Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko väestökehityksestä, väestöpolitiikasta ja ikääntymiseen varautumisesta. Vesa Vihriälä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko väestökehityksestä, väestöpolitiikasta ja ikääntymiseen varautumisesta. Vesa Vihriälä 15.12."

Transkriptio

1 Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko väestökehityksestä, väestöpolitiikasta ja ikääntymiseen varautumisesta Vesa Vihriälä

2 Tavoitteet esittää valtioneuvoston yhteinen näkemys väestökehityksestä ja sen merkityksestä luoda yhteinen näkökulma muutokseen varautumiseksi vahvistaa politiikan keskinäistä koordinaatiota lisätä yhteistyötä myös muiden toimijoiden kanssa tähdentää, että muutos koskee kaikkia ikäryhmiä

3 Tulevaisuusselonteon sisällys 1 Tulevaisuusselonteon tausta 2 Väestökehitykseen varautuminen on tulevaisuuden avainkysymys 3 Väestökehityksen pääpiirteet 4 Väestökehityksen seuraukset 5 Valtioneuvoston päätelmät kehityksestä 6 Väestökehitys vaatii väestöpolitiikkaa 7 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 8 Lapsista ja nuorista huolehtiminen 9 Talouden kasvupotentiaalin vahvistaminen 10 Etuusjärjestelmiin liittyvät uudistukset 11 Alueellisen kehityksen ja peruspalveluiden turvaaminen 12 Ikääntyneiden voimavarojen tukeminen ja hyödyntäminen 13 Seuranta

4 Väestö vuosina Miljoonaa 2028*) Sisällissota II maailmansota Ruotsiin muutto 2 Nälkävuodet 1 Ko le ravuo de t Suomen sota Lähde: Tilastokeskus *) (eniten asukkaita Suomessa)

5 Viiden ikäryhmän suhteellinen kehitys vuosina 1950, 1975, 2003, 2015 ja % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % yli 80-v v v v. 0-6-v. 20 % 10 % 0 %

6 Väestön huoltosuhteen kehitys (lapsia 0-14 v. ja 65 v. täyttäneitä 100 työikäistä kohti) 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 Vanhushuoltosuhde 30,0 20,0 10,0 Lapsihuoltosuhde 0,

7 Huoltosuhteet (%) EU-maissa vuonna 2020 (0 14-v./15 64-v. ja 65+/15 64-v.) Irlanti Luxemburg Itävalta Saksa Espanja Iso-Britannia Alankomaat Kreikka Islanti Norja Tanska Italia Ranska Suomi Ruotsi Vanhushuoltosuhde Lapsihuoltosuhde

8 Väestön muutos (%) aluetyypeittäin eri skenaarioissa vuosina Muutos, % Vaihtoehto1 Alue Perusskenaario Vaihtoehto2 Vaihtoehto3 Pääkaupunkiseutu 31,3 8,2 24,0 21,5 37,4 Muut suuret kaupungit 12,8 6,8 7,1 16,5 16,3 Muut kaupungit 12,6 2,1-1,0 10,1 6,7 Kaupunkien läh. maas. 34,6 17,5 7,7 26,3 15,0 Ydinmaaseutu -5,5-10,8-15,3-5,1-8,8 Harvaan asuttu -18,9-24,5-28,2-20,1-21,7 maaseutu Koko maa 10,6 1,8 1,6 10,5 10,2 Perusskenaario: nykyinen syntyvyys (1,7) ja nettosiirtolaisuus (5 000), tasaantunut muuttoliike ( ) Vaihtoehto 1: nykyinen syntyvyys (1,7) ja nettosiirtolaisuus (5 000), voimakkaasti keskittävä muuttoliike ( ) Vaihtoehto 2: korkeampi syntyvyys (1,9) ja nettosiirtolaisuus (15 000), tasaantunut muuttoliike Vaihtoehto 3: korkeampi syntyvyys (1,9) ja nettosiirtolaisuus (15 000), voimakkaasti keskittävä muuttoliike

9 Väestön alueellinen jakauma vuosina 1975, 2003 ja 2030 Osuus koko maan väestöstä, % Alue Perusskenaario Vaihtoehto1 Vaihtoehto2 Vaihtoehto3 Pääkaupunkiseutu Muut suuret kaupungit Muut kaupungit Kaupunkien läheinen maas Ydinmaaseutu Harvaan asuttu maaseutu Koko maa Perusskenaario: nykyinen syntyvyys (1,7) ja nettosiirtolaisuus (5 000), tasaantunut muuttoliike ( ) Vaihtoehto 1: nykyinen syntyvyys (1,7) ja nettosiirtolaisuus (5 000), voimakkaasti keskittävä muuttoliike ( ) Vaihtoehto 2: korkeampi syntyvyys (1,9) ja nettosiirtolaisuus (15 000), tasaantunut muuttoliike Vaihtoehto 3: korkeampi syntyvyys (1,9) ja nettosiirtolaisuus (15 000), voimakkaasti keskittävä muuttoliike

10 Väestöllinen huoltosuhde alueittain vuosina 2003 ja 2030 eri skenaarioissa 0-18-vuotiaat 63+ vuotiaat 2003 Perusskenaario Va ih to e h to 1 Va ih to e h to 2 Va ih to e h to 3 Pääkaupunkiseutu 2003 Perusskenaario Va ih to e h to 1 Va ih to e h to 2 Va ih to e h to 3 M uut suuret kaupungit 2003 Perusskenaario Va ih to e h to 1 Va ih to e h to 2 Va ih to e h to 3 KO KO M AA 2003 Perusskenaario Va ih to e h to 1 Va ih to e h to 2 Va ih to e h to 3 M uut kaupungit 2003 Perusskenaario Va ih to e h to 1 Va ih to e h to 2 Va ih to e h to Perusskenaario Va ih to e h to 1 Va ih to e h to 2 Va ih to e h to Perusskenaario Va ih to e h to 1 Va ih to e h to 2 Va ih to e h to 3 Kaup. läheinen m aaseutu Ydinm aaseutu Harvaan asuttu m aaseutu 0 0,5 1 1,5

11 Suurimmat haasteet kohdistuvat työvoiman saatavuuteen ja laatuun sekä sen alueelliseen ja ammatilliseen liikkuvuuteen, talouskasvun jatkuvuuteen, julkistalouden tasapainoon, aluekehityksen tasapainoisuuteen ja palveluiden tarjontaan ja saatavuuteen

12 Ikäsidonnaiset ja työttömyysmenot sekä koko julkisen talouden ylijäämä ja nettovelka laskelmien perusskenaariossa, % BKT:sta Työeläkkeet 9,6 10,5 12,3 13,4 13,2 13,1 Kansaneläkkeet 2,0 1,8 1,5 1,3 1,1 0,9 Sosiaali- ja terveyspalvelut 7.4 7,6 8,4 9, ,2 Sairausvakuutus 2,5 2,7 3,0 3,2 3,3 3,3 Opetus 5,8 5,6 5,6 5,6 5,5 5,4 Työttömyys 1,8 1,6 1,3 0,9 0,8 0,8 Menot yhteensä 29,1 29,8 32,1 33,8 33,9 33,7 Koko julkinen talous ylijäämä 2,2 2,0 1,0-1,0-2,1-3,1 nettovelka -15,2-23,1-29,3-17,7 3,6 25,0 Julkisen talouden lukuihin sisältyvät työeläkelaitokset. Luvut ovat prosenttia kokonaistuotannosta.

13 Koko julkisen talouden ylijäämä ja nettovelka tarkastelujakson lopussa vuonna 2050 erilaisilla työllisyys- ja tuottavuusurien yhdistelmillä, % BKT:sta Huono työllisyys Perustyöllisyys Hyvä työllisyys Ylijäämä Nettovelka Ylijäämä Nettovelka Ylijäämä Nettovelka Hyvä tuottavuus -5,9 79,5-0,6-6,0 3,9-73,3 Perustuottavuus -9,7 115,8-3,1 25,0 0,7-31,5 Huono tuottavuus -12,8 159,5-6,2 66,2-0,9-13,6 Luvut ovat prosenttia kokonaistuotannosta

14 Muutos merkitsee myös mahdollisuuksia kustannussäästöjä ja toiminnan tehostumista, työttömyyden vähentymistä, mahdollisuuksia työelämän uudistamiseen, alueellisten työllisyys- ja työttömyyserojen kaventumista, kolmannessa iässä olevien voimavarojen ja ostovoiman suurempia hyödyntämismahdollisuuksia kulttuurin, arvojen, kokemuksen ja yhteisöllisyyden arvostusta

15 Muutokseen on jo varauduttu vähentämällä julkista velkaa, uudistamalla työeläkejärjestelmää, lisäämällä rahastointia ja parantamalla sijoitusten tuottoa tulevien eläkemenojen varalle, nostamalla tuottavuutta työelämälähtöisesti, suuntaamalla koulutus-, tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikkaa osaamista tukevaksi, käynnistämällä tuottavuusohjelma koko julkisen sektorin ja peruspalvelujen tuottavuuden kehittämiseksi sekä pyrkimällä korkeampaan työllisyysasteeseen mm. o aikaistamalla työelämään siirtymistä o myöhentämällä työelämästä poistumista ja o uudistamalla sosiaaliturvaa ja verotusta tavalla, joka kannustaa työn tekemiseen sekä o huolehtimalla työvoiman laadusta koulutukseen ja työkykyyn panostamalla.

16 mutta varautuminen ei riittävää näkökulma ja politiikka on pääsääntöisesti keskittynyt ikääntymisestä aiheutuviin kustannuksiin; muutosten tekeminen vie paljon aikaa, tulokset joskus vaatimattomia; yhteistyötä on mutta varautuminen on sektoreittain eriytynyttä sekä aikajänteeltään lyhyttä; mahdollisuuksia ja ikääntyneiden voimavarojen tukemista ja hyödyntämistä ei ole arvioitu riittävästi; nykyinen varautuminen on monesti perusuran motivoimaa; toimenpiteiden ja niiden riittävyyden arvioinnissa ja seurannassa on parantamisen varaa.

17 Valtioneuvoston johtopäätökset Väestön ikärakenteen kehitys vaatii nykyaikaista väestöpolitiikkaa. Syntyvyys vähintään nykytasolla Työperusteista maahanmuuttoa lisää Nykyistä suurempaa huomiota eri ikäisten ihmisten toimintakyvyn ja terveyden edistämiseen. Lasten ja nuorten kasvuolosuhteista huolehtiminen tärkeää. Tarvitaan toimenpiteitä talouskasvun vauhdittamiseksi Tuottavuuden kasvun noustava yleisesti ennakoidusta Työllisyysasteen noustava selvästi Tulonsiirtojärjestelmiä on sopeutettava väestömuutokseen. Työhön osallistumisen kannustaminen Rahoituksellisen kestävyyden varmistaminen Aluekehitys ja palveluiden turvaaminen vaativat rakenteiden ja toimintatapojen uudistuksia. Ikääntyneiden voimavarat ja ikääntymisen luomat mahdollisuudet on osattava hyödyntää.

VALTIOVARAINMINISTERIÖ LISSABONIN STRATEGIA - SUOMEN KANSALLINEN TOIMENPIDE- OHJELMA 2005-2008. 3a/2005

VALTIOVARAINMINISTERIÖ LISSABONIN STRATEGIA - SUOMEN KANSALLINEN TOIMENPIDE- OHJELMA 2005-2008. 3a/2005 VALTIOVARAINMINISTERIÖ LISSABONIN STRATEGIA - SUOMEN KANSALLINEN TOIMENPIDE- OHJELMA 2005-2008 3a/2005 TALOUDELLISET JA TALOUS- POLIITTISET KATSAUKSET LISSABONIN STRATEGIA KASVUN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEKSI

Lisätiedot

JUHANI ILMARINEN PITKÄÄ TYÖURAA! Ikääntyminen ja työelämän laatu Euroopan unionissa. Työterveyslaitos. Sosiaali- ja terveysministeriö.

JUHANI ILMARINEN PITKÄÄ TYÖURAA! Ikääntyminen ja työelämän laatu Euroopan unionissa. Työterveyslaitos. Sosiaali- ja terveysministeriö. Pitkää työuraa! JUHANI ILMARINEN PITKÄÄ TYÖURAA! Ikääntyminen ja työelämän laatu Euroopan unionissa Työterveyslaitos Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi

Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi 2008-2010 Suomen kansallinen toimenpideohjelma 36a/2008 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden

Lisätiedot

Ikärakenteen muutokseen varautuminen: tulevaisuusselonteon linjausten toteutuminen. Valtioneuvoston kanslian raportteja

Ikärakenteen muutokseen varautuminen: tulevaisuusselonteon linjausten toteutuminen. Valtioneuvoston kanslian raportteja Ikärakenteen muutokseen varautuminen: tulevaisuusselonteon linjausten toteutuminen Valtioneuvoston kanslian raportteja 5/2009 Ikärakenteen muutokseen varautuminen: tulevaisuusselonteon linjausten toteutuminen

Lisätiedot

Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030

Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030 Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Väestö eilen, tänään ja huomenna... 6 2.1. Kasvusta katoon... 6 2.2. Väestörakenne nyt... 8 2.3. Työllisyysnäkymät Kaakkois-Suomessa...

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

KOKOOMUS: Kokoomuksen eduskuntaryhmä:

KOKOOMUS: Kokoomuksen eduskuntaryhmä: 2. kysymys Suomen väestö ikääntyy ja ikäsidonnaiset julkiset menot kasvavat merkittävästi tulevalla vuosikymmenellä. Mitä keinoja eduskuntaryhmänne pitää tärkeimpinä julkisten palveluiden saatavuuden varmistamiseksi

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu s.33 Maakuntahallitus 26.5.2014, Erillisliite 1, asia 8 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 9.6.2014 1 Sisällys 1 Kainuu-ohjelman

Lisätiedot

Väestöliiton väestöpoliittinen ohjelma

Väestöliiton väestöpoliittinen ohjelma Väestöliiton väestöpoliittinen ohjelma Väestöliitto Väestöpoliittinen ohjelma Väestöliitto Iso Roobertinkatu 20 22 A PL 849 00101 Helsinki puh. (09) 228 050 faksi (09) 612 1211 sähköposti: etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO Sivu 1 ESR 2007-2013 TOIMENPIDEOHJELMAN ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO 15.8.2006 Etelä-Savon TE-keskus SISÄLTÖ: Sivu 2 1. ITÄ-SUOMEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN NYKYTILA, HAASTEET JA TRENDIT 2. ITÄ-SUOMEN SWOT-ANALYYSI

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta MAAHANMUUTTO RATKAISUNA EUROOPAN UNIONIN IKÄÄNTYMISONGELMAAN EU:hun kohdistuvaan maahanmuuttoon vaikuttavat tekijät Kansantaloustiede, Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset

Lisätiedot

strategiaraportti vuosille 2008-2010

strategiaraportti vuosille 2008-2010 Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:38 Kansallinen sosiaalisen suojelun ja osallisuuden strategiaraportti vuosille 2008-2010 sosiaali- ja terveysministeriö ISSN 1236-2115 ISBN 978-952-00-2673-8

Lisätiedot

Työllisyyden kohentaminen on myös paras tapa ehkäistä köyhyyttä ja syrjäytymistä.

Työllisyyden kohentaminen on myös paras tapa ehkäistä köyhyyttä ja syrjäytymistä. 1. kysymys Alkavan vaalikauden tärkeimpiä talouspolitiikan tavoitteita ovat talouskasvun vahvistaminen sekä työllisyysasteen nousua että tuottavuuden kasvua edistämällä, työttömyyden alentaminen sekä suotuisan

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Parempaa halvemmalla?

Parempaa halvemmalla? Keskustelualoite No 68 Parempaa halvemmalla? Hannele Kerola Raili Mäkitalo Carita Putkonen Kesäkuu 2002 Valtiovarainministeriö Kansantalousosasto Esipuhe Julkisia hyvinvointipalveluja koskeva keskustelu

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS

HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS Riittävätkö rahat, kuka maksaa? Sixten Korkman Jukka Lassila Niku Määttänen Tarmo Valkonen Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja: Taloustieto Oy Kannen valokuva:

Lisätiedot

Suomalaisten hyvinvointi 2010. Marja Vaarama, Pasi Moisio & Sakari Karvonen (toim.)

Suomalaisten hyvinvointi 2010. Marja Vaarama, Pasi Moisio & Sakari Karvonen (toim.) Suomalaisten hyvinvointi 2010 Marja Vaarama, Pasi Moisio & Sakari Karvonen (toim.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2010 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kansi: Marko von Konow Taitto ja

Lisätiedot

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014 1 Tausta: Maakuntavaltuusto 2.12.2013; MV 32, Maakuntavaltuusto merkitsi asian (Kainuun maakuntastrategia 2035) tiedoksi (tekstiä täydennetty 19.2.2014). HK, 3.4.2014 Kainuu-ohjelma Luonnos 3.4.2014 Sisällys

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös sosiaalialan tulevaisuuden turvaamiseksi

Valtioneuvoston periaatepäätös sosiaalialan tulevaisuuden turvaamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2003:5 Valtioneuvoston periaatepäätös sosiaalialan tulevaisuuden turvaamiseksi SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2003 Periaatepäätöksen taustaa Valtioneuvosto

Lisätiedot

AIESOPIMUS YHTEISKUNTASOPIMUKSEKSI

AIESOPIMUS YHTEISKUNTASOPIMUKSEKSI LUOTTAMUKSELLINEN 1. LUONNOS AIESOPIMUS YHTEISKUNTASOPIMUKSEKSI Suomi on poikkeuksellisen vaativassa tilanteessa. Vuosien 2010-2011 pientä kasvua luukuun ottamatta taloutemme on jatkanut pitkään supistumista,

Lisätiedot

OECD:n maaseutupolitiikan maatutkinnat

OECD:n maaseutupolitiikan maatutkinnat OECD:n maaseutupolitiikan OECD:n maatutkinnat maaseutupolitiikan maatutkinnat Suomi S U O MI I tekstiä OECD:n maaseutupolitiikan maatutkinnat Suomi OECD:n maaseutupolitiikan maatutkinnat: Suomi 1 OECD

Lisätiedot

Julkisen talouden haasteet ja hallitusohjelman talouspolitiikkaa koskevat linjaukset. Sami Yläoutinen Finanssineuvos Jyväskylä, 8.8.

Julkisen talouden haasteet ja hallitusohjelman talouspolitiikkaa koskevat linjaukset. Sami Yläoutinen Finanssineuvos Jyväskylä, 8.8. Julkisen talouden haasteet ja hallitusohjelman talouspolitiikkaa koskevat linjaukset Sami Yläoutinen Finanssineuvos Jyväskylä, 8.8.2011 Esitys Alkaneen hallituskauden lähtökohdat Kestävyyslaskelma: kestävyysvaje

Lisätiedot

DEMOGRAFINEN ELI VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE

DEMOGRAFINEN ELI VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE /Jaana Halonen 29.8.2012 DEMOGRAFINEN ELI VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE Demografinen huoltosuhde on suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. Vuoden 2011

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Osaava, avautuva ja uudistuva Suomi. Suomi maailmantaloudessa -selvityksen tiivistelmä

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Osaava, avautuva ja uudistuva Suomi. Suomi maailmantaloudessa -selvityksen tiivistelmä VALTIONEUVOSTON KANSLIA Osaava, avautuva ja uudistuva Suomi Suomi maailmantaloudessa -selvityksen tiivistelmä 1.12.2004 Globalisaation taustalla maailmankaupan vapautuminen ja tekninen kehitys Globalisaatio

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN IIYVINVOINTISUUNNITELMA 2013-2020

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN IIYVINVOINTISUUNNITELMA 2013-2020 flnr~ 4444P~t,L )fl-/~2c:~/4q3!h1v 4KH 1 ~ ~.I3 s~ ~I8 ÄHTÄRIN KAUPUNGIN IIYVINVOINTISUUNNITELMA 2013-2020 1. TAUSTAA 2. ÄIITÄIUN KAUPUNGIN HAASTEET LÄIUTULEVAISUUDESSA SUOMEN JA KANSAINVÄLISEN TILA1SNETEKIJÖIDEN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA Sisällysluettelo Lukijalle... 5 1. Johdanto... 6 2. Keski-Suomen viimeaikainen kehitys... 8 3. Keski-Suomen visio... 12 4. Kansainvälisen ja kansallisen kehityksen pääsuunnat

Lisätiedot