PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 8"

Transkriptio

1 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 8 Tämä on virallisen pöytäkirjan julkiseen levitykseen tarkoitettu versio. Hallituksen kokouksessaan käsittelemät tiedot, joita ei esimerkiksi yksityisyydensuojan takia ole lupa levittää koko jäsenistölle, on poistettu tästä dokumentista ja poistokohta merkitty [poistettu] - tekstillä. Aika ja paikka: , Soihtu, Helsinki Paikalla: Anna Vuorjoki (pj), Heini Oikkonen (vpj, paikalla kohdasta 5), Riina Arffman, Jaakko Hammarsten, Alexander Holst, Aatu Komsi, Juuso Kähönen, Otto Köngäs (poissa kohdasta 4 kohtaan 5), Jaana Oikkonen, Juha-Matti Ranta (paikalla kohdasta 11), Sari Santala, Iivari Savolainen ja Kaisa Teperi. Poissa: Tapio Kelloniemi, Leo Pääkkönen ja Henna Ruohonen sekä Jaakko Tiinanen (puheenjohtajiston sihteeri) 1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Kokouksen järjestäytyminen Valittiin Aatu Komsi kokouksen sihteeriksi ja Alexander Holst ja Iivari Savolainen pöytäkirjantarkistajiksi. 4. Esityslistan hyväksyminen Päätettiin lisätä [nimi poistettu] siviilipalveluspaikkahakemus kohdaksi 13 ja tiedotusjaoston täydentäminen META:n alakohdaksi. [Otto Köngäs poistuu auttamaan ruokaostosten kanssa.] 5. Ilmoitusasiat Protu-lehti (sähköpostitse): Lehden numero 1/2010 on paraikaa taitossa. Päätoimittaja uskoo valmiin numeron saapuvan jäsenille suunnilleen 5. maaliskuuta. VOE-koulutuksen mainos ei ehdi lehteen. Kv-jaosto (sähköpostitse sekä Alexander Holst): Import-projekti ei toteudu tänä vuonna, koska ruotsalainen Humanisterna ja norjalainen Human-Etisk Forbund eivät saaneet hoidettua omaa paperisotaansa ajoissa EU-rahoituksen saamista varten. Protusille ollaan kääntämässä ja toimittamassa super-koulutusten rungot. Jaosto pitää järjestäytymiskokouksensa 28. helmikuuta. Koulutusjaosto (Kaisa Teperi): Näyttää siltä, että Ohjusten opas saadaan valmistumaan täksi kevääksi. Myös uusi Kouluttajan opas ollaan loppuvuonna julkaisemassa. Muuten toiminta on jatkunut normaalisti. Aktiivirekrytointijaosto (sähköpostitse): Jaosto on nimittänyt sihteerikseen Antti Iso- Markun, erillistä varapuheenjohtajaa ei valittu. Jaosto on päättänyt aloittaa Aktiivin

2 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 2 / 8 oppaan suunnittelun ja synnyttää pysyvän mallin jaostolaisten koulutuksen järjestämiseen sekä kehittää jaostorekrytointijärjestelmää kestävämpään suuntaan. Seminaarijaosto (sähköpostitse): Jaosto on järjestäytynyt ja työt jakautuneet jaoston sisällä tasaisesti. Kevätseminaarin paikka Jyväskylästä on hankittu, mutta hallitusta ei ole vielä informoitu siitä, mistä nimenomaisesta paikasta on kyse. Tiedotusjaosto (sähköpostitse): Jaosto on järjestäytynyt ja Maija Vaara on valittu jaoston sihteeriksi. Jaoston tavoitteena on laatia lähiaikoina tapahtumakartoitus siihen, mille messuille Protun halutaan osallistuvan, sekä www-strategiaa yhdessä Vappu Raution kanssa. Paikallisjaosto (sähköpostitse): Jaosto on järjestäytynyt ja päättänyt tuplavetäjyyden takia olla valitsematta itselleen erillistä vpj:tä tai sihteeriä. Paikallisryhmätapaaminen pidetään huhtikuuta. [Otto ja Heini Oikkonen saapuvat.] Rekrytointiryhmä (Riina Arffman): Vuosi on lähtenyt liikkeelle enimmäkseen hyvin ja tavalliseen malliin. Ryhmä jatkaa koulutettavien itsearvioinnin kehittämistä. Kesän tiimeistä puuttuu tällä hetkellä noin 40 ohjaajaa. Syysleirijaosto (ei erillistä tiedotetta): Jaosto on toimittanut kiitettävän raportin viime syksyn leirien sujumisesta. Muuta tietoa tämänhetkisestä tilanteesta ei ole toimitettu. Nufit-työryhmä (via Anna Vuorjoki): Työryhmän puheenjohtajat ovat keskustelleet keskenään viime vuoden mokista ja siitä, minkä asioiden pitäisi mennä tänä vuonna paremmin. Mao on informoinut myös Nufit-työryhmää siitä, että jaoston tilanteesta pitää raportoida hallitukselle kuukausittain. Esitettiin toivomus, että Mao pyytää Nufittyöryhmää toimittamaan viimeistään syyskauden alussa hallitukselle tiedoksi tiedotussuunnitelmansa. Työvaliokunta (Anna Vuorjoki): Kesän leireille on ilmoittautunut kaksi Downin syndroomaa sairastavaa nuorta, joilla on kummallakin oma avustajansa mukanaan. Työvaliokunta on päättänyt, että avustajien osallistumisesta leirille peritään 100 euron maksu. Alexander Holst huomautti, että monille muille leireille avustajat pääsevät mukaan ilmaiseksi. Taloudenhoitajan Sari Santalan mukaan 100 euron maksu kattaa vain avustajasta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset, mm. ruoan ja ylimääräisen työn, eikä varsinaisesti tuota voittoa yhdistykselle. Muita merkittäviä talouspäätöksiä tvk ei ole viime kokouksen jälkeen tehnyt. Seniorileirityöryhmä (Juuso Kähönen): Ryhmä on kokoustamassa ensimmäisen kerran lähiaikoina. Ryhmää pyydettiin kiinnittämään huomiota siihen, että seniorileirien tämänhetkinen täyttymistilanne on huono. Pääsihteerityöryhmä (Anna Vuorjoki): Työryhmä on kokoustanut ensimmäisen kerran. Ryhmä aikoo kysyä asiantuntija-apua järjestöalan koulutetuilta ammattilaisilta sekä kokemuksia ja neuvoja muilta kansalaisjärjestöiltä, joilla on palkattu pääsihteeri. Leirijaosto (Iivari Savolainen ja Sari Santala): Jaosto on järjestäytynyt ja todennut, ettei tarvitse kahden puheenjohtajan lisäksi erillistä varapuheenjohtajaa. Seuraava kokous on huomenna 15. helmikuuta. Jaostolla on tällä hetkellä ongelmia Uudenmaan leiripaikkojen saamisen suhteen sekä Timpurinrannan tilanteen kanssa. Jaosto on sopinut yhteisen kokouksen Sarin, Marja Utriaisen, Timpurinrantasäätiön Matti Piiraisen kanssa helmi-maaliskuun taitteelle. Kokoukseen pyydetään

3 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 3 / 8 mahdollisesti lisääkin rakennustekniikan asiantuntijoita. Kokouksessa on tarkoitus selvittää, onko paikkaa hyväksytty leirikäyttöön (on ainakin hyväksytty koulutus- ja virkistyskäyttöön) ja onko hyväksyntä mahdollista saada. Sarin muistin mukaan olemme tällä hetkellä leirien täyttymistilanteesta noin 60 leiriläistä viimevuotisesta jäljessä, joten leiriohjelman kaikki leirit eivät varmasti toteudu. Jos Timpurinranta joudutaan perumaan, leirijaoston mukaan niiden tilalle tuskin tarvitsee hankkia korvaavia paikkoja vaan leiriläiset voidaan sijoittaa muille leireille. Jaosto suunnittelee omaa leiripaikkaturneeta mm. Oulun seudulle, jossa sekä leirit että koulutukset ovat liiaksi Sanginjoen leirikeskuksen varassa. 6. Uudet ja eronneet jäsenet Hyväksyttiin yhdistykselle 9 uutta jäsentä. Todettiin 3 jäsentä eronneeksi [nimilistat liitteenä]. 7. Jäsenmaksunsa maksamatta jättäneiden jäsenten erottaminen Jaana on koonnut Protu-kannasta 454 nimen listan, jossa ovat mukana kaikki ne, jotka ovat jättäneet jäsenmaksunsa vuosilta 2008 ja 2009 maksamatta ja joiden jäsentyyppi ei ole tällä välin muuttunut (esim. nuorisojäsenestä aikuisjäseneksi). Päätettiin erottaa kyseiset 454 jäsentä [liitteenä]. Päätettiin, että Jaana hakee kannasta myös ne jäsenet, jotka ovat jättäneet jäsenmaksunsa em. vuosilta maksamatta ja joiden jäsentyyppi on tällä välin muuttunut nuorisojäsenestä aikuisjäseneksi. Käsitellään heidän erottamisensa seuraavassa hallituksen kokouksessa. Päätettiin, että ei eroteta tänä vuonna lainkaan niitä, jotka ovat jättäneet jäsenmaksunsa em. vuosilta maksamatta mutta joiden jäsentyyppi on tuona aikana vaihtunut joko henkilöjäsenestä perhejäsenyyteen tai perhejäsenyydestä henkilöjäsenyyteen, koska mahdollisen velan oikeudenmukainen jakaminen eri henkilöiden välille ei ole käytännössä tehtävissä. Jaanan mukaan edellisinä vuosina jäseniä erotettaessa rästeihin on kuitenkin luettu mukaan myös mahdollisen edeltäneen perhejäsenyyden rästit. Päätettiin edellisen vuoden tapaan, että ei lähetetä erotetuille jäsenille erillistä kirjettä, jossa tiedotetaan heidän erottamisestaan, koska he ovat jo saaneet varoituskirjeen ja uusi postituskin maksaa. Edellisen vuoden tapaan tällainen kirje lähetetään kuitenkin niille erotetuille jäsenille, jotka ovat joko yhteisöjäseniämme tai mukana aktiivitoiminnassamme. 8. Tarkoituspykälän valmistelua koordinoivan työryhmän valinta Edellisessä kokouksessa päätettiin maon esityksestä koota työryhmä, jonka tehtäväksi tulee koordinoida jäsenten kuulemista sääntöjen tarkoituspykälän sisällön uudistamisprojektissa. Päätös tarkoituspykälän uudistamisesta tehtiin syyskokouksessa, ja työryhmän tehtävänanto löytyy hallituksen pöytäkirjasta 2/2010. Päätettiin valita työryhmään Alexander Holst, Juuso Kähönen ja Heini Oikkonen. Muita työryhmään hakeneita ei ollut. Heini toimii kokouksen koollekutsujana. Työryhmää täydennetään myöhemmin tarvittaessa.

4 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 4 / 8 Päätettiin tarkentaa työryhmän työn aikataulua seuraavasti: - Työryhmän tulee valmistella kevätkokoukseen ohjauskeskustelu aiheestaan, - järjestää kaikki paikallisesti toteutettavat jäsenkeskustelut ja tuoda valmis esitys hallitukselle tarkoituspykälän muuttamisesta elokuun kokoukseen mennessä, ja - tuoda asian valmistelu hallituksen käsiteltäväksi pari kertaa ennen elokuun kokousta siten, että ennen jäsenkyselyn postittamista hallitus käsittelee kyselyn sisältöä. 9. Kevätkokouksen käytänteiden linjaaminen Puheenjohtajisto on toimittanut hallitukselle kolme esitystä tulevassa kevätkokouksessa sovellettaviksi kokouskäytännöiksi: 1. Kokouksen aikana ei voi enää maksaa jäsenmaksuaan, seminaarin aikana kylläkin. (Sisältyy syyskokouksessa jo tehtyihin sääntömuutoksiin, mutta ei vielä vahvistettu PRH:ssa.) 2. Jos jäsen maksaa jäsenmaksunsa alle viikkoa ennen kokousta, hänen on tuotava kokoukseen varalta myös kuitti maksusuorituksestaan. 3. Jäsenten äänioikeus tarkistetaan myös käsiäänestysten osalta. Jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet saavat kokousvirkailijalta itselleen Protun logolla varustetun merkin, jota nostamalla käsiäänestys tapahtuu. Samaa merkkiä näyttämällä osoitetaan myös oma äänioikeus suljetun lippuäänestyksen äänestyslippua palautettaessa. Päätettiin hyväksyä kaikki kolme esitystä. Todettiin, että viime syyskokouksessa esiintynyt ongelma, jossa samannimisyyden vuoksi eräs osanottaja ei saanut äänestää, ei vaadi kuin kokousvirkailijoiden parempaa ohjeistusta. 10. Uuden rahankeräyksen aloittaminen Päätettiin Heini Oikkosen esityksen mukaisesti hakea rahankeräysluvallemme vuoden mittaista jatkoa, mutta stilisoitiin hakemuksesta pois osan hallituksen jäsenistä turhaan mainitut toiset etunimet. Hyväksyttiin esitetty rahankeräyshakemus [liitteenä]. Mikäli keräysnumero uuden kauden myötä muuttuu, se pitää muistaa päivittää tiedotusmateriaaleihimme ja keräyslippaisiin. Todettiin, että tiedettävästi eräs eläkkeelle jäänyt toimitusjohtaja on Helsingin Sanomissa jo pyytänyt osoittamaan lahjansa Protun keräystilille, ja suorituksia on tilille jo tullut. [Kokoustauko klo 13:12 14:28] 11. Vuoden 2009 tilinpäätöksen hyväksyminen Tilinpäätöstä ei voitu vielä hyväksyä, koska tilitoimisto ei ole kyennyt atk-ongelmiensa vuoksi toimittamaan meille päivitettyjä aineistoja. Päätettiin siirtää tilinpäätöksen hyväksyminen maaliskuun kokoukseen. Koska tilitoimiston kirjanpito-ohjelman lisenssi umpeutuu 26. helmikuuta, kaikki korjaukset on tehtävä siihen mennessä. Tämän jälkeen tilitoimisto voi ainoastaan

5 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 5 / 8 tulostaa aineistoja, ei muokata niitä. Päätettiin hyväksyä seuraava yhdistyksen toimihenkilöitä sitova aikataulu lopullisen tilinpäätöksen tarkistamisen suhteen: - Toimistosihteeri lähettää hallitukselle sähköpostitse kaikki korjatut tuloslaskelmat ja taseen perjantaina 19. helmikuuta. - Kaikki mahdolliset korjaukset ja kysymykset on lähetettävä toimistolle viimeistään maanantaina 22. helmikuuta. Tämän jälkeen korjauspyyntöjä ei oteta enää vastaan. - Toimistosihteeri ja muu yhdistyksen taloushallinto huolehtii korjausten toimittamisesta tilitoimistolle ja vastausten etsimisestä epäselvyyksiin tuona välisenä aikana. - Toimistosihteeri vastaa tulevan kahden viikon aikana suoraan hallituslistalle kaikkiin tilinpäätösaineistosta hänelle esitettyihin kysymyksiin sekä kaikkiin niihin kysymyksiin, jotka Aatu Komsi esitti sähköpostissaan 1. helmikuuta klo 6:08. Tammikuussa tilitoimistosta saadun tuloslaskelman mukaan yhdistyksen vuoden 2009 tulos olisi jäämässä vain euroon. Tuoreemman laskelman mukaan tappio nousee euroon. Tähän ei oleteta enää tulevan merkittäviä muutoksia. Summa on noin euroa parempi kuin mitä syyskuun lopussa arvioitiin. Sari Santalan mukaan olemme lopulta tehneet noin euroa vähemmän kuluja, kuin mitä olimme syksyllä arvioineet, mutta vastaavasti myös saaneet tuottoja noin euroa arvioimaamme vähemmän. Sari esitteli selityksiä muutokselle: - DSL:n tuki on jäänyt arvioitua euroa pienemmäksi - Henkilöstösivukulut ovat jääneet pienemmiksi, koska budjetissa niiden prosenttiosuus 25 % on 1-1,5 prosenttiyksikköä tosiasiallista suurempi. - Matkakorvauksia on pyydetty noin euroa arvioitua vähemmän. Osa johtuu siitä, että syys- ja kevätseminaareihin ei hakenut matka-avustusta kuin kaksi ihmistä, lisäksi iso osa aktiiveista näyttää oikeasti jättäneen pyytämättä matkakorvauksiaan. - Jaostot ovat arvioineet kokousruokailukulunsa yläkanttiin, koska eivät olleet osanneet tai muistaneet ottaa huomioon Soihtu-sivarin tuomaa kuukausittaista piikkiä. Tavallaan jaostojen kokousruokailukulut oli siis budjetoitu kahdesti. - ATK-kustannukset jäivät euroa arvioitua pienemmiksi. Kyseessä on se JND:n vuodelle 2010 siirtyvä lasku. - Jäsenmaksutuotot ovat kasvaneet useita tuhansia odotettua suuremmiksi, ja myös edellisten vuosien rästijäsenmaksuja on maksettu arvioitua enemmän. - Yhdistys on saanut yksityisiltä tahoilta lahjoituksia noin euroa arvioitua enemmän. - Kirjanpitokulut ovat nousseet euroa syyskuisesta. Sari arvioi, että syyskuussa summa on puhtaasti lyöntivirheen vuoksi kirjattu liian pieneksi. - Kulturfondenin tuki on laskenut budjetoidusta eurosta euroon. - Posti- ja painatuskulut ovat nousseet yhteensä noin euroa. Keskeiset syyt tuoreimman ja tammikuisen tuloslaskelman eroihin ovat aiemmin kirjaamatta jääneet syyskuun palkat ja henkilösivukulut (n euroa), yksittäiset kirjaamatta jääneet majoitus- ja paikkakulut (n euroa) ja kirjaamatta jääneet toimiston koneiden poistot (n euroa). Todettiin, että tilitoimiston toimittamasta taseesta puuttuu rahankeräystili, joka perustettiin jo vuoden 2009 puolella. Syy lienee se, ettei sillä ollut lainkaan rahaa ennen vuodenvaihdetta.

6 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 6 / 8 Päätettiin, että puheenjohtajisto ja taloudenhoitaja tekevät viime vuoden ensimmäisestä budjetista, korjatuista budjeteista sekä eri ajankohtien tuloslaskelmista vertailevan selvityksen ja yrittävät tuottaa hallitukselle dataa ja ohjeistusta, jonka avulla alkuperäistä syyskokouksessa hyväksyttävää budjettia saataisiin jatkossa tarkemmaksi. 12. Kiva-jaoston vetäjien vahvistaminen Kiva-jaosto esittää vetäjikseen Janne Lindeniä ja Sarri Nirosta. Jaoston esitys oli kuitenkin tehty kokouksessa, joka oli kutsuttu koolle edellisenä iltana ja siten, että Janne oli ollut läsnä päätöstä tehtäessä. Päätetään valita Janne Linden ja Sarri Nironen kivajaoston vetäjiksi vuodelle Mao tiedottaa kivajaostoa siitä, että valintaprosessi ei ollut asianmukainen ja jatkossa jaostonvetäjäesitykset tulee tehdä toisin. 13. Siviilipalvelushakemus IT- ja ohjelmointitaitojaan hakemuksessaan korostanut [nimi poistettu] on hakenut Protulta siviilipalveluspaikkaa. Keskeiset ratkaistavat kysymykset ovat: 1. Onko meillä tarvetta (erityisen it-taitoiselle) sivarille? 2. Onko meillä varaa sivariin? 3. Onko meillä tarjota työpistettä sivarille? 1. Arvioitiin, että it-osaajalle olisi mahdollisesti tarvetta tulevan verkkosivuuudistuksen jälkeenkin verkkosivujen käyttäjänä ja päivittäjänä, Protu-kannan koodaajana sekä Protun toimistolla, jonka nykyisen henkilökunnan tietokone- ja ohjelmointiosaaminen on varsin rajallista ja jota it-sivari voisi samalla kouluttaa. Toisaalta oltiin erimieltä siitä, kuinka pitkälle tuleva verkkosivu-uudistus poistaa tarpeen jatkuvalle koodaukselle vai tarvitaanko ennemminkin tiedottajaa tai graafikkoa, ja onko erillisen it-asiantuntijan palkkaaminen paras tapa paikata toimiston it-taitojen puutetta. Vaihtoehdoksi esitettiin erillisen it-koulutuksen hankkimista nykyiselle toimistohenkilökunnalle. Toisaalta myös epäiltiin, olisiko sellaisen it-koulutuksen antaminen riittävässä laajuudessa edes mahdollista ja tulisiko se edes täysipäiväisen sivarin palkkaamista halvemmaksi. Jaana huomautti käyttävänsä nykyään enemmän aikaa Protu-kannan vaatimaan koodaustyöhön kuin varsinaiseen koulutusjaoston HR-alajaostonsa puheenjohtamiseen. Esitettiin myös huolta siitä, pätevöittääkö it-osaaminen myös sellaiseen it-taitojen kouluttamiseen, mitä toimistohenkilökunta sivarilta eniten tarvitsisi toimiakseen tehokkaasti. Aatu huomautti, että jos tarvitsemme lisää työtunteja palkatulle henkilökunnalle, työlainsäädännön mukaan tunteja on ensin tarjottava osa-aikaisille työntekijöille (järjestösihteerille) ennen uusien työntekijöiden palkkaamista. Taloudenhoitajan mukaan tämä ei kuitenkaan rajoita sivarin ottoa. Aatun mielestä tämä on kuitenkin eettisesti huomionarvoinen seikka. 2. Arvioitiin, että kun huomioidaan tulossa olevat keräystuotot, budjetistamme saattaisi löytyä varaa sivarin ottamiseen. Kuitenkin silloin tulos todennäköisesti menisi lähes nollaan tai jopa miinukselle, vaikka budjettia laadittaessa pidettiin erityisen tärkeänä, että tänä vuonna ei saada tehdä tappiota. Todellisista varoistamme tiedämme enemmän, kun OPM:n tuki on selvillä ja ensi kesän leirien määrä päätetty maaliskuun lopulla.

7 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 7 / 8 Viralliseen budjettiin on varattu rahaa myös Iheyo-toimintaan sekä Protu-lehden kuudenteen numeroon, mutta hallituksen jaostoille antaman ohjeen mukaan näitä rahoja ei saa käyttää, ennen kuin OPM:n tuen määrä on selvillä. Tällä hetkellä meillä on siis tämänvuotinen Iheyo-toiminta ja osa Protu-lehden budjetista leikkausuhan alla, vaikka sivaria ei ole vielä edes huomioitu yleiskokouksen vahvistamassa budjetissa. On kuitenkin mahdollista toteuttaa Iheyo-aktiivisuus tänä vuonna myös hieman budjetoitua pienemmälläkin summalla, ja koska Protu-lehden 1-numerokin on tulossa vasta maaliskuussa, kuutta numeroa tänä vuonna ei välttämättä kuitenkaan tehtäisi. 3. Hallitus oli erimielinen siitä, olisiko nykyiseen toimistoon mahdollista sijoittaa ylimääräinen työpiste kolmannelle työntekijälle. Tilaa on mahdollista saada lisää remontoimalla toimistoa uudelleen, siirtämällä säilytystilaa lähemmäs kattoa ja tyhjentämällä kaapeista turhia tavaroita kuten vesikanistereita Kipinän parvelle. Osalla hallituksesta on kokemusta ahtaammistakin työoloista, mutta tarkkaa vertailua työtilojen ominaisuuksien välillä ei tehty. Epäselväksi jäi, onko kolmatta työpistettä mahdollista mahduttaa toimistolle ja minne siellä. Lisäksi puheenjohtaja huomautti, että toimistohenkilökunta on jo nyt painokkaasti valittanut liiasta ahtaudesta. Tilavuutta saattaisi lisätä se, että järjestösihteeri on joka tapauksessa paikalla vain puolipäiväisesti. Täysin ei kuitenkaan olisi mahdollista välttää sitä, että kaikki kolme olisivat paikalla samaan aikaan. Keskusteltiin mahdollisuudesta tehdä sivarille tyydyttävä työpiste toimistolle mutta antaa läppäri käteen ja sallia työn teko myös muulta käsin. Alex huomautti, että jos aiomme palkata sivarin, voi olla perusteltua tiedottaa siitä ensin avoimesti ja järjestää avoin haku sen sijaan, että ottaisimme suoraan ensimmäisen paikkaa hakeneen. Jaanan mielestä Protun tuntemusta olisi syytä sivaria valittaessa painottaa. Anna huomautti, että meillä on jo meneillään pääsihteerin palkkaamisen mahdollisuuksia ja muotoja pohtiva työryhmä. Anna esitti, että vastataan hakijalle, että emme ota tänä vuonna sivaria mm. taloustilanteemme vuoksi. Esitystä kannatettiin. Heini esitti, että lähdetään selvittämään asiaa ensi kokouksessa päätettäväksi ja otetaan selvityksessä huomioon budjetin ja toimitilojemme asettamat rajoitukset. Tarvittaessa otetaan hakijaan yhteyttä ja varmistetaan hänen tarkka osaamisensa, onko hänellä jo toista sivaripaikkaa ja pystyykö hän odottamaan vastaustamme. Esitystä kannatettiin. Äänestettiin esitysten välillä. Annan esitys: 4 ääntä. Heinin esitys: 8 ääntä. Päätettiin, että mao valmistelee asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Päätettiin myös, että tvk alkaa valmistella toimiston talkoovoimin tehtävää remontointikysymystä tehdäkseen toimistosta tilavamman, riippumatta siitä, otetaanko toimistolle lisää työntekijöitä vai ei. 14. META Protus-rahat Alex on lähestynyt Protusia, ja Protus on ilmaissut kiinnostuksensa kustantaa aiempaa runsaammalla osuudella yhteistyöstämme, esimerkiksi yhteisistä seminaareistamme aiheutuvia kuluja.

8 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 8 / Tiedotusjaoston täydentäminen Päätettiin tiedotusjaoston esityksen mukaisesti lisätä Asta Salomaa tiedotusjaoston jäseneksi. 15. Kokouksen lopetus Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:16. Liitteet: - Uudet jäsenet - Eronneet jäsenet - Erotettavien jäsenten lista - Rahankeräyshakemus Anna Vuorjoki, puheenjohtaja Aatu Komsi, sihteeri Alexander Holst, pöytäkirjantarkastaja Iivari Savolainen, pöytäkirjantarkastaja

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA XVII-LIITTOKOKOUS 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA NUVASKA OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. INFOKIRJE 1(94) LIITTOKOKOUS OULUSSA 7.-9.11.2014 Hyvä nuori vaikuttaja, tervetuloa Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta Talous TIETOPAKETTI LIPPUKUNNILLE 1. TALO U DENHOITO Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa

Lisätiedot

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16 Miekkailu kanneoikeudesta ei lopu s. 26 Luonnonhelmaan Jorma Immonen on seikkaillut metsässä koko ikänsä s. 24

Lisätiedot

Seuratoiminnan talouden ja hallinnon ohjeet

Seuratoiminnan talouden ja hallinnon ohjeet Seuratoiminnan talouden ja hallinnon ohjeet Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry tiedotus@susel.fi 1 TALOUS JA HALLINTO Talouden ja hallinnon tietopaketti SAATESANAT Kädessäsi

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Erityiskiitokset toiminnasta sukuseurassa saivat sukuneuvoston tällä kertaa jättäneet Ari Kekäläinen, Jussi Kekäläinen ja Sirpa Kekäläinen.

Erityiskiitokset toiminnasta sukuseurassa saivat sukuneuvoston tällä kertaa jättäneet Ari Kekäläinen, Jussi Kekäläinen ja Sirpa Kekäläinen. Hyvät immeiset, sukuseuran jäsenet! Vuosi on vaihtunut ja sukumme suuntaa taas kohti uusia seikkailuja. Tässä kuitenkin hiukan muistoja menneeltä vuodelta, joka olikin sukukokouksen vuosi. Sukukokouksiahan

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot