Ikääntymisen megatrendi ja kansallinen politiikka. Vesa Vihriälä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikääntymisen megatrendi ja kansallinen politiikka. Vesa Vihriälä 23.10.2008"

Transkriptio

1 Ikääntymisen megatrendi ja kansallinen politiikka Vesa Vihriälä

2 Ikääntyminen globaali ilmiö Kuolleisuus alentuu => elinikä pitenee Syntyvyys laskee => Ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa kaikkialla Työikäisen väestön määrä ei kuitenkaan globaalisti laske, vaan jatkaa kasvuaan

3 Väestöllinen vanhushuoltosuhde (+65/15-64) % 50 Maailma Kehittyneet maat Vähemmän kehittyneet maat Suomi

4 Työikäisen vuotiaan väestön absoluuttinen määrä Milj Milj. 4,0 Maailma Kehittyneet maat Vähemmän kehittyneet maat Suomi 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, ,0

5 Ikääntymiskehityksen perusfaktat Suomessa Pitenevä elinikä, alle 2,1 % kokonaishedelmällisyys => väestöstä nykyistä selvästi vanhempaa BKT/asukas-kasvuvauhti hidastuu L/P-suhteen myötä Olemassa olevilla sitoumuksilla ikäsidonnaisten julkisten menojen BKT-osuus nousee tuntuvasti Nykyisellä verotasolla, julkisessa taloudessa todennäköisesti kestävyysvaje huolimatta uudistuksista, joilla säästämistä lisätty säästöjen tuottoja pyritty parantamaan menopaineita rajoitettu Nykyiset sitoumukset eivät toisaalta välttämättä takaa monien mielestä riittävää hyvinvointia ikääntyvälle väestölle Em. ristiriidat nostavat esille myös kysymyksen yhteiskuntasopimuksen pitävyydestä

6 Väestö Miljoonaa Ennuste Ennuste 2004 Ruotsiin muutto II maailmansota Sisällissota 2 1 Suomen sota Koleravuodet Nälkävuodet Lähde:Tilastokeskus

7 Huoltosuhteen muutos ,0 70,0 60,0 Ennuste ,0 40,0 Vanhushuoltosuhde 30,0 20,0 Lapsihuoltosuhde 10,0 0,

8 Työvoiman ja väestön suhde eräissä työvoimaskenaarioissa 0,52 0,5 0,48 0,46 0,44 0,42 0,4 AWG skenaario, v VE Pohjoismainen konvergoituminen Ikä- ja sp-kohtaiset osallistumisasteet pysyvät v tasolla 0,

9 Julkisen talouden kestävyysongelma Kestävyysongelma: julkinen talous ajautuu kumuloituviin vajeisiin, mikä on pitkän päälle luonnollisesti mahdotonta Arviointi ei helppoa, koska kestävyysongelman syntyminen riippuu lähtötilanteen tasapainon ohella vuosikymmenien aikahorisontilla toteutuvasta Demografisesta kehityksestä Kansantalouden kasvusta Työllisyysaste Tuottavuus Menojen kehityksestä, erityisesti sen yhteydestä väestörakenteeseen Verotulojen kehityksestä Korkotasosta Arviointi perustuu käytännössä ennusteisiin Demografiasta Tuottavuuden kasvusta ja työllisyyskehityksestä Oletuksiin demografian ja talouskehityksen vaikutuksista palvelu- ja tulonsiirtotarpeisiin Muuttumattoman politiikan oletukseen (menoperusteet ja veroaste vakiot)

10 Kestävyysongelman tiivistäminen EU-kontekstissa on alkanut vakiintua käsite kestävyysvajeesta: menojen leikkaustarve tai verojen välitön ja pysyvä korotustarve suhteessa BKT:hen, jotta joko julkinen velka vakiintuisi 60 % BKT:sta vuodesta 2050 lähtien ( S1 ) tai julkisen sektorin kaikkien tulevien tulojen nykyarvo vastaisi kaikkien tulevien menojen nykyarvoa ( S2 ) Yleensä käytetään jälkimäistä tai sitä likimain vastaavaa kestävyysvajeen käsitettä

11 Suomella näyttäisi olevan yhä kestävyysongelma, vaikka sen suuruus onkin epävarma Useimpien Suomessa tehtyjen tai Suomea koskevien arvioiden mukaan Suomella on erilaisista toimista huolimatta yhä kestävyysvaje VM, vakausohjelman tarkistus, viimeksi marraskuussa 2007 ETLA:n useat laskelmat, esim. Hyvinvointivaltion rahoitus (2007) OECD:n tuoreet maakatsaukset Kestävyysvajeen arvioitu suuruus 1-2 % BKT:sta Olennaista on kuitenkin epävarmuus: Yksin demografian ja korkotason kehityksen ennusteiden vaihtelu muuttaa merkittävästi käsitystä kestävyysvajeen suuruudesta Arviot herkkiä myös mm. lähtötilanteen suhteen Kansainväliset vertailut arveluttavia oletusten erilaisen pitävyyden takia

12 Vanhushuoltosuhteen epävarmuus aiempien ennusteiden virheiden perusteella arvioituna (ETLA)

13 Kestävyysvajeen jakauma demografisen ja tuottoepävarmuuden huomioon ottaen (ETLA)

14 Tasapaino-ongelma kohdistuu suoraan ennen kaikkea palveluista vastaavaan osaan julkista sektoria Julkisyhteisöjen rahoitustasapaino sektoreittain (perusura) suhteessa bruttokansantuotteeseen % 4 2 Työeläkelaitokset Muu julkinen talous -6-8 Lähde: VM

15 Finland s sustainability gap is close to the European average ,1 6,5 6,8 7, ,9 1,1 1,2 1,3 1,4 2 2,7 2,8 3,3 3, ,5-1,8-1,3-1,1-0,7-0,3-0,1 EE SE IT DK LV AT LT DE FR Euro area Source: European Commission 2008 FI EU PT SK NL ES UK HU IE SI CZ LU

16 Kokonaisongelman takana alueellisesti varsin erilainen tilanne Demografinen kehitys hyvin erilaista maan eri osissa => jo alun perin suuret huoltosuhde-erot kasvavat entisestään Kun palvelujen järjestäminen paikallishallinnon vastuulla, rahoitustaakat muodostuvat varsin erilaisiksi Edellyttää sekä alueiden välisten tulonsiirtojen lisääntymistä että uudenlaisia palvelujen toteuttamisen tapoja

17 Alueittaiset huoltosuhteet vuotiaat 63+vuotiaat Pääkaupunkiseutu Muut suuret kaupungit KOKO MAA Muut kaupungit Kaup. läheinen maaseutu Ydinmaaseutu Harvaan asuttu maaseutu 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

18 Kunnallinen sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstö % vuotiaasta väestöstä maakunnittain (tuottavuuskasvu=0)* Etelä-Savo Pohjois-Savo Keski-Pohjanmaa Lappi Pohjanmaa Kainuu Etelä-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Karjala Satakunta Keski-Suomi Varsinais-Suomi Kymenlaakso Kanta-Häme Päijät-Häme Etelä-Karjala KOKO MAA Pirkanmaa Uusimaa Ahvenanmaa Itä-Uusimaa 5,3 7,5 7,8 7,9 7,4 7,8 7,1 7,1 7,5 7,4 6,5 6,3 8,3 8,5 8,6 8,1 9,1 7,7 8,4 8,4 7,5 6,94 8,43 8,07 12,51 12,17 12,06 11,83 11,71 11,64 11,41 11,16 11,02 10,74 10,68 10,55 10,51 10,29 10,05 10, , * Henkilöstön määrän oletettu pysyvä vuoden 2006 tasolla suhteessa relevanttiin kustannusten mukaan ikäpainotettuun väestöön. Ts. tuottavuus on muuttumaton annetulla palvelutasolla.

19 Kestävyysvajeen supistamisen keinot Demografiaan vaikuttaminen: hidasta mutta ei vailla merkitystä todella pitkällä aikavälillä Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen: monella tavoin hyödyllistä, mutta myös hidasta ja vaikeaa Säästäminen hyvän sään aikana ts. julkisen velan vähentämien ylijäämien avulla nyt kun väestörakenne vielä suhteellisen edullinen: vaikuttaa nopeasti ja myös paljon Talouden kantokyvyn lisääminen Työllisyysasteen nosto: erityisesti työuria ikääntyneestä päästä pidentäen Kaksi etua: lisää kantokykyä, vähemmän sotu- ja eläkemenoja Työn tuottavuuden kohottaminen Tärkeintä julkisessa sektorissa, koska välitön vaikutus julkisen talouden kustannuksiin Yksityisen sektorin osalta ei sinänsä ratkaisen kestävyysongelmaa Etuuksien muuttaminen (heikentäminen) Verojen ja maksujen nosto

20 Suomessa käytetty koko arsenaalia Demografia Maahanmuuttopolitiikan uudistaminen Pyrkimykset kohentaa syntyvyyden lisääntymisen edellytyksiä Terveyden ja toimintakyvyn vahvistaminen: lukuisia ohjelmia, tällä hallituskaudella erityinen politiikkaohjelma Säästäminen: ollut keskeinen syy julkisen talouden ylijäämien ylläpitoon Työllisyysasteen nosto: viimeisten hallitusten keskeisin politiikkatavoite Tuottavuuden kohottaminen: yleisesti innovaatiopolitiikan päätavoite, julkisen sektorin osalta Paras ja valtion tuottavuusohjelma tärkeitä Etuuksien muuttaminen: eläkeuudistusten yksi elementti (työttömyyseläkeputken myöhentäminen, elinaikakerroin, indeksikaavan muutos), jolla on samalla pyritty eläkeiän nostamiseen Verojen ja maksujen nosto: eläkemaksuja on nostettu, mutta muuten verotusta on kevennetty ennen kaikkea työllisyystavoitteen tukemiseksi

21 Myös tuloksia, mutta eivät todennäköisesti riitä Työperäinen maahanmuutto lisääntynyt Kansalaisten terveydentila keskimäärin kohentunut, mutta liikkumattomuus, ylipaino ja alkoholinkäyttö menneet huonoon suuntaan Julkinen ylijäämä ollut EU-alueen suurimpia ja sillä on kartutettu erityisesti eläkerahastoja Työllisyyskehitys viime vuosina erinomainen; erityisesti ikääntyneiden työllisyysaste on noussut nopeasti ja tähän liittyen eläkkeelle siirtyminen myöhentynyt Koko kansantalouden tuottavuuskehitys varsinkin kv-vertailuissa hyvää Julkisen palvelutuotannon tuottavuusmuutos sen sijaan heikkoa (vaikka kv-vertailuissa taso hyvä) Eläkeuudistukset ovat alentaneet eläkemaksujen korotustarvetta tuntuvasti Mutta, kuten todettu Julkisen talouden kestävyysvaje edelleenkin olemassa Sosiaalisen ja poliittisen kestävyyden kysymykset avoimia

22 Uusi ikääntymispolitiikan kokonaisarviointi on meneillään Vuoden 2004 tulevaisuusselonteko: kokonaisarviointi ikääntymiskehityksestä, sen seurauksista ja varautumisesta 2008 Vanhasen II hallituksen ohjelma: arviointi ikääntymispolitiikan riittävyydestä niin, että tarvittaviin uudistuksiin ryhdytään vielä hallituskauden aikana Selvitystehtävä TN-sihteeristölle : Asiantuntija-arviointi valmiiksi siten, että puolivälin arvioinnissa hallitus voi ottaa kantaa uudistustarpeisiin

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko väestökehityksestä, väestöpolitiikasta ja ikääntymiseen varautumisesta. Vesa Vihriälä 15.12.

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko väestökehityksestä, väestöpolitiikasta ja ikääntymiseen varautumisesta. Vesa Vihriälä 15.12. Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko väestökehityksestä, väestöpolitiikasta ja ikääntymiseen varautumisesta Vesa Vihriälä 15.12.2004 Tavoitteet esittää valtioneuvoston yhteinen näkemys väestökehityksestä

Lisätiedot

Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen. Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti

Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen. Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän

Lisätiedot

HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS

HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS Riittävätkö rahat, kuka maksaa? Sixten Korkman Jukka Lassila Niku Määttänen Tarmo Valkonen Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja: Taloustieto Oy Kannen valokuva:

Lisätiedot

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014 Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014 ISBN 978-952-274-137-0 (Verkkojulkaisu) Talouspolitiikan arviointineuvosto Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Arkadiankatu 7, 00100 Helsinki, Finland

Lisätiedot

Väestön ikääntymisen taloudellisten kokonaisvaikutusten tarkastelu yleisen tasapainon mallilla

Väestön ikääntymisen taloudellisten kokonaisvaikutusten tarkastelu yleisen tasapainon mallilla Väestön ikääntymisen taloudellisten kokonaisvaikutusten tarkastelu yleisen tasapainon mallilla Väestön ikääntymisestä aiheutuvat taloudelliset kokonaisvaikutukset ovat mittavia. Yleisen tasapainon mallilla

Lisätiedot

Miksi kestävyysvajelaskelmat eroavat toisistaan? Hoito- ja hoivamenoista tehtyjen oletusten vaikutus tuloksiin

Miksi kestävyysvajelaskelmat eroavat toisistaan? Hoito- ja hoivamenoista tehtyjen oletusten vaikutus tuloksiin Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 20 Miksi kestävyysvajelaskelmat eroavat toisistaan? Hoito- ja hoivamenoista tehtyjen oletusten vaikutus tuloksiin Jan Klavus Jenni Pääkkönen Valmisteluraportit

Lisätiedot

VÄESTÖRAKENTEEN MUUTOS, TUOTTAVUUS JA KASVU

VÄESTÖRAKENTEEN MUUTOS, TUOTTAVUUS JA KASVU PELLERVON TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTEJA N:o 198 PELLERVO ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE REPORTS No. 198 VÄESTÖRAKENTEEN MUUTOS, TUOTTAVUUS JA KASVU Janne Huovari Jaakko Kiander Raija Volk Helsinki

Lisätiedot

Julkisen talouden. rahoituksellinen kestävyys Suomessa. I Keskusteluaiheita Discussion Papers. No 1237. Jukka Lassila * Tarmo Valkonen ** 11.1.

Julkisen talouden. rahoituksellinen kestävyys Suomessa. I Keskusteluaiheita Discussion Papers. No 1237. Jukka Lassila * Tarmo Valkonen ** 11.1. Julkisen talouden rahoituksellinen kestävyys Suomessa I Keskusteluaiheita Discussion Papers 11.1. 2011 No 1237 Julkisen talouden rahoituksellinen kestävyys Suomessa Jukka Lassila * Tarmo Valkonen ** *

Lisätiedot

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin?

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Kirjoittajat /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2009 ISBN 978-952-5689-16-7

Lisätiedot

VATT:N TOIMIALASKENAARIOT. Juha Honkatukia 16.12. 2014

VATT:N TOIMIALASKENAARIOT. Juha Honkatukia 16.12. 2014 VATT:N TOIMIALASKENAARIOT Juha Honkatukia 16.12. 2014 Tässä esityksessä Talouskasvun taustoista Tuottavuuskasvun ja työn tarjonnan keskeinen rooli Vaihtoehtoisista skenaarioista koko maan tasolla Rakennepolitiikka

Lisätiedot

Ikävoimaa alueille! Ikävoimaa alueille! Hyviä käytäntöjä ikärakennemuutoksen haasteisiin. DEMO-verkosto 2010 2012

Ikävoimaa alueille! Ikävoimaa alueille! Hyviä käytäntöjä ikärakennemuutoksen haasteisiin. DEMO-verkosto 2010 2012 Ikävoimaa alueille! Ikävoimaa alueille! Hyviä käytäntöjä ikärakennemuutoksen haasteisiin Ruusu Tuusa ja Antti Korkka (toim.) Ikärakenteen muutos haastaa Suomen. Muutos edellyttää kokonaisvaltaista haltuunottoa

Lisätiedot

Julkisen talouden valinnat 2010- luvulle 20

Julkisen talouden valinnat 2010- luvulle 20 Julkisen talouden valinnat 2010- luvulle 20 mrd. euroa 65 60 55 50 45 40 35 30 25 Valtion menot Valtion tulot 1990 1995 2000 2005 2010** 2015** 49/2010 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Julkisen

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmän rahoitus ja muuttuva taloudellinen ympäristö

Työeläkejärjestelmän rahoitus ja muuttuva taloudellinen ympäristö Eläketurvakeskuksen monisteita 46 Työeläkejärjestelmän rahoitus ja muuttuva taloudellinen ympäristö Tarmo Valkonen LUKIJALLE ETLAn tutkimuspäällikkö Tarmo Valkosen kirjoittama julkaisu Työeläkejärjestelmän

Lisätiedot

JULKISEN TALOUDEN SUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2019

JULKISEN TALOUDEN SUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2019 JULKISEN TALOUDEN SUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2019 SISÄLLYSLUETTELO 1. Talouden haasteet ja talouspolitiikan linja......................... 5 2. Julkisen talouden suunnitelma..................................

Lisätiedot

Väestön ja eläkemenojen kehitys ilman suuria ikäluokkia

Väestön ja eläkemenojen kehitys ilman suuria ikäluokkia avaukset Väestön ja eläkemenojen kehitys ilman suuria ikäluokkia Kalle elo Seuraavien noin 20 vuoden aikana Suomessa on odotettavissa väestön nopea ikääntyminen, sillä sotien jälkeen syntyneet ikäluokat

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmän sopeuttaminen pysyvään kasvun hidastumiseen

Työeläkejärjestelmän sopeuttaminen pysyvään kasvun hidastumiseen Työeläkejärjestelmän sopeuttaminen pysyvään kasvun hidastumiseen I ETLA Raportit ETLA Reports 17.6.2013 No 13 Työeläkejärjestelmän sopeuttaminen pysyvään kasvun hidastumiseen Tarmo Valkonen * Jukka Lassila

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.2.215 SWD(215) 45 final KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Suomen maaraportti 215, johon sisältyy perusteellinen tarkastelu makrotalouden epätasapainotilojen ehkäisemisestä

Lisätiedot

Valtion. tilinpäätöskertomus. Osat I ja II. Ohjaus ja tilivelvollisuus

Valtion. tilinpäätöskertomus. Osat I ja II. Ohjaus ja tilivelvollisuus Valtion tilinpäätöskertomus 2008 Osat I ja II 23a/2009 Ohjaus ja tilivelvollisuus K 11/2009 vp Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2008 Osat I ja II Valtiovarainministeriön julkaisuja 23a/2009 Ohjaus

Lisätiedot

Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi

Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi 2008-2010 Suomen kansallinen toimenpideohjelma 36a/2008 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden

Lisätiedot

RAPORTTEJA. Sanna Tenhunen ja Risto Vaittinen. Eläkejärjestelmän automaattiset vakautusmekanismit

RAPORTTEJA. Sanna Tenhunen ja Risto Vaittinen. Eläkejärjestelmän automaattiset vakautusmekanismit R RAPORTTEJA Sanna Tenhunen ja Risto Vaittinen Eläkejärjestelmän automaattiset vakautusmekanismit teoriaa ja kokemuksia jarruista ja elinaikakertoimista Eläketur vakeskuksen rapor tteja 2010:7 RAPORTTEJA

Lisätiedot

Toimitustyö: Laila Riekkinen, taitto: Kimmo Aaltonen, kuviot: Kimmo Aaltonen ja Eija Kauppi

Toimitustyö: Laila Riekkinen, taitto: Kimmo Aaltonen, kuviot: Kimmo Aaltonen ja Eija Kauppi ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS Suhdanne VUOSIKIRJA 215:1 Elinkeinoelämän tutkimuslaitos on julkaissut suhdanne-ennusteita vuodesta 1971. Vuoden 26 alusta ennusteet julkaistaan kaksi kertaa vuodessa

Lisätiedot

Sisällys 4 / 2011. T a l o u Y h t e i s k u n t a

Sisällys 4 / 2011. T a l o u Y h t e i s k u n t a s& T a l o u Y h t e i s k u n t a Sisällys 4 / 2011 39. vuosikerta 4 numeroa vuodessa Julkaisija: Palkansaajien tutkimuslaitos Pitkänsillanranta 3 A (6. krs) 00530 Helsinki P. 09 2535 7330 Fax: 09 2535

Lisätiedot

Ennusteseuranta 2001. Tieliikenne-ennusteen 1997-2030 toteutumatarkastelu. Sisäisiä julkaisuja 9/2001

Ennusteseuranta 2001. Tieliikenne-ennusteen 1997-2030 toteutumatarkastelu. Sisäisiä julkaisuja 9/2001 Ennusteseuranta 2001 Tieliikenne-ennusteen 1997-2030 toteutumatarkastelu Sisäisiä julkaisuja 9/2001 Ennusteseuranta 2001 Tieliikenne-ennusteen 1997-2030 toteutumatarkastelu Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja

Lisätiedot

SY-KESKUSTELUALOITTEITA. MATALAN TUOTTAVUUDEN TYÖN TUKI Tarpeellinen keino työllisyyden parantamiseksi Suomessa

SY-KESKUSTELUALOITTEITA. MATALAN TUOTTAVUUDEN TYÖN TUKI Tarpeellinen keino työllisyyden parantamiseksi Suomessa SY-KESKUSTELUALOITTEITA Tutkimus ilmestyy varsinaisesti Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpaperina N:o 57. MATALAN TUOTTAVUUDEN TYÖN TUKI Tarpeellinen keino työllisyyden parantamiseksi Suomessa

Lisätiedot

Yrittäjyysohjelma 2003-2007

Yrittäjyysohjelma 2003-2007 Yrittäjyysohjelma 2003-2007 Suomen Yrittäjät Yrittäjyysohjelma 2003-2007 Hyvä Suomen Yrittäjien Yrittäjyysohjelman lukija, Yrittäjyyden arvostus on Suomessa korkealla. Silti yrittäjyysaste, yrittäjien

Lisätiedot

Työurat pidemmäksi selvityksiä työuraryhmälle

Työurat pidemmäksi selvityksiä työuraryhmälle Hannu Uusitalo (toim.) Työurat pidemmäksi selvityksiä työuraryhmälle Eläketurvakeskuksen selvityksiä 2011:1 Hannu Uusitalo (toim.) Työurat pidemmäksi selvityksiä työuraryhmälle Eläketurvakeskuksen selvityksiä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta MAAHANMUUTTO RATKAISUNA EUROOPAN UNIONIN IKÄÄNTYMISONGELMAAN EU:hun kohdistuvaan maahanmuuttoon vaikuttavat tekijät Kansantaloustiede, Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Suomen vakausohjelma. Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset

Suomen vakausohjelma. Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Suomen vakausohjelma 2014 17a/2014 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Suomen vakausohjelma 2014 Valtiovarainministeriön julkaisuja 17a/2014 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset 441

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas Timo Pihkala Tomi Tura Tuomo Uotila PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A147 2004 1 2 g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas

Lisätiedot

Working Paper Vapaaehtoinen eläkesäästäminen tulevaisuudessa. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Working Paper Vapaaehtoinen eläkesäästäminen tulevaisuudessa. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Lassila,

Lisätiedot