terveystieteiden tiedekunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "terveystieteiden tiedekunta"

Transkriptio

1 terveystieteiden tiedekunta KUOPION KAMPUS Farmaseutin koulutusohjelma Farmaseutti (alempi) Proviisorin koulutusohjelma Farmaseutti (alempi) Proviisori (ylempi) Hammaslääketieteen koulutusohjelma Hammaslääketieteen lisensiaatti (ylempi) Lääketieteen koulutusohjelma Lääketieteen lisensiaatti (ylempi) Erillisvalinnassa lisäksi: Hoitotieteen pääaine Hoitotyön johtaminen Preventiivinen hoitotiede Terveystieteiden opettajankoulutus Ergonomian pääaine Kansanterveystieteen pääaine Liikuntalääketieteen pääaine Terveystieteiden kandidaatti (alempi) Terveystieteiden maisteri (ylempi) Ravitsemustieteen pääaine Terveystieteiden kandidaatti (alempi) Terveystieteiden maisteri (ylempi) Terveyden biotieteiden koulutusohjelma Luonnontieteiden kandidaatti (alempi) Filosofian maisteri (ylempi)

2 Terveystieteiden tiedekunta Terveystieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopistossa Kuopion kampuksella. Opetusta annetaan farmasian, luonnontieteellisellä, lääketieteellisellä ja hammaslääketieteellisellä sekä terveystieteellisellä alalla. Tiedekunnassa voi suorittaa farmaseutin, proviisorin, hammaslääketieteen lisensiaatin, lääketieteen lisensiaatin, luonnontieteiden kandidaatin, filosofian maisterin, terveystieteiden kandidaatin ja terveystieteiden maisterin tutkinnot. Opiskelu tapahtuu Kuopion kampuksella. Tiedekunnan koulutustarjontaan voit tutustua uef.fi/opiskelu/koulutustarjonta ja uef.fi/koulutustarjonta2014/. Taulukko 1. Terveystieteiden tiedekunnan erillisvalinnan hakukohteet sekä suoritettavat tutkinnot. Erillisvalintojen hakukohteet Ergonomia, Kuopio Farmaseutin koulutusohjelma, Kuopio Hammaslääketieteen koulutusohjelma, Kuopio Hoitotiede, Kuopio Kansanterveystiede, Kuopio Liikuntalääketiede, Kuopio Lääketieteen koulutusohjelma, Kuopio Proviisorin koulutusohjelma, Kuopio Ravitsemustiede, Kuopio Terveyden biotieteiden koulutusohjelma, Kuopio Tutkinnot Terveystieteiden kandidaatti (TtK) Terveystieteiden maisteri (TtM) Farmaseutti Hammaslääketieteen lisensiaatti (HHL) Terveystieteiden kandidaatti (TtK) Terveystieteiden maisteri (TtM) Lääketieteen lisensiaatti (LL) Proviisori Terveystieteiden kandidaatti (TtK) Terveystieteiden maisteri (TtM) Luonnontieteiden kandidaatti (LuK) Filosofian maisteri (FM) Taulukko 2. Terveystieteiden tiedekunnan erillisvalinnan hakukohteet ja aloituspaikkamäärät erillisvalinnoissa Erillisvalintojen hakukohteet Maisteri valinta Avoimen yliopiston väylä Siirtovalinta Muu erillisvalinta Ergonomia, Kuopio Ei valintaa 10 Ei valintaa Ei valintaa Farmasian ko., Kuopio Ei valintaa Ei valintaa 1 (a) Ei valintaa Hammaslääketieteen ko., Kuopio Ei valintaa Ei valintaa 1 (b) Ei valintaa Hoitotiede, Kuopio hoitotyön johtaminen preventiivinen hoitotiede terveystieteiden opettaja 3 (c) (12) (c) (d) (45) Kansanterveystiede, Kuopio Ei valintaa 10 Ei valintaa Ei valintaa Liikuntalääketiede, Kuopio Ei valintaa 10 Ei valintaa Ei valintaa Lääketieteen ko., Kuopio Ei valintaa Ei valintaa 1 (b) Ei valintaa Proviisorin ko., Kuopio Ei valintaa Ei valintaa 1 (e) 2 Ravitsemustiede, Kuopio 2 Ei valintaa Ei valintaa Ei valintaa Terveyden biotieteiden ko., Kuopio ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON ERILLISVALINTOJEN HAKUOPAS 2014

3 a) vain siirtona vastaavasta koulutusohjelmasta (HY, ÅA) b) siirtona vastaavasta koulutusohjelmasta, yleisten siirtosäännösten lisäksi edellytetään ns. vaihdokki ja hänen suostumuksensa siirrolle c) haku suoraan pääaineeseen, hakea voivat vain (kuten päävalinnassakin) mainittuja ammatillisia tutkintoja suorittaneet d) siirto pääaineen sisällä suuntautumisvaihtoehdosta toiseen (ns. sisäinen siirto) e) siirto-opiskelijana vastaavasta koulutusohjelmasta (HY) ERILLISVALINNAN HAKIJARYHMÄT Tutkintoon johtava koulutus Maisteriopinnot: Maisterivalinta Kv-maisterivalinta (kansainvälinen maisterivalinta) Kandidaatti ja maisteriopinnot: Avoimen yliopiston väylä Siirto-opiskelijavalinta Muu erillisvalinta (sisältää kilpailumenestyksen perusteella valittavat) Em. erillisvalinnoissa hakeminen tapahtuu pääsääntöisesti sähköistä hakujärjestelmää käyttäen yliopistohaku.fi - osoitteessa keväällä 2014 ja opintopolku.fi -osoitteessa syksyllä Yliopiston sisällä tapahtuva siirtyminen on ohjeistettu verkkosivulla uef.fi/hae/siirto-opiskelijamenettelyt. sekä Kelpoisuusopinnot (terveystieteiden tiedekunnassa ei voi suorittaa kelpoisuusopintoja). Tiedot yleisestä hakukelpoisuudesta sekä opiskelijaksi ottamisen rajoituksista löytyvät tämän oppaan alkuosasta s. 13 ja 9. ERILLISVALINNOISSA Hakijoita pyydetään tutustumaan myös hakuoppaan alkuosan tekstiin, erityisesti s. 10 Itä-Suomen yliopiston opiskelijavalinta lukuvuonna Terveystieteiden tiedekunnan erillisvalinnan hakukohteisiin haetaan pääsääntöisesti sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa yliopistohaku.fi. Kunkin valintaryhmän kohdalla on ilmoitettu tarkempi menettely. Kansainvälisiin maisteriohjelmiin hakevat täyttävät sähköisen hakulomakkeen osoitteessa universityadmissions.fi. Hakemuksia tai hakemusten liitteitä ei palauteta. HAKUAJAT Erillisvalintojen hakuajat ovat hakukohteesta riippuen keväällä: tai klo 16.15, ja/tai syksyllä klo Kansainvälisten maisteriohjelmien hakuaika on klo mennessä. Tarkista hakuaika kunkin hakukohteen kohdalta. HAKUKELPOISUUS Hakukelpoisuus on kuvattu oppaan alkuosassa. s. 15. OPISKELIJAKSI OTTAMISEN RAJOITUKSET Alaikäisen turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Lisätietoja oppaan alkuosassa s. 9. VALINNAN TULOSTEN JULKISTAMINEN Opiskelijavalintojen tulokset ovat niiden hakukohteiden osalta, joissa on sähköinen haku, luotettavasti ja nopeimmin saatavissa tulosten julkistamispäivänä sähköisen hakujärjestelmän Oma haku -palvelusta (yliopistohaku.fi). Opiskelijavalinnan tulos lähetetään kirjallisesti kaikille valintakokeeseen osallistuneille sekä pelkästään todistukseen pohjautuvissa valinnoissa kaikille hakijoille. Opiskelijavalintojen lopullisten tulosten aikataulu on julkaistu kunkin hakukohteen yhteydessä. Kansainvälisten maisteriohjelmien hakijoille tulos ilmoitetaan kirjallisesti valinnan perusteissa ilmoitettuna ajankohtana. 103

4 Valinnan tulokseen tyytymätön voi esittää perustellun, kirjallisen oikaisupyynnön Itä-Suomen yliopiston muutoksenhakulautakunnalle 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta. Opiskelijavalinnan oikaisuvaatimusaika alkaa kulua tulosten julkistamispäivää seuraavasta päivästä. Oikaisuvaatimuksen jättöaika käy ilmi hakijalle toimitettavasta päätöksestä. Oikaisuvaatimusosoitus, jossa annetaan tarkemmat tiedot oikaisupyynnön tekemisestä, toimitetaan opiskelijavalintapäätöksen liitteenä ja postitetaan valinnan tulosten mukana erillisvalinnassa hakeneille. Valinnan tulosta ei voida oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi. Opiskelijavalintaa koskeva oikaisupyyntö ja opiskelupaikan vastaanottaminen, ks. oppaan alkuosa. TIEDUSTELUT HAKEMISEEN LIITTYEN Itä-Suomen yliopiston hakijapalvelut Ks. oppaan alkuosa s. 14. OPINTOIHIN JA OPISKELIJAVALINTAAN LIITTYVISSÄ ASIOISSA TIEDUSTELUT Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta uef.fi/uef/terveystieteiden-tiedekunta Farmasia puh Hammaslääketiede puh Hoitotiede puh Lääketiede puh Ravitsemustiede puh Ergonomia puh Kansanterveystiede puh Liikuntalääketiede puh Terveyden biotieteet puh MAISTERIVALINTA Terveystieteiden tiedekunnan maisterivalinnassa haetaan maisteriopintoihin. Hakija, joka on jo suorittanut yliopistossa alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon voidaan valita maisteriopintoihin suorittamaan vain ylempää korkeakoulututkintoa. Maisterin tutkintoon hyväksytyltä voidaan edellyttää täydentävinä opintoina enintään 60 opintopisteen laajuisten opintojen (vastaa yhden lukuvuoden opintoja) suorittamista. Mikäli edellytettävät täydentävät opinnot määräytyisivät yli 60 op suuruisiksi, ei hakijaa voida valita tässä valinnassa. Täydentäviä opintoja ei sisällytetä maisteritutkinnon 120 opintopisteeseen. Opintoihin kuuluu maisteriohjelman pääaineen syventäviä opintoja sisältäen pro gradu -tutkielman ja valinnaisia opintoja pää- ja sivuaineissa sekä kieliopintoja. Opintoihin voi kuulua myös täydentäviä opintoja. HAKUAIKA Hakuaika suomenkielisiin maisteriopintoihin on keväällä klo tai klo 16.15, ja/tai syksyllä klo (syksyhaku vain terveyden biotieteiden koulutusohjelmassa). Tarkista hakuaika hakukohteen kohdalta. Hakeminen tapahtuu sähköisesti keväällä 2014 osoitteessa yliopistohaku.fi ja syksyllä 2014 osoitteessa opintopolku.fi (syksyn hakuaika vain terveyden biotieteiden koulutusohjelmassa). Tarkista liitteiden toimittaminen kunkin hakukohteen kohdalta. Erillisten maisteriohjelmien valinnat ovat pääsääntöisesti maisteriasetukseen (569/2005, 2 ) sisältyvien maisteriohjelmien valintoja, joissa opiskelijoita valitaan suorittamaan maisterin tutkintoa. Maisteriohjelmat ovat alempaan korkeakoulututkintoon tai sitä tasoltaan vastaavaan koulutukseen pohjautuvia koulutuksia, jotka järjestetään koulutusohjelmina, joihin on erillinen valinta. Maisteriohjelmien kesto on kaksi vuotta (laajuudeltaan 120 op). Ohjelmien opintoihin kuuluu maisteriohjelman pääaineen syventäviä opintoja sisältäen pro gradu -tutkielman ja valinnaisia opintoja pää- ja sivuaineissa sekä kieliopintoja. Opintoihin voi kuulua myös täydentä- 104 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON ERILLISVALINTOJEN HAKUOPAS 2014

5 viä opintoja. Maisteriohjelmien hakuajoista ja valintakriteereistä tiedotetaan hakukuulutusten yhteydessä sekä maisteriohjelmien omilla verkkosivuilla. Hakukohdekohtaisissa ohjeissa voi olla tarkempia vaatimuksia ja rajoituksia. Terveystieteiden tiedekunnassa ei toistaiseksi ole suomenkielisiä maisteriohjelmia. Hakuaika terveystieteiden tiedekunnan kansainvälisiin maisteriohjelmiin on klo Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa universityadmissions.fi. AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ Avoimen yliopiston opintoja suorittaneet voivat hakea avoimen yliopiston väylän kautta suorittamaan kandidaatti- ja maisteritutkintoa. Valintakriteerit on määritelty hakukohteittain. Valintakriteereissä vaadittujen opintojen suorittamisesta on hakijan toimitettava todistus liitteeksi. Liitteiden toimittamisesta on tarkemmat ohjeet kunkin hakukohteen/valintaryhmän kohdalla. HAKUAIKA Hakuaika on keväällä klo tai klo 16.15, ja syksyllä klo (syksyhaku vain terveyden biotieteiden koulutusohjelmassa). Tarkista hakuaika hakukohteen kohdalta. Hakeminen tapahtuu sähköisesti keväällä 2014 osoitteessa yliopistohaku.fi ja syksyllä 2014 osoitteessa opintopolku.fi (syksyn hakuaika vain terveyden biotieteiden koulutusohjelmassa). Valintakriteerit on määritelty hakukohteittain. Katso liitteiden toimittaminen kunkin hakukohteen kohdalta. SIIRTO-OPISKELIJAVALINTA Tiedekuntaan voidaan ottaa siirto-opiskelijana toisessa suomalaisessa yliopistossa saman alan tai lähialan opinto-oikeuden omaava vähintään yhden lukukauden opiskellut opiskelija, jolla tiedekunta toteaa olevan riittävästi opintoja. Arvion alan sopivuudesta tekee tiedekunta. Valintakriteerit on määritelty hakukohteittain. Seuraaviin tiedekunnan hakukohteisiin otetaan siirto-opiskelijoita (ks. taulukko s. 102). Farmaseutin koulutusohjelma, Kuopio Hammaslääketieteen koulutusohjelma, Kuopio Lääketieteen koulutusohjelma, Kuopio Hoitotieteen pääaine, Kuopio (vain sisäinen siirto hoitotieteen suuntautumisvaihtoehtojen välillä) Proviisorin koulutusohjelma, Kuopio Terveyden biotieteiden koulutusohjelma, Kuopio HAKUAIKA Siirtovalinnan hakuaika on keväällä klo tai klo 16.15, ja/tai syksyllä klo (syksyhaku vain terveyden biotieteiden koulutusohjelmassa). Tarkista hakuaika hakukohteen kohdalta. Hakeminen tapahtuu paperisella hakulomakkeella, joka julkaistaan ja on tulostettavissa hae -sivustolla uef.fi/opiskelu /hakulomakkeet. Valintakriteerit on määritelty hakukohteittain. Hakemus ja sen liitteet (mm. opintorekisteriote ja läsnäolotodistus) toimitetaan hakuajan loppuun mennessä Itä-Suomen yliopiston hakijapalveluihin, os. Itä-Suomen yliopiston hakijapalvelut, Kuopion kampus, Pl 1627, Kuopio tai käyntiosoite: Canthiarakennus, 2. kerros, Yliopistonranta 1 C, Kuopio. Yliopiston sisäisiä siirtoja sekä pääaineen vaihtamista koskevat menettelyt ja ohjeistus on julkaistu yliopiston www-sivulla uef.fi/hae /siirto-opiskelijamenettelyt. 105

6 MUU ERILLISVALINTA Muussa erillisessä haussa haetaan kandidaatti- ja maisteriopintoihin aikaisempien korkeakouluopintojen ja tutkintojen perusteella erillisten valintaperusteiden mukaisesti. Valinta tehdään kussakin hakukohteessa erillisten valintaperusteiden mukaisesti. Tässä erillisvalintaryhmässä voivat hakea myös erilaisissa kansallisissa kilpailuissa menestyneet ylioppilaat edellyttäen, että heillä on ylioppilastutkinto suoritettuna hyväksytysti. Tarkista hakukohteen kohdalta, onko siinä kilpailumenestyksen perusteella hakevien hakuväylää. Valinta tapahtuu suoraan kilpailumenestyksen perusteella. Kilpailumenestyksen perusteella hakevat valitaan suorittamaan alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa. Kilpailutulos ei saa olla kolmea (3) vuotta vanhempi. Kilpailut, joita voi käyttää, on lueteltu ko. hakukohteiden kohdalla. HAKUAIKA Muun erillisvalinnan hakuaika alkaen ja päättyen klo ja/tai syksyllä klo (syksyhaku vain terveyden biotieteiden koulutusohjelmassa). Hakeminen tapahtuu sähköisesti keväällä 2014 osoitteessa yliopistohaku.fi ja syksyllä 2014 osoitteessa opintopolku.fi (syksyn hakuaika vain terveyden biotieteiden koulutusohjelmassa). Valintakriteerit on määritelty hakukohteittain. Hakemuksen liitteet tulee toimittaa pääsääntöisesti hakuajan päättymiseen mennessä Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen hakijapalveluihin. Tarkista liitteiden toimittaminen kunkin hakukohteen kohdalta. Huom! Mikäli hakija ei ole toimittanut hakemuksessa mainittuja liitteitä määräaikaan mennessä, ei hakijan hakemusta käsitellä opiskelijavalinnassa. Valintakriteerit on määritelty hakukohteittain. Opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan viimeistään ERILLISVALINNAN HAKUKOHTEET Ergonomia, Kuopio Kansanterveystiede, Kuopio Liikuntalääketiede, Kuopio Ergonomian, kansanterveystieteen ja liikuntalääketieteen pääaineiden yhteinen terveystieteiden maisterikoulutus alkoi syksyllä Tuolloin uudistettiin pääaineisiin sisäänotto, tutkintojen sisältö ja toteutus. Opinnot toteutetaan yhteistyössä oppiaineiden kesken, joka mahdollistaa opiskelijalle monialaisen terveystieteellisen näkökulman kehittymisen opintojen aikana aikaisempaa paremmin. Opinnot toteutetaan pääosin verkko-opiskeluna. Opintoihin kuuluu myös lähiopetusta, jonka tarkoituksena on tukea itsenäistä työskentelyä. Tutkinto sisältää pääaineen opintojen lisäksi akateemisia opiskelutaito-, tutkimus- ja menetelmä- ja terveyden edistämisen opintoja, sekä terveystieteiden aineopintoja ja sivuaineopintoja. Koulutuksesta valmistuu asiantuntijoita ergonomian, kansanterveystieteen tai liikuntalääketieteen osaamista vaativiin työtehtäviin esim. opetus- ja tutkimustehtäviin sekä erilaisiin järjestö- ja projektitehtäviin, mm. terveydenhuollossa ja sen lähialoilla. Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa terveystiedon aineenhallinnan pätevyys. Maisterin tutkinto antaa valmiudet myös tieteellisiin jatkoopintoihin. Hakuvaiheessa opiskelijalla tulee olla suoritettuna pääaineen mukaiset perusopinnot (25 op). Nämä opinnot on mahdollista suorittaa Itä-Suomen yliopiston Avoimessa yliopistossa. Tiedustelut: Ergonomia puh Kansanterveystiede puh Liikuntalääketiede puh ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON ERILLISVALINTOJEN HAKUOPAS 2014

7 AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ Ergonomian, kansanterveystieteen ja liikuntalääketieteen pääaineeseen valitaan opiskelijoita suorittamaan sekä terveystieteiden kandidaatin että terveystieteiden maisterin tutkintoa. Opiskelijat valitaan kunkin pääaineen mukaiseen hakukohteeseen, kukin omassa valinnassaan. Sisäänottomäärät valinnoittain/hakukohteittain: Ergonomia 10 Kansanterveystiede 10 Liikuntalääketiede 10 Ergonomian pääaineen hakukelpoisuus ja pisteytys Hakukelpoinen on hakija, joka on suorittanut avoimessa yliopistossa ergonomian perusopinnot (25 op) vähintään hyvin tiedoin (arvosana 3/5). Valintapisteet muodostuvat suoritettujen opintojen opintomenestyksestä ja aiemmin suoritetuista opinnoista. Aiemmin suoritetuista opinnoista saa valintapisteitä seuraavasti: Ergonomian pääaineen perusopinnot - erinomaisin tiedoin (5/5), 5 pistettä - kiitettävin tiedoin (4/5), 3 pistettä Ergonomian pääaineen aineopinnot - vähintään 15 op, 5 pistettä - vähintään 25 op, 7 pistettä - aineopintokokonaisuus 35 op, 10 pistettä; erinomaisin tai kiitettävin tiedoin, 1 lisäpiste Ylioppilastutkinto, 1 piste Valintapisteiksi huomioidaan myös aikaisemmin suoritetuista tutkintoon sopivista yliopistotasoisista opintokokonaisuuksista pisteitä seuraavasti: - perusopintokokonaisuus, 3 pistettä. - aineopintokokonaisuus, 5 pistettä. Tasapistetilanteissa valintajärjestykseen vaikuttavat lisäksi mahdolliset yksittäiset tutkintoa tukevat opinnot, jotka on mahdollista sijoittaa tutkintoon. Hakuvaiheen pisteytyksessä ei huomioida yli 10 vuotta vanhoja opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia. Myös toiseen yliopistotutkintoon käytettyjä opintoja ei huomioida hakuvaiheen pisteytyksessä. Peruskoulutusta ei ole asetettu valintakriteeriksi, vaan esim. pelkän peruskoulun tai vastaavan tutkinnon suorittaneet voivat hakea pääaineen opiskelijaksi, mikäli muut valintaperusteet täyttyvät. Hakeminen ergonomian pääaineeseen tapahtuu erillisvalinnan hakulomakkeella sähköisesti osoitteessa: yliopistohaku.fi HAKUAIKA Hakuaika on kello mennessä. Hakijan tulee liittää hakemukseensa kaikki ne todistukset, joihin hakija haluaa vedota eli jäljennökset suoritetuista tutkinnoista ja opinnoista sekä mahdolliset suomenkieliset käännökset. Hakemuksia tai hakemusten liitteitä ei palauteta. Ennen vuotta 1990 kirjoittaneet ylioppilaat toimittavat jäljennöksen ylioppilastutkintotodistuksesta. Kaikkien opintokokonaisuuksien arvosanoista tulee hakemukseen liittää suoritustodistus, pelkkä opintorekisteriote ei riitä. Hakemuksen liitteet on toimitettava kello mennessä Kuopion kampuksen hakijapalveluihin osoitteeseen: Itä-Suomen yliopisto Hakijapalvelut / Kuopion kampus Käyntiosoite: Yliopistonranta 1 C, Canthia -rakennus, 2. krs Postiosoite: PL 1627, Kuopio. Kuoreen merkintä Hakemuksen liitteet, ergonomian pääaine 107

8 Mikäli hakija ei ole toimittanut hakemuksessa mainittuja liitteitä annettuun määräaikaan mennessä, ei näihin todistuksiin perustuvia ansioita oteta huomioon opiskelijavalinnassa. Valinnan tulos julkistetaan viimeistään Kansanterveystieteen pääaineen hakukelpoisuus ja pisteytys Hakukelpoinen on hakija, joka on suorittanut avoimessa yliopistossa kansanterveystieteen perusopinnot (25 op) vähintään hyvin tiedoin (arvosana 3/5). Kansanterveystieteen pääaineen valintapisteet muodostuvat suoritettujen opintojen opintomenestyksestä ja aiemmin suoritetuista opinnoista. Aiemmin suoritetuista opinnoista saa valintapisteitä seuraavasti: Kansanterveystieteen pääaineen perusopinnot - erinomaisin tiedoin (5/5), 5 pistettä - kiitettävin tiedoin (4/5), 3 pistettä Kansanterveystieteen pääaineen aineopinnot - vähintään 15 op, 5 pistettä - vähintään 25 op, 7 pistettä - aineopintokokonaisuus 35 op, 10 pistettä; erinomaisin tai kiitettävin tiedoin, 1 lisäpiste Ylioppilastutkinto, 1 piste Valintapisteiksi huomioidaan myös aikaisemmin suoritetuista tutkintoon sopivista yliopistotasoisista opintokokonaisuuksista pisteitä seuraavasti: - perusopintokokonaisuus, 3 pistettä. - aineopintokokonaisuus, 5 pistettä. Tasapistetilanteissa valintajärjestykseen vaikuttavat lisäksi mahdolliset yksittäiset tutkintoa tukevat opinnot, jotka on mahdollista sijoittaa tutkintoon. Hakuvaiheen pisteytyksessä ei huomioida yli 10 vuotta vanhoja opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia. Myös toiseen yliopistotutkintoon käytettyjä opintoja ei huomioida hakuvaiheen pisteytyksessä. Peruskoulutusta ei ole asetettu valintakriteeriksi, vaan esim. pelkän peruskoulun tai vastaavan tutkinnon suorittaneet voivat hakea pääaineen opiskelijaksi, mikäli muut valintaperusteet täyttyvät. Hakeminen kansanterveystieteen pääaineeseen tapahtuu erillisvalinnan hakulomakkeella sähköisesti osoitteessa: yliopistohaku.fi HAKUAIKA Hakuaika on kello mennessä. Hakijan tulee liittää hakemukseensa kaikki ne todistukset, joihin hakija haluaa vedota eli jäljennökset suoritetuista tutkinnoista ja opinnoista sekä mahdolliset suomenkieliset käännökset. Hakemuksia tai hakemusten liitteitä ei palauteta. Ennen vuotta 1990 kirjoittaneet ylioppilaat toimittavat jäljennöksen ylioppilastutkintotodistuksesta. Kaikkien opintokokonaisuuksien arvosanoista tulee hakemukseen liittää suoritustodistus, pelkkä opintorekisteriote ei riitä. Hakemuksen liitteet on toimitettava kello mennessä Kuopion kampuksen hakijapalveluihin osoitteeseen: Itä-Suomen yliopisto Hakijapalvelut / Kuopion kampus Käyntiosoite: Yliopistonranta 1 C, Canthia -rakennus, 2. krs Postiosoite: PL 1627, Kuopio. Kuoreen merkintä Hakemuksen liitteet, kansanterveystieteen pääaine Mikäli hakija ei ole toimittanut hakemuksessa mainittuja liitteitä annettuun määräaikaan mennessä, ei näihin todistuksiin perustuvia ansioita oteta huomioon opiskelijavalinnassa. Valinnan tulos julkistetaan viimeistään ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON ERILLISVALINTOJEN HAKUOPAS 2014

9 Liikuntalääketieteen pääaineen hakukelpoisuus ja pisteytys Hakukelpoinen on hakija, joka on suorittanut avoimessa yliopistossa liikuntalääketieteen perusopinnot (25 op) vähintään hyvin tiedoin (arvosana 3/5) vuonna 2004 tai myöhemmin. Liikuntalääketieteen pääaineen valintapisteet muodostuvat suoritettujen opintojen opintomenestyksestä, aiemmin suoritetuista opinnoista sekä valintakokeesta. Kaikille hakukelpoisille hakijoille on pakollinen valintakoe (ns. aineistokoe), jonka läpäisemiseen vaaditaan puolet kokeen maksimipisteistä. Aiemmin suoritetuista opinnoista saa valintapisteitä seuraavasti: Liikuntalääketieteen pääaineen perusopinnot - erinomaisin tiedoin (5/5), 5 pistettä - kiitettävin tiedoin (4/5), 3 pistettä Liikuntalääketieteen pääaineen aineopinnot - vähintään 15 op, 5 pistettä - vähintään 25 op, 7 pistettä - aineopintokokonaisuus 35 op, 10 pistettä; erinomaisin tai kiitettävin tiedoin, 1 lisäpiste Ylioppilastutkinto, 1 piste Valintapisteiksi huomioidaan myös aikaisemmin suoritetuista tutkintoon sopivista yliopistotasoisista opintokokonaisuuksista pisteitä seuraavasti: - perusopintokokonaisuus, 3 pistettä. - aineopintokokonaisuus, 5 pistettä. Tasapistetilanteissa valintajärjestykseen vaikuttavat lisäksi mahdolliset yksittäiset tutkintoa tukevat opinnot, jotka on mahdollista sijoittaa tutkintoon. Hakuvaiheen pisteytyksessä ei huomioida yli 10 vuotta vanhoja opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia. Myös toiseen yliopistotutkintoon käytettyjä opintoja ei huomioida hakuvaiheen pisteytyksessä. Peruskoulutusta ei ole asetettu valintakriteeriksi, vaan esim. pelkän peruskoulun tai vastaavan tutkinnon suorittaneet voivat hakea pääaineen opiskelijaksi, mikäli muut valintaperusteet täyttyvät. Hakeminen liikuntalääketieteen pääaineeseen tapahtuu erillisvalinnan hakulomakkeella sähköisesti osoitteessa: yliopistohaku.fi HAKUAIKA Hakuaika on kello mennessä. Hakijan tulee liittää hakemukseensa kaikki ne todistukset, joihin hakija haluaa vedota eli jäljennökset suoritetuista tutkinnoista ja opinnoista sekä mahdolliset suomenkieliset käännökset. Hakemuksia tai hakemusten liitteitä ei palauteta. Ennen vuotta 1990 kirjoittaneet ylioppilaat toimittavat jäljennöksen ylioppilastutkintotodistuksesta. Kaikkien opintokokonaisuuksien arvosanoista (myös liikuntalääketieteen perusopinnoista) tulee hakemukseen liittää suoritustodistus, pelkkä opintorekisteriote ei riitä. Hakemuksen liitteet on toimitettava kello mennessä Kuopion kampuksen hakijapalveluihin osoitteeseen: Itä-Suomen yliopisto Hakijapalvelut / Kuopion kampus Käyntiosoite: Yliopistonranta 1 C, Canthia -rakennus, 2. krs Postiosoite: PL 1627, Kuopio. Kuoreen merkintä Hakemuksen liitteet, liikuntalääketieteen pääaine Mikäli hakija ei ole toimittanut hakemuksessa mainittuja liitteitä annettuun määräaikaan mennessä, ei näihin todistuksiin perustuvia ansioita oteta huomioon opiskelijavalinnassa. Valinnan tulos julkistetaan viimeistään

10 Liikuntalääketieteen valintakoe Liikuntalääketieteen pääaineen valintakoe järjestetään Kuopion kampuksella kello yliopiston Meditekniarakennuksen salissa MET (os. Yliopistonranta 1 B, Kuopio). Kokeeseen ilmoittautuminen alkaa kello Mediteknia -rakennuksen aulassa. Valintakokeeseen osallistuvilla tulee olla mukanaan passi, ajokortti tai valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus sekä tavalliset kirjoitusvälineet. Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä, vaan kaikki hakukelpoiset hakijat saapuvat valintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Valintakoetehtävät tehtävät voivat olla esseetehtäviä ja monivalintatehtäviä, jotka perustuvat koetilaisuudessa jaettavaan englanninkieliseen aineistoon (artikkeliin). Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelma, Kuopio Itä-Suomen yliopiston farmasian laitos kouluttaa lääkkeiden ja lääkehoidon asiantuntijoita lääkehuollon erilaisiin tehtäviin. Farmasian koulutusalan perustutkintoja ovat farmaseutin (alempi korkeakoulututkinto) ja proviisorin (ylempi korkeakoulututkinto) tutkinnot. Suurin osa opiskelijoista otetaan suorittamaan pelkästään farmaseutin tutkintoa ja osa opiskelijoista valitaan suorittamaan sekä farmaseutin että proviisorin tutkintoa. Farmaseutin opinnoissa perehdytään luonnontieteen ja lääketieteen perusteiden lisäksi farmaseuttiseen kemiaan, lääkkeiden valmistukseen, biofarmasiaan, lääkeaineiden ja vierasaineiden ominaisuuksiin, vaiheisiin ja vaikutuksiin elimistössä sekä lääkkeiden käyttöön yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Opiskeluun sisältyy paljon käytännön harjoitustöitä. Suurin osa farmaseuteista työskentelee apteekeissa. Työ on pääasiassa asiakaspalvelua ja lääkeneuvontaa. Farmaseutteja työskentelee myös terveyskeskuksissa, sairaaloissa, lääketeollisuudessa ja markkinoinnissa lääke-esittelijöinä tai viranomaistehtävissä. Proviisoriksi opiskelevat suorittavat ensin farmaseutin tutkinnon. Proviisorivaiheessa opiskelija keskittää opintonsa johonkin proviisorin tehtävien kannalta keskeiseen, tieteellisesti merkitykselliseen ongelmakokonaisuuteen ja suorittaa syventävät opinnot yhdestä tarjolla olevasta kuudesta oppiaineesta. Proviisorit toimivat lääkealan johto-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä. Apteekeissa proviisoreiden tehtäviin kuuluu liikkeen- ja työnjohtoa, koulutustehtäviä sekä asiakaspalvelua. Lääketeollisuudessa proviisorit toimivat tutkimus-, tuotekehitys-, markkinointi- ja johtotehtävissä. Tiedustelut: Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta/farmasian laitos s-posti: farmasia.haku(at)uef.fi puh uef.fi/farmasian-laitos uef.fi/hae SIIRTO-OPISKELIJAVALINTA Farmaseutin koulutusohjelmassa siirtoa voi hakea vain Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin vastaavasta koulutusohjelmasta, proviisorin koulutusohjelmassa vain Helsingin yliopiston vastaavasta koulutusohjelmasta. Hakemuksen liitteenä tulee opintosuoritusotteen lisäksi toimittaa hakijan vapaamuotoiset perustelut siirrolle. Hakuaika on klo mennessä. Hakeminen tapahtuu paperisella hakulomakkeella, joka julkaistaan ja on tulostettavissa hae -sivustolla uef.fi/opiskelu/hakulomakkeet. Hakemus ja sen liitteet (mm. opintorekisteriote ja läsnäolotodistus) toimitetaan hakuajan loppuun mennessä Itä-Suomen yliopiston hakijapalveluihin, os. Itä-Suomen yliopiston hakijapalvelut, Kuopion kampus, PL 1627, Kuopio tai käyntiosoite: Canthia -rakennus, 2. kerros, Yliopistonranta 1 C, Kuopio. Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON ERILLISVALINTOJEN HAKUOPAS 2014

11 Proviisorin koulutusohjelma, Kuopio MUU ERILLISVALINTA Muu erillisvalinta hakuväylässä voi proviisorin koulutusohjelmaan hakea kilpailumenestyksen perusteella. Kilpailu, jotka huomioidaan valinnassa on lueteltu alla. Hakuaika on klo Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa yliopistohaku.fi. Hakemuksen liitteet tulee toimittaa viimeistään viikko hakuajan päättymisen jälkeen Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen hakijapalveluihin. Huom! Mikäli hakija ei ole toimittanut hakemuksessa mainittuja liitteitä määräaikaan mennessä, ei hakijan hakemusta käsitellä opiskelijavalinnassa. Opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan viimeistään Kilpailut, joita hakija voi käyttää: MAOL Kymmenen parhaan joukkoon sijoittuneet: lukion matematiikkakilpailu (avoin sarja) lukion fysiikkakilpailu (avoin sarja) lukion kemiakilpailu (avoin sarja) Hammaslääketieteen koulutusohjelma, Kuopio Lääketieteen koulutusohjelma, Kuopio Itä-Suomen yliopistossa Kuopion kampuksella annettava hammaslääketieteen lisensiaatin (HLL) tutkintoon johtava koulutus kestää 5,5 vuotta ja on ns. ylempi korkeakoulututkinto. Koulutus antaa valmiudet hammaslääkärin tehtäviin sekä ammatilliseen ja tieteelliseen jatkokoulutukseen. Kuopiossa annettava koulutus on modernia ja hyödyntää alan uusinta tietoa sekä teknologiaa. Uudistetussa hammaslääketieteen koulutuksessa korostetaan suun alueen sairauksien merkitystä ihmisen yleisterveydelle ja hammaslääkärin vastuuta suun alueen sairauksien asiantuntijana. Hammaslääkärien työllisyystilanne on erinomainen. Kuopion lääkärikoulutuksen vahvuuksia ovat mm. selkeät opintokokonaisuudet, toimiva opintojen ohjausjärjestelmä, opiskelijaystävällinen ilmapiiri, käytännönläheinen opetus, innostavat opettajat ja monipuoliset tutkimusmahdollisuudet. Kuopion kampus tarjoaa lääketieteen opiskelijoille modernin oppimisympäristön. Simulaatio-opetuksen keskuksessa Taitostudiassa opiskelijat voivat harjoitella lääkärin työssä tarvittavia kädentaitoja ja toimenpiteitä. Opetuksessa sovelletaan sekä perinteistä luento- ja ryhmäopetusta että moderneja verkko-opetukseen perustuvia menetelmiä. Tiedustelut: Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos hammaslääketieteen koulutusohjelma puh Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos lääketieteen koulutusohjelma puh SIIRTO-OPISKELIJAVALINTA Hammaslääketieteen ja lääketieteen koulutusohjelmissa yleisten siirtosäännösten lisäksi siirroissa edellytetään vastavuoroisuutta tiedekuntien välillä. Siirto-opinto-oikeutta hakevan tulee itse osoittaa Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnasta saman koulutusohjelman vastaavassa vaiheessa oleva ja hakijan kotiyliopistoon siirto-opinto-oikeutta hakeva opiskelija eli ns. vaihdokki ja hänen kirjallinen suostumuksensa siirrolle. Tiedekunta voi harkintansa mukaan hyväksyä siirto-opiskelijan toisesta maamme lääketieteellisestä tiedekunnasta vastaavasta koulutusohjelmasta sinne valintakokeen kautta hyväksytyn opiskelijan, jos hänellä on 111

12 tiedekunnan riittäväksi katsoma opintomenestys. Opinto-oikeuden myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että molemmat yliopistot hyväksyvät opiskelupaikan vaihdon. Hakuaika on klo mennessä. Hakeminen tapahtuu paperisella hakulomakkeella, joka julkaistaan ja on tulostettavissa hae -sivustolla uef.fi/opiskelu/hakulomakkeet. Hakemus ja sen liitteet (mm. opintorekisteriote ja läsnäolotodistus) toimitetaan hakuajan loppuun mennessä Itä-Suomen yliopiston hakijapalveluihin, os. Itä-Suomen yliopiston hakijapalvelut, Kuopion kampus, Pl 1627, Kuopio tai käyntiosoite: Canthia-rakennus, 2. kerros, Yliopistonranta 1 C, Kuopio. Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään Hoitotiede,Kuopio Hoitotieteen laitos tarjoaa modernin tutkinnon, josta valmistuu asiantuntijoita sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiseen, opettamiseen, terveyden edistämiseen ja tutkimustyöhön. Hoitotieteen opinnoissa koulutussuuntauksina ovat hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede ja terveystieteiden opettajankoulutus. Hoitotieteen laitoksella on panostettu tehostettuun opintoohjaukseen ja aikuisopiskelijan joustaviin opiskelumuotoihin kuten verkko-opintoihin ja kansainvälisyyteen. Koulutuksessa käytetään monipuolisia opetus- ja oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä, kuten simulaatiota ja yliopiston Taitostudiaa. Tiedustelut: Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Hoitotieteen laitos puh uef.fi/fi/hoitot 112 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON ERILLISVALINTOJEN HAKUOPAS 2014

13 Hoitotieteen valintakoevalinta, Kuopio Hoitotyön johtaminen, Kuopio Preventiivinen hoitotiede, Kuopio Terveystieteiden opettajankoulutus, Kuopio Hoitotieteen pääaineeseen valitaan 45 opiskelijaa suorittamaan terveystieteiden kandidaatin- ja maisterintutkintoa pelkän valintakokeen perusteella. Opiskelijat valitaan suoraan suuntautumisvaihtoehtoon. Hakijoiden hakukelpoisuusvaatimuksena on suoritettu soveltuva terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja, ensihoitaja, suuhygienisti, fysioterapeutti, röntgenhoitaja, bioanalyytikko, geronomi, toimintaterapeutti, jalkaterapeutti), väistyvän terveydenhuollon opistoasteen tutkinto tai 1994 päättyneen terveydenhuollon opistoasteen erikoistumistutkinto) Yhteensä 45 Valittavat Tasapisteissä ratkaisee Terveysalan amk-tutkinnon tai vastaavan suorittaneet hoitotiede, preventiiviinen hoitotiede hoitotiede, hoitotyön johtaminen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus Artikkeli Varasijat Loput Artikkeli VALINTAMENETTELY Valinta tapahtuu yhteisvalintana. Hoitotieteen sähköisessä yhteisvalinnassa hakukohteet ja sisäänottomäärät ovat: Hoitotiede, hoitotyön johtaminen (15) Hoitotiede, preventiivinen hoitotiede (15) Hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus (15) Loput valintakokeen hyväksytysti suorittaneet valitaan varasijoille. Hakea voi samanaikaisesti enintään kahteen hoitotieteen hakukohteeseen, jotka hakija asettaa ensisijaisuusjärjestykseen hakulomakkeella. Kunkin hakukohteen alin hyväksymispisteraja on vähintään 9 pistettä. Hyväksytyksi tullut ei voi jäädä jonottamaan suosituimmuusjärjestyksessä ylemmälle sijalle asettamaansa hakukohteeseen. Tasapisteissä valinta tehdään artikkelia koskevista kysymyksistä saadun tuloksen perusteella.. VALINTAKOE Hoitotieteen pääaineen valintakoe järjestetään Kuopion kampuksella tiistaina klo yliopiston Canthia rakennuksessa luentosaleissa L2 ja L3. Kokeeseen ilmoittautuminen alkaa klo Canthia rakennuksen 2. kerroksen aulassa. Yliopistoalueen kartta on julkaistu tämän oppaan lopussa sekä yliopiston www-sivulla. Valintakokeeseen osallistuvilla tulee olla mukanaan passi, ajokortti tai valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus sekä tavalliset kirjoitusvälineet. Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä. Koetehtävät ovat esseetehtäviä, jotka perustuvat koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon (artikkeliin) ja seuraaviin valintakoekirjoihin: Valintakoekirjat: 1) Eriksson Katie, Isola Arja, Kyngäs Helvi, Leino-Kilpi Helena, Lindström Unni, Paavilainen Eija, Pietilä Anna-Maija, Salanterä Sanna, Vehviläinen-Julkunen Katri, Åstedt-Kurki Päivi: Hoitotiede. 4. uudistettu painos, Sanoma Pro oy, Helsinki ) Kankkunen Päivi & Vehviläinen-Julkunen Katri: Tutkimus hoitotieteessä. 3. uudistettu painos. Sanoma Pro,Helsinki

14 Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa yliopistohaku.fi ja hakuaika on klo mennessä. HAKEMUKSEN LIITTET Hakemuksen liitteet on toimitettava viimeistään klo Kuopion kampuksen hakijapalveluihin, ks. osoite oppaan alussa. Hakemuksen liitteenä toimitetaan ainoastaan yksi hakukelpoisuuden antava tutkintotodistusjäljennös. Huom! Mikäli hakija ei ole toimittanut vaadittavia liitteitä määräaikaan mennessä, ei hakijan hakemusta käsitellä opiskelijavalinnassa. Jos hakijan nimi on vaihtunut (tutkintotodistuksessa eri nimi kuin hakulomakkeessa), on hakijan ilmoitettava siitä selkeästi. Sellaiset hakijat, jotka valmistuvat oppilaitoksesta vasta keväällä 2014, toimittavat hakukelpoisuuden tarkistamista varten oppilaitoksestaan saatavan virallisen opintorekisteriotteen mennessä. Liitteiden saatteeksi on merkittävä omat henkilö- ja yhteystiedot sekä viitteeksi Hoitotiede/Haku kandidaatin ja maisterin tutkintoon. Keväällä valmistuvat toimittavat jäljennöksen lopullisesta tutkintotodistuksesta mennessä. Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään Oikaisumenettely ja opiskelupaikan vastaanottaminen, ks. oppaan alku. Hoitotyön johtaminen, Kuopio Preventiivinen hoitotiede, Kuopio Terveystieteiden opettajankoulutus, Kuopio MAISTERIVALINTA Valinnassa voivat hakea terveystieteiden kandidaatin tutkinnon hoitotiede pääaineena suorittaneet hakijat. Lisäksi hakijoiden pohjakoulutusvaatimuksena on suoritettu soveltuva terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, väistyvän terveydenhuollon opistoasteen tutkinto tai 1994 päättyneen terveydenhuollon opistoasteen erikoistumistutkinto. Terveystieteiden maisteriopintoihin valitaan 3 opiskelijaa suoraan suuntautumisvaihtoehtoon: hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede tai terveystieteiden opettaja. Ks. taulukko s Hakea voi vain yhteen suuntautumisvaihtoehtoon. Mikäli valintaperusteet täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, eikä kaikkia voida valita, hakijat asetetaan järjestykseen opintomenestyksen perusteella. Maisterin tutkintoon hyväksytyltä voidaan edellyttää täydentävinä opintoina enintään 60 opintopisteen laajuisten opintojen (vastaa yhden lukuvuoden opintoja) suorittamista, mikäli hakijan aiempaan tutkintoon ei ole sisältynyt haettavan maisteritutkinnon opintojaksoihin edellytettäviä suuntaavia opintoja. Täydentäviä opintoja ei sisällytetä maisteritutkinnon 120 opintopisteeseen. Hakuaika on klo Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa yliopistohaku.fi. Tutkinto tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Hakemuksen liitteet tulee toimittaa viimeistään viikko hakuajan päättymiseen jälkeen Kuopion kampuksen hakijapalveluihin, ks. osoite oppaan alussa. Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään Oikaisumenettely ja opiskelupaikan vastaanottaminen, ks. oppaan alku AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ Avoimen yliopiston opintojen perusteella valitaan yhteensä 12 opiskelijaa hoitotieteen pääaineeseen suorittamaan terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoa. Haku tapahtuu suoraan suuntautumisvaihtoehtoon: hoitotyön johtaminen (6), preventiivinen hoitotiede (2) terveystieteiden opettaja (4). Hakea voi vain yhteen suuntautumisvaihtoehtoon. Hakijoiden hakukelpoisuusvaatimuksena on suoritettu soveltuva terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja, ensihoitaja, suuhygienisti, fysioterapeutti, röntgenhoitaja, bioanalyytikko, geronomi, toimintaterapeutti, jalkaterapeutti), väistyvän terveydenhuollon opistoasteen tutkinto tai 1994 päättyneen terveydenhuollon opistoasteen erikoistumistutkinto). Loput valittavissa olevat valitaan varasijoille. 114 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON ERILLISVALINTOJEN HAKUOPAS 2014

15 Hoitotieteen pääaineessa avoimen väylän valintaperusteena on, että hakija on suorittanut hoitotieteen perus- ja aineopinnot ja haettavan suuntautumisvaihtoehdon kannalta relevantin toisen tieteenalan perusopinnot kokonaisuudessaan. Lisäksi vaaditaan muita yliopistotason opintoja niin, että opintojen yhteenlaskettu laajuus on vähintään 100 opintopistettä. Suoritetut perus- ja aineopinnot eivät saa olla 10 vuotta vanhempia eivätkä yksittäiset opintojaksot viittä vuotta (5) vanhempia. Jos hakijoita on paljon, ja kaikkia ei voida ottaa, erottelevana valintaperusteena on opintopistemäärä, opintomenestys pääaineessa ja haettavan koulutusalan kannalta relevantit muut yliopistolliset opintojaksot. Terveystieteiden opettajankoulutukseen hakijoille eduksi katsotaan jos on suorittanut kasvatus/aikuiskasvatustieteen perusopinnot. Hoitotieteen aineopintojen ja toisen tieteenalan perusopintojen suorittamisesta on oltava todistus. Ellei todistusta ole annettu, on opintorekisteristä ilmettävä kokonaisuuden koostaminen ja vastuuopettajan hyväksyminen kokonaisuuden suorittamisesta. Opintorekisteriote opinnoista ei pelkästään riitä. Aiempaa yliopistollista tutkintoa tai sen osia ei voida hyödyntää pistelaskussa tässä haussa. Hakuaika on klo Hakeminen tapahtuu sähköistä hakulomaketta käyttäen osoitteessa yliopistohaku.fi. Opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Hakemuksen liitteet tulee toimittaa viimeistään viikko hakuajan päättymisen jälkeen Kuopion kampuksen hakijapalveluihin, ks. osoite oppaan alussa. Huom! Mikäli hakija ei ole toimittanut hakemuksessa mainittuja liitteitä määräaikaan mennessä, ei hakijan hakemusta käsitellä opiskelijavalinnassa. Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään Oikaisumenettely ja opiskelupaikan vastaanottaminen, ks. oppaan alku Ravitsemustiede, Kuopio Ravitsemustiede tarkastelee ravitsemuksen merkitystä terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii ruoan merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Opinnot ovat monitieteellisiä: niihin kuuluu ravitsemus- ja elintarviketieteen lisäksi lääketieteen, luonnontieteen ja käyttäytymistieteen opintoja. Ravitsemusterapian linjan koulutuksessa painottuu ravitsemuksen merkitys sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa käyttäytymisen muutosta tukevin menetelmin. Teoriaopintoja täydentävät käytännön harjoitustyöt potilastapaamisineen ja kolme kuukautta työssä oppimista (harjoittelua) terveydenhuollossa. Ravitsemusterapiaan suuntautuneen maisteritutkinnon Itä-Suomen yliopistossa suorittaneet voivat saada laillistetun ravitsemusterapeutin pätevyyden. Elintarvikebiotekniikan linjan koulutuksessa tavoitteena on elintarvikemikrobiologian, elintarvikeprosessien, elintarvikeanalytiikan ja ravitsemuksen perusteiden hallinta. Opetuksessa keskitytään elintarvikkeiden terveellisyyteen ja turvallisuuteen korostaen biotekniikan sovellutusmahdollisuuksia elintarvikkeiden tuotannossa ja jalostuksessa. Opetus on käytännönläheistä ja antaa vahvan valmiuden sekä laboratoriopainotteiseen tutkimukseen että teolliseen tuotekehitykseen. Tiedustelut: Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö s-posti:ravitsemustiede.haku(at)uef.fi puh uef.fi/kttravi MAISTERIVALINTA Ravitsemustieteen pääaineeseen terveystieteiden maisterin (TtM) tutkintoa opiskelemaan voi hakeutua myös suoritettuaan 180 opintopisteen laajuisen kandidaattitutkinnon ravitsemustieteessä tai muussa soveltuvassa aineessa. Hakijaksi hyväksytään myös henkilö, joka suorittaa alalle soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon siten, että voi esittää siitä tutkintotodistuksen kirjoittautumisen yhteydessä. Maisterin tutkinnon ravitsemustiede pääaineena voi suorittaa joko ravitsemusterapeutti- tai elintarvikebiotekniikkalinjalla. Ravitsemusterapeuttilinjan tutkinnon perusteella voi saada ravitsemusterapeutin pätevyyden. Opinnot kestävät kaksi vuotta. Maisteriväylän kautta voidaan valita kaksi uutta opiskelijaa joko ravitsemusterapeutti- tai elintarvikebiotekniikkalinjalle. Valinta tapahtuu kerran vuodessa kevätkaudella erillisvalintojen yhteydessä. Hakuaika on klo Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa yliopistohaku.fi. Hakemuksen liitteet tulee toimittaa viimeistään viikko hakuajan päättymiseen jälkeen Kuopion kampuk- 115

16 sen hakijapalveluihin, ks. osoite oppaan alussa. Hakemukseen on liitettävä vapaamuotoinen motivaatiokirje, jossa hakija ilmaisee hakukohteensa linjakohtaisesti. Valinnassa etusijalle asetetaan ne, joiden kandidaatin tutkinnon pääaine on ravitsemus- tai elintarviketiede. Tarvittaessa opintomenestystä ja hakijan motivaatiota käytetään lisäperusteena valinnassa. Maisterin tutkintoa suorittamaan hyväksytyiltä voidaan lisäksi vaatia täydentäviä, maisterin tutkinnon laajuuteen (120 op) sisältymättömiä opintoja. Ravitsemusterapeuttilinjalle vaaditaan suoritetuksi biokemia ja ihmisen fysiologia n. 15 op, ravitsemustieteen perusteet ja ravintofysiologia n. 15 op, elintarviketiede (elintarviketuntemus, elintarvikehygienia, ruoanvalmistus ja ruokatalous) n. 20 op, käyttäytymistieteet n. 5 op ja ravitsemusterapia (perusteet ja sydän- ja verisuonitaudit) 10 op. Elintarvikebiotekniikkalinjalle hyväksytyiltä vaaditaan suoritetuksi kemia ja biokemia n. 35 op, elintarviketiede n. 24 op (mukaan lukien mikrobiologia ja elintarvikeprosessit) ja ravitsemustiede n. 35 op (mukaan lukien ihmisen fysiologia). Molemmille linjoille vaaditaan lisäksi vähintään neljän viikon harjoittelu soveltuvassa paikassa. Täydentävät opinnot on suoritettava pääosin ennen maisteriopintojen aloittamista ja niistä sovitaan HOPS-keskustelun yhteydessä ennen opintojen aloittamista. Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään Oikaisumenettely ja opiskelupaikan vastaanottaminen, ks. oppaan alku. Terveyden biotieteiden koulutusohjelma, Kuopio Terveyden biotieteiden koulutusohjelmassa yhdistyvät luonnontieteellinen ja lääketieteellinen osaaminen. Koulutuksen sisällön suunnittelussa on lähdetty työelämän näkökulmasta, ja tavoitteena on kouluttaa osaajia lääke-, terveys- ja bioalan tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin sekä muihin em. alojen julkisen ja yksityissektorin asiantuntijatehtäviin. Koulutus antaa erinomaiset valmiudet myös biolääketieteelliseen tutkimustyöhön ja edelleen tutkijan uralle tieteellisen jatkokoulutuksen kautta. Koulutus on kaksiportainen ja kandidaattivaiheen jälkeen opiskelija jatkaa maisterivaiheen koulutusvaihtoehdoissa, jotka ovat osin englanninkielisiä. Tiedustelut: Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta s-posti: terbio(at)uef.fi puh uef.fi/biolaaketiede/terbio uef.fi/hae MAISTERIVALINTA Hakijalla tulee olla alempi korkeakoulututkinto (alemman korkeakoulututkinnon laajuus: 180 op) tai soveltuva ulkomainen koulutus, joka ao. maassa antaa kelpoisuuden vastaavantasoisiin korkeakouluopintoihin tai jolla muutoin voidaan todeta olevan riittävät tiedot ja valmiudet ylemmän korkeakoulututkinnon opintojen suorittamista varten. Hakijoilta edellytetään riittäviä perustietoja biolääketieteestä ja luonnontieteistä, esimerkiksi kemiasta, biokemiasta, solu- ja molekyylibiologiasta ja ihmisen biologiasta. Tarvittaessa nämä valmiudet voidaan arvioida suullisen haastattelun perusteella. FM-tutkintoa suorittamaan hyväksytyltä opiskelijalta voidaan edellyttää enintään 60 opintopisteen laajuiset täydentävät opinnot ennen maisterivaiheen opintojen pääasiallista aloittamista. Täydentävistä opinnoista tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma, jonka sisältö vaihtelee riippuen opiskelijan aiemmasta tutkinnosta ja mahdollisesta muusta koulutuksesta ja työelämäkokemuksesta. Hakuaika on keväällä klo sekä syksyllä klo mennessä. Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa yliopistohaku.fi ja syksyllä 2014 osoitteessa opintopolku.fi. Tutkinto tulee olla suoritettu hakuajan päättymiseen mennessä. Liitteet (mm. tutkintotodistus) tulee toimittaa viimeistään viikko hakuajan päättymiseen jälkeen Kuopion kampuksen hakijapalveluihin, ks. osoite oppaan alussa. Valinnan tulokset julkistetaan kevään hauissa viimeistään Oikaisumenettely ja opiskelupaikan vastaanottaminen, ks. oppaan alku. 116 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON ERILLISVALINTOJEN HAKUOPAS 2014

17 AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ Terveyden biotieteiden koulutusohjelmaan voi hakeutua opiskelemaan luonnontieteiden kandidaatin (LuK) ja filosofian maisterin (FM) tutkintoja avoimen yliopiston väylän kautta. Hakemisen edellytyksenä on vähintään 25 op avoimessa yliopistossa suoritettuja tutkintoon soveltuvia pääaineen perus- ja aineopintoja tai pakollisia sivuaineopintoja. Valinta tehdään suoritettujen opintojen laajuuden, tutkintoon soveltuvuuden ja opintomenestyksen perusteella. Erillisvalintojen hakuajat ovat keväällä klo sekä syksyllä klo mennessä, jolloin hakemuksen tulee olla perillä hakulomakkeessa ilmoitetussa osoitteessa. Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa yliopistohaku.fi. Valinnan tulokset julkistetaan kevään valintojen osalta viimeistään Oikaisumenettely ja opiskelupaikan vastaanottaminen, ks. oppaan alku. Hakemuksen liitteet on toimitettava hakuajan päättymiseen mennessä Itä-Suomen yliopiston hakijapalveluihin, Kuopion kampus. Mikäli hakija ei ole toimittanut hakemuksessa mainittuja liitteitä määräaikaan mennessä, ei hakemusta käsitellä opiskelijavalinnassa. SIIRTO-OPISKELIJAVALINTA Terveyden biotieteiden koulutusohjelmassa voi hakeutua opiskelemaan luonnontieteiden kandidaatin (LuK) ja filosofian maisterin (FM) tutkintoja siirto-opiskelijana täyttäessään yleiset siirto-opiskelijan edellytykset. Lisäksi edellytyksenä on vähintään 25 op tutkintoon soveltuvia perus- ja aineopintoja. Valinta tehdään suoritettujen opintojen laajuuden, tutkintoon soveltuvuuden ja opintomenestyksen perusteella. Siirto-opiskelijaksi voi hakea aikaisintaan yhden lukuvuoden opintojen jälkeen. Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa, keväällä klo (tulokset viimeistään mennessä) sekä syksyllä klo mennessä. Hakeminen tapahtuu paperisella hakulomakkeella, joka julkaistaan ja on tulostettavissa hae -sivustolla uef.fi/opiskelu/hakulomakkeet. Hakemus ja sen liitteet (mm. opintorekisteriote ja läsnäolotodistus) toimitetaan hakuajan loppuun mennessä Itä-Suomen yliopiston hakijapalveluihin, os. Itä-Suomen yliopiston hakijapalvelut, Kuopion kampus, PL 1627, Kuopio tai käyntiosoite: Canthia -rakennus, 2. kerros, Yliopistonranta 1 C, Kuopio. MUU ERILLISVALINTA 1) Valinta soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon perusteella Terveyden biotieteiden koulutusohjelmaan otetaan erillisvalinnassa opiskelijoita kandidaatin ja maisterin tutkintoon soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon perusteella. Valinta tapahtuu aiemman tutkinnon opintojen soveltuvuuden (tutkintoon sisällytettävissä olevien opintojen kokonaisopintopistemäärä) ja aiemmassa tutkinnossa osoitetun opintomenestyksen perusteella. Hakuajat ovat keväällä klo sekä syksyllä klo mennessä. Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa yliopistohaku.fi ja syksyllä 2014 osoitteessa opintopolku.fi. Hakemuksen liitteet on toimitettava viimeistään viikko hakuajan päättymisen jälkeen Itä-Suomen yliopiston hakijapalveluihin, Kuopion kampus. Mikäli hakija ei ole toimittanut hakemuksessa mainittuja liitteitä määräaikaan mennessä, ei hakemusta käsitellä opiskelijavalinnassa. Valinnan tulos kevään haun osalta julkaistaan viimeistään ) Valinta kilpailumenestyksen perusteella Muu erillisvalinta hakuväylässä voi terveyden biotieteiden koulutusohjelmaan hakea myös kilpailumenestyksen perusteella. Kilpailut, joita hakija voi käyttää, on lueteltu alla. Hakuaika on klo Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa yliopistohaku.fi. Hakemuksen liitteet tulee toimittaa viimeistään viikko hakuajan päättymisen jälkeen Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen hakijapalveluihin. Huom! Mikäli hakija ei ole toimittanut hakemuksessa mainittuja liitteitä määräaikaan mennessä, ei hakijan hakemusta käsitellä opiskelijavalinnassa. Opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan viimeistään Kilpailut, joita hakija voi käyttää: MAOL (Kymmenen parhaan joukkoon sijoittuneet): lukion matematiikkakilpailu (avoin sarja) lukion fysiikkakilpailu (avoin sarja) lukion kemiakilpailu (avoin sarja) BMOL biologian kansallisen kilpailun perusteella valmennukseen valitut 117

18 Kansainväliset maisteriohjelmat terveystieteiden tiedekunnassa HAKUAIKA Hakuaika kansainvälisiin maisteriohjelmiin on klo Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa universityadmissions.fi. HAKUKOHTEET MDP in Public Health, Kuopio MDP in Public Health Nutrition, Kuopio MDP in General Toxicology and Environmental Health Risk Assessment (GTG), Kuopio LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopiston kansainvälisten maisteriohjelmien www-sivuilta uef.fi/admissions ja universityadmissions.fi 118 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON ERILLISVALINTOJEN HAKUOPAS 2014

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Aineenopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Biologia

Lisätiedot

terveystieteiden tiedekunta

terveystieteiden tiedekunta terveystieteiden tiedekunta KUOPION KAMPUS Farmaseutin koulutusohjelma Farmaseutti (alempi) Proviisorin koulutusohjelma Farmaseutti (alempi) Proviisori (ylempi) Hammaslääketieteen koulutusohjelma Hammaslääketieteen

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Biologia Fysiikka ja fysiikan aineenopettajan koulutus Kemia ja kemian aineenopettajan koulutus Kemistitutkija Matematiikka ja matematiikan

Lisätiedot

terveystieteiden tiedekunta

terveystieteiden tiedekunta terveystieteiden tiedekunta KUOPION KAMPUS Farmaseutin koulutusohjelma Farmaseutti (alempi) Proviisorin koulutusohjelma Farmaseutti (alempi) Proviisori (ylempi) Hammaslääketieteen koulutusohjelma Hammaslääketieteen

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 11.-12.11.2015 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 2(10) SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden maisteriohjelma.. 3 2. Luokanopettajan maisteriohjelma

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede www.uef.fi www.uef.fi/laake/laaketiede www.uef.fi/hammas n. 2500 perustutkinto-opiskelijaa, viisi eri

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA Ennen kuin täytät lomakkeen, tutustu valintaperusteisiin, jotka ovat tämän hakemuslomakkeen

Lisätiedot

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v) 1 FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Katso koulutusten kuvaukset yliopiston verkkosivulta tai koulutustarjontaesitteestä tai Opintopolusta. Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Aineenopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Biologia

Lisätiedot

Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015

Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015 Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015 Sosiaalipedagogiikka on tieteenala, joka yhdistää kasvatustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen näkökulman. Se tarkastelee kasvun

Lisätiedot

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013.

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tämä sääntö sisältää tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin ja opintoihin

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin tiedekunta Biokemian

Lisätiedot

BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016

BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016 1 BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016 Koulutustarjonta ja hakukohteet Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekuntaan valitaan korkeakoulujen sähköisessä yhteishaussa (opintopolku.fi)

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede www.uef.fi www.uef.fi/laake/laaketiede www.uef.fi/hammas Terveystieteiden tiedekunnassa on n. 2500 perustutkintoopiskelijaa,

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto)

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan

Lisätiedot

Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 )

Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Valintaperusteet Hakukelpoisuus ja mahdolliset hakemista koskevat rajoitukset: Hakukelpoisia ovat

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston siirto-opiskelijavalinnalla

Itä-Suomen yliopiston siirto-opiskelijavalinnalla Itä-Suomen yliopiston siirto-opiskelijavalinta Itä-Suomen yliopiston siirto-opiskelijavalinnalla tarkoitetaan toisesta yliopistosta Itä-Suomen yliopistoon siirto-opiskelijana hakevia (ks. ryhmät myöhemmin

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.)

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) HAKUOHJE VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla on syksystä 2005 alkaen mahdollista suorittaa visuaalisen alan taideopettajien

Lisätiedot

Lääketieteellisen tiedekunnan uudistuneet biolääketieteen koulutusvaihtoehdot

Lääketieteellisen tiedekunnan uudistuneet biolääketieteen koulutusvaihtoehdot Lääketieteellisen tiedekunnan uudistuneet biolääketieteen koulutusvaihtoehdot ABI-tapahtuma 15.1.2015 Eeva Rainio Kansainvälisen koulutuksen koordinaattori Sisältö Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelumahdollisuudet

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON ERILLISVALINTA

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON ERILLISVALINTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON ERILLISVALINTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO ERILLISVALINTOJEN HAKUOPAS 2014 Filosofinen tiedekunta Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Terveystieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede www.uef.fi www.uef.fi/laake/laaketiede www.uef.fi/hammas www.opintopolku.fi Terveystieteiden tiedekunnassa

Lisätiedot

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö)

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2012 1. TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT 1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille

Lisätiedot

Tavoitteena tutkinto

Tavoitteena tutkinto Tavoitteena tutkinto Helsingin yliopiston Opintojen suunnittelu Opintoja suunnitellessa on hyvä pohtia mitä ja miksi haluat opiskella millaisia tavoitteita sinulla on millainen olet opiskelijana miten

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015 OPISKELIJAVALINTA 2016 Arja Hiltunen 9.11.2015 Opiskelijavalinta uudistuksen II vaihe koskee syksyllä 2016 alkavaa koulutusta osa korkeakoulupaikoista varataan ensikertalaisille yhdenpaikan säännös koskee

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Historia Humanististen tieteiden kandidaatti (alempi) Filosofian maisteri (ylempi) Julkisoikeus Hallintotieteiden kandidaatti (alempi)

Lisätiedot

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 Hyväksytty Poliisiammattikorkeakoulun hallituksessa 12.2.2016 1 SISÄLLYS 1. OPISKELIJAVALINNAN YLEISPERIAATTEET... 2 2. KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN JA

Lisätiedot

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012 Hakijan opas Uudet opiskelijat Vuonna 2012 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön (suomenkielinen), ohjauksen, dramaturgian, valosuunnittelun ja äänisuunnittelun

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 13.-14.11.2013 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Yliopistojen erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja,

Lisätiedot

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot Hakukohde Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op) Hakuaika 4.1. 22.1.2016 (klo 16.15) Hakeminen Koulutukseen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet VALINTA JATKOKOULUTUKSEEN 1. Yleinen hakukelpoisuus Yleinen hakukelpoisuus määritellään yliopistolaissa

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Opintopolku ja muut oppijan palvelut -infotilaisuus Messukeskuksessa 6.11.2015 Syksyn 2015 yhteishaku - ajankohtaista Valintojen tulokset julkaistaan

Lisätiedot

Siirtohaku, Biologia, Joensuu Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Siirtohaku, Biologia, Joensuu Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v) LUONNONTIETEIDEN JA METSÄTIETEIDEN TIEDEKUNTA Katso koulutusten kuvaukset yliopiston verkkosivulta tai koulutustarjontaesitteestä tai Opintopolusta. Siirtohaku, Biologia, Joensuu Biologian siirtohaussa

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan (OKM) Opiskelijavalintoja uudistamalla pyritään alentamaan korkeakouluopintojen aloittamisikää, saamaan

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi YHTEISHAKU 2015 Aikataulut Valintaperusteet YHTEISHAKU Hakupalvelu (suomi) (ruotsi) (englanti) Yhteishaun aikataulut 1. hakuaika 7.1.- 27.1.2015 klo 15.00 (vieraskieliset koulutukset) 2. hakuaika 17.3.

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Tule opiskelemaan Turun yliopiston hoitotieteen laitokselle. Dinah Arifulla, opinto-ohjaaja & Anna Axelin, Tohtorikoulutettava

Tule opiskelemaan Turun yliopiston hoitotieteen laitokselle. Dinah Arifulla, opinto-ohjaaja & Anna Axelin, Tohtorikoulutettava Tule opiskelemaan Turun yliopiston hoitotieteen laitokselle Dinah Arifulla, opinto-ohjaaja & Anna Axelin, Tohtorikoulutettava 10.11.2010 http://www.med.utu.fi/hoitotiede/ Turun yliopisto, Lääketieteellinen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA VALINTAPERUSTEET

OULUN YLIOPISTON BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA VALINTAPERUSTEET 1 OULUN YLIOPISTON BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 Koulutusohjelmassa suoritettava

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 14.-15.11.2012 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 6 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014 Huom! Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu ei ole mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa. 1. Kauppakorkeakoulun koulutusalat

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Möte 5/2016, ärende 12, bilaga 1 1 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Haku tekniikan kandidaatin hakukohteisiin 1. Yhteisvalinta Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 Uudet opiskelijat Vuonna 2010 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön, ohjauksen, dramaturgian, valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmiin, teatteriopettajan

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 12.-13.11.2014 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu

Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu A ineenopettaian ja luokanopettajan koulutus antaa laaja-alaisen opettajan kelpoisuuden. Koulutusohjelmaan valitut

Lisätiedot

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa?

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa? 9. Usein kysytyt kysymykset Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa korkeakoulut voivat oman päätöksensä mukaan varata paikkoja

Lisätiedot

Valintaperusteet 2016 1 (6)

Valintaperusteet 2016 1 (6) Valintaperusteet 216 1 (6) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Apuvälineteknikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING)

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan valintakokeeseen. Valintakokeesta on saatava

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO Haluatko vaihtaa pääainetta? TAI Onko sinulla vähintään alempi korkeakoulututkinto toisesta korkeakoulusta ja haluat vaihtaa

Lisätiedot

Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista. Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio

Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista. Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) Suomen 5. suurin ammattikorkeakoulu noin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS HAKUOPAS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS HAKUOPAS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS HAKUOPAS 1. HAKEMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIIN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUKSIIN Jyväskylän yliopiston järjestämät psykoterapeuttikoulutusohjelmat ovat

Lisätiedot

Hakutoimiston palvelut ja erilaiset hakuväylät v. 2018

Hakutoimiston palvelut ja erilaiset hakuväylät v. 2018 Hakutoimiston palvelut ja erilaiset hakuväylät v. 2018 Ajankohtaista Amiksesta 2017 Laura Linnavuori 13.10.2017 Salpauksen hakutoimisto Hakutoimisto tarjoaa tietoa Koulutuskeskus Salpauksen monipuolisesta

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijoille Tiistaina klo 14.00 16.00 Biokeskus 3, LS 2402 Infon aiheet Opettajien kelpoisuusvaatimukset Opettajan pedagogisten

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

HAKU LUKUVUONNA SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN ICT-ALAN OSAAJILLE

HAKU LUKUVUONNA SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN ICT-ALAN OSAAJILLE HAKU LUKUVUONNA 2017 2018 SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN ICT-ALAN OSAAJILLE Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön 16 :n mukaan käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISVALINNAT 2015 (SUOMENKIELISET MAISTERIOHJELMAT, SIIRTOHAKU JA VALINTA AVOIMIA YLIOPIS- TO-OPINTOJA SUORITTANEILLE)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISVALINNAT 2015 (SUOMENKIELISET MAISTERIOHJELMAT, SIIRTOHAKU JA VALINTA AVOIMIA YLIOPIS- TO-OPINTOJA SUORITTANEILLE) KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISVALINNAT 2015 (SUOMENKIELISET MAISTERIOHJELMAT, SIIRTOHAKU JA VALINTA AVOIMIA YLIOPIS- TO-OPINTOJA SUORITTANEILLE) 2(18) SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO BIOTALOUDEN KOULUTUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO BIOTALOUDEN KOULUTUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA BIOTALOUDEN KOULUTUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Biotalous paljon mahdollisuuksia Voi sisältää monenlaisia aloja Kemiaa, ympäristötiedettä, johtamista, IT-osaamista, kieliä jne sekä näiden yhdistelmiä Tarjonta

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja moni6eteisimpiä yliopistoja Peruste;u 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 6edekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja moni6eteisimpiä yliopistoja Peruste;u 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 6edekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja moni6eteisimpiä yliopistoja Peruste;u 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 6edekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin 6edekunta Biokemian

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

SIVUAINEIDEN PERUSOPINNOT. Valintaperusteet 2016. Yleiset valintaperusteet

SIVUAINEIDEN PERUSOPINNOT. Valintaperusteet 2016. Yleiset valintaperusteet 1 (5) OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, TURKU SIVUAINEIDEN PERUSOPINNOT Valintaperusteet 2016 Yleiset valintaperusteet Opettajankoulutuslaitoksen (OKL) Turun yksikön sivuaineiden perusopintojen kevään 2016 haussa

Lisätiedot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (YHTEISHAKU KEVÄT 20 16) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Voit hakea

Lisätiedot

Joustava opintoketju Pohjois Savossa hanke

Joustava opintoketju Pohjois Savossa hanke Joustava opintoketju Pohjois Savossa hanke Joustava opintoketju Pohjois Savossa hankkeen terveysalan työryhmän jäseninä ja tämän raportin laatimiseen osallistuneet henkilöt: Jäsenet Lappalainen Sirkka

Lisätiedot

Kaikki mitä tarvitset

Kaikki mitä tarvitset hakuopas 2o14 JOENSUUN KAMPUS n. 7 900 tutkinto-opiskelijaa vuonna 2013 valittiin lähes 1 800 uutta opiskelijaa koulutusta humanistisella, kauppatieteellisellä, kasvatustieteellisellä, matemaattis-luonnontieteellisellä,

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston sisäisen siirto-opiskelijavalinnan ohjeistus

Itä-Suomen yliopiston sisäisen siirto-opiskelijavalinnan ohjeistus Itä-Suomen yliopiston sisäisen siirto-opiskelijavalinnan ohjeistus Itä-Suomen yliopiston sisällä siirtoa tai pääaineen vaihtoa hakevan opiskelijan kannattaa tutustua hakukohteen yksityiskohtaisten valintaperusteiden

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 Kevään 2015 yhteishaussa on humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkintoon

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5)

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Hakeminen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 7. 27.1.2015. Sähköinen hakemus tulee

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 KASVATUSTIETEIDEN TIED EKUNTA VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 I HAKUKELPOISUUS Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on 1(5) voimassa oleva

Lisätiedot

TEATTERIOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA

TEATTERIOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2014 TEATTERIOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Maisteriohjelman tavoitteena on opiskelijan omakohtaisen taidepedagogisen näkemyksen kehittäminen

Lisätiedot

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut HAKUAJAT TAMKIN KOULUTUKSIIN 8. 27.1.2016 Englanninkielinen koulutus Studyinfo.fi

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008 2009

OPINTO-OPAS 2008 2009 OPINTO-OPAS 2008 2009 Hoitotieteen tieteenalaohjelma Terveystieteiden opettajan koulutusohjelma Terveyshallintotieteen tieteenalaohjelma Radiografian tieteenalaohjelma Kliinisen laboratoriotieteen tieteenalaohjelma

Lisätiedot

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON Anne Talvio Koulutuspalvelut OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja MONITETEINEN

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi TTY:n opintotarjonta 24.9.2014 Kaisa Niskanen TTY Opiskelijapalvelut Perustettu vuonna 1965 Toiminut säätiömuotoisena vuoden

Lisätiedot

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Kulttuurialalla opiskelijavalinnassa valintakokeella on suuri painoarvo. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen tai hakijat

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Lääketiede apulaisprofessori Petteri Nieminen terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, biolääketieteen yksikkö

Lääketiede apulaisprofessori Petteri Nieminen terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, biolääketieteen yksikkö Abi-infon ohjelma 2015 Lääketiede ja Hammaslääketiede Lääketiede apulaisprofessori Petteri Nieminen terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, biolääketieteen yksikkö Hammaslääketiede kliininen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

TANSSINOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA

TANSSINOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2016 TANSSINOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Maisteriohjelman tavoitteena on opiskelijan omakohtaisen taidepedagogisen näkemyksen

Lisätiedot

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014)

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) 1 Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) Opiskelijavalinnan maksimipisteet (100 pistettä): Koulumenestys Valintakoe 60 pistettä 40 pistettä Kaikki hakukelpoiset

Lisätiedot

Yliopistojen yhteishaku 2011

Yliopistojen yhteishaku 2011 Yliopistojen yhteishaku 2011 Hakijamäärä 2010, 66 300 (2009, 63 900) Hakijat koulutusaloittain I koulutusala 2010 2009 muutos Eläinlääketieteellinen 708 Farmasia 1526 Hammaslääketieteellinen 948 Humanistinen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKU SUOMENKIELISIIN MAISTERIOHJELMIIN SIIRTOHAKU 2016

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKU SUOMENKIELISIIN MAISTERIOHJELMIIN SIIRTOHAKU 2016 KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKU SUOMENKIELISIIN MAISTERIOHJELMIIN SIIRTOHAKU 2016 2(18) SISÄLTÖ 1. Maisteriohjelmat ja aloituspaikat 1.1 Yleinen hakukelpoisuus maisteriohjelmiin

Lisätiedot

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta?

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Opintoasiainkoordinaattori Tanja Steiner 13.10.2004 Teema Opettaja Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutus Helsingin yliopistossa Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi Opo-info 27.11.2015 Sirkku Mäntyniemi Yhteishaku, kevät 2016 1. hakuaika 8.1.-27.1. 2016 klo 15 Vieraskieliset koulutukset (Bachelor) 2. hakuaika 16.3.-6.4.2016 klo 15 AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat

Lisätiedot

yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Historia Humanististen tieteiden kandidaatti (alempi) Filosofian maisteri (ylempi) Julkisoikeus Hallintotieteiden kandidaatti (alempi)

Lisätiedot