EURALEHTI SENIORI-IKÄISTEN KULTTUURIVIIKKO KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN EURASSA TERVEYSKESKUS-VANHAINKODIN PERUSKORJAUS ETENEE. Honkilahden Patajärvi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURALEHTI SENIORI-IKÄISTEN KULTTUURIVIIKKO KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN EURASSA TERVEYSKESKUS-VANHAINKODIN PERUSKORJAUS ETENEE. Honkilahden Patajärvi"

Transkriptio

1 Julkinen tiedote joka talouteen Honkilahden Patajärvi EURALEHTI SENIORI-IKÄISTEN KULTTUURIVIIKKO KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN EURASSA TERVEYSKESKUS-VANHAINKODIN PERUSKORJAUS ETENEE

2 Kuntien toimintaympäristön muutos ja Euran kunnan strategia Valtuustossa hyväksyttiin syksyllä 2010 Euran kunnan strategiset linjaukset vv Osana strategiakirjatyötä arvioitiin, että kunnan tulee varautua mm. seuraaviin toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin tulevien vuosien aikana: - globalisaatiokehitys ja kansainvälisen talouden välittömät heijastus- ja kerrannaisvaikutukset myös paikalliselle tasolle - suomalaisen elinkeinorakenteen muutos ja kansainvälinen työnjako/ kilpailu - Euroopan unionin murros ja uudistuminen - väestölliset muutokset/paine palveluiden uuteen kohdentamiseen - alue-, kunta- ja yhdyskuntarakenteen muutos - uudistuva lainsäädäntö sekä valtion nykyistä vahvemmat ohjaus- ja kontrollijärjestelmät - julkisen talouden rahoitusvaje ja velkaantuminen - julkisen ja yksityisen sektorin henkilöstöpoliittisten toimintamallien yhdenmukaistuminen - kunnallisen demokratian ja kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien uudistu-minen/kunnalliskulttuurin kehittäminen. Edellä kuvatut kehityspiirteet ovat koskettaneet kuntia ja niiden toimintaa ennakoituakin voimakkaammalla otteella. Vuoden 2015 aikana Euran kunta tulee osaltaan tekemään päätöksensä tulevasta kuntarakenteesta ja myös sosiaali- ja terveyspalveluiden uudelleen järjestely on edessä. Sekä kuntarakenne- että sote-valmisteluun kuntia velvoittaa voimassa oleva lainsäädäntö, joka tosin on vielä eräin osin keskeneräistä. Nyt on hyvä uudelleen arvioida, millaisessa yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa kentässä tulemme toimimaan esim. seuraavan 10 vuoden aikana. Päätöksiä tehtäessä on hyvä korostaa, että Euran kunnan päättäjillä on velvollisuus turvata asukkailleen laadukkaat ja riittävät perus- ja muut välttämättömät palvelut myös tulevina vuosina. Samoin on arvioitava kuntatalouden tila ja tuleva kantokyky ja varmistettava palveluiden ja investointien rahoitus. Laaditussa kuntarakenneselvityksessä on ns. painelaskelman avulla kuvattu kuntatalouteen syntyvää rahoitusvajetta ja veroprosenttiin kohdistuvaa painetta. Viime vuosien aikana Euran kunta on panostanut teollisuuden ja muun yritystoiminnan kilpailukykyisten toimintaedellytysten turvaamiseen ja kehittämiseen. Aktiivinen elinkeinopolitiikka ja tiivistyvä yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on välttämätöntä myös tulevina vuosina. Kuntaa kehitetään parhaiten eri toimijoiden yhdensuuntaisin ponnistuksin. Merkittäviä ratkaisuja valmisteltaessa on hyvä käydä mahdollisista vaihtoehdoista laajaa julkista keskustelua. On kuitenkin hyvä muistaa kuntalain keskeiset lähtökohdat. Kunnan päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto. Päätöksiä tehdessään valtuustoa ohjaa laissa säädetty kunnan perimmäinen tarkoitus: kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia. Matti Lahtinen kunnanjohtaja

3 Eduskuntavaalit 2015 ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT JA -AJAT VAALIPÄIVÄ klo 9-20 Äänestysalueet ja -paikat Euran kirjasto Satakunnankatu Eura arkisin klo la ja su klo Kauttua Kauttuan koulu Harjutie 16, Kauttua 2 Vahe Koulukeskus Savikontie 11, Eura 3 Kirkonkylä Kirkonkylän koulu Sorkkistentie 4, Eura Kiukaisten kirjasto Kunnankuja Kiukainen Honkilahden koulu Koskenkylänraitti Honkilahti torstai perjantai klo klo Sorkkinen Sorkkisten koulu Kuurnamäentie 207, Eura 5 Honkilahti Honkilahden koulu Koskenkylänraitti 15, Honkilahti 6 Hinnerjoki Hinnerjoen koulu Rinnomäentie 15, Hinnerjoki 7 Eurakoski Kiukaisten kirjasto Kunnankuja 3, Kiukainen 8 Panelia Panelian kirjasto Mäkiläntie 1, Panelia Kotiäänestykseen ilmoittautuminen on tehtävä Euran kunnan keskusvaalilautakunnalle (p ) viimeistään 7.4. ennen klo 16. Tapahtumakalenteri kevät asti Jokapäiväinen paperimme -näyttely Euran pääkirjastossa Miltä maailma näyttäisi tänään, ellei paperia olisi keksitty? Suomen käsityön museon tuottama Jokapäiväinen paperimme -näyttely vie katsojansa mielenkiintoiselle löytöretkelle arkisen, mutta välttämättömän paperin maailmaan. Näyttelyssä paperia tarkastellaan historian, kulttuurihistorian, käsityön, taiteen ja paperin tekemisen näkökulmista ko 10 Euran pääkirjaston lukupiiri klo 14 Kustaan soitto, Kustaa Järvisen muistoksi järjestettävä kansanmusiikkitapahtuma Euran yhteiskoulun auditoriossa. Järj. Euran Soittokunta ja Pelimannit ry klo 9.30 Kiukaisten lähikirjaston satuhetki 1.4. klo 13 Viisaat ja vireät luento seniori-ikäisille Euran seurakuntakeskuksessa 9.4. klo 18 Taikuriesitys Taikuri Alfrendo ja rakkauden voima Euran koulukeskuksen auditoriossa 9.4. klo 18 Kirjailija Roope Lipasti Euran pääkirjastolla klo Jenni Vartiainen Euran urheilutalolla klo 15 Kolmen kuoron (Hinnerjoen Jokisointujen, Laitilan kirkkokuoron ja Tampereen tuomiokirkon Cantionale-kuoron) yhteisesitys Euran kirkossa. Konsertissa kuullaan Bachin kantaatti nro 106, D. Buxtehuden kantaatti Laitilan kirkkokuoron esittämänä sekä Stephen Evansin urkusoolo klo 17 Isac Elliot Euran urheilutalolla klo 10 Euran pääkirjaston lukupiiri klo 9.30 Panelian lähikirjaston satuhetki 2.5. klo Viikinkiajan tori Esihistorian opastuskeskuksessa 6.5. klo 15 Viisaat ja vireät -luento seniori-ikäisille Euran seurakuntakeskuksessa 8.5. klo 10 Euran pääkirjaston lukupiiri klo 20 Jari Sillanpää Euran urheilutalolla klo 9.30 Kiukaisten lähikirjastojen satuhetki Pyhäjärvimessut Euran Urheilutalolla Poiminnat ilmoitetuista tapahtumista, tarkemmat tiedot järjestäjiltä, muutokset mahdollisia. EURALEHTI Toimitus: Johanna Aalto Elina Ravantti Kuvat: Anne-Maarit Kalmeenoja (kansi) Merja Ala-Olla Tarmo Malinen Elina Ravantti Helena Lamminen Istockphoto Ulkoasu ja sivunvalmistus: Mainos Mariini Mari Aarikka Painopaikka: Eura Print Oy EURALEHTI 3

4 Koulutusta kasvatuskumppanuudesta Euran kunnan varhaiskasvatushenkilöstö (päivähoito ja esiopetus) osallistuu vuosien 2015 ja 2016 aikana ns. kaskukoulutukseen. Sana tulee termistä kasvatuskumppanuus, jota painotetaan niin päivähoidon kuin esiopetuksenkin arjessa. Kasvatuskumppanuus on nostettu tärkeälle sijalle kunnan keväällä 2014 valmistuneessa uudessa varhaiskasvatussuunnitelmassa. Teema painottuu myös uusissa Opetushallituksen esiopetussuunnitelman perusteissa (2014), joiden mukaan Euran kunnan esiopetussuunnitelma tullaan päivittämään elokuuhun 2016 mennessä. Kasvatuskumppanuusteemat ovat tärkeitä ja ajankohtaisia varhaiskasvatuksen alalla. Siihen liittyvät oleellisesti lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa sekä työyhteisön sisäinen kasvatuskumppanuus. Kasvatuskumppanuus on kirjattu STM:n Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (Vasu 2005), Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön -laatusuosituksiin sekä Ope- tusministeriön Perusopetuksen laatukriteereihin (2010). Kasvatuskumppanuus edistää lapsen ääntä arvostavan palvelukulttuurin, dialogisen vuorovaikutuksen ja luottamuksellisten yhteistyösuhteiden luomista lapsen kasvu- ja kehitysympäristöihin. Kasvatuskumppanuudessa ammattilaiset varhaiskasvatuksessa sitoutuvat lapsen huolenpidon, edun ja oikeuksien edistämiseen yhteisymmärryksessä vanhempien kanssa. Kasvatuskumppanuusmenetelmä rakentaa dialogista kasvatuskulttuuria lasten erilaisissa kasvuympäristöissä. Menetelmä soveltuu hyvin käytettäväksi myös esim. kouluissa, neuvoloissa ja lastensuojelussa. Varhaiskasvatuksessa kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan vanhempien ja henkilöstön tietoista sitoutumista toimia yhdessä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. Kasvatuskumppanuudessa yhdistetään vanhempien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten lasta koskevat tiedot ja kokemukset. Vanhempien ja kasvattajien keskinäinen luottamus, tasavertaisuus ja kunnioitus luovat edellytykset lapsen hyvinvoinnin turvaamiselle. Henkilöstön vastuulla on luoda edellytykset tasavertaiselle yhteistyölle. Kasvatuskumppanuuden tavoitteena on edistää vanhempien osallisuutta palveluihin sijoittuvissa lapsen kehitysympäristöissä. Koulutuksen tavoitteena on löytää keinoja ja työkaluja kasvatuskumppanuuden toteuttamiseen, vanhempien kohtaamiseen sekä pienen lapsen kasvun ja kehityksen kokonaisvaltaiseen tukemiseen. Koulutuksessa pohditaan, miten työntekijä voi varhaiskasvatuksen arjessa kohdata vanhemmat ja luoda luottamuksellisen kumppanuussuhteen, miten huomioida kasvatuskumppanuus esimerkiksi vanhempainvarteissa tai vasukeskusteluissa. Koulutuksen työskentelytapoja lyhyiden luento-osuuksien ohella ovat toiminnalliset menetelmät: yhteiset keskustelut ja pohdinnat, pienryhmätyöskentelyt sekä kumppanuustaitojen harjoitukset. Koulutus toteutetaan n. 20 henkilön ryhmissä, joissa on edustusta kaikista varhaiskasvatuksen ammattiryhmistä. Koulutus tarjoaa osallistujille mahdollisuuden keskinäiseen tutustumiseen ja verkostoitumiseen sekä koulutustehtävissä saatujen kokemusten ja tietojen vaihtamiseen ja reflektointiin. Kouluttajana toimii KM, varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja Kasku-kouluttaja Marja Saine. Varhaiskasvatuspäällikkö Pauliina Virta Päivähoitoon haku ja esiopetukseen ilmoittautuminen Euran kunnan päivähoitoon haku ja esiopetukseen ilmoittautuminen toimintavuodeksi on ajalla Hakulomakkeita saa kasvatus- ja opetustoimistosta, varhaiskasvatusyksi-köistä sekä varhaiskasvatuksen kotisivuilta. Lomakkeet palautetaan kasvatus- ja opetustoimistoon. Päivähoito- päätökset lähetetään koteihin huhtikuun loppuun mennessä. Esiopetusikäiset saavat ilmoittautumislomakkeen postitse kotiin. Samalla lomakkeella voi myös hakea päivähoitoa. Lomakkeet palautetaan koulukeskuksen auditoriossa pidettävään Ilolla eskariin -tilaisuuteen. Tilaisuudessa on samalla mahdollisuus saada tietoa esiopetuksesta sekä kuulla esiopetuksen järjestämisestä havainnollisia esimerkkejä eri esiopetusyksiköistä. Esi-opetuspäätökset lähetetään koteihin toukokuun 2015 loppuun mennessä. Suomessa on elokuusta 2015 alkaen voimassa esiopetusvelvollisuus. 4 EURALEHTI

5 Euran kunnan opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut Psykologi- ja kuraattoripalveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollon psykologin ja kuraattorin antamaa opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta, joilla: 1) edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa 2) tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki /1287) Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut koskevat kaikkia oppilaita/opiskelijoita esikouluikäisistä lukiolaisiin. Psykologien ja kuraattorien työ on niin yksittäisten oppilaiden kuin koko kouluyhteisön hyvinvoinnin tukemista. Toimimme yhteistyössä oppilaiden, perheiden, koulun henkilökunnan sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Yhteydenotto Voit ottaa yhteyttä joko puhelimitse ( ) tai jättämällä yhteydenottopyynnön sähköpostin/wilman kautta. Keväällä 2015 tavoitat meidät myös päivystyspuhelinaikoina: ma-ti vastaava koulukuraattori Jutta Mäntylä-Salo ke-to koulupsykologi Sari Hesselgren pe koulukuraattori Marjut Kulmala Käyntiosoitteemme on Ahmasojan koulu, Savikontie 11, Eura Vastaava koulukuraattori Jutta Mäntylä-Salo - opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluiden koordinointi - tuki- ja keskustelukäynnit - konsultaatio ja verkostotyö - luokka- ja/tai pienryhmätyöskentely - koulun ja kodin yhteistyön tukeminen ja kasvatuskumppanuus - esiopetus: Honkilahden ja Käräjämäen esiopetus - koulut: Hinnerjoen ja Honkilahden alakoulut Ahmasojan koulu, Euran yhteiskoulu, Euran lukio puh , Koulukuraattori Marjut Kulmala - tuki- ja keskustelukäynnit - luokka- ja /tai pienryhmätyöskentely - konsultaatio ja verkostotyö - koulun ja kodin yhteistyön tukeminen ja kasvatuskumppanuus - esiopetus: Panelian, Harolan, Kirkonkylän, Kauttuan ja Suvituulen esiopetus - koulut: Kirkonkylän, Kauttuan, Sorkkisten, Panelian ja Kiukaisten alakoulut sekä Kiukaisten yhteiskoulu puh , Opiskeluhuollon tiimi Sari Hesselgren, Marjut Kulmala, Jutta Mäntylä-Salo ja Satu Nordlund. Kuva Helena Suojanen. Koulupsykologi Satu Nordlund - oppimisen ongelmien selvittely ja tukitoimien suunnittelu yhteistyössä koulun ja perheen kanssa - tukitoimien suunnittelu - kouluvalmiuden arvioinnit esikouluikäisille - psykologiset tutkimukset - konsultaatio ja verkostotyö puh , Koulupsykologi Sari Hesselgren - tuki- ja keskustelukäynnit - ryhmät - KiVa Koulu -ohjelman konsultointi ja koulutus henkilökunnalle - työnohjaus - konsultaatio ja verkostotyö puh , Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen Haussa on mukana: Ammatilliset perustutkinnot Lukiokoulutus Kevään yhteishaussa haetaan myös Steiner-lukioihin. Koulutuksiin voi tutustua Opintopolussa. Korkeakoulujen yhteishaun 2. hakuaika Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen suomen- ja ruotsinkieliset koulutukset on haussa 2. hakuaikana. Korkeakoulut julkaisevat yhteishaun valinnan tulokset viimeistään 1.7. Katso tarkat tiedot lähteestä EURALEHTI 5

6 Seniori-ikäisten kulttuuriviikko Eurassa ma 9.3. klo Wanhan ajan koulupäivä Kännön vanhalla koululla. Ohjelmassa mm. oppitunti 50-luvun tapaan, lauletaan yhdessä vanhan ajan koululauluja, vanhaa koulurekvisiittaa (vanhoja kirjoja, ainevihkoja, ystävä- ja värssykirjoja ym.) voi ottaa mukaan, sen sijaan kännykkä ja muu tietotekniikka on syytä jättää kotiin. Karttakeppiä heiluttaa opettaja Harri Lehtonen. ti klo Seniori-ikäisten talvipäivä Euran urheilutalolla. Monenlaista ohjelmaa, väliajan (väliajalla kahvi ja leivonnainen 3 ) jälkeen tanssia, jonka tahdittaa Soitinyhtye Satakielet solisteineen Järj. yhteistyössä euralaisten eläkeläisjärjestöjen ja liikuntapalveluiden kanssa. ke klo 10 to klo 14 pe klo 18 la klo 10 Tule kirjastoon kuulemaan lukuvinkkejä historiallisista romaaneista ja kadonneesta ajasta, vinkkaajina toimivat Ea Anita Wirtavuori ja Sarianna Koivisto. Tapio Männistö kertoo kirjastaan Torpan tarinoita ja sen syntyvaiheista Pyhäjärvi-instituutissa. Kankkulan kaivolla teatteri Eurooppa 4:n esittämänä Euran Pirtillä. Legendaarinen kuunnelma nyt päivitettynä lavaversiona. Kankkulan kaivolla kertoo Kankkula-nimisestä hämäläisestä maalaispaikkakunnasta, jonka keskuksena on kuuluisa Kankkulan kaivo. Tippavaaran isäntä ja muut hahmot heräävät henkiin tässä hulvattomassa 60-lukulaisessa lavahupailussa. Kahvipaussin (kahvi + pulla + Euran rinkilä 4 ) jälkeen lauletaan orkesterin säestämänä tuttua musiikkia. Liput 5 euroa kannattaa varata ennakkoon ilmoittautumiset tai puh Opastettu kierros esihistorian opastuskeskus Nauravassa lohikäärmeessä pääsymaksun ( 2 ) hinnalla. la klo 16 Klaus Härön uusi elokuva Miekkailija elokuvateatteri Kauttuan kuvassa, liput 9. su klo 14 Ooppera Madame Butterfly elokuvateatteri Kauttuan kuvassa, liput 20. Yksi maailman upeimmista kokemuksista, Handa Opera Sidneyn satamassa, palaa valkokankaille modernilla tulkinnalla Puccinin kunniasta ja rakkaudesta kertovalla oopperalla Madama Butterfly. ma klo Tule katsellaan vanhoja Eura-aiheisia postikorttimaisemia Pekka Helanderin kokoelmista Euran koulukeskuksen auditoriossa. Pekka Helander kertoo kuvien aiheista. Huom! Tilaisuuksiin ovat lämpimästi tervetulleita muutkin kuin seniori-ikäiset. Järj. Euran kulttuuripalvelut 6 EURALEHTI

7 Nuorisopalvelut Nuorisotilojen aukioloajat Kauttuan nuorisotila maanantai-keskiviikko klo Mininuokkari 3-6 lk maanantai-torstai klo Nuokkari vuotiaat Kiukaisten nuorisotila tiistai klo Mininuokkari 3-6 lk maanantai klo Nuokkari vuotiaat tiistai-keskiviikko klo Nuokkari vuotiaat Työpaja Työpajalta yksityiset, yritykset ja kunnan eri hallintokunnat voivat tilata apua esimerkiksi seuraaviin tehtäviin: - Muuttoavut - Pienet korjaustyöt - Pihatyöt - Pienimuotoiset puutyöt tilauksesta Hinnat: Yksityiset 8 /h Yritykset 13 /h Työpajalta voi myös tilata seuraavia tuotteita: Pannunalunen 3 Linnunpönttö 8 Lintulauta 8 Jakkara 8 Kukkalaatikko Sisustustikkaat 18 puh Yhteystiedot nuorisosihteeri Teija Henriksson, puh nuoriso-ohjaaja Marika Tiira, puh nuoriso-ohjaaja Antti Rantaniva, puh etsivä nuorisotyöntekijä Henna Lomppi-Nurmi, puh etsivä nuorisotyöntekijä Katja Uustalo, puh yksilövalmentaja Olli-Ville Liukkonen, puh työvalmentaja Timo Patjas, puh EURALEHTI 7

8 Kansalaisopisto Alkavia kursseja keväällä 2015 Hopeakoru Lasinsulatus Pääsiäiseksi Seitsämän sortin pikkuleivät 9.5. Kansalaisopiston kevätnäyttely kännöllä la-su klo 12-15, ma-to klo la esiintyvät: klo 12 Harmonikat klo 13 Vanhaan malliin yhteislaulu tuokio klo 14 Anitan Euran viuluryhmä su 12.4 klo Yksinlauluesityksiä. Puffetti Kiukaisten yhteiskoulussa su klo ohjelmatuokio alkaa klo 13. Puffetti Lasten ja nuorten kuvataideryhmät Kännön koululla Ma-pe klo Näyttelyn avajaiset klo Euralainen tyky-päivä on erilainen elämys! Tyky-toiminta ajatellaan yleensä liikuntapäivinä ja työnantajan kustantamina kuntosalikäynteinä. Fyysisen työkyvyn kannalta liikunnalla onkin suuri merkitys. Sen ohella pitäisi huolehtia myös henkisestä kunnosta. Taide ja kulttuuri tuovat työkyvyn ylläpitoon uudenlaista sisältöä: yhteistä tekemistä ja kokemista, onnistumisen elämyksiä sekä luovaa iloittelua Euralaiset käsityöläiset ja taiteilijat tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja erilaisen tyky-päivän viettoon. Aikaisempaa kokemusta ei tarvitse olla, vaan tärkeää on yhdessä tekeminen ja kokeminen! Miltä kuulostaisi esimerkiksi leipoa yhdessä Euran rinkilöitä Euran Pirtillä, äänittää yritykselle oma mainoslaulu tai kisailla Härkänummen viikinkikylässä? Tämä ja paljon muuta on mahdollista kokea työyhteisön kanssa. Lisätietoja Kuva: Matti Laine 8 EURALEHTI

9 Kirjaston vieraita Keskiviikkona 4.3. klo 14 FL, psykologi Pirkko Lahti: Jaksamisen lähtökohdat arjen toimivuus ja hyvä mieli. Viisaat ja vireät -luento seniori-ikäisille Euran seurakuntakeskuksessa Lauantaina 7.3. runopaja Biolanin konttorilla klo 12-16, vetäjänä runoilija Tommi Parkko Torstaina 9.4. klo 18 kirjailija Roope Lipasti kertoo tuotannostaan Euran pääkirjaston Kamarissa. Keskiviikkona 6.5. klo 15 Ludmila Talzi ja Taini Rantanen: Tänä iltana täysikuu suomalaista tangolyriikkaa Olavi Virtaa muistaen. Viisaat ja vireät -luento seniori-ikäisille Euran seurakuntakeskuksessa. Lukuviikko Pääkirjastolla lehtien ja kirjojen myyntiä päättäjien lukukokemuksia ja -vinkkejä Pääkirjaston vitriinin näyttelyt Kaisa Soveron näyttely helmi-maaliskuussa Minna Haaparannan näyttely huhti-toukokuussa Lukupiiri Lukupiiri kokoontuu perjantaisin kirjaston kokoushuoneessa klo 10 alkaen. Käsiteltävät teokset: pe Patrick Modiano: Kehäbulevardit pe Jussi Valtonen: He eivät tiedä mitä tekevät pe 8.5. runojen aamu Lukupiiriä vetää kirjastotoimenjohtaja Sarianna Koivisto. Lukupiiriin on vapaa pääsy. Lisätietoja Euran pääkirjastosta. Kiukaisten ja Panelian lähikirjastojen satuhetket pe Kiukaisissa pe Paneliassa pe Kiukaisissa Satuhetki alkaa klo 9.30 Luetaan pari mukavaa kertomusta. Ohjelmassa myös pientä puuhaa ja lainausmahdollisuus. Tervetuloa kaikki alle kouluikäiset oman aikuisen kanssa. EURALEHTI 9

10 Kotihoidon kehittäminen Eurassa Kotihoito on yhdistänyt kotipalvelun ja kotisairaanhoidon vuonna Kotihoidon henkilöstö on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joiden osaaminen kattaa laaja-alaisesti hoivan, sekä sairauden ja terveydenhoidon tehtäviä. Kotihoito on osa kotona asumista tukevia palveluita, joita on kunnassa lähdetty valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti kehittämään. Kehittämistyö jatkuu vuoden 2015 aikana. Vastuuhoitaja Kotihoidon asiakkaille nimetään alkuvuoden aikana vastuuhoitaja, joka vastaa asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelman ja muiden palveluiden ajantasaisuudesta sekä toimii yhteyshenkilönä omaisten ja muiden palveluntuottajien välillä. Tietotekniikan hyödyntäminen palveluissa Kotihoidossa on otettu käyttöön kattava asiakastietojärjestelmä, joka avulla kaikki asiakkaan hoitoon osallistuvat tahot pystyvät kokonaisvaltaisesti turvaamaan asiakkaan hoidon. Lisäksi käyttöön saadaan toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla turvataan asiakkaille oikea-aikainen käynnin toteuttaminen. Kotihoidon lääkäripalvelut Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden lääkäripalvelut tuottaa vastuulääkäripalvelu Doctagon. Lääkäripalvelun avulla asiakkaita hoidetaan kokonaisvaltaisesti kotona, sillä lääkäri on asi- akkaiden tavoitettavissa kotihoidon henkilökunnan välityksellä ympärivuorokauden ja tekee tarvittaessa myös kotikäyntejä. Hoitohenkilökunnalla on käytössään enemmän tutkimusvälineistöä, joita lääkärin mukaan pystytään käyttämään kotona, eikä asiakkaan tarvitse lähteä terveyskeskukseen tutkimuksiin. Kotihoidon sairaanhoitajat toimivat myös osana kotisairaalaa, jonka avulla kotona pystytään antamaan terveyskeskussairaalatasoista hoitoa. Kotipiirin vanhustentalot Kotipiirin vanhustentaloilla tarjottavan kotihoidon toimintamallia uudistetaan perinteisen kotihoidon ja palveluasumisen välimaastoon sijoittuvasta yhteisöasumisen malliksi. Uudella mallilla pyritään lisäämään asukkaiden sosiaalista kanssakäymistä ja toimintakykyä. Veera Satola Kotihoidon vastuusairaanhoitaja Päivi Helminen Kotipalveluohjaaja Sanna Kotiranta Kotiutushoitaja Kotona asumista tukevat palvelut - kotihoito - tukipalvelut - alueellinen päivätoiminta - fysioterapeutin palvelut - toimintaterapeutin palvelut - muistihoitajan palvelut - päihde- ja mielenterveystyöntekijöiden palvelut 10 EURALEHTI

11 Terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjaus etenee Terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjaus alkoi joulukuun lopulla 2012 ja valmista pitäisi olla tammikuun lopussa Peruskorjauksen I-vaihe ja II-vaihe ovat jo ohi ja parhaillaan on menossa peruskorjauksen III-vaihe. Peruskorjauksen II-vaiheessa valmistuneet lääkärien vastaanottotilat, laboratorio, röntgen, fysioterapia ja välinehuolto toimivat jo vanhoilla paikoillaan uudistetuissa ja nykyaikaisissa tiloissa. Hallinto- ja toimistotilat siirtyivät vastaanottoosaston ja terveyskeskussairaalan välissä olevaan tilaan. Entisiin toimistotiloihin peruskorjattiin vastaanottotilat toiselle diabeteshoitajalle, jalkahoitajalle ja syöpäsairaanhoitajalle. Parhaillaan menossa olevassa peruskorjauksen III-vaiheessa peruskorjataan hammashuollon, neuvolan, työterveyshuollon, vanhainkodin vanhan puolen ja terveyskeskuksen pääsisäänkäynnin yhteydessä olevat tilat. III-peruskorjausvaiheen aikana pääoven alueen ollessa työmaa-aluetta, asiakkaiden kulku terveyskeskukseen tapahtuu terveyskeskuksen toiselta puolelta Käräjämäentieltä. Väistötilapääovi on tällöin vastaanottosiiven pohjoispäässä Käräjä- mäentien puolelta vasemman puoleinen ovi. Hammashuolto toimii peruskorjauksen aikana Euran kunnanviraston pihassa olevassa Wäentupa-rakennuksessa osoitteessa Sorkkistentie 10. Neuvolatoiminnat ovat III-vaiheen aikana Kelan talossa osoitteessa Satakunnankatu 21. Työterveyshuollon tilat ovat perusturvakeskuksen toisessa kerroksessa entisen valtion virastotalon pohjoispäässä osoitteessa Satakunnankatu 12. Vanhainkodin vanha puoli on väistötiloissa vanhainkodin uudisosan puolella ja osin myös terveyskeskussairaalan uudisosan puolella. Asiakkaiden kulku terveyskeskussairaalaan ja vanhainkotiin tapahtuu rakennuksen eteläpuolelta, Käräjämäen vanhustentalojen vierestä terveyskeskussairaalan ja vanhainkodin uudisosan pääovesta. Peruskorjauksen III-vaihe valmistuu syyskuun lopussa Terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjauksen IV-vaiheessa peruskorjataan terveyskeskussairaalan ja vanhainkodin uudisosan tilat. IV-vaihe alkaa lokakuun alkupuolella ja valmistuu tammikuun lopussa Markku Nurmi johtava hoitaja Kulku terveyskeskukseen tapahtuu remontin aikana Käräjämäentien puolelta, ohjeistaa johtava hoitaja Markku Nurmi. Vastaanottotilat toimivat jo vanhoilla paikoillaan uudistetuissa ja nykyaikaisissa tiloissa. Terveyskeskuslääkäri Tami Siren ja yläkuvassa hoitaja Marja-Leena Rautiainen. EURALEHTI 11

12 EURAN KUNTA Sorkkistentie 10 PL 22, Eura puh Euran Urheilutalon toimintaa keväällä 2015 EURAN URHEILUTALO SU 8.3. NAISTEN ILTA urheilutalolla klo Tuote-esittelyjä, hemmotteluhoitoja, uinti ja vesijumppaa/ jumppia, maksuton vaatteiden vaihtotori aulassa, arvontaa. 5 + uintimaksu. KE TO HUIKEA WIBIT -rata uimahallissa norm. uintimaksu. LA 4.4. KOKO PERHEEN LIIKUNTAMAA alakerrassa klo , 2 / lapsi. LA 4.4. PERHERIEHA uimahallissa klo , norm. uintimaksu. KE 6.5. ALLASTANSSIT monitoimialtaalla klo , norm. uintimaksu. PE LA HUIKEA WIBIT -rata uimahallissa norm.uintimaksu. LASTEN JA NUORTEN TUKIUIMAKOULUT SU toukokuussa + 1 krt kesäkuussa (yht. 5 kertaa) uimataidottomille ja/tai heikon uimataidon omaaville. Hinta 25 / osallistuja. Klo , 1 5-luokkalaisille Klo , 6 9-luokkalaisille Ilmoittautuminen tai nettisivujen kautta SIRKUSTELUTYÖPAJAT SU klo klo Akrobatiaa yli 7-vuotiaille klo Jongleerausta yli 7-vuotiaille Klo Vauvasirkusta alle 2-vuotiaille Klo Perhesirkusta kaikenikäisille Klo Ohjattu toimintarata kaikenikäisille Klo Ohjattu toimintarata yli 10-vuotiaille Toimintapajat ovat maksuttomia. Yhteistyössä Satasirkus ry, Euran nuorisopalvelut ja Euran perhekeskus. Ilmoittautuminen sirkustelutyöpajoihin: 30.4 mennessä. UIMAHALLIN AUKIOLOAJAT Yleisöuintiajat Ma klo aamu-uinti klo Ti klo aamu-uinti klo Ke klo To klo aamu-uinti klo Pe klo aamu-uinti klo La klo Su klo Lippukassa sulkeutuu arkisin klo ja viikonloppuisin klo Uimahalli on suljettuna 3.4., 5.4., 6.4., 1.5. ja Uimahalli sulkeutuu myös Pyhäjärvimessujen ajaksi ! Uimahalli jää kesätauolle ja avaa ovensa taas 17.8.! Kesäkuussa ei ole aamu-uinteja VESILIIKUNNAN PERUSTEET -koulutus klo Käydään läpi vesiliikunnan perusliikkeet ja muunnelmat matalassa ja syvässä vedessä. Hinta 20 /osallistuja. Maksetaan käteisellä paikan päällä. Ilm. Euran kunnan lasten yleiset uimakoulut järjestetään perinteisesti kesäkuun alussa ! Ilmoittautumiset uimakouluihin alkavat huhtikuun lopulla! Lisätiedot: tai facebook euran urheilutalo Wibit-radan valmisteluissa Aki Helander ja Marjo Elomaa. Kuva Timo Reiman.

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 9.12.2014 www.kerava.fi 1 Esiopetuksen velvoittavuus Perusopetuslain (628/1998) 26 a ja 35 mom. 1 mukaan lapsen on koulun aloittamistaan edeltävänä vuonna osallistuttava

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa 8.12.2015 Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Arjenlähtöistä osallisuutta lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma - tukee lapsen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Ekaluokkalaisen päivä SEIJA NIEMELÄ JA MINNA KESTI 1AB OPPIMISKULTTUURIN MUUTOS opettajan ja lapsen rooli koulussa lapsen henkilökohtainen oppimispolku yhdessä tekeminen lapsen

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

HAULIKKOJAOSTO HARJOITUSAJAT HAULIKKOJAOSTO 2016

HAULIKKOJAOSTO HARJOITUSAJAT HAULIKKOJAOSTO 2016 HAULIKKOJAOSTO 2016 HAULIKKOJAOSTO Pj Risto Väyrynen 040 5166 045 Siht. + nettisivut Päivi Laine 040 8472 411 paiv.lain@gmail.com Rah.hoit./Amp.koulu Matti Kokkonen 040 5511 544 Ratavastaava Markku Kokkonen

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus 9.12.2016 Kauhava Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO, VARHAISKASVATUS - ESIOPETUS Kuukausi Mitä tehdään/toimenpiteet Vastuuhenkilö/taho Tammikuu Helmikuu Tiedotetaan

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA POSION KUNTA / PÄIVÄHOITO Lapsen nimi LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kasvatuskumppanuus on yhteistyötä, jossa vanhemmat ja henkilöstö yhdessä sitoutuvat toimimaan lapsen parhaaksi kasvun, kehityksen

Lisätiedot

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty 10.11.2016 Tuolijumppa Olohuoneessa torstaisin klo 12.00-12.30 vapaaehtoisemme ohjauksessa ja jumpan jälkeen on kahvittelua, ei osall.maksua! Kuntosalivuorot Loimaalla Tuulensuun

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2012 2013 PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI Työsuunnitelma hyväksytty:..20 Päiväkodin johtaja Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman toteutuksen arviointi:..20

Lisätiedot

Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta Koululaisten iltapäivätoiminta Lukuvuosi 2014 2015 Huolenpitoa ja kavereita Turvallinen iltapäivä koulupäivän jälkeen Helsingissä järjestetään 1. 2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille iltapäivätoimintaa

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003).

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). 1 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lainsäädäntö Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa säädetyn

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi!

Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi! Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi! Lapsiparkkiin ovat tervetulleita 0-6 vuotiaat lapset. Lapsiparkissa hoitajina toimivat perhetyöntekijät. Tee rauhassa ruokaostokset, piipahda vaatekaupassa

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA HÄMEENLINNASSA

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA HÄMEENLINNASSA IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA HÄMEENLINNASSA Päivätoiminta on kotihoidon tukipalvelu, joka on tarkoitettu: hoivaa tarvitseville tai muistisairaille virkistykseksi ja vertaistueksi, toimintakykyä

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Sievin pilotti. Tiedonsiirto päivähoidon ja. esiopetuksen välillä

Sievin pilotti. Tiedonsiirto päivähoidon ja. esiopetuksen välillä Sievin pilotti Tiedonsiirto päivähoidon ja esiopetuksen välillä Kehittämisprossessin käynnistäminen Kallion varhaiskasvatus on mukana Lapsen hyvä arki-hankkeessa Sievissä päivähoitopalvelut järjestää ppk

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Lasten museokesä 2013

Lasten museokesä 2013 Lasten museokesä 2013 Museoiden kesä on täynnä tapahtumia, ja moni niistä on tarkoitettu erityisesti lapsille. Haluaisitko kehrätä, oppia vanhan ajan valokuvauksesta ja otattaa itsestäsi visiittikorttikuvan

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

HAULIKKOJAOSTO HARJOITUSAJAT HAULIKKOJAOSTO 2014

HAULIKKOJAOSTO HARJOITUSAJAT HAULIKKOJAOSTO 2014 HAULIKKOJAOSTO 2014 HAULIKKOJAOSTO Pj Marko Aalto 040 8217 707 Siht. + nettisivut Päivi Laine 040 8472 411 paiv.lain@gmail.com Rahastonhoit. Matti Kokkonen 040 5511 544 Ampumakoulut Matti Kokkonen 040

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Valtakunnalliset linjaukset Kuntatason linjaukset Yksikkötason suunnitelmat

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle

Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Lappeenranta 9.10.2013 Kotihoito on ennaltaehkäiseviä ja toimintakykyä edistäviä

Lisätiedot

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Iltapäiväseminaari 5.4.2016 Johanna Sinkkonen koti- ja erityisasumisen johtaja Esimerkkejä lainsäädännöstä tulevasta kuulemisen ja vaikuttamismahdollisuuksien

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2013 2014 Pikkuniitun vuoropäiväkoti Työsuunnitelma hyväksytty..20 Päiväkodin johtaja Johtokunnan puheenjohtaja Päiväkoti / Koulu Pikkuniitun vuoropäiväkoti

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

PERJANTAI 18.10. MAANANTAI 21.10.

PERJANTAI 18.10. MAANANTAI 21.10. PERJANTAI 18.10. YÖKAHVILA, Aika: klo 18.00 23.30, 8lk 18v Paikka: Nuorisotalo Wanha Vesilaitos (Kauppakatu 1b) Hinta: Maksuton, 0-promillea Lisätietoja: nuoriso-ohjaaja Teemu Eskelinen p. 044-7100380

Lisätiedot

MYYRMÄKITALON TAPAHTUMAT HUHTIKUUSSA 2016

MYYRMÄKITALON TAPAHTUMAT HUHTIKUUSSA 2016 MYYRMÄKITALON TAPAHTUMAT HUHTIKUUSSA 2016 Kaikki tapahtumat ja tilaisuudet ovat maksuttomia! 4.4. 9.4.2016 ma-pe klo 9 20, la klo 10-16 Poistokirjamyynti Myynnissä poistokirjoja 50 snt/ kpl Tapahtumapaikka:

Lisätiedot

Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa

Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä Rakennetaan lapsen hyvää arkea Oulu 6.5.2010 Anu Määttä, kehittämiskoordinaattori,

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Keinupuistokeskuksen Syyskuu

Keinupuistokeskuksen Syyskuu Torstai 1.9. Koko päivän Keinupuistokeskuksen Syyskuu Tule tutustumaan Kanervan ryhmiin ja TOIVO -Mummusikaalin tekoon 10.15-11.00 Yhteislaulua, ravintolasalissa 10.00-12.00 Lähitorin fysioterapeutin vastaanotto

Lisätiedot

TERVETULOA VETURITALLEILLE!

TERVETULOA VETURITALLEILLE! TERVETULOA VETURITALLEILLE! Veturitallit on Jyväskylän nuorten ja nuorten aikuisten aktiivisen toiminnan keskus. Veturitalleilla nuoret järjestävät oman elämänsä näköistä toimintaa. Ota Veturitallien työntekijöihin

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017 Teematyöpaja III Opetushallitus 22.1.2016 TEEMATYÖPAJAN 22.1.2016 OHJELMA / PROGRAM 9.30 10.00 Ilmoittautuminen ja kahvi/ Anmälan och kaffe, Monitoimisalin aula

Lisätiedot

YHDESSÄ OPPIMISEN TAIDOT JA RYHMÄDYNAMIIKKA

YHDESSÄ OPPIMISEN TAIDOT JA RYHMÄDYNAMIIKKA KUTSU ESAVI/5965/2016 Etelä-Suomi 21.6.2016 Opetus- ja kulttuuritoimi - vastuualue Jakelussa mainituille Miten ohjaan yksilön ja ryhmän taitoja tukemaan uuden opetussuunnitelman mukaista oppimista? Tervetuloa

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI VERKKOLEHTI , vk 33

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI VERKKOLEHTI , vk 33 SUUPOHJAN AMMATTIINSTITUUTTI INSTITUUTTIA KOSKEVAT ASIAT ma 12.8.2013 Syyslukukauden yhteinen aloitus ammattioppilaitoksella klo 8.00. Opettajien kokous klo 10.00. Yhteinen lounas klo 11.30, sen jälkeen

Lisätiedot

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Pöllöntaival Lapselle perusturvallinen hyvä arki päiväkodissamme Iidesranta ja Järvensivu Yhteystiedot Arvot ja strategiaperusta

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous Aika: 28.11.2009 klo 9.00 Paikka: Läsnä: Luontokapinetti Kopan koulu Jorma Kaarto (Viikkolehti), Päivi Erävesi, Ulla Helmisaari, Jari Helmisaari, Arimo Helmisaari, Timo Hämäläinen,

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Elämänlaatua ikäihmisille

Elämänlaatua ikäihmisille Elämänlaatua ikäihmisille kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut tukevat ikäihmisten elämänlaatua Kulttuuri on hyvin moninaista. Se kuuluu jokaisen arkeen. Tampereen kaupungin

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI VERKKOLEHTI 04.03.2013 10.03.2013, vk 10

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI VERKKOLEHTI 04.03.2013 10.03.2013, vk 10 INSTITUUTTIA KOSKEVAT ASIAT ma 4.3.2013 talousjohtaja Sjoella klo 12.45 alkaen klo 8.15, Johtoryhmä klo 13.00, Voutilainen maakuntaliitossa ke 6.3.2013 klo 9.00, Tuulivoimakoulutus alkaa, samalla lehdistötilaisuus

Lisätiedot

Tervetuloa. päivätoimintaan. Päiväkeskus Päivänkaari

Tervetuloa. päivätoimintaan. Päiväkeskus Päivänkaari Tervetuloa päivätoimintaan Päiväkeskus Päivänkaari Kohtaamisen iloa suurella sydämellä! Toiminta-ajatus ja arvot Päiväkeskus Päivänkaari tarjoaa hämeenlinnalaisille kotihoidossa oleville ikäihmisille ja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko.

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko. SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallituksen jäsenet 2 Jäsenedut 3 Hoitovuorokausikorvaus 3 Kuntoutus/Kurssitoiminta 4 Tukihenkilötoiminta 5 Keskusteluillat 6 Osaston toiminta 7 Liikuntaa syöpäpotilaille 8 Yhteystiedot

Lisätiedot

YHTEISHAKU JATKO OPINTOIHIN 2014

YHTEISHAKU JATKO OPINTOIHIN 2014 Juhannuskylän koulun 9.luokkalaisten vanhempainilta 07.11.2013 Yhteishaku 2014 Opinto ohjaaja Tiina Myllymäki, Juhannuskylän koulu Ammatilliset opinnot Opinto ohjaaja Merja Helin, Tredu Yhdistelmäopinnot

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö on kokonaisvaltaista kotiin annettavaa tukea vanhemmuuden ja arjen haasteisiin. Tukea voidaan tarjota mm. vanhemman jaksamiseen,

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Seurakunta paikallisen yhteisön tulevaisuuden mahdollisuuksista

Seurakunta paikallisen yhteisön tulevaisuuden mahdollisuuksista Seurakunta paikallisen yhteisön tulevaisuuden mahdollisuuksista Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Maria Kaisa Aula 28.1.2016 Kirkollisen johtamisen forum - Vantaa Seurakuntien (hallinnollinen) toimintaympäristö

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla.

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Pellon ikäihmisten palvelut Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Kansalaisopisto: Eri kursseja mm. Joogan senioriryhmä vanhalla koululla, sekä musiikillinen viriketoiminta

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

KOUVOLAN YHTEISKOULU KESÄMUISTIO 2016 PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVÄLLE

KOUVOLAN YHTEISKOULU KESÄMUISTIO 2016 PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVÄLLE KOUVOLAN YHTEISKOULU KESÄMUISTIO 2016 PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVÄLLE YHTEISHAUN TULOKSET JULKAISTAAN AIKAISINTAAN TORSTAINA 16.6.2016 Ammatilliseen oppilaitokseen opiskelijaksi valitulle ilmoitetaan valinnasta

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/ Aika: 20.4.2016 klo 13 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Raunio Arja varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Pirkkala Aalto-Ropo

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, turvallisessa ryhmässä, eri-ikäisten lasten kanssa omana itsenään ja omista tarpeistaan

Lisätiedot

Esityksen aihe 9.10.2014

Esityksen aihe 9.10.2014 Tunne ja turvataidot osaamiseksi hankkeen satoa Helsinki Kaija Lajunen, Pirjo Lahtinen, Sirpa Valkama & Riitta Ala Luhtala 2 TUNNE JA TURVATAIDOT OSAAMISEKSI TUTA HANKE (2012 2014) Jyväskylän ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

LAHDEN ASUINALUEOHJELMAKOKONAISUUS

LAHDEN ASUINALUEOHJELMAKOKONAISUUS LAHDEN ASUINALUEOHJELMAKOKONAISUUS LAHDEN KAUPUNKI : KOKO LIIPOLA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Koulutuksellinen tasa-arvo hanke (rahoitus OKM) HELSINGIN YLIOPISTO / PALMENIA : ASUINALUE LAPSIPERHEIDEN KOKEMANA HYVINVOINTI

Lisätiedot

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen.

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen. Raskausajan valmennukset Suuhygienistin ja fysioterapeutin valmennus Suuhygienisti ohjaa suun hyvinvointiin liittyvistä asioista. Fysioterapeutin valmennuksessa opastetaan ergonomiasta, raskausajan liikunnasta

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot