Itä-Suomen yliopiston sisäisen siirto-opiskelijavalinnan ohjeistus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Suomen yliopiston sisäisen siirto-opiskelijavalinnan ohjeistus"

Transkriptio

1 Itä-Suomen yliopiston sisäisen siirto-opiskelijavalinnan ohjeistus Itä-Suomen yliopiston sisällä siirtoa tai pääaineen vaihtoa hakevan opiskelijan kannattaa tutustua hakukohteen yksityiskohtaisten valintaperusteiden lisäksi myös erillisvalintojen hakuoppaan 2013 alkuosaan, jossa on yleisiä ohjeita opiskelijaksi hakemiseen ja erillisvalintojen hakijaryhmiin liittyen. Oppaan alkuosa sisältää kaikkien tiedekuntien opiskelijavalintaan liittyviä yleisiä periaatteita, menettelyohjeita ja aikatauluja. Lisäksi alkuosasta löydät tietoa opiskelijavalintoihin ja opintoihin liittyvästä neuvonnasta. Opas on luettavissa ja tulostettavissa verkko-osoitteessa Siirto-opiskelijavalinnoissa valittavat opiskelijat valitaan suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa. Maisteriopintojen aikana siirtymistä haluavat opiskelijat hakevat maisterivaiheen erillisvalinnassa suorittamallaan kandidaattitutkinnolla. Yliopistossa voi olla hakukohteita, joihin ei oteta lainkaan ns. siirto-opiskelijoita. Siirto-opiskelijat valitaan tiedekuntien sopimien yhteisten periaatteiden sekä kunkin tiedekunnan erikseen vahvistamien valintaperusteiden ja kiintiöiden mukaisesti. Heihin ei sovelleta yhden opiskelupaikan säännöstä. Tiedekuntien valintaperusteissa voi olla tarkempia siirtymiseen liittyviä menettelyohjeita hakukohteesta riippuen. SIIRTO-OPISKELIJOIDEN RYHMÄT Siirto-opiskelijavalinta koskee vain kandidaattivaiheen opiskelijoita ja siinä voivat hakea a) toisessa suomalaissa yliopistossa opiskelevat opiskelijat, joilla on voimassa oleva opiskeluoikeus. Opiskelija voi siirtyä toisesta yliopistosta suorittamaan samaa tutkin-toa/tutkintonimikettä samassa tai vastaavassa koulutus-ohjelmassa/pääaineessa tai samassa/vastaavassa suun-tautumisvaihtoehdossa (ohjeistus erillisvalinnan hakuoppaassa 2013 kohdassa Itä- Suomen yliopiston siirto-opiskelijavalinta ) b) pääainetta tai koulutusohjelmaa Itä-Suomen yliopiston sisällä vaihtavat, kun tiedekunta, kampus ja/tai tavoitetutkinto ei vaihdu c) pääainetta tai koulutusohjelmaa Itä-Suomen yliopiston sisällä vaihtavat, kun tavoitetutkinto ja/tai tiedekunta vaihtuu d) kampusta Itä-Suomen sisällä vaihtavat, jolloin kampuksen vaihto voi tapahtua saman oppiaineen sisällä niissä hakukohteissa, joihin opiskelijoita valitaan useammalle kampukselle. Tässä ohjeistuksessa kuvataan yliopiston sisäiset siirto-opiskelijamenettelyt ts. siirto-opiskelijoiden ryhmät b-d. Yliopistojen välinen siirto-opiskelijavalinta on kuvattu Itä-Suomen yliopiston erillisvalintojen hakuoppaassa kohdassa Itä-Suomen yliopiston siirto-opiskelijavalinta. NEUVONTA Lisätietoja siirto-opiskelijavalinnasta saa ensisijaisesti ao. tiedekunnan hallintopalvelukeskuksesta tai haettavana olevasta oppiaineesta ks. yhteystiedot kunkin tiedekunnan erillisvalintaa koskevista osioista (tiedekunnan yhteinen osuus). Neuvontaa annetaan myös yliopiston hakijapalveluissa ks. yhteystiedot oppaan alussa. 1

2 1. Pääainetta tai koulutusohjelmaa Itä-Suomen yliopiston sisällä vaihtavat mukaisessa paremmuusjärjestyksessä 5 opiskea) kun tiedekunta, kampus ja/tai tavoitetutkinto ei vaihdu Vaihtaminen voi tapahtua tiedekunnasta riippuen aikaisintaan ensimmäisen opiskelulukukauden jälkeen samassa tiedekunnassa, samalla kampuksella ja siten ettei tavoitetutkinto vaihdu. Siirto-oikeus koskee vain kandidaattivaiheen opiskelijoita. Maisterivaiheessa siirtymistä haluavat opiskelijat hakevat maisterivaiheen erillisvalinnassa suorittamallaan kandidaattitutkinnolla. Tiedekunta voi valintaperusteissaan edellyttää tietyn määrän opintosuorituksia suoritetuksi edellisessä opinto-oikeudessa. Esim. aineesta, johon siirrytään on oltava suoritettuna valintaperusteissa vaadittu määrä opintoja, esim. vähintään perusopinnot. Hakukohdekohtaisissa ohjeissa voi olla myös tarkempia vaatimuksia ja rajoituksia. b) kun tavoitetutkinto ja/tai tiedekunta vaihtuu Yliopiston sisällä opiskelija voi hakea siirtoa myös suorittamaan jotakin muuta tutkintoa samassa tai jossakin toisessa tiedekunnassa. Siirto-oikeus koskee vain kandidaattivaiheen opiskelijoita. Maisterivaiheessa siirtymistä haluavat opiskelijat hakevat maisterivaiheen erillisvalinnassa suorittamallaan kandidaattitutkinnolla. Siirtoanomuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että haki-ja on ollut edellisessä opinto-oikeudessaan läsnä olevana vähintään yhden lukukauden. Tiedekunta voi valintaperusteissaan edellyttää tietyn määrän opintosuorituksia suoritetuksi edellisessä opinto-oikeudessa. Hakukohdekohtaisissa ohjeissa voi olla myös tarkempia vaatimuksia ja rajoituksia. HAKEMISEEN LIITTYVÄT KÄYTÄNNÖT JA MENETTELY Hakeminen tapahtuu yliopiston www-sivulla www. uef.fi/opiskelu/hakulomakkeet julkaistavalla siirto-opiskelijan hakulomakkeella. Hakemus toimitetaan hakulomakkeessa ilmoitettuun paikkaan. Tiedekunta käsittelee hakemuksen, minkä jälkeen hakija saa siitä päätöksen. Pääaineen vaihto on mahdollista myös silloin, jos oppiaineessa on useampia pääaineita tarjolla. Hakuajat on ilmoitettu kunkin hakukohteen kohdalla. Filosofinen tiedekunta HUMANISTINEN OSASTO Englannin kieli ja kulttuuri, Englannin kieli ja kääntäminen, Kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma, Ruotsin kieli, Saksan kieli, Suomen kieli ja kirjallisuus, Venäjän kieli, Yleinen kielitiede, Hakijan edellytetään suorittaneen opintoja perusopintoja vastaavan määrän (25 op) siinä oppiaineessa, johon hän hakee. Hakeminen humanistisen osaston oppiaineisiin tapahtuu erillisvalintojen hakuaikoina filosofisen tiedekunnan siirto-opiskelijoiden hakulomakkeella, joka on tulostet-tavissa verkosta osoitteessa opiskelu/hakulomakkeet. Hakemus liitteineen toimitetaan hakuajan päättymiseen mennessä hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. Lisätietoja: Poikkeuksena on kulttuurintutkimuksen koulutusohjelman oppiaine mediakulttuuri ja viestintä, jonka aineopintoihin on erillinen haku. Aineopintoihin valitaan vuosittain 15 opiskelijaa. Itä-Suomen yliopiston opiskelijoilta vaaditaan perusopintojen lisäksi aineopintojen opinto-oikeus. Lisätietoja mediakulttuurin lehtorilta Johanna Uotiselta, sähköposti ja filtdk/mediakulttuuri-ja-viestinta. Pääaineen vaihtoa hakevat, eli omassa tiedekunnassa samaa tutkintoa suorittavat voivat hakea pääaineen vaihtoa hakemassaan pääaineessa suoritettujen perusopintojen perusteella vapaamuotoisella hakemuksella ilman määräaikoja, mutta muuten samoilla perusteilla kuin siirto-opiskelijat. KASVATUSTIETEIDEN JA PSYKOLOGIAN OSASTO Erityispedagogiikan tieteenalaopinnot, Erityispedagogiikan tieteenalaopintoihin voivat hakea Itä-Suomen yliopiston opiskelijat, jotka ovat suorittaneet hakuperusteena olevat opintokokonaisuudet. HAKUKELPOISUUS Erityispedagogiikan tieteenalaopinnoissa on 5 aloituspaikkaa. Hakijalla on oltava suoritettuna sekä erityispedagogiikan että jonkin muun yliopistollisen aineen perusopintokokonaisuus tai approbatur -arvosana (15 ov tai 25 op). Hakukelpoisuuden tuottavat opinnot on oltava suoritettuina viimeistään hakuajan päättyessä VALINTAMENETTELY JA VALINTAKOE Valintakoe on aineistokoe ja se järjestetään klo 8.00 alkaen. Valintakokeeseen osallistutaan ilman erillistä kutsua. Valintakokeeseen ilmoittaudutaan mennessä osoitteeseen erped.haku(at)uef.fi. Erityispedagogiikan tieteenalaopintoihin valitaan valintakokeen (aineistokokeen) pistemäärän 2 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

3 lijaa. Kokeen aineistoon tutustumisvaihe alkaa valintakoepäivänä klo 8.00 Educa-rakennuksen salissa E100 (Tulliportinkatu 1). Aineistokoe järjestetään samassa salissa klo Valintakokeeseen osallistuvien on esitettävä valokuvallinen henkilöllisyystodistus tai vastaava. Aineistokokeesta voi saada yhteensä 10 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 5 pistettä tullakseen hyväksytyksi erityispedagogiikan tieteenalaopintoihin. HAKEMUS JA LIITTEET Hakuaika alkaa ja päättyy klo Hakeminen tapahtuu hakulomakkeella, jota on tulostettavissa osoitteesta hakulomakkeet. Hakulomake ja liitteet toimitetaan lomakkeessa mainittuun osoitteeseen hakuajan päättymiseen mennessä. Hakemukseen liitetään hakukelpoisuuden osoittavat todistusjäljennökset tai opintosuoritusrekisteriotteet suoritetuista yliopistollisista opintokokonaisuuksista. Mikäli opintoja on suoritettu ulkomailla, liitetään mukaan myös Opetushallituksen tai suomalaisen yliopiston antama vastaavuustodistus. Liitteet on toimitettava viimeistään VALINNAN TULOKSEN JULKISTAMINEN JA OIKAISUMENETTELY Valinnan tulos julkistetaan klo Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan ilmoitustaululla (os. Tulli-portinkatu 1). Valinnan tuloksista saa tietoja puhelimitse samana päivänä klo numeroista tai Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus, Voidakseen tulla hyväksytyksi siirtohaussa hakijalla on oltava vastaavantasoinen opinto-oikeus tai opinto-oikeus vastaaviin opintoihin joko Itä-Suomen yliopistossa tai muussa yliopistossa. Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen tutkinto-opiskelijaksi voidaan vahvistetun aloituspaikkamäärän lisäksi hyväksyä opiskelija, joka on suorittanut kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopintokokonaisuuden (60 op/35 ov) vähintään arvosanalla hyvä (3/5) sekä sen lisäksi vähintään yhden muun yliopistollisen aineen perusopintokokonaisuuden (25 op/15 ov). Hakijan pääaine määrittyy suoritetun aineopintokokonaisuuden perusteella (kasvatustieteen aineopinnot suorittaneen hakijan pääaine on kasvatustiede ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot suorittaneen hakijan aikuiskasvatustiede). Hakemukseen on liitettävä selvitys opiskelupaikasta ja tutkinnoista/opinnoista (todistusjäljennös ja/tai opintosuoritusrekisteriote). Hakulomake on tulostettavissa osoitteessa hakulomakkeet. Hakuaika alkaa keväällä ja päättyy klo Syksyn hakuaika alkaa ja päättyy Kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnoista sekä muista suoritetuista opintokokonaisuuksista tulee olla kokonaisuusmerkinnät opintorekisterissä kevään haun osalta ja syksyn haun osalta mennessä. Kevään osalta hakemuksen liitteet on toimitettava viimeistään ja syksyn osalta viimeistään Hakemuksen liitteet tarkistetaan alkuperäisistä opintojen alkaessa. Valinnan tulos julkistetaan kevään osalta viimeistään klo ja syksyn valinnan tulos viimeistään klo TEOLOGIAN OSASTO Läntisen teologian koulutusohjelma, SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON VAIHTAMINEN KOULUTUSOHJELMAN SISÄLLÄ HAKEMINEN Suuntautumisvaihtoehdon vaihtamista haetaan lomakkeella joka on saatavilla hallintopalvelukeskuksesta ja verkkosivuilta /intra/ fi ltdk/lomakkeetopiskelijat. Hakemukseen liitetään opinto-suoritusote. Hakemukset tulee toimittaa osoitteeseen Itä-Suomen yliopisto, n kampus, Filosofinen tiedekunta, Teologian osasto, PL 111, Käyntiosoite: Yliopistokatu 4, Agora,. VALINTAMENETTELY Läntisen teologian koulutusohjelman sisällä kirkon ja uskonnollisten yhteisöjen sekä kulttuurin suuntautumisvaihtoehtoon hakevalla opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään 60 opintopistettä teologian kandidaatin tai teologian maisterin tutkintoihin kuuluvia opintoja alkuperäisessä suuntautumisvaihtoehdossa. Valinta ratkaistaan tapauskohtaisesti. Hakuaika on jatkuva. Opetusalan suuntautumisvaihtoon pyrkivien osalta suuntautumisvaihtoehdon vaihtaminen käsitellään päävalintojen yhteydessä kerran vuodessa. Hakuaika päättyy Opetusalan suuntautumisvaihtoehtoon voidaan ottaa suuntautumisvaihtoehdon vaihtajia enintään kaksi (2) opiskelijaa. Muutos on mahdollinen vain ennen teologian kandidaatin tutkinnon valmistumista. Opetusalan suuntautumisvaihtoehdossa ei voi suorittaa pelkkää teologian maisterin tutkintoa. Opetusalan suuntautumisvaihtoehtoon pyrkivien opiskelijoiden tulee osallistua soveltuvuuskokeeseen yhdessä päävalinnan hakijoiden kanssa. Soveltuvuuskokeeseen ei tule erillistä kutsua vaan siihen osallistuvat kaikki suuntautumisvaihtoehdon muutosta opetusalan suuntautumisvaihtoehtoon hakeneet. Soveltuvuuskoe järjestetään perjantaina alkaen klo 9.00 Agora-rakennuksessa, Yliopistokatu 4,. Soveltuvuuskoe päättyy viimeistään klo Tarkempi aikataulu ilmoitetaan itse paikalla. Kaikkien opetusalan suuntautumisvaihtoehtoon hakevien tulee soveltuvuuskoetta varten täyttää ennakkotietolomake, joka löytyy verkkosivulta toukokuun 2013 alusta lähtien. Lomake tulee palauttaa täytettynä teologian osaston kansliaan viimeistään maanantaina klo Mukaan tulee liittää passivalokuva. Jos hakija ei pysty saamaan lomaketta verkkosivuilta, hän voi ottaa yhteyttä teologian osaston kansliaan, puh Soveltuvuuskoe muodostuu henkilökohtaisesta haastattelusta ja ryhmätilanteesta. Soveltuvuuskokeen tavoitteena on saada käsitys hakijan soveltuvuudesta opetustyöhön, motivoituneisuudesta ja sitoutuneisuudesta. Ryhmätilanteessa kiinnitetään huomiota hakijan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoihin. Haastattelun aiheet keskitetään amma-tinvalintaa ja urasuuntautumista koskeviin kysymyksiin. Suuntautumisvaihtoehdon muutoksessa hakijat asetetaan valintajärjestykseen haastattelusta ja ryhmätilanteesta saadun yhteispistemäärän perusteella. Mikäli hakijoista useat saavat saman pistemäärän, valinnan ratkaisee yksilöhaastattelun pistemäärä. SOVELTUVUUSKOKEEN PISTEYTYS Saatavat pisteet Saavutettava Maksimi vähintään Soveltuvuuskoe a. Haastattelu (5) (10) b. Ryhmätilanne (5) (10) 4 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

4 Mikäli hakija ei ole saavuttanut sekä haastattelusta että ryhmätilanteesta vaadittavaa vähimmäispistemäärää, koe hylätään. VALINNAN TULOKSEN JULKISTAMINEN Valinnan tulos julkistetaan viimeistään torstaina filosofisen tiedekunnan ilmoitustaululla n kampuksella. Tulos ilmoitetaan myös kirjallisesti jokaiselle hakijalle. Oikaisumenettelystä ja opiskelupaikan vastaanottamisesta katso oppaan alku. KOULUTUSOHJELMAN VAIHTAMINEN LÄNTISEN TEOLOGI-AN JA ORTODOKSISEN TEOLOGIAN VÄLILLÄ Koulutusohjelman vaihtaminen läntisen teologian ja ortodoksisen teologian välillä on mahdollista teologian kandidaatin tutkinnon aikana vain niin, että opiskelija hakee uudestaan toivomaansa koulutusohjelmaan pää- tai erillisvalinnassa. Teologian kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen koulutusohjelman vaihtoa on mahdollista hakea erillisvalinnan maisteriopintojen kiintiössä sen valintaperusteilla. Ortodoksisen teologian koulutusohjelma, SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON VAIHTAMINEN KOULUTUSOHJELMAN SISÄLLÄ HAKEMINEN Suuntautumisvaihtoehdon vaihtamista haetaan lomakkeella joka on saatavilla hallintopalvelukeskuksesta ja verkkosivuilta /intra/fi ltdk/lomakkeetopiskelijat. Hakemukseen liitetään opinto-suoritusote. Hakuaika päättyy klo Hakemukset tulee toimittaa osoitteeseen Itä-Suomen yliopisto, n kampus, Filosofinen tiedekunta, Teologian osasto, PL 111, Käyntiosoite: Yliopistokatu 4, Agora,. VALINTAMENETTELY Ortodoksisen teologian koulutusohjelman sisällä kirkon ja kulttuurin suuntautumisvaihtoehtoon pyrkivien suuntautumisvaihtoehdon vaihtajien valinta käsitellään kerran vuodessa erillisvalinnan yhteydessä ja ratkaistaan tapauskohtaisesti. Vaihtoa hakevalla opiskelijalla tulee olla hakuajan päättymiseen mennessä suoritettuna vähintään 60 opintopistettä teologian kandidaatin tai teologian maisterin tutkintoihin kuuluvia opintoja toisessa suuntautumisvaihtoehdossa. Valinta ratkaistaan tapauskohtaisesti. Hakuaika on jatkuva. Opetusalan ja kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehtoon ei oteta erillisvalinnan kautta suuntautumisvaihtoehdon vaihtajia vuonna Valinnan tulos julkistetaan viimeistään torstaina filosofisen tiedekunnan ilmoitustaululla n kampuksella. Tulos ilmoitetaan kirjallisesti jokaiselle hakijalle. Oikaisumenettelystä ja opiskelupaikan vastaanottamisesta katso oppaan alku. KOULUTUSOHJELMAN VAIHTAMINEN LÄNTISEN TEOLOGIAN JA ORTODOKSISEN TEOLOGIAN VÄLILLÄ Koulutusohjelman vaihtaminen läntisen teologian ja ortodoksisen teologian välillä on mahdollista teologian kandidaatin tutkinnon aikana vain niin, että opiskelija hakee uudestaan toivomaansa koulutusohjelmaan pää- tai erillisvalinnassa. Teologian kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen koulutusohjelman vaihtoa on mahdollista hakea erillisvalinnan maisteriopintojen kiintiössä sen valintaperusteilla. Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta sisällä luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekuntaan on mahdollista, jos hakija on suorittanut hakuajan päättymiseen mennessä haettavan aineen perusopinnot (25 op) sivuaineopiskelijoille arvosanalla hyväksytty. Pääaineen vaihtamiseksi on luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa jatkuva haku. Valinnan tulos julkistetaan hakemuksensa klo mennessä jättäneiden hakijoiden osalta viimeistään , klo mennessä hakeneiden osalta viimeistään , klo mennessä hakeneiden osalta viimeis-tään ja klo hakeneiden osalta viimeistään Hakeminen tapahtuu luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan siirto-opiskelijavalinnan erillisellä hakulomakkeella. Hakulomake on tulostettavissa Oikaisumenettely ja opiskelupaikan vastaanottaminen kuvataan erillisvalintojen hakuoppaan alussa. Opiskelijaksi valitun opinto-oikeus alkaa yliopiston sisältä tulevien siirto-opiskelijoiden ja pääaineen vaihtajien osalta heti päätöksen ajankohdasta. Biologia, hakuajan päättymiseen mennessä biologian perusopinnot Fysiikka, hakuajan päättymiseen mennessä fysiikan perusopinnot aikaisintaan yhden lukuvuoden opintojen jälkeen. Sovellettu fysiikka, Kuopio hakuajan päättymiseen mennessä fysiikan perusopinnot aikaisintaan yhden lukuvuoden opintojen jälkeen. Kemia, hakuajan päättymiseen mennessä kemian perusopinnot aikaisintaan yhden lukuvuoden opintojen jälkeen. Matematiikka, hakuajan päättymiseen mennessä matematiikan perusopinnot 6 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

5 Metsätiede, hakuajan päättymiseen mennessä metsätieteen perusopinnot Tietojenkäsittelytiede, Tietojenkäsittelytiede, Kuopio hakuajan päättymiseen mennessä tietojenkäsittelytieteen perusopinnot (25 op) sivuaineopiskelijoille arvosanalla hyväksytty. Hakijan on toimitettava hakemuksen liitteeksi perustelut motivaatiostaan koulutukseen hakeutumiseksi (= vapaamuotoisesti kirjoitettu erillinen liite). Pääaineen vaihtoa voi hakea aikaisintaan yhden lukuvuoden opintojen jälkeen. Ympäristötiede, Kuopio hakuajan päättymiseen mennessä ympäristötieteen perusopinnot Terveystieteiden tiedekunta Terveystieteiden tiedekunnassa sisäistä siirtoa voi hakea 1) hoitotieteen pääaineen sisällä hoitotieteen jostakin koulutussuuntauksesta toiseen hoitotieteen koulutussuuntaukseen: hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede tai terveystieteiden opettajankoulutus sekä 2) terveyden biotieteiden koulutusohjelmaan. Muihin tiedekunnan hakukohteisiin (farmaseutti, proviisori, hammaslääketiede, lääketiede, ravitsemustiede, ergonomia, kansanterveystiede ja liikuntalääketiede) ei ole mahdollista hakea yliopiston sisällä siirto-opiskelijana. Hoitotieteen pääaine, Kuopio Hoitotieteen pääaineessa siirto-opiskelijoina voivat hakea vain pääaineen (hoitotiede) sisällä Itä-Suomen yliopistossa koulutussuuntauksesta (hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) toiseen siirtyvät. Siirtoa voi hakea aikaisintaan ensimmäisen lukuvuoden jälkeen. Hakuaika on klo mennessä. Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään Hakeminen tapahtuu terveystieteiden tiedekunnan siirto-opiskelijavalinnan hakemuksella, joka on tulostettavissa www. uef.fi/opiskelu/hakulomakkeet. Hakemus liitteineen toimitetaan terveystieteiden tiedekunnan hallintopalvelukeskukseen hakuajan päättymiseen mennessä. Terveyden biotieteiden koulutusohjelma, Kuopio Terveyden biotieteiden koulutusohjelmaan voi hakeutua opiskelemaan luonnontieteiden kandidaatin (LuK) ja filosofian maisterin (FM) tutkintoja siirto-opiskelijana täyttäessään yleiset siirto-opiskelijan edellytykset. Lisäksi edellytyksenä on vähintään 25 op tutkintoon soveltuvia perus- ja aineopintoja. Valinta tehdään suoritettujen opintojen laajuuden, tutkintoon soveltuvuuden ja opintomenestyksen perusteella Siirto-opiskelijaksi voi hakea aikaisintaan yhden lukuvuoden opintojen jälkeen. Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa, keväällä klo mennessä (tulokset viimeistään ) ja syksyllä klo mennessä (tulokset viimeistään ). Hakeminen tapahtuu terveystieteiden tiedekunnan siirto-opiskelijavalinnan hakemuksella, joka on tulostettavissa Hakemus liitteineen toimitetaan terveystieteiden tiedekunnan hallintopalvelukeskukseen hakuajan päättymiseen mennessä. 8 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

6 HAKEMINEN Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kaikkiin tiedekunnan hakukohteisiin, joihin otetaan pääaineen vaihtajia Itä-Suomen yliopiston sisällä, haetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteidentiedekunnan paperisella lomakkeella, joka on tulostettavissa osoitteessa hakulomakkeet. Hakemus liitteineen toimitetaan hakuajan päättymiseen mennessä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan hallintopalvelukeskukseen sille kampukselle, jonka hakukohteeseen hakija hakee pääaineen vaihtoa. Kunkin hakukohteen noudattama hakuaika on esitetty valintaperusteiden kohdalla. Historia, Hakuajat: klo ja Hakija, joka on suorittanut Itä-Suomen yliopistossa jonkin muun pääaineen opiskelijana Suomen tai yleisen historian opintoja vähintään 70 opintopisteen laajuisesti, hyväksytään hakemuksesta suorittamaan humanististen tieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoa. Julkisoikeus, Hakuaika: Pääaineen vaihtajina hakevat otetaan suorittamaan hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoja. Huomioon otetaan vuoden 2013 opiskelijavalinnassa ainoastaan jälkeen suoritetut oikeustieteiden opinnot. Opiskelijat valitaan julkisoikeuteen ja he valitsevat pääaineensa viimeistään kolmannen opiskeluvuoden alkaessa ja ilmoittavat sen ilmoittautuessaan opiskelijarekisteriin. Pääaineeksi valitaan eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus, siviilioikeus tai ympäristöoikeus. Valintaperusteet alkavaan koulutukseen (hakemus jätettävä viimeistään ). Opiskelijaksi hyväksytään Itä-Suomen yliopistossa toisella koulutusalalla opiskeleva hakija, joka on suorittanut Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen opetussuunnitelman mukaiset Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op tai yhden oikeustieteiden pääaineen (tai vastaavan oppiaineen) perus- ja aineopintoja 60 op (kandidaatin tutkielman 10 op ei ole välttämätöntä sisältyä edellytettyyn 60 op:seen ja 60 op voi sisältää enintään 19 op toisen oikeustieteiden oppiaineen opintoja oikeustieteiden laitoksen opetussuunnitelman mukaisesti). Valittaville ei ole asetettu enimmäismäärää. Valituille myönnetään opinto-oikeus alkaen. Vuoden 2014 valinnasta alkaen (opinto-oikeus alkaa ) pääaineen vaihtajina hakevilta vaaditaan Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen opetussuunnitelman mukaiset Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op TAI yhden oikeustieteiden pääaineen (tai vastaavan oppiaineen) perusopinnot 25 op sekä yleisiä oikeusjärjestysopintoja vähintään 35 op, yhteensä 60 op. Kauppatieteet, Kauppatieteet, Kuopio Hakuajat: klo ja Pääaineen vaihtajina hakevia hyväksytään suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin ja kauppatieteiden maisterin tutkintoja enintään viisi (5)/ kampus. Itä-Suomen yliopistossa toisella koulutusalalla opiskeleva opiskelija, joka on suorittanut Itä- Suomen yliopiston kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin soveltuvia kauppatieteellisiä opintoja vähintään 60 op (vähintään hyvin tiedoin tai 3/5), voidaan hyväksyä hakemuksesta siirto-opiskelijana. Jos kelpoisia hakijoita on enemmän kuin voidaan ottaa, valinta suoritetaan ensisijaisesti tutkintoon soveltuvien opintojen määrän ja toissijaisesti opintomenestyksen (opintopisteillä painotettu keskiarvo) perusteella. Maantiede ja yhteiskuntamaantiede, Hakuajat: klo ja Hakija, joka on suorittanut Itä-Suomen yliopistossa jonkin muun pääaineen opiskelijana yhteiskuntamaantieteen tai maantieteen sivuaineopiskelijan aineopinnot haettavasta pääaineesta vähintään arvosanalla hyvä tai 3/5, hyväksytään hakemuksesta suorittamaan luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tai yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoa. Sosiaalitieteet, Kuopio Hakuaika: klo Tässä ryhmässä valitaan kymmenen opiskelijaa. Hakija, joka on suorittanut Itä-Suomen yliopistossa jonkin muun pääai-neen opiskelijana perusopinnot sosiaalipedagogiikasta, sosiaalipsykologiasta, sosiologiasta tai yhteiskuntatieteistä vähintään arvosanalla hyväksytty, hyvä tai 3/5, voidaan hyväksyä hakemuksesta suorittamaan yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoja. Pääaineen vaihtoa voi hakea aikaisintaan yhden lukuvuoden opintojen jälkeen. Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, hakijat asetetaan järjestykseen ensisijaisesti perusopintojen arvosanan perusteella ja toissijaisesti yliopistoopintojen kokonaismäärän perusteella. Sosiaalityö, Kuopio Hakuaika: klo Tässä ryhmässä valitaan kolme opiskelijaa suorittamaan yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoja. Itä-Suomen yliopiston toisen pääaineen opintoihin hyväksytty opiskelija, joka on suorittanut sosiaalityön perusopinnot vähintään arvosanalla hyvä tai 3/5 ja edellä mainittujen opintojen lisäksi vähintään 60 op yliopisto-opintoja, voidaan hyväksyä hakemuksesta pääaineenvaihtajana. Pääaineen vaihtoa voi hakea Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ensisijaisesti suoritettujen yliopisto-opintojen kokonaismäärän perusteella ja toissijaisesti sosiaalityön perusopintojen arvosanan perusteella. 10 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

7 Terveystaloustiede, Kuopio Hakuaika: klo Tässä ryhmässä valitaan yksi opiskelija suorittamaan terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoja. Terveystaloustieteeseen voidaan hakemuksesta hyväksyä Itä-Suomen yliopistossa vähintään 90 opintopistettä yliopisto-opintoja suorittanut henkilö. Opintojen tulee sisältää 1) terveystaloustieteen tai kansantaloustieteen perusopinnot ja 2) yliopistotasoisia tiedonhaun opintoja, kieli- ja viestintäopinto-ja sekä tutkimusmenetelmäopintoja vähintään 20 op. Pääaineen vaihtoa voi hakea Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, heidät asetetaan järjestykseen suoritettujen yliopisto-opintojen kokonaismäärän perusteella. Yhteiskuntatieteet, Hakuaika: klo Pääainetta vaihtavia Itä-Suomen yliopiston opiskelijoita valitaan yhteensä kuusi. Hakija, joka on suorittanut Itä-Suomen yliopistossa jonkin muun pääaineen opiskelijana perusopinnot sosiologiasta, kasvatussosiologiasta, sosiaalipolitiikasta yhteiskuntapolitiikasta tai sosiaalitieteissä vähintään arvosanalla hyväksytty, hyvä tai 3/5, voidaan hyväksyä hakemuksesta suorittamaan yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoja. Pääaineen vaihtoa voi hakea aikaisintaan yhden lukuvuoden opintojen jälkeen. Mikäli valintaperusteet täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ensisijaisesti perusopintojen arvosanan perusteella ja toissijaisesti yliopisto-opintojen kokonaismäärän perusteella. Ympäristöpolitiikka ja -oikeus Hakuajat: klo ja Pääaineen vaihtoa ympäristöpolitiikka ja -oikeuteen hakevalta Itä-Suomen yliopiston opiskelijalta edellytetään joko ympäristöpolitiikan tai ympäristöoikeuden perusopinnot vähintään arvosanalla hyvät tiedot tai 3/5. Opiskelija otetaan suorittamaan hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoa. 2. Kampuksen vaihtaminen Itä-Suomen yliopiston sisällä Kampuksen vaihto voi tapahtua saman oppiaineen sisällä niissä hakukohteissa, joihin opiskelijoita valitaan useammalle kampukselle. Tällaisia hakukohteita ovat: luokanopettajakoulutus, ja Savonlinna fysiikka, ja Kuopio tietojenkäsittelytiede, ja Kuopio kauppatieteet, ja Kuopio yhteiskuntatieteet, ja Kuopio Vaihto voi tapahtua aikaisintaan ensimmäisen lukukauden jälkeen. Hakukohdekohtaisissa ohjeissa voi olla tarkempia vaatimuksia ja rajoituksia. HAKEMINEN Hakeminen tapahtuu vapaamuotoisesti. Hakemus liitteineen toimitetaan ao. tiedekuntaan, jossa se käsitellään. Päätös lähetetään opiskelijalle sekä tiedoksi opinto- ja opetuspalveluihin, jossa virkailija päivittää opiskelijan opinto-oikeustiedot. Filosofinen tiedekunta Luokanopettajakoulutus, Luokanopettajakoulutus, Savonlinna Tiedekunta voi valita luokanopettajan koulutuksiin ilman valintakoetta vahvistetun aloituspaikkamäärän lisäksi opiskelijan, jolla on opinto-oikeus luokanopettajakoulu-tuksessa toisessa yliopistossa tai Itä-Suomen yliopiston toisella kampuksella. Hakijalta edellytetään suoritetuiksi kasvatustieteen perusopinnot (25 op/15 ov). Hakuaika alkaa ja päättyy klo Hake-minen tapahtuu hakulomakkeella, joka on tulostettavissa osoitteesta opiskelu/hakulomakkeet. Hakulomake ja liitteet toimitetaan lomakkeessa mainittuun osoitteeseen hakuajan päättymiseen mennessä. Hakemukseen on liitettävä lyhyt perustelu sekä selvitys opiskelupaikasta ja opinnoista (todistusjäljennös ja/tai opintosuoritusote). Hakemuksen liitteet tarkistetaan alkuperäisistä opintojen alkaessa. Opiskelijavalinnan tulos julkistetaan viimeistään klo filosofisen tiedekunnan ilmoitustaululla. Kaikille siirtoa hakeneille ilmoitetaan tuloksesta myös kirjeitse. Opiskelijaksi valitun opinto-oikeus alkaa , ellei valintakirjeessä muuta todeta. 12 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Itä-Suomen yliopiston siirto-opiskelijavalinnalla

Itä-Suomen yliopiston siirto-opiskelijavalinnalla Itä-Suomen yliopiston siirto-opiskelijavalinta Itä-Suomen yliopiston siirto-opiskelijavalinnalla tarkoitetaan toisesta yliopistosta Itä-Suomen yliopistoon siirto-opiskelijana hakevia (ks. ryhmät myöhemmin

Lisätiedot

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v) 1 FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Katso koulutusten kuvaukset yliopiston verkkosivulta tai koulutustarjontaesitteestä tai Opintopolusta. Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian Maisterihaku,

Lisätiedot

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono (suluissa aloituspaikat) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa (Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen Aloituspaikat Englannin

Lisätiedot

Siirtohaku, Biologia, Joensuu Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Siirtohaku, Biologia, Joensuu Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v) LUONNONTIETEIDEN JA METSÄTIETEIDEN TIEDEKUNTA Katso koulutusten kuvaukset yliopiston verkkosivulta tai koulutustarjontaesitteestä tai Opintopolusta. Siirtohaku, Biologia, Joensuu Biologian siirtohaussa

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2017

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2017 1 Valintatilasto - Yhteishaku 2017 //UEF ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2017 (aikaisempien opintojen ) Filosofinen tiedekunta kulttuuri, kääntäminen, 30 (5) 274 193 31 (1) 30 82,93 31,6

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2016

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2016 1 Valintatilasto - Yhteishaku 2016 //UEF ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2016 (aikaisempien opintojen ) Filosofinen kulttuuri, kääntäminen, 30 (5) 267 189 33 (3) 30 83,37/84,43 30,83

Lisätiedot

Siirtohaku, Historia, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Siirtohaku, Historia, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v) YHTEISKUNTATIETEIDEN JA KAUPPATIETEIDEN TIEDEKUNTA Katso koulutusten kuvaukset yliopiston verkkosivulta tai koulutustarjontaesitteestä tai Opintopolusta. Siirtohaku, Historia, Joensuu Humanististen tieteiden

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Aineenopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Biologia

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian Maisterihaku,

Lisätiedot

Hakukohde Pisteraja 7.7.2016 Valintakokeen pisterajat hyväksyttävissä olemiseen

Hakukohde Pisteraja 7.7.2016 Valintakokeen pisterajat hyväksyttävissä olemiseen Hakukohde Pisteraja 7.7.2016 Valintakokeen pisterajat hyväksyttävissä olemiseen Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Lisätiedot

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto Yhteishaku 2017 Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö Hakukohteet 2017 Kandidaatti + maisterikoulutukset 3+2 v oulu.fi/yliopisto/hakijalle 3 Aloituspaikat ja ensikertalaiset - Vuoden 2017 yhteishaussa on n.

Lisätiedot

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö)

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2012 1. TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT 1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede www.uef.fi www.uef.fi/laake/laaketiede www.uef.fi/hammas n. 2500 perustutkinto-opiskelijaa, viisi eri

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 2(10) SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden maisteriohjelma.. 3 2. Luokanopettajan maisteriohjelma

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Biologia Fysiikka ja fysiikan aineenopettajan koulutus Kemia ja kemian aineenopettajan koulutus Kemistitutkija Matematiikka ja matematiikan

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Hakukohteet 2018 Humanistiset ja yhteiskunnalliset alat Historia (sis. aate- ja oppihistorian pääaineen) Informaatiotutkimus Kulttuuriantropologia ja arkeologia Saamelainen kulttuuri

Lisätiedot

yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Historia Humanististen tieteiden kandidaatti (alempi) Filosofian maisteri (ylempi) Julkisoikeus Hallintotieteiden kandidaatti (alempi)

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON ERILLISVALINTA

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON ERILLISVALINTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON ERILLISVALINTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO ERILLISVALINTOJEN HAKUOPAS 2014 Filosofinen tiedekunta Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Terveystieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

Kaikki mitä tarvitset

Kaikki mitä tarvitset hakuopas 2o14 JOENSUUN KAMPUS n. 7 900 tutkinto-opiskelijaa vuonna 2013 valittiin lähes 1 800 uutta opiskelijaa koulutusta humanistisella, kauppatieteellisellä, kasvatustieteellisellä, matemaattis-luonnontieteellisellä,

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto erillisvalintojen hakuopas 2011 Itä-Suomen yliopisto erillisvalintojen hakuopas 2011 Filosofinen tiedekunta Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Terveystieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Sisällys 1. Hakukohteet 2017 2. Haut 2017 3. Mitä seuraavaksi 2 Hakukohteet 2017 Kasvatusalat Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma Erityispedagogiikka 20 (14) Intercultural Teacher

Lisätiedot

Valintakokeisiin. Aloituspaikat Hakeneet. osallistuneet Hyväksytyt

Valintakokeisiin. Aloituspaikat Hakeneet. osallistuneet Hyväksytyt 1 (5), valintakokeisiin, ja yliopistoon kirjoittautuneet tiedekunnittain ja hakukohteittain Humanistinen tiedekunta Arkeologia 8 116 49 9 83.17 100 61.50 70 Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus 24

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA Ennen kuin täytät lomakkeen, tutustu valintaperusteisiin, jotka ovat tämän hakemuslomakkeen

Lisätiedot

Tavoitteena tutkinto

Tavoitteena tutkinto Tavoitteena tutkinto Helsingin yliopiston Opintojen suunnittelu Opintoja suunnitellessa on hyvä pohtia mitä ja miksi haluat opiskella millaisia tavoitteita sinulla on millainen olet opiskelijana miten

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 19.8.2017 Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue

Lisätiedot

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 LIITE 2 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 1. HAKUEDELLYTYKSET Yleisenä edellytyksenä erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakemiselle on, että hakija

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

Lääketiede ja Hammaslääketiede

Lääketiede ja Hammaslääketiede Abi-infon ohjelma 2014 Lääketiede ja Hammaslääketiede Lääketiede yliopistonlehtori Petteri Nieminen terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, biolääketieteen yksikkö Hammaslääketiede kliininen

Lisätiedot

Kaikki mitä tarvitset

Kaikki mitä tarvitset hakuopas 2o13 JOENSUUN KAMPUS n. 7 700 tutkinto-opiskelijaa vuonna 2012 valittiin lähes 1 800 uutta opiskelijaa koulutusta humanistisella, kauppatieteellisellä, kasvatustieteellisellä, matemaattis-luonnontieteellisellä,

Lisätiedot

FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Humanistinen osasto/suomen kieli ja kulttuuritieteet

FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Humanistinen osasto/suomen kieli ja kulttuuritieteet Avoin yliopisto OPETUSTARJONTA 1 (5) ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON OPETUSTARJONTA YHTEISTYÖOPPILAITOKSILLE Oppiaineet tiedekunnittain ja laitoksittain p= perusopinnot a=aineopinnot s=syventävät

Lisätiedot

Lääketiede apulaisprofessori Petteri Nieminen terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, biolääketieteen yksikkö

Lääketiede apulaisprofessori Petteri Nieminen terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, biolääketieteen yksikkö Abi-infon ohjelma 2015 Lääketiede ja Hammaslääketiede Lääketiede apulaisprofessori Petteri Nieminen terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, biolääketieteen yksikkö Hammaslääketiede kliininen

Lisätiedot

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht.

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht. Hakukohde Akvaattiset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v): Jyväskylän yliopisto, Matemaattisluonnontieteellinen Biologian ala, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2014

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2014 KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2014 1 SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede www.uef.fi www.uef.fi/laake/laaketiede www.uef.fi/hammas Terveystieteiden tiedekunnassa on n. 2500 perustutkintoopiskelijaa,

Lisätiedot

Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu

Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu A ineenopettaian ja luokanopettajan koulutus antaa laaja-alaisen opettajan kelpoisuuden. Koulutusohjelmaan valitut

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi Aineenopettajainfo 15.9.2017 - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta

Lisätiedot

Tutkintotavoitteiset opinnot

Tutkintotavoitteiset opinnot Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue etäopiskelumahdollisuuksien

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta?

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Opintoasiainkoordinaattori Tanja Steiner 13.10.2004 Teema Opettaja Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutus Helsingin yliopistossa Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN OPOSEMINAARI / HANKEN

YLIOPISTOJEN OPOSEMINAARI / HANKEN YLIOPISTOJEN OPOSEMINAARI 4.11. 2016 / HANKEN Helsingin yliopiston hakijapalvelut / Anne Hopia, markkinointisuunnittelija anne.hopia@helsinki.fi 11/11/2016 1 Ajankohtaista hakemisessa 1. Hakemisen rakenne

Lisätiedot

terveystieteiden tiedekunta

terveystieteiden tiedekunta terveystieteiden tiedekunta KUOPION KAMPUS Farmaseutin koulutusohjelma Farmaseutti (alempi) Proviisorin koulutusohjelma Farmaseutti (alempi) Proviisori (ylempi) Hammaslääketieteen koulutusohjelma Hammaslääketieteen

Lisätiedot

Kaikki mitä tarvitset

Kaikki mitä tarvitset hakuopas 2o13 JOENSUUN KAMPUS n. 7 700 tutkinto-opiskelijaa vuonna 2012 valittiin lähes 1 800 uutta opiskelijaa koulutusta humanistisella, kauppatieteellisellä, kasvatustieteellisellä, matemaattis-luonnontieteellisellä,

Lisätiedot

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavien erillisten opettajan pedagogisten opintojen hakuaika jatkuu

Lisätiedot

terveystieteiden tiedekunta

terveystieteiden tiedekunta terveystieteiden tiedekunta KUOPION KAMPUS Farmaseutin koulutusohjelma Farmaseutti (alempi) Proviisorin koulutusohjelma Farmaseutti (alempi) Proviisori (ylempi) Hammaslääketieteen koulutusohjelma Hammaslääketieteen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

Opotupa. Oulun yliopisto

Opotupa. Oulun yliopisto Opotupa Ohjelma 9.30 Aamukahvit tarjolla 9.45-10.30 Opiskelijavalinnan kuulumiset, Anne Talvio 10.30-11.15 Tähtiparaati alumnien terveisiä työelämästä. 11.15-12.45 Lounastauko 12.45-13.15 Lukion ainevalintojen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede www.uef.fi www.uef.fi/laake/laaketiede www.uef.fi/hammas www.opintopolku.fi Terveystieteiden tiedekunnassa

Lisätiedot

filosofinen tiedekunta

filosofinen tiedekunta filosofinen tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Suomen kieli ja kirjallisuus Kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma Englannin kieli ja kulttuuri Englannin kieli ja kääntäminen Ruotsin kieli Saksan kieli Venäjän

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op Pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia toimia erilaisissa

Lisätiedot

Yliopistojen valtakunnalliset tasaarvopäivät

Yliopistojen valtakunnalliset tasaarvopäivät Yliopistojen valtakunnalliset tasaarvopäivät 17.-18.4.2012 Uudistunut yliopisto tasa-arvo ja yhdenvertaisuus arjessa Rehtori Perttu Vartiainen Tervetuloa Itä-Suomen yliopistoon! Itä-Suomen yliopisto on

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan (OKM) Opiskelijavalintoja uudistamalla pyritään alentamaan korkeakouluopintojen aloittamisikää, saamaan

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op Pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia toimia erilaisissa

Lisätiedot

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN HUOLTAJAILTA 29.11.2017 TERVETULOA! Lukion viimeisenä vuonna nuoren mielessä on monia kysymyksiä Mitä haluan omalta tulevaisuudeltani? Mikä minusta

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 201 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 201 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 201 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SISÄLTÖ 1. OPISKELUOIKEUTTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET... 1 2. OPISKELUOIKEUDEN VAIHTAMINEN... 1 2.1. Koulutusohjelman, pääaineen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISVALINNAT 2015 (SUOMENKIELISET MAISTERIOHJELMAT, SIIRTOHAKU JA VALINTA AVOIMIA YLIOPIS- TO-OPINTOJA SUORITTANEILLE)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISVALINNAT 2015 (SUOMENKIELISET MAISTERIOHJELMAT, SIIRTOHAKU JA VALINTA AVOIMIA YLIOPIS- TO-OPINTOJA SUORITTANEILLE) KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISVALINNAT 2015 (SUOMENKIELISET MAISTERIOHJELMAT, SIIRTOHAKU JA VALINTA AVOIMIA YLIOPIS- TO-OPINTOJA SUORITTANEILLE) 2(18) SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Minustako opettaja? Liisa Ikkala-Toiviainen, Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa

Minustako opettaja? Liisa Ikkala-Toiviainen, Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa 1 Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa 2 Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Koostuvat kahdesta osasta: kasvatustieteen perusopinnoista, 25 op sekä aine- ja syventävien

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2013 TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2013 TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2013 TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT 1 SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta

Lisätiedot

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON Anne Talvio Koulutuspalvelut OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja MONITETEINEN

Lisätiedot

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti 1(11) Hakuehdot Raportin tulostuspäivämäärä 22.8.2016 Tiedot päivitetty Opintopolusta 18.8.2016 06:52 Tulostustapa Hakukohteittain Koulutustoimija Jyväskylän yliopisto Oppilaitos Jyväskylän yliopisto Toimipiste

Lisätiedot

Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015

Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015 Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015 Sosiaalipedagogiikka on tieteenala, joka yhdistää kasvatustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen näkökulman. Se tarkastelee kasvun

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina 25.8.2011 klo 17.30 alkaen Kuopio: L 22, Snellmania Joensuu: AU100, Aurora ACP-videoneuvottelu: http://connect.joensuu.fi/avoin/ Sisältö: Yleistä

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO Haluatko vaihtaa pääainetta? TAI Onko sinulla vähintään alempi korkeakoulututkinto toisesta korkeakoulusta ja haluat vaihtaa

Lisätiedot

Kaikille avoimia yliopisto-opintoja

Kaikille avoimia yliopisto-opintoja Kaikille avoimia yliopisto-opintoja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto 23.2.2016 opintoneuvoja Riina Kärkkäinen AVOIN YLIOPISTO Yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia opintoja eli yliopistotutkintojen

Lisätiedot

Filosofinen tiedekunta

Filosofinen tiedekunta Filosofinen tiedekunta Filosofinen tiedekunta toimii kahdella kampuksella, Joensuussa ja Savonlinnassa. Tiedekunnassa on neljä osastoa: humanistinen osasto, kasvatustieteiden ja psykologian osasto, soveltavan

Lisätiedot

Turun yliopistolla toiseksi eniten hakijoita suomalaisyliopistoista

Turun yliopistolla toiseksi eniten hakijoita suomalaisyliopistoista Turun yliopistolla toiseksi eniten hakijoita suomalaisyliopistoista kevään yhteishaussa. Yhteishaussa hakeneet: hakijoita 16378 (v. 2015: 16312) valintakokeisiin osallistui 11875 hakijaa hyväksyttyjen

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto erillisvalintojen hakuopas 2012 Itä-Suomen yliopisto ERILLISVALINTOJEN HAKUOPAS 2012 Filosofinen tiedekunta Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Terveystieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

HAKU LUKUVUONNA SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN ICT-ALAN OSAAJILLE

HAKU LUKUVUONNA SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN ICT-ALAN OSAAJILLE HAKU LUKUVUONNA 2017 2018 SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN ICT-ALAN OSAAJILLE Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön 16 :n mukaan käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Opiskelijavalintoja koskeva yhteistoiminta hakijoiden neuvonnassa UEFissa kesällä 2015

Opiskelijavalintoja koskeva yhteistoiminta hakijoiden neuvonnassa UEFissa kesällä 2015 1 Opiskelijavalintoja koskeva yhteistoiminta hakijoiden neuvonnassa UEFissa kesällä 2015 Tässä tiedotteessa mainitut asiat ovat voimassa 1.7.-14.8.2015 välisen ajan! Tiedekunnat vastaavat opiskelijavalintojen

Lisätiedot

erillisvalintojen hakuopas 2o13

erillisvalintojen hakuopas 2o13 erillisvalintojen hakuopas 2o13 Kaikki mitä tarvitset JOENSUUN KAMPUS n. 7 700 tutkinto-opiskelijaa vuonna 2012 valittiin lähes 1 800 uutta opiskelijaa koulutusta humanistisella, kauppatieteellisellä,

Lisätiedot

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta Outi Sirniö ja Elina Tuusa Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2010... 2 Taulukko

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Opiskelijavalinta ja opiskelu Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Missä voi opiskella diplomi insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

AKATEMIA SIBELIUS- OPAS 2018 VALINTA- OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

AKATEMIA SIBELIUS- OPAS 2018 VALINTA- OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2018 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SISÄLTÖ 1. OPISKELUOIKEUTTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET... 1 2. OPISKELUOIKEUDEN VAIHTAMINEN... 1 2.1. Koulutusohjelman, pääaineen

Lisätiedot

- mitä pitäisi tietää?

- mitä pitäisi tietää? - mitä pitäisi tietää? Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi Voit hakea enintään 6 korkeakoulujen yhteishaussa olevaan koulutukseen (yliopistojen & ammattikorkeakoulujen hakukohteet) Voit saman

Lisätiedot

OPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN INFO Koulutussuunnittelija Laura Eklund

OPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN INFO Koulutussuunnittelija Laura Eklund OPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN INFO 20.1.2017 Koulutussuunnittelija Laura Eklund OHJELMA Info luentosalissa EDU1 klo 10.00 11.00 Haku- ja valintamenettely, opiskelu, erilaiset opettajan kelpoisuudet

Lisätiedot

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen,

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, Anu Hartikainen-Ahia Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, pedagogiikan lehtori Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Filosofinen tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Anu.hartikainen@uef.fi

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA 1 OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA Opiskelijat valitaan kahdella tavalla: Jono 1: 15 opiskelijaa valitaan koulumenestyksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella

Lisätiedot

Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan sekä tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen valintakokeeseen että rakennusarkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät Liite 1 Vuoden 2015 opiskelijavalintojen t Vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti 1315 opiskelijaa ja vuonna 2013 vastaavasti 1324 opiskelijaa. Vuonna 2012 alemman korkeakoulututkinnon suoritti

Lisätiedot

Kasvatustieteiden tiedekunta Ennakkotietoja vuoden 2015 valintaperusteista. Faculty of Education/Kasvatustieteiden tiedekunta Helena Seppälä

Kasvatustieteiden tiedekunta Ennakkotietoja vuoden 2015 valintaperusteista. Faculty of Education/Kasvatustieteiden tiedekunta Helena Seppälä Kasvatustieteiden tiedekunta Ennakkotietoja vuoden 2015 valintaperusteista Koulutukset ja aloituspaikat v. 2015 Kasvatustieteiden koulutus 25 Luokanopettajan koulutus 100 (sisältää teknologia- sekä taide-

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Pohjois-Savon maakuntaseminaari 21.9.2012 Itä-Suomen yliopisto monialainen, kansainvälinen tiedeyliopisto MISSIO Itä-Suomen

Lisätiedot

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ).

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ). INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tampereen yliopisto 6.5.2010 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.5.2010. Liite B3/1 Informaatiotutkimuksen oppiainenimen muutoksesta ja uusista informaatiotutkimuksen ja

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING)

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan valintakokeeseen. Valintakokeesta on saatava

Lisätiedot