Koko väestö * 8,787 4,838 4,960 10,184 14,617 4,714 1,290,619 5,171,302. Ennuste v 2020 * 8,316 4,929 4,000 9,000 14,740 5,566 1,412,149 5,293,313

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koko väestö * 8,787 4,838 4,960 10,184 14,617 4,714 1,290,619 5,171,302. Ennuste v 2020 * 8,316 4,929 4,000 9,000 14,740 5,566 1,412,149 5,293,313"

Transkriptio

1 Liite 1 KUNTIEN VÄESTÖ, TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÖ JA SAIRASTAVUUSTIETOJA Karjaa Inkoo Pohja Hanko Tammisaari Siuntio Uusimaa Koko maa Koko väestö * 8,787 4,838 4,960 10,184 14,617 4,714 1,290,619 5,171,302 Ennuste v 2020 * 8,316 4,929 4,000 9,000 14,740 5,566 1,412,149 5,293, v. % * yli 65 v. % * kuolleisuus * v. palveluasumisessa % * v. vanhainkodeissa %* Perusterveydenhuolto lääkärikäynnit * 12,422 7,455 7,112 25,173 28,299 7,656 2,222,944 10,489,140 lääkärikäynnit/asukas * avokäynnit/asukas ** kuntayhtymä hammaskäynnit/asukas ** kuntayhtymä Erikoissairaanhoito avokäynnit/asukas * Vuodeosasto potilaita, indeksi * hoitopäivät, indeksi * Suurimmat kansansairaudet, indeksi verenpainetaudit reuma sepelvaltimotauti psykoosit diabetes astma sydämen vajaatoiminta yhteensä * vuoden 1999 tiedot ** vuoden 2001 tiedot 65

2 Liite 2 Länsi-Uudenmaan terveyskeskusten toiminnan nykytilan kartoitus marraskuu 2002 Kyselylomake terveyskeskuksille / ylilääkäreille Pyydän Teitä ystävällisesti vastaamaan tähän valitettavan laajaan kyselylomakkeeseen. Kattavalla taustaselvittelyllä pyrin takaamaan, että Hangon, Inkoon, Karjaan, Pohjan, Siuntion ja Tammisaaren kuntien terveyskeskustoimintojen yhdistämiseen tähtäävä esitys ottaa mahdollisimman kattavasti huomioon kuntien yksilölliset lähtökohdat ja tarpeet. Osaan kysymyksistä on nopea vastata, osaan voi joutua etsimään taustatietoja, joten toivon, että täytätte lomakkeen hyvissä ajoin ennen haastattelutilaisuuttamme. Toivon, että saan silloin lomakkeet takaisin täytettyinä, koska haastatteluja jatketaan sen pohjalta. Vaihtoehtokysymyksistä ympäröikää sopivin vaihtoehto. Kirjoittakaa muihin kysymyksiin vastaus sille varattuun kohtaan. Vastaan mielelläni madollisiin epäselvyyksiin puh tai Yhteistyöstä ja vaivannäöstä jo etukäteen kiittäen Outi Elonheimo LKT, selvityksen tekijä Helsingin yliopisto Kunta: Yleistä: 1. Kunnassa on pääterveysaseman lisäksi sivuterveysasemaa. 2. Montako lääkärin virkaa terveyskeskuksessanne on? 3. Monessako lääkärin virassa on töissä vakituinen hoitaja? 4. Onko terveyskeskuksessanne tietokoneistettu sairauskertomusjärjestelmä? kyllä / ei 5. Jos on, mikä? 6. Onko järjestelmä kaikkien työntekijöiden ja työyksiköiden käytössä? kyllä / ei Vastaanottojen toiminta: 7. Onko kunnassanne käytössä väestövastuumalli? kyllä / ei 8. Jos on, miten se toimii? hyvin / kohtalaisesti / huonosti 9. Montako lääkäriä työskentelee päivittäin vastaanottotoiminnassa? 10. Montako hoitajaa ja terveyskeskusavustajaa työskentelee päivittäin vastaanottotoiminnassa? 11. Miten nopeasti vastaanottoajan saa ei-kiireellisissä tapauksissa? 12. Miten päiväpäivystys on järjestetty? omalääkäri ottaa päivystyspotilaat muiden potilaiden väliin / omalääkärille on jätetty päivystysaikoja ajanvarauspotilaiden väliin / yksi lääkäreistä toimii erikseen päiväpäivystäjänä 13. Kuinka suuri osa vastaanottokäynneistä on päivystyskäyntejä? % Neuvolatoiminnat Yleistä 14. Montako neuvoloiden toimipaikkaa kunnassanne on? 15. Toimivatko neuvolat väestövastuulla (lääkärit ja terveydenhoitajat hoitavat väestönsä neuvolat) / sektoreittain (erikseen äitiys-, lasten- ja perhesuunnittelunla, joihin terveydenhoitajat ovat spesialisoituneet) 16. Montako terveydenhoitajaa toimii neuvolatoiminnassa? 17. Paljonko lääkärityöaikaa (kaikkien lääkäreiden työtunnit yhteensä) käytetään viikossa neuvolatoimintaan? tuntia 66

3 Liite 2 Äitiysneuvola 18. Määräaikaistarkastuksien ajankohdat (raskausviikko) ja suorittajat (terveydenhoitaja, lääkäri) 19. Äitiysneuvolakäyntien määrä (keskimäärin) / raskaana oleva nainen 20. Montako ferttiili-ikäistä naista kunnassanne on yhtä äitiysneuvolan terveydenhoitajaa kohti? naista 21. Montako lääkärityötuntia viikossa käytetään äitiysneuvolaan? tuntia 22. Äitiysneuvolassa on väestöön nähden liian vähän / riittävästi / liikaa työvoimaa. 23. Onko äitiysneuvolassa ryhmätoimintaa? kyllä / ei Perhesuunnitteluneuvola 24. Montako ferttiili-ikäistä naista kunnassanne on yhtä perhesuunnitteluneuvolan terveydenhoitajaa kohti? naista 25. Perhesuunnitteluneuvolassa on väestöön nähden liian vähän / riittävästi / liikaa työvoimaa. 26. Montako lääkärityötuntia viikossa käytetään perhesuunnitteluneuvolaan? tuntia 27. Tekevätkö terveydenhoitajat itsenäisesti esim. pillerikontrolleja? kyllä / eivät Lastenneuvola 28. Määräaikaistarkastuksien ajankohdat (ikä) ja suorittajat (terveydenhoitaja, lääkäri) 29. Montako alle kouluikäistä lasta kunnassanne on yhtä lastenneuvolan terveydenhoitajaa kohti? lasta 30. Lastenneuvolassa on väestöön nähden liian vähän / riittävästi / liikaa työvoimaa. 31. Montako lääkärityötuntia viikossa käytetään lastenneuvolaan? tuntia Kouluterveydenhuolto 32. Määräaikaistarkastuksien ajankohdat (vuosiluokka) ja suorittajat (terveydenhoitaja, lääkäri) 33. Montako alakoulua, yläkoulua, ja lukioa on kunnassanne? 34. Montako terveydenhoitajaa toimii kouluterveydenhuollossa? 35. Kuinka monta oppilasta keskimäärin on yhdellä kouluterveydenhoitajalla? oppilasta 36. Montako lääkärityötuntia viikossa käytetään lastenneuvolaan? tuntia 37. Onko kunnassanne koulukuraattoria? kyllä / ei 38. Onko kouluissa oppilashuoltoryhmiä? kyllä / ei Mielenterveyspalvelut 39. Mielenterveysyksikön työntekijöiden määrät ammattiryhmittäin (mt-hoitaja, psykologi) 40. Toimivatko mielenterveysyksikön yleis- tai omalääkärikonsultaatiot? kyllä / ei 41. Onko mielenterveysyksikössä psykiatrikonsultanttia? kyllä / ei 42. Mielenterveyspalveluja käyttävien määrä vuodessa potilasta 43. Mielenterveyspalvelujen jonotusajan pituus? vuorokautta 44. Saako mielenterveysyksiköönne kriisiaikoja? kyllä / ei 45. Kuka hoitaa ajanvarauksen? 67

4 Liite 2 Työterveyshuolto 46. Kuinka paljon työterveyshuollossanne on työnantajia, jotka ovat tehneet työterveyshuoltosopimuksen? työnantajaa 47. Kuinka paljon työterveyshuollossanne on (potilas)asiakkaita? asiakasta 48. Kuuluuko maanviljelysväestö työterveydenhuollon piiriin? kyllä, varsin kattavasti / vain vähäinen osa / ei ollenkaan 49. Sairaanhoitosopimusten määrä kaikista sopimuksista? % 50. Työterveyshuollon työntekijöiden määrät työntekijäryhmittäin Hammashuolto 51. Hammashoidon työntekijöiden määrä ammattiryhmittäin? 52. Montako asukasta kunnassa on yhtä hammaslääkäriä kohti? asukasta 53. Pystyykö hammashuolto palvelemaan koko väestöä? kyllä / vain riskiryhmiä / ei Kuntoutus 54. Montako fysioterapuettia ja kuntohoitajaa kuntoutuksessa työskentelee? 55. Onko kunnassa toimintaterapeuttia? On tk:ssa / ostopalveluna / ei ole 56. Paljonko kuntoutuksessa on hoitokäyntejä vuodessa? käyntiä 57. Miten suuri osa hoitokäynneistä on yksilöterapiaa? % 58. Miten suuri osa fysioterapeutin tai kuntohoitajan työajasta menee vuodeosastolla? % 59. Onko terveyskeskuksessa kuntoneuvolatoimintaa? kyllä / ei 60. Miten kauan potilas keskimäärin joutuu jonottamaan hoitoon? vuorokautta Vuodeosastohoito 61. Montako vuodeosastoa terveyskeskuksessanne on? osastoa 62. Onko osastoilla selkeä työnjako (akuuttiosastot / kroonikko-osatot)? kyllä / ei 63. Montako vuodepaikkaa on yhteensä? vuodepaikkaa 64. Paljonko niistä on akuuttipaikkoja %, paljonko pitkäaikaispaikkoja %? 65. Osastohoitojakson pituus keskimäärin? vuorokautta 66. Montako tuntia päivässä lääkäri työskentelee vuodeosastolla? tuntia 67. Hoitajien ja muun henkilökunnan määrä ammattiryhmittäin vuodeosastoilla yhteensä? 68. Vuodepaikkojen määrä yhtä hoitajaa kohti vuodepaikkaa 69. Osastojen käyttöaste (keskimäärin) % 70. Pystyykö vuodeosasto vastaanottamaan viivytyksettä erikoissairaanhoidosta tarjottavat potilaat? kyllä / ei Kotisairaanhoito ja kotipalvelu 71. Onko tk:ssa päiväsairaalatoimintaa? kyllä / ei 72. Onko kunnassa kotisairaalatoimintaa? kyllä / ei 73. Onko kunnassa yöpartiota? kyllä / ei 74. Onko kunnassa turvapuhelinpäivystystä? kyllä / ei 75. Paljonko kotisairaanhoidossa on asiakkaita? asiakasta 76. Kotisairaanhoidon henkilökunnan määrä ammattiryhmittäin 68

5 Liite Mikäli toiminnat yhdistetty, kotipalvelun henkilökunnan määrä ammattiryhmittäin 78. Miten lääkärikonsultaatio toimii? hyvin / kohtalaisesti / huonosti 79. Käyvätkö lääkärit kotisairaanhoidon kotikäynneillä? kyllä / ei 80. Paljonko lääkärityötunteja kotisairaanhoidossa käytetään viikossa? tuntia Päihdehuolto 81. Onko kunnassa päihdehuoltoyksikkö? kyllä / ei 82. Päihdehuolto on sosiaalitoimen / terveystoimen alaista toimintaa. 83. Päidehuoltoyksikön työntekijöiden määrä ammattikunnittain 84. Hoitoonpääsyä päihdehuoltoon joutuu jonottamaan viikkoja / päiviä / ei ollenkaan 85. Järjestetäänkö kunnassanne huumevieroitushoitoja? kyllä / ei 86. Katkaisuhoidot annetaan pääasiassa avokatkaisuhoitoina / osastokatkaisujaksoina. 87. Katkaisuhoitojen määrä vuodessa katkaisua 88. Onko päihdehuoltoyksiköllä lääkärikonsultanttia? kyllä / ei Erikoispalvelut 89. Onko terveyskeskuksessa oma röntgen? kyllä / ei 90. Käykö terveyskeskuksessa radiologikonsultti? kyllä / ei 91. Onko terveyskeskuksessa oma laboratorio? kyllä / ei 92. Tehdäänkö omana toimintana rasitus-ekg:tä, tähystystutkimuksia, muuta? kyllä, mitä? / ei 93. Apteekki on terveyskeskuksen oma / kunnallinen / yksityinen ostopalvelu / yhteinen sairaalan kanssa. 94. Miten instrumenttihuolto toimii? kukin työyksikkö huolehtii omansa / terveyskeskuksella on yhteinen instumenttihuolto / instrumenttihuolto on sairaalan kanssa yhteinen. 95. Ruokahuolto on terveyskeskuksen oma / kunnallinen / yksityinen ostopalvelu / yhteinen sairaalan kanssa. 96. Kiinteistöhuolto on tk:n oma / kunnallinen / yksityinen ostopalvelu / yhteinen sairaalan kanssa. 97. Vaatehuolto on tk:n oma / kunnallinen / ostopalvelu / yhteinen sairaalan kanssa. 98. Keskusvarasto on terveyskeskuksen oma / kunnallinen / yksityinen ostopalvelu / yhteinen sairaalan kanssa. 99. Onko kunnassa puheterapeuttia? kyllä / saadaan ostopalveluna / ei ole 100. Onko kunnassa ravitsemusterapeuttia? kyllä / saadaan ostopalveluna / ei ole 101. Onko terveyskeskuspsykologia? kyllä / saadaan ostopalveluna / ei ole 102. Onko kunnassa kasvatus- ja perheneuvolaa? kyllä / ei 103. Jos on, onko se terveyskeskuksen toimintaa? kyllä / ei Hallinto 104. Avustavan toimistohenkilökunnan määrä terveyskeskuksessa ammattiryhmittäin (sihteerit, konekirjoittajat, palkanlaskijat, ym.) 105. Onko terveyskeskuksessa talouspäällikköä? kyllä / ei 106. Tekevätkö osastonhoitajat hoitotyötä? kyllä / ei SUURKIITOS VAIVANNÄÖSTÄNNE! 69

6 Liite 3 YLILÄÄKÄRIT Kunta Vastaajan nimi Virkanimike Terveyskeskuksen kokonaistilanne: 1. Mitkä ovat terveyskeskuskokonaisuuden suurimmat ongelmat? 2. Mitkä ovat terveyskeskuskokonaisuuden suurimmat vahvuudet? 3. Miten terveyskeskusta pitäisi kehittää tai toimintaa muuttaa? 4. Mitä hyötyjä seutukunnallinen terveyskeskustoiminta tuo mukanaan? 5. Mitä uhkia seutukaunnallinen terveyskeskustoiminta tuo mukanaan? Nykyinen palveluntuotanto ja työtehtävien kehittämisajatukset: Vastaanottojen toiminta: 6. Tuntuuko vastaanoton toiminta järjestäytyneeltä? 7. Kokeeko väestö vastaanoton toimivaksi? 8. Mitkä ovat syyt vastaanoton toimivuuteen / toimimattomuuteen? 9. Kuka vastaa ajanvarauspuheluihin? 10. Onko ajanvaraajalla selkeät ohjeet? 11. Onko ajanvaraajalla ohjausvastuu vai pääsevätkö kaikki potilaat läpi? 12. Miten vastaanoton toimintaa voitaisiin kehittää? 13. Mitä hyötyä seutukunnallinen terveyskeskusyhteistyö toisi vastaanottotoiminnalle? 13b. Olisiko syytä keskittää jotain toimintaa seutukunnalliseksi erityispoliklinikkatoiminnaksi? (diabetes, reuma, astma) 14. Onko terveyskeskuksessanne erikoislääkärikonsultaatiotoimintaa? (mitä erikoisaloja, käytännön järjestelyt) Toimiiko toimiiko yhteistyö ESH:n kanssa 17. HYKS:iin? 18. Jos ei, mitä ongelmia? 19. Tammisaaren sairaalaan ja Tammiharjun sairaalaan? 20. Jos ei, mitä ongelmia? 21. Lohjan sairaalaan? 22. Jos ei, mitä ongelmia? 23. Miten sairaalat voisivat olla edistämässä potilaiden hoidon kokonaisuutta? 24. Tekeekö sairaalan läheisyys erikoissairaanhoitoon ohjautumisen potilaille liian helpoksi? / Estääkö sairaanloiden sijainti kaukana potilaiden hoitoonpääsyä? 25. Miten yhteistyö erikoisssairaanhoidon ja pth:n välillä parhaiten toteutuu, jos seutukunnallinen terveyskeskus syntyy? Päivystysjärjestelyt 26. Miten iltapäivystys on järjestetty? (paikka, henkilökunta) 27. Miten yöpäivystys on järjestetty? 28. Onko päivystys yhteinen paikallisten sairaaloiden kanssa? 29. Jos yöpäivystys terveyskeskuksessa loppuu, miten arvioisit sen vaikuttavan vuodeosastotoimintaanne? 30. Onko kunnassanne omaa sairaankuljetusta? 70

7 Liite Minkälainen valmius sairaankuljetuksella on yöaikaan? 32. Kykenevätkö sairaankuljettajat aloittamaan esim. sydäninfarktin liuotushoidon? 33. Onko sairaankuljetus terveyskeskuksen alaista toimintaa? 34. Kokeeko väestönne nykyiset päivystysjärjestelyt hyviksi? 35. Miten seutukunnallisessa terveyskeskuksessa päivystys kannattaisi järjestää? Mielenterveyspalvelut 36. Mitkä ovat mt-palveluiden suurimmat ongelmakohdat? 37. Mitä hyötyä seutukunnallinen terveyskeskusyhteistyö toisi mielenterveystyölle? Työterveyshuolto 38. Miten työterveyshuolto on järjestetty? (Onko tuotteistettu?) (Toimiiko väestövastuulla?) 39. Mistä tth:n fysioterapia ja psykologipalvelut hankitaan? 40. Saadaanko niitä riittävästi? 41. Kuka hoitaa ajanvaraukset? 42. Onko toimistohenkilökuntaa riittävästi? 43. Ovatko työterveyshuollon palvelut mielestänne riittäviä? 44. Ovatko asiakkaat tyytyväisiä palveluihin? 45. Mitkä ovat tth:n suurimmat ongelmakohdat? 46. Miten työterveyshuoltoa voitaisiin kehittää? 47. Mitä hyötyä seutukunnallinen terveyskeskusyhteistyö toisi tth:lle? Hammashuolto 48. Miten ehkäisevä hammashoito on järjestetty? (lapset, koululaiset, riskiryhmät) 49. Ovatko hammashuollon palvelut mielestänne riittäviä? 50. Ovatko asiakkaat tyytyväisiä palveluihin? 51. Mitkä ovat hh:n suurimmat ongelmakohdat? 52. Miten hh:a voitaisiin kehittää? 53. Mitä hyötyä seutukunnallinen terveyskeskusyhteistyö toisi hh:lle? Kuntoutus 54. Miten fysioterapiayksikön toiminta on järjestetty? (oma toiminta, ostopalvelu) 55. Mitä toimintoja fysioterapiaan kuuluu? (yksilöterapiat, ryhmät, vuodeos, lääkinnällinen kuntoutus, kuntoneuvola) 56. Mitä toimintoja on jouduttu rajaamaan/ priorisoimaan? 59. Ovatko fysioterapiayksikön palvelut mielestänne riittäviä? 60. Ovatko asiakkaat tyytyväisiä palveluihin? 61. Mitkä ovat kuntoutuksen suurimmat ongelmakohdat? 62. Miten kuntoutuksen toimintaa voitaisiin kehittää? 63. Mitä hyötyä seutukunnallinen terveyskeskusyhteistyö toisi kuntoutustoiminnalle? Vuodeosastohoito 64. Voidaanko osastolla hoitaa akuuttipotilaita? 71

8 Liite Saako osastolle erikoissairaanhoidon konsultanttia (paikan päälle)? 66. Onko henkilökuntaa riittävästi? 67. Mitkä ovat hankalimmat ongelmat vuodeosastolla? 68. Miten vuodeosastojen toimintaa voitaisiin kehittää? 69. Onko potilas-/omaispalaute pääasiassa positiivista vai negatiivista? 70. Onko vuodeosasto omassa kunnassa tarpeen? 71. Voitaisiinko osastoja yhdistää naapurikuntien kanssa? Päihdehuolto 72. Mitkä ovat päihdehuollon suurimmat ongelmakohdat? 73. Miten päihdehuoltoa voitaisiin kehittää? 74. Mitä hyötyä seutukunnallinen terveyskeskustoiminta toisi päihdehuollolle? Erikoispalvelut ja tukipalvelut 64. Miten laboratoriopalvelut on järjestetty? 65. Mitä erikoispalveluja voitaisiin seutukunnallisessa terveyskeskuksessa yhdistää? 65a. rtg, labra, erikoistutkimukset 65b. puheterapeutti, ravitsemusterapeutti, tk-psykologi, kasvatus- ja perheneuvola 65c. apteekki, keskusvarasto, instrumenttihuolto 65d. ruokahuolto, vaatehuolto, kiinteistöhuolto Hallinto 77. Onko sijaisien saanti vaikeaa? 78. Minkä henkilöstöryhmän erityisesti? 79. Ovatko virat täynnä? 80. Onko hoitohenkilökuntaa riittävästi? 81. Jos ei, mihin tarvittaisiin lisää? 82. Pääseekö / ehtiikö henkilökunta täydennyskoulutuksiin? 83. Onko avustavan toimistohenkilökunnan määrä rittävä tai onko sitä liikaa? 84. Miten suuren osan työajasta johtava lääkäri käyttää hallintoon? 85. Riittääkö se? 86. Ehtiikö ylilääkäri seurata erikoissairaanhoidon toimintaa? 87. Ehtiiko ylilääkäri suunnitella terveyskeskuksen toimintaa? 88. Ehtiikö ylilääkäri huolehtia henkilökunnan täydennyskoulutusta? 89. Kuka suunnittelee terveyskeskuksen budjetin? 90. Kuka suunnittelee terveydenhuollon budjetin ja toimintasuunnitelman? 91. Mitkä ovat hallinnon suurimmat ongelmat? 92. Miten tk:n hallintoa voitaisiin kehittää? 93. Mitä etua saavutettaisiin hallinnon rationalisoinnilla seutukunnallisessa terveyskeskuksessa? Sosiaalihuolto 94. Miten yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon välillä pystytään hoitamaan, jos seutukunnallinen terveyskeskus toteutuu? (Mihin asioihin pitää kiinnittää huomiota?) 72

9 Liite 3 YLIHOITAJAT Kunta Vastaajan nimi Virkanimike Terveyskeskuksen kokonaistilanne: 1. Mitkä ovat terveyskeskuskokonaisuuden suurimmat ongelmat? 2. Mitkä ovat terveyskeskuskokonaisuuden suurimmat vahvuudet? 3. Miten terveyskeskusta pitäisi kehittää tai toimintaa muuttaa? 4. Mitä hyötyjä seutukunnallinen terveyskeskustoiminta tuo mukanaan? 5. Mitä uhkia seutukaunnallinen terveyskeskustoiminta tuo mukanaan? Nykyinen palveluntuotanto ja työtehtävien kehittämisajatukset: Vastaanottojen toiminta: 6. Tuntuuko vastaanoton toiminta järjestäytyneeltä? 7. Kokeeko väestö vastaanoton toimivaksi? 8. Mitkä ovat syyt vastaanoton toimivuuteen / toimimattomuuteen? 9. Miten vastaanoton toimintaa voitaisiin kehittää? 10. Kuka vastaa ajanvarauspuheluihin? 11. Onko ajanvaraajalla selkeät ohjeet? 12. Onko ajanvaraajalla ohjausvastuu (vastuu ohjeiden antamisesta potilaalle) vai pääsevätkö kaikki potilaat läpi? 13. Mitä hyötyä seutukunnallinen terveyskeskusyhteistyö toisi vastaanottotoiminnalle? 13b. Olisiko syytä keskittää jotain toimintaa seutukunnalliseksi erityispoliklinikkatoiminnaksi? 14. Pitävätkö vastaanoton hoitajat omaa akuuttivastaanottoa? (flunssat, ym.) 15. Minkätyyppisiä potilaita siellä käy? 16. Pitävätkö sairaanhoitajat omia sairaus- tai kontrollivastaanottoja? (diabetes, verenpaine, reuma, astma) 17. Mitä eri vastuualueita vastaanoton hoitajilla on? (astmahoitaja, diabeteshoitaja, reumahoitaja) Neuvolatoiminnat Yleistä 18. Onko terveydenhoitajilla muita työtehtäviä neuvolatyön lisäksi? 19. Mitkä ovat neuvolatoiminnan pahimmat ongelmat? 20. Miten neuvoloiden toimintaa voitaisiin kehittää? 21. Kokeeko väestönne neuvolat toimiviksi? Kouluterveydenhuolto 22. Miten kouluterveydenhuollon toimintaa voitaisiin kehittää? Mielenterveyspalvelut 23. Miten mielenterveyspalvelut on järjestetty? 25. Ovatko asiakkaat tyytyväisiä palveluihin? 26. Mitkä ovat mt-palveluiden suurimmat ongelmakohdat? 27. Miten mielenterveyspalveluja voitaisiin kehittää? 73

10 Liite Mitä hyötyä seutukunnallinen terveyskeskusyhteistyö toisi mielenterveystyölle? Työterveyshuolto (voidaan jättää pois, jos tulee aikapula) 29. Ovatko työterveyshuollon palvelut mielestänne riittäviä? 30. Ovatko asiakkaat tyytyväisiä palveluihin? 31. Mitkä ovat tth:n suurimmat ongelmakohdat? 32. Miten työterveyshuoltoa voitaisiin kehittää? 33. Mitä hyötyä seutukunnallinen terveyskeskusyhteistyö toisi tth:lle? Vuodeosastohoito 34. Voidaanko osastolla hoitaa akuuttipotilaita? 35. Onko osastolla sydänvalvontaa? 36. Kotiutuvatko potilaat osastolta vai laitostuvatko he? 37. Henkilökohtainen mielipide vuodeosastohoidon tasosta? 38. Mitkä ovat hankalimmat ongelmat vuodeosastolla? 39. Miten vuodeosastojen toimintaa voitaisiin kehittää? 40. Onko henkilökuntaa riittävästi? 41. Onko potilas-/omaispalaute pääasiassa positiivista vai negatiivista? 42. Miten kotisairaanhoidon/kotipalvelun ja vuodeosastojen yhteistyö sujuu? 43. Onko vuodeosastohoito omassa kunnassa tarpeen? 44. Voitaisiinko osastoja yhdistää naapurikuntien kanssa? Kuntoutus 45. Miten fyisoterapiayksikön toiminta on järjestetty? (oma toiminta, ostopalvelu) 46. Mitä toimintoja fysioterapiaan kuuluu? (yksilöterapiat, ryhmät,vuodeos) 50. Ovatko fysioterapiayksikön palvelut mielestänne riittäviä? 51. Ovatko asiakkaat tyytyväisiä palveluihin? 52. Mitkä ovat kuntoutuksen suurimmat ongelmakohdat? 53. Miten kuntoutuksen toimintaa voitaisiin kehittää? 54. Mitä hyötyä seutukunnallinen terveyskeskusyhteistyö toisi kuntoutustoiminnalle? Kotisairaanhoito ja kotipalvelu 55. Onko näillä yhteinen toimintaorganisaatio? 56. Minkä hallinnonalan alle kuuluvat? 57. Onko kotisairaanhoidon toiminta riittävää (kyetäänkö antamaan palvleuja kaikille tarvitseville)? 58. Onko jouduttu rajaamaan potilasryhmiä? 59. Onko jouduttu rajaamaan tarjottavia palveluja? 60. Ovatko potilaat tyytyväisiä kotisairaanhoidon tasoon? 61. Mitkä ovat kotisairaanhoidon/ kotipalvelun suurimmat ongelmat? 62. Miten kotisairaanhoitoa voitaisiin kehittää? 63. Mitä hyötyjä seutukunnallinen terveyskeskustoiminta toisi kotisairaanhoidolle? 74

11 Liite 3 Erikoispalvelut ja tukipalvelut 64. Miten laboratoriopalvelut on järjestetty? 65. Mitä erikoispalveluja voitaisiin seutukunnallisessa terveyskeskuksessa yhdistää? 65a. rtg, labra, erikoistutkimukset 65b. puheterapeutti, ravitsemusterapeutti, tk-psykologi, kasvatus- ja perheneuvola 65c. apteekki, keskusvarasto, instrumenttihuolto 65d. ruokahuolto, vaatehuolto, kiinteistöhuolto Hallinto 67. Onko sijaisien saanti vaikeaa? 68. Jos on, minkä henkilöstöryhmän erityisesti? 69. Ovatko virat täynnä? 70. Onko koko terveyskeskuksessa hoitohenkilökuntaa riittävästi? 71. Pääseekö / ehtiikö henkilökunta täydennyskoulutuksiin? 72. Mitkä ovat koko tk:n hallinnon suurimmat ongelmat? 73. Miten tk:n hallintoa voitaisiin kehittää? 74. Mitä etua saavutettaisiin hallinnon rationalisoinnilla seutukunnallisessa terveyskeskuksessa? Sosiaalihuolto 75. Miten yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon välillä pystytään hoitamaan, jos seutukunnallinen terveyskeskus toteutuu? (Mihin asioihin pitää kiinnittää huomiota?) 75

12 Liite 3 PERUSTURVAJOHTAJAT Kunta Vastaajan nimi Virkanimike Terveyskeskuksen kokonaistilanne: 1. Mitkä ovat terveyskeskuskokonaisuuden suurimmat ongelmat kunnassa? 2. Mitkä ovat terveyskeskuskokonaisuuden suurimmat vahvuudet? 3. Miten terveyskeskusta pitäisi kehittää tai toimintaa muuttaa? 4. Mitä hyötyjä seutukunnallinen terveyskeskustoiminta tuo mukanaan? 5. Mitä uhkia seutukaunnallinen terveyskeskustoiminta tuo mukanaan? Kotisairaanhoito ja kotipalvelu 6. Onko näillä yhteinen toimintaorganisaatio? 7. Minkä hallinnonalan alle kuuluvat? 8. Onko kotisairaanhoidon toiminta riittävää (kyetäänkö antamaan palvleuja kaikille tarvitseville)? 9. Onko jouduttu rajaamaan potilasryhmiä? 10. Onko jouduttu rajaamaan tarjottavia palveluja? 11. Ovatko potilaat tyytyväisiä kotisairaanhoidon tasoon? 12. Mitkä ovat kotisairaanhoidon/ kotipalvelun suurimmat ongelmat? 13. Miten kotisairaanhoitoa voitaisiin kehittää? 14. Mitä hyötyjä seutukunnallinen terveyskeskustoiminta toisi kotisairaanhoidolle? Päihdehuolto 15. Mitkä ovat päihdehuollon suurimmat ongelmakohdat? 16. Miten päihdehuoltoa voitaisiin kehittää? 17. Mitä hyötyä seutukunnallinen terveyskeskustoiminta toisi päihdehuollolle? Hallinto 18. Kuka suunnittelee terveydenhuollon budjetin ja toimintasuunnitelman? 19. Mitkä ovat hallinnon suurimmat ongelmat? 20. Miten tk:n hallintoa voitaisiin kehittää? 21. Mitä etua saavutettaisiin hallinnon rationalisoinnilla seutukunnallisessa terveyskeskuksessa? Laitos- ja palveluasuminen 22. Onko kunnassa vanhainkotia (tai vastaavaa sosiaalipuolen laitosasumista)? 23. Paljonko siinä/niissä on paikkoja? 24. Palveluasuntojen lukumäärä? 25. Hoidetaanko vanhukset oikeassa hoitopaikassa? (Joutuuko esim. vuodeosastolla jonottamaan vanhainkotipaikkaa?) 26. Onko laitospaikkoja liian paljon, sopivasti vai liian vähän? 27. Olisiko kunnassa mahdollista luopua tk:n vuodeosastosta tällä laitos- ja palveluasumisen määrällä? 28. Olisiko tk:n vuodeosastosta luovuttavissa, jos palveluasumista lisättäisiin? 76

13 Liite Yleiskäsityksesi laitoshoidon ja palveluasumisen tasosta? 30. Miten sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö vanhusten palvelujen (asumispalvelut, kotisairaanhoito, kotihoito) suhteen toimii? 31. Mitä hyötyä seutukunnallinen terveyskeskus toisi vanhusten asumispalveluille? Erikoispalvelut ja tukipalvelut (jätetään pois, jos ei aikaa) 32. Mitä erikoispalveluja voitaisiin seutukunnallisessa terveyskeskuksessa yhdistää? 32a. rtg, labra, erikoistutkimukset 32b. puheterapeutti, ravitsemusterapeutti, tk-psykologi, kasvatus- ja perheneuvola 32c. apteekki, keskusvarasto, instrumenttihuolto 32d. ruokahuolto, vaatehuolto, kiinteistöhuolto Sosiaalihuollon yhteistyö 33. Jäikö jokin oleellinen paikallinen yhteistyömalli äsken huomioimatta? Mikä? 34. Miten yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon välillä pystytään hoitamaan, jos seutukunnallinen terveyskeskus toteutuu? 35. Mihin asioihin pitää kiinnittää huomiota? 36. Mistä syntyy hyötyä? 37. Mistä syntyy hankaluuksia? 77

14 Liite 4 LÄNSI-UUDENMAAN TERVEYSKESKUSTEN TOIMINNAN NYKYTILAN KARTOITUS MARRASKUU 2002 Karjaa Yleistä 1 Montako sivuterveysasemaa pääterveysaseman lisäksi kunnassa on? 0 2 Montako lääkärin virkaa terveyskeskuksessanne on? 8 3 Monessako lääkärin virassa on töissä vakituinen hoitaja? 7 4 Onko terveyskeskuksessanne tietokoneistettu sairauskertomusjärjestelmä? kyllä 5 Jos on, mikä? Pegasos 6 Onko järjestelmä kaikkien työntekijöiden ja työyksiköiden käytössä? kyllä Vastaanottojen toiminta 7 Onko kunnassanne käytössä väestövastuumalli? kyllä 8 Jos on, miten se toimii? hyvin 9 Montako lääkäriä työskentelee päivittäin vastaanottotoiminnassa? 5 10 Montako hoitajaa työskentelee päivittäin vastaanottotoiminnassa? 2 Montako terveyskeskusavustajaa työskentelee päivittäin vastaanottotoiminnassa? 3 11 Miten nopeasti vastaanottoajan saa ei-kiireellisissä tapauksissa? 0-5 pv:ää 12 Miten päiväpäivistys on järjestetty? omalääkärille on jätetty päivystysaikoja ajanvarauspotilaiden väliin 13 Kuinka suuri osa vastaanottokäynneistä on päivystyskäyntejä? noin 20% Neuvolatoiminnat Yleistä 14 Montako neuvoloiden toimipaikkaa kunnassanne on? 2 15 Neuvolat toimivat väestövastuulla 16 Montako terveydenhoitajaa toimii neuvolatoiminnassa? 3 17 Paljonko lääkärityöaikaa käytetään viikossa neuvolatoimintaan? tuntia Äitiysneuvola 18 Määräaikaistarkastuksien ajankohdat (raskausviikko) ja suorittajat (lääkäri, terv.hoitaja) v lääkäri v. 28 lääkäri v. 36 lääkäri + jälkitarkastus terv.hoitaja kertaa/raskaus 19 Äitiysneuvolakäyntien määrä (keskimäärin) / raskaana oleva nainen Montako ferttiili-ikäistä naista kunnassanne on yhtä äitiysneuovolan terveydenhoitajaa kohti? - 21 Montako lääkärityötuntia viikossa käytetään äitysneuvolaan? 4 tuntia 22 Äitysneuvolassa on väestöön nähden työvoimaa riittävästi 23 Onko äitysneuvolassa ryhmätoimintaa? kyllä Perhesuunitteluneuvola 24 Montako ferttiili-ikäistä naista kunnassanne on yhtä perhesuunnitteluneuvolan terveydenhoitajaa kohti? naista 25 Perhesuunnitteluneuvolassa on väestöön nähden työvoimaa riittävästi 26 Montako lääkärityötuntia viikossa käytetään perhesuunnitteluneuvolaan? 1-2 tuntia 27 Tekevätkö terveydenhoitajat itsenäisesti esim. pillerikontrolleja? - 78

15 Liite 4 Hanko Siuntio Inkoo Pohja Tammisaari ( virkaa) kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä Mediatri Pegasos Pegasos Pegasos Effica kyllä ei (hammashuolto Effica) kyllä kyllä ei ei kyllä ei kyllä ei - kohtalaisesti - kohtalaisesti viikkoa 1-2 vikkoa noin 2-5 viikkoa 2 viikkoa 3 viikkoon yksi lääkäri toimii erikseen päiväpäivystäjänä omalääkärille on jätetty päivystysaikoja ajanvarauspotilaiden väliin omalääkärille on jätetty päivystysaikoja ajanvarauspotilaiden väliin omalääkärille on jätetty päivystysaikoja ajanvarauspotilaiden väliin yksi lääkäri toimii erikseen päiväpäivystäjänä 20% 40% % 60% 80% sektoreittain sektoreittain sektoreittain sekä väestövastuulla että sektoreittain sekä väestövastuulla että sektoreittain 4 2 ( virkaa) tuntia 6 tuntia 4.25 tuntia 4 tuntia 5 tuntia v.8-12 lääkäri v. 12 lääkäri v. 12 lääkäri v. 12 lääkäri v lääkäri v. 28 lääkäri v. 24 lääkäri v lääkäri v. 24 lääkäri v. 26 lääkäri v.36 lääkäri v. 36 lääkäri v lääkäri v. 36 lääkäri v. 36 lääkäri v terv.hoitaja v terv.hoitaja v. 12 terv.hoitaja terv.hoitaja n. 20 käyntiä raskauden V.8 terv hoitaja v terv.hoitaja v terv.hoitaja v. 16 terv.hoitaja jälkeiset kotikäynnit mukaanlukien v. 12 terv.hoitaja v terv.hoitaja v terv.hoitaja v. 24 tervhoitaja v. 16 terv.hoitaja v terv.hoitaja v terv.hoitaja v. 28 terv.hoitaja v. 20 terv.hoitaja v. 30 terv.hoitaja v. 30 terv.hoitaja v. 30 terv.hoitaja v. 24 tervhoitaja v. 32 terv.hoitaja v. 32 terv.hoitaja v. 32 terv.hoitaja v. 28 terv.hoitaja v. 34 terv.hoitaja v. 34 terv.hoitaja v. 34 terv.hoitaja v. 30 terv.hoitaja v. 36 terv.hoitaja v. 36 terv.hoitaja v. 36 terv.hoitaja v. 32 terv.hoitaja v. 37 terv.hoitaja v. 37 terv.hoitaja v. 37 terv.hoitaja v. 34 terv.hoitaja v. 38 terv.hoitaja v. 38 terv.hoitaja v. 38 terv.hoitaja v. 36 terv.hoitaja v. 39 terv.hoitaja v. 39 terv.hoitaja v. 39 terv.hoitaja v. 37 terv.hoitaja v. 40 terv.hoitaja v. 40 terv.hoitaja v. 40 terv.hoitaja v. 38 terv.hoitaja v. 39 terv.hoitaja v. 40 terv.hoitaja noin naista (20-40 vuotiaat) syynytystä/vuosi (1 TH) naista (15-50 vuotiaat) - 4 tuntia 3 tuntia 1.75 tuntia 1 tunti 2 tuntia riittävästi riitävästi riitävästi riittävästi riittävästi ei ei kyllä kyllä kyllä 1847 naista 250 naista naista (15-50 vuotiaat) - liian vähän riitävästi riitävästi riittävästi - 2 tuntia tunti sisältyy äitysneuvolaan tunteihin 0.5 tuntia - kyllä kyllä kyllä kyllä ei 79

16 Liite 4 Karjaa Lastenneuvola 28 Määräaikaistarkastuksien ajankohdat (ikä) ja suorittajat (terveydenhoitaja,lääkäri) 1.5 kk lääkäri 4 kk lääkäri 8 kk lääkäri 18 kk lääkäri 3 v lääkäri 6v lääkäri 2-4 vk kotikäynti th 1 kk th 1-2 kk välein 1v. 15 kk th 20 kk th 2 v th 4 v th 5 v th 29 Montako alle kouluikäistä lasta kunnassanne on yhtä lastenneuvolan terveydenhoitajaa kohti? Lastenneuvolassa on väestöön nähden työvoimaa riittävästi 31 Montako lääkärityötuntia viikossa käytetään lastenneuvolaan? noin 3 tuntia Kouluterveydenhuolto 32 Määräaikaistarkastuksien ajankohdat (vuosiluokka) ja suorittajat (terveydenhoitaja,lääkäri) 2. luokka lääkäri 8. luokka lääkäri lukion 2. luokka lääkäri terv.hoitaja kaikki luokat vuosittain 33 Montako alakoulua 5 yläkoulua ja 2 lukioa on kunnassanne? 2 34 Montako terveydenhoitajaa toimii kouluterveydenhuollossa? 3 35 Kuinka monta oppilasta keskimäärin on yhdellä kouluterveydenhoitajalla? noin 800 oppilasta 36 Montako lääkärityötuntia viikossa käytetään lastenneuvolaan? 1.5 tuntia 37 Onko kunnassanne koulukuraattoria? kyllä 38 Onko kouluissa oppilashuoltoryhmiä? kyllä Mielenterveyspalvelut 39 Mielenterveysyksikön työntekijöiden määrät ammattiryhmittäin( mt-hoitaja, psykologi) mt-hoitaja psykologi + konsultoiva psykiatri 40 Toimivatko mielenterveysyksikön yleis- tai omalääkärikonsultaatiot? kyllä 41 Onko mielenterveysyksikössä psykiatrikonsultanttia? kyllä 42 Mielenterveyspalveluja käyttävien määrä vuodessa? yli 500 potilasta 43 Mielenterveyspalvelujen jonotusajan pituus? 7-14 vuorokautta 44 Saako mielenterveysyksiköönne kriisiaikoja? kyllä 45 Kuka hoitaa ajanvarauksen? työntekijät itse 80

17 Liite 4 Hanko Siuntio Inkoo Pohja Tammisaari 1.5 kk lääkäri 1.5 kk lääkäri 1.5 kk lääkäri 2 kk lääkäri 1.5 kk lääkäri 4kk lääkäri 4 kk lääkäri 4 kk lääkäri 4 kk lääkäri 4 kk lääkäri 8 kk lääkäri 8 kk lääkäri 8 kk lääkäri 8 kk lääkäri 8 kk lääkäri 18 kk lääkäri 18 kk lääkäri 18 kk lääkäri 18 kk lääkäri 18 kk lääkäri 3 v lääkäri 3 v lääkäri 3 v lääkäri 2 v lääkäri 5-6 v lääkäri 6 v lääkäri 6 v lääkäri 6 v lääkäri 6 v lääkäri kotikäynti 2 vk th 2-4 vk th 3 vk th 3 vk th 1 kk th 1 kk th 1 kk th 1kk th 5 vk th 1.5 kk th 1.5 kk th 1.5 kk th 2 kk th 2 kk th 2 kk th 2 kk th 2 kk th 3 kk th 3 kk th 3 kk th 3 kk th 3 kk th 4 kk th 4 kk th 4 kk th 4 kk th 5 kk th 5 kk th 5 kk th 5 kk th 5 kk th 6 kk th 6 kk th 6 kk th 6 kk th 6 kk th 8 kk th 8 kk th 8 kk th 8 kk th 10 kk th 10 kk th 10 kk th 10 kk th 10 kk th 12 kk th 12 kk th 12 kk th 12 kk th 12 kk th 15 kk th 15 kk th 15 kk th 15 kk th 18 kk th 18 kk th 18 kk th 18 kk th 21 kk th 2 v th 2 v th 2 v th 2 v th 2 v th 2.5 v th 2.5 v th 2.5 v th 3 v th 3 v th 3 v th 3 v th 4 v th 4 v th 4 v th 4 v th 4 v th 5 v th 5 v th 5 v th 5 v th 5 v th 6 v th 6 v th 6 v th 6 v th noin 338 lasta 440 lasta 430 lasta n. 350 lasta - riittävästi liian vähän liian vähän riittävästi riittävästi 6 tuntia 3 tuntia 2.5 tuntia 2.5 tuntia 3 tuntia 5. luokka lääkäri 1. luokka lääkäri 2. luokka lääkäri 2. luokka lääkäri 5. luokka lääkäri 8. luokka lääkäri 5. luokka tytöt lääkäri 5. luokka lääkäri 5. luokka lääkäri 9. luokka lääkäri terv.hoitaja kaikki luokat vuosittain 6. luokka pojat lääkäri 1. luokka - 5. luokka terv.hoitaja 1. luokka - 6. luokka terv.hoitaja ala- ja yläk. vuosittain terv.hoitaja lukio 2. vuosiluokka terv.hoitaja erityisluokka erit. koulua (mukautettu ala- ja yläaste) + Yrkesinstitut Sydväst (16 oppilasta) osittain noin 400 oppilasta I. 146 oppilasta II. 317 oppilasta 442 oppilasta 430 oppilasta n. 444 oppilasta 6 tuntia ei viikottain alle 1 tunti? 1.5 tuntia kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä ei omassa TK:ssa 2 sairaanhoitajaa Länsi Uudenmaan Psyk PKL osa-aikainen psykiatrian erikois- 3 psykologia 2 psykologia 1 mt-hoitaja mt-hoitaja sairaanhoitaja 2 erik.sair.hoitajaa 1 sosiaalikuraattori 1 psykiatri 1 mt-hoitaja 1 askarteluohjaaja 1 psykologi 1 lähihoitaja 1 psykiatri (80%) 1 kons.psykiatri kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä ei ei kyllä 250 potilasta - 95 potilasta 120 potilasta 5600 käyntiä vaihtelee 7-14 vuorokautta 1-14 vuorokautta 5 vuorokautta 1 vuorokausi kyllä kyllä (Tammisaari) kyllä kyllä kyllä jokainen itse mt-hoitaja itse psyk.hoitaja itse yhdessä hoidetaan 81

18 Liite 4 Karjaa Työterveyshuolto 46 Kuinka paljon työterveyshuollosanne on työnantajia, jotka ovat tehneet työterveyshuoltosopimus? noin 132 työnantajaa 47 Kuinka paljon työterveyshuollossanne on asiakkaita? 2500 asiakasta 48 Kuuluuko maanviljelysväestö työtereydenhuollon piiriin? vain vähäinen osa 49 Sairaanhoitosopimusten määrä kaikista sopimuksista? 50% 50 Työterveyshuollon työntekijöiden määrät työntekijäryhmittäin 2 hoitajaa 1 lääkäri (virka auki) 1 kanslisti Hammashuolto 51 Hammashoidon työntekijöiden määrä ammattiryhmittäin? 3 hammaslääkäriä 52 Montako asukasta kunnassa on yhtä hammaslääkäriä kohti? 2967 asukasta 53 Pystyykö hammashuolto palvelemaan koko väestöä? kyllä Kuntoutus 54 Montako fysioterapeuttia ja työ.terv. fysioterapeutti kuntohoitajaa kontoutuksessa työskentelee? 0 55 Onko kunnassa toimintaterapeuttia? On tk:ssa 56 Paljonko kuntoutuksessa on hoitokäyntejä vuodessa?? 57 Miten suuri osa hoitokäynneistä on yksilöterapiaa? 50% 58 Miten suuri osa fysioterapeutin tai kuntohoitajan työajasta menee vuodeosastolla? 10% 59 Onko terveyskeskuksessa kuntoneuvolatoimintaa? ei 60 Miten kauan potilas keskimäärin joutuu jonottamaan hoitoon? vuorokautta Vuodeosastohoito 61 Montako vuodeosastoa terveyskeskuksessanne on? 1 osasto 62 Onko osastoilla selkeä työnjako (akuuttiosastot/ kroonikko-osastot)? - 63 Montako vuodepaikkaa on yhteensä? 20 vuodepaikkaa 64 Paljonki niistä on akuuttipaikkoja 100% ja paljonko pitkäaikaispaikkoja? 0% 65 Osastohoitojakson pituus keskimäärin? 15 vuorokautta 66 Montako tunti päivässa lääkäri työnskentelee vuodeosastolla? 2-3 tuntia 67 Hoitajien ja muun henkilökunnan määrä ammattiryhmittäin vuodeosastoilla yhteensä? 10 sairaanhoitajaa 3 lähihoitajaa 0.25 kanslisti 68 Vuodepaikkojen määrä yhtä hoitajaa kohti 0.65 vuodepaikkaa 69 Osastojen käyttöaste (keskimäärin)? 90% 70 Pystyykö vuodeosasto vastaanottamaan viivytyksettä erikoissairaanhoidosta tarjottavat potilaat? kyllä Kotisairaanhoito ja kotipalvelu 71 Onko tk:ssa päiväsairaalatoimintaa? ei 72 Onko kunnassa kotisairaalatoimintaa? ei 73 Onko kunnassa yöpartiota? kyllä 74 Onko kunnassa turvapuhelinpäivystystä? kyllä 75 Paljonko kotisairaanhoidossa on asiakkaita? noin 400 asiakasta 76 Kotisairaanhoidon henkilökunnan määrä ammattiryhmittäin yhdistetty 77 Mikäli toiminnat yhdistetty, kotipalvelun henkilökunnan määrä ammattiryhmittäin 5 sair.hoitajaa / 5 teamiä / teemi lähihoitaja + muita 78 Miten lääkärikonsutaatio toimii? kohtalaisesti 82

19 Liite 4 Hanko Siuntio Inkoo Pohja Tammisaari Kirkonummen TK Kokonaisuudessaan ostopalveluna Folkhälsanilta 150 työnantajaa 33 työnantajaa + kunta 34 työnantajaa + 7 yrittäjää 37 työnantajaa 2700 asiakasta 364 asiakasta 595 asiakasta 2488 asiakasta - vain vähäinen osa (14 kpl) kyllä, varsin kattavasti kyllä, varsin kattavasti 15% - 2/34 10% 2 terveydenhoitajaa lääkäri 1 työterveyshoitaja ( 50% työajasta) 1 osa-aikainen lääkäri ( 20% työajasta) 3 terv.hoitajaa 1 lääkäri osa-aikaisesti (30%) 1 vastaanottoavustaja 5 hammashoitajaa 2 hammashoitajaa 3 hammashoitajaa 2.5 vastaanottoavustajaa 9 hammashoitajaa 4 hammaslääkäriä 2 hammaslääkäriä 2 hammalääkäriä 2 hammaslääkäriä 8 hammaslääkäriä 1 hygienisti 1 laitosapulainen 2500 asukasta 2500 asukasta 1039 asukasta 2500 asukasta 1825 asukasta ei ei kyllä kyllä, mutta ei kokonaisuudessaan kyllä ei ole ei ole ostopalveluna yksittäistapauksissa ostopalveluna(maksusitoumukse lla)/ei ole 3500 käyntiä 408 käyntiä 1319 käyntiä n käyntiä 7098 käyntiä 75% 386 käyntiä 90% 100% 35% 40% - 20% 0% 6 h /pv ei ei kyllä kyllä ei 20 vuorokautta vuorokautta 15 vuorokautta 7-10 vuorokautta ei ole Kuntayhtymä Kirkkonummella Ostopalveluna Folkhälsanilta Ei omaa vuodeosastoa 2 osastoa 2003 Ostopalvelu 1 osasto ei ei 44 vuodepaikkaa 41 vuodepaikkaa 50% 50% 50% 50% 25 vuorokautta - 3 tuntia 20 tuntia 1 osastonhoitaja 1 osastonhoitaja 2 apulaishoitajaa 9 sairaanhoitajaa 12 sairaanhoitajaa 13 lähihoitajaa 17 perushoitajaa 1 kylvettäjä 6 laitosapulaista 4 laitosapulaista 1 osastoapulainen 0.7 vuodepaikkaa % 98% kyllä kyllä ei ei ei kyllä ei ei kyllä (yhdistetty sos- ja terv.huolto) ei (Dagcenter för äldre och mentalvård) kyllä ei ei kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä 250 asiakasta 64 asiakasta 27 asiakasta, 57 saa ainoastaan - kotihoidon palveluita 4 sairaanhoitajaa yhdistetty 3 perushoitajaa - 2 kotisair.hoitajaa + 1 (v. -03) 4 sair.hoitajia/terveydenhoitajia 5 kotipalvelussa 9 lähihoitajia 5 perushoitajaa 2 kodinhoitajia 2 kodinhoitajaa 4 kotiavustajia 48 henkilöä; sh, lähihoitaja, kotihoitaja kohtalaisesti hyvin hyvin kohtalaisesti 83

20 Liite 4 79 Käyvätkö lääkärit kotisairaanhoidon kotikäynneillä? kyllä 80 Paljonko lääkärityötunteja kotisairaanhoidossa käytetään viikossa? 1-4 tuntia Karjaa Päihdehuolto 81 Onko kunnassa päihdehuoltoyksikkö? kyllä 82 Päihdehuolto on sosiaalitoimen alaista toimintaa 83 Päidehuoltoyksikön työntekijöiden määrä ammattikunnittain 1 sairaanhoitaja +? 84 Hoitoonpääsyä päihdehuoltoon joutuu jonottamaan päiviä 85 Järjestetäänkö kunnassanne huumevieroitushoitoja ei 86 Katkaisuhoidot annetaan pääasiassa osastokatkaisujaksoina 87 Katkaisuhoitojen määrä vuodessa noin 25 katkaisua 88 Onko päihdehuoltoyksiköllä lääkärikonsultanttia? kyllä Erikoispalvelut 89 Onko tereyskeskuksessa oma röntgen? ei 90 Käykö terveyskeskuksessa radiologikonsultti? kyllä 91 Onko terveyskeskuksessa oma laboratorio? kyllä 92 Tehdäänkö omana toimintana rasitus-ekg:tä, tähystystutkimuksia, muuta? ei 93 Apteekki on yhteinen sairaalan kanssa 94 Miten instrumenttihuolto toimii? 95 Ruokahuolto on terveyskeskuksella on yhteinen instrumenttihuolto osittain kunnallinen ja osittain yhteinen sairaalan kanssa 96 Kiinteistöhuolto on yhteinen sairaalan kanssa 97 Vaatehuolto on ostopalvelu 98 Keskusvarasto on - 99 Onko kunnassa puheterapeuttia? kyllä + saadaan ostopalveluna 100 Onko kunnassa ravitsemusterapeuttia? ei ole 101 Onko terveyskeskuspsykologia? kyllä 102 Onko kunnassa kasvatus- ja perheneuvolaa? kyllä 103 Jos on, onko se terveyskeskuksen toimintaa? ei Hallinto 104 Avustavan toimistohenkilökunnan määrä terveyskeskuksessa ammattiryhmittäin konekirj. 1.4/TK (sihteerit, konekirjoittajat, palkanlaskijat, ym) palkanlaskija Meltolassa 105 Onko terveyskeskuksessa talouspäällikköä? ei 106 Tekevätkö osastonhoitajat hoitotyötä? kyllä 84

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Palvelukortti Sulkava, suunnitelmakausi 2012-2014

Palvelukortti Sulkava, suunnitelmakausi 2012-2014 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Lääkärien ja hoitajien vastaanotto: kiireetön

Lisätiedot

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut: kiireetön ja puolikiireellinen hoito

Lisätiedot

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1 Marika Silvenius Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 1 Selvityksessä mukana olevat 21 Lapin kuntaa 1. Enontekiö 12. Ranua 2. Inari 13. Rovaniemi 3. Kemi 14. Salla 4. Kemijärvi 15. Savukoski, 5. Keminmaa

Lisätiedot

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013 2013 Minna Mutanen 26.3.2013 terveyspalveluiden johtaja johtava ylilääkäri Terveysneuvonta Tukipalvelut Avopalvelut Sairaanhoitopalvelut Sairaalapalvelut Laitehuolto Fysioterapia Tk-vuodeosastotoiminta

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2015 Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä

Lisätiedot

Miten on järjestetty Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelut?

Miten on järjestetty Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelut? Miten on järjestetty Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelut? Antti Turunen toimialuejohtaja 16.11.2017 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Vastaanottopalvelut (kiireellinen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Keuruun-Multian terveydenhuollon kuntayhtymä

Keuruun-Multian terveydenhuollon kuntayhtymä Keuruun-Multian terveydenhuollon kuntayhtymä Perustiedot Laatinut Tuomo Reina, yl 27.7.2009 Peruskunnat ja väestö Peruskunnat ovat Keuruu ja Multia Asukkaita Keuruulla on n. 11000, joista keskustaajamassa

Lisätiedot

Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa

Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa Kati Myllymäki, Kouvolan terveyskeskus Miika Linna,

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto ja huolto Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 Ympäristöterveys Suoritteet

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa verkkokirja www.thl.fi/yksityinenpalvelutuotanto

Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa verkkokirja www.thl.fi/yksityinenpalvelutuotanto Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa verkkokirja Julkistamistilaisuus 3.4.2009 1 Kustannukset 2006, miljardia euroa Kustannukset ja henkilöstö eri sektoreilla 2006 julkiset palveluntuottajat

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset 28.4.2015 1. Soveltamisala Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset.

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito

Lisätiedot

Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä

Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Mervi Flinkman Työvoimapoliittinen asiantuntija, sh, TtT Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen

Lisätiedot

HUS Saattohoitostrategia. Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus

HUS Saattohoitostrategia. Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus HUS Saattohoitostrategia Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus Hanko Lohjan sha Lohja Hospital Paloniemi Hospital Raasepori Karjalohja Nummi- Pusula Tammiharju Hospital

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1. 31.12.2014 JUUPAJOEN KUNTA

Sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1. 31.12.2014 JUUPAJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1. 31.12.2014 JUUPAJOEN KUNTA Pihlajalinna Oy tuottaa juupa jokelaisille 1.1.2014 alkaen perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut lukuun ottamatta Juupajoen kunnan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 PERUSTURVAPALVELUT PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO LKM 31.12.2014 LKM 31.12.2014 perusturvajohtaja 1 Avoimet

Lisätiedot

Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät yhteen?

Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät yhteen? Maaningan kuntalaisillat Keskusta 12.3.2012 Terveydenhuolto ja perusturva (lääkäri, hammaslääkäri, kuntoutus, neuvolat, kouluterveydenhuolto, sairaalapalvelut, mielenterveystyö, päihdehoito, lapsiperhepalvelut,

Lisätiedot

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Ilomantsin terveyskeskuksen neuvolatoiminta on osa ehkäisevän työyksikön toimintaa. Ehkäisevässä

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden laskenta

Rekrytointitarpeiden laskenta Rekrytointitarpeiden laskenta Henkilöstön tarve kehittyy kuten palvelutarve Vaihtoehtoisessa laskelmassa henkilötyön tuottavuus paranee valitulla tasolla (esim. 0,5 %/v) Palvelutarve-ennuste perustuu ennustettuun

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2017 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Lomautusten rajaus Alle 14 päivää lomautettavat ja lomautuksen ulkopuolelle jätettävät

Lomautusten rajaus Alle 14 päivää lomautettavat ja lomautuksen ulkopuolelle jätettävät 6.3.2014 LIITE A 162 Lomautusten rajaus Alle 14 päivää lomautettavat ja lomautuksen ulkopuolelle jätettävät 7 päivää KESKUSHALLINTO Sisäiset palvelut (puhelinvaihde, info ja postitus) Palveluneuvojat Postituksen

Lisätiedot

Terveysasemien toimistot ovat avoinna normaalisti klo 8.00-15.00. Yhteystiedot liitteessä 1.

Terveysasemien toimistot ovat avoinna normaalisti klo 8.00-15.00. Yhteystiedot liitteessä 1. TERVEYSKESKUKSEN TOIMINTA KESÄLLÄ 2008 Hämeenlinnan kaupungissa, Hauholla, Parolassa, Kalvolassa ja Rengossa terveysasemat ovat auki koko kesän. Pappilanniemen terveysasema on suljettu 23.6.- 3.8.2008.

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2014. Sosiaali- ja terveyspalvelut KUNTALASKUTUS, LASKUTUSHINNAT VUONNA 2014.

SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2014. Sosiaali- ja terveyspalvelut KUNTALASKUTUS, LASKUTUSHINNAT VUONNA 2014. 1(5) SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2014 Sosiaali- ja terveyspalvelut KUNTASKUTUS, SKUTUSHINNAT VUONNA 2014 Yhteiset palvelut Toimikortti 78,90 euroa / kortti Sosiaali- ja perhepalvelut

Lisätiedot

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Terveyspalvelut Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Sisältö 1. Suomen terveydenhuolto 2. Terveys 3. Terveyskeskus 4. Keskussairaala 5. Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) 6. Hoitoon hakeutuminen

Lisätiedot

TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 2015

TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 2015 1 Arja Heittola Marita Marttila Sari Koistinen 12.1.2015 TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 2015 1. KONSULTTISELVITYKSESTÄ: Erikoissairaanhoidon poliklinikkakäyntimäärät korkeat kautta

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

KYSTERI esittäytyy. Rautavaara, Juankoski ja Kaavi Mikko Korhonen, Eija Peltonen ja Juha Kauttonen

KYSTERI esittäytyy. Rautavaara, Juankoski ja Kaavi Mikko Korhonen, Eija Peltonen ja Juha Kauttonen KYSTERI esittäytyy Rautavaara, Juankoski ja Kaavi 3.11.2011 Mikko Korhonen, Eija Peltonen ja Juha Kauttonen 04.11.11 1 2 3 KYSTERI PALVELUALUE Keskitetyt palvelut PALVELUYKSIKÖT Seudulliset palvelut Leppävirta

Lisätiedot

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT - KOHTI PERHEKESKUSTA 11.6.2013 Pori, lastenpsykiatri Antti Haavisto RAUMA Asukkaita vajaa 40 000 Ikäluokka n 450 Alle kouluikäisiä n 3000, 7-14-v n 3000 PERUSTAA Lapsen hyvinvoinnin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI Yhtymähallitus 22.5.2012 63 Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/35 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun yhteenveto löytyy maaliskuun osavuosikatsauksesta. KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen Eija Peltonen 1 Vastaanoton menetystekijät 6. Maaliskuuta 2006 Hyvät vuorovaikutustaidot Ammattitaito Väestövastuu

Lisätiedot

AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä

AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä AvoHILMO-koulutus 30.9.2010 30.9.2010 Sanna-Mari Saukkonen 1 AvoHILMO-luokitusten ylläpito ja kehittäminen AvoHILMOssa käytettävistä luokituksista ja niiden kehittämisestä

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 TALOUSARVION SEURANTA 31.5.2015: STLTK 10.6.2015 Liite nro 1 C TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Seinäjoen terveyskeskus etsii terveydenhuollon osaajia. Oletko se sinä?

Seinäjoen terveyskeskus etsii terveydenhuollon osaajia. Oletko se sinä? Seinäjoen terveyskeskus etsii terveydenhuollon osaajia Oletko se sinä? Meillä on töitä! Hyvä terveydenhuollon ammattilainen, me haluaisimme juuri sinut töihin osaavaan joukkoomme Seinäjoen terveyskeskukseen.

Lisätiedot

Seinäjoen terveyskeskus etsii terveydenhuollon osaajia. Oletko se sinä?

Seinäjoen terveyskeskus etsii terveydenhuollon osaajia. Oletko se sinä? Seinäjoen terveyskeskus etsii terveydenhuollon osaajia Oletko se sinä? Meillä on töitä! Hyvä terveydenhuollon ammattilainen, me haluaisimme juuri sinut töihin osaavaan joukkoomme Seinäjoen terveyskeskukseen.

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

N:o 7 39. Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT

N:o 7 39. Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT N:o 7 39 Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT 1. Perustiedot toimintakertomuksesta Mitä vuotta toimintakertomuksessa käsitellään 2. Perustiedot palvelujen tuottajasta

Lisätiedot

1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI

1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI 1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI Luonnos Heikki P. 5.7.2010 Muutokset 27.7.2010, KL, TJ, HH, SP ja PM KUNTAKOHTAISET KUSTANNUSPAIKAT ENONKOSKI TK 1 KERIMÄKI

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025. Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta

Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025. Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025 Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta Miten haasteet otetaan haltuun? lapsiperheiden %-osuus

Lisätiedot

Palvelukortti Savonlinna, suunnitelmakausi 2016

Palvelukortti Savonlinna, suunnitelmakausi 2016 Perusterveydenhuolto Vastaanottotoiminta Palvelukuvaus Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut Rintasyöpäseulonnat Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Lääkärin vastaanottopalveluja tuotetaan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 Yhtymähallitus 24.4.2012 52 Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/34 TIIVISTELMÄ + Karviaisen nettomenot ovat talousarvion mukaiset. Kunnittain; Vihti yli, Karkkila ja Nummi-Pusula

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Kuopion seutukunta Heikki Miettinen/30.12.2005 Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Henkilöstötarpeen ennakointi

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.3.214] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/23 Tammikuu 214 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun toiminnan ja talouden toteutumassa vaikuttavat vielä vuoden 213 loppuvuoden

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto Perusturvapalvelut KELPOISUUSEHDOT 2009 Perusturvalautakunta 27.1.2009 / Liite 19 Nimike Atk-suunnittelija Mikrotukihenkilö Avohuollon ohjaaja Erikoishammaslääkäri Farmaseutti Fysioterapeutti Hallintopäällikkö

Lisätiedot

Sivu 1 (7) OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTON OPETTAJA

Sivu 1 (7) OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTON OPETTAJA Sivu 1 (7) HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTON OPETTAJA OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen Sosiaali- ja terveysviraston hankintavaltuudet vuonna 2013 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä Virasto

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä) RANUA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 4 093 21,8 % (930 hlöä) 3 254 3 040 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 904 (22 %) 1

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö ja toimipaikat Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö ja toimipaikat Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö ja toimipaikat Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä Arja Jolkkonen, Virpi Lemponen ja Joona Rissanen Toukokuu 2017 Ennakoiva työmarkkina- ja toimialatieto kasvualojen

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2004 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 KOKO VÄESTÖ 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 0-64-vuotiaat

Lisätiedot

SYDÄNPOTILAAN sekundaaripreventio ja kuntoutus HOITOPOLKU TAMPEREEN TERVEYSKESKUKSESSA / 2009 Sari Torkkeli

SYDÄNPOTILAAN sekundaaripreventio ja kuntoutus HOITOPOLKU TAMPEREEN TERVEYSKESKUKSESSA / 2009 Sari Torkkeli LIITE 5 SYDÄNPOTILAAN sekundaaripreventio ja kuntoutus HOITOPOLKU TAMPEREEN TERVEYSKESKUKSESSA / 2009 Sari Torkkeli TAYS Sydänkeskus TULPPA/Fysioterapia Epikriisi potilaalle, HASA, tk, tth, sydänyhdyshenkilölle

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri Kouvola Ermo Haavisto Johtajaylilääkäri Carea Kati Myllymäki

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue. 27.11.2014 Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue. 27.11.2014 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue 27.11.2014 Heikki Miettinen Laskelmat kuvaavat: a) eläkkeelle siirtymistä ja b) henkilöstötarpeiden ennakoitua muutosta korvaavan rekrytointitarpeen Tämän

Lisätiedot

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelutuotannon muutos vuoteen 2020

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelutuotannon muutos vuoteen 2020 Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelutuotannon muutos vuoteen 2020 Outi Elonheimo Dosentti, LKT Yleislääketieteen, terveydenhuollon ja hallinnon erikoislääkäri Yhteistyöseminaari 11.6.2010 Porvoo

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019 Uudet vakanssit: Yksikkö/nimike 2016 2017 2018 2019 Suun terveydenhuolto Suuhygienisti 1 Hammaslääkäri 1 Hammashoitaja 1 Aikuisten psykososiaaliset

Lisätiedot

Heidi Eriksen, Utsjoen terveyskeskus. Inari 25 2 2015

Heidi Eriksen, Utsjoen terveyskeskus. Inari 25 2 2015 Saamenkieliset sosiaali ja terveyspalvelut Suomessa Heidi Eriksen, SANKS, BUP Karasjok, Utsjoen terveyskeskus Inari 25 2 2015 Historiaa 1993 Saamelaisvaltuuskunta puutteita omakielisissä ja kulttuurin

Lisätiedot

Maakunnan sote-valmistelun tilanne: valmistautumista järjestämisvastuun muutoksiin. Juha Kinnunen, shp johtaja

Maakunnan sote-valmistelun tilanne: valmistautumista järjestämisvastuun muutoksiin. Juha Kinnunen, shp johtaja Maakunnan sote-valmistelun tilanne: valmistautumista järjestämisvastuun muutoksiin Juha Kinnunen, shp johtaja Viimeinen sopimusohjauksen kehysseminaari? Vuoden 2018 talousarvion suunnittelu viimeinen tässä

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00 Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 2012 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville

Lisätiedot

MÄNTYNUMMEN TERVEYSASEMAN

MÄNTYNUMMEN TERVEYSASEMAN 2011-2012 MÄNTYNUMMEN TERVEYSASEMAN HYVÄ VASTAANOTTOPROJEKTI LOHJAN TERVEYSKESKUS Mäntynummen terveysasema 2011-2012 LOHJAN TERVEYSKESKUKSEN MÄNTYNUMMEN TERVEYSASEMAN HYVÄVASTAANOTTOHANKEEN LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

Äänekosken terveyskeskus. Ylilääkäri Keijo Lukkarinen

Äänekosken terveyskeskus. Ylilääkäri Keijo Lukkarinen Äänekosken terveyskeskus Ylilääkäri Keijo Lukkarinen Shp:n talousarvio 2018 Shp:n talousarviossa on Äänekosken osuus 22,425 miljoonaa euroa ( + 2,2 % verrattuna vuoden 2017 ennusteeseen) Kaupungin raami

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi Y-tunnus Palvelujen tuottajan yhtiömuoto

Lisätiedot

Emme ole yksin. Harriet Finne-Soveri. Geriatrian dosentti Ikäihmisten palvelut, THL

Emme ole yksin. Harriet Finne-Soveri. Geriatrian dosentti Ikäihmisten palvelut, THL Emme ole yksin Harriet Finne-Soveri Geriatrian dosentti Ikäihmisten palvelut, THL Tervetuloa 23. kansalliseen RAI seminaariin Tervetuloa Hoitajat, lääkärit, geronomit, sosionomit, fysio-ja toimintaterapeutit,

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA 2016-2017

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA 2016-2017 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA 2016-2017 Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila 1 (14) Sisällys: 1. Ketjulähettijakso.

Lisätiedot

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Pukinmäen terveysasema- ja neuvolapalvelut Malmin terveysasema 19 lääkärin terveysasema, jossa hyvä työvoimatilanne

Lisätiedot

Kauniaisten kaupungin perusterveydenhuollon resurssiselvitys

Kauniaisten kaupungin perusterveydenhuollon resurssiselvitys Kauniaisten kaupungin perusterveydenhuollon resurssiselvitys 10.3.2015 0 Kauniaisten kaupungin perusterveydenhuollon resurssiselvitys Valinnanvapaus terveydenhuollossa Vuoden 2014 alussa tuli voimaan terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Miten tietoja voi hyödyntää johtamisessa? Tuotteistamisesta apua. Outi Elonheimo Dosentti, LKT Helsingin yliopisto 23.9.2009 Avo-HILMO-koulutus

Miten tietoja voi hyödyntää johtamisessa? Tuotteistamisesta apua. Outi Elonheimo Dosentti, LKT Helsingin yliopisto 23.9.2009 Avo-HILMO-koulutus Miten tietoja voi hyödyntää johtamisessa? Tuotteistamisesta apua Outi Elonheimo Dosentti, LKT Helsingin yliopisto 23.9.2009 Avo-HILMO-koulutus Esimerkki avohoidon nykyisestä tilastoinnista Perusterveyden

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 TERVEYSKESKUS Leena Moisander 23.10.2009 TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTETTAVAT KOHDAT PITKÄAIKAISHOIDON UUDELLEENJÄRJESTELYN YHTEYDESSÄ Pykälä Nykyinen Uusi 6 Lautakunnan

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/31 1 KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 1.2 Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot