TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2014 KEHITTÄMISSUOSITUSTEN JOHDOSTA SUORITETTAVAT/ SUORITETUT TOIMENPITEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2014 KEHITTÄMISSUOSITUSTEN JOHDOSTA SUORITETTAVAT/ SUORITETUT TOIMENPITEET"

Transkriptio

1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2014 KEHITTÄMISSUOSITUSTEN JOHDOSTA SUORITETTAVAT/ SUORITETUT TOIMENPITEET 4.1. Perusturva - palvelujen saatavuuden tasapuolisuus; samoja palveluita on tarjolla kummassakin kunnassa, esim. kun Pihtiputaan hammashoitolassa on ollut hammaslääkäripulaa, on sitä paikattu Viitasaaren hammaslääkärin toimesta, jotta Pihtiputaallakaan eivät pääsisi jonot paisumaan yli 6 kk:n rajan. Tulemme edelleen kiinnittämään huomiota palvelujen saatavuuden tasapuolisuuteen sekä vahvistamaan avohoitoa. - lastensuojelun ja perhetyön resursointi; uuden sosiaalihuoltolain myötä on lähdetty Wiitaunionissa tarkastelemaan prosesseja sosiaalipalveluissa. Uutena on aloittanut kevään 2015 aikana sosiaaliohjaajan toimeen siirtynyt kuntoutusohjaaja, jonka päätyö on perhetyössä. Hänen koulutuksensa tuo erilaista näkemystä perhetyöhön, nimenomaan kuntoutumisen näkökulmasta. Uusi sosiaalihuoltolaki painottaa myös ennalta ehkäisyä ja avohoitoa sekä verkostomaista työtapaa. Tämän vuoksi syksyllä on sovittu pidettäväksi kehittämisiltapäivä, johon kutsutaan sosiaalipalveluiden, perhe- ja mielenterveyspalveluiden, vammaispalveluiden ja osin terveydenhuollon (neuvolatyöntekijät, kouluterveydenhuolto) henkilöstöä. Tarkoituksena on vielä käydä lakia läpi ja saada siitä rakennettua yhteinen tulkinta sopien myös yhteisistä käytännöistä prosessien sujuvuuden kehittämiseksi. Suunnitteilla on myös palvelusetelin uudelleen käyttöönottaminen perhetyössä. Näihin asioihin palataan myös syksyn talousarviokäsittelyssä. - vanhusten määrän kasvu: Viitasaarelle on mahdollisesti tulossa uusi yrittäjä, joka tarjoaisi sekä asumispalvelua vanhuksille (enemmän kuntouttavasta näkökulmasta) että tavallista vuokra-asumista. Mahdollisen yrittäjän kanssa on tapaaminen 3.7., jolloin varmistuu mm. tilojen käytettävyys. Avohoitoon on Viitasaarella lisätty resurssia vuonna 2014 ja mobiililaitteen hyödyntämisen myötä sekä tiimirajojen poistamisella on ollut suotuisia vaikutuksia. Tällä hetkellä asiakkaan luona oleva välitön työaika vaihtelee 40-50% välillä, tavoitetaso on 60%. Tällä hetkellä siis kotihoidossa on riittävästi resurssia, josta voidaan ohjata työaikaa myös kotikuntoutukseen. Vuoden 2014 aikana kotikuntoutusta sai Viitasaarella 59 kotihoidon asiakasta, mutta tarkoituksena on tehostaa tätä jatkossa. Mietinnässä on myös ollut muutaman hoitajan toimen muuttaminen fysioterapeutin toimeksi. Esimerkiksi Eksoten alueella näin on toimittu ja siitä on saatu hyviä tuloksia. Kehittämissuositukset: 1. Ennaltaehkäisevää työtä vahvistettava edelleen lastensuojelussa ja perhetyössä lapsen huostaanoton vuotuiset laitoshoitokustannukset ovat ennaltaehkäisevän työn vahvistaminen; neuvolassa tarjotaan säännönmukaisesti kaikille asiakkaille lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijän kotikäyntiä, jonka tehtävänä on toimia 1

2 linkkinä myös sosiaalipalveluihin. Palvelun käyttö ei edellytä sosiaalihuollon asiakkuutta ja on matalan kynnyksen yhteydenottopaikka. Kotipalvelutyötä vahvistamaan on suunnitteilla lapsiperheille suunnattu palveluseteli, jonka käyttöönottamista käsitellään vuoden 2016 talousarviosuunnittelun yhteydessä. Myös eri tahojen välistä yhteistyötä tulee tiivistää entisestään, jota käydään läpi perhepalveluiden kehittämisiltapäivässä tulevana syksynä. 2. Valtuustolle tulee esittää päätöksenteon tueksi vertailua ennaltaehkäisevän toiminnan ja pahimmillaan laitoshoitoa vaativien asiakkaiden aiheuttamien kustannusten eroista toimialajohtaja on oman substanssinsa asiantuntija. - laitoshoidon kustannuksia on saatu vuoden 2014 aikana hyvin vähennettyä, pyrimme jatkamaan tätä suotuisaa kehitystä edelleen. Tulemme myös kiinnittämään huomiota kustannusvertailun esiin tuomiseen ennaltaehkäisyn ja laitoshoidon kustannusten osalta. 3. Kuntouttavaa toimintaa sekä vanhustyössä että keskussairaalasta kotiutettavien potilaiden osalta on edelleen kehitettävä ja tehostettava. - kuntouttavaa toimintaa ollaan edelleen kehittämässä kotikuntoutuksen suuntaan. Sairaalassa on kuntoiluhuone, jossa on sekä itsenäistä mahdollisuutta kuntoilulaitteiden käyttämiseen sekä ohjattua toimintaa. Kuntoiluhuone palvelee myös Wiitalinnan asukkaita, tarvittaessa myös ryhmäkoti Helmiinan asukkaitakin. Kuntoutukseen on kiinnitettävä edelleen huomiota esim. fysioterapeutin resurssilisäyksen myötä Eksoten mallin mukaisesti. 4. Hoitoketjujen ajallinen lyhentäminen toisi säästöjä jokaiselle hoitoportaalle. Wiitaunionin ja Viitasaaren tulisi osaltaan olla kehittämässä hoitoon ohjausta, toimenpiteiden toteutusta ja kuntoutusta operaatioiden jälkeen. - hoitoketjujen ajallisen lyhentämisen osalta kotiutuksen suunnittelun on alettava jo potilaan mennessä sairaalaan. Hyvänä apuna tässä on kuntoutussuunnitelman laatiminen, jota jatketaan myös kotihoidossa. Terveydenhuollossa ollaan myös selvittämässä mahdollisuutta palvelusetelin käyttöönottoon Pirkanmaan kehyskuntien tapaan. Tämä ei riko sopimusta sairaanhoitopiirin kanssa, vaan antaa asiakkaalle mahdollisuuden valita esim toimenpiteen toteuttajataho ja mahdollisesti päästä jopa toimenpiteeseen aikaisemmin julkiseen sektoriin verrattuna. Tämä osaltaan nopeuttaisi kuntoutumista esim. takaisin työelämään ja työnantajalle koituvissa sairaspoissaolojen kustannuksissa saataisiin säästöä. Asiaan tullaan palaamaan tulevan talousarviokäsittelyn yhteydessä. 5. Vanhusten terveydenhoitopalveluja lisäämällä on mm. Vaasassa saatu merkittäviä säästöjä vanhuspalvelussa. Perusturva voisi tutustua toimintamalliin ja selvittää sen toteuttamismahdollisuuksia Wiitaunionissa. - vanhusten palvelukeskuksen seniorineuvolatoimintaa on tehostettu kevään 2015 aikana siten, että vastaanottoa pitää nyt sairaanhoitaja aikaisemman hoitajan sijaan. Myös omaishoitajille lakisääteisiksi muuttuneet terveystarkastukset on aloitettu. Vanhuspalvelut tutustuvat Vaasan toimintamalliin ja sen toteutusmahdollisuuksiin Wiitaunionissa. 2

3 4.2. Sivistystoimi 1. Rakennusten uudelleen käyttö ja uusia rakennuksia suunniteltaessa olisi otettava huomioon niiden muunneltavuus asumistarpeisiin. - tulevaisuudessa mahdollista rakennusten uudelleen käyttöä tulee miettiä Huopanan koulun ja Kymönkosken koulun kohdalla. Kymönkosken koulun oppilasmäärä laskee nykyisestä 45 oppilaasta 34 oppilaaseen syksyyn 2020 mennessä. Tänä syksynä koulu muuttuu kolmiopettajaiseksi ja syksyyn 2020 se muuttuu kaksiopettajaiseksi. Kymönkosken koulun lähikoulualue on niin laaja, että Haapaniemen kouluun kaukaisimpia oppilaita ei voida kyyditä lain puitteissa. Huopanan koulu muuttuu nykyisestä 50 oppilaasta 51 oppilaaseen syksyyn 2020 mennessä. Samalla koulu muuttuu kaksiopettajaiseksi. Sivistyslautakuntaan viedään tämän syksyn aikana Viitasaaren perusopetuksen kehittämissuunnitelma päivitettäväksi. - vanhalla Haapniemen päivähoitokeskuksen rakennuksella ei ole sivistystoimen puolella käyttöä. Uutta päivähoitokeskusta suunniteltaessa otetaan sen muunneltavuus huomioon. 2. Lukio-opetuksen kehittäminen verkko-opetuksen suuntaan ja yhteistyön tiivistämistä lähialueenkuntien sekä maakunnallisten toimijoiden kanssa tulisi kehittää. Aloitteellisuudella voidaan olla itse vaikuttamassa tuleviin ratkaisuihin ja näin voidaan tarjota tasapuolinen mahdollisuus kaupungin nuorille lukio-opetuspaikkaan. - sivistyslautakunta perustaa työryhmän, jonka tehtävä on verkko-opetuksen kehittäminen. Viitasaaren ja Pihtiputaan lukiot ovat mukana Jyväskylän ammattikorkeakoulun uusienoppimisympäristöjen kehittämishankkeessa - erityislukioluvat ovat opetusministeriön puolelta jaossa on kutsuttu koolle palaveri, joka miettii asiaa Viitasaaren lukion kohdalta. - Viitasaaren lukio pyrkii lisäämään lukion opiskelijamäärää erityislinjojen avulla erottautumalla mm. Kinnulan, Vesannon ja Pielaveden lukioista. - Omalta yläkoululta tulevien oppilaiden määrää olisi vielä lisättävä. Tähän vastataan mm. muokkaamalla lukujärjestyksiä niin, että päivä päättyy kaikilla klo Viitasaaren lukio on mukana Lukiosta työelämään -hankkeessa Karstulan -, Kinnulan ja Pihtiputaan lukioiden kanssa. 3. Hankesuunnittelussa oleva päivähoitokeskus lähelle keskitettyjä palveluja ja liikuntapaikkojen yhteiskäyttö-mahdollisuutta on huomioitava. - sivistystoimen tarpeista katsottuna uuden päivähoitokeskuksen sijoittuminen olisi tultava vanhan Haapaniemen päivähoitokeskuksen lähettyville ja näin lähelle koulukeskusta, jolloin kirjaston, uimahallin, urheilukentän ja areenan käyttö mahdollistuu. Myös ruokalan läheisyys toisi etuja. Lopullisen päätöksen sijoittumispaikasta tekee poliittinen päättäjä. 3

4 4.3. Tekninen toimi 1. Kaupungin omistamasta kiinteistömassasta tulee huolehtia hyvällä vuosihuoltosuunnittelulla ja ylimääräisten kiinteistöjen realisoinnilla. - Kaupunginhallitus on osana Viitasaaren kaupungin konsernihallinnon ja tytäryhtiöiden toimintojen ja johtamisen kehittämistoimenpideselvitystä hyväksynyt myös kaupungin rakennuskannan omistajapoliittisen suunnitelman, jossa on määritelty linjaukset kunkin kiinteistön osalta hallintaan, myyntiin tai purkamiseen. - Kaupunginhallitus on päättänyt, että uusi kiinteistönhoitomalli otetaan Viitasaaren kaupunkikonsernissa käyttöön lukien kolmen vuoden määräajaksi. Tältä ajalta kerätään uudesta mallista käyttökokemuksia, miltä pohjalta jatkosta päätetään erikseen. Perusteluna todetaan uuden mallin avulla saavutettavat toiminnalliset ja taloudelliset hyödyt sekä se, että kiinteistöjen tilojen hyvä kunto on edellytys toimivalle palvelutuotannolle ja vasta sote-uudistuksen myötä selviää sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöjen lopullinen hoitovastuu Ympäristölautakunta Tarkastuslautakunta on todennut, ettei määrällisiä tavoitteita eri suoritteille ole asetettu mm. ympäristönsuojelussa ja ympäristöterveydenhuollossa. Näin ollen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ei voida arvioida. Tästä syystä tarkastuslautakunta suosittaa kehittämistoimenpiteenä määrällisten tavoitteiden asettamista eri toiminnoille ja niiden kehittymisen seurantaa. Ympäristöterveydenhuollon osalta toiminnalliset tavoitteet asetetaan syksyllä seuraavalle vuodelle. Ne hyväksytään lautakunnassa ja toteutumista seurataan toimintakertomuksen käsittelyn yhteydessä. Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan osalta on vaikeampi laatia toiminnallisia tavoitteita, koska toiminta pohjautuu pitkälti lupakäsittelyihin. Rakennusvalvonnan osalta voidaan määritellä tavoitteisiin lupakäsittelyaikoja, mutta ympäristönsuojelun osalta käsittelyajat riippuvat hyvin pitkälti ELY-keskuksen lausuntoajoista. Ympäristönsuojelun osalta maa-aineslupien valvontaan voidaan asettaa määrällisiä tavoitteita. Eläinlääkinnän osalta voidaan asettaa tavoitteeksi esim. suoritettavien maitohygienisten tilatarkastusten määrä. 4.5 Keskushallinto 1. Riskienhallinnan kytkeminen johtamisjärjestelmään riskien, mahdollisuuksien ja vahvuuksien arviointi 4

5 - Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistusta sekä riskienhallintamenetelmää on päivitetty Wiitaunionin johtoryhmässä ja se tullaan esittämään hallitusten hyväksyttäväksi syyskuussa Strategian ja tavoitteiden oltava riittävän tavoitteellisia ja haastavia, ei vain toteutuneen tason hyväksyminen seuraavan vuoden talousarviopohjaksi - Kaupunkistrategiaa tavoitteineen päivitetään tarvittaessa vuosittain 3. Suositellaan toteutettavaksi kaupungin organisaation aikaansaannoskyvyn arviointi: arvioinnissa tulee huomioida toiminnan vaikuttavuus, laatu, tuottavuus ja taloudellisuus - Kaupunginvaltuusto arvioi kuntaorganisaation toiminnan tuloksellisuutta suhteessa talousarviossa asetettuihin tavoitteisiin tilinpäätöksen yhteydessä. Kaupunkikonsernin johtamisjärjestelmän avulla pyritään mahdollisimman hyvään lopputulokseen. Kaupunkiemon omien toimialojen ohjaus perustuu johtamisjärjestelmää tukevien asiakirjojen, hallintosäännön ja muiden ohjausnormien käyttöön. Konsernin tytäryhtiöiden ohjaus tapahtuu omistajaohjauksen kautta kaupunginhallituksen toimesta. - Johtamisen tasolla kaupungissa on kiinnitetty viime vuosina huomiota kaupungin strategiseen valmiuteen ja liikuttu kohti oppivan organisaation käsitystä. Oppiva organisaatio kiinnittää huomiota strategisen valmiutensa lisäämisen sekä organisaation entropian ehkäisyyn. Strategisen valmiuden lisäämisen toimenpiteenä kaupunki havainnoi toimintaympäristöä intensiivisesti ja tekee tarvittavia korjauksia osallistuu aktiivisesti myös ulkoiseen toimintaan sidosryhmien kanssa ja pyrkii saavuttaman keskeisen aseman oleellisissa verkostoissa pyrkii siihen, että kaikki avainhenkilöt osallistuvat ulkoisen toimintaympäristön tulkintaan pitää huolta siitä, että kaupungin ulkoinen rakenne vastaa toimintaympäristöä Organisaation oman entropian vähentämisessä ja sisäisen yhtenäisyyden lujittamisessa kaupunki toteuttaa jaettua johtajuutta rakentaa luottamusta, motivaatiota ja itseluottamusta kehittää kaksisuuntaista viestintäkulttuuria kohtaa sisäiset ongelmat suoraan kehittää kriittistä ajattelua ja rakentavaa kritiikkiä sekä kaikessa toiminnassaan; korostaa arvoja ja etiikkaa. 4. Jatkuvan parantamisen periaate toiminnan arvioinnin hyödyntämiseen sekä sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen - Kaupungin talouden- ja toiminnanohjausjärjestelmä sekä kehysbudjetointi ohjaavat siihen, että hallintokuntien on tarkasteltava vuosittain toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen. Tiukka raamikehys on edesauttanut toimintatapojen muutosta. - Sisäistä tiedottamista parannetaan Wiitaunionin intranet-järjestelmällä. Ulkoista tiedottamista kehitettiin paikallislehden kanssa yhteisöllisen viestinnän 5

6 kokeiluhankkeena, joka kuitenkin kaatui lehden konsernimuutoksiin. Wiitaunionin tiedotusohjeet päivitetään. 5. Kuntakonsernin tavoitteet Kaupunginhallituksen tulee kiinnittää huomiota työskentelyn laatuun ja sen arviointimenettelyyn konserni-ja osakkuusyhtiöiden hallituksissa. - Uudet, päivitetyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet sekä menettelytavat tulevat koskemaan myös tytäryhtiöitä. - Kuntaliiton uusien konserniohjausta ja omistajapolitiikkaa koskevien suositusten pohjalta tullaan myös kaupungin konserniohjeet päivittämään ja laatimaan omistajapoliittiset linjaukset. Yhtiökohtaiset kehittämissuositukset VVA Oy/ Laaditun strategian mukaisia toimenpiteitä ongelmallisen rakennuskannan osalta on syytä kiirehtiä. WSE Oy/ Toiminnan kannattavuus tulee varmistaa myös erilaisissa tilanteissa ja olosuhteissa. WYP Oy/ Yhtiön kannattavuuteen tulee vakavasti kiinnittää huomiota. Witas Oy/ Rahoitusmallin kehittämistä on syytä pohtia pidemmän aikavälin yritystoiminnan kehittämisen ja kasvuhakuisuuden kautta. Tulorahoitusta osittain tavoitteiden saavuttamiseen sidotuksi. Yhtiön tavoitteita, seurantaa ja raportointia tulee kehittää kaupungin konserni-tavoitteiden kanssa yhdenmukaiseksi ja kasvuhakuiseksi, viitteenä huomautus arviointikertomuksessa Tarkastuslautakunnan tarkastushavainnot tytäryhtiöiden osalta voidaan huomioida konserniyhtiöiden tavoitteita v talousarviossa asetettaessa. 6

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 22 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 21.11.2013 Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova -7 102 727-7 323 228-7 569 387-7 722 183-8 040 046 Toimintatuotot Sitova 3 977 490 3 689 037

Lisätiedot

Arviointikertomus 2010

Arviointikertomus 2010 Arviointikertomus 2010 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 11.5.2011 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2010 SISÄLLYS Arviointikertomus 2010... 1 1. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2014

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2014 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2014 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 5.5.2015 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 3 1 NÄKÖKULMANA JOHTAMINEN... 6 1.1 Strategian vieminen läpi organisaation...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 166 HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 213 Tarkastuslautakunta 2.5.214 Sisällysluettelo KESKEISIMMÄT HAVAINNOT... 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSIEN KESKEISTEN ASIOIDEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta 9.5.2007

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta 9.5.2007 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2006 Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste Tarkastuslautakunta 9.5.2007 TIIVISTELMÄ 1 Vuonna 2006 alkuperäisistä 28 tavoitteesta saavutettiin

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

Kauhavan kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 Kauhavan kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 2 Etusivulla: Näkymä Ontonnevalta 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto...4 1.1 Yleistä...4 1.2 Tarkastuslautakunnan esitykset kaupunginvaltuustolle...5 2 Tarkastustoimi

Lisätiedot

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely...

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely... TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 1 Sisällys OTE PÖYTÄKIRJASTA UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16 Johdanto...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki 18.09.2013 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA. Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupunki 18.09.2013 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA. Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Kuopion kaupunki 18.09.2013 LUONNOS PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 0 (46) Sisällys I PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA... 1

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 1 (50) Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2013:1 ISSN 0785-0352 PALVELU-

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2.

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. 1 SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET... 7 2.1. Toimiva lastensuojelu... 7 2.2. Lastensuojelun

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

Vuoden 2012 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 30.5.2013

Vuoden 2012 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 30.5.2013 Vuoden 2012 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 30.5.2013 1 2 VUODEN 2012 ARVIOINTI SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 Talousarvio ja tilinpäätös 2012... 5 1.1 Talouden tunnusluvut ja vertailut muihin

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS... 5 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA...

Lisätiedot

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN Vuoden 2011 tarkastuslautakunnan arviointikertomus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.06.2012 merkinnyt tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Kajaanin kaupunki Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 27.5.2014 II Sisältö TIIVISTELMÄ... III 1 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot