Energia-asiat TE-keskusten ja ELYkeskusten. Marja-Riitta Pihlman TEM/KOY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energia-asiat TE-keskusten ja ELYkeskusten. Marja-Riitta Pihlman TEM/KOY"

Transkriptio

1 Energia-asiat TE-keskusten ja ELYkeskusten organisaatiossa Marja-Riitta Pihlman TEM/KOY

2 STRATEGIAT, ENNAKOINTI JA PALVELUVERKOSTON OHJAUS ASIAKKUUDET EU- JA KANSALLISEN RAHOITUKSEN MAKSATUS- JA TARKASTUSYKSIKKÖ HALLINTOYKSIKKÖ EU-RAHOITUSYKSIKKÖ MUUT YKSIKÖT JA RYHMÄT Työ- ja elinkeinokeskuksen perusrakenne TYÖLLISYYS JA YRITTÄJYYS Yrittäjyyden edistäminen Yritystuet ml. maaseutuyritystuet, kalatalouden yritystuet Työnvälitys ja työmarkkinoiden toimivuus, työperäinen maahanmuutto, ammatinvalinta ja urasuunnittelu Kotouttamisen kehittäminen Työvoimakoulutus ja osaamisen kehittäminen Työllisyyttä tukevat palvelut ja välityömarkkinat Elinkeinotoimintaa tukevat infrastruktuuriinvestoinnit INNOVAATIOT JA KANSAINVÄLIS- TYVÄ LIIKETOIMINTA Innovaatiopalvelut ja teknologiaprojektit Yritysten kansainvälistyminen Liiketoimintaosaaminen Keksintöasiat Työorganisaatioasioiden kehittäminen (Tykes) Vastuualueeseen liittyvä aktivointi ja neuvonta Keskuksen itse toteuttamat EUrakennerahastohankkeet MAASEUTU JA ENERGIA EU:n maatalous-ja kalatalouspolitiikan tukitoimet Maatilojen rahoitustoimenpiteet ja valvonta Maatalouden ympäristöasiat Elintarviketuotannon tarkastustehtävät Uusiutuva energia ja energiatehokkuus Maaseudun kehittämishankkeet Maaseutu- ja kalatalouspolitiikkaan liittyvä EUtukivalvonta Yleisen kalatalousedun valvonta, vapaa-ajan kalatalous ja kalavarojen hoito Keskuksen itse toteuttamat EUrakennerahastohankkeet A S I A K A S R A J A P I N T A Yritykset Henkilöt Yhteisöt Energia-asiat ovat TE-keskuksen vastuualueita leikkaavia / TEM TEKO Pasi Lukkari Työ- ja elinkeinotoimistot TE-keskuksen kumppanit Patentti- ja rekisterihallitus, Finpro, Finnvera, Keksintösäätiö, Teknologiakeskukset, Maakuntien liitot, Kunnat, ProAgria, Ympäristökeskukset, Kehittämisyhtiöt ja muut seutuypp-kumppanit sekä Teollisuussijoitus

3 Energia-asiat TE-keskuksissa Energia-asiat ovat TE-keskuksen vastuualueita leikkaava tai yhdistävä teema Kaikissa nykyisissä TE-keskuksissa energia-asioiden päävastuu on organisoitu Maaseutu ja energia vastuualueelle Energia-asioihin liittyvää valmistelutyötä tehdään kaikilla TEkeskuksen vastuualueilla Työllisyys ja yrittäjyys, Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta, Maaseutu ja energia Vastuualueilla valmistellut asiat esitellään Maaseutu ja energia vastuualueen päällikölle päätöksentekoa varten

4 ELYjen perusrakenne : 15 ELYä, noin 4400 htv ELYn johtajan vastuualue Strategiaprosessi ohjaus maakuntayhteystyö strategiset kumppanuudet EU-rahoitteiset ohjelmat Asiakkuusprosessi asiakaslähtöinen johtaminen asiakassegmentit asiakastieto Asiakaspalvelu ja kanavat Tukipalvelujen prosessi henkilöstö- ja taloushallinto osaamisen kehittäminen oikeudelliset toimenpiteet Varmennukset, maksatukset Elinkeino, työvoima, osaaminen ja kulttuuri työllisyys, yrittäjyys, koulutus ja osaaminen innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta kirjasto-, liikuntaja nuorisotoimi kv tehtävät ja lähialueyhteistyö maaseutu ja energia maahanmuutto Ympäristö ja luonnonvarat ympäristönsuojelu alueiden käyttö luonnonsuojelu vesien hoito ja ympäristön tilan seuranta kehittäminen ja lähialueyhteistyö vesivarojen käyttö ja hoito Liikenne ja infrastruktuuri tie- ja liikenneolojen suunnittelu tiepidon hankinnat asiakas- ja viran omaispalvelut julkisen liikenteen järjestäminen muut liikennettä ja infrastruktuuria koskevat tehtävät Maakunnan kehittymisedellytysten paraneminen Asiakastarpeen mukaiset palvelut ELYn tehokkuus ja tuottavuus Tukipalvelut: 670 htv 1710 htv 1450 htv 560 htv TE -toimistot 3500 htv Metsäkeskukset 1000 htv

5 ELYjen perusrakenne : 15 ELYä, noin 4400 htv ELYn johtajan vastuualue Strategiaprosessi ohjaus maakuntayhteystyö strategiset kumppanuudet EU-rahoitteiset ohjelmat Asiakkuusprosessi asiakaslähtöinen johtaminen asiakassegmentit asiakastieto Asiakaspalvelu ja kanavat Tukipalvelujen prosessi henkilöstö- ja taloushallinto osaamisen kehittäminen oikeudelliset toimenpiteet Varmennukset, maksatukset Tukipalvelut: Lähde: Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämistoiminnan organisointi Elinkeino, työvoima, osaaminen ja kulttuuri TEM: Ilmasto- ja energiastrategian toteutus-, seuranta- ja koordinointivastuu. Päävastuu teollisuuteen ja palvelusektoriin sekä energian tuotantoon, siirtoon ja jakeluun liittyvien toimenpiteiden kehittämisestä ja toimeenpanosta. MMM: Metsä- ja peltoenergia, energiapuu, bioenergian tuotannon edistäminen. Ympäristö ja luonnonvarat YM: Energiatehokkuuden parantaminen ja päästöjen vähentäminen rakennuksissa, asumisessa ja jätehuollossa. Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvat toimet. Liikenne ja infrastruktuuri LVM: Liikenteen energiankäytön tehostaminen, liikennejärjestelmien suunnittelu, nopeusrajoitukset, joukkoliikenne Maakunnan kehittymisedellytysten paraneminen Asiakastarpeen mukaiset palvelut ELYn tehokkuus ja tuottavuus Metsäkeskukset

6 ELY:n organisaatio Kolmen vastuun ELY LUONNOS OTO-JOHTAJA Johtoryhmä Viestintä Sisäinen tarkastus Hallintopalvelut Henkilöstöhallinto Osaamisen kehittäminen Taloushallinto Oikeudelliset toimenpiteet Tiedonhallinta Maksatus ja tarkastus Yksikön päällikkö Strategia- ja EUrahoitusyksikkö ELYn strategiaprosessi Tulossopimukset EU-ohjelmat ja hankepäätökset Asiakkuuspäällikkö Asiakkuusprosessi Asiakassegmentit Palveluketjut ja kokonaisuudet Asiakaspalvelujärjestelmä Vastuualueen päällikkö Elinkeino, työvoima, osaaminen ja kulttuuri Työllisyys, yrittäjyys, koulutus ja osaaminen Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Kansainväliset tehtävät ja lähialueyhteistyö Maaseutu ja energia Maahanmuutto Kulttuuri Hankevalmistelu Kv-yhteistyö Vastuualueen päällikkö Ympäristö ja luonnonvarat Ympäristönsuojelu Alueiden käyttö Luonnonsuojelu Luonnon ja vesivarojen käyttö ja hoito Ympäristön tilan seuranta Kulttuuriympäristön hoito? Hankevalmistelu Kv-yhteistyö Vastuualueen päällikkö Liikenne ja infrastruktuuri Tie- ja liikenneolojen suunnittelu Tienpidon hankinnat Julkisen liikenteen järjestäminen Muut liikennettä ja infrastruktuuria koskevat tehtävät Asiakas- ja viranomaispalvelut Hankevalmistelu Kv-yhteistyö A S I A K K A A T

7 Energia-asiat ELY-keskuksissa Energia-asiat ovat ELY-keskuksen vastuualueita yhdistävä teema Ympäristö ja luonnonvarat, Liikenne ja infrastruktuuri, Elinkeino, työvoima, osaaminen ja kulttuuri ELY-keskusten organisaation peruslogiikan mukaan nykyisessä TE-keskuksessa hoidettavat energia-asiat siirtyisivät TEkeskusrakenteesta Elinkeino, työvoima, osaaminen ja kulttuuri vastuualueelle Jos peruslogiikkaa noudatetaan Energia-asioiden vastuu löytyy jatkossa kaikista ELYkeskuksista myös yhden vastuualueen ELY-keskuksista

8 Energia-asioihin liittyviä tulokulmia ELY-keskuksessa Yritysten energian saannin turvaaminen T&K-rahoituksen kohdentuminen Energiatehokkuus Uusiutuvan energian käyttö Bioenergian tuotanto Kestävä kehitys Päästöjen vähentäminen Ympäristökuormituksen vähentäminen Tulokulmilla saattaa olla keskenään ristivetoakin Voiko energia-asioiden päävastuuta määritellä jollekin ELY-keskuksen vastuualueelle? Jokainen vastuualue vastaa toimivaltansa rajoissa? Joku/jotkut ELY-keskukset erikoistuvat energia-asioihin? ELY-keskusten yhteinen strategia ja yhteiset hankkeet tuovat synergiaa

MMM:n hallinnonalan energiapäivä

MMM:n hallinnonalan energiapäivä MMM:n hallinnonalan energiapäivä Energia-asioiden sijoittuminen TEK-/ELY-organisaatioon ja yhteistyö metsäkeskusten kanssa 5.6.2009 Osastopäällikkö Heimo Hanhilahti MMM Energia-asioiden hoito TE-keskuksissa

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN ASIAT UUDESSA ALUEHALLINNOSSA. Ylijohtaja Håkan Mattlin 14.10.2009

SIVISTYSTOIMEN ASIAT UUDESSA ALUEHALLINNOSSA. Ylijohtaja Håkan Mattlin 14.10.2009 SIVISTYSTOIMEN ASIAT UUDESSA ALUEHALLINNOSSA Ylijohtaja Håkan Mattlin 14.10.2009 Luonnoksia ELYjen rakenteesta ELY -kansliapäälliköt 7.10.2009 2 Poimintoja HE:stä: Keskuksen sisäiset toimintoprosessit

Lisätiedot

ALKU-hankkeen vaikutukset ESR-rakennerahastojen hallinnointiin ja toimeenpanoon alueellisesti ja valtakunnallisesti

ALKU-hankkeen vaikutukset ESR-rakennerahastojen hallinnointiin ja toimeenpanoon alueellisesti ja valtakunnallisesti ALKU-hankkeen vaikutukset ESR-rakennerahastojen hallinnointiin ja toimeenpanoon alueellisesti ja valtakunnallisesti OPM:n Rakennerahastopäivät 2009 Lääninsivistysneuvos Juha Mäntyvaara Etelä-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

Kotkan-Haminan seudun rakennemuutos ja valtiovalta

Kotkan-Haminan seudun rakennemuutos ja valtiovalta Kotkan-Haminan seudun rakennemuutos ja valtiovalta Kotkan-Haminan seudun 12. Seutufoorumi Kotkan Klubi 4.9.2008 Johtaja Anssi Paasivirta Työ- ja elinkeinoministeriö Rakennemuutoksia on aina ollut ja niitä

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 13.4.2010 Markku Gardin

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 13.4.2010 Markku Gardin Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 13.4.2010 Markku Gardin Laajempi aluejako 9 toimialuetta Toimialueet Lappi Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi

Lisätiedot

HÄMEEN ELY-KESKUKSEN. Paketti -projektin johtoryhmä

HÄMEEN ELY-KESKUKSEN. Paketti -projektin johtoryhmä HÄMEEN ELY-KESKUKSEN ESITTELY Paketti -projektin johtoryhmä Pekka Savolainen Ylijohtaja Pekka Savolainen 1 ALKU-hankkeen lopputulema Perustettiin uudet viranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Tehtävät ja maakunnan kehitysnäkymät. Pori, 3.2. 2011 Marja Karvonen

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Tehtävät ja maakunnan kehitysnäkymät. Pori, 3.2. 2011 Marja Karvonen Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Tehtävät ja maakunnan kehitysnäkymät Pori, 3.2. 2011 Marja Karvonen Aluehallinnon uudistus (ALKU) 1.1.2010 Kuudesta aluehallinnon virastosta muodostettiin

Lisätiedot

Metsäteho. Iltapäiväseminaari 17.03.2009. Logistiikkakysymykset Tiehallinnon ja tieverkon osalta

Metsäteho. Iltapäiväseminaari 17.03.2009. Logistiikkakysymykset Tiehallinnon ja tieverkon osalta Metsäteho Iltapäiväseminaari 17.03.2009 Logistiikkakysymykset Tiehallinnon ja tieverkon osalta Liikennepoliittinen selonteko Puuhuoltoasiat tilanne rahoitus Elvytys rahoitus - kohteet Rajapintakysymykset

Lisätiedot

ALUEHALLINTO UUDISTUU. Invalidiliiton järjestöpäivät 31.1-1.2.2009 Kehittämisjohtaja Marko Puttonen

ALUEHALLINTO UUDISTUU. Invalidiliiton järjestöpäivät 31.1-1.2.2009 Kehittämisjohtaja Marko Puttonen ALUEHALLINTO UUDISTUU Invalidiliiton järjestöpäivät 31.1-1.2.2009 Kehittämisjohtaja Marko Puttonen Aluehallinnon uudistamishanke Tavoitteena on kansalais- ja asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti

Lisätiedot

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE. Organisaatio-, ohjaus- ja tuottavuustyöryhmän raportti

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE. Organisaatio-, ohjaus- ja tuottavuustyöryhmän raportti ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE Organisaatio-, ohjaus- ja tuottavuustyöryhmän raportti 4.11.2008 Aluehallinnon uudistamishankkeen ohjausryhmälle Aluehallinnon uudistamishankkeen ohjausryhmä asetti 22.5.2008

Lisätiedot

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Aluehallinto uudistuu 2010 Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Uudistuksen tavoitteet: Selkeämpi viranomaisten työnjako ilman päällekkäisyyksiä Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

ympäristökeskus Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

ympäristökeskus Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta-ajatus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset edistävät ät alueellista lli kehittämistä i tä

Lisätiedot

METSO Pohjois-Pohjanmaalla ja tapaus Kraaseli. Eero Melantie Luonnonsuojeluyksikön päällikkö

METSO Pohjois-Pohjanmaalla ja tapaus Kraaseli. Eero Melantie Luonnonsuojeluyksikön päällikkö METSO Pohjois-Pohjanmaalla ja tapaus Kraaseli Eero Melantie Luonnonsuojeluyksikön päällikkö Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 1.6.2012 1 Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Aluehallintouudistus arkistonmuodostuksen katkaisu asianhallintajärjestelmissä

Aluehallintouudistus arkistonmuodostuksen katkaisu asianhallintajärjestelmissä Aluehallintouudistus arkistonmuodostuksen katkaisu asianhallintajärjestelmissä Suomen VIII Arkistopäivät 18.- 19.5.2010 Jyväskylä Aluehallintovirastojen tietohallintoyksikkö, Lauri Päivärinta 10.5.2010

Lisätiedot

Millä keinoilla kestävään liikennejärjestelmään?

Millä keinoilla kestävään liikennejärjestelmään? Millä keinoilla kestävään liikennejärjestelmään? Matti Räinä tiejohtaja Oulun tiepiiri Näkökulmia aluesuunnittelun ja liikenteen tavoiteasettelu LPS 2008 Liikenne 2030. Suuret haasteet, uudet linjat hallinnon

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Esittely 21.10.2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 12.12.2010 1 Pohjois-Pohjanmaan ELYn toiminta-alue Päätoiminta-alue

Lisätiedot

Metsästä energiaa yrittämällä

Metsästä energiaa yrittämällä Metsästä energiaa yrittämällä Energia-alan asiantuntijaseminaari Pohtossa 1.4.2009 Asiantuntija, TE-keskus Sivu 1 2.4.2009 Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskus (TE-keskus) TE-keskukset ovat työ-

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke. Kuntamarkkinat 10.9.2009 Hallitusneuvos Tarja Hyvönen

Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke. Kuntamarkkinat 10.9.2009 Hallitusneuvos Tarja Hyvönen Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke Kuntamarkkinat 10.9.2009 Hallitusneuvos Tarja Hyvönen Aluehallinnon uudistaminen Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan.

Lisätiedot

Rakennetaan hyvinvointia navetassa - seminaari. 19.1.2011 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus

Rakennetaan hyvinvointia navetassa - seminaari. 19.1.2011 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Rakennetaan hyvinvointia navetassa - seminaari 19.1.2011 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Valtion aluehallinto uudistui 1.1.2010 Kuudesta aluehallinnon virastosta kaksi uutta Ympäristölupavirasto

Lisätiedot

ALUEIDEN KEHITYSTEHTÄVIÄ SELVITTÄVÄ ALATYÖRYHMÄ TYÖRYHMÄN RAPORTTI

ALUEIDEN KEHITYSTEHTÄVIÄ SELVITTÄVÄ ALATYÖRYHMÄ TYÖRYHMÄN RAPORTTI ALUEIDEN KEHITYSTEHTÄVIÄ SELVITTÄVÄ ALATYÖRYHMÄ TYÖRYHMÄN RAPORTTI Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmä asetti 26.6.2009 alatyöryhmän selvittämään Kainuun maakuntahallinnon alueiden kehitystehtävien

Lisätiedot

KAATOPAIKKA V. 2016. Jätehuollon kevätpäivä 26.4.2012 Juhani Kaakinen Yksikön päällikkö POP-ELY

KAATOPAIKKA V. 2016. Jätehuollon kevätpäivä 26.4.2012 Juhani Kaakinen Yksikön päällikkö POP-ELY KAATOPAIKKA V. 2016 Jätehuollon kevätpäivä 26.4.2012 Juhani Kaakinen Yksikön päällikkö POP-ELY Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Juhani Kaakinen 21.5.2012 1 Valtion aluehallinto

Lisätiedot

Ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä Uudellemaalle? Yhteistyöseminaari Vaikuttavuutta ympäristökasvatukseen

Ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä Uudellemaalle? Yhteistyöseminaari Vaikuttavuutta ympäristökasvatukseen Ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä Uudellemaalle? Tahot ja tehtävät Yhteistyöseminaari Vaikuttavuutta ympäristökasvatukseen Uudenmaan ELY-keskus, Riitta Salasto 28.10.2010 1 ALKU Uudistuksen tavoitteena

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Alueen kehittämis- ja palvelukeskus Varsinais-Suomen ELY-keskus/Kirsi Kärpijoki, aluekehityspäällikkö 24.9.2010 1 Uudistuksen tavoite Luoda kansalais-

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Juhlatalo Majakoski 30.1.2014 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Valtion aluehallinto Elinkeinot, työvoima, osaaminen, kulttuuri Liikenne ja infrastruktuuri

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1.9.2011 Yli Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 6.9.2011 1 Yli (oto) Matti Räinä Strategiayksikkö Yksikön

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Hyvinvointia, kilpailukykyä, kestävää kehitystä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Hyvinvointia, kilpailukykyä, kestävää kehitystä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Hyvinvointia, kilpailukykyä, kestävää kehitystä 1 2 Kirjastoauto tuo kirjaston lähelle. ELY-keskus kehittää kirjastojen palveluja ja rahoittaa kirjastorakentamista.

Lisätiedot

ELYt ja alueellinen ennakointi

ELYt ja alueellinen ennakointi ELYt ja alueellinen ennakointi Naantali 7.6.2010 Jukka Peltokoski 7.6.2010 1 Ylijohtaja ELY- keskusten ennakointityön organisointi Huhtikuu 2010 Johtoryhmä Ennakoinnin organisointi ELYissä huhtikuu 2010

Lisätiedot

Valtion aluehallinto 2010

Valtion aluehallinto 2010 Valtion aluehallinto 2010 Valtion uuteen aluehallintoon 1.1.2010 Aluehallinnon ohjaus TEM SM VM ELY AVI Elinkeino Liikenne Ympäristö Pelastus Peruspalv:t Ymp.luvat Työslu Tossavainen - Haranne 30.10.2010

Lisätiedot

ELY-keskus yritystoiminnan rahoittajana

ELY-keskus yritystoiminnan rahoittajana ELY-keskus yritystoiminnan rahoittajana 1 Osaaminen, kulttuuri ja työllisyys Innovaatiot ja yritysrahoitus Maaseutu ja energia Ohjaus Liikennejärjestelmä Kunnossapito Rakentaminen Liikenteen palvelut Alueiden

Lisätiedot

Kotoutumiskoulutuksen hallinto ja hankinta

Kotoutumiskoulutuksen hallinto ja hankinta Kotoutumiskoulutuksen hallinto ja hankinta Yksikön päällikkö, FT Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus 10.3.2011 1 Aluehallinnon uudistamishankkeen (ALKU) - tiivistetty tavoite Tavoitteena on kansalais-

Lisätiedot