PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 8"

Transkriptio

1 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 8 Tämä on virallisen pöytäkirjan julkiseen levitykseen tarkoitettu versio. Hallituksen kokouksessaan käsittelemät tiedot, joita ei esimerkiksi yksityisyydensuojan takia ole lupa levittää koko jäsenistölle, on poistettu tästä dokumentista ja poistokohta merkitty [poistettu] - tekstillä. Aika ja paikka: , Soihtu, Helsinki Paikalla: Anna Vuorjoki (pj), Heini Oikkonen (vpj, paikalla kohdasta 5), Riina Arffman, Jaakko Hammarsten, Alexander Holst, Aatu Komsi, Juuso Kähönen, Otto Köngäs (poissa kohdasta 4 kohtaan 5), Jaana Oikkonen, Juha-Matti Ranta (paikalla kohdasta 11), Sari Santala, Iivari Savolainen ja Kaisa Teperi. Poissa: Tapio Kelloniemi, Leo Pääkkönen ja Henna Ruohonen sekä Jaakko Tiinanen (puheenjohtajiston sihteeri) 1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Kokouksen järjestäytyminen Valittiin Aatu Komsi kokouksen sihteeriksi ja Alexander Holst ja Iivari Savolainen pöytäkirjantarkistajiksi. 4. Esityslistan hyväksyminen Päätettiin lisätä [nimi poistettu] siviilipalveluspaikkahakemus kohdaksi 13 ja tiedotusjaoston täydentäminen META:n alakohdaksi. [Otto Köngäs poistuu auttamaan ruokaostosten kanssa.] 5. Ilmoitusasiat Protu-lehti (sähköpostitse): Lehden numero 1/2010 on paraikaa taitossa. Päätoimittaja uskoo valmiin numeron saapuvan jäsenille suunnilleen 5. maaliskuuta. VOE-koulutuksen mainos ei ehdi lehteen. Kv-jaosto (sähköpostitse sekä Alexander Holst): Import-projekti ei toteudu tänä vuonna, koska ruotsalainen Humanisterna ja norjalainen Human-Etisk Forbund eivät saaneet hoidettua omaa paperisotaansa ajoissa EU-rahoituksen saamista varten. Protusille ollaan kääntämässä ja toimittamassa super-koulutusten rungot. Jaosto pitää järjestäytymiskokouksensa 28. helmikuuta. Koulutusjaosto (Kaisa Teperi): Näyttää siltä, että Ohjusten opas saadaan valmistumaan täksi kevääksi. Myös uusi Kouluttajan opas ollaan loppuvuonna julkaisemassa. Muuten toiminta on jatkunut normaalisti. Aktiivirekrytointijaosto (sähköpostitse): Jaosto on nimittänyt sihteerikseen Antti Iso- Markun, erillistä varapuheenjohtajaa ei valittu. Jaosto on päättänyt aloittaa Aktiivin

2 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 2 / 8 oppaan suunnittelun ja synnyttää pysyvän mallin jaostolaisten koulutuksen järjestämiseen sekä kehittää jaostorekrytointijärjestelmää kestävämpään suuntaan. Seminaarijaosto (sähköpostitse): Jaosto on järjestäytynyt ja työt jakautuneet jaoston sisällä tasaisesti. Kevätseminaarin paikka Jyväskylästä on hankittu, mutta hallitusta ei ole vielä informoitu siitä, mistä nimenomaisesta paikasta on kyse. Tiedotusjaosto (sähköpostitse): Jaosto on järjestäytynyt ja Maija Vaara on valittu jaoston sihteeriksi. Jaoston tavoitteena on laatia lähiaikoina tapahtumakartoitus siihen, mille messuille Protun halutaan osallistuvan, sekä www-strategiaa yhdessä Vappu Raution kanssa. Paikallisjaosto (sähköpostitse): Jaosto on järjestäytynyt ja päättänyt tuplavetäjyyden takia olla valitsematta itselleen erillistä vpj:tä tai sihteeriä. Paikallisryhmätapaaminen pidetään huhtikuuta. [Otto ja Heini Oikkonen saapuvat.] Rekrytointiryhmä (Riina Arffman): Vuosi on lähtenyt liikkeelle enimmäkseen hyvin ja tavalliseen malliin. Ryhmä jatkaa koulutettavien itsearvioinnin kehittämistä. Kesän tiimeistä puuttuu tällä hetkellä noin 40 ohjaajaa. Syysleirijaosto (ei erillistä tiedotetta): Jaosto on toimittanut kiitettävän raportin viime syksyn leirien sujumisesta. Muuta tietoa tämänhetkisestä tilanteesta ei ole toimitettu. Nufit-työryhmä (via Anna Vuorjoki): Työryhmän puheenjohtajat ovat keskustelleet keskenään viime vuoden mokista ja siitä, minkä asioiden pitäisi mennä tänä vuonna paremmin. Mao on informoinut myös Nufit-työryhmää siitä, että jaoston tilanteesta pitää raportoida hallitukselle kuukausittain. Esitettiin toivomus, että Mao pyytää Nufittyöryhmää toimittamaan viimeistään syyskauden alussa hallitukselle tiedoksi tiedotussuunnitelmansa. Työvaliokunta (Anna Vuorjoki): Kesän leireille on ilmoittautunut kaksi Downin syndroomaa sairastavaa nuorta, joilla on kummallakin oma avustajansa mukanaan. Työvaliokunta on päättänyt, että avustajien osallistumisesta leirille peritään 100 euron maksu. Alexander Holst huomautti, että monille muille leireille avustajat pääsevät mukaan ilmaiseksi. Taloudenhoitajan Sari Santalan mukaan 100 euron maksu kattaa vain avustajasta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset, mm. ruoan ja ylimääräisen työn, eikä varsinaisesti tuota voittoa yhdistykselle. Muita merkittäviä talouspäätöksiä tvk ei ole viime kokouksen jälkeen tehnyt. Seniorileirityöryhmä (Juuso Kähönen): Ryhmä on kokoustamassa ensimmäisen kerran lähiaikoina. Ryhmää pyydettiin kiinnittämään huomiota siihen, että seniorileirien tämänhetkinen täyttymistilanne on huono. Pääsihteerityöryhmä (Anna Vuorjoki): Työryhmä on kokoustanut ensimmäisen kerran. Ryhmä aikoo kysyä asiantuntija-apua järjestöalan koulutetuilta ammattilaisilta sekä kokemuksia ja neuvoja muilta kansalaisjärjestöiltä, joilla on palkattu pääsihteeri. Leirijaosto (Iivari Savolainen ja Sari Santala): Jaosto on järjestäytynyt ja todennut, ettei tarvitse kahden puheenjohtajan lisäksi erillistä varapuheenjohtajaa. Seuraava kokous on huomenna 15. helmikuuta. Jaostolla on tällä hetkellä ongelmia Uudenmaan leiripaikkojen saamisen suhteen sekä Timpurinrannan tilanteen kanssa. Jaosto on sopinut yhteisen kokouksen Sarin, Marja Utriaisen, Timpurinrantasäätiön Matti Piiraisen kanssa helmi-maaliskuun taitteelle. Kokoukseen pyydetään

3 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 3 / 8 mahdollisesti lisääkin rakennustekniikan asiantuntijoita. Kokouksessa on tarkoitus selvittää, onko paikkaa hyväksytty leirikäyttöön (on ainakin hyväksytty koulutus- ja virkistyskäyttöön) ja onko hyväksyntä mahdollista saada. Sarin muistin mukaan olemme tällä hetkellä leirien täyttymistilanteesta noin 60 leiriläistä viimevuotisesta jäljessä, joten leiriohjelman kaikki leirit eivät varmasti toteudu. Jos Timpurinranta joudutaan perumaan, leirijaoston mukaan niiden tilalle tuskin tarvitsee hankkia korvaavia paikkoja vaan leiriläiset voidaan sijoittaa muille leireille. Jaosto suunnittelee omaa leiripaikkaturneeta mm. Oulun seudulle, jossa sekä leirit että koulutukset ovat liiaksi Sanginjoen leirikeskuksen varassa. 6. Uudet ja eronneet jäsenet Hyväksyttiin yhdistykselle 9 uutta jäsentä. Todettiin 3 jäsentä eronneeksi [nimilistat liitteenä]. 7. Jäsenmaksunsa maksamatta jättäneiden jäsenten erottaminen Jaana on koonnut Protu-kannasta 454 nimen listan, jossa ovat mukana kaikki ne, jotka ovat jättäneet jäsenmaksunsa vuosilta 2008 ja 2009 maksamatta ja joiden jäsentyyppi ei ole tällä välin muuttunut (esim. nuorisojäsenestä aikuisjäseneksi). Päätettiin erottaa kyseiset 454 jäsentä [liitteenä]. Päätettiin, että Jaana hakee kannasta myös ne jäsenet, jotka ovat jättäneet jäsenmaksunsa em. vuosilta maksamatta ja joiden jäsentyyppi on tällä välin muuttunut nuorisojäsenestä aikuisjäseneksi. Käsitellään heidän erottamisensa seuraavassa hallituksen kokouksessa. Päätettiin, että ei eroteta tänä vuonna lainkaan niitä, jotka ovat jättäneet jäsenmaksunsa em. vuosilta maksamatta mutta joiden jäsentyyppi on tuona aikana vaihtunut joko henkilöjäsenestä perhejäsenyyteen tai perhejäsenyydestä henkilöjäsenyyteen, koska mahdollisen velan oikeudenmukainen jakaminen eri henkilöiden välille ei ole käytännössä tehtävissä. Jaanan mukaan edellisinä vuosina jäseniä erotettaessa rästeihin on kuitenkin luettu mukaan myös mahdollisen edeltäneen perhejäsenyyden rästit. Päätettiin edellisen vuoden tapaan, että ei lähetetä erotetuille jäsenille erillistä kirjettä, jossa tiedotetaan heidän erottamisestaan, koska he ovat jo saaneet varoituskirjeen ja uusi postituskin maksaa. Edellisen vuoden tapaan tällainen kirje lähetetään kuitenkin niille erotetuille jäsenille, jotka ovat joko yhteisöjäseniämme tai mukana aktiivitoiminnassamme. 8. Tarkoituspykälän valmistelua koordinoivan työryhmän valinta Edellisessä kokouksessa päätettiin maon esityksestä koota työryhmä, jonka tehtäväksi tulee koordinoida jäsenten kuulemista sääntöjen tarkoituspykälän sisällön uudistamisprojektissa. Päätös tarkoituspykälän uudistamisesta tehtiin syyskokouksessa, ja työryhmän tehtävänanto löytyy hallituksen pöytäkirjasta 2/2010. Päätettiin valita työryhmään Alexander Holst, Juuso Kähönen ja Heini Oikkonen. Muita työryhmään hakeneita ei ollut. Heini toimii kokouksen koollekutsujana. Työryhmää täydennetään myöhemmin tarvittaessa.

4 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 4 / 8 Päätettiin tarkentaa työryhmän työn aikataulua seuraavasti: - Työryhmän tulee valmistella kevätkokoukseen ohjauskeskustelu aiheestaan, - järjestää kaikki paikallisesti toteutettavat jäsenkeskustelut ja tuoda valmis esitys hallitukselle tarkoituspykälän muuttamisesta elokuun kokoukseen mennessä, ja - tuoda asian valmistelu hallituksen käsiteltäväksi pari kertaa ennen elokuun kokousta siten, että ennen jäsenkyselyn postittamista hallitus käsittelee kyselyn sisältöä. 9. Kevätkokouksen käytänteiden linjaaminen Puheenjohtajisto on toimittanut hallitukselle kolme esitystä tulevassa kevätkokouksessa sovellettaviksi kokouskäytännöiksi: 1. Kokouksen aikana ei voi enää maksaa jäsenmaksuaan, seminaarin aikana kylläkin. (Sisältyy syyskokouksessa jo tehtyihin sääntömuutoksiin, mutta ei vielä vahvistettu PRH:ssa.) 2. Jos jäsen maksaa jäsenmaksunsa alle viikkoa ennen kokousta, hänen on tuotava kokoukseen varalta myös kuitti maksusuorituksestaan. 3. Jäsenten äänioikeus tarkistetaan myös käsiäänestysten osalta. Jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet saavat kokousvirkailijalta itselleen Protun logolla varustetun merkin, jota nostamalla käsiäänestys tapahtuu. Samaa merkkiä näyttämällä osoitetaan myös oma äänioikeus suljetun lippuäänestyksen äänestyslippua palautettaessa. Päätettiin hyväksyä kaikki kolme esitystä. Todettiin, että viime syyskokouksessa esiintynyt ongelma, jossa samannimisyyden vuoksi eräs osanottaja ei saanut äänestää, ei vaadi kuin kokousvirkailijoiden parempaa ohjeistusta. 10. Uuden rahankeräyksen aloittaminen Päätettiin Heini Oikkosen esityksen mukaisesti hakea rahankeräysluvallemme vuoden mittaista jatkoa, mutta stilisoitiin hakemuksesta pois osan hallituksen jäsenistä turhaan mainitut toiset etunimet. Hyväksyttiin esitetty rahankeräyshakemus [liitteenä]. Mikäli keräysnumero uuden kauden myötä muuttuu, se pitää muistaa päivittää tiedotusmateriaaleihimme ja keräyslippaisiin. Todettiin, että tiedettävästi eräs eläkkeelle jäänyt toimitusjohtaja on Helsingin Sanomissa jo pyytänyt osoittamaan lahjansa Protun keräystilille, ja suorituksia on tilille jo tullut. [Kokoustauko klo 13:12 14:28] 11. Vuoden 2009 tilinpäätöksen hyväksyminen Tilinpäätöstä ei voitu vielä hyväksyä, koska tilitoimisto ei ole kyennyt atk-ongelmiensa vuoksi toimittamaan meille päivitettyjä aineistoja. Päätettiin siirtää tilinpäätöksen hyväksyminen maaliskuun kokoukseen. Koska tilitoimiston kirjanpito-ohjelman lisenssi umpeutuu 26. helmikuuta, kaikki korjaukset on tehtävä siihen mennessä. Tämän jälkeen tilitoimisto voi ainoastaan

5 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 5 / 8 tulostaa aineistoja, ei muokata niitä. Päätettiin hyväksyä seuraava yhdistyksen toimihenkilöitä sitova aikataulu lopullisen tilinpäätöksen tarkistamisen suhteen: - Toimistosihteeri lähettää hallitukselle sähköpostitse kaikki korjatut tuloslaskelmat ja taseen perjantaina 19. helmikuuta. - Kaikki mahdolliset korjaukset ja kysymykset on lähetettävä toimistolle viimeistään maanantaina 22. helmikuuta. Tämän jälkeen korjauspyyntöjä ei oteta enää vastaan. - Toimistosihteeri ja muu yhdistyksen taloushallinto huolehtii korjausten toimittamisesta tilitoimistolle ja vastausten etsimisestä epäselvyyksiin tuona välisenä aikana. - Toimistosihteeri vastaa tulevan kahden viikon aikana suoraan hallituslistalle kaikkiin tilinpäätösaineistosta hänelle esitettyihin kysymyksiin sekä kaikkiin niihin kysymyksiin, jotka Aatu Komsi esitti sähköpostissaan 1. helmikuuta klo 6:08. Tammikuussa tilitoimistosta saadun tuloslaskelman mukaan yhdistyksen vuoden 2009 tulos olisi jäämässä vain euroon. Tuoreemman laskelman mukaan tappio nousee euroon. Tähän ei oleteta enää tulevan merkittäviä muutoksia. Summa on noin euroa parempi kuin mitä syyskuun lopussa arvioitiin. Sari Santalan mukaan olemme lopulta tehneet noin euroa vähemmän kuluja, kuin mitä olimme syksyllä arvioineet, mutta vastaavasti myös saaneet tuottoja noin euroa arvioimaamme vähemmän. Sari esitteli selityksiä muutokselle: - DSL:n tuki on jäänyt arvioitua euroa pienemmäksi - Henkilöstösivukulut ovat jääneet pienemmiksi, koska budjetissa niiden prosenttiosuus 25 % on 1-1,5 prosenttiyksikköä tosiasiallista suurempi. - Matkakorvauksia on pyydetty noin euroa arvioitua vähemmän. Osa johtuu siitä, että syys- ja kevätseminaareihin ei hakenut matka-avustusta kuin kaksi ihmistä, lisäksi iso osa aktiiveista näyttää oikeasti jättäneen pyytämättä matkakorvauksiaan. - Jaostot ovat arvioineet kokousruokailukulunsa yläkanttiin, koska eivät olleet osanneet tai muistaneet ottaa huomioon Soihtu-sivarin tuomaa kuukausittaista piikkiä. Tavallaan jaostojen kokousruokailukulut oli siis budjetoitu kahdesti. - ATK-kustannukset jäivät euroa arvioitua pienemmiksi. Kyseessä on se JND:n vuodelle 2010 siirtyvä lasku. - Jäsenmaksutuotot ovat kasvaneet useita tuhansia odotettua suuremmiksi, ja myös edellisten vuosien rästijäsenmaksuja on maksettu arvioitua enemmän. - Yhdistys on saanut yksityisiltä tahoilta lahjoituksia noin euroa arvioitua enemmän. - Kirjanpitokulut ovat nousseet euroa syyskuisesta. Sari arvioi, että syyskuussa summa on puhtaasti lyöntivirheen vuoksi kirjattu liian pieneksi. - Kulturfondenin tuki on laskenut budjetoidusta eurosta euroon. - Posti- ja painatuskulut ovat nousseet yhteensä noin euroa. Keskeiset syyt tuoreimman ja tammikuisen tuloslaskelman eroihin ovat aiemmin kirjaamatta jääneet syyskuun palkat ja henkilösivukulut (n euroa), yksittäiset kirjaamatta jääneet majoitus- ja paikkakulut (n euroa) ja kirjaamatta jääneet toimiston koneiden poistot (n euroa). Todettiin, että tilitoimiston toimittamasta taseesta puuttuu rahankeräystili, joka perustettiin jo vuoden 2009 puolella. Syy lienee se, ettei sillä ollut lainkaan rahaa ennen vuodenvaihdetta.

6 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 6 / 8 Päätettiin, että puheenjohtajisto ja taloudenhoitaja tekevät viime vuoden ensimmäisestä budjetista, korjatuista budjeteista sekä eri ajankohtien tuloslaskelmista vertailevan selvityksen ja yrittävät tuottaa hallitukselle dataa ja ohjeistusta, jonka avulla alkuperäistä syyskokouksessa hyväksyttävää budjettia saataisiin jatkossa tarkemmaksi. 12. Kiva-jaoston vetäjien vahvistaminen Kiva-jaosto esittää vetäjikseen Janne Lindeniä ja Sarri Nirosta. Jaoston esitys oli kuitenkin tehty kokouksessa, joka oli kutsuttu koolle edellisenä iltana ja siten, että Janne oli ollut läsnä päätöstä tehtäessä. Päätetään valita Janne Linden ja Sarri Nironen kivajaoston vetäjiksi vuodelle Mao tiedottaa kivajaostoa siitä, että valintaprosessi ei ollut asianmukainen ja jatkossa jaostonvetäjäesitykset tulee tehdä toisin. 13. Siviilipalvelushakemus IT- ja ohjelmointitaitojaan hakemuksessaan korostanut [nimi poistettu] on hakenut Protulta siviilipalveluspaikkaa. Keskeiset ratkaistavat kysymykset ovat: 1. Onko meillä tarvetta (erityisen it-taitoiselle) sivarille? 2. Onko meillä varaa sivariin? 3. Onko meillä tarjota työpistettä sivarille? 1. Arvioitiin, että it-osaajalle olisi mahdollisesti tarvetta tulevan verkkosivuuudistuksen jälkeenkin verkkosivujen käyttäjänä ja päivittäjänä, Protu-kannan koodaajana sekä Protun toimistolla, jonka nykyisen henkilökunnan tietokone- ja ohjelmointiosaaminen on varsin rajallista ja jota it-sivari voisi samalla kouluttaa. Toisaalta oltiin erimieltä siitä, kuinka pitkälle tuleva verkkosivu-uudistus poistaa tarpeen jatkuvalle koodaukselle vai tarvitaanko ennemminkin tiedottajaa tai graafikkoa, ja onko erillisen it-asiantuntijan palkkaaminen paras tapa paikata toimiston it-taitojen puutetta. Vaihtoehdoksi esitettiin erillisen it-koulutuksen hankkimista nykyiselle toimistohenkilökunnalle. Toisaalta myös epäiltiin, olisiko sellaisen it-koulutuksen antaminen riittävässä laajuudessa edes mahdollista ja tulisiko se edes täysipäiväisen sivarin palkkaamista halvemmaksi. Jaana huomautti käyttävänsä nykyään enemmän aikaa Protu-kannan vaatimaan koodaustyöhön kuin varsinaiseen koulutusjaoston HR-alajaostonsa puheenjohtamiseen. Esitettiin myös huolta siitä, pätevöittääkö it-osaaminen myös sellaiseen it-taitojen kouluttamiseen, mitä toimistohenkilökunta sivarilta eniten tarvitsisi toimiakseen tehokkaasti. Aatu huomautti, että jos tarvitsemme lisää työtunteja palkatulle henkilökunnalle, työlainsäädännön mukaan tunteja on ensin tarjottava osa-aikaisille työntekijöille (järjestösihteerille) ennen uusien työntekijöiden palkkaamista. Taloudenhoitajan mukaan tämä ei kuitenkaan rajoita sivarin ottoa. Aatun mielestä tämä on kuitenkin eettisesti huomionarvoinen seikka. 2. Arvioitiin, että kun huomioidaan tulossa olevat keräystuotot, budjetistamme saattaisi löytyä varaa sivarin ottamiseen. Kuitenkin silloin tulos todennäköisesti menisi lähes nollaan tai jopa miinukselle, vaikka budjettia laadittaessa pidettiin erityisen tärkeänä, että tänä vuonna ei saada tehdä tappiota. Todellisista varoistamme tiedämme enemmän, kun OPM:n tuki on selvillä ja ensi kesän leirien määrä päätetty maaliskuun lopulla.

7 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 7 / 8 Viralliseen budjettiin on varattu rahaa myös Iheyo-toimintaan sekä Protu-lehden kuudenteen numeroon, mutta hallituksen jaostoille antaman ohjeen mukaan näitä rahoja ei saa käyttää, ennen kuin OPM:n tuen määrä on selvillä. Tällä hetkellä meillä on siis tämänvuotinen Iheyo-toiminta ja osa Protu-lehden budjetista leikkausuhan alla, vaikka sivaria ei ole vielä edes huomioitu yleiskokouksen vahvistamassa budjetissa. On kuitenkin mahdollista toteuttaa Iheyo-aktiivisuus tänä vuonna myös hieman budjetoitua pienemmälläkin summalla, ja koska Protu-lehden 1-numerokin on tulossa vasta maaliskuussa, kuutta numeroa tänä vuonna ei välttämättä kuitenkaan tehtäisi. 3. Hallitus oli erimielinen siitä, olisiko nykyiseen toimistoon mahdollista sijoittaa ylimääräinen työpiste kolmannelle työntekijälle. Tilaa on mahdollista saada lisää remontoimalla toimistoa uudelleen, siirtämällä säilytystilaa lähemmäs kattoa ja tyhjentämällä kaapeista turhia tavaroita kuten vesikanistereita Kipinän parvelle. Osalla hallituksesta on kokemusta ahtaammistakin työoloista, mutta tarkkaa vertailua työtilojen ominaisuuksien välillä ei tehty. Epäselväksi jäi, onko kolmatta työpistettä mahdollista mahduttaa toimistolle ja minne siellä. Lisäksi puheenjohtaja huomautti, että toimistohenkilökunta on jo nyt painokkaasti valittanut liiasta ahtaudesta. Tilavuutta saattaisi lisätä se, että järjestösihteeri on joka tapauksessa paikalla vain puolipäiväisesti. Täysin ei kuitenkaan olisi mahdollista välttää sitä, että kaikki kolme olisivat paikalla samaan aikaan. Keskusteltiin mahdollisuudesta tehdä sivarille tyydyttävä työpiste toimistolle mutta antaa läppäri käteen ja sallia työn teko myös muulta käsin. Alex huomautti, että jos aiomme palkata sivarin, voi olla perusteltua tiedottaa siitä ensin avoimesti ja järjestää avoin haku sen sijaan, että ottaisimme suoraan ensimmäisen paikkaa hakeneen. Jaanan mielestä Protun tuntemusta olisi syytä sivaria valittaessa painottaa. Anna huomautti, että meillä on jo meneillään pääsihteerin palkkaamisen mahdollisuuksia ja muotoja pohtiva työryhmä. Anna esitti, että vastataan hakijalle, että emme ota tänä vuonna sivaria mm. taloustilanteemme vuoksi. Esitystä kannatettiin. Heini esitti, että lähdetään selvittämään asiaa ensi kokouksessa päätettäväksi ja otetaan selvityksessä huomioon budjetin ja toimitilojemme asettamat rajoitukset. Tarvittaessa otetaan hakijaan yhteyttä ja varmistetaan hänen tarkka osaamisensa, onko hänellä jo toista sivaripaikkaa ja pystyykö hän odottamaan vastaustamme. Esitystä kannatettiin. Äänestettiin esitysten välillä. Annan esitys: 4 ääntä. Heinin esitys: 8 ääntä. Päätettiin, että mao valmistelee asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Päätettiin myös, että tvk alkaa valmistella toimiston talkoovoimin tehtävää remontointikysymystä tehdäkseen toimistosta tilavamman, riippumatta siitä, otetaanko toimistolle lisää työntekijöitä vai ei. 14. META Protus-rahat Alex on lähestynyt Protusia, ja Protus on ilmaissut kiinnostuksensa kustantaa aiempaa runsaammalla osuudella yhteistyöstämme, esimerkiksi yhteisistä seminaareistamme aiheutuvia kuluja.

8 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 8 / Tiedotusjaoston täydentäminen Päätettiin tiedotusjaoston esityksen mukaisesti lisätä Asta Salomaa tiedotusjaoston jäseneksi. 15. Kokouksen lopetus Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:16. Liitteet: - Uudet jäsenet - Eronneet jäsenet - Erotettavien jäsenten lista - Rahankeräyshakemus Anna Vuorjoki, puheenjohtaja Aatu Komsi, sihteeri Alexander Holst, pöytäkirjantarkastaja Iivari Savolainen, pöytäkirjantarkastaja

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Hallituksen kokous 7/2010

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Hallituksen kokous 7/2010 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Aika ja paikka: 23.5.2010, kahvila Soihtu, Helsinki Paikalla: Anna Vuorjoki (pj), Heini Oikkonen (vpj), Riina Arffman, Jaakko Hammarsten, Alexander Holst,

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005 1(6) Aika 3.2.2005 Paikka Läsnä Poissa Ravintola Teatteri, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Suvi Hirvonen, hallituksen jäsen

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Aika: 25.10.2016 klo 13.00 15.30 (kokouslounas klo 12 13) Paikka: Ravintola Makun pieni kabinetti, Ratamestarinkatu 11, Helsinki Päätösluettelo 1 Kokouksen

Lisätiedot

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Hallituksen kokous 6/2010

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Hallituksen kokous 6/2010 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Aika ja paikka: 25.4.2010, Soihtu, Helsinki Paikalla: Anna Vuorjoki (pj), Jaakko Hammarsten, Kaisa Teperi, Iivari Savolainen (paikalla kohdat 1 22), Henna

Lisätiedot

1. Yhdistyksen puheenjohtaja Anna Vuorjoki avasi kokouksen 10.44. 2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

1. Yhdistyksen puheenjohtaja Anna Vuorjoki avasi kokouksen 10.44. 2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Prometheus-leirin tuki ry:n syyskokous Aika: 7.11.2009 Paikka: Jakomäen nuorisotalo, Huokotie 3, Helsinki Läsnä: Anna Vuorjoki, Helsinki; Visa Kurki, Helsinki; Leo Pääkkönen, Helsinki; Anni Klemola, Helsinki;

Lisätiedot

TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA

TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA Toimijat, kokoukset ja kokoustekniikka Toimijoiden roolit Jäsenet Hallitus ja toimihenkilöt Sihteeri Puheenjohtaja taloudenhoitaja Kts. YHTALO Ryhmätyö Millainen on hyvä kokous?

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Aika: 4.9.2011 kello 13:18-17.12 Paikka: Läsnä: Hämeenkatu 3 b 14, Tampere Tiina Koljonen, puheenjohtaja Arto Lehtinen, sihteeri Tuomas Sirén, jäsen Tino Svart, jäsen Kimi Uosukainen, jäsen Käsiteltävät

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PÖYTÄKIRJA Piraattipuolue ry Hallituksen kokous 11/2008 Aika: 15.9.2008 kello 18.30 Paikka: Läsnä: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa Pasi Palmulehto (pj) Ahto Apajalahti

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki PÖYTÄKIRJA 1(10) EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasila, tila 2004 KUTSUTUT 1 Salla Korhonen paikalla 2 Juhani Sillanpää paikalla 3 Teemu Tiilikainen paikalla 4 Tiina Hiltunen paikalla

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

Läsnä: Perttu Ristimella (siht.), Tommi Kohonen, Teemu Kursu, Lauri Uotinen (pj.), Juha Päällysaho, Elisa Kaurala, Antti Hoivala ja Antti Törmä.

Läsnä: Perttu Ristimella (siht.), Tommi Kohonen, Teemu Kursu, Lauri Uotinen (pj.), Juha Päällysaho, Elisa Kaurala, Antti Hoivala ja Antti Törmä. Oulun ylioppilaskamerat ry Yhdistyksen syyskokous 4/2011 Pöytäkirja Aika: ke 30.11.2011 klo 18:00 Paikka: Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, Oulu Läsnä: Perttu Ristimella (siht.), Tommi Kohonen, Teemu

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 2/2017

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 2/2017 Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 2/2017 Aika: 25.4.2017 klo 13.10 15.30 Paikka: Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki), sali 405 Hallituksen kokous järjestettiin osana Nuorisotutkimusseuran hallituksen

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO ERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu! 1 / 5 ARMATUURI RY Syyskokous

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO ERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu! 1 / 5 ARMATUURI RY Syyskokous ERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu! 1 / 5 ENERGIATEKNIIKAN KILTA PÖYTÄKIRJA ARMATUURI ry 1.12.2016 Ylioppilastalo Laserkatu 10 53850 Lappeenranta KILLAN SYYSKOKOUS Aika: Torstai klo 17.00 Paikka: Sali 4301+4302,

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17. PÖYTÄKIRJA 1(7) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1207 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj paikalla 3 Salla Korhonen paikalla

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 19.9.2010 PÖYTÄKIRJA

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 19.9.2010 PÖYTÄKIRJA F.C. Barcelona Fan Club Finland n:o 1426 www.fcbarcelonafinland.com PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2010 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 19.9.2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokouksen avaus Jari Pekkola toivotti jäsenet tervetulleeksi

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 10.3.2015 klo 18:00 1/6 Paikka Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti.

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 2 Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 1.2.2012 klo 13:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Lisäksi: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n ylimääräinen yhdistyskokous

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n ylimääräinen yhdistyskokous :n ylimääräinen yhdistyskokous Aika Perjantai 24.5.2013 klo 11.00 12.50 Paikka Osallistujat Taitotalon Kongressikeskus, Valimotie 8, Helsinki Jäsenten valtuuttamat viralliset edustajat ja muut paikallaolijat,

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. ESITYSLISTA 1(6) Edustajisto 7/12 7.5.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 7.5..2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. ESITYSLISTA 1(6) Edustajisto 7/12 7.5.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 7.5..2012 Klo 17. ESITYSLISTA 1(6) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA 7.5..2012 Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 2002 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj myöhässä 3 Salla

Lisätiedot

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 13.11.2010 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 13.11.2010 klo 12.31 14.25 Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen

Lisätiedot

Kymin ja Etelä-Savon vaalipiirin (IV) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten

Kymin ja Etelä-Savon vaalipiirin (IV) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kymin ja Etelä-Savon vaalipiirin (IV) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten Aika Lauantai 27.2.2016 klo 11.00 15.00 Paikka Läsnäolijat Sokos Hotel Vaakuna,

Lisätiedot

OAJ alueyhdistyksen toimitila, Kirkkokatu 18, Joensuu

OAJ alueyhdistyksen toimitila, Kirkkokatu 18, Joensuu SYYSKOKOUS 2013 Aika maanantai 23.10.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä OAJ alueyhdistyksen toimitila, Kirkkokatu 18, Joensuu Osallistujaluettelo liitteenä 1 Kokouksen avaus Yhdistyksemme puheenjohtajan Pasi

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Janne Kaipainen avasi kokouksen klo 18:10

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Janne Kaipainen avasi kokouksen klo 18:10 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 8.5.2017 klo 18:00 19:27 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulun kylätila, Nurmijärvi 7 henkilöä liitteenä

Lisätiedot

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. PÖYTÄKIRJA 02/2012 Aika: Tiistai 23.10.2012 klo 16 18 Paikka: Veturitallit, nuortentila Vaihde Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Heidi Sahivaara avasi kokouksen

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 Paikka Rakennusmestarien toimitila Kajaaninkatu 16, Oulu Valtakirjojen tarkastus on kokoushuoneessa klo 15.45. Aika 3.3.2016 klo 16.15

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kemistit ry Pöytäkirja Sivu 1 / HALLITUKSEN KOKOUS 8/2017

Jyväskylän yliopiston kemistit ry Pöytäkirja Sivu 1 / HALLITUKSEN KOKOUS 8/2017 Jyväskylän yliopiston kemistit ry Pöytäkirja Sivu 1 / 5 HALLITUKSEN KOKOUS 8/2017 Aika: Keskiviikko klo 15:05 Paikka: Kuokkalan Konditoria-Leipomo Läsnä: Sampo Pakkanen Jonas Hammarström Aku Lampinen Anssi

Lisätiedot

Zürichin Suomi-koulun säännöt

Zürichin Suomi-koulun säännöt Zürichin Suomi-koulun säännöt I NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Zürichin Suomi-koulu (Finnische Schule Zürich) ja sen kotipaikka on Zürich, Sveitsi.

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Mephisto ry:n vuosikokous kello 18.00, Lyhty

Mephisto ry:n vuosikokous kello 18.00, Lyhty Mephisto ry:n vuosikokous 27.1.2016 kello 18.00, Lyhty Paikallaolijat: Joonas Haverinen Minna Mettälä Tiia-Mari Hovila Hanna-Kaisa Paananen Oskari Vesterinen Ella Kemppi Jenna Ratia Jesse Kosonen Sini

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

19.8.2010. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.18. Myönnettiin David Hauserille läsnäolo- ja puheoikeus.

19.8.2010. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.18. Myönnettiin David Hauserille läsnäolo- ja puheoikeus. PÖYTÄKIRJA 12 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2010 Aika: 17.8.2010 kello 16.00 Paikka: Saikolo, Kimpisen kampus, Lappeenranta Kutsutut: Räsänen Joona puheenjohtaja läsnä Oksanen Riku varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 3/2016

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 3/2016 Ylikylässä 20.8.2016 PÖYTÄKIRJA 3/2016 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 18.25 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; Hyväksyttiin vuoden 2013 ja 2014 toimintasuunnitelma (liite 2).

4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; Hyväksyttiin vuoden 2013 ja 2014 toimintasuunnitelma (liite 2). 1 Selkämeren kansallispuiston ystävät yhdistys Yhdistyksen ensimmäinen kokous Aika: 28.8.2013 klo 19-20 Paikka: Luontotalo Arkki, Pori Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Lasse Lovén avasi kokouksen ja totesi,

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 02/2017 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS

PÖYTÄKIRJA 02/2017 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS Aika Maanantai 20.2.2017 klo 9.00 10.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

PöYTÄKIRJA Hallituksen kokous 8 / 2012

PöYTÄKIRJA Hallituksen kokous 8 / 2012 15.5.2012 PL 1627 70211 KUOPIO hallitus@serveriry.fi serveriry.fi PöYTÄKIRJA Hallituksen kokous 8 / 2012 Aika: Maanantaina 14.5.2012 klo 14:15 Paikka: Malja, Kuopio Läsnä: Aappo Alamäki, hallituksen PJ

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 7/2016 Aika: 18. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän kertasi vuoden 2014 tapahtumia, joista päällimmäisenä VIKSU 2014 palokuntanuorten leiri. Taloudellinen tulos on jopa liiankin hyvä,

Lisätiedot

3 Työjärjestyksen hyväksyminen Lisättiin kohdaksi 15 Vappusauna. Hyväksyttiin työjärjestys edellämainituin muutoksin.

3 Työjärjestyksen hyväksyminen Lisättiin kohdaksi 15 Vappusauna. Hyväksyttiin työjärjestys edellämainituin muutoksin. Atlas Oulun yliopiston maantieteen opiskelijat ry PÖYTÄKIRJA Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 9.4.2014 klo 16:00, kiltahuoneen kokoustilat 1 Kokouksen avaus Avattiin kokous klo 16:05. 2 Laillisuus

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, X-ovi, 2.

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, X-ovi, 2. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2012 Aika: 4.10.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, X-ovi, 2. Krs 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ)

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.00 Paikka: Lamminniemen kappeli Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 30.04.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 30.04.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry YHDISTYKSEN KOKOUS Aika 30.04.2003 kello 19:00 Paikka OlutHuone WilliamK, Annankatu 3, Helsinki Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS Aika 29.9.2014 klo 16.30 Paikka OSAKOn toimisto, Kajaanintie 32 D 61 Paikalla Matti Haarala Tuomas Tikkala Saana Annala Eemeli Kyröläinen

Lisätiedot

13.9.2012. Varaedustajat: 21 Tino Valo 22 Kari Katajainen 23 Yrjö Kärkkäinen 24 Saara Asikainen

13.9.2012. Varaedustajat: 21 Tino Valo 22 Kari Katajainen 23 Yrjö Kärkkäinen 24 Saara Asikainen ESITYSLISTA 1(7) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA 13.9..2012 Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1010 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki EPJ 2 Eetu Salminen EVPJ 3 Salla Korhonen este

Lisätiedot

Pöytäkirja 4 /

Pöytäkirja 4 / 19.10.2016 Sivu 1(6) Pöytäkirja 4 / 2016 28.2.2016 LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 4/2016 AIKA: 22.2.2016, klo 15.00 PAIKKA: LTKY:n toimisto LÄSNÄ: Rissanen Ville-Matti, puheenjohtaja Tynys Hanna Kekäläinen

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 19.3.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan JÄTTEIDENKÄSITTELY OY

Pohjois-Satakunnan JÄTTEIDENKÄSITTELY OY Pohjois-Satakunnan jätteiden käsittely Oy:n varsinainen yhtiökokous Aika 29.6.2017 alkaen klo 12.00 Paikka Kankaanpään kaupungintalo, kaupunginjohtajan huone, Kuninkaanlähteenkatu 12. Kutsutut / Läsnä

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 12.5.2007. Paikka Lakimiesliiton ylähuone, Uudenmaankatu 4-6

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 12.5.2007. Paikka Lakimiesliiton ylähuone, Uudenmaankatu 4-6 1(6) Aika 8.5.2007 Paikka Lakimiesliiton ylähuone, Uudenmaankatu 4-6 Läsnä Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja; toimi puheenjohtajana kohtaan 11 asti Olli Kärkkäinen, varapuheenjohtaja; kokouksen puheenjohtaja

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/ estynyt, varalla Niko Strömberg Holopainen Helmi Kivistö Aleksi Hyrkäs Pete Kapanen Sami

PÖYTÄKIRJA 5/ estynyt, varalla Niko Strömberg Holopainen Helmi Kivistö Aleksi Hyrkäs Pete Kapanen Sami 27.10.2014 Sivu 1(5) PÖYTÄKIRJA 5/2013 12.9.2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 11.9.2013, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C. poistui kohdassa 9 Bremer Britt

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 015 Kokousaika Maanantaina 23.2.2015 klo 18:00-19:40 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut jäsenet Paikalla

Lisätiedot

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto. PARKANON KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT 1 Parkanon Nuorisovaltuusto Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Sari Riihonen/T.Juurakko 24.11.2011 1(4)

Sari Riihonen/T.Juurakko 24.11.2011 1(4) KOLHON KYLÄYHDISTYS RY KOKOUSKUTSU Sari Riihonen/T.Juurakko 24.11.2011 1(4) SYYSKOKOUS Aika 24.11. klo 18.00 19.30 Paikka Läsnä Kolhon koulu Kokoukseen otti osaa 19 henkilöä, joiden nimilista on pöytäkirjan

Lisätiedot

Nikkanen Rilla edustajiston pj poissa Paakki Mika edustajiston vpj poissa Kauppinen Susanna pääsihteeri läsnä

Nikkanen Rilla edustajiston pj poissa Paakki Mika edustajiston vpj poissa Kauppinen Susanna pääsihteeri läsnä PÖYTÄKIRJA 16 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA 16/2010 Aika: 2.11.2010 kello 12.00 Paikka: Neuvotteluhuone Saimia, Kimpisen kampus, Lappeenranta Kutsutut: Räsänen Joona puheenjohtaja läsnä Oksanen Riku varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Osallistujaluettelo (liite 1) Puheenjohtaja Maiju Savolainen toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 12.12

Osallistujaluettelo (liite 1) Puheenjohtaja Maiju Savolainen toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 12.12 Pienpystykorvat ry Syyskokouksen pöytäkirja Aika: 26.09.2015 Paikka: Paikalla: Pohjois-Hämeen Kennelpiirin toimitilat Tampereentie 484 Lempäälä Minna Ahonen-Vuorinen Erkki Linkohaka Harri Liikkanen Sari

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA Osuuskuntakokous 29.03.2012 Kokousaika Keskiviikkona 28.03.2012 klo 18.00-19.50 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Läsnä:

Lisätiedot