1. Yhdistyksen puheenjohtaja Anna Vuorjoki avasi kokouksen Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Yhdistyksen puheenjohtaja Anna Vuorjoki avasi kokouksen 10.44. 2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta"

Transkriptio

1 Prometheus-leirin tuki ry:n syyskokous Aika: Paikka: Jakomäen nuorisotalo, Huokotie 3, Helsinki Läsnä: Anna Vuorjoki, Helsinki; Visa Kurki, Helsinki; Leo Pääkkönen, Helsinki; Anni Klemola, Helsinki; Heta Hölttä, Helsinki; Riikka Utriainen, Helsinki; Tuija Savolainen, Helsinki; Aapeli Juote, Vihti; Sanna Korhonen, Helsinki; Asta Salomaa, Helsinki; Juha-Matti Ranta, Helsinki; Saara Kemppainen, Helsinki; Sarri Nironen, Helsinki; Ada Saarinen, Kuopio; Minna Ranta, Lappeenranta; Satu Hokka, Espoo; Jesse Örö, Helsinki; Kimmo Väärisköski, Pudasjärvi; Jaakko Hammarsten, Helsinki; Fanny Malinen, Helsinki; Kaisa Teperi, Espoo; Jaana Oikkonen, Helsinki; Heini Oikkonen, Helsinki; Miikael Saaristo, Jyväskylä; Matti Koskinen, Tampere; Daniel Helander, Tampere; Henna Ruohonen, Helsinki; Senja Ruohonen, Helsinki; Aatu Komsi, Helsinki; Matti Mäkelä, Vantaa; Sari Santala, Helsinki; Ville Eklund; Anna- Marja Ilola, Turku; Juuso Kähönen, Helsinki; Emilia Lehtinen, Helsinki; Santeri Laurila, Helsinki; Maija Maronen, Helsinki; Otto Forsberg, Helsinki; Marika Talvela; Aliisa Peltoniemi; Sandra Hanana; Pyry von Bach; Volo Mykhalevych; Veikko Kultamaa; Iida-Maria Onnukka, Kuopio; Riina Arffman, Helsinki (sihteeri); Jaakko Tiinanen, Helsinki (pj). 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Anna Vuorjoki avasi kokouksen Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 2.1 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jaakko Tiinanen. 2.2 Kokouksen sihteeriksi valittiin yksimielisesti Riina Arffman. 2.3 Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Kimmo Vääriskoski ja Jesse Örö. 2.4 Ääntenlaskijat Aatu Komsi esitti, että laskennan helpottamiseksi valitaan neljä ääntenlaskijaa. Jaakko Tiinanen vastusti ja totesi tämän olevan muodollisesti ongelmallista. Molempia esityksiä kannatettiin, mutta Aatu Komsi veti esityksensä pois. Valittiin yksimielisesti ääntenlaskijoiksi Aatu Komsi ja Riikka Utriainen. 3. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 4. Liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden päättäminen vuodelle 2010 Yhdistyksen taloudenhoitaja Sari Santala esitteli hallituksen esityksen jäsenmaksujen suuruudeksi vuodelle 2010: nuorisojäseneltä 17 euroa, aikuiselta 25 euroa, perhejäseniltä 45 euroa ja yhteisöjäseniltä 150 euroa. Jäsenet esittivät joitakin kysymyksiä jäsenmaksujen perusteluista. Todettiin, että kaikkien henkilöjäsenten maksuja on nostettu esityksessä suhteellisesti suunnilleen yhtä paljon. Yhteisöjäsenmaksua ei ole nostettu, mutta yhteisöjäseniä on vähän ja heidän merkitys on yhdistykselle muu kuin taloudellinen. Jäsenmaksuja ei ole nostettu useaan vuoteen. Jäsenmaksujen nostaminen nyt johtuu siitä, että taloudellinen tilanne

2 on tiukka ja vuodelle 2009 on tulossa huomattavasti tappiota. Jäsenmaksuja korottamalla tilannetta voidaan melko helposti paikata. Vaikka jäsenmaksun korotus on prosentteina huomattava, kyse ei kuitenkaan kerran vuodessa maksettavana ole suuresta rahasummasta. Hallituksessa on myös katsottu, että halutaan mieluummin nostaa jäsenmaksuja kuin vapaaehtoisilta perittäviä osallistumismaksuja tai nostaa leirimaksuja vielä suunniteltua enemmän. Hallituksen esitys jäsenmaksun suuruudeksi vuodelle 2010 hyväksyttiin yksimielisesti. 5. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodelle Toimintasuunnitelma. Anna Vuorjoki esitteli hallituksen esityksen yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle Osallistujat esittivät toimintasuunnitelmasta joitakin kysymyksiä, joihin hallituksen jäsenet vastasivat. Lisäavustukset olisivat tervetulleita. Tärkeimmän rahoittajan opetusministeriön kanssa avustuksen kasvattamisesta on keskusteltu ja ensi vuodelle toivotaankin suurempaa avustusta. Toisaalta toiminta myös kasvaa koko ajan, ja siten avustusten määrällinen kasvu ei välttämättä kasvata niiden suhteellista osuutta yhdistyksen budjetista. Pienempiä rahoittajia selvitetään ja lisäavustuksia haetaan, kun mahdollista. Seniorileirien määrä on suunniteltu lisättäväksi yhdellä leirillä. Vuonna 2009 seniorileirien koulutiedotus jäi viime tippaan, mutta loppukesän leirit saatiin silti hyvin täyteen. Nyt on perustettu erillinen työryhmä kehittämään seniorileiritoimintaa ja hoitamaan tiedotusta jos hyvissä ajoin. Siten tavoite yhdestä uudesta seniorileiristä on realistinen. Vuonna 2008 toimineen rekrytoinninuudistamistyöryhmän ehdotukset näkyvät toimintasuunnitelmassa kouluttajien ja rekrytoijien yhteistyön ja itsearvioinnin hyödyntämisen kehittämisenä. Www-uudistus on myöhästynyt alkuperäisestä aikataulusta. Tämä johtuu osaksi siitä, että yhdistyksen käyttöön on päätetty hankkia reskontraohjelma sen jälkeen, kun uudistuksesta päätettiin. Matkan varrella on myös ollut joitakin tiedonkulun ongelmia ja epäselvyyksiä siitä, mitä kaikkea Protu tarvitsee ja miten uudistus on tarkoitus toteuttaa. Tuotiin myös esille, että koulutusjaoston tarvitsemien järjestelmien vaihtaminen kesken koulutuskauden ei ole mahdollista. Jos vaihtaminen ei onnistu muutaman viikon kuluessa, mikä ei vaikuta todennäköiseltä, uuden järjestelmän käyttöönotto tältä osin siirtyy ensi kesään. Tiedusteltiin mahdollisuutta saada yhteistyökumppanilta Prometheus Sverigeltä ruotsintaitoisia apuohjaajia ensi kesänä. Asiasta on keskusteltu ja vielä ensi vuonna tämä ei ole mahdollista, koska Protus haluaa alkuvaiheessa kasvattaa toimintaansa nopeasti ja tarvitsee kaikki apuohjaajat omille leireilleen. Tulevaisuudessa tämä kuitenkin on tavoitteena.

3 5.1.2 Aatu Komsi esitti, että rekrytointia koskevaan toimintasuunnitelman osioon 6.4 korjataan apuohjaajien olevan vuotiaita hallituksen esityksessä mainitun ikäjakauman vuotta sijaan. Jälkimmäinen ikäjakauma vastaa todellisuutta ja on sama kuin kohdassa (leirien sisältö). Esitys hyväksyttiin yksimielisesti Päätettiin korjata kansainvälistä toimintaa koskevassa osiossa 9 oleva vuosilukuvirhe ja toiminnan rviointia koskevassa osiossa 13 oleva kirjoitusvirhe Kokoukselle annettiin tiedoksi, että Helsingin nuorisoasiankeskus on perustanut toimintakeskus Hapen Sörnäisiin. Protu on ilmaissut, että on kiinnostunut toimintatiloista keskuksessa. Näin siksi, että nykyiset toimistotilat ovat liian ahtaat ja Happi tarjoaa hyviä yhteistyömahdollisuuksia. Itse asiassa yhteistyösopimus on edellytys tiloihin muuttamiselle. Jos uusiin tiloihin muutetaan, se tapahtuu ensi vuonna. Ei kuitenkaan ole vielä mitään tietoa siitä, milloin asia varmistuisi. Yhteistyö olisi samantyyppistä toimintaa kuin mitä yhdistys muutenkin järjestää, mutta avointa muillekin kuin jäsenille. Kahvila Soihdun kohtalosta ei ole vielä tarkemmin keskusteltu. On täysin mahdollista, että Kipinä säilyy Protun tilana ja Soihdun toiminta alivuokralaisena voi jatkua kuten ennenkin. Keskusteltiin siitä, olisiko toimistotilojen vaihtamiseen varautuminen syytä kirjata myös toimintasuunnitelmaan. Kimmo Väärisköski esitti, että toimintasuunnitelman yhteistyökappaleeseen kirjataan mahdollisuus avata tilaisuuksia yleisölle. Heini Oikkonen vastusti sillä perusteella, että tämä ei ole kovin pian ajankohtaista, eikä yhteistyö alkuvaiheessa edellytä toimintatapojen suuria muutoksia. Jaakko Tiinanen esitti, että mahdollisuus vaihtaa toimistotiloja kirjataan toimintasuunnitelmaan. Riikka Utriainen esitti lisäystä yhteistyöstä Helsingin kaupungin nuorisotoimen kanssa. Päätettiin tehdä tästä muotoilu kokoustauon aikana Päätettiin yksimielisesti tehdä toimintasuunnitelmaan seuraava lisäys: Lisäys toimintasuunnitelmaan 2010, luku 12.3 Muu yhteistyö kotimaassa Mikäli vuonna 2009 alkaneet yhteistyöneuvottelut johtavat myönteiseen ratkaisuun, yhdistys aloittaa yhteistyön Helsingin nuorisoasiainkeskuksen toimintakeskuksen Hapen kanssa. Yhteistyö sisältäisi muun muassa sen, että yhdistyksen toimisto siirtyisi toimintakeskus Hapen tiloihin ja todennäköisesti että yhdistys järjestäisi Hapen tiloissa myös muille kuin jäsenille avointa toimintaa Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys vuoden 2010 toimintasuunnitelmaksi kokouksessa päätetyin korjauksin ja lisäyksin. 5.2 Budjetti ja talousarvio Sari Santala esitteli vuoden 2009 päivitetyn budjetin kokoukselle tiedoksi. Jäsenet esittivät joitakin kysymyksiä, joihin hallituksen jäsenet vastasivat.

4 Tappioon on muitakin syitä kuin www-uudistus. Yhdistyksen talous kestää vuodelta 2009 odotettavissa olevan tappion. On selvitetty, että www-uudistuksen jaksottaminen useammalle vuodelle ei välttämättä kirjanpidollisesti mahdollista eikä muutenkaan mielekästä. Www-uudistus tulee luultavasti kokonaisuudessaan vuoden 2009 budjettiin, mutta loppulasku voi tulla myös vasta ensi vuoden puolella, jos järjestelmän käyttöönotto viivästyy. On valmisteltu rahainhankintakeräystä. Tähän tarvitaan Lääninhallituksen lupa. Hakemus on juuri lähdössä. Tavoitteena on saada joitakin tuhansia euroja jäseniltä. Myös muilta kuin jäseniltä voidaan kerätä rahaa, kunhan ei sekoiteta varainkeruuta ja jäsenhankintaa toisiinsa. Tämä rahankeräys on harjoituskierros ja jatkossa osataan paremmin. Huomionarvoista on myös, että rahat saa käyttää vasta keräyksen päätyttyä, eli keräys ei varsinaisesti koske vuotta Talousarvio 2010 Sari Santala esitteli vuoden 2010 budjetin. Hän esitteli myös hallituksen säästökohteiksi, jos avustusta saadaan odotettua vähemmän. esityksen Osallistujat esittivät joitakin kysymyksiä talousarviosta, ja hallituksen jäsenet vastasivat niihin. Keskusteltiin lehdestä säästämisestä. Se merkitsee käytännöstä säästämistä värien käytössä ja sivumäärässä sekä yhden kaksoisnumeron julkaisemista. Lehden sisällöstä käytettävissä olevien resurssien puitteissa kuitenkin vastaa päätoimittaja. Palkkakuluista säästäminen tarkoittaa, että työntekijät eivät saa tehdä ylitöitä eikä lisätyövoimaa toimistolla ole mahdollista käyttää. Keskusteltiin siitä, millainen varovaisuus budjetissa on tarpeen. Matti Mäkelä totesi, että euron puskuri maksukyvyn säilyttämiseksi on suhteellisen pieni. Varovaisuus on järkevää taloudenpitoa ja suorastaan välttämätöntä toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi, ei voitontavoittelua. Vuosittaisen budjetin nollaaminen ei ole välttämätöntä tai edes järkevää, vaan turvallisuusmarginaali on syytä pitää. Hän totesi kuitenkin myös, että budjetti on huolellisesti valmisteltu ja perusteltu, eikä siis esittänyt budjetin muuttamista. Tulevina vuosina kannattaisi hänen mielestään kuitenkin pyrkiä parempaan tulokseen. Tosin nykyinenkin budjetti on tehty varovaisesti ja jos kaikki menee hyvin, voittoa tulee hieman. Todettiin, että edellisen vuoden tappion sisällyttämistä taseeseen tulisi selvittää vielä lisää. Hallituksen esitys vuoden 2010 talousarvioksi ja ensisijaisiksi säästökohteiksi hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtaja jätti kokouksen tauolle. Puheenjohtaja päätti kokoustauon

5 6. Hallituksen puheenjohtajan ja ja jäsenten valinta erovuoroisten ja eronneiden jäsenten tilalle 6.1 Puheenjohtajan valinta Puheenjohtajaehdokas Anna Vuorjoki esittäytyi. Vaalivaliokunnan edustajat esittivät hänelle vaalivaliokunnan valmistelemia sekä kokouksen osanottajien tauolla jättämiä kysymyksiä. Muita ehdokkaita ei ollut. Anna Vuorjoki valittiin yksimielisesti yhdistyksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. 6.2 Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten jäsenten tilalle Hallituksen jäsenehdokkaat esittäytyivät tai heidät esiteltiin. Ehdolle olivat asettuneet Jaakko Hammarsten, Alexander Holst (ei paikalla, esittelijänä Fanny Malinen), Matti Koskinen, Juuso Kähönen, Jaana Oikkonen, Leo Pääkkönen, Henna Ruohonen, Iivari Savolainen (ei paikalla, esittelijänä Riikka Utriainen) ja Kaisa Teperi. Paikalla olevat hallitusehdokkaat osallistuivat vaalivaliokunnan valmistelemiin ja vetämiin akvaariokeskusteluihin. Pidettiin vaalipaneeli, jossa esitettiin vaalivaliokunnan laatimia ja yleisön tauon aikana kirjoittamia kysymyksiä. Jokainen ehdokas sai myös vastata vaalivaliokunnan valmistelemaan henkilökohtaiseen kysymykseen. Luettiin myös poissaolevien ehdokkaiden vastaukset vaalivaliokunnan etukäteen miettimiin kysymyksiin. Lopuksi kaikki ehdokkaat pitivät noin 30 sekunnin pituisen loppupuheenvuoron. Puheenjohtaja kertasi yhdistyksen sääntöjen mukaisen vaalikäytännön. Anna Vuorjoki halusi vielä selventää käytäntöä. Hänen ehdotuksensa oli, että kaikille riveille ei ole pakko kirjoittaa kenenkään nimeä, mutta samaa nimeä ei saa kirjoittaa useammalle riville. Tästä oltiin yksimielisiä. Pidettiin suljettu lippuäänestys ääntenlaskijat ilmoittivat äänestyksen tulokset. Hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin eniten ääniä saaneet ehdokkaat Jaana Oikkonen, Kaisa Teperi, Juuso Kähönen, Leo Pääkkönen, Alexander Holst, Juuso Kähönen, Jaakko Hammarsten ja Iivari Savolainen. 6.3 Hallituksen jäsenen valinta eronneen jäsenen tilalle Jaakko Tiinanen esitti, että hallitusvaalissa seuraavaksi eniten ääniä valittujen ehdokkaiden jälkeen saanut Henna Ruohonen valitaan hallituksesta eronneen Vappu Raution tilalle. Hyväksyttiin esitys yksimielisesti. Henna Ruohosen kausi alkaa välittömästi. 7 Sääntömuutokset Anna Vuorjoki esitteli hallituksen esitykset yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi.

6 7.1 Ehdotus lisäykseksi lukuun 1: Yhdistyksen pöytäkirjakieli on suomi. Hallituksen esittämä lisäys hyväksyttiin yksimielisesti. 7.2 Ehdotus sääntöjen luvun 2 (yhdistyksen tarkoitus) täsmentämiseksi Käytiin keskustelua tarkoituspykälän sisällöstä. Jaakko Tiinanen esitti, että yleiskokous velvoittaisi hallituksen valmistelemaan tarkoituspykälän uudelleenmuotoilua seuraavaan yhdistyksen kokoukseen mennessä. Anna Vuorjoki teki vastaesityksen, että hallitukselle annettaisiin tehtävään enemmän aikaa. Esitystä kannatettiin. Jaakko Tiinanen veti esityksensä pois Hyväksyttiin hallituksen esittämät muutokset yksimielisesti. Lisäksi hallitus selvittää tarkoituspykälän muuttamista. 7.3 Muutokset lukuun 3 (jäsenet) Käytiin keskustelua perhejäsenyyden määrittelystä ja tarkoituksesta. Hyväksyttiin hallituksen esittämät muutokset yksimielisesti. 7.4 Muutokset lukuun 4 (yhdistyksen kokoukset) Riikka Utriainen esitti täsmennystä suljetun lippuäänestyksen edellytyksiin: lauseessa olisi sana tai, ei sekä, eli kumpi tahansa mainituista edellytyksistä riittäisi suljetun lippuäänestyksen järjestämiseen. Riikka Utriaisen esitys hyväksyttiin äänin Aatu Komsi esitti muotoilua myös muista kuin esityslistalla mainituista asioista voidaan tehdä päätöksiä. Aatu Komsin esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Hyväksyttiin hallituksen esitys muilta osin yksimielisesti. 7.5 Muutokset lukuihin 5 (kevätkokouksessa) ja 6 (syyskokouksessa) ja lukunumeroinnin muuttaminen Keskusteltiin siitä, tulisiko maininta muiden kokouskutsussa mainittujen ja kokoukselle esitettyjen asioiden käsittelystä säilyttää. Sulkeeko hallituksen esittämä muotoilu pois muiden asioiden käsittelyn? Anna Vuorjoki esitti, että lisätään kokouksissa käsiteltävien asioiden käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. luetteloon Hallituksen esittämät muutokset hyväksyttiin muilta osin yksimielisesti. Todettiin, että lukujen 5 ja 6 yhdistäminen lukuun 4 edellyttää lukunumeroinnin muuttamista. 7.6 Muutokset lukuun 7 (hallitus) Hyväksyttiin hallituksen esittämät muutokset yksimielisesti. 7.7 Muutokset lukuun 9 (ohjesäännöt) Aatu Komsi esitti lyhennettäväksi luettelon muiden toimihenkilöiden, valiokuntien, jaostojen ja pysyvien työryhmien muotoon toimihenkilöiden ja toimielinten.

7 Hyväksyttiin hallituksen esitys Aatu Komsin muutosesityksellä täydennettynä äänin Muutokset lukuun 11 (yhdistyksen nimen kirjoittaminen) Hyväksyttiin hallituksen esittämät muutokset yksimielisesti. 7.9 Muut muutokset Todettiin, että numerointi on pielessä. Muutettuihin sääntöihin luvut numeroidaan järjestyksessä yhdestä eteenpäin. Luvussa 7 (hallitus) on ylimääräinen kaksoispiste puheenjohtajien tehtävien jälkeen, ennen luetteloa. Heini Oikkonen esitti kaksoispisteen poistamista. Heini Oikkosen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 8 Tilintarkastajien ja henkilökohtaisten varamiesten valinta Anna Vuorjoki kertoi, että nykyinen tilintarkastaja Annikki Paulomäki ja varatilintarkastaja Arja-Leena Lahtinen ovat edelleen käytettävissä. Pasi Purasta ja Suomen Tilintarkastajaverkosto Oy:tä ei tavoitettu, mutta oletettavasti he ovat halukkaita jatkamaan. Riikka Utriainen esitti edellämainittuja tilintarkastajiksi vuodelle Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 9 Puheenjohtaja päätti kokouksen Paikka ja päiväys Jaakko Tiinanen kokouksen puheenjohtaja Paikka ja päiväys Kimmo Vääriskoski pöytäkirjantarkastaja Paikka ja päiväys Jesse Örö pöytäkirjantarkastaja

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 8

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 8 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 8 Tämä on virallisen pöytäkirjan julkiseen levitykseen tarkoitettu versio. Hallituksen kokouksessaan käsittelemät tiedot, joita ei esimerkiksi yksityisyydensuojan

Lisätiedot

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Hallituksen kokous 6/2010

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Hallituksen kokous 6/2010 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Aika ja paikka: 25.4.2010, Soihtu, Helsinki Paikalla: Anna Vuorjoki (pj), Jaakko Hammarsten, Kaisa Teperi, Iivari Savolainen (paikalla kohdat 1 22), Henna

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

TYÖ MUUTTUU PROTU SIVIILISSÄ HALLITUSVAALIT

TYÖ MUUTTUU PROTU SIVIILISSÄ HALLITUSVAALIT Prometheus-leirin tuki ry Jäsenlehti 5 6/2009 protu TYÖ MUUTTUU PROTU SIVIILISSÄ HALLITUSVAALIT s i s ä l l y s 2 Pääkirjoitus 3 Uutiset 4 Tekstaripalsta 5 Puheenjohtajistolta 7 Työstä ja sen tekijöistä

Lisätiedot

protu s i s ä l l y s Kevään trendiaihe Panttilainaamo mainostaa aggressiivisesti metrossa.

protu s i s ä l l y s Kevään trendiaihe Panttilainaamo mainostaa aggressiivisesti metrossa. s i s ä l l y s 2 Pääkirjoitus 3 Uutiset 4 Lukijalta 5 Puheenjohtajalta 6 Kevätseuranta 8 Totuus rekrytoinnista Tiimit kootaan sokerihumalassa 10 Suuri tilinpäätösratsia Lohdutukseksi: paljon kuvia 15

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Mallisäännöt 15.9.2014 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta

Mallisäännöt 15.9.2014 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Mallisäännöt Nämä mallisäännöt on tarkoitettu avuksi Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan piirissä perustettaville uusille yhdistyksille. Säännöt on tehty mahdollisimman yksinkertaisiksi ja ne sopivat erityisesti

Lisätiedot

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA XVII-LIITTOKOKOUS 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA NUVASKA OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. INFOKIRJE 1(94) LIITTOKOKOUS OULUSSA 7.-9.11.2014 Hyvä nuori vaikuttaja, tervetuloa Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry ESITYS 1 (18)

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry ESITYS 1 (18) Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry ESITYS 1 (18) Hallitus 10.3.2015 ESITYS URSAN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMISEKSI Sisältö 1 Johdanto... 1 2 Perustelut... 2 2.1 Viestintä ja nuorisotoiminta (muutetaan 2 :n 2 momentin

Lisätiedot

Hallinto Toimiva lippukunta

Hallinto Toimiva lippukunta Hallinto Lippukunta yhdistyksenä 1. Lippuku nta toimintayksikkönä Lippukunnan toiminnasta ja koko lippukunnan olemassaolosta vastaavat sen kaikki johtajat yhdessä. Viime kädessä vastuussa on lippukunnanjohtaja,

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Esipuhe edessä hallitusvuosi

Esipuhe edessä hallitusvuosi Alayhdistysopas Uudistettu painos Elokuu 2012 Julkaisija: Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta () Toimittanut: Kaisa Immonen, tiedotus- ja järjestösihteeri www.ttyy.fi i ALAYHDISTYSOPAS Esipuhe

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 5.6.2006 klo 9:10-11:30 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm Helena Hämynen (päätöskohdissa puhelimen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.5.2008 247 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 272 297 Aika keskiviikko 14.5.2008 klo 16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 6.10.2005 klo 18.00-21.40 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

SÄÄNTÖVALIOKUNTA 213. SÄÄNTÖJEN MUUTOSESITYS. Puoluetoimikunnan esitys PERUSTELUT SÄÄNTÖUUDISTUKSELLE. Yleistä

SÄÄNTÖVALIOKUNTA 213. SÄÄNTÖJEN MUUTOSESITYS. Puoluetoimikunnan esitys PERUSTELUT SÄÄNTÖUUDISTUKSELLE. Yleistä XI SÄÄNTÖVALIOKUNTA 213. SÄÄNTÖJEN MUUTOSESITYS Puoluetoimikunnan esitys PERUSTELUT SÄÄNTÖUUDISTUKSELLE Yleistä Puoluetoimikunta on käsitellyt puoluekokoukselle tehdyt sääntöaloitteet ja toteaa, että SDP:n

Lisätiedot

PURSI 1/2014. SPS:n kevätkokous ma 31.3.2014 klo 18 Helsingin Sähkötalo, Runeberginkatu 1 A, Aalto-auditorio

PURSI 1/2014. SPS:n kevätkokous ma 31.3.2014 klo 18 Helsingin Sähkötalo, Runeberginkatu 1 A, Aalto-auditorio PURSI 1/2014 SPS:n kevätkokous ma 31.3.2014 klo 18 Helsingin Sähkötalo, Runeberginkatu 1 A, Aalto-auditorio KOKOUSKUTSU SPS:n kevätkokous pidetään maanantaina 31.3.2014 klo 18 Helsingin Sähkötalo, Runeberginkatu

Lisätiedot

Kutsu vuoden 2014 vuosikokoukseen

Kutsu vuoden 2014 vuosikokoukseen Kutsu vuoden 2014 vuosikokoukseen Tervetuloa Suomi-Espanja Seura ry:n vuosikokoukseen keskiviikkona 19.3.2014 klo 18.30 alkaen Hotelli Arthuriin, osoite Vuorikatu 19, 00100 Helsinki. Kokouksen alussa esiintyy

Lisätiedot

Seuratoiminnan talouden ja hallinnon ohjeet

Seuratoiminnan talouden ja hallinnon ohjeet Seuratoiminnan talouden ja hallinnon ohjeet Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry tiedotus@susel.fi 1 TALOUS JA HALLINTO Talouden ja hallinnon tietopaketti SAATESANAT Kädessäsi

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Tehoa ja toimintaa hallitustyöskentelyyn

Tehoa ja toimintaa hallitustyöskentelyyn Helsinki 25.10.2014 Matti Forsberg Jan Englund Matleena Seppälä Päivän ohjelma 10.00-10.30 Aamukahvi, esittelyt, päivän ohjelma 10.30-11.15 Yhdistyksen hallituksen tehtävät ja roolit ja sujuva hallitustyöskentely

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot