EURALEHTI SENIORI-IKÄISTEN KULTTUURIVIIKKO KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN EURASSA TERVEYSKESKUS-VANHAINKODIN PERUSKORJAUS ETENEE. Honkilahden Patajärvi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURALEHTI SENIORI-IKÄISTEN KULTTUURIVIIKKO KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN EURASSA TERVEYSKESKUS-VANHAINKODIN PERUSKORJAUS ETENEE. Honkilahden Patajärvi"

Transkriptio

1 Julkinen tiedote joka talouteen Honkilahden Patajärvi EURALEHTI SENIORI-IKÄISTEN KULTTUURIVIIKKO KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN EURASSA TERVEYSKESKUS-VANHAINKODIN PERUSKORJAUS ETENEE

2 Kuntien toimintaympäristön muutos ja Euran kunnan strategia Valtuustossa hyväksyttiin syksyllä 2010 Euran kunnan strategiset linjaukset vv Osana strategiakirjatyötä arvioitiin, että kunnan tulee varautua mm. seuraaviin toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin tulevien vuosien aikana: - globalisaatiokehitys ja kansainvälisen talouden välittömät heijastus- ja kerrannaisvaikutukset myös paikalliselle tasolle - suomalaisen elinkeinorakenteen muutos ja kansainvälinen työnjako/ kilpailu - Euroopan unionin murros ja uudistuminen - väestölliset muutokset/paine palveluiden uuteen kohdentamiseen - alue-, kunta- ja yhdyskuntarakenteen muutos - uudistuva lainsäädäntö sekä valtion nykyistä vahvemmat ohjaus- ja kontrollijärjestelmät - julkisen talouden rahoitusvaje ja velkaantuminen - julkisen ja yksityisen sektorin henkilöstöpoliittisten toimintamallien yhdenmukaistuminen - kunnallisen demokratian ja kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien uudistu-minen/kunnalliskulttuurin kehittäminen. Edellä kuvatut kehityspiirteet ovat koskettaneet kuntia ja niiden toimintaa ennakoituakin voimakkaammalla otteella. Vuoden 2015 aikana Euran kunta tulee osaltaan tekemään päätöksensä tulevasta kuntarakenteesta ja myös sosiaali- ja terveyspalveluiden uudelleen järjestely on edessä. Sekä kuntarakenne- että sote-valmisteluun kuntia velvoittaa voimassa oleva lainsäädäntö, joka tosin on vielä eräin osin keskeneräistä. Nyt on hyvä uudelleen arvioida, millaisessa yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa kentässä tulemme toimimaan esim. seuraavan 10 vuoden aikana. Päätöksiä tehtäessä on hyvä korostaa, että Euran kunnan päättäjillä on velvollisuus turvata asukkailleen laadukkaat ja riittävät perus- ja muut välttämättömät palvelut myös tulevina vuosina. Samoin on arvioitava kuntatalouden tila ja tuleva kantokyky ja varmistettava palveluiden ja investointien rahoitus. Laaditussa kuntarakenneselvityksessä on ns. painelaskelman avulla kuvattu kuntatalouteen syntyvää rahoitusvajetta ja veroprosenttiin kohdistuvaa painetta. Viime vuosien aikana Euran kunta on panostanut teollisuuden ja muun yritystoiminnan kilpailukykyisten toimintaedellytysten turvaamiseen ja kehittämiseen. Aktiivinen elinkeinopolitiikka ja tiivistyvä yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on välttämätöntä myös tulevina vuosina. Kuntaa kehitetään parhaiten eri toimijoiden yhdensuuntaisin ponnistuksin. Merkittäviä ratkaisuja valmisteltaessa on hyvä käydä mahdollisista vaihtoehdoista laajaa julkista keskustelua. On kuitenkin hyvä muistaa kuntalain keskeiset lähtökohdat. Kunnan päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto. Päätöksiä tehdessään valtuustoa ohjaa laissa säädetty kunnan perimmäinen tarkoitus: kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia. Matti Lahtinen kunnanjohtaja

3 Eduskuntavaalit 2015 ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT JA -AJAT VAALIPÄIVÄ klo 9-20 Äänestysalueet ja -paikat Euran kirjasto Satakunnankatu Eura arkisin klo la ja su klo Kauttua Kauttuan koulu Harjutie 16, Kauttua 2 Vahe Koulukeskus Savikontie 11, Eura 3 Kirkonkylä Kirkonkylän koulu Sorkkistentie 4, Eura Kiukaisten kirjasto Kunnankuja Kiukainen Honkilahden koulu Koskenkylänraitti Honkilahti torstai perjantai klo klo Sorkkinen Sorkkisten koulu Kuurnamäentie 207, Eura 5 Honkilahti Honkilahden koulu Koskenkylänraitti 15, Honkilahti 6 Hinnerjoki Hinnerjoen koulu Rinnomäentie 15, Hinnerjoki 7 Eurakoski Kiukaisten kirjasto Kunnankuja 3, Kiukainen 8 Panelia Panelian kirjasto Mäkiläntie 1, Panelia Kotiäänestykseen ilmoittautuminen on tehtävä Euran kunnan keskusvaalilautakunnalle (p ) viimeistään 7.4. ennen klo 16. Tapahtumakalenteri kevät asti Jokapäiväinen paperimme -näyttely Euran pääkirjastossa Miltä maailma näyttäisi tänään, ellei paperia olisi keksitty? Suomen käsityön museon tuottama Jokapäiväinen paperimme -näyttely vie katsojansa mielenkiintoiselle löytöretkelle arkisen, mutta välttämättömän paperin maailmaan. Näyttelyssä paperia tarkastellaan historian, kulttuurihistorian, käsityön, taiteen ja paperin tekemisen näkökulmista ko 10 Euran pääkirjaston lukupiiri klo 14 Kustaan soitto, Kustaa Järvisen muistoksi järjestettävä kansanmusiikkitapahtuma Euran yhteiskoulun auditoriossa. Järj. Euran Soittokunta ja Pelimannit ry klo 9.30 Kiukaisten lähikirjaston satuhetki 1.4. klo 13 Viisaat ja vireät luento seniori-ikäisille Euran seurakuntakeskuksessa 9.4. klo 18 Taikuriesitys Taikuri Alfrendo ja rakkauden voima Euran koulukeskuksen auditoriossa 9.4. klo 18 Kirjailija Roope Lipasti Euran pääkirjastolla klo Jenni Vartiainen Euran urheilutalolla klo 15 Kolmen kuoron (Hinnerjoen Jokisointujen, Laitilan kirkkokuoron ja Tampereen tuomiokirkon Cantionale-kuoron) yhteisesitys Euran kirkossa. Konsertissa kuullaan Bachin kantaatti nro 106, D. Buxtehuden kantaatti Laitilan kirkkokuoron esittämänä sekä Stephen Evansin urkusoolo klo 17 Isac Elliot Euran urheilutalolla klo 10 Euran pääkirjaston lukupiiri klo 9.30 Panelian lähikirjaston satuhetki 2.5. klo Viikinkiajan tori Esihistorian opastuskeskuksessa 6.5. klo 15 Viisaat ja vireät -luento seniori-ikäisille Euran seurakuntakeskuksessa 8.5. klo 10 Euran pääkirjaston lukupiiri klo 20 Jari Sillanpää Euran urheilutalolla klo 9.30 Kiukaisten lähikirjastojen satuhetki Pyhäjärvimessut Euran Urheilutalolla Poiminnat ilmoitetuista tapahtumista, tarkemmat tiedot järjestäjiltä, muutokset mahdollisia. EURALEHTI Toimitus: Johanna Aalto Elina Ravantti Kuvat: Anne-Maarit Kalmeenoja (kansi) Merja Ala-Olla Tarmo Malinen Elina Ravantti Helena Lamminen Istockphoto Ulkoasu ja sivunvalmistus: Mainos Mariini Mari Aarikka Painopaikka: Eura Print Oy EURALEHTI 3

4 Koulutusta kasvatuskumppanuudesta Euran kunnan varhaiskasvatushenkilöstö (päivähoito ja esiopetus) osallistuu vuosien 2015 ja 2016 aikana ns. kaskukoulutukseen. Sana tulee termistä kasvatuskumppanuus, jota painotetaan niin päivähoidon kuin esiopetuksenkin arjessa. Kasvatuskumppanuus on nostettu tärkeälle sijalle kunnan keväällä 2014 valmistuneessa uudessa varhaiskasvatussuunnitelmassa. Teema painottuu myös uusissa Opetushallituksen esiopetussuunnitelman perusteissa (2014), joiden mukaan Euran kunnan esiopetussuunnitelma tullaan päivittämään elokuuhun 2016 mennessä. Kasvatuskumppanuusteemat ovat tärkeitä ja ajankohtaisia varhaiskasvatuksen alalla. Siihen liittyvät oleellisesti lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa sekä työyhteisön sisäinen kasvatuskumppanuus. Kasvatuskumppanuus on kirjattu STM:n Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (Vasu 2005), Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön -laatusuosituksiin sekä Ope- tusministeriön Perusopetuksen laatukriteereihin (2010). Kasvatuskumppanuus edistää lapsen ääntä arvostavan palvelukulttuurin, dialogisen vuorovaikutuksen ja luottamuksellisten yhteistyösuhteiden luomista lapsen kasvu- ja kehitysympäristöihin. Kasvatuskumppanuudessa ammattilaiset varhaiskasvatuksessa sitoutuvat lapsen huolenpidon, edun ja oikeuksien edistämiseen yhteisymmärryksessä vanhempien kanssa. Kasvatuskumppanuusmenetelmä rakentaa dialogista kasvatuskulttuuria lasten erilaisissa kasvuympäristöissä. Menetelmä soveltuu hyvin käytettäväksi myös esim. kouluissa, neuvoloissa ja lastensuojelussa. Varhaiskasvatuksessa kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan vanhempien ja henkilöstön tietoista sitoutumista toimia yhdessä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. Kasvatuskumppanuudessa yhdistetään vanhempien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten lasta koskevat tiedot ja kokemukset. Vanhempien ja kasvattajien keskinäinen luottamus, tasavertaisuus ja kunnioitus luovat edellytykset lapsen hyvinvoinnin turvaamiselle. Henkilöstön vastuulla on luoda edellytykset tasavertaiselle yhteistyölle. Kasvatuskumppanuuden tavoitteena on edistää vanhempien osallisuutta palveluihin sijoittuvissa lapsen kehitysympäristöissä. Koulutuksen tavoitteena on löytää keinoja ja työkaluja kasvatuskumppanuuden toteuttamiseen, vanhempien kohtaamiseen sekä pienen lapsen kasvun ja kehityksen kokonaisvaltaiseen tukemiseen. Koulutuksessa pohditaan, miten työntekijä voi varhaiskasvatuksen arjessa kohdata vanhemmat ja luoda luottamuksellisen kumppanuussuhteen, miten huomioida kasvatuskumppanuus esimerkiksi vanhempainvarteissa tai vasukeskusteluissa. Koulutuksen työskentelytapoja lyhyiden luento-osuuksien ohella ovat toiminnalliset menetelmät: yhteiset keskustelut ja pohdinnat, pienryhmätyöskentelyt sekä kumppanuustaitojen harjoitukset. Koulutus toteutetaan n. 20 henkilön ryhmissä, joissa on edustusta kaikista varhaiskasvatuksen ammattiryhmistä. Koulutus tarjoaa osallistujille mahdollisuuden keskinäiseen tutustumiseen ja verkostoitumiseen sekä koulutustehtävissä saatujen kokemusten ja tietojen vaihtamiseen ja reflektointiin. Kouluttajana toimii KM, varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja Kasku-kouluttaja Marja Saine. Varhaiskasvatuspäällikkö Pauliina Virta Päivähoitoon haku ja esiopetukseen ilmoittautuminen Euran kunnan päivähoitoon haku ja esiopetukseen ilmoittautuminen toimintavuodeksi on ajalla Hakulomakkeita saa kasvatus- ja opetustoimistosta, varhaiskasvatusyksi-köistä sekä varhaiskasvatuksen kotisivuilta. Lomakkeet palautetaan kasvatus- ja opetustoimistoon. Päivähoito- päätökset lähetetään koteihin huhtikuun loppuun mennessä. Esiopetusikäiset saavat ilmoittautumislomakkeen postitse kotiin. Samalla lomakkeella voi myös hakea päivähoitoa. Lomakkeet palautetaan koulukeskuksen auditoriossa pidettävään Ilolla eskariin -tilaisuuteen. Tilaisuudessa on samalla mahdollisuus saada tietoa esiopetuksesta sekä kuulla esiopetuksen järjestämisestä havainnollisia esimerkkejä eri esiopetusyksiköistä. Esi-opetuspäätökset lähetetään koteihin toukokuun 2015 loppuun mennessä. Suomessa on elokuusta 2015 alkaen voimassa esiopetusvelvollisuus. 4 EURALEHTI

5 Euran kunnan opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut Psykologi- ja kuraattoripalveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollon psykologin ja kuraattorin antamaa opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta, joilla: 1) edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa 2) tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki /1287) Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut koskevat kaikkia oppilaita/opiskelijoita esikouluikäisistä lukiolaisiin. Psykologien ja kuraattorien työ on niin yksittäisten oppilaiden kuin koko kouluyhteisön hyvinvoinnin tukemista. Toimimme yhteistyössä oppilaiden, perheiden, koulun henkilökunnan sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Yhteydenotto Voit ottaa yhteyttä joko puhelimitse ( ) tai jättämällä yhteydenottopyynnön sähköpostin/wilman kautta. Keväällä 2015 tavoitat meidät myös päivystyspuhelinaikoina: ma-ti vastaava koulukuraattori Jutta Mäntylä-Salo ke-to koulupsykologi Sari Hesselgren pe koulukuraattori Marjut Kulmala Käyntiosoitteemme on Ahmasojan koulu, Savikontie 11, Eura Vastaava koulukuraattori Jutta Mäntylä-Salo - opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluiden koordinointi - tuki- ja keskustelukäynnit - konsultaatio ja verkostotyö - luokka- ja/tai pienryhmätyöskentely - koulun ja kodin yhteistyön tukeminen ja kasvatuskumppanuus - esiopetus: Honkilahden ja Käräjämäen esiopetus - koulut: Hinnerjoen ja Honkilahden alakoulut Ahmasojan koulu, Euran yhteiskoulu, Euran lukio puh , Koulukuraattori Marjut Kulmala - tuki- ja keskustelukäynnit - luokka- ja /tai pienryhmätyöskentely - konsultaatio ja verkostotyö - koulun ja kodin yhteistyön tukeminen ja kasvatuskumppanuus - esiopetus: Panelian, Harolan, Kirkonkylän, Kauttuan ja Suvituulen esiopetus - koulut: Kirkonkylän, Kauttuan, Sorkkisten, Panelian ja Kiukaisten alakoulut sekä Kiukaisten yhteiskoulu puh , Opiskeluhuollon tiimi Sari Hesselgren, Marjut Kulmala, Jutta Mäntylä-Salo ja Satu Nordlund. Kuva Helena Suojanen. Koulupsykologi Satu Nordlund - oppimisen ongelmien selvittely ja tukitoimien suunnittelu yhteistyössä koulun ja perheen kanssa - tukitoimien suunnittelu - kouluvalmiuden arvioinnit esikouluikäisille - psykologiset tutkimukset - konsultaatio ja verkostotyö puh , Koulupsykologi Sari Hesselgren - tuki- ja keskustelukäynnit - ryhmät - KiVa Koulu -ohjelman konsultointi ja koulutus henkilökunnalle - työnohjaus - konsultaatio ja verkostotyö puh , Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen Haussa on mukana: Ammatilliset perustutkinnot Lukiokoulutus Kevään yhteishaussa haetaan myös Steiner-lukioihin. Koulutuksiin voi tutustua Opintopolussa. Korkeakoulujen yhteishaun 2. hakuaika Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen suomen- ja ruotsinkieliset koulutukset on haussa 2. hakuaikana. Korkeakoulut julkaisevat yhteishaun valinnan tulokset viimeistään 1.7. Katso tarkat tiedot lähteestä EURALEHTI 5

6 Seniori-ikäisten kulttuuriviikko Eurassa ma 9.3. klo Wanhan ajan koulupäivä Kännön vanhalla koululla. Ohjelmassa mm. oppitunti 50-luvun tapaan, lauletaan yhdessä vanhan ajan koululauluja, vanhaa koulurekvisiittaa (vanhoja kirjoja, ainevihkoja, ystävä- ja värssykirjoja ym.) voi ottaa mukaan, sen sijaan kännykkä ja muu tietotekniikka on syytä jättää kotiin. Karttakeppiä heiluttaa opettaja Harri Lehtonen. ti klo Seniori-ikäisten talvipäivä Euran urheilutalolla. Monenlaista ohjelmaa, väliajan (väliajalla kahvi ja leivonnainen 3 ) jälkeen tanssia, jonka tahdittaa Soitinyhtye Satakielet solisteineen Järj. yhteistyössä euralaisten eläkeläisjärjestöjen ja liikuntapalveluiden kanssa. ke klo 10 to klo 14 pe klo 18 la klo 10 Tule kirjastoon kuulemaan lukuvinkkejä historiallisista romaaneista ja kadonneesta ajasta, vinkkaajina toimivat Ea Anita Wirtavuori ja Sarianna Koivisto. Tapio Männistö kertoo kirjastaan Torpan tarinoita ja sen syntyvaiheista Pyhäjärvi-instituutissa. Kankkulan kaivolla teatteri Eurooppa 4:n esittämänä Euran Pirtillä. Legendaarinen kuunnelma nyt päivitettynä lavaversiona. Kankkulan kaivolla kertoo Kankkula-nimisestä hämäläisestä maalaispaikkakunnasta, jonka keskuksena on kuuluisa Kankkulan kaivo. Tippavaaran isäntä ja muut hahmot heräävät henkiin tässä hulvattomassa 60-lukulaisessa lavahupailussa. Kahvipaussin (kahvi + pulla + Euran rinkilä 4 ) jälkeen lauletaan orkesterin säestämänä tuttua musiikkia. Liput 5 euroa kannattaa varata ennakkoon ilmoittautumiset tai puh Opastettu kierros esihistorian opastuskeskus Nauravassa lohikäärmeessä pääsymaksun ( 2 ) hinnalla. la klo 16 Klaus Härön uusi elokuva Miekkailija elokuvateatteri Kauttuan kuvassa, liput 9. su klo 14 Ooppera Madame Butterfly elokuvateatteri Kauttuan kuvassa, liput 20. Yksi maailman upeimmista kokemuksista, Handa Opera Sidneyn satamassa, palaa valkokankaille modernilla tulkinnalla Puccinin kunniasta ja rakkaudesta kertovalla oopperalla Madama Butterfly. ma klo Tule katsellaan vanhoja Eura-aiheisia postikorttimaisemia Pekka Helanderin kokoelmista Euran koulukeskuksen auditoriossa. Pekka Helander kertoo kuvien aiheista. Huom! Tilaisuuksiin ovat lämpimästi tervetulleita muutkin kuin seniori-ikäiset. Järj. Euran kulttuuripalvelut 6 EURALEHTI

7 Nuorisopalvelut Nuorisotilojen aukioloajat Kauttuan nuorisotila maanantai-keskiviikko klo Mininuokkari 3-6 lk maanantai-torstai klo Nuokkari vuotiaat Kiukaisten nuorisotila tiistai klo Mininuokkari 3-6 lk maanantai klo Nuokkari vuotiaat tiistai-keskiviikko klo Nuokkari vuotiaat Työpaja Työpajalta yksityiset, yritykset ja kunnan eri hallintokunnat voivat tilata apua esimerkiksi seuraaviin tehtäviin: - Muuttoavut - Pienet korjaustyöt - Pihatyöt - Pienimuotoiset puutyöt tilauksesta Hinnat: Yksityiset 8 /h Yritykset 13 /h Työpajalta voi myös tilata seuraavia tuotteita: Pannunalunen 3 Linnunpönttö 8 Lintulauta 8 Jakkara 8 Kukkalaatikko Sisustustikkaat 18 puh Yhteystiedot nuorisosihteeri Teija Henriksson, puh nuoriso-ohjaaja Marika Tiira, puh nuoriso-ohjaaja Antti Rantaniva, puh etsivä nuorisotyöntekijä Henna Lomppi-Nurmi, puh etsivä nuorisotyöntekijä Katja Uustalo, puh yksilövalmentaja Olli-Ville Liukkonen, puh työvalmentaja Timo Patjas, puh EURALEHTI 7

8 Kansalaisopisto Alkavia kursseja keväällä 2015 Hopeakoru Lasinsulatus Pääsiäiseksi Seitsämän sortin pikkuleivät 9.5. Kansalaisopiston kevätnäyttely kännöllä la-su klo 12-15, ma-to klo la esiintyvät: klo 12 Harmonikat klo 13 Vanhaan malliin yhteislaulu tuokio klo 14 Anitan Euran viuluryhmä su 12.4 klo Yksinlauluesityksiä. Puffetti Kiukaisten yhteiskoulussa su klo ohjelmatuokio alkaa klo 13. Puffetti Lasten ja nuorten kuvataideryhmät Kännön koululla Ma-pe klo Näyttelyn avajaiset klo Euralainen tyky-päivä on erilainen elämys! Tyky-toiminta ajatellaan yleensä liikuntapäivinä ja työnantajan kustantamina kuntosalikäynteinä. Fyysisen työkyvyn kannalta liikunnalla onkin suuri merkitys. Sen ohella pitäisi huolehtia myös henkisestä kunnosta. Taide ja kulttuuri tuovat työkyvyn ylläpitoon uudenlaista sisältöä: yhteistä tekemistä ja kokemista, onnistumisen elämyksiä sekä luovaa iloittelua Euralaiset käsityöläiset ja taiteilijat tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja erilaisen tyky-päivän viettoon. Aikaisempaa kokemusta ei tarvitse olla, vaan tärkeää on yhdessä tekeminen ja kokeminen! Miltä kuulostaisi esimerkiksi leipoa yhdessä Euran rinkilöitä Euran Pirtillä, äänittää yritykselle oma mainoslaulu tai kisailla Härkänummen viikinkikylässä? Tämä ja paljon muuta on mahdollista kokea työyhteisön kanssa. Lisätietoja Kuva: Matti Laine 8 EURALEHTI

9 Kirjaston vieraita Keskiviikkona 4.3. klo 14 FL, psykologi Pirkko Lahti: Jaksamisen lähtökohdat arjen toimivuus ja hyvä mieli. Viisaat ja vireät -luento seniori-ikäisille Euran seurakuntakeskuksessa Lauantaina 7.3. runopaja Biolanin konttorilla klo 12-16, vetäjänä runoilija Tommi Parkko Torstaina 9.4. klo 18 kirjailija Roope Lipasti kertoo tuotannostaan Euran pääkirjaston Kamarissa. Keskiviikkona 6.5. klo 15 Ludmila Talzi ja Taini Rantanen: Tänä iltana täysikuu suomalaista tangolyriikkaa Olavi Virtaa muistaen. Viisaat ja vireät -luento seniori-ikäisille Euran seurakuntakeskuksessa. Lukuviikko Pääkirjastolla lehtien ja kirjojen myyntiä päättäjien lukukokemuksia ja -vinkkejä Pääkirjaston vitriinin näyttelyt Kaisa Soveron näyttely helmi-maaliskuussa Minna Haaparannan näyttely huhti-toukokuussa Lukupiiri Lukupiiri kokoontuu perjantaisin kirjaston kokoushuoneessa klo 10 alkaen. Käsiteltävät teokset: pe Patrick Modiano: Kehäbulevardit pe Jussi Valtonen: He eivät tiedä mitä tekevät pe 8.5. runojen aamu Lukupiiriä vetää kirjastotoimenjohtaja Sarianna Koivisto. Lukupiiriin on vapaa pääsy. Lisätietoja Euran pääkirjastosta. Kiukaisten ja Panelian lähikirjastojen satuhetket pe Kiukaisissa pe Paneliassa pe Kiukaisissa Satuhetki alkaa klo 9.30 Luetaan pari mukavaa kertomusta. Ohjelmassa myös pientä puuhaa ja lainausmahdollisuus. Tervetuloa kaikki alle kouluikäiset oman aikuisen kanssa. EURALEHTI 9

10 Kotihoidon kehittäminen Eurassa Kotihoito on yhdistänyt kotipalvelun ja kotisairaanhoidon vuonna Kotihoidon henkilöstö on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joiden osaaminen kattaa laaja-alaisesti hoivan, sekä sairauden ja terveydenhoidon tehtäviä. Kotihoito on osa kotona asumista tukevia palveluita, joita on kunnassa lähdetty valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti kehittämään. Kehittämistyö jatkuu vuoden 2015 aikana. Vastuuhoitaja Kotihoidon asiakkaille nimetään alkuvuoden aikana vastuuhoitaja, joka vastaa asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelman ja muiden palveluiden ajantasaisuudesta sekä toimii yhteyshenkilönä omaisten ja muiden palveluntuottajien välillä. Tietotekniikan hyödyntäminen palveluissa Kotihoidossa on otettu käyttöön kattava asiakastietojärjestelmä, joka avulla kaikki asiakkaan hoitoon osallistuvat tahot pystyvät kokonaisvaltaisesti turvaamaan asiakkaan hoidon. Lisäksi käyttöön saadaan toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla turvataan asiakkaille oikea-aikainen käynnin toteuttaminen. Kotihoidon lääkäripalvelut Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden lääkäripalvelut tuottaa vastuulääkäripalvelu Doctagon. Lääkäripalvelun avulla asiakkaita hoidetaan kokonaisvaltaisesti kotona, sillä lääkäri on asi- akkaiden tavoitettavissa kotihoidon henkilökunnan välityksellä ympärivuorokauden ja tekee tarvittaessa myös kotikäyntejä. Hoitohenkilökunnalla on käytössään enemmän tutkimusvälineistöä, joita lääkärin mukaan pystytään käyttämään kotona, eikä asiakkaan tarvitse lähteä terveyskeskukseen tutkimuksiin. Kotihoidon sairaanhoitajat toimivat myös osana kotisairaalaa, jonka avulla kotona pystytään antamaan terveyskeskussairaalatasoista hoitoa. Kotipiirin vanhustentalot Kotipiirin vanhustentaloilla tarjottavan kotihoidon toimintamallia uudistetaan perinteisen kotihoidon ja palveluasumisen välimaastoon sijoittuvasta yhteisöasumisen malliksi. Uudella mallilla pyritään lisäämään asukkaiden sosiaalista kanssakäymistä ja toimintakykyä. Veera Satola Kotihoidon vastuusairaanhoitaja Päivi Helminen Kotipalveluohjaaja Sanna Kotiranta Kotiutushoitaja Kotona asumista tukevat palvelut - kotihoito - tukipalvelut - alueellinen päivätoiminta - fysioterapeutin palvelut - toimintaterapeutin palvelut - muistihoitajan palvelut - päihde- ja mielenterveystyöntekijöiden palvelut 10 EURALEHTI

11 Terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjaus etenee Terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjaus alkoi joulukuun lopulla 2012 ja valmista pitäisi olla tammikuun lopussa Peruskorjauksen I-vaihe ja II-vaihe ovat jo ohi ja parhaillaan on menossa peruskorjauksen III-vaihe. Peruskorjauksen II-vaiheessa valmistuneet lääkärien vastaanottotilat, laboratorio, röntgen, fysioterapia ja välinehuolto toimivat jo vanhoilla paikoillaan uudistetuissa ja nykyaikaisissa tiloissa. Hallinto- ja toimistotilat siirtyivät vastaanottoosaston ja terveyskeskussairaalan välissä olevaan tilaan. Entisiin toimistotiloihin peruskorjattiin vastaanottotilat toiselle diabeteshoitajalle, jalkahoitajalle ja syöpäsairaanhoitajalle. Parhaillaan menossa olevassa peruskorjauksen III-vaiheessa peruskorjataan hammashuollon, neuvolan, työterveyshuollon, vanhainkodin vanhan puolen ja terveyskeskuksen pääsisäänkäynnin yhteydessä olevat tilat. III-peruskorjausvaiheen aikana pääoven alueen ollessa työmaa-aluetta, asiakkaiden kulku terveyskeskukseen tapahtuu terveyskeskuksen toiselta puolelta Käräjämäentieltä. Väistötilapääovi on tällöin vastaanottosiiven pohjoispäässä Käräjä- mäentien puolelta vasemman puoleinen ovi. Hammashuolto toimii peruskorjauksen aikana Euran kunnanviraston pihassa olevassa Wäentupa-rakennuksessa osoitteessa Sorkkistentie 10. Neuvolatoiminnat ovat III-vaiheen aikana Kelan talossa osoitteessa Satakunnankatu 21. Työterveyshuollon tilat ovat perusturvakeskuksen toisessa kerroksessa entisen valtion virastotalon pohjoispäässä osoitteessa Satakunnankatu 12. Vanhainkodin vanha puoli on väistötiloissa vanhainkodin uudisosan puolella ja osin myös terveyskeskussairaalan uudisosan puolella. Asiakkaiden kulku terveyskeskussairaalaan ja vanhainkotiin tapahtuu rakennuksen eteläpuolelta, Käräjämäen vanhustentalojen vierestä terveyskeskussairaalan ja vanhainkodin uudisosan pääovesta. Peruskorjauksen III-vaihe valmistuu syyskuun lopussa Terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjauksen IV-vaiheessa peruskorjataan terveyskeskussairaalan ja vanhainkodin uudisosan tilat. IV-vaihe alkaa lokakuun alkupuolella ja valmistuu tammikuun lopussa Markku Nurmi johtava hoitaja Kulku terveyskeskukseen tapahtuu remontin aikana Käräjämäentien puolelta, ohjeistaa johtava hoitaja Markku Nurmi. Vastaanottotilat toimivat jo vanhoilla paikoillaan uudistetuissa ja nykyaikaisissa tiloissa. Terveyskeskuslääkäri Tami Siren ja yläkuvassa hoitaja Marja-Leena Rautiainen. EURALEHTI 11

12 EURAN KUNTA Sorkkistentie 10 PL 22, Eura puh Euran Urheilutalon toimintaa keväällä 2015 EURAN URHEILUTALO SU 8.3. NAISTEN ILTA urheilutalolla klo Tuote-esittelyjä, hemmotteluhoitoja, uinti ja vesijumppaa/ jumppia, maksuton vaatteiden vaihtotori aulassa, arvontaa. 5 + uintimaksu. KE TO HUIKEA WIBIT -rata uimahallissa norm. uintimaksu. LA 4.4. KOKO PERHEEN LIIKUNTAMAA alakerrassa klo , 2 / lapsi. LA 4.4. PERHERIEHA uimahallissa klo , norm. uintimaksu. KE 6.5. ALLASTANSSIT monitoimialtaalla klo , norm. uintimaksu. PE LA HUIKEA WIBIT -rata uimahallissa norm.uintimaksu. LASTEN JA NUORTEN TUKIUIMAKOULUT SU toukokuussa + 1 krt kesäkuussa (yht. 5 kertaa) uimataidottomille ja/tai heikon uimataidon omaaville. Hinta 25 / osallistuja. Klo , 1 5-luokkalaisille Klo , 6 9-luokkalaisille Ilmoittautuminen tai nettisivujen kautta SIRKUSTELUTYÖPAJAT SU klo klo Akrobatiaa yli 7-vuotiaille klo Jongleerausta yli 7-vuotiaille Klo Vauvasirkusta alle 2-vuotiaille Klo Perhesirkusta kaikenikäisille Klo Ohjattu toimintarata kaikenikäisille Klo Ohjattu toimintarata yli 10-vuotiaille Toimintapajat ovat maksuttomia. Yhteistyössä Satasirkus ry, Euran nuorisopalvelut ja Euran perhekeskus. Ilmoittautuminen sirkustelutyöpajoihin: 30.4 mennessä. UIMAHALLIN AUKIOLOAJAT Yleisöuintiajat Ma klo aamu-uinti klo Ti klo aamu-uinti klo Ke klo To klo aamu-uinti klo Pe klo aamu-uinti klo La klo Su klo Lippukassa sulkeutuu arkisin klo ja viikonloppuisin klo Uimahalli on suljettuna 3.4., 5.4., 6.4., 1.5. ja Uimahalli sulkeutuu myös Pyhäjärvimessujen ajaksi ! Uimahalli jää kesätauolle ja avaa ovensa taas 17.8.! Kesäkuussa ei ole aamu-uinteja VESILIIKUNNAN PERUSTEET -koulutus klo Käydään läpi vesiliikunnan perusliikkeet ja muunnelmat matalassa ja syvässä vedessä. Hinta 20 /osallistuja. Maksetaan käteisellä paikan päällä. Ilm. Euran kunnan lasten yleiset uimakoulut järjestetään perinteisesti kesäkuun alussa ! Ilmoittautumiset uimakouluihin alkavat huhtikuun lopulla! Lisätiedot: tai facebook euran urheilutalo Wibit-radan valmisteluissa Aki Helander ja Marjo Elomaa. Kuva Timo Reiman.

EURAN KUNNAN OPISKELUHUOLLON KURAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUT

EURAN KUNNAN OPISKELUHUOLLON KURAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUT EURAN KUNNAN OPISKELUHUOLLON KURAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUT EURAN KUNNAN OPISKELUHUOLLON PSYKOLOGI- JA KURAATTORIPALVELUT Psykologi- ja kuraattoripalveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollon psykologin ja

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

eurassa tapahtumia juuri sinua varten 5.10. - 13.10.2013 Tästä vihkosesta löydät Nuorten Viikon tapahtumat erikseen joka päivälle.

eurassa tapahtumia juuri sinua varten 5.10. - 13.10.2013 Tästä vihkosesta löydät Nuorten Viikon tapahtumat erikseen joka päivälle. NUORTEN VIIKKO eurassa tapahtumia juuri sinua varten 5.10. - 13.10.2013 NUORTEN VIIKKO 2013 Tästä vihkosesta löydät Nuorten Viikon tapahtumat erikseen joka päivälle. Huomioithan, että osaan tapahtumista

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 9.12.2014 www.kerava.fi 1 Esiopetuksen velvoittavuus Perusopetuslain (628/1998) 26 a ja 35 mom. 1 mukaan lapsen on koulun aloittamistaan edeltävänä vuonna osallistuttava

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

SYYSKUU Tervetuloa! Puh

SYYSKUU Tervetuloa! Puh Toimintaa järjestää Amurin Teon Tuvan Iltatupa-hanke, jonka tavoitteena on alueellisen yhteisöllisyyden vahvistaminen, ikäihmisten hyvinvoinnin kehittäminen, yksinäisyyden vähentäminen sekä käytäntöjen

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 Rikas elämä kaiken ikää. 21.2.2011 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN TARKOITUS 3 2. STRATEGIAN TAUSTAA 3 3. STRATEGIAN

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

LOKAKUU Tervetuloa! Puh

LOKAKUU Tervetuloa! Puh Toimintaa järjestää Amurin Teon Tuvan Iltatupa-hanke, jonka tavoitteena on alueellisen yhteisöllisyyden vahvistaminen, ikäihmisten hyvinvoinnin kehittäminen, yksinäisyyden vähentäminen sekä käytäntöjen

Lisätiedot

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa 30.11.2011 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Moniammatillisuus oppilashuollossa Lakisääteistä

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa 8.12.2015 Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Arjenlähtöistä osallisuutta lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma - tukee lapsen

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS-

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- VASU LAPSEN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Hyvä Kotiväki, Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta huolehditaan

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus 9.12.2016 Kauhava Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO, VARHAISKASVATUS - ESIOPETUS Kuukausi Mitä tehdään/toimenpiteet Vastuuhenkilö/taho Tammikuu Helmikuu Tiedotetaan

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Ekaluokkalaisen päivä SEIJA NIEMELÄ JA MINNA KESTI 1AB OPPIMISKULTTUURIN MUUTOS opettajan ja lapsen rooli koulussa lapsen henkilökohtainen oppimispolku yhdessä tekeminen lapsen

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Marjaana Pelkonen, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden Opiskeluhuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

MARRASKUU Tervetuloa! Puh

MARRASKUU Tervetuloa! Puh Toimintaa järjestää Amurin Teon Tuvan Iltatupa-hanke, jonka tavoitteena on alueellisen yhteisöllisyyden vahvistaminen, ikäihmisten hyvinvoinnin kehittäminen, yksinäisyyden vähentäminen sekä käytäntöjen

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016 1 PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016 Sisältö: Seuraava kuntatiedote... 1 Valtuuston kokous... 1 Viemärilaitoksen päivystys... 1 Avoin luento/ Pääasia muistista... 1 MTK-Pyhäntä tiedottaa... 1 Eläkeliitto

Lisätiedot

JOULUKUU Tervetuloa! Puh

JOULUKUU Tervetuloa! Puh Toimintaa järjestää Amurin Teon Tuvan Iltatupa-hanke, jonka tavoitteena on alueellisen yhteisöllisyyden vahvistaminen, ikäihmisten hyvinvoinnin kehittäminen, yksinäisyyden vähentäminen sekä käytäntöjen

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

HAULIKKOJAOSTO HARJOITUSAJAT HAULIKKOJAOSTO 2016

HAULIKKOJAOSTO HARJOITUSAJAT HAULIKKOJAOSTO 2016 HAULIKKOJAOSTO 2016 HAULIKKOJAOSTO Pj Risto Väyrynen 040 5166 045 Siht. + nettisivut Päivi Laine 040 8472 411 paiv.lain@gmail.com Rah.hoit./Amp.koulu Matti Kokkonen 040 5511 544 Ratavastaava Markku Kokkonen

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Sepänmäen koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Sepänmäen erityisopetusyksikkö toteuttaa oppilaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää kasvatusta tavoitteena

Lisätiedot

Juhlaviikon ohjelmia Maanantai 19.9. Avoimia ovia: Piilolan päiväkoti, Äänekoski Kansalaisopisto, Äänekoski klo 14-18 Nuorisotila Sumppu, Sumiainen

Juhlaviikon ohjelmia Maanantai 19.9. Avoimia ovia: Piilolan päiväkoti, Äänekoski Kansalaisopisto, Äänekoski klo 14-18 Nuorisotila Sumppu, Sumiainen Juhlaviikon ohjelmia Maanantai 19.9. - lasten töiden näyttelyn avajaiset klo 14-18 Nuorisotila Sumppu, Sumiainen klo 15-18.45 Nuorisotiedotuspiste Nurkkeli, Äänekoski Näyttelyitä: klo 12-19, vapaa pääsy

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2012 2013 PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI Työsuunnitelma hyväksytty:..20 Päiväkodin johtaja Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman toteutuksen arviointi:..20

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

KASVATUSKUMPPANUUS KODIN JA PÄIVÄHOIDON VÄLILLÄ

KASVATUSKUMPPANUUS KODIN JA PÄIVÄHOIDON VÄLILLÄ Mäntyharju 22.3.2012 Varhaiskasvatuksen vanhempainilta KASVATUSKUMPPANUUS KODIN JA PÄIVÄHOIDON VÄLILLÄ Lapsen parhaaksi sujuvaan yhteistyöhön Mitä kasku antaa Lapselle Perheelle Hoitohenkilöstölle Tilaisuuden

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

KESÄKUU Tervetuloa! Puh Amurin TEON TUPA ry. Yhteistyössä: Kohtaamispaikka ikäihmisille Tampereen Amurissa

KESÄKUU Tervetuloa! Puh Amurin TEON TUPA ry. Yhteistyössä: Kohtaamispaikka ikäihmisille Tampereen Amurissa Toimintaa järjestää Amurin Teon Tuvan Iltatupa-hanke, jonka tavoitteena on alueellisen yhteisöllisyyden vahvistaminen, ikäihmisten hyvinvoinnin kehittäminen, yksinäisyyden vähentäminen sekä käytäntöjen

Lisätiedot

Jääkö savolaisesta hissipuheestakin vastuu kuulijalle? LAPSET FARMILLA ohjelma lapsille ja ILTA FARMILLA ohjelma perheille.

Jääkö savolaisesta hissipuheestakin vastuu kuulijalle? LAPSET FARMILLA ohjelma lapsille ja ILTA FARMILLA ohjelma perheille. Perjantai 21.04.2017 klo 09:00-21:00 Tahko Ski Lift Pitch Jääkö savolaisesta hissipuheestakin vastuu kuulijalle? Musiikkinäytelmä: Sinun vuorosi loistaa Nilsiän Manttu, Vesitornintie 1 Nilsiän lukion musiikkinäytelmä

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA POSION KUNTA / PÄIVÄHOITO Lapsen nimi LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kasvatuskumppanuus on yhteistyötä, jossa vanhemmat ja henkilöstö yhdessä sitoutuvat toimimaan lapsen parhaaksi kasvun, kehityksen

Lisätiedot

0500 139 404 Marko Aalto Petri Peltoniemi

0500 139 404 Marko Aalto Petri Peltoniemi HAULIKKOJAOSTO 2015 HAULIKKOJAOSTO Pj Marko Aalto 040 8217 707 Siht. + nettisivut Päivi ine 040 8472 411 paiv.lain@gmail.com Rahastonhoit. Matti Kokkonen 040 5511 544 Ampumakoulut Matti Kokkonen 040 5511

Lisätiedot

KEVÄÄN 2011 RYHMÄTOIMINTAA JAALAN ALUEEN IKÄIHMISILLE

KEVÄÄN 2011 RYHMÄTOIMINTAA JAALAN ALUEEN IKÄIHMISILLE Sovellettu kuntosali klo. 10-11. Terveyskeskuksen jatkoryhmä, ilmoittautuminen. Kuntosaliryhmä klo. 13-14, ei Tasapainoryhmä klo. 14:45-15:45. Monipuolista tasapaino- ja lihasvoimaharjoittelua. Ei Paikka:

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen asiantuntijatiimi Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus Esittelijä, Kirsi

Lisätiedot

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty 10.11.2016 Tuolijumppa Olohuoneessa torstaisin klo 12.00-12.30 vapaaehtoisemme ohjauksessa ja jumpan jälkeen on kahvittelua, ei osall.maksua! Kuntosalivuorot Loimaalla Tuulensuun

Lisätiedot

Sievin pilotti. Tiedonsiirto päivähoidon ja. esiopetuksen välillä

Sievin pilotti. Tiedonsiirto päivähoidon ja. esiopetuksen välillä Sievin pilotti Tiedonsiirto päivähoidon ja esiopetuksen välillä Kehittämisprossessin käynnistäminen Kallion varhaiskasvatus on mukana Lapsen hyvä arki-hankkeessa Sievissä päivähoitopalvelut järjestää ppk

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020. Palveluvaliokunta 10.2.2015

HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020. Palveluvaliokunta 10.2.2015 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 Palveluvaliokunta 10.2.2015 Tavoitetila, toimenpiteet, arviointi,resursointi, rakenteet KEMPELEEN KOULUSTRATGIA 2000-2004 Oppiva organisaatio Oppilaan hyvinvointi Opetuksen

Lisätiedot

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry.

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Kahvila Elsie Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Hyvät sipoolaiset, Olet saanut käteesi aivan uuden esitteen, joka kertoo Palvelutalo Elsieen perustettavasta kahvilasta. Tämä kahvila avautuu maanantaina

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuiston lähitorilla Tammikuu 2018

YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuiston lähitorilla Tammikuu 2018 YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuiston lähitorilla Tammikuu 2018 Maanantai 1.1. 12.00-12.30 Katsotaan yhdessä Tasavallan presidentin uudenvuodenpuhe, TV1 / Tarjolla pientä naposteltavaa Tiistai 2.1. 10.30-11.15

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014 Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä Valtuustosali 5.2.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat Nurmijärven hyvät lasten

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT - KOHTI PERHEKESKUSTA 11.6.2013 Pori, lastenpsykiatri Antti Haavisto RAUMA Asukkaita vajaa 40 000 Ikäluokka n 450 Alle kouluikäisiä n 3000, 7-14-v n 3000 PERUSTAA Lapsen hyvinvoinnin

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta Koululaisten iltapäivätoiminta Lukuvuosi 2014 2015 Huolenpitoa ja kavereita Turvallinen iltapäivä koulupäivän jälkeen Helsingissä järjestetään 1. 2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille iltapäivätoimintaa

Lisätiedot

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Varhaiskasvatus ja opetus Terhi Päivärinta Johtaja, opetus ja kulttuuri Kuntatalo 4.2.2015 Nykyinen yhteistyö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Villa Arttu

Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Villa Arttu Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Villa Arttu Syksy 2017 VILLA ARTTU SYKSY 2017 OHJELMA VILLA ARTUN NÄYTTELYT Yhdessä Together 4.10.2017 19.1.2018 Villa Artun galleria ja käytävägalleria A Game. Petr Tichshenko

Lisätiedot

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Imatra 10.10.2012 Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Liisa Ollikainen Espoo Yleistietoa Espoosta www.espoo.fi Suomen toiseksi suurin kaupunki Pinta-ala, 528 km², asukkaita >250

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA HÄMEENLINNASSA

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA HÄMEENLINNASSA IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA HÄMEENLINNASSA Päivätoiminta on kotihoidon tukipalvelu, joka on tarkoitettu: hoivaa tarvitseville tai muistisairaille virkistykseksi ja vertaistueksi, toimintakykyä

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2013 2014 Pikkuniitun vuoropäiväkoti Työsuunnitelma hyväksytty..20 Päiväkodin johtaja Johtokunnan puheenjohtaja Päiväkoti / Koulu Pikkuniitun vuoropäiväkoti

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikallisen työn johtaminen

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikallisen työn johtaminen KUTSU ESAVI/8313/05.12.01/2016 Etelä-Suomi 26.09.2016 Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjestää yhdessä Opetushallituksen kanssa kolme saman sisältöistä koulutustilaisuutta seuraavasti: Helsinki 1.11.2016

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa Kasvatus- ja opetuslautakunta 39 18.06.2014 Kunnanhallitus 134 11.08.2014 Valtuusto 29 29.09.2014 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa 1305/12.01.03/2014 Kasvope

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET JA OPPILASHUOLTOLAKI Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin, osallisuuden ja työrauhan tukena miten toteutetaan käytännössä?

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET JA OPPILASHUOLTOLAKI Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin, osallisuuden ja työrauhan tukena miten toteutetaan käytännössä? KUTSU ESAVI/7295/2014 Etelä-Suomi 13.8.2014 Opetus- ja kulttuuritoimi - vastuualue Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmennukseen 29. 30.9. 2014 klo 9.00

Lisätiedot

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Kasvatus- ja opetuslautakunta 85 29.09.2016 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Kasvope 85 Varhaiskasvatuspäällikön henki lös tö asiat Rehtoreiden Ahmasojan koulun Lautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat

Lisätiedot

Huittisten kaupunki. Lisätietoja: Nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja Teuvo Munkki, puh. 044 560 4331, teuvo.munkki@huittinen.fi

Huittisten kaupunki. Lisätietoja: Nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja Teuvo Munkki, puh. 044 560 4331, teuvo.munkki@huittinen.fi Vipinää Varpaisiin! on Huittisten kaupungin nuoriso- ja liikuntapalveluiden toimintaa, jossa kehitetään liikunnallista nuorisotyötä. Salivuorojen tarkoituksena on tarjota lapsille ja nuorille myönteisiä

Lisätiedot

POWER PARKIIN TÖYSÄN 4H-YHDISTYS. 4H-yhdistyksen kautta saatavana kotipalveluapua siivouksiin. Lasten Lauluilta. Leikkipuistoon! Leikkipuistoon!

POWER PARKIIN TÖYSÄN 4H-YHDISTYS. 4H-yhdistyksen kautta saatavana kotipalveluapua siivouksiin. Lasten Lauluilta. Leikkipuistoon! Leikkipuistoon! Nro 6/2013 TÖYSÄN 4H-YHDISTYS Kotisivumme ovat uudistuneet. Osoitteesta www.toysa.4h.fi löydät tietoa 4H tapahtumista, kerhoista, kotipalvelusta ym. Meidät löydät myöskin Facebookista > Töysän NeljäHoo.

Lisätiedot

Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi!

Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi! Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi! Lapsiparkkiin ovat tervetulleita 0-6 vuotiaat lapset. Lapsiparkissa hoitajina toimivat perhetyöntekijät. Tee rauhassa ruokaostokset, piipahda vaatekaupassa

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

Klo 10 Miesten ryhmä, vet. Erik, kirjastohuone Klo Karaoketilaisuus, vet. Marjatta Hokka, juhlasali, tervetuloa!

Klo 10 Miesten ryhmä, vet. Erik, kirjastohuone Klo Karaoketilaisuus, vet. Marjatta Hokka, juhlasali, tervetuloa! Lehmusvalkaman kuukausiliite ajalle 1.- 28.2.2018 Karviaiskatu 7, 20720 Turku. Puh. 02-2625020. Liikenneyhteydet P1 Palvelulinja, 9,12,99 www.turku.fi/lehmusvalkama Torstai 1.2. Senioritanssit, vet. Anja,

Lisätiedot

keskiviikko 17.7. Polvijärvi-päivien avajaisilta Polvijärven museonmäellä Tonkkakuninkaallisten valinta museonmäellä

keskiviikko 17.7. Polvijärvi-päivien avajaisilta Polvijärven museonmäellä Tonkkakuninkaallisten valinta museonmäellä POLVIJÄRVI-PÄIVÄT ke - su 17.-21.7.2013 keskiviikko 17.7. klo 18.30 Polvijärvi-päivien avajaisilta Polvijärven museonmäellä Tonkkakuninkaallisten valinta museonmäellä Leikkimielisessä kisassa valitaan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Lasten museokesä 2013

Lasten museokesä 2013 Lasten museokesä 2013 Museoiden kesä on täynnä tapahtumia, ja moni niistä on tarkoitettu erityisesti lapsille. Haluaisitko kehrätä, oppia vanhan ajan valokuvauksesta ja otattaa itsestäsi visiittikorttikuvan

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

Kuuluuko ääni, kuuntelen!? Osallisuus teematilaisuus 17.10.2012

Kuuluuko ääni, kuuntelen!? Osallisuus teematilaisuus 17.10.2012 Oulun seutu Kuuluuko ääni, kuuntelen!? Osallisuus teematilaisuus 17.10.2012 Leena Hassi 1 TUKEVA 3 - juurruttamishanke Aikataulu: 1.10.2012-31.10.2013 Rahoitus: STM (75%) ja kunnat (25%) Hankkeen toteuttajat:

Lisätiedot

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Seija Lintukangas FT Edutaru Oy Jyväskylä 4.9.2012 Ruokailu iloa, oppimista, kasvatusta ja sivistystä

Lisätiedot

Kirjasto Seinäjoella 150 vuotta

Kirjasto Seinäjoella 150 vuotta Kirjasto Seinäjoella 150 vuotta Juhlavuoden ohjelma pääkirjastossa syksyllä 2015 Muutokset ovat mahdollisia, seuraa kirjaston kotisivuja. Seinäjoen kaupunginkirjasto, Alvar Aallon katu 14, SEINÄJOKI Cosplayn

Lisätiedot

Kirjaston palvelulupaus 2017

Kirjaston palvelulupaus 2017 Kirjaston palvelulupaus 2017 Mikä on palvelulupaus? Julkinen sitoutuminen palveluun, tästä pidämme kiinni. Oltava konkreettinen ja mitattavissa. Palvelulupaus yhdistää asiakkaan tarpeet ja tarjotun palvelun.

Lisätiedot

TIIMINVETÄJÄN JA TUTOR-VALMENTAJAN TAIDOT

TIIMINVETÄJÄN JA TUTOR-VALMENTAJAN TAIDOT KUTSU ESAVI/1/05.12.01/2018 Etelä-Suomi 5.1.2018 Opetus- ja kulttuuritoimi - vastuualue Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmennusseminaariin 5. 6.2.2018

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

HAULIKKOJAOSTO HARJOITUSAJAT HAULIKKOJAOSTO 2014

HAULIKKOJAOSTO HARJOITUSAJAT HAULIKKOJAOSTO 2014 HAULIKKOJAOSTO 2014 HAULIKKOJAOSTO Pj Marko Aalto 040 8217 707 Siht. + nettisivut Päivi Laine 040 8472 411 paiv.lain@gmail.com Rahastonhoit. Matti Kokkonen 040 5511 544 Ampumakoulut Matti Kokkonen 040

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta Koululaisten iltapäivätoiminta Lukuvuosi 2015 2016 Huolenpitoa ja kavereita Turvallinen iltapäivä koulupäivän jälkeen Helsingissä järjestetään 1. 2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille iltapäivätoimintaa

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003).

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). 1 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lainsäädäntö Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa säädetyn

Lisätiedot