Koko väestö * 8,787 4,838 4,960 10,184 14,617 4,714 1,290,619 5,171,302. Ennuste v 2020 * 8,316 4,929 4,000 9,000 14,740 5,566 1,412,149 5,293,313

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koko väestö * 8,787 4,838 4,960 10,184 14,617 4,714 1,290,619 5,171,302. Ennuste v 2020 * 8,316 4,929 4,000 9,000 14,740 5,566 1,412,149 5,293,313"

Transkriptio

1 Liite 1 KUNTIEN VÄESTÖ, TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÖ JA SAIRASTAVUUSTIETOJA Karjaa Inkoo Pohja Hanko Tammisaari Siuntio Uusimaa Koko maa Koko väestö * 8,787 4,838 4,960 10,184 14,617 4,714 1,290,619 5,171,302 Ennuste v 2020 * 8,316 4,929 4,000 9,000 14,740 5,566 1,412,149 5,293, v. % * yli 65 v. % * kuolleisuus * v. palveluasumisessa % * v. vanhainkodeissa %* Perusterveydenhuolto lääkärikäynnit * 12,422 7,455 7,112 25,173 28,299 7,656 2,222,944 10,489,140 lääkärikäynnit/asukas * avokäynnit/asukas ** kuntayhtymä hammaskäynnit/asukas ** kuntayhtymä Erikoissairaanhoito avokäynnit/asukas * Vuodeosasto potilaita, indeksi * hoitopäivät, indeksi * Suurimmat kansansairaudet, indeksi verenpainetaudit reuma sepelvaltimotauti psykoosit diabetes astma sydämen vajaatoiminta yhteensä * vuoden 1999 tiedot ** vuoden 2001 tiedot 65

2 Liite 2 Länsi-Uudenmaan terveyskeskusten toiminnan nykytilan kartoitus marraskuu 2002 Kyselylomake terveyskeskuksille / ylilääkäreille Pyydän Teitä ystävällisesti vastaamaan tähän valitettavan laajaan kyselylomakkeeseen. Kattavalla taustaselvittelyllä pyrin takaamaan, että Hangon, Inkoon, Karjaan, Pohjan, Siuntion ja Tammisaaren kuntien terveyskeskustoimintojen yhdistämiseen tähtäävä esitys ottaa mahdollisimman kattavasti huomioon kuntien yksilölliset lähtökohdat ja tarpeet. Osaan kysymyksistä on nopea vastata, osaan voi joutua etsimään taustatietoja, joten toivon, että täytätte lomakkeen hyvissä ajoin ennen haastattelutilaisuuttamme. Toivon, että saan silloin lomakkeet takaisin täytettyinä, koska haastatteluja jatketaan sen pohjalta. Vaihtoehtokysymyksistä ympäröikää sopivin vaihtoehto. Kirjoittakaa muihin kysymyksiin vastaus sille varattuun kohtaan. Vastaan mielelläni madollisiin epäselvyyksiin puh tai Yhteistyöstä ja vaivannäöstä jo etukäteen kiittäen Outi Elonheimo LKT, selvityksen tekijä Helsingin yliopisto Kunta: Yleistä: 1. Kunnassa on pääterveysaseman lisäksi sivuterveysasemaa. 2. Montako lääkärin virkaa terveyskeskuksessanne on? 3. Monessako lääkärin virassa on töissä vakituinen hoitaja? 4. Onko terveyskeskuksessanne tietokoneistettu sairauskertomusjärjestelmä? kyllä / ei 5. Jos on, mikä? 6. Onko järjestelmä kaikkien työntekijöiden ja työyksiköiden käytössä? kyllä / ei Vastaanottojen toiminta: 7. Onko kunnassanne käytössä väestövastuumalli? kyllä / ei 8. Jos on, miten se toimii? hyvin / kohtalaisesti / huonosti 9. Montako lääkäriä työskentelee päivittäin vastaanottotoiminnassa? 10. Montako hoitajaa ja terveyskeskusavustajaa työskentelee päivittäin vastaanottotoiminnassa? 11. Miten nopeasti vastaanottoajan saa ei-kiireellisissä tapauksissa? 12. Miten päiväpäivystys on järjestetty? omalääkäri ottaa päivystyspotilaat muiden potilaiden väliin / omalääkärille on jätetty päivystysaikoja ajanvarauspotilaiden väliin / yksi lääkäreistä toimii erikseen päiväpäivystäjänä 13. Kuinka suuri osa vastaanottokäynneistä on päivystyskäyntejä? % Neuvolatoiminnat Yleistä 14. Montako neuvoloiden toimipaikkaa kunnassanne on? 15. Toimivatko neuvolat väestövastuulla (lääkärit ja terveydenhoitajat hoitavat väestönsä neuvolat) / sektoreittain (erikseen äitiys-, lasten- ja perhesuunnittelunla, joihin terveydenhoitajat ovat spesialisoituneet) 16. Montako terveydenhoitajaa toimii neuvolatoiminnassa? 17. Paljonko lääkärityöaikaa (kaikkien lääkäreiden työtunnit yhteensä) käytetään viikossa neuvolatoimintaan? tuntia 66

3 Liite 2 Äitiysneuvola 18. Määräaikaistarkastuksien ajankohdat (raskausviikko) ja suorittajat (terveydenhoitaja, lääkäri) 19. Äitiysneuvolakäyntien määrä (keskimäärin) / raskaana oleva nainen 20. Montako ferttiili-ikäistä naista kunnassanne on yhtä äitiysneuvolan terveydenhoitajaa kohti? naista 21. Montako lääkärityötuntia viikossa käytetään äitiysneuvolaan? tuntia 22. Äitiysneuvolassa on väestöön nähden liian vähän / riittävästi / liikaa työvoimaa. 23. Onko äitiysneuvolassa ryhmätoimintaa? kyllä / ei Perhesuunnitteluneuvola 24. Montako ferttiili-ikäistä naista kunnassanne on yhtä perhesuunnitteluneuvolan terveydenhoitajaa kohti? naista 25. Perhesuunnitteluneuvolassa on väestöön nähden liian vähän / riittävästi / liikaa työvoimaa. 26. Montako lääkärityötuntia viikossa käytetään perhesuunnitteluneuvolaan? tuntia 27. Tekevätkö terveydenhoitajat itsenäisesti esim. pillerikontrolleja? kyllä / eivät Lastenneuvola 28. Määräaikaistarkastuksien ajankohdat (ikä) ja suorittajat (terveydenhoitaja, lääkäri) 29. Montako alle kouluikäistä lasta kunnassanne on yhtä lastenneuvolan terveydenhoitajaa kohti? lasta 30. Lastenneuvolassa on väestöön nähden liian vähän / riittävästi / liikaa työvoimaa. 31. Montako lääkärityötuntia viikossa käytetään lastenneuvolaan? tuntia Kouluterveydenhuolto 32. Määräaikaistarkastuksien ajankohdat (vuosiluokka) ja suorittajat (terveydenhoitaja, lääkäri) 33. Montako alakoulua, yläkoulua, ja lukioa on kunnassanne? 34. Montako terveydenhoitajaa toimii kouluterveydenhuollossa? 35. Kuinka monta oppilasta keskimäärin on yhdellä kouluterveydenhoitajalla? oppilasta 36. Montako lääkärityötuntia viikossa käytetään lastenneuvolaan? tuntia 37. Onko kunnassanne koulukuraattoria? kyllä / ei 38. Onko kouluissa oppilashuoltoryhmiä? kyllä / ei Mielenterveyspalvelut 39. Mielenterveysyksikön työntekijöiden määrät ammattiryhmittäin (mt-hoitaja, psykologi) 40. Toimivatko mielenterveysyksikön yleis- tai omalääkärikonsultaatiot? kyllä / ei 41. Onko mielenterveysyksikössä psykiatrikonsultanttia? kyllä / ei 42. Mielenterveyspalveluja käyttävien määrä vuodessa potilasta 43. Mielenterveyspalvelujen jonotusajan pituus? vuorokautta 44. Saako mielenterveysyksiköönne kriisiaikoja? kyllä / ei 45. Kuka hoitaa ajanvarauksen? 67

4 Liite 2 Työterveyshuolto 46. Kuinka paljon työterveyshuollossanne on työnantajia, jotka ovat tehneet työterveyshuoltosopimuksen? työnantajaa 47. Kuinka paljon työterveyshuollossanne on (potilas)asiakkaita? asiakasta 48. Kuuluuko maanviljelysväestö työterveydenhuollon piiriin? kyllä, varsin kattavasti / vain vähäinen osa / ei ollenkaan 49. Sairaanhoitosopimusten määrä kaikista sopimuksista? % 50. Työterveyshuollon työntekijöiden määrät työntekijäryhmittäin Hammashuolto 51. Hammashoidon työntekijöiden määrä ammattiryhmittäin? 52. Montako asukasta kunnassa on yhtä hammaslääkäriä kohti? asukasta 53. Pystyykö hammashuolto palvelemaan koko väestöä? kyllä / vain riskiryhmiä / ei Kuntoutus 54. Montako fysioterapuettia ja kuntohoitajaa kuntoutuksessa työskentelee? 55. Onko kunnassa toimintaterapeuttia? On tk:ssa / ostopalveluna / ei ole 56. Paljonko kuntoutuksessa on hoitokäyntejä vuodessa? käyntiä 57. Miten suuri osa hoitokäynneistä on yksilöterapiaa? % 58. Miten suuri osa fysioterapeutin tai kuntohoitajan työajasta menee vuodeosastolla? % 59. Onko terveyskeskuksessa kuntoneuvolatoimintaa? kyllä / ei 60. Miten kauan potilas keskimäärin joutuu jonottamaan hoitoon? vuorokautta Vuodeosastohoito 61. Montako vuodeosastoa terveyskeskuksessanne on? osastoa 62. Onko osastoilla selkeä työnjako (akuuttiosastot / kroonikko-osatot)? kyllä / ei 63. Montako vuodepaikkaa on yhteensä? vuodepaikkaa 64. Paljonko niistä on akuuttipaikkoja %, paljonko pitkäaikaispaikkoja %? 65. Osastohoitojakson pituus keskimäärin? vuorokautta 66. Montako tuntia päivässä lääkäri työskentelee vuodeosastolla? tuntia 67. Hoitajien ja muun henkilökunnan määrä ammattiryhmittäin vuodeosastoilla yhteensä? 68. Vuodepaikkojen määrä yhtä hoitajaa kohti vuodepaikkaa 69. Osastojen käyttöaste (keskimäärin) % 70. Pystyykö vuodeosasto vastaanottamaan viivytyksettä erikoissairaanhoidosta tarjottavat potilaat? kyllä / ei Kotisairaanhoito ja kotipalvelu 71. Onko tk:ssa päiväsairaalatoimintaa? kyllä / ei 72. Onko kunnassa kotisairaalatoimintaa? kyllä / ei 73. Onko kunnassa yöpartiota? kyllä / ei 74. Onko kunnassa turvapuhelinpäivystystä? kyllä / ei 75. Paljonko kotisairaanhoidossa on asiakkaita? asiakasta 76. Kotisairaanhoidon henkilökunnan määrä ammattiryhmittäin 68

5 Liite Mikäli toiminnat yhdistetty, kotipalvelun henkilökunnan määrä ammattiryhmittäin 78. Miten lääkärikonsultaatio toimii? hyvin / kohtalaisesti / huonosti 79. Käyvätkö lääkärit kotisairaanhoidon kotikäynneillä? kyllä / ei 80. Paljonko lääkärityötunteja kotisairaanhoidossa käytetään viikossa? tuntia Päihdehuolto 81. Onko kunnassa päihdehuoltoyksikkö? kyllä / ei 82. Päihdehuolto on sosiaalitoimen / terveystoimen alaista toimintaa. 83. Päidehuoltoyksikön työntekijöiden määrä ammattikunnittain 84. Hoitoonpääsyä päihdehuoltoon joutuu jonottamaan viikkoja / päiviä / ei ollenkaan 85. Järjestetäänkö kunnassanne huumevieroitushoitoja? kyllä / ei 86. Katkaisuhoidot annetaan pääasiassa avokatkaisuhoitoina / osastokatkaisujaksoina. 87. Katkaisuhoitojen määrä vuodessa katkaisua 88. Onko päihdehuoltoyksiköllä lääkärikonsultanttia? kyllä / ei Erikoispalvelut 89. Onko terveyskeskuksessa oma röntgen? kyllä / ei 90. Käykö terveyskeskuksessa radiologikonsultti? kyllä / ei 91. Onko terveyskeskuksessa oma laboratorio? kyllä / ei 92. Tehdäänkö omana toimintana rasitus-ekg:tä, tähystystutkimuksia, muuta? kyllä, mitä? / ei 93. Apteekki on terveyskeskuksen oma / kunnallinen / yksityinen ostopalvelu / yhteinen sairaalan kanssa. 94. Miten instrumenttihuolto toimii? kukin työyksikkö huolehtii omansa / terveyskeskuksella on yhteinen instumenttihuolto / instrumenttihuolto on sairaalan kanssa yhteinen. 95. Ruokahuolto on terveyskeskuksen oma / kunnallinen / yksityinen ostopalvelu / yhteinen sairaalan kanssa. 96. Kiinteistöhuolto on tk:n oma / kunnallinen / yksityinen ostopalvelu / yhteinen sairaalan kanssa. 97. Vaatehuolto on tk:n oma / kunnallinen / ostopalvelu / yhteinen sairaalan kanssa. 98. Keskusvarasto on terveyskeskuksen oma / kunnallinen / yksityinen ostopalvelu / yhteinen sairaalan kanssa. 99. Onko kunnassa puheterapeuttia? kyllä / saadaan ostopalveluna / ei ole 100. Onko kunnassa ravitsemusterapeuttia? kyllä / saadaan ostopalveluna / ei ole 101. Onko terveyskeskuspsykologia? kyllä / saadaan ostopalveluna / ei ole 102. Onko kunnassa kasvatus- ja perheneuvolaa? kyllä / ei 103. Jos on, onko se terveyskeskuksen toimintaa? kyllä / ei Hallinto 104. Avustavan toimistohenkilökunnan määrä terveyskeskuksessa ammattiryhmittäin (sihteerit, konekirjoittajat, palkanlaskijat, ym.) 105. Onko terveyskeskuksessa talouspäällikköä? kyllä / ei 106. Tekevätkö osastonhoitajat hoitotyötä? kyllä / ei SUURKIITOS VAIVANNÄÖSTÄNNE! 69

6 Liite 3 YLILÄÄKÄRIT Kunta Vastaajan nimi Virkanimike Terveyskeskuksen kokonaistilanne: 1. Mitkä ovat terveyskeskuskokonaisuuden suurimmat ongelmat? 2. Mitkä ovat terveyskeskuskokonaisuuden suurimmat vahvuudet? 3. Miten terveyskeskusta pitäisi kehittää tai toimintaa muuttaa? 4. Mitä hyötyjä seutukunnallinen terveyskeskustoiminta tuo mukanaan? 5. Mitä uhkia seutukaunnallinen terveyskeskustoiminta tuo mukanaan? Nykyinen palveluntuotanto ja työtehtävien kehittämisajatukset: Vastaanottojen toiminta: 6. Tuntuuko vastaanoton toiminta järjestäytyneeltä? 7. Kokeeko väestö vastaanoton toimivaksi? 8. Mitkä ovat syyt vastaanoton toimivuuteen / toimimattomuuteen? 9. Kuka vastaa ajanvarauspuheluihin? 10. Onko ajanvaraajalla selkeät ohjeet? 11. Onko ajanvaraajalla ohjausvastuu vai pääsevätkö kaikki potilaat läpi? 12. Miten vastaanoton toimintaa voitaisiin kehittää? 13. Mitä hyötyä seutukunnallinen terveyskeskusyhteistyö toisi vastaanottotoiminnalle? 13b. Olisiko syytä keskittää jotain toimintaa seutukunnalliseksi erityispoliklinikkatoiminnaksi? (diabetes, reuma, astma) 14. Onko terveyskeskuksessanne erikoislääkärikonsultaatiotoimintaa? (mitä erikoisaloja, käytännön järjestelyt) Toimiiko toimiiko yhteistyö ESH:n kanssa 17. HYKS:iin? 18. Jos ei, mitä ongelmia? 19. Tammisaaren sairaalaan ja Tammiharjun sairaalaan? 20. Jos ei, mitä ongelmia? 21. Lohjan sairaalaan? 22. Jos ei, mitä ongelmia? 23. Miten sairaalat voisivat olla edistämässä potilaiden hoidon kokonaisuutta? 24. Tekeekö sairaalan läheisyys erikoissairaanhoitoon ohjautumisen potilaille liian helpoksi? / Estääkö sairaanloiden sijainti kaukana potilaiden hoitoonpääsyä? 25. Miten yhteistyö erikoisssairaanhoidon ja pth:n välillä parhaiten toteutuu, jos seutukunnallinen terveyskeskus syntyy? Päivystysjärjestelyt 26. Miten iltapäivystys on järjestetty? (paikka, henkilökunta) 27. Miten yöpäivystys on järjestetty? 28. Onko päivystys yhteinen paikallisten sairaaloiden kanssa? 29. Jos yöpäivystys terveyskeskuksessa loppuu, miten arvioisit sen vaikuttavan vuodeosastotoimintaanne? 30. Onko kunnassanne omaa sairaankuljetusta? 70

7 Liite Minkälainen valmius sairaankuljetuksella on yöaikaan? 32. Kykenevätkö sairaankuljettajat aloittamaan esim. sydäninfarktin liuotushoidon? 33. Onko sairaankuljetus terveyskeskuksen alaista toimintaa? 34. Kokeeko väestönne nykyiset päivystysjärjestelyt hyviksi? 35. Miten seutukunnallisessa terveyskeskuksessa päivystys kannattaisi järjestää? Mielenterveyspalvelut 36. Mitkä ovat mt-palveluiden suurimmat ongelmakohdat? 37. Mitä hyötyä seutukunnallinen terveyskeskusyhteistyö toisi mielenterveystyölle? Työterveyshuolto 38. Miten työterveyshuolto on järjestetty? (Onko tuotteistettu?) (Toimiiko väestövastuulla?) 39. Mistä tth:n fysioterapia ja psykologipalvelut hankitaan? 40. Saadaanko niitä riittävästi? 41. Kuka hoitaa ajanvaraukset? 42. Onko toimistohenkilökuntaa riittävästi? 43. Ovatko työterveyshuollon palvelut mielestänne riittäviä? 44. Ovatko asiakkaat tyytyväisiä palveluihin? 45. Mitkä ovat tth:n suurimmat ongelmakohdat? 46. Miten työterveyshuoltoa voitaisiin kehittää? 47. Mitä hyötyä seutukunnallinen terveyskeskusyhteistyö toisi tth:lle? Hammashuolto 48. Miten ehkäisevä hammashoito on järjestetty? (lapset, koululaiset, riskiryhmät) 49. Ovatko hammashuollon palvelut mielestänne riittäviä? 50. Ovatko asiakkaat tyytyväisiä palveluihin? 51. Mitkä ovat hh:n suurimmat ongelmakohdat? 52. Miten hh:a voitaisiin kehittää? 53. Mitä hyötyä seutukunnallinen terveyskeskusyhteistyö toisi hh:lle? Kuntoutus 54. Miten fysioterapiayksikön toiminta on järjestetty? (oma toiminta, ostopalvelu) 55. Mitä toimintoja fysioterapiaan kuuluu? (yksilöterapiat, ryhmät, vuodeos, lääkinnällinen kuntoutus, kuntoneuvola) 56. Mitä toimintoja on jouduttu rajaamaan/ priorisoimaan? 59. Ovatko fysioterapiayksikön palvelut mielestänne riittäviä? 60. Ovatko asiakkaat tyytyväisiä palveluihin? 61. Mitkä ovat kuntoutuksen suurimmat ongelmakohdat? 62. Miten kuntoutuksen toimintaa voitaisiin kehittää? 63. Mitä hyötyä seutukunnallinen terveyskeskusyhteistyö toisi kuntoutustoiminnalle? Vuodeosastohoito 64. Voidaanko osastolla hoitaa akuuttipotilaita? 71

8 Liite Saako osastolle erikoissairaanhoidon konsultanttia (paikan päälle)? 66. Onko henkilökuntaa riittävästi? 67. Mitkä ovat hankalimmat ongelmat vuodeosastolla? 68. Miten vuodeosastojen toimintaa voitaisiin kehittää? 69. Onko potilas-/omaispalaute pääasiassa positiivista vai negatiivista? 70. Onko vuodeosasto omassa kunnassa tarpeen? 71. Voitaisiinko osastoja yhdistää naapurikuntien kanssa? Päihdehuolto 72. Mitkä ovat päihdehuollon suurimmat ongelmakohdat? 73. Miten päihdehuoltoa voitaisiin kehittää? 74. Mitä hyötyä seutukunnallinen terveyskeskustoiminta toisi päihdehuollolle? Erikoispalvelut ja tukipalvelut 64. Miten laboratoriopalvelut on järjestetty? 65. Mitä erikoispalveluja voitaisiin seutukunnallisessa terveyskeskuksessa yhdistää? 65a. rtg, labra, erikoistutkimukset 65b. puheterapeutti, ravitsemusterapeutti, tk-psykologi, kasvatus- ja perheneuvola 65c. apteekki, keskusvarasto, instrumenttihuolto 65d. ruokahuolto, vaatehuolto, kiinteistöhuolto Hallinto 77. Onko sijaisien saanti vaikeaa? 78. Minkä henkilöstöryhmän erityisesti? 79. Ovatko virat täynnä? 80. Onko hoitohenkilökuntaa riittävästi? 81. Jos ei, mihin tarvittaisiin lisää? 82. Pääseekö / ehtiikö henkilökunta täydennyskoulutuksiin? 83. Onko avustavan toimistohenkilökunnan määrä rittävä tai onko sitä liikaa? 84. Miten suuren osan työajasta johtava lääkäri käyttää hallintoon? 85. Riittääkö se? 86. Ehtiikö ylilääkäri seurata erikoissairaanhoidon toimintaa? 87. Ehtiiko ylilääkäri suunnitella terveyskeskuksen toimintaa? 88. Ehtiikö ylilääkäri huolehtia henkilökunnan täydennyskoulutusta? 89. Kuka suunnittelee terveyskeskuksen budjetin? 90. Kuka suunnittelee terveydenhuollon budjetin ja toimintasuunnitelman? 91. Mitkä ovat hallinnon suurimmat ongelmat? 92. Miten tk:n hallintoa voitaisiin kehittää? 93. Mitä etua saavutettaisiin hallinnon rationalisoinnilla seutukunnallisessa terveyskeskuksessa? Sosiaalihuolto 94. Miten yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon välillä pystytään hoitamaan, jos seutukunnallinen terveyskeskus toteutuu? (Mihin asioihin pitää kiinnittää huomiota?) 72

9 Liite 3 YLIHOITAJAT Kunta Vastaajan nimi Virkanimike Terveyskeskuksen kokonaistilanne: 1. Mitkä ovat terveyskeskuskokonaisuuden suurimmat ongelmat? 2. Mitkä ovat terveyskeskuskokonaisuuden suurimmat vahvuudet? 3. Miten terveyskeskusta pitäisi kehittää tai toimintaa muuttaa? 4. Mitä hyötyjä seutukunnallinen terveyskeskustoiminta tuo mukanaan? 5. Mitä uhkia seutukaunnallinen terveyskeskustoiminta tuo mukanaan? Nykyinen palveluntuotanto ja työtehtävien kehittämisajatukset: Vastaanottojen toiminta: 6. Tuntuuko vastaanoton toiminta järjestäytyneeltä? 7. Kokeeko väestö vastaanoton toimivaksi? 8. Mitkä ovat syyt vastaanoton toimivuuteen / toimimattomuuteen? 9. Miten vastaanoton toimintaa voitaisiin kehittää? 10. Kuka vastaa ajanvarauspuheluihin? 11. Onko ajanvaraajalla selkeät ohjeet? 12. Onko ajanvaraajalla ohjausvastuu (vastuu ohjeiden antamisesta potilaalle) vai pääsevätkö kaikki potilaat läpi? 13. Mitä hyötyä seutukunnallinen terveyskeskusyhteistyö toisi vastaanottotoiminnalle? 13b. Olisiko syytä keskittää jotain toimintaa seutukunnalliseksi erityispoliklinikkatoiminnaksi? 14. Pitävätkö vastaanoton hoitajat omaa akuuttivastaanottoa? (flunssat, ym.) 15. Minkätyyppisiä potilaita siellä käy? 16. Pitävätkö sairaanhoitajat omia sairaus- tai kontrollivastaanottoja? (diabetes, verenpaine, reuma, astma) 17. Mitä eri vastuualueita vastaanoton hoitajilla on? (astmahoitaja, diabeteshoitaja, reumahoitaja) Neuvolatoiminnat Yleistä 18. Onko terveydenhoitajilla muita työtehtäviä neuvolatyön lisäksi? 19. Mitkä ovat neuvolatoiminnan pahimmat ongelmat? 20. Miten neuvoloiden toimintaa voitaisiin kehittää? 21. Kokeeko väestönne neuvolat toimiviksi? Kouluterveydenhuolto 22. Miten kouluterveydenhuollon toimintaa voitaisiin kehittää? Mielenterveyspalvelut 23. Miten mielenterveyspalvelut on järjestetty? 25. Ovatko asiakkaat tyytyväisiä palveluihin? 26. Mitkä ovat mt-palveluiden suurimmat ongelmakohdat? 27. Miten mielenterveyspalveluja voitaisiin kehittää? 73

10 Liite Mitä hyötyä seutukunnallinen terveyskeskusyhteistyö toisi mielenterveystyölle? Työterveyshuolto (voidaan jättää pois, jos tulee aikapula) 29. Ovatko työterveyshuollon palvelut mielestänne riittäviä? 30. Ovatko asiakkaat tyytyväisiä palveluihin? 31. Mitkä ovat tth:n suurimmat ongelmakohdat? 32. Miten työterveyshuoltoa voitaisiin kehittää? 33. Mitä hyötyä seutukunnallinen terveyskeskusyhteistyö toisi tth:lle? Vuodeosastohoito 34. Voidaanko osastolla hoitaa akuuttipotilaita? 35. Onko osastolla sydänvalvontaa? 36. Kotiutuvatko potilaat osastolta vai laitostuvatko he? 37. Henkilökohtainen mielipide vuodeosastohoidon tasosta? 38. Mitkä ovat hankalimmat ongelmat vuodeosastolla? 39. Miten vuodeosastojen toimintaa voitaisiin kehittää? 40. Onko henkilökuntaa riittävästi? 41. Onko potilas-/omaispalaute pääasiassa positiivista vai negatiivista? 42. Miten kotisairaanhoidon/kotipalvelun ja vuodeosastojen yhteistyö sujuu? 43. Onko vuodeosastohoito omassa kunnassa tarpeen? 44. Voitaisiinko osastoja yhdistää naapurikuntien kanssa? Kuntoutus 45. Miten fyisoterapiayksikön toiminta on järjestetty? (oma toiminta, ostopalvelu) 46. Mitä toimintoja fysioterapiaan kuuluu? (yksilöterapiat, ryhmät,vuodeos) 50. Ovatko fysioterapiayksikön palvelut mielestänne riittäviä? 51. Ovatko asiakkaat tyytyväisiä palveluihin? 52. Mitkä ovat kuntoutuksen suurimmat ongelmakohdat? 53. Miten kuntoutuksen toimintaa voitaisiin kehittää? 54. Mitä hyötyä seutukunnallinen terveyskeskusyhteistyö toisi kuntoutustoiminnalle? Kotisairaanhoito ja kotipalvelu 55. Onko näillä yhteinen toimintaorganisaatio? 56. Minkä hallinnonalan alle kuuluvat? 57. Onko kotisairaanhoidon toiminta riittävää (kyetäänkö antamaan palvleuja kaikille tarvitseville)? 58. Onko jouduttu rajaamaan potilasryhmiä? 59. Onko jouduttu rajaamaan tarjottavia palveluja? 60. Ovatko potilaat tyytyväisiä kotisairaanhoidon tasoon? 61. Mitkä ovat kotisairaanhoidon/ kotipalvelun suurimmat ongelmat? 62. Miten kotisairaanhoitoa voitaisiin kehittää? 63. Mitä hyötyjä seutukunnallinen terveyskeskustoiminta toisi kotisairaanhoidolle? 74

11 Liite 3 Erikoispalvelut ja tukipalvelut 64. Miten laboratoriopalvelut on järjestetty? 65. Mitä erikoispalveluja voitaisiin seutukunnallisessa terveyskeskuksessa yhdistää? 65a. rtg, labra, erikoistutkimukset 65b. puheterapeutti, ravitsemusterapeutti, tk-psykologi, kasvatus- ja perheneuvola 65c. apteekki, keskusvarasto, instrumenttihuolto 65d. ruokahuolto, vaatehuolto, kiinteistöhuolto Hallinto 67. Onko sijaisien saanti vaikeaa? 68. Jos on, minkä henkilöstöryhmän erityisesti? 69. Ovatko virat täynnä? 70. Onko koko terveyskeskuksessa hoitohenkilökuntaa riittävästi? 71. Pääseekö / ehtiikö henkilökunta täydennyskoulutuksiin? 72. Mitkä ovat koko tk:n hallinnon suurimmat ongelmat? 73. Miten tk:n hallintoa voitaisiin kehittää? 74. Mitä etua saavutettaisiin hallinnon rationalisoinnilla seutukunnallisessa terveyskeskuksessa? Sosiaalihuolto 75. Miten yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon välillä pystytään hoitamaan, jos seutukunnallinen terveyskeskus toteutuu? (Mihin asioihin pitää kiinnittää huomiota?) 75

12 Liite 3 PERUSTURVAJOHTAJAT Kunta Vastaajan nimi Virkanimike Terveyskeskuksen kokonaistilanne: 1. Mitkä ovat terveyskeskuskokonaisuuden suurimmat ongelmat kunnassa? 2. Mitkä ovat terveyskeskuskokonaisuuden suurimmat vahvuudet? 3. Miten terveyskeskusta pitäisi kehittää tai toimintaa muuttaa? 4. Mitä hyötyjä seutukunnallinen terveyskeskustoiminta tuo mukanaan? 5. Mitä uhkia seutukaunnallinen terveyskeskustoiminta tuo mukanaan? Kotisairaanhoito ja kotipalvelu 6. Onko näillä yhteinen toimintaorganisaatio? 7. Minkä hallinnonalan alle kuuluvat? 8. Onko kotisairaanhoidon toiminta riittävää (kyetäänkö antamaan palvleuja kaikille tarvitseville)? 9. Onko jouduttu rajaamaan potilasryhmiä? 10. Onko jouduttu rajaamaan tarjottavia palveluja? 11. Ovatko potilaat tyytyväisiä kotisairaanhoidon tasoon? 12. Mitkä ovat kotisairaanhoidon/ kotipalvelun suurimmat ongelmat? 13. Miten kotisairaanhoitoa voitaisiin kehittää? 14. Mitä hyötyjä seutukunnallinen terveyskeskustoiminta toisi kotisairaanhoidolle? Päihdehuolto 15. Mitkä ovat päihdehuollon suurimmat ongelmakohdat? 16. Miten päihdehuoltoa voitaisiin kehittää? 17. Mitä hyötyä seutukunnallinen terveyskeskustoiminta toisi päihdehuollolle? Hallinto 18. Kuka suunnittelee terveydenhuollon budjetin ja toimintasuunnitelman? 19. Mitkä ovat hallinnon suurimmat ongelmat? 20. Miten tk:n hallintoa voitaisiin kehittää? 21. Mitä etua saavutettaisiin hallinnon rationalisoinnilla seutukunnallisessa terveyskeskuksessa? Laitos- ja palveluasuminen 22. Onko kunnassa vanhainkotia (tai vastaavaa sosiaalipuolen laitosasumista)? 23. Paljonko siinä/niissä on paikkoja? 24. Palveluasuntojen lukumäärä? 25. Hoidetaanko vanhukset oikeassa hoitopaikassa? (Joutuuko esim. vuodeosastolla jonottamaan vanhainkotipaikkaa?) 26. Onko laitospaikkoja liian paljon, sopivasti vai liian vähän? 27. Olisiko kunnassa mahdollista luopua tk:n vuodeosastosta tällä laitos- ja palveluasumisen määrällä? 28. Olisiko tk:n vuodeosastosta luovuttavissa, jos palveluasumista lisättäisiin? 76

13 Liite Yleiskäsityksesi laitoshoidon ja palveluasumisen tasosta? 30. Miten sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö vanhusten palvelujen (asumispalvelut, kotisairaanhoito, kotihoito) suhteen toimii? 31. Mitä hyötyä seutukunnallinen terveyskeskus toisi vanhusten asumispalveluille? Erikoispalvelut ja tukipalvelut (jätetään pois, jos ei aikaa) 32. Mitä erikoispalveluja voitaisiin seutukunnallisessa terveyskeskuksessa yhdistää? 32a. rtg, labra, erikoistutkimukset 32b. puheterapeutti, ravitsemusterapeutti, tk-psykologi, kasvatus- ja perheneuvola 32c. apteekki, keskusvarasto, instrumenttihuolto 32d. ruokahuolto, vaatehuolto, kiinteistöhuolto Sosiaalihuollon yhteistyö 33. Jäikö jokin oleellinen paikallinen yhteistyömalli äsken huomioimatta? Mikä? 34. Miten yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon välillä pystytään hoitamaan, jos seutukunnallinen terveyskeskus toteutuu? 35. Mihin asioihin pitää kiinnittää huomiota? 36. Mistä syntyy hyötyä? 37. Mistä syntyy hankaluuksia? 77

14 Liite 4 LÄNSI-UUDENMAAN TERVEYSKESKUSTEN TOIMINNAN NYKYTILAN KARTOITUS MARRASKUU 2002 Karjaa Yleistä 1 Montako sivuterveysasemaa pääterveysaseman lisäksi kunnassa on? 0 2 Montako lääkärin virkaa terveyskeskuksessanne on? 8 3 Monessako lääkärin virassa on töissä vakituinen hoitaja? 7 4 Onko terveyskeskuksessanne tietokoneistettu sairauskertomusjärjestelmä? kyllä 5 Jos on, mikä? Pegasos 6 Onko järjestelmä kaikkien työntekijöiden ja työyksiköiden käytössä? kyllä Vastaanottojen toiminta 7 Onko kunnassanne käytössä väestövastuumalli? kyllä 8 Jos on, miten se toimii? hyvin 9 Montako lääkäriä työskentelee päivittäin vastaanottotoiminnassa? 5 10 Montako hoitajaa työskentelee päivittäin vastaanottotoiminnassa? 2 Montako terveyskeskusavustajaa työskentelee päivittäin vastaanottotoiminnassa? 3 11 Miten nopeasti vastaanottoajan saa ei-kiireellisissä tapauksissa? 0-5 pv:ää 12 Miten päiväpäivistys on järjestetty? omalääkärille on jätetty päivystysaikoja ajanvarauspotilaiden väliin 13 Kuinka suuri osa vastaanottokäynneistä on päivystyskäyntejä? noin 20% Neuvolatoiminnat Yleistä 14 Montako neuvoloiden toimipaikkaa kunnassanne on? 2 15 Neuvolat toimivat väestövastuulla 16 Montako terveydenhoitajaa toimii neuvolatoiminnassa? 3 17 Paljonko lääkärityöaikaa käytetään viikossa neuvolatoimintaan? tuntia Äitiysneuvola 18 Määräaikaistarkastuksien ajankohdat (raskausviikko) ja suorittajat (lääkäri, terv.hoitaja) v lääkäri v. 28 lääkäri v. 36 lääkäri + jälkitarkastus terv.hoitaja kertaa/raskaus 19 Äitiysneuvolakäyntien määrä (keskimäärin) / raskaana oleva nainen Montako ferttiili-ikäistä naista kunnassanne on yhtä äitiysneuovolan terveydenhoitajaa kohti? - 21 Montako lääkärityötuntia viikossa käytetään äitysneuvolaan? 4 tuntia 22 Äitysneuvolassa on väestöön nähden työvoimaa riittävästi 23 Onko äitysneuvolassa ryhmätoimintaa? kyllä Perhesuunitteluneuvola 24 Montako ferttiili-ikäistä naista kunnassanne on yhtä perhesuunnitteluneuvolan terveydenhoitajaa kohti? naista 25 Perhesuunnitteluneuvolassa on väestöön nähden työvoimaa riittävästi 26 Montako lääkärityötuntia viikossa käytetään perhesuunnitteluneuvolaan? 1-2 tuntia 27 Tekevätkö terveydenhoitajat itsenäisesti esim. pillerikontrolleja? - 78

15 Liite 4 Hanko Siuntio Inkoo Pohja Tammisaari ( virkaa) kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä Mediatri Pegasos Pegasos Pegasos Effica kyllä ei (hammashuolto Effica) kyllä kyllä ei ei kyllä ei kyllä ei - kohtalaisesti - kohtalaisesti viikkoa 1-2 vikkoa noin 2-5 viikkoa 2 viikkoa 3 viikkoon yksi lääkäri toimii erikseen päiväpäivystäjänä omalääkärille on jätetty päivystysaikoja ajanvarauspotilaiden väliin omalääkärille on jätetty päivystysaikoja ajanvarauspotilaiden väliin omalääkärille on jätetty päivystysaikoja ajanvarauspotilaiden väliin yksi lääkäri toimii erikseen päiväpäivystäjänä 20% 40% % 60% 80% sektoreittain sektoreittain sektoreittain sekä väestövastuulla että sektoreittain sekä väestövastuulla että sektoreittain 4 2 ( virkaa) tuntia 6 tuntia 4.25 tuntia 4 tuntia 5 tuntia v.8-12 lääkäri v. 12 lääkäri v. 12 lääkäri v. 12 lääkäri v lääkäri v. 28 lääkäri v. 24 lääkäri v lääkäri v. 24 lääkäri v. 26 lääkäri v.36 lääkäri v. 36 lääkäri v lääkäri v. 36 lääkäri v. 36 lääkäri v terv.hoitaja v terv.hoitaja v. 12 terv.hoitaja terv.hoitaja n. 20 käyntiä raskauden V.8 terv hoitaja v terv.hoitaja v terv.hoitaja v. 16 terv.hoitaja jälkeiset kotikäynnit mukaanlukien v. 12 terv.hoitaja v terv.hoitaja v terv.hoitaja v. 24 tervhoitaja v. 16 terv.hoitaja v terv.hoitaja v terv.hoitaja v. 28 terv.hoitaja v. 20 terv.hoitaja v. 30 terv.hoitaja v. 30 terv.hoitaja v. 30 terv.hoitaja v. 24 tervhoitaja v. 32 terv.hoitaja v. 32 terv.hoitaja v. 32 terv.hoitaja v. 28 terv.hoitaja v. 34 terv.hoitaja v. 34 terv.hoitaja v. 34 terv.hoitaja v. 30 terv.hoitaja v. 36 terv.hoitaja v. 36 terv.hoitaja v. 36 terv.hoitaja v. 32 terv.hoitaja v. 37 terv.hoitaja v. 37 terv.hoitaja v. 37 terv.hoitaja v. 34 terv.hoitaja v. 38 terv.hoitaja v. 38 terv.hoitaja v. 38 terv.hoitaja v. 36 terv.hoitaja v. 39 terv.hoitaja v. 39 terv.hoitaja v. 39 terv.hoitaja v. 37 terv.hoitaja v. 40 terv.hoitaja v. 40 terv.hoitaja v. 40 terv.hoitaja v. 38 terv.hoitaja v. 39 terv.hoitaja v. 40 terv.hoitaja noin naista (20-40 vuotiaat) syynytystä/vuosi (1 TH) naista (15-50 vuotiaat) - 4 tuntia 3 tuntia 1.75 tuntia 1 tunti 2 tuntia riittävästi riitävästi riitävästi riittävästi riittävästi ei ei kyllä kyllä kyllä 1847 naista 250 naista naista (15-50 vuotiaat) - liian vähän riitävästi riitävästi riittävästi - 2 tuntia tunti sisältyy äitysneuvolaan tunteihin 0.5 tuntia - kyllä kyllä kyllä kyllä ei 79

Työryhmäraportti. Sosiaali- ja terveystoimen työryhmä

Työryhmäraportti. Sosiaali- ja terveystoimen työryhmä Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä yhden ja kahden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Sosiaali- ja terveystoimen työryhmä 10.3.2014 1. Johdanto... 3 1.1 Tilastotietoja...

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET Sisällys TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUE... 3 1. Vastaanottotoiminta... 3 2. Suun terveydenhuolto... 4 3. Kuntoutuspalvelut...

Lisätiedot

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 VASTAANOTTOPALVELUT... 3 2 SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT... 5 3 TERVEYDENHOIDON PALVELUT... 6 4 KUNTOUTUSPALVELUT... 7 5

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN JA KURUN KUNNAN PERUSTURVAN KUNTALIITOSSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN JA KURUN KUNNAN PERUSTURVAN KUNTALIITOSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN JA KURUN KUNNAN PERUSTURVAN KUNTALIITOSSELVITYS Perusturvan työryhmä 3.4.2007 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN JA KURUN KUNNAN KUNTALIITOSSELVITYS: SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 2 1. Perusturvatoimen

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Usein kysyttyä AvoHILMOsta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Telephone: 029 524 6000 www.thl.

Usein kysyttyä AvoHILMOsta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Telephone: 029 524 6000 www.thl. Usein kysyttyä AvoHILMOsta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Telephone: 029 524 6000 www.thl.fi Usein kysyttyä AvoHILMOsta Marjut Frantsi-Lankia, Valeria

Lisätiedot

Selviämisopas nuorelle lääkärille

Selviämisopas nuorelle lääkärille Selviämisopas nuorelle lääkärille Opas työuran aloittamiseen yleislääketieteen erityiskoulutukseen ja erikoistumiskoulutuksen terveyskeskuspalveluihin Nuorten Lääkärien Yhdistyksen julkaisuja, 2010 Päivitetty

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 12.12.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 1. JOHDANTO Terveyspalvelujen tehtävänä on väestön terveyden

Lisätiedot

Rannasta rajaan: Esitys Kotkan Haminan seudun seutukunnalliseksi terveyskeskukseksi

Rannasta rajaan: Esitys Kotkan Haminan seudun seutukunnalliseksi terveyskeskukseksi Rannasta rajaan: Esitys Kotkan Haminan seudun seutukunnalliseksi terveyskeskukseksi Outi Elonheimo, Santeri Huvinen ja Mats Brommels ISBN 952-5564-03-7 DRG Medical Systems Oy Oskelantie 5 a 1 00320 Helsinki

Lisätiedot

3 VARSINAIS-SUOMEN TERVEYSKESKUKSET JA NIIDEN JÄTEHUOLTO 10

3 VARSINAIS-SUOMEN TERVEYSKESKUKSET JA NIIDEN JÄTEHUOLTO 10 PÄIVI HENTTULA & JARI HIETARANTA VARSINAIS-SUOMEN TERVEYSKESKUSTEN JA -ASEMIEN JÄTEHUOLLON NYKYTILAN KARTOITTAMINEN ESISELVITYSRAPORTTI TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 28 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot Luonnos loppuraportista 15.6.2014 LUONNOS, EI JAKELUUN Agenda 1 Yhteenveto 2 Yhteenveto haastatteluista 3 Kustannustavoitteet ja kolmen skenaarion

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 NYKYTILA... 3 3 MIELENTERVEYSPALVELUT... 5 3.1 Mielenterveyskeskus henkilöstö ja tilat... 5 3.2 Mielenterveystyö

Lisätiedot

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 LAITILAN KAUPUNKI TERVEYSKESKUS Ehkäisevä terveydenhuolto NEUVOLATOIMINTA, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLTO Asetus 380/2009 TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Päivitetty marraskuussa

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU TYÖNJAKOHANKE

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU TYÖNJAKOHANKE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA TYÖNJAKOHANKE Sairaanhoitajan ympärivuorokautinen toimintamalli Pellon terveyskeskuksessa Projektityö Buska Sari Korteniemi Piia Koskenniemi Tarmo

Lisätiedot

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 17.9.2013 127 Jäsenkuntien lausunnot - Enonkosken kunnanhallitus 14.10.2013

Lisätiedot

Opas maahanmuuttajalle. Salon keskustan alueen palvelut

Opas maahanmuuttajalle. Salon keskustan alueen palvelut Opas maahanmuuttajalle Salon keskustan alueen palvelut Salon kaupunki 2010 Sisältö: 1 Johdanto 3 2 Terveys ja hyvinvointi 6 3 Päivähoito ja koulutus 33 4 Asuminen 36 5 Työllistyminen 37 6 Verotoimisto

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Kuntayhtymähallitus 02.12.2014 Kuntayhtymävaltuusto 15.12.2014 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 1 1.1 Talousarvion ja suunnitelman perustelut... 1 1.2 Toimintaympäristö,

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti 1 (35) Kuntarakenneselvitys Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti Matti Setälä, kunnanjohtaja, Tammela, pj Juha Heino, yhtymäjohtaja,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella

Perusterveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella Perusterveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella Eeva Hillukkala Suunnittelija Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Perusterveydenhuollon yksikkö 22.8.2013

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2012 Karkkilan kaupunki Nummi-Pusulan kunta Vihdin kunta Perusturvakuntayhtymä Karviainen 1 1. JOHDANTO 4 2. SUUNNITELMA LASTENSUOJELUN JÄRJESTÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa

Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa Hämeenlinna 04/2011 Jukka Ohtonen Antti Pelto-Huikko SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimeksianto... 1 2 Nykytilakuvaus... 2 2.1 Ajanvarausmenettely ja

Lisätiedot

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 2(18) SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYSPALVELUT.....3 2.1. Erikoissairaanhoito......6

Lisätiedot