminta-alueilleen. 9 Valtakunnallisina tapahtumina olivat armeijavierailu Santahaminaan ja eduskuntavierailu ministeri Paula Risikon vieraaksi. Molemmat tapahtumat onnistuivat hyvin ja palaute oli erittäin positiivista. Armeijavierailulle osallistui 14 nuorta ja eduskuntavierailulle 12 nuorta. Yhteistyössä Jyväskylän kaupungin nuorisotoimen kanssa toteutettiin peli-ilta nuorisotila Perttulassa Huhtasuolla. Peli-illan aikana ratkaistiin paremmuus jalkapallossa, mäkihypyssä ja puhallustikassa. Peli-illan tavoitteena oli tehdä tutuksi nuorisotoimen palveluja liikuntavammaisille nuorille ja luoda tasavertainen areena, jossa liikuntavammaiset ja vammattomat nuoret voivat kohdata. Peli-iltaan osallistui yhteensä 40 nuorta, josta yksi oli liikuntavammainen. Aikuisvastaavien suunnittelema Etelä-Suomen vertais- ja koulutustapaaminen toteutettiin Moijalassa. Tapaamiseen osallistui toimijoita seitsemästä eri CP-yhdistyksestä. Pohjois-Suomen vastaavassa tapaamisessa oli osallistujia neljästä CP-yhdistyksestä. Tapaaminen järjestettiin Kajaanissa. Aikuistoiminnan tavoitteena on vähentää vamman tuomia toiminnallisia esteitä ja rasituksia. Toimintavuonna toteutettiin useita pienimuotoisempia paikallisia ja alueellisia tapahtumia ympäri Suomea. Paikallisten tapaamisten tarkoituksena oli vertaistuki ja yhdessä tekeminen sillä periaatteella, että ihmisten osallistumisen mahdollisuudet paranisivat. Yhdessä toimien on helpompaa rohkaistua menemään sinne, minne aikuiset ihmiset muutenkin haluavat mennä, esi-

10 10 TOIMINTAKERTOMUS 2010 CP-LEHTI 2011:3 merkiksi harrastamaan ja toimimaan. Samalla vaikutetaan myös ympäristön sosiaalisiin ja fyysisiin esteettömyysseikkoihin. Moijalassa järjestettiin pääsiäisen, juhannuksen ja joulun viettoa niin omatoimisille kuin avustusta tarvitseville toiminnan piiriin kuuluville aikuisille, jotka halusivat viettää juhlapyhää yhdessä muiden kanssa. Lisäksi aikuistoiminta järjesti matkan Pietariin KEHITTÄMISTOIMINTA Suomen CP-liiton periaatteena on, että fyysinen vamma ei ole koskaan este itsenäiselle elämälle. Jokaisen ihmisen tulee voida itse määritellä itseään koskevat asiat elämisessään. Järjestelmien ja palveluiden tulee turvata ihmisarvoisen elämän edellytykset. Ihminen suoriutuu asioista itsenäisesti palveluiden ja tuen avulla silloin, kun hänen tahtonsa ja näkemyksensä ohjaavat toimintaa. Näiden periaatteiden toteutumisen edistämiseksi CP-liitolla on erilaista kehittämistoimintaa. 7.1 Liiku, opi, osallistu Keväällä 2007 Suomen CP-liitossa käynnistyi tutkimus- ja kehittämisprojekti Liiku, opi, osallistu: CP ja muut motoriset toimintarajoitukset oppimisen ja osallistumisen esteenä. Projektin tarkoituksena on lisätä tietämystä motorisen toiminnan merkityksestä oppimiselle ja oppimisvaikeuksille. Lisäksi tarkoituksena on kehittää hyviä toimintakäytänteitä osallistumisen lisäämiseksi ja oppimisen tukemiseksi lasten motorisista toimintarajoituksista huolimatta. Viisivuotisessa projektissa ovat mukana Keski-Suomen keskussairaala, Tampereen yliopistollinen sairaala, Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylän yliopisto (psykologian sekä liikunta- ja terveystieteiden laitokset), Tampereen yliopiston psykologian laitos sekä Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö (LIKES). Vuoden 2010 aikana Liiku, opi, osallistu projektissa kerättiin vielä aktiivisesti aineistoa CP-lasten oppimisvaikeus- sekä herätevastetutkimuksissa. Yhteistyössä Jyväskylässä sijaitsevan Janakan koulun kanssa toteutettiin LOIKKIS- liikuntakerho, jossa vahvistettiin motoriikan taitoja esi- ja alkuopetusikäisillä lapsilla. Kerhosta kuvattiin videomateriaalia ja vuoden 2010 aikana materiaalista työstettiin ja tuotettiin LOIKKIS liikuntakerho DVD, joka tulee olemaan osa Niilo Mäki Instituutin kanssa yhteistyössä tuotettavaa Loikkien ketteräksi: motoriset oppimisvaikeudet koulutusmateriaalia (opas sekä DVD), joka on tarkoitus julkaista NMI:n kummi sarjassa huhtikuussa Vuoden 2010 loppuun mennessä saatiin tutkimusten tiedon ja aineiston keruu päätökseen. Vuosi 2011 on projektin viimeinen toimintavuosi. Toiminta tulee keskittymään julkaisujen tuottamiseen projektissa kerätyistä aineistoista sekä projektin tuotosten esittelyihin eri foorumeilla. Yhteistyö Pohjois-Suomen syntymäkohortti hankkeen osalta LIKES:n tutkimusjohtaja Tuija Tammelinin ja tutkija Marko Kantomaan kanssa jatkui ja tämän tuotoksena joulukuussa 2010 Plos One lehti hyväksyi julkaistavaksi yhteistyön puitteissa tuotetun artikkelin. 7.2 Puhevammaisten asiain toiminta MUUTTUVAT TULKKIPALVELUT HANKE Vammaisten henkilöiden tulkkipalveluista annettiin uusi laki joka tuli voimaan Tulkkauspalvelut siirtyivät samalla päivämäärällä valtion rahoitettavaksi ja Kelan järjestämisvelvollisuuden piiriin. Muuttuvat tulkkipalvelut hanke on koordinoinut järjestöjen välistä yhteistyötä, koonnut ja tuottanut asiantuntemusta puhevammaisten tulkkauspalvelun tarpeista. Hankkeen kautta on edistetty järjestöjen vaikutusmahdollisuuksia lainsäädäntöön, tulkkauspalvelujen järjestämiseen sekä puhevammaisten tulkkien koulutukseen. Hanke on koonnut puhevammaisia edustavien järjestöjen asiantuntemusta, tietoa ja kokemuksia ja välittänyt sitä eteenpäin vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelulakia valmisteleville virkamiehille. Yhteistyö Kelan kanssa on ollut runsasta ja hedelmällistä. Hankkeella on ollut useaan otteeseen mahdollisuus tuoda esille pu-

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

CP-LEHTI. Tässä numerossa: Muhkea liikunnan lukupaketti s. 18 41

CP-LEHTI. Tässä numerossa: Muhkea liikunnan lukupaketti s. 18 41 2/2010 1/2010 CP-LEHTI Tässä numerossa: Muhkea liikunnan lukupaketti s. 18 41 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:2 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus

Lisätiedot

6/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea

6/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea 6/2011 CP-LEHTI Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:6 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 - keskus

Lisätiedot

6/2009 CP-LEHTI HYVÄÄ SYKSYÄ

6/2009 CP-LEHTI HYVÄÄ SYKSYÄ 6/2009 CP-LEHTI HYVÄÄ SYKSYÄ 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2009:6 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi, toimisto@cp-liitto.fi

Lisätiedot

7/2010 CP-LEHTI Onnellista Uutta Vuotta 2011 CP1007_kansi 1 1 2.12.2010, 18:28

7/2010 CP-LEHTI Onnellista Uutta Vuotta 2011 CP1007_kansi 1 1 2.12.2010, 18:28 7/2010 CP-LEHTI Onnellista Uutta Vuotta 2011 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:7 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Jäsentiedote 2014. Sisällys

Jäsentiedote 2014. Sisällys JÄSENTIEDOTE 2014 1 Jäsentiedote 2014 Sisällys TOIMINNANJOHTAJAN TERVEISET... 3 SUOMEN CP-LIITON JÄRJESTÖTERVEISET... 4 KEVÄTNEUVOTTELUPÄIVÄT LAHDESSA 29.-30.3.2014... 5 ILMOITTAUTUMISLOMAKE... 6 LOMITTAJATOIMINTA...

Lisätiedot

2/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa: Monipuolisesti perheestä ja perheille

2/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa: Monipuolisesti perheestä ja perheille 2/2011 CP-LEHTI Tässä numerossa: Monipuolisesti perheestä ja perheille 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:2 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna

Lisätiedot

6/2012. CP-Lehti. Valtakunnallisen CP-viikon tapahtumia alkaen s. 32

6/2012. CP-Lehti. Valtakunnallisen CP-viikon tapahtumia alkaen s. 32 6/2012 CP-Lehti Valtakunnallisen CP-viikon tapahtumia alkaen s. 32 Suomen CP-liitto ry Finlands CP-förbund rf & the Finnish CP Association Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 740 fax 09-5407

Lisätiedot

5/2009 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Tervetuloa Syyspäiville Vammaispalvelulaki uudistui Puhevammaisten tulkkipalveluista

5/2009 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Tervetuloa Syyspäiville Vammaispalvelulaki uudistui Puhevammaisten tulkkipalveluista 5/2009 CP-LEHTI Tässä numerossa mm: Tervetuloa Syyspäiville Vammaispalvelulaki uudistui Puhevammaisten tulkkipalveluista 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2009:5 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki

Lisätiedot

2/2009 CP-LEHTI CP0902 s01 1 9.4.2009, 05:39

2/2009 CP-LEHTI CP0902 s01 1 9.4.2009, 05:39 2/2009 CP-LEHTI 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2009:2 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi, toimisto@cp-liitto.fi

Lisätiedot

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry Vuosikertomus 2013 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Oikeuksienvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 14 Palvelutoiminta

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

2/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm. MONIPUOLISTA LIIKUNTAA MMC-HC-TOIMIKUNTA ESITTÄYTYY EMMI KANSAINVÄLISEN NAISSEMINAARIN ANTIA

2/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm. MONIPUOLISTA LIIKUNTAA MMC-HC-TOIMIKUNTA ESITTÄYTYY EMMI KANSAINVÄLISEN NAISSEMINAARIN ANTIA 2/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa mm. MONIPUOLISTA LIIKUNTAA MMC-HC-TOIMIKUNTA ESITTÄYTYY EMMI KANSAINVÄLISEN NAISSEMINAARIN ANTIA 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2008:2 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

SUOMEN CP-LIITTO ry Tässä numerossa: Toiminnanjohtaja Järjestöpäällikkö Palvelupäällikkö Kuntoutusvastaava Kurssisihteeri

SUOMEN CP-LIITTO ry Tässä numerossa: Toiminnanjohtaja Järjestöpäällikkö Palvelupäällikkö Kuntoutusvastaava Kurssisihteeri 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:4 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi, toimisto@cp-liitto.fi etunimi.sukunimi@cp-liitto.fi

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Hetki unelmaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Vuosikertomus 2012. Hetki unelmaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Vuosikertomus 2012 Hetki unelmaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kansi: Hetki unelmaa -muotokuvanäyttely tuli avautui ensimmäisen kerran Porvoossa syyskuussa 2012. Nina Kautonen toteuttaa unelmaansa avustajan

Lisätiedot

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry Taitto Kirsi Aarnikare. Helsinki 2013. Multiprint Oy

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry Taitto Kirsi Aarnikare. Helsinki 2013. Multiprint Oy Vuosikertomus 2012 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Oikeuksienvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 14 Palvelutoiminta

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Arvot. Visio

Toiminta-ajatus. Arvot. Visio Vuosikertomus 2011 Toiminta-ajatus Tuemme epilepsiaa sairastavia henkilöitä elämään tasa-arvoisina muun väestön kanssa sekä tuemme heitä ja heidän läheisiään tavoitteen saavuttamiseksi. Arvot Ihmisten

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013

Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013 Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013 AUTISMI- JA ASPERGERLIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 1. AUTISMI- JA ASPERGERLIITTO RY 3 2. TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS 4 3. ORGANISAATIO 5 Jäsenyhdistykset...

Lisätiedot

Henkilökohtaista apua kehittämässä Vähän mutta välttämättä - projekti 2006 2010 Loppuraportti

Henkilökohtaista apua kehittämässä Vähän mutta välttämättä - projekti 2006 2010 Loppuraportti Henkilökohtaista apua kehittämässä Vähän mutta välttämättä - projekti 2006 2010 Loppuraportti Asiasanat: - Henkilökohtainen apu - Henkilökohtainen avustajajärjestelmä - Vammaispalvelulaki - Osallisuus

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013. www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi. aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013. www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi. aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013 www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi aivovammaliitto.fi 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Yhdistystoiminta 4 3. Aivovammaliiton vapaaehtoistoiminta 6 3.1 Vertaistukitoiminta

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen...8. Viestintä...9. Ohjaus- ja neuvontapalvelut...14. Yhteistyö jäsenyhdistysten kanssa...16. Jäsenpalvelut...

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen...8. Viestintä...9. Ohjaus- ja neuvontapalvelut...14. Yhteistyö jäsenyhdistysten kanssa...16. Jäsenpalvelut... SISÄLLYS Puheenjohtajan katsaus: Yhdessä olemme enemmän...4 Toimitusjohtajan katsaus: Tavoitteena strateginen arki...6 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen...8 Viestintä...9 Ohjaus ja neuvonta aluetyön ytimessä,

Lisätiedot

HAITTA VAI EI. tarkoitukseen johon sitä ei ole tarkoitettu. Haittaluokitus on alun perin luotu tapaturmavakuutuslain

HAITTA VAI EI. tarkoitukseen johon sitä ei ole tarkoitettu. Haittaluokitus on alun perin luotu tapaturmavakuutuslain 1/2009 CP-LEHTI Tässä numerossa mm: Avustajapalvelu Sopeutumisvalmennuskurssit 2009 Asiaa muuttuvista tulkkipalveluista Tarjontaa nuorten viikonloppuun Lasten ja nuorten liikuntaleiri 2 SISÄLLYS CP-LEHTI

Lisätiedot

7/2011 CP-LEHTI. Rauhallista joulua

7/2011 CP-LEHTI. Rauhallista joulua 7/2011 CP-LEHTI Rauhallista joulua 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:7 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 - keskus klo 9-16 - www.cp-liitto.fi, toimisto@cp-liitto.fi

Lisätiedot

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus Adoptioperheet ry:n Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 TOIMINTA 4 Vapaaehtois- ja vertaistoiminta 4 Rekrytointi, perehdytys ja koulutus 5 Työnohjaus ja tuki 6 Tapahtumat 7 Paikallistoiminta

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

2/2013. CP-Lehti. Tanssijan tiellä s. 5

2/2013. CP-Lehti. Tanssijan tiellä s. 5 2/2013 CP-Lehti Tanssijan tiellä s. 5 Suomen CP-liitto ry Finlands CP-förbund rf & the Finnish CP Association Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540 fax 09-5407 5460 www.cp-liitto.fi toimisto@cp-liitto.fi

Lisätiedot