Puuta liikkeelle. Puuta liikkeelle Kainuusta -seminaari Jyrki Haataja aluejohtaja Suomen metsäkeskus julkiset palvelut Kainuun alue

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puuta liikkeelle. Puuta liikkeelle Kainuusta -seminaari 2.10.2012 Jyrki Haataja aluejohtaja Suomen metsäkeskus julkiset palvelut Kainuun alue"

Transkriptio

1

2 Puuta liikkeelle Puuta liikkeelle Kainuusta -seminaari Jyrki Haataja aluejohtaja Suomen metsäkeskus julkiset palvelut Kainuun alue

3 Esityksen sisältö Suomen Metsäkeskus Metsäklusteri muutoksessa Puuta liikkeelle: Metsälain uudistus Metsänomistus haasteena Uutta metsätietoa käyttöön Sähköiset palvelut - Metsään.fi Metsätietojärjestelmälaki Lisää hyvinvointia metsistä Tulevaisuuden metsä

4 Metsäkeskuksen organisaatio

5 MMM JOHTO- KUNTA Metsäkeskus JULKISET PALVELUT Metsäkeskus METSÄPALVELUT

6 MMM JOHTO- KUNTA Metsäkeskus JULKISET PALVELUT SISÄINEN TARKASTAJA Metsäkeskus METSÄPALVELUT KESKUS- YKSIKKÖ 13 ALUETTA

7 MMM JOHTO- KUNTA Metsäkeskus JULKISET PALVELUT SISÄINEN TARKASTAJA Metsäkeskus METSÄPALVELUT ALUE- NEUVOTTELU- KUNTA KESKUS- YKSIKKÖ 13 ALUETTA ALUEELLINEN METSÄ- NEUVOSTO

8 13 Aluetta 1 Rannikko 2 Lounais-Suomi Häme-Uusimaa 4 Kaakkois-Suomi 5 Pirkanmaa 6 Etelä-Savo 7 Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi 1 9 Pohjois-Savo 10 Pohjois-Karjala Kainuu 12 Pohjois-Pohjanmaa Lappi

9 Julkiset palvelut JOHTAJA Ari Eini METSÄJOHTAJA Anna Rakemaa METSÄPROSESSIT Asiakkuuspalvelut Veikko Iittainen Edistämispalvelut Jouni Rantala Metsätietopalvelut Jorma Jyrkilä Rahoitus- ja tarkastuspalvelut Aki Hostikka ALUEJOHTAJAT Jyrki Haataja (KA) Antti Heikkilä (ES) Risto Helle (PS) Antti Koskimäki (HU) Anssi Niskanen (PK) Niilo Piilsiä (PP) Helena Reiman (KS) Arto Sorri (PI) Arto Teittinen (LS) Pekka Vainikka (KAS) Jorma Vierula (EKP) Karen Wik-Portin (RA) Jukka Ylimartimo (LA) HALLINTOJOHTAJA Jorma Tolonen HALLINTOPROSESSIT Henkilöstö Tuula Jusko Talous Arto Korpela Tietohallinto Ismo Minkkinen Viestintä Tuovi Rautjoki ALUEIDEN HENKILÖSTÖ Kainuun alue 35 henkilöä

10 Metsäklusteri muutoksessa

11 Metsäalan megatrendit Globalisaatio investoinnit ulkomaille Väestörakenteen muutos vaikutus metsänkäyttöön Arvomuutokset vaikutus metsänkäyttöön /-lakeihin Ilmastonmuutos uhka vai mahdollisuus Energian hinta ohjaava voima? Osaaminen ja uusi teknologia osaaminen Vanhat ja uudet tuotteet Organisaatiomuutokset ainut pysyvä ilmiö?

12 Metsäteollisuuden suhdanne Metsäteollisuuden viennin arvo -7% 2012 sahatavara +4% (-25 30% / 10v.) kemiallinen metsäteollisuus -10% (-20% / 10v.) huonekalut -9% puutalojen vienti-6% Puurakentaminen kasvaa 37 asuinpuukerrostaloa 130 on arkkitehtisuunnitteluvaiheessa 130 hanke- ja kaavasuunnitteluvaiheessa Bioenergiakäyttö kasvaa

13 Metsäteollisuuden investoinnit

14 Metsäteollisuuden investoinnit

15 Metsäklusterin kehitys Kainuussa

16 Hakkuut Kainuussa

17 Puun käyttö Kainuussa

18 Puun käyttö Kainuussa Tilanne: Kasvu yhteensä 7 milj. m 3 Kestävä hakkuusuunnite 4 milj. m 3 Hakkuut yhteensä 3 milj. m 3 Jalostus Kainuussa 1 milj. m 3 ( 2 milj. m 3 viedään) Hakkuusäästöä syntyy joka vuosi 1 milj. m 3 Keskeinen tavoite: Jalostusta lisää => Lisää hyvinvointia metsästä Toimenpiteet - Puuta liikkeelle

19

20 Kainuun metsäohjelma (AMO)

21 Metsäalan nykytila Puuta riittää kasvu on 2 x hakkuut Raaka-aineen viejä/lisäarvon tuottaja Metsänomistajat ovat iäkkäitä Metsäsektori on murroksessa Metsät ovat moniarvometsiä Nuoret ovat metsäelinkeiloille tärkeitä, mutta he valitsevat uusin perustein, omin arvoin

22 Metsäalan tulevaisuuskuva Katse 5 vuotta eteenpäin > nykymeno jatkuu Katse 30 vuotta eteenpäin > uskallus hahmottaa uudet trendit ja muutos Se mitä tulevaisuudessa tapahtuu, ja voi tapahtua, on pätevin strategian pohja.

23 Hakkuut ja hakkuusuunnite

24 Dia 24 Kainuun metsäohjelman toimenpiteet palveluittain 2015 Metsätalouspalvelut Hakkuusuunnite, Motti ja motivointi, Nuorten metsien hoito, Energiapuun hankintaprosessi, Metsänhoito- ja ympäristönhoitovaihtoehtojen monipuolistaminen Elinkeinopalvelut Metsätiedon tuottaminen ja jako, Metsätalouden toimintaedellytysten ylläpito, Ekotehokas rakentaminen ja sisustus, Seikkailuja ja superruokaa Ekosysteemipalvelut Metso-suojeluohjelma, Ilmastomylläkkään varautuminen, Järvet juotaviksi, Kaunis maisema, Metsäkulttuuri kohottaa laatua

25 Dia 25 Metsäohjelman talous- ja työllisyysvaikutukset Tuotannon arvo 390 M, kasvaa 25 % Arvon lisäys 200 M, kasvaa 15 % Työllisyys 1840 htv, pysyy ennallaan Uudet yritysideat ja idut eivät ole vielä luvuissa mukana. Rahoitus Yksityinen rahoitus, oma rahoitus Teemaohjelmat: Metsä- ja puutalous, Bioenergia Yritysrahoitus: ELY-keskus, Finnvera Kemera

26

27 Metsälain uudistaminen

28 Metsälain uudistaminen (1/2) Valmistelutyön on tehnyt Metsänkäsittelymenetelmien monipuolistaminen työryhmät. Esitys uudesta laista julkisuuteen Uudistetun metsälain on tarkoitus tulla voimaan 2014 alusta. Taustana muutokset metsänomistajien tavoitteissa metsäsektorin toimintaympäristössä Tavoitteena metsänomistajien monipuolistuneiden tavoitteiden nykyistä parempi huomioiminen metsätalouden kannattavuuden parantamista metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamista nykyistä paremmin Metsäpolitiikan tärkeimmät päämäärät, eli metsien kestävään käyttöön perustuvan hyvinvoinnin ja metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen säilyvät muuttumattomina

29 Metsälain uudistaminen (2/2) Metsälain muutokset (LAKIEHDOTUS) vähimmäisvaatimukset metsien hoitotoimenpiteille ja puunkorjuun toteutukselle uudistushakkuiden järeys- ja ikärajoitteet poistetaan puulajivalintaa vapautetaan metsän uudistamiseen liittyvää säätelyä vähennetään metsälailla turvattaviin erityisen tärkeisiin elinympäristöihin sisällytetään nykyisten kohteiden lisäksi myös erittäin uhanalaiseksi arvioitu metsäkortekorpi ja muurainkorpi sekä Lapin maakunnan alueella sijaitsevat letot pienaukkohakkuut ja eri-ikäisrakenteisen metsänkasvatuksen menetelmällä suoritetut kasvatushakkuut uudistamisvelvoitetta ei muodostu uudistushakkuun jälkeen vähätuottoisilla ojitetuilla turv la Ym. Linkki :

30

31 Metsänomistus

32 Metsänomistusrakenne Kainuussa noin yksityistä metsänomistajaa 2/3 yksin tai avioparin kanssa 2300 metsäyhtymää 1800 kuolinpesää tai perikuntaa Yhteisomistuksessa lähes joka 3. tila Kainuulainen metsänomistaja Keskimäärin 60-vuotias, uusi metsänomistaja 54-vuotias Puolet omistajista yli 60-vuotiaita eli metsistä pääosa eläkeläisten hallussa vuotiaita 42% Alle 40-vuotiaita vain 8 % Metsänomistuksen tavoite ennen - nyt - tulevaisuudessa???

33 Yksityismetsälöiden koko kpl alle 10 ha ha ha ha ha yli 200 ha yhteensä Metsälöitä kpl

34 KantriKoulutus -hanke Metsäkoulutusten kustannusarvio: , 38 % koko hankkeesta, ajalla Tavoite: Metsäkoulutusten tavoitteena on turvata puunsaanti metsistä. Määrätavoite: 800 osallistujaa Kohderyhmä: Kainuussa metsää omistavat Neljä kokonaisuutta: metsätilojen sukupolvenvaihdokset, metsän yhteisomistus, metsänhoidolliset koulutukset, bioenergia. Lisätietoa: koulutusasiantuntija Kaisa Laitiselta puh tai kaisa.laitinen(ät)metsakeskus.fi

35

36 Metsätieto käytön edistäjänä

37 Metsätietopalvelut Suomen metsäkeskus Kerää metsävaratietoa yksityismetsistä Päivittää keräämäänsä tietoa Luovuttaa metsävaratietoa metsätietolain puitteissa Edistää metsävaratiedon hyödyntämistä

38 Metsätiedon inventoinin uusi aika Laser Scanning / 3D Spatial Data

39 Metsän ympäröimä maatila 3D

40 Pintamalli 3D

41 Inventointikierto Kainuussa

42

43 Metsätieto edistää puun liikkeitä Voimassa oleva metsävaratieto yksityismailla Alueellinen ja tila- Metsän- Tilakohtaisia metsäsuunnitelmia kohtainen yhteensä hoito- Kattavuus Kattavuus maksullisia yksityis- mh-makpinta-alasta metsälöitä metsien sullisten alasta lukum:stä ha % kpl kpl ha % % , ,4 44,

44

45 Sähköiset palvelut edistävät metsänkäyttöä

46 Metsään.fi -palvelu

47

48 Metsään.fi palvelun aikataulu Ensimmäinen vaihe Tavoite: Kainuusta ha tietoa saatavilla , kun palvelu avautuu ( ha tilanne) Tästä v tehtyjä metsäsuunnitelmia on yht ha Jatkossa: Muut alueet päivittyvät laserkeilauksen kautta tuotetun aineiston valmistuessa (kartta) v mennessä Metsätoimijat Sähköiset palvelut (ilmoitukset, markkinointi, tarjoukset ) Kauppapaikka

49 Metsätietojärjestelmälaki edistää metsänkäyttöä

50

51 Mikä metsätietolaki on? Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä (419/2011; Metsätietolaki ) Laissa säädetään metsäkeskuksen tietojärjestelmästä ja sen: käyttötarkoituksesta tietosisällöstä tietojen käytöstä metsäkeskuksessa tietojen luovuttamisesta sivullisille (luovuttaminen tulosteina, kopioina, sähköisessä muodossa ja teknisen käyttöyhteyden kautta) tietojen säilyttämisestä ja poistamisesta Tietojärjestelmään kuuluvat tietojen tallennusmuodosta riippumatta: metsäkeskuksen käsittelemiä hallintoasioita (esim. metsänkäyttöilmoitukset ja kemera-rahoitushakemukset) koskevat tiedot luonnollisiin henkilöihin (yksityisiin ihmisiin) liittyvät: metsävaratiedot kiinteistöjen omistajuutta ja hallintaa koskevat tiedot asiakastiedot lisäksi tietojärjestelmään voidaan tallettaa sen käytön kannalta tarpeellisia tietoja, jotka eivät koske luonnollisia henkilöitä l. eivät ole henkilötietoja Tietojärjestelmä ja siihen tallennettavat tiedot eivät ole muuttuneet uuden lain voimaan tullessa 51

52 Miksi metsätietolaki säädettiin? Henkilötietojen käsittelystä (tavoite, henkilötietojen sisältö, tietojen sallitut käyttötarkoitukset, tietojen luovutettavuus, tietojen säilytysaika ja rekisteröidyn oikeusturva) on säädettävä lailla metsätiedot ovat tietosuojavaltuutetun kannanoton perusteella henkilötietoja ja niitä sisältävät metsäkeskuksen tietojärjestelmät muodostavat henkilörekisterin henkilötietolaki (523/1999) ja julkisuuslaki (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta; 621/1999) eivät yleislakeina riitä kattamaan kaikkia metsätietojen käsittelytarpeita jos metsätiedot eivät olisi henkilötietoja, metsäkeskuksen tietojärjestelmää koskeva erityislainsäädäntö ei todennäköisesti olisi tarpeen Metsävaratietojen hyödyntämisen tehostaminen Metsäpalveluja tarjoavien toimijoiden yhtäläiset mahdollisuudet tietojen hyödyntämiseen (kilpailuneutraliteetti) Metsätietoihin liittyvien perusoikeuksien (yksityisyyden suoja ja julkisuusperiaate) toteuttaminen 52

53 Metsätietoja koskevan tietopyynnön käsittely Tietopyyntö Oikeushenkilö Luonnollinen henkilö Tuotettu tietoaineisto, tilasto Tiedot annetaan Tiedot nähtäväksi, Kopiona, tulos- Tiedot annetaan pyydetyssä muodossa suullisesti teena, sähk. pyydetyssä muodossa (pl. salassa pidettävät) muodossa Tiedot annetaan (pl. salassa pidettävät) Tietoja pyytää sivullinen Asian käsittely metsätietolain mukaisessa menettelyssä - kirjallinen hakemus ja päätös - tiedot annetaan, jos henkilötietojen käsittelyn edellytykset ovat olemassa Tietoja pyytää asianosainen Tiedot annetaan 53

54 Metsätalouteen liittyvä suoramarkkinointi Maanomistajan yhteystiedot voidaan luovuttaa metsätalouteen liittyvään suoramarkkinointiin, ellei maanomistaja ole kieltänyt tietojen luovuttamista (lomake metsäkeskuksen verkkosivuilla) ei edellytä suostumusta Valintaperusteet = ne tiedot, joiden perusteella luovutettavat yhteystiedot poimitaan tietojärjestelmästä Valintaperusteena voidaan käyttää henkilön osoitetta, kotikuntaa, ikää, sukupuolta, äidin- tai asiointikieltä tai tietoa siitä, minkä ajan kiinteistö on ollut henkilön omistuksessa tai hallinnassa, taikka tilan sijaintia tai metsänhoitotöitä ja hakkuita koskevia toimenpide-ehdotuksia ja näiden toimenpiteiden ajoitusta. Valintaperusteiden käytössä tulee ottaa huomioon tarpeellisuusvaatimus tietojen pyytäjän tulee hakemuksessaan selvittää markkinointitoimen sisältöä suhteessa ilmoitettuihin valintaperusteisiin 54

55 Tietopyyntö Kirjallisesta tietopyynnöstä tulisi ilmetä ainakin: tietopyynnön esittäjä ja tämän yhteystiedot mitä tietoja tai asiakirjoja pyyntö koskee tietojen luovutustapa ja siihen mahdollisesti liittyvät tietoturvallisuusnäkökohdat mihin tarkoitukseen henkilötietoja pyydetään (käyttötarkoitus) tietojen tarpeellisuus käyttötarkoituksen kannalta henkilötietojen käsittelyyn oikeuttava peruste (HenkilötietoL:n ja/tai MetsätietoL:n säännökset) selvitys mahdollisen suostumuksen olemassaolosta ja sen yhteydessä annetusta informaatiosta jos pyydetään henkilötunnusta, siihen oikeuttava peruste selvitys henkilötietojen suojaamisesta sekä tarvittaessa muistakin käsittelyn laillisuuden varmistamiseksi tarpeellisista seikoista rekisteriseloste 55

56 56

57 Tietojenluovutuspäätös Tietojenluovutuspäätökset (= hallintopäätökset) Jos tiedot luovutetaan, niin päätöksessä: yksilöidään luovutettavat tiedot ja niiden käyttötarkoitus mahdollinen tietojen luovuttaminen edelleen henkilötietolaissa säädetyillä edellytyksillä määritellään luovutusmenettely jos tietoja aiotaan yhdistää muihin tietoihin, määritellään yhdistettävät tiedot viitataan henkilötietolain velvoitteisiin tietojen käyttäminen vain pyydettyyn käyttötarkoitukseen tietojen suojaamiseksi tarpeelliset tietojenkäytön ehdot ja rajoitukset päätökseen liitetään tietojen mahdollisia virheitä koskeva selvitys sekä valitusosoitus Jos tietoja ei luovuteta, niin perustelut liittyvät: tietojen salassapitoon, siihen, ettei tietojen pyytäjällä ole lakiin perustuvaa oikeutta käsitellä tietoja tai siihen, ettei tietojen suojaamisesta ole esitetty asianmukaista selvitystä >> HUOM! Neuvonta, lisäselvityspyynnöt jne. 57

58 Tietojen luovuttamisesta perittävät maksut Metsävaratietojen luovuttaminen: 100 euroa/luovutus + 0,30 euroa/ha 100 ha:iin asti ja sen jälkeen 0,15 euroa/ha samassa yhteydessä luovutettavat yhteystiedot 0,10 euroa/yhden maanomistajan yhteystiedot Yhteystietojen luovuttaminen suoramarkkinointia ym. varten: 100 euroa/luovutus + 0,10 euroa/yhden metsänomistajan yhteystiedot Koealatietojen luovuttaminen kaukokartoitusaineistojen puustotulkintaa varten: 100 euroa/luovutus + 15,00 euroa/koeala Tietoaineistojen ja tilastojen tuottaminen (yksittäistä henkilöä koskevat tiedot eivät ole tunnistettavissa): 0,50 euroa/ha 58

59

60 Lisää hyvinvointia metsistä

61 Metsäklusteri METSÄTALOUS PUUTUOTETEOLLISUUS BIOENERGIA Perinteinen jako Kainuun maakuntaohjelma jne. Jako toimiva Yhteistyö klusterissa: Toimiva

62 PUU- TUOTTEET BIO- ENERGIA SUOMI EU + Globaali METSÄ- TALOUS KAINUU

63 Metsäklusteri Lisää hyvinvointia metsästä METSÄTALOUS Kainuun metsäneuvosto STRATEGIA Kainuun metsäohjelma TOTEUTUSOHJELMA Tulevaisuuden metsä PUUTUOTETEOLLISUUS Kainuun puutuotealan neuvottelukunta STRATEGIA Kainuun puutuotealan kehitysohjelma TOTEUTUSOHJELMA Metsä- ja puutalouden teemaohjelmaohjelma BIOENERGIA Kainuun bioenergianeuvottelukunta STRATEGIA Kainuun bioenergiaohjelma TOTEUTUSOHJELMA Bioenergia- teemaohjelma HANKKEET n. HANKKEET n. HANKKEET n. LIITTYMINEN MATKAILUUN, ELINTARVIKKEISIIN, ICT, HOIVAAN JNE

64 Metsätalouden edistämispalvelut Hankkeet (Käynnissä) Kainuun yksityistieverkon kehittäminen Suometsät kuntoon Kainuussa KantriKoulutus (hallinnoija KAO) Energianeuvontaa metsiin ja kiinteistöihin Tulevat Hankkeet Seuraava dia

65 Energianeuvontaa metsiin ja kiinteistöihin METSÄKESKUKSESTA ENERGIANEUVONTAA KANNOLTA KATTILAAN! METSÄNOMISTAJA! Teemme maksuttoman käynnin tilallesi energiapuukohteiden selvittämiseksi. KIINTEISTÖNOMISTAJA! Bioenergianeuvojien palvelut metsäkeskuksesta suunnitellessasi uusiutuvan energian (pelletti, hake, pilke, aurinko, maalämpö) käyttöä kiinteistösi lämmitykseen. Kannattavuuslaskelmat, lämpöyrittäjäneuvonta. Järjestämme työnäytöksiä, infotapahtumia: - energiapuunkorjuu - uusiutuvan energian tuotanto laitteet (puupolttoaineet, maalämpö, aurinko) - energian säästö Ota yhteyttä! Pekka Moilanen Jari Kemppainen

66 Tulevat hankkeet Toimenpiteet (uudet) Suuren mittaluokan biojalostamo Hanke valmistelussa Kainuun Etu Oy, Oulun Yliopisto Cemis Kajaani / Bioenergian teemaohjelma ja Suomen Metsäkeskus Kainuu, yhteistyössä Tulevaisuuden metsä Metsätalouden toimenpideohjelman valmistelu Kainuun metsäohjelmaan (AMO) perustuen v. 2013, Suomen Metsäkeskus Kainuu Metsien myrskytuhojen ennakointi Laserkeilausaineistojen uudet käyttömuodot

67 MMM Metsäosaston ylijohtaja Juha Ojala ( )

68 Puuta liikkeelle Paljon tapahtuu: Metsälain uudistus Metsänomistus haasteena Uutta metsätietoa käyttöön Sähköiset palvelut - Metsään.fi Metsätietojärjestelmälaki Puutavaranmittauslaki maksetaan energiasisällöstä Lisää hyvinvointia metsistä Tulevaisuuden metsä

69 Kiitos Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT Aluejohtaja Jyrki Haataja puh

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. Luonnos 4.6.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muut tamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muut tamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muut tamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Suomen metsäkeskuksen metsätietoj ärj es telmästä annettuun

Lisätiedot

TARKISTUSLISTA HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUSMENETTELYÄ SUUNNITELTAESSA HUOMIOON OTETTAVISTA ASIOISTA

TARKISTUSLISTA HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUSMENETTELYÄ SUUNNITELTAESSA HUOMIOON OTETTAVISTA ASIOISTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TARKISTUSLISTA HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUSMENETTELYÄ SUUNNITELTAESSA HUOMIOON OTETTAVISTA ASIOISTA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 TARKISTUSLISTA HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUSMENETTELYÄ

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla Suomen PEFC-standardi Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009 9.11.2009 Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen

Lisätiedot

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009*

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* Sisältö: 1. Johdanto: Metsien hoito ja käyttö Suomessa 2008... 2 1.1 Metsien merkitys

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös 32008 Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Mitä rekisteriviranomaisen pitää ottaa huomioon henkilötietoja luovuttaessaan?

Mitä rekisteriviranomaisen pitää ottaa huomioon henkilötietoja luovuttaessaan? Mitä rekisteriviranomaisen pitää ottaa huomioon henkilötietoja luovuttaessaan? Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto 9.4.2015 Tutkimuskäyttöön tietoja luovuttavien viranomaisten yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2015. 130/2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2015. 130/2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2015 130/2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön suoritteiden maksullisuudesta Annettu

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta Esityksellä muutettaisiin Suomen metsäkeskuksesta

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

Suomen FSC-standardi

Suomen FSC-standardi Asiakirjatyyppi: Kansallinen FSC-standardi Asiakirjan käsittelyvaihe: Suomennos Päiväys: 12.5.2011 Valmistelija: Standardikehitystyöryhmä Jatkokäsittely: Suomen FSC-yhdistyksen hallitus FSC-viite nr: FSC

Lisätiedot

Yksityismetsien metsäsuunnittelu 2010 nykytilanne ja kehittämistarpeita

Yksityismetsien metsäsuunnittelu 2010 nykytilanne ja kehittämistarpeita ISBN 978-951-40-2228-9 (PDF) ISBN 978-951-40-2229-6 (nid.) ISSN 1795-150X Yksityismetsien metsäsuunnittelu 2010 nykytilanne ja kehittämistarpeita Mikko Kurttila, Katri Korhonen, Harri Hänninen ja Teppo

Lisätiedot

METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARPEEN SELVITTÄMINEN

METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARPEEN SELVITTÄMINEN METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARPEEN SELVITTÄMINEN Markku Airaksinen, Mikko Honkanen, Maija Lääti, Aaro Mikkola Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 107 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Julkaisija Kuvailulehti

Lisätiedot

Metsä. Sanoma. Puukauppaa tehtiin reippaasti. Energiapuu kysymysmerkki. Metsänhoitomaksu poistuu. Lauha alkutalvi tuo ongelmia puunkorjuuseen

Metsä. Sanoma. Puukauppaa tehtiin reippaasti. Energiapuu kysymysmerkki. Metsänhoitomaksu poistuu. Lauha alkutalvi tuo ongelmia puunkorjuuseen 1/2014 1 Metsä Sanoma II YLI-II KIIMINKI YLIKIIMINKI OULUN SEUTU MUHOS Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 1/2014 Puukauppaa tehtiin reippaasti

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLTÖ I Johdanto.

Lisätiedot

3. muuttamaton painos tekijät ja Opetushallitus. Taitto Mainostoimisto Avenue Oy ISBN 952-13-1934-8. Paino Tammer-Paino Oy, Tampere 2006

3. muuttamaton painos tekijät ja Opetushallitus. Taitto Mainostoimisto Avenue Oy ISBN 952-13-1934-8. Paino Tammer-Paino Oy, Tampere 2006 3. muuttamaton painos tekijät ja Opetushallitus Taitto Mainostoimisto Avenue Oy ISBN 952-13-1934-8 Paino Tammer-Paino Oy, Tampere 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO I Julkisuus ja yksityisyys ovat perusoikeuksia...

Lisätiedot

Ota oppaaksi henkilötietolaki!

Ota oppaaksi henkilötietolaki! TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Esite rekisterinpitäjille Ota oppaaksi henkilötietolaki! Rakenna luottamus: se kannattaa. SISÄLTÖ Mikä on henkilötietolaki? 3 Milloin henkilötietolakia sovelletaan? 3 Oletko

Lisätiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot Katsaus toimintaan vuodelta 2007 2 Sisältö 1. Tietosuojavaltuutetun katsaus 2007 2. Tietosuojan vuosi 2007 2.1. Sidosryhmäyhteistyöllä edistimme tietosuojan integrointia yhteiskuntaan 2.2 Kansainvälinen

Lisätiedot

TUOTTOARVOMENETELMÄN KÄYTTÖ ARVIOINTI- JA TILUSJÄRJESTELYTOIMITUSTEN METSÄN- ARVIOINNISSA

TUOTTOARVOMENETELMÄN KÄYTTÖ ARVIOINTI- JA TILUSJÄRJESTELYTOIMITUSTEN METSÄN- ARVIOINNISSA TUOTTOARVOMENETELMÄN KÄYTTÖ ARVIOINTI- JA TILUSJÄRJESTELYTOIMITUSTEN METSÄN- ARVIOINNISSA Markku Airaksinen, Mikko Honkanen, Maija Lääti, Jarkko Tammi ja Olli Sirkiä Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro

Lisätiedot

Metsänomistajat. Korjuupalvelun koneketjuilla on riittänyt korjattavaa. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 2/2015 17.3.

Metsänomistajat. Korjuupalvelun koneketjuilla on riittänyt korjattavaa. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 2/2015 17.3. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 2/2015 17.3.2015 Juhani Krappe HIRVENSALMI, JOUTSA, JUVA, MIKKELI, PERTUNMAA, PUUMALA, RANTASALMI, SAVONLINNA, SULKAVA sivu 3 Uusi jäsenetu: Mobiilimetsäsuunnitelma

Lisätiedot

Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon erilaiset toimintamallit ja kustannusanalyysi

Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon erilaiset toimintamallit ja kustannusanalyysi ISBN 978-951-40-2365-1 (PDF) ISSN 1795-150X Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon erilaiset toimintamallit ja kustannusanalyysi Sanna Kittamaa, Kari Kannisto ja Jori Uusitalo www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE

REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

OTA OPPAAKSI HENKILÖTIETOLAKI!

OTA OPPAAKSI HENKILÖTIETOLAKI! TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO OTA OPPAAKSI HENKILÖTIETOLAKI! Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 1. MIKÄ ON HENKILÖTIETOLAKI? Henkilötietolain tehtävänä on suojata yksityiselämää sekä edistää hyvän

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle biopankkilaiksi sekä laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamiseksi

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA Valtioneuvosto on tänään 30.8.2012 maa- ja metsätalousministeriön esityksestä tehnyt tämän periaatepäätöksen

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot