Toimitusjohtajan katsaus. Sisältö. Kristiina Hautakangas. Mainio Vire jatkoi kasvua vuonna Toimitusjohtajan katsaus 1. Palveluja ikäihmisille 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtajan katsaus. Sisältö. Kristiina Hautakangas. Mainio Vire jatkoi kasvua vuonna 2012. Toimitusjohtajan katsaus 1. Palveluja ikäihmisille 4"

Transkriptio

1

2 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 1 Palveluja ikäihmisille 4 Mainio Matka 7 Palveluja erityisryhmille 8 Konsultoivat ryhmät 9 Muut liiketoiminnat 10 Kuntayhteistyö 13 Henkilöstö ja laatu 14 Mainio työpaikka 17 Pähkinänkuoressa 18 Yhteystiedot 20 Toimitus Laura Saarinen / Mainio Vire Ulkoasu & taitto BOND Creative Agency Oy Paino: Pekan Offset Oy, Helsinki, 2013 Toimitusjohtajan katsaus Kristiina Hautakangas Mainio Vire jatkoi kasvua vuonna Vuotta leimasi yleinen talouden heikentyminen, joka heijastui kuntien ostopäätöksiin sekä investointihalukkuuteen. Taantumasta huolimatta myynti onnistui odotusten mukaisesti ja asiakaspaikkojen määrä kasvoi neljänneksellä. Asiakas tyytyväisyys kehittyi myönteisesti ollen edelleen korkealla tasolla kaikissa liiketoiminnoissa ja asiakasryhmissä. Mainio Vire -konsernin liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 14,1 prosenttia. Asumispalveluliiketoiminnassa liikevaihdon kasvu jatkui vahvana. Asiakaspaikkojen määrä kasvoi 16 % uusperustannan kautta. Mainio Vire laajensi toimintaansa lastensuojeluun ostamalla Pienryhmäkoti Silmula Oy:n osakekannan. 1

3 Asukaspaikkoja on yhteensä jo yli Hoivapalveluiden kysynnän uskotaan kasvavan Kasvua kaikilla liiketoimintaalueilla Vanhusten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien, lastensuojelun sekä vammaisten asukas paikkoja oli tilikauden lopussa yhteensä yli Palvelut kotiin eli ateria-, turvapuhelin- ja muut kotiin tuotettavat palvelut kasvoivat yli neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna uusien asiakkuuksien ansiosta. Sekä itsemaksavien että kunta-asiakkuuksien määrä kasvoi. Lasten päivähoitopalveluiden liikevaihto kasvoi maltillisesti päiväkotien määrän pysyessä ennallaan. Liiketoiminnan kehittämis- ja ohjausresursseja lisättiin strategian mukaisesti turvapuhelinpalveluihin ja tukipalveluihin. Mainio Vire -konsernin liikevoitto oli 2,4 miljoonaa euroa. Kannattavuutta heikensi lukuisten uusien yksiköiden avaaminen. Konsernin investoinnit olivat tilikaudella 1,4 miljoonaa euroa koostuen pääasiassa yritysostosta, turvapuhelinpalvelun laitehankinnoista sekä uusien yksiköiden kalustohankinnoista. Mainio Vire Oy hankki omistukseensa Pienryhmäkoti Silmula Oy:n osake kannan ja Hoiva Karoliina Oy:n ja Karoliinan Hoiva palvelut Oy:n osakekannat. Konsernin taloudellinen asema säilyi vakaana uusien yksiköiden avaamisesta huolimatta ja omavaraisuus aste parani 28,4 prosenttiin. Toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön lähes kaikissa kodeissa vuoden 2012 aikana. Tämä on selvästi parantanut prosessien laatua ja nopeutta. Tulevaisuuden näkymät Yksityisen sosiaalipalvelualan kasvu tulee jatkumaan ripeänä väestörakenteen muutoksesta, palvelutarpeiden kasvusta ja kuntien taloudellisesta tilanteesta johtuen. Palvelujen rahoituspohja laajenee itsemaksavien ja palveluseteliasiakkaiden määrän kasvaessa. Palvelutarjonnassa on tapahtumassa voimakasta suuntausta kotiin annettaviin palveluihin ja erilaisiin tuettuihin malleihin. Erityisesti tämä on nähtävissä vanhus- ja mielenterveyspalveluissa sekä lastensuojelussa. Mainio Vire käynnisti syksyn aikana Palvelut Kotiin -tuotekokonaisuuden kehittämishankeen, josta odotetaan merkittävää liiketoiminnan kasvua tulevaisuudessa. Yritysjärjestelyjen määrä tulee kiihtymään. Sitä edesauttavat yrittäjien eläköityminen ja kilpailutuksissa vaaditut ehdottomat laatuvaatimukset, jotka ovat yksityisille toimijoille julkista sektoria tiukempia, ja joihin pienten yritysten on vaikea vastata esimerkiksi tilojen osalta. Pitkällä tähtäimellä toimialan kehityksen kannalta olisi rakentavampaa, jos samat laatuvaatimukset koskisivat niin kuntia kuin yksityisiäkin. Myös asiakkailla tulisi olla laajempi mahdollisuus valita itselleen paras palveluntarjoaja, mikä ohjaisi toimijoita omistuspohjasta riippumatta panostamaan laatuun ja toiminnan kehittämiseen. Hoiva- ja sosiaalialasta käytiin syksyllä 2012 mediassa vilkasta keskustelua syksyn kunnallisvaaliteemoihin liittyen. Erityisesti alan yksityiset yritykset saivat osakseen perusteetontakin arvostelua, mikä saattaa vaikuttaa negatiivisesti alan julkiseen kuvaan ja voi vähentää alan opintoihin ja töihin hakeutumista. Hoivapalveluiden kysynnän uskotaan kasvavan, mutta kuntien taloudellisesta tilanteesta johtuen saattaa ilmetä yksittäisissä kunnissa ajoittaisia palveluostojen lykkääntymisiä. Tiukentuvat viranomaismääräykset liittyen toimitiloihin, henkilökunnan määrään ja rakenteeseen aikaansaavat epävarmuutta palveluiden hinnoitteluun ja liiketoiminnan kannattavuuteen. Merkittävin liiketoimintaan liittyvä riski syntyy palvelusopimuksia pidemmistä vuokrasopimuksista, jota kuitenkin vähentää palvelusopimusten jakaantuminen useiden kuntien alueille. Myös tonttien luovutusaikojen pidentyminen hidastaa uusien kohteiden rakentamista. Yleisestä talouden tilasta johtuva rahoituksen kiristyminen vähentää sijoittajien kiinnostusta tehdä investointeja ja heikentää kannattavuutta. Samoin vaikuttaa toimialaan kohdistuva eri tahojen sääntely, jota ei hoideta valtionhallinnossa koordinoidusti yhdeltä taholta. Ennakoimme Mainio Vireen liikevaihdon kasvun jatkuvan posi tiivisena myös kuluvana vuonna talouden epävarmuudesta huolimatta. Kasvustrategian mukaisesti Mainio Vire tulee laajentamaan toimintaansa orgaanisesti ja yritys ostoin. Toimimme läpinäkyvästi, eettisesti ja avoimesti. Vastuullinen yhteistyökumppani Mainio Vireen maine on hyvä ja sen vaaliminen on mainiovireläisille sydämen asia. Pyrimme toimimaan läpinäkyvästi, eettisesti ja avoimesti vuoropuhelussa kaikkien sidosryhmiemme kanssa. Meille on tärkeää, että yhteistyökumppanit näkevät Mainio Vireen luotettavana, ammatti taitoisena ja haluttuna kumppanina kumppanina, joka tekee asiat alusta lähtien oikein. Tulemme kuluvana vuonna panostamaan brändin kehittämiseen ja tunnettuuden kasvattamiseen. Tavoitteena on, että toiminnan vastuullisuus, sosiaalialan osaaminen ja yhteistyön helppous välittyvät jatkossa entistä paremmin kaikille sidosryhmille. Lämmin kiitos! Haluan kiittää henkilöstöämme heidän työpanoksestaan asiakkaidemme hyväksi työmme on arvokasta! Kiitos myös asiak kaillemme luottamuksesta osaamistamme kohtaan sekä yhteistyökumppaneille hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna. 2 3

4 Palveluja ikäihmisille Vire Kodit tarjoavat mahdollisuuden turvalliseen, kodinomaiseen asumiseen. Ikäihmisten asumispalvelut muodostavat Mainio Vireen suurimman liiketoimintaalueen, jonka kasvu jatkui vahvana vuonna Yhtiö aloitti vanhuspalveluiden voimakkaan sisällöllisen kehittämisen uusien hankkeiden myötä. Mainio Vire tarjoaa ikäihmisille eritasoisia tuettuja asumispalveluita sekä kotiin tuotettavia palveluja kotihoidosta seniori huoneistoihin, palveluasumiseen sekä tehostettuun, ympärivuoro kautisesti valvottuun palveluasumiseen asti. Painopiste Mainio Vireen asumis palveluissa on Vire Kotien tarjoamassa tehostetussa palveluasumisessa. Vire Kodit tarjoavat mahdollisuuden turvalliseen, kodinomaiseen asumiseen. Vire Kotien toiminta perustuu yhtiön sertifioituun Ikääntyneiden asumispalvelut -toimintakäsikirjaan. Kaikessa toiminnassa noudatetaan So siaali- ja terveysministeriön suosituksia ja Valviran valtakunnallista valvonta ohjelmaa. 4 5

5 Vire Kodeissa on 1100 asukaspaikkaa Mainio Matka Uusia Vire Koteja kolmelle paikkakunnalle Vuoden 2012 lopulla Mainio Vireellä oli 19 paikkakunnalla sijaitsevissa 32 Vire Kodissa noin 1100 asukaspaikkaa. Lisäksi seniorihuoneistoja oli noin 200. Vuoden kuluessa avattiin uudet Vire Kodit Kaarinaan, Lohjalle ja Vantaalle. Joulukuussa 2012 Mainio Vire osti Lohjalta Hoivakoti Karoliinan, jonka myötä toiminta Länsi-Uudellamaalla vahvistui entisestään. Alkuvuonna 2013 aukesivat Vire Koti Lehtisaari Helsingissä, Vire Koti Vanaja Hämeenlinnassa sekä Vire Koti Purola Kemissä. Vuoden 2012 aikana oli useita suurten paikkakuntien ikäihmisten palveluasumisen kilpailutuksia, joissa Mainio Vire tuli valituksi mm. Helsingin, Vantaan, Oulun ja Turun puitesopimustuottajaksi. Voimakas satsaus vanhuspalveluiden sisällölliseen kehittämiseen Uutena kehittämishankkeena annettiin lähtölaukaus Mainio Vireen historian laajimmalle palvelusisällön kehittämishankkeelle Mainio Matka -logoterapiaprojektille. Alkuvaiheessa projekti painottuu yhtiön ikäihmisten palveluiden kehittämiseen, mutta jatkossa laajenee kaikkiin asumispalveluihin. Toinen merkittävä kehityspanostus vuoden aikana oli henkilöstön ottaminen entistä vahvemmin mukaan kehittämis työhön, kun syksyllä perustettiin Mainio Vireen Konsultoivat ryhmät ikäihmisille ja mielenterveyspuolelle molemmille omansa. Mittava panostus asukkaiden ja henkilöstön hyvinvointiin Mainio Vire aloitti syksyllä 2012 mittavan kehitys- ja koulutushankkeen, jonka päämääränä on tukea ja edistää vanhus- ja mielenterveys asiakkaiden hyvinvointia. Hankkeessa autetaan henkilöstöä etsimään työssään uusia näkökulmia logoterapeuttisen ajattelun valossa. Näin myös vahvistetaan kokemusta työn merkityksellisyydestä ja lisätään työhyvinvointia. Mainio Vire haluaa tarjota asukkailleen laadukkaan palvelun lisäksi yhtiön arvojen mukaisesti mahdollisuuden onnelliseen elämään, joka syntyy välittämisestä ja kuuntelemisesta, yhdessä olemisesta ja tekemisestä. Kuluneena vuonna henkilöstön hoivaja kuntoutustyötä ja yhtiön arvoja tukemaan valittiin ihmisarvoa sekä elämän merkityksellisyyttä ja ainutlaatuisuutta korostava logoterapeuttinen ajattelutapa, joka jatkossa muodostaa yhtiön palvelufilosofian perustan. Logoterapeuttinen ajattelutapa hoitotyön keskiöön Yhtiön historian laajimman koulutus- ja kehittämisprojektin, Mainion Matkan, päämääränä on koulutuksen ja käytännön harjoittelun keinoin juurruttaa logoterapeuttinen ajattelu osaksi arkea ja henkilöstön hoitotyötä kaikissa asumispalveluita tuottavissa yksiköissä. Logoterapeuttisen hoiva- ja kuntoutustyön ytimessä on ainutlaatuisen ihmisen ainutkertaisen elämän kunnioittaminen sekä tarkoituksellinen arki hyvän elämän perustana. Koulutuskumppanina syksyllä käynnistyneessä ja vaiheittain aina vuoteen 2018 etenevässä projektissa toimii Ikäinstituutti. Miten logoterapeuttista ajattelu tapaa soveltava hoitotyö tulee näkymään asukkaiden arjessa, liiketoimintajohtaja Jukka-Pekka Kuokkanen? Mainio Matka rakentuu pienistä arkisista kohtaamisista, hyvästä hoidosta sekä keskinäisestä kunnioituksesta. Asukkaita kannustetaan käyttämään omia voimavarojaan sen sijaan, että asioita tehtäisiin aina asukkaan puolesta. Maassamme toteutetuista aiemmista, pienimuotoisemmista hoiva-alan logoterapiaprojekteista saadut kokemukset ovat olleet hyviä ja vanhusten hyvinvointi on lisääntynyt. Kuinka Mainio Matka tukee henkilöstön työntekoa ja voimavaroja, henkilöstö- ja laatujohtaja Leena Kreus? Hoitajien ja ohjaajien näkökulmasta katsottuna kohtaamistilanteet ja vuorovaikutus asukkaiden, omaisten, esimiehien tai työkavereiden kanssa ovat niitä kriittisiä hetkiä, jotka pahimmillaan vievät voimat ja saavat aikaan uupumisen kokemusta tai parhaimmillaan energisoivat ja tuovat työhön merkitystä ja arvoa. Mainio Matka -hankkeessa etsitään yhdessä erilaisiin, joskus myös haastaviin vuorovaikutustilanteisiin uusia toimintatapoja, jotka lähtevät toisen ihmisen ainutkertaisuudesta, kunnioituksesta ja arvostuksesta. Tällöin mahdollisesti hankalana alkaneesta tilanteesta syntyy tähtihetki: molemminpuolinen kokemus ymmärretyksi ja kuulluksi tulemisesta. Tällaisten tähtihetkien kautta fyysisesti ja psyykkisesti raskaasta hoitajan työstä löytyy tekijälleen arvo ja merkitys; parhaimmillaan itse elämän tarkoitus. 6 7

6 Konsultoivat ryhmät mukaan kehittämään Mainio Virettä Palvelujen ja toiminnan kehittäminen asukkaiden, asiakkaiden ja omaisten tarpeet huomioiden on yksi Mainio Vireen strategian painopisteistä. Tavoitteena on vahvistaa yhtiön vahvuuksia ja luoda uusia erinomaisia palveluja ja tapoja toimia asiakkaiden ja heidän omaistensa parhaaksi. Strategian toteutumista tukemaan luotiin konsultoivien asiantuntijaryhmien konsepti. Ryhmien kokoonpanolla varmistettiin, että työskentelyssä pääsee monipuolisesti esille eri ammattiryhmien ja kotien näkemykset. Vanhusten asumispalveluihin ja mielen terveys- ja päihdekuntoutujien palveluihin erikoistuneiden konsultoivien asiantuntijaryhmien työn pohjalta on jo syntynyt monta toteutunutta ja kehitettävänä olevaa ideaa sekä uutta käytäntöä, joista hyötyvät niin asukkaat ja omaiset kuin henkilöstökin. Mainio Vireen toiminnan kehittämistä tukevat myös osaltaan jo vakiintuneet asukas- ja omais raadit sekä henkilöstön Mainio Kehittyy -ryhmät. Palveluja erityisryhmille Mainio Vire tarjoaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, vammaisille ja nuorille asumisja hyvinvointipalveluja tueksi eri elämäntilanteisiin. Uutena liiketoimintana aloitettiin lastensuojelupalvelut. Mainio Vire on panostanut erityisryhmille suunnattujen palveluiden laajentamiseen ja kehittämiseen yhtiön strategian mukaisesti. Kuluneen vuoden aikana toiminta laajeni lastensuojeluun sekä lasten suojelun avo- ja perhe palveluihin. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut Mainio Vire tarjoaa mielenterveys- ja päihde kuntoutujille monipuolisia palveluita, jotka tukevat kuntoutumista, parantavat elämänlaatua ja vähentävät erikoissairaanhoidon tarvetta. Kuntoutumisen polkuun sisältyy erilaisia palveluja ympärivuorokautisesta palveluasumisesta tuettuun itsenäiseen asumiseen ja työtoimintaan. Mainio Vireen Ykköskodit tarjoavat mahdollisuuden kodinomaiseen asumiseen. Ykkös kotien toiminta perustuu sertifioituun Mielenterveyskuntoutujien toimintakäsikirjaan ja toiminnassa noudatetaan So siaali- ja terveysministeriön suosituksia ja Valviran valtakunnallista valvontaohjelmaa. Vuoden 2012 lopulla Mainio Vireellä oli kymmenellä paikka kunnalla sijaitsevissa 14 Ykköskodissa noin 550 asukaspaikkaa. Lisäksi tukiasumisen ja työtoiminnan asiak kaita oli noin 70. Vuoden aikana avattiin uudet Ykköskodit Turun Artukaisiin ja Iittiin. Vihdin Mäntyrinteen yksikkö siirtyi uusiin tiloihin Ykköskoti Hiidenpeltoon loppuvuonna TUVA-toimintakykymittarin käyttö laajennettiin kaikkiin mielenterveysyksiköihin ja käyttöön otettiin uusi TUVATAR-sovellus. TUVA-mittarin avulla selvitetään asukkaan tuen tarve, vahvuudet ja kehitystarpeet, asetetaan tavoitteet ja seurataan kuntoutumista. Mittari mahdollistaa entistä tarkempien kuntoutussuunnitelmien tekemisen sekä vaikuttavuuden seurannan. Vuoden 2013 tammikuussa Mainio Vire osti Lappeenrannan Palvelukoti Oy:n, jonka myötä yrityksen toiminta vahvistui Kaakkois-Suomessa. Vuoden 2013 aikana avataan uusi Ykkös koti Tuusulaan ja Ykkös koti Martin tiloja Turussa uudenaikaistetaan. Ympärivuorokautista palveluasumista vammaisille Syksyllä 2012 avattiin Vantaalle Oma Koti Orvokki, joka tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista täysi-ikäisille vammaisille, jotka tarvitsevat hoitoa, huolenpitoa ja ohjausta päivittäisissä toiminnoissaan. Palveluasuminen tukee asukkaan mahdollisimman itsenäistä selviytymistä sekä fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn edistämistä. Asukkaan palvelukokonaisuus perustuu yksilölliseen palveluasumissuunnitelmaan, jossa on suunnitelma niistä palveluista ja tukitoimista, joita asukas tarvitsee selviytyäkseen jokapäiväisestä elämästä. Palveluja tarjotaan myös lyhytaikaiseen asumiseen esimerkiksi omaishoitajan vapaiden ajaksi. Oma Koti Orvokissa on 13 huoneistoa vaikeavammaisille asiakkaille. Asuntojen koko on 36,5 43,5 m2. Lastensuojelupalvelut Mainio Vire osti tammikuussa 2012 lastensuojelupalvelua sekä Palvelut tukevat kuntoutumista ja parantavat elämänlaatua. avo- ja perhepalvelua tarjoavan Pienryhmäkoti Silmula Oy:n Lohjalla. Kaupan myötä Mainio Vireen liiketoiminta laajeni strategisesti lastensuojelupalveluihin. Viime vuosina lastensuojelutyön painopiste on siirtynyt myös lainsäädännöllisesti avopalveluihin ja yhtiö pitää tärkeänä kehittää toimintaansa myös tällä osa-alueella. Kasvun Koti Silmula tarjoaa vuotiaille nuorille ympärivuorokautista lastensuojelun sijaishuoltopalvelua kodinomaisessa ympäristössä kasvatuksellisella ja kuntouttavalla otteella. Silmulassa on 13 paikkaa pääasiassa pitkäaikaissijoitukseen. Tilojen salliessa otetaan asukkaiksi myös lyhytaikaisen kriisisijoituksen tarpeessa olevia nuoria. Silmula tarjoaa myös avo- ja perhepalveluita, joiden kasvu on ollut nopeaa vuoden 2012 aikana. 8 9

7 Palveluja kotiin arjen tueksi ja turvaksi Mainio Vire tuo kotona asuville asiakkailleen sekä palvelu- ja hoiva koteihin luotettavia kotihoito-, turva puhelin- sekä ateria- ja kauppakassipalveluita. Palvelutarjonta monipuolistui ja toiminta laajeni katsaus vuonna uusien kuntakumppanuuksien ja yritysoston myötä. Väestön ikääntymisen johdosta kotiin tuotettavien palveluiden tarve tulee lisääntymään. Mainio Vireen Palvelut Kotiin -konseptin toiminta-ajatuksena on tukea asiakkaan turvallista asumista omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Ateriaalin kotiateria- ja kauppapalvelut Mainio Vireen Ateriaali on erikoistunut vanhuksille, erityisryhmille ja lapsille tarjottaviin ateria- ja kauppapalveluihin pääkaupunkiseudulla ja lähi kunnissa sekä jatkossa myös Turun seudulla. Ateriaalin liiketoiminnan kasvu jatkui vahvana. Aterioita valmistettiin kuukaudessa , kasvua oli 35 % edelliseen vuoteen verrattuna. Yksityisasiakkaiden määrä lisääntyi lähes viidenneksellä. Ateriaalin toiminta-alue laajeni mm. Tuusulaan, jonka kauppa kassi- ja kotiateriapalveluiden kilpailutus voitettiin. Katsausvuonna keittiötoimintaa käynnistettiin Turun alueella. Helsingin tuotantokeittiössä investoitiin uusiin koneisiin sekä kylmäkalusteautoihin. Reseptuurin ja ruoka listojen kehittämistä jatkettiin asiakas toiveiden mukaisesti. Asiakastyytyväisyys säilyi hyvällä tasolla parantuen edellisvuodesta, omat kuljettajat saivat jälleen erinomaiset arvosanat palvelusta. Turvapuhelinpalvelut Turvapuhelinpalvelut mahdollistavat avun saannin äkillisissä tilanteissa kaikkina vuorokauden aikoina. Mainio Vireen hälytyskeskus palvelee turvapuhelinasiakasta ympäri maata. Lisäksi palveluihin kuuluu mm. kiireettömien sairaankuljetusten vastaanotto- ja välityspalvelut sekä auttamistoiminta. Turvapuhelinpalvelut kasvoivat vuoden 2012 aikana merkittävästi ja kuntayhteistyö jatkui toimintavuonna vahvana. Uusina kunta-asiakkaina aloittivat Raisio, Lapinlahti, Pieksämäki ja Pohjois-Satakunta. Yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa vahvistettiin solmimalla Asiakastyytyväisyys säilyi hyvällä tasolla. uusia yhteis työsopimuksia mm. auttamis toiminnan ja asennusten osalta. Turvapuhelinpalveluissa otettiin käyttöön auto maattinen Hyvinvointisoittopalvelu, joka tukee perinteisiä turvapuhelinpalveluja. Toiminnanohjausjärjestelmää kehitettiin ottamalla käyttöön uusia toiminnallisuuksia. Kotihoitopalvelut Kotihoitopalvelu tuo monipuolista apua arkeen kotona asuville asiakkaille Pirkanmaalla, Länsi-Uudellamaalla ja Turun seudulla sekä senioritaloihin pääkaupunkiseudulla. Palvelutarjonta sisältää kodinhoitoa, asiointia ja avustamista, kotisairaanhoitoa sekä kuntoutuspalveluja. Kotihoitopalveluiden tarjonta laajeni katsausvuonna ja asiakkaiden määrä kasvoi. Mainio Vire osti joulukuun lopulla Karoliinan Hoivapalvelut Oy:n, joka tuottaa kotihoitopalveluja Lohjalla ja ympäryskunnissa. Vuoden 2013 helmikuusta lähtien kotihoitopalveluita on tarjottu myös Jyväskylän seudulla Mainio Vireen voitettua Jyväskylän kaupungin kotihoidon kilpailutuksen. Liiketoimintaa tullaan kehittämään ja vahvistamaan edelleen vuoden 2013 aikana

8 Kuntien kumppani Vanhuksille oma hyvinvointipalvelu keskus Tuusulaan. Suomalaiset ikääntyvät eurooppalaisella tasolla vauhdilla. Kansalaisten eläköityminen moninkertaistaa tulevina vuosina asumis- ja palvelutarpeet, mikä samalla asettaa haasteita kuntien palvelutuotannolle ja taloudelle. Vaihtoehtoisten toiminta- ja rahoitusmallien luominen nousee avainasiaksi myös väestöllisen elatussuhteen kohotessa voimakkaasti tulevina vuosikymmeninä. Tuusulan kunta on varautunut ajoissa tulevaan palvelurakenteen muutokseen aloittamalla senioreille suunnatun oman asuntoalueen, hyvinvointipalvelukeskuksen, suunnittelun. Rykmentinpuiston uudelle asuinalueelle sijoittuvaan markkinalähtöisesti toimivaan hyvinvointikampukseen rakentuu monipuolisine palveluineen noin 300 asuntoa sekä kodinomainen ryhmäkoti muistisairaille. Yhteistyökumppaneiksi alueen toteuttamisessa valittiin Mainio Vire yhdessä Rakennustoimisto Pohjolan kanssa. Perinteisestä mallista poiketen yksityiset toimijat vastaavat hyvinvointikeskuksen rakentamisesta, palvelutuotannosta ja rahoituksesta. Halusimme yhteistyökumppaneilta ensisijaisesti hyviä ideoita vanhusasumiseen ja hoivapalveluihin. Tavoitteena on muuttaa vanhuspalveluita kohti omaehtoisempaa asumista ja elämää sekä tuoda palvelut lähelle asukkaita tukemaan asumista kussakin elämänvaiheessa. Toimintamallilla myös kannustetaan asukkaiden omatoimisuutta ja osallisuutta kaikissa ratkaisuissa. Hannu Joensivu, Tuusulan kunnanjohtaja Mainio Vire vastaa hyvinvointipalvelukeskuksen monipuolisista yleisistä palveluista, asukkaiden kotiin tuotettavista palveluista kuten kotihoito-, turvapuhelin- ja ateriapalveluista sekä alueen rakentamisen alkuvaiheessa avattavan Vire Kodin toiminnasta. Keskuksen palvelutarjontaa tulee koordinoimaan ja kehittämään yhdessä asukkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa Mainio Vireen palvelukoordinaattori. Palvelukeskuksen alueen on arvioitu kokonaisuudessaan olevan valmis vuoteen 2020 mennessä. Päivähoitopalvelut perheen pienimmille Tavoitteena on muuttaa vanhuspalveluita kohti omaehtoisempaa asumista ja elämää sekä tuoda palvelut lähelle asukkaita. hannu joensivu Mainio Vireen liikuntapainotteiset päiväkodit tarjoavat yksilöllistä, luotettavaa ja turvallista hoitoa perheen pienimmille Espoossa, Nurmijärvellä ja Vihdissä. Yhteensä kuudessa päiväkodissa on paikat noin 300 lapselle. Vuoden aikana otettiin käyttöön päiväkodin ja kodin välillä käytävään yhteydenpitoon sähköinen Muksunetti-palvelu, joka korvasi Mobiilimuksu-palvelun. Lisäksi päiväkodeissa aloitettiin kotikäyntikäytäntö, jossa päiväkodin henkilöstö käy tutustumassa lapsen kotiin ja perheeseen ennen lapsen aloittamista päivähoidossa. Päiväkotien liiketoiminta laajenee elokuussa 2013, kun Mäntsälään ja Tuusulaan avataan uudet päiväkodit. Päiväkodin henkilöstö käy tutustumassa lapsen kotiin ja perheeseen

9 Yli 1000 mainiota ammattilaista Mainio Vire on maan suurimpia yksityisiä sosiaalija hoiva-alan työllistäjiä. Yhtiöllä on yli työntekijää ympäri maata ja henkilöstön määrä jatkaa kasvuaan. Korkean ammattitaidon ja hyvän palvelun ohella henkilöstön hyvinvointi ja osaamisen kehittäminen ovat Mainio Vireen toiminnan tärkeimpiä lähtökohtia. Mainio Vireen vuonna 2012 työllistämän henkilöstön määrä oli henkilötyövuosina laskettuna keskimäärin (994 vuonna 2011). Suurimmat henkilöstöryhmät olivat lähihoitajat, sairaanhoitajat ja muut sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattihenkilöt. Henkilöstömäärä kasvoi 17 % edellisestä vuodesta. Vuoden aikana käynnistettiin rekrytointijärjestelmän ja rekrytointiprosessin muutoshanke tukemaan voimakasta henkilöstömäärän kasvua. Työpaikkahakemusten määrä kasvoi yli 18 % edellisvuoteen verrattuna ja avoimien hakemusten määrä yli 40 %. Oppilaitosyhteistyössä pilotoitiin uutta toiminta tapaa, jonka tavoitteena on tiivistää oppilaitosten ja Mainio Vireen yhteistyötä sekä tehostaa opiskelijoiden polkua alan työtehtäviin. Mainio Vire osallistui Varsinais-Suomen TE-keskuksen Spurtti-hankkeeseen, jonka kautta Mainio Vire tarjosi työpaikan ryhmälle espanjalaisia sairaan hoitajia. Hyvinvointi keskiössä Henkilöstön hyvinvointi on Mainio Vireen toiminnan avainasioita. Motivoitumisen mahdollisuuksista sekä ammattitaidon jatkuvasta kehittämisestä huolehdittiin lisäämällä koulutustarjontaa sekä aktivoimalla henkilöstöä osallistumaan kehityshankkeisiin. Edellisenä vuonna aloitettu koko henkilöstön yhteinen Mainio Kehittyy -ryhmätoiminta vakiintui säännölliseksi toiminnaksi, ja uutena aloittivat asumispalveluiden eri ammattiryhmien asiantuntijoista koostuvat Konsultoivat ryhmät, jotka osallistuvat yrityksen toimintatapojen ja palvelujen kehittämiseen. Henkilöstön hyvinvoinnin positiivisesta kehityksestä kertoo sairauspoissaolojen väheneminen. Ne olivat vuonna 2012 alimmillaan vuosien jaksolla, jolloin niitä on systemaattisesti yksikkö kohtaisesti seurattu. Hyvään kehitykseen ovat vaikuttaneet mm. kuntoutustoiminta sekä yhteis työn kehittyminen työterveyspalveluiden kanssa, jossa katsausvuonna yhtenä

10 Henkilöstöä kannustettiin osaamisen kehittämiseen painopiste alueena oli esimiesten jaksaminen ja työkyky. Vuoden aikana kehitettiin työsuojelutoimintaa nimeämällä jokaiseen yksikköön oma työsuojeluvaltuutettu, tarkentamalla työsuojeluvaltuutetun tehtävänkuvaa sekä kouluttamalla heitä ja alueellisia työsuojeluvaltuutettuja. Merkittäviä panostuksia koulutukseen Koulutustarjontaa lisättiin merkittävästi ja henkilöstöä kannustettiin osaamisen kehittämiseen. Koulutuskerrat ja koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden määrä kasvoivat puolella. Työpäiviksi muutettuna koulutuksen määrä lisääntyi yli 35 %. Uusia koulutuksia olivat mm. lääkehoidon verkkokurssi ja Mainio Päivätoiminta. Mainio Vire käynnisti historiansa mittavimman kehitys- ja koulutushankkeen, Mainion Matkan, jossa yhdessä Ikä instituutin ja asumispalveluiden henkilöstön kanssa kehitetään ja juurrutetaan logoterapeuttista ajattelutapaa hoitotyöhön. Hanke käynnistyi ensimmäisessä kymmenessä Vire Kodissa syksyllä 2012 ja etenee vaiheittain aina vuoteen 2018 saakka. Työntekijät tyytyväisiä työnantajaansa Mainio Vire seuraa säännöllisesti henkilöstönsä työtyytyväisyyttä. Keväällä 2012 tehdyn tutkimuksen mukaan lähes 90 % vastanneista oli erittäin tai melko tyytyväisiä työpaikkaansa. Mainio Vire sai henkilöstöltä työn antajana kokonaisarvosanakseen 5,4 (asteikolla 1 7). Tulosta voidaan pitää erittäin hyvänä verrattaessa palvelualojen yritysten keskiarvoon 4,7. Myös suositteluindeksi oli huomattavasti keskitasoa parempi. Palkitseminen Mainio Vire arvostaa hyvin tehtyä työtä ja palkitsee sovittujen tavoitteiden saavuttamisesta. Vuonna 2012 maksettiin vuonna 2008 käyttöönotetun palkitsemismallin mukaisesti yksikkökohtaista pikapalkkiota 27 yksikölle. Vuoden Tiimi -kilpailussa aiheena oli Hyvän kaverin vuosi. Vuosittaisilla henkilöstöpäivillä jaetun pääpalkinnon saivat Vire Koti Hyvinkää ja Merivirta kehittämillään toimintatavoilla asukkaiden ja henkilöstön yhteisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Teemavuoden kunniaksi palkittiin myös neljä Mainiota kaveria. Lisäksi jaettiin yksikkökohtaisia palkintoja mm. luokissa Paras asiakaslähtöinen toiminta Ykkösja Vire Kodeissa, Paras asiakastyytyväisyys päättäjäkyselyssä sekä Erinomainen tuloksentekijä yhdistettynä hyvään asiakastyytyväisyyteen ja voimakkaaseen kasvuun. Vuoden 2012 aikana toteutettiin henkilöstön kannustinohjelma, jossa avainhenkilöt saivat mahdollisuuden osallistua sitouttamisohjelmaan. Mikä työssäsi motivoi sinua, vastaava hoitaja Nina Backman- Stenholm Vire Koti Nukku matista? Työssäni motivoi ensisijaisesti halu olla tekemisissä ihmisten kanssa erilaisista lähtökohdista käsin. Vire Koti Nukkumatissa on eri ammattikuntia edustavaa henkilökuntaa, ja avainasia asukkaiden hyvän hoidon takaamisessa on hyvä tiimityöskentely. Nukkumatissa omaa työtäni motivoi myös henkilökunnan innostus työtänsä kohtaan sekä aktiivisuus tehdä uusia aloitteita työn onnistumisen ja asukkaiden hoidon toteutumisen takaamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Tietojärjestelmät tukemaan kasvua Henkilöstöhallinnossa käynnistettiin laaja tietojärjestelmien kehitys hanke, jonka tavoitteena on uudistaa rekrytoinnin, työvuorosuunnittelun, sähköisen palkkapalvelun ja työsuhteen elinkaaren, koulutuksenhallinnan sekä sijaishallinnan järjestelmät tukemaan yrityksen kasvun tarpeita. Sertifiointeja, arviointeja ja tyytyväisyyskyselyjä Mainio Vireen toimintajärjestelmä perustuu ISO 9001:2008 -standardiin. Sen malleja noudattamalla ja yrityksen toimintatapoja jatkuvasti kehittäen ja tehostaen pyritään varmistamaan niin asiakkaiden kuin työntekijöiden hyvinvointi ja tyytyväisyys. Vuonna 2012 sertifioitiin uusina kohteina Vire Koti Kiiminki, Ykköskoti Kiiminki ja Vire Koti Martinlähde. Lisäksi toteutettiin uusintasertifiointi neljässä Vire Kodissa. Sisäisiä auditointeja tehtiin 23 yksikössä. Vuoden loppuun mennessä asiakkaan toimintakyvyn arviointijärjestelmä RAI (Resident Assessment Instrument) oli otettu käyttöön kaikissa Vire Kodeissa lukuun ottamatta vuonna 2012 aloittaneita yksiköitä. RAI-järjestelmän avulla arvioidaan hoivakodin asukkaan tarpeita ja hoidon laatua. Mielenterveyskuntoutujien toimintakykymittari TUVA otettiin käyttöön kaikissa mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksiköissä. Vuoden aikana henkilöstö-, asiakas- ja omaistyytyväisyyden kehitystä seurattiin keväällä toteutetuilla kyselytutkimuksilla. Tyytyväisyys Mainio Vireen palveluihin säilyi hyvällä tasolla parantuen hieman edellisestä vuodesta. Myös henkilöstötyytyväisyystutkimuksen tulokset olivat erinomaiset. Työssäni motivoi halu olla tekemisissä ihmisten kanssa Minusta tuli mainiovireläinen viitisen vuotta sitten, kun aloitin työt lähihoitajana Vire Koti Hajalassa. Työnantajan kannustamien jatko-opiskelujen kautta olen siirtynyt vastuullisempiin tehtäviin. Työntekijöitä kuuleva organisaatio antaa kaikille mahdollisuuden osallistua oman tekemisen ja osaamisen kehittämiseen, mikä on merkinnyt minulle paljon alusta asti. Tällä hetkellä pyrin tekemään parasta mahdollista työtäni Nukkumatissa ja se saattaa antaa myös mahdollisuuden kohdata uusia ja toisenlaisia haasteita tulevaisuudessa

11 Mainio Vire lyhyesti Avainlukuja Mainio Vire on Suomen suurimpia sosiaali- ja hoiva-alan yrityksiä. Monipuoliset palvelumme sisältävät vanhusten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien, vammaisten sekä nuorten asumispalvelut, koti hoito-, turvapuhelin-, ateria- ja kauppakassipalvelut sekä lasten päivähoito palvelut. Toimimme yli 50 paikka kunnalla ja työllistämme yli osaavaa alan ammatti laista. Tarjoamme kodin yli asiakkaallemme. Toimintamme yksi keskeinen lähtökohta on vastuullisuus. Eettiset toimintaperiaatteemme perustuvat ainutkertaiseen ja ehdottomaan ihmisarvoon ja sen säilyttämiseen. Kunnioitamme asiakkaidemme arvoja, vakaumusta, itsemääräämisoikeutta ja elämän hallintaa. Yrityksemme arvot Ihminen ihmiselle, Onnellinen elämä, Työmme on arvokasta ohjaavat työtämme. Olemme noin sadan kunnan kumppani ja toimitamme palveluitamme yhä enenevissä määrin myös yksityisille asiakkaille. Toimintajärjestelmämme perustuu ISO-9001:2008 laatujärjestelmään. Olemme toimineet jo vuodesta Johtoryhmä Omistus Yhtiön pääomistaja (90 %) on yksityisillä pääomamarkkinoilla toimiva sijoitusyhtiö HgCapital LLP, joka hallinnoi yhteensä noin neljän miljardin euron pääomia. Mainio Vireen avain henkilöt omistavat 10 % osakkeista. Kunnioitamme asiakkaidemme arvoja, vakaumusta, itsemääräämisoikeutta ja elämänhallintaa. Tilikauden 2012 verot Palkkaverot Kiinteistövero Työnantajamaksut Tuloverot Hankintoihin sisältyvä arvolisävero Liikevaihto Liikevoitto Omavaraisuusaste 27,9 27,3 28,4 Investoinnit Taseen loppusumma Henkilöstöä keskimäärin Mainio Vireen verojalanjälki Yhteensä 22 miljoonaa euroa Johanna Paavolainen liiketoimintajohtaja Kristiina Hautakangas toimitusjohtaja Jukka-Pekka Kuokkanen liiketoimintajohtaja Kristina von Konow myyntijohtaja Leena Kreus henkilöstö- ja laatujohtaja Heli Iisakka talousjohtaja Konsernihallitus Hannu Syrjälä (pj) Kristiina Hautakangas Heli Iisakka Per Norberg Philipp Schwalber

12 Etelä-Suomi Länsi-Suomi Keski- ja Pohjois-Suomi Asumispalvelut vanhuksille Vire Koti Merivirta Merivirta 3 A Espoo Vire Koti Uuttu Lintukulma Espoo Senioritalo Muurala Kiltakallionrinne Espoo Vire Koti Muurala Kiltakallionrinne Espoo Palvelukoti Raija Oy Kappalaisentie Hausjärvi Vire Koti Lehtisaari Papinpöydänkuja Helsinki Senioritalo Hermanni Tuulensuuntori Helsinki Vire Koti Hermanni Tuulensuuntori Helsinki Senioritalo Käpylä Koskelantie Helsinki Vire Koti Käpylä Koskelantie Helsinki Senioritalo Sofia ja Severi Sofianlehdonkatu 5a A Helsinki Vire Koti Sofia ja Severi Sofianlehdonkatu 5a A Helsinki Vire Koti Sinivuokko Sinivuokontie Hyvinkää Vire Koti Martinlähde Martinlähteentie Hyvinkää Vire Koti Kouvola Tanhuantie Kouvola Vire Koti Puntari Sammonkatu Lahti Vire Koti Lahti Kivakatu Lahti Vire Koti Mäntsälä Laurintie Mäntsälä Vire Koti Aino ja Antti Asolantie Vantaa Ateriapalvelut Ateriaali Vanha talvitie 8 A Helsinki Asumispalvelut mielenterveyskuntoutuville Ykköskoti Tiltu Rautatienkatu Kausala Lappeenrannan Palvelukoti Oy Korpisuonkatu Lappeenranta Ykköskoti Ojasseppä Siipoontie Nummi Ykköskoti Lotta Rykmentinpuisto Tuusula (avataan 2013) Ykköskoti Pinja Uusiniityntie Vantaa Ykköskoti Varisto Niittäjäntie Vantaa Ykköskoti Kyöpeli Kyöpelinkuja 2 A Vihti Ykköskoti Hiidenpelto Männiköntie Vihti Lasten päiväkodit Päiväkoti Vilske Vanhan-Mankkaankuja 2 d Espoo Päiväkoti Kotitonttu Kotitontuntie 19 B Espoo Päiväkoti Pomppis Ollaksentie Espoo Päiväkoti Temppu Tammihaantie Espoo Päiväkoti Vauhti Neitoperhonkuja Lahela (avataan 2013) Päiväkoti Voltti Liedontie Mäntsälä (avataan 2013) Päiväkoti Kultaseppä Kultasepänkuja Nummela Päiväkoti Hippa Lumpperintie Nurmijärvi Turvapuhelinpalvelut Ratapihantie Helsinki Asumispalvelut vanhuksille Vire Koti Hajala Turuntie Hajala Vire Koti Katariina Kaustakatu Kaarina Vire Koti Emilia ja Arvid Helsingiuksentie 54 b Lohja Hoivakoti Karoliina Lasitehtaantie Lohja Vire Koti Nukkumatti Satakunnantie Turku Asumispalvelut mielenterveyskuntoutuville Ykköskodit Vaisaari Palveluasuminen / Tukikoti Kirjokallionkatu Raisio Ykköskodit Vaisaari Tukiasuminen / Satelliitit Raisionkaari Raisio Ykköskodit Vaisaari Tehostettu asumispalvelu Leijunkatu 4 A Raisio Ykköskoti Artukainen Messukentänkatu Turku Ykköskoti Martti Kupittaankatu Turku Ykköskoti Ketunkallio Levysepänkatu Uusikaupunki Lastensuojelu Kasvun Koti Silmula Vaanilantie Lohja Ateriapalvelut Ateriaali Satakunnantie Turku Kotihoito Kotihoito Turku Satakunnantie Turku Kotihoito Länsi-Uusimaa Lasitehtaantie Lohja Asumispalvelut vanhuksille Vire Koti Vanaja Kikaristonkatu Hämeenlinna Vire Koti Purola Purolankatu Kemi Vire Koti Kiiminki Sammalojantie Kiiminki Vire Koti Kuopion Pirtti Pirtinkaari Kuopio Hoitokoti Arwola Oy Haljastentie Lempäälä Vire Koti Muhos Puhakantie 14 A Muhos Hoitokoti Arwola Oy Keskisentie Nokia Vire Koti Nokia Lähdeniityntie Nokia Vire Koti Elämänpuu Jankanraitti Tampere Hoitokoti Arwola Oy Raviradantie Toijala Asumispalvelut mielenterveyskuntoutuville Ykköskoti Kiiminki Sammalojantie Kiiminki Ykköskoti Kuopio Juontotie Kuopio Ykköskodit Nokia Korkeemäenkatu Nokia Kotihoito Kotihoito Jyväskylä Pieles 4 d Jyväskylä Pirkanmaan kotihoito Korkeemäenkatu 7 C Nokia Mainio Vire Oy Ratapihantie 11, 7. krs Helsinki vaihde fax

13 Tästä tulee mainio päivä.

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

Hoivapalvelut. Onnellinen elämä kuuluu jokaiselle. www.mainiovire.fi

Hoivapalvelut. Onnellinen elämä kuuluu jokaiselle. www.mainiovire.fi Hoivapalvelut Onnellinen elämä kuuluu jokaiselle www.mainiovire.fi Palvelumme Asumispalvelut Kotihoitopalvelut ja yöpartio Ateria- ja kauppapalvelut Turvapuhelinpalvelut Lasten päivähoito Arvomme Ihminen

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2011. Mainio Vire

Vuosikatsaus 2011. Mainio Vire Vuosikatsaus 2011 Mainio Vire 1 Sisältö 3 Mainio Vire lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Palveluja ikäihmisille 9 Palveluja erityisryhmille 12 Hyvinvoiva henkilöstö - tyytyväiset asiakkaat 16 Yhteystiedot

Lisätiedot

Yrityskaupan kuvaus: Mehiläinen Oy / Vire Care Oy

Yrityskaupan kuvaus: Mehiläinen Oy / Vire Care Oy Liite 1 (7) Yrityskaupan kuvaus: Mehiläinen Oy / Vire Care Oy Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 16.6.2016 ilmoitettu järjestely, jossa Mehiläinen Oy hankkii yksinomaisen määräysvallan Vire Care Oy:ssä.

Lisätiedot

Yritysesittely. Marraskuu 2012

Yritysesittely. Marraskuu 2012 Yritysesittely Marraskuu 2012 Agenda Mediverkko tänään Mediverkon tehtävä ja toiminnan lähtökohdat Mediverkon palvelut ja toimintakenttä Mediverkko kumppanina ja työnantajana Mediverkon omistus ja yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Kuntouttavan palveluasumisen valtakunnallisten kehittämissuositusten. Pohjanmaa-hankkeen toimintaalueella

Kuntouttavan palveluasumisen valtakunnallisten kehittämissuositusten. Pohjanmaa-hankkeen toimintaalueella Kuntouttavan palveluasumisen valtakunnallisten kehittämissuositusten toteutuminen Pohjanmaa-hankkeen toimintaalueella Esa Nordling PsT,kehittämisp mispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Sosiaali-

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. Mainio Vire

Vuosikatsaus 2010. Mainio Vire Vuosikatsaus 2010 1 Sisältö 3 lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Kuntoutumisella uusia mahdollisuuksia 10 Muistisairaan arki on haaste hoitajillekin 12 Omaa työtä kehittämällä etuja myös asiakkaille

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Tutkimus luettavissa kokonaisuudessaan www.pohjanmaahanke.fi Ajankohtaista>Arkisto> Hankkeessa tehdyt selvitykset TUTKIMUKSEN TAUSTAA:

Tutkimus luettavissa kokonaisuudessaan www.pohjanmaahanke.fi Ajankohtaista>Arkisto> Hankkeessa tehdyt selvitykset TUTKIMUKSEN TAUSTAA: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kuntouttavia asumispalveluja koskeva kyselytutkimus toteutettiin kolmen maakunnan alueella 2007 2008, Länsi-Suomen lääninhallituksen ja Pohjanmaa-hankeen yhteistyönä

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Ota yhteyttä. Villa Andante. Kattilantanhua 6, 02330 ESPOO puhelin 075 755 5574 www.villa-andante.fi ESPOONLAHDEN LIITTYMÄ NÖYKKIÖNKATU

Ota yhteyttä. Villa Andante. Kattilantanhua 6, 02330 ESPOO puhelin 075 755 5574 www.villa-andante.fi ESPOONLAHDEN LIITTYMÄ NÖYKKIÖNKATU Villa Andante LÄNSIVÄYLÄ Tiiliskiventie Ruukintie Kattilantanhua Kattilalaaksonkatu Tyskaksentie Villa Andante Kattilantanhua 6, 02330 ESPOO puhelin 075 755 5574 www.villa-andante.fi NÖYKKIÖNKATU ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

Eedi Asumispalvelut Oy. Uudenlaisia ryhmäkoteja asumisessaan erityistukea tarvitseville

Eedi Asumispalvelut Oy. Uudenlaisia ryhmäkoteja asumisessaan erityistukea tarvitseville Eedi Asumispalvelut Oy Uudenlaisia ryhmäkoteja asumisessaan erityistukea tarvitseville ESPOON DIAKONIASÄÄTIÖ Yksityinen sosiaalialan palveluntarjoaja Palveluja mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA Sosiaali- ja terveystoimen vastuu: -Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 :n mukainen asumispalvelu tarkoittaa kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta: Vire Koti Martinlähde ja Sinivuokko

Vapaaehtoistoiminta: Vire Koti Martinlähde ja Sinivuokko Vapaaehtoistoiminta: Vire Koti Martinlähde ja Sinivuokko Marjo Virkkunen palvelutalon johtaja Onnellinen elämä syntyy välittämisestä ja kuuntelemisesta. Yhdessä olemisesta ja tekemisestä Alkoi Vire Koti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas. Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.fi Turun lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Tuottavuuden tunnusluvut Eteva Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Eteva kuntayhtymä 47 omistajakuntaa 26 kunnan alueella 150 toimipaikkaa

Lisätiedot

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011 KOTIA KOHTI Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla Hanna Sallinen 17.2.2011 Asumispalvelut Vantaalla -Asumispalveluiden toimintayksikkö on osa aikuissosiaalityötä -Asumispalvelujen toimintayksikkö

Lisätiedot

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy. Ketään ei jätetä yksin

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy. Ketään ei jätetä yksin Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy Ketään ei jätetä yksin TK Palveluneuvonta Olemme läsnä ja saavutettavissa. Kotihoidon palvelut Lyhytaikainen hoiva ja kuntoutus Tehostettu palveluasuminen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Mahdollisuuksien Matka. Päätösseminaari 7.10.2010 Minna Laine ph, so, logoterapeutti (LTI) Oriveden hoivapalveluyhdistys ry projektikoordinaattori

Mahdollisuuksien Matka. Päätösseminaari 7.10.2010 Minna Laine ph, so, logoterapeutti (LTI) Oriveden hoivapalveluyhdistys ry projektikoordinaattori Mahdollisuuksien Matka Päätösseminaari 7.10.2010 Minna Laine ph, so, logoterapeutti (LTI) Oriveden hoivapalveluyhdistys ry projektikoordinaattori Logos-projekti 2008-2010 Ray:n tuella Päämääränä on muistisairaan

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

YRITYKSEN KOMMENTTI Lasse Männistö Palvelujohtaja, Yhteiskuntasuhteiden johtaja Mehiläinen Oy

YRITYKSEN KOMMENTTI Lasse Männistö Palvelujohtaja, Yhteiskuntasuhteiden johtaja Mehiläinen Oy YRITYKSEN KOMMENTTI 5.9.2016 Lasse Männistö Palvelujohtaja, Yhteiskuntasuhteiden johtaja Mehiläinen Oy 2 5.9.2016 Mehiläinen MEHILÄISEN TEHTÄVÄ Hoitaa. Hoivaa. Huolehtii. Rakennamme SINÄ JA PERHEESI yhdessä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Korjausrakentamisen liiketoimintamallit

Korjausrakentamisen liiketoimintamallit Korjausrakentamisen liiketoimintamallit Tulevaisuuden senioriasuminen Loppuseminaari "Senioreiden hyvinvointi ja asumispalvelut" 30.3.2006 Taideteollinen korkeakoulu Markku Riihimäki VTT:n osaprojekti

Lisätiedot

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Kunta / Tuotannon arviointi Seuranta arviointi

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro

Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro Lähijohtaja toiminnan kehittäjänä ja hoidon laadun turvaajana IKÄIHMISEN KUNTOUTUMISTA EDISTÄVÄN TOIMINNAN JOHTAMINEN koti- ja ympärivuorokautisessa hoidossa Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro Kirjan

Lisätiedot

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio 17.2.2015/Mona Hägglund Vanhusten palvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen kilpailutus 2014

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus Juha Varelius, toimitusjohtaja 12.3.2013 Lähes 1000 huippuosaajaa Kansainvälistyvä pörssiyhtiö 14 toimipistettä, seitsemässä eri maassa TUKHOLMA SUOMI (5) OSLO MOSKOVA

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

Lähtökohtana. yhtäältä olla valmentaja ja tarjota tukea elämänhallintaan ja

Lähtökohtana. yhtäältä olla valmentaja ja tarjota tukea elämänhallintaan ja Lähtökohtana yhä useampi asiakas/potilas on iäkäs ihminen yhä useamman asiakaan/potilaan ongelmat ovat monikerroksisia, ja ne voidaan ratkoa vain monien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisenä

Lisätiedot

Sisältö ARVOMME. Ihminen ihmiselle Pysähdymme, kohtaamme, kuuntelemme.

Sisältö ARVOMME. Ihminen ihmiselle Pysähdymme, kohtaamme, kuuntelemme. 2 Sisältö ARVOMME Toimitusjohtajan katsaus... 4 Ateriaali... 6 Mainio Vire lyhyesti... 7 Omistuspohjamme... 7 Mainio Vireen hallitus vuonna 2009... 7 Asumispalvelut... 8 Apuenkelit pitävät 100-vuotiasta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Elina Uusitalo,ylitarkastaja Valvira 2.3.2011 Elina Uusitalo 1 Sosiaalihuolto Valvirassa Sosiaalihuollona valvonta ja ohjaus osaksi

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA

VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA 29.8.2013 VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA VALVANNE SYMPOSIUM - HYVÄN VANHUUDEN PUOLESTA 26.8.2013 Ismo Rautiainen Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen johtaja Lahden sosiaali- ja terveystoimiala

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

Kouvolan. Asumispalvelut. Kotihoito ja vanhuspalvelut. - Hoivakotihoito - Palveluasuminen. - Tehostettu palveluasuminen. - Vanhainkotihoito

Kouvolan. Asumispalvelut. Kotihoito ja vanhuspalvelut. - Hoivakotihoito - Palveluasuminen. - Tehostettu palveluasuminen. - Vanhainkotihoito Kouvolan Asumispalvelut Kotihoito ja vanhuspalvelut - Hoivakotihoito - Palveluasuminen - Tehostettu palveluasuminen - Vanhainkotihoito Asumispalveluiden tavoitteena on tukea yli 65-vuotiaiden henkilöiden

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

Attendo Suvisaari Koti hyvän mielen Mummolasta

Attendo Suvisaari Koti hyvän mielen Mummolasta AT Attendo Suvisaari Koti hyvän mielen Mummolasta MUMM DO OL N A TE Viihtyisät tilat, lämmin ja tuttu tunnelma 9/10 Asukkaista 9/10 pitää henkilökuntaa erittäin ammattitaitoisena ATTENDO SUVISAARI ON TOUKOKUUSA

Lisätiedot

Hyvä Olla. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut. Ikääntyneiden palvelut. Terapia- ja kuntoutuspalvelut. Kehitysvammaisten palvelut

Hyvä Olla. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut. Ikääntyneiden palvelut. Terapia- ja kuntoutuspalvelut. Kehitysvammaisten palvelut Meillä on Hyvä Olla Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut Ikääntyneiden palvelut Kehitysvammaisten palvelut Terapia- ja kuntoutuspalvelut ASUKAS Tuttu henkilökuntamme on läsnä huomioimassa asukkaiden

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Asia. Asian vireilletulo. Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta. Päätös 1 (6) Dnro KKV/1293/ /2016 Julkinen versio 20.1.

Asia. Asian vireilletulo. Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta. Päätös 1 (6) Dnro KKV/1293/ /2016 Julkinen versio 20.1. Päätös 1 (6) Asia Yrityskaupan hyväksyminen: Esperi Care Oy / MediVida Oy:n terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluita tarjoavat yhtiöt Asian vireilletulo Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 23.12.2016 ilmoitettu

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Kotihoidon, tukipalveluiden ja palveluohjauksen henkilökunnalle syksyllä 2014 1. Ikä Vastaajien määrä: 86

Lisätiedot

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Ainutlaatuista asumista Jyllin Kodit tarjoaa mahdollisuudet elinikäiseen asumiseen ja rentouttavaan terveyslomailuun Ikaalisten

Lisätiedot

Juha Kaakinen

Juha Kaakinen Juha Kaakinen 16.5. 2016 1 Suomalaisen asunnottomuuden asiantuntija yli 30 vuotta Perustajayhteisöt asettivat 1985 Y-Säätiön tehtäväksi vuokraasuntojen hankkimisen ja tarjoamisen heille, joille asunnon

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa. Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa. Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki Kotihoito Oulun kotihoito on jaettu neljään palvelualueeseen: Eteläinen kotihoito, Pohjoinen kotihoito,

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Monikulttuuriset hoitajat Mainio Vireessä. Päivi Luopajärvi

Monikulttuuriset hoitajat Mainio Vireessä. Päivi Luopajärvi Monikulttuuriset hoitajat Mainio Vireessä Päivi Luopajärvi Mainio Vire tänään Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja yksityiselle ja julkiselle sektorille Vanhusten ja erityisryhmien asumispalvelut Ateria-

Lisätiedot

Kuntouttavan hoitotyön vahvistaminen ja tarkoituksellisen arjen luominen Kivelän monipuolisessa palvelukeskuksessa

Kuntouttavan hoitotyön vahvistaminen ja tarkoituksellisen arjen luominen Kivelän monipuolisessa palvelukeskuksessa Kuntouttavan hoitotyön vahvistaminen ja tarkoituksellisen arjen luominen Kivelän monipuolisessa palvelukeskuksessa Sisältö Kivelän monipuolinen palvelukeskus Kuntouttavan hoitotyön vahvistaminen Tarkoituksellisen

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Anttila Oy:n myynti 4K INVESTILLE. Mediatilaisuus 16.3.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Anttila Oy:n myynti 4K INVESTILLE. Mediatilaisuus 16.3.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Anttila Oy:n myynti 4K INVESTILLE Mediatilaisuus Pääjohtaja Mikko Helander Anttila Oy:n osakekanta on myyty 4K INVESTILLE Kauppaan kuuluu: 23 Anttila-tavarataloa Suomessa 8 Kodin1-sisustustavarataloa Suomessa

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

parempaa hoitoa Esperi Care Oy vuosikatsaus 2010

parempaa hoitoa Esperi Care Oy vuosikatsaus 2010 Esperi Care parempaa hoitoa s. 2 Toimitusjohtajan katsaus s. 3 Esperin palvelut: lupaus hyvästä hoivasta lunastetaan päivittäin s. 5 Uuden omistajan puheenvuoro s. 7 Esperi palvelee kautta maan s. 8 parempaa

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutuksen asumispalvelut. 13.09.2012 Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 3

Mielenterveyskuntoutuksen asumispalvelut. 13.09.2012 Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 3 Mielenterveyskuntoutuksen asumispalvelut 13.09.2012 Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 3 2(7) SISÄLLYS 1. Johdanto...... 3 2 Kunnan omat asumispalvelut........3 3. Kaupungin ostamat asumispalvelut......6

Lisätiedot

Vanhusten palvelut Helsinki

Vanhusten palvelut Helsinki Vanhusten palvelut Helsinki Arja Peiponen, VTL, THM, emba Palvelualuejohtaja Helsingin kaupunki Sosiaali ja terveysvirasto Helsinki Väestömäärä n. 600 000 Yli 65 v n. 100 000 Yli 75 v. 42 000 Sosiaali

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja EVENTES BUSINESS GARDEN Espoo 1 Liikeideamme Peab on rakennusalan yritys, jonka tärkein tavoite on ehdoton LAATU ja AMMATTITAITO rakennusprosessin kaikissa vaiheissa.

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Poske Lapin toimintayksikkö ohjausryhmä

Poske Lapin toimintayksikkö ohjausryhmä Poske Lapin toimintayksikkö ohjausryhmä Ajankohtaiset asiat: Järjestämislaki Lapin sote-selvitykset Kasterahoitukset Pohjois-Suomen aluejohtoryhmä 28.2.2014 Kemissä Järjestämislain kommentointi 13.3.2014

Lisätiedot

RAJOITTUNUT TOIMINTAKYKY, HENKILÖKUNNAN JA ASUKKAIDEN ROOLI TURVALLISUUSTYÖSSÄ.

RAJOITTUNUT TOIMINTAKYKY, HENKILÖKUNNAN JA ASUKKAIDEN ROOLI TURVALLISUUSTYÖSSÄ. RAJOITTUNUT TOIMINTAKYKY, HENKILÖKUNNAN JA ASUKKAIDEN ROOLI TURVALLISUUSTYÖSSÄ. 10.12.2014 Seppo Tuominen 2 MEHILÄINEN Perustehtävä: Yhdessä luomme parempaa terveyttä ja hyvinvointia Visio: Sosiaali- ja

Lisätiedot

Asia. Asian vireilletulo. Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta. Kilpailuoikeudellinen arviointi

Asia. Asian vireilletulo. Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta. Kilpailuoikeudellinen arviointi Päätös 1 (8) Asia Yrityskaupan hyväksyminen: Mehiläinen Oy / Vire Care Oy Asian vireilletulo Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 16.6.2016 ilmoitettu järjestely, jossa Mehiläinen Oy hankkii yksinomaisen

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI PALVELUSETELITUOTTAJAREKISTERI Sosiaali- ja terveystoimi

RIIHIMÄEN KAUPUNKI PALVELUSETELITUOTTAJAREKISTERI Sosiaali- ja terveystoimi Attendo Oy Aleksikoti Siippoontie 303 01940 Palojoki Niina Hellsten niina.hellsten@attendo.fi www.attendo.fi 95,00 590, 50, 1 hengen 446,86, 2 hengen 15,00 / vrk 465 / kk Attendo Oy Iltatuuli Tammela Ruustinnantie

Lisätiedot

ASPA Palvelut Oy Pähkinänkuoresssa 2010

ASPA Palvelut Oy Pähkinänkuoresssa 2010 ASPA Palvelut Oy Pähkinänkuoresssa 2010 ASPA-konserni perustettu 1995 13 perustajajärjestöä ASPA-säätiö Fyysiset asumisratkaisut Rakennuttaminen Asumisen palvelujen kehittäminen Tieto- ja osaamiskeskus

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN - kotihoidon asiakkaan aktivoinnin suunnitelma Susanna Sovio, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja: Susanna Sovio Tuula

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen 2 Tarkoituksenmukaiset palvelut Toimiva asuminen Osallisuus yhteisön toimintaan Riittävä taloudellinen toimeentulo

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Anna Haverinen Vanhustyön johtaja, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut 29.9.2014 Ikäihmisten palvelujen tavoitteita Ikäihmiset ovat tyytyväisiä elämäänsä, kokevat

Lisätiedot

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Osaamisen kehittäminen Sanna Saastamoinen, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke,

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

HYVÄÄ YRITTÄJYYDESTÄ Hyvinvointialan kehittäminen. Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, TEM Lohja 18.10.2012

HYVÄÄ YRITTÄJYYDESTÄ Hyvinvointialan kehittäminen. Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, TEM Lohja 18.10.2012 HYVÄÄ YRITTÄJYYDESTÄ Hyvinvointialan kehittäminen Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, TEM Lohja 18.10.2012 Hoito- ja hoiva-alan yrittäjät luovat hyvinvointia Sosiaali- ja terveyspalvelujen arvo kansantaloudessa

Lisätiedot

Mainio Vire Oy. Osaava työvoima turvataan työmarkkinoiden yhteistyöllä. Kristiina Hautakangas 20.10.2009 MEDIVIRE HOIVA ON NYT MAINIO

Mainio Vire Oy. Osaava työvoima turvataan työmarkkinoiden yhteistyöllä. Kristiina Hautakangas 20.10.2009 MEDIVIRE HOIVA ON NYT MAINIO Mainio Vire Oy Osaava työvoima turvataan työmarkkinoiden yhteistyöllä Kristiina Hautakangas 20.10.2009 MEDIVIRE HOIVA ON NYT MAINIO Avainviestit Pitkän tähtäimen työvoimapula Tehtävärakenteiden jouston

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli. Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli. Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen SAS-toiminnat aikuisten vastuualueen sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä 30.11.2010 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö, Astu hanke (Asiakas-tuottajamalli) riitta.pylvanen@jykes.fi Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö, Jykes Oy Palvelusetelin

Lisätiedot

Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke

Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke Anna-Liisa Niemelä Erityissuunnittelija, FT Kehittämisen ja toiminnan

Lisätiedot

PALVELUASUMINEN. Sisältö: Palveluasumisen yksiköt Tukipalvelumaksut Hoitomaksut. Vanhus- ja vammaispalvelut Sauvosaarenkatu 25, 94100 KEMI 1 (5)

PALVELUASUMINEN. Sisältö: Palveluasumisen yksiköt Tukipalvelumaksut Hoitomaksut. Vanhus- ja vammaispalvelut Sauvosaarenkatu 25, 94100 KEMI 1 (5) 1 (5) tark 200514 jm Päivitetty 5/2014 Sisältö: Palveluasumisen yksiköt Tukipalvelumaksut Hoitomaksut Sauvosaarenkatu 25 2 (5) Kemin kaupungilla on omia palveluasumisen yksiköitä sekä näiden lisäksi kaupunki

Lisätiedot

HILLA- hanke Lapinjärven kotihoidon kehittämiskumppanuus

HILLA- hanke Lapinjärven kotihoidon kehittämiskumppanuus HILLA- hanke Lapinjärven kotihoidon kehittämiskumppanuus 2016-2020 "Hilla on osoitettuja säästöjä tuottava kotihoitomalli, jossa ihmislähtöisyys yhdistyy terveystiedolla johtamiseen." - Tiina Heikka, Lapinjärven

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2016 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen 10.1.2017 2 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi 1 2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely 30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot