Puheenjohtajakoulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puheenjohtajakoulutus"

Transkriptio

1 Puheenjohtajakoulutus Matti Vähä-Heikkilä Lauri Lahoniitty

2 Puheenjohtajakoulutus TYY ja alayhdistykset TYYn palvelut alayhdistyksilleen Avustukset Säännöt Puheenjohtajan tehtävät Kokoukset Hallitus

3 Turun yliopiston ylioppilaskunnan tehtävä on: edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelun edellytyksiä sekä ajaa jäsentensä etua opiskelijuuteen liittyvissä kysymyksissä tukea ja vahvistaa opiskelijoiden yhteisöllisyyttä sekä ylläpitää akateemisia perinteitä. osallistua Turun yliopiston kehittämiseen yliopistoyhteisön jäsenenä ja vaalia akateemista sivistystä vaikuttaa alueen ja yhteiskunnan kehitykseen opiskelijanäkökulmasta sekä edistää opiskelijoiden yhteiskunnallisia pyrkimyksiä

4 TYYn poliittinen linjapaperi Alayhdistykset ovat näkyvin osa TYYtä. Ne ovat ensiarvoisen tärkeitä edistäessään TYYn tavoitteita ja opiskelijoiden hyvinvointia sekä tarjotessaan mahdollisuuden aktiiviseen kansalaisuuteen. Aine- ja tiedekuntajärjestöillä on erityinen rooli TYYn edunvalvontatavoitteiden edistämisessä yliopiston hallinnossa.

5 TYYn organisaatio Jäsen (>15 000) Osallistuu Valitsee Käyttää palveluita Alayhdistykset (142 vuonna 2014) Edustajisto 41 jäsentä, vaalit joka 2. vuosi (2015) Unican ravintolat Yliopiston hallinto TYYn siivet Hallitus pj jäsentä Henkilöstö 8 kokopäiväistä TYYn kirjasto (lakkautettiin syksyllä 2014) Opiskelijaperinteet (vappu, laskiainen ym.) Turun ylioppilaslehti

6 TYYn alayhdistyspalvelut Koulutukset Neuvontapalvelut: Järjestöasiantuntija paikalla tavallisesti 10 16, p. (02) (vielä hetken) myös muut asiantuntijat ja sihteerit (kopo, sopo, talous, lakimiehet) hallituksen alayhdistysvastaavat

7 Vuokrattavat ja lainattavat tuotteet Turku-sali TYYn sauna Tyyma-astiasto Vuosijuhlatarvikkeet Rintamerkkikone Laminointikone Videotykki Vanhahko järjestelmäkamera Äänentoistolaitteet (kaiuttimet, mikseri, mikrofonit )

8 Taloudellinen tuki toiminta-avustukset (2015: ) projektiavustukset (4 000 ) erillisavustukset (2 000 ) vuokra-avustukset ( ) Muita palveluita: Tylkkärin infopalsta Yhdistystoimijan opas

9 Tietoa Ohjeita avustuksien hakuun ja lomakkeet Ohjesääntö alayhdistyksistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta TYYn palvelut tyyali-sähköpostilista TYYn virallinen postilista Liittyminen TYYn nettisivuilta: TYYn tiedotteet lähetetään yleensä puheenjohtajille / tiedottajille / hallitusten listoille

10 Yliopiston palveluita Luentosalit IT-palvelut sähköpostilistat levytilaa www-sivuja varten

11 TYYn alayhdistyksen vuosi tammikuu - muutosilmoitus yhdistysrekisteriin - tilinpäätöksen tekeminen - toimintakertomuksen laatiminen helmikuu - TYYn projektiavustusten 1. haku (28.2.) - tilintarkastus - kevätkokouskutsu - laskiainen ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivä maaliskuu - TYYn toiminta-avustuksen haku päättyy yhdistyksen kevätkokous huhtikuu - TYYn projektiavustusten 2. haku (30.4.) toukokuu - vappu

12 syyskuu - TYYn projektiavustusten 3. haku (30.9.) - uudet opiskelijat - TYYn avajaiskarnevaalit lokakuu marraskuu - toiminnan ja talouden suunnittelu - uusien toimijoiden ja tilintarkastajien rekrytointi - syyskokouskutsu - TYYn koulutuksia - TYYn projektiavustusten 4. haku mennessä - toimintasuunnitelman ja talousarvion laatiminen - yhdistyksen syyskokous - TYYn vuosijuhlat (Porthanin päivä 9.11.) joulukuu - alayhdistysilmoitus TYYhyn (viim ) - uusien puheenjohtajien koulutus - testamentin laatiminen seuraajille - itsenäisyyspäivän soihtukulkue

13 TYYn avustukset alayhdistyksille Avustustoimikunta Toiminta-avustus Projektiavustus Erillisavustus

14 TYYn avustustoimikunta Valmistelee toiminta-avustusten tarkat pisteytyskriteerit Pisteyttää toiminta-avustushakemukset Valmistelee muut edustajiston sille antamat rahalliset avustuspäätökset

15 Toiminta-avustus Vuodeksi 2015 on varattu toiminta-avustuksiin euroa. Haettava maaliskuun loppuun mennessä!

16 Toiminta-avustus Koostuu: perusosasta ja lisäosasta Perusosa 200 euroa aine- ja tiedekuntajärjestöille 100 euroa muille järjestöille perusosa voidaan maksaa ennakkoon alayhdistysluettelon vahvistamisen jälkeen

17 Lisäosa on harkinnanvarainen "Jos alayhdistyksen talouden ylijäämä on yhtä suuri tai enemmän, kuin yhdistykselle myönnettävissä oleva avustus kokonaisuudessaan kerrottuna kolmella, alennetaan toiminta-avustuksen lisäosaa 60 prosentilla. Jos alayhdistyksen talouden ylijäämä on yhtä suuri tai enemmän kuin yhdistykselle myönnettävissä oleva avustus kokonaisuudessaan kerrottuna kuudella, jätetään toimintaavustuksen lisäosa myöntämättä." perustuu pisteytykseen Yhdistyksen toiminta pisteytetään Pisteiden summa määrää lisäosan suuruuden Yhdistykset saavat tietoonsa paljonko ja mistä he ovat pisteitä saaneet

18 Lisäosassa arvioitavat osa-alueet: Opintoasiat Koulutuspoliittinen toiminta Valtakunnallinen yhteistyö Opiskelua tukeva toiminta Yleinen yhdistystoiminta Tiedotus Taloudenpito Toiminnan jatkuvuus Koulutuksiin osallistuminen Ympäristöseikkojen huomioiminen Aktiivisuus TYYn yhdenvertaisuusohjelman huomioiminen Vapaa-aika Juhlat Kulttuuri Liikunta Muu hyvinvointi

19 Jäsenluettelon päivittäminen Mikäli yhdistys päivittää jäsenluetteloaan yhdistyslain mukaisesti, annetaan yhdistykselle lisäpisteitä sen mukaan kuinka paljon sillä on jäsenistössään TYYn jäseniä. -> Huomioidaan siis toiminta-avustuksessa

20 Projektiavustukset Tarkoituksena kannustaa alayhdistyksiä kehittämään uutta toimintaa sekä tukea yhdistysten kannalta merkittäviä projekteja Avustusta voidaan myöntää myös uuden ainejärjestön perustamiseen Avustusta voidaan myöntää projektille tai toiminnalle, joka on kertaluontoista tai yhdistyksen ensimmäistä kertaa toteuttamaa.

21 Lisäksi katsotaan eduksi, jos projekti tai toiminta parantaa merkittävästi yhdistyksen toimintaedellytyksiä tukee TYYn omaa toimintaa tai tavoitteita parantaa opiskelijoiden yhteiskunnallista asemaa parantaa opiskelijoiden opiskeluedellytyksiä lisää opiskelijan hyvinvointia mahdollistaa esteettömän ja yhdenvertaisen osallistumisen kattaa laajasti TYYn jäsenistöä edistää alayhdistyksen näkyvyyttä ulospäin tai TYYn näkyvyyttä edistää eri tahojen yhteistyötä kannustaa kv-opiskelijoita osallistumaan tapahtumaan pyrkii minimoimaan ympäristökuormituksensa

22 Avustusta ei myönnetä yhdistyksen normaaliksi tai toistuvaksi katsottavaan toimintaan liiketoiminnan harjoittamiseen tai yhdistyksen varainhankintaan TYYn arvojen vastaiseen toimintaan tilaisuuksiin, joihin ei liity erityistä ohjelmaa toistuviin tapahtumiin yhdistyksen lehden julkaisemiseen yhdistyksen jäsenten matkakustannuksiin, majoituksiin tai ruokailuihin (esimerkiksi ekskursioilla). Avustusta voidaan kuitenkin myöntää esimerkiksi puhujan tai vierailijan matkakustannuksien korvaamiseen. tapahtumien ruoka- tai juomatarjoiluihin

23 Projektiavustuksen hakeminen Projektiavustushakemuksen voi jättää milloin tahansa kuitenkin ennen projektin toteuttamista! hallitus käsittelee helmikuun, huhtikuun ja syyskuun loppuun sekä marraskuun 15. päivään mennessä jätetyt hakemukset kolmen viikon kuluessa näistä määräajoista. Projektiavustuksia voidaan myöntää myös muille ryhmille kuin alayhdistyksille, mikäli ryhmässä on kuitenkin vähintään yksi TYYn jäsen

24 Erillisavustukset Erillisavustuksia voidaan myöntää toistuvaan toimintaan, joka muuten täyttää projektiavustusten kriteerit ja on erityisen merkittävää. Haetaan samalla lomakkeella kuin projektiavustuksia

25 Yhdistyksen toiminta ja puheenjohtaja

26 Säännöt Yhdistyslaki Yhdistyksen säännöt Muu lainsäädäntö

27 Puheenjohtajan tehtävät vetää hallituksen virallista työskentelyä vastaa toiminnan kokonaisuudesta johtaa koko yhdistyksen kehittämistä vastaa hallituksen sisäisestä toimivuudesta ja yhteishengestä

28 Puheenjohtajan tehtävät Ei valtaa enempää kuin kenelläkään hallituksen jäsenellä (valta tai velvollisuus johtaa puhetta, nimenkirjoitus, kokouksen kutsuminen) Käytännössä kuitenkin yhdistyksen tärkein toimihenkilö ja keulakuva Puheenjohtajuus on taitolaji, ei synnynnäinen ominaisuus tekemällä oppii Kuitenkin palkitseva tehtävä Kaikkiin sudenkuoppiin ei kannata pudota, tietoa löytyy oppaista, koulutuksista, muilta puheenjohtajilta ja aiemmilta toimijoilta

29 Kokoukset Yhdistyksen kokoukset esim. syys- ja kevätkokoukset, vuosikokous Hallituksen kokoukset

30 Yhdistyksen kokoukset sääntömääräisesti koolle kutsuttu jäsenten kokous ylin päätäntävalta yhdistyksen kokouksissa jäsenistö valitsee hallituksen hyväksyy toiminnan linjat myöntää hallitukselle tili- ja vastuuvapauden päättää sääntöjen muuttamisesta voi erottaa hallituksen

31 Toimintasuunnitelma velvoittaa hallituksen tehtävä on huolehtia, että toimintasuunnitelmassa olevat asiat pannaan toimeen valtuuttaa antaa hallitukselle oikeuden tehdä kaikki tarpeellinen suunnitelman toteuttamiseksi

32 Talousarvio kertoo, paljonko rahaa yhdistys käyttää vuoden aikana, mihin raha käytetään ja millä menot katetaan valtuuttaa käyttämään talousarvioon merkityt varat yhdistyksen toiminnan pyörittämiseen taloudenhoitaja pitää kirjaa rahankäytöstä kaikista menoista tulee olla hallituksen päätös jokaisesta menosta tulee olla tosite eli kuitti

33 Toimintakertomus hallituksen raportti jäsenistölle osa tilinpäätöstä toiminnan jatkuvuus

34 Hallituksen kokoukset ei yleistä toimivaltaa yhdistyksen asioissa toimivalta vain asioissa, joissa annettu päätösvalta laissa tai säännöissä toimeenpanee yhdistyksen kokouksen päätökset toteuttaa toimintasuunnitelmaa ja talousarviota

35 Kokouskäytännöistä Esityslista Esitysten valmistelu Päätösvaltaisuus Päätöksenteon selkeä eteneminen Kokouksen kesto

36 Kokouksen runkona toimii esityslista 1. Kokouksen avaus 2.Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3.Pöytäkirjantarkastajien valinta/ Pöytäkirjan tarkastaminen 4.Esityslistan hyväksyminen 5.Ilmoitusasiat 6.Päätösasiat 7. Muut esille tulevat asiat 8.Seuraavan kokouksen ajankohta 9.Kokouksen päättäminen

37 Esityslistan kohtien käsitteleminen 1. Asian esittely 2. Keskustelu puheenjohtaja jakaa puheenvuorot esitykset 3. Päätöksenteko selkeä päätösesitys (tarvittaessa pj tulkitsee kokouksen tahtoa) äänestäminen sihteeri kirjaa pöytäkirjaan tehdyt päätökset

38 Kokouksen kulkuun eriävä mielipide jääviys pöydälle jättäminen ja palauttaminen

39 Hallitus Hallituksen tehtävät 1. Yhdistyksen juoksevien asioiden hoitaminen 2. Yhdistyksen edustaminen 3. Yhdistyksen kokouksen päätösten toimeenpano 4. Muuttuviin tilanteisiin reagoiminen

40 Hallituksen vastuu poliittinen nautittava jäsenistön luottamusta oikeudellinen mikäli hallitus päättää yhdistyksen nimissä tehdä jotain laitonta, hallituksen jäsenet vastaavat siitä itse vastuusta vapauttaa ainoastaan pöytäkirjaan kirjattu eriävä mielipide taloudellinen hallituksen jäsen on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on toimiessaan tietoisesti tai huolimattomuudellaan aiheuttanut yhdistykselle

41 Hallituksen työnjako puheenjohtaja varapuheenjohtaja taloudenhoitaja sihteeri muita vastuualueita koulutuspoliittinen vastaava, tiedotusvastaava, bilevastaava, urheiluvastaava, atk-maahinen, hyvinvointivastaava... toimihenkilöt

42 Tehoa hallitustoimintaan uusien toimijoiden perehdytys hallituksen oma sähköpostilista esitysten valmistelu: iltakoulut, työryhmät jne. virkistäytyminen jokaiselle hallituksen jäsenelle säännöt, toimintasuunnitelma ja talousarvio aktiiviseen käyttöön esityslistojen kokoaminen etukäteen säännölliset kokousajat päätösluettelot

43 Muuta Muistakaa TYYn alayhdistyksille järjestämät kilpailut ja tehtävät palkkioineen Universitas Turku hakuaika päättyy tarkoitus kannustaa TYYn alayhdistyksiä omaehtoiseen akateemisen ja opiskelua tukevan toiminnan tuottamiseen. rahaa jaossa

44 Mistä apua?! vanhat yhdistystoimijat puheenjohtajat yhdistystoimijan opas Lauri Hallituksen alayhdistysvastaava

45 instagram.com/studentuniontyy

YHDISTYSTOIMIJAN ABC 26.1.2015

YHDISTYSTOIMIJAN ABC 26.1.2015 YHDISTYSTOIMIJAN ABC 26.1.2015 TYYn alayhdistykset Yhdistyksiä kaikkiaan 142 ainejärjestöjä osakuntia erilaisia harrasteyhdistyksiä liikunta, kulttuuri, aatteelliset, uskonnolliset, muut. Tämän päivän

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

Järjestökoulutus Yhdistystoiminnan perusteet. Jarkko Seppälä pääsihteeri Vaasan yliopiston ylioppilaskunta

Järjestökoulutus Yhdistystoiminnan perusteet. Jarkko Seppälä pääsihteeri Vaasan yliopiston ylioppilaskunta Järjestökoulutus Yhdistystoiminnan perusteet Jarkko Seppälä pääsihteeri Vaasan yliopiston ylioppilaskunta Yhdistystoiminnan perusteet Mikä on yhdistys? Yhdistyslaki Yhdistyksen elinkaari perustamisesta

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas Autismi- ja Aspergerliitto ry Yhdistystoiminnan opas Heikki Kokko & Katriina Tamminen 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Mikä on yhdistys 2.1 Yhdistystoiminnan käsitteitä 2.2. Liitto yhdistys aluekerho

Lisätiedot

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ja Visio Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Tiina Sivonen

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ja Visio Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Tiina Sivonen Yhdistystoiminnan peruskurssi: Yhdistystoiminnan perusteet 27.1.2015 Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ja Visio Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Tiina Sivonen Illan aiheet Yhdistyslaki ja yhdistyksen säännöt Yhdistyksen

Lisätiedot

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille 2 Sisällys 1 ALKUSANAT... 4 Kokemuksia opiskelijaedustamisesta... 5 Opiskelijaedustajan

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Sisällys Oppaan tarkoitus... 4 1. YHDISTYSTOIMINTA, YLEISTÄ... 5 2. SÄÄNTELY... 5 Säännöt... 5 Lainsäädäntö... 6 3. YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA REKISTERÖINTI...

Lisätiedot

Tehoa ja toimintaa hallitustyöskentelyyn

Tehoa ja toimintaa hallitustyöskentelyyn Helsinki 25.10.2014 Matti Forsberg Jan Englund Matleena Seppälä Päivän ohjelma 10.00-10.30 Aamukahvi, esittelyt, päivän ohjelma 10.30-11.15 Yhdistyksen hallituksen tehtävät ja roolit ja sujuva hallitustyöskentely

Lisätiedot

Esipuhe edessä hallitusvuosi

Esipuhe edessä hallitusvuosi Alayhdistysopas Uudistettu painos Elokuu 2012 Julkaisija: Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta () Toimittanut: Kaisa Immonen, tiedotus- ja järjestösihteeri www.ttyy.fi i ALAYHDISTYSOPAS Esipuhe

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. Tavoitteena hyvä päätös. Reserviläisliitto Yhdistysjohdon koulutus

Kokouskäytännöistä. Tavoitteena hyvä päätös. Reserviläisliitto Yhdistysjohdon koulutus Reserviläisliitto Yhdistysjohdon koulutus Matti Rautavirta OK-opintokeskus Kokouskäytännöistä Tavoitteena hyvä päätös Yhdistysosaamisen ydinalueita: vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan periaatteet yhdistyslaki

Lisätiedot

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012 Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL 2012 1 Pelisäännöt ja hyviä vinkkejä 3 2 LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 4 3 Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 6 4 Jaostojen säännöt ja jäsenyys 8 41 Jaostojen säännöt

Lisätiedot

Jaosto-opas 2010. Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta

Jaosto-opas 2010. Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta Jaosto-opas 2010 Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta 1. Johdanto 1 2. LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 1 3. Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 2 4. Jaostojen säännöt ja jäsenyys 3

Lisätiedot

GOSPEL POWER RY PROJEKTIOPAS

GOSPEL POWER RY PROJEKTIOPAS GOSPEL POWER RY PROJEKTIOPAS 1 Sisällysluettelo 1. Tervetuloa!...3 2. Yhdistyksen säännöt...4 2.1 Yhdistyksen säännöt...4 2.2 Yhdistyksen toimintaan liittyviä otteita yhdistyslaista...6 3. Hallitus...7

Lisätiedot

1 Nimi. Yhdistyksen nimi on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry.

1 Nimi. Yhdistyksen nimi on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry. 1 LUKU: NIMI, TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT JA TILIKAUSI 1 Nimi. Yhdistyksen nimi on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry. 2 Kielet ja kotipaikka. Yhdistyksen kieli on suomi ja kotipaikka Rovaniemi

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ KARJALAN SIVISTYSSEURA RY HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ Hyväksytty 22.11.2012 HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1) HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN MERKITYS... 2 2) KARJALAN SIVISTYSSEURAN ARVOT JA MISSIO...

Lisätiedot

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN Tähän oppaaseen on koottu Iholiiton jäsenyhdistysten toiminnan kannalta keskeisiä tietoja. Aluksi on lyhyt kuvaus Iholiiton toiminnasta ja organisaatiosta. Luvussa

Lisätiedot

Johtaminen järjestössä Reserviläisliitto

Johtaminen järjestössä Reserviläisliitto Johtaminen järjestössä Reserviläisliitto 23.3.2013 Joensuu OK-opintokeskus Lea Lihavainen Joensuu 23.3.2013 sisältö Yhdistystoiminnan nykytrendit ja yhdistyksen johtaminen Hallituksen tehtävät Kokouskäytännöt

Lisätiedot

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kotkan Konepäällystöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Kotka. 2 Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Konepäällystöliittoon

Lisätiedot

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Tarpeeksi (ry) 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tarpeeksi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää

Lisätiedot

Imetyksen tuki ry:n ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokouksen valitsema hallitus panee toimeen jäsenkokouksen tekemät päätökset.

Imetyksen tuki ry:n ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokouksen valitsema hallitus panee toimeen jäsenkokouksen tekemät päätökset. 7.3..2011 Esitys kevätkokoukselle 2011 Imetyksen tuki ry:n JOHTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ Osa I HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS I luku: Yleistä 1 Yhdistyksen perustehtävä Yhdistyksen tarkoitus on edistää, tukea ja suojella

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Lisätiedot

Hallinto Toimiva lippukunta

Hallinto Toimiva lippukunta Hallinto Lippukunta yhdistyksenä 1. Lippuku nta toimintayksikkönä Lippukunnan toiminnasta ja koko lippukunnan olemassaolosta vastaavat sen kaikki johtajat yhdessä. Viime kädessä vastuussa on lippukunnanjohtaja,

Lisätiedot

OULUN TEEKKARIYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 ( 7) Versio 2.1 15.04.2004

OULUN TEEKKARIYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 ( 7) Versio 2.1 15.04.2004 OULUN TEEKKARIYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 ( 7) OULUN TEEKKARIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Oulun Teekkariyhdistys ry ja kotipaikka Oulun kaupunki. Yhdistyksen

Lisätiedot

HYVÄN YHDISTYS- TOIMINNAN OPAS

HYVÄN YHDISTYS- TOIMINNAN OPAS HYVÄN YHDISTYS- TOIMINNAN OPAS Perhehoitoliitto ry sisältö 1. Mitä yhdistystoiminta on? 3 2. Toimintaa ohjaavat säännöt 4 3. Yhdistyksen hallinto 5 4. Hallituksen jäsenten tehtävät 7 5. Taloudenhoito 8

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Hämeenkyrön Räpsä ry

Toimintakäsikirja Hämeenkyrön Räpsä ry Toimintakäsikirja Hämeenkyrön Räpsä ry Sisällysluettelo Toimintakäsikirja Hämeenkyrön Räpsä 4 Johdanto... 4 Toiminnan perusteet... 4 Arvot...4. Missio, suuntaviivat... 4 Visiot, tulevaisuus... 6 Organisaatio...

Lisätiedot

Monika-Naiset liitto ry Säännöt

Monika-Naiset liitto ry Säännöt Monika-Naiset liitto ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Monika-Naiset liitto ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on koko maa. Yhdistyksen englanninkielinen nimi

Lisätiedot