Liikennevalojen ylläpitotyöt Laatuvaatimukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikennevalojen ylläpitotyöt Laatuvaatimukset"

Transkriptio

1 Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut liikenne- ja viheralueet Liikennevalojen ylläpitotyöt Laatuvaatimukset

2 Liikennevalojen ylläpitotyöt 2 (7) Sisältö 1 MÄÄRITELMÄT 3 2 TEHTÄVÄSISÄLTÖ JA YLEISET VAATIMUKSET 3 3 TEHTÄVIEN SUORITTAMINEN 4 4 KUNNOSSAPITOLUOKITUS JA TOIMENPIDEAJAT 5 5 DOKUMENTOINTI JA RAPORTOINTI 6 6 TEHTÄVÄKOHTAISET VAATIMUKSET Yleistä Tehtäväkortit 7 Liitteet

3 Liikennevalojen ylläpitotyöt 3 (7) 1 MÄÄRITELMÄT Tässä julkaisussa on käytetty seuraavia liikennevalojen ylläpitotöihin liittyviä määritelmiä. Ylläpito käsittää käyttö-, huolto-, hoito- ja kunnossapitotehtäviä. Käyttötehtävät käsittävät erilaisia latteiden hallintaan ja käyttöön liittyviä tehtäviä Liikennetekniset tehtävät käsittävät ne tehtävät, joiden avulla arvioidaan liikennevalojen toimintaa, tarkastetaan toiminnan oikeellisuutta sekä muutetaan liikenneteknistä toimivuutta Hoito/huoltotehtävät käsittävät ne toimenpiteet ja tehtävät, jotka pitävät rakenteen ja laitteet käyttökunnossa tai palauttavat ne käyttökuntoon eri olosuhteissa. Kunnossapitotehtävät käsittävät korjaustoimenpiteitä, joilla poistetaan vikoja ja kuluneisuutta. Peruskorjaus käsittää kunnossapitoa laajempia toimenpiteitä, joilla parannetaan rakenteen ja laitteen toimivuutta. 2 TEHTÄVÄSISÄLTÖ JA YLEISET VAATIMUKSET Urakka sisältää liikennevalojärjestelmän kokonaisvaltaisen teknisen ylläpidon. Urakan kokonaishintaperusteiseen osaan sisältyvät seuraavat tehtävät: liikennevalojärjestelmän toimivuuden seuranta vikailmoitusten vastaanotto ja käsittely sekä vianhallintajärjestelmän käyttö ohjauskojeiden vikojen määrittäminen ja korjaaminen työn vaatimat viranomais- ja mediatiedottamiset saadun asiakaspalautteen käsittely ja näistä raportointi tilaajalle yhteistoiminta alueurakoitsijoiden ja muiden tilaajan kanssa sopimussuhteessa olevien urakoitsijoiden kanssa lamppujen ryhmävaihdot vaihtoaikataulun mukaisesti opastimien pesut vuosittaiset kuntotarkastukset kojeiden dokumentaation tarkistus ja korjaaminen kahden ensimmäisen vuoden aikana ilmaisimien kunnon ja toimivuuden tarkistukset ja mittaukset sekä pienet korjaukset ELC-2 kojeiden ohjelmistojen varmuuskopioiden säilytys ja ajan tasalla pito työmaapäiväkirjan ja huoltodokumentaation ylläpito varaosavaraston ylläpito, hallinnointi ja varastotilat tilaajan avustaminen tarpeen mukaan saneeraustarpeiden kartoittamisessa ja arvioinnissa jatkuva toiminnan kehittäminen yhteistyössä tilaajan kanssa henkilöstön tarvittavat koulutukset

4 Liikennevalojen ylläpitotyöt 4 (7) Huolto- ja kunnossapitotehtävät käsittävät korjaustoimenpiteitä, joilla poistetaan vikoja ja kuluneisuutta. Kunnossapidon avulla rakenteen ja laitteen tekninen käyttöikä kasvaa. Kunnossapidolla pyritään palauttamaan rakenteen tai laitteen kunto alkuperäistä vastaavaan / käyttökelpoiseen kuntoon. Urakan yksikköhintaperusteiseen osaan sisältyvät mm. seuraavat tehtävät: vikojen määrittäminen ja korjaaminen pois lukien kokonaishintaperusteiseen osaan kuuluvat ohjauskojeiden vikojen määrittäminen ja korjaaminen lampun vaihdot, pois lukien vuosihuollon yhteydessä tehtävät ryhmävaihdot liikennevalo-opastimen korjaaminen liikennevalo-opastimen vaihtaminen opastimien pesu erillissuorituksena pylvään huolto ohjauskojekaappien sisäpuoliset puhdistukset ohjauskojekaappien ulkopuoliset puhdistukset ristikytkentäkaapin huolto pylväiden korjaaminen ja vaihtaminen pylvään jalustan vaihtaminen kaapelivikojen määrittäminen ja vian korjaaminen ääniopasteen tai painonapin korjaaminen / vaihtaminen tutka- ja infrapunailmaisimien vaihtaminen tai uuden asentaminen ilmaisimien uusiminen ulokepylvään korjaaminen ja vaihtaminen ulokepylvään jalustan vaihtaminen Osassa edellä esitetyistä tehtävistä maksetaan korvaus yksikköhintaluetteloon merkityllä koko työsuoritusta koskevalla yksikköhinnalla ja osassa tehdyn työmäärän perusteella yksikköhintaluettelon mukaisilla yksikköhinnoilla. Liikennevaloristeysten peruskorjaukset / muutostyöt eivät kuulu tähän urakkaan. Saneerauksia / muutostöitä on keskimäärin 1-3 risteyksessä vuosittain. Hankkeen koosta riippuen tilaaja voi kilpailutta sen tai pyytää urakoitsijalta erillisen tarjouksen työstä. 3 TEHTÄVIEN SUORITTAMINEN Kaikissa urakkaan sisältyvissä tehtävissä tulee noudattaa voimassa olevia Suomen lakeja ja asetuksia, EU-standardeja, viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja vaatimuksia sekä Infra-RYL-laatuvaatimuksia (Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset). Urakoitsijan tulee käyttää tehtäviin ja niiden vaatimuksiin perehtynyttä ammattitaitoista työvoimaa sekä pätevää teknistä työnjohtoa. Urakoitsija hoitaa urakkaan kuuluvat tehtävät itsenäisesti ilman eri määräystä huolehtien töiden oikea-aikaisesta aloittamisesta ja suorittamisesta. Mahdollisten ala- ja sivuurakoitsijoiden on toimittava päätoteuttajan alaisuudessa ja ohjauksessa Urakoitsijalla on oltava henkilö, joka huolehtii liikennevalojen ylläpidon työnjohtotehtävistä sekä urakoitsijan laatujärjestelmän ja huolto-organisaation toimivuudesta. Urakoitsijan tulee huolehtia, että hänellä tai hänen alihankkijallaan on käytettävissä riittävät ja tarkoituksenmukaiset päivittäiseen työskentelyyn liittyvät laiteet, välineet ja tarvikkeet.

5 Liikennevalojen ylläpitotyöt 5 (7) 4 KUNNOSSAPITOLUOKITUS JA TOIMENPIDEAJAT Luokitus Liikennevaloristeykset on jaettu neljään (I-IV) kunnossapitoluokkaan. Luokissa I ja II ovat liikenteellisesti ja/tai valvonta- ja ohjausjärjestelmien kannalta tärkeimmät risteykset. Luokkaan IV kuuluvat liikenteellisesti vähemmän tärkeät risteykset, joilla ei myöskään järjestelmän toimivuuden kannalta ole niin suurta merkitystä. Pääosa risteyksistä on sijoitettu luokkaan II. Luokkien I ja II ero liittyy mahdolliseen varallaolo / päivystysjärjestelyyn. Risteyskohtainen kunnossapitoluokitus on liitteenä. Viat Viat on jaettu kolmeen eri tyyppiin: - kiireelliset viat; kolarivauriot, risteyksen jumiutuminen punaiselle, liikenneturvallisuutta vaarantavat tai muut välittömiä toimenpiteitä vaativat viat - FAULT-viat; aiheuttavat risteyksen ohjautumisen keltavilkulle tai kytkeytymisen pois päältä. Lisäksi tähän lasketaan mukaan risteyksen 301 kellovika - MUUT-viat kuten ilmaisin- ja yhteys- yms. viat, jotka eivät aiheuta risteyksen kytkeytymistä keltavilkulle Korjausjärjestys Vikojen korjausjärjestys on: - kiireelliset viat - FAULT-viat luokkien mukaisessa järjestyksessä (poikkeuksena risteyksen 301 kellovika) - MUUT-viat luokkien mukaisessa järjestyksessä Muiden vikojen osalta toimenpiteiden kiireellisyys määräytyy kunnossapitoluokan ja viasta aiheutuvan haitan perusteella. Trats-kojeiden (209, 301, 406, 510 ja 605) yhteysviat ovat MUUT-viat luokan kiireellisimmin korjattavia vikoja. Ilmaisinvikojen osalta korjaustoimenpiteet voivat olla myös liikenneteknisiä. Ennen ilmaisinvikojen korjausta on menettelystä sovittava tilaajan kanssa. Toimenpideajat - kiireelliset viat korjaustyö kohteessa on aloitettava viimeistään 1 h kuluttua vikahälytyksestä. Mikäli vikahälytys tulee ennen työajan päättymistä, on urakoitsija vielä velvollinen käynnistämään korjaustoimenpiteet. Työajan ylitys korvataan erikseen. - FAULT-viat luokkien mukaisessa järjestyksessä I ja II-luokan risteykset sekä risteyksen 301 kellovika ensikäynti kohteessa viimeistään 1 h sisällä III-luokan risteykset ensikäynti kohteessa viimeistään 3 h sisällä IV-luokan risteykset ensikäynti kohteessa viimeistään 4 h sisällä

6 Liikennevalojen ylläpitotyöt 6 (7) Edellisenä päivänä työajan päätyttyä, yöllä tai viikonloppuna ilmenneiden vikojen korjaus on aloitettava välittömästi työvuoron alkaessa. Mikäli perjantaina kello mennessä I- ja II-luokan risteyksessä on ilmennyt vika, on urakoitsija vielä velvollinen käynnistämään korjaustoimenpiteet. - MUUT-viat luokkien mukaisessa järjestyksessä Trats-kojeiden yhteysviat korjaustoimenpiteiden aloitus viimeistään vikahälytystä seuraavan 2 työpäivän kuluessa muiden vikojen korjaustoimenpiteiden aloitus lukuun ottamatta ilmaisin ja yhteysvikoja ovat: I ja II-luokan risteykset seuraavan 2 työpäivän kuluessa vian ilmenemisestä III-luokan risteykset seuraavan 4 työpäivän kuluessa vian ilmenemisestä IV-luokan risteykset seuraavan 7 työpäivän kuluessa vian ilmenemisestä yhteysvikojen korjaustoimenpiteiden aloitus 14 vuorokauden kuluessa vian ilmenemisestä ilmaisinviat tulee korjata 14 vuorokauden kuluessa vian ilmenemisestä. Induktiosilmukoiden osalta tämä käsittää toimenpiteitä, jotka voidaan tehdä ilman silmukan uusimista. Mikäli vian korjaaminen ei ole mahdollista, sovitaan tilaajan kanssa ilmaisinvian vaatimista väliaikaisista korjaustoimenpiteistä (esim. mikroaaltoilmaisimen asentaminen). Korjaustoimenpiteet voivat olla myös liikenneteknisiä. Ilmaisinsilmukan uusimisesta sovitaan aina tilaajan kanssa erikseen Tilaajalla on oikeus muuttaa jonkin tehtävän kiireellisyysluokitusta. Tällainen työ tilataan aina erikseen tehtäväkohtaisesti. Sellaiset pakkaskauden tai jäätyneen maan aikana tulleet viat, joita ei ole voitu toimenpideaikojen puitteissa korjata (esim. kaapeliviat, ilmaisimien korjaukset, pylvään oikaisut, maatyöt yms.) urakoitsija kirjaa ylös ja käy ne tilaajan kanssa läpi korjaustoimenpiteiden ja menetelmien sopimiseksi. Nämä työt tulee olla tehtynä viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Mahdollisesti tarvittavat väliaikaiset toimenpiteet pitää kuitenkin tehdä toimenpideaikojen puitteissa. 5 DOKUMENTOINTI JA RAPORTOINTI Kaikki säännölliset tarkastukset, tehdyt huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet, asiakaspalautteet sekä urakoitsijan tekemät vikahavainnot dokumentoidaan urakoitsijan työmaapäiväkirjaan. Urakoitsijan tulee pitää kaiken dokumentaation aina ajan tasalla tekemiensä korjausten ja muutosten osalta.

7 Liikennevalojen ylläpitotyöt 7 (7) 6 TEHTÄVÄKOHTAISET VAATIMUKSET 6.1 Yleistä Kaikissa töissä noudatetaan InfraRYL osa 2 (Järjestelmät ja täydentävät osat) ohjeistusta ja siinä mainittuja viiteasiakirjoja. Huolto- ja kunnossapitotyön yhteydessä käytöstä poistetut liikennevalojen osat ja tarvikkeet jäävät urakoitsijan omaisuudeksi ja ne tulee hävittää asianmukaisella tavalla. Sellaiset käytöstä poistetut varaosat ja tarvikkeet, joita voidaan vielä hyödyntää, tulee urakoitsijan säilyttää ja käyttää tässä urakassa, 6.2 Tehtäväkortit Tehtäväkorteissa on esitetty keskeisten hoito- ja kunnossapitotöiden suorittaminen. Tehtäväkortit muodostavat liikennevalojen ylläpitourakan työselostuksen ja laatuvaatimuksen Tehtäväkorttien työkuvaukset perustuvat Suomen Kuntaliiton julkaisussa Liikennevalojen ylläpitotyöt 2000 esitettyihin tehtäväsuorituksiin, joita on muokattu paikallisiin olosuhteisiin ja käytäntöihin soveltuviksi. Tehtäväkorteissa on myös esitetty työstä suoritettavan korvauksen maksuperuste LIITTEET: - tehtäväkortit - kunnossapitoluokitus - kunnossapitoluokituskartta - opastinlamppujen ryhmävaihdot

8 LIIKENNEVALOJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUDEN SEURANTA JA VIKAILMOITUSTEN VASTAANOTTO Normaalina työaikana Liikennevalojärjestelmän toiminnan seuranta on järjestettävä siten, että työvuoron alkaessa tarkistetaan vianhallintajärjestelmän kautta saapuneet vikailmoitukset ja välitetään ne asentajille toimenpiteitä varten. Muuta kuin vianhallintajärjestelmän kautta tulevat vikailmoitukset tai muut toimenpiteitä aiheuttavat yhteydenotot kirjataan vianhallintajärjestelmään. Näistä vikailmoituksista ja yhteydenotoista kirjataan mm: - ilmoituksen vastaanottoaika - ilmoittaja - risteysnumero - vaurion/vian erittely - tehtävän anto työn suorittajalle - kuka korjasi ja milloin valmistui Liikennevalojärjestelmä toimii tarkoitetulla tavalla ja kaikki vikailmoitukset sekä muut toimenpiteitä aiheuttavat yhteydenotot on asianmukaisesti kirjattu vianhallintajärjestelmään ja välitetty asentajille Kuuluu kokonaishintaperusteiseen osaan

9 KOJEEN VIANMÄÄRITYS JA KORJAAMINEN Kojeen vian määritys tehdään vikailmoituksen, kuntotarkastuksessa tai muun huollon yhteydessä havaitun ja kirjatun raportin perusteella. Kojeen vianmääritys on tehtävä aina, kun kyseessä on jokin vaikeasti määriteltävissä oleva vika. Tästä lasketaan pois yksinkertaiset lamppuvikaan rinnastettavat viat. Normaalisti toimitaan laitevalmistajan huolto/korjausohjeen mukaisesti. Vian määritys aloitetaan kojeelta toteamalla mitä vikaa koje ilmoittaa. Tämän jälkeen risteyskoje kytketään jännitteettömäksi ennen yksikön vaihtamista. Yksiköitä ovat esim. prosessorikortti, ilmaisinkortit, lamppukytkinkortit ja virransyöttöyksikkö. Yksikkö vaihdetaan ja jännitteet kytketään takaisin. Tarkistetaan kojeen toiminta sekä suoritetaan tarvittaessa lamppukuorman päivitys ja mikäli kaikki on kunnossa, otetaan valot käyttöön. Vaihdettuun yksikköön merkitään vaihtopäivä ja vikakoodi. Mikäli vika ei korjaannu em. kortin vaihdolla vika rajataan kojeessa ensin yksikkötasolle ja sitten vaihdettavaan korttiin tms. Kojeen toiminta testataan ja valot otetaan käyttöön. Vika löydetty, korjattu ja raportoitu. Kuuluu kokonaishintaperusteiseen osaan, kun kyseessä on yksinkertainen vika, joka pystytään kohtuuajassa korjaamaan yhdellä käyntikerralla. Vaikeampien vikojen sekä vikojen, joita ei pystytä korjaamaan yhdellä käyntikerralla, korjaus korvataan tehdyn työmäärän perusteella sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla.

10 Opastinlamppujen ryhmävaihdot / yksittäisen lampun vaihto Hehkulamppujen ryhmävaihdot suoritetaan kerran vuodessa. Matalajännitelamput vaihdetaan kolmen vuoden välein risteyskohtaisen vaihtoaikataulun mukaisesti. Vaihtotyö suoritetaan touko - kesäkuun aikana, kun katu ja tiealueiden kevätpuhdistus on saatu valmiiksi, kuitenkin siten, että ryhmävaihdot ovat tehtynä kesäkuun loppuun mennessä. Yksittäinen lamppu vaihdetaan lampun rikkoontuessa Työn aluksi risteys kytketään jännitteettömäksi. Työ käsittää lampun irrotuksen, heijastimen puhdistuksen / vaihtamisen tarvittaessa ja uuden lampun kiinnityksen. Lampun kiinnityksen jälkeen tarkastetaan, ettei kanta ole päässyt liikkumaan pois paikaltaan. Opastimen rikkoutuneet ja irronneet osat korvataan uusilla. Opastimen suuntaus tarkistetaan ja tarvittaessa korjataan suuntaus. Huoltotyön jälkeen kytketään valot toimintaan ja tarkastetaan kaikkien lamppujen toiminta kiertämällä risteys ympäri. Huoltotyöhön kuuluu opastimien silmämääräinen tarkastus ja havaittujen vikojen ja puutteiden dokumentointi ja raportointi Työn suorittamisajankohta kirjataan risteyskohtaisiin seurantatietoihin Huollon jälkeen opastimien tulee olla oikein suunnatut ja valojen toimintakunnossa. Lamppuina käytetään vain tilaajan hyväksymiä liikennevalolamppuja. Lamppujen ryhmävaihto kuuluu kokonaishintaperusteiseen osaan Lamppujen yksittäisvaihto korvataan yksikköhintaluettelon mukaisella yksikköhinnalla

11 OPASTIMIEN ULKOPUOLINEN PESU Opastimen ulkopuolinen pesu tehdään keväisin, kun katu- ja tiealueiden kevätpuhdistus on suoritettu, joko lamppujen ryhmävaihdon yhteydessä tai erillisenä työsuorituksena. Tarvittaessa yksittäisten risteysten osalta myös syksyllä Työ tehdään risteyksen ollessa toiminnassa. Opastimen linssit pestään ulkopuolelta avaamatta luukkua. Opastimet on roiskevesisuojattuja (IP 55). Pesu on tehtävä niin, että opastimen sisään ei mene vettä. Painepesuria ei saa työssä käyttää. Opastimien linssien on oltava puhtaat ja toimenpiteet merkitty risteyskohtaiseen seurantatietoon Kaikkien opastimien yksi pesukerta kuuluu kokonaishintaperusteiseen osaan Ylimääräiset pesukerrat korvataan yksikköhintaluettelon mukaisella yksikköhinnalla.

12 KUNTOTARKASTUS Kaikkien liikennevaloristeysten kuntotarkastus tehdään keväisin maaliskesäkuun aikana. Kuntotarkastus voidaan tehdä myös muun huollon esim. ryhmävaihdon yhteydessä Kuntotarkastuksessa käydään läpi risteyskoje- ja mahdollisen ristikytkentäkaapin, opastimien, pylväiden, riviliittimien, pylväsjalustojen, painonappien ja ilmaisimien kunto. Kuntotarkastuksen tarkoituksena on ennalta ehkäistä vikojen ja vaurioiden syntymistä, sekä auttaa huolto- ja kunnossapitotöiden oikeassa ajoittamisessa. Kuntotarkastuksessa tarkastetaan silmämääräisesti laitteiden kunto, toiminta ja ulkonäkö. Opastimista tarkistetaan myös suuntaus ja mahdolliset näkemäesteet. Induktiosilmukoiden osalta tarkastetaan silmukan, kaapelin kierretyn osan ja asfaltin (uraisuus, halkeamat, reiät yms.) kunto. Tutka- ja infrapunailmaisimista tarkastetaan toimivuus sekä ilmaisimien kiinnityslaitteiden kunto. Pylväiden ja kaappien osalta kiinnitetään huomiota kunnon lisäksi myös niiden suoruuteen sekä kaappien sisä- ja ulkopuoliseen likaisuuteen. Sotketut tai likaiset kaapit valokuvataan. Kuntotarkastuksen havainnot sekä tarkastuksen ajankohta dokumentoidaan risteyskohtaisiin seurantatietoihin ja ne käydään läpi tilaajan kanssa viimeistään syyskuussa. Kirjattujen tietojen tulee olla yksiselitteisiä ja täsmällisiä siten, että niiden perusteella ylläpidon toimenpiteitä voidaan ohjelmoida. Myös tarkastuksen yhteydessä mahdollisesti tehdyt korjaukset raportoidaan. Kuuluu kokonaishintaperusteiseen osaan

13 KOJEEN DOKUMENTAATION TARKASTUS JA KORJAAMINEN Tehdään kuntotarkastuksen tai muun huollon yhteydessä kahden ensimmäisen vuoden aikana siten, että vuosittainen osuus on tehty elokuun loppuun mennessä. Kojeen dokumentaatiosta tarkistetaan opastin- ja ilmaisinkaapeleiden kytkennät sekä mahdolliset IO-kytkennät. Opastinkytkennät tarkistetaan pylväältä vertaamalla kytkentää kojeen opastinkytkentädokumentaatioon. Mikäli dokumentaatio ei vastaa toteutusta, tarkastetaan kytkennän oikeellisuus kojeen tarkistustyökaluilla. Mikäli toteutus on oikein, muutetaan dokumentaatio toteutusta vastaavaksi. Ilmaisinkytkennät tarkistetaan ilmaisinvahvistimen merkkivaloista ja varmistetaan, että ilmaisu tulee ilmaisinkytkennän mukaisesti. Jos ilmaisu ei tule oikein, muutetaan kytkentärimalla kytkentä dokumentaation mukaiseksi. Kaikki toimenpiteet kirjataan vianhallintajärjestelmään. Tarkistetut tiedot urakoitsija tallentaa sähköisille lomakkeille sekä toimittaa paperikopiot kojekaappiin. Lomakkeiden muoto ja tallennustapa sovitaan tilaajan kanssa ennen työn aloitusta Kojeen dokumentit tarkistettu ja ovat ajan tasalla sekä tallennettuina sähköisessä muodossa ja paperikopioina kojekaapissa. Kuuluu kokonaishintaperusteiseen osaan.

14 ILMAISIMIEN KUNNON JA TOIMIVUUDEN TARKASTUKSET JA MITTAUKSET SEKÄ PIENET KORJAUKSET Ilmaisimien kunnon ja toimivuuden tarkistus sekä säätötoimenpiteet vikailmoituksen perusteella tai tarkistus: - kunnossapitoluokat I ja II 1 kerta / 6 kk - kunnossapitoluokat III ja IV 1 kerta / vuosi Tähän sisällytetään seuraavat ilmaisimet: -induktiosilmukka -painonappi/summeri -infrapunailmaisin tutkailmaisin - kamerailmaisin Induktiosilmukan toimivuus todetaan kojekaapilta vahvistimen merkkivaloista sekä kojeen ohjelmistollisesta ilmaisutason mittaustiedoista. Tarvittaessa mitataan ilmaisimen eristysvastus, resistanssi ja induktanssi Korjaustoimenpiteenä vahvistimen resetointi, ilmaisuherkkyyden muutos vahvistimen oikosulkupaloilla, ohjelmistollisen ilmaisutason muutos tai ilmaisinsilmukan ja yhdyskaapelin liitoksen uusiminen Painonappien ja summereiden toimivuus todetaan kiertämällä risteys ympäri ja testaamalla jokaisen painikkeen toimivuus ja summerin kuuluvuus Korjaustoimenpiteet painonapeilla ja summereilla ovat: summerin säätö, sulakkeen vaihto Infrapuna-, tutka- tai kamerailmaisimen toimivuus todetaan ilmaisimen merkkivaloista sekä kojeen ilmaisinlogiikan ilmaisutiedosta Korjaustoimenpiteet infrapuna- tai tutkailmaisimella on suuntauksen korjaus tai sulakkeen vaihto Kamerailmaisimen toimimattomuudesta raportoidaan välittömästi tilaajalle Ellei ilmaisinta saada korjattua kirjataan tiedot vianhallintajärjestelmään ja otetaan yhteyttä tilaajaan jatkotoimenpiteistä sopimiseksi. Ilmaisin toimii moitteettomasti. Kuuluu kiinteään kokonaishintaan

15 ELC-2 KOJEIDEN OHJELMISTOJEN VARMUUSKOPIOINTI Sopimuskauden ensimmäisenä vuonna varmuus kopioidaan kaikkien ELC-2 kojeiden ohjelmistot. Tämän jälkeen varmuuskopiointi suoritetaan joka toinen vuosi, tai aina, kun kojeen ohjelmistoon on tehty merkittäviä muutoksia. Muutosten jälkeisestä varmuuskopioinnista sovitaan erikseen tilaajan kanssa Koje kytketään ensi keltavilkulle ja sen jälkeen jännitteettömäksi. Prosessorikortti poistetaan kojeesta ja kopioitava EEPROM-muisti laitetaan prosessorikortilla olevaan varmuuskopiopaikkaan. Muisti on asennettava kopiopaikkaan oikein päin. Prosessorikortti asetetaan paikoilleen ja kojeeseen kytketään jännite. Kopiointi suoritetaan käsiterminaalin PARCOPY käskyllä kojeen ollessa keltavilkulla. Kun kopiointi on valmis, koje kytketään jännitteettömäksi ja poistetaan varmuuskopio. Prosessorikortti asetetaan takaisin ja kojeeseen kytketään jännite ja valot laitetaan päälle. Kopiointi on oikein suoritettu, varmuuskopiot ovat ajan tasalla ja varmuuskopioiden säilytys on asianmukaisesti hoidettu. Kuuluu kokonaishintaperusteiseen osaan

16 OPASTIMEN KORJAAMINEN Opastimen korjaaminen tehdään vikailmoituksen, kuntotarkastuksen, muun huollon tai muulla tavalla saatujen havaintojen perusteella seuraavasti: 1) jos kyseessä on vika, jonka vuoksi risteys on pois toiminnasta, niin vian korjaaminen suoritetaan liikennevalovikojen korjaamisessa noudatettavien ohjeiden mukaisesti 2) jos vika ei ole kiireellinen, niin tilaajan kanssa sovittaessa se voidaan tehdä muun huollon yhteydessä Korjaustyö käsittää opastimen, tai jonkin sen osan korjaus- tai vaihtotyön kuten esimerkiksi: rikkoutuneen osan vaihdon, muuntajan tai led-yksikön vaihdon ja tarvittaessa likaisten linssien ja heijastimien puhdistuksen sekä tarvittaessa suuntauksen korjaamisen. Tarkastetaan, että suuntaus on oikein ja liikennevalot toimivat moitteettomasti. Opastimen oltava kaikin puolin kunnossa ja oikein suunnattu. Pelkkä opastimen suuntauksen korjaaminen kuuluu kiinteään kokonaishintaperusteiseen osaan. Muut korjaustyöt korvataan tehdyn työmäärän perusteella sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla

17 OPASTIMEN VAIHTAMINEN TAI UUDEN OPASTIMEN LISÄÄMINEN Opastimen vaihtaminen tehdään vikailmoituksen, kuntotarkastuksen, muun huollon tai muulla tavalla saatujen havaintojen perusteella seuraavasti: 1) jos kyseessä on vika, jonka vuoksi risteys on pois toiminnasta, niin vian korjaaminen suoritetaan liikennevalovikojen korjaamisessa noudatettavien ohjeiden mukaisesti 2) jos vika ei ole kiireellinen, niin tilaajan kanssa sovittaessa se voidaan tehdä muun huollon yhteydessä Vanha rikkoontunut opastin poistetaan ja korvaava opastin asennetaan ja kytketään vastaavasti kuin vanha opastin. Uusi opastin asennetaan tilaajan kanssa sovittuun paikkaan ja kytketään asianomaiseen opastinryhmään. Kyseisen opastinryhmän lamppujen määrä muutetaan uutta tilannetta vastaavaksi ja päivitetään lamppukuormat. Tarkastetaan, että suuntaus on oikein ja liikennevalot toimivat moitteettomasti. Opastimen oltava kaikin puolin kunnossa ja oikein suunnattu. Korvataan yksikköhintaluettelon mukaisella yksikköhinnalla

18 KAAPIN SISÄPUOLINEN HUOLTO Kaapin sisäpuolinen huolto tehdään kuntotarkastuksen perusteella Kaapin sisäpinnoille ja kojeistoon kertynyt lika irrotetaan kojeistoa vaurioittamatta esimerkiksi pensselin avulla ja/tai imuroimalla. Kaapin tiivisteet ja kiinnitys jalustaan tarkastetaan ja tarvittaessa korjataan. Kaapeleiden kiinnitykset ja merkinnät tarkastetaan. Riviliittimien ruuvit kiristetään. Kaappi on huollon jälkeen sisältä puhdas, kaapelit hyvin kiinnitetyt ja merkinnät selvästi näkyvissä. Korvataan tehdyn työmäärän perusteella sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla

19 KAAPIN ULKOPUOLINEN HUOLTO Kaapin ulkopuolinen puhdistus tehdään kuntotarkastuksen perusteella Jos kaappia on töhritty, se valokuvataan ja töhrimisestä ilmoitetaan kaapin omistajalle (tilaajalle). Kaapin omistaja tekee rikosilmoituksen poliisille. Kaapin seinien töhryt, ilmoitukset ja mainokset poistetaan mekaanisesti ja/tai liuottimilla. Puhdistus on tehtävä niin, ettei kaapin sisällä oleva kojeisto kastu tai likaannu. Jos kaappi ei ole puhdistuksen jälkeen siisti, se maalataan. Maalaaminen sovitaan erikseen tilaajan kanssa. Lukot ja tiivisteet suojataan maalauksen ajaksi. Pesun ja/tai maalauksen jälkeen lukot ja saranat rasvataan. Kaappi on huollon jälkeen siisti sekä lukituslaitteiden ja saranoiden toimintakunnossa. Maalattujen kaappien tulee vastata maalaustyöselostuksen ja Sener ry:n verkostosuosituksen UT 2:90 ja UT 3:90 vaatimuksia Korvataan tehdyn työmäärän perusteella sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla

20 PYLVÄÄN HUOLTO Pylväiden huolto tehdään kuntotarkastuksen perusteella. Pinnoitustyöt ja riviliittimien puhdistus tehdään kesäaikaan ja pylväitten oikaisut maan ollessa jäässä. Risteys kytketään pimeäksi huoltotyön ajaksi. Riviliittimet kiristetään. Riviliittimiltä puhdistetaan lika pensselin ja paineilman avulla. Tarvittaessa riviliittimet pestään ruiskuttamalla jännitteen kestävää pesuainetta niille ja puhaltamalla liittimet paineilmalla kuivaksi. Pylväsluukun ruuvit rasvataan. Sinkittyjen pylväiden vähäiset vauriokorjaukset tehdään kylmäsinkityksellä. Pylväiden maalauskorjauksissa noudatetaan Sener Ry:n verkostosuositusta UT 2:90 ja UT 3:90. Vääntyneet pylväät vedetään suoraan. Vetäminen tulee tehdä siten, että pylvään pinnoite ei vaurioidu. Työ tehdään (jos mahdollista) maan ollessa jäässä, jolloin jalusta ei liiku. Riviliittimet ovat puhtaat ja pylväät suorassa ja pinnoitukset kunnossa. Korvataan yksikköhintaluettelon mukaisella yksikköhinnalla.

21 RISTIKYTKENTÄKAAPIN HUOLTO Työ suoritetaan kuntotarkastuksen perusteella Ristikytkentäkaapin huolto käsittää kaapin sisäpuolisen puhdistuksen, kaapeleiden kiinnityksien ja merkintöjen tarkastukset, kytkentärimojen ruuvien kiristämisen ja puhdistuksen, hapettumien aiheuttamien vikojen korjaamisen. Huoltoon kuuluu myös ovien tiivisteiden huoltaminen sekä lukituslaitteiden ja saranoiden rasvaus. Kaappi on huollon jälkeen sisältä puhdas ja kaapelit hyvin kiinnitetyt ja merkinnät selvästi näkyvissä. Päätteiden tulee olla puhtaat ja ristikytkennät kunnossa. Ovien ja lukituslaiteiden tulee toimia moitteettomasti ja ovien olla tiiviitä. Korvataan tehdyn työmäärän perusteella sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla

22 PYLVÄÄN KORJAAMINEN Mikäli pylväsvauriosta on haittaa liikenteelle tai rikkoutuneet kalusteet saattavat aiheuttaa sähköiskun vaaran, tehdään laitteet jännitteettömiksi mahdollisimman nopeasti ja siirretään pylvästä/laitteita niin, etteivät ne haittaa liikennettä. 1) jos kyseessä on vaurio, jonka vuoksi risteys on pois toiminnasta, niin ensikäynti liikennevalovikojen korjaamisessa noudatettavien määräaikojen mukaisesti. Pylvään korjaaminen suoritetaan - I ja II-luokan risteyksissä seuraavana työpäivänä - III ja IV-luokan risteyksissä 3 seuraavan työpäivän kuluessa 2) jos vika ei ole kiireellinen, niin tilaajan kanssa sovittaessa se voidaan tehdä erikseen sovittavana ajankohtana Vääntynyt pylväs oikaistaan vetämällä. Vetäminen täytyy tehdä luukun alapuolelta, ettei pylväs taivu luukun kohdalta. Jalustan liikkuminen tai rikkoutuminen vedettäessä vältetään, kun työ tehdään maan ollessa roudassa. Mikäli pylvään luukku on irronnut tai rikkoutunut, luukku kiinnitetään tai vaihdetaan. Jos pylvään sinkitys on vaurioitunut, se korjataan kylmäsinkityksellä. Maalauskorjauksissa noudatetaan Sener ry:n verkostosuositusta UT2:90 ja UT3:90. Jos pylväs ja / tai jalusta ovat rikkoutuneet siten, että ne on vaihdettava, toimitaan ko. tehtäväkorttien mukaisesti. Pylväs on suorassa, kalustus on palautettu alkuperäiselle paikalle ja suuntaukset ovat oikein. Korvataan tehdyn työmäärän perusteella sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla

23 PYLVÄÄN VAIHTAMINEN Jos pylväsvauriosta on haittaa liikenteelle tai rikkoutuneet kalusteet saattavat aiheuttaa sähköiskun vaaran pylväs on tehtävä jännitteettömäksi mahdollisimman nopeasti sekä siirrettävä pylvästä niin, ettei se haittaa liikennettä. Jos pylväs on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, se vaihdetaan viimeistään - I ja II- luokan risteykset seuraavan työpäivän aikana - II-luokan risteykset 3 seuraavan työpäivän aikana - IV-luokan risteykset 4 seuraavan työpäivän aikana Pylväälle tulevien kaapeleitten on oltava jännitteettömiä ennen työn aloittamista. Pylväästä irrotetaan kaikki kalusteet ja liikennemerkit. Riviliitin ja kiilapanta irrotetaan. Pylväs irrotetaan jalustasta. Uusi pylväs asennetaan vahaan jalustaan entisin kalustein. Tarkastaminen suoritetaan tähän tarkoitukseen laaditulla ohjelmalla tai syöttämällä jännitettä avatun riviliittimen risteyspuolen johtimiin. Liikennevalot otetaan käyttöön. Pylväs on oltava suorassa. Kalustus on palautettava entisille paikoilleen ja suuntaukset oltava oikein. Pylvään on oltava Tiehallinnon tyyppipiirustuksen Ty 12/210 mukainen tai muu tilaajan hyväksymä liikennevalopylväs. Korvataan tehdyn työmäärän perusteella sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla

24 PYLVÄÄN JALUSTAN VAIHTAMINEN Pylvään jalustan vaihtaminen tehdään vikailmoituksen, kuntotarkastuksessa tai muun huollon yhteydessä tehdyn havainnon perusteella seuraavasti: - jos rikkoutunut tai muuten vaurioitunut jalusta voi aiheuttaa välittömän turvallisuusriskin ensikäynti 1 h sisällä ja tarvittaessa jalustan vaihto viimeistään seuraavana työpäivänä. - muuten ensikäynti 4 h sisällä - jalustat, joissa on vähäisiä mekaanisia vaurioita tai muita vähäisiä vikoja, jotka eivät välittömästi uhkaa pylvään pystyssä pysymistä niiden korjaamisesta sovitaan tilaajan kanssa kuntotarkastuksen raportoinnin yhteydessä - kallistuneen jalustan oikaisu on tehtävä kahden kuukauden kuluessa (sulan maan aikana) Pylväälle tulevat kaapelit tehdään jännitteettömiksi ennen työn aloittamista. Pylväästä irrotetaan kaikki kalusteet, kaapelit ja liikennemerkit. Pylväs irrotetaan jalustasta. Jalusta kaivetaan esille. Kaapelit vedetään pois jalustasta. Uusi jalusta asennetaan paikoilleen. Jalustojen asennuksessa noudatetaan Tiehallinnon ohjetta Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset TYLT 7340 Liikennevalot sekä tyyppipiirustusta TY12/232. Päällysrakenteet entisöidään kaivualueella. Kalusteiden, pylväsosien ja liikennemerkkien irrotus, käsittely ja väliaikainen säilytys tulee suorittaa siten, että niitä voidaan käyttää uudelleen. Vanha pylväs asennetaan uuteen jalustaan entisin kalustein. Uudelleen kiinnitettävät pylväät ja osat sekä kalusteet puhdistetaan ennen kiinnitystä. Tarkastaminen suoritetaan tähän tarkoitukseen laaditulla ohjelmalla tai syöttämällä jännitettä avatun riviliittimen risteyspuolen johtimiin. Liikennevalot otetaan käyttöön. Poistetut jalustat jäävät urakoitsijan omaisuudeksi ja ne tulee hävittää asianmukaisesti Jalustan ja pylvään on oltava suorassa, kalustus entisillä paikoilleen ja suuntaukset oikein sekä maarakennustyöt valmiina ja työalueet siivottu. Korvataan tehdyn työmäärän perusteella sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012. A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN PUHDISTAMINEN

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012. A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN PUHDISTAMINEN JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012 Yhdyskuntatekniikka Ulkovalaistusverkon itäinen ja läntinen hoitoalue Tuotekuvaukset A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN

Lisätiedot

Tuotevaatimukset. Liikennevalojen ylläpidon palvelusopimus UUD

Tuotevaatimukset. Liikennevalojen ylläpidon palvelusopimus UUD Tuotevaatimukset Liikennevalojen ylläpidon palvelusopimus UUD 2017-2022 RevA /25.11.2016: Esitetty liitteenä varaosavaraston laajuus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1.10.2016 TUOTEVAATIMUKSET

Lisätiedot

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto :19 Anitta Vähäkuopus 1 (3)

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto :19 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.204 6:9 Anitta Vähäkuopus (3) TYÖSELITE Malmin hautausmaan suojatie Risteys 524 Kojeuusinta Yleistä Vaihdetaan koje ja perusta. Kalusteet ja työ Liikennevalojen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki SOPIMUS 1 (5) SOPIMUS VALAISTUKSEN JA LIIKENNEVALOJEN KUNNOSSAPIDOSTA JA KÄYTÖSTÄ

Kouvolan kaupunki SOPIMUS 1 (5) SOPIMUS VALAISTUKSEN JA LIIKENNEVALOJEN KUNNOSSAPIDOSTA JA KÄYTÖSTÄ Kouvolan kaupunki SOPIMUS 1 (5) SOPIMUS VALAISTUKSEN JA LIIKENNEVALOJEN KUNNOSSAPIDOSTA JA KÄYTÖSTÄ 1. Sopimusosapuolet Tilaaja: Kouvolan kaupunki / Yhdyskuntatekniset palvelut Tilaajan yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-

Lisätiedot

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 1 OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAVALAISTUS...3

Lisätiedot

LIIKENNEVALOJEN TYYPPIPIIRUSTUSLUETTELO

LIIKENNEVALOJEN TYYPPIPIIRUSTUSLUETTELO Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset Liite 5 LIIKENNEVALOT LIIKENNEVALOJEN TYYPPIPIIRUSTUSLUETTELO Tyyppipiirustukset ovat saatavilla osoitteesta http://www.tiehallinto.fi/thohje/ohjeluettelo.htm.

Lisätiedot

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Muutos A Korjattu 18.4.2011 R5291 SISÄLLYSLUETTELO I 7511 1 7512 1 7513 2 7513

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Sivu 1/15 Liikennevalojen ylläpitotyöt URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 25.10.2013 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Sivu 2/15 1 TIETOJA YLLÄPITOHANKKEESTA... 5 1.1 RAKENNUTTAJA... 5 1.2

Lisätiedot

Savunpoistoseinäikkunan ja -luukun asennus seinään

Savunpoistoseinäikkunan ja -luukun asennus seinään Käkeläntie 41, 16300 Orimattila puh / phone (03) 544 3100 Fax (03) 544 3160 www.keraplast.fi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Savunpoistoseinäikkuna ja -luukku ORIVENT 70/SI ja 70SL moottoritoiminen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki SOPIMUS 1 (5) SOPIMUS ULKOVALAISTUKSEN JA LIIKENNEVALOJEN KUNNOSSAPIDOSTA JA KÄYTÖSTÄ

Kouvolan kaupunki SOPIMUS 1 (5) SOPIMUS ULKOVALAISTUKSEN JA LIIKENNEVALOJEN KUNNOSSAPIDOSTA JA KÄYTÖSTÄ Kouvolan kaupunki SOPIMUS 1 (5) SOPIMUS ULKOVALAISTUKSEN JA LIIKENNEVALOJEN KUNNOSSAPIDOSTA JA KÄYTÖSTÄ 1. Sopimusosapuolet Tilaaja: Kouvolan kaupunki / Yhdyskuntatekniset palvelut Tilaajan yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 Kaupunkirakennepalvelut Liikenne ja viheralueet 23.2.2015 Sisällys Yhteenveto... 2 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2017...

Lisätiedot

Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012

Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012 Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012 UO Liite 1 1 Sisältö 1 URAKAN MÄÄRITTELY 1 1.1 Valaistavat tieosat ja valaistusluokat 1 1.2 Purettavat valaistukset 1 2 TOIMINNALLISET LAATUVAATIMUKSET

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Liikennevalotyöt - TYLT 7340, täyden nysosa

Liikennevalotyöt - TYLT 7340, täyden nysosa Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset Tielaltos Liikennevalotyöt - TYLT 7340, täyden nysosa Ilmaisinsilmukat Työseiltykset Ja Iaatuvaat,mukset Helsinki 1993 KehIttämlskeski.s L)

Lisätiedot

Pori Energian tarjoamat kunnossapitopalvelun tuotteet. Kunnossapitoinsinööri Miikka Olin Pori Energia Oy

Pori Energian tarjoamat kunnossapitopalvelun tuotteet. Kunnossapitoinsinööri Miikka Olin Pori Energia Oy Pori Energian tarjoamat kunnossapitopalvelun tuotteet Kunnossapitoinsinööri Miikka Olin Kunnossapitopalvelusopimus - Kunnossapitosopimus on yleissopimus, jonka mukaisin ehdoin toimittaja sitoutuu tilaajan

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY

KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY OMAKOTITALON SYYSHUOLTO 22.9.2010 Rakennusmestari Esa Kinnarinen Rakennus NAVA Oy Miksi taloa kannattaa huoltaa? Säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla talo säilyy paremmassa

Lisätiedot

PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI

PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI Rovaniemen kaupunki 5.9.2014 PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI KATUVALAISTUKSEN RAKENTAMINEN Työselostus Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI KIIMINGIN KUNTA 28.2.2011 NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaide Ruukki W230 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2010 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2006 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely...

Lisätiedot

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 Liesituuletin 394-12 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen asennusta

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri KYLPPÄRIT KUNTOON 20.5.2015 Riihimäki Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri SISÄLTÖ Kuka vastaa kylpyhuoneiden kunnossapidosta ja mikä on vastuunjakotaulukko? Kolme erilaista kylpyhuoneremonttia: 1. Oma-aloitteiset

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät

Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät Raision yleisten alueiden kunnossapidosta vastaa Raision kaupungin Teknisen keskuksen Kunnallistekniset palvelut yksikkö.

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1. Yleistä 1.2. Informointivelvollisuudet 1.3. Asioiden kirjaaminen 1.4. Työaikataulu 1.5. Piirustusaikataulu Työmaan

Lisätiedot

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus: on kaikille Suomessa sähkötöitä tekeville pakollinen.

Lisätiedot

Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus

Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus Simon kunta 11.2.2014 Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat 1

Lisätiedot

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito.

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito. Talvihoito Viheralueiden hoito Liikennealueiden hoito Perusomaisuus Puhtaanapito Kalusteiden ja varusteiden hoito Rakenteiden hoito Kunnossapito Talvihoidon erillistuote Ylläpito Erillistuotteet Kunnossa-

Lisätiedot

Ilmankäsittelykone Huoltokirja

Ilmankäsittelykone Huoltokirja -SV 10-05-10V.A001 Sisällys 1 Takuuehdot... 1 1.1 Takuuaika... 1 1.2 Takuun sisältö... 1 1.3 Yleiset takuun rajoitukset... 1 1.4 Takuun rajoitukset... 1 1.5 Huoltoehdot takuuaikana... 1 1.6 Toimenpiteet

Lisätiedot

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita.

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita. 12.3.2015 HOITOTASON MÄÄRITTELY 2015 1/5 Lumen poisto Aloitetaan, kun lunta on Aloitetaan, kun lunta on kertynyt enintään 3 cm. kertynyt enintään 5 cm. Aurataan ennen asuntokatuja. Polanteen poisto Polanteet

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku

Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku Pudasjärven kaupunki K7-1 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2009 Infrarakentamisen yleiset

Lisätiedot

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma Sivu 2 (16) ELIEL SAARISENTIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON RKASTUS- JA HUOLTO-OHJELMA Laitteiston haltija: Käytön johtaja Puhelin YSP

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5)

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa Jatkuva 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa As Oy Mallitalo Oy 1.6.2008 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) YLEISET HOITOTEHTÄVÄT Työnjohto Työ- ja vikailmoitusten

Lisätiedot

Memeo Instant Backup Pikaopas. Vaihe 1: Luo oma, ilmainen Memeo-tili. Vaihe 2: Liitä tallennusväline tietokoneeseen

Memeo Instant Backup Pikaopas. Vaihe 1: Luo oma, ilmainen Memeo-tili. Vaihe 2: Liitä tallennusväline tietokoneeseen Johdanto Memeo Instant Backup on yksinkertainen varmuuskopiointiratkaisu monimutkaiseen digitaaliseen maailmaan. Memeo Instant Backup suojaa arvokkaat tietosi varmuuskopioimalla C-aseman tiedot automaattisesti

Lisätiedot

TIEMERKINTÄPÄIVÄT 2015 12. 13.2.2015

TIEMERKINTÄPÄIVÄT 2015 12. 13.2.2015 TIEMERKINTÄPÄIVÄT 2015 12. 13.2.2015 Solo Sokos Hotel Torni Tampere Kimmo Myllynen 12.2.2015 T A M P E R E E N K A U P U N K I Esityksen sisältö 01 Johdanto 02 Ajoratamerkintöjen teettäminen 03 Laatu ja

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

Tikli-Alumiinioven asennusohje

Tikli-Alumiinioven asennusohje Tikli Group Oy Yhdystie 40, 62800 Vimpeli ALUMIINIOVET OVI TOIMITUKSEN SAAVUTTUA Tarkista ovien laatu ja määrä heti saatuasi tuotteet. Toimitukseen liittyvät huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tuotteen

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA Sähköturvallisuuden parantaminen rakennustyömaat 28.1.2014 Pentti Kaarakainen Sähkötyöturvallisuus korjausrakentamisessa Korjausrakentaminen voi olla luonteeltaan

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09

JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09 JÄNNITETYÖOHJE ENSTO RAPID KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT POISTUMISREITTIVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA 08/07 VOT6502 2 Poistumisreittivalaistuksen kunnossapito-ohjelma Poistumisreitin

Lisätiedot

CABAS - Muovikorjaus

CABAS - Muovikorjaus CABAS - Muovikorjaus Muovikorjaus Uudet muovikorjausajat Uudet menetelmät ja materiaalit Muutettu rajapinta muovikorjaamon ja maalaamon välillä Maalattavaksi tarkoitettu vauriopinta-ala on hiottu epäkeskokoneella

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Joka päivän alussa, asentaja saa ohjeistuksen päivän töille.

Joka päivän alussa, asentaja saa ohjeistuksen päivän töille. Taitaja 2011 kilpailutehtävän kuvaus. 26.4.2011 Viitetarina Prosessilaitokseen tulee uusi pullotusjärjestelmä tuotteen näytteistykseen. Pullotusyksikkö tulee ottamaan näytteitä prosessin säiliön 1 nesteestä.

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

Prosessikunnossapito ja huoltosopimukset Ulkoistukset. Ennakkohuolto ja vikakorjaukset, LVI-suunnittelu Huoltosopimukset

Prosessikunnossapito ja huoltosopimukset Ulkoistukset. Ennakkohuolto ja vikakorjaukset, LVI-suunnittelu Huoltosopimukset UPM KOFF Kokonaiskunnossapito Prosessikunnossapito ja huoltosopimukset Ulkoistukset Kenttähuolto ja Projektit Sähkö- ja automaatio kunnossapitopalvelut Mekaaninen kunnossapito, modernisoinnit, prosessimuutokset

Lisätiedot

G. Teräsvalukappaleen korjaus

G. Teräsvalukappaleen korjaus G. Teräsvalukappaleen korjaus Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kuva 247. Teräsvalukappaletta korjaushitsataan Tig-menetelmällä Hitsaamiseen teräsvalimossa liittyy monenlaisia hitsausmetallurgisia kysymyksiä,

Lisätiedot

Tievalaistuksen palvelusopimuksen tietopalvelu Sähköinen omaisuuden hallinta

Tievalaistuksen palvelusopimuksen tietopalvelu Sähköinen omaisuuden hallinta Tievalaistuksen palvelusopimuksen tietopalvelu Sähköinen omaisuuden hallinta Tuotekuvaus 2015 Tievalaistuksen palvelusopimuksen tietopalvelu Tietomekka Oy tarjoaa tievalaistusten palvelusopimuksiin toiminnanohjauksen

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Itellan Asennuspalvelut

Itellan Asennuspalvelut 1 (9) Itellan Asennuspalvelut Asennettava laitteet ja asennusten sisältö 2 (9) Sisällysluettelo Asennusten sisällön yleiskuvaus... 3 1. Liesi... 4 2. Astianpesukone... 4 3. Kylmälaitteet... 4 4. Pesukone...

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO KOKOUS- JA KONFERENSSIJÄRJESTELMÄ. akustiikka audiovisual melu. Sami Reina Toni Soininen

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO KOKOUS- JA KONFERENSSIJÄRJESTELMÄ. akustiikka audiovisual melu. Sami Reina Toni Soininen 161115-215 9.5.2017 YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO KOKOUS- JA KONFERENSSIJÄRJESTELMÄ Sami Reina Toni Soininen Akukon Oy Hiomotie 19, 00380 HELSINKI Y-tunnus 0983772-0 Puh. 010 3200 700 akustiikka audiovisual

Lisätiedot

HUOLTOPÄIVÄKIRJA N:0. Moottorin N:o. laatu ja merkki

HUOLTOPÄIVÄKIRJA N:0. Moottorin N:o. laatu ja merkki HUOLTOPÄIVÄKIRJA HUOLTOPÄIVÄKIRJA laatu ja merkki N:0 Moottorin N:o Öljy on vaihdettava: Moottoriin, jossa ei ole öljynpuhdistajaa, kesällä noin 1500 km:n ja talvella noin 1300 km:n ajon jälkeen. Moottoriin,

Lisätiedot

Ajankohtaista säädösrintamalta

Ajankohtaista säädösrintamalta Ajankohtaista säädösrintamalta Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät, 19.-20.11.2013 Helsinki Valmisteilla asetukset paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista Lausunnolle

Lisätiedot

TURVALAISTUSJÄRJESTELMIEN HUOLTO - JA VALVONTAOPAS

TURVALAISTUSJÄRJESTELMIEN HUOLTO - JA VALVONTAOPAS TURVALAISTUSJÄRJESTELMIEN HUOLTO - JA VALVONTAOPAS PERUSTIEDOT... 5 URAKOITSIJA... 5 LAITTEISTON HOITAJA... 5 HUOLLOT, TESTAUKSET JA TARKASTUKSET... 6 OPASTEVALAISIMIEN PINTAKIRKKAUDEN MITTAUS... 7 TURVAVALOKESKUS...

Lisätiedot

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET KUNNOSSAPITO-OHJELMA KESKUKSEN NUMERO : Palo Vika HÄTÄKESKUS : Puh LISMAR OY Telinetie 3 33880 LEMPÄÄLÄ p 03 31249110 f 03 3672116 http//www.lismar.fi

Lisätiedot

Isännöitsijätoimisto Tili-Kiinti Oy ISA Haarniskatie 6 D, 00910 Helsinki, puh. (09) 325 6221, faksi (09) 328 1696 isannointi@tili-kiinti.inet.

Isännöitsijätoimisto Tili-Kiinti Oy ISA Haarniskatie 6 D, 00910 Helsinki, puh. (09) 325 6221, faksi (09) 328 1696 isannointi@tili-kiinti.inet. 1 ( 6 ) ILMOITUS HUONEISTON KORJAUSTÖISTÄ pvm. / 201 Ilmoitus on jätettävät isännöitsijätoimistoon hyvissä ajoin ennen suunnitellun korjaustyön aloittamista (vähintään 2 viikkoa ennen töiden aloitusta

Lisätiedot

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA Exilight Oy Hermiankatu 6-8A Tel. +358 (0)10 773 5400 33720 Tampere Fax. +358 (0)10 773 5409 Kiinteistö: Omistaja:

Lisätiedot

Asennusohjeet Tärkeää Lukekaa tämä ohjekirja ennen laitteen asennusta.

Asennusohjeet Tärkeää Lukekaa tämä ohjekirja ennen laitteen asennusta. Asennusohjeet Tärkeää Lukekaa tämä ohjekirja ennen laitteen asennusta. Älä koskaan asenna defibrillaattorikaappia siten, että se altistuu suoralle auringonvalolle. Liian lämpimään paikkaan asennettu kaappi

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit Osio 10

Teollisuusautomaation standardit Osio 10 Teollisuusautomaation standardit Osio 10 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165

Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:1/8 Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:2/8 Sisällysluettelo: 1. Alkusanat... 3 2. Toimintakuvaus... 3 3. Turvallisuus... 3 4. Asennus... 4 5. Yleiset käyttöohjeet... 4 6. Huolto...

Lisätiedot

YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS

YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS Painos 2 Tätä tekstiä ei päivitetä säännöllisesti.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö, konetyöt sekä optio sopimuksen jatkamisesta vuosille

Tarjouspyyntö, konetyöt sekä optio sopimuksen jatkamisesta vuosille KUORTANEEN KUNTA Arto Ojala arto.ojala@kuortane.fi 044 550 2545 26.9.2017 Tarjouspyyntö, konetyöt 2018 2020 sekä optio sopimuksen jatkamisesta vuosille 2021-2022 Kuortaneen kunta rakentaa ja korjaa kiinteistöjänsä,

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

KOHTEEN OSOITE: Nykyisessä omistuksessa lähtien.

KOHTEEN OSOITE: Nykyisessä omistuksessa lähtien. KUNTOTARKASTUKSEN KIRJALLINEN HAASTATTELUOSA Kuntotarkastuksessa myyjälle ja ostajalle parhaimman hyödyn saamiseksi, toivomme teidän vastaavan kysymyksiin huolellisesti ja parhaanne mukaan. Täytetty lomake

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU TAI YLEISELLÄ ALUEELLA Luvan hakija Nimi ja osoite Luvan hakijan vastuuhenkilö KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT Puhelin Vastuuhenkilön sähköpostiosoite Kohteen tiedot Työkohteen

Lisätiedot

suunnitelmien tarkastus ja arkistointi sekä töiden valvonta 2.12.2014 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri

suunnitelmien tarkastus ja arkistointi sekä töiden valvonta 2.12.2014 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Osakasmuutosten valvonta asuntoosakeyhtiössä: toimijoiden pätevyys, suunnitelmien tarkastus ja arkistointi sekä töiden valvonta 2.12.2014 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Oikeus ja velvollisuus 1.7.2010

Lisätiedot

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI:

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: Taloyhtiön tiedot: Taloyhtiön nimi: Isännöitsijän nimi: Osoite: Puhelin/sähköpostiosoite: Osakkaan tiedot: Nimi:

Lisätiedot

Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje

Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 3 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet: Osittain varaava

Lisätiedot

Nykyaikainen kolarikorjaus. Ajoneuvojen korjaus ja lunastus Vakuutusyhtiön näkökulma

Nykyaikainen kolarikorjaus. Ajoneuvojen korjaus ja lunastus Vakuutusyhtiön näkökulma Nykyaikainen kolarikorjaus Ajoneuvojen korjaus ja lunastus Vakuutusyhtiön näkökulma SVT Tunnuslukuja yrityksestä: - toiminta aloitettu v.1992-100 henkilöä - toimeksiantajana 4 vakuutusyhtiötä - 17 toimipaikkaa

Lisätiedot

NewLiner -putkiremontti UUDET PUTKET PÄIVÄSSÄ!

NewLiner -putkiremontti UUDET PUTKET PÄIVÄSSÄ! NewLiner -putkiremontti UUDET PUTKET PÄIVÄSSÄ! NewLinerin terveiset NewLiner on jätevesiputkien saneeraukseen erikoistunut yritys. Toimintamme perustana on osaava ja motivoitunut, ammattilaisista ja erikoisosaajista

Lisätiedot

Vuokralainen vastaa ja maksaa itse. Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan

Vuokralainen vastaa ja maksaa itse. Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan asumispalveluyksikköä 1 Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan Vuokralainen vastaa ja maksaa itse KIINTEISTÖYHTIÖN HALLINTO Hallinnollinen isännöinti KiinteistöOy hallinto Kirjanpito ja maksuliikenne

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020. Kaupalliset asiat

Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020. Kaupalliset asiat Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020 Kaupalliset asiat Talvihoitotyöt projektinjohtomallilla Kesähoitotyöt kokonais- ja yksikköhinnoilla Tarjouslomakkeella pyydetään urakoitsijalta Tarjoushinta

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot