TOIMINTASUUNNITELMA 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2009"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

2 SISÄLTÖ TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN VISIO PAINOPISTEALUEET KANSALAISTOIMINTA...4 EDUNVALVONTA JA YHTEISKUNTASUHTEET...6 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA...6 KOULUTUS...7 MALIKE-TOIMINTA...8 HANKKEET...9 Vertaansa vailla...9 Kaveri Asuntoja asunnottomille Enemmän otetta ja osallisuutta Selko-e...11 Mieli Myllertää Aikuis-Malike VIESTINTÄ...12 TUKIPALVELUT...13 TOIMIKUNNAT...14 Toimintasuunnitelma Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

3 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2009 Vuonna 2009 Kehitysvammaisten Tukiliiton strategia alkaa kääntyä lopuilleen. On aika tarkastella, mitä saatiin aikaiseksi ja mitä jäi tekemättä tai saavuttamatta. On varmaan syytä todeta, että maailmaa ei taideta tälläkään strategiakaudella saada valmiiksi, tuskin tulevillakaan. On myös todettava, että aina on kuitenkin yritettävä, eikä saa jättää asioita sikseen. Vuoden 2009 toiminnallisiksi painopisteiksi on liittohallitus esittänyt kehitysvammaisten henkilöiden asumista ja toimeentuloa. Molemmat teemat ovat olleet vahvasti esillä vuonna Asumisesta valmistui Sosiaali- ja terveysministeriön ansiokas selvitys ja toimenpide-ehdotukset, joita toteuttamalla kehitysvammaisten henkilöiden asumisolot ja muu arki saadaan toimimaan YK:n vammaisten yleissopimuksen edellyttämällä tavalla; täysimääräiseen yhteiskunnan kansalaisena elämisessä ja toimimisessa. Kirkon Yhteisvastuukeräyksen kotimaan kohde, kehitysvammaisten henkilöiden työllisyys puolestaan on nostanut keskusteluun kehitysvammaisten henkilöiden oikeuden ja mahdollisuuden osallistua työelämään, jossa työstä maksetaan oikeansuuruinen palkka, ja sitä kautta turvataan täysi kansalaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa. Asuminen ja ammatti siinä suomalaisen elämän kaksi kulmakiveä. Nämä kulmakivet on mahdollista pystyttää jokaisen kehitysvammaisen henkilön elämän tueksi, jos vain tahtoa riittää. Yhteiskunta on vuonna 2008 osoittanut, että kehitysvammaisten henkilöiden asuminen ja työssäkäynti ovat tärkeitä asioita. Kehitysvammaisten Tukiliiton on vuonna 2009 osoitettava yhteiskunnalle ne keinot, joilla nämä tärkeät asiat muuttuvat käytännön toimenpiteiksi ja siirtyvät juhlapuheista arkipuheisiin ja sitä kautta tavalliseksi elämäksi. Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenistön aktiivisuuteen on hyvä nojata myös vuonna Järjestön on uudistuttava maailman mukana. Kuten kaikille muillekin sosiaalija terveysalan järjestöille, myös Tukiliitolle on äärimmäisen tärkeätä, että jäsenistö pysyy elinvoimaisena, vahvana ja virkeänä yhteisten asioiden eteenpäinviejänä. Susanna Lohiniemi Toimintasuunnitelma Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

4 VISIO 2010 Lainsäädäntö turvaa kehitysvammaisille ihmisille ja heidän perheilleen heidän tarvitsemansa tuen ja palvelut. Se edistää kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaista kohtelua ja täyttä osallistumista. Vammaisia henkilöitä ja heidän perheitään koskevan lainsäädännön kehittämisessä olemme merkittävä ja arvostettu vaikuttaja ja asiantuntija. Sikiöseulonnat ovat vapaaehtoisia. Tuleville vanhemmille annetaan riittävästi tietoa ja harkinta-aikaa, jotta he pystyvät tekemään tietoisen päätöksen seulontoihin osallistumisesta. Ensitieto on laadukasta. Perheille nimetään tarvittaessa yhteyshenkilö, joka toimii perheen tukena ja asioiden ajajana sekä huolehtii, että palvelut toimivat saumattomasti. Kuntoutuspalvelut ovat riittäviä, laadukkaita ja ne ovat helposti saavutettavissa. Päivähoito ja perusopetus järjestetään kehitysvammaisille lapsille vanhempien toiveiden mukaisesti. Lapset käyvät pääsääntöisesti lähikoulua, jossa he saavat edellytystensä mukaista opetusta yksilöllisesti tuettuna. Lasten sosiaalisesta integraatiosta huolehditaan. Ammatillinen ja valmentava koulutus on taattu jokaiselle kehitysvammaiselle. Elämänhallintaa ylläpitävää ja edistävää koulutusta ja toimintaa on tarjolla läpi elämänkaaren. Asumisessa, työelämässä ja päivätoiminnassa on todellisia, kehitysvammaisten toiveita vastaavia valinnanmahdollisuuksia. Heillä on tarvittaessa subjektiivinen oikeus henkilökohtaiseen avustajaan. Kehitysvammaisilla ihmisillä on riittävä toimeentulo. Vapaa-ajan palvelut ja harrastusmahdollisuudet ovat esteettömiä ja helposti saavutettavissa. Niistä saadaan riittävästi tietoa, ja kehitysvammaisia ihmisiä tuetaan käyttämään niitä. Kunnat ja valtio tukevat riittävästi kehitysvammaisten ihmisten omaehtoista kulttuuritoimintaa. Kunnissa tunnetaan kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä palvelujen ja tuen tarpeet. Palvelut ovat kehitysvammaisten ja heidän perheidensä toiveiden ja tuen tarpeiden mukaisia. Kehitysvammaiset ja heidän perheensä ovat tietoisia omista oikeuksistaan kansalaisina ja palveluiden käyttäjinä. Kehitysvammaisia ja heidän perheitään ohjataan saamaan tarvitsemansa tuki. Kuntien sekä muiden palveluntuottajien työnjako on selkiintynyt ja yhteistyö toimii. Palveluketjut ovat joustavia ja saumattomia. Järjestötoiminta on tehokasta. Informaatio keskustoimiston, tukipiirien ja paikallisyhdistysten välillä on toimivaa. Jäsenistön koulutus, ohjaus ja tuki on alueellisesti tasa-arvoista, määrältään riittävää ja laadukasta. Yhteistyö sidosryhmien kanssa on säännöllistä ja tavoitteellista. Päättäjät ja yhteistyökumppanimme ovat tietoisia päämääristämme ja arvoistamme ja he arvostavat niitä sekä osaamistamme. Tukiliiton palvelut tuottaa pätevä ja sitoutunut henkilöstö yhdessä osaavien ja innokkaiden tukiyhdistystoimijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Liiton talous on vakaa. Tukiliiton tutkimus-, kehittämis- ja kokeilutoiminta luo asiakaslähtöisiä toimintamalleja kuntien ja yhteisöjen käyttöön. Toimintasuunnitelma Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

5 PAINOPISTEALUEET 2009 Kehitysvammaisten asuminen Kehitysvammaisten taloudellinen toimeentulo KANSALAISTOIMINTA Paikallisyhdistysten vankka tukeminen ja uusien luottamushenkilöiden mukaan saaminen tukiyhdistysten toimintaan on kansalaistoiminnan yksikön erityisenä tavoitteena vuoden 2009 toiminnassa. Kuntien uudelleen järjestyvä seutuhallinto asettaa erityisiä haasteita sille, kuinka paikallisyhdistykset löytävät vaikuttamisen areenansa uusissa hallintorakenteissa. Paikallisyhdistyksiä tuetaan vapaaehtoistoiminnan johtamisessa valtakunnallisesti järjestettävällä koulutuksella. Aluekoordinaattorit järjestävät jäsenistölle ohjausta, koulutusta ja neuvontaa edunvalvonnallisista kysymyksistä (asumiseen liittyvät sosiaalipalvelut vammaispalvelut palvelusuunnitelmat, erityishuolto-ohjelmat). Kehitysvammaisten Tukiliiton toiminnan uudistaminen jatkuu vuoden 2009 aikana koko järjestön laajuisesti. Uuden strategiakauden valmistelu pohjaa jäsenistön kokemusten, tarpeiden ja odotusten selvittämiseen ja koko järjestön toiminnan uudelleen suuntaamiseen tulevaisuuden haasteita vastaavaksi. Järjestön rakenteiden uudistustyö aloitetaan. Kansalaistoimintayksikössä toimii vuoden 2009 aikana kolme hanketta: Kaveri, Vertaansa vailla ja Asuntoja asunnottomille. Nämä hankkeet vievät eteenpäin vertaistukitoimintaa (Vertaansa vailla) ja kaveritoimintaa, asennekampanjointia ja kouluyhteistyötä (Kaveri). Vaikuttamis- ja edunvalvontatyötä tehdään Asuntoja asunnottomille -hankkeessa, jossa vaikutetaan kolmen seudun (Kainuu, Satakunta ja Uusimaa) vammaisasumisen ratkaisuihin yhdessä tukiyhdistysten ja kehitysvammaisten ihmisten perheiden ja läheisten kanssa. Toimintasuunnitelma Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

6 Nämä toimintamuodot yhdessä aluetyön kanssa toteuttavat Sadan askeleen strategian kahta kulmakiveä järjestörakenteen seutu- ja paikallistasoilla: vaikuttamista ja kansalaistoiminnan vahvistamista. Vuonna 2006 aloitettu alueellinen projektipajakoulutus järjestetään vuonna 2009 Pohjois- Pohjanmaan ja Kainuun alueella. Projektipajatoiminnan tavoitteena on ollut tukea paikallista kehittämistyötä alueellisten hankkeiden kehittelyn myötä. Projektipajakoulutus on siirtynyt vuosittain alueelta toiselle. Viiden vuoden ajanjaksolla kaikki alueet on käyty läpi (-06 Länsi- Suomi, -07 Itä-Suomi, -08 Lappi, -09 Popoke + Kainuu, ja -10 Etelä-Suomi). Valtakunnallisesti liiton jäsenistöä yhteen kokoavana tapahtumana toimii toukokuussa järjestettävä liittokokous. EDUNVALVONTA JA YHTEISKUNTASUHTEET Toimintavuonna 2009 yksikkö jatkaa vaikuttamista vammaislakien yhteensovittamisprosessiin, seuraa kunta- ja palvelurakenneuudistusta ja tiedottaa siitä, kehittää kehitysvammaisten henkilöiden asumista lähiyhteisöissä, vaikuttaa lakiuudistukseen, jossa vammainen henkilö saa subjektiivisen oikeuden henkilökohtaiseen avustajaan sekä muihin meneillään oleviin lainsäädäntöuudistuksiin. Erityinen painopiste on uudenlaisten asumisratkaisujen syntymisessä korvaamaan laitosasumista ja nykyisen järjestelmän puutteita. Myös kehitysvammaisten henkilöiden heikkoon toimeentuloon puututaan ja tuodaan esiin uusia malleja poistaa köyhyyttä. Kuntayhteistyötä jatketaan kiinnittämällä erityistä huomiota kuntaliitosalueiden jäsenyhdistysten toiminnan tukemiseen ja edunvalvonnan edellytysten varmistamiseen kuntaliitosten jälkeenkin. Valtakunnallisella tasolla verkostoitumista lisätään myös järjestön perinteisten yhteistyösuuntien ulkopuolelle. Lakimies palvelee jäsenistöä antamalla yksilöllistä lainopillista ohjausta ja neuvontaa sekä auttaa erilaisten valitusten laatimisessa. Lakimies osallistuu yhteistyössä vammaisasiamiehen kanssa myös jäsenistön sekä viranhaltijoiden kouluttamiseen. Tavoitteena on tuottaa edunvalvontamateriaalia sekä tiedottaa ajankohtaisista tuomioistuinten päätöksistä niin jäsenistölle kuin viranomaisille. Projektitoiminnan koordinointia jatketaan ja kehitetään eteenpäin. Projektitoiminnan tiivistämiseen pysyvän toiminnan kanssa kiinnitetään erityistä huomiota. Projektien toimintakäytäntöjen maastouttamista jäsenistöä palveleviksi edistetään kaikin tavoin. Projektitoiminnan kehittämiseksi muiden projektitoimijoiden kanssa verkostoitumiseen panostetaan. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Vuoden 2009 merkittävin liiton organisoima kansainvälinen tapahtuma Inclusion Europen vuosikokouskonferenssi, Europe in Action, järjestetään kesäkuussa Tampereella. Siinä yhteydessä tuodaan esiin kansallisesti tärkeitä, ajankohtaisia aiheita ja luodaan toimivat ja tarkoituksenmukaiset kontaktit ulkomaisiin järjestöihin. Konferenssiin odotetaan osallistuvan henkilöä: kehitysvammaisia ihmisiä ja vammaisaktivisteja läheisineen sekä kehitysvammajärjestöjen ja kehitysvamma-alan työntekijöitä ympäri Eurooppaa. Seminaarin yhteydessä projektit esittelevät toimintaansa. Toimintasuunnitelma Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

7 Osallistutaan NSR:n (Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor) sekä muihin strategian toteuttamisen ja toiminnan kehittämisen kannalta olennaisiin kokouksiin. Viedään mahdollisuuksien mukaan suomalaista osaamista konferensseihin ja pyritään saamaan hyviä ulkomaisia käytäntöjä tuotua Suomeen ja jäsenistön käyttöön. Jos jatkorahoitusta ulkoministeriöltä saadaan, jatketaan Pietarissa tehtävää ensitieto- ja avohuollon henkilöstön koulutushanketta. Hankkeessa tuetaan kehitysvammaisten lasten kotona asumista laitoshoidon sijaan. Haetaan hankkeelle lisää vaikuttavuutta uusien yhteistyökumppanien avulla. Kehitetään entisestään raportointia ulkomaan toiminnasta ja hyödynnetään hyviä käytäntöjä kotimaan toiminnassa. KOULUTUS Koulutusyksikön tehtävänä on toimia yhteistyössä oman jäsenistön kanssa koulutuspolitiikkaan liittyvissä vaikuttamis- ja edunvalvonta-asioissa. Ammattihenkilöstön koulutukseen osallistutaan niillä toimintoalueilla, jotka ovat Tukiliiton ja yksikön omaa toimintaa. Keskeisinä sisällöllisinä koulutusyksikön toiminta-alueina ovat ensitietotoiminta, koulun aloittaminen, peruskoulu, toisen asteen koulutus, kommunikaatio ja vuorovaikutus, tukihenkilö- ja tukiverkostotoiminta, tuettu järjestötoiminta, työelämä ja kuntoutus (varhaiskuntoutus ja peruskoulun päättyminen). Näistä teemoista järjestetään koulutusta resurssien ja tarpeen mukaan valtakunnallisesti ja alueellisesti. Mieli Myllertää-, Selko-e- ja Enemmän otetta ja osallisuutta -projektit toteuttavat projektien omien sisältöalueidensa koulutusta valtakunnallisesti ja alueellisesti. Toimintavuonna 2009 panostetaan ensitiedon parempaan saatavuuteen ja kehitetään ensitietotoimijoiden verkostoyhteistyötä. Verkostoyhteistyöllä kehitetään ja levitetään ensitiedon toimintamallia, kartoitetaan ensitiedon alueellisia toimintamalleja ja etsitään mahdollisuuksia alueellisten ensitietokurssien järjestämiseen. Ensitietoon liittyvän materiaalinen tuottaminen; esim. Down-oppaan uusiminen. Ensitukiryhmiä koulutetaan keskussairaaloiden yhteyteen. Perusopetuksen erityisopetuksen syksyllä 2009 käyttöön otettavan uuden lainsäädännön ja opetussuunnitelman perusteiden muutoksista tiedotetaan jäsenistölle alueellisissa tapahtumissa. Uuden erityisopetuksen strategian vaikutuksia seurataan aktiivisesti. Koulutuksen järjestäjiä koskevia muutoksia seurataan aktiivisesti ja kehitysvammaisten opiskelijoiden asemaa ja sijoittumista uudelleen järjestyvällä opetuksen kentällä seurataan. Ammatillisten opettajakorkeakoulujen kanssa tehdään yhteistyötä kouluttamalla opiskelijoita kehitysvammaisuudesta. Kehitysvammatyön ammattitutkintojen valmistelutyössä ollaan aktiivisesti mukana vaikuttamalla Opetushallituksen valmistelutyötä ohjaavassa työryhmässä. Kehitysvammahuollon ammattihenkilöstöä koulutetaan projektien koulutuksissa ja työelämään liittyvissä koulutuksissa. Kuntoutuskurssien toimintaan kuuluu yhteistyössä mukana olevien ammattihenkilöiden perehdytys kehitysvammaisten ja heidän perheidensä kohtaamiseen. Asumisyksiköiden henkilökuntaa tuetaan rakentamaan epävirallisen ja virallisen verkoston yhteistyötä avohuollon asumisyksiköiden sisälle. Tukiverkostotoiminnalla - organisoimalla koulutusta ja tiedotusta - kehitetään ja ylläpidetään tukihenkilötoimintaa. Toimintasuunnitelma Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

8 Kommunikaatioon ja vuorovaikutukseen liittyvää tietotaitoa levitetään koulutus- ja kurssitoiminnan sisällä läpäisyperiaatteella. Pieniin kehitysvammaisryhmiin suunnattu toiminta Kehitysvammaisten Tukiliitossa on keskittynyt niiden perheiden tukemiseen, joiden lapsella on harvinainen kehitysvammaoireyhtymä. Toimintamuodot 2009 ovat: perheiden, yhdistysten ja verkostojen tukeminen. Tiedon tuottaminen harvinaisista kehitysvammaoireyhtymistä suomenkieliseen nettiportaaliin Harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin liittyvä vaikuttamistoiminta yhteistyössä muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhteisvastuukeräykseen osallistutaan yhteisellä koulutuskampanjalla Kehitysvammaliiton kanssa. Kampanja toteutuu vuonna 2009 ja sen aikana järjestetään alueellisia seminaareja kunnallisille päätöksentekijöille, Tukiliiton paikallisyhdistysten jäsenille ja Me Itsen alajaosten vaikuttajille. Kampanjassa ovat kumppanuusperiaatteella mukana myös FDUV ja Nuorten Ystävät. Kehitysvammaisten työllistämistä edistetään myös verkostoyhteistyöllä toimimalla yhteistyössä Vammaisfoorumin työllisyysryhmän toimijoiden kanssa sekä VATESissa. Kuntoutustoiminnan kehittämiseen haetaan rahoitusta RAY:ltä. Kehittämistyö alkaa vuonna 2009, jos rahoitus toteutuu. Kuntoutushankkeen tavoitteena on kehitysvammaisten lasten ja nuorten oman elämänpolun taitekohtien tukeminen. Hankkeessa ovat mukana myös perheenjäsenet ja ammattihenkilöstö. Kaikkeen koulutustoimintaan sisällytetään asiantuntijanäkökulma osallistamalla kehitysvammaisia ja heidän perheenjäseniään koulutusten suunnitteluun, kouluttajiksi ja puheenvuorojen pitäjiksi. MALIKE-TOIMINTA Malikkeen toimiaala: Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret sekä heidän perheensä. Malike-toimintaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä eri järjestöjen ja verkostojen kanssa: Kokeilu- ja koulutuskurssit perheille Tapahtumat, messut ja seminaarit Toimintavälinevuokraamot Kotisivut ja tiedottaminen Työntekijöiden koulutus Toimintavälineiden kehittäminen ja hankinta Aikuis-Malike -projekti toimii osana Malikkeen toimintaa ( ) Ideat kiertoon -kampanjalla etsitään, kerätään ja julkaistaan perheiltä ja lähi-ihmisiltä saatuja ideoita erilaisesta toiminnasta, harrastuksista ja niissä käytetyistä toimintavälineistä. Ideat jaetaan kotisivujen kautta kaikille saataviksi ja käytäntöön siirrettäviksi. Kampanja tukee Malikkeen kotisivujen kehitystyötä, jonka avulla pyritään tuottamaan informatiivista ja käyttökelpoista tietoa yksittäisille ihmisille, perheille ja tapahtumien järjestäjille. Maliketyön painopistealueina ovat Itä-Suomen ja Oulun läänit. Toimintasuunnitelma Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

9 Malike etsii uusia toimintamalleja ja tapoja vaikuttamiseen, vertaistuen mahdollistamiseen ja toimintansa arviointiin osana Tukiliittoa, Malikkeen omassa toiminnassa sekä verkostojen kanssa. Jokaisella vuokraamopaikkakunnalla (Tampere, Vaasa, Helsinki, Jyväskylä ja Rovaniemi) järjestetään tapahtuma. Tapahtumien tavoitteena on antaa alueen perheille ja aikuisille mahdollisuus kokeilla erilaisia toimintavälineitä ja lisätä vuokraamoiden välineiden tunnettavuutta ja käyttöä. Malikkeen uudet tilat mahdollistavat ympäri vuoden auki olevan toimintavälinenäyttelyn. HANKKEET Vertaansa vailla Vertaansa vailla projektin viisi keskeistä toimintasuuntaa v ovat: Miesten - erityistä tukea tarvitsevien lasten isien - vertaistukitoiminnan muotojen kehittäminen Paikallisten vertaistukiryhmien jatkuvuuden turvaaminen ja toimintatapojen mallittaminen hyviksi käytännöiksi Lapsiperheiden paikallisen toiminnan aktivoinnin juurruttaminen Tukiliitossa Vertaisohjaajien koulutuksen jatkaminen Kansalaisjärjestöjen vertaistukiohjelman valmistelu Isien vertaistukitoimintaa kehitetään yhdessä kohdejoukon kanssa. Toimintaa suuntaa aktiivisista isistä muodostettava ryhmä ja toimintaa kentällä toteuttaa miespuolinen työntekijä, joka aloittaa tehtävässä syksyllä Paikalliset vertaistukiryhmät tarvitsevat kiinnittymispaikan ja tukea käytännön asioiden järjestymissä, toiminnastaan tiedottamisessa ja ohjaajavaihdosten tullessa ajankohtaiseksi. Tukimalleja etsitään järjestöjen, järjestöjen yhteenliittymien ja julkisen sektorin suunnista. Mallit kerätään hyvinä käytäntöinä levitettäviksi. Nuorten perheiden löytäminen ja aktivointi paikalliseen yhteistoimintaan edellyttää liiton alue- ja paikallistoimijoiden panosta. Toimintatapojen juurrutusta toteutetaan sekä toiminnan että koulutuksen keinoin. Vapaaehtoistyön strategiahanke Kansalaisareenan ja Aspan organisoimana on käynnissä. Projekti on mukana strategiatyössä omine kokemuksineen. Tavoitteena on vahvistaa vertaistukitoiminnan laajenemisen ja aseman yleisiä edellytyksiä. Toimintasuunnitelma Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

10 Kaveri Vuoden 2009 aikana vahvistetaan ja jatketaan vuoden 2008 aikana aloitettuja toimintalinjoja. Kouluyhteistyö, verkostotoiminta, yhteistyö yhdistysten ja Me Itsen kanssa jatkuvat. Toimintavuodelle 2009 ideoidaan oma, puhutteleva kampanjamateriaali. Best Buddies -toiminta jatkuu vahvana. Paikallistasolla toimivien nuorten Best Buddies - ryhmät vahvistuvat samanaikaisesti kun malli saavuttaa lisää jalansijaa valtakunnallisesti. Innostaminen ja tiedottaminen vapaaehtoistyöstä ja kansalaisjärjestötoiminnasta jatkuvat. Vuoden 2009 aikana on suunniteltu alkavaksi hankkeen saavutusten arviointityö. Asuntoja asunnottomille Yksilöllisten asumismuotojen kehittäminen laitosvaltaisia asumisratkaisuja korvaamaan on askel, joka jokaisella seudulla on otettava kehitysvammaisten ihmisten ihmisarvoisen asumisen toteutumiseksi. Kehitysvammaisten ihmisten asumisen järjestämisessä on huomioitava tulevina vuosina myös muuttuva vammaispalveluiden lainsäädäntö ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen vaikutus. Ihmisarvoiseen asumiseen kuuluu mahdollisuus valita asuinpaikkansa ja asuinkumppaninsa. Tämän oikeuden täysi toteutuminen haastaa nykyiset laitosvaltaiset ja palvelulähtöiset asumisratkaisut uudistumaan kohti tasavertaista ja käyttäjälähtöistä palvelutarjontaa. Asuntoja asunnottomille! -hankkeen toiminnan alkaessa elokuussa 2008 on lähdetty liikkeelle seudullisten asumistarpeiden tilannekartoituksella ja yhteistyörakenteiden luomisella. Vuoden 2009 aikana jatketaan seudullista yhteistyötä kehitysvammaisten ihmisten asuntotarpeiden ratkaisemisessa ja asumisen palveluissa hankkeen kolmella pilottiseudulla (Kainuu, Uusimaa, Satakunta). Seutujen välistä tiedonvaihtoa hyödynnetään. Hankkeen päätavoitteet ovat kaikilla kolmella pilottiseudulla yhtenevät, mutta seudullisista tilanteista johtuen hankkeen toteuttamistavat ja aikataulut vaihtelevat pilottiseutujen välillä. Jokaiselle pilottiseudulle tarkentuu oma osasuunnitelmansa, jossa huomioidaan seutukunnan erityispiirteet. Asumispalvelujen erilaisissa malleissa on huomioitava välimatkat, seudun väestö- ja elinkeinorakenne, sosiaalipalvelujen saatavuus, kunnan talousnäkymät, vammaisjärjestöjen vaikutusmahdollisuudet jne. Kehitysvammaisten nuorten ottaminen osaksi kunnan tavanomaista asuntotarvesuunnittelua on tärkeä periaatteellinen tavoite. Laitosmainen asumispaikka ei ole enää pitkään aikaan ollut perheiden eikä nuorten itsensä hyväksymä ratkaisu, mutta todelliset vaihtoehdot ovat puuttuneet monella seudulla. Konkreettiset suunnitelmat laitosmaisten palveluiden korvaamiseen pyritään rakentamaan siten, että hankkeen loppuessa alkuvuodesta 2011 pilottiseutujen perheet ja kehitysvammaiset asunnontarvitsijat voivat katsoa luottavaisesti tulevaisuuteen: kunnat huomioivat ja varautuvat asuntopoliittisissa ratkaisuissaan myös kehitysvammaisten ihmisten asumisen tarpeisiin osana tavanomaista yhteisöä. Seutujen yhteistyössä on paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia. Yhteistyön tiivistäminen kansalaistoimijoiden, yhdyskuntasuunnittelun, kunnallisen hyvinvointi- ja asuntopolitiikan ja palveluiden käyttäjien kehitysvammaisten kuntalaisten ja heidän perheidensä välillä on tarpeen. Sektoroituneesta, lyhytnäköisestä ja reaktiivisesta palvelutarjonnasta on päästävä laajakatseiseen käyttäjien tarpeet huomioivaan asumispalveluiden suunnitteluun. Toimintasuunnitelma Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

11 Enemmän otetta ja osallisuutta Enemmän otetta ja osallisuutta on RAY:n rahoittama projekti, joka toteutetaan vuosina Hankkeen tarkoituksena on tukea vanhempia, joilla on kehitysvamma tai laaja-alaisia oppimisvaikeuksia sekä heidän läheisiään ja perheiden kanssa työskenteleviä henkilöitä. Projekti toimii kevään ajan Satakunnassa, Pirkanmaalla, Varkauden seudulla ja Pielisen Karjalan seutukunnassa. Toimintaa järjestetään alueilla ilmenevien tarpeiden mukaan perheille, läheisille ja perheiden kanssa työskenteleville. Aktiviteetteja voivat olla esimerkiksi perheiden vertaistapaamiset, valokuvatarinaryhmät, te lat, lapsille ja vanhemmille suunnatut omat tapahtumat, isä-toiminta, yksittäisten perheiden neuvonta ja ohjaus sekä läheisille ja työntekijöille suunnattu koulutus. Projektissa huomioidaan myös nuoret ja aikuiset, joilla on kehitysvamma tai laaja-alaisia oppimisvaikeuksia ja joiden on tarpeen käsitellä perheen perustamiseen ja mahdolliseen vanhemmuuteen liittyviä asioita. Projektissa tehtävä tutkimus perheiden tuentarpeista ja tukimuodoista valmistuu Projektin loppuraporttiin kootaan alueilla kokeillut hyvät käytännöt työskentelyyn kohderyhmän perheiden kanssa työntekijänä, vertaisryhmän vetäjänä ja tukihenkilönä. Projektin toimintamuotoja ja siinä tehtyjä materiaaleja esitellään loppuseminaarissa Tampereella marraskuussa Osa materiaalista on selkokielistä. Perheiden tarpeisiin sopivien tukimuotojen kokeileminen ja tutkimus edellyttää kansainvälistä yhteistyötä. Yhteistyökumppaneina ovat erityisesti Ruotsissa ja Iso- Britanniassa kohderyhmän kanssa toimivat hankkeet. Projektissa sovellettuja toimintamuotoja ja siinä tehtyjä materiaaleja esitellään kansaivälisissä yhteyksissä. Selko-e Selko-e-projektin toinen hankekausi: Kansalaistoimintaa tietoyhteiskunnassa ( ). Vuoden 2009 toiminnan painopisteenä ovat saavutettavuutta edistävien organisaatioiden kanssa tapahtuva verkostoituminen ja oppimisen ja ymmärtämisen ongelmien voimakkaampi esiintuominen näissä yhteyksissä. Osana tätä jatkuu myös eurooppalaiseen Pathways-projektiin osallistuminen. Toiminnan profiilia pyritään nostamaan myös Epractise- ja DFA-verkostoissa. Vuonna 2009 projektissa jatkuu verkkoviestinnän välineiden kokeilu. Näitä viestinnän välineitä voivat käyttää myös ihmiset, joilla on oppimisen ja ymmärtämisen ongelmia. Tavoitteena on löytää keinoja, jotka vähentävät fyysisten etäisyyksien vaikutusta kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksiin saada ilmaistua itseään. Kokeilut toteutetaan yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa. Vuoden loppuun mennessä tulokset on tarkoitus julkaista koontina: Verkon uudet välineet kehitysvammaisten ihmisten vuorovaikutusväylänä. Kehitysvammaisten henkilöiden sähköisten viestintätaitojen koulutuksen kehittäminen jatkuu yhteistyössä Kuhankosken erityisammattikoulun kanssa. Verkkotoimittajakurssin ja Tietotekniikan peruskurssin lisäksi toteutetaan myös Viestintäkasvatuskurssi. Vuoden 2009 kuluessa koulutusten tarkempi rakenne julkaistaan verkossa, jotta se olisi toisinnettavissa myös muualla. Myös vapaiden (käyttäjilleen ilmaisten) ohjelmien käytöstä kurssitoiminnassa julkaistaan kooste. Toimintasuunnitelma Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

12 Kaikille hyvä -koulutuksia verkkopalveluita tuottaville ammattilaisille jatketaan ja niiden sisältöä päivitetään. Vuoden 2009 aikana julkaistaan myös Arkipäivän tietoturvaa -oppaan uusi laitos. Tällä kertaa opas painetaan ja levitys toteutetaan edellisten oppaiden tavoin saavutettavuuden ehdoilla. Kaikki oppaat ja tekstit, samoin kuin koulutusten materiaalit julkaistaan Selko-e:n verkkosivuilla ja ne ovat näin kaikkien saatavilla. Mieli Myllertää Projektin tuloksia levitetään projektin kokemuksista syntyvällä julkaisulla ja tutkimusraportilla. Projektin aikana kehitettyjä hyviä käytäntöjä levitetään mm. Tukiliiton koulutustoiminnassa. Aikuis-Malike Aikuis-Malike-projektin kohderyhmänä ovat aikuiset, jotka tarvitsevat toimimisen tueksi toista ihmistä sekä tarkoituksen mukaisen toimintavälineen. Projektin päämääränä on löytää hyviä käytäntöjä arkiliikkumisen ja osallistumisen edistämiseen sekä soveltuvia toimintavälineitä ja ratkaisuja monivammaisille aikuisille. Tavoitteena on moni- ja vaikeavammaisten aikuisten koti- ja asuinympäristöissä liikkumisen ja harrastamisen mahdollisuuksien edistäminen. Toimintavälineistä, ratkaisuista, ideoista, peleistä ja tapahtumista levitetään tietoa niin lähiihmisten kuin ammattihenkilöstön kautta paljon tukea tarvitsevien aikuisten tietoisuuteen ja saavutettavaksi. Vuoden 2009 alueellisena painopistealueena ovat Itä-Suomen ja Oulun lääni. Projekti kokoaa alueellisia verkostoja ja toteuttaa yhteistyössä kokeilu- ja tapahtumapäiviä sekä koulutuksia. Saadaksemme vaikeavammaisten henkilöiden omia mielipiteitä ja kokemuksia esille kokeilemme ja käytämme apuna erilaisia kommunikoinnin välineitä. Projekti toteuttaa yhteistyökumppaneidensa kanssa mm. mahdollisuuden osallistua olemassa olevaan retkiluistelun suurtapahtumaan. Projekti järjestää vuonna 2009 yhteistyössä tuotetun materiaalin pohjalta koulutuksia kaikille sopivista sovelletuista peleistä. Koko projektin tavoite nivoutuu asumiseen, mielekkään tekemisen ja osallistumisen mahdollistamiseen omassa asuinympäristössä. Projektin tiedotuksen painopistealueena ovat toimintavälineiden käyttäjien kokemukset ja DVD:n julkistaminen. VIESTINTÄ Viestintäyksikön tehtävä on hoitaa ja organisoida Kehitysvammaisten Tukiliiton sisäistä ja ulkoista viestintää. Tehtävän toteuttamiseksi yksikkö laatii liiton viestinnän suunnitelmat, koordinoi viestintää, julkaisee lehtiä, oppaita ja muita kirjallisia ja sähköisiä materiaaleja, ylläpitää liiton kotisivuja, tiedottaa ja järjestää viestintäkoulutusta sekä koordinoi työyhteisön viestintää. Toimintasuunnitelma Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

13 Julkaisut Tukiviesti ja Leija ilmestyvät kumpikin kuusi kertaa. Sisällöissä otetaan huomioon liiton painopistealueet. Vuosikirjassa käsitellään liiton ajankohtaisia asioita. Tukiliiton koulutusopas 2009 ilmestyy vuoden viimeisen Tukiviestin välissä ja Internetissä. Kootaan liiton toimintakertomus 2008 ja suunnitelma Internet Liiton kotisivuja kehitetään. Sähköinen ilmoittautuminen liiton tapahtumiin vakiinnutetaan. Työyhteisön sisäisen viestinnän välineenä toimivaa intranettiä kehitetään. Sisäinen viestintä Pyritään tehostamaan vuorovaikutusta ja tiedonkulkua liiton ja yhdistysten välillä sekä työyhteisössä. Järjestetään tarvittaessa viestintäkoulutusta järjestöväelle. Ulkoinen viestintä Tapahtumatiedotusta, juttuja ja juttuaiheita sekä artikkeleita muihin medioihin. Pyritään nostamaan yhdessä edunvalvontayksikön kanssa aiheita julkiseen keskusteluun. Kehitetään liiton vaikuttamisviestintää. TUKIPALVELUT Yksikön tehtävänä on vastata liiton talous-, tieto- ja henkilöstöhallinnosta: Talouden suunnittelu Talouden toteutus ja seuranta Talousinformaation tuottaminen ja talouskonsultaatio Tilinpäätös Yksikkö huolehtii lisäksi rahoitukseen liittyvistä hakemuksista ja tilityksistä, keskitetyistä toimistopalveluista, materiaalihallinnosta, varainhankinnasta ja omaisuuden hoidosta. Henkilöstöhallinto sisältää palkkahallinnon lisäksi työhyvinvoinnin edistämisen ja henkilöstökoulutuksen suunnittelun. Henkilöstötyöryhmä, jossa on edustus kaikista yksiköistä, valmistelee em. henkilöstöhallintoon liittyviä asioita. Taloustoimikunta suunnittelee, ohjaa ja seuraa liiton taloutta yhteistyössä tukipalveluyksikön kanssa liittohallituksen ohjeiden ja päätösten mukaisesti. Tukiliitto ja sen jäsenyhdistykset ovat mukana europarlamenttivaalien yhteydessä järjestettävässä vaalikeräyksessä yhdessä 16 muun keskusjärjestön ja niiden paikallisyhdistysten kanssa. Varainhankintatuotevalikoimaan lisätään kehitysvammaisten tekemää taidetta, yhteistyötä tehdään kehitysvammaisten ihmisten taideyhteisöjen esim. Kettukin ja Oma Polku ry:n kanssa. Mertiörannan kurssikeskuksessa pidetään omia kursseja ja tarjotaan majoitus- ja ruokapalveluja mm. Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja Tukiliiton paikallisyhdistysten järjestämille kursseille ja leireille. Kelan kanssa jatketaan yhteistyötä kuntoutuskurssien järjestämisessä Mertiörannassa. Toimintasuunnitelma Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

14 TOIMIKUNNAT Toimikuntatyö antaa mahdollisuuden käsitellä tavallista syvemmällä tavalla tiettyjä järjestön toimintaa koskevia erityiskysymyksiä. Toimikuntatyö laajentaa jäsenistön vaikuttamismahdollisuuksia Tukiliitossa. Toimikunnissa on kuusi liittohallituksen valitsemaa luottamusjäsentä. Toimikuntien sihteerinä / esittelijänä toimii liiton toimihenkilö. Vuosien toimikaudella toimivat seuraavat liittohallituksen asettamat 6-jäseniset toimikunnat: EDUNVALVONTATOIMIKUNTA Vaikuttamislinjaukset, lainsäädännön seuraaminen, vaikuttamisviestinnän kehittäminen. RAHOITUSTOIMIKUNTA Yhdistysten ja järjestön varainhankinnan linjaukset, käytännöt ja kehittämistyö. KOULUTUS- JA TYÖLLISYYSASIAIN TOIMIKUNTA Vaikuttaminen kehitysvammaisia ihmisiä koskeviin koulutus- ja työllisyyspoliittisiin uudistuksiin. Lainsäädännön seuraaminen. JÄRJESTÖN TULEVAISUUSTOIMIKUNTA Tukiliiton uusien toimintamuotojen ja rakenteiden työstäminen liittohallituksen asettaman työryhmän työn tukena. HARVINAISTEN OIREYHTYMIEN TOIMIKUNTA Harvinaisten oireyhtymien oikeuksien ja edunvalvontatyön kehittäminen. Harvinaisten oireyhtymien roolin ja edustavuuden kysymysten käsittely Tukiliiton toiminnassa. ME ITSE-YHTEISTYÖTOIMIKUNTA Aloitteiden tekeminen koulutustoimikunnalle, Ikiin ja Tukiliiton kurssitoimintaan. Tukiliiton ja Me Itse:n yhteistyön käsittely ja yhteisten vaikuttamislinjausten työstäminen. TUKIVIESTIN TOIMITUSNEUVOSTO Tukiviestin kehittäminen, palautteen kerääminen ja antaminen toimitustyön tueksi. LEIJAN TOIMITUSNEUVOSTO Leijan kehittäminen, palautteen kerääminen ja antaminen toimitustyön tueksi. MALIKE-TOIMIKUNTA Verkoston edustuksena toimiminen. Malike-toiminnan kehittäminen ja palautteen antaminen toiminnasta. Toimintasuunnitelma Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Olemme valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka perustehtävä on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua - hyvää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto. 50 vuotta työtä kehitysvammaisten henkilöiden ihmis- ja perusoikeuksien ja perheiden hyväksi

Kehitysvammaisten Tukiliitto. 50 vuotta työtä kehitysvammaisten henkilöiden ihmis- ja perusoikeuksien ja perheiden hyväksi Kehitysvammaisten Tukiliitto 50 vuotta työtä kehitysvammaisten henkilöiden ihmis- ja perusoikeuksien ja perheiden hyväksi Tukiliitto on kansalaisjärjestö Yhteiskuntaa pyörittää neljä sektoria: Julkinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistyksen hallitus Toiminnankoordinaattori OMA Hoivapalvelu Oy:n

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvä maailma!

Tehdään yhdessä hyvä maailma! Tehdään yhdessä hyvä maailma! Kehitysvammaisten Tukiliitto ry www.tukiliitto.fi kohtaa Tehdään yhdessä Jäsenenä saat tietoa ja vertaist Tavoitteemme ovat. kehitysvammaisten ihmisten osallisuuden sekä perus-

Lisätiedot

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että Suomen malli 2 LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN (entinen työ- ja päivätoiminta) Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että he voivat

Lisätiedot

Yhdessä yhdenvertaisuutta

Yhdessä yhdenvertaisuutta Yhdessä yhdenvertaisuutta Kehitysvammaisten Tukiliiton strategia 2017 2020 Johdanto Tällä strategialla suunnataan Kehitysvammaisten Tukiliiton vuosien 2017 2020 toimintaa Tukiliitto on noin 170 jäsenyhdistyksen

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto. Osallisuutta ja suvaitsevaisuutta

Kehitysvammaliitto. Osallisuutta ja suvaitsevaisuutta Kehitysvammaliitto Osallisuutta ja suvaitsevaisuutta Me Kehitysvammaliitossa uskomme, että hyvä elämä kuuluu kaikille. Toimimme sen puolesta, että kehitysvammaiset ja muut oppimisessa, ymmärtämisessä ja

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015 Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten asumisen ohjelmasta 2010-2015 Raija Hynynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Tarvitaanko kehitysvammalaitoksia?

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

UUSI JA ELINVOIMAINEN TUKILIITTO 2020-LUVULLE

UUSI JA ELINVOIMAINEN TUKILIITTO 2020-LUVULLE Kehitysvammaisten Tukiliitto ry UUSI JA ELINVOIMAINEN TUKILIITTO 2020-LUVULLE Alustavia esityksiä sääntömuutoksista: Järjestön tarkoitus Esitykset 1.-3. Sisältö III ESITYS TUKILIITON UUDISTAMISEKSI 1.

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano

Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano Asumisen lähipalvelujen kehittämisen teemapäivä Yhteistyöseminaari, Kongressihotelli Linnasmäki Turku 16.11.2012 Jaana Huhta, STM Näkökulmia palvelujen kehittämiseen

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

KEHAS- KESKUSTELUTILAISUUS

KEHAS- KESKUSTELUTILAISUUS KEHAS- KESKUSTELUTILAISUUS Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Rovaniemi 27.8.2015 Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen ohjelmaa (Kehas) koskevat valtioneuvoston

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Mitä paikallisyhdistykset ja omaishoitajat odottavat tulevaisuudelta. Annikki Pursiainen, pj Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 30.8.

Mitä paikallisyhdistykset ja omaishoitajat odottavat tulevaisuudelta. Annikki Pursiainen, pj Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 30.8. Mitä paikallisyhdistykset ja omaishoitajat odottavat tulevaisuudelta Annikki Pursiainen, pj Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 30.8.2013 Etelä-savolaisten toiveiden tynnyrissä Tulevaisuuden odotuksia

Lisätiedot

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin!

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! 30.1.2015 Kankaanpään kehitysvammaisten ryhmäkodin harjannostajaiset Hyvä juhlaväki, On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! Tämä hanke on tärkeä monessakin

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Vapaus valita miten asun - Kohti kehitysvammaisten yhdenvertaista kansalaisuutta -seminaari FDUV Helsinki, Kuntatalo 14.2.2013 Jaana Huhta, STM Vammaispolitiikan

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Vapaus valita miten asun - Kohti kehitysvammaisten yhdenvertaista kansalaisuutta -seminaari FDUV Helsinki, Kuntatalo 14.2.2013 Jaana Huhta, STM Vammaispolitiikan

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista

Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista 28.1.2015 Lastensuojelun tarkoitus turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Ylä-Savon toiminta-alue

Ylä-Savon toiminta-alue HYVINVOINTIA JA LAATUA vanhuspalvelulain toimeenpanohanke Ylä-Savon toiminta-alue Hannele Niemelä Hanketyöntekijä 25.3.2014 1 TAUSTA Hankkeeseen osallistuu: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Iisalmi Kiuruvesi

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio

minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio Hyvä liittokokousedustaja ja hyvät jäsenyhdistykset, Haluamme, että järjestötoiminta on hauskaa. Haluamme

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry

Kehitysvammaliitto ry Kehitysvammaliitto ry Edunvalvontatilaisuus 10.3.2015 Marianna Ohtonen Toiminnanjohtaja Esityksen sisältö Yleistä Kehitysvammaliitosta Ajankohtaisia asioita vammaislainsäädännöstä Kehitysvammaliiton palvelut

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Iloa ohjaukseen, voimaa verkostosta -seminaari Lappeenranta 8.6.2010 Projektisuunnittelija Anna-Kaisa Tiihonen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Tuettu Oppisopimus Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus SISÄLLYS 1 AMMATILLISEN VERKOSTON KEHITTÄMISEN PROSESSI 1 2 HYVÄT KÄYTÄNNÖT 2 2.1 Yritysten kanssa

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Ohjelmaan osallistuvat kaikki Pirkanmaan toisen asteen oppilaitokset, lukiot ja ammatillinen koulutus, nuorisoasteen- ja aikuiskoulutus.

Lisätiedot

Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen

Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Ohjaustyön verkostot seminaari 15.11.2013 Tampere Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus 15.11.2013 Tieto-, neuvonta-

Lisätiedot

Oma Elämäomannäköiset. Äidin puheenvuoro nuorensa itsenäistymisestä

Oma Elämäomannäköiset. Äidin puheenvuoro nuorensa itsenäistymisestä Oma Elämäomannäköiset palvelut Äidin puheenvuoro nuorensa itsenäistymisestä 1 Paula Pakarinen Yhdistystoiminta Suonenjoen Kehitysvammaisten tuki ry Kehitysvammaisten Pohjois-Savon tukipiiri Vaalijalan

Lisätiedot

Katsaus Kehas-työryhmän raporttiin. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Helsinki 6.4.

Katsaus Kehas-työryhmän raporttiin. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Helsinki 6.4. Katsaus Kehas-työryhmän raporttiin Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Helsinki 6.4.2017 VN:n periaatepäätös ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden tilanne Oulun seudun kunnissa. Tomi Kiilakoski Oulu 16.4.2013

Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden tilanne Oulun seudun kunnissa. Tomi Kiilakoski Oulu 16.4.2013 Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden tilanne Oulun seudun kunnissa Tomi Kiilakoski Oulu 16.4.2013 Seutukunnan nuorten näkemyksiä vanhemmista Vanhempien ohjeistaminen siitä, miten oma käyttäytyminen

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Tuetun päätöksenteon hyviä käytäntöjä ja tuloksia. Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Sujuvat palvelut täysivaltainen elämä seminaari 29.10.

Tuetun päätöksenteon hyviä käytäntöjä ja tuloksia. Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Sujuvat palvelut täysivaltainen elämä seminaari 29.10. Tuetun päätöksenteon hyviä käytäntöjä ja tuloksia Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Sujuvat palvelut täysivaltainen elämä seminaari 29.10.2014 Tuetusti päätöksentekoon- projekti Projektin toiminta-aika:

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

Arjessa alkuun. järjestölähtöinen varhainen tuki. Elina Vienonen. Arjessa alkuun/ev

Arjessa alkuun. järjestölähtöinen varhainen tuki. Elina Vienonen. Arjessa alkuun/ev Arjessa alkuun järjestölähtöinen varhainen tuki Elina Vienonen Arjessa alkuun -projekti Projektissa kehitetään jäsenyhdistysten kanssa yhteistyössä varhaisen tuen tapoja ja tuodaan vertaisosaamista avuksi

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Sari Hietala Ylihoitaja, PKSSK sosiaalipalvelut 25.11.2013 PKSSK:n toiminta-alue 2 PKSSK sosiaalipalvelut 2013 Tulevaisuuden

Lisätiedot

MALIKE MALIKE. matkalle - liikkeelle - keskelle elämää. Malike- Keskus, Sumeliuksenkatu 18, Tampere, Puhelin

MALIKE MALIKE. matkalle - liikkeelle - keskelle elämää. Malike- Keskus, Sumeliuksenkatu 18, Tampere, Puhelin MALIKE matkalle - liikkeelle - keskelle elämää Malike- Keskus, Sumeliuksenkatu 18, 33100 Tampere, Puhelin 0206 90 282 Malike aloitti toimintansa 1.12.1997, tukemaan vaikeavammaisen lapsen perheen toimintaa

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

KEHAS- KESKUSTELUTILAISUUS

KEHAS- KESKUSTELUTILAISUUS KEHAS- KESKUSTELUTILAISUUS Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Oulu 21.4.2015 Seinäjoki 22.4.2015 Alueellisen kierroksen keskustelutilaisuuden tavoitteet Kuulla näkemyksiä

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Teemallinen yhteistyötilaisuus - toteutusperiaatteet. KVTL Kevät 2011

Teemallinen yhteistyötilaisuus - toteutusperiaatteet. KVTL Kevät 2011 Teemallinen yhteistyötilaisuus - toteutusperiaatteet KVTL Kevät 2011 Lähtökohta 1/2 Tilaisuus voi olla ennakoiva Halutaan tietää ja keskustella asioista miten kehitysvammaisten / vammaisten ja heidän perheidensä

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Vuosikertomus 2008 Teos: Antti Korkeila Vuosikertomus 2008 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1 2 SISÄLTÖ Toiminnanjohtajan katsaus vuoteen 2008... 3 Edunvalvonta... 4 Kansalaistoiminta...

Lisätiedot

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN KAJAANI 23.8.2012 Heidi Hautala Yksi naapureista hanke Kehitysvammaisten Palvelusäätiö 2 Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2017 2021 Selitteet i KOKO TOIMIKAUDEN JATKUVAT TOIMENPITEET 1. Toimitaan kumppanina relevanteissa avointa hallintoa sekä osallistumista ja vaikuttamista edistävissä hankkeissa

Lisätiedot

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä Mitä Kotirukkasella tavoitellaan? Kotirukkasen avulla tiivistetään yhteistyötä asumisyksikön työntekijöiden, asukkaiden ja läheisten välillä.

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen Kuntamarkkinat 11.9.2013 Jaana Viemerö, asiakkuusjohtaja, Järvenpään kaupunki Asukkaita suunnilleen saman verran kuin

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Keskusjärjestön tuki paikallisyhdistyksille

Keskusjärjestön tuki paikallisyhdistyksille Mitä Perheily on? Se voi olla mitä vaan lapsiperhetoimintaa, esim. vertaistukea tai palveluihin vaikuttamista, jota yhdistys haluaa järjestää. Tukiliiton väki on yhdistysten apuna Perheilyn toteuttamisessa

Lisätiedot

Vammaispalveluhankkeen kysely kuntien työntekijöille

Vammaispalveluhankkeen kysely kuntien työntekijöille Vammaispalveluhankkeen kysely kuntien työntekijöille toteutus touko-syyskuussa 2012 suomeksi ja ruotsiksi lähetettiin hankealueen kuntien, kuntayhtymien ja yhteistoimintaalueiden vammaispalvelun sosiaalityöntekijöille

Lisätiedot

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää 40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää Työryhmä 6. Aikuisohjauksella tukea elinikäiseen opiskeluun ja työurien pidentämiseen 23.3.2012 1 Työryhmän ohjelma 9.00 Avaus 9.10 Opin ovista

Lisätiedot

LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Vuoden 2013 toiminnan painopistealueet ovat: Edunvalvonnallisiin ja koulupoliittisiin kysymyksiin vaikuttaminen Koululiikunnan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE 1 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja KVPS Tukena Oy haluavat nostaa sosiaalihuoltolakiesityksestä esille seuraavat asiat. Esityksen keskeisistä tavoitteista Pidämme sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola 19.5.2016 Taustaa Vuonna 2007 pääkaupunkiseudulla kehitettiin nuorisotyön avointen nuorteniltojen auditointi- ja itsearviointimalli

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo etunimi.sukunimi@vtkl.fi Esityksen sisältö Koordinaatiossa tapahtunutta

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Kehittämiskokonaisuudet 2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa pyritään parantamaan erityisesti opetuksen laatua Toimenpiteet

Lisätiedot

Opas harvinaistoiminnasta

Opas harvinaistoiminnasta Opas harvinaistoiminnasta Hengitysliiton tarkoituksena on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. 2 Harvinaiset Hengitysliiton harvinaistoiminta Hengitysliiton harvinaistoiminta edistää

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on Verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista Hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista Valtakunnallista,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

KUMPPANUUSPÖYTÄ ASUKKAIDEN OSALLISTUMINEN JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET MAAKUNNASSA

KUMPPANUUSPÖYTÄ ASUKKAIDEN OSALLISTUMINEN JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET MAAKUNNASSA KUMPPANUUSPÖYTÄ ASUKKAIDEN OSALLISTUMINEN JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET MAAKUNNASSA TEHTÄVÄ MITÄ IDEOITA, TOIMINTAMALLEJA MAAKUNNASSA VOIDAAN TOTEUTTAA/HYÖDYNTÄÄ? KIRJOITA 1 IDEA/AJATUS/PAPERI IDEAN EI TARVITSE

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry Tuusulan järjestöfoorumi 16.02.2011 Hanna Falck & Mika Väisänen Taustaa Perustettu 23.04.2007 Järvenpäässä Kolme järjestöä perustamassa Kotipaikka Järvenpää ja toimialue

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain

Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain 19.10.2016 Järjestöt kärkihankkeissa ja omaishoidon palveluiden kehittämisessä Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Lisätiedot

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa 4.6.2015 / Seija Karjalainen Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten,

Lisätiedot