Liikennevalojen ylläpitotyöt Laatuvaatimukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikennevalojen ylläpitotyöt Laatuvaatimukset"

Transkriptio

1 Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut liikenne- ja viheralueet Liikennevalojen ylläpitotyöt Laatuvaatimukset

2 Liikennevalojen ylläpitotyöt 2 (7) Sisältö 1 MÄÄRITELMÄT 3 2 TEHTÄVÄSISÄLTÖ JA YLEISET VAATIMUKSET 3 3 TEHTÄVIEN SUORITTAMINEN 4 4 KUNNOSSAPITOLUOKITUS JA TOIMENPIDEAJAT 5 5 DOKUMENTOINTI JA RAPORTOINTI 6 6 TEHTÄVÄKOHTAISET VAATIMUKSET Yleistä Tehtäväkortit 7 Liitteet

3 Liikennevalojen ylläpitotyöt 3 (7) 1 MÄÄRITELMÄT Tässä julkaisussa on käytetty seuraavia liikennevalojen ylläpitotöihin liittyviä määritelmiä. Ylläpito käsittää käyttö-, huolto-, hoito- ja kunnossapitotehtäviä. Käyttötehtävät käsittävät erilaisia latteiden hallintaan ja käyttöön liittyviä tehtäviä Liikennetekniset tehtävät käsittävät ne tehtävät, joiden avulla arvioidaan liikennevalojen toimintaa, tarkastetaan toiminnan oikeellisuutta sekä muutetaan liikenneteknistä toimivuutta Hoito/huoltotehtävät käsittävät ne toimenpiteet ja tehtävät, jotka pitävät rakenteen ja laitteet käyttökunnossa tai palauttavat ne käyttökuntoon eri olosuhteissa. Kunnossapitotehtävät käsittävät korjaustoimenpiteitä, joilla poistetaan vikoja ja kuluneisuutta. Peruskorjaus käsittää kunnossapitoa laajempia toimenpiteitä, joilla parannetaan rakenteen ja laitteen toimivuutta. 2 TEHTÄVÄSISÄLTÖ JA YLEISET VAATIMUKSET Urakka sisältää liikennevalojärjestelmän kokonaisvaltaisen teknisen ylläpidon. Urakan kokonaishintaperusteiseen osaan sisältyvät seuraavat tehtävät: liikennevalojärjestelmän toimivuuden seuranta vikailmoitusten vastaanotto ja käsittely sekä vianhallintajärjestelmän käyttö ohjauskojeiden vikojen määrittäminen ja korjaaminen työn vaatimat viranomais- ja mediatiedottamiset saadun asiakaspalautteen käsittely ja näistä raportointi tilaajalle yhteistoiminta alueurakoitsijoiden ja muiden tilaajan kanssa sopimussuhteessa olevien urakoitsijoiden kanssa lamppujen ryhmävaihdot vaihtoaikataulun mukaisesti opastimien pesut vuosittaiset kuntotarkastukset kojeiden dokumentaation tarkistus ja korjaaminen kahden ensimmäisen vuoden aikana ilmaisimien kunnon ja toimivuuden tarkistukset ja mittaukset sekä pienet korjaukset ELC-2 kojeiden ohjelmistojen varmuuskopioiden säilytys ja ajan tasalla pito työmaapäiväkirjan ja huoltodokumentaation ylläpito varaosavaraston ylläpito, hallinnointi ja varastotilat tilaajan avustaminen tarpeen mukaan saneeraustarpeiden kartoittamisessa ja arvioinnissa jatkuva toiminnan kehittäminen yhteistyössä tilaajan kanssa henkilöstön tarvittavat koulutukset

4 Liikennevalojen ylläpitotyöt 4 (7) Huolto- ja kunnossapitotehtävät käsittävät korjaustoimenpiteitä, joilla poistetaan vikoja ja kuluneisuutta. Kunnossapidon avulla rakenteen ja laitteen tekninen käyttöikä kasvaa. Kunnossapidolla pyritään palauttamaan rakenteen tai laitteen kunto alkuperäistä vastaavaan / käyttökelpoiseen kuntoon. Urakan yksikköhintaperusteiseen osaan sisältyvät mm. seuraavat tehtävät: vikojen määrittäminen ja korjaaminen pois lukien kokonaishintaperusteiseen osaan kuuluvat ohjauskojeiden vikojen määrittäminen ja korjaaminen lampun vaihdot, pois lukien vuosihuollon yhteydessä tehtävät ryhmävaihdot liikennevalo-opastimen korjaaminen liikennevalo-opastimen vaihtaminen opastimien pesu erillissuorituksena pylvään huolto ohjauskojekaappien sisäpuoliset puhdistukset ohjauskojekaappien ulkopuoliset puhdistukset ristikytkentäkaapin huolto pylväiden korjaaminen ja vaihtaminen pylvään jalustan vaihtaminen kaapelivikojen määrittäminen ja vian korjaaminen ääniopasteen tai painonapin korjaaminen / vaihtaminen tutka- ja infrapunailmaisimien vaihtaminen tai uuden asentaminen ilmaisimien uusiminen ulokepylvään korjaaminen ja vaihtaminen ulokepylvään jalustan vaihtaminen Osassa edellä esitetyistä tehtävistä maksetaan korvaus yksikköhintaluetteloon merkityllä koko työsuoritusta koskevalla yksikköhinnalla ja osassa tehdyn työmäärän perusteella yksikköhintaluettelon mukaisilla yksikköhinnoilla. Liikennevaloristeysten peruskorjaukset / muutostyöt eivät kuulu tähän urakkaan. Saneerauksia / muutostöitä on keskimäärin 1-3 risteyksessä vuosittain. Hankkeen koosta riippuen tilaaja voi kilpailutta sen tai pyytää urakoitsijalta erillisen tarjouksen työstä. 3 TEHTÄVIEN SUORITTAMINEN Kaikissa urakkaan sisältyvissä tehtävissä tulee noudattaa voimassa olevia Suomen lakeja ja asetuksia, EU-standardeja, viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja vaatimuksia sekä Infra-RYL-laatuvaatimuksia (Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset). Urakoitsijan tulee käyttää tehtäviin ja niiden vaatimuksiin perehtynyttä ammattitaitoista työvoimaa sekä pätevää teknistä työnjohtoa. Urakoitsija hoitaa urakkaan kuuluvat tehtävät itsenäisesti ilman eri määräystä huolehtien töiden oikea-aikaisesta aloittamisesta ja suorittamisesta. Mahdollisten ala- ja sivuurakoitsijoiden on toimittava päätoteuttajan alaisuudessa ja ohjauksessa Urakoitsijalla on oltava henkilö, joka huolehtii liikennevalojen ylläpidon työnjohtotehtävistä sekä urakoitsijan laatujärjestelmän ja huolto-organisaation toimivuudesta. Urakoitsijan tulee huolehtia, että hänellä tai hänen alihankkijallaan on käytettävissä riittävät ja tarkoituksenmukaiset päivittäiseen työskentelyyn liittyvät laiteet, välineet ja tarvikkeet.

5 Liikennevalojen ylläpitotyöt 5 (7) 4 KUNNOSSAPITOLUOKITUS JA TOIMENPIDEAJAT Luokitus Liikennevaloristeykset on jaettu neljään (I-IV) kunnossapitoluokkaan. Luokissa I ja II ovat liikenteellisesti ja/tai valvonta- ja ohjausjärjestelmien kannalta tärkeimmät risteykset. Luokkaan IV kuuluvat liikenteellisesti vähemmän tärkeät risteykset, joilla ei myöskään järjestelmän toimivuuden kannalta ole niin suurta merkitystä. Pääosa risteyksistä on sijoitettu luokkaan II. Luokkien I ja II ero liittyy mahdolliseen varallaolo / päivystysjärjestelyyn. Risteyskohtainen kunnossapitoluokitus on liitteenä. Viat Viat on jaettu kolmeen eri tyyppiin: - kiireelliset viat; kolarivauriot, risteyksen jumiutuminen punaiselle, liikenneturvallisuutta vaarantavat tai muut välittömiä toimenpiteitä vaativat viat - FAULT-viat; aiheuttavat risteyksen ohjautumisen keltavilkulle tai kytkeytymisen pois päältä. Lisäksi tähän lasketaan mukaan risteyksen 301 kellovika - MUUT-viat kuten ilmaisin- ja yhteys- yms. viat, jotka eivät aiheuta risteyksen kytkeytymistä keltavilkulle Korjausjärjestys Vikojen korjausjärjestys on: - kiireelliset viat - FAULT-viat luokkien mukaisessa järjestyksessä (poikkeuksena risteyksen 301 kellovika) - MUUT-viat luokkien mukaisessa järjestyksessä Muiden vikojen osalta toimenpiteiden kiireellisyys määräytyy kunnossapitoluokan ja viasta aiheutuvan haitan perusteella. Trats-kojeiden (209, 301, 406, 510 ja 605) yhteysviat ovat MUUT-viat luokan kiireellisimmin korjattavia vikoja. Ilmaisinvikojen osalta korjaustoimenpiteet voivat olla myös liikenneteknisiä. Ennen ilmaisinvikojen korjausta on menettelystä sovittava tilaajan kanssa. Toimenpideajat - kiireelliset viat korjaustyö kohteessa on aloitettava viimeistään 1 h kuluttua vikahälytyksestä. Mikäli vikahälytys tulee ennen työajan päättymistä, on urakoitsija vielä velvollinen käynnistämään korjaustoimenpiteet. Työajan ylitys korvataan erikseen. - FAULT-viat luokkien mukaisessa järjestyksessä I ja II-luokan risteykset sekä risteyksen 301 kellovika ensikäynti kohteessa viimeistään 1 h sisällä III-luokan risteykset ensikäynti kohteessa viimeistään 3 h sisällä IV-luokan risteykset ensikäynti kohteessa viimeistään 4 h sisällä

6 Liikennevalojen ylläpitotyöt 6 (7) Edellisenä päivänä työajan päätyttyä, yöllä tai viikonloppuna ilmenneiden vikojen korjaus on aloitettava välittömästi työvuoron alkaessa. Mikäli perjantaina kello mennessä I- ja II-luokan risteyksessä on ilmennyt vika, on urakoitsija vielä velvollinen käynnistämään korjaustoimenpiteet. - MUUT-viat luokkien mukaisessa järjestyksessä Trats-kojeiden yhteysviat korjaustoimenpiteiden aloitus viimeistään vikahälytystä seuraavan 2 työpäivän kuluessa muiden vikojen korjaustoimenpiteiden aloitus lukuun ottamatta ilmaisin ja yhteysvikoja ovat: I ja II-luokan risteykset seuraavan 2 työpäivän kuluessa vian ilmenemisestä III-luokan risteykset seuraavan 4 työpäivän kuluessa vian ilmenemisestä IV-luokan risteykset seuraavan 7 työpäivän kuluessa vian ilmenemisestä yhteysvikojen korjaustoimenpiteiden aloitus 14 vuorokauden kuluessa vian ilmenemisestä ilmaisinviat tulee korjata 14 vuorokauden kuluessa vian ilmenemisestä. Induktiosilmukoiden osalta tämä käsittää toimenpiteitä, jotka voidaan tehdä ilman silmukan uusimista. Mikäli vian korjaaminen ei ole mahdollista, sovitaan tilaajan kanssa ilmaisinvian vaatimista väliaikaisista korjaustoimenpiteistä (esim. mikroaaltoilmaisimen asentaminen). Korjaustoimenpiteet voivat olla myös liikenneteknisiä. Ilmaisinsilmukan uusimisesta sovitaan aina tilaajan kanssa erikseen Tilaajalla on oikeus muuttaa jonkin tehtävän kiireellisyysluokitusta. Tällainen työ tilataan aina erikseen tehtäväkohtaisesti. Sellaiset pakkaskauden tai jäätyneen maan aikana tulleet viat, joita ei ole voitu toimenpideaikojen puitteissa korjata (esim. kaapeliviat, ilmaisimien korjaukset, pylvään oikaisut, maatyöt yms.) urakoitsija kirjaa ylös ja käy ne tilaajan kanssa läpi korjaustoimenpiteiden ja menetelmien sopimiseksi. Nämä työt tulee olla tehtynä viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Mahdollisesti tarvittavat väliaikaiset toimenpiteet pitää kuitenkin tehdä toimenpideaikojen puitteissa. 5 DOKUMENTOINTI JA RAPORTOINTI Kaikki säännölliset tarkastukset, tehdyt huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet, asiakaspalautteet sekä urakoitsijan tekemät vikahavainnot dokumentoidaan urakoitsijan työmaapäiväkirjaan. Urakoitsijan tulee pitää kaiken dokumentaation aina ajan tasalla tekemiensä korjausten ja muutosten osalta.

7 Liikennevalojen ylläpitotyöt 7 (7) 6 TEHTÄVÄKOHTAISET VAATIMUKSET 6.1 Yleistä Kaikissa töissä noudatetaan InfraRYL osa 2 (Järjestelmät ja täydentävät osat) ohjeistusta ja siinä mainittuja viiteasiakirjoja. Huolto- ja kunnossapitotyön yhteydessä käytöstä poistetut liikennevalojen osat ja tarvikkeet jäävät urakoitsijan omaisuudeksi ja ne tulee hävittää asianmukaisella tavalla. Sellaiset käytöstä poistetut varaosat ja tarvikkeet, joita voidaan vielä hyödyntää, tulee urakoitsijan säilyttää ja käyttää tässä urakassa, 6.2 Tehtäväkortit Tehtäväkorteissa on esitetty keskeisten hoito- ja kunnossapitotöiden suorittaminen. Tehtäväkortit muodostavat liikennevalojen ylläpitourakan työselostuksen ja laatuvaatimuksen Tehtäväkorttien työkuvaukset perustuvat Suomen Kuntaliiton julkaisussa Liikennevalojen ylläpitotyöt 2000 esitettyihin tehtäväsuorituksiin, joita on muokattu paikallisiin olosuhteisiin ja käytäntöihin soveltuviksi. Tehtäväkorteissa on myös esitetty työstä suoritettavan korvauksen maksuperuste LIITTEET: - tehtäväkortit - kunnossapitoluokitus - kunnossapitoluokituskartta - opastinlamppujen ryhmävaihdot

8 LIIKENNEVALOJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUDEN SEURANTA JA VIKAILMOITUSTEN VASTAANOTTO Normaalina työaikana Liikennevalojärjestelmän toiminnan seuranta on järjestettävä siten, että työvuoron alkaessa tarkistetaan vianhallintajärjestelmän kautta saapuneet vikailmoitukset ja välitetään ne asentajille toimenpiteitä varten. Muuta kuin vianhallintajärjestelmän kautta tulevat vikailmoitukset tai muut toimenpiteitä aiheuttavat yhteydenotot kirjataan vianhallintajärjestelmään. Näistä vikailmoituksista ja yhteydenotoista kirjataan mm: - ilmoituksen vastaanottoaika - ilmoittaja - risteysnumero - vaurion/vian erittely - tehtävän anto työn suorittajalle - kuka korjasi ja milloin valmistui Liikennevalojärjestelmä toimii tarkoitetulla tavalla ja kaikki vikailmoitukset sekä muut toimenpiteitä aiheuttavat yhteydenotot on asianmukaisesti kirjattu vianhallintajärjestelmään ja välitetty asentajille Kuuluu kokonaishintaperusteiseen osaan

9 KOJEEN VIANMÄÄRITYS JA KORJAAMINEN Kojeen vian määritys tehdään vikailmoituksen, kuntotarkastuksessa tai muun huollon yhteydessä havaitun ja kirjatun raportin perusteella. Kojeen vianmääritys on tehtävä aina, kun kyseessä on jokin vaikeasti määriteltävissä oleva vika. Tästä lasketaan pois yksinkertaiset lamppuvikaan rinnastettavat viat. Normaalisti toimitaan laitevalmistajan huolto/korjausohjeen mukaisesti. Vian määritys aloitetaan kojeelta toteamalla mitä vikaa koje ilmoittaa. Tämän jälkeen risteyskoje kytketään jännitteettömäksi ennen yksikön vaihtamista. Yksiköitä ovat esim. prosessorikortti, ilmaisinkortit, lamppukytkinkortit ja virransyöttöyksikkö. Yksikkö vaihdetaan ja jännitteet kytketään takaisin. Tarkistetaan kojeen toiminta sekä suoritetaan tarvittaessa lamppukuorman päivitys ja mikäli kaikki on kunnossa, otetaan valot käyttöön. Vaihdettuun yksikköön merkitään vaihtopäivä ja vikakoodi. Mikäli vika ei korjaannu em. kortin vaihdolla vika rajataan kojeessa ensin yksikkötasolle ja sitten vaihdettavaan korttiin tms. Kojeen toiminta testataan ja valot otetaan käyttöön. Vika löydetty, korjattu ja raportoitu. Kuuluu kokonaishintaperusteiseen osaan, kun kyseessä on yksinkertainen vika, joka pystytään kohtuuajassa korjaamaan yhdellä käyntikerralla. Vaikeampien vikojen sekä vikojen, joita ei pystytä korjaamaan yhdellä käyntikerralla, korjaus korvataan tehdyn työmäärän perusteella sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla.

10 Opastinlamppujen ryhmävaihdot / yksittäisen lampun vaihto Hehkulamppujen ryhmävaihdot suoritetaan kerran vuodessa. Matalajännitelamput vaihdetaan kolmen vuoden välein risteyskohtaisen vaihtoaikataulun mukaisesti. Vaihtotyö suoritetaan touko - kesäkuun aikana, kun katu ja tiealueiden kevätpuhdistus on saatu valmiiksi, kuitenkin siten, että ryhmävaihdot ovat tehtynä kesäkuun loppuun mennessä. Yksittäinen lamppu vaihdetaan lampun rikkoontuessa Työn aluksi risteys kytketään jännitteettömäksi. Työ käsittää lampun irrotuksen, heijastimen puhdistuksen / vaihtamisen tarvittaessa ja uuden lampun kiinnityksen. Lampun kiinnityksen jälkeen tarkastetaan, ettei kanta ole päässyt liikkumaan pois paikaltaan. Opastimen rikkoutuneet ja irronneet osat korvataan uusilla. Opastimen suuntaus tarkistetaan ja tarvittaessa korjataan suuntaus. Huoltotyön jälkeen kytketään valot toimintaan ja tarkastetaan kaikkien lamppujen toiminta kiertämällä risteys ympäri. Huoltotyöhön kuuluu opastimien silmämääräinen tarkastus ja havaittujen vikojen ja puutteiden dokumentointi ja raportointi Työn suorittamisajankohta kirjataan risteyskohtaisiin seurantatietoihin Huollon jälkeen opastimien tulee olla oikein suunnatut ja valojen toimintakunnossa. Lamppuina käytetään vain tilaajan hyväksymiä liikennevalolamppuja. Lamppujen ryhmävaihto kuuluu kokonaishintaperusteiseen osaan Lamppujen yksittäisvaihto korvataan yksikköhintaluettelon mukaisella yksikköhinnalla

11 OPASTIMIEN ULKOPUOLINEN PESU Opastimen ulkopuolinen pesu tehdään keväisin, kun katu- ja tiealueiden kevätpuhdistus on suoritettu, joko lamppujen ryhmävaihdon yhteydessä tai erillisenä työsuorituksena. Tarvittaessa yksittäisten risteysten osalta myös syksyllä Työ tehdään risteyksen ollessa toiminnassa. Opastimen linssit pestään ulkopuolelta avaamatta luukkua. Opastimet on roiskevesisuojattuja (IP 55). Pesu on tehtävä niin, että opastimen sisään ei mene vettä. Painepesuria ei saa työssä käyttää. Opastimien linssien on oltava puhtaat ja toimenpiteet merkitty risteyskohtaiseen seurantatietoon Kaikkien opastimien yksi pesukerta kuuluu kokonaishintaperusteiseen osaan Ylimääräiset pesukerrat korvataan yksikköhintaluettelon mukaisella yksikköhinnalla.

12 KUNTOTARKASTUS Kaikkien liikennevaloristeysten kuntotarkastus tehdään keväisin maaliskesäkuun aikana. Kuntotarkastus voidaan tehdä myös muun huollon esim. ryhmävaihdon yhteydessä Kuntotarkastuksessa käydään läpi risteyskoje- ja mahdollisen ristikytkentäkaapin, opastimien, pylväiden, riviliittimien, pylväsjalustojen, painonappien ja ilmaisimien kunto. Kuntotarkastuksen tarkoituksena on ennalta ehkäistä vikojen ja vaurioiden syntymistä, sekä auttaa huolto- ja kunnossapitotöiden oikeassa ajoittamisessa. Kuntotarkastuksessa tarkastetaan silmämääräisesti laitteiden kunto, toiminta ja ulkonäkö. Opastimista tarkistetaan myös suuntaus ja mahdolliset näkemäesteet. Induktiosilmukoiden osalta tarkastetaan silmukan, kaapelin kierretyn osan ja asfaltin (uraisuus, halkeamat, reiät yms.) kunto. Tutka- ja infrapunailmaisimista tarkastetaan toimivuus sekä ilmaisimien kiinnityslaitteiden kunto. Pylväiden ja kaappien osalta kiinnitetään huomiota kunnon lisäksi myös niiden suoruuteen sekä kaappien sisä- ja ulkopuoliseen likaisuuteen. Sotketut tai likaiset kaapit valokuvataan. Kuntotarkastuksen havainnot sekä tarkastuksen ajankohta dokumentoidaan risteyskohtaisiin seurantatietoihin ja ne käydään läpi tilaajan kanssa viimeistään syyskuussa. Kirjattujen tietojen tulee olla yksiselitteisiä ja täsmällisiä siten, että niiden perusteella ylläpidon toimenpiteitä voidaan ohjelmoida. Myös tarkastuksen yhteydessä mahdollisesti tehdyt korjaukset raportoidaan. Kuuluu kokonaishintaperusteiseen osaan

13 KOJEEN DOKUMENTAATION TARKASTUS JA KORJAAMINEN Tehdään kuntotarkastuksen tai muun huollon yhteydessä kahden ensimmäisen vuoden aikana siten, että vuosittainen osuus on tehty elokuun loppuun mennessä. Kojeen dokumentaatiosta tarkistetaan opastin- ja ilmaisinkaapeleiden kytkennät sekä mahdolliset IO-kytkennät. Opastinkytkennät tarkistetaan pylväältä vertaamalla kytkentää kojeen opastinkytkentädokumentaatioon. Mikäli dokumentaatio ei vastaa toteutusta, tarkastetaan kytkennän oikeellisuus kojeen tarkistustyökaluilla. Mikäli toteutus on oikein, muutetaan dokumentaatio toteutusta vastaavaksi. Ilmaisinkytkennät tarkistetaan ilmaisinvahvistimen merkkivaloista ja varmistetaan, että ilmaisu tulee ilmaisinkytkennän mukaisesti. Jos ilmaisu ei tule oikein, muutetaan kytkentärimalla kytkentä dokumentaation mukaiseksi. Kaikki toimenpiteet kirjataan vianhallintajärjestelmään. Tarkistetut tiedot urakoitsija tallentaa sähköisille lomakkeille sekä toimittaa paperikopiot kojekaappiin. Lomakkeiden muoto ja tallennustapa sovitaan tilaajan kanssa ennen työn aloitusta Kojeen dokumentit tarkistettu ja ovat ajan tasalla sekä tallennettuina sähköisessä muodossa ja paperikopioina kojekaapissa. Kuuluu kokonaishintaperusteiseen osaan.

14 ILMAISIMIEN KUNNON JA TOIMIVUUDEN TARKASTUKSET JA MITTAUKSET SEKÄ PIENET KORJAUKSET Ilmaisimien kunnon ja toimivuuden tarkistus sekä säätötoimenpiteet vikailmoituksen perusteella tai tarkistus: - kunnossapitoluokat I ja II 1 kerta / 6 kk - kunnossapitoluokat III ja IV 1 kerta / vuosi Tähän sisällytetään seuraavat ilmaisimet: -induktiosilmukka -painonappi/summeri -infrapunailmaisin tutkailmaisin - kamerailmaisin Induktiosilmukan toimivuus todetaan kojekaapilta vahvistimen merkkivaloista sekä kojeen ohjelmistollisesta ilmaisutason mittaustiedoista. Tarvittaessa mitataan ilmaisimen eristysvastus, resistanssi ja induktanssi Korjaustoimenpiteenä vahvistimen resetointi, ilmaisuherkkyyden muutos vahvistimen oikosulkupaloilla, ohjelmistollisen ilmaisutason muutos tai ilmaisinsilmukan ja yhdyskaapelin liitoksen uusiminen Painonappien ja summereiden toimivuus todetaan kiertämällä risteys ympäri ja testaamalla jokaisen painikkeen toimivuus ja summerin kuuluvuus Korjaustoimenpiteet painonapeilla ja summereilla ovat: summerin säätö, sulakkeen vaihto Infrapuna-, tutka- tai kamerailmaisimen toimivuus todetaan ilmaisimen merkkivaloista sekä kojeen ilmaisinlogiikan ilmaisutiedosta Korjaustoimenpiteet infrapuna- tai tutkailmaisimella on suuntauksen korjaus tai sulakkeen vaihto Kamerailmaisimen toimimattomuudesta raportoidaan välittömästi tilaajalle Ellei ilmaisinta saada korjattua kirjataan tiedot vianhallintajärjestelmään ja otetaan yhteyttä tilaajaan jatkotoimenpiteistä sopimiseksi. Ilmaisin toimii moitteettomasti. Kuuluu kiinteään kokonaishintaan

15 ELC-2 KOJEIDEN OHJELMISTOJEN VARMUUSKOPIOINTI Sopimuskauden ensimmäisenä vuonna varmuus kopioidaan kaikkien ELC-2 kojeiden ohjelmistot. Tämän jälkeen varmuuskopiointi suoritetaan joka toinen vuosi, tai aina, kun kojeen ohjelmistoon on tehty merkittäviä muutoksia. Muutosten jälkeisestä varmuuskopioinnista sovitaan erikseen tilaajan kanssa Koje kytketään ensi keltavilkulle ja sen jälkeen jännitteettömäksi. Prosessorikortti poistetaan kojeesta ja kopioitava EEPROM-muisti laitetaan prosessorikortilla olevaan varmuuskopiopaikkaan. Muisti on asennettava kopiopaikkaan oikein päin. Prosessorikortti asetetaan paikoilleen ja kojeeseen kytketään jännite. Kopiointi suoritetaan käsiterminaalin PARCOPY käskyllä kojeen ollessa keltavilkulla. Kun kopiointi on valmis, koje kytketään jännitteettömäksi ja poistetaan varmuuskopio. Prosessorikortti asetetaan takaisin ja kojeeseen kytketään jännite ja valot laitetaan päälle. Kopiointi on oikein suoritettu, varmuuskopiot ovat ajan tasalla ja varmuuskopioiden säilytys on asianmukaisesti hoidettu. Kuuluu kokonaishintaperusteiseen osaan

16 OPASTIMEN KORJAAMINEN Opastimen korjaaminen tehdään vikailmoituksen, kuntotarkastuksen, muun huollon tai muulla tavalla saatujen havaintojen perusteella seuraavasti: 1) jos kyseessä on vika, jonka vuoksi risteys on pois toiminnasta, niin vian korjaaminen suoritetaan liikennevalovikojen korjaamisessa noudatettavien ohjeiden mukaisesti 2) jos vika ei ole kiireellinen, niin tilaajan kanssa sovittaessa se voidaan tehdä muun huollon yhteydessä Korjaustyö käsittää opastimen, tai jonkin sen osan korjaus- tai vaihtotyön kuten esimerkiksi: rikkoutuneen osan vaihdon, muuntajan tai led-yksikön vaihdon ja tarvittaessa likaisten linssien ja heijastimien puhdistuksen sekä tarvittaessa suuntauksen korjaamisen. Tarkastetaan, että suuntaus on oikein ja liikennevalot toimivat moitteettomasti. Opastimen oltava kaikin puolin kunnossa ja oikein suunnattu. Pelkkä opastimen suuntauksen korjaaminen kuuluu kiinteään kokonaishintaperusteiseen osaan. Muut korjaustyöt korvataan tehdyn työmäärän perusteella sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla

17 OPASTIMEN VAIHTAMINEN TAI UUDEN OPASTIMEN LISÄÄMINEN Opastimen vaihtaminen tehdään vikailmoituksen, kuntotarkastuksen, muun huollon tai muulla tavalla saatujen havaintojen perusteella seuraavasti: 1) jos kyseessä on vika, jonka vuoksi risteys on pois toiminnasta, niin vian korjaaminen suoritetaan liikennevalovikojen korjaamisessa noudatettavien ohjeiden mukaisesti 2) jos vika ei ole kiireellinen, niin tilaajan kanssa sovittaessa se voidaan tehdä muun huollon yhteydessä Vanha rikkoontunut opastin poistetaan ja korvaava opastin asennetaan ja kytketään vastaavasti kuin vanha opastin. Uusi opastin asennetaan tilaajan kanssa sovittuun paikkaan ja kytketään asianomaiseen opastinryhmään. Kyseisen opastinryhmän lamppujen määrä muutetaan uutta tilannetta vastaavaksi ja päivitetään lamppukuormat. Tarkastetaan, että suuntaus on oikein ja liikennevalot toimivat moitteettomasti. Opastimen oltava kaikin puolin kunnossa ja oikein suunnattu. Korvataan yksikköhintaluettelon mukaisella yksikköhinnalla

18 KAAPIN SISÄPUOLINEN HUOLTO Kaapin sisäpuolinen huolto tehdään kuntotarkastuksen perusteella Kaapin sisäpinnoille ja kojeistoon kertynyt lika irrotetaan kojeistoa vaurioittamatta esimerkiksi pensselin avulla ja/tai imuroimalla. Kaapin tiivisteet ja kiinnitys jalustaan tarkastetaan ja tarvittaessa korjataan. Kaapeleiden kiinnitykset ja merkinnät tarkastetaan. Riviliittimien ruuvit kiristetään. Kaappi on huollon jälkeen sisältä puhdas, kaapelit hyvin kiinnitetyt ja merkinnät selvästi näkyvissä. Korvataan tehdyn työmäärän perusteella sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla

19 KAAPIN ULKOPUOLINEN HUOLTO Kaapin ulkopuolinen puhdistus tehdään kuntotarkastuksen perusteella Jos kaappia on töhritty, se valokuvataan ja töhrimisestä ilmoitetaan kaapin omistajalle (tilaajalle). Kaapin omistaja tekee rikosilmoituksen poliisille. Kaapin seinien töhryt, ilmoitukset ja mainokset poistetaan mekaanisesti ja/tai liuottimilla. Puhdistus on tehtävä niin, ettei kaapin sisällä oleva kojeisto kastu tai likaannu. Jos kaappi ei ole puhdistuksen jälkeen siisti, se maalataan. Maalaaminen sovitaan erikseen tilaajan kanssa. Lukot ja tiivisteet suojataan maalauksen ajaksi. Pesun ja/tai maalauksen jälkeen lukot ja saranat rasvataan. Kaappi on huollon jälkeen siisti sekä lukituslaitteiden ja saranoiden toimintakunnossa. Maalattujen kaappien tulee vastata maalaustyöselostuksen ja Sener ry:n verkostosuosituksen UT 2:90 ja UT 3:90 vaatimuksia Korvataan tehdyn työmäärän perusteella sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla

20 PYLVÄÄN HUOLTO Pylväiden huolto tehdään kuntotarkastuksen perusteella. Pinnoitustyöt ja riviliittimien puhdistus tehdään kesäaikaan ja pylväitten oikaisut maan ollessa jäässä. Risteys kytketään pimeäksi huoltotyön ajaksi. Riviliittimet kiristetään. Riviliittimiltä puhdistetaan lika pensselin ja paineilman avulla. Tarvittaessa riviliittimet pestään ruiskuttamalla jännitteen kestävää pesuainetta niille ja puhaltamalla liittimet paineilmalla kuivaksi. Pylväsluukun ruuvit rasvataan. Sinkittyjen pylväiden vähäiset vauriokorjaukset tehdään kylmäsinkityksellä. Pylväiden maalauskorjauksissa noudatetaan Sener Ry:n verkostosuositusta UT 2:90 ja UT 3:90. Vääntyneet pylväät vedetään suoraan. Vetäminen tulee tehdä siten, että pylvään pinnoite ei vaurioidu. Työ tehdään (jos mahdollista) maan ollessa jäässä, jolloin jalusta ei liiku. Riviliittimet ovat puhtaat ja pylväät suorassa ja pinnoitukset kunnossa. Korvataan yksikköhintaluettelon mukaisella yksikköhinnalla.

21 RISTIKYTKENTÄKAAPIN HUOLTO Työ suoritetaan kuntotarkastuksen perusteella Ristikytkentäkaapin huolto käsittää kaapin sisäpuolisen puhdistuksen, kaapeleiden kiinnityksien ja merkintöjen tarkastukset, kytkentärimojen ruuvien kiristämisen ja puhdistuksen, hapettumien aiheuttamien vikojen korjaamisen. Huoltoon kuuluu myös ovien tiivisteiden huoltaminen sekä lukituslaitteiden ja saranoiden rasvaus. Kaappi on huollon jälkeen sisältä puhdas ja kaapelit hyvin kiinnitetyt ja merkinnät selvästi näkyvissä. Päätteiden tulee olla puhtaat ja ristikytkennät kunnossa. Ovien ja lukituslaiteiden tulee toimia moitteettomasti ja ovien olla tiiviitä. Korvataan tehdyn työmäärän perusteella sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla

22 PYLVÄÄN KORJAAMINEN Mikäli pylväsvauriosta on haittaa liikenteelle tai rikkoutuneet kalusteet saattavat aiheuttaa sähköiskun vaaran, tehdään laitteet jännitteettömiksi mahdollisimman nopeasti ja siirretään pylvästä/laitteita niin, etteivät ne haittaa liikennettä. 1) jos kyseessä on vaurio, jonka vuoksi risteys on pois toiminnasta, niin ensikäynti liikennevalovikojen korjaamisessa noudatettavien määräaikojen mukaisesti. Pylvään korjaaminen suoritetaan - I ja II-luokan risteyksissä seuraavana työpäivänä - III ja IV-luokan risteyksissä 3 seuraavan työpäivän kuluessa 2) jos vika ei ole kiireellinen, niin tilaajan kanssa sovittaessa se voidaan tehdä erikseen sovittavana ajankohtana Vääntynyt pylväs oikaistaan vetämällä. Vetäminen täytyy tehdä luukun alapuolelta, ettei pylväs taivu luukun kohdalta. Jalustan liikkuminen tai rikkoutuminen vedettäessä vältetään, kun työ tehdään maan ollessa roudassa. Mikäli pylvään luukku on irronnut tai rikkoutunut, luukku kiinnitetään tai vaihdetaan. Jos pylvään sinkitys on vaurioitunut, se korjataan kylmäsinkityksellä. Maalauskorjauksissa noudatetaan Sener ry:n verkostosuositusta UT2:90 ja UT3:90. Jos pylväs ja / tai jalusta ovat rikkoutuneet siten, että ne on vaihdettava, toimitaan ko. tehtäväkorttien mukaisesti. Pylväs on suorassa, kalustus on palautettu alkuperäiselle paikalle ja suuntaukset ovat oikein. Korvataan tehdyn työmäärän perusteella sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla

23 PYLVÄÄN VAIHTAMINEN Jos pylväsvauriosta on haittaa liikenteelle tai rikkoutuneet kalusteet saattavat aiheuttaa sähköiskun vaaran pylväs on tehtävä jännitteettömäksi mahdollisimman nopeasti sekä siirrettävä pylvästä niin, ettei se haittaa liikennettä. Jos pylväs on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, se vaihdetaan viimeistään - I ja II- luokan risteykset seuraavan työpäivän aikana - II-luokan risteykset 3 seuraavan työpäivän aikana - IV-luokan risteykset 4 seuraavan työpäivän aikana Pylväälle tulevien kaapeleitten on oltava jännitteettömiä ennen työn aloittamista. Pylväästä irrotetaan kaikki kalusteet ja liikennemerkit. Riviliitin ja kiilapanta irrotetaan. Pylväs irrotetaan jalustasta. Uusi pylväs asennetaan vahaan jalustaan entisin kalustein. Tarkastaminen suoritetaan tähän tarkoitukseen laaditulla ohjelmalla tai syöttämällä jännitettä avatun riviliittimen risteyspuolen johtimiin. Liikennevalot otetaan käyttöön. Pylväs on oltava suorassa. Kalustus on palautettava entisille paikoilleen ja suuntaukset oltava oikein. Pylvään on oltava Tiehallinnon tyyppipiirustuksen Ty 12/210 mukainen tai muu tilaajan hyväksymä liikennevalopylväs. Korvataan tehdyn työmäärän perusteella sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla

24 PYLVÄÄN JALUSTAN VAIHTAMINEN Pylvään jalustan vaihtaminen tehdään vikailmoituksen, kuntotarkastuksessa tai muun huollon yhteydessä tehdyn havainnon perusteella seuraavasti: - jos rikkoutunut tai muuten vaurioitunut jalusta voi aiheuttaa välittömän turvallisuusriskin ensikäynti 1 h sisällä ja tarvittaessa jalustan vaihto viimeistään seuraavana työpäivänä. - muuten ensikäynti 4 h sisällä - jalustat, joissa on vähäisiä mekaanisia vaurioita tai muita vähäisiä vikoja, jotka eivät välittömästi uhkaa pylvään pystyssä pysymistä niiden korjaamisesta sovitaan tilaajan kanssa kuntotarkastuksen raportoinnin yhteydessä - kallistuneen jalustan oikaisu on tehtävä kahden kuukauden kuluessa (sulan maan aikana) Pylväälle tulevat kaapelit tehdään jännitteettömiksi ennen työn aloittamista. Pylväästä irrotetaan kaikki kalusteet, kaapelit ja liikennemerkit. Pylväs irrotetaan jalustasta. Jalusta kaivetaan esille. Kaapelit vedetään pois jalustasta. Uusi jalusta asennetaan paikoilleen. Jalustojen asennuksessa noudatetaan Tiehallinnon ohjetta Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset TYLT 7340 Liikennevalot sekä tyyppipiirustusta TY12/232. Päällysrakenteet entisöidään kaivualueella. Kalusteiden, pylväsosien ja liikennemerkkien irrotus, käsittely ja väliaikainen säilytys tulee suorittaa siten, että niitä voidaan käyttää uudelleen. Vanha pylväs asennetaan uuteen jalustaan entisin kalustein. Uudelleen kiinnitettävät pylväät ja osat sekä kalusteet puhdistetaan ennen kiinnitystä. Tarkastaminen suoritetaan tähän tarkoitukseen laaditulla ohjelmalla tai syöttämällä jännitettä avatun riviliittimen risteyspuolen johtimiin. Liikennevalot otetaan käyttöön. Poistetut jalustat jäävät urakoitsijan omaisuudeksi ja ne tulee hävittää asianmukaisesti Jalustan ja pylvään on oltava suorassa, kalustus entisillä paikoilleen ja suuntaukset oikein sekä maarakennustyöt valmiina ja työalueet siivottu. Korvataan tehdyn työmäärän perusteella sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito 7 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito Liikenneviraston ohjeita 7/2013

Lisätiedot

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

L 362 virallinen lehti

L 362 virallinen lehti Euroopan unionin L 362 virallinen lehti Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö 57. vuosikerta 17. joulukuuta 2014 Sisältö II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset ASETUKSET Komission

Lisätiedot

Tiehallinto ja sisäasiainministeriön poliisiosasto Automaattinen nopeusvalvonta - Valvontakohteiden suunnittelu ja toteutus

Tiehallinto ja sisäasiainministeriön poliisiosasto Automaattinen nopeusvalvonta - Valvontakohteiden suunnittelu ja toteutus Tiehallinto ja sisäasiainministeriön poliisiosasto Automaattinen nopeusvalvonta Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 11/2005 Tiehallinto ja sisäasiainministeriön poliisiosasto Automaattinen nopeusvalvonta

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 6 1.1 Rakennuskohde... 6 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan... 6 2 YHTEYSTIEDOT... 6 2.1 Tilaaja... 6 2.2 2.3 Rakennuttajakonsultti...

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Hyväksytyt huolto-organisaatiot Muutos 4 1. marraskuuta 2001 Joint Aviation Authorities SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYTYT

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet... 2 1 Yhteystietoja... 2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat... 3 3 Ennen työn

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 2/2009

Työturvallisuusohje STO 2/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 2/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002), Sähköturvallisuuslaki

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO

KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO 13.4.2015 1(76) KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO 13.4.2015 2(76) KOHTEEN YLEISTIEDOT... 7 A KIINTEISTÖHALLINTO... 7 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 7 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 7 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot...

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Raumanmerenkatu 11 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 2.7.2015 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot

-1, TEK 4.11.2014 18:30

-1, TEK 4.11.2014 18:30 -1, TEK 4.11.2014 18:30 Kokousaika 4.11.2014 kello 18.30-22.15 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Honkala Taimo Palola

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA

KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA MYRSKYLÄ OIKOTIE 2, 07600 MYRSKYLÄ SÄHKÖTYÖSELITYS URAKKALASKENTAAN 02.05.2013 2 SÄHKÖTYÖSELITYS MYRSKYLÄN KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA SISÄLLYSLUETTELO A KIINTEISTÖHALLINTO...

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita.

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita. 26.02.2014 1/24 HANKE: Laukaan paloasema, uudisrakennus Jyväskyläntie 141 41340 LAUKAA TILAAJA: Laukaan kunta / tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA TERVE TALO OHJE JAETTU URAKKA, ALISTAMISEHDOIN Tämä asiakirja

Lisätiedot

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille 1(17) Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille Voimassa 01.12.2005 alkaen toistaiseksi 2(17) VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1. MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT...

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... 3 A1 HALLINTO JA OHJAUS... 3 A11 KÄYTTÖ- JA YLLÄPITO-ORGANISAATIO...

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot KAISANET OY VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1 (15) 2 (15) 1 MÄÄRITELMÄT Laitetilalla tarkoitetaan laitteiden sijoittamiseksi

Lisätiedot

Kiinteistönhoidon palvelukuvaus

Kiinteistönhoidon palvelukuvaus 10.9.2013 Tekninen palvelukeskus/porin Palveluliikelaitos Kiinteistönhoidon palvelukuvaus Kohde: Kiinteistövarallisuuden isännöimät toimitilat SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Vastuunrajausohje 7 2 Tukipalvelut

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot