EURALEHTI SENIORI-IKÄISTEN KULTTUURIVIIKKO KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN EURASSA TERVEYSKESKUS-VANHAINKODIN PERUSKORJAUS ETENEE. Honkilahden Patajärvi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURALEHTI SENIORI-IKÄISTEN KULTTUURIVIIKKO KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN EURASSA TERVEYSKESKUS-VANHAINKODIN PERUSKORJAUS ETENEE. Honkilahden Patajärvi"

Transkriptio

1 Julkinen tiedote joka talouteen Honkilahden Patajärvi EURALEHTI SENIORI-IKÄISTEN KULTTUURIVIIKKO KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN EURASSA TERVEYSKESKUS-VANHAINKODIN PERUSKORJAUS ETENEE

2 Kuntien toimintaympäristön muutos ja Euran kunnan strategia Valtuustossa hyväksyttiin syksyllä 2010 Euran kunnan strategiset linjaukset vv Osana strategiakirjatyötä arvioitiin, että kunnan tulee varautua mm. seuraaviin toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin tulevien vuosien aikana: - globalisaatiokehitys ja kansainvälisen talouden välittömät heijastus- ja kerrannaisvaikutukset myös paikalliselle tasolle - suomalaisen elinkeinorakenteen muutos ja kansainvälinen työnjako/ kilpailu - Euroopan unionin murros ja uudistuminen - väestölliset muutokset/paine palveluiden uuteen kohdentamiseen - alue-, kunta- ja yhdyskuntarakenteen muutos - uudistuva lainsäädäntö sekä valtion nykyistä vahvemmat ohjaus- ja kontrollijärjestelmät - julkisen talouden rahoitusvaje ja velkaantuminen - julkisen ja yksityisen sektorin henkilöstöpoliittisten toimintamallien yhdenmukaistuminen - kunnallisen demokratian ja kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien uudistu-minen/kunnalliskulttuurin kehittäminen. Edellä kuvatut kehityspiirteet ovat koskettaneet kuntia ja niiden toimintaa ennakoituakin voimakkaammalla otteella. Vuoden 2015 aikana Euran kunta tulee osaltaan tekemään päätöksensä tulevasta kuntarakenteesta ja myös sosiaali- ja terveyspalveluiden uudelleen järjestely on edessä. Sekä kuntarakenne- että sote-valmisteluun kuntia velvoittaa voimassa oleva lainsäädäntö, joka tosin on vielä eräin osin keskeneräistä. Nyt on hyvä uudelleen arvioida, millaisessa yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa kentässä tulemme toimimaan esim. seuraavan 10 vuoden aikana. Päätöksiä tehtäessä on hyvä korostaa, että Euran kunnan päättäjillä on velvollisuus turvata asukkailleen laadukkaat ja riittävät perus- ja muut välttämättömät palvelut myös tulevina vuosina. Samoin on arvioitava kuntatalouden tila ja tuleva kantokyky ja varmistettava palveluiden ja investointien rahoitus. Laaditussa kuntarakenneselvityksessä on ns. painelaskelman avulla kuvattu kuntatalouteen syntyvää rahoitusvajetta ja veroprosenttiin kohdistuvaa painetta. Viime vuosien aikana Euran kunta on panostanut teollisuuden ja muun yritystoiminnan kilpailukykyisten toimintaedellytysten turvaamiseen ja kehittämiseen. Aktiivinen elinkeinopolitiikka ja tiivistyvä yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on välttämätöntä myös tulevina vuosina. Kuntaa kehitetään parhaiten eri toimijoiden yhdensuuntaisin ponnistuksin. Merkittäviä ratkaisuja valmisteltaessa on hyvä käydä mahdollisista vaihtoehdoista laajaa julkista keskustelua. On kuitenkin hyvä muistaa kuntalain keskeiset lähtökohdat. Kunnan päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto. Päätöksiä tehdessään valtuustoa ohjaa laissa säädetty kunnan perimmäinen tarkoitus: kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia. Matti Lahtinen kunnanjohtaja

3 Eduskuntavaalit 2015 ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT JA -AJAT VAALIPÄIVÄ klo 9-20 Äänestysalueet ja -paikat Euran kirjasto Satakunnankatu Eura arkisin klo la ja su klo Kauttua Kauttuan koulu Harjutie 16, Kauttua 2 Vahe Koulukeskus Savikontie 11, Eura 3 Kirkonkylä Kirkonkylän koulu Sorkkistentie 4, Eura Kiukaisten kirjasto Kunnankuja Kiukainen Honkilahden koulu Koskenkylänraitti Honkilahti torstai perjantai klo klo Sorkkinen Sorkkisten koulu Kuurnamäentie 207, Eura 5 Honkilahti Honkilahden koulu Koskenkylänraitti 15, Honkilahti 6 Hinnerjoki Hinnerjoen koulu Rinnomäentie 15, Hinnerjoki 7 Eurakoski Kiukaisten kirjasto Kunnankuja 3, Kiukainen 8 Panelia Panelian kirjasto Mäkiläntie 1, Panelia Kotiäänestykseen ilmoittautuminen on tehtävä Euran kunnan keskusvaalilautakunnalle (p ) viimeistään 7.4. ennen klo 16. Tapahtumakalenteri kevät asti Jokapäiväinen paperimme -näyttely Euran pääkirjastossa Miltä maailma näyttäisi tänään, ellei paperia olisi keksitty? Suomen käsityön museon tuottama Jokapäiväinen paperimme -näyttely vie katsojansa mielenkiintoiselle löytöretkelle arkisen, mutta välttämättömän paperin maailmaan. Näyttelyssä paperia tarkastellaan historian, kulttuurihistorian, käsityön, taiteen ja paperin tekemisen näkökulmista ko 10 Euran pääkirjaston lukupiiri klo 14 Kustaan soitto, Kustaa Järvisen muistoksi järjestettävä kansanmusiikkitapahtuma Euran yhteiskoulun auditoriossa. Järj. Euran Soittokunta ja Pelimannit ry klo 9.30 Kiukaisten lähikirjaston satuhetki 1.4. klo 13 Viisaat ja vireät luento seniori-ikäisille Euran seurakuntakeskuksessa 9.4. klo 18 Taikuriesitys Taikuri Alfrendo ja rakkauden voima Euran koulukeskuksen auditoriossa 9.4. klo 18 Kirjailija Roope Lipasti Euran pääkirjastolla klo Jenni Vartiainen Euran urheilutalolla klo 15 Kolmen kuoron (Hinnerjoen Jokisointujen, Laitilan kirkkokuoron ja Tampereen tuomiokirkon Cantionale-kuoron) yhteisesitys Euran kirkossa. Konsertissa kuullaan Bachin kantaatti nro 106, D. Buxtehuden kantaatti Laitilan kirkkokuoron esittämänä sekä Stephen Evansin urkusoolo klo 17 Isac Elliot Euran urheilutalolla klo 10 Euran pääkirjaston lukupiiri klo 9.30 Panelian lähikirjaston satuhetki 2.5. klo Viikinkiajan tori Esihistorian opastuskeskuksessa 6.5. klo 15 Viisaat ja vireät -luento seniori-ikäisille Euran seurakuntakeskuksessa 8.5. klo 10 Euran pääkirjaston lukupiiri klo 20 Jari Sillanpää Euran urheilutalolla klo 9.30 Kiukaisten lähikirjastojen satuhetki Pyhäjärvimessut Euran Urheilutalolla Poiminnat ilmoitetuista tapahtumista, tarkemmat tiedot järjestäjiltä, muutokset mahdollisia. EURALEHTI Toimitus: Johanna Aalto Elina Ravantti Kuvat: Anne-Maarit Kalmeenoja (kansi) Merja Ala-Olla Tarmo Malinen Elina Ravantti Helena Lamminen Istockphoto Ulkoasu ja sivunvalmistus: Mainos Mariini Mari Aarikka Painopaikka: Eura Print Oy EURALEHTI 3

4 Koulutusta kasvatuskumppanuudesta Euran kunnan varhaiskasvatushenkilöstö (päivähoito ja esiopetus) osallistuu vuosien 2015 ja 2016 aikana ns. kaskukoulutukseen. Sana tulee termistä kasvatuskumppanuus, jota painotetaan niin päivähoidon kuin esiopetuksenkin arjessa. Kasvatuskumppanuus on nostettu tärkeälle sijalle kunnan keväällä 2014 valmistuneessa uudessa varhaiskasvatussuunnitelmassa. Teema painottuu myös uusissa Opetushallituksen esiopetussuunnitelman perusteissa (2014), joiden mukaan Euran kunnan esiopetussuunnitelma tullaan päivittämään elokuuhun 2016 mennessä. Kasvatuskumppanuusteemat ovat tärkeitä ja ajankohtaisia varhaiskasvatuksen alalla. Siihen liittyvät oleellisesti lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa sekä työyhteisön sisäinen kasvatuskumppanuus. Kasvatuskumppanuus on kirjattu STM:n Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (Vasu 2005), Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön -laatusuosituksiin sekä Ope- tusministeriön Perusopetuksen laatukriteereihin (2010). Kasvatuskumppanuus edistää lapsen ääntä arvostavan palvelukulttuurin, dialogisen vuorovaikutuksen ja luottamuksellisten yhteistyösuhteiden luomista lapsen kasvu- ja kehitysympäristöihin. Kasvatuskumppanuudessa ammattilaiset varhaiskasvatuksessa sitoutuvat lapsen huolenpidon, edun ja oikeuksien edistämiseen yhteisymmärryksessä vanhempien kanssa. Kasvatuskumppanuusmenetelmä rakentaa dialogista kasvatuskulttuuria lasten erilaisissa kasvuympäristöissä. Menetelmä soveltuu hyvin käytettäväksi myös esim. kouluissa, neuvoloissa ja lastensuojelussa. Varhaiskasvatuksessa kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan vanhempien ja henkilöstön tietoista sitoutumista toimia yhdessä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. Kasvatuskumppanuudessa yhdistetään vanhempien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten lasta koskevat tiedot ja kokemukset. Vanhempien ja kasvattajien keskinäinen luottamus, tasavertaisuus ja kunnioitus luovat edellytykset lapsen hyvinvoinnin turvaamiselle. Henkilöstön vastuulla on luoda edellytykset tasavertaiselle yhteistyölle. Kasvatuskumppanuuden tavoitteena on edistää vanhempien osallisuutta palveluihin sijoittuvissa lapsen kehitysympäristöissä. Koulutuksen tavoitteena on löytää keinoja ja työkaluja kasvatuskumppanuuden toteuttamiseen, vanhempien kohtaamiseen sekä pienen lapsen kasvun ja kehityksen kokonaisvaltaiseen tukemiseen. Koulutuksessa pohditaan, miten työntekijä voi varhaiskasvatuksen arjessa kohdata vanhemmat ja luoda luottamuksellisen kumppanuussuhteen, miten huomioida kasvatuskumppanuus esimerkiksi vanhempainvarteissa tai vasukeskusteluissa. Koulutuksen työskentelytapoja lyhyiden luento-osuuksien ohella ovat toiminnalliset menetelmät: yhteiset keskustelut ja pohdinnat, pienryhmätyöskentelyt sekä kumppanuustaitojen harjoitukset. Koulutus toteutetaan n. 20 henkilön ryhmissä, joissa on edustusta kaikista varhaiskasvatuksen ammattiryhmistä. Koulutus tarjoaa osallistujille mahdollisuuden keskinäiseen tutustumiseen ja verkostoitumiseen sekä koulutustehtävissä saatujen kokemusten ja tietojen vaihtamiseen ja reflektointiin. Kouluttajana toimii KM, varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja Kasku-kouluttaja Marja Saine. Varhaiskasvatuspäällikkö Pauliina Virta Päivähoitoon haku ja esiopetukseen ilmoittautuminen Euran kunnan päivähoitoon haku ja esiopetukseen ilmoittautuminen toimintavuodeksi on ajalla Hakulomakkeita saa kasvatus- ja opetustoimistosta, varhaiskasvatusyksi-köistä sekä varhaiskasvatuksen kotisivuilta. Lomakkeet palautetaan kasvatus- ja opetustoimistoon. Päivähoito- päätökset lähetetään koteihin huhtikuun loppuun mennessä. Esiopetusikäiset saavat ilmoittautumislomakkeen postitse kotiin. Samalla lomakkeella voi myös hakea päivähoitoa. Lomakkeet palautetaan koulukeskuksen auditoriossa pidettävään Ilolla eskariin -tilaisuuteen. Tilaisuudessa on samalla mahdollisuus saada tietoa esiopetuksesta sekä kuulla esiopetuksen järjestämisestä havainnollisia esimerkkejä eri esiopetusyksiköistä. Esi-opetuspäätökset lähetetään koteihin toukokuun 2015 loppuun mennessä. Suomessa on elokuusta 2015 alkaen voimassa esiopetusvelvollisuus. 4 EURALEHTI

5 Euran kunnan opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut Psykologi- ja kuraattoripalveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollon psykologin ja kuraattorin antamaa opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta, joilla: 1) edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa 2) tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki /1287) Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut koskevat kaikkia oppilaita/opiskelijoita esikouluikäisistä lukiolaisiin. Psykologien ja kuraattorien työ on niin yksittäisten oppilaiden kuin koko kouluyhteisön hyvinvoinnin tukemista. Toimimme yhteistyössä oppilaiden, perheiden, koulun henkilökunnan sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Yhteydenotto Voit ottaa yhteyttä joko puhelimitse ( ) tai jättämällä yhteydenottopyynnön sähköpostin/wilman kautta. Keväällä 2015 tavoitat meidät myös päivystyspuhelinaikoina: ma-ti vastaava koulukuraattori Jutta Mäntylä-Salo ke-to koulupsykologi Sari Hesselgren pe koulukuraattori Marjut Kulmala Käyntiosoitteemme on Ahmasojan koulu, Savikontie 11, Eura Vastaava koulukuraattori Jutta Mäntylä-Salo - opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluiden koordinointi - tuki- ja keskustelukäynnit - konsultaatio ja verkostotyö - luokka- ja/tai pienryhmätyöskentely - koulun ja kodin yhteistyön tukeminen ja kasvatuskumppanuus - esiopetus: Honkilahden ja Käräjämäen esiopetus - koulut: Hinnerjoen ja Honkilahden alakoulut Ahmasojan koulu, Euran yhteiskoulu, Euran lukio puh , Koulukuraattori Marjut Kulmala - tuki- ja keskustelukäynnit - luokka- ja /tai pienryhmätyöskentely - konsultaatio ja verkostotyö - koulun ja kodin yhteistyön tukeminen ja kasvatuskumppanuus - esiopetus: Panelian, Harolan, Kirkonkylän, Kauttuan ja Suvituulen esiopetus - koulut: Kirkonkylän, Kauttuan, Sorkkisten, Panelian ja Kiukaisten alakoulut sekä Kiukaisten yhteiskoulu puh , Opiskeluhuollon tiimi Sari Hesselgren, Marjut Kulmala, Jutta Mäntylä-Salo ja Satu Nordlund. Kuva Helena Suojanen. Koulupsykologi Satu Nordlund - oppimisen ongelmien selvittely ja tukitoimien suunnittelu yhteistyössä koulun ja perheen kanssa - tukitoimien suunnittelu - kouluvalmiuden arvioinnit esikouluikäisille - psykologiset tutkimukset - konsultaatio ja verkostotyö puh , Koulupsykologi Sari Hesselgren - tuki- ja keskustelukäynnit - ryhmät - KiVa Koulu -ohjelman konsultointi ja koulutus henkilökunnalle - työnohjaus - konsultaatio ja verkostotyö puh , Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen Haussa on mukana: Ammatilliset perustutkinnot Lukiokoulutus Kevään yhteishaussa haetaan myös Steiner-lukioihin. Koulutuksiin voi tutustua Opintopolussa. Korkeakoulujen yhteishaun 2. hakuaika Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen suomen- ja ruotsinkieliset koulutukset on haussa 2. hakuaikana. Korkeakoulut julkaisevat yhteishaun valinnan tulokset viimeistään 1.7. Katso tarkat tiedot lähteestä EURALEHTI 5

6 Seniori-ikäisten kulttuuriviikko Eurassa ma 9.3. klo Wanhan ajan koulupäivä Kännön vanhalla koululla. Ohjelmassa mm. oppitunti 50-luvun tapaan, lauletaan yhdessä vanhan ajan koululauluja, vanhaa koulurekvisiittaa (vanhoja kirjoja, ainevihkoja, ystävä- ja värssykirjoja ym.) voi ottaa mukaan, sen sijaan kännykkä ja muu tietotekniikka on syytä jättää kotiin. Karttakeppiä heiluttaa opettaja Harri Lehtonen. ti klo Seniori-ikäisten talvipäivä Euran urheilutalolla. Monenlaista ohjelmaa, väliajan (väliajalla kahvi ja leivonnainen 3 ) jälkeen tanssia, jonka tahdittaa Soitinyhtye Satakielet solisteineen Järj. yhteistyössä euralaisten eläkeläisjärjestöjen ja liikuntapalveluiden kanssa. ke klo 10 to klo 14 pe klo 18 la klo 10 Tule kirjastoon kuulemaan lukuvinkkejä historiallisista romaaneista ja kadonneesta ajasta, vinkkaajina toimivat Ea Anita Wirtavuori ja Sarianna Koivisto. Tapio Männistö kertoo kirjastaan Torpan tarinoita ja sen syntyvaiheista Pyhäjärvi-instituutissa. Kankkulan kaivolla teatteri Eurooppa 4:n esittämänä Euran Pirtillä. Legendaarinen kuunnelma nyt päivitettynä lavaversiona. Kankkulan kaivolla kertoo Kankkula-nimisestä hämäläisestä maalaispaikkakunnasta, jonka keskuksena on kuuluisa Kankkulan kaivo. Tippavaaran isäntä ja muut hahmot heräävät henkiin tässä hulvattomassa 60-lukulaisessa lavahupailussa. Kahvipaussin (kahvi + pulla + Euran rinkilä 4 ) jälkeen lauletaan orkesterin säestämänä tuttua musiikkia. Liput 5 euroa kannattaa varata ennakkoon ilmoittautumiset tai puh Opastettu kierros esihistorian opastuskeskus Nauravassa lohikäärmeessä pääsymaksun ( 2 ) hinnalla. la klo 16 Klaus Härön uusi elokuva Miekkailija elokuvateatteri Kauttuan kuvassa, liput 9. su klo 14 Ooppera Madame Butterfly elokuvateatteri Kauttuan kuvassa, liput 20. Yksi maailman upeimmista kokemuksista, Handa Opera Sidneyn satamassa, palaa valkokankaille modernilla tulkinnalla Puccinin kunniasta ja rakkaudesta kertovalla oopperalla Madama Butterfly. ma klo Tule katsellaan vanhoja Eura-aiheisia postikorttimaisemia Pekka Helanderin kokoelmista Euran koulukeskuksen auditoriossa. Pekka Helander kertoo kuvien aiheista. Huom! Tilaisuuksiin ovat lämpimästi tervetulleita muutkin kuin seniori-ikäiset. Järj. Euran kulttuuripalvelut 6 EURALEHTI

7 Nuorisopalvelut Nuorisotilojen aukioloajat Kauttuan nuorisotila maanantai-keskiviikko klo Mininuokkari 3-6 lk maanantai-torstai klo Nuokkari vuotiaat Kiukaisten nuorisotila tiistai klo Mininuokkari 3-6 lk maanantai klo Nuokkari vuotiaat tiistai-keskiviikko klo Nuokkari vuotiaat Työpaja Työpajalta yksityiset, yritykset ja kunnan eri hallintokunnat voivat tilata apua esimerkiksi seuraaviin tehtäviin: - Muuttoavut - Pienet korjaustyöt - Pihatyöt - Pienimuotoiset puutyöt tilauksesta Hinnat: Yksityiset 8 /h Yritykset 13 /h Työpajalta voi myös tilata seuraavia tuotteita: Pannunalunen 3 Linnunpönttö 8 Lintulauta 8 Jakkara 8 Kukkalaatikko Sisustustikkaat 18 puh Yhteystiedot nuorisosihteeri Teija Henriksson, puh nuoriso-ohjaaja Marika Tiira, puh nuoriso-ohjaaja Antti Rantaniva, puh etsivä nuorisotyöntekijä Henna Lomppi-Nurmi, puh etsivä nuorisotyöntekijä Katja Uustalo, puh yksilövalmentaja Olli-Ville Liukkonen, puh työvalmentaja Timo Patjas, puh EURALEHTI 7

8 Kansalaisopisto Alkavia kursseja keväällä 2015 Hopeakoru Lasinsulatus Pääsiäiseksi Seitsämän sortin pikkuleivät 9.5. Kansalaisopiston kevätnäyttely kännöllä la-su klo 12-15, ma-to klo la esiintyvät: klo 12 Harmonikat klo 13 Vanhaan malliin yhteislaulu tuokio klo 14 Anitan Euran viuluryhmä su 12.4 klo Yksinlauluesityksiä. Puffetti Kiukaisten yhteiskoulussa su klo ohjelmatuokio alkaa klo 13. Puffetti Lasten ja nuorten kuvataideryhmät Kännön koululla Ma-pe klo Näyttelyn avajaiset klo Euralainen tyky-päivä on erilainen elämys! Tyky-toiminta ajatellaan yleensä liikuntapäivinä ja työnantajan kustantamina kuntosalikäynteinä. Fyysisen työkyvyn kannalta liikunnalla onkin suuri merkitys. Sen ohella pitäisi huolehtia myös henkisestä kunnosta. Taide ja kulttuuri tuovat työkyvyn ylläpitoon uudenlaista sisältöä: yhteistä tekemistä ja kokemista, onnistumisen elämyksiä sekä luovaa iloittelua Euralaiset käsityöläiset ja taiteilijat tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja erilaisen tyky-päivän viettoon. Aikaisempaa kokemusta ei tarvitse olla, vaan tärkeää on yhdessä tekeminen ja kokeminen! Miltä kuulostaisi esimerkiksi leipoa yhdessä Euran rinkilöitä Euran Pirtillä, äänittää yritykselle oma mainoslaulu tai kisailla Härkänummen viikinkikylässä? Tämä ja paljon muuta on mahdollista kokea työyhteisön kanssa. Lisätietoja Kuva: Matti Laine 8 EURALEHTI

9 Kirjaston vieraita Keskiviikkona 4.3. klo 14 FL, psykologi Pirkko Lahti: Jaksamisen lähtökohdat arjen toimivuus ja hyvä mieli. Viisaat ja vireät -luento seniori-ikäisille Euran seurakuntakeskuksessa Lauantaina 7.3. runopaja Biolanin konttorilla klo 12-16, vetäjänä runoilija Tommi Parkko Torstaina 9.4. klo 18 kirjailija Roope Lipasti kertoo tuotannostaan Euran pääkirjaston Kamarissa. Keskiviikkona 6.5. klo 15 Ludmila Talzi ja Taini Rantanen: Tänä iltana täysikuu suomalaista tangolyriikkaa Olavi Virtaa muistaen. Viisaat ja vireät -luento seniori-ikäisille Euran seurakuntakeskuksessa. Lukuviikko Pääkirjastolla lehtien ja kirjojen myyntiä päättäjien lukukokemuksia ja -vinkkejä Pääkirjaston vitriinin näyttelyt Kaisa Soveron näyttely helmi-maaliskuussa Minna Haaparannan näyttely huhti-toukokuussa Lukupiiri Lukupiiri kokoontuu perjantaisin kirjaston kokoushuoneessa klo 10 alkaen. Käsiteltävät teokset: pe Patrick Modiano: Kehäbulevardit pe Jussi Valtonen: He eivät tiedä mitä tekevät pe 8.5. runojen aamu Lukupiiriä vetää kirjastotoimenjohtaja Sarianna Koivisto. Lukupiiriin on vapaa pääsy. Lisätietoja Euran pääkirjastosta. Kiukaisten ja Panelian lähikirjastojen satuhetket pe Kiukaisissa pe Paneliassa pe Kiukaisissa Satuhetki alkaa klo 9.30 Luetaan pari mukavaa kertomusta. Ohjelmassa myös pientä puuhaa ja lainausmahdollisuus. Tervetuloa kaikki alle kouluikäiset oman aikuisen kanssa. EURALEHTI 9

10 Kotihoidon kehittäminen Eurassa Kotihoito on yhdistänyt kotipalvelun ja kotisairaanhoidon vuonna Kotihoidon henkilöstö on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joiden osaaminen kattaa laaja-alaisesti hoivan, sekä sairauden ja terveydenhoidon tehtäviä. Kotihoito on osa kotona asumista tukevia palveluita, joita on kunnassa lähdetty valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti kehittämään. Kehittämistyö jatkuu vuoden 2015 aikana. Vastuuhoitaja Kotihoidon asiakkaille nimetään alkuvuoden aikana vastuuhoitaja, joka vastaa asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelman ja muiden palveluiden ajantasaisuudesta sekä toimii yhteyshenkilönä omaisten ja muiden palveluntuottajien välillä. Tietotekniikan hyödyntäminen palveluissa Kotihoidossa on otettu käyttöön kattava asiakastietojärjestelmä, joka avulla kaikki asiakkaan hoitoon osallistuvat tahot pystyvät kokonaisvaltaisesti turvaamaan asiakkaan hoidon. Lisäksi käyttöön saadaan toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla turvataan asiakkaille oikea-aikainen käynnin toteuttaminen. Kotihoidon lääkäripalvelut Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden lääkäripalvelut tuottaa vastuulääkäripalvelu Doctagon. Lääkäripalvelun avulla asiakkaita hoidetaan kokonaisvaltaisesti kotona, sillä lääkäri on asi- akkaiden tavoitettavissa kotihoidon henkilökunnan välityksellä ympärivuorokauden ja tekee tarvittaessa myös kotikäyntejä. Hoitohenkilökunnalla on käytössään enemmän tutkimusvälineistöä, joita lääkärin mukaan pystytään käyttämään kotona, eikä asiakkaan tarvitse lähteä terveyskeskukseen tutkimuksiin. Kotihoidon sairaanhoitajat toimivat myös osana kotisairaalaa, jonka avulla kotona pystytään antamaan terveyskeskussairaalatasoista hoitoa. Kotipiirin vanhustentalot Kotipiirin vanhustentaloilla tarjottavan kotihoidon toimintamallia uudistetaan perinteisen kotihoidon ja palveluasumisen välimaastoon sijoittuvasta yhteisöasumisen malliksi. Uudella mallilla pyritään lisäämään asukkaiden sosiaalista kanssakäymistä ja toimintakykyä. Veera Satola Kotihoidon vastuusairaanhoitaja Päivi Helminen Kotipalveluohjaaja Sanna Kotiranta Kotiutushoitaja Kotona asumista tukevat palvelut - kotihoito - tukipalvelut - alueellinen päivätoiminta - fysioterapeutin palvelut - toimintaterapeutin palvelut - muistihoitajan palvelut - päihde- ja mielenterveystyöntekijöiden palvelut 10 EURALEHTI

11 Terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjaus etenee Terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjaus alkoi joulukuun lopulla 2012 ja valmista pitäisi olla tammikuun lopussa Peruskorjauksen I-vaihe ja II-vaihe ovat jo ohi ja parhaillaan on menossa peruskorjauksen III-vaihe. Peruskorjauksen II-vaiheessa valmistuneet lääkärien vastaanottotilat, laboratorio, röntgen, fysioterapia ja välinehuolto toimivat jo vanhoilla paikoillaan uudistetuissa ja nykyaikaisissa tiloissa. Hallinto- ja toimistotilat siirtyivät vastaanottoosaston ja terveyskeskussairaalan välissä olevaan tilaan. Entisiin toimistotiloihin peruskorjattiin vastaanottotilat toiselle diabeteshoitajalle, jalkahoitajalle ja syöpäsairaanhoitajalle. Parhaillaan menossa olevassa peruskorjauksen III-vaiheessa peruskorjataan hammashuollon, neuvolan, työterveyshuollon, vanhainkodin vanhan puolen ja terveyskeskuksen pääsisäänkäynnin yhteydessä olevat tilat. III-peruskorjausvaiheen aikana pääoven alueen ollessa työmaa-aluetta, asiakkaiden kulku terveyskeskukseen tapahtuu terveyskeskuksen toiselta puolelta Käräjämäentieltä. Väistötilapääovi on tällöin vastaanottosiiven pohjoispäässä Käräjä- mäentien puolelta vasemman puoleinen ovi. Hammashuolto toimii peruskorjauksen aikana Euran kunnanviraston pihassa olevassa Wäentupa-rakennuksessa osoitteessa Sorkkistentie 10. Neuvolatoiminnat ovat III-vaiheen aikana Kelan talossa osoitteessa Satakunnankatu 21. Työterveyshuollon tilat ovat perusturvakeskuksen toisessa kerroksessa entisen valtion virastotalon pohjoispäässä osoitteessa Satakunnankatu 12. Vanhainkodin vanha puoli on väistötiloissa vanhainkodin uudisosan puolella ja osin myös terveyskeskussairaalan uudisosan puolella. Asiakkaiden kulku terveyskeskussairaalaan ja vanhainkotiin tapahtuu rakennuksen eteläpuolelta, Käräjämäen vanhustentalojen vierestä terveyskeskussairaalan ja vanhainkodin uudisosan pääovesta. Peruskorjauksen III-vaihe valmistuu syyskuun lopussa Terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjauksen IV-vaiheessa peruskorjataan terveyskeskussairaalan ja vanhainkodin uudisosan tilat. IV-vaihe alkaa lokakuun alkupuolella ja valmistuu tammikuun lopussa Markku Nurmi johtava hoitaja Kulku terveyskeskukseen tapahtuu remontin aikana Käräjämäentien puolelta, ohjeistaa johtava hoitaja Markku Nurmi. Vastaanottotilat toimivat jo vanhoilla paikoillaan uudistetuissa ja nykyaikaisissa tiloissa. Terveyskeskuslääkäri Tami Siren ja yläkuvassa hoitaja Marja-Leena Rautiainen. EURALEHTI 11

12 EURAN KUNTA Sorkkistentie 10 PL 22, Eura puh Euran Urheilutalon toimintaa keväällä 2015 EURAN URHEILUTALO SU 8.3. NAISTEN ILTA urheilutalolla klo Tuote-esittelyjä, hemmotteluhoitoja, uinti ja vesijumppaa/ jumppia, maksuton vaatteiden vaihtotori aulassa, arvontaa. 5 + uintimaksu. KE TO HUIKEA WIBIT -rata uimahallissa norm. uintimaksu. LA 4.4. KOKO PERHEEN LIIKUNTAMAA alakerrassa klo , 2 / lapsi. LA 4.4. PERHERIEHA uimahallissa klo , norm. uintimaksu. KE 6.5. ALLASTANSSIT monitoimialtaalla klo , norm. uintimaksu. PE LA HUIKEA WIBIT -rata uimahallissa norm.uintimaksu. LASTEN JA NUORTEN TUKIUIMAKOULUT SU toukokuussa + 1 krt kesäkuussa (yht. 5 kertaa) uimataidottomille ja/tai heikon uimataidon omaaville. Hinta 25 / osallistuja. Klo , 1 5-luokkalaisille Klo , 6 9-luokkalaisille Ilmoittautuminen tai nettisivujen kautta SIRKUSTELUTYÖPAJAT SU klo klo Akrobatiaa yli 7-vuotiaille klo Jongleerausta yli 7-vuotiaille Klo Vauvasirkusta alle 2-vuotiaille Klo Perhesirkusta kaikenikäisille Klo Ohjattu toimintarata kaikenikäisille Klo Ohjattu toimintarata yli 10-vuotiaille Toimintapajat ovat maksuttomia. Yhteistyössä Satasirkus ry, Euran nuorisopalvelut ja Euran perhekeskus. Ilmoittautuminen sirkustelutyöpajoihin: 30.4 mennessä. UIMAHALLIN AUKIOLOAJAT Yleisöuintiajat Ma klo aamu-uinti klo Ti klo aamu-uinti klo Ke klo To klo aamu-uinti klo Pe klo aamu-uinti klo La klo Su klo Lippukassa sulkeutuu arkisin klo ja viikonloppuisin klo Uimahalli on suljettuna 3.4., 5.4., 6.4., 1.5. ja Uimahalli sulkeutuu myös Pyhäjärvimessujen ajaksi ! Uimahalli jää kesätauolle ja avaa ovensa taas 17.8.! Kesäkuussa ei ole aamu-uinteja VESILIIKUNNAN PERUSTEET -koulutus klo Käydään läpi vesiliikunnan perusliikkeet ja muunnelmat matalassa ja syvässä vedessä. Hinta 20 /osallistuja. Maksetaan käteisellä paikan päällä. Ilm. Euran kunnan lasten yleiset uimakoulut järjestetään perinteisesti kesäkuun alussa ! Ilmoittautumiset uimakouluihin alkavat huhtikuun lopulla! Lisätiedot: tai facebook euran urheilutalo Wibit-radan valmisteluissa Aki Helander ja Marjo Elomaa. Kuva Timo Reiman.

Julkinen tiedote joka talouteen. Kesä EURALEHTI EURA-PÄIVÄ ON ELÄMYKSIÄ TÄYNNÄ MIKÄ ON LEADER?

Julkinen tiedote joka talouteen. Kesä EURALEHTI EURA-PÄIVÄ ON ELÄMYKSIÄ TÄYNNÄ MIKÄ ON LEADER? Julkinen tiedote joka talouteen Kesä 2 2014 EURA-PÄIVÄ ON ELÄMYKSIÄ TÄYNNÄ TAPAHTUMA- KALENTERI 2014 MIKÄ ON LEADER? 3 4 11 EURA-PÄIVÄ la 7.6.2014 (Huom! Muutokset mahdollisia, tietoja päivitetään osoitteessa

Lisätiedot

Terveisiä kunnantuvalta! 1/2014

Terveisiä kunnantuvalta! 1/2014 SAVITAIPALEEN KUNTA 040 158 6542 www.savitaipale.fi, kunta@savitaipale.fi Terveisiä kunnantuvalta! 1/2014 Kehitystä ja kehittynyttä Savitaipaleella Savitaipaleen kunta palkkaa elinkeinoasiamiehen kokopäiväiseen

Lisätiedot

KOHTI KEVÄTTÄ. Minun Kouvolani Iltamakiertue alkaa s. 5. Majakka on nuorten mesta s. 6. Kouvolan urheiluakatemia s. 11

KOHTI KEVÄTTÄ. Minun Kouvolani Iltamakiertue alkaa s. 5. Majakka on nuorten mesta s. 6. Kouvolan urheiluakatemia s. 11 Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 19.2.2010 www.kouvola.fi Minun Kouvolani Iltamakiertue alkaa s. 5 Majakka on nuorten mesta s. 6 Kouvolan urheiluakatemia s. 11 Kuusankosken tanssiyhtyehistoriaa s. 13 Lisää

Lisätiedot

Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 9 / 2010 13.9.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen )

Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 9 / 2010 13.9.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen ) 1 Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 9 / 2010 13.9.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen ) ALUETOIMIKUNNAT Turuntien aluetoimikunta järjestää YHDISTYSILLAN HALIKOSSA Armfeltin koulussa 23.9.

Lisätiedot

Terveisiä kunnantuvalta 2/2008

Terveisiä kunnantuvalta 2/2008 SAVITAIPALEEN KUNTA 6140 11 www.savitaipale.fi, kunta@savitaipale.fi Terveisiä kunnantuvalta 2/2008 Vaalikauden päättyessä Näin vaalikauden päättyessä on hyvä katsoa hieman taaksepäin ja miettiä menneitä

Lisätiedot

Vanhemmuuteen tukea UUDESTA PERHEVALMENNUKSESTA. Uusi kaupunginjohtaja. Korhonen hommiin Sivu 3. Nuorisopalvelujen. kevät. KESÄTÖIHIN kaupungille?

Vanhemmuuteen tukea UUDESTA PERHEVALMENNUKSESTA. Uusi kaupunginjohtaja. Korhonen hommiin Sivu 3. Nuorisopalvelujen. kevät. KESÄTÖIHIN kaupungille? IK - Itella Posti Oy - Julkinen tiedote jokaiseen jakelupisteeseen M Itella Posti Oy Raisio TIEDOTTAA 1 2011 Raision kaupungin tiedotuslehti Uusi kaupunginjohtaja Korhonen hommiin Sivu 3 Nuorisopalvelujen

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012 EURAN KUNTA KÖYLIÖN KUNTA SÄKYLÄN KUNTA LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012 Lastensuojelulaki (417/2007) 12 SISÄLLYSLUETTELO 2(29) 1. JOHDANTO 3 2. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMAN LAATIMINEN PROSESSINA 3

Lisätiedot

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 5 1. OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON MÄÄRITTELY JA TOIMINNAN TAVOITTEET 7 1.1 Oppilas- ja opiskelijahuollon määrittely 7 1.2 Strategia 7

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS JA VALMISTELUPROSESSI... 1 1.1. HAMINAN KAUPUNGIN VISIO JA ARVOT... 2 1.2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Talven tapahtumat kätevästi käsillä s. 6-19

Talven tapahtumat kätevästi käsillä s. 6-19 Pöytyän kunnan tiedotuslehti nro 1/2012 Talven tapahtumat kätevästi käsillä s. 6-19 Pääkirjoitus Näin on pää avattu kunnan tiedotuslehden uuden vuosikerran merkeissä. Vuosi tuonee paljon uutta tiedotettavaa

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TIEDOTTAA

SALON KAUPUNKI TIEDOTTAA SALON KAUPUNKI TIEDOTTAA www.salo.fi 9/2011 5.9.2011 Julkinen tiedote. Jaetaan joka talouteen. Kansalaisopisto 090802 KIRJANSIDONTA A Moision koulu, opistosiipi, Uskelankatu 13 to 8.9. info 17.15-18.45,

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TIEDOTTAA

SALON KAUPUNKI TIEDOTTAA SALON KAUPUNKI TIEDOTTAA www.salo.fi 11/2010 8.11.2010 Julkinen tiedote. Jaetaan joka talouteen. Kirjasto MUUTOKSET AUKIOLOAJOISSA Salon kaupunginkirjaston kaikki toimipisteet ovat suljettuina perjantaina

Lisätiedot

Kempeleen elinkeino- ja viestintäpalvelut uudistuivat

Kempeleen elinkeino- ja viestintäpalvelut uudistuivat Kuntatiedote 1 2015 11.2.2015 Kempeleen elinkeino- ja viestintäpalvelut uudistuivat Kempeleen kunnan yrittäjille tarjoamat palvelut kokivat vuoden vaihteessa merkittävän muutoksen, kun kunta luopui yrityspalveluidensa

Lisätiedot

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2011:19 ISBN 978-952-13-4981-2

Lisätiedot

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009-

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 1.1 Lastensuojelusuunnitelman lähtökohdat... 4 1.2. Lastensuojelusuunnitelman laadinta... 5 2 Työryhmän toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

Oppilashuollon käsikirja

Oppilashuollon käsikirja Honkajoen kunnan esi- ja perusopetuksen Oppilashuollon käsikirja Yhdessä eteenpäin Sisällys JOHDANTO...4 1 MITÄ OPPILASHUOLTO ON JA KEILLE SE KUULUU...5 2 ENNALTAEHKÄISEVÄ OPPILASHUOLTOTYÖ...6 2.1 YHTEISTYÖ

Lisätiedot

MAKASIINI EURAJOEN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI MAALISKUU 1/2011

MAKASIINI EURAJOEN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI MAALISKUU 1/2011 MAKASIINI EURAJOEN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI MAALISKUU 1/2011 Sisällys Kunnanjohtajan tervehdys... 3 Hallintotoimi... 4 Elinkeinotoimi... 5 Koulutoimi... 6-7 Kulttuuri, matkailu ja kirjasto... 8-9 Liikunta-

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013. Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset

Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013. Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013 Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset Sisällys 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN PALVELUOPAS

ORIVEDEN KAUPUNGIN PALVELUOPAS ORIVEDEN KAUPUNGIN PALVELUOPAS Sisällysluettelo Arvoisa kuntalainen ja palvelujen käyttäjä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto... 3 yhteystietoja... 4 ASUKASLUKU JA PINTA-ALA... 4 veroprosentit vuonna 2013...

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN PALVELUOPAS

ORIVEDEN KAUPUNGIN PALVELUOPAS ORIVEDEN KAUPUNGIN PALVELUOPAS Sisällysluettelo Arvoisa kuntalainen ja palvelujen käyttäjä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto... 3 yhteystietoja... 4 ASUKASLUKU JA PINTA-ALA... 4 veroprosentit vuonna 2011...

Lisätiedot

Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja

Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja Kuvalähde www.lahti.fi Sivistyslautakunta 19.4.2011 29 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 1.1. Käsikirjan käyttäjälle... 1 1.2. Mitä esiopetuksen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015 Huittisten kaupunki 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO JA SUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN NYKYTILA... 7 3 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI & SAUVON KUNTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2014-2017

PAIMION KAUPUNKI & SAUVON KUNTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2014-2017 PAIMION KAUPUNKI & SAUVON KUNTA Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2014-2017 Sisällysluettelo Johdanto 1. Paimio ja Sauvo lasten ja nuorten kuntina 1.1 Lasten päivähoitopalvelut 1.2 Terveyspalvelut

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 2/2015 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

JÄSENLEHTI 2/2015 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry JÄSENLEHTI 2/2015 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 1 Puheenjohtajan palsta Puheenjohtajan tervehdys Tätä kirjoittaessani kevät lähestyy kovaa vauhtia. Tuleva kevät on tärkeä omaishoitajien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO ARVOISA KUNTALAINEN JA PALVELUJEN KÄYTTÄJÄ KAUPUNGINJOHTAJA JUHA KUUSISTO...3 YHTEYSTIETOJA...4 ASUKASLUKU JA PINTA-ALA...

SISÄLLYSLUETTELO ARVOISA KUNTALAINEN JA PALVELUJEN KÄYTTÄJÄ KAUPUNGINJOHTAJA JUHA KUUSISTO...3 YHTEYSTIETOJA...4 ASUKASLUKU JA PINTA-ALA... SISÄLLYSLUETTELO ARVOISA KUNTALAINEN JA PALVELUJEN KÄYTTÄJÄ KAUPUNGINJOHTAJA JUHA KUUSISTO...3 YHTEYSTIETOJA...4 ASUKASLUKU JA PINTA-ALA...4 VEROPÅROSENTIT VUONA 2014...4 ELINKEINORAKENNE...4 KAUPUNGIN

Lisätiedot

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 2. MITÄ HYVÄLLÄ KÄYTÄNNÖLLÄ TARKOITETAAN?... 5 3. MITEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT KERÄTTIIN?...

Lisätiedot

Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 1 / 2010 18.1.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen )

Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 1 / 2010 18.1.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen ) 1 Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 1 / 2010 18.1.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen ) KIRJASTOPALVELUT KULTTUURIPALVELUT Suomusjärven kirjaston sisäänkäynti on muuttunut 7.1.2010 alkaen.

Lisätiedot

EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020

EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020 EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020 "Eura on työtä ja toimeentuloa tarjoava, vetovoimainen Pyhäjärviseudun keskus" Kunnanhallitus 17.5.2010 Kunnanhallitus 7.6.2010 Kunnanhallitus 28.6.2010 Valtuustoseminaari

Lisätiedot