Liikennevalojen ylläpitotyöt Laatuvaatimukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikennevalojen ylläpitotyöt Laatuvaatimukset"

Transkriptio

1 Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut liikenne- ja viheralueet Liikennevalojen ylläpitotyöt Laatuvaatimukset

2 Liikennevalojen ylläpitotyöt 2 (7) Sisältö 1 MÄÄRITELMÄT 3 2 TEHTÄVÄSISÄLTÖ JA YLEISET VAATIMUKSET 3 3 TEHTÄVIEN SUORITTAMINEN 4 4 KUNNOSSAPITOLUOKITUS JA TOIMENPIDEAJAT 5 5 DOKUMENTOINTI JA RAPORTOINTI 6 6 TEHTÄVÄKOHTAISET VAATIMUKSET Yleistä Tehtäväkortit 7 Liitteet

3 Liikennevalojen ylläpitotyöt 3 (7) 1 MÄÄRITELMÄT Tässä julkaisussa on käytetty seuraavia liikennevalojen ylläpitotöihin liittyviä määritelmiä. Ylläpito käsittää käyttö-, huolto-, hoito- ja kunnossapitotehtäviä. Käyttötehtävät käsittävät erilaisia latteiden hallintaan ja käyttöön liittyviä tehtäviä Liikennetekniset tehtävät käsittävät ne tehtävät, joiden avulla arvioidaan liikennevalojen toimintaa, tarkastetaan toiminnan oikeellisuutta sekä muutetaan liikenneteknistä toimivuutta Hoito/huoltotehtävät käsittävät ne toimenpiteet ja tehtävät, jotka pitävät rakenteen ja laitteet käyttökunnossa tai palauttavat ne käyttökuntoon eri olosuhteissa. Kunnossapitotehtävät käsittävät korjaustoimenpiteitä, joilla poistetaan vikoja ja kuluneisuutta. Peruskorjaus käsittää kunnossapitoa laajempia toimenpiteitä, joilla parannetaan rakenteen ja laitteen toimivuutta. 2 TEHTÄVÄSISÄLTÖ JA YLEISET VAATIMUKSET Urakka sisältää liikennevalojärjestelmän kokonaisvaltaisen teknisen ylläpidon. Urakan kokonaishintaperusteiseen osaan sisältyvät seuraavat tehtävät: liikennevalojärjestelmän toimivuuden seuranta vikailmoitusten vastaanotto ja käsittely sekä vianhallintajärjestelmän käyttö ohjauskojeiden vikojen määrittäminen ja korjaaminen työn vaatimat viranomais- ja mediatiedottamiset saadun asiakaspalautteen käsittely ja näistä raportointi tilaajalle yhteistoiminta alueurakoitsijoiden ja muiden tilaajan kanssa sopimussuhteessa olevien urakoitsijoiden kanssa lamppujen ryhmävaihdot vaihtoaikataulun mukaisesti opastimien pesut vuosittaiset kuntotarkastukset kojeiden dokumentaation tarkistus ja korjaaminen kahden ensimmäisen vuoden aikana ilmaisimien kunnon ja toimivuuden tarkistukset ja mittaukset sekä pienet korjaukset ELC-2 kojeiden ohjelmistojen varmuuskopioiden säilytys ja ajan tasalla pito työmaapäiväkirjan ja huoltodokumentaation ylläpito varaosavaraston ylläpito, hallinnointi ja varastotilat tilaajan avustaminen tarpeen mukaan saneeraustarpeiden kartoittamisessa ja arvioinnissa jatkuva toiminnan kehittäminen yhteistyössä tilaajan kanssa henkilöstön tarvittavat koulutukset

4 Liikennevalojen ylläpitotyöt 4 (7) Huolto- ja kunnossapitotehtävät käsittävät korjaustoimenpiteitä, joilla poistetaan vikoja ja kuluneisuutta. Kunnossapidon avulla rakenteen ja laitteen tekninen käyttöikä kasvaa. Kunnossapidolla pyritään palauttamaan rakenteen tai laitteen kunto alkuperäistä vastaavaan / käyttökelpoiseen kuntoon. Urakan yksikköhintaperusteiseen osaan sisältyvät mm. seuraavat tehtävät: vikojen määrittäminen ja korjaaminen pois lukien kokonaishintaperusteiseen osaan kuuluvat ohjauskojeiden vikojen määrittäminen ja korjaaminen lampun vaihdot, pois lukien vuosihuollon yhteydessä tehtävät ryhmävaihdot liikennevalo-opastimen korjaaminen liikennevalo-opastimen vaihtaminen opastimien pesu erillissuorituksena pylvään huolto ohjauskojekaappien sisäpuoliset puhdistukset ohjauskojekaappien ulkopuoliset puhdistukset ristikytkentäkaapin huolto pylväiden korjaaminen ja vaihtaminen pylvään jalustan vaihtaminen kaapelivikojen määrittäminen ja vian korjaaminen ääniopasteen tai painonapin korjaaminen / vaihtaminen tutka- ja infrapunailmaisimien vaihtaminen tai uuden asentaminen ilmaisimien uusiminen ulokepylvään korjaaminen ja vaihtaminen ulokepylvään jalustan vaihtaminen Osassa edellä esitetyistä tehtävistä maksetaan korvaus yksikköhintaluetteloon merkityllä koko työsuoritusta koskevalla yksikköhinnalla ja osassa tehdyn työmäärän perusteella yksikköhintaluettelon mukaisilla yksikköhinnoilla. Liikennevaloristeysten peruskorjaukset / muutostyöt eivät kuulu tähän urakkaan. Saneerauksia / muutostöitä on keskimäärin 1-3 risteyksessä vuosittain. Hankkeen koosta riippuen tilaaja voi kilpailutta sen tai pyytää urakoitsijalta erillisen tarjouksen työstä. 3 TEHTÄVIEN SUORITTAMINEN Kaikissa urakkaan sisältyvissä tehtävissä tulee noudattaa voimassa olevia Suomen lakeja ja asetuksia, EU-standardeja, viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja vaatimuksia sekä Infra-RYL-laatuvaatimuksia (Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset). Urakoitsijan tulee käyttää tehtäviin ja niiden vaatimuksiin perehtynyttä ammattitaitoista työvoimaa sekä pätevää teknistä työnjohtoa. Urakoitsija hoitaa urakkaan kuuluvat tehtävät itsenäisesti ilman eri määräystä huolehtien töiden oikea-aikaisesta aloittamisesta ja suorittamisesta. Mahdollisten ala- ja sivuurakoitsijoiden on toimittava päätoteuttajan alaisuudessa ja ohjauksessa Urakoitsijalla on oltava henkilö, joka huolehtii liikennevalojen ylläpidon työnjohtotehtävistä sekä urakoitsijan laatujärjestelmän ja huolto-organisaation toimivuudesta. Urakoitsijan tulee huolehtia, että hänellä tai hänen alihankkijallaan on käytettävissä riittävät ja tarkoituksenmukaiset päivittäiseen työskentelyyn liittyvät laiteet, välineet ja tarvikkeet.

5 Liikennevalojen ylläpitotyöt 5 (7) 4 KUNNOSSAPITOLUOKITUS JA TOIMENPIDEAJAT Luokitus Liikennevaloristeykset on jaettu neljään (I-IV) kunnossapitoluokkaan. Luokissa I ja II ovat liikenteellisesti ja/tai valvonta- ja ohjausjärjestelmien kannalta tärkeimmät risteykset. Luokkaan IV kuuluvat liikenteellisesti vähemmän tärkeät risteykset, joilla ei myöskään järjestelmän toimivuuden kannalta ole niin suurta merkitystä. Pääosa risteyksistä on sijoitettu luokkaan II. Luokkien I ja II ero liittyy mahdolliseen varallaolo / päivystysjärjestelyyn. Risteyskohtainen kunnossapitoluokitus on liitteenä. Viat Viat on jaettu kolmeen eri tyyppiin: - kiireelliset viat; kolarivauriot, risteyksen jumiutuminen punaiselle, liikenneturvallisuutta vaarantavat tai muut välittömiä toimenpiteitä vaativat viat - FAULT-viat; aiheuttavat risteyksen ohjautumisen keltavilkulle tai kytkeytymisen pois päältä. Lisäksi tähän lasketaan mukaan risteyksen 301 kellovika - MUUT-viat kuten ilmaisin- ja yhteys- yms. viat, jotka eivät aiheuta risteyksen kytkeytymistä keltavilkulle Korjausjärjestys Vikojen korjausjärjestys on: - kiireelliset viat - FAULT-viat luokkien mukaisessa järjestyksessä (poikkeuksena risteyksen 301 kellovika) - MUUT-viat luokkien mukaisessa järjestyksessä Muiden vikojen osalta toimenpiteiden kiireellisyys määräytyy kunnossapitoluokan ja viasta aiheutuvan haitan perusteella. Trats-kojeiden (209, 301, 406, 510 ja 605) yhteysviat ovat MUUT-viat luokan kiireellisimmin korjattavia vikoja. Ilmaisinvikojen osalta korjaustoimenpiteet voivat olla myös liikenneteknisiä. Ennen ilmaisinvikojen korjausta on menettelystä sovittava tilaajan kanssa. Toimenpideajat - kiireelliset viat korjaustyö kohteessa on aloitettava viimeistään 1 h kuluttua vikahälytyksestä. Mikäli vikahälytys tulee ennen työajan päättymistä, on urakoitsija vielä velvollinen käynnistämään korjaustoimenpiteet. Työajan ylitys korvataan erikseen. - FAULT-viat luokkien mukaisessa järjestyksessä I ja II-luokan risteykset sekä risteyksen 301 kellovika ensikäynti kohteessa viimeistään 1 h sisällä III-luokan risteykset ensikäynti kohteessa viimeistään 3 h sisällä IV-luokan risteykset ensikäynti kohteessa viimeistään 4 h sisällä

6 Liikennevalojen ylläpitotyöt 6 (7) Edellisenä päivänä työajan päätyttyä, yöllä tai viikonloppuna ilmenneiden vikojen korjaus on aloitettava välittömästi työvuoron alkaessa. Mikäli perjantaina kello mennessä I- ja II-luokan risteyksessä on ilmennyt vika, on urakoitsija vielä velvollinen käynnistämään korjaustoimenpiteet. - MUUT-viat luokkien mukaisessa järjestyksessä Trats-kojeiden yhteysviat korjaustoimenpiteiden aloitus viimeistään vikahälytystä seuraavan 2 työpäivän kuluessa muiden vikojen korjaustoimenpiteiden aloitus lukuun ottamatta ilmaisin ja yhteysvikoja ovat: I ja II-luokan risteykset seuraavan 2 työpäivän kuluessa vian ilmenemisestä III-luokan risteykset seuraavan 4 työpäivän kuluessa vian ilmenemisestä IV-luokan risteykset seuraavan 7 työpäivän kuluessa vian ilmenemisestä yhteysvikojen korjaustoimenpiteiden aloitus 14 vuorokauden kuluessa vian ilmenemisestä ilmaisinviat tulee korjata 14 vuorokauden kuluessa vian ilmenemisestä. Induktiosilmukoiden osalta tämä käsittää toimenpiteitä, jotka voidaan tehdä ilman silmukan uusimista. Mikäli vian korjaaminen ei ole mahdollista, sovitaan tilaajan kanssa ilmaisinvian vaatimista väliaikaisista korjaustoimenpiteistä (esim. mikroaaltoilmaisimen asentaminen). Korjaustoimenpiteet voivat olla myös liikenneteknisiä. Ilmaisinsilmukan uusimisesta sovitaan aina tilaajan kanssa erikseen Tilaajalla on oikeus muuttaa jonkin tehtävän kiireellisyysluokitusta. Tällainen työ tilataan aina erikseen tehtäväkohtaisesti. Sellaiset pakkaskauden tai jäätyneen maan aikana tulleet viat, joita ei ole voitu toimenpideaikojen puitteissa korjata (esim. kaapeliviat, ilmaisimien korjaukset, pylvään oikaisut, maatyöt yms.) urakoitsija kirjaa ylös ja käy ne tilaajan kanssa läpi korjaustoimenpiteiden ja menetelmien sopimiseksi. Nämä työt tulee olla tehtynä viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Mahdollisesti tarvittavat väliaikaiset toimenpiteet pitää kuitenkin tehdä toimenpideaikojen puitteissa. 5 DOKUMENTOINTI JA RAPORTOINTI Kaikki säännölliset tarkastukset, tehdyt huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet, asiakaspalautteet sekä urakoitsijan tekemät vikahavainnot dokumentoidaan urakoitsijan työmaapäiväkirjaan. Urakoitsijan tulee pitää kaiken dokumentaation aina ajan tasalla tekemiensä korjausten ja muutosten osalta.

7 Liikennevalojen ylläpitotyöt 7 (7) 6 TEHTÄVÄKOHTAISET VAATIMUKSET 6.1 Yleistä Kaikissa töissä noudatetaan InfraRYL osa 2 (Järjestelmät ja täydentävät osat) ohjeistusta ja siinä mainittuja viiteasiakirjoja. Huolto- ja kunnossapitotyön yhteydessä käytöstä poistetut liikennevalojen osat ja tarvikkeet jäävät urakoitsijan omaisuudeksi ja ne tulee hävittää asianmukaisella tavalla. Sellaiset käytöstä poistetut varaosat ja tarvikkeet, joita voidaan vielä hyödyntää, tulee urakoitsijan säilyttää ja käyttää tässä urakassa, 6.2 Tehtäväkortit Tehtäväkorteissa on esitetty keskeisten hoito- ja kunnossapitotöiden suorittaminen. Tehtäväkortit muodostavat liikennevalojen ylläpitourakan työselostuksen ja laatuvaatimuksen Tehtäväkorttien työkuvaukset perustuvat Suomen Kuntaliiton julkaisussa Liikennevalojen ylläpitotyöt 2000 esitettyihin tehtäväsuorituksiin, joita on muokattu paikallisiin olosuhteisiin ja käytäntöihin soveltuviksi. Tehtäväkorteissa on myös esitetty työstä suoritettavan korvauksen maksuperuste LIITTEET: - tehtäväkortit - kunnossapitoluokitus - kunnossapitoluokituskartta - opastinlamppujen ryhmävaihdot

8 LIIKENNEVALOJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUDEN SEURANTA JA VIKAILMOITUSTEN VASTAANOTTO Normaalina työaikana Liikennevalojärjestelmän toiminnan seuranta on järjestettävä siten, että työvuoron alkaessa tarkistetaan vianhallintajärjestelmän kautta saapuneet vikailmoitukset ja välitetään ne asentajille toimenpiteitä varten. Muuta kuin vianhallintajärjestelmän kautta tulevat vikailmoitukset tai muut toimenpiteitä aiheuttavat yhteydenotot kirjataan vianhallintajärjestelmään. Näistä vikailmoituksista ja yhteydenotoista kirjataan mm: - ilmoituksen vastaanottoaika - ilmoittaja - risteysnumero - vaurion/vian erittely - tehtävän anto työn suorittajalle - kuka korjasi ja milloin valmistui Liikennevalojärjestelmä toimii tarkoitetulla tavalla ja kaikki vikailmoitukset sekä muut toimenpiteitä aiheuttavat yhteydenotot on asianmukaisesti kirjattu vianhallintajärjestelmään ja välitetty asentajille Kuuluu kokonaishintaperusteiseen osaan

9 KOJEEN VIANMÄÄRITYS JA KORJAAMINEN Kojeen vian määritys tehdään vikailmoituksen, kuntotarkastuksessa tai muun huollon yhteydessä havaitun ja kirjatun raportin perusteella. Kojeen vianmääritys on tehtävä aina, kun kyseessä on jokin vaikeasti määriteltävissä oleva vika. Tästä lasketaan pois yksinkertaiset lamppuvikaan rinnastettavat viat. Normaalisti toimitaan laitevalmistajan huolto/korjausohjeen mukaisesti. Vian määritys aloitetaan kojeelta toteamalla mitä vikaa koje ilmoittaa. Tämän jälkeen risteyskoje kytketään jännitteettömäksi ennen yksikön vaihtamista. Yksiköitä ovat esim. prosessorikortti, ilmaisinkortit, lamppukytkinkortit ja virransyöttöyksikkö. Yksikkö vaihdetaan ja jännitteet kytketään takaisin. Tarkistetaan kojeen toiminta sekä suoritetaan tarvittaessa lamppukuorman päivitys ja mikäli kaikki on kunnossa, otetaan valot käyttöön. Vaihdettuun yksikköön merkitään vaihtopäivä ja vikakoodi. Mikäli vika ei korjaannu em. kortin vaihdolla vika rajataan kojeessa ensin yksikkötasolle ja sitten vaihdettavaan korttiin tms. Kojeen toiminta testataan ja valot otetaan käyttöön. Vika löydetty, korjattu ja raportoitu. Kuuluu kokonaishintaperusteiseen osaan, kun kyseessä on yksinkertainen vika, joka pystytään kohtuuajassa korjaamaan yhdellä käyntikerralla. Vaikeampien vikojen sekä vikojen, joita ei pystytä korjaamaan yhdellä käyntikerralla, korjaus korvataan tehdyn työmäärän perusteella sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla.

10 Opastinlamppujen ryhmävaihdot / yksittäisen lampun vaihto Hehkulamppujen ryhmävaihdot suoritetaan kerran vuodessa. Matalajännitelamput vaihdetaan kolmen vuoden välein risteyskohtaisen vaihtoaikataulun mukaisesti. Vaihtotyö suoritetaan touko - kesäkuun aikana, kun katu ja tiealueiden kevätpuhdistus on saatu valmiiksi, kuitenkin siten, että ryhmävaihdot ovat tehtynä kesäkuun loppuun mennessä. Yksittäinen lamppu vaihdetaan lampun rikkoontuessa Työn aluksi risteys kytketään jännitteettömäksi. Työ käsittää lampun irrotuksen, heijastimen puhdistuksen / vaihtamisen tarvittaessa ja uuden lampun kiinnityksen. Lampun kiinnityksen jälkeen tarkastetaan, ettei kanta ole päässyt liikkumaan pois paikaltaan. Opastimen rikkoutuneet ja irronneet osat korvataan uusilla. Opastimen suuntaus tarkistetaan ja tarvittaessa korjataan suuntaus. Huoltotyön jälkeen kytketään valot toimintaan ja tarkastetaan kaikkien lamppujen toiminta kiertämällä risteys ympäri. Huoltotyöhön kuuluu opastimien silmämääräinen tarkastus ja havaittujen vikojen ja puutteiden dokumentointi ja raportointi Työn suorittamisajankohta kirjataan risteyskohtaisiin seurantatietoihin Huollon jälkeen opastimien tulee olla oikein suunnatut ja valojen toimintakunnossa. Lamppuina käytetään vain tilaajan hyväksymiä liikennevalolamppuja. Lamppujen ryhmävaihto kuuluu kokonaishintaperusteiseen osaan Lamppujen yksittäisvaihto korvataan yksikköhintaluettelon mukaisella yksikköhinnalla

11 OPASTIMIEN ULKOPUOLINEN PESU Opastimen ulkopuolinen pesu tehdään keväisin, kun katu- ja tiealueiden kevätpuhdistus on suoritettu, joko lamppujen ryhmävaihdon yhteydessä tai erillisenä työsuorituksena. Tarvittaessa yksittäisten risteysten osalta myös syksyllä Työ tehdään risteyksen ollessa toiminnassa. Opastimen linssit pestään ulkopuolelta avaamatta luukkua. Opastimet on roiskevesisuojattuja (IP 55). Pesu on tehtävä niin, että opastimen sisään ei mene vettä. Painepesuria ei saa työssä käyttää. Opastimien linssien on oltava puhtaat ja toimenpiteet merkitty risteyskohtaiseen seurantatietoon Kaikkien opastimien yksi pesukerta kuuluu kokonaishintaperusteiseen osaan Ylimääräiset pesukerrat korvataan yksikköhintaluettelon mukaisella yksikköhinnalla.

12 KUNTOTARKASTUS Kaikkien liikennevaloristeysten kuntotarkastus tehdään keväisin maaliskesäkuun aikana. Kuntotarkastus voidaan tehdä myös muun huollon esim. ryhmävaihdon yhteydessä Kuntotarkastuksessa käydään läpi risteyskoje- ja mahdollisen ristikytkentäkaapin, opastimien, pylväiden, riviliittimien, pylväsjalustojen, painonappien ja ilmaisimien kunto. Kuntotarkastuksen tarkoituksena on ennalta ehkäistä vikojen ja vaurioiden syntymistä, sekä auttaa huolto- ja kunnossapitotöiden oikeassa ajoittamisessa. Kuntotarkastuksessa tarkastetaan silmämääräisesti laitteiden kunto, toiminta ja ulkonäkö. Opastimista tarkistetaan myös suuntaus ja mahdolliset näkemäesteet. Induktiosilmukoiden osalta tarkastetaan silmukan, kaapelin kierretyn osan ja asfaltin (uraisuus, halkeamat, reiät yms.) kunto. Tutka- ja infrapunailmaisimista tarkastetaan toimivuus sekä ilmaisimien kiinnityslaitteiden kunto. Pylväiden ja kaappien osalta kiinnitetään huomiota kunnon lisäksi myös niiden suoruuteen sekä kaappien sisä- ja ulkopuoliseen likaisuuteen. Sotketut tai likaiset kaapit valokuvataan. Kuntotarkastuksen havainnot sekä tarkastuksen ajankohta dokumentoidaan risteyskohtaisiin seurantatietoihin ja ne käydään läpi tilaajan kanssa viimeistään syyskuussa. Kirjattujen tietojen tulee olla yksiselitteisiä ja täsmällisiä siten, että niiden perusteella ylläpidon toimenpiteitä voidaan ohjelmoida. Myös tarkastuksen yhteydessä mahdollisesti tehdyt korjaukset raportoidaan. Kuuluu kokonaishintaperusteiseen osaan

13 KOJEEN DOKUMENTAATION TARKASTUS JA KORJAAMINEN Tehdään kuntotarkastuksen tai muun huollon yhteydessä kahden ensimmäisen vuoden aikana siten, että vuosittainen osuus on tehty elokuun loppuun mennessä. Kojeen dokumentaatiosta tarkistetaan opastin- ja ilmaisinkaapeleiden kytkennät sekä mahdolliset IO-kytkennät. Opastinkytkennät tarkistetaan pylväältä vertaamalla kytkentää kojeen opastinkytkentädokumentaatioon. Mikäli dokumentaatio ei vastaa toteutusta, tarkastetaan kytkennän oikeellisuus kojeen tarkistustyökaluilla. Mikäli toteutus on oikein, muutetaan dokumentaatio toteutusta vastaavaksi. Ilmaisinkytkennät tarkistetaan ilmaisinvahvistimen merkkivaloista ja varmistetaan, että ilmaisu tulee ilmaisinkytkennän mukaisesti. Jos ilmaisu ei tule oikein, muutetaan kytkentärimalla kytkentä dokumentaation mukaiseksi. Kaikki toimenpiteet kirjataan vianhallintajärjestelmään. Tarkistetut tiedot urakoitsija tallentaa sähköisille lomakkeille sekä toimittaa paperikopiot kojekaappiin. Lomakkeiden muoto ja tallennustapa sovitaan tilaajan kanssa ennen työn aloitusta Kojeen dokumentit tarkistettu ja ovat ajan tasalla sekä tallennettuina sähköisessä muodossa ja paperikopioina kojekaapissa. Kuuluu kokonaishintaperusteiseen osaan.

14 ILMAISIMIEN KUNNON JA TOIMIVUUDEN TARKASTUKSET JA MITTAUKSET SEKÄ PIENET KORJAUKSET Ilmaisimien kunnon ja toimivuuden tarkistus sekä säätötoimenpiteet vikailmoituksen perusteella tai tarkistus: - kunnossapitoluokat I ja II 1 kerta / 6 kk - kunnossapitoluokat III ja IV 1 kerta / vuosi Tähän sisällytetään seuraavat ilmaisimet: -induktiosilmukka -painonappi/summeri -infrapunailmaisin tutkailmaisin - kamerailmaisin Induktiosilmukan toimivuus todetaan kojekaapilta vahvistimen merkkivaloista sekä kojeen ohjelmistollisesta ilmaisutason mittaustiedoista. Tarvittaessa mitataan ilmaisimen eristysvastus, resistanssi ja induktanssi Korjaustoimenpiteenä vahvistimen resetointi, ilmaisuherkkyyden muutos vahvistimen oikosulkupaloilla, ohjelmistollisen ilmaisutason muutos tai ilmaisinsilmukan ja yhdyskaapelin liitoksen uusiminen Painonappien ja summereiden toimivuus todetaan kiertämällä risteys ympäri ja testaamalla jokaisen painikkeen toimivuus ja summerin kuuluvuus Korjaustoimenpiteet painonapeilla ja summereilla ovat: summerin säätö, sulakkeen vaihto Infrapuna-, tutka- tai kamerailmaisimen toimivuus todetaan ilmaisimen merkkivaloista sekä kojeen ilmaisinlogiikan ilmaisutiedosta Korjaustoimenpiteet infrapuna- tai tutkailmaisimella on suuntauksen korjaus tai sulakkeen vaihto Kamerailmaisimen toimimattomuudesta raportoidaan välittömästi tilaajalle Ellei ilmaisinta saada korjattua kirjataan tiedot vianhallintajärjestelmään ja otetaan yhteyttä tilaajaan jatkotoimenpiteistä sopimiseksi. Ilmaisin toimii moitteettomasti. Kuuluu kiinteään kokonaishintaan

15 ELC-2 KOJEIDEN OHJELMISTOJEN VARMUUSKOPIOINTI Sopimuskauden ensimmäisenä vuonna varmuus kopioidaan kaikkien ELC-2 kojeiden ohjelmistot. Tämän jälkeen varmuuskopiointi suoritetaan joka toinen vuosi, tai aina, kun kojeen ohjelmistoon on tehty merkittäviä muutoksia. Muutosten jälkeisestä varmuuskopioinnista sovitaan erikseen tilaajan kanssa Koje kytketään ensi keltavilkulle ja sen jälkeen jännitteettömäksi. Prosessorikortti poistetaan kojeesta ja kopioitava EEPROM-muisti laitetaan prosessorikortilla olevaan varmuuskopiopaikkaan. Muisti on asennettava kopiopaikkaan oikein päin. Prosessorikortti asetetaan paikoilleen ja kojeeseen kytketään jännite. Kopiointi suoritetaan käsiterminaalin PARCOPY käskyllä kojeen ollessa keltavilkulla. Kun kopiointi on valmis, koje kytketään jännitteettömäksi ja poistetaan varmuuskopio. Prosessorikortti asetetaan takaisin ja kojeeseen kytketään jännite ja valot laitetaan päälle. Kopiointi on oikein suoritettu, varmuuskopiot ovat ajan tasalla ja varmuuskopioiden säilytys on asianmukaisesti hoidettu. Kuuluu kokonaishintaperusteiseen osaan

16 OPASTIMEN KORJAAMINEN Opastimen korjaaminen tehdään vikailmoituksen, kuntotarkastuksen, muun huollon tai muulla tavalla saatujen havaintojen perusteella seuraavasti: 1) jos kyseessä on vika, jonka vuoksi risteys on pois toiminnasta, niin vian korjaaminen suoritetaan liikennevalovikojen korjaamisessa noudatettavien ohjeiden mukaisesti 2) jos vika ei ole kiireellinen, niin tilaajan kanssa sovittaessa se voidaan tehdä muun huollon yhteydessä Korjaustyö käsittää opastimen, tai jonkin sen osan korjaus- tai vaihtotyön kuten esimerkiksi: rikkoutuneen osan vaihdon, muuntajan tai led-yksikön vaihdon ja tarvittaessa likaisten linssien ja heijastimien puhdistuksen sekä tarvittaessa suuntauksen korjaamisen. Tarkastetaan, että suuntaus on oikein ja liikennevalot toimivat moitteettomasti. Opastimen oltava kaikin puolin kunnossa ja oikein suunnattu. Pelkkä opastimen suuntauksen korjaaminen kuuluu kiinteään kokonaishintaperusteiseen osaan. Muut korjaustyöt korvataan tehdyn työmäärän perusteella sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla

17 OPASTIMEN VAIHTAMINEN TAI UUDEN OPASTIMEN LISÄÄMINEN Opastimen vaihtaminen tehdään vikailmoituksen, kuntotarkastuksen, muun huollon tai muulla tavalla saatujen havaintojen perusteella seuraavasti: 1) jos kyseessä on vika, jonka vuoksi risteys on pois toiminnasta, niin vian korjaaminen suoritetaan liikennevalovikojen korjaamisessa noudatettavien ohjeiden mukaisesti 2) jos vika ei ole kiireellinen, niin tilaajan kanssa sovittaessa se voidaan tehdä muun huollon yhteydessä Vanha rikkoontunut opastin poistetaan ja korvaava opastin asennetaan ja kytketään vastaavasti kuin vanha opastin. Uusi opastin asennetaan tilaajan kanssa sovittuun paikkaan ja kytketään asianomaiseen opastinryhmään. Kyseisen opastinryhmän lamppujen määrä muutetaan uutta tilannetta vastaavaksi ja päivitetään lamppukuormat. Tarkastetaan, että suuntaus on oikein ja liikennevalot toimivat moitteettomasti. Opastimen oltava kaikin puolin kunnossa ja oikein suunnattu. Korvataan yksikköhintaluettelon mukaisella yksikköhinnalla

18 KAAPIN SISÄPUOLINEN HUOLTO Kaapin sisäpuolinen huolto tehdään kuntotarkastuksen perusteella Kaapin sisäpinnoille ja kojeistoon kertynyt lika irrotetaan kojeistoa vaurioittamatta esimerkiksi pensselin avulla ja/tai imuroimalla. Kaapin tiivisteet ja kiinnitys jalustaan tarkastetaan ja tarvittaessa korjataan. Kaapeleiden kiinnitykset ja merkinnät tarkastetaan. Riviliittimien ruuvit kiristetään. Kaappi on huollon jälkeen sisältä puhdas, kaapelit hyvin kiinnitetyt ja merkinnät selvästi näkyvissä. Korvataan tehdyn työmäärän perusteella sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla

19 KAAPIN ULKOPUOLINEN HUOLTO Kaapin ulkopuolinen puhdistus tehdään kuntotarkastuksen perusteella Jos kaappia on töhritty, se valokuvataan ja töhrimisestä ilmoitetaan kaapin omistajalle (tilaajalle). Kaapin omistaja tekee rikosilmoituksen poliisille. Kaapin seinien töhryt, ilmoitukset ja mainokset poistetaan mekaanisesti ja/tai liuottimilla. Puhdistus on tehtävä niin, ettei kaapin sisällä oleva kojeisto kastu tai likaannu. Jos kaappi ei ole puhdistuksen jälkeen siisti, se maalataan. Maalaaminen sovitaan erikseen tilaajan kanssa. Lukot ja tiivisteet suojataan maalauksen ajaksi. Pesun ja/tai maalauksen jälkeen lukot ja saranat rasvataan. Kaappi on huollon jälkeen siisti sekä lukituslaitteiden ja saranoiden toimintakunnossa. Maalattujen kaappien tulee vastata maalaustyöselostuksen ja Sener ry:n verkostosuosituksen UT 2:90 ja UT 3:90 vaatimuksia Korvataan tehdyn työmäärän perusteella sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla

20 PYLVÄÄN HUOLTO Pylväiden huolto tehdään kuntotarkastuksen perusteella. Pinnoitustyöt ja riviliittimien puhdistus tehdään kesäaikaan ja pylväitten oikaisut maan ollessa jäässä. Risteys kytketään pimeäksi huoltotyön ajaksi. Riviliittimet kiristetään. Riviliittimiltä puhdistetaan lika pensselin ja paineilman avulla. Tarvittaessa riviliittimet pestään ruiskuttamalla jännitteen kestävää pesuainetta niille ja puhaltamalla liittimet paineilmalla kuivaksi. Pylväsluukun ruuvit rasvataan. Sinkittyjen pylväiden vähäiset vauriokorjaukset tehdään kylmäsinkityksellä. Pylväiden maalauskorjauksissa noudatetaan Sener Ry:n verkostosuositusta UT 2:90 ja UT 3:90. Vääntyneet pylväät vedetään suoraan. Vetäminen tulee tehdä siten, että pylvään pinnoite ei vaurioidu. Työ tehdään (jos mahdollista) maan ollessa jäässä, jolloin jalusta ei liiku. Riviliittimet ovat puhtaat ja pylväät suorassa ja pinnoitukset kunnossa. Korvataan yksikköhintaluettelon mukaisella yksikköhinnalla.

21 RISTIKYTKENTÄKAAPIN HUOLTO Työ suoritetaan kuntotarkastuksen perusteella Ristikytkentäkaapin huolto käsittää kaapin sisäpuolisen puhdistuksen, kaapeleiden kiinnityksien ja merkintöjen tarkastukset, kytkentärimojen ruuvien kiristämisen ja puhdistuksen, hapettumien aiheuttamien vikojen korjaamisen. Huoltoon kuuluu myös ovien tiivisteiden huoltaminen sekä lukituslaitteiden ja saranoiden rasvaus. Kaappi on huollon jälkeen sisältä puhdas ja kaapelit hyvin kiinnitetyt ja merkinnät selvästi näkyvissä. Päätteiden tulee olla puhtaat ja ristikytkennät kunnossa. Ovien ja lukituslaiteiden tulee toimia moitteettomasti ja ovien olla tiiviitä. Korvataan tehdyn työmäärän perusteella sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla

22 PYLVÄÄN KORJAAMINEN Mikäli pylväsvauriosta on haittaa liikenteelle tai rikkoutuneet kalusteet saattavat aiheuttaa sähköiskun vaaran, tehdään laitteet jännitteettömiksi mahdollisimman nopeasti ja siirretään pylvästä/laitteita niin, etteivät ne haittaa liikennettä. 1) jos kyseessä on vaurio, jonka vuoksi risteys on pois toiminnasta, niin ensikäynti liikennevalovikojen korjaamisessa noudatettavien määräaikojen mukaisesti. Pylvään korjaaminen suoritetaan - I ja II-luokan risteyksissä seuraavana työpäivänä - III ja IV-luokan risteyksissä 3 seuraavan työpäivän kuluessa 2) jos vika ei ole kiireellinen, niin tilaajan kanssa sovittaessa se voidaan tehdä erikseen sovittavana ajankohtana Vääntynyt pylväs oikaistaan vetämällä. Vetäminen täytyy tehdä luukun alapuolelta, ettei pylväs taivu luukun kohdalta. Jalustan liikkuminen tai rikkoutuminen vedettäessä vältetään, kun työ tehdään maan ollessa roudassa. Mikäli pylvään luukku on irronnut tai rikkoutunut, luukku kiinnitetään tai vaihdetaan. Jos pylvään sinkitys on vaurioitunut, se korjataan kylmäsinkityksellä. Maalauskorjauksissa noudatetaan Sener ry:n verkostosuositusta UT2:90 ja UT3:90. Jos pylväs ja / tai jalusta ovat rikkoutuneet siten, että ne on vaihdettava, toimitaan ko. tehtäväkorttien mukaisesti. Pylväs on suorassa, kalustus on palautettu alkuperäiselle paikalle ja suuntaukset ovat oikein. Korvataan tehdyn työmäärän perusteella sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla

23 PYLVÄÄN VAIHTAMINEN Jos pylväsvauriosta on haittaa liikenteelle tai rikkoutuneet kalusteet saattavat aiheuttaa sähköiskun vaaran pylväs on tehtävä jännitteettömäksi mahdollisimman nopeasti sekä siirrettävä pylvästä niin, ettei se haittaa liikennettä. Jos pylväs on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, se vaihdetaan viimeistään - I ja II- luokan risteykset seuraavan työpäivän aikana - II-luokan risteykset 3 seuraavan työpäivän aikana - IV-luokan risteykset 4 seuraavan työpäivän aikana Pylväälle tulevien kaapeleitten on oltava jännitteettömiä ennen työn aloittamista. Pylväästä irrotetaan kaikki kalusteet ja liikennemerkit. Riviliitin ja kiilapanta irrotetaan. Pylväs irrotetaan jalustasta. Uusi pylväs asennetaan vahaan jalustaan entisin kalustein. Tarkastaminen suoritetaan tähän tarkoitukseen laaditulla ohjelmalla tai syöttämällä jännitettä avatun riviliittimen risteyspuolen johtimiin. Liikennevalot otetaan käyttöön. Pylväs on oltava suorassa. Kalustus on palautettava entisille paikoilleen ja suuntaukset oltava oikein. Pylvään on oltava Tiehallinnon tyyppipiirustuksen Ty 12/210 mukainen tai muu tilaajan hyväksymä liikennevalopylväs. Korvataan tehdyn työmäärän perusteella sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla

24 PYLVÄÄN JALUSTAN VAIHTAMINEN Pylvään jalustan vaihtaminen tehdään vikailmoituksen, kuntotarkastuksessa tai muun huollon yhteydessä tehdyn havainnon perusteella seuraavasti: - jos rikkoutunut tai muuten vaurioitunut jalusta voi aiheuttaa välittömän turvallisuusriskin ensikäynti 1 h sisällä ja tarvittaessa jalustan vaihto viimeistään seuraavana työpäivänä. - muuten ensikäynti 4 h sisällä - jalustat, joissa on vähäisiä mekaanisia vaurioita tai muita vähäisiä vikoja, jotka eivät välittömästi uhkaa pylvään pystyssä pysymistä niiden korjaamisesta sovitaan tilaajan kanssa kuntotarkastuksen raportoinnin yhteydessä - kallistuneen jalustan oikaisu on tehtävä kahden kuukauden kuluessa (sulan maan aikana) Pylväälle tulevat kaapelit tehdään jännitteettömiksi ennen työn aloittamista. Pylväästä irrotetaan kaikki kalusteet, kaapelit ja liikennemerkit. Pylväs irrotetaan jalustasta. Jalusta kaivetaan esille. Kaapelit vedetään pois jalustasta. Uusi jalusta asennetaan paikoilleen. Jalustojen asennuksessa noudatetaan Tiehallinnon ohjetta Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset TYLT 7340 Liikennevalot sekä tyyppipiirustusta TY12/232. Päällysrakenteet entisöidään kaivualueella. Kalusteiden, pylväsosien ja liikennemerkkien irrotus, käsittely ja väliaikainen säilytys tulee suorittaa siten, että niitä voidaan käyttää uudelleen. Vanha pylväs asennetaan uuteen jalustaan entisin kalustein. Uudelleen kiinnitettävät pylväät ja osat sekä kalusteet puhdistetaan ennen kiinnitystä. Tarkastaminen suoritetaan tähän tarkoitukseen laaditulla ohjelmalla tai syöttämällä jännitettä avatun riviliittimen risteyspuolen johtimiin. Liikennevalot otetaan käyttöön. Poistetut jalustat jäävät urakoitsijan omaisuudeksi ja ne tulee hävittää asianmukaisesti Jalustan ja pylvään on oltava suorassa, kalustus entisillä paikoilleen ja suuntaukset oikein sekä maarakennustyöt valmiina ja työalueet siivottu. Korvataan tehdyn työmäärän perusteella sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012. A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN PUHDISTAMINEN

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012. A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN PUHDISTAMINEN JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012 Yhdyskuntatekniikka Ulkovalaistusverkon itäinen ja läntinen hoitoalue Tuotekuvaukset A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN

Lisätiedot

Tuotevaatimukset. Liikennevalojen ylläpidon palvelusopimus UUD

Tuotevaatimukset. Liikennevalojen ylläpidon palvelusopimus UUD Tuotevaatimukset Liikennevalojen ylläpidon palvelusopimus UUD 2017-2022 RevA /25.11.2016: Esitetty liitteenä varaosavaraston laajuus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1.10.2016 TUOTEVAATIMUKSET

Lisätiedot

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki SOPIMUS 1 (5) SOPIMUS ULKOVALAISTUKSEN JA LIIKENNEVALOJEN KUNNOSSAPIDOSTA JA KÄYTÖSTÄ

Kouvolan kaupunki SOPIMUS 1 (5) SOPIMUS ULKOVALAISTUKSEN JA LIIKENNEVALOJEN KUNNOSSAPIDOSTA JA KÄYTÖSTÄ Kouvolan kaupunki SOPIMUS 1 (5) SOPIMUS ULKOVALAISTUKSEN JA LIIKENNEVALOJEN KUNNOSSAPIDOSTA JA KÄYTÖSTÄ 1. Sopimusosapuolet Tilaaja: Kouvolan kaupunki / Yhdyskuntatekniset palvelut Tilaajan yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Sivu 1/15 Liikennevalojen ylläpitotyöt URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 25.10.2013 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Sivu 2/15 1 TIETOJA YLLÄPITOHANKKEESTA... 5 1.1 RAKENNUTTAJA... 5 1.2

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5)

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa Jatkuva 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa As Oy Mallitalo Oy 1.6.2008 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) YLEISET HOITOTEHTÄVÄT Työnjohto Työ- ja vikailmoitusten

Lisätiedot

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma Sivu 2 (16) ELIEL SAARISENTIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON RKASTUS- JA HUOLTO-OHJELMA Laitteiston haltija: Käytön johtaja Puhelin YSP

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Lentokelpoisuustarkastuksen tekeminen Jukka Parviainen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. LENTOKELPOISUUSTARKASTUKSEEN VALMISTAUTUMINEN (EASA ilma-alukset)

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

HUOLTOPÄIVÄKIRJA N:0. Moottorin N:o. laatu ja merkki

HUOLTOPÄIVÄKIRJA N:0. Moottorin N:o. laatu ja merkki HUOLTOPÄIVÄKIRJA HUOLTOPÄIVÄKIRJA laatu ja merkki N:0 Moottorin N:o Öljy on vaihdettava: Moottoriin, jossa ei ole öljynpuhdistajaa, kesällä noin 1500 km:n ja talvella noin 1300 km:n ajon jälkeen. Moottoriin,

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET KUNNOSSAPITO-OHJELMA KESKUKSEN NUMERO : Palo Vika HÄTÄKESKUS : Puh LISMAR OY Telinetie 3 33880 LEMPÄÄLÄ p 03 31249110 f 03 3672116 http//www.lismar.fi

Lisätiedot

LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET

LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET LIITE 4 KASELY/268/2016 23.2.2016 LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET SISÄLTÖ 1. Laatukuvaus 2. Liikenteen laatuvaatimukset ja niihin sitoutuminen 2.1 Palvelun laatu 2.2 Liikennöinnin laatu 2.3 Tekninen laatu

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU TAI YLEISELLÄ ALUEELLA Luvan hakija Nimi ja osoite Luvan hakijan vastuuhenkilö KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT Puhelin Vastuuhenkilön sähköpostiosoite Kohteen tiedot Työkohteen

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO 23.8.2011

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO 23.8.2011 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) FYSIIKAN LABORATORION OPISKELIJAN OHJE 1. Työskentelyoikeus Opiskelijalla on oikeus päästä laboratorioon ja työskennellä siellä vain valvojan läsnäollessa. Työskentelyoikeus

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Hegetest Wire Detector Pulssitesteri

Hegetest Wire Detector Pulssitesteri Hegetest Wire Detector Pulssitesteri Toiminta- ja käyttöohje: Hegetest Wire Detector on uusi laite johtimien tutkimiseen. Tällä laitteella voit yhdellä kytkennällä todeta kaapelista kuusi sen eri tilaa:

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

OSAKASREMONTTIEN OHJEET

OSAKASREMONTTIEN OHJEET OSAKASREMONTTIEN OHJEET Asunto Oy Lähtökuoppa-Startgroppen Bostads Ab Asunto Oy Maaliviiva-Mållinjen Bostads Ab Yleistä 1.7.2010 astui voimaan uusi asunto-osakeyhtiölaki. Lain myötä osakkaiden huoneistoremonttien

Lisätiedot

www.watman.fi Trojan Aqua UV Max 21.1.2010 Puh 020 741 7220 Yleisohje (Revisio C) 1(6 + 10)

www.watman.fi Trojan Aqua UV Max 21.1.2010 Puh 020 741 7220 Yleisohje (Revisio C) 1(6 + 10) Puh 020 741 7220 Yleisohje (Revisio C) 1(6 + 10) TROJAN AQUA-UV Max - UV-SÄTEILIJÄT (Tyypit A... F4/F4 Plus; Revisio C) Varoitus! - Laite on suunniteltu turvalliseksi. Älä kuitenkaan koskaan liitä laitetta

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15 Telemerkki Oy TM-EIAC Ohjauskoje Versio 1.00 [ ii Copyright Notice Tavaramerkit Vastuurajoitus Yhteystiedot TM-EIAC käyttöohje Copyright 2007 Telemerkki Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi ilman

Lisätiedot

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 10.06.2010 SET/S2 Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(4) 1. YLEISTÄ SET/S2 on anturi, joka

Lisätiedot

Säteilylaitteiden ylläpito - suojusten kunnon valvonta ja kunnossapito

Säteilylaitteiden ylläpito - suojusten kunnon valvonta ja kunnossapito 1. Pistelähteiden suojukset 1.1. Pistelähteen suojuksen rakenne ja pistelähteet: Suojus: lyijy, teräs, messinki ja haponkestävä teräs. Pistesäteilijät: Co60/Cs137 kaksois- tai kolmoiskapselointi. Säteilylaitteiden

Lisätiedot

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä.

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä. Asennusohje CleanuX Simple on järjestelmä jolla voit muuttaa olemassa olevat sakokaivosi toimimaan täysiverisen puhdistamon tavoin toimivaksi ja puhdistamaan jätevetesi toimivaksi todetulla tavalla. Puhdistus

Lisätiedot

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ / Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON HINNASTO

KAARINAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON HINNASTO Kaarinan kaupunginvaltuuston kokouksessaan 21.10.2013 130 hyväksymä KAARINAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON HINNASTO Voimaantulo 1.1.2014 1. YLEISTÄ Vesihuollon verkostojen rakentamisesta ja ylläpidosta sekä veden

Lisätiedot

Arviointikooste Taitaja 2010 (Competition)

Arviointikooste Taitaja 2010 (Competition) Lomake 6 Arviointikooste Sivu 1 / 1 11-04-2010 14:07:49 Lajinumero 102 Laji Autokorinkorja Osio Osio - kuva Päivä 1 Päivä 2 Päivä 3 Päivä 4 Yhteensä A B C D E F G H Asiakaspalvelu Korjaktannlaskelman teko

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE 1.1.2012 MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE Tekniset muutostyöohjeet 1 Yleistä Tämä ohje on liite Asokotien rakennus- ja asumisaikaisiin muutostyöohjeisiin ja sitä noudatetaan 1.1.2012 lukien asumisoikeuden

Lisätiedot

Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST

Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST Sulanapitomattojen asennusohje SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST SnowTec-300- ja PSTsulanapito mattojen asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen vakiovastuskaapeli, sisältää kylmäkaapelin 4 m 3 x 1,5 mm

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

Asiakkaat ilman sähköä, koko asiakasmäärä 17500

Asiakkaat ilman sähköä, koko asiakasmäärä 17500 Tapaninpäivän myrskytuhojen selvittämiseen liittyvät tiedotteet Tapaninpäivän poikkeuksellisen voimakas myrsky aiheutti ennen kokemattoman määrän vikoja yhtiömme jakeluverkolla. Kotisivuillamme julkaisimme

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Matinkylän Huolto, Gräsantörmä 2, Espoo, Oraclen talo

Matinkylän Huolto, Gräsantörmä 2, Espoo, Oraclen talo 1 (5) AS OY JUHANNUSRINNE HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 11.2.2015 kello 17:00 19.04 Paikka: Matinkylän Huolto, Gräsantörmä 2, 02200 Espoo, Oraclen talo Paikalla: Jukka Tana puheenjohtaja Heikki Haavisto Henri

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry 1 Selkämeren kansallispuiston ystävät ry Seliskerin retkisaaren laiturien kunnostus 2015 Suunnitelma Muistio liitteenä 1 Yhteystiedot Puheenjohtaja Lasse Lovén, Jaatsinkatu 7 D, 38210 Sastamala, puh- 040

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

20.2.2009 13984/2006/30/16. Vastaanottaja Tiepiirit. Maantielaki 109 Tyyppipiirustukset 19.10.2006. 31.3.2009 - toistaiseksi

20.2.2009 13984/2006/30/16. Vastaanottaja Tiepiirit. Maantielaki 109 Tyyppipiirustukset 19.10.2006. 31.3.2009 - toistaiseksi 20.2.2009 13984/2006/30/16 Vastaanottaja Tiepiirit Säädösperusta Korvaa/muuttaa Maantielaki 109 Tyyppipiirustukset 19.10.2006 Kohdistuvuus Tiehallinto Voimassa 31.3.2009 - toistaiseksi Asiasanat Tyyppipiirustukset,

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua 2016-2021, erityispiirteet Ranuan kunta Hoidettava tiestö pääasiassa Ranuan kirkonkylää. Lisäksi Ristijärvi- Penämö ja Simontaipaleentie yht. 27,5 km 1.03 Tiestön

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Matalajänniteopastimien kaikki lamput Normaalijänniteopastimien kaikki lamput Opastimien rikkoutuneet tai puuttuvat osat, mm. lipat puhdistetaan

Matalajänniteopastimien kaikki lamput Normaalijänniteopastimien kaikki lamput Opastimien rikkoutuneet tai puuttuvat osat, mm. lipat puhdistetaan Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (8) Tarjouspyyntö liikennevalojen ryhmähuollosta vuonna 2014 sekä optio vuodelle 2015 HEL 2014-001697 T 02 08 02 00 1. Tarjouksen kohde Hankinta on avoimen hankintamenettelyn

Lisätiedot

Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö. www.outokumpu.com

Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö. www.outokumpu.com Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö www.outokumpu.com Koulutuksen tavoite Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet:

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille

SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille Rakentajan muistilista 1. Hanki sähköurakoitsija. 2. Sähköurakoitsijasi asentaa mittauskeskuksen ja kytkee siihen liittymiskaapelin. 3. Sähköurakoitsija

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma

Valaistuksen rakennussuunnitelma HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma HATTULAN KUNTA Paavonkuja, Irjankuja, Taiminkuja 7-05.SÄHKÖTYÖSELITYS Rev. - / 09.07.2014 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2

Lisätiedot

TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI

TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI 15.3.2012 LIITTYY ULKOVALAISTUKSEN YLLÄPIDON SOPIMUKSEEN ESPOON KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 1 1 Ylläpitosopimukseen osallistuvan henkilöstön (oma henkilöstö,

Lisätiedot

PALVELUMAKSUHINNASTO

PALVELUMAKSUHINNASTO 1 liikelaitoksen 16.10.2014 hyväksymä Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 TONTTIJOHTOMAKSU 1.1 Vesijohto Laitoksen suorittamasta tonttivesijohdon hankkimisesta, asentamisesta ja liittämisestä laitoksen vesijohtoverkostoon

Lisätiedot

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje REVISIO 6.8.2012 sivu 2 Onnittelumme! Laadukas ja varmatoiminen Lining pumppaamo on nyt asennettu ja ammattimiesten suorittamat sähkö- ja putkiasennukset on

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki

Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki SÄH 1566-3 Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki RAKENNUSSUUNNITELMA KATUVALAISTUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 33600 Z:\Nettiin\Valaistus\Urakka-alue 3\1566-3-TS.doc 1 Yleistä Hankinnan laajuus

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Turvallisuus Tämä symboli toisen symbolin, liittimen tai käyttölaitteen vieressä ilmaisee, että käyttäjän on katsottava oppaasta lisätietoja välttääkseen loukkaantumisen tai mittarin vaurioitumisen.

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä. TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Manuaalikytkimet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Manuaalikytkimet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Manuaalikytkimet 017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle. Säännöllinen

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot