PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 8"

Transkriptio

1 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 8 Tämä on virallisen pöytäkirjan julkiseen levitykseen tarkoitettu versio. Hallituksen kokouksessaan käsittelemät tiedot, joita ei esimerkiksi yksityisyydensuojan takia ole lupa levittää koko jäsenistölle, on poistettu tästä dokumentista ja poistokohta merkitty [poistettu] - tekstillä. Aika ja paikka: , Soihtu, Helsinki Paikalla: Anna Vuorjoki (pj), Heini Oikkonen (vpj, paikalla kohdasta 5), Riina Arffman, Jaakko Hammarsten, Alexander Holst, Aatu Komsi, Juuso Kähönen, Otto Köngäs (poissa kohdasta 4 kohtaan 5), Jaana Oikkonen, Juha-Matti Ranta (paikalla kohdasta 11), Sari Santala, Iivari Savolainen ja Kaisa Teperi. Poissa: Tapio Kelloniemi, Leo Pääkkönen ja Henna Ruohonen sekä Jaakko Tiinanen (puheenjohtajiston sihteeri) 1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Kokouksen järjestäytyminen Valittiin Aatu Komsi kokouksen sihteeriksi ja Alexander Holst ja Iivari Savolainen pöytäkirjantarkistajiksi. 4. Esityslistan hyväksyminen Päätettiin lisätä [nimi poistettu] siviilipalveluspaikkahakemus kohdaksi 13 ja tiedotusjaoston täydentäminen META:n alakohdaksi. [Otto Köngäs poistuu auttamaan ruokaostosten kanssa.] 5. Ilmoitusasiat Protu-lehti (sähköpostitse): Lehden numero 1/2010 on paraikaa taitossa. Päätoimittaja uskoo valmiin numeron saapuvan jäsenille suunnilleen 5. maaliskuuta. VOE-koulutuksen mainos ei ehdi lehteen. Kv-jaosto (sähköpostitse sekä Alexander Holst): Import-projekti ei toteudu tänä vuonna, koska ruotsalainen Humanisterna ja norjalainen Human-Etisk Forbund eivät saaneet hoidettua omaa paperisotaansa ajoissa EU-rahoituksen saamista varten. Protusille ollaan kääntämässä ja toimittamassa super-koulutusten rungot. Jaosto pitää järjestäytymiskokouksensa 28. helmikuuta. Koulutusjaosto (Kaisa Teperi): Näyttää siltä, että Ohjusten opas saadaan valmistumaan täksi kevääksi. Myös uusi Kouluttajan opas ollaan loppuvuonna julkaisemassa. Muuten toiminta on jatkunut normaalisti. Aktiivirekrytointijaosto (sähköpostitse): Jaosto on nimittänyt sihteerikseen Antti Iso- Markun, erillistä varapuheenjohtajaa ei valittu. Jaosto on päättänyt aloittaa Aktiivin

2 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 2 / 8 oppaan suunnittelun ja synnyttää pysyvän mallin jaostolaisten koulutuksen järjestämiseen sekä kehittää jaostorekrytointijärjestelmää kestävämpään suuntaan. Seminaarijaosto (sähköpostitse): Jaosto on järjestäytynyt ja työt jakautuneet jaoston sisällä tasaisesti. Kevätseminaarin paikka Jyväskylästä on hankittu, mutta hallitusta ei ole vielä informoitu siitä, mistä nimenomaisesta paikasta on kyse. Tiedotusjaosto (sähköpostitse): Jaosto on järjestäytynyt ja Maija Vaara on valittu jaoston sihteeriksi. Jaoston tavoitteena on laatia lähiaikoina tapahtumakartoitus siihen, mille messuille Protun halutaan osallistuvan, sekä www-strategiaa yhdessä Vappu Raution kanssa. Paikallisjaosto (sähköpostitse): Jaosto on järjestäytynyt ja päättänyt tuplavetäjyyden takia olla valitsematta itselleen erillistä vpj:tä tai sihteeriä. Paikallisryhmätapaaminen pidetään huhtikuuta. [Otto ja Heini Oikkonen saapuvat.] Rekrytointiryhmä (Riina Arffman): Vuosi on lähtenyt liikkeelle enimmäkseen hyvin ja tavalliseen malliin. Ryhmä jatkaa koulutettavien itsearvioinnin kehittämistä. Kesän tiimeistä puuttuu tällä hetkellä noin 40 ohjaajaa. Syysleirijaosto (ei erillistä tiedotetta): Jaosto on toimittanut kiitettävän raportin viime syksyn leirien sujumisesta. Muuta tietoa tämänhetkisestä tilanteesta ei ole toimitettu. Nufit-työryhmä (via Anna Vuorjoki): Työryhmän puheenjohtajat ovat keskustelleet keskenään viime vuoden mokista ja siitä, minkä asioiden pitäisi mennä tänä vuonna paremmin. Mao on informoinut myös Nufit-työryhmää siitä, että jaoston tilanteesta pitää raportoida hallitukselle kuukausittain. Esitettiin toivomus, että Mao pyytää Nufittyöryhmää toimittamaan viimeistään syyskauden alussa hallitukselle tiedoksi tiedotussuunnitelmansa. Työvaliokunta (Anna Vuorjoki): Kesän leireille on ilmoittautunut kaksi Downin syndroomaa sairastavaa nuorta, joilla on kummallakin oma avustajansa mukanaan. Työvaliokunta on päättänyt, että avustajien osallistumisesta leirille peritään 100 euron maksu. Alexander Holst huomautti, että monille muille leireille avustajat pääsevät mukaan ilmaiseksi. Taloudenhoitajan Sari Santalan mukaan 100 euron maksu kattaa vain avustajasta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset, mm. ruoan ja ylimääräisen työn, eikä varsinaisesti tuota voittoa yhdistykselle. Muita merkittäviä talouspäätöksiä tvk ei ole viime kokouksen jälkeen tehnyt. Seniorileirityöryhmä (Juuso Kähönen): Ryhmä on kokoustamassa ensimmäisen kerran lähiaikoina. Ryhmää pyydettiin kiinnittämään huomiota siihen, että seniorileirien tämänhetkinen täyttymistilanne on huono. Pääsihteerityöryhmä (Anna Vuorjoki): Työryhmä on kokoustanut ensimmäisen kerran. Ryhmä aikoo kysyä asiantuntija-apua järjestöalan koulutetuilta ammattilaisilta sekä kokemuksia ja neuvoja muilta kansalaisjärjestöiltä, joilla on palkattu pääsihteeri. Leirijaosto (Iivari Savolainen ja Sari Santala): Jaosto on järjestäytynyt ja todennut, ettei tarvitse kahden puheenjohtajan lisäksi erillistä varapuheenjohtajaa. Seuraava kokous on huomenna 15. helmikuuta. Jaostolla on tällä hetkellä ongelmia Uudenmaan leiripaikkojen saamisen suhteen sekä Timpurinrannan tilanteen kanssa. Jaosto on sopinut yhteisen kokouksen Sarin, Marja Utriaisen, Timpurinrantasäätiön Matti Piiraisen kanssa helmi-maaliskuun taitteelle. Kokoukseen pyydetään

3 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 3 / 8 mahdollisesti lisääkin rakennustekniikan asiantuntijoita. Kokouksessa on tarkoitus selvittää, onko paikkaa hyväksytty leirikäyttöön (on ainakin hyväksytty koulutus- ja virkistyskäyttöön) ja onko hyväksyntä mahdollista saada. Sarin muistin mukaan olemme tällä hetkellä leirien täyttymistilanteesta noin 60 leiriläistä viimevuotisesta jäljessä, joten leiriohjelman kaikki leirit eivät varmasti toteudu. Jos Timpurinranta joudutaan perumaan, leirijaoston mukaan niiden tilalle tuskin tarvitsee hankkia korvaavia paikkoja vaan leiriläiset voidaan sijoittaa muille leireille. Jaosto suunnittelee omaa leiripaikkaturneeta mm. Oulun seudulle, jossa sekä leirit että koulutukset ovat liiaksi Sanginjoen leirikeskuksen varassa. 6. Uudet ja eronneet jäsenet Hyväksyttiin yhdistykselle 9 uutta jäsentä. Todettiin 3 jäsentä eronneeksi [nimilistat liitteenä]. 7. Jäsenmaksunsa maksamatta jättäneiden jäsenten erottaminen Jaana on koonnut Protu-kannasta 454 nimen listan, jossa ovat mukana kaikki ne, jotka ovat jättäneet jäsenmaksunsa vuosilta 2008 ja 2009 maksamatta ja joiden jäsentyyppi ei ole tällä välin muuttunut (esim. nuorisojäsenestä aikuisjäseneksi). Päätettiin erottaa kyseiset 454 jäsentä [liitteenä]. Päätettiin, että Jaana hakee kannasta myös ne jäsenet, jotka ovat jättäneet jäsenmaksunsa em. vuosilta maksamatta ja joiden jäsentyyppi on tällä välin muuttunut nuorisojäsenestä aikuisjäseneksi. Käsitellään heidän erottamisensa seuraavassa hallituksen kokouksessa. Päätettiin, että ei eroteta tänä vuonna lainkaan niitä, jotka ovat jättäneet jäsenmaksunsa em. vuosilta maksamatta mutta joiden jäsentyyppi on tuona aikana vaihtunut joko henkilöjäsenestä perhejäsenyyteen tai perhejäsenyydestä henkilöjäsenyyteen, koska mahdollisen velan oikeudenmukainen jakaminen eri henkilöiden välille ei ole käytännössä tehtävissä. Jaanan mukaan edellisinä vuosina jäseniä erotettaessa rästeihin on kuitenkin luettu mukaan myös mahdollisen edeltäneen perhejäsenyyden rästit. Päätettiin edellisen vuoden tapaan, että ei lähetetä erotetuille jäsenille erillistä kirjettä, jossa tiedotetaan heidän erottamisestaan, koska he ovat jo saaneet varoituskirjeen ja uusi postituskin maksaa. Edellisen vuoden tapaan tällainen kirje lähetetään kuitenkin niille erotetuille jäsenille, jotka ovat joko yhteisöjäseniämme tai mukana aktiivitoiminnassamme. 8. Tarkoituspykälän valmistelua koordinoivan työryhmän valinta Edellisessä kokouksessa päätettiin maon esityksestä koota työryhmä, jonka tehtäväksi tulee koordinoida jäsenten kuulemista sääntöjen tarkoituspykälän sisällön uudistamisprojektissa. Päätös tarkoituspykälän uudistamisesta tehtiin syyskokouksessa, ja työryhmän tehtävänanto löytyy hallituksen pöytäkirjasta 2/2010. Päätettiin valita työryhmään Alexander Holst, Juuso Kähönen ja Heini Oikkonen. Muita työryhmään hakeneita ei ollut. Heini toimii kokouksen koollekutsujana. Työryhmää täydennetään myöhemmin tarvittaessa.

4 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 4 / 8 Päätettiin tarkentaa työryhmän työn aikataulua seuraavasti: - Työryhmän tulee valmistella kevätkokoukseen ohjauskeskustelu aiheestaan, - järjestää kaikki paikallisesti toteutettavat jäsenkeskustelut ja tuoda valmis esitys hallitukselle tarkoituspykälän muuttamisesta elokuun kokoukseen mennessä, ja - tuoda asian valmistelu hallituksen käsiteltäväksi pari kertaa ennen elokuun kokousta siten, että ennen jäsenkyselyn postittamista hallitus käsittelee kyselyn sisältöä. 9. Kevätkokouksen käytänteiden linjaaminen Puheenjohtajisto on toimittanut hallitukselle kolme esitystä tulevassa kevätkokouksessa sovellettaviksi kokouskäytännöiksi: 1. Kokouksen aikana ei voi enää maksaa jäsenmaksuaan, seminaarin aikana kylläkin. (Sisältyy syyskokouksessa jo tehtyihin sääntömuutoksiin, mutta ei vielä vahvistettu PRH:ssa.) 2. Jos jäsen maksaa jäsenmaksunsa alle viikkoa ennen kokousta, hänen on tuotava kokoukseen varalta myös kuitti maksusuorituksestaan. 3. Jäsenten äänioikeus tarkistetaan myös käsiäänestysten osalta. Jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet saavat kokousvirkailijalta itselleen Protun logolla varustetun merkin, jota nostamalla käsiäänestys tapahtuu. Samaa merkkiä näyttämällä osoitetaan myös oma äänioikeus suljetun lippuäänestyksen äänestyslippua palautettaessa. Päätettiin hyväksyä kaikki kolme esitystä. Todettiin, että viime syyskokouksessa esiintynyt ongelma, jossa samannimisyyden vuoksi eräs osanottaja ei saanut äänestää, ei vaadi kuin kokousvirkailijoiden parempaa ohjeistusta. 10. Uuden rahankeräyksen aloittaminen Päätettiin Heini Oikkosen esityksen mukaisesti hakea rahankeräysluvallemme vuoden mittaista jatkoa, mutta stilisoitiin hakemuksesta pois osan hallituksen jäsenistä turhaan mainitut toiset etunimet. Hyväksyttiin esitetty rahankeräyshakemus [liitteenä]. Mikäli keräysnumero uuden kauden myötä muuttuu, se pitää muistaa päivittää tiedotusmateriaaleihimme ja keräyslippaisiin. Todettiin, että tiedettävästi eräs eläkkeelle jäänyt toimitusjohtaja on Helsingin Sanomissa jo pyytänyt osoittamaan lahjansa Protun keräystilille, ja suorituksia on tilille jo tullut. [Kokoustauko klo 13:12 14:28] 11. Vuoden 2009 tilinpäätöksen hyväksyminen Tilinpäätöstä ei voitu vielä hyväksyä, koska tilitoimisto ei ole kyennyt atk-ongelmiensa vuoksi toimittamaan meille päivitettyjä aineistoja. Päätettiin siirtää tilinpäätöksen hyväksyminen maaliskuun kokoukseen. Koska tilitoimiston kirjanpito-ohjelman lisenssi umpeutuu 26. helmikuuta, kaikki korjaukset on tehtävä siihen mennessä. Tämän jälkeen tilitoimisto voi ainoastaan

5 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 5 / 8 tulostaa aineistoja, ei muokata niitä. Päätettiin hyväksyä seuraava yhdistyksen toimihenkilöitä sitova aikataulu lopullisen tilinpäätöksen tarkistamisen suhteen: - Toimistosihteeri lähettää hallitukselle sähköpostitse kaikki korjatut tuloslaskelmat ja taseen perjantaina 19. helmikuuta. - Kaikki mahdolliset korjaukset ja kysymykset on lähetettävä toimistolle viimeistään maanantaina 22. helmikuuta. Tämän jälkeen korjauspyyntöjä ei oteta enää vastaan. - Toimistosihteeri ja muu yhdistyksen taloushallinto huolehtii korjausten toimittamisesta tilitoimistolle ja vastausten etsimisestä epäselvyyksiin tuona välisenä aikana. - Toimistosihteeri vastaa tulevan kahden viikon aikana suoraan hallituslistalle kaikkiin tilinpäätösaineistosta hänelle esitettyihin kysymyksiin sekä kaikkiin niihin kysymyksiin, jotka Aatu Komsi esitti sähköpostissaan 1. helmikuuta klo 6:08. Tammikuussa tilitoimistosta saadun tuloslaskelman mukaan yhdistyksen vuoden 2009 tulos olisi jäämässä vain euroon. Tuoreemman laskelman mukaan tappio nousee euroon. Tähän ei oleteta enää tulevan merkittäviä muutoksia. Summa on noin euroa parempi kuin mitä syyskuun lopussa arvioitiin. Sari Santalan mukaan olemme lopulta tehneet noin euroa vähemmän kuluja, kuin mitä olimme syksyllä arvioineet, mutta vastaavasti myös saaneet tuottoja noin euroa arvioimaamme vähemmän. Sari esitteli selityksiä muutokselle: - DSL:n tuki on jäänyt arvioitua euroa pienemmäksi - Henkilöstösivukulut ovat jääneet pienemmiksi, koska budjetissa niiden prosenttiosuus 25 % on 1-1,5 prosenttiyksikköä tosiasiallista suurempi. - Matkakorvauksia on pyydetty noin euroa arvioitua vähemmän. Osa johtuu siitä, että syys- ja kevätseminaareihin ei hakenut matka-avustusta kuin kaksi ihmistä, lisäksi iso osa aktiiveista näyttää oikeasti jättäneen pyytämättä matkakorvauksiaan. - Jaostot ovat arvioineet kokousruokailukulunsa yläkanttiin, koska eivät olleet osanneet tai muistaneet ottaa huomioon Soihtu-sivarin tuomaa kuukausittaista piikkiä. Tavallaan jaostojen kokousruokailukulut oli siis budjetoitu kahdesti. - ATK-kustannukset jäivät euroa arvioitua pienemmiksi. Kyseessä on se JND:n vuodelle 2010 siirtyvä lasku. - Jäsenmaksutuotot ovat kasvaneet useita tuhansia odotettua suuremmiksi, ja myös edellisten vuosien rästijäsenmaksuja on maksettu arvioitua enemmän. - Yhdistys on saanut yksityisiltä tahoilta lahjoituksia noin euroa arvioitua enemmän. - Kirjanpitokulut ovat nousseet euroa syyskuisesta. Sari arvioi, että syyskuussa summa on puhtaasti lyöntivirheen vuoksi kirjattu liian pieneksi. - Kulturfondenin tuki on laskenut budjetoidusta eurosta euroon. - Posti- ja painatuskulut ovat nousseet yhteensä noin euroa. Keskeiset syyt tuoreimman ja tammikuisen tuloslaskelman eroihin ovat aiemmin kirjaamatta jääneet syyskuun palkat ja henkilösivukulut (n euroa), yksittäiset kirjaamatta jääneet majoitus- ja paikkakulut (n euroa) ja kirjaamatta jääneet toimiston koneiden poistot (n euroa). Todettiin, että tilitoimiston toimittamasta taseesta puuttuu rahankeräystili, joka perustettiin jo vuoden 2009 puolella. Syy lienee se, ettei sillä ollut lainkaan rahaa ennen vuodenvaihdetta.

6 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 6 / 8 Päätettiin, että puheenjohtajisto ja taloudenhoitaja tekevät viime vuoden ensimmäisestä budjetista, korjatuista budjeteista sekä eri ajankohtien tuloslaskelmista vertailevan selvityksen ja yrittävät tuottaa hallitukselle dataa ja ohjeistusta, jonka avulla alkuperäistä syyskokouksessa hyväksyttävää budjettia saataisiin jatkossa tarkemmaksi. 12. Kiva-jaoston vetäjien vahvistaminen Kiva-jaosto esittää vetäjikseen Janne Lindeniä ja Sarri Nirosta. Jaoston esitys oli kuitenkin tehty kokouksessa, joka oli kutsuttu koolle edellisenä iltana ja siten, että Janne oli ollut läsnä päätöstä tehtäessä. Päätetään valita Janne Linden ja Sarri Nironen kivajaoston vetäjiksi vuodelle Mao tiedottaa kivajaostoa siitä, että valintaprosessi ei ollut asianmukainen ja jatkossa jaostonvetäjäesitykset tulee tehdä toisin. 13. Siviilipalvelushakemus IT- ja ohjelmointitaitojaan hakemuksessaan korostanut [nimi poistettu] on hakenut Protulta siviilipalveluspaikkaa. Keskeiset ratkaistavat kysymykset ovat: 1. Onko meillä tarvetta (erityisen it-taitoiselle) sivarille? 2. Onko meillä varaa sivariin? 3. Onko meillä tarjota työpistettä sivarille? 1. Arvioitiin, että it-osaajalle olisi mahdollisesti tarvetta tulevan verkkosivuuudistuksen jälkeenkin verkkosivujen käyttäjänä ja päivittäjänä, Protu-kannan koodaajana sekä Protun toimistolla, jonka nykyisen henkilökunnan tietokone- ja ohjelmointiosaaminen on varsin rajallista ja jota it-sivari voisi samalla kouluttaa. Toisaalta oltiin erimieltä siitä, kuinka pitkälle tuleva verkkosivu-uudistus poistaa tarpeen jatkuvalle koodaukselle vai tarvitaanko ennemminkin tiedottajaa tai graafikkoa, ja onko erillisen it-asiantuntijan palkkaaminen paras tapa paikata toimiston it-taitojen puutetta. Vaihtoehdoksi esitettiin erillisen it-koulutuksen hankkimista nykyiselle toimistohenkilökunnalle. Toisaalta myös epäiltiin, olisiko sellaisen it-koulutuksen antaminen riittävässä laajuudessa edes mahdollista ja tulisiko se edes täysipäiväisen sivarin palkkaamista halvemmaksi. Jaana huomautti käyttävänsä nykyään enemmän aikaa Protu-kannan vaatimaan koodaustyöhön kuin varsinaiseen koulutusjaoston HR-alajaostonsa puheenjohtamiseen. Esitettiin myös huolta siitä, pätevöittääkö it-osaaminen myös sellaiseen it-taitojen kouluttamiseen, mitä toimistohenkilökunta sivarilta eniten tarvitsisi toimiakseen tehokkaasti. Aatu huomautti, että jos tarvitsemme lisää työtunteja palkatulle henkilökunnalle, työlainsäädännön mukaan tunteja on ensin tarjottava osa-aikaisille työntekijöille (järjestösihteerille) ennen uusien työntekijöiden palkkaamista. Taloudenhoitajan mukaan tämä ei kuitenkaan rajoita sivarin ottoa. Aatun mielestä tämä on kuitenkin eettisesti huomionarvoinen seikka. 2. Arvioitiin, että kun huomioidaan tulossa olevat keräystuotot, budjetistamme saattaisi löytyä varaa sivarin ottamiseen. Kuitenkin silloin tulos todennäköisesti menisi lähes nollaan tai jopa miinukselle, vaikka budjettia laadittaessa pidettiin erityisen tärkeänä, että tänä vuonna ei saada tehdä tappiota. Todellisista varoistamme tiedämme enemmän, kun OPM:n tuki on selvillä ja ensi kesän leirien määrä päätetty maaliskuun lopulla.

7 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 7 / 8 Viralliseen budjettiin on varattu rahaa myös Iheyo-toimintaan sekä Protu-lehden kuudenteen numeroon, mutta hallituksen jaostoille antaman ohjeen mukaan näitä rahoja ei saa käyttää, ennen kuin OPM:n tuen määrä on selvillä. Tällä hetkellä meillä on siis tämänvuotinen Iheyo-toiminta ja osa Protu-lehden budjetista leikkausuhan alla, vaikka sivaria ei ole vielä edes huomioitu yleiskokouksen vahvistamassa budjetissa. On kuitenkin mahdollista toteuttaa Iheyo-aktiivisuus tänä vuonna myös hieman budjetoitua pienemmälläkin summalla, ja koska Protu-lehden 1-numerokin on tulossa vasta maaliskuussa, kuutta numeroa tänä vuonna ei välttämättä kuitenkaan tehtäisi. 3. Hallitus oli erimielinen siitä, olisiko nykyiseen toimistoon mahdollista sijoittaa ylimääräinen työpiste kolmannelle työntekijälle. Tilaa on mahdollista saada lisää remontoimalla toimistoa uudelleen, siirtämällä säilytystilaa lähemmäs kattoa ja tyhjentämällä kaapeista turhia tavaroita kuten vesikanistereita Kipinän parvelle. Osalla hallituksesta on kokemusta ahtaammistakin työoloista, mutta tarkkaa vertailua työtilojen ominaisuuksien välillä ei tehty. Epäselväksi jäi, onko kolmatta työpistettä mahdollista mahduttaa toimistolle ja minne siellä. Lisäksi puheenjohtaja huomautti, että toimistohenkilökunta on jo nyt painokkaasti valittanut liiasta ahtaudesta. Tilavuutta saattaisi lisätä se, että järjestösihteeri on joka tapauksessa paikalla vain puolipäiväisesti. Täysin ei kuitenkaan olisi mahdollista välttää sitä, että kaikki kolme olisivat paikalla samaan aikaan. Keskusteltiin mahdollisuudesta tehdä sivarille tyydyttävä työpiste toimistolle mutta antaa läppäri käteen ja sallia työn teko myös muulta käsin. Alex huomautti, että jos aiomme palkata sivarin, voi olla perusteltua tiedottaa siitä ensin avoimesti ja järjestää avoin haku sen sijaan, että ottaisimme suoraan ensimmäisen paikkaa hakeneen. Jaanan mielestä Protun tuntemusta olisi syytä sivaria valittaessa painottaa. Anna huomautti, että meillä on jo meneillään pääsihteerin palkkaamisen mahdollisuuksia ja muotoja pohtiva työryhmä. Anna esitti, että vastataan hakijalle, että emme ota tänä vuonna sivaria mm. taloustilanteemme vuoksi. Esitystä kannatettiin. Heini esitti, että lähdetään selvittämään asiaa ensi kokouksessa päätettäväksi ja otetaan selvityksessä huomioon budjetin ja toimitilojemme asettamat rajoitukset. Tarvittaessa otetaan hakijaan yhteyttä ja varmistetaan hänen tarkka osaamisensa, onko hänellä jo toista sivaripaikkaa ja pystyykö hän odottamaan vastaustamme. Esitystä kannatettiin. Äänestettiin esitysten välillä. Annan esitys: 4 ääntä. Heinin esitys: 8 ääntä. Päätettiin, että mao valmistelee asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Päätettiin myös, että tvk alkaa valmistella toimiston talkoovoimin tehtävää remontointikysymystä tehdäkseen toimistosta tilavamman, riippumatta siitä, otetaanko toimistolle lisää työntekijöitä vai ei. 14. META Protus-rahat Alex on lähestynyt Protusia, ja Protus on ilmaissut kiinnostuksensa kustantaa aiempaa runsaammalla osuudella yhteistyöstämme, esimerkiksi yhteisistä seminaareistamme aiheutuvia kuluja.

8 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 8 / Tiedotusjaoston täydentäminen Päätettiin tiedotusjaoston esityksen mukaisesti lisätä Asta Salomaa tiedotusjaoston jäseneksi. 15. Kokouksen lopetus Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:16. Liitteet: - Uudet jäsenet - Eronneet jäsenet - Erotettavien jäsenten lista - Rahankeräyshakemus Anna Vuorjoki, puheenjohtaja Aatu Komsi, sihteeri Alexander Holst, pöytäkirjantarkastaja Iivari Savolainen, pöytäkirjantarkastaja

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Aika: 25.10.2016 klo 13.00 15.30 (kokouslounas klo 12 13) Paikka: Ravintola Makun pieni kabinetti, Ratamestarinkatu 11, Helsinki Päätösluettelo 1 Kokouksen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Aika: 4.9.2011 kello 13:18-17.12 Paikka: Läsnä: Hämeenkatu 3 b 14, Tampere Tiina Koljonen, puheenjohtaja Arto Lehtinen, sihteeri Tuomas Sirén, jäsen Tino Svart, jäsen Kimi Uosukainen, jäsen Käsiteltävät

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 1.2.2012 klo 13:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Lisäksi: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n ylimääräinen yhdistyskokous

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n ylimääräinen yhdistyskokous :n ylimääräinen yhdistyskokous Aika Perjantai 24.5.2013 klo 11.00 12.50 Paikka Osallistujat Taitotalon Kongressikeskus, Valimotie 8, Helsinki Jäsenten valtuuttamat viralliset edustajat ja muut paikallaolijat,

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Pöytäkirja 4 /

Pöytäkirja 4 / 19.10.2016 Sivu 1(6) Pöytäkirja 4 / 2016 28.2.2016 LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 4/2016 AIKA: 22.2.2016, klo 15.00 PAIKKA: LTKY:n toimisto LÄSNÄ: Rissanen Ville-Matti, puheenjohtaja Tynys Hanna Kekäläinen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 015 Kokousaika Maanantaina 23.2.2015 klo 18:00-19:40 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut jäsenet Paikalla

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS Aika 29.9.2014 klo 16.30 Paikka OSAKOn toimisto, Kajaanintie 32 D 61 Paikalla Matti Haarala Tuomas Tikkala Saana Annala Eemeli Kyröläinen

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän kertasi vuoden 2014 tapahtumia, joista päällimmäisenä VIKSU 2014 palokuntanuorten leiri. Taloudellinen tulos on jopa liiankin hyvä,

Lisätiedot

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen.

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. SYYSKOKOUS Aika 23.11.2016 klo. 18.00 20.35 Paikka, Tarja Halonen - sali Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. Liite:1 1 Kokouksen avaus Ammattiosaston puheenjohtaja Kenneth

Lisätiedot

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetyin muutoksin.

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetyin muutoksin. 19.10.2016 Sivu 1(5) Pöytäkirja 17/2016 19.9.2016 LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016 AIKA: 19.9.2016, klo 8.00 PAIKKA: LTKY:n toimiston kokoushuone LÄSNÄ: Ville-Matti Rissanen, puheenjohtaja Daria Minashkina

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 7/2016 Aika: 18. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 13.11.2010 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 13.11.2010 klo 12.31 14.25 Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 8/ estynyt, varalla Niko Strömberg

PÖYTÄKIRJA 8/ estynyt, varalla Niko Strömberg 27.10.2014 Sivu 1(5) PÖYTÄKIRJA 8/2013 21.11.2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 20.11.2013, klo 17.00 PAIKKA: LUT:n luentosali 1381 LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C. Bremer Britt Eloranta Henri Ferm

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja 28.9. kello 18.00 Haukiputaan koululla 1. Kokouksen järjestäytyminen Katja Lahdenranta-Linna valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi.

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013 KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2013 VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistaina 11.6.2013 klo 18.00-20.07 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto Läsnä: läsnä poissa Puheenjohtaja: Timo Toivonen

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty )

Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty ) Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty 9.1.2017) 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus Siilinjärven Nuorisovaltuusto on siilinjärveläisistä nuorista koostuva kunnanhallituksen alainen nuoria koskevien asioiden

Lisätiedot

Hallitus. Aika: Kello: Hämeenkatu 3 b 2. krs, Tampere Läsnä: Tiina Koljonen Puheenjohtaja

Hallitus. Aika: Kello: Hämeenkatu 3 b 2. krs, Tampere Läsnä: Tiina Koljonen Puheenjohtaja Aika: 22.5.2011 Kello: 10.12-12.57 Paikka: Hämeenkatu 3 b 2. krs, 33100 Tampere Läsnä: Tiina Koljonen Puheenjohtaja Anna-Kaisa Välilä Anna Kantola Miia Pietilä Tino Svart Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu.

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2017 Aika: Torstai 2.3.2017 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), 90570 Oulu.

Lisätiedot

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Suomen Kiinteistöliitto 1 Kokouksen valmistelu Valmistaudu olemaan rohkeasti esillä Tunne yhtiökokouksen kannalta

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän kevätkokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS KOKOUKSEN AVAUS

KEVÄTKOKOUS KOKOUKSEN AVAUS FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän käsitteli meneillään olevaa palokuntakoulutusuudistusta. Uudistus sinänsä on asiallinen ja sisältää hyviä elementtejä, kuten etäopiskelua

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 4/

KOKOUSKUTSU 4/ 22.4.2016 Sivu 1(5) KOKOUSKUTSU 4/2016 21.4.2016 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 27.4.2016, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. 2 Laillisuus

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 20/2016 Aika: 2. kesäkuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen,

Lisätiedot

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius KOKOUSKÄYTÄNNÖT Kokous kokouksissa keskustellaan yhteisistä asioista ja tehdään niistä päätöksiä päätökset pannaan toimeen kokouksen jälkeen ja päätösten toimeenpanoa seurataan vapaus kokoontua, yhdistymisvapaus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/

PÖYTÄKIRJA 3/ 27.10.2014 Sivu 1(5) PÖYTÄKIRJA 3/2013 8.4.2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 3.4.2013, klo 17.00 PAIKKA: LUT:n luentosali 1381 LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C. Bremer Britt Eloranta Henri Ferm Joonas

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Ylikylässä 12.9.2015 PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 18.28 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, perustamispaikka ja kieli

1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, perustamispaikka ja kieli Suur Jämsän Moottoriklupi ry Säännöt ~ 1 ~ 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, perustamispaikka ja kieli Yhdistyksen nimi: Kotipaikka: Suur-Jämsän Moottoriklupi r.y. Jämsän kaupunki, Keski-Suomessa, Länsi-Suomen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous PÖYTÄKIRJA. Paikka Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15 HUOM! Paikka

Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous PÖYTÄKIRJA. Paikka Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15 HUOM! Paikka Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous PÖYTÄKIRJA Aika tiistaina 11.02.2014 klo 18.00 Paikka Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15 HUOM! Paikka Osanottajat: jäsenet varajäsenet Ulla Kosonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 016 Kokousaika Maanantai 22.2.2016 klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 25.3.2011 kello 9.00 12.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013 KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA ESITYSLISTA 2 / 2013 VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistaina 11.6.2013 klo 18.00- Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto Läsnä: läsnä poissa Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja:

Lisätiedot

Veturitallinkatu 6, Jyväskylä. Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Veturitallinkatu 6, Jyväskylä. Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. 07/2016 Aika: Tiistai 16.8.2016 klo 16.00 18.00 Paikka: Veturitallit, Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Olli Lintu avaa kokouksen klo 16.08. 2. Kokouksen

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

Marjo-Reetta Kaul. Julianna Merikoski. Noorasofia Palmio. Pinja Peltovako Anni Salmesvuori. nuoriso-ohjaaja (ei äänivaltaa)

Marjo-Reetta Kaul. Julianna Merikoski. Noorasofia Palmio. Pinja Peltovako Anni Salmesvuori. nuoriso-ohjaaja (ei äänivaltaa) Tampereen Nuorisofoorumin hallituksen kokouksen kokouskutsu Aika 5.3.2013 klo 16.30 Paikka Monitoimitalo 13 Läsnäolijat Heini Nurminen puheenjohtaja Jesse Kosonen 1.varapuheenjohtaja Sofia Julin 2.varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Suomen Eurooppalaiskissarengas ry Finlands Européring rf The European Shorthair Cat Club in Finland

Suomen Eurooppalaiskissarengas ry Finlands Européring rf The European Shorthair Cat Club in Finland Suomen Eurooppalaiskissarengas ry Finlands Européring rf The European Shorthair Cat Club in Finland SUOMEN EUROOPPALAISKISSARENGAS RY:N SÄÄNNÖT Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 4.6.2006

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7)

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7) Seurakuntaneuvosto 7.9.2016 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 7/2016 Asialista: 99 Kokouksen avaus 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 102 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 02.10.2014 AIKA 02.10.2014 klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Kokouskäytänteitä OAJ Uusimaa Uusien toimijoiden koulutus 2015 Eija Pajari

Kokouskäytänteitä OAJ Uusimaa Uusien toimijoiden koulutus 2015 Eija Pajari Kokouskäytänteitä OAJ Uusimaa Uusien toimijoiden koulutus 2015 Eija Pajari 1 KOKOUSTAITO 2 Miksi kokoonnutaan? Keskustelemaan yhteisistä asioista Tekemään päätöksiä Kokoustekniikka kannattaa tuntea, jotta

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirja/ Asialista Estery-talo, Otto Mannisenkatu 4, Mikkeli

Pöytäkirja/ Asialista Estery-talo, Otto Mannisenkatu 4, Mikkeli Kokoustiedot Aika tiistai klo 16.00 17.20 Paikka Estery-talo, Otto Mannisenkatu 4, 50100 Mikkeli Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kauko Väisänen, puheenjohtaja Eero Erola, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Purasten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Purasten sukuseura ry ja kotipaikka Rautalammin kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on A-kilta ja sen kotipaikka on kunta, sekä toimialueena kunnan alue.

Yhdistyksen nimi on A-kilta ja sen kotipaikka on kunta, sekä toimialueena kunnan alue. A-KILLAN MALLISÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on A-kilta ja sen kotipaikka on kunta, sekä toimialueena kunnan alue. 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Tarkoitus: - edistää

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2010 tiistaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2010 tiistaina klo (KTK314) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 42 :issä. Kutsu kokoukseen on lähetetty 12.8.2010.

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot