Marraskuun indeksi ilmestyy pe , jolloin tiedot on saatavilla toimistoltamme tai SKAL:n nettisivuilta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Marraskuun indeksi ilmestyy pe. 17.12., jolloin tiedot on saatavilla toimistoltamme tai SKAL:n nettisivuilta."

Transkriptio

1 JÄSENKIRJE 4/ Arvoisa jäsenyrittäjä / -yritys SISÄLTÖ: Kustannusindeksi Kuljetusmaksujen tarkistaminen Mitä kuljettajan työpanos maksaa Välilliset palkkakustannukset Hinnan ja suoritemäärän vaikutus kannattavuuteen Rekrytointitilaisuus Kankaanpää Rekrytointitilaisuus Säkylä Tulli tiedottaa Tilaajan vastuulain laiminlyönti Varovaisuutta eri palveluntarjoajien kanssa SEPA, yhtenäinen euromaksualue TYK kuntoutusta Anttolanhovissa Kuljetusyrittäjien kuntoutusrahaston apuraha haettavissa Perintätalo B.plan Oy yhteistyökumppaniksi Koulutuksia kevät 2011 (erillinen liite) KUORMA-AUTOLIIKENTEEN KUSTANNUSINDEKSI Tilastokeskuksen julkaiseman Kuorma-autoliikenteen lokakuun 2010 kustannusindeksin mukaan kokonaiskustannukset ovat vuositasolla (lokakuusta 2009 lokakuuhun 2010) muuttuneet ajoneuvotyypistä riippuen 1,1... 3,9 %. Kokonaiskustannusten muutos lokakuusta 2009 lokakuuhun paketti-autoilla + 1,1 % - kevyillä kuorma-autoilla + 1,4 % - keskiraskailla kuorma-autoilla + 2,3 % - raskailla kuorma-autoilla + 3,0 % - puoliperävaunuyhdistelmillä + 3,6 % - täysperävaunuyhdistelmillä + 3,9 % - kokonaisindeksi + 3,3 % Kustannusten muutos lokakuusta 2009 lokakuuhun 2010 ilman polttoainekustannuksia - pakettiautoilla ja kevyillä kuorma-autoilla + 0,1 % - keskiraskailla ja raskailla kuorma-autoilla + 0,8 % - perävaunuyhdistelmillä + 1,0 % - kokonaisindeksi + 0,9 % Marraskuun indeksi ilmestyy pe , jolloin tiedot on saatavilla toimistoltamme tai SKAL:n nettisivuilta. KULJETUSMAKSUJEN TARKISTAMINEN Toimistoltamme tai SKAL:n nettisivuilta on saatavissa jäsenten käyttöön kuljetussopimusmalli, johon tutustumalla saa nopeasti käsityksen niistä asioista, joita kuljetussopimukseen tulisi sisällyttää. Yksi kuljetussopimukseen ehdottomasti sisällytettävä asia on kuljetusmaksujen tarkistaminen. Indeksiehdon käyttöä koskeva lain muutos astui voimaan Muutoksen myötä laki ei enää ole rajoittanut indeksiehdon käyttöä kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetussa

2 laissa (693/2006) tarkoitettua kuljetusta koskevaan sopimukseen, joka on voimassa toistaiseksi tai tehty vähintään vuodeksi. Näin ollen tämän vuoden ajan em. mukaisiin sopimuksiin (kaupalliseen tavarankuljetukseen) on voinut huoletta sisällyttää hinnantarkastuksia koskevan indeksiehdon. Toinen sopimuksiin liitettävä asia on LOGTERMS 2008 Yleiset kuljetus- ja logistiikkapalveluehdot, joiden tarkoitus on tarjota kuljetusyrittäjälle / -yritykselle eräänlainen turvaverkko niiden asioiden osalta, joista ei ole kuljetussopimuksessa sovittu. Laittakaa jo tarjouksiinne kohta, jossa näiden ehtojen käytöstä mainitaan. Ehdot saa toimistoltamme tai SKAL:n nettisivuilta, Muistathan, että jäsenpalveluumme kuuluu jäsentemme avustaminen myös näissä asioissa! MITÄ KULJETTAJAN TYÖPANOS MAKSAA Esimerkissä lasketaan, paljonko ajoneuvoyhdistelmän kuljettajan palkka on eri aikaan päivästä ja erilaisilla ylityölisillä. Taulukkopalkkana tässä esimerkissä käytetään yli 12 vuotta alalla olleen täysperävaununkuljettajan palkkaa, joka on alkaen ollut 13,62 /h. Työkustannukset Taulukkopalkka iltalisä 15 % yölisä 20 % ylityö 50 % ylityö 100 % Palkka, /h 13,62 15,66 16,34 20,43 27,24 Sivukulut (70%), /h 9,53 10,96 11,44 14,3 19,07 Yhteensä, /h 23,15 26,62 27,78 34,73 46,31 Vaikutus kokonaiskustannuksiin 5,45 % 7,26 % 18,15 % 36,30 % Minkälaisia vaikutuksia yllä olevilla luvuilla voisi sitten olla taksaan ja / tai kustannuksiin? Tilastokeskuksen julkaisemasta kuorma-autoliikenteen kustannusindeksistä saamme keskimääräisen luvun kuljettajien palkan ja sivukulujen osuudesta kaikista kustannuksista. Palkan osuus perävaunuyhdistelmän kustannuksista on indeksin mukaan 21,7 % ja palkan sivukulujen osuus 14,6 %. Tämä tarkoittaa, että palkkakustannusten osuus perävaunuyhdistelmän keskimääräisistä kustannuksista ilman päivärahoja on 36,3 %. Tietyn kustannuksen muutoksen vaikutuksen kokonaiskustannuksiin, eli niin sanotun kokonaiskustannusvaikutuksen saamme kertomalla kustannuksen muutoksen sen osuudella kokonaiskustannuksista. Esimerkiksi kun palkkakustannusten osuus kokonaiskustannuksista on 36,3 %, niin tällöin 15 %:n iltalisä palkassa vaikuttaa kokonaiskustannuksiin 15 % * 36,3 % = 5,45 %. Tästä esimerkistä huomaamme heti, että ylityön teettäminen kuljettajilla on yritykselle todella kallista! Sama pätee tietenkin myös sunnuntaityöhön, josta myös kuuluu maksaa 100 %:lla korotettu palkka. Ilta- ja yötyölisätkin korottavat kokonaiskustannuksia sen verran, että näitten työtuntien osalta yrittäjän voitto on helposti syöty. Ottakaa tämä huomioon hinnoittelussanne. VÄLILLISET PALKKAKUSTANNUKSET Välilliset palkkakustannukset muodostuvat sosiaalimenoista sekä lomakorvauksista, sairausajan palkoista ja palkallisista vapaapäivistä ( pekkaset ). Välilliset palkkakustannukset vaihtelevat yrityskohtaisesti, mutta tyypillisesti niiden suuruus on prosenttia palkasta. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaista työntekijälle maksettua euroa kohden, syntyy yritykselle välillisiä palkkakustannuksia senttiä.

3 Alla olevassa taulukossa on eritelty välillisten palkkakustannusten muodostuminen. Nimike % Työajan palkka 2020 h/vuosi 100 Lomapalkka (222,4 + 37,8)* 12,88 Lomaltapaluuraha 50 % edellisestä 6,44 Sairausajan palkka keskimäärin (11 päivää) 4,36 Palkalliset vapaapäivät keskimäärin (25 päivää)* 9,90 Palkat ja korvaukset yhteensä 133,58 Sosiaaliturvamaksut 2,23 Työeläkemaksu (TyEL) 17,27 Tapaturmavakuutus 3,59 Työttömyysvakuutus 0,75...2,95 Ryhmähenkivakuutus 0,07 Vapaa-ajan ryhmävakuutus 0,34 Sosiaalimenot palkoista yhteensä 24, ,45 Sosiaalimenot palkoista ja korvauksista 32, ,33 Työterveyshuolto keskimäärin 0, ,20 Palkkakustannukset yhteensä 166, ,11 Välilliset palkkakustannukset 66, ,1 * Laskelmassa on otettu huomioon ns. tuuraajan vastaavat kulut sekä yksi lakisääteinen koulutuspäivä. HINNAN JA SUORITEMÄÄRÄN VAIKUTUS KANNATTAVUUTEEN Alla yksinkertainen esimerkkilaskelma siitä, kuinka taksan alentaminen tai suoritemäärien muuttuminen voi vaikuttaa kuljetusyrityksen kannattavuuteen. Laskennallinen alennus alennus taso 5 % 10 % Liikevaihto Työkustannukset* -36,6-36,6-36,6 - Muuttuvat kustannukset -32,8-32,8-32,8 Myyntikate 30,6 25,6 20,6 - Kiinteät kustannukset -13,9-13,9-13,9 Käyttökate 16,7 11,7 6,7 - Korkokulut -2,2-2,2-2,2 + Korkotuotot 0,0 0,0 0,0 - Välittömät verot -1,8 0,0 0,0 Rahoitustulos 12,7 9,5 4,5 - Poistot -10,5-10,5-10,5 Nettotulos 2,2-1,0-6,0

4 suorite Laskennallinen suorite laskee 10 % suorite nousee 10 % Liikevaihto Työkustannukset * -36,6-36,6-40,3 - Muuttuvat kustannukset -29,5-32,8-36,1 Myyntikate 23,9 30,6 33,6 - Kiinteät kustannukset -13,9-13,9-13,9 Käyttökate 10,0 16,7 19,7 - Korkokutut -2,2-2,2-2,2 + Korkotuotot Välittömät verot 0-1,8-3,2 Rahoitustulos 7,8 12,7 14,3 - Poistot -10,5-10,5-10,5 Nettotulos -2,7 2,2 3,8 * Laskennallinen suorite laskettu työehtosopimuksen mukaiselle 80 h / 2 -viikkojakso, joten suoritteen pieneneminen ei laske työkustannuksia takuupalkan vuoksi. Kuten huomataan, alemman kuljetushinnan kompensoiminen suoritemääriä lisäämällä ei ole helppoa. Suoritteen noustessa myös kustannukset nousevat kiinteitä kustannuksia lukuun ottamatta. Tällöin lisääntynyt liikevaihto ei samassa suhteessa nosta nettotulosta. Hinnan alentaminen ei puolestaan vaikuta kustannuksiin millään tavalla, vaan se alentaa suoraan yrityksen nettotulosta. Kuljetussopimukseen tulisikin aina merkitä se suoritetaso, johon ko. sopimuksen ehdot perustuvat! REKRYTOINTITILAISUUS KANKAANPÄÄ Suomen Kuljetus ja logistiikka SKAL ry järjestää info- ja rekrytointitilaisuuden 1/10 saapumiserän kotiutuville kuljettajakoulutuksen saanneille varusmiehille tiistaina Niinisalon Varuskunnassa. Ennen tilaisuutta on mahdollisuus tutustua kuljettajakoulutuskeskukseen ja puolustusvoimien kuljettajakoulutukseen alkaen kello Kuljettajakoulutuskeskuksen osoite Toroksenkatu 4, Kankaanpää (vanha Destian toimipaikka). Varsinainen info- ja rekrytointitilaisuus pidetään klo Niinisalon Varuskuntakerholla. Yrittäjät ovat tervetulleita mukaan rekrytoimaan tulevaisuuden työntekijöitä yrityksiin. Pakolliset ilmoittautumiset tai puh , varuskuntaan ilmoitettavan vierailijalistan vuoksi. REKRYTOINTILAISUUS SÄKYLÄ Järjestöämme yhdessä Porin prikaatin kanssa jäsenyrityksillemme ja kotiutuville autonkuljettaja varusmiehille info / rekrytointipäivän tiistaina Tilaisuudessa kerrotaan millaista koulutusta puolustusvoimat autonkuljettajilleen antaa ja toisaalta kuljetusyritykset voivat esittäytyä ja käydä kahdenkeskisiä keskusteluja kotiutuvien varusmiesten kanssa työllistymisasioista. Lisäksi kerromme heille alastamme. Tilaisuus alkaa klo 17.00, toivomme runsasta osanottoa ja tarjoamme jäsenillemme mahdollisuutta valita parhaat kuljettajat itselleen. Varusmiehillä on kotiutuessaan tehtävänsä

5 mukainen siviiliajokortti sekä ammattipätevyys. Osallistumiskustannus yritykselle on kahvitarjoilusta aiheutuva kulu, joka jaetaan osallistuvien yritysten kesken. Ilmoita osallistumisestasi viimeistään vuoden vaihteeseen mennessä, Puh (Tero Siitonen) tai (toimisto). Ilmoittautuminen on välttämätön, koska toimitaan sotilasalueella! TULLI TIEDOTTAA Kuljetusyhtiöiden annettava ennakkoilmoituksia Venäjältä Suomeen tuotavasta tavarasta alkaen Suomeen EU:n ulkopuolelta tuotavasta tavarasta on annettava Tullille pakollisena alkaen uusi ilmoitus: saapumisen yleisilmoitus. Tämä etukäteen annettava sähköinen ilmoitus on osa EU:n laajuista turvatietouudistusta. Passitusmenettelyssä tuotavasta tavarasta voidaan turvatiedot sisällyttää osaksi passitusilmoitusta, jolloin erillistä saapumisen yleisilmoitusta ei tarvitse antaa. Saapumisen yleisilmoitus Rahtikirjassa mainittu kuljetusliike on vastuussa siitä, että se itse tai joku muu sen edustajana tai suostumuksella ilmoittaa Suomen tullille ennen tavaran saapumista ns. turvatiedot. Tiedot voi ilmoittaa joko saapumisen yleisilmoituksella Suomen tullin AREX -järjestelmään tai sisällyttää ne sähköiselle T- tai TIR -passitusilmoitukselle, jos tavaran kuljetuksessa Suomessa käytetään passitusmenettelyä (esimerkiksi TIR -passitus). Turvatiedot sisältävä ilmoitus on annettava viimeistään 1 tunti ennen tavaran saapumista Suomeen. Ilmoituksen voi antaa joko Suomen tullin Internet -sivujen kautta tai sanomaliikenteessä ilmoittajan oman IT -järjestelmän kautta. Jälkimmäinen vaihtoehto edellyttää erillistä Tullin myöntämää EDI -lähettäjän lupaa. Saapumisen yleisilmoitus vaaditaan kaikesta maanteitse tuotavasta kaupallisesta tavarasta lukuun ottamatta matkustajan mukanaan kuljettamia henkilökohtaisia tavaroita. Ilmoitus vaaditaan myös sellaisista tyhjistä kuljetusvälineistä, esimerkiksi merikonteista, jotka eivät ole kuljetusyhtiön omia ja joita se kuljettaa kuljetussopimuksen perusteella maksua vastaan. Mitä toimenpiteitä maantieliikenteen kuljetusyhtiöltä edellytetään mennessä? Kuljetusyhtiön tulee päättää, antaako ilmoituksen itse, tai sopia ilmoituksen antamisesta edustajansa tai esimerkiksi kuljetuksen tilanneen osapuolen kanssa. Ilmoituksen antajan tulee päättää, antaako se ilmoitukset sanomapohjaisesti vai Internetissä o Internet-asiointi on mahdollista myös Suomen ulkopuolelle sijoittuneelle yritykselle, mutta Suomeen sijoittuneen yrityksen kannattaa hankkia asiointia varten Suomen o verohallinnon Katso -tunnus Sanomapohjainen asiointi vaatii Tullilta luvan, joten ilmoittajan on syytä hakeutua pikaisesti Tullin AREX EDI -asiakkaaksi. Luvan saaminen edellyttää asianmukaista ohjelmistoa ja sen testausta Tullin kanssa. Hakijan on varauduttava siihen, että lupahakemuksen vastaanotosta Tullissa sanomailmoittamisen aloittamiseen voi kulua jopa kolme kuukautta Jos joku muu antaa ilmoituksen kuljetusliikkeen puolesta, kuljetusliikkeen tulee sopia, kuinka se toimittaa ilmoituksen antajalle tarvittavat kuljetusta ja tavaroita koskevat tiedot Jos joku muu antaa ilmoituksen kuljetusliikkeen puolesta, kuljetusliikkeen tulee sopia, kuinka ilmoituksen antaja välittää ilmoitustensa saamat viitenumerot eli MRN:t edelleen sekä kuljettajalle että Suomen puolella seuraavan tulli-ilmoituksen esimerkiksi tuontitullauksen laatijalle Kuljetusyhtiön - sekä ilmoituksen tekijän, jos ilmoituksen tekee muu kuin kuljetusyhtiö - tulee varmistua, että se on rekisteröitynyt EU:n laajuiseen tulli-ilmoittajien EORI -tietokantaan

6 Jos kuljetusyhtiö käyttää passitusmenettelyä ja päättää sisällyttää turvatiedot passitusilmoitukselle, kuljetusyhtiön tulee varmistaa, että passitusilmoituksen tekijällä on käytettävissä ilmoitushetkellä tarvittavat uudet turvatiedot TILAAJANVASTUULAIN LAIMINLYÖNTIMAKSUUN KOROTUS Lakiin tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolisen työvoiman käytöstä annetussa laissa määritellyn laiminlyöntimaksun vähimmäismäärä nousee 1500 eurosta 1600 euroon ja enimmäismäärä eurosta euroon. Lainmuutos vahvistettiin presidentinesittelyssä Laki tulee voimaan Lakiin lisättiin myös säännös, jonka perusteella laiminlyöntimaksun enimmäis- ja vähimmäismäärä tarkistetaan rahanarvon muutosta vastaavasti kolmivuotiskausittain. VAROVAISUUTTA ERI PALVELUNTARJOAJIEN KANSSA Yrityshakemisto- sekä muita palveluja ja tuotteita markkinoivat yrityksen ovat edelleen aktiivisia. Viime vuosina paljon julkisuutta saaneet hyvän liiketavan vastaisesti toimivat yritykset toimivat edelleen aktiivisesti. Yritykset ovat markkinoineet palvelujaan mm. yrityshakemisto- sekä muita palveluja ja tuotteita tarjoavana. Muistutamme, että selvittäkää aina palvelun tai tuotteen hinta ennekuin ryhdytte enemmälti keskustelemaan myyjien kanssa. Mikäli ette halua maksullisia palveluja tilata, tehkää se keskustelussa niin selväksi, ettei tulkinnan varaa jää. Jos päätätte kuitenkin palvelun tai tuotteen tilata, kerratkaa puhelun lopuksi vielä kerran se mitä tilaatte, kuinka pitkäksi aikaa ja mitä koko lysti maksaa. SEPA, YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Oletko hoitanut yrityksesi reskontrat ja laskutuksen SEPA maksu aikaan? Nyt viimeistään on aika hoitaa asiat kuntoon. SEPA maksut koskevat vain euromaksuja. Tässä on pientä muistilistaa yritykselle. selvitä oman yrityksesi IBAN- tilinumerot ja pankkisi BIC koodi (tiliotteelta/nettipankista) hoida käytössä olevat maksuliikenneohjelmisto ajan tasalle tarkista reskontrajärjestelmäsi ja päivitä ohjelmistoon pankkitilinumerot, muista myös BIC! keskustele tilitoimistosi / pankkisi / ohjelmistontoimittajasi kanssa SEPA palvelut kuntoon huolehdi, että käyttämälläsi laskupohjalla / tilinsiirtolomakkeella on kotimaisen tilinumeron lisäksi IBAN tilinumero sekä BIC koodi. tarkista pankkiviivakoodia käytettäessä, että sen tulee olla viimeistään mennessä IBAN muotoinen käytettäessä verkkolaskutusta, varmista että käytössäsi oleva ratkaisu käyttää tilinumerona IBAN:ia eikä kotimaista tilinumeroa IBAN on pakollinen mennessä alkaen ilman IBAN:ia lähetettävät verkkolaskut hylätään. Maksullisena palveluna saakka voi pankin erityispalveluna saada mahdollisuuden käyttää kotimaista tilinumeroa palkkojen maksamisessa siirrytään SEPA aikaan viimeistään mennessä. Pyydä henkilöstön tilitiedot palkkojen maksamista varten SEPA muodossa tai sovi niiden muuttamisesta esim. pankin kanssa. Sirukortteja lukevat päätteet on otettava käyttöön vuoden 2010 aikana alkaen asiakkaan maksaessa sirukortilla kortin tiedot on aina luettava sirulta ja asiakkaan on hyväksyttävä maksu PIN tunnuksella, eli ei enää magneettijuovalta lukua sirukorteilla.

7 TYK KUNTOUTUS ANTTOLANHOVI (vuoden alusta VERVE Mikkeli) Taas on mahdollisuus hakeutua Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry:n kautta jäsenille suunnattuun TYK kuntoutukseen Anttolanhoviin (vuoden alusta Verve Mikkeli). Kurssille valitaan 8 Länsi- Suomen Kuljetusyrittäjät ry:n jäsentä, toimi ajoissa! Hakuohjeet ja kaavakkeet saat tarvittaessa toimistolta sähköpostia lähettämällä tai soittamalla puh Kuntoutus on Kelan kustantamaa ammatillista kuntoutusta, johon hakijalla on lakisääteinen oikeus valintakriteerien täyttyessä. TYK - valmennus on tarkoitettu työssä oleville yrittäjille, joilla työkyvyn heikkenemisen riskit ovat selkeästi todettavissa sairauden, vian tai vamman vuoksi ja työssä selviytyminen on vaikeutunut. TYK- kuntoutuksen tavoitteena on, että kuntoutuja voi jatkaa omassa työssään. Kurssin sisältö: - kuntoutus on yksilöllisesti suunniteltua vaikka toteutetaan ryhmämuotoisena kuntoutuksena - sisältää mm. lääkärin ja fysioterapeutin yksilöajat sekä fyysisen kunnon testit - sisältää lisäksi työskentelyä max 8 hengen ryhmissä - n. 40 % on ammatillisia osuuksia, n. 30 % psyko- sosiaalisia ja n. 30 % fyysisiä osuuksia Kuntoutusprosessin ajankohdat: 1/ 2 selvitysjakson ajankohta 6 vrk: / 2 selvitysjakson ajankohta 6 vrk: valmennusjakson ajankohta 11 vrk: valmennusjakson ajankohta 9 vrk: Hakuohje: Toimita kuntoutushakemus ETK/Kela 7009, lääkärin B-lausunto ja KU 108- lomake SULJETUSSA KIRJEKUORESSA toimistolle viimeistään , ( os. Maariankatu 4 B 32, TURKU). Hakemukset liitteineen lähetetään Kelaan käsiteltäviksi viikolla 5/2011. Yhteyshenkilöt: Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät: Tero Siitonen, puh tai Satu Nukki, puh Anttolanhovi/ alkaen nimemme on Verve Mikkeli Mira Turunen, alkaen puh KULJETUSYRITTÄJIEN KUNTOUTUSRAHASTON APURAHAT HAETTAVISSA Kuorma-autoilijan Reumasäätiön hallitus päätti kokoukseen julistaa haettavaksi kaksi euron suuruista kuntoutusapurahaa käytettäväksi suomalaisessa kuntoutuslaitoksessa järjestettävään, erityisesti reumasta tai muusta tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsivien ammattimaisen tavaraliikenteen kuljetusyrittäjien työ- ja toimintakyvyn parantamiseen tai ylläpitämiseen tarkoitettuun laitoskuntoutukseen. Hakumenettely: Asiasta kiinnostuneita pyydämme lähettämään Kuorma-autoilijain Reumasäätiölle perustellun hakemuksen, jonka liitteenä tulee olla lääkärinlausunto kuntoutuksen tarpeesta sekä kuntoutuslaitosjaksoa koskevat tiedot, jolle hakija aikoo osallistua. Hakemukset tulee lähettää mennessä osoitteella: Kuorma-autoilijain Reumasäätiö, Esa Näätänen, Nuijamiestentie 7, Helsinki.

8 PERINTÄTALO B. PLAN OY YHTEISTYÖKUMPPANIKSI Perintätalo B.plan Oy tarjoaa jäsenyrittäjillemme yhteistyötä, maksutonta perintäpalvelua ja neuvoja perintään liittyvissä asioissa. Yrityksen palveluihin kuuluu mm. myyntireskontran ulkoistamispalvelu, maksuhuomautuspalvelu, kerta-, vapaaehtoinen- ja oikeudellinen perintä. Yrityksellä ei ole käytössä vuosimaksua. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä. Liitteenä olevasta mainoksesta löydät yrityksen yhteyshenkilöt ja tiedot. Perintätalo B.plan Oy osallistuu tämän kirjeen kustannuksiin. Rauhallista Joulua ja menestyksekästä Uutta Vuotta 2011! Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry Tero Siitonen

Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ)

Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ) 1 Laatija ja ylläpitäjä: Turvatietojen asiakasprojekti Päivitetty 23.1.2012 Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ) Tässä dokumentissa on kerätty Tullilta

Lisätiedot

1(5) ASIAKASTIEDOTE 18.6.2010. Uudet arvonlisäverokannat voimaan 1.7.2010 alkaen

1(5) ASIAKASTIEDOTE 18.6.2010. Uudet arvonlisäverokannat voimaan 1.7.2010 alkaen 1(5) Uudet arvonlisäverokannat voimaan 1.7.2010 alkaen Kaikki arvonlisäverokannat nousevat yhdellä prosenttiyksiköllä 1.7.2010 alkaen lukuun ottamatta ravintolapalveluiden arvonlisäveroa, joka laskee 22

Lisätiedot

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14 TYÖNANTAJAN TYEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYÖNTEKIJÄN ELÄKETURVAN VAKUUTTAMINEN... 6 Vakuutuksen tekeminen... 6 Milloin työntekijä vakuutetaan?... 6 Eläkkeensaajan ansiotyö...

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet YT10 Yrityksen käynnistämistoimet 2015 2 (20) Sisältö 1. Yleistä...3 2. Yrittäjän vakuutukset...4 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus...4 2.2 Yrittäjän muut vakuutukset...5 3. Yrityksen vakuutukset...6

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE SISÄLTÖ Miten käytän opasta? 3 Nuorisoseura työpaikkana 4 Miten nuorisoseura voi palkata työntekijän? 5 Työllistämisen eri vaihtoehdot 6 Palkkatuki 6 Kuntien työllistämistuet

Lisätiedot

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN Tähän oppaaseen on koottu Iholiiton jäsenyhdistysten toiminnan kannalta keskeisiä tietoja. Aluksi on lyhyt kuvaus Iholiiton toiminnasta ja organisaatiosta. Luvussa

Lisätiedot

Suomen Kylätoiminta ry 2.3.2008 KYLÄYHDISTYSTEN TYÖLLISTÄMISTOIMINTA,VEROTUS JA VAKUUTUKSET

Suomen Kylätoiminta ry 2.3.2008 KYLÄYHDISTYSTEN TYÖLLISTÄMISTOIMINTA,VEROTUS JA VAKUUTUKSET Suomen Kylätoiminta ry 2.3.2008 KYLÄYHDISTYSTEN TYÖLLISTÄMISTOIMINTA,VEROTUS JA VAKUUTUKSET 2 SISÄLLYS Alkusanat OSA 1 KYLÄTOIMINTA TYÖLLISTÄJÄNÄ JA TYÖNANTAJANA 1.1 Työlainsäädäntö 1.2 Työsuhde ja työsopimus

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ SISÄLLYS 1. ALUKSI. 2 2. AVUSTAJAN ETSIMINEN. 3 3. TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN...3. 4. VAKUUTUSTEN OTTAMINEN JA VAHINKOTILANTEET..

Lisätiedot

MCI. AUKtorisoidun tilitoimiston. Tuntityön. pelisäännöt. 6 Lomakarenssin loppu. 4 E-laskun vaihtoehdot

MCI. AUKtorisoidun tilitoimiston. Tuntityön. pelisäännöt. 6 Lomakarenssin loppu. 4 E-laskun vaihtoehdot summa 2 2013 MCI AUKtorisoidun tilitoimiston asiakaslehti Tuntityön pelisäännöt 4 E-laskun vaihtoehdot 6 Lomakarenssin loppu SISÄLTÖ 2/2013 4 tiesitkö? Valmistaudu e-laskuun 6Kun työntekijä sairastuu lomalla

Lisätiedot

yön yhdis ant yön Yhdis ant käsikir käsikir ja

yön yhdis ant yön Yhdis ant käsikir käsikir ja Yhdis Yhdis Yhdis Yhdis Yhdistyst yön yön yön yön yönant ant ant ant antaj aj aj aj ajan an an an an käsikir käsikir käsikir käsikir käsikir ja 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 yhdis yhdis

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet YT10 Yrityksen käynnistämistoimet 2015 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut vakuutukset 5 3. YRITYKSEN

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10. 18.11.2014 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.2014, 109 ) Sisältö 1 Tukea työnantajuuteen 4 1.1 Oppaassa käytettävät

Lisätiedot

Autamme mielellämme teitä kustannuslaskennassa ja sopimusneuvotteluun valmistautumisessa. Uusi indeksi julkaistaan jokaisen kuukauden 17. päivänä.

Autamme mielellämme teitä kustannuslaskennassa ja sopimusneuvotteluun valmistautumisessa. Uusi indeksi julkaistaan jokaisen kuukauden 17. päivänä. JÄSENKIRJE 3/2009 28.8.2009 Arvoisa jäsenyrittäjä / -yritys Sisältö: Kustannuskehitys Perusteettomat laskut Ohjeistus sikainfluenssasta Jäsenmaksulaskutus Jakelulogistiikka 2009 Helsinki Koulutuksia ja

Lisätiedot

TILITOIMISTON JA ASIAKKAAN VÄLISEN YHTEYDEN HELPOTTAMINEN PALKKAHALLINTOON LIITTYVISSÄ ASIOISSA

TILITOIMISTON JA ASIAKKAAN VÄLISEN YHTEYDEN HELPOTTAMINEN PALKKAHALLINTOON LIITTYVISSÄ ASIOISSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma Yrittäjyys ja sähköinen liiketoiminta / Bisnesakatemia 2015 Ville Hirsimäki TILITOIMISTON JA ASIAKKAAN VÄLISEN YHTEYDEN HELPOTTAMINEN PALKKAHALLINTOON LIITTYVISSÄ

Lisätiedot

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13 YRITTÄJÄN YEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 HYVÄ TIETÄÄ YEL-VAKUUTUKSESTA... 6 VERKKOPALVELU HELPOTTAA TYÖTÄSI... 8 KENEN PITÄÄ OTTAA YEL-VAKUUTUS?... 9 Työskentely eläkkeellä... 9

Lisätiedot

Matkaehdot. Seat24 Erityisehdot

Matkaehdot. Seat24 Erityisehdot Matkaehdot Seat24 Erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevfat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Seat24, me, Seat24.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin.

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE Vammaispalvelu Kirkkonummen kunta Perusturva 14.2.2011 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 AVUSTAJAN JA HÄNEN SIJAISENSA HANKKIMINEN JA PALKKAAMINEN...

Lisätiedot

Elämän riskit hallintaan

Elämän riskit hallintaan Elämän riskit hallintaan 1 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa 2008 1. Kuka voi liittyä SYT-kassaan ja miksi?... 3 2. Jäsenyysaika ja maksut... 5 3. Milloin kassasta voi saada päivärahoja?... 7 4. Kun yrittäjä

Lisätiedot

Supersaverin erityisehdot

Supersaverin erityisehdot Supersaverin erityisehdot Supersaverin erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Supersaver, me, Supersaver.fi) ostettuihin

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE FSHKY HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Voimassa 1.5.2014 alkaen 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 2 OSA 1... 2 Mitä henkilökohtainen apu on... 2 Henkilökohtaisen avun edellytyksiä... 3 Toiminta, johon korvausta

Lisätiedot

Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1.

Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1. Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1. 2014 2017 Kaupan liitto Eteläranta 10 PL 340, 00131 Helsinki Puhelin (09) 172 850 Faksi (09) 664 616 www.kauppa.fi Nimet ja suorat puhelinnumerot

Lisätiedot

efekto Tärkeät luvut vuodelle 2015 liite usein kysyttyä Tilitoimisto A. Karppinen Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 2015

efekto Tärkeät luvut vuodelle 2015 liite usein kysyttyä Tilitoimisto A. Karppinen Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 2015 efekto Tilitoimisto A. Karppinen Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 2015 Tärkeät luvut vuodelle 2015 liite usein kysyttyä Pääkirjoitus Anne Karppinen-Salonpää Kari Salonpää Muutokset ympärillämme heijastelevat

Lisätiedot

BudJetin erityisehdot

BudJetin erityisehdot BudJetin erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (BudJet, me, Budjet.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin. Edellytämme,

Lisätiedot

Vakuutuksen tekeminen... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13

Vakuutuksen tekeminen... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13 YRITTÄJÄN YEL-VAKUUTTAMINEN 2014 SISÄLLYS Hyvä asiakkaamme... 5 Hyvä tietää YEL-vakuutuksesta... 6 Verkkopalvelu helpottaa työtäsi... 8 Kenen pitää ottaa YEL-vakuutus?... 9 Työskentely eläkkeellä... 9

Lisätiedot

TravelPartner erityisehdot

TravelPartner erityisehdot TravelPartner erityisehdot TravelPartnerin erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (TravelPartner, me, TravelPartner.fi)

Lisätiedot