URHEILIJAN HENKISET VOIMAVARAT KÄYTTÖÖN!!!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "URHEILIJAN HENKISET VOIMAVARAT KÄYTTÖÖN!!!"

Transkriptio

1 URHEILIJAN HENKISET VOIMAVARAT KÄYTTÖÖN!!! Alustus Moukarikarnevaaleilla PsT Esa Nordling 1

2 Urheilun ja liikunnan vaikutukset mielenterveyteen Liikuntasuoritukset vaikuttavat myönteisellä tavalla - masennukseen - ahdistukseen - itseluottamukseen - stressin sietoon - älylliseen suorituskykyyn Huom. Mikä tahansa kohtuullisen intensiivinen liikunta edistää psyykkistä hyvinvointia 2

3 Mielenterveyteen vaikuttavat monet asiat: mm. perimä - varhainen vuorovaikutus - elämän kokemukset - ihmissuhteet ja sosiaalinen verkosto - stressaavat elämän kokemukset Suomessa mielenterveydestä puhumistakin pidetään osin tabuna asenteiden ja käyttäytymisen ristiriita leimautumisen pelko häpeä ja syyllisyys tiedon puute 3

4 Ihmiset urheilevat ja liikkuvat, koska he haluavat Kohottaa fyysistä kuntoaan Saada hyvää oloa ja nautintoa Rentoutua Laihtua Saada olla yksin / seurassa Kokeilla rajojaan Irrottautua työstä Elää pidempään (noudattaa lääkärin määräystä) 4

5 Liikunnan kokonaisvaltaiset vaikutukset 1. Kehon kokonaisvaltaiset reaktiot - notkeus, nopeus, tasapaino, kestävyys jne. 2. Välittömät mielihyvän kokemukset - mielihyvää tuottavat välittäjäaineet, endorfiinit, lisääntyvät pitkäkestoisen liikuntasuorituksen aikana 3. Mielialan kohentuminen - tyytyväisyys itseen lisääntyy, rentoutunut olotila - mielialan kohentuminen ei ole pysyvä tila, vaan se kestää yleensä muutaman tunnin suorituksen 5 jälkeen

6 liik. kokon. vaikutukset jatk. 4. Hallinnan kokemuksen syntyminen - kehon antama palaute lisää hallinnan kokemusta: jaksaa kauemmin ja pidempään, painon aleneminen, ja hyvä yöuni -merkittävän tavoitteen saavuttaminen lisää myös hallinnan kokemusta: maraton, hiihtovaellus, joukkueeseen pääseminen 5. Fyysisen kunnon kohoaminen -keuhkojen hapenottokyvyn parantuminen ja sykkeen laskeminen 6. Huippuelämysten syntyminen 6 - ikimuistoiset asiat: 1. maraton, 1. maali, 1. palkinto

7 Maslowin tarvehierarkkia Liityntä Turvallisuus Fysiologiset tarpeet Arvostus Itsensä toteuttaminen 7

8 Nuoren tarpeiden huomiointi 1. Perustarpeet - perusasioista huolehtiminen 2. Turvallisuus - rajat ja rakkaus - kasvatuksen punainen lanka - välittämisen näyttäminen - kuuntelu, lapsen huolien vastaanottaminen - säännöllinen elämänrytmi - lupausten pitäminen 8

9 3. Sosiaaliset tarpeet - yhdessäolon hetkiä - kavereiden vierailujen salliminen - lasten tukeminen omiin harrastuksiin - sosiaalisen käyttäytymisen tukeminen ( hyvät tavat kunniaan ) 4. Arvostus - lapsen mielipiteiden huomioon ottaminen - positiivisen palautteen antaminen - lapsen hyväksyntä suorituksista riippumatta - avun tarjoaminen ja antaminen 9

10 5. Itsensä toteuttaminen - terveiden moraalikäsitysten vahvistaminen: keskustelu siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin, toiminnan seurausten miettiminen yhdessä lapsen kanssa vastuullisuuteen tukeminen - lapsen tukeminen itsensä ilmaisuun: luovat toiminnat ja liikunta - oman yksityisyyden ja rauhan antaminen 10

11 Mitä nyt tarvitaan? * Turvallisuutta ja välittämistä * Elämän struktuuria * Onnistumisen kokemuksia * Lapsena olemisen hyväksymistä * Enemmän sosiaalisia kuin aineellisia palkkioita 11

12 HUIPPU-URHEILU: Kasvattaa psyykettä ja kroppaa Luo idoleita ja samaistumiskohteita Tarjoaa urheilijalla leivän ja muille sirkushuveja Luo kansallishenkeä, yhdistää ihmisiä 12

13 URHEILIJA MOTIVOITUU Korkeista tavoitteista Tulosten paranemisesta Ponnistamisen ilosta Näyttämisen halusta Urheilijan elämän kiinnostavuudesta 13

14 URHEILIJAN IDENTITEETTI Tutkimusten mukaan aktiivisesti urheilua harrastaville muodostuu ns. urheilijan identiteetti. Ne, joille urheilijan identiteetti on kehittynyt, vastaavat usein myönteisesti seuraaviin väitteisiin (Brewer ym. 1993): 1. Pidän itseäni urheilijana 2. Minulla on monia urheiluun liittyviä tavoitteita 3. Urheilu on tärkein elämänalueeni 4. Useimmat ystäväni ovat urheilijoita 5. Ajattelen urheilua enemmän kuin mitään muuta 14

15 Urheilijan ident. jatk. 6. Minun täytyy urheilla, jotta voisin arvostaa itseäni 7. Muut ihmiset puhuvat kanssani etupäässä urheilusta 8. Tunnen itseni kurjaksi, kun pärjään huonosti 9. Urheilu on ainoa todella tärkeä asia elämässäni 10. Jos loukkaantuisin enkä voisi kilpailla, masentuisin varmasti 15

16 HUIPPU-URHEILUN VAARAT JA UHAT (Tapio Korjus) Voiton tavoittelu hinnalla millä hyvänsä doping, sääntörikkomukset, oman edun tavoittelu Arvomaailman vääristyminen suhde ympäröivään yhteiskuntaan ja muihin ihmisiin poikkeaminen tavallisen elämän pelisäännöistä 16

17 vaarat ja riskit jatk. Eristäytyminen yhteiskunnasta ei aikaa normaaliin elämään elämän kapeutuminen burn out Terveysriskit ylikuormitus, urheiluvammat urheiluväkivalta, lajien turvallisuusriskit 17

18 Psyykkisellä valmennuksella pyritään paitsi parempiin suorituksiin myös urheilijan psyykkiseen hyvinvointiin!!! 18

19 URHEILUSUORITUKSEEN VAIKUTTAVAT MIELEN KESKEISET OMINAISUUDET Tunteet antavat energiaa ja voimaa Ajattelun avulla energian käyttöä hallitaan Tahdon eli motivaation avulla voimaa ja energiaa kohdistetaan ja suunnataan 19

20 Asenne Keskittyminen Sopeutumiskyky Aikaisemmat kokemukset Odotukset SUORITUKSEEN VAIKUTTAVAT PSYYKKISET TEKIJÄT Fyysiset tuntemukset Mieliala Tunteet Kilpailun arvo Häiriötekijät kilpailutilanteessa Kilpailua edeltävät tapahtumat 20

21 PSYYKKISEN VALMENNUKSEN TAVOITTEET 1. Suoritustilanteen ja kilpailuvalmiuden optimointi 2. Keskittymiskyvyn kehittäminen 3. Jännityksen lievittäminen ennen kilpailua 4. Ajatuskuvioiden hallinta 5. Tahdonvoiman kehittäminen 6. Itsetuntemuksen lisääminen 7. Harjoittelumotivaation ylläpito 8. Ongelmien selvittely 9. Urheilijan ja valmentajan vuorovaikutuksen tehostaminen 10.Urheilijan psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen tukeminen 21

22 PSYYKKISEN VALMENNUKSEN KEINOJA 1. Rentoutusmenetelmien opettaminen 2. Mielikuvaharjoittelun opettaminen 3. Hypnoosi ja suggestiiviset menetelmät 4. Keskittymisharjoitukset 5. Psykologiset testit 6. Erilaisten arviointimenetelmien käyttö 7. Tunneprofilointi 8. Sosiaalisen tukiverkoston rakentaminen urheilijan taustalle 9. Kehityskeskustelut urheilijan ja valmentajan kanssa 22

23 PSYKOLOGINEN LAJIANALYYSI (Liukkonen) 1. Fyysinen panostus 2. Suorituksen kesto 3. Suoritustoistot 4. Suoritus versus palautumisaika 5. Suoritushetken rajautuneisuus 6. Kanssakilpailijoiden suorituksiin mukautuminen 7. Suorituksen asteittaisen parantamisen vaatimus 8. Keskittymisen taso 9. Välineiden ja ulkoisten tekijöiden merkitys 10. Suorituksen arvostelu 23

24 Väsymisen asteet 1. Normaali 2. Rasitusas- 3. Uupumusasteinen väsymys teinen väsymys väsymys Väsähtäminen Fyysiset oireet, Voimakas fyysinen ja haluttomuus unettomuus, ja psyykkinen väsyärtyneisyys jne. mys, kyynisyys, eris- Vaatimukset täytyminen, aggressiot Omat voimavarat 24 24

25 25

26 PSYYKKISEN ENERGIAN KULUTTAJAT Ahdistuneisuus Liian pitkä keskittyminen Kiire ennen kilpailua Pitkään jatkunut toimettomuus ennen kilpailua Henkilökohtaiset huolet Ihmissuhdesolmut Liiallinen harjoittelu tai kilpailuohjelma Epäsäännöllinen elämä Uudet olosuhteet, yllättävät tilanteet 26

27 YLIRASITUSTILAN OIREITA Väsymys Kiukkuisuus Masentuneisuus "Ei huvita treenata" Unettomuus Voimattomuuden kokemus Sydämen tykytykset tai rytmihäiriöt Vatsavaivat 27

28 URHEILIJAN STRESSINHALLINTA Tavoitteiden realistisuus Varomerkkien tunnistaminen Riittävä lepo ja palautuminen Vastapaino urheilulle Elämänhallinta kuntoon Välillä totaalinen irrottautuminen 28

29 MITEN POSITIIVINEN STRESSI TUNTUU JA NÄKYY? Tuloksekkaana toimintana Toimintaintona Haluna oppia ja kehittää uutta Luovuutena 29

30 POSITIIVINEN STRESSI SYNTYY, KUN Voi itse tehdä valintoja autonomia Toiminta on mielekästä tarkoitus Kokee nauttivansa toiminnasta hyvä olo Huomaa positiivisen muutoksen palkinto Myönteiset kokemukset ovat toistuvia pysyvyys 30

31 Toiminnan tehokkuus Suorituksen optimialue Vireystila 31

32 Optimaalisen vireystilan saavuttamisen keinoja - projektiajattelu - rentoutuminen ja mielikuvaharjoittelun säännöllinen käyttö - riittävä yöuni - energiatasapaino - keskittyminen omaan suoritukseen, ei vastustajaan 32

33 SISÄINEN PUHE RAUHALLISUUDEN ITSEKÄSKYT -rauhallisesti, rentoudu, ole kylmäpäinen jne. ITSEVARMUUDEN ITSEKÄSKYT -olen loistokunnossa, olen rohkea, olen varma itsestäni, tiedän mitä teen jne. TAISTELUHENGEN ITSEKÄSKYT -haluan taistella, olen tänään voimakas, parannan koko ajan jne. 33

34 ITSESUGGESTIOIDEN VIIDEN P:n SÄÄNTÖ 1. Presens 2. Personal 3. Positive 4. Power 5. Practice 34

35 Muutosten plastisuus Nopea Mielialat Tunteet Motivaatio Tahto Tieto Käyttäytyminen Asenteet Uskomukset Hidas Persoonallisuus 35

36 SUORITUS JA TUNTEET Yleensä hyvä suoritus edellyttää auttavien tunteiden olemassa oloa Tunteet voidaan jakaa miellyttäviin (positiivisiin) ja epämiellyttäviin (negatiivisiin) Urheilijan kannalta tunteet voivat olla joko hyödyllisiä tai haitallisia Hyvään suoritukseen liittyy yleensä hyödyllisiä positiivisia tuntemuksia, mutta myös riittävä määrä hyödyllisiä negatiivisia tuntemuksia 36

37 Tunteet (2) Haitalliset myönteiset tunteet tai haitalliset kielteiset tunteet heikentävät suoritusta Urheilijaa voidaan opettaa tunnistamaan auttavia tunteita ja säätelemään niiden intensiteettiä Haittaavien tunteiden tunnistaminen on edellytys niiden eliminoimiseksi 37

38 FLOW-tila = huippusuorituksen valmiustila Suoritus tapahtuu automaattisesti ja helposti Mielen rauhoittuneisuus Fyysisen rentouden tunne Voimakas keskittyminen suoritukseen Korkea itseluottamus Vahvuuden, energian tunne Mielen hallinta Stressituntemusten hallinta Ulkopuolisen ympäristön poissulkeminen tietoisuudesta 38

39 Urheilijan psyyke vaikuttaa suorituksiin eri tavoin eri tilanteissa (Uneståhl) 1. Huippukilpailutyyppi - suoritukset kilpailussa/ottelussa ovat paremmat kuin harjoituksissa - mitä kovemmat vaatimukset sitä parempi tulos - urheilija kasvaa tehtävän mukana 2. Kyläkilpailu tyyppi - harjoituksissa ja harjoituskilpailuissa parhaimmillaan - vaatimusten kasvaessa vireystila kasvaa liian suureksi: kantti ei kestä 39

40 Uneståhl jatk. 3. Tasainen tyyppi -vaatimukset tai olosuhteet eivät vaikututa suoritukseen -suoritus pysyy tasaisen hyvänä 4. Kansallisen tason tyyppi - suoritukset paranevat tietylle vaatimustasolle asti - kansainvälisissä olosuhteissa stressi ja jännitys nousevat liian korkeiksi suorituksen romahtaminen 40

41 (Uneståhl jatk.) 5. Rajojaan hakeva tyyppi - saa eniten itsestään irti harjoituksissa ja tärkeissä kilpailuissa, mutta ei vähemmän tärkeissä kilpailuissa - nauttii kovasta harjoittelusta ja haastavista vaatimuksista Motivaatio harjoituksissa: itsensä kiusaaminen Motivaatio tärkeässä kilpailussa: voitto 41

42 Voittajatyypin psyykkisiä ominaisuuksia Älykkyys, ei välttämättä kirjaviisaus Itsevarmuus tietää pystyvänsä hyvään suoritukseen haastavissa tilanteissa Taito säädellä tunnetiloja Periksiantamattomuus ei luovuta, vaikeuksien kautta voittoon Säälimättömyys kova, ei säästä itseään eikä aina muitakaan 42

43 voittajatyyp. jatk. Kilpailuhakuisuus kilpailee mielellään Voimakastahtoisuus haluaa ja pystyy vaikuttamaan asioihinsa 43

44 Joharin ikkuna Muitten tieto asiasta Muitten tiedossa Itsetiedostus Tiedostettu Ei tiedostettu Avoin minä Sokea minä Ei muitten tiedossa Kätketty minä Tuntematon minä 44

45 MITÄ JOS JOKIN MENEE PIELEEN? Pysy itse rauhallisena Anna henkinen ensiapu - kuuntele - älä lyö lyötyä - jaa pettymys - lohduta - älä vähättele - realisoi - palaa asiaan, kun on nukuttu yön yli Luo mielikuva tulevasta onnistumisesta 45

46 Mitä jos Mieti yhdessä urheilijan kanssa epäonnistumiseen liittyvät hyödyt Käy urheilijan kanssa läpi ne asiat, jotka auttavat onnistumaan lähitulevaisuudessa Tue käytännössä suunnitelmien toteutumista 46

47 Takapakkiin suhtautuminen Ennustaminen, normalisointi Varautuminen: miten sitten toimitaan? Takapakki oppimiskokemuksena: mitä tämä opetti? Mitä tarvitaan lisää, että onnistumisen todennäköisyys lisääntyy? 47

48 VIISI HYÖDYLLISTÄ KYSYMYSTÄ 1. Positiivista muutosta korostavat kysymykset (Mikä on muuttunut jo parempaan suuntaan) 2. Kysymykset, joiden avulla saadaan esiin poikkeustila 3. Ihmeitä tapahtuu: Ihmekysymys 4. Asteikkokysymykset 5. Selviytymiskysymykset 48

49 Valmentajan ja urheilijan hyvän vuorovaikutussuhteen aineksia Luottamussuhde Asiantuntijasuhde, ei valtasuhde Vuorovaikutuksen intensiivisyys ja säännöllisyys Vahva sitoutuneisuus ja pitkäjänteisyys Vastavuoroisuuden toteutuminen Kommunikoinnin tasojen kohtaaminen Persoonallisuuden hyväksyminen 49

50 Miten edistetään hyvää seurahenkeä? Tahto yhteistyöhön Mahdollisuus saada vastinetta odotuksille Hyvät ihmissuhteet ja lojaalisuus Paljon vuorovaikutusta Infon kulun toimivuus Luja usko yhteisen päämäärän toteutumiseen Yhteisöllisyys, ei klikkejä 50

51 miten edist.seurahenk. (jatk.) Seuraylpeyden edistäminen lajista riippumatta Halukkuus vastuunottoon ja riittävästi toimintarooleja Toiminnan sujuvuus ei turhaa byrokratiaa Sopimusten pitävyys Urheilullisten, kasvatuksellisten ja sosiaalisten tekijöiden tasapaino 51

52 Robert Dilts (1990): Loogiset tasot 1. Spirituaalinen ydin 2. Identiteetti 3. Uskomukset 4. Kyvyt ja taidot 5. Käyttäytyminen 6. Ympäristö 52

PSYYKKINEN VALMENNUS LENTOPALLOSSA

PSYYKKINEN VALMENNUS LENTOPALLOSSA PSYYKKINEN VALMENNUS LENTOPALLOSSA Jarmo Liukkonen Timo Jaakkola, Jukka Kataja (toim.) Kustantaja: Suomen Lentopalloliitto ry Kansikuvat: SLeL kuva-arkisto, Jukka Katajan kuva Mari Hohtari Rhinoceros Oy

Lisätiedot

SKILLS FINLAND AMMATTITAITOMAAJOUKKUE HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA. Juha Minkkinen Immo Pylvänen Atte Airaksinen

SKILLS FINLAND AMMATTITAITOMAAJOUKKUE HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA. Juha Minkkinen Immo Pylvänen Atte Airaksinen SKILLS FINLAND AMMATTITAITOMAAJOUKKUE HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA Juha Minkkinen Immo Pylvänen Atte Airaksinen SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1. Suorituksen hallinnan kehittäminen... 4 1.1. Suorituksen

Lisätiedot

NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI

NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI Sisällysluettelo Esipuhe Tervetuloa Elämäntaitokurssille. Hyvä arki, toiminta ja ajankäyttö - hyvä päivä, nukkuminen, ruokailu, liikkuminen ja mukavien asioiden tekeminen. Hyvinvointi,

Lisätiedot

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tämä opas auttaa tunnistamaan tilanteita, joihin jokainen törmää normaalielämässä. Jo ongelman tunnistaminen helpottaa usein tilannetta. Oppaan ohjeiden ja neuvojen

Lisätiedot

Taekwondon psykologia. Kjosanim Hannu Tikka 3dan.

Taekwondon psykologia. Kjosanim Hannu Tikka 3dan. Taekwondon psykologia. Kjosanim Hannu Tikka 3dan. 1 Sisällysluettelo: 1. Esipuhe. 3_ 2. Puutteet. 4_ 2.1 Mietiskely ja mielen kehitys. 2.2 Psyykkinen Taekwondo-itsepuolustus. 3. MUDO. 5_ 4. Identiteetinvaiheet.

Lisätiedot

ELITPLANEN TIE HUIPPUSUUNNISTAJAKSI RUOTSISSA

ELITPLANEN TIE HUIPPUSUUNNISTAJAKSI RUOTSISSA 1 ELITPLANEN TIE HUIPPUSUUNNISTAJAKSI RUOTSISSA Ruotsin Suunnistusliitto laati vuonna 2008 suunnistusurheilun kehittämissuunnitelman. Se sisältää sekä tavoitteita ja toimintalinjauksia että käytännöllisiä

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

HOIDON JA KUNTOUTUKSEN KESKEISET OSAT. Vuorovaikutus. Hoito ohjelmat. Teoriat. Hoitojärjestelmä. Hoitokulttuuri

HOIDON JA KUNTOUTUKSEN KESKEISET OSAT. Vuorovaikutus. Hoito ohjelmat. Teoriat. Hoitojärjestelmä. Hoitokulttuuri HOIDON JA KUNTOUTUKSEN KESKEISET OSAT Vuorovaikutus Hoito ohjelmat Teoriat Hoitojärjestelmä Hoitokulttuuri Potilaiden hoitohistoria: vähän sairaalahoitoa kuntoutukseen pääsy varhain ei väkivaltaista käyttäytymistä

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7 2010 Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas 1 Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7 2013 Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas 1 Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Rentoutumalla hyvinvointia koulupäivään

Rentoutumalla hyvinvointia koulupäivään Lea Karjalainen Rentoutumalla hyvinvointia koulupäivään Rentoutustuokioiden vaikutus kouluikäisten oppimistilanteisiin Metropolia Ammattikorkeakoulu Psykomotoriikan erikoistumisopinnot Kehittämistyö 25.10.2013

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura Helsinki

Lisätiedot

LUKIJALLE KESKUSTELUTILAISUUDEN RUNKO NUORI KASVAVANA YKSILÖNÄ EETTISYYS ILMAPIIRI. Viihtyminen. Ilo ja leikki. Tasavertaisuus. Palautteen antaminen

LUKIJALLE KESKUSTELUTILAISUUDEN RUNKO NUORI KASVAVANA YKSILÖNÄ EETTISYYS ILMAPIIRI. Viihtyminen. Ilo ja leikki. Tasavertaisuus. Palautteen antaminen SISÄLLYS LUKIJALLE KESKUSTELUTILAISUUDEN RUNKO NUORI KASVAVANA YKSILÖNÄ EETTISYYS ILMAPIIRI Viihtyminen Ilo ja leikki Tasavertaisuus Palautteen antaminen TOIMINTATAVAT Yksilökeskeisyys ja yhteisöllisyys

Lisätiedot

tilanteeseen. Seuraavilla urheilupsykologian

tilanteeseen. Seuraavilla urheilupsykologian Oikeat työkalut oikeaan tilanteeseen Pekingin kirkkaasti valaiseva olympiatuli sammui muutama viikko sitten, kisat loivat sankareita, täyttivät unelmia ja liittivät maailman urheilevaan nuorison yhteen.

Lisätiedot

Paremman Muistin Vihkonen

Paremman Muistin Vihkonen Paremman Muistin Vihkonen SISÄLLYS 1. Paremman muistin vihkonen 3 2. Voimavarakeskustelu 6 3. Hyväksymis- ja omistautumisterapia 8 4. Liikunta 9 5. Uni ja lepo 12 6. Ravinto 14 7. Kolesteroli, verenpaine

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Sampo Järvela, Else Joutsi, Virpi Koskela, Tommi Natri Starttivalmennus taiteen tekemisen keinoin kohti elämää Starttivalmennus taiteen tekemisen

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

minusta minusta Pieni kirja Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992)

minusta minusta Pieni kirja Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992) minusta Pieni kirja minusta Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992) Julkaisija Valtiokonttori, Kaiku-palvelut Kuvat Kuvapörssi Oy/Masterfile (kansi), Gorilla

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle SISÄLLYS 1. Johdanto... 3 2. Minäkuva eli minäkäsitys millainen minä olen... 4 3. Itsetunto miten suhtaudun itseeni... 5 4. Arvot valintojen ja tekojen perusta... 7 5. Oman minän pohtiminen miten voin

Lisätiedot

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Sanna Huopalainen Jenni Väkimies TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Opinnäytetyö Liiketalous Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

KOULUTTAJAN OPAS (KOULOPAS)

KOULUTTAJAN OPAS (KOULOPAS) Kouluttajan opas 2007 KOULOPAS 2007 Kouluttajan opas 2007 (KOULOPAS 2007) 1 KOULUTTAJAN OPAS (KOULOPAS) 2007 2 Pääesikunta/Koulutusosasto Käsikirjoitus: Pekka Halonen, Antti-Tuomas Pulkka, Hannu Kärkkäinen

Lisätiedot

Terve minä. Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta

Terve minä. Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta Terve minä Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista?

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista? KESTÄVÄN PARISUHTEEN SALAISUUS (Otteita Kaarina Määtän kirjasta koonnut Ulla Andersson) Kaarina Määttä on etsinyt kirjaansa varten tapoja, joita suomalaiset käyttävät saadakseen parisuhteensa toimimaan.

Lisätiedot

URHEILULLISET ELÄMÄNTAVAT-

URHEILULLISET ELÄMÄNTAVAT- URHEILULLISET ELÄMÄNTAVATvanhempainillan vetäjän opas SISÄLLYS Sisältö 2 Esipuhe 3 Ennen vanhempainiltaa 4 1. Urheilulliset elämäntavat 5 2. Elämänrytmi 7 3. Ravinto 9 4. Urheilu ja liikunta 12 5. Uni

Lisätiedot

SOMATIC CENTER. Somaattiset periaatteet liikunnassa, urheilussa ja elämässä. Aki Mäkelä 11.12.2009

SOMATIC CENTER. Somaattiset periaatteet liikunnassa, urheilussa ja elämässä. Aki Mäkelä 11.12.2009 SOMATIC CENTER Somaattiset periaatteet liikunnassa, urheilussa ja elämässä Aki Mäkelä 11.12.2009 Sisällysluettelo sivunumero Johdanto 3 Somaattiset periaatteet 1. Hallinta 3 2. Keskittyminen 4 3. Keskustan

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteen koulutus Tekijä Tiivistelmä opinnäytetyöstä Sassi Satu Työn nimi Päiväkotikiusaaminen Lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja

Lisätiedot