HÄMEEN ELY-KESKUKSEN. Paketti -projektin johtoryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄMEEN ELY-KESKUKSEN. Paketti -projektin johtoryhmä"

Transkriptio

1 HÄMEEN ELY-KESKUKSEN ESITTELY Paketti -projektin johtoryhmä Pekka Savolainen Ylijohtaja Pekka Savolainen 1

2 ALKU-hankkeen lopputulema Perustettiin uudet viranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Aluehallintovirasto (AVI) Lakkautettiin vanhat viranomaiset Lääninhallitukset TE-keskukset Ympäristökeskukset Ympäristölupavirastot Tiepiirit ja Työsuojelupiirit Metsäkeskukset pyrittiin kytkemään entistä kiinteämmin valtion aluehallinnon yhteyteen

3 Maakunnan liittojen asema ja tehtävät Maakunnan liittojen toimivaltaa lisättiin aluekehitystyön kokoavana ja yhteen sovittavana viranomaisena Maakunnan liittojen tehtäviä laajennettiin tehtävissä, joilla on merkitystä aluekehittämistyön vaikuttavuuden lisäämisessä ja toteuttamisen edistämisessä Maakunnan liittojen väistä yhteistoimintaa lisättiin strategisesti merkittävissä asioissa

4 Maakunnan liittojen asema ja tehtävät Painopiste on maakunnan liittojen toimivallan lisäämisessä aluekehitystyön kokoavana ja yhteen sovittavana viranomaisena, jonka toiminta perustuu kuntien ohjaukseen ja kunnallisvaalien tuloksena syntyvään kansanvaltaiseen päätöksentekoon. Maakunnan liittojen tehtävien laajentamisesitykset koskevat sellaisia tehtäväkokonaisuuksia, joilla on merkitystä aluekehittämistyön vaikuttavuuden lisäämisessä ja toteuttamisen edistämisessä, ja jotka soveltuvat kokoavan ja yhteen sovittavan aluekehitysviranomaisen rooliin. Maakunnan liittojen yhteistoiminta järjestetään strategisesti merkittävissä asioissa niin, ettei maakunnan liittojen yhteistoimintaalue ole ao. tehtävissä toimivaa valtion viranomaisen aluejakoa pienempi.

5 Maakunnan liittojen aseman vahvistaminen Maakunnan liitto vastaa seuraavista tehtävistä alueellisen pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakoinnin yhteensovittamisesta ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelusta osana koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnittelua alueellisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen yhteensovittamisesta alueellisten laaja-alaisten luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien suunnitelmien laatimisen yhteensovittamisesta Maakunnan liitto laatii koulutuksen järjestäjien hanke-esitysten kiireellisyysjärjestyksen edistää yhteispalvelua alueellaan asettaa alueelliset taidetoimikunnat ja liikuntaneuvostot

6

7 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (15) Strateginen ohjaus Toiminnallinen ohjaus Strategisen ohjauksen yhteistyö YM LVM TEM MMM OPM SM Keskuksen johtaja (yhden vastuualueen päällikkö) Ympäristö ja luonnonvarat (13) Ympäristönsuojelu Alueiden käyttö Luonnonsuojelu Vesien hoito ja ympäristön tilan seuranta Kehittäminen ja lähialueyhteistyö Vesivarojen käyttö ja hoito Metsäkeskukset Kootut tukitehtävät Liikenne- ja infrastruktuuri (9) Tie- ja liikenneolojen suunnittelu Tienpidon hankinnat Asiakas- ja viranomaispalvelut Julkisen liikenteen järjestäminen Muut liikennettä ja infrastruktuuria koskevat tehtävät Hallintopalvelut-vastuuyksikkö Aluehallinnon tietohallintopalvelut -yksikkö Maakunnan liitot Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri (15) Työllisyys, yrittäjyys ja osaaminen Rakennerahastoasiat Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Kirjastot, liikunta- ja nuorisotoimet Kansainväliset tehtävät ja lähialueyhteistyö Maaseutu ja energia Maahanmuutto ja etniset suhteet TE-toimistot

8 Aluehallintovirasto (6) Strateginen ohjaus Toiminnallinen ohjaus Strategisen ohjauksen yhteistyö STM OPM OM TEM VM MMM SM YM Viraston johtaja Työsuojelu (5) Peruspalvelut, Poliisi (3) oikeusturva ja luvat (6) Vakavien työtapaturmien sekä ilmoitettujen ammattitautien ja työperäisten sairauksien syiden selvittäminen ja niiden ehkäisy Muu asiakasaloitteinen valvonta Viranomaisaloitteinen valvonta Tuotevalvonta Osallistuminen työrikosten käsittelyyn Sosiaali- ja terveydenhuolto Ympäristöterveyden huolto Alkoholihallinto Opetustoimen palvelut Kuluttaja- ja kilpailuasiat Peruspalvelujen arviointi Muut tehtävät Pelastustoimi ja varautuminen (6) Pelastustoimi Varautumisen yhteensovittaminen Vastuualueelle kuuluva alueellinen viranomaisyhteistyö Peruspalvelujen arviointi poliisitoimen osalta Varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen poliisitoimen osalta Muut poliisin hallinnosta annetussa laissa ja asetuksessa säädettävät poliisin tehtävät Ympäristöluvat (4) Vesilain mukaiset asiat Ympäristönsuojelulain mukaiset asiat Kootut tukitehtävät Maistraatit Hallintopalvelut-vastuuyksikkö Kunnat Aluehallinnon tietohallintopalvelut -yksikkö

9 Hämeen ELY-keskuksen toimialue sekä Työ- ja elinkeinotoimistot Työ- ja elinkeinotoimisto Työ- ja elinkeinotoimiston toimipaikka

10 Hämeen ELY-keskuksen organisaatio Ylijohtaja Pekka Savolainen Strategiayksikkö, Riitta Turunen Asiakkuustoiminto, Timo Puukko Viestintä, Katri Erkamo EU-rakennerahoitusyksikkö, Sinikka Kauranen Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualue Pekka Savolainen Työllisyys, yrittäjyys ja osaaminen, Jarmo Paukku Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta, Kari Sartamo Maaseutu ja energia, Kari Kivikko Hallintoyksikkö Ritva Kettunen Maksatusyksikkö Pirjo Halinen Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue Harri Kallio Alueidenkäyttö, Heikki Kankaanpää Luonnonsuojelu, Pertti Heikkinen Ympäristönsuojelu, Pirjo Mäkinen Ympäristö ja luonnonvarat, Ulla-Maija Liski Vesivarojen käyttö ja hoito, Tommi Muilu Ympäristörakentaminen, Harri Mäkelä 10

11 ELY-keskusten ohjaus OKM SM TEM MMM YM LVM / LV MAAKUNNAN LIITOT Strategiaprosessi Asiakkuuspros. Tukiprosessi E L Y-keskuksen ylijohtaja Vastuualueen johtaja Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri Vastuualueen johtaja Ympäristö ja luonnonvarat Vastuualueen johtaja Liikenne ja Infrastruktuuri TE - toimistot Metsäkeskukset Strateginen ja yleisohjaus Toiminnallinen ohjaus

12 YLIJOHTAJA Strategiayksikkö Hallintoyksikkö E-vastuualueen Johtaja Y-vastuualueen Johtaja L-vastuualueen Johtaja Strategiaprosessia johtaa strategiapäällikkö Asiakkuusprosessia johtaa asiakkuuspäällikkö tukenaan vastuuhenkilöt kaikilta vastuualueilla Rakennerahastoasiat: ohjelma- ja hankepäätökset tehdään rakennerahastoyksikössä, omat hankkeet toteutetaan toimintayksiköissä, maksatukset maksatusyksikössä

13 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Hämeen ELY-keskus on muodostettu Hämeen TEkeskuksen, Hämeen ympäristökeskuksen ja osin Etelä- Suomen lääninhallituksen henkilöstön ja tehtävien pohjalta Hämeen ELY-keskuksen toimialueena ovat Kanta- ja Päijät-Hämeen maakunnat Päätoimipaikka on Lahdessa ja toinen toimipaikka Hämeenlinnassa

14 Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri vastuualueen tehtävät Yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut Työllisyysperusteiset tuet ja työvoimakoulutus Maatila- ja kalatalousasiat Maahanmuuttoasiat EU:n rakennerahastohankkeet Ammatillinen koulutus Kirjasto-, liikunta-, opetus- ja nuorisotoimen tehtävät TE-toimistojen ohjaus ja resursointi

15 Ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen tehtävät Ympäristönsuojelu Alueiden käytön ja rakentamisen ohjaus Luonnonsuojelu Ympäristön tilan seuranta Vesivarojen käyttö ja hoito Ympäristölupien käsittely siirtyi Etelä-Suomen aluehallintovirastoon Hämeenlinnaan.

16 Liikenne ja infrastruktuuri Maanteiden kunnossapito Tiehankkeet Liikenteen lupa-asiat Liikenneturvallisuus Joukkoliikenne Saaristoliikenne Hämeen tie- ja liikenneasiat hoidetaan Uudenmaan ELY-keskuksessa

17 HÄMEEN ELY-KESKUKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Edelleen vaikea työttömyys, mutta samalla nopeasti realisoituva työvoimapula Talouskehityksen epävarmuus, mutta samalla orastava nousu Perinteisen yritystoiminnan rakennemuutos, mutta toisaalta uuden kasvuyrittäjyyden ja yritystoiminnan uudistumisen mahdollisuus Pääkaupunkiseudulta suuntautuva kasvupaine, mutta toisaalta maaseutukuntien väestön väheneminen Ilmastonmuutoksen haitalliset seuraukset, mutta toisaalta sen hidastamiseen liittyvät, uutta liiketoimintaa ja työtä synnyttävät uudet mahdollisuudet

18 ELY-keskuksen toiminnan haasteita Elinkinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri Autetaan hämäläisiä yrityksiä kasvun ja kansainvälistymisen tiellä Minimoidaan pysyvät työpaikkamenetykset sekä taantuman vaikutukset rakenne- ja pitkäaikaistyöttömyyteen Pysäytetään nuorisotyöttömyyden kasvu Synnytetään uutta tulevaisuuteen tähtäävää liiketoimintaa Tuetaan maatalouden hallittua rakennemuutosta Aktivoidaan maaseudun yritystoimintaa Turvataan työvoiman saatavuus

19 Ympäristö ja luonnonvarat Vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä Lisätään uusiutuvan kotimaisen energian käyttöä Vähennetään vesistöjen kuormitusta Turvataan tärkeät pohjavesialueet Ennalta ehkäistään ympäristöriskejä Vähennetään jätteiden määrää ja lisätään niiden hyötykäyttöä Parannetaan vesihuollon toimintavarmuutta Vähennetään yhdyskuntien jätevesikuormitusta Parannetaan haja-asutusalueilla hyvän talousveden saatavuutta ja jätevesien asianmukaista käsittelyä

20 ELYn toiminnan kehittäminen Asiakaspalvelu on laadukasta ja maan keskiarvoa parempaa Asiakkaat löytävät ja hahmottavat palvelutarjonnan helposti Sidosryhmäyhteistyö on toimivaa mm. maakuntaliittojen kanssa Toiminta käynnistyy sujuvasti, yhteistyö rakentuu kahden toimipisteen ja maakunnan varaan Yhdistyvien organisaatioiden osaamiset ja synergiat hyödynnetään täysimääräisesti Henkilöstön työhyvinvointi kehittyy myönteisesti

21 Hämeen ELY-keskuksen strategisen tulossopimuksen tarkistamisesitys vuodelle

22 1. ELY-keskuksen johdon näkemys strategisen tulossopimuksen toteutumisesta eri painopisteitten suhteen Onnistumiset (E-vastuualue) IIA1:Forssan rakennemuutosalueen kehittämistoimet ovat onnistuneet ja seudun työllisyystilanne kehittyy myönteisesti. IIA2: Uusien yritysten määrä vastaa asettua tavoitetta. IIA3: Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu on aloitettu. IIA4: EU-ohjelmien ja Manner-Suomen maaseutuohjelma toteutus etenee hyvin. IIA6: Kokonaistyöttömyyden kasvu on pysähtynyt, lomautukset ovat vähentyneet olennaisesti ja nuorten työllisyystilanne on paranemassa. IIA7:Maahanmuuttajien työllisyyttä parantavaa hanketoimintaa on runsaasti käynnissä ja pakolaisten kuntiin sijoittamiseen tähtäävät neuvottelut ovat edenneet myönteisesti. 22

23 Jatkuu. Kehittämistä vaativat asiat (E-vastuualue) IIA1: Heinolan rakennemuutosalueelle pitää saada syntymään korvaavaa yritystoimintaa ja rahoituksen käyttöä pitää aktivoida. IIA2: Ympäristöklusterin kehittämiseen on panostettava nykyistä systemaattisemmin yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa. IIA3: Yhteistyö Uudenmaan ELY-keskuksen liikennevastuualueen kanssa kehitetään hyödyntämällä mm. tieympäristöyhteistyöryhmää. IIA4: Maatilojen investointien ja sukupolvenvaihdosten määrää sekä Hämeen metsävarojen hyödyntämistä tulee lisätä. IIA5: Osaamisen kehittämiseen sekä työvoimatarpeiden ennakointiin liittyvää yhteistyötä pitää kehittää. IIA1: Vaikeasti työllistettävien määrän kasvu on pysäytettävä. IIA7: Maahanmuuttajien työllistymistä pitää parantaa ja työttömyyttä alentaa. 23

24 Jatkuu Onnistumiset (Y-vastuualue) IIB1: Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointityö on aloitettu. Jatkossa riskinä on osaamisen häviäminen. IIB2: Hämeen ympäristöstrategian jalkauttaminen etenee ja kuntia koskeva ohjaus on tavoitteen mukaista. IIB3: Pohjaveden suojelun rahoitushakemus (Life+) on valmisteltu ja Vanajavesikeskuksen perustaminen etenee. IIB4:METSON toteuttaminen on lähtenyt ripeästi liikkeelle ja muu toteutus on loppusuoralla. IIB5: Patoturvallisuuden erikoistumistehtävään liittyvien viranomaistehtävien kehittäminen on aloitettu yhdessä Kainuun ELYkeskuksen ja MMM:n kanssa. IIB5: Vesihuollon parantamista on tuettu suunnitellusti. 24

25 Jatkuu. Kehittämistä vaativat asiat (Y-vastuualue) IIB2: Ilmastonmuutokseen liittyvien alueellisten toimeenpanostrategioiden valmistelu tulee käynnistää ja uusitutuvan kotimaisen energian käyttöastetta lisätä kohti 20 %:n tavoitetta. IIB3: Alueellisen jätesuunnitelman toimeenpanoa on tarpeen aktivoida. IIB3: On tehtävä tarkastuskäynnit kaikkiin valvontakohteisiin, joiden laitosvalvojat vaihtuivat lupa- ja valvonta-asioiden eriyttämisen vuoksi. IIB3: On huolehdittava Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelman aktiivisesta toimeenpanosta yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. IIB5: Pohjavesialueiden rakenne ja rajaukset tulee selvittää. IIB5: Haja-asutusalueen jätevesiasetuksen täytäntöönpano vaatii merkittäviä lisätoimenpiteitä. 25

26 Jatkuu. Onnistumiset (Yhteiset) IIIC1: Asiakaspalvelu toimi muutoksenkin keskellä ja asioiden käsittelyajat ovat hyvällä tasolla. IIIC2: Yhteistyö keskeisten sidosryhmien kanssa on toiminut ELYkeskuksen käynnistysvaiheen aikana IIIC3: Toiminnan käynnistyminen on sujunut kohtuullisen hyvin ja siirtyminen yhteisiin toimitiloihin etenee ripeästi. 26

27 Jatkuu Kehittämistä vaativat asiat (Yhteiset) IIIC1: Asiakkuusstrategian toteuttaminen vastuualueilla ja TEtoimistojen palvelustrategian muutoksen käytäntöön vienti edellyttävät lisäpanostuksia. IIIC2: Toimintatapoja yhteistyön kehittämiseksi mm. maakuntaliittojen kanssa on edelleen kehitettävä mm. strategisessa tulossuunnittelussa ja maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmiin liittyvissä kysymyksissä. IIIC3: ELY-keskuksen talouden kuntoon saattaminen on vasta alussa. Yhteisten tietojärjestelmien viivästyminen on haitannut toiminnan kehittämistä. 27

28 KiiTos mielenkinnosta

Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke. Kuntamarkkinat 10.9.2009 Hallitusneuvos Tarja Hyvönen

Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke. Kuntamarkkinat 10.9.2009 Hallitusneuvos Tarja Hyvönen Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke Kuntamarkkinat 10.9.2009 Hallitusneuvos Tarja Hyvönen Aluehallinnon uudistaminen Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan.

Lisätiedot

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE. Organisaatio-, ohjaus- ja tuottavuustyöryhmän raportti

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE. Organisaatio-, ohjaus- ja tuottavuustyöryhmän raportti ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE Organisaatio-, ohjaus- ja tuottavuustyöryhmän raportti 4.11.2008 Aluehallinnon uudistamishankkeen ohjausryhmälle Aluehallinnon uudistamishankkeen ohjausryhmä asetti 22.5.2008

Lisätiedot

ALKU-hankkeen vaikutukset ESR-rakennerahastojen hallinnointiin ja toimeenpanoon alueellisesti ja valtakunnallisesti

ALKU-hankkeen vaikutukset ESR-rakennerahastojen hallinnointiin ja toimeenpanoon alueellisesti ja valtakunnallisesti ALKU-hankkeen vaikutukset ESR-rakennerahastojen hallinnointiin ja toimeenpanoon alueellisesti ja valtakunnallisesti OPM:n Rakennerahastopäivät 2009 Lääninsivistysneuvos Juha Mäntyvaara Etelä-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN ASIAT UUDESSA ALUEHALLINNOSSA. Ylijohtaja Håkan Mattlin 14.10.2009

SIVISTYSTOIMEN ASIAT UUDESSA ALUEHALLINNOSSA. Ylijohtaja Håkan Mattlin 14.10.2009 SIVISTYSTOIMEN ASIAT UUDESSA ALUEHALLINNOSSA Ylijohtaja Håkan Mattlin 14.10.2009 Luonnoksia ELYjen rakenteesta ELY -kansliapäälliköt 7.10.2009 2 Poimintoja HE:stä: Keskuksen sisäiset toimintoprosessit

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Alueen kehittämis- ja palvelukeskus Varsinais-Suomen ELY-keskus/Kirsi Kärpijoki, aluekehityspäällikkö 24.9.2010 1 Uudistuksen tavoite Luoda kansalais-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 4.7.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tavoitteena on koota eräiden

Lisätiedot

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE Aluehallintouudistuksen edellyttämiä lainsäädännön muutoksia valmistelevan työryhmän raportti 30.11.2008 Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemelle Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

Lyhyt johdatus hanketoimintaan

Lyhyt johdatus hanketoimintaan Hanketietoisku Kokkolassa 23.3.2010 Lyhyt johdatus hanketoimintaan www.rakennerahastot.fi Yksi tukee yrityksiä kasvamaan ja työllistämään, toinen työllistää maahanmuuttajia, kolmas parantaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Rakennetaan hyvinvointia navetassa - seminaari. 19.1.2011 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus

Rakennetaan hyvinvointia navetassa - seminaari. 19.1.2011 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Rakennetaan hyvinvointia navetassa - seminaari 19.1.2011 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Valtion aluehallinto uudistui 1.1.2010 Kuudesta aluehallinnon virastosta kaksi uutta Ympäristölupavirasto

Lisätiedot

Ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä Uudellemaalle? Yhteistyöseminaari Vaikuttavuutta ympäristökasvatukseen

Ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä Uudellemaalle? Yhteistyöseminaari Vaikuttavuutta ympäristökasvatukseen Ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä Uudellemaalle? Tahot ja tehtävät Yhteistyöseminaari Vaikuttavuutta ympäristökasvatukseen Uudenmaan ELY-keskus, Riitta Salasto 28.10.2010 1 ALKU Uudistuksen tavoitteena

Lisätiedot

Lyhyt johdatus hanketoimintaan

Lyhyt johdatus hanketoimintaan Hanketietoisku Seinäjoella 18.3.2010 Lyhyt johdatus hanketoimintaan www.rakennerahastot.fi Yksi tukee yrityksiä kasvamaan ja työllistämään, toinen työllistää maahanmuuttajia, kolmas parantaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Lyhyt johdatus hanketoimintaan

Lyhyt johdatus hanketoimintaan Hanketietoisku Jyväskylässä 10.3.2010 Lyhyt johdatus hanketoimintaan www.rakennerahastot.fi Yksi tukee yrityksiä kasvamaan ja työllistämään, toinen työllistää maahanmuuttajia, kolmas parantaa tulevaisuuden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tulossuunnitelma 2008 4.11.2007/ 1-26

SISÄLLYSLUETTELO. Tulossuunnitelma 2008 4.11.2007/ 1-26 Tulossuunnitelma 2008 4.11./ 1-26 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...1 1. TE-keskuksen toiminta-ajatus, visio ja arvot...2 2. Tavoitteiden toteutuminen vuonna...3 2.1 Yrittäjyyden ja yritystoiminnan edistäminen...3

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila.

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 1 Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 15.09.2011 Liikennevirasto 2011 Loppuraportti, ohjausryhmäversio 2 Tiivistelmä Tämä nykytilakuvaus käsittelee liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytilaa Liikenneviraston

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2009 2010

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2009 2010 1 KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2009 2010 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2009-2010 Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 29.9.2008 Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

ympäristökeskus Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

ympäristökeskus Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta-ajatus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset edistävät ät alueellista lli kehittämistä i tä

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

Tietoja alueen nuorisopoliittisista erityispiirteistä

Tietoja alueen nuorisopoliittisista erityispiirteistä Tietoja alueen nuorisopoliittisista erityispiirteistä Nuorisolakiuudistuksen koulutuskierros 28.10.2010 Kiasma Petri Knaapinen Johtaja Uudenmaan ELY-keskus www.ely-keskus.fi/uusimaa Petri Knaapinen 1 Aihealueet

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-keskuksen esittely Valtion aluehallinto uudistuu

Keski-Suomen TE-keskuksen esittely Valtion aluehallinto uudistuu Työvoima- ja elinkeinokeskus Keski-Suomen TE-keskuksen esittely Valtion aluehallinto uudistuu Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin 14.12.2009 1 Työ- ja elinkeinokeskukset (TE-keskukset) 15 kpl Suomessa Työ-

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1 Kainuun maakuntahallitus 16.9.2013 Maakunnan yhteistyöryhmä 16.9.2013 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2014 2015

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 Täytäntöönpanoa koskeva vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 1.1 Ohjelma-alueen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2008 2009 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2008-2009

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2008 2009 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2008-2009 KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2008 2009 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2008-2009 Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 10.10.2007 Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Luonnos 2.0 MYR 4.10.2013

Luonnos 2.0 MYR 4.10.2013 Luonnos 2.0 MYR 4.10.2013 TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 1 STRATEGISET VALINNAT 2014-2017 Uusimaa-ohjelman strategiset valinnat vuosille 2014-2017 ovat Kasvun mahdollisuudet, Toimiva arki ja Kestävä luonnontalous.

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGINEN TULOSSOPIMUS 2012 2015 TARKISTUSLOMAKE 2014

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGINEN TULOSSOPIMUS 2012 2015 TARKISTUSLOMAKE 2014 TARKISTUSOHJE 2014 LIITE 1 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGINEN TULOSSOPIMUS 2012 2015 TARKISTUSLOMAKE 2014 1. ELY-keskuksen johdon puolitoistavuotiskatsaus 2014 Alueen elinvoimaisuus Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 10/2006 13.11.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 13.11.2006 klo 8.30 10.20 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

Valtionhallinnon kielipalveluiden organisoiminen. Valtion kielipalvelukeskuksen sijoittamisselvitys. Laatija: Minna Sneck

Valtionhallinnon kielipalveluiden organisoiminen. Valtion kielipalvelukeskuksen sijoittamisselvitys. Laatija: Minna Sneck Valtionhallinnon kielipalveluiden organisoiminen Valtion kielipalvelukeskuksen sijoittamisselvitys Laatija: Minna Sneck 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Toiminnon sijoittamisen lähtökohta 2.1 Alueellistamisen

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 24.5.2010 / Versio 0.1.1 (raportti käsitellään: seurantakomitea 7. - 8.6.2010 Lahti) CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 30/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi:

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Hyväksytty Kanta-Hämeen yhteistyöryhmässä 29.9.2014 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot